Ân Cừu Ký

Ân Cừu Ký

Mới nhất - Chương 50

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Trời tối om gió lộng sóng trên mặt sông nổi cao hơn trượng ...Lúc ấy đang là giờ Tý bốn bờ yên lặng như tờ ....Hai bên bờ sông Dương Tử rất nhiều bóng người lố nhố. Thì ra đó là mấy trăm anh hào của Hắc Bạch hai đạo kể cả thủy lục hai đường và các chưởng môn đệ tử của bảy đại môn phái đương kim võ lâm đang tụ họp ở hai bên bờ sông....

Hãy đọc truyện Ân Cừu Ký để biết thêm chi tiết nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 26-08-2014 130
2. Chương 2 26-08-2014 103
3. Chương 3 26-08-2014 113
4. Chương 4 26-08-2014 113
5. Chương 5 26-08-2014 105
6. Chương 6 26-08-2014 68
7. Chương 7 26-08-2014 59
8. Chương 8 26-08-2014 62
9. Chương 9 26-08-2014 60
10. Chương 10 26-08-2014 60
11. Chương 11 26-08-2014 57
12. Chương 12 26-08-2014 59
13. Chương 13 26-08-2014 66
14. Chương 14 26-08-2014 57
15. Chương 15 26-08-2014 60
16. Chương 16 26-08-2014 56
17. Chương 17 26-08-2014 62
18. Chương 18 26-08-2014 63
19. Chương 19 26-08-2014 62
20. Chương 20 26-08-2014 59
21. Chương 21 26-08-2014 62
22. Chương 22 26-08-2014 57
23. Chương 23 26-08-2014 62
24. Chương 24 26-08-2014 58
25. Chương 25 26-08-2014 58
26. Chương 26 26-08-2014 62
27. Chương 27 26-08-2014 63
28. Chương 28 26-08-2014 64
29. Chương 29 26-08-2014 65
30. Chương 30 26-08-2014 58
31. Chương 31 26-08-2014 60
32. Chương 32 26-08-2014 64
33. Chương 33 26-08-2014 59
34. Chương 34 26-08-2014 64
35. Chương 35 26-08-2014 60
36. Chương 36 26-08-2014 59
37. Chương 37 26-08-2014 58
38. Chương 38 26-08-2014 66
39. Chương 39 26-08-2014 60
40. Chương 40 26-08-2014 63
41. Chương 41 26-08-2014 58
42. Chương 42 26-08-2014 60
43. Chương 43 26-08-2014 60
44. Chương 44 26-08-2014 65
45. Chương 45 26-08-2014 64
46. Chương 46 26-08-2014 62
47. Chương 47 26-08-2014 58
48. Chương 48 26-08-2014 64
49. Chương 49 26-08-2014 66
50. Chương 50 08-09-2014 128
Bình luận truyện

Ân Cừu Ký

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung