Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Mới nhất - Chương 114

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Bộ Bộ Kinh Tâm kể về triều đại nhà Thanh, năm Khang Hy thứ 43. Bắc Kinh.Trên lối lên đình ngoạn cảnh hồ, có hai cô bé luống mười ba mười bốn tuổi đứng đối mặt nhau. Cô bé vận áo dài màu hoàng yến đã vãn cảnh xong, đang định đi xuống, cô bé áo lam nhạt thì sắp sửa đi lên. Thang lên đình tương đối hẹp, một người đi thoải mái, nhưng hai người cùng đi thì không thể vừa. Đôi bên đều không muốn nhường đường, cả hai cùng nhấc chân, cất bước, hích nhau mà qua. Cô bé áo lam nhạt vì đứng dưới thấp nên kém thế, thành ra trượt chân, chỉ kịp "A" một tiếng là lăn tòm xuống gác, ngã thịch ra nền đất, bất động.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 07-09-2014 292
2. Chương 2 07-09-2014 194
3. Chương 3 07-09-2014 175
4. Chương 4 07-09-2014 173
5. Chương 5 07-09-2014 167
6. Chương 6 07-09-2014 120
7. Chương 7 07-09-2014 111
8. Chương 8 07-09-2014 99
9. Chương 9 07-09-2014 111
10. Chương 10 07-09-2014 92
11. Chương 11 07-09-2014 98
12. Chương 12 07-09-2014 101
13. Chương 13 07-09-2014 86
14. Chương 14 07-09-2014 89
15. Chương 15 07-09-2014 94
16. Chương 16 07-09-2014 90
17. Chương 17 07-09-2014 88
18. Chương 18 07-09-2014 92
19. Chương 19 07-09-2014 101
20. Chương 20 07-09-2014 99
21. Chương 21 07-09-2014 87
22. Chương 22 07-09-2014 104
23. Chương 23 07-09-2014 86
24. Chương 24 07-09-2014 82
25. Chương 25 07-09-2014 93
26. Chương 26 07-09-2014 94
27. Chương 27 07-09-2014 101
28. Chương 28 07-09-2014 86
29. Chương 29 07-09-2014 86
30. Chương 30 07-09-2014 91
31. Chương 31 07-09-2014 83
32. Chương 32 07-09-2014 94
33. Chương 33 07-09-2014 104
34. Chương 34 07-09-2014 88
35. Chương 35 07-09-2014 85
36. Chương 36 07-09-2014 90
37. Chương 37 07-09-2014 84
38. Chương 38 07-09-2014 99
39. Chương 39 07-09-2014 90
40. Chương 40 07-09-2014 88
41. Chương 41 07-09-2014 93
42. Chương 42 07-09-2014 91
43. Chương 43 07-09-2014 99
44. Chương 44 07-09-2014 84
45. Chương 45 07-09-2014 89
46. Chương 46 07-09-2014 90
47. Chương 47 07-09-2014 84
48. Chương 48 07-09-2014 90
49. Chương 50 07-09-2014 1287
50. Chương 53 07-09-2014 76
51. Chương 56 07-09-2014 80
52. Chương 59 07-09-2014 84
53. Chương 62 07-09-2014 81
54. Chương 65 07-09-2014 75
55. Chương 68 07-09-2014 77
56. Chương 70 07-09-2014 84
57. Chương 71 07-09-2014 82
58. Chương 72 07-09-2014 81
59. Chương 73 07-09-2014 80
60. Chương 74 07-09-2014 91
61. Chương 75 07-09-2014 81
62. Chương 76 07-09-2014 78
63. Chương 77 07-09-2014 81
64. Chương 78 07-09-2014 85
65. Chương 79 07-09-2014 77
66. Chương 80 07-09-2014 84
67. Chương 81 07-09-2014 90
68. Chương 82 07-09-2014 83
69. Chương 83 07-09-2014 80
70. Chương 84 07-09-2014 76
71. Chương 85 07-09-2014 76
72. Chương 86 07-09-2014 84
73. Chương 87 07-09-2014 81
74. Chương 88 07-09-2014 70
75. Chương 89 07-09-2014 73
76. Chương 90 07-09-2014 82
77. Chương 91 07-09-2014 86
78. Chương 92 07-09-2014 79
79. Chương 93 07-09-2014 88
80. Chương 94 07-09-2014 82
81. Chương 95 07-09-2014 83
82. Chương 96 07-09-2014 80
83. Chương 97 07-09-2014 96
84. Chương 98 07-09-2014 86
85. Chương 99 07-09-2014 84
86. Chương 100 07-09-2014 90
87. Chương 101 07-09-2014 93
88. Chương 102 07-09-2014 91
89. Chương 103 07-09-2014 75
90. Chương 104 07-09-2014 84
91. Chương 105 07-09-2014 78
92. Chương 106 07-09-2014 88
93. Chương 107 07-09-2014 83
94. Chương 108 07-09-2014 88
95. Chương 109 07-09-2014 90
96. Chương 110 07-09-2014 81
97. Chương 111 07-09-2014 77
98. Chương 112 07-09-2014 106
99. Chương 113 07-09-2014 88
100. Chương 114 07-09-2014 77
101. Chương 115 07-09-2014 82
102. Chương 116 07-09-2014 73
103. Chương 117 08-09-2014 95
104. Chương 118 07-09-2014 82
105. Chương 119 07-09-2014 77
106. Chương 120 07-09-2014 71
107. Chương 121 07-09-2014 77
108. Chương 122 08-09-2014 75
109. Chương 123 07-09-2014 87
110. Chương 124 08-09-2014 88
111. Chương 125 07-09-2014 85
112. Chương 126 07-09-2014 90
113. Chương 127 07-09-2014 118
114. Chương 128 07-09-2014 243
Bình luận truyện

Bộ Bộ Kinh Tâm

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung