138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

Mới nhất - Chương 177

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 4 phiếu

Hoan nghênh đến cửa hàng thú cưng đặc biệt số 138.

Nghiêm túc, đứng đắn, uy tín cao chính là tác phong của bổn tiệm; không lừa gạt người già trẻ nhỏ, giá cả phải chăng;


Dị thú của bổn tiệm cao thấp mập ốm hung tàn manh ngốc gì đó đều có, vô luận khách hàng muốn dạng thú gì, chỉ cần ngài tưởng tượng được, bổn tiệm đều có thể cung cấp ngay cho ngài.

Bởi vì đặc sắc của bổn tiệm chính là manh vô địch, vô luận là dị thú gì lớn nhỏ ra sao đều biết làm nũng bán manh. Lúc dị thú làm nũng bán manh với ngài, làm ơn căn cứ theo tâm tình của dị thú mà đối đãi, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Ngoài ra, mỗi thú cưng được bán ra, bổn tiệm sẽ tiến hành theo dõi điều ra. Cấm tuyệt đối hành vi ngược đãi dị thú, đồng thời nghiêm cấm hành vi ép mua ép bán, một người mua nhiều. Người vi phạm thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt và sớm giác ngộ.

Cuối cùng, cái con thần thú bên cạnh cửa là vật phẩm riêng tư kiêm bảo vật trấn giữ bổn tiệm, nói chung không thể bán.

Suy xét một chút, con thần thú này phần lớn thời gian tâm tính đều ác liệt, người nào cố tình trêu chọc, quản chết chứ không quản chôn. Cám ơn.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 29-10-2014 637
2. Chương 2 29-10-2014 286
3. Chương 3 29-10-2014 234
4. Chương 4 29-10-2014 208
5. Chương 5 29-10-2014 193
6. Chương 6 29-10-2014 201
7. Chương 7 29-10-2014 183
8. Chương 8 29-10-2014 181
9. Chương 9 29-10-2014 168
10. Chương 10 29-10-2014 177
11. Chương 11 29-10-2014 163
12. Chương 12 29-10-2014 180
13. Chương 13 29-10-2014 187
14. Chương 14 29-10-2014 192
15. Chương 15 29-10-2014 177
16. Chương 16 29-10-2014 178
17. Chương 17 29-10-2014 164
18. Chương 18 29-10-2014 164
19. Chương 19 29-10-2014 162
20. Chương 20 29-10-2014 163
21. Chương 21 29-10-2014 164
22. Chương 22 29-10-2014 161
23. Chương 23 29-10-2014 157
24. Chương 24 29-10-2014 168
25. Chương 25 29-10-2014 183
26. Chương 26 29-10-2014 157
27. Chương 27 29-10-2014 170
28. Chương 28 29-10-2014 161
29. Chương 29 29-10-2014 154
30. Chương 30 29-10-2014 195
31. Chương 31 29-10-2014 165
32. Chương 32 29-10-2014 160
33. Chương 33 29-10-2014 173
34. Chương 34 29-10-2014 164
35. Chương 35 30-10-2014 185
36. Chương 36 30-10-2014 161
37. Chương 37 30-10-2014 162
38. Chương 38 30-10-2014 160
39. Chương 39 30-10-2014 152
40. Chương 40 30-10-2014 161
41. Chương 41 30-10-2014 160
42. Chương 42 30-10-2014 160
43. Chương 43 30-10-2014 189
44. Chương 44 30-10-2014 156
45. Chương 45 30-10-2014 152
46. Chương 46 30-10-2014 147
47. Chương 47 30-10-2014 152
48. Chương 48 30-10-2014 154
49. Chương 49 30-10-2014 151
50. Chương 50 30-10-2014 170
51. Chương 51 30-10-2014 209
52. Chương 52 30-10-2014 147
53. Chương 53 30-10-2014 180
54. Chương 54 30-10-2014 142
55. Chương 55 30-10-2014 155
56. Chương 56 30-10-2014 152
57. Chương 57 30-10-2014 153
58. Chương 58 30-10-2014 147
59. Chương 59 30-10-2014 165
60. Chương 60 30-10-2014 159
61. Chương 61 30-10-2014 153
62. Chương 62 30-10-2014 163
63. Chương 63 30-10-2014 152
64. Chương 64 30-10-2014 143
65. Chương 65 30-10-2014 150
66. Chương 66 30-10-2014 164
67. Chương 67 30-10-2014 150
68. Chương 68 30-10-2014 168
69. Chương 69 30-10-2014 151
70. Chương 70 30-10-2014 153
71. Chương 71 30-10-2014 142
72. Chương 72 30-10-2014 145
73. Chương 73 30-10-2014 142
74. Chương 74 30-10-2014 141
75. Chương 75 30-10-2014 133
76. Chương 76 30-10-2014 155
77. Chương 77 30-10-2014 141
78. Chương 78 30-10-2014 159
79. Chương 79 30-10-2014 155
80. Chương 80 30-10-2014 143
81. Chương 81 30-10-2014 143
82. Chương 82 30-10-2014 152
83. Chương 83 30-10-2014 162
84. Chương 84 30-10-2014 150
85. Chương 85 30-10-2014 162
86. Chương 86 30-10-2014 137
87. Chương 87 30-10-2014 159
88. Chương 88 30-10-2014 137
89. Chương 89 30-10-2014 127
90. Chương 90 30-10-2014 140
91. Chương 91 30-10-2014 132
92. Chương 92 30-10-2014 135
93. Chương 93 30-10-2014 150
94. Chương 94 30-10-2014 137
95. Chương 95 30-10-2014 146
96. Chương 96 30-10-2014 143
97. Chương 97 30-10-2014 166
98. Chương 98 30-10-2014 152
99. Chương 99 30-10-2014 143
100. Chương 100 30-10-2014 151
101. Chương 101 30-10-2014 143
102. Chương 102 30-10-2014 146
103. Chương 103 30-10-2014 129
104. Chương 104 30-10-2014 151
105. Chương 105 30-10-2014 139
106. Chương 106 30-10-2014 131
107. Chương 107 30-10-2014 128
108. Chương 108 30-10-2014 144
109. Chương 109 30-10-2014 126
110. Chương 110 30-10-2014 138
111. Chương 111 30-10-2014 132
112. Chương 112 30-10-2014 130
113. Chương 113 30-10-2014 131
114. Chương 114 30-10-2014 125
115. Chương 115 30-10-2014 138
116. Chương 116 30-10-2014 141
117. Chương 117 31-10-2014 137
118. Chương 118 31-10-2014 128
119. Chương 119 31-10-2014 129
120. Chương 120 31-10-2014 128
121. Chương 121 31-10-2014 113
122. Chương 122 31-10-2014 120
123. Chương 123 31-10-2014 119
124. Chương 124 31-10-2014 123
125. Chương 125 31-10-2014 125
126. Chương 126 31-10-2014 121
127. Chương 127 31-10-2014 158
128. Chương 128 31-10-2014 124
129. Chương 129 31-10-2014 126
130. Chương 130 31-10-2014 144
131. Chương 131 31-10-2014 119
132. Chương 132 31-10-2014 116
133. Chương 133 31-10-2014 119
134. Chương 134 31-10-2014 117
135. Chương 135 31-10-2014 119
136. Chương 136 31-10-2014 121
137. Chương 137 31-10-2014 112
138. Chương 138 31-10-2014 111
139. Chương 139 31-10-2014 139
140. Chương 140 31-10-2014 134
141. Chương 141 31-10-2014 134
142. Chương 142 31-10-2014 124
143. Chương 143 31-10-2014 117
144. Chương 144 31-10-2014 117
145. Chương 145 31-10-2014 121
146. Chương 146 31-10-2014 115
147. Chương 147 31-10-2014 112
148. Chương 148 31-10-2014 111
149. Chương 149 31-10-2014 119
150. Chương 150 31-10-2014 123
151. Chương 151 31-10-2014 130
152. Chương 152 31-10-2014 122
153. Chương 153 31-10-2014 113
154. Chương 154 31-10-2014 111
155. Chương 155 31-10-2014 110
156. Chương 156 31-10-2014 103
157. Chương 157 31-10-2014 108
158. Chương 158 31-10-2014 107
159. Chương 159 31-10-2014 137
160. Chương 160 31-10-2014 112
161. Chương 161 31-10-2014 118
162. Chương 162 31-10-2014 132
163. Chương 163 31-10-2014 115
164. Chương 164 31-10-2014 120
165. Chương 165 31-10-2014 110
166. Chương 166 31-10-2014 107
167. Chương 167 31-10-2014 117
168. Chương 168 31-10-2014 125
169. Chương 169 31-10-2014 116
170. Chương 170 31-10-2014 119
171. Chương 171 31-10-2014 137
172. Chương 172 : Phiên ngoại 1 – Con cái gì!!! 31-10-2014 139
173. Chương 173 : Phiên ngoại 2 – Sinh con cái gì!!! 31-10-2014 188
174. Chương 174 : Phiên ngoại 3 – Tai họa cái gì!!! 31-10-2014 148
175. Chương 175 : Phiên ngoại 4 – Cướp cô dâu cái gì!!! 31-10-2014 153
176. Chương 176 : Phiên ngoại 5 – Giáo dục cái gì!!! 31-10-2014 165
177. Chương 177 : Phiên ngoại 6 – Liên hoan hội cái gì!!! 31-10-2014 367
Bình luận truyện

138 Hào Di Thú Manh Súng Điếm

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368


Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'svnteam'@'localhost' (using password: YES) in /home/truyen368.com/public_html/view/layout/footer.php on line 87

Warning: mysql_select_db(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/truyen368.com/public_html/view/layout/footer.php on line 91

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /home/truyen368.com/public_html/view/layout/footer.php on line 91
Ban vui long an F5 de tiep tuc