Cung Khuyết

Cung Khuyết

Mới nhất - Chương 58

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Bạn đang đọc truyện Cung Khuyết của tác giả Trịnh Lương Tiêu. Khi đầu ta treo trên đầu tường thành

Là lần đầu tiên ta nhìn thấy rõ bóng dáng nho nhỏ kia

Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nghĩ người đến tiễn ta cuối cùng lại là A Nam

Mà ta đều không nhớ nổi, đã có bao nhiêu lần chính ta muốn dồn nàng vào chỗ chết

Đầy trời tuyết rơi, ta không biết nàng muốn mang ta đi đâu.

Nhưng lần đầu tiên tâm của ta vì nàng mà đau

Một đường đi xuống, đau thấu xương tủy, cũng không dám quên.

Bên cạnh thưởng thức truyện ngôn tình hay thì mời bạn cùng điểm qua một tác phẩm cùng loại, mang tên Tên Ác Ma.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Đầu 12-01-2016 46
2. Chương 2 : A Nam 12-01-2016 41
3. Chương 3 : Trùng Sinh 12-01-2016 43
4. Chương 4 : Yêu Nữ 12-01-2016 89
5. Chương 5 : Quật Cường 25-01-2016 46
6. Chương 6 : Hi Vọng Của Mọi Người 25-01-2016 41
7. Chương 7 : Bắt Nạt 25-01-2016 43
8. Chương 8 : Đồng Tẩm (Cùng Giường) 25-01-2016 30
9. Chương 9 : Hậu Cung 25-01-2016 29
10. Chương 10 : Ai Bị Phạt 25-01-2016 33
11. Chương 11 : Có Thai 25-01-2016 34
12. Chương 12 : An Bài 25-01-2016 32
13. Chương 13 : Định Vị 25-01-2016 34
14. Chương 14 : Phó Thác 25-01-2016 30
15. Chương 15 : Kê Đơn 25-01-2016 29
16. Chương 16 : Hãm Hại 25-01-2016 33
17. Chương 17 : Lôi Đình 25-01-2016 33
18. Chương 18 : Nghe Cầm 25-01-2016 31
19. Chương 19 : Nảy Lòng Tham 25-01-2016 35
20. Chương 20 : Gian Thần 25-01-2016 33
21. Chương 21 : Đồng Tước 25-01-2016 33
22. Chương 22 : Ra Đi 25-01-2016 33
23. Chương 23 : Huyền Cơ 25-01-2016 31
24. Chương 24 : Sinh Biến 25-01-2016 28
25. Chương 25 : Vu Oan 25-01-2016 36
26. Chương 26 : Cơ Trí 25-01-2016 35
27. Chương 27 : La Bàn 25-01-2016 34
28. Chương 28 : Cố Nhân 25-01-2016 37
29. Chương 29 : Phá Án 25-01-2016 33
30. Chương 30 : Khu Trục 25-01-2016 34
31. Chương 31 : Trò Hề 25-01-2016 32
32. Chương 32 : Bất Đồng 25-01-2016 32
33. Chương 33 : Hiểu Biết 25-01-2016 31
34. Chương 34 : Lợi Dụng 25-01-2016 30
35. Chương 35 : Cầu Tiến 25-01-2016 37
36. Chương 36 : Cá Lớn 25-01-2016 33
37. Chương 37 : Tiệp Đối 25-01-2016 33
38. Chương 38 : Âm Mưu 25-01-2016 33
39. Chương 39 : Giải Độc 25-01-2016 32
40. Chương 40 : Cung Thư 25-01-2016 38
41. Chương 41 25-01-2016 38
42. Chương 42 25-01-2016 40
43. Chương 43 25-01-2016 90
44. Chương 44 26-01-2016 79
45. Chương 45 26-01-2016 116
46. Chương 46 19-03-2016 34
47. Chương 47.1 19-03-2016 31
48. Chương 47.2 19-03-2016 23
49. Chương 48.1 19-03-2016 23
50. Chương 48.2 19-03-2016 24
51. Chương 49.1 19-03-2016 27
52. Chương 51 19-03-2016 29
53. Chương 49.2 19-03-2016 25
54. Chương 50.1 19-03-2016 22
55. Chương 50.2 19-03-2016 26
56. Chương 52 19-03-2016 32
57. Chương 53 19-03-2016 55
58. Chương 54.1 19-03-2016 126
Bình luận truyện

Cung Khuyết

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung