Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Mới nhất - Chương 1293

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

 Chơi triệu hoán, luyện âm hồn, huyết tế vạn quỷ phiên. Mà lại xem Lôi Động theo một cái vô danh tiểu bối, gia nhập Tà Tông sau, từng bước một theo một người bình thường thiếu niên trưởng thành là kinh thiên đại ma đầu, tung hoành ở thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Âm Sát Tông (Thượng) 08-09-2014 397
2. Chương 2 : Âm Sát Tông (Hạ) 08-09-2014 291
3. Chương 3 : Vạn Quỷ Lão Tổ 08-09-2014 265
4. Chương 4 : Dạy Dỗ (Thượng) 08-09-2014 290
5. Chương 5 : Dạy Dỗ (Hạ) 08-09-2014 272
6. Chương 6 : Khí Động (Thượng) 08-09-2014 250
7. Chương 7 : Khí Động (Hạ) 08-09-2014 252
8. Chương 8 : Thăng Cấp 08-09-2014 240
9. Chương 9 : Kết Thù 08-09-2014 234
10. Chương 10 : Ngự Quỷ Quyết (Thượng) 08-09-2014 255
11. Chương 11 : Ngự Quỷ Quyết (Hạ) 08-09-2014 253
12. Chương 12 : Dưỡng Hồn Tháp (Thượng) 08-09-2014 251
13. Chương 13 : Dưỡng Hồn Tháp (Hạ) 08-09-2014 240
14. Chương 14 : Bãi Tha Ma 08-09-2014 240
15. Chương 15 : Bắt Âm Hồn (Thượng) 08-09-2014 229
16. Chương 16 : Bắt Âm Hồn (Hạ) 08-09-2014 247
17. Chương 17 : Dưỡng Hồn Tháp Thần Bí 08-09-2014 185
18. Chương 18 : Dị Bảo Nghịch Thiên (Thượng) 08-09-2014 256
19. Chương 19 : Dị Bảo Nghịch Thiên (Hạ) 08-09-2014 242
20. Chương 20 : Huyết Tế 08-09-2014 241
21. Chương 21 : Đầu Tư (Thượng) 08-09-2014 242
22. Chương 22 : Đầu Tư (Hạ) 08-09-2014 235
23. Chương 23 : Đánh Chết Yêu Thú (Thượng) 08-09-2014 235
24. Chương 24 : Đánh Chết Yêu Thú (Hạ) 08-09-2014 241
25. Chương 25 : Bị Cướp Cùng Giết Lại 08-09-2014 253
26. Chương 26 : Ôm Đùi Sư Tỷ (Thượng) 08-09-2014 243
27. Chương 27 : Ôm Đùi Sư Tỷ (Hạ) 08-09-2014 241
28. Chương 28 : Quỷ Nô 08-09-2014 228
29. Chương 29 : Nịnh Nọt (Thượng) 08-09-2014 230
30. Chương 30 : Nịnh Nọt (Hạ) 08-09-2014 230
31. Chương 31 : Trung Phẩm Linh Quỷ 08-09-2014 228
32. Chương 32 : Dã Quỷ Tốt 08-09-2014 253
33. Chương 33 : Quỷ Tốt Thăng Cấp 08-09-2014 237
34. Chương 34 : Quỷ Tốt Thăng Cấp 08-09-2014 228
35. Chương 35 : Mị Ảnh 08-09-2014 255
36. Chương 36 : Phi Hành (Thượng) 08-09-2014 238
37. Chương 37 : Phi Hành (Hạ) 08-09-2014 235
38. Chương 38 : Phát Tiểu Tài 08-09-2014 243
39. Chương 39 : Đinh Uyển Ngôn (Thượng) 08-09-2014 252
40. Chương 40 : Đinh Uyển Ngôn (Hạ) 08-09-2014 167
41. Chương 41 : Tính Kế 08-09-2014 220
42. Chương 42 : Trận Tỷ Thí Ba Năm (Thượng) 08-09-2014 243
43. Chương 43 : Trận Tỷ Thí Ba Năm (Hạ) 08-09-2014 242
44. Chương 44 : Trận Đầu Thắng Lợi 08-09-2014 235
45. Chương 45 : Quyết Đấu Chu Minh Hoa (Thượng) 08-09-2014 238
46. Chương 46 : Quyết Đấu Chu Minh Hoa (Hạ) 08-09-2014 241
47. Chương 47 : Sinh Tử Chiến 08-09-2014 236
48. Chương 48 : Ám Ảnh Lệ Quỷ 08-09-2014 237
49. Chương 49 : Ám Ảnh Lệ Quỷ 08-09-2014 220
50. Chương 50 : Tâm Ngoan Thủ Lạt 08-09-2014 238
51. Chương 51 : Đệ Tử Thân Truyền 08-09-2014 249
52. Chương 52 : Đệ Tử Thân Truyền 08-09-2014 208
53. Chương 53 : Linh Đan 08-09-2014 221
54. Chương 54 : Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 233
55. Chương 55 : Là Dê Hay Là Sói? (1) 08-09-2014 238
56. Chương 56 : Là Dê Hay Là Sói? (Hạ) 08-09-2014 237
57. Chương 57 : Tiễn Ngươi Đi Chết 08-09-2014 249
58. Chương 58 : Dê Béo 08-09-2014 222
59. Chương 59 : Dê Béo 08-09-2014 207
60. Chương 60 : Linh Quỷ Thượng Phẩm 08-09-2014 170
61. Chương 61 : Linh Quỷ Thượng Phẩm 08-09-2014 225
62. Chương 62 : Vạn Quỷ Phiên 08-09-2014 231
63. Chương 63 : U Minh Quỷ Trảo 08-09-2014 235
64. Chương 64 : U Minh Quỷ Trảo 08-09-2014 216
65. Chương 65 : Quỷ Sát, Đừng Có Mặt Dày Không Biết Xấu Hổ 08-09-2014 217
66. Chương 66 : Uy Phong Của Vạn Quỷ Lão Tổ 08-09-2014 233
67. Chương 67 : Lão Tổ Bao Che Khuyết Điểm 08-09-2014 158
68. Chương 68 : Lão Tổ Bao Che Khuyết Điểm 08-09-2014 221
69. Chương 69 : Tiểu Âm Sát Động 08-09-2014 213
70. Chương 70 : Âm Sát Đại Pháp 08-09-2014 244
71. Chương 71 : Âm Sát Đại Pháp 08-09-2014 222
72. Chương 72 : Tiêu Thụ Mỹ Ân Nhân 08-09-2014 230
73. Chương 73 : Người Anh Em Tốt 08-09-2014 217
74. Chương 74 : Người Anh Em Tốt 08-09-2014 186
75. Chương 75 : Thú Hồn Phù 08-09-2014 236
76. Chương 76 : Nguy Cơ Không Còn Cảm Giác Lái 08-09-2014 221
77. Chương 77 : Nguy Cơ Không Còn Cảm Giác Lái 08-09-2014 217
78. Chương 78 : Thượng Phẩm Quỷ Tốt 08-09-2014 141
79. Chương 79 : Tế Luyện Vạn Quỷ Phiên 08-09-2014 235
80. Chương 80 : Phệ Hồn Ảnh Hổ 08-09-2014 236
81. Chương 81 : Phệ Hồn Ảnh Hổ 08-09-2014 232
82. Chương 82 : U Lam Bạo Vũ 08-09-2014 225
83. Chương 83 : Huyết Độn Thuật 08-09-2014 244
84. Chương 84 : Tiên Thiên Yêu Thú 08-09-2014 230
85. Chương 85 : Tiên Thiên Yêu Thú 08-09-2014 220
86. Chương 86 : Đạo Sinh Tồn Của Tiểu Nhân Vật 08-09-2014 231
87. Chương 87 : Ác Nhân Cáo Trạng Trước 08-09-2014 237
88. Chương 88 : Quỷ Vương Chu 08-09-2014 235
89. Chương 89 : Đại Náo Khô Cốt Phong (Thượng) 08-09-2014 241
90. Chương 90 : Đại Náo Khô Cốt Phong (Hạ) 08-09-2014 237
91. Chương 91 : Minh Hà Đồ 08-09-2014 222
92. Chương 92 : Đối Chọi Gay Gắt 08-09-2014 222
93. Chương 93 : Nằm Cũng Phát Tài 08-09-2014 241
94. Chương 94 : Chu Tước Kính 08-09-2014 221
95. Chương 95 : Tấn Chức Và Chuẩn Bị Chiến Tranh 08-09-2014 237
96. Chương 96 : Dã Tâm Của Vạn Quỷ 08-09-2014 226
97. Chương 97 : Tả Thủ Thánh Ma 08-09-2014 244
98. Chương 98 : Nội Tình Tông Phái 08-09-2014 234
99. Chương 99 : Phố Đấu Giá 08-09-2014 234
100. Chương 100 : Ai Bá Đạo Hơn 08-09-2014 214
101. Chương 101 : Đông Phương Phức 08-09-2014 225
102. Chương 102 : Âm Sát Song Anh 08-09-2014 227
103. Chương 103 : Trúc Cơ Đan 08-09-2014 219
104. Chương 104 : Dạ Yêu Đào Hoa Đàm 08-09-2014 236
105. Chương 105 : Yêu Nữ 08-09-2014 212
106. Chương 106 : Thập Niên Đại Bỉ 08-09-2014 226
107. Chương 107 : Diễm Ma 08-09-2014 208
108. Chương 108 : Ác Ký 08-09-2014 212
109. Chương 109 : Trọng Chú 08-09-2014 231
110. Chương 110 : Tử Chiến 08-09-2014 229
111. Chương 111 : Tịch Diệt Pháp Luân 08-09-2014 225
112. Chương 112 : Ma Hóa 08-09-2014 185
113. Chương 113 : Giảo Hoạt 08-09-2014 223
114. Chương 114 : Thắng 08-09-2014 221
115. Chương 115 : Vận Khí Ở Nơi Nào? 08-09-2014 220
116. Chương 116 : Vận Khí Ở Nơi Nào? 08-09-2014 205
117. Chương 117 : Rốt Cuộc Có Chút Vận Khí 08-09-2014 218
118. Chương 118 : Hạ Thủ Lưu Tình 08-09-2014 221
119. Chương 119 : Bắt Đầu Phiên Giao Dịch 08-09-2014 224
120. Chương 120 : Bắt Đầu Phiên Giao Dịch 08-09-2014 201
121. Chương 121 : Song Anh Kiêu Ngạo 08-09-2014 209
122. Chương 122 : Thiên Ma Đại Pháp 08-09-2014 244
123. Chương 123 : Lão Tổ Tông (Thượng) 08-09-2014 208
124. Chương 124 : Lão Tổ Tông (Hạ) 08-09-2014 208
125. Chương 125 : Không Ngừng Đi Tới Thắng Lợi 08-09-2014 1309
126. Chương 126 : Đường Về 08-09-2014 226
127. Chương 127 : Bách Tiết Ngô Công 08-09-2014 215
128. Chương 128 : Bách Tiết Ngô Công 08-09-2014 203
129. Chương 129 : Ngô Công Quả Đằng Mạn 08-09-2014 214
130. Chương 130 : Vưu Vật Hung Hiểm 08-09-2014 210
131. Chương 131 : Ngược Lại 08-09-2014 229
132. Chương 132 : Ngược Lại 08-09-2014 207
133. Chương 133 : Thiên Ma 08-09-2014 230
134. Chương 134 : Hồn Châu 08-09-2014 231
135. Chương 135 : Thật Càn Rỡ (Thượng) 08-09-2014 201
136. Chương 136 : Thật Càn Rỡ (Hạ) 08-09-2014 219
137. Chương 137 : Lực Lượng Đồng Môn 08-09-2014 216
138. Chương 138 : Lệnh Triệu Tập Vạn Quỷ 08-09-2014 210
139. Chương 139 : Tàn Sát Hắn (Thượng) 08-09-2014 213
140. Chương 140 : Tàn Sát Hắn (Hạ) 08-09-2014 200
141. Chương 141 : Đồ Sát 08-09-2014 205
142. Chương 142 : Ngươi Muốn Chết 08-09-2014 219
143. Chương 143 : Trong Vạn Quỷ Phiên Có Thêm Một Chủ Hồn (Thượng) 08-09-2014 225
144. Chương 144 : Trong Vạn Quỷ Phiên Có Thêm Một Chủ Hồn (Hạ) 08-09-2014 229
145. Chương 145 : Phân Phối Lợi Ích 08-09-2014 217
146. Chương 146 : Khát Vọng Trở Nên Mạnh Mẽ 08-09-2014 240
147. Chương 147 : Bế Sinh Tử Quan (Thượng) 08-09-2014 208
148. Chương 148 : Bế Sinh Tử Quan (Hạ) 08-09-2014 204
149. Chương 149 : Tấn Chức Trúc Cơ 08-09-2014 195
150. Chương 150 : Giáo Tập 08-09-2014 223
151. Chương 151 : Bất Diệt Nguyên Anh 08-09-2014 207
152. Chương 152 : Bất Diệt Nguyên Anh 08-09-2014 193
153. Chương 153 : Bái Sư 08-09-2014 211
154. Chương 154 : Cô Nhai 08-09-2014 211
155. Chương 155 : Nếu Ngươi Chết, Ta Cũng Không Sống Một Mình (Thượng) 08-09-2014 222
156. Chương 156 : Nếu Ngươi Chết, Ta Cũng Không Sống Một Mình (Hạ) 08-09-2014 220
157. Chương 157 : Tứ Hải Bát Phương, Tụ Tập Về Đây 08-09-2014 217
158. Chương 158 : Người Tiếp Khách 08-09-2014 212
159. Chương 159 : Chấn Nhiếp (Thượng) 08-09-2014 230
160. Chương 160 : Chấn Nhiếp (Hạ) 08-09-2014 221
161. Chương 161 : Thiên Ma 08-09-2014 216
162. Chương 162 : Lễ Mừng Phong Ba (Thượng) 08-09-2014 224
163. Chương 163 : Lễ Mừng Phong Ba (Hạ) 08-09-2014 225
164. Chương 164 : Vạn Ma Lai Triều 08-09-2014 220
165. Chương 165 : Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (Thượng) 08-09-2014 220
166. Chương 166 : Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (Hạ) 08-09-2014 223
167. Chương 167 : Xá Nữ Tiêu Hồn Đại Pháp 08-09-2014 228
168. Chương 168 : Đá Mài Đao Mà Thôi (Thượng) 08-09-2014 222
169. Chương 169 : Đá Mài Đao Mà Thôi (Hạ) 08-09-2014 661
170. Chương 170 : Nói Cái Gì Tu Tiên? Nói Cái Gì Nghịch Thiên? 08-09-2014 220
171. Chương 171 : Sưu Hồn Thuật 08-09-2014 225
172. Chương 172 : Sưu Hồn Thuật 08-09-2014 203
173. Chương 173 : Thu Hoạch (Thượng) 08-09-2014 136
174. Chương 174 : Thu Hoạch (Hạ) 08-09-2014 229
175. Chương 175 : Đế Ma Chủng 08-09-2014 228
176. Chương 176 : Ma Đế Biến (Thượng) 08-09-2014 218
177. Chương 177 : Ma Đế Biến (Hạ) 08-09-2014 245
178. Chương 178 : Thượng Phẩm Linh Khí (Thượng) 08-09-2014 233
179. Chương 179 : Thượng Phẩm Linh Khí (Hạ) 08-09-2014 190
180. Chương 180 : Thuê Sát Thủ 08-09-2014 224
181. Chương 181 : Hắc Long Kỳ (Thượng) 08-09-2014 145
182. Chương 182 : Hắc Long Kỳ (Hạ) 08-09-2014 204
183. Chương 183 : Toàn Lực Ứng Phó 08-09-2014 221
184. Chương 184 : Thiên Đạo Minh 08-09-2014 208
185. Chương 185 : Thiên Đạo Minh 08-09-2014 182
186. Chương 186 : Chiến Tăng Kim Cương Tự 08-09-2014 220
187. Chương 187 : Chiến Tăng Kim Cương Tự 08-09-2014 203
188. Chương 188 : Bát Đại Đỉnh Cấp Tông Phái 08-09-2014 221
189. Chương 189 : Âm Dương Hợp Hoan Tông 08-09-2014 221
190. Chương 190 : Âm Dương Hợp Hoan Tông 08-09-2014 134
191. Chương 191 : Đạm Đài Băng Vân 08-09-2014 205
192. Chương 192 : Đạm Đài Băng Vân 08-09-2014 195
193. Chương 193 : Tẩy Tâm Quả 08-09-2014 187
194. Chương 194 : Lôi Mỗ, Sẽ Chờ Ngươi Tới Tàn Sát (Thượng) 08-09-2014 222
195. Chương 195 : Lôi Mỗ, Sẽ Chờ Ngươi Tới Tàn Sát (Hạ) 08-09-2014 219
196. Chương 196 : Hàn Băng Cự Hùng 08-09-2014 204
197. Chương 197 : Hắc Tháp Của Tâm Ma Điện (Thượng) 08-09-2014 218
198. Chương 198 : Hắc Tháp Của Tâm Ma Điện (Hạ) 08-09-2014 220
199. Chương 199 : Thu Hoạch Liên Tục (Thượng) 08-09-2014 214
200. Chương 200 : Thu Hoạch Liên Tục (Hạ) 08-09-2014 214
201. Chương 201 : Gian Ngoan Mất Linh 08-09-2014 217
202. Chương 202 : Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 221
203. Chương 203 : Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô Đại Pháp (Hạ) 08-09-2014 220
204. Chương 204 : Hồn Luyện Dung Hợp Chi Thuật (Thượng) 08-09-2014 181
205. Chương 205 : Hồn Luyện Dung Hợp Chi Thuật (Hạ) 08-09-2014 215
206. Chương 206 : Tầm Lang Quy 08-09-2014 218
207. Chương 207 : Giao Phong (Thượng) 08-09-2014 212
208. Chương 208 : Giao Phong (Hạ) 08-09-2014 215
209. Chương 209 : Hỏa Diễm Cự Nhân 08-09-2014 221
210. Chương 210 : Chúc Mừng Tấn Cấp (Thượng) 08-09-2014 219
211. Chương 211 : Chúc Mừng Tấn Cấp (Hạ) 08-09-2014 223
212. Chương 212 : Luyện Ngục Hồng Liên 08-09-2014 236
213. Chương 213 : Lưỡng Bại Câu Thương (Thượng) 08-09-2014 217
214. Chương 214 : Lưỡng Bại Câu Thương (Hạ) 08-09-2014 229
215. Chương 215 : Thanh Liên Kiếm Khúc 08-09-2014 207
216. Chương 216 : Lôi Động, Ta Nhớ Kỹ Ngươi Rồi 08-09-2014 228
217. Chương 217 : Lôi Động, Ta Nhớ Kỹ Ngươi Rồi 08-09-2014 191
218. Chương 218 : Nhu Sát Phi Phong 08-09-2014 207
219. Chương 219 : Nhu Sát Phi Phong 08-09-2014 214
220. Chương 220 : Minh Vực 08-09-2014 217
221. Chương 221 : Lệ Hồn Thiên Ma Ngục Tông 08-09-2014 215
222. Chương 222 : Lệ Hồn Thiên Ma Ngục Tông 08-09-2014 202
223. Chương 223 : Giết Ai? (Thượng) 08-09-2014 205
224. Chương 224 : Giết Ai? (Hạ) 08-09-2014 226
225. Chương 225 : Tiêu Dao Đạo 08-09-2014 224
226. Chương 226 : Đấu Trí, Đấu Dũng 08-09-2014 215
227. Chương 227 : Đấu Trí, Đấu Dũng 08-09-2014 194
228. Chương 228 : Ngươi Đã Nói Là Quyết Một Trận Thắng Bại Mà 08-09-2014 217
229. Chương 229 : Hắc Long Phát Uy 08-09-2014 206
230. Chương 230 : Hắc Long Phát Uy 08-09-2014 197
231. Chương 231 : Cứng Đối Cứng 08-09-2014 209
232. Chương 232 : Quả Lôi Sát Đạn Cuối Cùng 08-09-2014 222
233. Chương 233 : Quả Lôi Sát Đạn Cuối Cùng 08-09-2014 184
234. Chương 234 : Không Có Thói Quen Thả Hổ Về Rừng 08-09-2014 215
235. Chương 235 : Không Có Thói Quen Thả Hổ Về Rừng 08-09-2014 197
236. Chương 236 : Ly Khai Tâm Ma Điện 08-09-2014 213
237. Chương 237 : Đại Thu Hoạch 08-09-2014 208
238. Chương 238 : Đại Thu Hoạch 08-09-2014 182
239. Chương 239 : Làm Sao Để Mạnh Hơn 08-09-2014 205
240. Chương 240 : Cực Phẩm Linh Khí 08-09-2014 216
241. Chương 241 : Cực Phẩm Linh Khí 08-09-2014 195
242. Chương 242 : Kẻ Nghấp Nghé Giết Không Tha 08-09-2014 199
243. Chương 243 : Kẻ Nghấp Nghé Giết Không Tha 08-09-2014 193
244. Chương 244 : Phản Sát Chi Kế 08-09-2014 222
245. Chương 245 : Thâm Sơn Tiểu Cốc 08-09-2014 219
246. Chương 246 : Công Hiệu Của Linh Trà 08-09-2014 202
247. Chương 247 : Hoài Bích Có Tội 08-09-2014 214
248. Chương 248 : Tế Luyện Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 216
249. Chương 249 : Rơi Vào Ma Chưởng 08-09-2014 214
250. Chương 250 : Tấn Chức Trúc Cơ Trung Kỳ 08-09-2014 216
251. Chương 251 : Thực Lực Đại Tăng 08-09-2014 213
252. Chương 252 : Tế Luyện Thượng Phẩm Linh Quỷ 08-09-2014 223
253. Chương 253 : Kế Hoạch Linh Quỷ 08-09-2014 188
254. Chương 254 : Gặp Lại Thích Phỉ Phỉ 08-09-2014 215
255. Chương 255 : Linh Thạch Cũng Có Thể Đập Chết Người 08-09-2014 138
256. Chương 256 : Tu Luyện 08-09-2014 213
257. Chương 257 : Thiên Ma Cung Hoàng Phủ Sách 08-09-2014 226
258. Chương 258 : Bá Vương Ngạnh Thương Cung (Thượng) 08-09-2014 218
259. Chương 259 : Bá Vương Ngạnh Thương Cung (Hạ) 08-09-2014 221
260. Chương 260 : Lôi Động Lên Sân Khấu (Thượng) 08-09-2014 217
261. Chương 261 : Lôi Động Lên Sân Khấu (Hạ) 08-09-2014 223
262. Chương 262 : Đôi Sư Đồ Xảo Trá 08-09-2014 216
263. Chương 263 : Đôi Sư Đồ Xảo Trá 08-09-2014 195
264. Chương 264 : Hoàng Phủ Sách Quyết Đấu Lôi Động 08-09-2014 215
265. Chương 265 : Hoàng Phủ Sách Quyết Đấu Lôi Động 08-09-2014 186
266. Chương 266 : Huyết Thần Đao 08-09-2014 213
267. Chương 267 : Huyết Thần Đao 08-09-2014 196
268. Chương 268 : Người Thắng Làm Vua 08-09-2014 217
269. Chương 269 : Cầu Hôn 08-09-2014 205
270. Chương 270 : Cầu Hôn 08-09-2014 197
271. Chương 271 : Trước Hôn Nhân 08-09-2014 214
272. Chương 272 : Trước Hôn Nhân 08-09-2014 182
273. Chương 273 : Tỷ Ưa Thích Cái Giọng Này 08-09-2014 216
274. Chương 274 : Tỷ Ưa Thích Cái Giọng Này 08-09-2014 207
275. Chương 275 : Ba Cửa Ải 08-09-2014 166
276. Chương 276 : Ba Cửa Ải 08-09-2014 207
277. Chương 277 : Suy Nghĩ Kế Hoạch Và Phát Triển Trong Tương Lai 08-09-2014 216
278. Chương 278 : Suy Nghĩ Kế Hoạch Và Phát Triển Trong Tương Lai 08-09-2014 202
279. Chương 279 : Kế Hoạch Kiếm Tiền Lâu Dài 08-09-2014 224
280. Chương 280 : Kế Hoạch Kiếm Tiền Lâu Dài 08-09-2014 123
281. Chương 281 : Cửa Hàng Đan Dược 08-09-2014 210
282. Chương 282 : Giá Trị Bối Cảnh Thân Phận 08-09-2014 212
283. Chương 283 : Giá Trị Bối Cảnh Thân Phận 08-09-2014 186
284. Chương 284 : Chương Gia (Thượng) 08-09-2014 218
285. Chương 285 : Chương Gia (Hạ) 08-09-2014 209
286. Chương 286 : Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (Thượng) 08-09-2014 214
287. Chương 287 : Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (Hạ) 08-09-2014 207
288. Chương 288 : Linh Điền (Thượng) 08-09-2014 206
289. Chương 289 : Linh Điền (Hạ) 08-09-2014 205
290. Chương 290 : Hắc Long Phì 08-09-2014 222
291. Chương 291 : Sư Đồ Chính Thức (Thượng) 08-09-2014 208
292. Chương 292 : Sư Đồ Chính Thức (Hạ) 08-09-2014 215
293. Chương 293 : Chiến Đường (Thượng) 08-09-2014 195
294. Chương 294 : Chiến Đường (Hạ) 08-09-2014 200
295. Chương 295 : U Minh Đại Pháp Đấu U Minh Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 191
296. Chương 296 : U Minh Đại Pháp Đấu U Minh Đại Pháp (Hạ) 08-09-2014 198
297. Chương 297 : Triệu Hồi (Thượng) 08-09-2014 202
298. Chương 298 : Triệu Hồi (Hạ) 08-09-2014 208
299. Chương 299 : Nhiệm Vụ Của Chiến Đường 08-09-2014 209
300. Chương 300 : Thuyền Chiến Và Cơ Quan Thuật (Thượng) 08-09-2014 209
301. Chương 301 : Thuyền Chiến Và Cơ Quan Thuật (Hạ) 08-09-2014 204
302. Chương 302 : U Minh Cửu Hào (Thượng) 08-09-2014 205
303. Chương 303 : U Minh Cửu Hào (Hạ) 08-09-2014 207
304. Chương 304 : Săn Thú Trong Biển Sâu 08-09-2014 203
305. Chương 305 : Trảm Thảo Trừ Căn 08-09-2014 215
306. Chương 306 : Trảm Thảo Trừ Căn 08-09-2014 123
307. Chương 307 : Có Chút Thu Hoạch 08-09-2014 206
308. Chương 308 : Hải Phách Vương Và Minh Hỏa Chủ Pháo 08-09-2014 188
309. Chương 309 : Hải Phách Vương Và Minh Hỏa Chủ Pháo 08-09-2014 192
310. Chương 310 : Cực Phẩm Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 196
311. Chương 311 : Cực Phẩm Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 190
312. Chương 312 : Đảo Nam Bảy Mươi Sáu 08-09-2014 224
313. Chương 313 : Phong Vân Gợn Sóng 08-09-2014 204
314. Chương 314 : Phong Vân Gợn Sóng 08-09-2014 187
315. Chương 315 : Thủ Đoạn Lôi Đình 08-09-2014 210
316. Chương 316 : Thủ Đoạn Lôi Đình 08-09-2014 203
317. Chương 317 : Lệnh Tổng Động Viên Chiến Tranh 08-09-2014 211
318. Chương 318 : Lệnh Tổng Động Viên Chiến Tranh 08-09-2014 190
319. Chương 319 : Tập Sát 08-09-2014 199
320. Chương 320 : Tập Sát 08-09-2014 178
321. Chương 321 : Chiến Lợi Phẩm 08-09-2014 201
322. Chương 322 : Đường Chủ Chiến Đường (Thượng) 08-09-2014 199
323. Chương 323 : Đường Chủ Chiến Đường. (2) 08-09-2014 202
324. Chương 324 : Bảo Bối Chạy Trốn. (1) 08-09-2014 202
325. Chương 325 : Bảo Bối Chạy Trốn. (2) 08-09-2014 209
326. Chương 326 : Nếu Ngài Không Ngại Vậy Thì Sử Dụng Huyết Độn Thuật Xem? (1) 08-09-2014 206
327. Chương 327 : Nếu Ngài Không Ngại Vậy Thì Sử Dụng Huyết Độn Thuật Xem? (2) 08-09-2014 191
328. Chương 328 : Tu La Chi Dực 08-09-2014 197
329. Chương 329 : Đại Tông Sư Luyện Khí (Thượng) 08-09-2014 220
330. Chương 330 : Đại Tông Sư Luyện Khí (Hạ) 08-09-2014 217
331. Chương 331 : Khiêu Chiến Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 205
332. Chương 332 : Khiêu Chiến Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 218
333. Chương 333 : Tiểu Tử Này Rất Biến Thái (Thượng) 08-09-2014 211
334. Chương 334 : Tiểu Tử Này Rất Biến Thái (Hạ) 08-09-2014 161
335. Chương 335 : Cánh Của Tu La Vương (Thượng) 08-09-2014 144
336. Chương 336 : Cánh Của Tu La Vương (Hạ) 08-09-2014 209
337. Chương 337 : Luyện Khí (Thượng) 08-09-2014 208
338. Chương 338 : Luyện Khí (Hạ) 08-09-2014 220
339. Chương 339 : Tia Chớp (Thượng) 08-09-2014 213
340. Chương 340 : Tia Chớp (Hạ) 08-09-2014 192
341. Chương 341 : Cự Thú Trong Biển (Thượng) 08-09-2014 171
342. Chương 342 : Cự Thú Trong Biển (Hạ) 08-09-2014 197
343. Chương 343 : Quỷ Tu La 08-09-2014 205
344. Chương 344 : Luyện Ngục Viêm Long 08-09-2014 212
345. Chương 345 : Luyện Ngục Viêm Long 08-09-2014 182
346. Chương 346 : Truy Đuổi Trong Biển Sâu 08-09-2014 205
347. Chương 347 : Truy Đuổi Trong Biển Sâu 08-09-2014 196
348. Chương 348 : Dạ Xoa 08-09-2014 207
349. Chương 349 : Dạ Xoa 08-09-2014 190
350. Chương 350 : Cơn Giận Của Hải Thần 08-09-2014 216
351. Chương 351 : Cơn Giận Của Hải Thần 08-09-2014 197
352. Chương 352 : Dạ Xoa Vương 08-09-2014 198
353. Chương 353 : Cực Phẩm Linh Thạch 08-09-2014 203
354. Chương 354 : Cực Phẩm Linh Thạch 08-09-2014 183
355. Chương 355 : Tuyệt Xử Phùng Sanh 08-09-2014 208
356. Chương 356 : Tuyệt Xử Phùng Sanh 08-09-2014 199
357. Chương 357 : May Mắn Còn Sống 08-09-2014 205
358. Chương 358 : May Mắn Còn Sống 08-09-2014 189
359. Chương 359 : Kim Linh Ngư 08-09-2014 210
360. Chương 360 : Kim Linh Ngư 08-09-2014 193
361. Chương 361 : Quần Đảo Hỗn Loạn 08-09-2014 188
362. Chương 362 : Quần Đảo Hỗn Loạn 08-09-2014 187
363. Chương 363 : Sưu Hồn 08-09-2014 221
364. Chương 364 : Trúc Cơ Kỳ Tầng Thứ Tám Và Quỷ Tướng 08-09-2014 228
365. Chương 365 : Trúc Cơ Kỳ Tầng Thứ Tám Và Quỷ Tướng 08-09-2014 173
366. Chương 366 : Một Lưới Bắt Hết 08-09-2014 216
367. Chương 367 : Một Lưới Bắt Hết 08-09-2014 186
368. Chương 368 : Yếu Là Một Loại Sai Lầm 08-09-2014 193
369. Chương 369 : Yếu Là Một Loại Sai Lầm 08-09-2014 186
370. Chương 370 : Thương Lan Đảo 08-09-2014 203
371. Chương 371 : Thương Lan Đảo 08-09-2014 177
372. Chương 372 : Suy Ngẫm Về U Minh Đại Pháp 08-09-2014 198
373. Chương 373 : Châm Kíp Nổ (Thượng) 08-09-2014 204
374. Chương 374 : Châm Kíp Nổ (Hạ) 08-09-2014 212
375. Chương 375 : Vô Tận Hải Vực (Thượng) 08-09-2014 199
376. Chương 376 : Vô Tận Hải Vực (Hạ) 08-09-2014 192
377. Chương 377 : Đao Thu Long (Thượng) 08-09-2014 199
378. Chương 378 : Đao Thu Long (Hạ) 08-09-2014 203
379. Chương 379 : Huyết Liêm Màu Đỏ Tươi (Thượng) 08-09-2014 206
380. Chương 380 : Huyết Liêm Màu Đỏ Tươi (Hạ) 08-09-2014 199
381. Chương 381 : Cho Nên Bọn Hắn Chết Chắc Rồi 08-09-2014 183
382. Chương 382 : Miểu Sát (Thượng) 08-09-2014 213
383. Chương 383 : Miểu Sát (Hạ) 08-09-2014 143
384. Chương 384 : Toàn Thắng (Thượng) 08-09-2014 194
385. Chương 385 : Toàn Thắng (Hạ) 08-09-2014 192
386. Chương 386 : Kế Hoạch Chế Tạo Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 204
387. Chương 387 : Kế Hoạch Chế Tạo Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 203
388. Chương 388 : Đăng Thiên Đan 08-09-2014 214
389. Chương 389 : Trùng Kích Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 183
390. Chương 390 : Trùng Kích Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 199
391. Chương 391 : Phương Thức Tu Luyện Biến Thái 08-09-2014 209
392. Chương 392 : Kim Đan Đại Đạo (Thượng) 08-09-2014 203
393. Chương 393 : Kim Đan Đại Đạo (Hạ) 08-09-2014 209
394. Chương 394 : Bạo Kích Quỷ Tướng 08-09-2014 206
395. Chương 395 : Long Quy (Thượng) 08-09-2014 190
396. Chương 396 : Long Quy (Hạ) 08-09-2014 200
397. Chương 397 : Thâm Hải Cụ Phong 08-09-2014 197
398. Chương 398 : Giết Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 198
399. Chương 399 : Giết Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 196
400. Chương 400 : Tính Kế 08-09-2014 189
401. Chương 401 : Kim Đan Vẫn Lạc (Thượng) 08-09-2014 190
402. Chương 402 : Kim Đan Vẫn Lạc (Hạ) 08-09-2014 1279
403. Chương 403 : Đại Phát Tài (Thượng) 08-09-2014 202
404. Chương 404 : Đại Phát Tài (Hạ) 08-09-2014 217
405. Chương 405 : Song Anh Xuất Sơn 08-09-2014 193
406. Chương 406 : Trúc Cơ Hậu Kỳ (Thượng) 08-09-2014 212
407. Chương 407 : Trúc Cơ Hậu Kỳ (Hạ) 08-09-2014 203
408. Chương 408 : Kế Hoạch Về Nhà 08-09-2014 202
409. Chương 409 : Chiêu Mộ Thuộc Hạ (Thượng) 08-09-2014 201
410. Chương 410 : Chiêu Mộ Thuộc Hạ (Hạ) 08-09-2014 204
411. Chương 411 : Bạch Cốt Ma Quân (Thượng) 08-09-2014 201
412. Chương 412 : Bạch Cốt Ma Quân (Hạ) 08-09-2014 196
413. Chương 413 : Ngũ Quỷ Phát Uy 08-09-2014 1090
414. Chương 414 : Quỷ Cổ (Thượng) 08-09-2014 202
415. Chương 415 : Quỷ Cổ (Hạ) 08-09-2014 203
416. Chương 416 : Tạm Thời Kết Minh 08-09-2014 210
417. Chương 417 : Hắc Thiết Tháp Quy Thuận (Thượng) 08-09-2014 200
418. Chương 418 : Hắc Thiết Tháp Quy Thuận (Hạ) 08-09-2014 197
419. Chương 419 : Sâm La Quỷ Vực 08-09-2014 193
420. Chương 420 : Cực Phẩm Linh Quỷ (Thượng) 08-09-2014 203
421. Chương 421 : Cực Phẩm Linh Quỷ (Hạ) 08-09-2014 191
422. Chương 422 : Thiên Hồn Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 202
423. Chương 423 : Thiên Hồn Đại Pháp. (2) 08-09-2014 212
424. Chương 424 : Sáng Lập Ngự Quỷ. 08-09-2014 206
425. Chương 425 : Nguy Cơ (Thượng) 08-09-2014 188
426. Chương 426 : Nguy Cơ (Hạ) 08-09-2014 157
427. Chương 427 : Bạch Cốt Thiếu Quân 08-09-2014 194
428. Chương 428 : Tiểu Tử, Ngươi Nói Rất Tốt, Solo Đi (Thượng) 08-09-2014 191
429. Chương 429 : Tiểu Tử, Ngươi Nói Rất Tốt, Solo Đi (Hạ) 08-09-2014 201
430. Chương 430 : Phản Sát 08-09-2014 204
431. Chương 431 : Toàn Thắng (Thượng) 08-09-2014 180
432. Chương 432 : Toàn Thắng (Hạ) 08-09-2014 172
433. Chương 433 : Bắc Tắc Khẩu (Thượng) 08-09-2014 202
434. Chương 434 : Bắc Tắc Khẩu (Hạ) 08-09-2014 185
435. Chương 435 : Trùng Triều 08-09-2014 207
436. Chương 436 : Thánh Nữ Man Tộc (Thượng) 08-09-2014 197
437. Chương 437 : Thánh Nữ Man Tộc (Hạ) 08-09-2014 201
438. Chương 438 : Bạch Cốt Lão Ma 08-09-2014 171
439. Chương 439 : Uy Hiếp (Thượng) 08-09-2014 1251
440. Chương 440 : Uy Hiếp (Hạ) 08-09-2014 205
441. Chương 441 : Bỏ Chạy 08-09-2014 200
442. Chương 442 : Bẫy Rập (Thượng) 08-09-2014 196
443. Chương 443 : Bẫy Rập (Hạ) 08-09-2014 166
444. Chương 444 : Phong Phạm Ma Quân 08-09-2014 181
445. Chương 445 : Tiễn Phật Đến Tây Thiên (Thượng) 08-09-2014 201
446. Chương 446 : Tiễn Phật Đến Tây Thiên (Hạ) 08-09-2014 211
447. Chương 447 : Đạo Sinh Tồn (Thượng) 08-09-2014 218
448. Chương 448 : Đạo Sinh Tồn (Hạ) 08-09-2014 210
449. Chương 449 : Thiên La Địa Võng 08-09-2014 195
450. Chương 450 : Thần Miếu (Thượng) 08-09-2014 181
451. Chương 451 : Thần Miếu (Hạ) 08-09-2014 206
452. Chương 452 : Hồn Thụ (Thượng) 08-09-2014 195
453. Chương 453 : Hồn Thụ (Hạ) 08-09-2014 200
454. Chương 454 : Ngươi Lừa Ta Gạt 08-09-2014 196
455. Chương 455 : Tiến Vào Thần Miếu (Thượng) 08-09-2014 196
456. Chương 456 : Tiến Vào Thần Miếu (Hạ) 08-09-2014 202
457. Chương 457 : Hoàng Tước Tại Hậu 08-09-2014 193
458. Chương 458 : Linh Dược Vạn Năm (Thượng) 08-09-2014 139
459. Chương 459 : Linh Dược Vạn Năm (Hạ) 08-09-2014 192
460. Chương 460 : Nô Bộc Dực Thần Tộc 08-09-2014 202
461. Chương 461 : Hồn Nô (Thượng) 08-09-2014 194
462. Chương 462 : Hồn Nô (Hạ) 08-09-2014 198
463. Chương 463 : Lôi Thú 08-09-2014 219
464. Chương 464 : Độc Giác Cuồng Ma (Thượng) 08-09-2014 135
465. Chương 465 : Độc Giác Cuồng Ma (Hạ) 08-09-2014 200
466. Chương 466 : Tru Sát (Thượng) 08-09-2014 191
467. Chương 467 : Tru Sát (Hạ) 08-09-2014 197
468. Chương 468 : Thượng Cổ Phi Long 08-09-2014 191
469. Chương 469 : Sống Sót Sau Tai Nạn (Thượng) 08-09-2014 201
470. Chương 470 : Sống Sót Sau Tai Nạn (Hạ) 08-09-2014 207
471. Chương 471 : Lừa Dối 08-09-2014 195
472. Chương 472 : Không Gian Thánh Khí (Thượng) 08-09-2014 194
473. Chương 473 : Không Gian Thánh Khí (Hạ) 08-09-2014 214
474. Chương 474 : Cái Bẫy 08-09-2014 204
475. Chương 475 : Bất Diệt Nguyên Anh (Thượng) 08-09-2014 185
476. Chương 476 : Bất Diệt Nguyên Anh (Hạ) 08-09-2014 206
477. Chương 477 : Thánh Nữ Nhận Chủ 08-09-2014 189
478. Chương 478 : Tịnh Đế (Thượng) 08-09-2014 203
479. Chương 479 : Tịnh Đế (Hạ) 08-09-2014 205
480. Chương 480 : Dâm Độc (Thượng) 08-09-2014 208
481. Chương 481 : Dâm Độc (Hạ) 08-09-2014 211
482. Chương 482 : Thực Lực Bạo Tăng 08-09-2014 203
483. Chương 483 : Uy Bức Lợi Dụ (Thượng) 08-09-2014 200
484. Chương 484 : Uy Bức Lợi Dụ (Hạ) 08-09-2014 189
485. Chương 485 : Huyền Cốt Đại Pháp 08-09-2014 197
486. Chương 486 : Linh Kiện Phệ Hồn Tháp (Thượng) 08-09-2014 211
487. Chương 487 : Linh Kiện Phệ Hồn Tháp (Hạ) 08-09-2014 203
488. Chương 488 : Quỷ Cổ 08-09-2014 194
489. Chương 489 : Cực Phẩm Quỷ Tướng (Thượng) 08-09-2014 197
490. Chương 490 : Cực Phẩm Quỷ Tướng (Hạ) 08-09-2014 192
491. Chương 491 : Ác Chiến (Thượng) 08-09-2014 190
492. Chương 492 : Ác Chiến (Hạ) 08-09-2014 207
493. Chương 493 : Huyết Tu La 08-09-2014 200
494. Chương 494 : Mưa Gió Nổi Lên (Thượng) 08-09-2014 188
495. Chương 495 : Mưa Gió Nổi Lên (Hạ) 08-09-2014 199
496. Chương 496 : Địa Hạ Tình 08-09-2014 190
497. Chương 497 : Hậu Duệ Viễn Cổ Cự Nhân (Thượng) 08-09-2014 179
498. Chương 498 : Hậu Duệ Viễn Cổ Cự Nhân (Hạ) 08-09-2014 196
499. Chương 499 : Thú Triều (Thượng) 08-09-2014 188
500. Chương 500 : Thú Triều (Hạ) 08-09-2014 199
501. Chương 501 : Tình Bạn Và Sự Tín Nhiệm Của Cự Nhân 08-09-2014 177
502. Chương 502 : Hỗn Độn Tinh Thiết (Thượng) 08-09-2014 183
503. Chương 503 : Hỗn Độn Tinh Thiết (Hạ) 08-09-2014 196
504. Chương 504 : Phục Ma Tôn Giả 08-09-2014 196
505. Chương 505 : Vậy Thì Cùng Chết A 08-09-2014 192
506. Chương 506 : Tình Chàng Ý Thiếp 08-09-2014 196
507. Chương 507 : Phục Ma Vẫn Lạc 08-09-2014 184
508. Chương 508 : Biến Hóa Của Lôi Động 08-09-2014 192
509. Chương 509 : Trùng Kích Kim Đan 08-09-2014 196
510. Chương 510 : Kim Đan Đại Thành 08-09-2014 191
511. Chương 511 : Lễ Vật Của Băng Vân 08-09-2014 195
512. Chương 512 : Nhìn Vợ Thành Phượng 08-09-2014 190
513. Chương 513 : Thiên Ma Mất Hồn Khúc 08-09-2014 192
514. Chương 514 : Về Nhà 08-09-2014 198
515. Chương 515 : Huyết Ma 08-09-2014 197
516. Chương 516 : Thầy Trò Tình Thâm (Thượng) 08-09-2014 201
517. Chương 517 : Thầy Trò Tình Thâm (Hạ) 08-09-2014 195
518. Chương 518 : Vạn Quỷ Dã Vọng 08-09-2014 189
519. Chương 519 : Huyết Khôi Lỗi (Thượng) 08-09-2014 183
520. Chương 520 : Huyết Khôi Lỗi (Hạ) 08-09-2014 157
521. Chương 521 : Mai Phục Huyết Ma (Thượng) 08-09-2014 176
522. Chương 522 : Mai Phục Huyết Ma (Hạ) 08-09-2014 196
523. Chương 523 : Mời Chào Huyết Ma (Thượng) 08-09-2014 194
524. Chương 524 : Mời Chào Huyết Ma (Hạ) 08-09-2014 197
525. Chương 525 : Huyết Ma Thần Phục 08-09-2014 206
526. Chương 526 : Lý Diệu Chết Chắc! 08-09-2014 195
527. Chương 527 : Mỹ Nhân Rắn Rết 08-09-2014 185
528. Chương 528 : Hành Tung Của Uyển Ngôn 08-09-2014 207
529. Chương 529 : Thiên Linh Quỷ 08-09-2014 193
530. Chương 530 : Phu Thê Gặp Lại 08-09-2014 190
531. Chương 531 : Thêm Một Hồn Trong Vạn Quỷ Phiên (Thượng) 08-09-2014 193
532. Chương 532 : Thêm Một Hồn Trong Vạn Quỷ Phiên (Hạ) 08-09-2014 207
533. Chương 533 : Hòm Trữ Vật Thần Bí 08-09-2014 199
534. Chương 534 : Phu Thê Ân Ái (Thượng) 08-09-2014 187
535. Chương 535 : Phu Thê Ân Ái (Hạ) 08-09-2014 202
536. Chương 536 : Luyện Khí Chi Đạo (Thượng) 08-09-2014 192
537. Chương 537 : Luyện Khí Chi Đạo (Hạ) 08-09-2014 204
538. Chương 538 : Lăng Tiêu Cửu Tử 08-09-2014 187
539. Chương 539 : Ngự Phu Chi Đạo [Đạo Giữ Chồng] (Thượng) 08-09-2014 181
540. Chương 540 : Ngự Phu Chi Đạo [Đạo Giữ Chồng] (Hạ) 08-09-2014 199
541. Chương 541 : U Minh Quỷ Vực 08-09-2014 197
542. Chương 542 : Thành Thiên Quỷ (Thượng) 08-09-2014 203
543. Chương 543 : Thành Thiên Quỷ (Hạ) 08-09-2014 191
544. Chương 544 : Thiên Linh Quỷ Tiểu U 08-09-2014 201
545. Chương 545 : Vô Đề (Thượng) 08-09-2014 197
546. Chương 546 : Vô Đề (Hạ) 08-09-2014 205
547. Chương 547 : Quỷ Đế (Thượng) 08-09-2014 188
548. Chương 548 : Quỷ Đế (Hạ) 08-09-2014 198
549. Chương 549 : Đánh Chết Băng Tằm 08-09-2014 194
550. Chương 550 : Dùng Tay Không Đánh Người Thật Thoải Mái (Thượng) 08-09-2014 198
551. Chương 551 : Dùng Tay Không Đánh Người Thật Thoải Mái (Hạ) 08-09-2014 184
552. Chương 552 : Được Lão Bà Bảo Kê 08-09-2014 204
553. Chương 553 : Tiểu U Hung Tàn (Thượng) 08-09-2014 205
554. Chương 554 : Tiểu U Hung Tàn (Hạ) 08-09-2014 206
555. Chương 555 : Thu Phục Lão Ma 08-09-2014 195
556. Chương 556 : Thiên Tướng (Thượng) 08-09-2014 188
557. Chương 557 : Thiên Tướng (Hạ) 08-09-2014 195
558. Chương 558 : Ma Long Vương Tức Giận 08-09-2014 184
559. Chương 559 : Phỉ Phỉ Thổ Lộ (Thượng) 08-09-2014 208
560. Chương 560 : Phỉ Phỉ Thổ Lộ (Hạ) 08-09-2014 191
561. Chương 561 : Ám Vực Thâm Uyên 08-09-2014 184
562. Chương 562 : U Minh Huyền Xà 08-09-2014 196
563. Chương 563 : U Minh Huyền Xà 08-09-2014 181
564. Chương 564 : Thâm Uyên Kinh Biến 08-09-2014 198
565. Chương 565 : Thâm Uyên Kinh Biến 08-09-2014 183
566. Chương 566 : Thâm Uyên Kinh Biến 08-09-2014 168
567. Chương 567 : Thiên Quỷ Đế 08-09-2014 191
568. Chương 568 : Chuyện Cũ Ngàn Năm 08-09-2014 192
569. Chương 569 : Chuyện Cũ Ngàn Năm 08-09-2014 187
570. Chương 570 : U Minh Hắc Sát Trận 08-09-2014 197
571. Chương 571 : Thời Gian Pháp Tắc (Thượng) 08-09-2014 205
572. Chương 572 : Thời Gian Pháp Tắc (Hạ) 08-09-2014 197
573. Chương 573 : Ta Muốn Ngươi Chết (Thượng) 08-09-2014 193
574. Chương 574 : Ta Muốn Ngươi Chết (Hạ) 08-09-2014 206
575. Chương 575 : Hiểm Tử Hoàn Sinh 08-09-2014 193
576. Chương 576 : Bổn Mạng Quỷ Khí Của Tiểu U 08-09-2014 195
577. Chương 577 : Minh Vương Thối Thể Quyết (Thượng) 08-09-2014 185
578. Chương 578 : Minh Vương Thối Thể Quyết (Hạ) 08-09-2014 205
579. Chương 579 : Kim Đan Trung Giai Và Quỷ Vương Sơ Giai 08-09-2014 192
580. Chương 580 : Nữ Nhân (Thượng) 08-09-2014 197
581. Chương 581 : Nữ Nhân (Hạ) 08-09-2014 197
582. Chương 582 : Cửu U Quỷ Diễm (Thượng) 08-09-2014 201
583. Chương 583 : Cửu U Quỷ Diễm (Hạ) 08-09-2014 197
584. Chương 584 : Trở Lại Và Nguy Cơ 08-09-2014 208
585. Chương 585 : Thiên Ma Học Xấu (Thượng) 08-09-2014 193
586. Chương 586 : Thiên Ma Học Xấu (Hạ) 08-09-2014 199
587. Chương 587 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Thượng) 08-09-2014 188
588. Chương 588 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Hạ) 08-09-2014 207
589. Chương 589 : Tâm Tư Nhỏ Của Thiên Ma (Thượng) 08-09-2014 200
590. Chương 590 : Tâm Tư Nhỏ Của Thiên Ma (Hạ) 08-09-2014 176
591. Chương 591 : Thiên Địa Hủy Diệt Pháp Tắc 08-09-2014 190
592. Chương 592 : Đạo Thiên Lôi Thứ Chín (Thượng) 08-09-2014 202
593. Chương 593 : Đạo Thiên Lôi Thứ Chín (Hạ) 08-09-2014 195
594. Chương 594 : Vạn Quỷ Phiên Khủng Bố (Thượng) 08-09-2014 206
595. Chương 595 : Vạn Quỷ Phiên Khủng Bố (Hạ) 08-09-2014 190
596. Chương 596 : Thái Thượng Tông (Thượng) 08-09-2014 196
597. Chương 597 : Thái Thượng Tông (Hạ) 08-09-2014 182
598. Chương 598 : Luyện Đan Đại Sư 08-09-2014 189
599. Chương 599 : Trích Tinh Phong (Thượng) 08-09-2014 189
600. Chương 600 : Trích Tinh Phong (Hạ) 08-09-2014 192
601. Chương 601 : Linh Cổ Môn 08-09-2014 199
602. Chương 602 : Âm Dương Lão Quái Không May (Thượng) 08-09-2014 192
603. Chương 603 : Âm Dương Lão Quái Không May (Hạ) 08-09-2014 187
604. Chương 604 : Thực Lực Lôi Động Biến Hóa (Thượng) 08-09-2014 189
605. Chương 605 : Thực Lực Lôi Động Biến Hóa (Hạ) 08-09-2014 198
606. Chương 606 : Tâm Ý Lôi Động 08-09-2014 200
607. Chương 607 : Tiềm Long Quân (Thượng) 08-09-2014 194
608. Chương 608 : Tiềm Long Quân (Hạ) 08-09-2014 195
609. Chương 609 : Điên Cuồng Xổ Số 08-09-2014 191
610. Chương 610 : Huyết Ma Trở Về (Thượng) 08-09-2014 189
611. Chương 611 : Huyết Ma Trở Về (Hạ) 08-09-2014 188
612. Chương 612 : Động Thiên Phúc Địa (Thượng) 08-09-2014 195
613. Chương 613 : Động Thiên Phúc Địa (Hạ) 08-09-2014 191
614. Chương 614 : Ôm Tiền Trắng Trợn 08-09-2014 189
615. Chương 615 : Trước Khi Quyết Chiến (Thượng) 08-09-2014 194
616. Chương 616 : Trước Khi Quyết Chiến (Hạ) 08-09-2014 190
617. Chương 617 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Thượng) 08-09-2014 174
618. Chương 618 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Hạ) 08-09-2014 189
619. Chương 619 : Thái Thượng Binh Quyết 08-09-2014 189
620. Chương 620 : U Quỷ Phát Uy 08-09-2014 193
621. Chương 621 : Diệt Sát (Thượng) 08-09-2014 197
622. Chương 622 : Diệt Sát 08-09-2014 174
623. Chương 623 : Thà Làm Ngọc Vỡ 08-09-2014 195
624. Chương 624 : Khang Châu Chi Nguy 08-09-2014 187
625. Chương 625 : Khang Châu Chi Nguy 08-09-2014 182
626. Chương 626 : Linh Huyết Chi Thể 08-09-2014 184
627. Chương 627 : Linh Huyết Chi Thể 08-09-2014 171
628. Chương 628 : Tu Vi Tập Thể Tăng Vọt 08-09-2014 188
629. Chương 629 : Tư Tưởng Đại Quân Quỷ Tộc? 08-09-2014 198
630. Chương 630 : Tư Tưởng Đại Quân Quỷ Tộc? 08-09-2014 172
631. Chương 631 : Huấn Luyện Âm Hồn 08-09-2014 185
632. Chương 632 : Huấn Luyện Âm Hồn 08-09-2014 169
633. Chương 633 : Tiểu Quỷ Thành Quân 08-09-2014 194
634. Chương 634 : Âm Dương Lão Quái Không May 08-09-2014 187
635. Chương 635 : Âm Dương Lão Quái Không May 08-09-2014 168
636. Chương 636 : Âm Dương Lão Quái Thần Phục 08-09-2014 190
637. Chương 637 : Chặn Giết 08-09-2014 201
638. Chương 638 : Chặn Giết 08-09-2014 181
639. Chương 639 : Kịch Chiến Nguyên Anh 08-09-2014 205
640. Chương 640 : Kịch Chiến Nguyên Anh. 08-09-2014 181
641. Chương 641 : Hắc Dực Ma Vương 08-09-2014 198
642. Chương 642 : Mị Thuật 08-09-2014 207
643. Chương 643 : Mị Thuật 08-09-2014 163
644. Chương 644 : Thủ Đoạn Của Thái Thượng Tông 08-09-2014 196
645. Chương 645 : Mị Cơ Đầu Hàng 08-09-2014 173
646. Chương 646 : Mị Cơ Đầu Hàng 08-09-2014 178
647. Chương 647 : Đại Hoang Mạc Đến Giúp 08-09-2014 188
648. Chương 648 : Đại Hoang Mạc Đến Giúp 08-09-2014 171
649. Chương 649 : Ma Vương Lại Hiện Ra 08-09-2014 209
650. Chương 650 : Ma Vương Lại Hiện Ra 08-09-2014 182
651. Chương 651 : Hỏa Linh Quỳnh Tương 08-09-2014 181
652. Chương 652 : Họa Dẫn Kim Cương Tự (Thượng) 08-09-2014 194
653. Chương 653 : Họa Dẫn Kim Cương Tự (Hạ) 08-09-2014 205
654. Chương 654 : Bích Ba Cảnh 08-09-2014 195
655. Chương 655 : Bích Ba Cảnh 08-09-2014 175
656. Chương 656 : Đạm Đài Xuất Quan 08-09-2014 188
657. Chương 657 : Đông Hải Mê Cốc 08-09-2014 194
658. Chương 658 : Đông Hải Mê Cốc 08-09-2014 184
659. Chương 659 : Ảnh Hổ Phát Uy 08-09-2014 143
660. Chương 660 : Ảnh Hổ Phát Uy 08-09-2014 175
661. Chương 661 : Ác Chiến 08-09-2014 197
662. Chương 662 : Sinh Tử Một Đường 08-09-2014 180
663. Chương 663 : Sinh Tử Một Đường. 08-09-2014 172
664. Chương 664 : Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng 08-09-2014 198
665. Chương 665 : Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng 08-09-2014 177
666. Chương 666 : Dực Thần Tộc Bá Đạo 08-09-2014 203
667. Chương 667 : Quang Minh Vương A Gia Na 08-09-2014 185
668. Chương 668 : Quang Minh Vương A Gia Na 08-09-2014 168
669. Chương 669 : Tung Hoành 08-09-2014 192
670. Chương 670 : Tung Hoành 08-09-2014 84
671. Chương 671 : Thuyết Phục 08-09-2014 185
672. Chương 672 : Dã Tâm Thống Nhất 08-09-2014 198
673. Chương 673 : Dã Tâm Thống Nhất 08-09-2014 173
674. Chương 674 : Hóa Thần Quyết Chiến 08-09-2014 189
675. Chương 675 : Hóa Thần Quyết Chiến 08-09-2014 183
676. Chương 676 : Đại Dự Ngôn Thuật 08-09-2014 189
677. Chương 677 : Tà Tông Tận Thế 08-09-2014 199
678. Chương 678 : Tà Tông Tận Thế 08-09-2014 179
679. Chương 679 : Đây Mới Thật Sự Là Phát Tài. 08-09-2014 186
680. Chương 680 : Đây Mới Thật Sự Là Phát Tài. 08-09-2014 169
681. Chương 681 : Quỷ Đưa Tới Tận Cửa Tìm Chết 08-09-2014 190
682. Chương 682 : Minh Thần Chân Ngôn Thuật Khủng Bố 08-09-2014 196
683. Chương 683 : Minh Thần Chân Ngôn Thuật Khủng Bố 08-09-2014 174
684. Chương 684 : Pháp Thuật Nghịch Thiên 08-09-2014 199
685. Chương 685 : Sân Thi Đấu Thượng Cổ 08-09-2014 210
686. Chương 686 : Sân Thi Đấu Thượng Cổ 08-09-2014 189
687. Chương 687 : Sức Chiến Đấu Của Tiểu U 08-09-2014 198
688. Chương 688 : Thôn Phệ Tinh Phách 08-09-2014 193
689. Chương 689 : Thôn Phệ Tinh Phách 08-09-2014 166
690. Chương 690 : Tranh Đấu Trong Biến Ý Thức Và Truyền Thừa (Thượng) 08-09-2014 192
691. Chương 691 : Tranh Đấu Trong Biến Ý Thức Và Truyền Thừa (Hạ) 08-09-2014 183
692. Chương 692 : Ma Đế Chân Ngôn Thuật 08-09-2014 144
693. Chương 693 : Thể Hiện Ý Chí (Thượng) 08-09-2014 200
694. Chương 694 : Thể Hiện Ý Chí (Hạ) 08-09-2014 201
695. Chương 695 : Thôn Phệ Ngược Ma Vương Tinh Phách 08-09-2014 198
696. Chương 696 : Ngưng Kết Nguyên Anh (Thượng) 08-09-2014 199
697. Chương 697 : Ngưng Kết Nguyên Anh (Hạ) 08-09-2014 194
698. Chương 698 : Ngưng Anh Thành Công (Thượng) 08-09-2014 111
699. Chương 699 : Ngưng Anh Thành Công (Hạ) 08-09-2014 199
700. Chương 700 : Mất Đi Tiền Bối Đại Năng Các (Thượng) 08-09-2014 196
701. Chương 701 : Mất Đi Tiền Bối Đại Năng Các (Hạ) 08-09-2014 194
702. Chương 702 : Quỷ Phó Tấn Cấp. 08-09-2014 202
703. Chương 703 : Quỷ Phó Tấn Cấp. 08-09-2014 174
704. Chương 704 : Đại Quân U Quỷ 08-09-2014 206
705. Chương 705 : Đại Quân U Quỷ 08-09-2014 171
706. Chương 706 : Lai Lịch Của Quỷ Tộc Và Thiên Linh Quỷ. 08-09-2014 209
707. Chương 707 : Lai Lịch Của Quỷ Tộc Và Thiên Linh Quỷ 08-09-2014 194
708. Chương 708 : Nguyên Lý Trận Pháp 08-09-2014 188
709. Chương 709 : Nguyên Lý Trận Pháp 08-09-2014 174
710. Chương 710 : Tự Bạo Quỷ 08-09-2014 213
711. Chương 711 : Tự Bạo Quỷ 08-09-2014 187
712. Chương 712 : Huyền Nguyên Tử Chân Nhân Đau Khổ 08-09-2014 192
713. Chương 713 : Huyền Nguyên Tử Chân Nhân Đau Khổ 08-09-2014 176
714. Chương 714 : Sự Liên Hệ Trong Minh Minh 08-09-2014 157
715. Chương 715 : Sự Liên Hệ Trong Minh Minh 08-09-2014 173
716. Chương 716 : Pháo Quỷ Bụng To Kim Đan Cấp 08-09-2014 192
717. Chương 717 : Luyện Chế Bất Lão Yêu Tôn Một Phen 08-09-2014 184
718. Chương 718 : Luyện Chế Bất Lão Yêu Tôn Một Phen 08-09-2014 176
719. Chương 719 : Đại Chiến Cùng Huyền Nguyên Tử. 08-09-2014 194
720. Chương 720 : Đại Chiến Cùng Huyền Nguyên Tử 08-09-2014 179
721. Chương 721 : Nguyên Thần Xuất Khiếu 08-09-2014 186
722. Chương 722 : Nguyên Thần Xuất Khiếu. 08-09-2014 178
723. Chương 723 : Sinh Mệnh Thần Thủy 08-09-2014 188
724. Chương 724 : Sinh Mệnh Thần Thủy 08-09-2014 173
725. Chương 725 : Đại Thế 08-09-2014 202
726. Chương 726 : Đại Thế. 08-09-2014 188
727. Chương 727 : Hành Trình Đại Hoang Mạc 08-09-2014 183
728. Chương 728 : Lôi Cức Thần Ngạc! 08-09-2014 186
729. Chương 729 : Lôi Cức Thần Ngạc! 08-09-2014 154
730. Chương 730 : Hai Quỷ Vương 08-09-2014 196
731. Chương 731 : Hai Quỷ Vương 08-09-2014 178
732. Chương 732 : Thổ Cự Nhân Có Biến 08-09-2014 212
733. Chương 733 : Thổ Cự Nhân Có Biến. 08-09-2014 175
734. Chương 734 : Khôi Thổ 08-09-2014 207
735. Chương 735 : Lợi Ích Mới Là Vĩnh Hằng 08-09-2014 206
736. Chương 736 : Lợi Ích Mới Là Vĩnh Hằng. 08-09-2014 178
737. Chương 737 : Khôi Lỗi Nham Thạch. 08-09-2014 200
738. Chương 738 : Khôi Lỗi Nham Thạch 08-09-2014 177
739. Chương 739 : Chinh Phục 08-09-2014 198
740. Chương 740 : Chinh Phục. 08-09-2014 186
741. Chương 741 : Tái Nhập Cửu U 08-09-2014 189
742. Chương 742 : Tái Nhập Cửu U 08-09-2014 186
743. Chương 743 : Tâm Huyết Dâng Trào 08-09-2014 141
744. Chương 744 : Tâm Huyết Dâng Trào 08-09-2014 174
745. Chương 745 : Khí Linh Công Bình Cảnh Kỹ Trường 08-09-2014 195
746. Chương 746 : Khí Linh Công Bình Cảnh Kỹ Trường 08-09-2014 178
747. Chương 747 : Áp Lực Trong Tương Lai. 08-09-2014 185
748. Chương 748 : Áp Lực Trong Tương Lai 08-09-2014 175
749. Chương 749 : Xích Sát Vân Vụ 08-09-2014 183
750. Chương 750 : Xích Sát Vân Vụ 08-09-2014 172
751. Chương 751 : Hư Không Chiểu Trạch 08-09-2014 187
752. Chương 752 : Bí Mật Quỷ Tộc 08-09-2014 176
753. Chương 753 : Bí Mật Quỷ Tộc 08-09-2014 173
754. Chương 754 : Minh Hà Tham U 08-09-2014 201
755. Chương 755 : Minh Hà Tham U 08-09-2014 170
756. Chương 756 : Hỗn Độn Tụ Linh Trận 08-09-2014 190
757. Chương 757 : Nguy Cơ Tới Gần 08-09-2014 183
758. Chương 758 : Nguy Cơ Tới Gần 08-09-2014 178
759. Chương 759 : Hỗn Độn Kim Liên 08-09-2014 188
760. Chương 760 : Không Thể Buông Tha 08-09-2014 192
761. Chương 761 : Không Thể Buông Tha 08-09-2014 170
762. Chương 762 : Nghi Kỵ Lẫn Nhau 08-09-2014 189
763. Chương 763 : Dụ Đạo Chi Thuật 08-09-2014 183
764. Chương 764 : Dụ Đạo Chi Thuật. 08-09-2014 129
765. Chương 765 : Phượng Vũ Cửu Thiên 08-09-2014 133
766. Chương 766 : Thái Cổ Cự Thú. 08-09-2014 200
767. Chương 767 : Thái Cổ Cự Thú. 08-09-2014 169
768. Chương 768 : Tính Toán Của Trùng Đế. 08-09-2014 204
769. Chương 769 : Dùng Trí 08-09-2014 192
770. Chương 770 : Dùng Trí. 08-09-2014 176
771. Chương 771 : Đoạt Được Kim Liên 08-09-2014 200
772. Chương 772 : Ngàn Điểu Trong Rừng Cũng Không Bằng Nhất Điểu Trong Tay. 08-09-2014 126
773. Chương 773 : Ngàn Điểu Trong Rừng Cũng Không Bằng Nhất Điểu Trong Tay 08-09-2014 165
774. Chương 774 : Tuyệt Địa Đào Vong 08-09-2014 193
775. Chương 775 : Quân Lâm Thiên Hạ 08-09-2014 196
776. Chương 776 : Quân Lâm Thiên Hạ 08-09-2014 179
777. Chương 777 : Đồ Tiên Chỉ 08-09-2014 171
778. Chương 778 : Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương 08-09-2014 189
779. Chương 779 : Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương 08-09-2014 185
780. Chương 780 : Tính Toán Của Trùng Đế 08-09-2014 179
781. Chương 781 : Liên Thủ Ngăn Địch 08-09-2014 183
782. Chương 782 : Liên Thủ Ngăn Địch 08-09-2014 170
783. Chương 783 : Thiên Lôi Chi Uy 08-09-2014 186
784. Chương 784 : Tổn Thất Thảm Trọng 08-09-2014 194
785. Chương 785 : Tổn Thất Thảm Trọng. 08-09-2014 185
786. Chương 786 : Vùng Hư Không Thiếu Văn Minh 08-09-2014 125
787. Chương 787 : Dịch Thú Quyển 08-09-2014 190
788. Chương 788 : Dịch Thú Quyển 08-09-2014 169
789. Chương 789 : Cực Âm Thiên Lôi. 08-09-2014 177
790. Chương 790 : Phá Trận Mà Vào. (1) 08-09-2014 187
791. Chương 791 : Phá Trận Mà Vào. (2) 08-09-2014 169
792. Chương 792 : Phòng Khách U Ám 08-09-2014 191
793. Chương 793 : Khách Nhân Thần Bí Tới Thăm 08-09-2014 206
794. Chương 794 : Khách Nhân Thần Bí Tới Thăm. 08-09-2014 178
795. Chương 795 : Minh Vương Điện 08-09-2014 193
796. Chương 796 : Khôi Lỗi Màu Bạc 08-09-2014 184
797. Chương 797 : Khôi Lỗi Màu Bạc 08-09-2014 172
798. Chương 798 : Minh Vương Mê Tung 08-09-2014 197
799. Chương 799 : Vì Còn Sống 08-09-2014 189
800. Chương 800 : Vì Còn Sống 08-09-2014 165
801. Chương 801 : Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp Khí Linh 08-09-2014 195
802. Chương 802 : Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp Khí Linh 08-09-2014 187
803. Chương 803 : Người Kế Nhiệm Minh Vương 08-09-2014 196
804. Chương 804 : Chỗ Tốt Là Mấu Chốt 08-09-2014 194
805. Chương 805 : Chỗ Tốt Là Mấu Chốt 08-09-2014 178
806. Chương 806 : Linh Giới Phân Thân 08-09-2014 184
807. Chương 807 : Tiên Thiên Linh Đan 08-09-2014 200
808. Chương 808 : Tiên Thiên Linh Đan 08-09-2014 163
809. Chương 809 : Chiến Tổn Hại Khôi Lỗi 08-09-2014 193
810. Chương 810 : Chiến Tổn Hại Khôi Lỗi 08-09-2014 182
811. Chương 811 : Huyết Hải Phong Ba 08-09-2014 181
812. Chương 812 : Huyết Hải Phong Ba 08-09-2014 162
813. Chương 813 : Quỷ Binh Phát Uy 08-09-2014 177
814. Chương 814 : Huyết Xà Bị Thương Nặng 08-09-2014 196
815. Chương 815 : Huyết Xà Bị Thương Nặng 08-09-2014 162
816. Chương 816 : Yên Diệt Pháp Tắc 08-09-2014 185
817. Chương 817 : Yên Diệt Pháp Tắc. 08-09-2014 178
818. Chương 818 : Huyết Linh Châu 08-09-2014 178
819. Chương 819 : Thu Hoạch. 08-09-2014 197
820. Chương 820 : Thu Hoạch 08-09-2014 167
821. Chương 821 : U Minh Quỷ Hổ Vương 08-09-2014 191
822. Chương 822 : U Minh Quỷ Hổ Vương 08-09-2014 173
823. Chương 823 : Long Hổ Chi Đấu 08-09-2014 196
824. Chương 824 : Phượng Minh Hổ Khiếu 08-09-2014 199
825. Chương 825 : Phượng Minh Hổ Khiếu 08-09-2014 176
826. Chương 826 : Chuyện Nơi Này 08-09-2014 188
827. Chương 827 : Đại Kiền Châu Chi Hành 08-09-2014 198
828. Chương 828 : Đại Kiền Châu Chi Hành 08-09-2014 170
829. Chương 829 : Thế Gia Khôi Lỗi. 08-09-2014 184
830. Chương 830 : Ân Uy Tịnh Thi. 08-09-2014 207
831. Chương 831 : Ân Uy Tịnh Thi. 08-09-2014 173
832. Chương 832 : Cảm Kích Thức Thời. 08-09-2014 188
833. Chương 833 : Cảm Kích Thức Thời 08-09-2014 183
834. Chương 834 : Khôi Lỗi Và Đại Hoàng Phong [Bumblebee] 08-09-2014 185
835. Chương 835 : Điều Giáo Khôi Lỗi 08-09-2014 191
836. Chương 836 : Điều Giáo Khôi Lỗi 08-09-2014 176
837. Chương 837 : Tu Sĩ Tầng Dưới Chót 08-09-2014 205
838. Chương 838 : Đại Hoàng Phong Bộc Lộ 08-09-2014 199
839. Chương 839 : Đại Hoàng Phong Bộc Lộ 08-09-2014 173
840. Chương 840 : Giang Hồ Không Lối 08-09-2014 193
841. Chương 841 : Gà Đất Chó Cảnh 08-09-2014 194
842. Chương 842 : Gà Đất Chó Cảnh 08-09-2014 167
843. Chương 843 : Thở Dài Một Tiếng 08-09-2014 197
844. Chương 844 : Lão Quái Nguyên Anh 08-09-2014 200
845. Chương 845 : Lão Quái Nguyên Anh 08-09-2014 184
846. Chương 846 : Gia Tộc Lý Thị 08-09-2014 197
847. Chương 847 : Thiên Vị Đệ Tử Hàn Vi 08-09-2014 186
848. Chương 848 : Thiên Vị Đệ Tử Hàn Vi 08-09-2014 179
849. Chương 849 : Nội Môn Đệ Tử 08-09-2014 192
850. Chương 850 : Nội Môn Đệ Tử 08-09-2014 181
851. Chương 851 : Quy Tâm Tự Tiến 08-09-2014 168
852. Chương 852 : Quy Tâm Tự Tiến 08-09-2014 174
853. Chương 853 : Đêm Thám Tàng Kinh Các. 08-09-2014 202
854. Chương 854 : Đêm Thám Tàng Kinh Các 08-09-2014 167
855. Chương 855 : Đêm Thám Tàng Kinh Các 08-09-2014 174
856. Chương 856 : Thần Hồn Tỏa 08-09-2014 207
857. Chương 857 : Thần Hồn Tỏa 08-09-2014 182
858. Chương 858 : Tâm Tư Của Lý Sở Sở 08-09-2014 194
859. Chương 859 : Tâm Tư Của Lý Sở Sở 08-09-2014 174
860. Chương 860 : Lâm Tràng Tính Kế 08-09-2014 179
861. Chương 861 : Lâm Tràng Tính Kế 08-09-2014 179
862. Chương 862 : Đắc Tội Giai Nhân 08-09-2014 189
863. Chương 863 : Tỏa Hồn Đinh 08-09-2014 183
864. Chương 864 : Tỏa Hồn Đinh 08-09-2014 183
865. Chương 865 : Bại Lộ 08-09-2014 195
866. Chương 866 : Bại Lộ. 08-09-2014 165
867. Chương 867 : Bị Thương Nặng 08-09-2014 182
868. Chương 868 : Bị Thương Nặng 08-09-2014 167
869. Chương 869 : Giai Nhân Tương Trợ. 08-09-2014 208
870. Chương 870 : Giai Nhân Tương Trợ. 08-09-2014 174
871. Chương 871 : Đoạn Tuyệt 08-09-2014 200
872. Chương 872 : Đoạn Tuyệt. 08-09-2014 184
873. Chương 873 : Đoạn Tuyệt. 08-09-2014 175
874. Chương 874 : Xu Thế 08-09-2014 174
875. Chương 875 : Xu Thế 08-09-2014 161
876. Chương 876 : Hoa Ngôn Xảo Ngữ 08-09-2014 190
877. Chương 877 : Hoa Ngôn Xảo Ngữ 08-09-2014 176
878. Chương 878 : Kẻ Lừa Đảo 08-09-2014 192
879. Chương 879 : Cô Phụ 08-09-2014 173
880. Chương 880 : Cô Phụ. 08-09-2014 79
881. Chương 881 : Nguyên Lý Phân Thân Và Gạt Bỏ Ý Thức 08-09-2014 187
882. Chương 882 : Nguyên Lý Phân Thân Và Gạt Bỏ Ý Thức 08-09-2014 165
883. Chương 883 : Luyện Ngục Vực Và Quỷ Minh 08-09-2014 197
884. Chương 884 : Luyện Ngục Vực Và Quỷ Minh. 08-09-2014 187
885. Chương 885 : Câu Cá Kiểu Cướp Bóc. 08-09-2014 194
886. Chương 886 : Hạp Cốc Nóng Bỏng 08-09-2014 181
887. Chương 887 : Hạp Cốc Nóng Bỏng 08-09-2014 169
888. Chương 918 08-09-2014 181
889. Chương 889 : Cạnh Tranh Sinh Tồn 08-09-2014 200
890. Chương 890 : Kết Bạn Đồng Hành 08-09-2014 177
891. Chương 891 : Kết Bạn Đồng Hành 08-09-2014 164
892. Chương 892 : Chủng Tộc Luyện Ngục 08-09-2014 202
893. Chương 893 : Hỏa Diễm Quân Chủ. 08-09-2014 189
894. Chương 894 : Hỏa Diễm Quân Chủ 08-09-2014 175
895. Chương 895 : Hoàng Tước Ở Phía Sau 08-09-2014 203
896. Chương 896 : Hoàng Tước Ở Phía Sau. 08-09-2014 165
897. Chương 897 : Đấu Giá Phong Vân 08-09-2014 199
898. Chương 898 : Đấu Giá Phong Vân 08-09-2014 172
899. Chương 899 : Đấu Giá Phong Vân. (3-4) 08-09-2014 197
900. Chương 900 : Đấu Giá Phong Vân. (3-4) 08-09-2014 181
901. Chương 901 : Đến Luyện Ngục Vực 08-09-2014 198
902. Chương 902 : Đến Luyện Ngục Vực. 08-09-2014 172
903. Chương 903 : Dong Hồ 08-09-2014 191
904. Chương 904 : Mộ Dung Gặp Nạn 08-09-2014 190
905. Chương 905 : Mộ Dung Gặp Nạn. 08-09-2014 173
906. Chương 906 : Viêm Thú 08-09-2014 195
907. Chương 907 : Xích Vỉ Bá Đạo 08-09-2014 190
908. Chương 908 : Xích Vỉ Bá Đạo 08-09-2014 184
909. Chương 909 : "nhâm Nhân Ngư Nhục" 08-09-2014 196
910. Chương 910 : Ngươi Chơi Đủ Chưa? 08-09-2014 200
911. Chương 911 : Tình Huống Nghịch Chuyển 08-09-2014 202
912. Chương 912 : Tình Huống Nghịch Chuyển 08-09-2014 194
913. Chương 913 : Ương Ngạnh 08-09-2014 190
914. Chương 914 : Hoành Tảo Đồng Giai 08-09-2014 185
915. Chương 915 : Hoành Tảo Đồng Giai 08-09-2014 174
916. Chương 916 : Xích Quỷ Vương. 08-09-2014 187
917. Chương 917 : Dong Tương Thông Đạo 08-09-2014 197
918. Chương 918 : Dong Tương Thông Đạo. 08-09-2014 184
919. Chương 919 : Nguyên Tố Phượng Hoàng. 08-09-2014 208
920. Chương 920 : Mỏ Hỏa Linh Ngọc 08-09-2014 118
921. Chương 921 : Mỏ Hỏa Linh Ngọc 08-09-2014 164
922. Chương 922 : Luyện Ngục Ma Vương 08-09-2014 202
923. Chương 923 : Cức Dương Hỏa 08-09-2014 193
924. Chương 924 : Cức Dương Hỏa 08-09-2014 169
925. Chương 925 : Chữa Trị Khôi Lỗi 08-09-2014 186
926. Chương 926 : Xích Quỷ Vương Giá Lâm 08-09-2014 197
927. Chương 927 : Xích Quỷ Vương Giá Lâm 08-09-2014 179
928. Chương 928 : Thần Phong 08-09-2014 193
929. Chương 929 : Sửa Xong Khôi Lỗi Hóa Thần 08-09-2014 181
930. Chương 930 : Sửa Xong Khôi Lỗi Hóa Thần 08-09-2014 172
931. Chương 931 : Thần Niệm Giao Phong. (1) 08-09-2014 189
932. Chương 932 : Thần Niệm Giao Phong. (2) 08-09-2014 207
933. Chương 933 : Cường Giả Đỉnh Phong. 08-09-2014 199
934. Chương 934 : Viêm Ma Vương Xuất Quan (Thượng) 08-09-2014 200
935. Chương 935 : Viêm Ma Vương Xuất Quan (Hạ) 08-09-2014 196
936. Chương 936 : Luyện Ngục Ma Vương Khổ Bức 08-09-2014 225
937. Chương 937 : Chạy Trốn Cũng Đẹp Trai Như Vậy. (Thượng) 08-09-2014 192
938. Chương 938 : Chạy Trốn Cũng Đẹp Trai Như Vậy (Hạ) 08-09-2014 184
939. Chương 939 : Công Phu Sư Tử Ngoạm 08-09-2014 203
940. Chương 940 : Mình Làm Người Khác Hưởng (Thượng) 08-09-2014 196
941. Chương 941 : Mình Làm Người Khác Hưởng (Hạ) 08-09-2014 187
942. Chương 942 : Cướp Đồ Trên Đầu Lão Ma. (Thượng) 08-09-2014 212
943. Chương 943 : Cướp Đồ Trên Đầu Lão Ma (Hạ) 08-09-2014 199
944. Chương 944 : Xích Diễm Long Pháo 08-09-2014 196
945. Chương 945 : Chí Bảo Minh Vương Lưu Lại (Thượng) 08-09-2014 197
946. Chương 946 : Chí Bảo Minh Vương Lưu Lại (Hạ) 08-09-2014 201
947. Chương 947 : Thuế Biến (Thượng) 08-09-2014 184
948. Chương 948 : Thuế Biến (Hạ) 08-09-2014 196
949. Chương 949 : Đinh Lão Tiền Bối 08-09-2014 198
950. Chương 950 : Gặp Cố Nhân (Thượng) 08-09-2014 196
951. Chương 951 : Gặp Cố Nhân (Hạ) 08-09-2014 191
952. Chương 952 : U Minh Ma Tôn. 08-09-2014 193
953. Chương 953 : Sự Cường Đại Của Lôi Động. (1) 08-09-2014 189
954. Chương 954 : Sự Cường Đại Của Lôi Động. (2) 08-09-2014 198
955. Chương 955 : Tương Kiến 08-09-2014 196
956. Chương 956 : Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 195
957. Chương 957 : Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 172
958. Chương 958 : Tiến Công Chiếm Đóng Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 200
959. Chương 959 : Tiến Công Chiếm Đóng Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 191
960. Chương 960 : Trùng Vương Não Hạch 08-09-2014 205
961. Chương 961 : Đại Quân Hung Tàn Của Lôi Động 08-09-2014 214
962. Chương 962 : Đại Quân Hung Tàn Của Lôi Động 08-09-2014 171
963. Chương 963 : Âm Dương Khát Máu 08-09-2014 124
964. Chương 964 : Âm Dương Khát Máu 08-09-2014 174
965. Chương 965 : Sát Phạt Thiên Hạ 08-09-2014 190
966. Chương 966 : Quỷ Quân Mãnh Liệt, Xuất Kích! 08-09-2014 217
967. Chương 967 : Quỷ Quân Mãnh Liệt, Xuất Kích! 08-09-2014 174
968. Chương 968 : Chiến Tranh, Quả Nhiên Có Thể Phát Tài 08-09-2014 195
969. Chương 969 : Dị Đoan 08-09-2014 187
970. Chương 970 : Dị Đoan 08-09-2014 177
971. Chương 971 : Địa Hành Bạo Long 08-09-2014 190
972. Chương 972 : Tất Cả Anh Hào Tập Kết (Thượng) 08-09-2014 190
973. Chương 973 : Tất Cả Anh Hào Tập Kết (Hạ) 08-09-2014 191
974. Chương 974 : Chỗ Dựa Vào Chính Thức Của Lôi Động 08-09-2014 184
975. Chương 975 : Kích Động (Thượng) 08-09-2014 189
976. Chương 976 : Kích Động (Hạ) 08-09-2014 198
977. Chương 977 : Huyết Ma Đồ Thành 08-09-2014 565
978. Chương 978 : Pháp Thuật Chi Uy 08-09-2014 565
979. Chương 979 : Pháp Thuật Chi Uy 08-09-2014 170
980. Chương 980 : Ngươi Tới, Cũng Đừng Hòng Muốn Chạy 08-09-2014 205
981. Chương 981 : Bức Bách Viêm Ma Vương 08-09-2014 207
982. Chương 982 : Bức Bách Viêm Ma Vương 08-09-2014 180
983. Chương 983 : Cưỡng Bức Dụ Dỗ 08-09-2014 192
984. Chương 984 : Cưỡng Bức Dụ Dỗ 08-09-2014 166
985. Chương 985 : Thu Phục Viêm Ma Vương 08-09-2014 199
986. Chương 986 : Thần Hi Vương 08-09-2014 196
987. Chương 987 : Thần Hi Vương 08-09-2014 167
988. Chương 988 : Tiên Tộc Chí Tôn Lệnh 08-09-2014 204
989. Chương 989 : Tiên Tộc Chí Tôn Lệnh 08-09-2014 176
990. Chương 990 : Tiên Tộc Chí Tôn Lệnh 08-09-2014 177
991. Chương 991 : Bích Ba Thần Công (Thượng) 08-09-2014 199
992. Chương 992 : Bích Ba Thần Công (Hạ) 08-09-2014 198
993. Chương 993 : Tài Quyết Vương 08-09-2014 196
994. Chương 994 : Cơ Hội Biến Cường (Thượng) 08-09-2014 202
995. Chương 995 : Cơ Hội Biến Cường (Hạ) 08-09-2014 182
996. Chương 996 : Pháp Thuật Không Gian (Thượng) 08-09-2014 188
997. Chương 997 : Pháp Thuật Không Gian (Hạ) 08-09-2014 214
998. Chương 998 : Ngày Tàn Của Thần Hi 08-09-2014 190
999. Chương 999 : Sinh Mệnh Thần Thủy. (Thượng) 08-09-2014 182
1000. Chương 1000 : Sinh Mệnh Thần Thủy (Hạ) 08-09-2014 190
1001. Chương 1001 : Quân Đội Bí Mật Của Thần Hi Vương (Thượng) 08-09-2014 189
1002. Chương 1002 : Quân Đội Bí Mật Của Thần Hi Vương (Hạ) 08-09-2014 184
1003. Chương 1003 : Quyết Chiến Thần Điện (Thượng) 08-09-2014 188
1004. Chương 1004 : Quyết Chiến Thần Điện (Hạ) 08-09-2014 184
1005. Chương 1005 : Trẫm Nói, Không Gian Là Ngưng Đọng (Thượng) 08-09-2014 201
1006. Chương 1006 : Trẫm Nói, Không Gian Là Ngưng Đọng (Hạ) 08-09-2014 199
1007. Chương 1007 : Bi Kịch Của Thần Hi Vương 08-09-2014 197
1008. Chương 1008 : Thâm Uyên Vực (Thượng) 08-09-2014 132
1009. Chương 1009 : Thâm Uyên Vực (Hạ) 08-09-2014 198
1010. Chương 1010 : Minh Diễm Phần Hồn (Thượng) 08-09-2014 196
1011. Chương 1011 : Minh Diễm Phần Hồn (Hạ) 08-09-2014 190
1012. Chương 1012 : Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp 08-09-2014 203
1013. Chương 1013 : Công Hiệu Chân Chính Của Hỗn Độn Tháp (Thượng) 08-09-2014 199
1014. Chương 1014 : Công Hiệu Chân Chính Của Hỗn Độn Tháp (Hạ) 08-09-2014 193
1015. Chương 1015 : Tân Sinh Hỗn Độn 08-09-2014 189
1016. Chương 1016 : Lại Tới Dạ Xoa Hải (Thượng) 08-09-2014 197
1017. Chương 1017 : Lại Tới Dạ Xoa Hải (Hạ) 08-09-2014 199
1018. Chương 1018 : Nạp Lương Thực (Thượng) 08-09-2014 192
1019. Chương 1019 : Nạp Lương Thực (Hạ) 08-09-2014 191
1020. Chương 1020 : Kiến Công Lập Nghiệp 08-09-2014 193
1021. Chương 1021 : Mục Tiêu Đột Phá Hóa Thần Kỳ (Thượng) 08-09-2014 189
1022. Chương 1022 : Mục Tiêu Đột Phá Hóa Thần Kỳ (Hạ) 08-09-2014 179
1023. Chương 1023 : Vô Tận Hư Không 08-09-2014 187
1024. Chương 1024 : Đế Vương Gặp Nhau (Thượng) 08-09-2014 194
1025. Chương 1025 : Đế Vương Gặp Nhau (Hạ) 08-09-2014 187
1026. Chương 1026 : Đỉnh Phong Tụ Hội (1) 08-09-2014 198
1027. Chương 1027 : Đỉnh Phong Tụ Hội (2) 08-09-2014 185
1028. Chương 1028 : Đỉnh Phong Tụ Hội (3) 08-09-2014 199
1029. Chương 1029 : Đỉnh Phong Tụ Hội (4) 08-09-2014 210
1030. Chương 1030 : Đỉnh Phong Tụ Hội (5) 08-09-2014 177
1031. Chương 1031 : Đỉnh Phong Tụ Hội (6) 08-09-2014 185
1032. Chương 1032 : Thâm Uyên Huyết Lệ 08-09-2014 189
1033. Chương 1033 : Minh Quân (Thượng) 08-09-2014 186
1034. Chương 1034 : Minh Quân (Hạ) 08-09-2014 185
1035. Chương 1035 : Mị Ma Và Dực Thần Nữ 08-09-2014 195
1036. Chương 1036 : Ngoài Dự Đoán Mọi Người (Thượng) 08-09-2014 197
1037. Chương 1037 : Ngoài Dự Đoán Mọi Người (Hạ) 08-09-2014 188
1038. Chương 1038 : Bán Một Cái Nhân Tình Triệt Để 08-09-2014 192
1039. Chương 1039 : Tài Quyết Vương Quyết Định Gia Nhập (Thượng) 08-09-2014 193
1040. Chương 1040 : Tài Quyết Vương Quyết Định Gia Nhập (Hạ) 08-09-2014 187
1041. Chương 1041 : Mị Ma Chi Nguyện 08-09-2014 186
1042. Chương 1042 : Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư. (1) 08-09-2014 193
1043. Chương 1043 : Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư. (2) 08-09-2014 192
1044. Chương 1044 : Cùng Thi Triển Cơ Nhục 08-09-2014 193
1045. Chương 1045 : Xảo Trá Vơ Vét Tài Sản. (1) 08-09-2014 200
1046. Chương 1046 : Xảo Trá Vơ Vét Tài Sản (2) 08-09-2014 193
1047. Chương 1047 : Cầm Thú Huyết Ưng 08-09-2014 196
1048. Chương 1048 : Cầm Thú Huyết Ưng 08-09-2014 173
1049. Chương 1049 : Lẻn Vào Dị Không Gian 08-09-2014 195
1050. Chương 1050 : Thâm Uyên Chi Chiến 08-09-2014 178
1051. Chương 1051 : Thâm Uyên Chi Chiến 08-09-2014 184
1052. Chương 1052 : Địch Yếu Ta Mạnh 08-09-2014 186
1053. Chương 1053 : Ta Thua, Lôi Động 08-09-2014 188
1054. Chương 1054 : Ta Thua, Lôi Động 08-09-2014 173
1055. Chương 1055 : Tài Quyết Chi Kiếm 08-09-2014 175
1056. Chương 1056 : Chia Rẽ Phân Hóa 08-09-2014 174
1057. Chương 1057 : Chia Rẽ Phân Hóa 08-09-2014 161
1058. Chương 1058 : Cùng Thi Triển Mưu Kế 08-09-2014 126
1059. Chương 1059 : Cùng Thi Triển Mưu Kế 08-09-2014 172
1060. Chương 1060 : Nguyệt Vệ Và Ma Đao Thạch 08-09-2014 201
1061. Chương 1061 : Tiềm Long Quân Quỷ Hải. (1) 08-09-2014 204
1062. Chương 1062 : Tiềm Long Quân Quỷ Hải. (2) 08-09-2014 179
1063. Chương 1063 : Thâm Uyên Quyết Chiến (1) 08-09-2014 185
1064. Chương 1064 : Thâm Uyên Quyết Chiến (2) 08-09-2014 180
1065. Chương 1065 : Thâm Uyên Quyết Chiến (3) 08-09-2014 191
1066. Chương 1066 : Thâm Đàm Huyết Hải. (1) 08-09-2014 198
1067. Chương 1067 : Thâm Đàm Huyết Hải. (2) 08-09-2014 196
1068. Chương 1068 : Hàng Phục Ảnh Ma 08-09-2014 190
1069. Chương 1069 : Buổi Tối Có Loại, Ngươi Đừng Cầu Xin Tha Thứ. (1) 08-09-2014 184
1070. Chương 1070 : Buổi Tối Có Loại, Ngươi Đừng Cầu Xin Tha Thứ. (2) 08-09-2014 180
1071. Chương 1071 : Minh Ước Yếu Đuối (Thượng) 08-09-2014 196
1072. Chương 1072 : Minh Ước Yếu Đuối (Hạ) 08-09-2014 204
1073. Chương 1073 : Hỗn Độn Kết Tinh Thật Nhiều (Thượng) 08-09-2014 189
1074. Chương 1074 : Hỗn Độn Kết Tinh Thật Nhiều (Hạ) 08-09-2014 193
1075. Chương 1075 : Tư Chất Linh Căn Đề Thăng (Thượng) 08-09-2014 190
1076. Chương 1076 : Tư Chất Linh Căn Đề Thăng (Hạ) 08-09-2014 189
1077. Chương 1077 : Quyết Chiến Hỗn Độn Dị Không Gian 08-09-2014 190
1078. Chương 1078 : Đông Phương Quật Khởi (Thượng) 08-09-2014 202
1079. Chương 1079 : Đông Phương Quật Khởi (Hạ) 08-09-2014 202
1080. Chương 1080 : Thăng Cấp Hóa Thần Kỳ (Thượng) 08-09-2014 147
1081. Chương 1081 : Thăng Cấp Hóa Thần Kỳ (Hạ) 08-09-2014 190
1082. Chương 1082 : Bọ Ngựa Bắt Ve (Thượng) 08-09-2014 206
1083. Chương 1083 : Bọ Ngựa Bắt Ve (Hạ) 08-09-2014 192
1084. Chương 1084 : Quỷ Thứ Phát Uy 08-09-2014 181
1085. Chương 1085 : Kinh Biến 08-09-2014 197
1086. Chương 1086 : Uy Áp Cùng Với Liên Thủ (Thượng) 08-09-2014 196
1087. Chương 1087 : Uy Áp Cùng Với Liên Thủ (Hạ) 08-09-2014 105
1088. Chương 1088 : Bị Áp Chế Cùng Phản Áp Chế 08-09-2014 199
1089. Chương 1089 : Cùng Thi Triển Con Bài Chưa Lật (Thượng) 08-09-2014 177
1090. Chương 1090 : Cùng Thi Triển Con Bài Chưa Lật (Hạ) 08-09-2014 193
1091. Chương 1091 : Kế Hoạch Bạo Tăng Thực Lực (Thượng) 08-09-2014 190
1092. Chương 1092 : Kế Hoạch Bạo Tăng Thực Lực (Hạ) 08-09-2014 194
1093. Chương 1093 : Lôi Hổ 08-09-2014 196
1094. Chương 1094 : Phong Vũ Muốn Đến (Thượng) 08-09-2014 196
1095. Chương 1095 : Phong Vũ Muốn Đến (Hạ) 08-09-2014 184
1096. Chương 1096 : Trước An Nội, Lại Kháng Ngoại. (1) 08-09-2014 182
1097. Chương 1097 : Trước An Nội, Lại Kháng Ngoại. (2) 08-09-2014 198
1098. Chương 1098 : Đối Chọi. 08-09-2014 193
1099. Chương 1099 : Hóa Thần Chi Chiến (Thượng) 08-09-2014 192
1100. Chương 1100 : Hóa Thần Chi Chiến (Hạ) 08-09-2014 178
1101. Chương 1101 : Thâm Uyên Chi Chủ Thúc Dục 08-09-2014 193
1102. Chương 1102 : Chiến Đấu Kịch Liệt Với Thánh Diệu Vương (Thượng) 08-09-2014 176
1103. Chương 1103 : Chiến Đấu Kịch Liệt Với Thánh Diệu Vương (Hạ) 08-09-2014 197
1104. Chương 1104 : Anh Linh Thánh Đường 08-09-2014 195
1105. Chương 1105 : Tái Hiện Ma Vương Tinh Phách (Thượng) 08-09-2014 209
1106. Chương 1106 : Tái Hiện Ma Vương Tinh Phách (Hạ) 08-09-2014 194
1107. Chương 1107 : Liều Mình Lấy Chết 08-09-2014 207
1108. Chương 1108 : Ác Chiến Quang Huy Vương (Thượng) 08-09-2014 196
1109. Chương 1109 : Ác Chiến Quang Huy Vương (Hạ) 08-09-2014 184
1110. Chương 1110 : Quân Lâm Thiên Hạ 08-09-2014 183
1111. Chương 1111 : Nắm Toàn Cục Trong Tay (Thượng) 08-09-2014 195
1112. Chương 1112 : Nắm Toàn Cục Trong Tay (Hạ) 08-09-2014 182
1113. Chương 1113 : Thánh Diệu Phúc Diệt 08-09-2014 196
1114. Chương 1114 : Nanh Vuốt Của Ma Giới (Thượng) 08-09-2014 198
1115. Chương 1115 : Nanh Vuốt Của Ma Giới (Hạ) 08-09-2014 188
1116. Chương 1116 : Hưởng Dụng Thắng Lợi (Thượng) 08-09-2014 159
1117. Chương 1117 : Hưởng Dụng Thắng Lợi (Hạ) 08-09-2014 163
1118. Chương 1118 : Kế Hoạch Trùng Kích Luyện Hư Kỳ 08-09-2014 170
1119. Chương 1119 : Tồn Tại Dạ Đế (Thượng) 08-09-2014 182
1120. Chương 1120 : Tồn Tại Dạ Đế (Hạ) 08-09-2014 168
1121. Chương 1121 : Độ Kiếp Luyện Hư. 08-09-2014 155
1122. Chương 1122 : Song Song Tấn Cấp Lên Luyện Hư Kỳ. (1) 08-09-2014 154
1123. Chương 1123 : Song Song Tấn Cấp Lên Luyện Hư Kỳ. (2) 08-09-2014 160
1124. Chương 1124 : Quỷ Đế Phát Uy 08-09-2014 172
1125. Chương 1125 : Lôi Động Khó Chơi (Thượng) 08-09-2014 161
1126. Chương 1126 : Lôi Động Khó Chơi. (Hạ) 08-09-2014 179
1127. Chương 1127 : Bi Kịch Chắc Chắn Là Dạ Đế 08-09-2014 156
1128. Chương 1128 : Ngươi Chết Ta Sống (Thượng) 08-09-2014 170
1129. Chương 1129 : Ngươi Chết Ta Sống (Hạ) 08-09-2014 162
1130. Chương 1130 : Thắng Bại Đã Phân (Thượng) 08-09-2014 167
1131. Chương 1131 : Thắng Bại Đã Phân (Hạ) 08-09-2014 158
1132. Chương 1132 : Toàn Thắng 08-09-2014 161
1133. Chương 1133 : Tư Chất Lôi Động Biến Hóa (Thượng) 08-09-2014 165
1134. Chương 1134 : Tư Chất Lôi Động Biến Hóa (Hạ) 08-09-2014 162
1135. Chương 1135 : Tấn Cấp Hóa Thần Trung Giai 08-09-2014 171
1136. Chương 1136 : Linh Hồ Quy Tâm (Thượng) 08-09-2014 175
1137. Chương 1137 : Linh Hồ Quy Tâm (Hạ) 08-09-2014 179
1138. Chương 1138 : Luyện Hóa Ma Đế Cung 08-09-2014 170
1139. Chương 1139 : Bộ Đội Khôi Lỗi Hóa Thần Có Tư Tưởng (Thượng) 08-09-2014 163
1140. Chương 1140 : Bộ Đội Khôi Lỗi Hóa Thần Có Tư Tưởng (Hạ) 08-09-2014 162
1141. Chương 1141 : Mềm Không Được Thì Mạnh Bạo (Thượng) 08-09-2014 168
1142. Chương 1142 : Mềm Không Được Thì Mạnh Bạo (Hạ) 08-09-2014 160
1143. Chương 1143 : Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ 08-09-2014 174
1144. Chương 1144 : Hắn Đại Phát Tài (Thượng) 08-09-2014 170
1145. Chương 1145 : Hắn Đại Phát Tài (Hạ) 08-09-2014 168
1146. Chương 1146 : Hắc Hoàng Giáp 08-09-2014 164
1147. Chương 1147 : Xuất Chinh Loạn Tinh Vực. (1) 08-09-2014 94
1148. Chương 1148 : Xuất Chinh Loạn Tinh Vực. (2) 08-09-2014 160
1149. Chương 1149 : Xuất Chinh Loạn Tinh Vực. (2) 08-09-2014 161
1150. Chương 1150 : Đạm Đài Thiếu Cung Chủ (Thượng) 08-09-2014 178
1151. Chương 1151 : Đạm Đài Thiếu Cung Chủ (Hạ) 08-09-2014 180
1152. Chương 1152 : Huyền Băng Phượng Hoàng 08-09-2014 169
1153. Chương 1153 : Thiên Linh Chi Thai (Thượng) 08-09-2014 170
1154. Chương 1154 : Thiên Linh Chi Thai (Hạ) 08-09-2014 174
1155. Chương 1155 : Thời Gian Hồi Tố 08-09-2014 163
1156. Chương 1156 : Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (Thượng) 08-09-2014 172
1157. Chương 1157 : Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (Hạ) 08-09-2014 177
1158. Chương 1158 : Chu Tước Thần Điện (Thượng) 08-09-2014 170
1159. Chương 1159 : Chu Tước Thần Điện (Hạ) 08-09-2014 180
1160. Chương 1160 : Độ Thiên Kiếp 08-09-2014 165
1161. Chương 1161 : Thiên Kiếp Trùng Trùng Điệp Điệp (Thượng) 08-09-2014 169
1162. Chương 1162 : Thiên Kiếp Trùng Trùng Điệp Điệp (Hạ) 08-09-2014 160
1163. Chương 1163 : Minh Vương Phiên 08-09-2014 178
1164. Chương 1164 : Thành Công Tấn Cấp Luyện Hư (Thượng) 08-09-2014 172
1165. Chương 1165 : Thành Công Tấn Cấp Luyện Hư (Hạ) 08-09-2014 183
1166. Chương 1166 : Lưu Đầy Và Ước Hẹn Vạn Năm (Thượng) 08-09-2014 172
1167. Chương 1167 : Lưu Đầy Và Ước Hẹn Vạn Năm (Hạ) 08-09-2014 159
1168. Chương 1168 : Hắc Sắc Cự Nhân 08-09-2014 175
1169. Chương 1169 : Bức Bách Minh Vương Phiên Khổ Sở (Thượng) 08-09-2014 159
1170. Chương 1170 : Bức Bách Minh Vương Phiên Khổ Sở (Hạ) 08-09-2014 165
1171. Chương 1171 : Uy Lực Chính Thức Của Minh Vương Phiên 08-09-2014 171
1172. Chương 1172 : Chuyện Cũ Truyền Kỳ (Thượng) 08-09-2014 163
1173. Chương 1173 : Chuyện Cũ Truyền Kỳ (Hạ) 08-09-2014 169
1174. Chương 1174 : Thực Lực Lôi Động Bạo Tăng 08-09-2014 166
1175. Chương 1175 : Thiên Phú Thôn Phệ (Thượng) 08-09-2014 174
1176. Chương 1176 : Thiên Phú Thôn Phệ (Hạ) 08-09-2014 173
1177. Chương 1177 : Quét Ngang Bát Phương 08-09-2014 163
1178. Chương 1178 : Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (Thượng) 08-09-2014 177
1179. Chương 1179 : Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (Hạ) 08-09-2014 171
1180. Chương 1180 : Chúa Tể Càn Khôn (Thượng) 08-09-2014 116
1181. Chương 1181 : Chúa Tể Càn Khôn (Hạ) 08-09-2014 190
1182. Chương 1182 : Lẻn Vào Ma Tộc 08-09-2014 163
1183. Chương 1183 : Cứ Điểm Hư Không (Thượng) 08-09-2014 169
1184. Chương 1184 : Cứ Điểm Hư Không (Hạ) 08-09-2014 164
1185. Chương 1185 : Tinh Cổ Tộc 08-09-2014 190
1186. Chương 1186 : Nữ Tử Tiên Tộc (Thượng) 08-09-2014 181
1187. Chương 1187 : Nữ Tử Tiên Tộc (Hạ) 08-09-2014 167
1188. Chương 1188 : Hư Không Huyết Nhãn (Thượng) 08-09-2014 161
1189. Chương 1189 : Hư Không Huyết Nhãn. (Hạ) 08-09-2014 171
1190. Chương 1190 : Thánh Địa Tinh Cổ Tộc 08-09-2014 162
1191. Chương 1191 : Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu (Thượng) 08-09-2014 170
1192. Chương 1192 : Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu. (Hạ) 08-09-2014 178
1193. Chương 1193 : Hợp Tác To Lớn 08-09-2014 177
1194. Chương 1194 : Thánh Địa Rơi Vào Tay Giặc. (Thượng) 08-09-2014 168
1195. Chương 1195 : Thánh Địa Rơi Vào Tay Giặc. (Hạ) 08-09-2014 167
1196. Chương 1196 : Cơ Quan Tính Toán Tường Tận Quá Thông Minh 08-09-2014 156
1197. Chương 1197 : Thương Lan Bị Thương Nặng (Thượng) 08-09-2014 164
1198. Chương 1198 : Thương Lan Bị Thương Nặng (Hạ) 08-09-2014 162
1199. Chương 1199 : Dần Dần Nhập Ma 08-09-2014 177
1200. Chương 1200 : Thái Âm Thiên Lôi (Thượng) 08-09-2014 165
1201. Chương 1201 : Thái Âm Thiên Lôi (Hạ) 08-09-2014 165
1202. Chương 1202 : Đau Đớn Cũng Nhanh (Thượng) 08-09-2014 175
1203. Chương 1203 : Đau Đớn Cũng Nhanh (Hạ) 08-09-2014 168
1204. Chương 1204 : Lão Nương Không Phải Là Bom Nguyên Tử 08-09-2014 148
1205. Chương 1205 : Trát Cổ, Có Chuyện Gì Từ Từ Nói (Thượng) 08-09-2014 167
1206. Chương 1206 : Trát Cổ, Có Chuyện Gì Từ Từ Nói (Hạ) 08-09-2014 155
1207. Chương 1207 : Ngươi Lừa Ta Gạt 08-09-2014 145
1208. Chương 1208 : Thống Khổ Nữ Vương Thần Phục (Thượng) 08-09-2014 161
1209. Chương 1209 : Thống Khổ Nữ Vương Thần Phục (Hạ) 08-09-2014 166
1210. Chương 1210 : Triệt Để Chinh Phục Nhân Phỉ Địch (Thượng) 08-09-2014 150
1211. Chương 1211 : Triệt Để Chinh Phục Nhân Phỉ Địch (Hạ) 08-09-2014 165
1212. Chương 1212 : Tiên Ma Cùng Bay 08-09-2014 159
1213. Chương 1213 : Thu Hoạch Cực Kỳ Phong Phú (Thượng) 08-09-2014 164
1214. Chương 1214 : Thu Hoạch Cực Kỳ Phong Phú (Hạ) 08-09-2014 158
1215. Chương 1215 : Hỗn Độn Bổn Nguyên Nguyên Vẹn 08-09-2014 169
1216. Chương 1216 : Thôn Phệ Bổn Nguyên (Thượng) 08-09-2014 167
1217. Chương 1217 : Thôn Phệ Bổn Nguyên (Hạ) 08-09-2014 173
1218. Chương 1218 : Tiên Thể Trọng Sinh Thuật 08-09-2014 161
1219. Chương 1219 : Á Thánh Minh Cự Nhân (Thượng) 08-09-2014 161
1220. Chương 1220 : Á Thánh Minh Cự Nhân (Hạ) 08-09-2014 166
1221. Chương 1221 : Thiên Tuyển Và Nghịch Thiên 08-09-2014 178
1222. Chương 1222 : Nguyện Vọng Của Minh Thần. (1) 08-09-2014 165
1223. Chương 1223 : Nguyện Vọng Của Minh Thần. (2) 08-09-2014 177
1224. Chương 1224 : Đại Đầu Độc Thuật. (1) 08-09-2014 169
1225. Chương 1225 : Đại Đầu Độc Thuật. (2) 08-09-2014 182
1226. Chương 1226 : Luân Hồi Chi Nhãn. 08-09-2014 165
1227. Chương 1227 : Thôn Phệ Minh Thần. (1) 08-09-2014 162
1228. Chương 1228 : Thôn Phệ Minh Thần. (2) 08-09-2014 149
1229. Chương 1229 : Đủ Loại Thu Hoạch Đến Từ Minh Thần (Thượng) 08-09-2014 160
1230. Chương 1230 : Đủ Loại Thu Hoạch Đến Từ Minh Thần (Hạ) 08-09-2014 175
1231. Chương 1231 : Tu Luyện Vô Tận 08-09-2014 157
1232. Chương 1232 : Thực Lực Của Quân Đoàn Lôi Động Tăng Mạnh (Thượng) 08-09-2014 95
1233. Chương 1233 : Thực Lực Của Quân Đoàn Lôi Động Tăng Mạnh (Hạ) 08-09-2014 163
1234. Chương 1234 : Tam Hoàng 08-09-2014 176
1235. Chương 1235 : Lôi Động Quật Khởi Tại Vũ Đài (Thượng) 08-09-2014 154
1236. Chương 1236 : Lôi Động Quật Khởi Tại Vũ Đài (Hạ) 08-09-2014 162
1237. Chương 1237 : Uy Phong Lẫm Lẫm (Thượng) 08-09-2014 161
1238. Chương 1238 : Uy Phong Lẫm Lẫm (Hạ) 08-09-2014 175
1239. Chương 1239 : Diệt Nhất Hoàng, Thu Phục Nhị Hoàng 08-09-2014 170
1240. Chương 1240 : Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Hại (Thượng) 08-09-2014 171
1241. Chương 1241 : Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Hại (Hạ) 08-09-2014 166
1242. Chương 1242 : Hắc Ám Ma Hoàng 08-09-2014 181
1243. Chương 1243 : Huyết Hải Thâm Cừu (Thượng) 08-09-2014 172
1244. Chương 1244 : Huyết Hải Thâm Cừu (Hạ) 08-09-2014 164
1245. Chương 1245 : Giết Ngươi, Toàn Bộ Đều Là Của Ta (Thượng) 08-09-2014 163
1246. Chương 1246 : Giết Ngươi, Toàn Bộ Đều Là Của Ta (Hạ) 08-09-2014 166
1247. Chương 1247 : Ma Tính Thâm Chủng 08-09-2014 161
1248. Chương 1248 : Thiên Ma Hoàng. (1) 08-09-2014 159
1249. Chương 1249 : Thiên Ma Hoàng. (2) 08-09-2014 163
1250. Chương 1250 : Lôi Động Trở Về 08-09-2014 95
1251. Chương 1251 : Tinh Sa Sông Hằng (1) 08-09-2014 160
1252. Chương 1252 : Tinh Sa Sông Hằng (2) 08-09-2014 184
1253. Chương 1253 : Xa Cách Đã Lâu Gặp Lại (1) 08-09-2014 155
1254. Chương 1254 : Xa Cách Đã Lâu Gặp Lại (2) 08-09-2014 164
1255. Chương 1255 : Ẩn Tình Về Cái Chết Của Ma Đế 08-09-2014 167
1256. Chương 1256 : Sư Tôn Di Sương (1) 08-09-2014 166
1257. Chương 1257 : Sư Tôn Di Sương (2) 08-09-2014 175
1258. Chương 1258 : Hư Không Đào Mệnh (1) 08-09-2014 169
1259. Chương 1259 : Hư Không Đào Mệnh (2) 08-09-2014 172
1260. Chương 1260 : Hỗn Độn Hải 08-09-2014 162
1261. Chương 1261 : Vô Tận Hư Không Triều Tịch (1) 08-09-2014 159
1262. Chương 1262 : Vô Tận Hư Không Triều Tịch (2) 08-09-2014 167
1263. Chương 1263 : Hỗn Độn Oán Linh 08-09-2014 179
1264. Chương 1264 : Hỗn Độn Chi Tâm (1) 08-09-2014 161
1265. Chương 1265 : Hỗn Độn Chi Tâm (2) 08-09-2014 187
1266. Chương 1266 : Ý Thức Vũ Trụ 08-09-2014 185
1267. Chương 1267 : Hỗn Độn Thú (1) 08-09-2014 103
1268. Chương 1268 : Hỗn Độn Thú (2) 08-09-2014 161
1269. Chương 1269 : Sát Cơ Thanh Long (1) 08-09-2014 155
1270. Chương 1270 : Sát Cơ Thanh Long (2) 08-09-2014 164
1271. Chương 1271 : Chí Tôn Kiếp 08-09-2014 153
1272. Chương 1272 : Tân Ma Đế (1) 08-09-2014 161
1273. Chương 1273 : Tân Ma Đế (2) 08-09-2014 162
1274. Chương 1274 : Quyết Chiến Vạn Linh Cung (1) 08-09-2014 152
1275. Chương 1275 : Quyết Chiến Vạn Linh Cung (2) 08-09-2014 163
1276. Chương 1276 : Vạn Linh Chi Mẫu 08-09-2014 154
1277. Chương 1277 : Vạn Linh Chi Nộ (1) 08-09-2014 156
1278. Chương 1278 : Vạn Linh Chi Nộ (2) 08-09-2014 172
1279. Chương 1279 : Vạn Linh Chi Nộ (3) 08-09-2014 186
1280. Chương 1280 : Chân Thân Vạn Linh (1) 08-09-2014 173
1281. Chương 1281 : Chân Thân Vạn Linh (2) 08-09-2014 171
1282. Chương 1282 : Chân Chính Vi Mẫu 08-09-2014 164
1283. Chương 1283 : Hao Tổn Kinh Người (1) 08-09-2014 158
1284. Chương 1284 : Hao Tổn Kinh Người (2) 08-09-2014 172
1285. Chương 1285 : Quyết Chiến Thanh Long Hoàng (1) 08-09-2014 164
1286. Chương 1286 : Quyết Chiến Thanh Long Hoàng (2) 08-09-2014 165
1287. Chương 1287 : Khiến Nàng Chờ Đợi Đã Lâu 08-09-2014 171
1288. Chương 1288 : Đại Kết Cục (1) 08-09-2014 174
1289. Chương 1289 : Đại Kết Cục (2) 08-09-2014 211
1290. Chương 1290 : Đại Kết Cục (3) 08-09-2014 219
1291. Chương 1291 : Đại Kết Cục (4) 08-09-2014 223
1292. Chương 1292 : Đại Kết Cục (5) 08-09-2014 228
1293. Chương 1293 : Đại Kết Cục (6) 07-09-2014 422
Bình luận truyện

Đại Ma Đầu

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung