Ân Thù Kiếm Lục

Ân Thù Kiếm Lục

Mới nhất - Chương 60

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Đời kiếm khách không đối thủ tịch mịch hoang liêu vô cùng. Bạch y kiếm khách, một cao thủ Đông Doanh truy tầm sự tối cao võ học, khiêu chiến Trung Nguyên, gây trường máu đổ. Tử Y Hầu liều thân tiếp chiến, tuy thắng nhưng tử thương mà chết ... Cái hẹn bảy năm đành giao lại cho một thằng bé 13 tuổi ... Ánh kiếm loé lòa, thây người gục đổ, hoa máu bay đầy trời ... Liệu 7 năm sau cánh buồm ngũ sắc Tử Y Hầu có còn căng gió mang hy vọng cùng danh dự về cho võ lâm Trung Thổ hay không? tất cả sẽ được giải đáp trong Ân Thù Kiếm Lục.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Người Áo Trắng 08-09-2014 163
2. Chương 2 : Chủ Nhân Thần Mộc Lệnh 08-09-2014 114
3. Chương 3 : Giai Nhân Xuất Hiện 08-09-2014 117
4. Chương 4 : Cuồng Ngạo Chấp Vương Hầu 08-09-2014 113
5. Chương 5 : Buồm Gấm Hứng Phong Ba 08-09-2014 97
6. Chương 6 : Hạ Chiến Thơ Ngoài Ngàn Dặm 08-09-2014 105
7. Chương 7 : Cuộc Chiến Kinh Hồn 08-09-2014 89
8. Chương 8 : Một Rừng Không Hai Hổ 08-09-2014 80
9. Chương 9 : Thần Đi, Quỷ Hiện 08-09-2014 84
10. Chương 10 : Mưa Gió Vô Tình 08-09-2014 78
11. Chương 11 : Một Lần Kết Nghĩa 08-09-2014 87
12. Chương 12 : Bang Hội Tranh Phong 08-09-2014 84
13. Chương 13 : Giàu Lòng Nghĩa Hiệp 08-09-2014 85
14. Chương 14 : Đường Ranh Sống Chết 08-09-2014 81
15. Chương 15 : Từ Chỗ Tự Nhiên 08-09-2014 80
16. Chương 16 : Gió Vụt Mây Vần 08-09-2014 78
17. Chương 17 : Đại Hội Hoàng Hạc Lâu 08-09-2014 80
18. Chương 18 : Cao Cả Biệt Hồng Trần 08-09-2014 82
19. Chương 19 : Phiêu Lãng Vạn Dặm Dài 08-09-2014 85
20. Chương 20 : Bốn Mươi Cuộc Chiến 08-09-2014 83
21. Chương 21 : Nhẫn Điều Khó Nhẫn 08-09-2014 78
22. Chương 22 : Những Cái Khó Làm 08-09-2014 82
23. Chương 23 : Luận Người Bên Chén Rượu 08-09-2014 78
24. Chương 24 : Gặp Nhau Trong Mộng 08-09-2014 83
25. Chương 25 : Mê Hồn Trận 08-09-2014 75
26. Chương 26 : Khúc Ca Giục Ngủ 08-09-2014 77
27. Chương 27 : Ma Hỏa Luyện Tâm Kiếm 08-09-2014 76
28. Chương 28 : Phá Vân Chấn Thiên Bút 08-09-2014 79
29. Chương 29 : Hoặc Thị Hoặc Phi 08-09-2014 83
30. Chương 30 : Thủ Túc Tương Tàn 08-09-2014 81
31. Chương 31 : Kỳ Ngộ Chờ Kỳ Nhân 08-09-2014 79
32. Chương 32 : Quần Anh Đại Hội 08-09-2014 85
33. Chương 33 : Đao Pháp Đông Doanh 08-09-2014 91
34. Chương 34 : Công Chúa Chiến Quần Hùng 08-09-2014 81
35. Chương 35 : Thiên Biến Vạn Hóa 08-09-2014 80
36. Chương 36 : Trên Hẳn Thông Thường 08-09-2014 86
37. Chương 37 : Thiên Hạ Trông Vào 08-09-2014 81
38. Chương 38 : Không Bao Giờ Ngăn Cách 08-09-2014 83
39. Chương 39 : Võ Lâm Đệ Nhất Nhân 08-09-2014 73
40. Chương 40 : Ước Hội Tử Vong 08-09-2014 79
41. Chương 41 : Đông Doanh Nhất Đao 08-09-2014 84
42. Chương 42 : Chờ Người Xứ Lạ 08-09-2014 85
43. Chương 43 : Mỹ Nhân Tâm 08-09-2014 78
44. Chương 44 : Ngũ Hành Cung Thần Bí 08-09-2014 86
45. Chương 45 : Danh Tài Và Mỹ Sắc 08-09-2014 91
46. Chương 46 : Tìm Hoa Gặp Máu 08-09-2014 78
47. Chương 47 : Lâm Nguy Rõ Mặt 08-09-2014 77
48. Chương 48 : Huỳnh Kim Bí Cung 08-09-2014 89
49. Chương 49 : Lên Trời Chưa Phải Khó 08-09-2014 74
50. Chương 50 : Lưu Vong Hải Ngoại 08-09-2014 81
51. Chương 51 : Tạm Qua Đại Nạn 08-09-2014 71
52. Chương 52 : Cực Hình Tịch Mịch 08-09-2014 81
53. Chương 53 : Chuẩn Bị Đường Về 08-09-2014 76
54. Chương 54 : Một Điểm Thông 08-09-2014 93
55. Chương 55 : Đạo Nghĩa Của Kẻ Cướp 08-09-2014 74
56. Chương 56 : Càng Già Càng Sống Dai 08-09-2014 99
57. Chương 57 : Sát Thủ Tam Kiếm 08-09-2014 94
58. Chương 58 : Một Chiêu Tuyệt Thế 08-09-2014 97
59. Chương 59 : Những Kẻ Si Tình 08-09-2014 94
60. Chương 60 : Cái Đỉnh Vinh Quang 08-09-2014 177
Bình luận truyện

Ân Thù Kiếm Lục

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung