Chiến Thần Đồ Lục

Chiến Thần Đồ Lục

Mới nhất - Chương 40

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Khác với Cửu Biện Liên, truyện huyền huyễn hay nhất của tác giả Bạch Ngân Long Mã xoay quanh về ( Chiến Thần Đồ Lục ) là võ đạo một trong Tứ Đại Kỳ Thư, chứa 9 bức Chiến Thần Đồ, ẩn chứa Cửu Trọng Chiến Ý. Chiến ý mỗi tăng lên một tầng, uy lực công pháp gấp bội. Lĩnh ngộ chiến ý tầng thứ chín "Chiến Thiên Đấu Địa", đem uy lực công pháp tăng lên đến 512 lần!

Diệp Chiến, trong đầu mang theo ( Chiến Thần Đồ Lục ), xuyên qua đến Hoang Cổ thế giới.

Đây là một cái thế giới võ đạo sinh sôi đến mức vô tận, có công pháp khủng bố, hoa mỹ võ kỹ , tương tự, cũng nắm giữ "Chiến ý" khiến uy lực công pháp tăng gấp bội.

Chỉ là...

Cường giả Hoang Cổ thế giới, dù cho là Thánh Địa Đại Năng, tuyệt đại thiên kiêu, cao nhất cũng chỉ lĩnh ngộ được chiến ý tầng thứ ba.

Cửu Trọng chiến ý, ép bạo Hoang Cổ cường giả; cơ sở nội công? Cũng có thể so với Thiên Giai Bí Điển!

Một người một chiêu kiếm, giết tận thiên hạ! Cùng theo dõi truyện Chiến Thần Đồ Lục và thưởng thức nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Diệp Chiến 26-07-2016 41
2. Chương 2 : Chiến Ý 26-07-2016 12
3. Chương 3 : Báo Thù Không Qua Đêm! 26-07-2016 11
4. Chương 4 : Quỳ Xuống Nhận Sai! 26-07-2016 11
5. Chương 5 : 3 Tháng Ước Hẹn? Một Tháng Liền Được Rồi! 26-07-2016 11
6. Chương 6 : Nam Cung Lâm 26-07-2016 11
7. Chương 7 : Tàng Kinh Các 26-07-2016 10
8. Chương 8 : ( Bạo Viêm Công ) 26-07-2016 10
9. Chương 9 : Ngông Cuồng ! ( Bạo Viêm Công ) Tầng Thứ Tư! 26-07-2016 12
10. Chương 10 : Tiềm Tu, Thông Hiểu Đạo Lí! 26-07-2016 10
11. Chương 11 : Hoàng Bằng, Tiểu Tinh La Quyền 26-07-2016 10
12. Chương 12 : Top 22, Lâm Viêm Minh! 26-07-2016 12
13. Chương 13 : Diệp Chiến, Ngươi Thật Là Độc! 26-07-2016 14
14. Chương 14 : Vượt Cấp! Một Chiêu Bại Cường Giả Thông Khiếu Cảnh! 26-07-2016 14
15. Chương 15 : Khen Thưởng Tăng Gấp Đôi, Đoạt Số Một! 26-07-2016 13
16. Chương 16 : Chân Chính Bá Chủ Ngoại Môn! 26-07-2016 12
17. Chương 17 : Bằng Ngươi? Không Tư Cách! 26-07-2016 10
18. Chương 18 : Địa Cấp Công Pháp, Khí Cương 26-07-2016 13
19. Chương 19 : Du Hạo Bác, Đường Khôn, Mạc Thiếu Long 26-07-2016 9
20. Chương 20 : Bắt Nạt Đến Cửa Nhà ? 26-07-2016 9
21. Chương 21 : Vận May! 26-07-2016 10
22. Chương 22 : Huyền Cấp Thần Binh, Địa Giai Công Pháp! 26-07-2016 9
23. Chương 23 : Kiếm Cương, Ngưng Tụ Thành! 26-07-2016 9
24. Chương 24 : Giết Ngược Lại! Mạc Thiếu Long! 26-07-2016 9
25. Chương 25 : Diệp Chiến Trở Về! 26-07-2016 9
26. Chương 26 : Thi Đấu Bắt Đầu, Xông Thú Tháp! 26-07-2016 9
27. Chương 27 : Đá Bay Chướng Ngại Vật! 26-07-2016 10
28. Chương 28 : Nội Chiến! 26-07-2016 11
29. Chương 29 : Ba Chiêu! Đánh Bại 3 Đại Cường Giả Thông Khiếu Cảnh! 26-07-2016 9
30. Chương 30 : Sáng Lập Kỷ Lục! Đoạt Giải Nhất! 26-07-2016 9
31. Chương 31 : Huyền Cấp Công Pháp ( Huyền Hỏa Kim Thân ) 26-07-2016 11
32. Chương 32 : Người Mạc Gia Đến! 26-07-2016 14
33. Chương 33 : Đại Thế Nghiền Ép 26-07-2016 13
34. Chương 34 : Đường Về 26-07-2016 13
35. Chương 35 : Thiên Tài Diệp Thần 26-07-2016 11
36. Chương 36 : Quyết Đấu Diệp Thần 26-07-2016 11
37. Chương 37 : Lục Vũ Ngưng 26-07-2016 11
38. Chương 38 : Chân Long Thảo Xà! Loan Phượng Trĩ Kê! 26-07-2016 11
39. Chương 39 : Hoang Cổ Thế Gia! 26-07-2016 33
40. Chương 40 : Chiến Ý! Huyền Công! 26-07-2016 60
Bình luận truyện

Chiến Thần Đồ Lục

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung