Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

Mới nhất - Chương 1293

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

 Chơi triệu hoán, luyện âm hồn, huyết tế vạn quỷ phiên. Mà lại xem Lôi Động theo một cái vô danh tiểu bối, gia nhập Tà Tông sau, từng bước một theo một người bình thường thiếu niên trưởng thành là kinh thiên đại ma đầu, tung hoành ở thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Âm Sát Tông (Thượng) 08-09-2014 423
2. Chương 2 : Âm Sát Tông (Hạ) 08-09-2014 309
3. Chương 3 : Vạn Quỷ Lão Tổ 08-09-2014 281
4. Chương 4 : Dạy Dỗ (Thượng) 08-09-2014 309
5. Chương 5 : Dạy Dỗ (Hạ) 08-09-2014 294
6. Chương 6 : Khí Động (Thượng) 08-09-2014 267
7. Chương 7 : Khí Động (Hạ) 08-09-2014 271
8. Chương 8 : Thăng Cấp 08-09-2014 265
9. Chương 9 : Kết Thù 08-09-2014 258
10. Chương 10 : Ngự Quỷ Quyết (Thượng) 08-09-2014 276
11. Chương 11 : Ngự Quỷ Quyết (Hạ) 08-09-2014 276
12. Chương 12 : Dưỡng Hồn Tháp (Thượng) 08-09-2014 261
13. Chương 13 : Dưỡng Hồn Tháp (Hạ) 08-09-2014 255
14. Chương 14 : Bãi Tha Ma 08-09-2014 245
15. Chương 15 : Bắt Âm Hồn (Thượng) 08-09-2014 246
16. Chương 16 : Bắt Âm Hồn (Hạ) 08-09-2014 262
17. Chương 17 : Dưỡng Hồn Tháp Thần Bí 08-09-2014 192
18. Chương 18 : Dị Bảo Nghịch Thiên (Thượng) 08-09-2014 271
19. Chương 19 : Dị Bảo Nghịch Thiên (Hạ) 08-09-2014 253
20. Chương 20 : Huyết Tế 08-09-2014 264
21. Chương 21 : Đầu Tư (Thượng) 08-09-2014 260
22. Chương 22 : Đầu Tư (Hạ) 08-09-2014 248
23. Chương 23 : Đánh Chết Yêu Thú (Thượng) 08-09-2014 245
24. Chương 24 : Đánh Chết Yêu Thú (Hạ) 08-09-2014 254
25. Chương 25 : Bị Cướp Cùng Giết Lại 08-09-2014 263
26. Chương 26 : Ôm Đùi Sư Tỷ (Thượng) 08-09-2014 260
27. Chương 27 : Ôm Đùi Sư Tỷ (Hạ) 08-09-2014 263
28. Chương 28 : Quỷ Nô 08-09-2014 234
29. Chương 29 : Nịnh Nọt (Thượng) 08-09-2014 247
30. Chương 30 : Nịnh Nọt (Hạ) 08-09-2014 247
31. Chương 31 : Trung Phẩm Linh Quỷ 08-09-2014 246
32. Chương 32 : Dã Quỷ Tốt 08-09-2014 274
33. Chương 33 : Quỷ Tốt Thăng Cấp 08-09-2014 246
34. Chương 34 : Quỷ Tốt Thăng Cấp 08-09-2014 253
35. Chương 35 : Mị Ảnh 08-09-2014 274
36. Chương 36 : Phi Hành (Thượng) 08-09-2014 257
37. Chương 37 : Phi Hành (Hạ) 08-09-2014 256
38. Chương 38 : Phát Tiểu Tài 08-09-2014 266
39. Chương 39 : Đinh Uyển Ngôn (Thượng) 08-09-2014 262
40. Chương 40 : Đinh Uyển Ngôn (Hạ) 08-09-2014 170
41. Chương 41 : Tính Kế 08-09-2014 245
42. Chương 42 : Trận Tỷ Thí Ba Năm (Thượng) 08-09-2014 255
43. Chương 43 : Trận Tỷ Thí Ba Năm (Hạ) 08-09-2014 252
44. Chương 44 : Trận Đầu Thắng Lợi 08-09-2014 257
45. Chương 45 : Quyết Đấu Chu Minh Hoa (Thượng) 08-09-2014 245
46. Chương 46 : Quyết Đấu Chu Minh Hoa (Hạ) 08-09-2014 251
47. Chương 47 : Sinh Tử Chiến 08-09-2014 256
48. Chương 48 : Ám Ảnh Lệ Quỷ 08-09-2014 258
49. Chương 49 : Ám Ảnh Lệ Quỷ 08-09-2014 238
50. Chương 50 : Tâm Ngoan Thủ Lạt 08-09-2014 256
51. Chương 51 : Đệ Tử Thân Truyền 08-09-2014 263
52. Chương 52 : Đệ Tử Thân Truyền 08-09-2014 225
53. Chương 53 : Linh Đan 08-09-2014 231
54. Chương 54 : Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 250
55. Chương 55 : Là Dê Hay Là Sói? (1) 08-09-2014 245
56. Chương 56 : Là Dê Hay Là Sói? (Hạ) 08-09-2014 258
57. Chương 57 : Tiễn Ngươi Đi Chết 08-09-2014 266
58. Chương 58 : Dê Béo 08-09-2014 230
59. Chương 59 : Dê Béo 08-09-2014 224
60. Chương 60 : Linh Quỷ Thượng Phẩm 08-09-2014 175
61. Chương 61 : Linh Quỷ Thượng Phẩm 08-09-2014 242
62. Chương 62 : Vạn Quỷ Phiên 08-09-2014 246
63. Chương 63 : U Minh Quỷ Trảo 08-09-2014 256
64. Chương 64 : U Minh Quỷ Trảo 08-09-2014 230
65. Chương 65 : Quỷ Sát, Đừng Có Mặt Dày Không Biết Xấu Hổ 08-09-2014 225
66. Chương 66 : Uy Phong Của Vạn Quỷ Lão Tổ 08-09-2014 242
67. Chương 67 : Lão Tổ Bao Che Khuyết Điểm 08-09-2014 163
68. Chương 68 : Lão Tổ Bao Che Khuyết Điểm 08-09-2014 234
69. Chương 69 : Tiểu Âm Sát Động 08-09-2014 230
70. Chương 70 : Âm Sát Đại Pháp 08-09-2014 260
71. Chương 71 : Âm Sát Đại Pháp 08-09-2014 242
72. Chương 72 : Tiêu Thụ Mỹ Ân Nhân 08-09-2014 248
73. Chương 73 : Người Anh Em Tốt 08-09-2014 234
74. Chương 74 : Người Anh Em Tốt 08-09-2014 204
75. Chương 75 : Thú Hồn Phù 08-09-2014 253
76. Chương 76 : Nguy Cơ Không Còn Cảm Giác Lái 08-09-2014 226
77. Chương 77 : Nguy Cơ Không Còn Cảm Giác Lái 08-09-2014 220
78. Chương 78 : Thượng Phẩm Quỷ Tốt 08-09-2014 146
79. Chương 79 : Tế Luyện Vạn Quỷ Phiên 08-09-2014 243
80. Chương 80 : Phệ Hồn Ảnh Hổ 08-09-2014 253
81. Chương 81 : Phệ Hồn Ảnh Hổ 08-09-2014 246
82. Chương 82 : U Lam Bạo Vũ 08-09-2014 241
83. Chương 83 : Huyết Độn Thuật 08-09-2014 259
84. Chương 84 : Tiên Thiên Yêu Thú 08-09-2014 246
85. Chương 85 : Tiên Thiên Yêu Thú 08-09-2014 232
86. Chương 86 : Đạo Sinh Tồn Của Tiểu Nhân Vật 08-09-2014 244
87. Chương 87 : Ác Nhân Cáo Trạng Trước 08-09-2014 247
88. Chương 88 : Quỷ Vương Chu 08-09-2014 251
89. Chương 89 : Đại Náo Khô Cốt Phong (Thượng) 08-09-2014 252
90. Chương 90 : Đại Náo Khô Cốt Phong (Hạ) 08-09-2014 245
91. Chương 91 : Minh Hà Đồ 08-09-2014 239
92. Chương 92 : Đối Chọi Gay Gắt 08-09-2014 239
93. Chương 93 : Nằm Cũng Phát Tài 08-09-2014 254
94. Chương 94 : Chu Tước Kính 08-09-2014 234
95. Chương 95 : Tấn Chức Và Chuẩn Bị Chiến Tranh 08-09-2014 247
96. Chương 96 : Dã Tâm Của Vạn Quỷ 08-09-2014 239
97. Chương 97 : Tả Thủ Thánh Ma 08-09-2014 262
98. Chương 98 : Nội Tình Tông Phái 08-09-2014 251
99. Chương 99 : Phố Đấu Giá 08-09-2014 248
100. Chương 100 : Ai Bá Đạo Hơn 08-09-2014 234
101. Chương 101 : Đông Phương Phức 08-09-2014 245
102. Chương 102 : Âm Sát Song Anh 08-09-2014 247
103. Chương 103 : Trúc Cơ Đan 08-09-2014 226
104. Chương 104 : Dạ Yêu Đào Hoa Đàm 08-09-2014 252
105. Chương 105 : Yêu Nữ 08-09-2014 234
106. Chương 106 : Thập Niên Đại Bỉ 08-09-2014 229
107. Chương 107 : Diễm Ma 08-09-2014 227
108. Chương 108 : Ác Ký 08-09-2014 234
109. Chương 109 : Trọng Chú 08-09-2014 245
110. Chương 110 : Tử Chiến 08-09-2014 249
111. Chương 111 : Tịch Diệt Pháp Luân 08-09-2014 239
112. Chương 112 : Ma Hóa 08-09-2014 202
113. Chương 113 : Giảo Hoạt 08-09-2014 243
114. Chương 114 : Thắng 08-09-2014 240
115. Chương 115 : Vận Khí Ở Nơi Nào? 08-09-2014 244
116. Chương 116 : Vận Khí Ở Nơi Nào? 08-09-2014 223
117. Chương 117 : Rốt Cuộc Có Chút Vận Khí 08-09-2014 229
118. Chương 118 : Hạ Thủ Lưu Tình 08-09-2014 242
119. Chương 119 : Bắt Đầu Phiên Giao Dịch 08-09-2014 239
120. Chương 120 : Bắt Đầu Phiên Giao Dịch 08-09-2014 211
121. Chương 121 : Song Anh Kiêu Ngạo 08-09-2014 229
122. Chương 122 : Thiên Ma Đại Pháp 08-09-2014 263
123. Chương 123 : Lão Tổ Tông (Thượng) 08-09-2014 229
124. Chương 124 : Lão Tổ Tông (Hạ) 08-09-2014 221
125. Chương 125 : Không Ngừng Đi Tới Thắng Lợi 08-09-2014 1330
126. Chương 126 : Đường Về 08-09-2014 242
127. Chương 127 : Bách Tiết Ngô Công 08-09-2014 233
128. Chương 128 : Bách Tiết Ngô Công 08-09-2014 221
129. Chương 129 : Ngô Công Quả Đằng Mạn 08-09-2014 223
130. Chương 130 : Vưu Vật Hung Hiểm 08-09-2014 233
131. Chương 131 : Ngược Lại 08-09-2014 248
132. Chương 132 : Ngược Lại 08-09-2014 230
133. Chương 133 : Thiên Ma 08-09-2014 249
134. Chương 134 : Hồn Châu 08-09-2014 248
135. Chương 135 : Thật Càn Rỡ (Thượng) 08-09-2014 214
136. Chương 136 : Thật Càn Rỡ (Hạ) 08-09-2014 240
137. Chương 137 : Lực Lượng Đồng Môn 08-09-2014 228
138. Chương 138 : Lệnh Triệu Tập Vạn Quỷ 08-09-2014 222
139. Chương 139 : Tàn Sát Hắn (Thượng) 08-09-2014 228
140. Chương 140 : Tàn Sát Hắn (Hạ) 08-09-2014 210
141. Chương 141 : Đồ Sát 08-09-2014 221
142. Chương 142 : Ngươi Muốn Chết 08-09-2014 234
143. Chương 143 : Trong Vạn Quỷ Phiên Có Thêm Một Chủ Hồn (Thượng) 08-09-2014 238
144. Chương 144 : Trong Vạn Quỷ Phiên Có Thêm Một Chủ Hồn (Hạ) 08-09-2014 239
145. Chương 145 : Phân Phối Lợi Ích 08-09-2014 239
146. Chương 146 : Khát Vọng Trở Nên Mạnh Mẽ 08-09-2014 250
147. Chương 147 : Bế Sinh Tử Quan (Thượng) 08-09-2014 219
148. Chương 148 : Bế Sinh Tử Quan (Hạ) 08-09-2014 221
149. Chương 149 : Tấn Chức Trúc Cơ 08-09-2014 212
150. Chương 150 : Giáo Tập 08-09-2014 240
151. Chương 151 : Bất Diệt Nguyên Anh 08-09-2014 225
152. Chương 152 : Bất Diệt Nguyên Anh 08-09-2014 213
153. Chương 153 : Bái Sư 08-09-2014 232
154. Chương 154 : Cô Nhai 08-09-2014 226
155. Chương 155 : Nếu Ngươi Chết, Ta Cũng Không Sống Một Mình (Thượng) 08-09-2014 241
156. Chương 156 : Nếu Ngươi Chết, Ta Cũng Không Sống Một Mình (Hạ) 08-09-2014 230
157. Chương 157 : Tứ Hải Bát Phương, Tụ Tập Về Đây 08-09-2014 229
158. Chương 158 : Người Tiếp Khách 08-09-2014 219
159. Chương 159 : Chấn Nhiếp (Thượng) 08-09-2014 242
160. Chương 160 : Chấn Nhiếp (Hạ) 08-09-2014 236
161. Chương 161 : Thiên Ma 08-09-2014 234
162. Chương 162 : Lễ Mừng Phong Ba (Thượng) 08-09-2014 240
163. Chương 163 : Lễ Mừng Phong Ba (Hạ) 08-09-2014 242
164. Chương 164 : Vạn Ma Lai Triều 08-09-2014 244
165. Chương 165 : Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (Thượng) 08-09-2014 225
166. Chương 166 : Lang Na Sơn Nhạc Tinh Lâu (Hạ) 08-09-2014 233
167. Chương 167 : Xá Nữ Tiêu Hồn Đại Pháp 08-09-2014 235
168. Chương 168 : Đá Mài Đao Mà Thôi (Thượng) 08-09-2014 233
169. Chương 169 : Đá Mài Đao Mà Thôi (Hạ) 08-09-2014 682
170. Chương 170 : Nói Cái Gì Tu Tiên? Nói Cái Gì Nghịch Thiên? 08-09-2014 230
171. Chương 171 : Sưu Hồn Thuật 08-09-2014 239
172. Chương 172 : Sưu Hồn Thuật 08-09-2014 216
173. Chương 173 : Thu Hoạch (Thượng) 08-09-2014 142
174. Chương 174 : Thu Hoạch (Hạ) 08-09-2014 245
175. Chương 175 : Đế Ma Chủng 08-09-2014 247
176. Chương 176 : Ma Đế Biến (Thượng) 08-09-2014 232
177. Chương 177 : Ma Đế Biến (Hạ) 08-09-2014 267
178. Chương 178 : Thượng Phẩm Linh Khí (Thượng) 08-09-2014 245
179. Chương 179 : Thượng Phẩm Linh Khí (Hạ) 08-09-2014 200
180. Chương 180 : Thuê Sát Thủ 08-09-2014 242
181. Chương 181 : Hắc Long Kỳ (Thượng) 08-09-2014 148
182. Chương 182 : Hắc Long Kỳ (Hạ) 08-09-2014 223
183. Chương 183 : Toàn Lực Ứng Phó 08-09-2014 242
184. Chương 184 : Thiên Đạo Minh 08-09-2014 231
185. Chương 185 : Thiên Đạo Minh 08-09-2014 203
186. Chương 186 : Chiến Tăng Kim Cương Tự 08-09-2014 232
187. Chương 187 : Chiến Tăng Kim Cương Tự 08-09-2014 211
188. Chương 188 : Bát Đại Đỉnh Cấp Tông Phái 08-09-2014 231
189. Chương 189 : Âm Dương Hợp Hoan Tông 08-09-2014 228
190. Chương 190 : Âm Dương Hợp Hoan Tông 08-09-2014 138
191. Chương 191 : Đạm Đài Băng Vân 08-09-2014 225
192. Chương 192 : Đạm Đài Băng Vân 08-09-2014 215
193. Chương 193 : Tẩy Tâm Quả 08-09-2014 206
194. Chương 194 : Lôi Mỗ, Sẽ Chờ Ngươi Tới Tàn Sát (Thượng) 08-09-2014 232
195. Chương 195 : Lôi Mỗ, Sẽ Chờ Ngươi Tới Tàn Sát (Hạ) 08-09-2014 230
196. Chương 196 : Hàn Băng Cự Hùng 08-09-2014 227
197. Chương 197 : Hắc Tháp Của Tâm Ma Điện (Thượng) 08-09-2014 232
198. Chương 198 : Hắc Tháp Của Tâm Ma Điện (Hạ) 08-09-2014 234
199. Chương 199 : Thu Hoạch Liên Tục (Thượng) 08-09-2014 224
200. Chương 200 : Thu Hoạch Liên Tục (Hạ) 08-09-2014 228
201. Chương 201 : Gian Ngoan Mất Linh 08-09-2014 228
202. Chương 202 : Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 237
203. Chương 203 : Tố Nữ Âm Đan Đỉnh Lô Đại Pháp (Hạ) 08-09-2014 232
204. Chương 204 : Hồn Luyện Dung Hợp Chi Thuật (Thượng) 08-09-2014 191
205. Chương 205 : Hồn Luyện Dung Hợp Chi Thuật (Hạ) 08-09-2014 227
206. Chương 206 : Tầm Lang Quy 08-09-2014 235
207. Chương 207 : Giao Phong (Thượng) 08-09-2014 237
208. Chương 208 : Giao Phong (Hạ) 08-09-2014 234
209. Chương 209 : Hỏa Diễm Cự Nhân 08-09-2014 240
210. Chương 210 : Chúc Mừng Tấn Cấp (Thượng) 08-09-2014 229
211. Chương 211 : Chúc Mừng Tấn Cấp (Hạ) 08-09-2014 237
212. Chương 212 : Luyện Ngục Hồng Liên 08-09-2014 247
213. Chương 213 : Lưỡng Bại Câu Thương (Thượng) 08-09-2014 223
214. Chương 214 : Lưỡng Bại Câu Thương (Hạ) 08-09-2014 240
215. Chương 215 : Thanh Liên Kiếm Khúc 08-09-2014 216
216. Chương 216 : Lôi Động, Ta Nhớ Kỹ Ngươi Rồi 08-09-2014 242
217. Chương 217 : Lôi Động, Ta Nhớ Kỹ Ngươi Rồi 08-09-2014 203
218. Chương 218 : Nhu Sát Phi Phong 08-09-2014 226
219. Chương 219 : Nhu Sát Phi Phong 08-09-2014 235
220. Chương 220 : Minh Vực 08-09-2014 240
221. Chương 221 : Lệ Hồn Thiên Ma Ngục Tông 08-09-2014 219
222. Chương 222 : Lệ Hồn Thiên Ma Ngục Tông 08-09-2014 213
223. Chương 223 : Giết Ai? (Thượng) 08-09-2014 218
224. Chương 224 : Giết Ai? (Hạ) 08-09-2014 239
225. Chương 225 : Tiêu Dao Đạo 08-09-2014 244
226. Chương 226 : Đấu Trí, Đấu Dũng 08-09-2014 232
227. Chương 227 : Đấu Trí, Đấu Dũng 08-09-2014 211
228. Chương 228 : Ngươi Đã Nói Là Quyết Một Trận Thắng Bại Mà 08-09-2014 230
229. Chương 229 : Hắc Long Phát Uy 08-09-2014 228
230. Chương 230 : Hắc Long Phát Uy 08-09-2014 210
231. Chương 231 : Cứng Đối Cứng 08-09-2014 231
232. Chương 232 : Quả Lôi Sát Đạn Cuối Cùng 08-09-2014 234
233. Chương 233 : Quả Lôi Sát Đạn Cuối Cùng 08-09-2014 199
234. Chương 234 : Không Có Thói Quen Thả Hổ Về Rừng 08-09-2014 230
235. Chương 235 : Không Có Thói Quen Thả Hổ Về Rừng 08-09-2014 207
236. Chương 236 : Ly Khai Tâm Ma Điện 08-09-2014 231
237. Chương 237 : Đại Thu Hoạch 08-09-2014 227
238. Chương 238 : Đại Thu Hoạch 08-09-2014 197
239. Chương 239 : Làm Sao Để Mạnh Hơn 08-09-2014 220
240. Chương 240 : Cực Phẩm Linh Khí 08-09-2014 237
241. Chương 241 : Cực Phẩm Linh Khí 08-09-2014 216
242. Chương 242 : Kẻ Nghấp Nghé Giết Không Tha 08-09-2014 211
243. Chương 243 : Kẻ Nghấp Nghé Giết Không Tha 08-09-2014 204
244. Chương 244 : Phản Sát Chi Kế 08-09-2014 225
245. Chương 245 : Thâm Sơn Tiểu Cốc 08-09-2014 241
246. Chương 246 : Công Hiệu Của Linh Trà 08-09-2014 211
247. Chương 247 : Hoài Bích Có Tội 08-09-2014 234
248. Chương 248 : Tế Luyện Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 227
249. Chương 249 : Rơi Vào Ma Chưởng 08-09-2014 230
250. Chương 250 : Tấn Chức Trúc Cơ Trung Kỳ 08-09-2014 221
251. Chương 251 : Thực Lực Đại Tăng 08-09-2014 231
252. Chương 252 : Tế Luyện Thượng Phẩm Linh Quỷ 08-09-2014 234
253. Chương 253 : Kế Hoạch Linh Quỷ 08-09-2014 212
254. Chương 254 : Gặp Lại Thích Phỉ Phỉ 08-09-2014 227
255. Chương 255 : Linh Thạch Cũng Có Thể Đập Chết Người 08-09-2014 142
256. Chương 256 : Tu Luyện 08-09-2014 234
257. Chương 257 : Thiên Ma Cung Hoàng Phủ Sách 08-09-2014 238
258. Chương 258 : Bá Vương Ngạnh Thương Cung (Thượng) 08-09-2014 234
259. Chương 259 : Bá Vương Ngạnh Thương Cung (Hạ) 08-09-2014 235
260. Chương 260 : Lôi Động Lên Sân Khấu (Thượng) 08-09-2014 228
261. Chương 261 : Lôi Động Lên Sân Khấu (Hạ) 08-09-2014 234
262. Chương 262 : Đôi Sư Đồ Xảo Trá 08-09-2014 230
263. Chương 263 : Đôi Sư Đồ Xảo Trá 08-09-2014 215
264. Chương 264 : Hoàng Phủ Sách Quyết Đấu Lôi Động 08-09-2014 226
265. Chương 265 : Hoàng Phủ Sách Quyết Đấu Lôi Động 08-09-2014 195
266. Chương 266 : Huyết Thần Đao 08-09-2014 222
267. Chương 267 : Huyết Thần Đao 08-09-2014 216
268. Chương 268 : Người Thắng Làm Vua 08-09-2014 230
269. Chương 269 : Cầu Hôn 08-09-2014 228
270. Chương 270 : Cầu Hôn 08-09-2014 213
271. Chương 271 : Trước Hôn Nhân 08-09-2014 230
272. Chương 272 : Trước Hôn Nhân 08-09-2014 202
273. Chương 273 : Tỷ Ưa Thích Cái Giọng Này 08-09-2014 226
274. Chương 274 : Tỷ Ưa Thích Cái Giọng Này 08-09-2014 220
275. Chương 275 : Ba Cửa Ải 08-09-2014 183
276. Chương 276 : Ba Cửa Ải 08-09-2014 227
277. Chương 277 : Suy Nghĩ Kế Hoạch Và Phát Triển Trong Tương Lai 08-09-2014 228
278. Chương 278 : Suy Nghĩ Kế Hoạch Và Phát Triển Trong Tương Lai 08-09-2014 213
279. Chương 279 : Kế Hoạch Kiếm Tiền Lâu Dài 08-09-2014 233
280. Chương 280 : Kế Hoạch Kiếm Tiền Lâu Dài 08-09-2014 127
281. Chương 281 : Cửa Hàng Đan Dược 08-09-2014 224
282. Chương 282 : Giá Trị Bối Cảnh Thân Phận 08-09-2014 223
283. Chương 283 : Giá Trị Bối Cảnh Thân Phận 08-09-2014 201
284. Chương 284 : Chương Gia (Thượng) 08-09-2014 235
285. Chương 285 : Chương Gia (Hạ) 08-09-2014 225
286. Chương 286 : Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (Thượng) 08-09-2014 225
287. Chương 287 : Đại Ngũ Hành Tụ Linh Trận (Hạ) 08-09-2014 217
288. Chương 288 : Linh Điền (Thượng) 08-09-2014 223
289. Chương 289 : Linh Điền (Hạ) 08-09-2014 222
290. Chương 290 : Hắc Long Phì 08-09-2014 236
291. Chương 291 : Sư Đồ Chính Thức (Thượng) 08-09-2014 219
292. Chương 292 : Sư Đồ Chính Thức (Hạ) 08-09-2014 225
293. Chương 293 : Chiến Đường (Thượng) 08-09-2014 209
294. Chương 294 : Chiến Đường (Hạ) 08-09-2014 219
295. Chương 295 : U Minh Đại Pháp Đấu U Minh Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 195
296. Chương 296 : U Minh Đại Pháp Đấu U Minh Đại Pháp (Hạ) 08-09-2014 205
297. Chương 297 : Triệu Hồi (Thượng) 08-09-2014 222
298. Chương 298 : Triệu Hồi (Hạ) 08-09-2014 227
299. Chương 299 : Nhiệm Vụ Của Chiến Đường 08-09-2014 222
300. Chương 300 : Thuyền Chiến Và Cơ Quan Thuật (Thượng) 08-09-2014 216
301. Chương 301 : Thuyền Chiến Và Cơ Quan Thuật (Hạ) 08-09-2014 219
302. Chương 302 : U Minh Cửu Hào (Thượng) 08-09-2014 217
303. Chương 303 : U Minh Cửu Hào (Hạ) 08-09-2014 217
304. Chương 304 : Săn Thú Trong Biển Sâu 08-09-2014 217
305. Chương 305 : Trảm Thảo Trừ Căn 08-09-2014 236
306. Chương 306 : Trảm Thảo Trừ Căn 08-09-2014 127
307. Chương 307 : Có Chút Thu Hoạch 08-09-2014 223
308. Chương 308 : Hải Phách Vương Và Minh Hỏa Chủ Pháo 08-09-2014 197
309. Chương 309 : Hải Phách Vương Và Minh Hỏa Chủ Pháo 08-09-2014 206
310. Chương 310 : Cực Phẩm Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 207
311. Chương 311 : Cực Phẩm Ác Quỷ Chướng 08-09-2014 203
312. Chương 312 : Đảo Nam Bảy Mươi Sáu 08-09-2014 235
313. Chương 313 : Phong Vân Gợn Sóng 08-09-2014 219
314. Chương 314 : Phong Vân Gợn Sóng 08-09-2014 208
315. Chương 315 : Thủ Đoạn Lôi Đình 08-09-2014 223
316. Chương 316 : Thủ Đoạn Lôi Đình 08-09-2014 218
317. Chương 317 : Lệnh Tổng Động Viên Chiến Tranh 08-09-2014 225
318. Chương 318 : Lệnh Tổng Động Viên Chiến Tranh 08-09-2014 202
319. Chương 319 : Tập Sát 08-09-2014 223
320. Chương 320 : Tập Sát 08-09-2014 198
321. Chương 321 : Chiến Lợi Phẩm 08-09-2014 221
322. Chương 322 : Đường Chủ Chiến Đường (Thượng) 08-09-2014 206
323. Chương 323 : Đường Chủ Chiến Đường. (2) 08-09-2014 209
324. Chương 324 : Bảo Bối Chạy Trốn. (1) 08-09-2014 214
325. Chương 325 : Bảo Bối Chạy Trốn. (2) 08-09-2014 221
326. Chương 326 : Nếu Ngài Không Ngại Vậy Thì Sử Dụng Huyết Độn Thuật Xem? (1) 08-09-2014 217
327. Chương 327 : Nếu Ngài Không Ngại Vậy Thì Sử Dụng Huyết Độn Thuật Xem? (2) 08-09-2014 200
328. Chương 328 : Tu La Chi Dực 08-09-2014 220
329. Chương 329 : Đại Tông Sư Luyện Khí (Thượng) 08-09-2014 233
330. Chương 330 : Đại Tông Sư Luyện Khí (Hạ) 08-09-2014 227
331. Chương 331 : Khiêu Chiến Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 217
332. Chương 332 : Khiêu Chiến Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 230
333. Chương 333 : Tiểu Tử Này Rất Biến Thái (Thượng) 08-09-2014 223
334. Chương 334 : Tiểu Tử Này Rất Biến Thái (Hạ) 08-09-2014 165
335. Chương 335 : Cánh Của Tu La Vương (Thượng) 08-09-2014 149
336. Chương 336 : Cánh Của Tu La Vương (Hạ) 08-09-2014 223
337. Chương 337 : Luyện Khí (Thượng) 08-09-2014 227
338. Chương 338 : Luyện Khí (Hạ) 08-09-2014 241
339. Chương 339 : Tia Chớp (Thượng) 08-09-2014 232
340. Chương 340 : Tia Chớp (Hạ) 08-09-2014 213
341. Chương 341 : Cự Thú Trong Biển (Thượng) 08-09-2014 178
342. Chương 342 : Cự Thú Trong Biển (Hạ) 08-09-2014 209
343. Chương 343 : Quỷ Tu La 08-09-2014 226
344. Chương 344 : Luyện Ngục Viêm Long 08-09-2014 222
345. Chương 345 : Luyện Ngục Viêm Long 08-09-2014 193
346. Chương 346 : Truy Đuổi Trong Biển Sâu 08-09-2014 216
347. Chương 347 : Truy Đuổi Trong Biển Sâu 08-09-2014 206
348. Chương 348 : Dạ Xoa 08-09-2014 229
349. Chương 349 : Dạ Xoa 08-09-2014 206
350. Chương 350 : Cơn Giận Của Hải Thần 08-09-2014 227
351. Chương 351 : Cơn Giận Của Hải Thần 08-09-2014 208
352. Chương 352 : Dạ Xoa Vương 08-09-2014 215
353. Chương 353 : Cực Phẩm Linh Thạch 08-09-2014 213
354. Chương 354 : Cực Phẩm Linh Thạch 08-09-2014 201
355. Chương 355 : Tuyệt Xử Phùng Sanh 08-09-2014 221
356. Chương 356 : Tuyệt Xử Phùng Sanh 08-09-2014 209
357. Chương 357 : May Mắn Còn Sống 08-09-2014 223
358. Chương 358 : May Mắn Còn Sống 08-09-2014 208
359. Chương 359 : Kim Linh Ngư 08-09-2014 230
360. Chương 360 : Kim Linh Ngư 08-09-2014 213
361. Chương 361 : Quần Đảo Hỗn Loạn 08-09-2014 204
362. Chương 362 : Quần Đảo Hỗn Loạn 08-09-2014 211
363. Chương 363 : Sưu Hồn 08-09-2014 241
364. Chương 364 : Trúc Cơ Kỳ Tầng Thứ Tám Và Quỷ Tướng 08-09-2014 239
365. Chương 365 : Trúc Cơ Kỳ Tầng Thứ Tám Và Quỷ Tướng 08-09-2014 182
366. Chương 366 : Một Lưới Bắt Hết 08-09-2014 240
367. Chương 367 : Một Lưới Bắt Hết 08-09-2014 206
368. Chương 368 : Yếu Là Một Loại Sai Lầm 08-09-2014 205
369. Chương 369 : Yếu Là Một Loại Sai Lầm 08-09-2014 194
370. Chương 370 : Thương Lan Đảo 08-09-2014 223
371. Chương 371 : Thương Lan Đảo 08-09-2014 198
372. Chương 372 : Suy Ngẫm Về U Minh Đại Pháp 08-09-2014 209
373. Chương 373 : Châm Kíp Nổ (Thượng) 08-09-2014 225
374. Chương 374 : Châm Kíp Nổ (Hạ) 08-09-2014 227
375. Chương 375 : Vô Tận Hải Vực (Thượng) 08-09-2014 209
376. Chương 376 : Vô Tận Hải Vực (Hạ) 08-09-2014 210
377. Chương 377 : Đao Thu Long (Thượng) 08-09-2014 212
378. Chương 378 : Đao Thu Long (Hạ) 08-09-2014 221
379. Chương 379 : Huyết Liêm Màu Đỏ Tươi (Thượng) 08-09-2014 213
380. Chương 380 : Huyết Liêm Màu Đỏ Tươi (Hạ) 08-09-2014 208
381. Chương 381 : Cho Nên Bọn Hắn Chết Chắc Rồi 08-09-2014 194
382. Chương 382 : Miểu Sát (Thượng) 08-09-2014 229
383. Chương 383 : Miểu Sát (Hạ) 08-09-2014 148
384. Chương 384 : Toàn Thắng (Thượng) 08-09-2014 212
385. Chương 385 : Toàn Thắng (Hạ) 08-09-2014 213
386. Chương 386 : Kế Hoạch Chế Tạo Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 216
387. Chương 387 : Kế Hoạch Chế Tạo Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 213
388. Chương 388 : Đăng Thiên Đan 08-09-2014 223
389. Chương 389 : Trùng Kích Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 199
390. Chương 390 : Trùng Kích Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 210
391. Chương 391 : Phương Thức Tu Luyện Biến Thái 08-09-2014 222
392. Chương 392 : Kim Đan Đại Đạo (Thượng) 08-09-2014 213
393. Chương 393 : Kim Đan Đại Đạo (Hạ) 08-09-2014 217
394. Chương 394 : Bạo Kích Quỷ Tướng 08-09-2014 222
395. Chương 395 : Long Quy (Thượng) 08-09-2014 208
396. Chương 396 : Long Quy (Hạ) 08-09-2014 215
397. Chương 397 : Thâm Hải Cụ Phong 08-09-2014 216
398. Chương 398 : Giết Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 207
399. Chương 399 : Giết Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 218
400. Chương 400 : Tính Kế 08-09-2014 208
401. Chương 401 : Kim Đan Vẫn Lạc (Thượng) 08-09-2014 205
402. Chương 402 : Kim Đan Vẫn Lạc (Hạ) 08-09-2014 1307
403. Chương 403 : Đại Phát Tài (Thượng) 08-09-2014 212
404. Chương 404 : Đại Phát Tài (Hạ) 08-09-2014 230
405. Chương 405 : Song Anh Xuất Sơn 08-09-2014 211
406. Chương 406 : Trúc Cơ Hậu Kỳ (Thượng) 08-09-2014 217
407. Chương 407 : Trúc Cơ Hậu Kỳ (Hạ) 08-09-2014 226
408. Chương 408 : Kế Hoạch Về Nhà 08-09-2014 222
409. Chương 409 : Chiêu Mộ Thuộc Hạ (Thượng) 08-09-2014 214
410. Chương 410 : Chiêu Mộ Thuộc Hạ (Hạ) 08-09-2014 218
411. Chương 411 : Bạch Cốt Ma Quân (Thượng) 08-09-2014 212
412. Chương 412 : Bạch Cốt Ma Quân (Hạ) 08-09-2014 211
413. Chương 413 : Ngũ Quỷ Phát Uy 08-09-2014 1112
414. Chương 414 : Quỷ Cổ (Thượng) 08-09-2014 220
415. Chương 415 : Quỷ Cổ (Hạ) 08-09-2014 222
416. Chương 416 : Tạm Thời Kết Minh 08-09-2014 226
417. Chương 417 : Hắc Thiết Tháp Quy Thuận (Thượng) 08-09-2014 212
418. Chương 418 : Hắc Thiết Tháp Quy Thuận (Hạ) 08-09-2014 209
419. Chương 419 : Sâm La Quỷ Vực 08-09-2014 211
420. Chương 420 : Cực Phẩm Linh Quỷ (Thượng) 08-09-2014 216
421. Chương 421 : Cực Phẩm Linh Quỷ (Hạ) 08-09-2014 202
422. Chương 422 : Thiên Hồn Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 212
423. Chương 423 : Thiên Hồn Đại Pháp. (2) 08-09-2014 222
424. Chương 424 : Sáng Lập Ngự Quỷ. 08-09-2014 224
425. Chương 425 : Nguy Cơ (Thượng) 08-09-2014 196
426. Chương 426 : Nguy Cơ (Hạ) 08-09-2014 178
427. Chương 427 : Bạch Cốt Thiếu Quân 08-09-2014 206
428. Chương 428 : Tiểu Tử, Ngươi Nói Rất Tốt, Solo Đi (Thượng) 08-09-2014 205
429. Chương 429 : Tiểu Tử, Ngươi Nói Rất Tốt, Solo Đi (Hạ) 08-09-2014 212
430. Chương 430 : Phản Sát 08-09-2014 214
431. Chương 431 : Toàn Thắng (Thượng) 08-09-2014 201
432. Chương 432 : Toàn Thắng (Hạ) 08-09-2014 188
433. Chương 433 : Bắc Tắc Khẩu (Thượng) 08-09-2014 211
434. Chương 434 : Bắc Tắc Khẩu (Hạ) 08-09-2014 201
435. Chương 435 : Trùng Triều 08-09-2014 225
436. Chương 436 : Thánh Nữ Man Tộc (Thượng) 08-09-2014 207
437. Chương 437 : Thánh Nữ Man Tộc (Hạ) 08-09-2014 211
438. Chương 438 : Bạch Cốt Lão Ma 08-09-2014 189
439. Chương 439 : Uy Hiếp (Thượng) 08-09-2014 1287
440. Chương 440 : Uy Hiếp (Hạ) 08-09-2014 218
441. Chương 441 : Bỏ Chạy 08-09-2014 221
442. Chương 442 : Bẫy Rập (Thượng) 08-09-2014 221
443. Chương 443 : Bẫy Rập (Hạ) 08-09-2014 190
444. Chương 444 : Phong Phạm Ma Quân 08-09-2014 203
445. Chương 445 : Tiễn Phật Đến Tây Thiên (Thượng) 08-09-2014 212
446. Chương 446 : Tiễn Phật Đến Tây Thiên (Hạ) 08-09-2014 220
447. Chương 447 : Đạo Sinh Tồn (Thượng) 08-09-2014 232
448. Chương 448 : Đạo Sinh Tồn (Hạ) 08-09-2014 230
449. Chương 449 : Thiên La Địa Võng 08-09-2014 217
450. Chương 450 : Thần Miếu (Thượng) 08-09-2014 192
451. Chương 451 : Thần Miếu (Hạ) 08-09-2014 219
452. Chương 452 : Hồn Thụ (Thượng) 08-09-2014 217
453. Chương 453 : Hồn Thụ (Hạ) 08-09-2014 219
454. Chương 454 : Ngươi Lừa Ta Gạt 08-09-2014 214
455. Chương 455 : Tiến Vào Thần Miếu (Thượng) 08-09-2014 206
456. Chương 456 : Tiến Vào Thần Miếu (Hạ) 08-09-2014 213
457. Chương 457 : Hoàng Tước Tại Hậu 08-09-2014 210
458. Chương 458 : Linh Dược Vạn Năm (Thượng) 08-09-2014 144
459. Chương 459 : Linh Dược Vạn Năm (Hạ) 08-09-2014 205
460. Chương 460 : Nô Bộc Dực Thần Tộc 08-09-2014 215
461. Chương 461 : Hồn Nô (Thượng) 08-09-2014 214
462. Chương 462 : Hồn Nô (Hạ) 08-09-2014 219
463. Chương 463 : Lôi Thú 08-09-2014 235
464. Chương 464 : Độc Giác Cuồng Ma (Thượng) 08-09-2014 139
465. Chương 465 : Độc Giác Cuồng Ma (Hạ) 08-09-2014 210
466. Chương 466 : Tru Sát (Thượng) 08-09-2014 204
467. Chương 467 : Tru Sát (Hạ) 08-09-2014 216
468. Chương 468 : Thượng Cổ Phi Long 08-09-2014 210
469. Chương 469 : Sống Sót Sau Tai Nạn (Thượng) 08-09-2014 213
470. Chương 470 : Sống Sót Sau Tai Nạn (Hạ) 08-09-2014 220
471. Chương 471 : Lừa Dối 08-09-2014 215
472. Chương 472 : Không Gian Thánh Khí (Thượng) 08-09-2014 203
473. Chương 473 : Không Gian Thánh Khí (Hạ) 08-09-2014 226
474. Chương 474 : Cái Bẫy 08-09-2014 226
475. Chương 475 : Bất Diệt Nguyên Anh (Thượng) 08-09-2014 197
476. Chương 476 : Bất Diệt Nguyên Anh (Hạ) 08-09-2014 210
477. Chương 477 : Thánh Nữ Nhận Chủ 08-09-2014 208
478. Chương 478 : Tịnh Đế (Thượng) 08-09-2014 226
479. Chương 479 : Tịnh Đế (Hạ) 08-09-2014 224
480. Chương 480 : Dâm Độc (Thượng) 08-09-2014 229
481. Chương 481 : Dâm Độc (Hạ) 08-09-2014 226
482. Chương 482 : Thực Lực Bạo Tăng 08-09-2014 218
483. Chương 483 : Uy Bức Lợi Dụ (Thượng) 08-09-2014 208
484. Chương 484 : Uy Bức Lợi Dụ (Hạ) 08-09-2014 198
485. Chương 485 : Huyền Cốt Đại Pháp 08-09-2014 220
486. Chương 486 : Linh Kiện Phệ Hồn Tháp (Thượng) 08-09-2014 228
487. Chương 487 : Linh Kiện Phệ Hồn Tháp (Hạ) 08-09-2014 213
488. Chương 488 : Quỷ Cổ 08-09-2014 214
489. Chương 489 : Cực Phẩm Quỷ Tướng (Thượng) 08-09-2014 204
490. Chương 490 : Cực Phẩm Quỷ Tướng (Hạ) 08-09-2014 203
491. Chương 491 : Ác Chiến (Thượng) 08-09-2014 203
492. Chương 492 : Ác Chiến (Hạ) 08-09-2014 229
493. Chương 493 : Huyết Tu La 08-09-2014 215
494. Chương 494 : Mưa Gió Nổi Lên (Thượng) 08-09-2014 199
495. Chương 495 : Mưa Gió Nổi Lên (Hạ) 08-09-2014 218
496. Chương 496 : Địa Hạ Tình 08-09-2014 209
497. Chương 497 : Hậu Duệ Viễn Cổ Cự Nhân (Thượng) 08-09-2014 193
498. Chương 498 : Hậu Duệ Viễn Cổ Cự Nhân (Hạ) 08-09-2014 202
499. Chương 499 : Thú Triều (Thượng) 08-09-2014 211
500. Chương 500 : Thú Triều (Hạ) 08-09-2014 222
501. Chương 501 : Tình Bạn Và Sự Tín Nhiệm Của Cự Nhân 08-09-2014 187
502. Chương 502 : Hỗn Độn Tinh Thiết (Thượng) 08-09-2014 193
503. Chương 503 : Hỗn Độn Tinh Thiết (Hạ) 08-09-2014 208
504. Chương 504 : Phục Ma Tôn Giả 08-09-2014 215
505. Chương 505 : Vậy Thì Cùng Chết A 08-09-2014 202
506. Chương 506 : Tình Chàng Ý Thiếp 08-09-2014 213
507. Chương 507 : Phục Ma Vẫn Lạc 08-09-2014 202
508. Chương 508 : Biến Hóa Của Lôi Động 08-09-2014 207
509. Chương 509 : Trùng Kích Kim Đan 08-09-2014 207
510. Chương 510 : Kim Đan Đại Thành 08-09-2014 194
511. Chương 511 : Lễ Vật Của Băng Vân 08-09-2014 207
512. Chương 512 : Nhìn Vợ Thành Phượng 08-09-2014 204
513. Chương 513 : Thiên Ma Mất Hồn Khúc 08-09-2014 204
514. Chương 514 : Về Nhà 08-09-2014 221
515. Chương 515 : Huyết Ma 08-09-2014 214
516. Chương 516 : Thầy Trò Tình Thâm (Thượng) 08-09-2014 215
517. Chương 517 : Thầy Trò Tình Thâm (Hạ) 08-09-2014 211
518. Chương 518 : Vạn Quỷ Dã Vọng 08-09-2014 203
519. Chương 519 : Huyết Khôi Lỗi (Thượng) 08-09-2014 192
520. Chương 520 : Huyết Khôi Lỗi (Hạ) 08-09-2014 172
521. Chương 521 : Mai Phục Huyết Ma (Thượng) 08-09-2014 188
522. Chương 522 : Mai Phục Huyết Ma (Hạ) 08-09-2014 212
523. Chương 523 : Mời Chào Huyết Ma (Thượng) 08-09-2014 204
524. Chương 524 : Mời Chào Huyết Ma (Hạ) 08-09-2014 208
525. Chương 525 : Huyết Ma Thần Phục 08-09-2014 222
526. Chương 526 : Lý Diệu Chết Chắc! 08-09-2014 212
527. Chương 527 : Mỹ Nhân Rắn Rết 08-09-2014 207
528. Chương 528 : Hành Tung Của Uyển Ngôn 08-09-2014 215
529. Chương 529 : Thiên Linh Quỷ 08-09-2014 203
530. Chương 530 : Phu Thê Gặp Lại 08-09-2014 209
531. Chương 531 : Thêm Một Hồn Trong Vạn Quỷ Phiên (Thượng) 08-09-2014 207
532. Chương 532 : Thêm Một Hồn Trong Vạn Quỷ Phiên (Hạ) 08-09-2014 219
533. Chương 533 : Hòm Trữ Vật Thần Bí 08-09-2014 209
534. Chương 534 : Phu Thê Ân Ái (Thượng) 08-09-2014 201
535. Chương 535 : Phu Thê Ân Ái (Hạ) 08-09-2014 227
536. Chương 536 : Luyện Khí Chi Đạo (Thượng) 08-09-2014 200
537. Chương 537 : Luyện Khí Chi Đạo (Hạ) 08-09-2014 218
538. Chương 538 : Lăng Tiêu Cửu Tử 08-09-2014 202
539. Chương 539 : Ngự Phu Chi Đạo [Đạo Giữ Chồng] (Thượng) 08-09-2014 193
540. Chương 540 : Ngự Phu Chi Đạo [Đạo Giữ Chồng] (Hạ) 08-09-2014 207
541. Chương 541 : U Minh Quỷ Vực 08-09-2014 212
542. Chương 542 : Thành Thiên Quỷ (Thượng) 08-09-2014 215
543. Chương 543 : Thành Thiên Quỷ (Hạ) 08-09-2014 211
544. Chương 544 : Thiên Linh Quỷ Tiểu U 08-09-2014 212
545. Chương 545 : Vô Đề (Thượng) 08-09-2014 204
546. Chương 546 : Vô Đề (Hạ) 08-09-2014 224
547. Chương 547 : Quỷ Đế (Thượng) 08-09-2014 206
548. Chương 548 : Quỷ Đế (Hạ) 08-09-2014 219
549. Chương 549 : Đánh Chết Băng Tằm 08-09-2014 213
550. Chương 550 : Dùng Tay Không Đánh Người Thật Thoải Mái (Thượng) 08-09-2014 208
551. Chương 551 : Dùng Tay Không Đánh Người Thật Thoải Mái (Hạ) 08-09-2014 196
552. Chương 552 : Được Lão Bà Bảo Kê 08-09-2014 222
553. Chương 553 : Tiểu U Hung Tàn (Thượng) 08-09-2014 216
554. Chương 554 : Tiểu U Hung Tàn (Hạ) 08-09-2014 227
555. Chương 555 : Thu Phục Lão Ma 08-09-2014 214
556. Chương 556 : Thiên Tướng (Thượng) 08-09-2014 205
557. Chương 557 : Thiên Tướng (Hạ) 08-09-2014 212
558. Chương 558 : Ma Long Vương Tức Giận 08-09-2014 197
559. Chương 559 : Phỉ Phỉ Thổ Lộ (Thượng) 08-09-2014 215
560. Chương 560 : Phỉ Phỉ Thổ Lộ (Hạ) 08-09-2014 211
561. Chương 561 : Ám Vực Thâm Uyên 08-09-2014 204
562. Chương 562 : U Minh Huyền Xà 08-09-2014 208
563. Chương 563 : U Minh Huyền Xà 08-09-2014 198
564. Chương 564 : Thâm Uyên Kinh Biến 08-09-2014 212
565. Chương 565 : Thâm Uyên Kinh Biến 08-09-2014 197
566. Chương 566 : Thâm Uyên Kinh Biến 08-09-2014 180
567. Chương 567 : Thiên Quỷ Đế 08-09-2014 208
568. Chương 568 : Chuyện Cũ Ngàn Năm 08-09-2014 208
569. Chương 569 : Chuyện Cũ Ngàn Năm 08-09-2014 204
570. Chương 570 : U Minh Hắc Sát Trận 08-09-2014 217
571. Chương 571 : Thời Gian Pháp Tắc (Thượng) 08-09-2014 215
572. Chương 572 : Thời Gian Pháp Tắc (Hạ) 08-09-2014 209
573. Chương 573 : Ta Muốn Ngươi Chết (Thượng) 08-09-2014 202
574. Chương 574 : Ta Muốn Ngươi Chết (Hạ) 08-09-2014 225
575. Chương 575 : Hiểm Tử Hoàn Sinh 08-09-2014 210
576. Chương 576 : Bổn Mạng Quỷ Khí Của Tiểu U 08-09-2014 209
577. Chương 577 : Minh Vương Thối Thể Quyết (Thượng) 08-09-2014 195
578. Chương 578 : Minh Vương Thối Thể Quyết (Hạ) 08-09-2014 211
579. Chương 579 : Kim Đan Trung Giai Và Quỷ Vương Sơ Giai 08-09-2014 201
580. Chương 580 : Nữ Nhân (Thượng) 08-09-2014 211
581. Chương 581 : Nữ Nhân (Hạ) 08-09-2014 219
582. Chương 582 : Cửu U Quỷ Diễm (Thượng) 08-09-2014 214
583. Chương 583 : Cửu U Quỷ Diễm (Hạ) 08-09-2014 218
584. Chương 584 : Trở Lại Và Nguy Cơ 08-09-2014 228
585. Chương 585 : Thiên Ma Học Xấu (Thượng) 08-09-2014 203
586. Chương 586 : Thiên Ma Học Xấu (Hạ) 08-09-2014 210
587. Chương 587 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Thượng) 08-09-2014 196
588. Chương 588 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Hạ) 08-09-2014 220
589. Chương 589 : Tâm Tư Nhỏ Của Thiên Ma (Thượng) 08-09-2014 212
590. Chương 590 : Tâm Tư Nhỏ Của Thiên Ma (Hạ) 08-09-2014 180
591. Chương 591 : Thiên Địa Hủy Diệt Pháp Tắc 08-09-2014 198
592. Chương 592 : Đạo Thiên Lôi Thứ Chín (Thượng) 08-09-2014 216
593. Chương 593 : Đạo Thiên Lôi Thứ Chín (Hạ) 08-09-2014 212
594. Chương 594 : Vạn Quỷ Phiên Khủng Bố (Thượng) 08-09-2014 218
595. Chương 595 : Vạn Quỷ Phiên Khủng Bố (Hạ) 08-09-2014 204
596. Chương 596 : Thái Thượng Tông (Thượng) 08-09-2014 207
597. Chương 597 : Thái Thượng Tông (Hạ) 08-09-2014 198
598. Chương 598 : Luyện Đan Đại Sư 08-09-2014 207
599. Chương 599 : Trích Tinh Phong (Thượng) 08-09-2014 200
600. Chương 600 : Trích Tinh Phong (Hạ) 08-09-2014 205
601. Chương 601 : Linh Cổ Môn 08-09-2014 219
602. Chương 602 : Âm Dương Lão Quái Không May (Thượng) 08-09-2014 205
603. Chương 603 : Âm Dương Lão Quái Không May (Hạ) 08-09-2014 202
604. Chương 604 : Thực Lực Lôi Động Biến Hóa (Thượng) 08-09-2014 198
605. Chương 605 : Thực Lực Lôi Động Biến Hóa (Hạ) 08-09-2014 205
606. Chương 606 : Tâm Ý Lôi Động 08-09-2014 220
607. Chương 607 : Tiềm Long Quân (Thượng) 08-09-2014 204
608. Chương 608 : Tiềm Long Quân (Hạ) 08-09-2014 212
609. Chương 609 : Điên Cuồng Xổ Số 08-09-2014 208
610. Chương 610 : Huyết Ma Trở Về (Thượng) 08-09-2014 203
611. Chương 611 : Huyết Ma Trở Về (Hạ) 08-09-2014 194
612. Chương 612 : Động Thiên Phúc Địa (Thượng) 08-09-2014 207
613. Chương 613 : Động Thiên Phúc Địa (Hạ) 08-09-2014 200
614. Chương 614 : Ôm Tiền Trắng Trợn 08-09-2014 206
615. Chương 615 : Trước Khi Quyết Chiến (Thượng) 08-09-2014 208
616. Chương 616 : Trước Khi Quyết Chiến (Hạ) 08-09-2014 194
617. Chương 617 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Thượng) 08-09-2014 182
618. Chương 618 : Khôi Lỗi Nguyên Anh Kỳ (Hạ) 08-09-2014 200
619. Chương 619 : Thái Thượng Binh Quyết 08-09-2014 200
620. Chương 620 : U Quỷ Phát Uy 08-09-2014 210
621. Chương 621 : Diệt Sát (Thượng) 08-09-2014 214
622. Chương 622 : Diệt Sát 08-09-2014 198
623. Chương 623 : Thà Làm Ngọc Vỡ 08-09-2014 214
624. Chương 624 : Khang Châu Chi Nguy 08-09-2014 196
625. Chương 625 : Khang Châu Chi Nguy 08-09-2014 190
626. Chương 626 : Linh Huyết Chi Thể 08-09-2014 204
627. Chương 627 : Linh Huyết Chi Thể 08-09-2014 180
628. Chương 628 : Tu Vi Tập Thể Tăng Vọt 08-09-2014 198
629. Chương 629 : Tư Tưởng Đại Quân Quỷ Tộc? 08-09-2014 212
630. Chương 630 : Tư Tưởng Đại Quân Quỷ Tộc? 08-09-2014 180
631. Chương 631 : Huấn Luyện Âm Hồn 08-09-2014 202
632. Chương 632 : Huấn Luyện Âm Hồn 08-09-2014 188
633. Chương 633 : Tiểu Quỷ Thành Quân 08-09-2014 204
634. Chương 634 : Âm Dương Lão Quái Không May 08-09-2014 198
635. Chương 635 : Âm Dương Lão Quái Không May 08-09-2014 181
636. Chương 636 : Âm Dương Lão Quái Thần Phục 08-09-2014 202
637. Chương 637 : Chặn Giết 08-09-2014 209
638. Chương 638 : Chặn Giết 08-09-2014 199
639. Chương 639 : Kịch Chiến Nguyên Anh 08-09-2014 214
640. Chương 640 : Kịch Chiến Nguyên Anh. 08-09-2014 189
641. Chương 641 : Hắc Dực Ma Vương 08-09-2014 208
642. Chương 642 : Mị Thuật 08-09-2014 219
643. Chương 643 : Mị Thuật 08-09-2014 171
644. Chương 644 : Thủ Đoạn Của Thái Thượng Tông 08-09-2014 207
645. Chương 645 : Mị Cơ Đầu Hàng 08-09-2014 188
646. Chương 646 : Mị Cơ Đầu Hàng 08-09-2014 189
647. Chương 647 : Đại Hoang Mạc Đến Giúp 08-09-2014 197
648. Chương 648 : Đại Hoang Mạc Đến Giúp 08-09-2014 180
649. Chương 649 : Ma Vương Lại Hiện Ra 08-09-2014 218
650. Chương 650 : Ma Vương Lại Hiện Ra 08-09-2014 190
651. Chương 651 : Hỏa Linh Quỳnh Tương 08-09-2014 194
652. Chương 652 : Họa Dẫn Kim Cương Tự (Thượng) 08-09-2014 202
653. Chương 653 : Họa Dẫn Kim Cương Tự (Hạ) 08-09-2014 211
654. Chương 654 : Bích Ba Cảnh 08-09-2014 207
655. Chương 655 : Bích Ba Cảnh 08-09-2014 196
656. Chương 656 : Đạm Đài Xuất Quan 08-09-2014 211
657. Chương 657 : Đông Hải Mê Cốc 08-09-2014 220
658. Chương 658 : Đông Hải Mê Cốc 08-09-2014 202
659. Chương 659 : Ảnh Hổ Phát Uy 08-09-2014 162
660. Chương 660 : Ảnh Hổ Phát Uy 08-09-2014 198
661. Chương 661 : Ác Chiến 08-09-2014 216
662. Chương 662 : Sinh Tử Một Đường 08-09-2014 202
663. Chương 663 : Sinh Tử Một Đường. 08-09-2014 191
664. Chương 664 : Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng 08-09-2014 215
665. Chương 665 : Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng 08-09-2014 194
666. Chương 666 : Dực Thần Tộc Bá Đạo 08-09-2014 207
667. Chương 667 : Quang Minh Vương A Gia Na 08-09-2014 197
668. Chương 668 : Quang Minh Vương A Gia Na 08-09-2014 181
669. Chương 669 : Tung Hoành 08-09-2014 207
670. Chương 670 : Tung Hoành 08-09-2014 90
671. Chương 671 : Thuyết Phục 08-09-2014 192
672. Chương 672 : Dã Tâm Thống Nhất 08-09-2014 219
673. Chương 673 : Dã Tâm Thống Nhất 08-09-2014 192
674. Chương 674 : Hóa Thần Quyết Chiến 08-09-2014 203
675. Chương 675 : Hóa Thần Quyết Chiến 08-09-2014 193
676. Chương 676 : Đại Dự Ngôn Thuật 08-09-2014 211
677. Chương 677 : Tà Tông Tận Thế 08-09-2014 214
678. Chương 678 : Tà Tông Tận Thế 08-09-2014 195
679. Chương 679 : Đây Mới Thật Sự Là Phát Tài. 08-09-2014 198
680. Chương 680 : Đây Mới Thật Sự Là Phát Tài. 08-09-2014 183
681. Chương 681 : Quỷ Đưa Tới Tận Cửa Tìm Chết 08-09-2014 195
682. Chương 682 : Minh Thần Chân Ngôn Thuật Khủng Bố 08-09-2014 213
683. Chương 683 : Minh Thần Chân Ngôn Thuật Khủng Bố 08-09-2014 186
684. Chương 684 : Pháp Thuật Nghịch Thiên 08-09-2014 212
685. Chương 685 : Sân Thi Đấu Thượng Cổ 08-09-2014 219
686. Chương 686 : Sân Thi Đấu Thượng Cổ 08-09-2014 197
687. Chương 687 : Sức Chiến Đấu Của Tiểu U 08-09-2014 209
688. Chương 688 : Thôn Phệ Tinh Phách 08-09-2014 206
689. Chương 689 : Thôn Phệ Tinh Phách 08-09-2014 176
690. Chương 690 : Tranh Đấu Trong Biến Ý Thức Và Truyền Thừa (Thượng) 08-09-2014 206
691. Chương 691 : Tranh Đấu Trong Biến Ý Thức Và Truyền Thừa (Hạ) 08-09-2014 197
692. Chương 692 : Ma Đế Chân Ngôn Thuật 08-09-2014 148
693. Chương 693 : Thể Hiện Ý Chí (Thượng) 08-09-2014 208
694. Chương 694 : Thể Hiện Ý Chí (Hạ) 08-09-2014 217
695. Chương 695 : Thôn Phệ Ngược Ma Vương Tinh Phách 08-09-2014 208
696. Chương 696 : Ngưng Kết Nguyên Anh (Thượng) 08-09-2014 210
697. Chương 697 : Ngưng Kết Nguyên Anh (Hạ) 08-09-2014 205
698. Chương 698 : Ngưng Anh Thành Công (Thượng) 08-09-2014 116
699. Chương 699 : Ngưng Anh Thành Công (Hạ) 08-09-2014 207
700. Chương 700 : Mất Đi Tiền Bối Đại Năng Các (Thượng) 08-09-2014 208
701. Chương 701 : Mất Đi Tiền Bối Đại Năng Các (Hạ) 08-09-2014 197
702. Chương 702 : Quỷ Phó Tấn Cấp. 08-09-2014 220
703. Chương 703 : Quỷ Phó Tấn Cấp. 08-09-2014 195
704. Chương 704 : Đại Quân U Quỷ 08-09-2014 223
705. Chương 705 : Đại Quân U Quỷ 08-09-2014 192
706. Chương 706 : Lai Lịch Của Quỷ Tộc Và Thiên Linh Quỷ. 08-09-2014 224
707. Chương 707 : Lai Lịch Của Quỷ Tộc Và Thiên Linh Quỷ 08-09-2014 203
708. Chương 708 : Nguyên Lý Trận Pháp 08-09-2014 195
709. Chương 709 : Nguyên Lý Trận Pháp 08-09-2014 187
710. Chương 710 : Tự Bạo Quỷ 08-09-2014 234
711. Chương 711 : Tự Bạo Quỷ 08-09-2014 207
712. Chương 712 : Huyền Nguyên Tử Chân Nhân Đau Khổ 08-09-2014 201
713. Chương 713 : Huyền Nguyên Tử Chân Nhân Đau Khổ 08-09-2014 189
714. Chương 714 : Sự Liên Hệ Trong Minh Minh 08-09-2014 173
715. Chương 715 : Sự Liên Hệ Trong Minh Minh 08-09-2014 180
716. Chương 716 : Pháo Quỷ Bụng To Kim Đan Cấp 08-09-2014 202
717. Chương 717 : Luyện Chế Bất Lão Yêu Tôn Một Phen 08-09-2014 195
718. Chương 718 : Luyện Chế Bất Lão Yêu Tôn Một Phen 08-09-2014 185
719. Chương 719 : Đại Chiến Cùng Huyền Nguyên Tử. 08-09-2014 204
720. Chương 720 : Đại Chiến Cùng Huyền Nguyên Tử 08-09-2014 193
721. Chương 721 : Nguyên Thần Xuất Khiếu 08-09-2014 191
722. Chương 722 : Nguyên Thần Xuất Khiếu. 08-09-2014 187
723. Chương 723 : Sinh Mệnh Thần Thủy 08-09-2014 200
724. Chương 724 : Sinh Mệnh Thần Thủy 08-09-2014 186
725. Chương 725 : Đại Thế 08-09-2014 225
726. Chương 726 : Đại Thế. 08-09-2014 205
727. Chương 727 : Hành Trình Đại Hoang Mạc 08-09-2014 198
728. Chương 728 : Lôi Cức Thần Ngạc! 08-09-2014 201
729. Chương 729 : Lôi Cức Thần Ngạc! 08-09-2014 174
730. Chương 730 : Hai Quỷ Vương 08-09-2014 213
731. Chương 731 : Hai Quỷ Vương 08-09-2014 202
732. Chương 732 : Thổ Cự Nhân Có Biến 08-09-2014 217
733. Chương 733 : Thổ Cự Nhân Có Biến. 08-09-2014 183
734. Chương 734 : Khôi Thổ 08-09-2014 227
735. Chương 735 : Lợi Ích Mới Là Vĩnh Hằng 08-09-2014 218
736. Chương 736 : Lợi Ích Mới Là Vĩnh Hằng. 08-09-2014 191
737. Chương 737 : Khôi Lỗi Nham Thạch. 08-09-2014 209
738. Chương 738 : Khôi Lỗi Nham Thạch 08-09-2014 186
739. Chương 739 : Chinh Phục 08-09-2014 217
740. Chương 740 : Chinh Phục. 08-09-2014 208
741. Chương 741 : Tái Nhập Cửu U 08-09-2014 205
742. Chương 742 : Tái Nhập Cửu U 08-09-2014 203
743. Chương 743 : Tâm Huyết Dâng Trào 08-09-2014 147
744. Chương 744 : Tâm Huyết Dâng Trào 08-09-2014 184
745. Chương 745 : Khí Linh Công Bình Cảnh Kỹ Trường 08-09-2014 211
746. Chương 746 : Khí Linh Công Bình Cảnh Kỹ Trường 08-09-2014 192
747. Chương 747 : Áp Lực Trong Tương Lai. 08-09-2014 196
748. Chương 748 : Áp Lực Trong Tương Lai 08-09-2014 186
749. Chương 749 : Xích Sát Vân Vụ 08-09-2014 199
750. Chương 750 : Xích Sát Vân Vụ 08-09-2014 193
751. Chương 751 : Hư Không Chiểu Trạch 08-09-2014 191
752. Chương 752 : Bí Mật Quỷ Tộc 08-09-2014 199
753. Chương 753 : Bí Mật Quỷ Tộc 08-09-2014 194
754. Chương 754 : Minh Hà Tham U 08-09-2014 219
755. Chương 755 : Minh Hà Tham U 08-09-2014 186
756. Chương 756 : Hỗn Độn Tụ Linh Trận 08-09-2014 198
757. Chương 757 : Nguy Cơ Tới Gần 08-09-2014 197
758. Chương 758 : Nguy Cơ Tới Gần 08-09-2014 196
759. Chương 759 : Hỗn Độn Kim Liên 08-09-2014 202
760. Chương 760 : Không Thể Buông Tha 08-09-2014 201
761. Chương 761 : Không Thể Buông Tha 08-09-2014 179
762. Chương 762 : Nghi Kỵ Lẫn Nhau 08-09-2014 208
763. Chương 763 : Dụ Đạo Chi Thuật 08-09-2014 206
764. Chương 764 : Dụ Đạo Chi Thuật. 08-09-2014 134
765. Chương 765 : Phượng Vũ Cửu Thiên 08-09-2014 136
766. Chương 766 : Thái Cổ Cự Thú. 08-09-2014 218
767. Chương 767 : Thái Cổ Cự Thú. 08-09-2014 191
768. Chương 768 : Tính Toán Của Trùng Đế. 08-09-2014 215
769. Chương 769 : Dùng Trí 08-09-2014 205
770. Chương 770 : Dùng Trí. 08-09-2014 186
771. Chương 771 : Đoạt Được Kim Liên 08-09-2014 214
772. Chương 772 : Ngàn Điểu Trong Rừng Cũng Không Bằng Nhất Điểu Trong Tay. 08-09-2014 130
773. Chương 773 : Ngàn Điểu Trong Rừng Cũng Không Bằng Nhất Điểu Trong Tay 08-09-2014 174
774. Chương 774 : Tuyệt Địa Đào Vong 08-09-2014 212
775. Chương 775 : Quân Lâm Thiên Hạ 08-09-2014 214
776. Chương 776 : Quân Lâm Thiên Hạ 08-09-2014 191
777. Chương 777 : Đồ Tiên Chỉ 08-09-2014 186
778. Chương 778 : Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương 08-09-2014 203
779. Chương 779 : Cửu U Phệ Hồn Trùng Vương 08-09-2014 197
780. Chương 780 : Tính Toán Của Trùng Đế 08-09-2014 192
781. Chương 781 : Liên Thủ Ngăn Địch 08-09-2014 204
782. Chương 782 : Liên Thủ Ngăn Địch 08-09-2014 188
783. Chương 783 : Thiên Lôi Chi Uy 08-09-2014 195
784. Chương 784 : Tổn Thất Thảm Trọng 08-09-2014 201
785. Chương 785 : Tổn Thất Thảm Trọng. 08-09-2014 199
786. Chương 786 : Vùng Hư Không Thiếu Văn Minh 08-09-2014 129
787. Chương 787 : Dịch Thú Quyển 08-09-2014 204
788. Chương 788 : Dịch Thú Quyển 08-09-2014 178
789. Chương 789 : Cực Âm Thiên Lôi. 08-09-2014 192
790. Chương 790 : Phá Trận Mà Vào. (1) 08-09-2014 194
791. Chương 791 : Phá Trận Mà Vào. (2) 08-09-2014 188
792. Chương 792 : Phòng Khách U Ám 08-09-2014 206
793. Chương 793 : Khách Nhân Thần Bí Tới Thăm 08-09-2014 218
794. Chương 794 : Khách Nhân Thần Bí Tới Thăm. 08-09-2014 192
795. Chương 795 : Minh Vương Điện 08-09-2014 216
796. Chương 796 : Khôi Lỗi Màu Bạc 08-09-2014 201
797. Chương 797 : Khôi Lỗi Màu Bạc 08-09-2014 187
798. Chương 798 : Minh Vương Mê Tung 08-09-2014 213
799. Chương 799 : Vì Còn Sống 08-09-2014 205
800. Chương 800 : Vì Còn Sống 08-09-2014 181
801. Chương 801 : Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp Khí Linh 08-09-2014 205
802. Chương 802 : Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp Khí Linh 08-09-2014 195
803. Chương 803 : Người Kế Nhiệm Minh Vương 08-09-2014 203
804. Chương 804 : Chỗ Tốt Là Mấu Chốt 08-09-2014 202
805. Chương 805 : Chỗ Tốt Là Mấu Chốt 08-09-2014 188
806. Chương 806 : Linh Giới Phân Thân 08-09-2014 197
807. Chương 807 : Tiên Thiên Linh Đan 08-09-2014 211
808. Chương 808 : Tiên Thiên Linh Đan 08-09-2014 173
809. Chương 809 : Chiến Tổn Hại Khôi Lỗi 08-09-2014 208
810. Chương 810 : Chiến Tổn Hại Khôi Lỗi 08-09-2014 193
811. Chương 811 : Huyết Hải Phong Ba 08-09-2014 194
812. Chương 812 : Huyết Hải Phong Ba 08-09-2014 183
813. Chương 813 : Quỷ Binh Phát Uy 08-09-2014 195
814. Chương 814 : Huyết Xà Bị Thương Nặng 08-09-2014 206
815. Chương 815 : Huyết Xà Bị Thương Nặng 08-09-2014 176
816. Chương 816 : Yên Diệt Pháp Tắc 08-09-2014 199
817. Chương 817 : Yên Diệt Pháp Tắc. 08-09-2014 199
818. Chương 818 : Huyết Linh Châu 08-09-2014 198
819. Chương 819 : Thu Hoạch. 08-09-2014 221
820. Chương 820 : Thu Hoạch 08-09-2014 187
821. Chương 821 : U Minh Quỷ Hổ Vương 08-09-2014 207
822. Chương 822 : U Minh Quỷ Hổ Vương 08-09-2014 184
823. Chương 823 : Long Hổ Chi Đấu 08-09-2014 222
824. Chương 824 : Phượng Minh Hổ Khiếu 08-09-2014 212
825. Chương 825 : Phượng Minh Hổ Khiếu 08-09-2014 189
826. Chương 826 : Chuyện Nơi Này 08-09-2014 208
827. Chương 827 : Đại Kiền Châu Chi Hành 08-09-2014 209
828. Chương 828 : Đại Kiền Châu Chi Hành 08-09-2014 180
829. Chương 829 : Thế Gia Khôi Lỗi. 08-09-2014 206
830. Chương 830 : Ân Uy Tịnh Thi. 08-09-2014 229
831. Chương 831 : Ân Uy Tịnh Thi. 08-09-2014 189
832. Chương 832 : Cảm Kích Thức Thời. 08-09-2014 204
833. Chương 833 : Cảm Kích Thức Thời 08-09-2014 204
834. Chương 834 : Khôi Lỗi Và Đại Hoàng Phong [Bumblebee] 08-09-2014 196
835. Chương 835 : Điều Giáo Khôi Lỗi 08-09-2014 208
836. Chương 836 : Điều Giáo Khôi Lỗi 08-09-2014 192
837. Chương 837 : Tu Sĩ Tầng Dưới Chót 08-09-2014 216
838. Chương 838 : Đại Hoàng Phong Bộc Lộ 08-09-2014 217
839. Chương 839 : Đại Hoàng Phong Bộc Lộ 08-09-2014 184
840. Chương 840 : Giang Hồ Không Lối 08-09-2014 196
841. Chương 841 : Gà Đất Chó Cảnh 08-09-2014 208
842. Chương 842 : Gà Đất Chó Cảnh 08-09-2014 184
843. Chương 843 : Thở Dài Một Tiếng 08-09-2014 220
844. Chương 844 : Lão Quái Nguyên Anh 08-09-2014 210
845. Chương 845 : Lão Quái Nguyên Anh 08-09-2014 194
846. Chương 846 : Gia Tộc Lý Thị 08-09-2014 217
847. Chương 847 : Thiên Vị Đệ Tử Hàn Vi 08-09-2014 198
848. Chương 848 : Thiên Vị Đệ Tử Hàn Vi 08-09-2014 192
849. Chương 849 : Nội Môn Đệ Tử 08-09-2014 210
850. Chương 850 : Nội Môn Đệ Tử 08-09-2014 200
851. Chương 851 : Quy Tâm Tự Tiến 08-09-2014 174
852. Chương 852 : Quy Tâm Tự Tiến 08-09-2014 188
853. Chương 853 : Đêm Thám Tàng Kinh Các. 08-09-2014 209
854. Chương 854 : Đêm Thám Tàng Kinh Các 08-09-2014 177
855. Chương 855 : Đêm Thám Tàng Kinh Các 08-09-2014 187
856. Chương 856 : Thần Hồn Tỏa 08-09-2014 223
857. Chương 857 : Thần Hồn Tỏa 08-09-2014 199
858. Chương 858 : Tâm Tư Của Lý Sở Sở 08-09-2014 203
859. Chương 859 : Tâm Tư Của Lý Sở Sở 08-09-2014 186
860. Chương 860 : Lâm Tràng Tính Kế 08-09-2014 196
861. Chương 861 : Lâm Tràng Tính Kế 08-09-2014 197
862. Chương 862 : Đắc Tội Giai Nhân 08-09-2014 205
863. Chương 863 : Tỏa Hồn Đinh 08-09-2014 204
864. Chương 864 : Tỏa Hồn Đinh 08-09-2014 197
865. Chương 865 : Bại Lộ 08-09-2014 214
866. Chương 866 : Bại Lộ. 08-09-2014 183
867. Chương 867 : Bị Thương Nặng 08-09-2014 206
868. Chương 868 : Bị Thương Nặng 08-09-2014 190
869. Chương 869 : Giai Nhân Tương Trợ. 08-09-2014 220
870. Chương 870 : Giai Nhân Tương Trợ. 08-09-2014 184
871. Chương 871 : Đoạn Tuyệt 08-09-2014 219
872. Chương 872 : Đoạn Tuyệt. 08-09-2014 207
873. Chương 873 : Đoạn Tuyệt. 08-09-2014 194
874. Chương 874 : Xu Thế 08-09-2014 201
875. Chương 875 : Xu Thế 08-09-2014 181
876. Chương 876 : Hoa Ngôn Xảo Ngữ 08-09-2014 195
877. Chương 877 : Hoa Ngôn Xảo Ngữ 08-09-2014 192
878. Chương 878 : Kẻ Lừa Đảo 08-09-2014 205
879. Chương 879 : Cô Phụ 08-09-2014 188
880. Chương 880 : Cô Phụ. 08-09-2014 83
881. Chương 881 : Nguyên Lý Phân Thân Và Gạt Bỏ Ý Thức 08-09-2014 200
882. Chương 882 : Nguyên Lý Phân Thân Và Gạt Bỏ Ý Thức 08-09-2014 177
883. Chương 883 : Luyện Ngục Vực Và Quỷ Minh 08-09-2014 211
884. Chương 884 : Luyện Ngục Vực Và Quỷ Minh. 08-09-2014 196
885. Chương 885 : Câu Cá Kiểu Cướp Bóc. 08-09-2014 211
886. Chương 886 : Hạp Cốc Nóng Bỏng 08-09-2014 193
887. Chương 887 : Hạp Cốc Nóng Bỏng 08-09-2014 189
888. Chương 918 08-09-2014 204
889. Chương 889 : Cạnh Tranh Sinh Tồn 08-09-2014 209
890. Chương 890 : Kết Bạn Đồng Hành 08-09-2014 191
891. Chương 891 : Kết Bạn Đồng Hành 08-09-2014 178
892. Chương 892 : Chủng Tộc Luyện Ngục 08-09-2014 211
893. Chương 893 : Hỏa Diễm Quân Chủ. 08-09-2014 210
894. Chương 894 : Hỏa Diễm Quân Chủ 08-09-2014 190
895. Chương 895 : Hoàng Tước Ở Phía Sau 08-09-2014 213
896. Chương 896 : Hoàng Tước Ở Phía Sau. 08-09-2014 179
897. Chương 897 : Đấu Giá Phong Vân 08-09-2014 216
898. Chương 898 : Đấu Giá Phong Vân 08-09-2014 188
899. Chương 899 : Đấu Giá Phong Vân. (3-4) 08-09-2014 211
900. Chương 900 : Đấu Giá Phong Vân. (3-4) 08-09-2014 192
901. Chương 901 : Đến Luyện Ngục Vực 08-09-2014 214
902. Chương 902 : Đến Luyện Ngục Vực. 08-09-2014 189
903. Chương 903 : Dong Hồ 08-09-2014 212
904. Chương 904 : Mộ Dung Gặp Nạn 08-09-2014 210
905. Chương 905 : Mộ Dung Gặp Nạn. 08-09-2014 196
906. Chương 906 : Viêm Thú 08-09-2014 213
907. Chương 907 : Xích Vỉ Bá Đạo 08-09-2014 199
908. Chương 908 : Xích Vỉ Bá Đạo 08-09-2014 201
909. Chương 909 : "nhâm Nhân Ngư Nhục" 08-09-2014 212
910. Chương 910 : Ngươi Chơi Đủ Chưa? 08-09-2014 217
911. Chương 911 : Tình Huống Nghịch Chuyển 08-09-2014 210
912. Chương 912 : Tình Huống Nghịch Chuyển 08-09-2014 202
913. Chương 913 : Ương Ngạnh 08-09-2014 213
914. Chương 914 : Hoành Tảo Đồng Giai 08-09-2014 198
915. Chương 915 : Hoành Tảo Đồng Giai 08-09-2014 184
916. Chương 916 : Xích Quỷ Vương. 08-09-2014 211
917. Chương 917 : Dong Tương Thông Đạo 08-09-2014 205
918. Chương 918 : Dong Tương Thông Đạo. 08-09-2014 192
919. Chương 919 : Nguyên Tố Phượng Hoàng. 08-09-2014 217
920. Chương 920 : Mỏ Hỏa Linh Ngọc 08-09-2014 122
921. Chương 921 : Mỏ Hỏa Linh Ngọc 08-09-2014 188
922. Chương 922 : Luyện Ngục Ma Vương 08-09-2014 211
923. Chương 923 : Cức Dương Hỏa 08-09-2014 211
924. Chương 924 : Cức Dương Hỏa 08-09-2014 192
925. Chương 925 : Chữa Trị Khôi Lỗi 08-09-2014 206
926. Chương 926 : Xích Quỷ Vương Giá Lâm 08-09-2014 207
927. Chương 927 : Xích Quỷ Vương Giá Lâm 08-09-2014 190
928. Chương 928 : Thần Phong 08-09-2014 213
929. Chương 929 : Sửa Xong Khôi Lỗi Hóa Thần 08-09-2014 192
930. Chương 930 : Sửa Xong Khôi Lỗi Hóa Thần 08-09-2014 182
931. Chương 931 : Thần Niệm Giao Phong. (1) 08-09-2014 201
932. Chương 932 : Thần Niệm Giao Phong. (2) 08-09-2014 217
933. Chương 933 : Cường Giả Đỉnh Phong. 08-09-2014 212
934. Chương 934 : Viêm Ma Vương Xuất Quan (Thượng) 08-09-2014 212
935. Chương 935 : Viêm Ma Vương Xuất Quan (Hạ) 08-09-2014 203
936. Chương 936 : Luyện Ngục Ma Vương Khổ Bức 08-09-2014 240
937. Chương 937 : Chạy Trốn Cũng Đẹp Trai Như Vậy. (Thượng) 08-09-2014 201
938. Chương 938 : Chạy Trốn Cũng Đẹp Trai Như Vậy (Hạ) 08-09-2014 196
939. Chương 939 : Công Phu Sư Tử Ngoạm 08-09-2014 215
940. Chương 940 : Mình Làm Người Khác Hưởng (Thượng) 08-09-2014 208
941. Chương 941 : Mình Làm Người Khác Hưởng (Hạ) 08-09-2014 192
942. Chương 942 : Cướp Đồ Trên Đầu Lão Ma. (Thượng) 08-09-2014 220
943. Chương 943 : Cướp Đồ Trên Đầu Lão Ma (Hạ) 08-09-2014 210
944. Chương 944 : Xích Diễm Long Pháo 08-09-2014 211
945. Chương 945 : Chí Bảo Minh Vương Lưu Lại (Thượng) 08-09-2014 211
946. Chương 946 : Chí Bảo Minh Vương Lưu Lại (Hạ) 08-09-2014 216
947. Chương 947 : Thuế Biến (Thượng) 08-09-2014 197
948. Chương 948 : Thuế Biến (Hạ) 08-09-2014 213
949. Chương 949 : Đinh Lão Tiền Bối 08-09-2014 212
950. Chương 950 : Gặp Cố Nhân (Thượng) 08-09-2014 210
951. Chương 951 : Gặp Cố Nhân (Hạ) 08-09-2014 204
952. Chương 952 : U Minh Ma Tôn. 08-09-2014 203
953. Chương 953 : Sự Cường Đại Của Lôi Động. (1) 08-09-2014 203
954. Chương 954 : Sự Cường Đại Của Lôi Động. (2) 08-09-2014 212
955. Chương 955 : Tương Kiến 08-09-2014 213
956. Chương 956 : Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 208
957. Chương 957 : Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 187
958. Chương 958 : Tiến Công Chiếm Đóng Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 209
959. Chương 959 : Tiến Công Chiếm Đóng Quang Minh Thánh Vực 08-09-2014 211
960. Chương 960 : Trùng Vương Não Hạch 08-09-2014 215
961. Chương 961 : Đại Quân Hung Tàn Của Lôi Động 08-09-2014 223
962. Chương 962 : Đại Quân Hung Tàn Của Lôi Động 08-09-2014 182
963. Chương 963 : Âm Dương Khát Máu 08-09-2014 128
964. Chương 964 : Âm Dương Khát Máu 08-09-2014 194
965. Chương 965 : Sát Phạt Thiên Hạ 08-09-2014 211
966. Chương 966 : Quỷ Quân Mãnh Liệt, Xuất Kích! 08-09-2014 227
967. Chương 967 : Quỷ Quân Mãnh Liệt, Xuất Kích! 08-09-2014 186
968. Chương 968 : Chiến Tranh, Quả Nhiên Có Thể Phát Tài 08-09-2014 207
969. Chương 969 : Dị Đoan 08-09-2014 208
970. Chương 970 : Dị Đoan 08-09-2014 199
971. Chương 971 : Địa Hành Bạo Long 08-09-2014 193
972. Chương 972 : Tất Cả Anh Hào Tập Kết (Thượng) 08-09-2014 201
973. Chương 973 : Tất Cả Anh Hào Tập Kết (Hạ) 08-09-2014 203
974. Chương 974 : Chỗ Dựa Vào Chính Thức Của Lôi Động 08-09-2014 200
975. Chương 975 : Kích Động (Thượng) 08-09-2014 201
976. Chương 976 : Kích Động (Hạ) 08-09-2014 217
977. Chương 977 : Huyết Ma Đồ Thành 08-09-2014 1372
978. Chương 978 : Pháp Thuật Chi Uy 08-09-2014 1435
979. Chương 979 : Pháp Thuật Chi Uy 08-09-2014 191
980. Chương 980 : Ngươi Tới, Cũng Đừng Hòng Muốn Chạy 08-09-2014 218
981. Chương 981 : Bức Bách Viêm Ma Vương 08-09-2014 219
982. Chương 982 : Bức Bách Viêm Ma Vương 08-09-2014 190
983. Chương 983 : Cưỡng Bức Dụ Dỗ 08-09-2014 209
984. Chương 984 : Cưỡng Bức Dụ Dỗ 08-09-2014 184
985. Chương 985 : Thu Phục Viêm Ma Vương 08-09-2014 209
986. Chương 986 : Thần Hi Vương 08-09-2014 218
987. Chương 987 : Thần Hi Vương 08-09-2014 187
988. Chương 988 : Tiên Tộc Chí Tôn Lệnh 08-09-2014 209
989. Chương 989 : Tiên Tộc Chí Tôn Lệnh 08-09-2014 187
990. Chương 990 : Tiên Tộc Chí Tôn Lệnh 08-09-2014 186
991. Chương 991 : Bích Ba Thần Công (Thượng) 08-09-2014 211
992. Chương 992 : Bích Ba Thần Công (Hạ) 08-09-2014 210
993. Chương 993 : Tài Quyết Vương 08-09-2014 219
994. Chương 994 : Cơ Hội Biến Cường (Thượng) 08-09-2014 214
995. Chương 995 : Cơ Hội Biến Cường (Hạ) 08-09-2014 195
996. Chương 996 : Pháp Thuật Không Gian (Thượng) 08-09-2014 198
997. Chương 997 : Pháp Thuật Không Gian (Hạ) 08-09-2014 224
998. Chương 998 : Ngày Tàn Của Thần Hi 08-09-2014 204
999. Chương 999 : Sinh Mệnh Thần Thủy. (Thượng) 08-09-2014 196
1000. Chương 1000 : Sinh Mệnh Thần Thủy (Hạ) 08-09-2014 199
1001. Chương 1001 : Quân Đội Bí Mật Của Thần Hi Vương (Thượng) 08-09-2014 198
1002. Chương 1002 : Quân Đội Bí Mật Của Thần Hi Vương (Hạ) 08-09-2014 189
1003. Chương 1003 : Quyết Chiến Thần Điện (Thượng) 08-09-2014 196
1004. Chương 1004 : Quyết Chiến Thần Điện (Hạ) 08-09-2014 194
1005. Chương 1005 : Trẫm Nói, Không Gian Là Ngưng Đọng (Thượng) 08-09-2014 212
1006. Chương 1006 : Trẫm Nói, Không Gian Là Ngưng Đọng (Hạ) 08-09-2014 213
1007. Chương 1007 : Bi Kịch Của Thần Hi Vương 08-09-2014 217
1008. Chương 1008 : Thâm Uyên Vực (Thượng) 08-09-2014 136
1009. Chương 1009 : Thâm Uyên Vực (Hạ) 08-09-2014 214
1010. Chương 1010 : Minh Diễm Phần Hồn (Thượng) 08-09-2014 206
1011. Chương 1011 : Minh Diễm Phần Hồn (Hạ) 08-09-2014 204
1012. Chương 1012 : Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp 08-09-2014 217
1013. Chương 1013 : Công Hiệu Chân Chính Của Hỗn Độn Tháp (Thượng) 08-09-2014 217
1014. Chương 1014 : Công Hiệu Chân Chính Của Hỗn Độn Tháp (Hạ) 08-09-2014 206
1015. Chương 1015 : Tân Sinh Hỗn Độn 08-09-2014 211
1016. Chương 1016 : Lại Tới Dạ Xoa Hải (Thượng) 08-09-2014 210
1017. Chương 1017 : Lại Tới Dạ Xoa Hải (Hạ) 08-09-2014 210
1018. Chương 1018 : Nạp Lương Thực (Thượng) 08-09-2014 204
1019. Chương 1019 : Nạp Lương Thực (Hạ) 08-09-2014 209
1020. Chương 1020 : Kiến Công Lập Nghiệp 08-09-2014 208
1021. Chương 1021 : Mục Tiêu Đột Phá Hóa Thần Kỳ (Thượng) 08-09-2014 202
1022. Chương 1022 : Mục Tiêu Đột Phá Hóa Thần Kỳ (Hạ) 08-09-2014 190
1023. Chương 1023 : Vô Tận Hư Không 08-09-2014 205
1024. Chương 1024 : Đế Vương Gặp Nhau (Thượng) 08-09-2014 201
1025. Chương 1025 : Đế Vương Gặp Nhau (Hạ) 08-09-2014 202
1026. Chương 1026 : Đỉnh Phong Tụ Hội (1) 08-09-2014 202
1027. Chương 1027 : Đỉnh Phong Tụ Hội (2) 08-09-2014 195
1028. Chương 1028 : Đỉnh Phong Tụ Hội (3) 08-09-2014 204
1029. Chương 1029 : Đỉnh Phong Tụ Hội (4) 08-09-2014 213
1030. Chương 1030 : Đỉnh Phong Tụ Hội (5) 08-09-2014 189
1031. Chương 1031 : Đỉnh Phong Tụ Hội (6) 08-09-2014 192
1032. Chương 1032 : Thâm Uyên Huyết Lệ 08-09-2014 202
1033. Chương 1033 : Minh Quân (Thượng) 08-09-2014 204
1034. Chương 1034 : Minh Quân (Hạ) 08-09-2014 201
1035. Chương 1035 : Mị Ma Và Dực Thần Nữ 08-09-2014 205
1036. Chương 1036 : Ngoài Dự Đoán Mọi Người (Thượng) 08-09-2014 206
1037. Chương 1037 : Ngoài Dự Đoán Mọi Người (Hạ) 08-09-2014 197
1038. Chương 1038 : Bán Một Cái Nhân Tình Triệt Để 08-09-2014 201
1039. Chương 1039 : Tài Quyết Vương Quyết Định Gia Nhập (Thượng) 08-09-2014 209
1040. Chương 1040 : Tài Quyết Vương Quyết Định Gia Nhập (Hạ) 08-09-2014 198
1041. Chương 1041 : Mị Ma Chi Nguyện 08-09-2014 200
1042. Chương 1042 : Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư. (1) 08-09-2014 204
1043. Chương 1043 : Thâm Uyên Chi Chủ Ô Địch Tư. (2) 08-09-2014 204
1044. Chương 1044 : Cùng Thi Triển Cơ Nhục 08-09-2014 203
1045. Chương 1045 : Xảo Trá Vơ Vét Tài Sản. (1) 08-09-2014 209
1046. Chương 1046 : Xảo Trá Vơ Vét Tài Sản (2) 08-09-2014 207
1047. Chương 1047 : Cầm Thú Huyết Ưng 08-09-2014 213
1048. Chương 1048 : Cầm Thú Huyết Ưng 08-09-2014 195
1049. Chương 1049 : Lẻn Vào Dị Không Gian 08-09-2014 205
1050. Chương 1050 : Thâm Uyên Chi Chiến 08-09-2014 190
1051. Chương 1051 : Thâm Uyên Chi Chiến 08-09-2014 194
1052. Chương 1052 : Địch Yếu Ta Mạnh 08-09-2014 194
1053. Chương 1053 : Ta Thua, Lôi Động 08-09-2014 193
1054. Chương 1054 : Ta Thua, Lôi Động 08-09-2014 181
1055. Chương 1055 : Tài Quyết Chi Kiếm 08-09-2014 186
1056. Chương 1056 : Chia Rẽ Phân Hóa 08-09-2014 193
1057. Chương 1057 : Chia Rẽ Phân Hóa 08-09-2014 177
1058. Chương 1058 : Cùng Thi Triển Mưu Kế 08-09-2014 131
1059. Chương 1059 : Cùng Thi Triển Mưu Kế 08-09-2014 183
1060. Chương 1060 : Nguyệt Vệ Và Ma Đao Thạch 08-09-2014 213
1061. Chương 1061 : Tiềm Long Quân Quỷ Hải. (1) 08-09-2014 217
1062. Chương 1062 : Tiềm Long Quân Quỷ Hải. (2) 08-09-2014 198
1063. Chương 1063 : Thâm Uyên Quyết Chiến (1) 08-09-2014 200
1064. Chương 1064 : Thâm Uyên Quyết Chiến (2) 08-09-2014 192
1065. Chương 1065 : Thâm Uyên Quyết Chiến (3) 08-09-2014 201
1066. Chương 1066 : Thâm Đàm Huyết Hải. (1) 08-09-2014 202
1067. Chương 1067 : Thâm Đàm Huyết Hải. (2) 08-09-2014 209
1068. Chương 1068 : Hàng Phục Ảnh Ma 08-09-2014 211
1069. Chương 1069 : Buổi Tối Có Loại, Ngươi Đừng Cầu Xin Tha Thứ. (1) 08-09-2014 192
1070. Chương 1070 : Buổi Tối Có Loại, Ngươi Đừng Cầu Xin Tha Thứ. (2) 08-09-2014 190
1071. Chương 1071 : Minh Ước Yếu Đuối (Thượng) 08-09-2014 208
1072. Chương 1072 : Minh Ước Yếu Đuối (Hạ) 08-09-2014 211
1073. Chương 1073 : Hỗn Độn Kết Tinh Thật Nhiều (Thượng) 08-09-2014 202
1074. Chương 1074 : Hỗn Độn Kết Tinh Thật Nhiều (Hạ) 08-09-2014 204
1075. Chương 1075 : Tư Chất Linh Căn Đề Thăng (Thượng) 08-09-2014 198
1076. Chương 1076 : Tư Chất Linh Căn Đề Thăng (Hạ) 08-09-2014 202
1077. Chương 1077 : Quyết Chiến Hỗn Độn Dị Không Gian 08-09-2014 200
1078. Chương 1078 : Đông Phương Quật Khởi (Thượng) 08-09-2014 212
1079. Chương 1079 : Đông Phương Quật Khởi (Hạ) 08-09-2014 214
1080. Chương 1080 : Thăng Cấp Hóa Thần Kỳ (Thượng) 08-09-2014 151
1081. Chương 1081 : Thăng Cấp Hóa Thần Kỳ (Hạ) 08-09-2014 201
1082. Chương 1082 : Bọ Ngựa Bắt Ve (Thượng) 08-09-2014 216
1083. Chương 1083 : Bọ Ngựa Bắt Ve (Hạ) 08-09-2014 206
1084. Chương 1084 : Quỷ Thứ Phát Uy 08-09-2014 200
1085. Chương 1085 : Kinh Biến 08-09-2014 218
1086. Chương 1086 : Uy Áp Cùng Với Liên Thủ (Thượng) 08-09-2014 207
1087. Chương 1087 : Uy Áp Cùng Với Liên Thủ (Hạ) 08-09-2014 111
1088. Chương 1088 : Bị Áp Chế Cùng Phản Áp Chế 08-09-2014 210
1089. Chương 1089 : Cùng Thi Triển Con Bài Chưa Lật (Thượng) 08-09-2014 189
1090. Chương 1090 : Cùng Thi Triển Con Bài Chưa Lật (Hạ) 08-09-2014 198
1091. Chương 1091 : Kế Hoạch Bạo Tăng Thực Lực (Thượng) 08-09-2014 199
1092. Chương 1092 : Kế Hoạch Bạo Tăng Thực Lực (Hạ) 08-09-2014 206
1093. Chương 1093 : Lôi Hổ 08-09-2014 215
1094. Chương 1094 : Phong Vũ Muốn Đến (Thượng) 08-09-2014 205
1095. Chương 1095 : Phong Vũ Muốn Đến (Hạ) 08-09-2014 195
1096. Chương 1096 : Trước An Nội, Lại Kháng Ngoại. (1) 08-09-2014 198
1097. Chương 1097 : Trước An Nội, Lại Kháng Ngoại. (2) 08-09-2014 215
1098. Chương 1098 : Đối Chọi. 08-09-2014 202
1099. Chương 1099 : Hóa Thần Chi Chiến (Thượng) 08-09-2014 200
1100. Chương 1100 : Hóa Thần Chi Chiến (Hạ) 08-09-2014 189
1101. Chương 1101 : Thâm Uyên Chi Chủ Thúc Dục 08-09-2014 203
1102. Chương 1102 : Chiến Đấu Kịch Liệt Với Thánh Diệu Vương (Thượng) 08-09-2014 184
1103. Chương 1103 : Chiến Đấu Kịch Liệt Với Thánh Diệu Vương (Hạ) 08-09-2014 206
1104. Chương 1104 : Anh Linh Thánh Đường 08-09-2014 208
1105. Chương 1105 : Tái Hiện Ma Vương Tinh Phách (Thượng) 08-09-2014 222
1106. Chương 1106 : Tái Hiện Ma Vương Tinh Phách (Hạ) 08-09-2014 206
1107. Chương 1107 : Liều Mình Lấy Chết 08-09-2014 216
1108. Chương 1108 : Ác Chiến Quang Huy Vương (Thượng) 08-09-2014 204
1109. Chương 1109 : Ác Chiến Quang Huy Vương (Hạ) 08-09-2014 201
1110. Chương 1110 : Quân Lâm Thiên Hạ 08-09-2014 192
1111. Chương 1111 : Nắm Toàn Cục Trong Tay (Thượng) 08-09-2014 207
1112. Chương 1112 : Nắm Toàn Cục Trong Tay (Hạ) 08-09-2014 194
1113. Chương 1113 : Thánh Diệu Phúc Diệt 08-09-2014 208
1114. Chương 1114 : Nanh Vuốt Của Ma Giới (Thượng) 08-09-2014 209
1115. Chương 1115 : Nanh Vuốt Của Ma Giới (Hạ) 08-09-2014 196
1116. Chương 1116 : Hưởng Dụng Thắng Lợi (Thượng) 08-09-2014 172
1117. Chương 1117 : Hưởng Dụng Thắng Lợi (Hạ) 08-09-2014 174
1118. Chương 1118 : Kế Hoạch Trùng Kích Luyện Hư Kỳ 08-09-2014 180
1119. Chương 1119 : Tồn Tại Dạ Đế (Thượng) 08-09-2014 194
1120. Chương 1120 : Tồn Tại Dạ Đế (Hạ) 08-09-2014 182
1121. Chương 1121 : Độ Kiếp Luyện Hư. 08-09-2014 171
1122. Chương 1122 : Song Song Tấn Cấp Lên Luyện Hư Kỳ. (1) 08-09-2014 162
1123. Chương 1123 : Song Song Tấn Cấp Lên Luyện Hư Kỳ. (2) 08-09-2014 177
1124. Chương 1124 : Quỷ Đế Phát Uy 08-09-2014 188
1125. Chương 1125 : Lôi Động Khó Chơi (Thượng) 08-09-2014 175
1126. Chương 1126 : Lôi Động Khó Chơi. (Hạ) 08-09-2014 191
1127. Chương 1127 : Bi Kịch Chắc Chắn Là Dạ Đế 08-09-2014 166
1128. Chương 1128 : Ngươi Chết Ta Sống (Thượng) 08-09-2014 178
1129. Chương 1129 : Ngươi Chết Ta Sống (Hạ) 08-09-2014 176
1130. Chương 1130 : Thắng Bại Đã Phân (Thượng) 08-09-2014 175
1131. Chương 1131 : Thắng Bại Đã Phân (Hạ) 08-09-2014 170
1132. Chương 1132 : Toàn Thắng 08-09-2014 177
1133. Chương 1133 : Tư Chất Lôi Động Biến Hóa (Thượng) 08-09-2014 176
1134. Chương 1134 : Tư Chất Lôi Động Biến Hóa (Hạ) 08-09-2014 174
1135. Chương 1135 : Tấn Cấp Hóa Thần Trung Giai 08-09-2014 176
1136. Chương 1136 : Linh Hồ Quy Tâm (Thượng) 08-09-2014 186
1137. Chương 1137 : Linh Hồ Quy Tâm (Hạ) 08-09-2014 189
1138. Chương 1138 : Luyện Hóa Ma Đế Cung 08-09-2014 180
1139. Chương 1139 : Bộ Đội Khôi Lỗi Hóa Thần Có Tư Tưởng (Thượng) 08-09-2014 175
1140. Chương 1140 : Bộ Đội Khôi Lỗi Hóa Thần Có Tư Tưởng (Hạ) 08-09-2014 176
1141. Chương 1141 : Mềm Không Được Thì Mạnh Bạo (Thượng) 08-09-2014 178
1142. Chương 1142 : Mềm Không Được Thì Mạnh Bạo (Hạ) 08-09-2014 170
1143. Chương 1143 : Chưa Thấy Quan Tài Chưa Đổ Lệ 08-09-2014 182
1144. Chương 1144 : Hắn Đại Phát Tài (Thượng) 08-09-2014 182
1145. Chương 1145 : Hắn Đại Phát Tài (Hạ) 08-09-2014 181
1146. Chương 1146 : Hắc Hoàng Giáp 08-09-2014 180
1147. Chương 1147 : Xuất Chinh Loạn Tinh Vực. (1) 08-09-2014 98
1148. Chương 1148 : Xuất Chinh Loạn Tinh Vực. (2) 08-09-2014 169
1149. Chương 1149 : Xuất Chinh Loạn Tinh Vực. (2) 08-09-2014 171
1150. Chương 1150 : Đạm Đài Thiếu Cung Chủ (Thượng) 08-09-2014 193
1151. Chương 1151 : Đạm Đài Thiếu Cung Chủ (Hạ) 08-09-2014 188
1152. Chương 1152 : Huyền Băng Phượng Hoàng 08-09-2014 185
1153. Chương 1153 : Thiên Linh Chi Thai (Thượng) 08-09-2014 182
1154. Chương 1154 : Thiên Linh Chi Thai (Hạ) 08-09-2014 192
1155. Chương 1155 : Thời Gian Hồi Tố 08-09-2014 182
1156. Chương 1156 : Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (Thượng) 08-09-2014 181
1157. Chương 1157 : Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp (Hạ) 08-09-2014 190
1158. Chương 1158 : Chu Tước Thần Điện (Thượng) 08-09-2014 183
1159. Chương 1159 : Chu Tước Thần Điện (Hạ) 08-09-2014 196
1160. Chương 1160 : Độ Thiên Kiếp 08-09-2014 179
1161. Chương 1161 : Thiên Kiếp Trùng Trùng Điệp Điệp (Thượng) 08-09-2014 180
1162. Chương 1162 : Thiên Kiếp Trùng Trùng Điệp Điệp (Hạ) 08-09-2014 174
1163. Chương 1163 : Minh Vương Phiên 08-09-2014 194
1164. Chương 1164 : Thành Công Tấn Cấp Luyện Hư (Thượng) 08-09-2014 184
1165. Chương 1165 : Thành Công Tấn Cấp Luyện Hư (Hạ) 08-09-2014 190
1166. Chương 1166 : Lưu Đầy Và Ước Hẹn Vạn Năm (Thượng) 08-09-2014 180
1167. Chương 1167 : Lưu Đầy Và Ước Hẹn Vạn Năm (Hạ) 08-09-2014 169
1168. Chương 1168 : Hắc Sắc Cự Nhân 08-09-2014 199
1169. Chương 1169 : Bức Bách Minh Vương Phiên Khổ Sở (Thượng) 08-09-2014 181
1170. Chương 1170 : Bức Bách Minh Vương Phiên Khổ Sở (Hạ) 08-09-2014 175
1171. Chương 1171 : Uy Lực Chính Thức Của Minh Vương Phiên 08-09-2014 183
1172. Chương 1172 : Chuyện Cũ Truyền Kỳ (Thượng) 08-09-2014 175
1173. Chương 1173 : Chuyện Cũ Truyền Kỳ (Hạ) 08-09-2014 178
1174. Chương 1174 : Thực Lực Lôi Động Bạo Tăng 08-09-2014 176
1175. Chương 1175 : Thiên Phú Thôn Phệ (Thượng) 08-09-2014 182
1176. Chương 1176 : Thiên Phú Thôn Phệ (Hạ) 08-09-2014 183
1177. Chương 1177 : Quét Ngang Bát Phương 08-09-2014 177
1178. Chương 1178 : Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (Thượng) 08-09-2014 193
1179. Chương 1179 : Cự Lực Ma Vương Trát Cổ (Hạ) 08-09-2014 181
1180. Chương 1180 : Chúa Tể Càn Khôn (Thượng) 08-09-2014 119
1181. Chương 1181 : Chúa Tể Càn Khôn (Hạ) 08-09-2014 205
1182. Chương 1182 : Lẻn Vào Ma Tộc 08-09-2014 183
1183. Chương 1183 : Cứ Điểm Hư Không (Thượng) 08-09-2014 183
1184. Chương 1184 : Cứ Điểm Hư Không (Hạ) 08-09-2014 179
1185. Chương 1185 : Tinh Cổ Tộc 08-09-2014 207
1186. Chương 1186 : Nữ Tử Tiên Tộc (Thượng) 08-09-2014 184
1187. Chương 1187 : Nữ Tử Tiên Tộc (Hạ) 08-09-2014 180
1188. Chương 1188 : Hư Không Huyết Nhãn (Thượng) 08-09-2014 165
1189. Chương 1189 : Hư Không Huyết Nhãn. (Hạ) 08-09-2014 181
1190. Chương 1190 : Thánh Địa Tinh Cổ Tộc 08-09-2014 175
1191. Chương 1191 : Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu (Thượng) 08-09-2014 181
1192. Chương 1192 : Tinh Cổ Chiến Tranh Phi Chu. (Hạ) 08-09-2014 188
1193. Chương 1193 : Hợp Tác To Lớn 08-09-2014 191
1194. Chương 1194 : Thánh Địa Rơi Vào Tay Giặc. (Thượng) 08-09-2014 180
1195. Chương 1195 : Thánh Địa Rơi Vào Tay Giặc. (Hạ) 08-09-2014 177
1196. Chương 1196 : Cơ Quan Tính Toán Tường Tận Quá Thông Minh 08-09-2014 168
1197. Chương 1197 : Thương Lan Bị Thương Nặng (Thượng) 08-09-2014 184
1198. Chương 1198 : Thương Lan Bị Thương Nặng (Hạ) 08-09-2014 174
1199. Chương 1199 : Dần Dần Nhập Ma 08-09-2014 192
1200. Chương 1200 : Thái Âm Thiên Lôi (Thượng) 08-09-2014 178
1201. Chương 1201 : Thái Âm Thiên Lôi (Hạ) 08-09-2014 177
1202. Chương 1202 : Đau Đớn Cũng Nhanh (Thượng) 08-09-2014 184
1203. Chương 1203 : Đau Đớn Cũng Nhanh (Hạ) 08-09-2014 178
1204. Chương 1204 : Lão Nương Không Phải Là Bom Nguyên Tử 08-09-2014 165
1205. Chương 1205 : Trát Cổ, Có Chuyện Gì Từ Từ Nói (Thượng) 08-09-2014 179
1206. Chương 1206 : Trát Cổ, Có Chuyện Gì Từ Từ Nói (Hạ) 08-09-2014 161
1207. Chương 1207 : Ngươi Lừa Ta Gạt 08-09-2014 168
1208. Chương 1208 : Thống Khổ Nữ Vương Thần Phục (Thượng) 08-09-2014 168
1209. Chương 1209 : Thống Khổ Nữ Vương Thần Phục (Hạ) 08-09-2014 175
1210. Chương 1210 : Triệt Để Chinh Phục Nhân Phỉ Địch (Thượng) 08-09-2014 161
1211. Chương 1211 : Triệt Để Chinh Phục Nhân Phỉ Địch (Hạ) 08-09-2014 170
1212. Chương 1212 : Tiên Ma Cùng Bay 08-09-2014 171
1213. Chương 1213 : Thu Hoạch Cực Kỳ Phong Phú (Thượng) 08-09-2014 178
1214. Chương 1214 : Thu Hoạch Cực Kỳ Phong Phú (Hạ) 08-09-2014 170
1215. Chương 1215 : Hỗn Độn Bổn Nguyên Nguyên Vẹn 08-09-2014 180
1216. Chương 1216 : Thôn Phệ Bổn Nguyên (Thượng) 08-09-2014 175
1217. Chương 1217 : Thôn Phệ Bổn Nguyên (Hạ) 08-09-2014 185
1218. Chương 1218 : Tiên Thể Trọng Sinh Thuật 08-09-2014 173
1219. Chương 1219 : Á Thánh Minh Cự Nhân (Thượng) 08-09-2014 169
1220. Chương 1220 : Á Thánh Minh Cự Nhân (Hạ) 08-09-2014 178
1221. Chương 1221 : Thiên Tuyển Và Nghịch Thiên 08-09-2014 188
1222. Chương 1222 : Nguyện Vọng Của Minh Thần. (1) 08-09-2014 172
1223. Chương 1223 : Nguyện Vọng Của Minh Thần. (2) 08-09-2014 186
1224. Chương 1224 : Đại Đầu Độc Thuật. (1) 08-09-2014 177
1225. Chương 1225 : Đại Đầu Độc Thuật. (2) 08-09-2014 191
1226. Chương 1226 : Luân Hồi Chi Nhãn. 08-09-2014 183
1227. Chương 1227 : Thôn Phệ Minh Thần. (1) 08-09-2014 172
1228. Chương 1228 : Thôn Phệ Minh Thần. (2) 08-09-2014 159
1229. Chương 1229 : Đủ Loại Thu Hoạch Đến Từ Minh Thần (Thượng) 08-09-2014 171
1230. Chương 1230 : Đủ Loại Thu Hoạch Đến Từ Minh Thần (Hạ) 08-09-2014 188
1231. Chương 1231 : Tu Luyện Vô Tận 08-09-2014 173
1232. Chương 1232 : Thực Lực Của Quân Đoàn Lôi Động Tăng Mạnh (Thượng) 08-09-2014 99
1233. Chương 1233 : Thực Lực Của Quân Đoàn Lôi Động Tăng Mạnh (Hạ) 08-09-2014 170
1234. Chương 1234 : Tam Hoàng 08-09-2014 193
1235. Chương 1235 : Lôi Động Quật Khởi Tại Vũ Đài (Thượng) 08-09-2014 163
1236. Chương 1236 : Lôi Động Quật Khởi Tại Vũ Đài (Hạ) 08-09-2014 171
1237. Chương 1237 : Uy Phong Lẫm Lẫm (Thượng) 08-09-2014 165
1238. Chương 1238 : Uy Phong Lẫm Lẫm (Hạ) 08-09-2014 183
1239. Chương 1239 : Diệt Nhất Hoàng, Thu Phục Nhị Hoàng 08-09-2014 183
1240. Chương 1240 : Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Hại (Thượng) 08-09-2014 183
1241. Chương 1241 : Thiên Hạ Đệ Nhất Đại Hại (Hạ) 08-09-2014 174
1242. Chương 1242 : Hắc Ám Ma Hoàng 08-09-2014 185
1243. Chương 1243 : Huyết Hải Thâm Cừu (Thượng) 08-09-2014 181
1244. Chương 1244 : Huyết Hải Thâm Cừu (Hạ) 08-09-2014 173
1245. Chương 1245 : Giết Ngươi, Toàn Bộ Đều Là Của Ta (Thượng) 08-09-2014 172
1246. Chương 1246 : Giết Ngươi, Toàn Bộ Đều Là Của Ta (Hạ) 08-09-2014 172
1247. Chương 1247 : Ma Tính Thâm Chủng 08-09-2014 176
1248. Chương 1248 : Thiên Ma Hoàng. (1) 08-09-2014 179
1249. Chương 1249 : Thiên Ma Hoàng. (2) 08-09-2014 178
1250. Chương 1250 : Lôi Động Trở Về 08-09-2014 99
1251. Chương 1251 : Tinh Sa Sông Hằng (1) 08-09-2014 171
1252. Chương 1252 : Tinh Sa Sông Hằng (2) 08-09-2014 197
1253. Chương 1253 : Xa Cách Đã Lâu Gặp Lại (1) 08-09-2014 165
1254. Chương 1254 : Xa Cách Đã Lâu Gặp Lại (2) 08-09-2014 174
1255. Chương 1255 : Ẩn Tình Về Cái Chết Của Ma Đế 08-09-2014 175
1256. Chương 1256 : Sư Tôn Di Sương (1) 08-09-2014 182
1257. Chương 1257 : Sư Tôn Di Sương (2) 08-09-2014 193
1258. Chương 1258 : Hư Không Đào Mệnh (1) 08-09-2014 181
1259. Chương 1259 : Hư Không Đào Mệnh (2) 08-09-2014 182
1260. Chương 1260 : Hỗn Độn Hải 08-09-2014 172
1261. Chương 1261 : Vô Tận Hư Không Triều Tịch (1) 08-09-2014 169
1262. Chương 1262 : Vô Tận Hư Không Triều Tịch (2) 08-09-2014 179
1263. Chương 1263 : Hỗn Độn Oán Linh 08-09-2014 200
1264. Chương 1264 : Hỗn Độn Chi Tâm (1) 08-09-2014 173
1265. Chương 1265 : Hỗn Độn Chi Tâm (2) 08-09-2014 196
1266. Chương 1266 : Ý Thức Vũ Trụ 08-09-2014 206
1267. Chương 1267 : Hỗn Độn Thú (1) 08-09-2014 109
1268. Chương 1268 : Hỗn Độn Thú (2) 08-09-2014 180
1269. Chương 1269 : Sát Cơ Thanh Long (1) 08-09-2014 168
1270. Chương 1270 : Sát Cơ Thanh Long (2) 08-09-2014 174
1271. Chương 1271 : Chí Tôn Kiếp 08-09-2014 168
1272. Chương 1272 : Tân Ma Đế (1) 08-09-2014 183
1273. Chương 1273 : Tân Ma Đế (2) 08-09-2014 178
1274. Chương 1274 : Quyết Chiến Vạn Linh Cung (1) 08-09-2014 164
1275. Chương 1275 : Quyết Chiến Vạn Linh Cung (2) 08-09-2014 172
1276. Chương 1276 : Vạn Linh Chi Mẫu 08-09-2014 172
1277. Chương 1277 : Vạn Linh Chi Nộ (1) 08-09-2014 161
1278. Chương 1278 : Vạn Linh Chi Nộ (2) 08-09-2014 182
1279. Chương 1279 : Vạn Linh Chi Nộ (3) 08-09-2014 195
1280. Chương 1280 : Chân Thân Vạn Linh (1) 08-09-2014 186
1281. Chương 1281 : Chân Thân Vạn Linh (2) 08-09-2014 186
1282. Chương 1282 : Chân Chính Vi Mẫu 08-09-2014 176
1283. Chương 1283 : Hao Tổn Kinh Người (1) 08-09-2014 168
1284. Chương 1284 : Hao Tổn Kinh Người (2) 08-09-2014 182
1285. Chương 1285 : Quyết Chiến Thanh Long Hoàng (1) 08-09-2014 173
1286. Chương 1286 : Quyết Chiến Thanh Long Hoàng (2) 08-09-2014 176
1287. Chương 1287 : Khiến Nàng Chờ Đợi Đã Lâu 08-09-2014 183
1288. Chương 1288 : Đại Kết Cục (1) 08-09-2014 194
1289. Chương 1289 : Đại Kết Cục (2) 08-09-2014 228
1290. Chương 1290 : Đại Kết Cục (3) 08-09-2014 232
1291. Chương 1291 : Đại Kết Cục (4) 08-09-2014 240
1292. Chương 1292 : Đại Kết Cục (5) 08-09-2014 249
1293. Chương 1293 : Đại Kết Cục (6) 07-09-2014 464
Bình luận truyện

Đại Ma Đầu

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung