Cung Khuyết

Cung Khuyết

Mới nhất - Chương 58

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Bạn đang đọc truyện Cung Khuyết của tác giả Trịnh Lương Tiêu. Khi đầu ta treo trên đầu tường thành

Là lần đầu tiên ta nhìn thấy rõ bóng dáng nho nhỏ kia

Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nghĩ người đến tiễn ta cuối cùng lại là A Nam

Mà ta đều không nhớ nổi, đã có bao nhiêu lần chính ta muốn dồn nàng vào chỗ chết

Đầy trời tuyết rơi, ta không biết nàng muốn mang ta đi đâu.

Nhưng lần đầu tiên tâm của ta vì nàng mà đau

Một đường đi xuống, đau thấu xương tủy, cũng không dám quên.

Bên cạnh thưởng thức truyện ngôn tình hay thì mời bạn cùng điểm qua một tác phẩm cùng loại, mang tên Tên Ác Ma.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Đầu 12-01-2016 67
2. Chương 2 : A Nam 12-01-2016 63
3. Chương 3 : Trùng Sinh 12-01-2016 61
4. Chương 4 : Yêu Nữ 12-01-2016 107
5. Chương 5 : Quật Cường 25-01-2016 64
6. Chương 6 : Hi Vọng Của Mọi Người 25-01-2016 57
7. Chương 7 : Bắt Nạt 25-01-2016 62
8. Chương 8 : Đồng Tẩm (Cùng Giường) 25-01-2016 46
9. Chương 9 : Hậu Cung 25-01-2016 48
10. Chương 10 : Ai Bị Phạt 25-01-2016 51
11. Chương 11 : Có Thai 25-01-2016 51
12. Chương 12 : An Bài 25-01-2016 50
13. Chương 13 : Định Vị 25-01-2016 52
14. Chương 14 : Phó Thác 25-01-2016 41
15. Chương 15 : Kê Đơn 25-01-2016 47
16. Chương 16 : Hãm Hại 25-01-2016 47
17. Chương 17 : Lôi Đình 25-01-2016 46
18. Chương 18 : Nghe Cầm 25-01-2016 45
19. Chương 19 : Nảy Lòng Tham 25-01-2016 49
20. Chương 20 : Gian Thần 25-01-2016 47
21. Chương 21 : Đồng Tước 25-01-2016 47
22. Chương 22 : Ra Đi 25-01-2016 50
23. Chương 23 : Huyền Cơ 25-01-2016 46
24. Chương 24 : Sinh Biến 25-01-2016 43
25. Chương 25 : Vu Oan 25-01-2016 53
26. Chương 26 : Cơ Trí 25-01-2016 51
27. Chương 27 : La Bàn 25-01-2016 51
28. Chương 28 : Cố Nhân 25-01-2016 53
29. Chương 29 : Phá Án 25-01-2016 48
30. Chương 30 : Khu Trục 25-01-2016 48
31. Chương 31 : Trò Hề 25-01-2016 50
32. Chương 32 : Bất Đồng 25-01-2016 46
33. Chương 33 : Hiểu Biết 25-01-2016 49
34. Chương 34 : Lợi Dụng 25-01-2016 47
35. Chương 35 : Cầu Tiến 25-01-2016 56
36. Chương 36 : Cá Lớn 25-01-2016 52
37. Chương 37 : Tiệp Đối 25-01-2016 52
38. Chương 38 : Âm Mưu 25-01-2016 53
39. Chương 39 : Giải Độc 25-01-2016 50
40. Chương 40 : Cung Thư 25-01-2016 56
41. Chương 41 25-01-2016 63
42. Chương 42 25-01-2016 59
43. Chương 43 25-01-2016 107
44. Chương 44 26-01-2016 101
45. Chương 45 26-01-2016 136
46. Chương 46 19-03-2016 54
47. Chương 47.1 19-03-2016 52
48. Chương 47.2 19-03-2016 42
49. Chương 48.1 19-03-2016 46
50. Chương 48.2 19-03-2016 43
51. Chương 49.1 19-03-2016 46
52. Chương 51 19-03-2016 50
53. Chương 49.2 19-03-2016 47
54. Chương 50.1 19-03-2016 42
55. Chương 50.2 19-03-2016 47
56. Chương 52 19-03-2016 50
57. Chương 53 19-03-2016 73
58. Chương 54.1 19-03-2016 168
Bình luận truyện

Cung Khuyết

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung