Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

Mới nhất - Chương 68

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tên truyện: Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

Thể loại: Ngôn tình nữ cường, lãng mạn

Giới thiệu truyện online: Trịnh tiên sinh: Thai phụ phải cẩn thận một chút.

Cô giáo Viên: Đây không phải là có thai. Đây là thịt của tôi. Thịt của tôi đấy.

Trịnh tiên sinh: Vậy cái công ty cố vấn kia của em nói trắng ra là giúp phụ nữ cua trai à?

Cô giáo Viên: Cũng giúp đàn ông cua phụ nữ... Hay giúp đàn ông cua đàn ông cũng được. Anh thiên về khuynh hướng nào?

Trịnh tiên sinh: Tôi rất nhớ cô gái mũm mĩm lúc ban đầu, không giống em bây giờ...

Trịnh tiên sinh: Ha ha ha.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 12-01-2016 77
2. Chương 2 12-01-2016 73
3. Chương 3 12-01-2016 100
4. Chương 4 11-03-2016 37
5. Chương 5 11-03-2016 48
6. Chương 6 11-03-2016 40
7. Chương 7 11-03-2016 45
8. Chương 8 11-03-2016 39
9. Chương 9 11-03-2016 38
10. Chương 10 11-03-2016 50
11. Chương 11 11-03-2016 44
12. Chương 12 11-03-2016 45
13. Chương 13 11-03-2016 40
14. Chương 14 11-03-2016 24
15. Chương 15 11-03-2016 37
16. Chương 16 11-03-2016 21
17. Chương 17 11-03-2016 41
18. Chương 18 11-03-2016 42
19. Chương 19 11-03-2016 44
20. Chương 20 11-03-2016 43
21. Chương 21 11-03-2016 46
22. Chương 21 11-03-2016 49
23. Chương 22 11-03-2016 42
24. Chương 23 11-03-2016 43
25. Chương 24 11-03-2016 46
26. Chương 25 11-03-2016 37
27. Chương 26 11-03-2016 46
28. Chương 27 11-03-2016 47
29. Chương 28 11-03-2016 41
30. Chương 29 11-03-2016 23
31. Chương 30 11-03-2016 25
32. Chương 31 11-03-2016 40
33. Chương 32 11-03-2016 47
34. Chương 33 11-03-2016 23
35. Chương 34 11-03-2016 43
36. Chương 36 11-03-2016 45
37. Chương 37 11-03-2016 39
38. Chương 38 11-03-2016 43
39. Chương 39 11-03-2016 45
40. Chương 40 11-03-2016 45
41. Chương 41 11-03-2016 35
42. Chương 42 11-03-2016 45
43. Chương 43 11-03-2016 41
44. Chương 44 11-03-2016 48
45. Chương 45 11-03-2016 41
46. Chương 46 11-03-2016 21
47. Chương 47 11-03-2016 40
48. Chương 48 11-03-2016 47
49. Chương 49 11-03-2016 41
50. Chương 50 11-03-2016 46
51. Chương 51 11-03-2016 39
52. Chương 52 11-03-2016 44
53. Chương 53 11-03-2016 49
54. Chương 54 11-03-2016 41
55. Chương 55 11-03-2016 36
56. Chương 56 11-03-2016 43
57. Chương 57 11-03-2016 42
58. Chương 58 11-03-2016 44
59. Chương 59 11-03-2016 34
60. Chương 60 11-03-2016 40
61. Chương 61 11-03-2016 42
62. Chương 62 11-03-2016 43
63. Chương 63 11-03-2016 37
64. Chương 64 11-03-2016 46
65. Chương 65 11-03-2016 37
66. Chương 66 11-03-2016 39
67. Chương 67 11-03-2016 52
68. Chương 68 11-03-2016 100
Bình luận truyện

Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung