A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Mới nhất - Chương 119

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện A Love Story Of Teen là tác phẩm rất hay và nổi tiếng của tác giả Ngaytho259. Câu chuyện về tình cảm, tình yêu của tuổi mới lớn. Mang cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tình yêu tuổi mới lớn rất hồn nhiên và trong sáng.

Diễn biến truyện rất hay và hấp dẫn. Có những cô cậu học trò rất yêu đời. "Con trai đẹp ai cũng thích nhưng giờ nhiều quá biết chọn ai giờ?" Thùy Anh, Lam hai cô bạn thân và có xuất hiện thêm những cậu rất điển trai và học giỏi nữa....đó là Mạnh Khoa và Thường Khánh.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 17-09-2014 74
2. Chương 2 17-09-2014 60
3. Chương 3 17-09-2014 56
4. Chương 4 17-09-2014 59
5. Chương 5 17-09-2014 60
6. Chương 6 17-09-2014 60
7. Chương 7 17-09-2014 67
8. Chương 8 17-09-2014 57
9. Chương 9 17-09-2014 58
10. Chương 10 17-09-2014 60
11. Chương 11 17-09-2014 57
12. Chương 12 17-09-2014 58
13. Chương 13 17-09-2014 57
14. Chương 14 17-09-2014 60
15. Chương 15 17-09-2014 65
16. Chương 16 17-09-2014 56
17. Chương 17 17-09-2014 68
18. Chương 18 17-09-2014 63
19. Chương 19 17-09-2014 58
20. Chương 20 17-09-2014 59
21. Chương 21 17-09-2014 58
22. Chương 22 17-09-2014 56
23. Chương 23 17-09-2014 59
24. Chương 24 17-09-2014 55
25. Chương 25 17-09-2014 60
26. Chương 26 17-09-2014 66
27. Chương 27 17-09-2014 54
28. Chương 28 17-09-2014 66
29. Chương 29 17-09-2014 53
30. Chương 30 17-09-2014 51
31. Chương 31 17-09-2014 54
32. Chương 32 17-09-2014 52
33. Chương 33 17-09-2014 51
34. Chương 34 17-09-2014 57
35. Chương 35 17-09-2014 53
36. Chương 36 17-09-2014 51
37. Chương 36 17-09-2014 49
38. Chương 37 17-09-2014 53
39. Chương 39 17-09-2014 57
40. Chương 40 17-09-2014 52
41. Chương 41 17-09-2014 53
42. Chương 42 17-09-2014 62
43. Chương 43 17-09-2014 53
44. Chương 44 17-09-2014 52
45. Chương 45 17-09-2014 50
46. Chương 46 17-09-2014 57
47. Chương 47 17-09-2014 51
48. Chương 48 17-09-2014 59
49. Chương 49 17-09-2014 52
50. Chương 50 17-09-2014 53
51. Chương 51 17-09-2014 50
52. Chương 52 17-09-2014 51
53. Chương 53 17-09-2014 51
54. Chương 54 17-09-2014 49
55. Chương 55 17-09-2014 60
56. Chương 56 17-09-2014 70
57. Chương 57 17-09-2014 63
58. Chương 58 17-09-2014 49
59. Chương 59 17-09-2014 52
60. Chương 60 17-09-2014 50
61. Chương 61 17-09-2014 48
62. Chương 62 17-09-2014 53
63. Chương 63 17-09-2014 49
64. Chương 64 17-09-2014 67
65. Chương 65 17-09-2014 51
66. Chương 66 17-09-2014 68
67. Chương 67 17-09-2014 56
68. Chương 68 17-09-2014 50
69. Chương 69 17-09-2014 52
70. Chương 70 17-09-2014 51
71. Chương 71 17-09-2014 54
72. Chương 72 17-09-2014 56
73. Chương 73 17-09-2014 53
74. Chương 74 17-09-2014 57
75. Chương 75 17-09-2014 56
76. Chương 76 17-09-2014 56
77. Chương 77 17-09-2014 56
78. Chương 78 17-09-2014 68
79. Chương 79 17-09-2014 55
80. Chương 80 17-09-2014 54
81. Chương 81 17-09-2014 52
82. Chương 82 17-09-2014 57
83. Chương 83 17-09-2014 56
84. Chương 84 17-09-2014 52
85. Chương 85 17-09-2014 57
86. Chương 86 17-09-2014 60
87. Chương 87 17-09-2014 53
88. Chương 88 17-09-2014 63
89. Chương 89 17-09-2014 54
90. Chương 90 17-09-2014 54
91. Chương 91 17-09-2014 60
92. Chương 92 17-09-2014 64
93. Chương 93 17-09-2014 54
94. Chương 94 17-09-2014 54
95. Chương 95 17-09-2014 54
96. Chương 96 17-09-2014 83
97. Chương 97 17-09-2014 56
98. Chương 98 17-09-2014 56
99. Chương 99 17-09-2014 64
100. Chương 100 17-09-2014 61
101. Chương 101 17-09-2014 54
102. Chương 102 17-09-2014 57
103. Chương 103 17-09-2014 54
104. Chương 104 17-09-2014 54
105. Chương 105 17-09-2014 53
106. Chương 106 17-09-2014 64
107. Chương 107 17-09-2014 61
108. Chương 108 17-09-2014 53
109. Chương 109 17-09-2014 59
110. Chương 110 17-09-2014 57
111. Chương 111 17-09-2014 56
112. Chương 112 17-09-2014 56
113. Chương 113 17-09-2014 57
114. Chương 114 17-09-2014 59
115. Chương 115 17-09-2014 57
116. Chương 116 17-09-2014 60
117. Chương 117 17-09-2014 55
118. Chương 118 17-09-2014 58
119. Chương 119 17-09-2014 119
Bình luận truyện

A Love Story Of Teen

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung