Bá Tình Thủ Ái

Bá Tình Thủ Ái

Mới nhất - Chương 77

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Yêu là gì? Là sự ngọt ngào vô tận, hay bá đạo cướp đi tự do của hắn?

Đối mặt với tình yêu độc chiếm của quân vương, hắn nên đi đâu bây giờ. . . Hãy theo dõi truyện Bá Tình Thủ Ái để biết thêm chi tiêt nhé!!!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 31-10-2014 1513
2. Chương 2 31-10-2014 719
3. Chương 3 31-10-2014 541
4. Chương 4 31-10-2014 481
5. Chương 5 31-10-2014 422
6. Chương 6 31-10-2014 333
7. Chương 7 31-10-2014 307
8. Chương 8 31-10-2014 299
9. Chương 9 31-10-2014 291
10. Chương 10 31-10-2014 303
11. Chương 11 31-10-2014 289
12. Chương 12 31-10-2014 268
13. Chương 13 31-10-2014 271
14. Chương 14 31-10-2014 260
15. Chương 15 31-10-2014 247
16. Chương 16 31-10-2014 242
17. Chương 17 31-10-2014 238
18. Chương 18 31-10-2014 219
19. Chương 19 31-10-2014 251
20. Chương 20 31-10-2014 238
21. Chương 21 31-10-2014 240
22. Chương 22 31-10-2014 229
23. Chương 23 31-10-2014 244
24. Chương 24 31-10-2014 235
25. Chương 25 31-10-2014 227
26. Chương 26 31-10-2014 229
27. Chương 27 31-10-2014 228
28. Chương 28 31-10-2014 217
29. Chương 29 31-10-2014 212
30. Chương 30 31-10-2014 206
31. Chương 31 31-10-2014 215
32. Chương 32 31-10-2014 208
33. Chương 33 01-11-2014 211
34. Chương 34 01-11-2014 211
35. Chương 35 01-11-2014 209
36. Chương 36 01-11-2014 212
37. Chương 37 01-11-2014 198
38. Chương 38 01-11-2014 211
39. Chương 39 01-11-2014 205
40. Chương 40 01-11-2014 199
41. Chương 41 01-11-2014 197
42. Chương 42 01-11-2014 201
43. Chương 43 01-11-2014 196
44. Chương 44 01-11-2014 193
45. Chương 45 01-11-2014 194
46. Chương 46 01-11-2014 202
47. Chương 47 01-11-2014 192
48. Chương 48 01-11-2014 186
49. Chương 49 01-11-2014 178
50. Chương 50 01-11-2014 202
51. Chương 51 01-11-2014 191
52. Chương 52 01-11-2014 189
53. Chương 53 01-11-2014 178
54. Chương 54 01-11-2014 186
55. Chương 55 01-11-2014 183
56. Chương 56 01-11-2014 177
57. Chương 57 01-11-2014 189
58. Chương 58 01-11-2014 179
59. Chương 59 01-11-2014 185
60. Chương 60 01-11-2014 188
61. Chương 61 01-11-2014 180
62. Chương 62 01-11-2014 189
63. Chương 63 01-11-2014 204
64. Chương 64 01-11-2014 192
65. Chương 65 01-11-2014 294
66. Chương 66 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhất 01-11-2014 280
67. Chương 67 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhị 01-11-2014 169
68. Chương 68 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tam 01-11-2014 158
69. Chương 69 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tứ 01-11-2014 171
70. Chương 70 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Ngũ 01-11-2014 168
71. Chương 71 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Lục 01-11-2014 170
72. Chương 72 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thất 01-11-2014 158
73. Chương 73 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Bát 01-11-2014 206
74. Chương 74 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Cửu 01-11-2014 209
75. Chương 75 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập 01-11-2014 180
76. Chương 76 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhất 01-11-2014 206
77. Chương 77 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhị 01-11-2014 494
Bình luận truyện

Bá Tình Thủ Ái

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung