Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

Mới nhất - Chương 50

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Quốc tế đỉnh điều rượu đại sư, phẩm rượu đại sư, có rượu thần danh xưng là lý tuyết tan, vì nhấm nháp khai quật hán thay mặt rượu ngon mà túy chết vào mà đứng chi năm.

Khi hắn một Giác Tỉnh đến thời, nhưng lại phát hiện mình đi tới một cái tên là ngũ hành đại lục thế giới, biến thành rồi một người tên là cơ động tiểu khất cái. Ở chỗ này, có một loại cực kỳ đặc thù nghề nghiệp, tên là âm dương ma sư, kỳ dị mười hệ ma kỹ kẻ khác xem thế là đủ rồi.

Mỗi một danh âm dương ma sư đều có đỉnh đầu thuộc về mình do vốn thuộc tính ngưng tụ mà thành âm dương miện.Mà xem bản tính là hỏa một đời rượu thần như vậy làm sao này thần kỳ thế giới lại hiện ra huy hoàng.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Liệt Diễm Phần Tình [Thượng] 02-09-2014 135
2. Chương 2 : Liệt Diễm Phần Tình (Hạ) 02-09-2014 98
3. Chương 3 : Một Thế Hệ Rượu Thần (Thượng) 02-09-2014 96
4. Chương 4 : Một Thế Hệ Rượu Thần (Hạ) 02-09-2014 91
5. Chương 5 : Ma Sư Âm Dương Miện (Thượng) 02-09-2014 85
6. Chương 6 : Ma Sư Âm Dương Miện (Hạ) 02-09-2014 78
7. Chương 7 : Âm Dương Ma Sư (Thượng) 02-09-2014 76
8. Chương 8 : Âm Dương Ma Sư (Hạ) 02-09-2014 72
9. Chương 9 : Âm Dương Cân Bằng (Thượng) 02-09-2014 78
10. Chương 10 : Âm Dương Cân Bằng (Hạ) 02-09-2014 77
11. Chương 11 : Buổi Lễ Khai Giảng Đặc Biệt (Thượng) 02-09-2014 68
12. Chương 12 : Buổi Lễ Khai Giảng Đặc Biệt (Hạ) 02-09-2014 72
13. Chương 13 : Hạ Thiên Lão Sư (Thượng) 02-09-2014 77
14. Chương 14 : Hạ Thiên Lão Sư (Hạ) 02-09-2014 78
15. Chương 15 : Buổi Học Đầu Tiên (Thượng) 02-09-2014 78
16. Chương 16 : Buổi Học Đầu Tiên (Hạ) 02-09-2014 70
17. Chương 17 : Dương Miện Và Âm Miện (Thượng) 02-09-2014 73
18. Chương 18 : Dương Miện Và Âm Miện (Hạ) 02-09-2014 75
19. Chương 19 : Nhất Cấp Bính Đinh Song Hỏa Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 76
20. Chương 20 : Nhất Cấp Bính Đinh Song Hỏa Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 71
21. Chương 21 : Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục (Thượng) 02-09-2014 67
22. Chương 22 : Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục (Hạ) 02-09-2014 67
23. Chương 23 : Hồng Liên Xuất Hỏa (Thượng) 02-09-2014 71
24. Chương 24 : Hồng Liên Xuất Hỏa (Hạ) 02-09-2014 71
25. Chương 25 : Địa Tâm ‘Liệt Diễm’ (Thượng) 02-09-2014 69
26. Chương 26 : Địa Tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ) 02-09-2014 75
27. Chương 27 : Hồng Liên Trên Ngực (Thượng) 02-09-2014 73
28. Chương 28 : Hồng Liên Trên Ngực (Hạ) 02-09-2014 73
29. Chương 29 : Ngũ Cấp Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 73
30. Chương 30 : Ngũ Cấp Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 70
31. Chương 31 : Song Hỏa Đồng Tu (Thượng) 02-09-2014 73
32. Chương 32 : Song Hỏa Đồng Tu (Hạ) 02-09-2014 74
33. Chương 33 : Cực Hạn Song Hỏa (Thượng) 02-09-2014 74
34. Chương 34 : Cực Hạn Song Hỏa (Hạ) 02-09-2014 68
35. Chương 35 : Khảo Hạch Cuối Kỳ (Thượng) 02-09-2014 73
36. Chương 36 : Khảo Hạch Cuối Kỳ (Hạ) 02-09-2014 73
37. Chương 37 : Sơ Ngộ Chúc Thiên (Thượng) 02-09-2014 69
38. Chương 38 : Sơ Ngộ Chúc Thiên (Hạ) 02-09-2014 73
39. Chương 39 : Thập Cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 83
40. Chương 40 : Thập Cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 70
41. Chương 41 : Ngưng Tụ Âm Dương Miện (Thượng) 02-09-2014 76
42. Chương 42 : Ngưng Tụ Âm Dương Miện (Hạ) 02-09-2014 87
43. Chương 43 : Nhất Quan Âm Dương Miện (Toàn) 02-09-2014 77
44. Chương 44 : Song Sinh Quân Vương (Thượng) 02-09-2014 76
45. Chương 45 : Song Sinh Quân Vương (Hạ) 02-09-2014 77
46. Chương 46 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (Thượng) 02-09-2014 78
47. Chương 47 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (Hạ) 02-09-2014 77
48. Chương 48 : Chuẩn Khảo Chứng (Toàn) 02-09-2014 77
49. Chương 49 : Tiểu Nhân Âm Độc (Thượng) 02-09-2014 88
50. Chương 50 : Tiểu Nhân Âm Độc (Hạ) 02-09-2014 122
Bình luận truyện

Âm Dương Miện

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung