Bộ Bộ Sinh Liên

Bộ Bộ Sinh Liên

Mới nhất - Chương 640

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Cẩn thận lắng nghe, tiếp tục gõ cửa.Qua hồi lâu, bên trong truyền ra thanh âm sợ sệt của một cô gái:- Trong nhà không có ai..Dương Đắc Thành nhìn tờ danh sách trong tay mình, thẩm tra đối chiếu lại một chút biển số cùng dãy nhà, cao giọng nói:- Đồng chí Kim Đậu Đậu, mở cửa đi, ta không phải là người xấu, ta là do xã khu phái tới, tới làm một chút thủ tục cần thiết để cho gia đình đồng chí nhận được ‘ đê bảo.’ Hãy theo dõi truyện Bộ Bộ Sinh Liên đặc sắc này nhé

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Chỉ Do Ngoài Ý Muốn. 19-11-2014 234
2. Chương 2 : Chết Đi Sống Lại. 19-11-2014 218
3. Chương 3 : Đổng Gia Nương Tử. 19-11-2014 181
4. Chương 4 : Thú Săn. 19-11-2014 165
5. Chương 5 : Trợn Mắt Tất Báo. 19-11-2014 162
6. Chương 6 : Đinh Đại Tiểu Thư. 19-11-2014 136
7. Chương 7 : Tương Thân. 19-11-2014 144
8. Chương 8 : Thảo Cá Dược Phương. 19-11-2014 142
9. Chương 9 : Nhất Thiếp Dược. 19-11-2014 125
10. Chương 10 : Xuân Thiên Tòng Kim Dạ Khai Thủy. 19-11-2014 116
11. Chương 11 : Kinh Biến.. 19-11-2014 112
12. Chương 12 : Chủ Động Xin Đi Vận Lương. 19-11-2014 88
13. Chương 13 : Thâm Thủy Trấn. 19-11-2014 91
14. Chương 14 : Một Người Cũng Không Cho Đi. 19-11-2014 85
15. Chương 15 : Ta Muốn Gặp Hắn. 19-11-2014 83
16. Chương 16 : Lâm Thành Úy Ký. 19-11-2014 79
17. Chương 17 : Trừu Ty Bác Kiển. 19-11-2014 83
18. Chương 18 : Bích Túc Chơi Xấu. 19-11-2014 84
19. Chương 19 : Va Chạm. 19-11-2014 95
20. Chương 20 : Đạo Lí Tiểu Nhân. 19-11-2014 84
21. Chương 21 : Hậu Trạch Nhữ Ngữ. 19-11-2014 82
22. Chương 22 : Kinh Tâm. 19-11-2014 93
23. Chương 23 : Tuyệt Cảnh. 19-11-2014 103
24. Chương 24 : Sinh Cơ. 19-11-2014 99
25. Chương 25 : Hiểu Được Sẽ Đứng Lên. 19-11-2014 96
26. Chương 26 : Trăng Sáng. 19-11-2014 100
27. Chương 27 : Phổ Tề Thiền Tự. 19-11-2014 94
28. Chương 28 : Bảo Sát Hiết Dưỡng. 19-11-2014 88
29. Chương 29 : Kiêm Nhạ Đích Họa. 19-11-2014 80
30. Chương 30 : Khởi Binh Vấn Tội. 19-11-2014 83
31. Chương 31 : Biến Mất. 19-11-2014 97
32. Chương 32 : Hoạt Bảo Tướng Quân. 19-11-2014 88
33. Chương 33 : Gặp Chuyện Bất Bình Rống Một Tiếng. 19-11-2014 86
34. Chương 34 : Hài Tử Thoại. 19-11-2014 108
35. Chương 35 : Gặp Quan. 19-11-2014 112
36. Chương 36 : Buồn Vui Lẫn Lộn. 19-11-2014 124
37. Chương 37 : Oan Gia Ngõ Hẹp. 19-11-2014 135
38. Chương 38 : Xảo Lưỡi Như Hoàng. 19-11-2014 133
39. Chương 39 : Uyển Cự. 19-11-2014 143
40. Chương 40 : Nhân Tình Ấm Lạnh. 19-11-2014 150
41. Chương 41 : Bỏ Được. 19-11-2014 130
42. Chương 42 : Ngay Gian Đều Dùng. 19-11-2014 162
43. Chương 43 : Mưu Kế. 19-11-2014 153
44. Chương 44 : Dự Tiệc. 19-11-2014 152
45. Chương 45 : Đại Tiểu Thư Dũng Mãnh. 19-11-2014 117
46. Chương 46 : Cô Gái Thích Cười. 19-11-2014 150
47. Chương 47 : Trình Gia Tư Nhân Ấu Nhi Viện. 19-11-2014 142
48. Chương 48 : Giương Thương Múa Kiếm. 19-11-2014 116
49. Chương 49 : Lục Danh Sĩ Đầu Đào Tu Báo Lý. 19-11-2014 121
50. Chương 50 : Tiểu Quản Sự Ấu Độc Đỉnh Lão Nho. 19-11-2014 113
51. Chương 51 : Cuồng Tựu Cuồng Đáo Để. 19-11-2014 124
52. Chương 52 : Gia Cát Võ Hầu Mắng Vương Lăng.. 19-11-2014 76
53. Chương 53 : Sát Khí. 19-11-2014 78
54. Chương 54 : Kiến Huyết Phong Hầu 19-11-2014 89
55. Chương 55 : Sự Kiện Khỏa Thân Trong Năm Ở Đại Tống 19-11-2014 106
56. Chương 56 : Diễm Diễm Viêm Viêm 19-11-2014 109
57. Chương 57 : Bá Ti Trừu Kiển. 19-11-2014 113
58. Chương 58 : Đại Công Cáo Thành 19-11-2014 125
59. Chương 59 : Ngẫu Ngộ. 19-11-2014 134
60. Chương 60 : Đào Hoa Y Cựu Tiếu Xuân Phong 19-11-2014 137
61. Chương 61 : Nhị Thiếu Nghênh Quy. 19-11-2014 140
62. Chương 62 : Phân Kỳ. 19-11-2014 148
63. Chương 63 : Phụ Tử. 19-11-2014 154
64. Chương 64 : Mẫu Tử. 19-11-2014 165
65. Chương 65 : Ý Khó Quyết. 19-11-2014 155
66. Chương 66 : Các Hữu Tung Hoài. 19-11-2014 157
67. Chương 67 : Hạo Nhi Tuyển Thê. 19-11-2014 137
68. Chương 68 : Chọn Mua. 19-11-2014 147
69. Chương 69 : Mật Nghị. 19-11-2014 112
70. Chương 70 : Phóng Chủng. 19-11-2014 129
71. Chương 71 : Thấu Minh Hóa Quản Lý. 19-11-2014 102
72. Chương 72 : Dữ Khanh Đồng Hành. 19-11-2014 96
73. Chương 73 : Điêu Bà Bà. 19-11-2014 79
74. Chương 74 : Chủ Tớ Vô Lương. 19-11-2014 79
75. Chương 75 : Hạo Tử Tương Thân. 19-11-2014 97
76. Chương 76 : Giầy Vừa Chân 19-11-2014 103
77. Chương 77 : Trư Đầu Giải Khố. 19-11-2014 115
78. Chương 78 : Không Có Sơ Hở. 19-11-2014 123
79. Chương 79 : Tương Thác. 19-11-2014 143
80. Chương 80 : Lưỡng Nan. 19-11-2014 147
81. Chương 81 : Nửa Đêm Ca Bốn Mùa 19-11-2014 140
82. Chương 82 : Đồng Du. 19-11-2014 142
83. Chương 83 : Chiếc Thoa Cài Tóc. 19-11-2014 145
84. Chương 84 : Bí Mật. 19-11-2014 158
85. Chương 85 : Chánh Chủ Nhi Lại Lạp. 19-11-2014 137
86. Chương 86 : Nam Nhân Chi Gian Đích Linh Tê(*) 19-11-2014 142
87. Chương 87 : Tâm Chiếu Bất Tuyên Các Tàng Đao (*) 19-11-2014 138
88. Chương 88 : Lập Kế Hoạch. 19-11-2014 122
89. Chương 89 : Hủy Thư. 19-11-2014 115
90. Chương 90 : Điều Hí Hoàn Thị Điều Giáo (*)? 19-11-2014 114
91. Chương 91 : Điều Hí Hoàn Thị Điều Giáo?(*)? 19-11-2014 96
92. Chương 92 : Bắt Người. 19-11-2014 104
93. Chương 93 : Chỉnh Nhân, Đắc Tòng Nam Nữ Quan Hệ Thượng Thuyết Sự Nhi (*). 19-11-2014 84
94. Chương 94 : Tiểu Nương Tử Nãi Thị Tính Manh (*)? 19-11-2014 81
95. Chương 95 : Lý Ngư Thoát Khước Kim Câu Khứ 19-11-2014 88
96. Chương 96 : Nhất Địa Kê Mao 19-11-2014 89
97. Chương 97 : Dạ Tư Lượng (*). 19-11-2014 83
98. Chương 98 : Nhuyễn Ma Ngạch Phao (*). 19-11-2014 80
99. Chương 99 : Lai Lịch Thừa Tự Đường 19-11-2014 84
100. Chương 100 : Đinh Gia Tàng Ưu 19-11-2014 81
101. Chương 101 : Tự Vấn Lương Tâm. 19-11-2014 79
102. Chương 102 : Ý Khó Theo.. 19-11-2014 84
103. Chương 103 : Tình Thiêu. 19-11-2014 79
104. Chương 104 : Tự Có Huyền Cơ. 19-11-2014 80
105. Chương 105 : Chí Hướng. 19-11-2014 80
106. Chương 106 : Chuẩn Bị. 19-11-2014 79
107. Chương 107 : Móc Câu.. 19-11-2014 90
108. Chương 108 : Ba Tên Lưu Manh. 19-11-2014 80
109. Chương 109 : Chân Phiêu Hãn (*). 19-11-2014 80
110. Chương 110 : Thảo Mãng Bối. 19-11-2014 86
111. Chương 111 : Hậu Đông Phong 19-11-2014 83
112. Chương 112 : Dục Lan Tễ Tiết. 19-11-2014 78
113. Chương 113 : Yêu Ước. 19-11-2014 74
114. Chương 114 : Hiệu Bá Di. 19-11-2014 73
115. Chương 115 : Phong Riêng Nói Chuyện. 19-11-2014 75
116. Chương 116 : Lửa Cháy. 19-11-2014 76
117. Chương 117 : Chân Hảo Hán, Nhất Kiến Thiêu. 19-11-2014 77
118. Chương 118 : Thăng Đường. 19-11-2014 82
119. Chương 119 : Người Trong Bụi Gai, Không Động Cựa Cũng Bị Châm. 19-11-2014 83
120. Chương 120 : Mãn Nhãn Không Hoa. 19-11-2014 93
121. Chương 121 : Ưng Nuôi Ở Chợ, Yên Ổn Sao Có Chí Bay Lên Trời Cao?. 19-11-2014 90
122. Chương 122 : Người Nào Muốn Ngăn Ta Trở Lại. 19-11-2014 83
123. Chương 123 : Phong Ba Nổi Lên .. 19-11-2014 68
124. Chương 124 : Đuổi Tận Giết Tuyệt . 19-11-2014 80
125. Chương 125 : Tối Hôm Qua Ngươi Ở Nơi Nào? . 19-11-2014 75
126. Chương 126 : Tín Như Vĩ Sinh, Xuẩn Da Si Da. 19-11-2014 85
127. Chương 127 : Nữ Nhi Cũng Như Cây Tùng. 19-11-2014 85
128. Chương 128 : Nhân Sinh Có Bát Khổ. 19-11-2014 75
129. Chương 129 : Giận Dữ Vì Hồng Nhan. 19-11-2014 78
130. Chương 130 : Khoái Ý Nhất Đao . 19-11-2014 87
131. Chương 131 : Giật Mình Nửa Đêm. 19-11-2014 75
132. Chương 132 : Trên Đường Đi Hướng Tây Có Người Giả Nữ Nhi.trên Đường Đi Hướng Tây Có Người Giả Nữ Nhi. 19-11-2014 78
133. Chương 133 : Con Đường Gian Nan Đến Thành Công. 19-11-2014 78
134. Chương 134 : Vây Thành. 19-11-2014 84
135. Chương 135 : Đêm Tối Tập Kích Doanh Trại Địch. 19-11-2014 81
136. Chương 136 : Còn Kém Ba Đao. 19-11-2014 78
137. Chương 137 : Chiến Sĩ. 19-11-2014 85
138. Chương 138 : Thế Sự Xoay Vần. 19-11-2014 82
139. Chương 139 : Một Kế Cũng Không Thành. 19-11-2014 79
140. Chương 140 : Tăng Liền Ba Cấp. 19-11-2014 79
141. Chương 141 : Hai Điểu Nhân. 19-11-2014 88
142. Chương 142 : Một Đế Một Hậu. 19-11-2014 75
143. Chương 143 : Hải Thị Thận Lâu. 19-11-2014 78
144. Chương 144 : Gấp Rút Đánh Một Trận. 19-11-2014 79
145. Chương 145 : Khí Phách Nam Nhi. 19-11-2014 79
146. Chương 146 : Đoạt Tiết. 19-11-2014 81
147. Chương 147 : Địa Ngục, Thiên Sứ. 19-11-2014 82
148. Chương 148 : Khâm Sai Ăn Mày. 19-11-2014 77
149. Chương 149 : Tương Ngộ Trên Đường Đi. 19-11-2014 77
150. Chương 150 : Diệp Thiếu Gia Bắc Du.. 19-11-2014 83
151. Chương 151 : Người Thường 19-11-2014 80
152. Chương 152 : Ngươi Là Phật Tương Lai 19-11-2014 79
153. Chương 153 : Ngự Phong Phù Đao Tử 19-11-2014 77
154. Chương 154 : Lui Ngàn Quân 19-11-2014 78
155. Chương 155 : Nhất Báo Hoàn Nhất Báo 19-11-2014 79
156. Chương 156 : Hồ Nước Gợn Sóng. 19-11-2014 73
157. Chương 157 : Quân Cờ Có Chí Tiến Thủ. 19-11-2014 79
158. Chương 158 : Gãy Cầu. 19-11-2014 75
159. Chương 159 : Tử Sinh. 19-11-2014 77
160. Chương 160 : Vạn Tuế. 19-11-2014 90
161. Chương 161 : Say Rượu. 19-11-2014 72
162. Chương 162 : Đế Minh. 19-11-2014 74
163. Chương 163 : Người Đến Phủ Cốc. 19-11-2014 79
164. Chương 164 : Lòng Như Có Thiên Đường. 19-11-2014 82
165. Chương 165 : Tiệc Rượu. 19-11-2014 72
166. Chương 166 : Tâm Tư Nữ Nhi. 19-11-2014 78
167. Chương 167 : Lưu Thế Hiên Kể Chuyện. 19-11-2014 78
168. Chương 168 : Công Tử Luận Đạo. 19-11-2014 76
169. Chương 169 : Huynh Muội Đường Gia (1+2). 19-11-2014 89
170. Chương 170 : Tây Phương Phục Tây Hành (1+2). 19-11-2014 71
171. Chương 171 : Đột Kích (1+2) 19-11-2014 80
172. Chương 172 : Quyết Ý (1+2) 19-11-2014 76
173. Chương 173 : Nghĩa Phụ 19-11-2014 78
174. Chương 174 : Con Vịt (1+2) 19-11-2014 85
175. Chương 175 : Con Vịt (1+2) 19-11-2014 56
176. Chương 176 : Vấn Vương (1+2) 19-11-2014 83
177. Chương 177 : Đặc Khu (1+2) 19-11-2014 77
178. Chương 178 : Cẩm Thạch Vỡ 19-11-2014 76
179. Chương 179 : Ở Lại Không Giống Nhau 19-11-2014 81
180. Chương 180 : Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn 19-11-2014 84
181. Chương 181 : Lão Quỷ Phong Lưu (1) 19-11-2014 79
182. Chương 182 : Thuyết Phục Thất Thị (1 - 2) 19-11-2014 75
183. Chương 183 : Tửu Sắc Tiền Tài Lữ Động Binh 19-11-2014 85
184. Chương 184 : Tương Phùng Ngoài Trại 19-11-2014 78
185. Chương 185 : Bất Ngờ 19-11-2014 80
186. Chương 186 : Mang Người Đẹp Đi Dự Tiệc 19-11-2014 84
187. Chương 187 : Không Mời Mà Đến 19-11-2014 84
188. Chương 188 : Điềm Thắng 19-11-2014 88
189. Chương 189 : Kiếm Pháp Tán Gái 19-11-2014 81
190. Chương 190 : Hồng Phất Di Phong 19-11-2014 88
191. Chương 191 : Nghênh Con Rễ Trong Bách Hoa Ổ 19-11-2014 90
192. Chương 192 : Liên Tử Liên Tâm (Hạt Sen Và Tâm Sen) 19-11-2014 90
193. Chương 193 : Phong Vân Tái Khởi 19-11-2014 74
194. Chương 194 : Ăn Miếng Trả Miếng 19-11-2014 77
195. Chương 195 : Chín Nông Một Sâu 19-11-2014 77
196. Chương 196 : Rượu Mạnh Đã Đến, Mỹ Nhân Ở Đâu 19-11-2014 75
197. Chương 197 : Gặp Hồng 19-11-2014 86
198. Chương 198 : Nhân Đao, Bá Đao, Pháp Đao 19-11-2014 80
199. Chương 199 : Lễ Vật 19-11-2014 87
200. Chương 200 : Cái Kết Nan Giải 19-11-2014 80
201. Chương 201 : Phó Hội (Đến Tham Dự) 19-11-2014 86
202. Chương 202 : Bạch Linh Thiếu Chủ 19-11-2014 93
203. Chương 203 : Đoạt Thân 19-11-2014 98
204. Chương 204 : Sương Mù 19-11-2014 93
205. Chương 205 : Sử Trá 19-11-2014 96
206. Chương 206 : Đòn Sát Thủ 19-11-2014 91
207. Chương 207 : Họa Thủy 19-11-2014 90
208. Chương 208 : Họa Thủy 19-11-2014 70
209. Chương 209 : Giết Người Không Dao 19-11-2014 71
210. Chương 210 : Kẻ Nào Dám Nhìn Nàng? 19-11-2014 87
211. Chương 211 : Yêu Thương Nhung Nhớ 19-11-2014 76
212. Chương 212 : Căng Thẳng 19-11-2014 78
213. Chương 213 : Đi Ngược Lại Đường Cũ 19-11-2014 78
214. Chương 214 : Chiến Lược 19-11-2014 92
215. Chương 215 : Trăng Lưỡi Liềm 19-11-2014 75
216. Chương 216 : Sáng Sớm 19-11-2014 90
217. Chương 217 : Thế Như Chẻ Tre 19-11-2014 79
218. Chương 218 : Minh Ám Giai Phụ Chiến 19-11-2014 77
219. Chương 219 : Tháng 9 Săn Cáo 19-11-2014 72
220. Chương 220 : Ngóng Trông 19-11-2014 79
221. Chương 221 : Tình Đổi Thay 19-11-2014 75
222. Chương 222 : Ai Là Thanh Kiếm Của Ai 19-11-2014 84
223. Chương 223 : Lần Này Đi Nơi Nào 19-11-2014 87
224. Chương 224 : Gặp Sao Hay Vậy 19-11-2014 80
225. Chương 225 : Người Đi Trong Gió Tuyết 19-11-2014 75
226. Chương 226 : Chuyện Trong Tuyết 19-11-2014 76
227. Chương 227 : Cảnh Trước Mặt Khó Bỏ Qua 19-11-2014 81
228. Chương 228 : Cảnh Còn Người Mất 19-11-2014 93
229. Chương 229 : Dạ Tầm (Tìm Kiếm Trong Đêm) 19-11-2014 87
230. Chương 230 : Đi Khắp Nơi Dùng Móc Câu Vàng Câu Ba Ba (1) 19-11-2014 87
231. Chương 231 : Mây Tan Thấy Trăng Sáng 19-11-2014 85
232. Chương 232 : Liễu Ám Hoa Minh 19-11-2014 92
233. Chương 233 : Nghịch Thiên Luân 19-11-2014 75
234. Chương 234 : Gia Môn 19-11-2014 75
235. Chương 235 : Đông Tây. 19-11-2014 75
236. Chương 236 : Phố Đông Kinh 19-11-2014 79
237. Chương 237 : Xuất Sư Biểu 19-11-2014 74
238. Chương 238 : Tái Diện Quân 19-11-2014 79
239. Chương 239 : Diễm Ngộ 19-11-2014 85
240. Chương 240 : Cái Đẹp Trong Suy Nghĩ 19-11-2014 91
241. Chương 241 : Lối Đi Khác 19-11-2014 76
242. Chương 242 : Vét Bồ Thương Kẻ Ăn Đong 19-11-2014 72
243. Chương 243 : Gõ Cửa 19-11-2014 79
244. Chương 244 : Trò Vui 19-11-2014 75
245. Chương 245 : Ma Xui Quỉ Khiến 19-11-2014 86
246. Chương 246 : Bạch Lạc Thiên 19-11-2014 76
247. Chương 247 : Rượu Phong Ba 19-11-2014 75
248. Chương 248 : Tứ Đại Hành Thủ 19-11-2014 75
249. Chương 249 : Tô Thức Đấu Đông Pha 19-11-2014 83
250. Chương 250 : Bản Quyền 19-11-2014 80
251. Chương 251 : Bỏ Dỡ 19-11-2014 75
252. Chương 252 : Chuyện Nhị Đương Gia 19-11-2014 73
253. Chương 253 : Gặp Lại Huynh Đệ 19-11-2014 73
254. Chương 254 : Cổ Xuy Đài 19-11-2014 75
255. Chương 255 : Ca, Võ, Kiếm 19-11-2014 99
256. Chương 256 : Dạ Hành 19-11-2014 85
257. Chương 257 : Thừa Thắng Xông Lên 19-11-2014 82
258. Chương 258 : Mưu Kế Khác 19-11-2014 114
259. Chương 259 : Chuyện Nhà Của Lão Đại 19-11-2014 114
260. Chương 260 : Hỏa Hỏa Phong Phong 19-11-2014 116
261. Chương 261 : Hỏa Hỏa Phong Phong 19-11-2014 132
262. Chương 262 : Đa Mưu Túc Trí 19-11-2014 121
263. Chương 263 : Cám Dỗ 19-11-2014 139
264. Chương 264 : Tâm Tư Nhi Nữ 19-11-2014 140
265. Chương 265 : Hai Mỹ Nhân Hợp Tác 19-11-2014 125
266. Chương 266 : Người Bày Trò Tiêu Khiển 19-11-2014 144
267. Chương 267 : Cháy 19-11-2014 147
268. Chương 268 : Bộc Phát 19-11-2014 126
269. Chương 269 : Trọng Trách Này Giao Cho Ai? 19-11-2014 146
270. Chương 270 : Nhiệm Vụ Gian Nan 19-11-2014 138
271. Chương 271 : Sấm Sét Giữa Trời Quang 19-11-2014 125
272. Chương 272 : Tâm Tư 19-11-2014 121
273. Chương 273 : Khó Mấy Cũng Phải Làm 19-11-2014 127
274. Chương 274 : Tiểu Lầu Một Đêm Mưa Xuân 19-11-2014 119
275. Chương 275 : Ba Thợ Giày 19-11-2014 107
276. Chương 276 : Tiếp Thu Ý Dân 19-11-2014 85
277. Chương 277 : Võ Tòng Đả Hổ 19-11-2014 80
278. Chương 278 : Duyên Nghiệt Ngã Khó Tránh 19-11-2014 81
279. Chương 279 : Trở Thành Tỷ Muội 19-11-2014 78
280. Chương 280 : Ta Là Phàm Nhân 19-11-2014 82
281. Chương 281 : Hai Nghìn Tuổi 19-11-2014 83
282. Chương 282 : Một Người Thô Lỗ 19-11-2014 77
283. Chương 283 : Tế Thần Tiên 19-11-2014 80
284. Chương 284 : Thanh Phong Lâu 19-11-2014 82
285. Chương 285 : Nguy Cấp 19-11-2014 90
286. Chương 286 : Quyến Luyến Không Rời 19-11-2014 78
287. Chương 287 : Mỹ Nhân Tâm 19-11-2014 85
288. Chương 288 : Bến Thuyền 19-11-2014 99
289. Chương 289 : Bách Mỹ Tống Hành 19-11-2014 80
290. Chương 290 : Ba Người Đàn Bà 19-11-2014 87
291. Chương 291 : Kẻ Tám Lạng, Người Nửa Cân 19-11-2014 78
292. Chương 292 : Mỗi Người Đều Có Tính Toán Riêng 19-11-2014 85
293. Chương 293 : Thành Tứ Châu 19-11-2014 93
294. Chương 294 : Dị Khúc Đồng Công 19-11-2014 79
295. Chương 295 : Khai Hoa Thập Trượng Ngẫu Như Thuyền 19-11-2014 79
296. Chương 296 : Các Lộ 19-11-2014 91
297. Chương 297 : Phu Thê Đồng Lòng 19-11-2014 84
298. Chương 298 : Kêu Dân Bẩm Báo 19-11-2014 81
299. Chương 299 : Đối Sách Tiếp Theo 19-11-2014 98
300. Chương 300 : Tình Thế Nguy Cấp 19-11-2014 111
301. Chương 301 : Thiên Hạ Rộn Ràng 19-11-2014 119
302. Chương 302 : Tuyệt Hộ Kế 19-11-2014 142
303. Chương 303 : Đánh Chết Không Cáo Quan 19-11-2014 134
304. Chương 304 : Nhổ Củ Cải 19-11-2014 140
305. Chương 305 : Một Đoàn Loạn Ma 19-11-2014 136
306. Chương 306 : Gối 19-11-2014 148
307. Chương 307 : Loạn Quyền Đánh Chết Sư Phụ Già 19-11-2014 133
308. Chương 308 : Trận Lôi Đình 19-11-2014 149
309. Chương 309 : Phân Vân 19-11-2014 148
310. Chương 310 : Phượng Hề Phượng Hề 19-11-2014 149
311. Chương 311 : Ba Người Cùng Đi 19-11-2014 114
312. Chương 312 : Ba Người Cùng Một Giường 19-11-2014 112
313. Chương 313 : Khách Đến 19-11-2014 99
314. Chương 314 : Nghiệt Duyên 19-11-2014 91
315. Chương 315 : Lửa Hận 19-11-2014 85
316. Chương 316 : Mắng Hạo Dương 19-11-2014 80
317. Chương 317 : Tìm Cách 19-11-2014 97
318. Chương 318 : Tình Đời Như Sương 19-11-2014 81
319. Chương 319 : Đoạn Trường Hoa 19-11-2014 81
320. Chương 320 : Kiệu Trên Đường 19-11-2014 79
321. Chương 321 : Lấy Cứng Chọi Cứng 19-11-2014 84
322. Chương 322 : Tiểu Ngư Đại Ngạc 19-11-2014 80
323. Chương 323 : Kỳ Tình Sơn Thủy 19-11-2014 83
324. Chương 324 : Tề Nhân Chi Phúc 19-11-2014 92
325. Chương 325 : Quay Về Kinh Sư 19-11-2014 94
326. Chương 326 : Mượn Thùng Gỗ Để Tắm 19-11-2014 96
327. Chương 327 : Chọn Lựa 19-11-2014 81
328. Chương 328 : Mồi Câu 19-11-2014 82
329. Chương 329 : Thăng Quan Tấn Tước 19-11-2014 89
330. Chương 330 : Tư Liệu Đen 19-11-2014 84
331. Chương 331 : Đại Sứ Ngoại Giao. 19-11-2014 78
332. Chương 332 : Quốc Thư 19-11-2014 84
333. Chương 333 : Lai Sứ 19-11-2014 75
334. Chương 334 : Bán Gỗ 19-11-2014 82
335. Chương 335 : Thượng Binh Phạt Mưu 19-11-2014 77
336. Chương 336 : Khách Tới Từ Lô Châu 19-11-2014 89
337. Chương 337 : Một Con Chim 19-11-2014 78
338. Chương 338 : Thần Biết Sai Rồi, Thần Sẽ Hối Cải 19-11-2014 77
339. Chương 339 : Thân Ở Nơi Cao 19-11-2014 77
340. Chương 340 : Lại Giải Nguy Cơ 19-11-2014 73
341. Chương 341 : Đường Sứ (1) 19-11-2014 86
342. Chương 342 : Đường Sứ (2) 19-11-2014 78
343. Chương 343 : Thoại Lao Khắc Tinh 19-11-2014 76
344. Chương 344 : Cơn Giận Lôi Đình 19-11-2014 78
345. Chương 345 : Lưỡng Sương Tình 19-11-2014 80
346. Chương 346 : Giang Nam Tuyên Phủ 19-11-2014 79
347. Chương 347 : Gây Chuyện Thị Phi 19-11-2014 76
348. Chương 348 : Ta Vô Địch Rồi 19-11-2014 81
349. Chương 349 : Dục Tốc Bất Đạt 19-11-2014 81
350. Chương 350 : Lệ Ảnh 19-11-2014 82
351. Chương 351 : Chạy Khắp Nơi (1) 19-11-2014 77
352. Chương 352 : Hai Vị Tăng 19-11-2014 73
353. Chương 353 : Song Sát 19-11-2014 76
354. Chương 354 : Xung Đột 19-11-2014 87
355. Chương 355 : Miệng Nói Một Đằng, Lòng Nghĩ Một Nẻo 19-11-2014 79
356. Chương 356 : Tự Thiên Cơ 19-11-2014 72
357. Chương 357 : Lễ Phật 19-11-2014 81
358. Chương 358 : Chưmây Mưa Sắp Đến 19-11-2014 81
359. Chương 359 : Phong Mãn Lâu 19-11-2014 73
360. Chương 360 : Mỹ Nhân Đã Đến 19-11-2014 70
361. Chương 361 : Phóng Thâu Nhật 19-11-2014 70
362. Chương 362 : Loạn Chiến 19-11-2014 77
363. Chương 363 : Giết Hổ. (1) 19-11-2014 74
364. Chương 364 : Giết Hổ. (2) 19-11-2014 71
365. Chương 365 : Đánh Hôn Mê. 19-11-2014 88
366. Chương 366 : Bắc Thượng Nam Chinh 19-11-2014 83
367. Chương 367 : Chủ Động Xin Đi Đánh Giặc. 19-11-2014 78
368. Chương 368 : Ván Bài Lật Ngửa. 19-11-2014 81
369. Chương 369 : Tình Cờ. 19-11-2014 104
370. Chương 370 : Thiên Hạ Ai Hiểu Quân. 19-11-2014 81
371. Chương 371 : Xây Cầu 19-11-2014 82
372. Chương 372 : Không Một Vết Tích. 19-11-2014 76
373. Chương 373 : Vây Thành. 19-11-2014 73
374. Chương 374 : Đàm Phán. 19-11-2014 87
375. Chương 375 : Hỏa 19-11-2014 87
376. Chương 376 : Vướng Mắc. 19-11-2014 91
377. Chương 377 : Đêm Động Phòng Muộn Màng 19-11-2014 78
378. Chương 378 : Rút Củi Dưới Đáy Nồi, Khó Hạ Thủ 19-11-2014 79
379. Chương 379 : Nghi Ngờ Lớp Lớp 19-11-2014 81
380. Chương 380 : Tam Diện Mai Phục. 19-11-2014 100
381. Chương 381 : Thân Cừu Khiết Đan 19-11-2014 92
382. Chương 382 : Thượng Kinh 19-11-2014 84
383. Chương 383 : Khiêu Tình 19-11-2014 80
384. Chương 384 : Cung Đình 19-11-2014 87
385. Chương 385 : Thâu Hương Thiết Ngọc 19-11-2014 84
386. Chương 386 : Thiết Kế 19-11-2014 82
387. Chương 387 : Mái Chèo. 19-11-2014 80
388. Chương 388 : Cơn Giận Của Nữ Hoàng 19-11-2014 70
389. Chương 389 : Huyết Tinh Mã Lệ 19-11-2014 65
390. Chương 390 : Ngàn Lẻ Một Đêm 19-11-2014 69
391. Chương 391 : Một Đêm Rồi Lại Một Đêm 19-11-2014 93
392. Chương 392 : Đổi Thủ Thành Công 19-11-2014 79
393. Chương 393 : Trở Về 19-11-2014 76
394. Chương 394 : Lo Trước Tính Sau 19-11-2014 75
395. Chương 395 : Công Việc Cuối Cùng 19-11-2014 77
396. Chương 396 : Khi Hoa Rụng Lả Tả 19-11-2014 73
397. Chương 397 : Đêm Trăng Sáng 19-11-2014 72
398. Chương 398 : Trộm Trời 19-11-2014 78
399. Chương 399 : Đổi Ngày 19-11-2014 70
400. Chương 400 : Khóc Than 19-11-2014 72
401. Chương 401 : "hẹn Hò" 19-11-2014 68
402. Chương 402 : Kịch Hài 19-11-2014 71
403. Chương 403 : Rời Kinh 19-11-2014 81
404. Chương 404 : Trấn Tạo Hóa 19-11-2014 75
405. Chương 405 : Nhẫn 19-11-2014 72
406. Chương 406 : Lương Cầm. 19-11-2014 74
407. Chương 407 : Mỹ Nhân Kế. 19-11-2014 74
408. Chương 408 : Tiên Hạ Thủ Vi Cường 19-11-2014 75
409. Chương 409 : Thẳng Thắn Thành Thật 19-11-2014 76
410. Chương 410 : Người Thông Minh 19-11-2014 85
411. Chương 411 : Giương Oai 19-11-2014 78
412. Chương 412 : Nghĩa Nặng Tình Thâm 19-11-2014 81
413. Chương 413 : Đòn Cảnh Tỉnh. 19-11-2014 77
414. Chương 414 : Thời Thế Tạo Anh Hùng 19-11-2014 70
415. Chương 415 : Lễ Vật 19-11-2014 54
416. Chương 416 : Thác Bát Hào Phong 19-11-2014 85
417. Chương 417 : Kết Nghĩa 19-11-2014 73
418. Chương 418 : Đại Tiệc Long Trọng 19-11-2014 67
419. Chương 419 : Càn Khôn Trong Tay Áo 19-11-2014 73
420. Chương 420 : Nhất Tướng Khó Cầu 19-11-2014 75
421. Chương 421 : Ngân Châu, Ta Nhất Định Phải Đánh 19-11-2014 77
422. Chương 422 : Thất Tịch 19-11-2014 85
423. Chương 423 : Đánh Úp 19-11-2014 91
424. Chương 424 : Lâm Trận Bái Tướng 19-11-2014 73
425. Chương 425 : Thay Đàn Đổi Dây 19-11-2014 74
426. Chương 426 : Chiến Trường Thứ Hai 19-11-2014 69
427. Chương 427 : Chuyển Cơ 19-11-2014 75
428. Chương 428 : Hồ Phượng 19-11-2014 73
429. Chương 429 : Tình Oán 19-11-2014 71
430. Chương 430 : Ám Chiến 19-11-2014 73
431. Chương 431 : Dạ Mị Ảnh 19-11-2014 77
432. Chương 432 : Trúng Kế 19-11-2014 75
433. Chương 433 : Công Thành Công Tâm 19-11-2014 76
434. Chương 434 : Bẫy Thành 19-11-2014 72
435. Chương 435 : Ôm Ngân Châu. 19-11-2014 75
436. Chương 436 : Hai Đôi Tình Nhân 19-11-2014 72
437. Chương 437 : Rối Ren 19-11-2014 81
438. Chương 438 : Khách Từ Phương Xa 19-11-2014 73
439. Chương 439 : Bát Diện Phong. 19-11-2014 79
440. Chương 440 : Tứ Phường Loạn. 19-11-2014 94
441. Chương 441 : Xuân Sắc Vô Bờ. 19-11-2014 76
442. Chương 442 : Tân Sinh. 19-11-2014 81
443. Chương 443 : Sinh Ra Là Thiên Tử. 19-11-2014 69
444. Chương 444 : Lại Đến Ngày Trộm. 19-11-2014 74
445. Chương 445 : Bốn Mươi Đạo Tặc. 19-11-2014 72
446. Chương 446 : Huynh Đệ Ruột 19-11-2014 75
447. Chương 447 : Kiêu Ngạo Nam Và Kiêu Ngạo Nữ 19-11-2014 74
448. Chương 448 : Mẫu Nghi Thiên Hạ, Mệnh Mang Đào Hoa 19-11-2014 75
449. Chương 449 : Liễu Lục 19-11-2014 77
450. Chương 450 : Nhìn Bằng Nửa Con Mắt 19-11-2014 73
451. Chương 451 : Hợp Tung 19-11-2014 80
452. Chương 452 : Bố Cục 19-11-2014 76
453. Chương 453 : Minh Thương Ám Chiến 19-11-2014 71
454. Chương 454 : Ai Cũng Xảo Quyệt 19-11-2014 76
455. Chương 455 : Chiến Tranh Còn Sớm 19-11-2014 77
456. Chương 456 : Tòa Thành Của Kỳ Tích 19-11-2014 81
457. Chương 457 : Chiến Ngoại Chi Chiến 19-11-2014 77
458. Chương 458 : Lý Quang Duệ Xuất Binh Rồi 19-11-2014 75
459. Chương 459 : Ngộ Sát 19-11-2014 100
460. Chương 460 : Hành Động Chém Đầu 19-11-2014 77
461. Chương 461 : Thiêu Thân Lao Đầu Vào Chỗ Chết 19-11-2014 74
462. Chương 462 : Sát Khí Ngút Trời 19-11-2014 75
463. Chương 463 : Phá Thành 19-11-2014 70
464. Chương 464 : Thu Phục Dương Nghiệp 19-11-2014 71
465. Chương 465 : Đáng Đời Ta 19-11-2014 84
466. Chương 466 : Vây Thành (2) 19-11-2014 84
467. Chương 467 : Đầu Thành Hoán Đổi Cờ Đại Vương 19-11-2014 69
468. Chương 468 : Tận Thống Chư Tướng Thụ Soái Ngũ Châu Định Nam Tiết Độ Sứ Lý Quang Sầm 19-11-2014 78
469. Chương 469 : Thi Triển Mưu Kế (1) 19-11-2014 72
470. Chương 470 : Thự Quang 19-11-2014 77
471. Chương 471 : Giải Uyển 19-11-2014 78
472. Chương 472 : Tiên Thủ 19-11-2014 71
473. Chương 473 : Ve Sầu Thoát Xác 19-11-2014 78
474. Chương 474 : Cắn Trả 19-11-2014 72
475. Chương 475 : Thủy Đức Chi Thụy 19-11-2014 71
476. Chương 476 : Huyền Cơ 19-11-2014 76
477. Chương 477 : Sương Mù 19-11-2014 61
478. Chương 478 : Đại Soái Điên Rồi 19-11-2014 77
479. Chương 479 : Thế Sự Vô Thường 19-11-2014 80
480. Chương 480 : Bắt Đầu Cuộc Chiến Hỗn Độn 19-11-2014 73
481. Chương 481 : Đánh Đêm 19-11-2014 71
482. Chương 482 : Mở Tứ Phương 19-11-2014 78
483. Chương 483 : Chúng Bạn Xa Lánh. 19-11-2014 71
484. Chương 484 : Cái Phúc Của Dương Hạo. 19-11-2014 75
485. Chương 485 : Đêm Kiều Diễm 19-11-2014 76
486. Chương 486 : Lương Tiêu Mỹ Cảnh 19-11-2014 79
487. Chương 487 : Về Nha Môn 19-11-2014 79
488. Chương 488 : Ta Chỉ Có Thể Làm Phụ Nữ 19-11-2014 73
489. Chương 489 : Lân Châu Phu Tử 19-11-2014 75
490. Chương 490 : Huynh Đệ 19-11-2014 74
491. Chương 491 : Bái Tương 19-11-2014 77
492. Chương 492 : Mới Đến Hạ Châu 19-11-2014 75
493. Chương 493 : Được Voi Đòi Tiên 19-11-2014 75
494. Chương 494 : Quy Tâm 19-11-2014 85
495. Chương 495 : Viện Sư Ngũ Châu 19-11-2014 85
496. Chương 496 : Đào Hoa Y Cựu 19-11-2014 97
497. Chương 497 : Giao Phong 19-11-2014 92
498. Chương 498 : Giao Tâm 19-11-2014 78
499. Chương 499 : Giao Tâm (3) 19-11-2014 72
500. Chương 500 : Chiến Tranh Giữa Nữ Nhân 19-11-2014 75
501. Chương 501 : Tiếng Trống Hạt Thúc Giục Vào Tây Lương 19-11-2014 75
502. Chương 502 : Không Đánh Mà Thắng 19-11-2014 68
503. Chương 503 : Nhất Diệp Tùy Phong 19-11-2014 74
504. Chương 504 : Thành Thật Với Nhau 19-11-2014 73
505. Chương 505 : Quân Cờ 19-11-2014 78
506. Chương 506 : Đại Thúc Là Người Xấu 19-11-2014 84
507. Chương 507 : Bát Mỷ Hòa Thân 19-11-2014 74
508. Chương 508 : Long Vương Bất Tại 19-11-2014 73
509. Chương 509 : Vừa Đấm Vừa Xoa 19-11-2014 79
510. Chương 510 : Long Nữ Phong Ba 19-11-2014 80
511. Chương 511 : Chiết Lan Vương 19-11-2014 69
512. Chương 512 : Bần Tăng Công Lực Còn Thấp 19-11-2014 73
513. Chương 513 : Khẩn Yếu Quan Đầu 19-11-2014 76
514. Chương 514 : Báo Mẹ Xinh Đẹp 19-11-2014 79
515. Chương 515 : Tử Chiến Tới Cùng 19-11-2014 75
516. Chương 516 : Tố Thủ Điều Canh 19-11-2014 72
517. Chương 517 : Bữa Cơm Khó Làm 19-11-2014 75
518. Chương 518 : Quy Nghĩa 19-11-2014 75
519. Chương 519 : Giang Sơn Mỹ Nhân 19-11-2014 85
520. Chương 520 : Kính Hoa Thủy Nguyệt 19-11-2014 90
521. Chương 521 : Ca Thư Dạ Đái Đao 19-11-2014 83
522. Chương 522 : Lấy Lui Làm Tiến 19-11-2014 73
523. Chương 523 : Chỉ Định Sa Châu 19-11-2014 69
524. Chương 524 : Bạt Tiền Chí Hậu 19-11-2014 74
525. Chương 525 : Nê Bồ Tát Cũng Là Bồ Tát 19-11-2014 90
526. Chương 526 : Mưa Gió Nổi Lên 19-11-2014 72
527. Chương 527 : Đại Mạc Hùng Phong 19-11-2014 80
528. Chương 528 : Cửu Nguyệt Nhạn Phi 19-11-2014 75
529. Chương 529 : Bước Đường Cùng Của Vương Phi 19-11-2014 80
530. Chương 530 : Nạn Huynh Nạn Đệ 19-11-2014 79
531. Chương 531 : Lập Kế Hoạch 19-11-2014 77
532. Chương 532 : Môi Thương Lưỡi Tiễn 19-11-2014 80
533. Chương 533 : Chỉ Điểm Giang Sơn 19-11-2014 97
534. Chương 534 : Hoa Dung Đại Nghĩa 19-11-2014 89
535. Chương 535 : Tấp Nập Đồng Hành 19-11-2014 83
536. Chương 536 : Hạ Chiếu 19-11-2014 74
537. Chương 537 : Nhị Vương Nhất Hậu 19-11-2014 74
538. Chương 538 : Thời Thế Đến ,vận Mệnh Sẽ Tự Thay 19-11-2014 72
539. Chương 539 : Tâm Tư Đế Vương 19-11-2014 74
540. Chương 540 : Ngoại Vi 19-11-2014 75
541. Chương 541 : Đáng Thươngtấm Lòng Cha Mẹ Trong Thiên Hạ 19-11-2014 72
542. Chương 542 : Hành Thích 19-11-2014 74
543. Chương 543 : Chờ Đợi 19-11-2014 74
544. Chương 544 : Cướp Lương 19-11-2014 80
545. Chương 545 : Khổ Não Của Thôi Đại Lang 19-11-2014 78
546. Chương 546 : Phan Dương Hội 19-11-2014 89
547. Chương 547 : Đục Nước Béo Cò 19-11-2014 89
548. Chương 548 : Triệu Nhị Thúc Sứt Đầu Mẻ Trán 19-11-2014 82
549. Chương 549 : Ngủ Đông 19-11-2014 79
550. Chương 550 : Người Nào Người Nấy Đều Tính Toán 19-11-2014 88
551. Chương 551 : Âm Mưu Của Dương Hạo 19-11-2014 82
552. Chương 552 : Phụ Tá Đắc Lực 19-11-2014 76
553. Chương 553 : Tô Tần Trương Nghi 19-11-2014 85
554. Chương 554 : Đấu Trí . 19-11-2014 78
555. Chương 555 : Mưu Quốc 19-11-2014 73
556. Chương 556 : Chuyển Cơ . 19-11-2014 58
557. Chương 557 : Tam Sơn . 19-11-2014 79
558. Chương 558 : Xin Vua Chỉ Giáo 19-11-2014 70
559. Chương 559 : Mới Bắt Đầu 19-11-2014 79
560. Chương 560 : Mơ Ước Vĩ Đại 19-11-2014 72
561. Chương 561 : Khó Lâm Triều 19-11-2014 82
562. Chương 562 : Lại Chọn Hoa Khôi 19-11-2014 76
563. Chương 563 : Bố Cục 19-11-2014 54
564. Chương 564 : Nguyện Làm Gió Mạnh Cuốn Lấy Chiến Kỳ 19-11-2014 75
565. Chương 565 : Kinh Triết 19-11-2014 89
566. Chương 566 : Xao Động 19-11-2014 77
567. Chương 567 : Âm Mưu 19-11-2014 90
568. Chương 568 : Trương Ký Thực Kẻ Thông Minh 19-11-2014 108
569. Chương 569 : Kẻ Tài Sắp Đến 19-11-2014 105
570. Chương 570 : Mài Dao Sáng Lóa 19-11-2014 109
571. Chương 571 : Tam Gia Điếm 19-11-2014 132
572. Chương 572 : Một Cục Đá Hạ Ba Con Chim 19-11-2014 137
573. Chương 573 : Trời Không Phù Hộ. 19-11-2014 141
574. Chương 574 : Kỳ Lộ 19-11-2014 148
575. Chương 575 : Thiên Chi Kiêu Nữ 19-11-2014 140
576. Chương 576 : Hoàng Tước 19-11-2014 122
577. Chương 577 : Dư Lãng Sinh Ba . 19-11-2014 122
578. Chương 578 : Nhàn Rồi Cũng Là Nhàn Rỗi . 19-11-2014 115
579. Chương 579 : Loạn Tượng Dục Sinh (Thượng ) 19-11-2014 115
580. Chương 580 : Loạn Tượng Dục Sinh (Trung) 19-11-2014 115
581. Chương 581 : Loạn Tượng Dục Sinh (Hạ) 19-11-2014 92
582. Chương 582 : Liên Hoành 19-11-2014 100
583. Chương 583 : Tiên Hạ Thủ Vi Cường 19-11-2014 59
584. Chương 584 : Tiếng Thét Chói Tai 19-11-2014 74
585. Chương 585 : Địa Hạ Thành 19-11-2014 71
586. Chương 586 : Thông Minh Mượn Thế Mà Đi 19-11-2014 73
587. Chương 587 : Tương Kế 19-11-2014 75
588. Chương 588 : Tìm Đến Cái Chết. 19-11-2014 75
589. Chương 589 : Đại Loạn Tướng Chí Nữ Nhi Tình 19-11-2014 90
590. Chương 590 : Bức Vua Thoái Vị 19-11-2014 84
591. Chương 591 : Song Tử Khuếch Trương 19-11-2014 85
592. Chương 592 : Hóa Ra Là Như Vậy 19-11-2014 97
593. Chương 593 : Tử Nan Vi Quỷ (Chết Khó Làm Quỷ ) 19-11-2014 85
594. Chương 594 : Khoảng Mùa Đông. 19-11-2014 72
595. Chương 595 : Khoảng Mùa Đông. 19-11-2014 56
596. Chương 596 : Yêu Ma Quỷ Quái. 19-11-2014 69
597. Chương 597 : Vào Tròng. 19-11-2014 76
598. Chương 598 : Trông Mong 19-11-2014 78
599. Chương 599 : Bọ Ngựa Bắt Ve 19-11-2014 72
600. Chương 600 : Bắt Ba Ba Trong Ống 19-11-2014 72
601. Chương 601 : Thu Lưới 19-11-2014 76
602. Chương 602 : Phiêu Tuyết Chi Dạ . 19-11-2014 84
603. Chương 603 : Đột Biến 19-11-2014 75
604. Chương 604 : Liểu Ám Hoa Minh 19-11-2014 60
605. Chương 605 : Âm Sai Dương Thác 19-11-2014 73
606. Chương 606 : Tâm Hữu Sở Dục 19-11-2014 86
607. Chương 607 : Chăng Tơ Thành Kén 19-11-2014 77
608. Chương 608 : Nam Nhi 19-11-2014 80
609. Chương 609 : Đoạt Tân Nương 19-11-2014 72
610. Chương 610 : Người Có Tình Sẽ Thành Thân Thuộc 19-11-2014 74
611. Chương 611 : Quân Sư Trong Khuê Phòng 19-11-2014 99
612. Chương 612 : Phóng Nhản Thiên Hạ 19-11-2014 78
613. Chương 613 : Lửa Cháy (1+2). 19-11-2014 79
614. Chương 614 : Xuất Thủ (1+2+3). 19-11-2014 92
615. Chương 615 : Hưng Binh (1+2). 19-11-2014 82
616. Chương 616 : Quá Chiêu. 19-11-2014 90
617. Chương 617 : Nghìn Cân Treo Sợi Tóc( 1+2). 19-11-2014 78
618. Chương 618 : Thắng Bại (1+2+3+4). 19-11-2014 87
619. Chương 619 : Mưu Đồ Quan Trung ( Canh 1 ). 19-11-2014 95
620. Chương 620 : Thượng Binh Phạt Mưu ( Canh 2 ). 19-11-2014 85
621. Chương 621 : Thượng Trí ( Canh 3 ). 19-11-2014 74
622. Chương 622 : Thảo Triệu Cảnh Hịch. 19-11-2014 82
623. Chương 623 : Quan Ải Khó Phá (1+2) 19-11-2014 82
624. Chương 624 : Trường An 19-11-2014 88
625. Chương 625 : Chọn Ai Đây 19-11-2014 83
626. Chương 626 : Cửa Ải Cuối Cùng ( 1+2) 19-11-2014 86
627. Chương 627 : Qui Tâm ( 1+2) 19-11-2014 76
628. Chương 628 : Cung Biến ( 1+2+3) 19-11-2014 73
629. Chương 629 : Thiện Nhượng ( 1+2) 19-11-2014 99
630. Chương 630 : Thân Chinh ( 1+2) 19-11-2014 90
631. Chương 631 : Lương Tử Bên Bờ Cao Lương ( 1+2+3 ) 19-11-2014 81
632. Chương 632 : Oan Liểu Minh, Tình Nan Khước ( 1+2) 19-11-2014 96
633. Chương 633 : Súc Thế ( 1+2) 19-11-2014 104
634. Chương 634 : Hùng Bá Thiên Hạ ( 1+2) 19-11-2014 122
635. Chương 635 : Quân Hán Tới Vạn Binh Bất Khả Địch ( 1+2+3) 19-11-2014 124
636. Chương 636 : Chỉ Có Thể Chiến Mà Thôi. ( 1+2+3) 19-11-2014 111
637. Chương 637 : Tứ Diện Sở Ca 19-11-2014 149
638. Chương 638 : Giảng Hòa (1+2+3) 19-11-2014 137
639. Chương 639 : Bảo Quang Chi Minh (1+2) 19-11-2014 165
640. Chương 640 : Đại Kết Cuộc (Thượng + Hạ) 19-11-2014 317
Bình luận truyện

Bộ Bộ Sinh Liên

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung