Âm Dương Miện

Âm Dương Miện

Mới nhất - Chương 50

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Quốc tế đỉnh điều rượu đại sư, phẩm rượu đại sư, có rượu thần danh xưng là lý tuyết tan, vì nhấm nháp khai quật hán thay mặt rượu ngon mà túy chết vào mà đứng chi năm.

Khi hắn một Giác Tỉnh đến thời, nhưng lại phát hiện mình đi tới một cái tên là ngũ hành đại lục thế giới, biến thành rồi một người tên là cơ động tiểu khất cái. Ở chỗ này, có một loại cực kỳ đặc thù nghề nghiệp, tên là âm dương ma sư, kỳ dị mười hệ ma kỹ kẻ khác xem thế là đủ rồi.

Mỗi một danh âm dương ma sư đều có đỉnh đầu thuộc về mình do vốn thuộc tính ngưng tụ mà thành âm dương miện.Mà xem bản tính là hỏa một đời rượu thần như vậy làm sao này thần kỳ thế giới lại hiện ra huy hoàng.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Liệt Diễm Phần Tình [Thượng] 02-09-2014 122
2. Chương 2 : Liệt Diễm Phần Tình (Hạ) 02-09-2014 90
3. Chương 3 : Một Thế Hệ Rượu Thần (Thượng) 02-09-2014 87
4. Chương 4 : Một Thế Hệ Rượu Thần (Hạ) 02-09-2014 84
5. Chương 5 : Ma Sư Âm Dương Miện (Thượng) 02-09-2014 76
6. Chương 6 : Ma Sư Âm Dương Miện (Hạ) 02-09-2014 71
7. Chương 7 : Âm Dương Ma Sư (Thượng) 02-09-2014 72
8. Chương 8 : Âm Dương Ma Sư (Hạ) 02-09-2014 67
9. Chương 9 : Âm Dương Cân Bằng (Thượng) 02-09-2014 71
10. Chương 10 : Âm Dương Cân Bằng (Hạ) 02-09-2014 72
11. Chương 11 : Buổi Lễ Khai Giảng Đặc Biệt (Thượng) 02-09-2014 63
12. Chương 12 : Buổi Lễ Khai Giảng Đặc Biệt (Hạ) 02-09-2014 67
13. Chương 13 : Hạ Thiên Lão Sư (Thượng) 02-09-2014 72
14. Chương 14 : Hạ Thiên Lão Sư (Hạ) 02-09-2014 73
15. Chương 15 : Buổi Học Đầu Tiên (Thượng) 02-09-2014 73
16. Chương 16 : Buổi Học Đầu Tiên (Hạ) 02-09-2014 66
17. Chương 17 : Dương Miện Và Âm Miện (Thượng) 02-09-2014 69
18. Chương 18 : Dương Miện Và Âm Miện (Hạ) 02-09-2014 70
19. Chương 19 : Nhất Cấp Bính Đinh Song Hỏa Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 71
20. Chương 20 : Nhất Cấp Bính Đinh Song Hỏa Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 66
21. Chương 21 : Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục (Thượng) 02-09-2014 62
22. Chương 22 : Toàn Phương Vị Vô Định Truyền Tống Quyển Trục (Hạ) 02-09-2014 62
23. Chương 23 : Hồng Liên Xuất Hỏa (Thượng) 02-09-2014 66
24. Chương 24 : Hồng Liên Xuất Hỏa (Hạ) 02-09-2014 67
25. Chương 25 : Địa Tâm ‘Liệt Diễm’ (Thượng) 02-09-2014 65
26. Chương 26 : Địa Tâm ‘Liệt Diễm’ (Hạ) 02-09-2014 70
27. Chương 27 : Hồng Liên Trên Ngực (Thượng) 02-09-2014 69
28. Chương 28 : Hồng Liên Trên Ngực (Hạ) 02-09-2014 68
29. Chương 29 : Ngũ Cấp Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 69
30. Chương 30 : Ngũ Cấp Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 65
31. Chương 31 : Song Hỏa Đồng Tu (Thượng) 02-09-2014 68
32. Chương 32 : Song Hỏa Đồng Tu (Hạ) 02-09-2014 69
33. Chương 33 : Cực Hạn Song Hỏa (Thượng) 02-09-2014 70
34. Chương 34 : Cực Hạn Song Hỏa (Hạ) 02-09-2014 63
35. Chương 35 : Khảo Hạch Cuối Kỳ (Thượng) 02-09-2014 69
36. Chương 36 : Khảo Hạch Cuối Kỳ (Hạ) 02-09-2014 68
37. Chương 37 : Sơ Ngộ Chúc Thiên (Thượng) 02-09-2014 65
38. Chương 38 : Sơ Ngộ Chúc Thiên (Hạ) 02-09-2014 69
39. Chương 39 : Thập Cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học Đồ (Thượng) 02-09-2014 78
40. Chương 40 : Thập Cấp Bính Đinh Song Hỏa Hệ Học Đồ (Hạ) 02-09-2014 65
41. Chương 41 : Ngưng Tụ Âm Dương Miện (Thượng) 02-09-2014 70
42. Chương 42 : Ngưng Tụ Âm Dương Miện (Hạ) 02-09-2014 81
43. Chương 43 : Nhất Quan Âm Dương Miện (Toàn) 02-09-2014 72
44. Chương 44 : Song Sinh Quân Vương (Thượng) 02-09-2014 71
45. Chương 45 : Song Sinh Quân Vương (Hạ) 02-09-2014 73
46. Chương 46 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (Thượng) 02-09-2014 73
47. Chương 47 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (Hạ) 02-09-2014 73
48. Chương 48 : Chuẩn Khảo Chứng (Toàn) 02-09-2014 70
49. Chương 49 : Tiểu Nhân Âm Độc (Thượng) 02-09-2014 74
50. Chương 50 : Tiểu Nhân Âm Độc (Hạ) 02-09-2014 111
Bình luận truyện

Âm Dương Miện

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung