Ân Cừu Ký

Ân Cừu Ký

Mới nhất - Chương 50

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Trời tối om gió lộng sóng trên mặt sông nổi cao hơn trượng ...Lúc ấy đang là giờ Tý bốn bờ yên lặng như tờ ....Hai bên bờ sông Dương Tử rất nhiều bóng người lố nhố. Thì ra đó là mấy trăm anh hào của Hắc Bạch hai đạo kể cả thủy lục hai đường và các chưởng môn đệ tử của bảy đại môn phái đương kim võ lâm đang tụ họp ở hai bên bờ sông....

Hãy đọc truyện Ân Cừu Ký để biết thêm chi tiết nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 26-08-2014 145
2. Chương 2 26-08-2014 113
3. Chương 3 26-08-2014 123
4. Chương 4 26-08-2014 124
5. Chương 5 26-08-2014 115
6. Chương 6 26-08-2014 75
7. Chương 7 26-08-2014 65
8. Chương 8 26-08-2014 66
9. Chương 9 26-08-2014 66
10. Chương 10 26-08-2014 65
11. Chương 11 26-08-2014 62
12. Chương 12 26-08-2014 64
13. Chương 13 26-08-2014 72
14. Chương 14 26-08-2014 63
15. Chương 15 26-08-2014 66
16. Chương 16 26-08-2014 61
17. Chương 17 26-08-2014 67
18. Chương 18 26-08-2014 67
19. Chương 19 26-08-2014 67
20. Chương 20 26-08-2014 63
21. Chương 21 26-08-2014 68
22. Chương 22 26-08-2014 61
23. Chương 23 26-08-2014 66
24. Chương 24 26-08-2014 62
25. Chương 25 26-08-2014 64
26. Chương 26 26-08-2014 66
27. Chương 27 26-08-2014 69
28. Chương 28 26-08-2014 70
29. Chương 29 26-08-2014 69
30. Chương 30 26-08-2014 62
31. Chương 31 26-08-2014 65
32. Chương 32 26-08-2014 68
33. Chương 33 26-08-2014 64
34. Chương 34 26-08-2014 68
35. Chương 35 26-08-2014 64
36. Chương 36 26-08-2014 68
37. Chương 37 26-08-2014 62
38. Chương 38 26-08-2014 70
39. Chương 39 26-08-2014 65
40. Chương 40 26-08-2014 67
41. Chương 41 26-08-2014 63
42. Chương 42 26-08-2014 64
43. Chương 43 26-08-2014 64
44. Chương 44 26-08-2014 69
45. Chương 45 26-08-2014 70
46. Chương 46 26-08-2014 67
47. Chương 47 26-08-2014 63
48. Chương 48 26-08-2014 69
49. Chương 49 26-08-2014 73
50. Chương 50 08-09-2014 138
Bình luận truyện

Ân Cừu Ký

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung