Ân Cừu Ký

Ân Cừu Ký

Mới nhất - Chương 50

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Trời tối om gió lộng sóng trên mặt sông nổi cao hơn trượng ...Lúc ấy đang là giờ Tý bốn bờ yên lặng như tờ ....Hai bên bờ sông Dương Tử rất nhiều bóng người lố nhố. Thì ra đó là mấy trăm anh hào của Hắc Bạch hai đạo kể cả thủy lục hai đường và các chưởng môn đệ tử của bảy đại môn phái đương kim võ lâm đang tụ họp ở hai bên bờ sông....

Hãy đọc truyện Ân Cừu Ký để biết thêm chi tiết nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 26-08-2014 158
2. Chương 2 26-08-2014 125
3. Chương 3 26-08-2014 137
4. Chương 4 26-08-2014 135
5. Chương 5 26-08-2014 127
6. Chương 6 26-08-2014 85
7. Chương 7 26-08-2014 73
8. Chương 8 26-08-2014 74
9. Chương 9 26-08-2014 74
10. Chương 10 26-08-2014 73
11. Chương 11 26-08-2014 70
12. Chương 12 26-08-2014 73
13. Chương 13 26-08-2014 80
14. Chương 14 26-08-2014 72
15. Chương 15 26-08-2014 75
16. Chương 16 26-08-2014 69
17. Chương 17 26-08-2014 75
18. Chương 18 26-08-2014 77
19. Chương 19 26-08-2014 75
20. Chương 20 26-08-2014 72
21. Chương 21 26-08-2014 77
22. Chương 22 26-08-2014 69
23. Chương 23 26-08-2014 76
24. Chương 24 26-08-2014 70
25. Chương 25 26-08-2014 72
26. Chương 26 26-08-2014 74
27. Chương 27 26-08-2014 77
28. Chương 28 26-08-2014 78
29. Chương 29 26-08-2014 77
30. Chương 30 26-08-2014 70
31. Chương 31 26-08-2014 72
32. Chương 32 26-08-2014 75
33. Chương 33 26-08-2014 72
34. Chương 34 26-08-2014 76
35. Chương 35 26-08-2014 71
36. Chương 36 26-08-2014 78
37. Chương 37 26-08-2014 70
38. Chương 38 26-08-2014 78
39. Chương 39 26-08-2014 73
40. Chương 40 26-08-2014 74
41. Chương 41 26-08-2014 70
42. Chương 42 26-08-2014 72
43. Chương 43 26-08-2014 72
44. Chương 44 26-08-2014 77
45. Chương 45 26-08-2014 77
46. Chương 46 26-08-2014 74
47. Chương 47 26-08-2014 70
48. Chương 48 26-08-2014 79
49. Chương 49 26-08-2014 81
50. Chương 50 08-09-2014 147
Bình luận truyện

Ân Cừu Ký

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung