A Love Story Of Teen

A Love Story Of Teen

Mới nhất - Chương 119

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện A Love Story Of Teen là tác phẩm rất hay và nổi tiếng của tác giả Ngaytho259. Câu chuyện về tình cảm, tình yêu của tuổi mới lớn. Mang cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tình yêu tuổi mới lớn rất hồn nhiên và trong sáng.

Diễn biến truyện rất hay và hấp dẫn. Có những cô cậu học trò rất yêu đời. "Con trai đẹp ai cũng thích nhưng giờ nhiều quá biết chọn ai giờ?" Thùy Anh, Lam hai cô bạn thân và có xuất hiện thêm những cậu rất điển trai và học giỏi nữa....đó là Mạnh Khoa và Thường Khánh.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 17-09-2014 70
2. Chương 2 17-09-2014 56
3. Chương 3 17-09-2014 51
4. Chương 4 17-09-2014 55
5. Chương 5 17-09-2014 55
6. Chương 6 17-09-2014 55
7. Chương 7 17-09-2014 62
8. Chương 8 17-09-2014 53
9. Chương 9 17-09-2014 54
10. Chương 10 17-09-2014 55
11. Chương 11 17-09-2014 52
12. Chương 12 17-09-2014 53
13. Chương 13 17-09-2014 52
14. Chương 14 17-09-2014 55
15. Chương 15 17-09-2014 60
16. Chương 16 17-09-2014 51
17. Chương 17 17-09-2014 63
18. Chương 18 17-09-2014 59
19. Chương 19 17-09-2014 53
20. Chương 20 17-09-2014 54
21. Chương 21 17-09-2014 54
22. Chương 22 17-09-2014 51
23. Chương 23 17-09-2014 54
24. Chương 24 17-09-2014 51
25. Chương 25 17-09-2014 57
26. Chương 26 17-09-2014 63
27. Chương 27 17-09-2014 51
28. Chương 28 17-09-2014 62
29. Chương 29 17-09-2014 49
30. Chương 30 17-09-2014 47
31. Chương 31 17-09-2014 50
32. Chương 32 17-09-2014 48
33. Chương 33 17-09-2014 48
34. Chương 34 17-09-2014 54
35. Chương 35 17-09-2014 48
36. Chương 36 17-09-2014 48
37. Chương 36 17-09-2014 46
38. Chương 37 17-09-2014 50
39. Chương 39 17-09-2014 53
40. Chương 40 17-09-2014 49
41. Chương 41 17-09-2014 49
42. Chương 42 17-09-2014 59
43. Chương 43 17-09-2014 49
44. Chương 44 17-09-2014 48
45. Chương 45 17-09-2014 46
46. Chương 46 17-09-2014 53
47. Chương 47 17-09-2014 47
48. Chương 48 17-09-2014 55
49. Chương 49 17-09-2014 49
50. Chương 50 17-09-2014 49
51. Chương 51 17-09-2014 46
52. Chương 52 17-09-2014 48
53. Chương 53 17-09-2014 48
54. Chương 54 17-09-2014 45
55. Chương 55 17-09-2014 56
56. Chương 56 17-09-2014 66
57. Chương 57 17-09-2014 59
58. Chương 58 17-09-2014 46
59. Chương 59 17-09-2014 48
60. Chương 60 17-09-2014 46
61. Chương 61 17-09-2014 45
62. Chương 62 17-09-2014 49
63. Chương 63 17-09-2014 46
64. Chương 64 17-09-2014 64
65. Chương 65 17-09-2014 47
66. Chương 66 17-09-2014 64
67. Chương 67 17-09-2014 52
68. Chương 68 17-09-2014 47
69. Chương 69 17-09-2014 48
70. Chương 70 17-09-2014 48
71. Chương 71 17-09-2014 51
72. Chương 72 17-09-2014 52
73. Chương 73 17-09-2014 49
74. Chương 74 17-09-2014 53
75. Chương 75 17-09-2014 51
76. Chương 76 17-09-2014 52
77. Chương 77 17-09-2014 51
78. Chương 78 17-09-2014 63
79. Chương 79 17-09-2014 50
80. Chương 80 17-09-2014 49
81. Chương 81 17-09-2014 48
82. Chương 82 17-09-2014 52
83. Chương 83 17-09-2014 51
84. Chương 84 17-09-2014 47
85. Chương 85 17-09-2014 52
86. Chương 86 17-09-2014 55
87. Chương 87 17-09-2014 48
88. Chương 88 17-09-2014 59
89. Chương 89 17-09-2014 49
90. Chương 90 17-09-2014 49
91. Chương 91 17-09-2014 55
92. Chương 92 17-09-2014 59
93. Chương 93 17-09-2014 50
94. Chương 94 17-09-2014 49
95. Chương 95 17-09-2014 50
96. Chương 96 17-09-2014 78
97. Chương 97 17-09-2014 51
98. Chương 98 17-09-2014 52
99. Chương 99 17-09-2014 59
100. Chương 100 17-09-2014 56
101. Chương 101 17-09-2014 49
102. Chương 102 17-09-2014 52
103. Chương 103 17-09-2014 49
104. Chương 104 17-09-2014 48
105. Chương 105 17-09-2014 48
106. Chương 106 17-09-2014 60
107. Chương 107 17-09-2014 56
108. Chương 108 17-09-2014 49
109. Chương 109 17-09-2014 54
110. Chương 110 17-09-2014 52
111. Chương 111 17-09-2014 52
112. Chương 112 17-09-2014 52
113. Chương 113 17-09-2014 52
114. Chương 114 17-09-2014 54
115. Chương 115 17-09-2014 53
116. Chương 116 17-09-2014 55
117. Chương 117 17-09-2014 51
118. Chương 118 17-09-2014 53
119. Chương 119 17-09-2014 113
Bình luận truyện

A Love Story Of Teen

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung