Bá Tình Thủ Ái

Bá Tình Thủ Ái

Mới nhất - Chương 77

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Yêu là gì? Là sự ngọt ngào vô tận, hay bá đạo cướp đi tự do của hắn?

Đối mặt với tình yêu độc chiếm của quân vương, hắn nên đi đâu bây giờ. . . Hãy theo dõi truyện Bá Tình Thủ Ái để biết thêm chi tiêt nhé!!!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 31-10-2014 1551
2. Chương 2 31-10-2014 740
3. Chương 3 31-10-2014 557
4. Chương 4 31-10-2014 500
5. Chương 5 31-10-2014 435
6. Chương 6 31-10-2014 344
7. Chương 7 31-10-2014 317
8. Chương 8 31-10-2014 311
9. Chương 9 31-10-2014 303
10. Chương 10 31-10-2014 315
11. Chương 11 31-10-2014 301
12. Chương 12 31-10-2014 280
13. Chương 13 31-10-2014 284
14. Chương 14 31-10-2014 274
15. Chương 15 31-10-2014 258
16. Chương 16 31-10-2014 255
17. Chương 17 31-10-2014 248
18. Chương 18 31-10-2014 228
19. Chương 19 31-10-2014 264
20. Chương 20 31-10-2014 248
21. Chương 21 31-10-2014 255
22. Chương 22 31-10-2014 244
23. Chương 23 31-10-2014 256
24. Chương 24 31-10-2014 248
25. Chương 25 31-10-2014 240
26. Chương 26 31-10-2014 246
27. Chương 27 31-10-2014 242
28. Chương 28 31-10-2014 230
29. Chương 29 31-10-2014 223
30. Chương 30 31-10-2014 219
31. Chương 31 31-10-2014 222
32. Chương 32 31-10-2014 217
33. Chương 33 01-11-2014 222
34. Chương 34 01-11-2014 221
35. Chương 35 01-11-2014 219
36. Chương 36 01-11-2014 224
37. Chương 37 01-11-2014 210
38. Chương 38 01-11-2014 220
39. Chương 39 01-11-2014 215
40. Chương 40 01-11-2014 210
41. Chương 41 01-11-2014 206
42. Chương 42 01-11-2014 215
43. Chương 43 01-11-2014 209
44. Chương 44 01-11-2014 205
45. Chương 45 01-11-2014 205
46. Chương 46 01-11-2014 214
47. Chương 47 01-11-2014 204
48. Chương 48 01-11-2014 196
49. Chương 49 01-11-2014 189
50. Chương 50 01-11-2014 214
51. Chương 51 01-11-2014 202
52. Chương 52 01-11-2014 201
53. Chương 53 01-11-2014 188
54. Chương 54 01-11-2014 196
55. Chương 55 01-11-2014 194
56. Chương 56 01-11-2014 189
57. Chương 57 01-11-2014 199
58. Chương 58 01-11-2014 189
59. Chương 59 01-11-2014 197
60. Chương 60 01-11-2014 196
61. Chương 61 01-11-2014 193
62. Chương 62 01-11-2014 200
63. Chương 63 01-11-2014 215
64. Chương 64 01-11-2014 204
65. Chương 65 01-11-2014 311
66. Chương 66 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhất 01-11-2014 301
67. Chương 67 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Nhị 01-11-2014 180
68. Chương 68 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tam 01-11-2014 167
69. Chương 69 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Tứ 01-11-2014 182
70. Chương 70 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Ngũ 01-11-2014 178
71. Chương 71 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Lục 01-11-2014 180
72. Chương 72 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thất 01-11-2014 168
73. Chương 73 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Bát 01-11-2014 218
74. Chương 74 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Cửu 01-11-2014 218
75. Chương 75 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập 01-11-2014 191
76. Chương 76 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhất 01-11-2014 219
77. Chương 77 : Phiên ngoại chi Sơ ngộ – Thập Nhị 01-11-2014 521
Bình luận truyện

Bá Tình Thủ Ái

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung