Bá Tình Thủ Ái

Bá Tình Thủ Ái

Mới nhất - Chương 77

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Yêu là gì? Là sự ngọt ngào vô tận, hay bá đạo cướp đi tự do của hắn?

Đối mặt với tình yêu độc chiếm của quân vương, hắn nên đi đâu bây giờ. . . Hãy theo dõi truyện Bá Tình Thủ Ái để biết thêm chi tiêt nhé!!!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 31-10-2014 1569
2. Chương 2 31-10-2014 748
3. Chương 3 31-10-2014 564
4. Chương 4 31-10-2014 508
5. Chương 5 31-10-2014 443
6. Chương 6 31-10-2014 349
7. Chương 7 31-10-2014 320
8. Chương 8 31-10-2014 315
9. Chương 9 31-10-2014 310
10. Chương 10 31-10-2014 322
11. Chương 11 31-10-2014 306
12. Chương 12 31-10-2014 285
13. Chương 13 31-10-2014 289
14. Chương 14 31-10-2014 280
15. Chương 15 31-10-2014 262
16. Chương 16 31-10-2014 259
17. Chương 17 31-10-2014 252
18. Chương 18 31-10-2014 232
19. Chương 19 31-10-2014 271
20. Chương 20 31-10-2014 253
21. Chương 21 31-10-2014 264
22. Chương 22 31-10-2014 250
23. Chương 23 31-10-2014 262
24. Chương 24 31-10-2014 253
25. Chương 25 31-10-2014 246
26. Chương 26 31-10-2014 251
27. Chương 27 31-10-2014 248
28. Chương 28 31-10-2014 235
29. Chương 29 31-10-2014 227
30. Chương 30 31-10-2014 227
31. Chương 31 31-10-2014 228
32. Chương 32 31-10-2014 221
33. Chương 33 01-11-2014 228
34. Chương 34 01-11-2014 225
35. Chương 35 01-11-2014 224
36. Chương 36 01-11-2014 227
37. Chương 37 01-11-2014 214
38. Chương 38 01-11-2014 226
39. Chương 39 01-11-2014 220
40. Chương 40 01-11-2014 214
41. Chương 41 01-11-2014 211
42. Chương 42 01-11-2014 220
43. Chương 43 01-11-2014 214
44. Chương 44 01-11-2014 208
45. Chương 45 01-11-2014 209
46. Chương 46 01-11-2014 219
47. Chương 47 01-11-2014 208
48. Chương 48 01-11-2014 199
49. Chương 49 01-11-2014 192
50. Chương 50 01-11-2014 218
51. Chương 51 01-11-2014 206
52. Chương 52 01-11-2014 206
53. Chương 53 01-11-2014 192
54. Chương 54 01-11-2014 200
55. Chương 55 01-11-2014 200
56. Chương 56 01-11-2014 193
57. Chương 57 01-11-2014 201
58. Chương 58 01-11-2014 192
59. Chương 59 01-11-2014 201
60. Chương 60 01-11-2014 200
61. Chương 61 01-11-2014 198
62. Chương 62 01-11-2014 203
63. Chương 63 01-11-2014 220
64. Chương 64 01-11-2014 210
65. Chương 65 01-11-2014 315
66. Chương 66 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhất 01-11-2014 307
67. Chương 67 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhị 01-11-2014 185
68. Chương 68 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tam 01-11-2014 172
69. Chương 69 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tứ 01-11-2014 185
70. Chương 70 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Ngũ 01-11-2014 185
71. Chương 71 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Lục 01-11-2014 183
72. Chương 72 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thất 01-11-2014 170
73. Chương 73 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Bát 01-11-2014 224
74. Chương 74 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Cửu 01-11-2014 225
75. Chương 75 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập 01-11-2014 194
76. Chương 76 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhất 01-11-2014 224
77. Chương 77 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhị 01-11-2014 535
Bình luận truyện

Bá Tình Thủ Ái

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung