Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Mới nhất - Chương 114

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Bộ Bộ Kinh Tâm kể về triều đại nhà Thanh, năm Khang Hy thứ 43. Bắc Kinh.Trên lối lên đình ngoạn cảnh hồ, có hai cô bé luống mười ba mười bốn tuổi đứng đối mặt nhau. Cô bé vận áo dài màu hoàng yến đã vãn cảnh xong, đang định đi xuống, cô bé áo lam nhạt thì sắp sửa đi lên. Thang lên đình tương đối hẹp, một người đi thoải mái, nhưng hai người cùng đi thì không thể vừa. Đôi bên đều không muốn nhường đường, cả hai cùng nhấc chân, cất bước, hích nhau mà qua. Cô bé áo lam nhạt vì đứng dưới thấp nên kém thế, thành ra trượt chân, chỉ kịp "A" một tiếng là lăn tòm xuống gác, ngã thịch ra nền đất, bất động.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 07-09-2014 282
2. Chương 2 07-09-2014 183
3. Chương 3 07-09-2014 165
4. Chương 4 07-09-2014 163
5. Chương 5 07-09-2014 159
6. Chương 6 07-09-2014 114
7. Chương 7 07-09-2014 104
8. Chương 8 07-09-2014 92
9. Chương 9 07-09-2014 106
10. Chương 10 07-09-2014 87
11. Chương 11 07-09-2014 93
12. Chương 12 07-09-2014 96
13. Chương 13 07-09-2014 81
14. Chương 14 07-09-2014 84
15. Chương 15 07-09-2014 87
16. Chương 16 07-09-2014 85
17. Chương 17 07-09-2014 83
18. Chương 18 07-09-2014 87
19. Chương 19 07-09-2014 96
20. Chương 20 07-09-2014 93
21. Chương 21 07-09-2014 82
22. Chương 22 07-09-2014 97
23. Chương 23 07-09-2014 82
24. Chương 24 07-09-2014 77
25. Chương 25 07-09-2014 88
26. Chương 26 07-09-2014 89
27. Chương 27 07-09-2014 96
28. Chương 28 07-09-2014 80
29. Chương 29 07-09-2014 80
30. Chương 30 07-09-2014 86
31. Chương 31 07-09-2014 78
32. Chương 32 07-09-2014 88
33. Chương 33 07-09-2014 98
34. Chương 34 07-09-2014 83
35. Chương 35 07-09-2014 80
36. Chương 36 07-09-2014 86
37. Chương 37 07-09-2014 79
38. Chương 38 07-09-2014 95
39. Chương 39 07-09-2014 83
40. Chương 40 07-09-2014 82
41. Chương 41 07-09-2014 86
42. Chương 42 07-09-2014 86
43. Chương 43 07-09-2014 95
44. Chương 44 07-09-2014 80
45. Chương 45 07-09-2014 84
46. Chương 46 07-09-2014 84
47. Chương 47 07-09-2014 79
48. Chương 48 07-09-2014 84
49. Chương 50 07-09-2014 1211
50. Chương 53 07-09-2014 72
51. Chương 56 07-09-2014 74
52. Chương 59 07-09-2014 79
53. Chương 62 07-09-2014 76
54. Chương 65 07-09-2014 71
55. Chương 68 07-09-2014 73
56. Chương 70 07-09-2014 78
57. Chương 71 07-09-2014 77
58. Chương 72 07-09-2014 76
59. Chương 73 07-09-2014 75
60. Chương 74 07-09-2014 86
61. Chương 75 07-09-2014 78
62. Chương 76 07-09-2014 73
63. Chương 77 07-09-2014 77
64. Chương 78 07-09-2014 80
65. Chương 79 07-09-2014 73
66. Chương 80 07-09-2014 79
67. Chương 81 07-09-2014 85
68. Chương 82 07-09-2014 78
69. Chương 83 07-09-2014 75
70. Chương 84 07-09-2014 72
71. Chương 85 07-09-2014 71
72. Chương 86 07-09-2014 79
73. Chương 87 07-09-2014 76
74. Chương 88 07-09-2014 66
75. Chương 89 07-09-2014 67
76. Chương 90 07-09-2014 77
77. Chương 91 07-09-2014 80
78. Chương 92 07-09-2014 74
79. Chương 93 07-09-2014 84
80. Chương 94 07-09-2014 77
81. Chương 95 07-09-2014 78
82. Chương 96 07-09-2014 75
83. Chương 97 07-09-2014 91
84. Chương 98 07-09-2014 81
85. Chương 99 07-09-2014 79
86. Chương 100 07-09-2014 85
87. Chương 101 07-09-2014 89
88. Chương 102 07-09-2014 86
89. Chương 103 07-09-2014 70
90. Chương 104 07-09-2014 79
91. Chương 105 07-09-2014 72
92. Chương 106 07-09-2014 83
93. Chương 107 07-09-2014 78
94. Chương 108 07-09-2014 83
95. Chương 109 07-09-2014 85
96. Chương 110 07-09-2014 76
97. Chương 111 07-09-2014 74
98. Chương 112 07-09-2014 101
99. Chương 113 07-09-2014 83
100. Chương 114 07-09-2014 73
101. Chương 115 07-09-2014 77
102. Chương 116 07-09-2014 68
103. Chương 117 08-09-2014 90
104. Chương 118 07-09-2014 77
105. Chương 119 07-09-2014 71
106. Chương 120 07-09-2014 67
107. Chương 121 07-09-2014 73
108. Chương 122 08-09-2014 70
109. Chương 123 07-09-2014 81
110. Chương 124 08-09-2014 84
111. Chương 125 07-09-2014 80
112. Chương 126 07-09-2014 85
113. Chương 127 07-09-2014 112
114. Chương 128 07-09-2014 228
Bình luận truyện

Bộ Bộ Kinh Tâm

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung