Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

Mới nhất - Chương 68

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tên truyện: Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

Thể loại: Ngôn tình nữ cường, lãng mạn

Giới thiệu truyện online: Trịnh tiên sinh: Thai phụ phải cẩn thận một chút.

Cô giáo Viên: Đây không phải là có thai. Đây là thịt của tôi. Thịt của tôi đấy.

Trịnh tiên sinh: Vậy cái công ty cố vấn kia của em nói trắng ra là giúp phụ nữ cua trai à?

Cô giáo Viên: Cũng giúp đàn ông cua phụ nữ... Hay giúp đàn ông cua đàn ông cũng được. Anh thiên về khuynh hướng nào?

Trịnh tiên sinh: Tôi rất nhớ cô gái mũm mĩm lúc ban đầu, không giống em bây giờ...

Trịnh tiên sinh: Ha ha ha.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 12-01-2016 87
2. Chương 2 12-01-2016 83
3. Chương 3 12-01-2016 108
4. Chương 4 11-03-2016 42
5. Chương 5 11-03-2016 57
6. Chương 6 11-03-2016 49
7. Chương 7 11-03-2016 53
8. Chương 8 11-03-2016 47
9. Chương 9 11-03-2016 45
10. Chương 10 11-03-2016 60
11. Chương 11 11-03-2016 50
12. Chương 12 11-03-2016 57
13. Chương 13 11-03-2016 48
14. Chương 14 11-03-2016 31
15. Chương 15 11-03-2016 44
16. Chương 16 11-03-2016 27
17. Chương 17 11-03-2016 48
18. Chương 18 11-03-2016 50
19. Chương 19 11-03-2016 55
20. Chương 20 11-03-2016 49
21. Chương 21 11-03-2016 54
22. Chương 21 11-03-2016 57
23. Chương 22 11-03-2016 48
24. Chương 23 11-03-2016 53
25. Chương 24 11-03-2016 55
26. Chương 25 11-03-2016 45
27. Chương 26 11-03-2016 53
28. Chương 27 11-03-2016 57
29. Chương 28 11-03-2016 50
30. Chương 29 11-03-2016 32
31. Chương 30 11-03-2016 33
32. Chương 31 11-03-2016 47
33. Chương 32 11-03-2016 54
34. Chương 33 11-03-2016 31
35. Chương 34 11-03-2016 50
36. Chương 36 11-03-2016 54
37. Chương 37 11-03-2016 47
38. Chương 38 11-03-2016 50
39. Chương 39 11-03-2016 52
40. Chương 40 11-03-2016 53
41. Chương 41 11-03-2016 44
42. Chương 42 11-03-2016 53
43. Chương 43 11-03-2016 50
44. Chương 44 11-03-2016 54
45. Chương 45 11-03-2016 49
46. Chương 46 11-03-2016 29
47. Chương 47 11-03-2016 49
48. Chương 48 11-03-2016 57
49. Chương 49 11-03-2016 48
50. Chương 50 11-03-2016 56
51. Chương 51 11-03-2016 47
52. Chương 52 11-03-2016 57
53. Chương 53 11-03-2016 58
54. Chương 54 11-03-2016 48
55. Chương 55 11-03-2016 44
56. Chương 56 11-03-2016 49
57. Chương 57 11-03-2016 48
58. Chương 58 11-03-2016 50
59. Chương 59 11-03-2016 42
60. Chương 60 11-03-2016 47
61. Chương 61 11-03-2016 48
62. Chương 62 11-03-2016 49
63. Chương 63 11-03-2016 44
64. Chương 64 11-03-2016 53
65. Chương 65 11-03-2016 47
66. Chương 66 11-03-2016 47
67. Chương 67 11-03-2016 61
68. Chương 68 11-03-2016 120
Bình luận truyện

Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung