138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

Mới nhất - Chương 177

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 4 phiếu

Hoan nghênh đến cửa hàng thú cưng đặc biệt số 138.

Nghiêm túc, đứng đắn, uy tín cao chính là tác phong của bổn tiệm; không lừa gạt người già trẻ nhỏ, giá cả phải chăng;


Dị thú của bổn tiệm cao thấp mập ốm hung tàn manh ngốc gì đó đều có, vô luận khách hàng muốn dạng thú gì, chỉ cần ngài tưởng tượng được, bổn tiệm đều có thể cung cấp ngay cho ngài.

Bởi vì đặc sắc của bổn tiệm chính là manh vô địch, vô luận là dị thú gì lớn nhỏ ra sao đều biết làm nũng bán manh. Lúc dị thú làm nũng bán manh với ngài, làm ơn căn cứ theo tâm tình của dị thú mà đối đãi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Ngoài ra, mỗi thú cưng được bán ra, bổn tiệm sẽ tiến hành theo dõi điều ra. Cấm tuyệt đối hành vi ngược đãi dị thú, đồng thời nghiêm cấm hành vi ép mua ép bán, một người mua nhiều. Người vi phạm thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt và sớm giác ngộ.

Cuối cùng, cái con thần thú bên cạnh cửa là vật phẩm riêng tư kiêm bảo vật trấn giữ bổn tiệm, nói chung không thể bán.

Suy xét một chút, con thần thú này phần lớn thời gian tâm tính đều ác liệt, người nào cố tình trêu chọc, quản chết chứ không quản chôn. Cám ơn.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 29-10-2014 644
2. Chương 2 29-10-2014 293
3. Chương 3 29-10-2014 240
4. Chương 4 29-10-2014 215
5. Chương 5 29-10-2014 200
6. Chương 6 29-10-2014 209
7. Chương 7 29-10-2014 191
8. Chương 8 29-10-2014 188
9. Chương 9 29-10-2014 173
10. Chương 10 29-10-2014 181
11. Chương 11 29-10-2014 166
12. Chương 12 29-10-2014 184
13. Chương 13 29-10-2014 192
14. Chương 14 29-10-2014 196
15. Chương 15 29-10-2014 182
16. Chương 16 29-10-2014 181
17. Chương 17 29-10-2014 170
18. Chương 18 29-10-2014 169
19. Chương 19 29-10-2014 167
20. Chương 20 29-10-2014 168
21. Chương 21 29-10-2014 169
22. Chương 22 29-10-2014 166
23. Chương 23 29-10-2014 161
24. Chương 24 29-10-2014 175
25. Chương 25 29-10-2014 188
26. Chương 26 29-10-2014 162
27. Chương 27 29-10-2014 172
28. Chương 28 29-10-2014 164
29. Chương 29 29-10-2014 158
30. Chương 30 29-10-2014 200
31. Chương 31 29-10-2014 169
32. Chương 32 29-10-2014 165
33. Chương 33 29-10-2014 174
34. Chương 34 29-10-2014 167
35. Chương 35 30-10-2014 192
36. Chương 36 30-10-2014 167
37. Chương 37 30-10-2014 165
38. Chương 38 30-10-2014 162
39. Chương 39 30-10-2014 157
40. Chương 40 30-10-2014 166
41. Chương 41 30-10-2014 164
42. Chương 42 30-10-2014 164
43. Chương 43 30-10-2014 195
44. Chương 44 30-10-2014 161
45. Chương 45 30-10-2014 156
46. Chương 46 30-10-2014 151
47. Chương 47 30-10-2014 159
48. Chương 48 30-10-2014 157
49. Chương 49 30-10-2014 154
50. Chương 50 30-10-2014 174
51. Chương 51 30-10-2014 215
52. Chương 52 30-10-2014 153
53. Chương 53 30-10-2014 184
54. Chương 54 30-10-2014 146
55. Chương 55 30-10-2014 159
56. Chương 56 30-10-2014 155
57. Chương 57 30-10-2014 158
58. Chương 58 30-10-2014 151
59. Chương 59 30-10-2014 170
60. Chương 60 30-10-2014 162
61. Chương 61 30-10-2014 158
62. Chương 62 30-10-2014 169
63. Chương 63 30-10-2014 154
64. Chương 64 30-10-2014 148
65. Chương 65 30-10-2014 154
66. Chương 66 30-10-2014 168
67. Chương 67 30-10-2014 153
68. Chương 68 30-10-2014 173
69. Chương 69 30-10-2014 156
70. Chương 70 30-10-2014 160
71. Chương 71 30-10-2014 143
72. Chương 72 30-10-2014 146
73. Chương 73 30-10-2014 144
74. Chương 74 30-10-2014 144
75. Chương 75 30-10-2014 138
76. Chương 76 30-10-2014 161
77. Chương 77 30-10-2014 145
78. Chương 78 30-10-2014 165
79. Chương 79 30-10-2014 157
80. Chương 80 30-10-2014 146
81. Chương 81 30-10-2014 147
82. Chương 82 30-10-2014 157
83. Chương 83 30-10-2014 166
84. Chương 84 30-10-2014 154
85. Chương 85 30-10-2014 166
86. Chương 86 30-10-2014 141
87. Chương 87 30-10-2014 164
88. Chương 88 30-10-2014 141
89. Chương 89 30-10-2014 132
90. Chương 90 30-10-2014 144
91. Chương 91 30-10-2014 137
92. Chương 92 30-10-2014 139
93. Chương 93 30-10-2014 152
94. Chương 94 30-10-2014 140
95. Chương 95 30-10-2014 150
96. Chương 96 30-10-2014 147
97. Chương 97 30-10-2014 170
98. Chương 98 30-10-2014 158
99. Chương 99 30-10-2014 145
100. Chương 100 30-10-2014 157
101. Chương 101 30-10-2014 148
102. Chương 102 30-10-2014 152
103. Chương 103 30-10-2014 131
104. Chương 104 30-10-2014 155
105. Chương 105 30-10-2014 145
106. Chương 106 30-10-2014 135
107. Chương 107 30-10-2014 132
108. Chương 108 30-10-2014 148
109. Chương 109 30-10-2014 130
110. Chương 110 30-10-2014 143
111. Chương 111 30-10-2014 137
112. Chương 112 30-10-2014 134
113. Chương 113 30-10-2014 136
114. Chương 114 30-10-2014 130
115. Chương 115 30-10-2014 144
116. Chương 116 30-10-2014 146
117. Chương 117 31-10-2014 142
118. Chương 118 31-10-2014 134
119. Chương 119 31-10-2014 133
120. Chương 120 31-10-2014 133
121. Chương 121 31-10-2014 116
122. Chương 122 31-10-2014 124
123. Chương 123 31-10-2014 125
124. Chương 124 31-10-2014 127
125. Chương 125 31-10-2014 129
126. Chương 126 31-10-2014 126
127. Chương 127 31-10-2014 163
128. Chương 128 31-10-2014 130
129. Chương 129 31-10-2014 131
130. Chương 130 31-10-2014 148
131. Chương 131 31-10-2014 123
132. Chương 132 31-10-2014 119
133. Chương 133 31-10-2014 123
134. Chương 134 31-10-2014 123
135. Chương 135 31-10-2014 123
136. Chương 136 31-10-2014 128
137. Chương 137 31-10-2014 116
138. Chương 138 31-10-2014 115
139. Chương 139 31-10-2014 143
140. Chương 140 31-10-2014 138
141. Chương 141 31-10-2014 137
142. Chương 142 31-10-2014 129
143. Chương 143 31-10-2014 119
144. Chương 144 31-10-2014 122
145. Chương 145 31-10-2014 124
146. Chương 146 31-10-2014 120
147. Chương 147 31-10-2014 115
148. Chương 148 31-10-2014 117
149. Chương 149 31-10-2014 120
150. Chương 150 31-10-2014 127
151. Chương 151 31-10-2014 135
152. Chương 152 31-10-2014 128
153. Chương 153 31-10-2014 118
154. Chương 154 31-10-2014 114
155. Chương 155 31-10-2014 112
156. Chương 156 31-10-2014 108
157. Chương 157 31-10-2014 114
158. Chương 158 31-10-2014 111
159. Chương 159 31-10-2014 141
160. Chương 160 31-10-2014 115
161. Chương 161 31-10-2014 123
162. Chương 162 31-10-2014 135
163. Chương 163 31-10-2014 119
164. Chương 164 31-10-2014 125
165. Chương 165 31-10-2014 114
166. Chương 166 31-10-2014 111
167. Chương 167 31-10-2014 121
168. Chương 168 31-10-2014 130
169. Chương 169 31-10-2014 120
170. Chương 170 31-10-2014 124
171. Chương 171 31-10-2014 141
172. Chương 172 : Phiên ngoại 1 – Con cái gì!!! 31-10-2014 143
173. Chương 173 : Phiên ngoại 2 – Sinh con cái gì!!! 31-10-2014 194
174. Chương 174 : Phiên ngoại 3 – Tai họa cái gì!!! 31-10-2014 152
175. Chương 175 : Phiên ngoại 4 – Cướp cô dâu cái gì!!! 31-10-2014 159
176. Chương 176 : Phiên ngoại 5 – Giáo dục cái gì!!! 31-10-2014 174
177. Chương 177 : Phiên ngoại 6 – Liên hoan hội cái gì!!! 31-10-2014 379
Bình luận truyện

138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung