Bá Tình Thủ Ái

Bá Tình Thủ Ái

Mới nhất - Chương 77

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Yêu là gì? Là sự ngọt ngào vô tận, hay bá đạo cướp đi tự do của hắn?

Đối mặt với tình yêu độc chiếm của quân vương, hắn nên đi đâu bây giờ. . . Hãy theo dõi truyện Bá Tình Thủ Ái để biết thêm chi tiêt nhé!!!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 31-10-2014 1598
2. Chương 2 31-10-2014 770
3. Chương 3 31-10-2014 585
4. Chương 4 31-10-2014 527
5. Chương 5 31-10-2014 462
6. Chương 6 31-10-2014 366
7. Chương 7 31-10-2014 338
8. Chương 8 31-10-2014 331
9. Chương 9 31-10-2014 328
10. Chương 10 31-10-2014 336
11. Chương 11 31-10-2014 322
12. Chương 12 31-10-2014 302
13. Chương 13 31-10-2014 303
14. Chương 14 31-10-2014 294
15. Chương 15 31-10-2014 275
16. Chương 16 31-10-2014 272
17. Chương 17 31-10-2014 264
18. Chương 18 31-10-2014 249
19. Chương 19 31-10-2014 284
20. Chương 20 31-10-2014 268
21. Chương 21 31-10-2014 278
22. Chương 22 31-10-2014 261
23. Chương 23 31-10-2014 277
24. Chương 24 31-10-2014 265
25. Chương 25 31-10-2014 257
26. Chương 26 31-10-2014 266
27. Chương 27 31-10-2014 260
28. Chương 28 31-10-2014 249
29. Chương 29 31-10-2014 240
30. Chương 30 31-10-2014 239
31. Chương 31 31-10-2014 241
32. Chương 32 31-10-2014 232
33. Chương 33 01-11-2014 241
34. Chương 34 01-11-2014 236
35. Chương 35 01-11-2014 236
36. Chương 36 01-11-2014 240
37. Chương 37 01-11-2014 226
38. Chương 38 01-11-2014 240
39. Chương 39 01-11-2014 231
40. Chương 40 01-11-2014 231
41. Chương 41 01-11-2014 224
42. Chương 42 01-11-2014 233
43. Chương 43 01-11-2014 226
44. Chương 44 01-11-2014 223
45. Chương 45 01-11-2014 224
46. Chương 46 01-11-2014 228
47. Chương 47 01-11-2014 216
48. Chương 48 01-11-2014 210
49. Chương 49 01-11-2014 202
50. Chương 50 01-11-2014 232
51. Chương 51 01-11-2014 216
52. Chương 52 01-11-2014 220
53. Chương 53 01-11-2014 206
54. Chương 54 01-11-2014 212
55. Chương 55 01-11-2014 211
56. Chương 56 01-11-2014 205
57. Chương 57 01-11-2014 213
58. Chương 58 01-11-2014 201
59. Chương 59 01-11-2014 215
60. Chương 60 01-11-2014 218
61. Chương 61 01-11-2014 213
62. Chương 62 01-11-2014 214
63. Chương 63 01-11-2014 237
64. Chương 64 01-11-2014 223
65. Chương 65 01-11-2014 326
66. Chương 66 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhất 01-11-2014 314
67. Chương 67 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhị 01-11-2014 191
68. Chương 68 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tam 01-11-2014 182
69. Chương 69 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tứ 01-11-2014 195
70. Chương 70 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Ngũ 01-11-2014 192
71. Chương 71 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Lục 01-11-2014 191
72. Chương 72 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thất 01-11-2014 184
73. Chương 73 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Bát 01-11-2014 236
74. Chương 74 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Cửu 01-11-2014 237
75. Chương 75 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập 01-11-2014 203
76. Chương 76 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhất 01-11-2014 234
77. Chương 77 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhị 01-11-2014 560
Bình luận truyện

Bá Tình Thủ Ái

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung