138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

Mới nhất - Chương 177

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 4 phiếu

Hoan nghênh đến cửa hàng thú cưng đặc biệt số 138.

Nghiêm túc, đứng đắn, uy tín cao chính là tác phong của bổn tiệm; không lừa gạt người già trẻ nhỏ, giá cả phải chăng;


Dị thú của bổn tiệm cao thấp mập ốm hung tàn manh ngốc gì đó đều có, vô luận khách hàng muốn dạng thú gì, chỉ cần ngài tưởng tượng được, bổn tiệm đều có thể cung cấp ngay cho ngài.

Bởi vì đặc sắc của bổn tiệm chính là manh vô địch, vô luận là dị thú gì lớn nhỏ ra sao đều biết làm nũng bán manh. Lúc dị thú làm nũng bán manh với ngài, làm ơn căn cứ theo tâm tình của dị thú mà đối đãi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Ngoài ra, mỗi thú cưng được bán ra, bổn tiệm sẽ tiến hành theo dõi điều ra. Cấm tuyệt đối hành vi ngược đãi dị thú, đồng thời nghiêm cấm hành vi ép mua ép bán, một người mua nhiều. Người vi phạm thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt và sớm giác ngộ.

Cuối cùng, cái con thần thú bên cạnh cửa là vật phẩm riêng tư kiêm bảo vật trấn giữ bổn tiệm, nói chung không thể bán.

Suy xét một chút, con thần thú này phần lớn thời gian tâm tính đều ác liệt, người nào cố tình trêu chọc, quản chết chứ không quản chôn. Cám ơn.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 29-10-2014 628
2. Chương 2 29-10-2014 280
3. Chương 3 29-10-2014 225
4. Chương 4 29-10-2014 202
5. Chương 5 29-10-2014 189
6. Chương 6 29-10-2014 196
7. Chương 7 29-10-2014 175
8. Chương 8 29-10-2014 175
9. Chương 9 29-10-2014 163
10. Chương 10 29-10-2014 173
11. Chương 11 29-10-2014 157
12. Chương 12 29-10-2014 174
13. Chương 13 29-10-2014 182
14. Chương 14 29-10-2014 186
15. Chương 15 29-10-2014 173
16. Chương 16 29-10-2014 173
17. Chương 17 29-10-2014 159
18. Chương 18 29-10-2014 161
19. Chương 19 29-10-2014 159
20. Chương 20 29-10-2014 159
21. Chương 21 29-10-2014 160
22. Chương 22 29-10-2014 156
23. Chương 23 29-10-2014 153
24. Chương 24 29-10-2014 162
25. Chương 25 29-10-2014 177
26. Chương 26 29-10-2014 153
27. Chương 27 29-10-2014 168
28. Chương 28 29-10-2014 158
29. Chương 29 29-10-2014 151
30. Chương 30 29-10-2014 190
31. Chương 31 29-10-2014 161
32. Chương 32 29-10-2014 158
33. Chương 33 29-10-2014 172
34. Chương 34 29-10-2014 160
35. Chương 35 30-10-2014 181
36. Chương 36 30-10-2014 159
37. Chương 37 30-10-2014 159
38. Chương 38 30-10-2014 158
39. Chương 39 30-10-2014 148
40. Chương 40 30-10-2014 158
41. Chương 41 30-10-2014 156
42. Chương 42 30-10-2014 157
43. Chương 43 30-10-2014 185
44. Chương 44 30-10-2014 153
45. Chương 45 30-10-2014 148
46. Chương 46 30-10-2014 143
47. Chương 47 30-10-2014 148
48. Chương 48 30-10-2014 152
49. Chương 49 30-10-2014 148
50. Chương 50 30-10-2014 167
51. Chương 51 30-10-2014 205
52. Chương 52 30-10-2014 145
53. Chương 53 30-10-2014 175
54. Chương 54 30-10-2014 139
55. Chương 55 30-10-2014 154
56. Chương 56 30-10-2014 149
57. Chương 57 30-10-2014 150
58. Chương 58 30-10-2014 144
59. Chương 59 30-10-2014 162
60. Chương 60 30-10-2014 158
61. Chương 61 30-10-2014 151
62. Chương 62 30-10-2014 159
63. Chương 63 30-10-2014 150
64. Chương 64 30-10-2014 139
65. Chương 65 30-10-2014 146
66. Chương 66 30-10-2014 160
67. Chương 67 30-10-2014 147
68. Chương 68 30-10-2014 164
69. Chương 69 30-10-2014 149
70. Chương 70 30-10-2014 148
71. Chương 71 30-10-2014 141
72. Chương 72 30-10-2014 144
73. Chương 73 30-10-2014 140
74. Chương 74 30-10-2014 138
75. Chương 75 30-10-2014 129
76. Chương 76 30-10-2014 149
77. Chương 77 30-10-2014 139
78. Chương 78 30-10-2014 157
79. Chương 79 30-10-2014 154
80. Chương 80 30-10-2014 141
81. Chương 81 30-10-2014 140
82. Chương 82 30-10-2014 148
83. Chương 83 30-10-2014 159
84. Chương 84 30-10-2014 146
85. Chương 85 30-10-2014 160
86. Chương 86 30-10-2014 134
87. Chương 87 30-10-2014 155
88. Chương 88 30-10-2014 133
89. Chương 89 30-10-2014 123
90. Chương 90 30-10-2014 136
91. Chương 91 30-10-2014 130
92. Chương 92 30-10-2014 133
93. Chương 93 30-10-2014 148
94. Chương 94 30-10-2014 134
95. Chương 95 30-10-2014 141
96. Chương 96 30-10-2014 138
97. Chương 97 30-10-2014 161
98. Chương 98 30-10-2014 146
99. Chương 99 30-10-2014 138
100. Chương 100 30-10-2014 146
101. Chương 101 30-10-2014 139
102. Chương 102 30-10-2014 143
103. Chương 103 30-10-2014 126
104. Chương 104 30-10-2014 148
105. Chương 105 30-10-2014 135
106. Chương 106 30-10-2014 128
107. Chương 107 30-10-2014 124
108. Chương 108 30-10-2014 141
109. Chương 109 30-10-2014 123
110. Chương 110 30-10-2014 135
111. Chương 111 30-10-2014 128
112. Chương 112 30-10-2014 127
113. Chương 113 30-10-2014 128
114. Chương 114 30-10-2014 123
115. Chương 115 30-10-2014 134
116. Chương 116 30-10-2014 139
117. Chương 117 31-10-2014 134
118. Chương 118 31-10-2014 124
119. Chương 119 31-10-2014 126
120. Chương 120 31-10-2014 123
121. Chương 121 31-10-2014 110
122. Chương 122 31-10-2014 116
123. Chương 123 31-10-2014 116
124. Chương 124 31-10-2014 120
125. Chương 125 31-10-2014 123
126. Chương 126 31-10-2014 118
127. Chương 127 31-10-2014 153
128. Chương 128 31-10-2014 121
129. Chương 129 31-10-2014 122
130. Chương 130 31-10-2014 139
131. Chương 131 31-10-2014 117
132. Chương 132 31-10-2014 114
133. Chương 133 31-10-2014 117
134. Chương 134 31-10-2014 113
135. Chương 135 31-10-2014 117
136. Chương 136 31-10-2014 119
137. Chương 137 31-10-2014 108
138. Chương 138 31-10-2014 109
139. Chương 139 31-10-2014 135
140. Chương 140 31-10-2014 129
141. Chương 141 31-10-2014 130
142. Chương 142 31-10-2014 120
143. Chương 143 31-10-2014 115
144. Chương 144 31-10-2014 114
145. Chương 145 31-10-2014 118
146. Chương 146 31-10-2014 112
147. Chương 147 31-10-2014 111
148. Chương 148 31-10-2014 108
149. Chương 149 31-10-2014 118
150. Chương 150 31-10-2014 121
151. Chương 151 31-10-2014 126
152. Chương 152 31-10-2014 118
153. Chương 153 31-10-2014 110
154. Chương 154 31-10-2014 108
155. Chương 155 31-10-2014 109
156. Chương 156 31-10-2014 101
157. Chương 157 31-10-2014 105
158. Chương 158 31-10-2014 105
159. Chương 159 31-10-2014 129
160. Chương 160 31-10-2014 109
161. Chương 161 31-10-2014 114
162. Chương 162 31-10-2014 128
163. Chương 163 31-10-2014 113
164. Chương 164 31-10-2014 117
165. Chương 165 31-10-2014 107
166. Chương 166 31-10-2014 104
167. Chương 167 31-10-2014 115
168. Chương 168 31-10-2014 120
169. Chương 169 31-10-2014 113
170. Chương 170 31-10-2014 115
171. Chương 171 31-10-2014 133
172. Chương 172 : Phiên ngoại 1 – Con cái gì!!! 31-10-2014 138
173. Chương 173 : Phiên ngoại 2 – Sinh con cái gì!!! 31-10-2014 183
174. Chương 174 : Phiên ngoại 3 – Tai họa cái gì!!! 31-10-2014 145
175. Chương 175 : Phiên ngoại 4 – Cướp cô dâu cái gì!!! 31-10-2014 149
176. Chương 176 : Phiên ngoại 5 – Giáo dục cái gì!!! 31-10-2014 160
177. Chương 177 : Phiên ngoại 6 – Liên hoan hội cái gì!!! 31-10-2014 357
Bình luận truyện

138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung