Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

Mới nhất - Chương 50

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Quốc tế đỉnh điều rượu đại sư, phẩm rượu đại sư, có rượu thần danh xưng là lý tuyết tan, vì nhấm nháp khai quật hán thay mặt rượu ngon mà túy chết vào mà đứng chi năm.

Khi hắn một Giác Tỉnh đến thời, nhưng lại phát hiện mình đi tới một cái tên là ngũ hành đại lục thế giới, biến thành rồi một người tên là cơ động tiểu khất cái. Ở chỗ này, có một loại cực kỳ đặc thù nghề nghiệp, tên là âm dương ma sư, kỳ dị mười hệ ma kỹ kẻ khác xem thế là đủ rồi.

Mỗi một danh âm dương ma sư đều có đỉnh đầu thuộc về mình do vốn thuộc tính ngưng tụ mà thành âm dương miện.Mà xem bản tính là hỏa một đời rượu thần như vậy làm sao này thần kỳ thế giới lại hiện ra huy hoàng.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Liệt Diễm Phần Tình [Thượng] 02-09-2014 141
2. Chương 2 : Liệt Diễm Phần Tình (Hạ) 02-09-2014 104
3. Chương 3 : Một Thế Hệ Rượu Thần (Thượng) 02-09-2014 101
4. Chương 4 : Một Thế Hệ Rượu Thần (Hạ) 02-09-2014 95
5. Chương 5 : Ma Sư Âm Dương Miện (Thượng) 02-09-2014 88
6. Chương 6 : Ma Sư Âm Dương Miện (Hạ) 02-09-2014 81
7. Chương 7 : Âm Dương Ma Sư (Thượng) 02-09-2014 79
8. Chương 8 : Âm Dương Ma Sư (Hạ) 02-09-2014 75
9. Chương 9 : Âm Dương Cân Bằng (Thượng) 02-09-2014 81
10. Chương 10 : Âm Dương Cân Bằng (Hạ) 02-09-2014 80
11. Chương 11 : Buổi Lễ Khai Giảng Đặc Biệt (Thượng) 02-09-2014 71
12. Chương 12 : Buổi Lễ Khai Giảng Đặc Biệt (Hạ) 02-09-2014 75
13. Chương 13 : Hạ Thiên Lão Sư (Thượng) 02-09-2014 80
14. Chương 14 : Hạ Thiên Lão Sư (Hạ) 02-09-2014 81
15. Chương 15 : Buổi Học Đầu Tiên (Thượng) 02-09-2014 81
16. Chương 16 : Buổi Học Đầu Tiên (Hạ) 02-09-2014 73
17. Chương 17 : Dương Miện Và Âm Miện (Thượng) 02-09-2014 76
18. Chương 18 : Dương Miện Và Âm Miện (Hạ) 02-09-2014 78
19. Chương 19 : Nhất Cấp Bính Đinh Song Hỏa Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 79
20. Chương 20 : Nhất Cấp Bính Đinh Song Hỏa Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 74
21. Chương 21 : Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục (Thượng) 02-09-2014 70
22. Chương 22 : Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục (Hạ) 02-09-2014 70
23. Chương 23 : Hồng Liên Xuất Hỏa (Thượng) 02-09-2014 74
24. Chương 24 : Hồng Liên Xuất Hỏa (Hạ) 02-09-2014 74
25. Chương 25 : Địa Tâm ‘Liệt Diễm’ (Thượng) 02-09-2014 72
26. Chương 26 : Địa Tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ) 02-09-2014 78
27. Chương 27 : Hồng Liên Trên Ngực (Thượng) 02-09-2014 76
28. Chương 28 : Hồng Liên Trên Ngực (Hạ) 02-09-2014 76
29. Chương 29 : Ngũ Cấp Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 76
30. Chương 30 : Ngũ Cấp Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 73
31. Chương 31 : Song Hỏa Đồng Tu (Thượng) 02-09-2014 76
32. Chương 32 : Song Hỏa Đồng Tu (Hạ) 02-09-2014 77
33. Chương 33 : Cực Hạn Song Hỏa (Thượng) 02-09-2014 77
34. Chương 34 : Cực Hạn Song Hỏa (Hạ) 02-09-2014 71
35. Chương 35 : Khảo Hạch Cuối Kỳ (Thượng) 02-09-2014 76
36. Chương 36 : Khảo Hạch Cuối Kỳ (Hạ) 02-09-2014 76
37. Chương 37 : Sơ Ngộ Chúc Thiên (Thượng) 02-09-2014 72
38. Chương 38 : Sơ Ngộ Chúc Thiên (Hạ) 02-09-2014 76
39. Chương 39 : Thập Cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 86
40. Chương 40 : Thập Cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 73
41. Chương 41 : Ngưng Tụ Âm Dương Miện (Thượng) 02-09-2014 79
42. Chương 42 : Ngưng Tụ Âm Dương Miện (Hạ) 02-09-2014 90
43. Chương 43 : Nhất Quan Âm Dương Miện (Toàn) 02-09-2014 80
44. Chương 44 : Song Sinh Quân Vương (Thượng) 02-09-2014 79
45. Chương 45 : Song Sinh Quân Vương (Hạ) 02-09-2014 80
46. Chương 46 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (Thượng) 02-09-2014 81
47. Chương 47 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (Hạ) 02-09-2014 80
48. Chương 48 : Chuẩn Khảo Chứng (Toàn) 02-09-2014 80
49. Chương 49 : Tiểu Nhân Âm Độc (Thượng) 02-09-2014 93
50. Chương 50 : Tiểu Nhân Âm Độc (Hạ) 02-09-2014 128
Bình luận truyện

Âm Dương Miện

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung