Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

Mới nhất - Chương 517

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo.

Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên. Đấu La Thế Giới, một đại lục rộng lớn, cư dân đông đúc. Chức nghiệp cao quý nhật tại đây được gọi là Hồn Sư. Mỗi người sinh ra, đều có một vũ hồn bẩm sinh.

Vũ hồn có thể là cái cày, cái cuốc, liêm đao (liềm gặt)..thuộc khối công cụ, một đóa hoa cúc, một cành mai...thuộc thực vật hệ đến các vũ hồn cường đại như Tuyết Ảnh Ma Hùng, Tật Phong Ma Lang.... Để có thể trở thành hồn sư, ngoài vũ hồn cường đại, còn cần đến hồn lực để sử dụng vũ hồn đó, vũ hồn càng lớn, hồn lực càng cao, đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tại Đấu la đại lục.

Cứ 10 cấp hồn lực, vũ hồn có thể phụ gia thêm một cái hồn hoàn, có được từ việc liệp sát hồn thú, những quái thú mạnh mẽ, có tu vị hằng nghìn năm. Hành trình tu luyện, tìm hiểu bí ẩn cái chết của mẫu thân, bị mật tông sư của phụ thân, câu chuyện sẽ cho người đọc những trải nghiệm thú vị.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Đấu La Đại Lục (1) 08-09-2014 215
2. Chương 2 : Đấu La Đại Lục (2) 08-09-2014 276
3. Chương 3 : Đấu La Đại Lục (3) 08-09-2014 232
4. Chương 4 : Đấu La Đại Lục (4) 08-09-2014 220
5. Chương 5 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (1) 08-09-2014 138
6. Chương 6 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (2) 08-09-2014 187
7. Chương 7 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (3) 08-09-2014 206
8. Chương 8 : Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (4) 08-09-2014 179
9. Chương 9 : Song Sinh Vũ Hồn (1) 08-09-2014 186
10. Chương 10 : Song Sinh Vũ Hồn (2) 08-09-2014 197
11. Chương 11 : Song Sinh Vũ Hồn (3) 08-09-2014 192
12. Chương 12 : Song Sinh Vũ Hồn (4) 08-09-2014 180
13. Chương 13 : Song Sinh Vũ Hồn (5) 08-09-2014 185
14. Chương 14 : Nhất Kiện Ám Khí (1) 08-09-2014 181
15. Chương 15 : Nhất Kiện Ám Khí (2) 08-09-2014 182
16. Chương 16 : Nhất Kiện Ám Khí (3) 08-09-2014 182
17. Chương 17 : Nhất Kiện Ám Khí (4) 08-09-2014 181
18. Chương 18 : Nhất Kiện Ám Khí (5) 08-09-2014 177
19. Chương 19 : Đại Sư? Sư Phụ? (1) 08-09-2014 164
20. Chương 20 : Đại Sư? Sư Phụ? (2) 08-09-2014 196
21. Chương 21 : Đại Sư? Sư Phụ? (3) 03-09-2014 185
22. Chương 22 : Đại Sư? Sư Phụ? (4) 08-09-2014 177
23. Chương 23 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (1) 08-09-2014 185
24. Chương 24 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (2) 08-09-2014 170
25. Chương 25 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (3) 08-09-2014 167
26. Chương 26 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (4) 08-09-2014 175
27. Chương 27 : Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (5) 08-09-2014 164
28. Chương 28 : Tiểu Vũ, Nhĩ Hoàn Yếu A? (1) 08-09-2014 173
29. Chương 29 : Tiểu Vũ, Nhĩ Hoàn Yếu A? (2) 08-09-2014 168
30. Chương 30 : Tiểu Vũ, Nhĩ Hoàn Yếu A? (3) 08-09-2014 178
31. Chương 31 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (1) 08-09-2014 170
32. Chương 32 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (2) 08-09-2014 185
33. Chương 33 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (3) 08-09-2014 194
34. Chương 34 : Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (4) 08-09-2014 179
35. Chương 35 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (1) 08-09-2014 172
36. Chương 36 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (2) 08-09-2014 175
37. Chương 37 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (3) 08-09-2014 169
38. Chương 38 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (4) 08-09-2014 168
39. Chương 39 : Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (5) 08-09-2014 169
40. Chương 40 : Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (1) 08-09-2014 174
41. Chương 41 : Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (2) 08-09-2014 171
42. Chương 42 : Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (P3) 08-09-2014 165
43. Chương 43 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (1) 08-09-2014 178
44. Chương 44 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (2) 08-09-2014 187
45. Chương 45 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (3) 08-09-2014 180
46. Chương 46 : Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (4) 08-09-2014 180
47. Chương 47 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (1) 08-09-2014 177
48. Chương 48 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (2) 08-09-2014 179
49. Chương 49 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (3) 08-09-2014 172
50. Chương 50 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (4) 08-09-2014 174
51. Chương 51 : Loạn Phi Phong Chuy Pháp (5) 08-09-2014 162
52. Chương 52 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (1) 08-09-2014 172
53. Chương 53 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (2) 08-09-2014 173
54. Chương 54 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (3) 08-09-2014 157
55. Chương 55 : Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (4) 08-09-2014 168
56. Chương 56 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (1) 08-09-2014 170
57. Chương 57 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (2) 08-09-2014 190
58. Chương 58 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (3) 08-09-2014 188
59. Chương 59 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (4) 08-09-2014 165
60. Chương 60 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (5) 08-09-2014 180
61. Chương 61 : Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (6) 08-09-2014 165
62. Chương 62 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (1) 08-09-2014 166
63. Chương 63 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (2) 08-09-2014 163
64. Chương 64 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (3) 08-09-2014 165
65. Chương 65 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (4) 08-09-2014 180
66. Chương 66 : Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (5) 08-09-2014 165
67. Chương 67 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (1) 08-09-2014 177
68. Chương 68 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (2) 08-09-2014 176
69. Chương 69 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (3) 08-09-2014 175
70. Chương 70 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (4) 08-09-2014 175
71. Chương 71 : Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (5) 08-09-2014 178
72. Chương 72 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (1) 08-09-2014 165
73. Chương 73 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (2) 08-09-2014 189
74. Chương 74 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (3) 08-09-2014 158
75. Chương 75 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (4) 08-09-2014 176
76. Chương 76 : Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (5) 08-09-2014 173
77. Chương 77 : Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (1) 08-09-2014 159
78. Chương 78 : Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (2) 08-09-2014 182
79. Chương 79 : Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (3) 08-09-2014 177
80. Chương 80 : Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (4) 08-09-2014 165
81. Chương 81 : Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực (5) 08-09-2014 166
82. Chương 82 : Ám Khí Của Đường Tam (1) 08-09-2014 177
83. Chương 83 : Ám Khí Của Đường Tam (2) 08-09-2014 163
84. Chương 84 : Ám Khí Của Đường Tam (3) 08-09-2014 176
85. Chương 85 : Ám Khí Của Đường Tam (4) 08-09-2014 174
86. Chương 86 : Ám Khí Của Đường Tam (5) 08-09-2014 164
87. Chương 87 : Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (1) 08-09-2014 175
88. Chương 88 : Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (2) 08-09-2014 180
89. Chương 89 : Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (3) 08-09-2014 172
90. Chương 90 : Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (4) 08-09-2014 172
91. Chương 91 : Đại, Tiểu Hương Tràng Của Áo Tư Tạp (5) 08-09-2014 171
92. Chương 92 : Tà Hỏa Phượng Hoàng (1) 08-09-2014 170
93. Chương 93 : Tà Hỏa Phượng Hoàng (2) 08-09-2014 178
94. Chương 94 : Tà Hỏa Phượng Hoàng (3) 08-09-2014 181
95. Chương 95 : Tà Hỏa Phượng Hoàng (4) 08-09-2014 174
96. Chương 96 : Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (1) 08-09-2014 165
97. Chương 97 : Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (2) 08-09-2014 163
98. Chương 98 : Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (3) 08-09-2014 170
99. Chương 99 : Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (4) 08-09-2014 171
100. Chương 100 : Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức (5) 08-09-2014 117
101. Chương 101 : Bản Sắc Ma Nữ (1) 08-09-2014 177
102. Chương 102 : Bản Sắc Ma Nữ (2) 08-09-2014 193
103. Chương 103 : Bản Sắc Ma Nữ (3) 08-09-2014 190
104. Chương 104 : Bản Sắc Ma Nữ (4) 08-09-2014 178
105. Chương 105 : Bản Sắc Ma Nữ (5) 08-09-2014 170
106. Chương 106 : Thành Lập Tam Ngũ Đội(1) 08-09-2014 173
107. Chương 107 : Thành Lập Tam Ngũ Đội(2) 08-09-2014 170
108. Chương 108 : Thành Lập Tam Ngũ Đội(3) 08-09-2014 179
109. Chương 109 : Thành Lập Tam Ngũ Đội(4) 08-09-2014 182
110. Chương 110 : Thành Lập Tam Ngũ Đội(5) 08-09-2014 185
111. Chương 111 : Uy Lực Của Khí Vũ Hồn(1) 08-09-2014 182
112. Chương 112 : Uy Lực Của Khí Vũ Hồn (2) 08-09-2014 177
113. Chương 113 : Uy Lực Của Khí Vũ Hồn (3) 08-09-2014 193
114. Chương 114 : Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. 08-09-2014 165
115. Chương 115 : Không Gây Thị Phi Mới Lạ.(1+2) 08-09-2014 173
116. Chương 116 : Không Gây Thị Phi Mới Lạ.(3) 08-09-2014 173
117. Chương 117 : Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm (1) 08-09-2014 171
118. Chương 118 : Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm (2) 08-09-2014 163
119. Chương 119 : Phong Vĩ Kê Quan Xà Ngàn Năm (3) 08-09-2014 192
120. Chương 120 : Cái Thế Long Xà. 08-09-2014 179
121. Chương 121 : Đệ Tam Hồn Hoàn Của Áo Tư Tạp 08-09-2014 165
122. Chương 122 : Sâm Lâm Chi Vương-Thái Thản Cự Viên 08-09-2014 182
123. Chương 123 : Kẻ Giết Chóc Tà Ác-Nhân Diện Ma Chu 08-09-2014 171
124. Chương 124 : Mạnh Y Nhiên Cũng Sử Dụng Ám Khí. 08-09-2014 169
125. Chương 125 : Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu Vượt Qua Cực Hạn.(1) 08-09-2014 173
126. Chương 126 : Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu Vượt Qua Cực Hạn.(2) 08-09-2014 177
127. Chương 127 : Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu Vượt Qua Cực Hạn.(3) 08-09-2014 171
128. Chương 128 : Đệ Tam Cường Đại Hồn Hoàn Của Đường Tam.(1) 08-09-2014 162
129. Chương 129 : Đệ Tam Cường Đại Hồn Hoàn Của Đường Tam.(2) 08-09-2014 169
130. Chương 130 : Đại Sư Đến. (1) 08-09-2014 164
131. Chương 131 : Đại Sư Đến. (2) 08-09-2014 181
132. Chương 132 : Uy Lực Lam Ngân Thảo Sau Khi Tiến Hoá. 08-09-2014 178
133. Chương 133 : Ngoại Phụ Hồn Cốt. 08-09-2014 187
134. Chương 134 : "thiết" Tượng Phô. 08-09-2014 166
135. Chương 135 : Bắt Đầu Cấp Tập Huấn Thứ Nhất. 08-09-2014 177
136. Chương 136 : Không Vứt Bỏ,không Từ Bỏ. 08-09-2014 182
137. Chương 137 : Đại Sư Là Ma Quỷ. 08-09-2014 173
138. Chương 138 : Bất Nhạc-Gã Thúc Thúc Bỉ Ổi 08-09-2014 181
139. Chương 139 : Cấp Tập Huấn Thứ Hai.(1) 08-09-2014 181
140. Chương 140 : Cấp Tập Huấn Thứ Hai.(2) 08-09-2014 174
141. Chương 141 : Cấp Tập Huấn Thứ Hai.(3) 08-09-2014 176
142. Chương 142 : Cuồng Chiến Đội - Đối Thủ Mạnh Mẽ 08-09-2014 177
143. Chương 143 : Thế Mạnh Của Khống Chế Hệ Hồn Sư 08-09-2014 175
144. Chương 144 : Uy Áp Của Nhện Vương 08-09-2014 175
145. Chương 145 : Hoàng Đấu Chiến Đội 08-09-2014 207
146. Chương 146 : Thất Quái Chiến Hoàng Đấu 08-09-2014 193
147. Chương 147 : Bích Lân Độc Tử 08-09-2014 184
148. Chương 148 : Dung Hợp Vũ Hồn Kỹ Chi U Minh Bạch Hổ 08-09-2014 186
149. Chương 149 : Bát Chu Mâu Định Thắng Thua 08-09-2014 210
150. Chương 150 : Sử Lai Khắc, Kim Đấu Hồn Chiến Đội 08-09-2014 163
151. Chương 151 : Mượn Kê Sanh Đản 08-09-2014 186
152. Chương 152 : Phi Thiên Thần Trảo 08-09-2014 165
153. Chương 153 : Khiêu Chiến Vượt Cấp 08-09-2014 193
154. Chương 154 : Hung Thần Chiến Đội 08-09-2014 174
155. Chương 155 : Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện 08-09-2014 175
156. Chương 156 : Quán Thông Nhất Mạch (1) 08-09-2014 172
157. Chương 157 : Quán Thông Nhất Mạch (2) 08-09-2014 173
158. Chương 158 : Quán Thông Nhất Mạch (3) 08-09-2014 188
159. Chương 159 : Độc (1) 08-09-2014 157
160. Chương 160 : Độc (2) 08-09-2014 170
161. Chương 161 : Độc (3) 08-09-2014 159
162. Chương 162 : Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đích Tối Hậu Nhất Giác - Một Giác Cuối Cùng Của Hoàn 08-09-2014 184
163. Chương 163 : Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đích Tối Hậu Nhất Giác - Một Giác Cuối Cùng Của Hoàn 08-09-2014 175
164. Chương 164 : Hoàng Kim Thiết Tam Giác Đích Tối Hậu Nhất Giác - Một Giác Cuối Cùng Của Hoàn 08-09-2014 173
165. Chương 165 : Chuyện Cũ Của Hoàng Kim Thiết Tam Giác 08-09-2014 179
166. Chương 166 : Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn (1) 08-09-2014 107
167. Chương 167 : Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn (2) 08-09-2014 170
168. Chương 168 : Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn (3) 08-09-2014 166
169. Chương 169 : Băng Hỏa Luyện Kim Thân (1) 08-09-2014 169
170. Chương 170 : Băng Hỏa Luyện Kim Thân (2) 08-09-2014 171
171. Chương 171 : Hoàng Kim Thánh Long Vs Bích Lân Xà Hoàng (1) 08-09-2014 178
172. Chương 172 : Hoàng Kim Thánh Long Vs Bích Lân Xà Hoàng(2) 08-09-2014 164
173. Chương 173 : Hoàng Kim Thánh Long Vs Bích Lân Xà Hoàng(3) 08-09-2014 182
174. Chương 174 : U Hương La Tiên Phẩm (1) 08-09-2014 174
175. Chương 175 : U Hương La Tiên Phẩm (2) 08-09-2014 166
176. Chương 176 : U Hương La Tiên Phẩm (3) 08-09-2014 169
177. Chương 177 : Thủy Hỏa Bất Xâm,bách Độc Ích Dịch (1) 08-09-2014 162
178. Chương 178 : Thủy Hỏa Bất Xâm,bách Độc Ích Dịch (2) 08-09-2014 180
179. Chương 179 : Thủy Hỏa Bất Xâm,bách Độc Ích Dịch (3) 08-09-2014 180
180. Chương 180 : Như Ý Bách Bảo Túi Cùng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh (1) 08-09-2014 188
181. Chương 181 : Như Ý Bách Bảo Túi Cùng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh (2) 08-09-2014 173
182. Chương 182 : Như Ý Bách Bảo Túi Cùng Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh (3) 08-09-2014 173
183. Chương 183 : Hãy Thề Không Được Rời Khỏi Ta 08-09-2014 201
184. Chương 184 : Tuyệt Thế Tiên Phẩm Xứng Thất Quái (1) 08-09-2014 176
185. Chương 185 : Tuyệt Thế Tiên Phẩm Xứng Thất Quái (2) 08-09-2014 164
186. Chương 186 : Băng Thanh Ngọc Khiết Đường Tam Thiếu (1) 08-09-2014 183
187. Chương 187 : Băng Thanh Ngọc Khiết Đường Tam Thiếu (2) 08-09-2014 173
188. Chương 188 : Trở Nên Quán Thông (1) 08-09-2014 170
189. Chương 189 : Trở Nên Quán Thông (2) 08-09-2014 185
190. Chương 190 : Phòng Đấu Giá Thiên Đấu (1) 08-09-2014 177
191. Chương 191 : Phòng Đấu Giá Thiên Đấu (2) 08-09-2014 168
192. Chương 192 : Phòng Đấu Giá Thiên Đấu (3) 08-09-2014 166
193. Chương 193 : Cực Đoan Lực Lượng Hồn Sư (1) 08-09-2014 187
194. Chương 194 : Cực Đoan Lực Lượng Hồn Sư (2) 08-09-2014 176
195. Chương 195 : Cực Đoan Lực Lượng Hồn Sư (3) 08-09-2014 177
196. Chương 196 : Thất Bảo Lưu Ly Tông (1) 08-09-2014 185
197. Chương 197 : Thất Bảo Lưu Ly Tông (2) 08-09-2014 186
198. Chương 198 : Thất Bảo Lưu Ly Tông (3) 08-09-2014 183
199. Chương 199 : Sự Kinh Ngạc Của Thất Bảo Lưu Ly Tông (1) 08-09-2014 166
200. Chương 200 : Sự Kinh Ngạc Của Thất Bảo Lưu Ly Tông (2) 08-09-2014 179
201. Chương 201 : Lực Lượng Chi Thần, Gia Gia Thật Sự Tới A !(1) 08-09-2014 166
202. Chương 202 : Lực Lượng Chi Thần, Gia Gia Thật Sự Tới A !(2) 08-09-2014 162
203. Chương 203 : Lực Lượng Chi Thần, Gia Gia Thật Sự Tới A! (3) 08-09-2014 172
204. Chương 204 : Đường Tam Tả Thủ, Hạo Thiên Chuy (1) 08-09-2014 187
205. Chương 205 : Đường Tam Tả Thủ, Hạo Thiên Chuy (2) 08-09-2014 188
206. Chương 206 : Đường Tam Tả Thủ, Hạo Thiên Chuy (3) 08-09-2014 175
207. Chương 207 : Thân Thế Chi Mê Dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê Hoặc Về Thân Thế Cùng Hạo Thiên Đ 08-09-2014 178
208. Chương 208 : Thân Thế Chi Mê Dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê Hoặc Về Thân Thế Cùng Hạo Thiên Đ 08-09-2014 171
209. Chương 209 : Thân Thế Chi Mê Dữ Hạo Thiên Đấu La - Mê Hoặc Về Thân Thế Cùng Hạo Thiên Đ 08-09-2014 183
210. Chương 210 : Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn (1) 08-09-2014 202
211. Chương 211 : Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn (2) 08-09-2014 178
212. Chương 212 : Huyền Bí Song Sanh Vũ Hồn (3) 08-09-2014 177
213. Chương 213 : Ca, Chải Đầu Cho Em (1) 08-09-2014 171
214. Chương 214 : Ca, Chải Đầu Cho Em (2) 08-09-2014 173
215. Chương 215 : Ca, Chải Đầu Cho Em (3) 08-09-2014 157
216. Chương 216 : Đại Địa Chi Vương Dưới Chân Xích Long (1) 08-09-2014 171
217. Chương 217 : Đại Địa Chi Vương Dưới Chân Xích Long (2) 08-09-2014 164
218. Chương 218 : Đại Địa Chi Vương Dưới Chân Xích Long (2) 08-09-2014 155
219. Chương 219 : Đại Địa Chi Vương Và Phấn Hồng Nương Nương (1) 08-09-2014 190
220. Chương 220 : Đại Địa Vương Dữ Phấn Hồng Nương Nương (2) 08-09-2014 172
221. Chương 221 : Đại Địa Vương Dữ Phấn Hồng Nương Nương (3) 08-09-2014 189
222. Chương 222 : Đệ Tứ Hồn Kỹ Của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (1) 08-09-2014 184
223. Chương 223 : Đệ Tứ Hồn Kỹ Của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (2) 08-09-2014 178
224. Chương 224 : Đệ Tứ Hồn Kỹ Của Mập Mạp, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích (3) 08-09-2014 190
225. Chương 225 : Hương Dẫn Hồn Thú (1) 08-09-2014 178
226. Chương 226 : Hương Dẫn Hồn Thú (2) 08-09-2014 165
227. Chương 227 : Hương Dẫn Hồn Thú (3) 08-09-2014 178
228. Chương 228 : Lân Giáp Thú Ngàn Năm Cùng Với Ma Chu Ngàn Năm (1) 08-09-2014 173
229. Chương 229 : Lân Giáp Thú Ngàn Năm Cùng Với Ma Chu Ngàn Năm (2) 08-09-2014 176
230. Chương 230 : Lân Giáp Thú Ngàn Năm Cùng Với Ma Chu Ngàn Năm (3) 08-09-2014 163
231. Chương 231 : Địa Huyệt Chu Ma Ngàn Năm (1) 08-09-2014 170
232. Chương 232 : Địa Huyệt Ma Chu Ngàn Năm (2 ) 08-09-2014 171
233. Chương 233 : Địa Huyệt Ma Chu Ngàn Năm (3 ) 08-09-2014 173
234. Chương 234 : Cắn Nuốt, Bát Chu Mâu (1) 08-09-2014 174
235. Chương 235 : Cắn Nuốt, Bát Chu Mâu (2 ) 08-09-2014 181
236. Chương 236 : Cắn Nuốt, Bát Chu Mâu (3) 08-09-2014 177
237. Chương 237 : Đường Tam Đệ Tứ Hồn Kỹ - Hồn Kỹ Thứ Bốn Của Đường Tam (1) 08-09-2014 174
238. Chương 238 : Đường Tam Đệ Tứ Hồn Kỹ - Hồn Kỹ Thứ Bốn Của Đường Tam (2) 08-09-2014 166
239. Chương 239 : Đường Tam Đệ Tứ Hồn Kỹ - Hồn Kỹ Thứ Bốn Của Đường Tam (3) 08-09-2014 180
240. Chương 240 : Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến (1) 08-09-2014 167
241. Chương 241 : Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến (2) 08-09-2014 193
242. Chương 242 : Tinh Anh Cao Cấp Hồn Sư Học Viện Toàn Đại Lục Đại Chiến (3) 08-09-2014 169
243. Chương 243 : Dự Tuyển Tái Đệ Nhất Tràng, Khai Chiến 08-09-2014 172
244. Chương 244 : Một Phút Chiến Thắng 08-09-2014 184
245. Chương 245 : Nguyên Nhân Đường Hạo Thoái Ẩn 08-09-2014 177
246. Chương 246 : Phân Tâm Khống Chế - Tam Khiếu Ngự Chi Tâm 08-09-2014 178
247. Chương 247 : Vũ Trụ Thiên Không Lưu 08-09-2014 177
248. Chương 248 : Khống Chế Quần Thể Cực Hạn Và Sự Kinh Khủng Của U Minh Bạch Hổ (1) 08-09-2014 168
249. Chương 249 : Khống Chế Quần Thể Cực Hạn Và Sự Kinh Khủng Của U Minh Bạch Hổ (2) 08-09-2014 179
250. Chương 250 : Khống Chế Quần Thể Cực Hạn Và Sự Kinh Khủng Của U Minh Bạch Hổ (3) 08-09-2014 188
251. Chương 251 : Phái “Cực Đoan” Và Phái “Bình Hành” Trong Hồn Sư Giới (1) 08-09-2014 170
252. Chương 252 : Phái “Cực Đoan” Và Phái “Bình Hành” Trong Hồn Sư Giới (2) 08-09-2014 162
253. Chương 253 : Phái “Cực Đoan” Và Phái “Bình Hành” Trong Hồn Sư Giới (3) 08-09-2014 167
254. Chương 254 : Truy Hồn Đoạt Mệnh Diêm Vương Thiếp 08-09-2014 163
255. Chương 255 : Lại Là Một Khối Hồn Cốt 08-09-2014 172
256. Chương 256 : Sử Lai Khắc Học Viện Chiến Sí Hỏa Học Viện 08-09-2014 173
257. Chương 257 : Hoả Miễn Lam Ngân Thảo (1) 08-09-2014 182
258. Chương 258 : Hoả Miễn Lam Ngân Thảo (2) 08-09-2014 182
259. Chương 259 : Hoả Miễn Lam Ngân Thảo (3) 08-09-2014 174
260. Chương 260 : Bí Mật Ẩn Tàng, Vũ Hồn Thất Bảo Thạch (1) 08-09-2014 175
261. Chương 261 : Bí Mật Ẩn Tàng, Vũ Hồn Thất Bảo Thạch (2+3) 08-09-2014 174
262. Chương 262 : Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ (1) 08-09-2014 103
263. Chương 263 : Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ (2) 08-09-2014 176
264. Chương 264 : Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ (3) 08-09-2014 186
265. Chương 265 : Nhất Xướng Nhất Họa 08-09-2014 178
266. Chương 266 : Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, Băng Tuyết Phiêu Linh 08-09-2014 173
267. Chương 267 : Băng Tuyết Phiêu Linh Băng Phượng Hoàng 08-09-2014 173
268. Chương 268 : Thật Sự Là Lam Ngân Thảo Bình Thường Sao? 08-09-2014 166
269. Chương 269 : Bát Mạch Bách Hải Trở Nên Thông Suốt 08-09-2014 177
270. Chương 270 : Liễu Nhị Long Bị Lừa (1 ) 08-09-2014 182
271. Chương 271 : Liễu Nhị Long Bị Lừa (2) 08-09-2014 167
272. Chương 272 : Liễu Nhị Long Bị Lừa (3) 08-09-2014 170
273. Chương 273 : Vua Của Loài Hoa, Quân Lâm Quần Phương (1) 08-09-2014 158
274. Chương 274 : Vua Của Loài Hoa, Quân Lâm Quần Phương (2) 08-09-2014 169
275. Chương 275 : Vua Của Loài Hoa, Quân Lâm Quần Phương (3) 08-09-2014 169
276. Chương 276 : Hồn Kỹ Cùng Tuyệt Học Đường Môn Dung Hợp 08-09-2014 165
277. Chương 277 : Đường Tam Đấu Hoả Vũ 08-09-2014 181
278. Chương 278 : Phượng Hoàng Cuồng Dã 08-09-2014 179
279. Chương 279 : Nụ Hôn Của Hỏa Vũ Cùng Tiểu Vũ 08-09-2014 174
280. Chương 280 : Đại Sư Bày Mưu Tính Kế (1) 08-09-2014 168
281. Chương 281 : Đại Sư Bày Mưu Tính Kế (2) 08-09-2014 173
282. Chương 282 : Đại Sư Bày Mưu Tính Kế (3) 08-09-2014 172
283. Chương 283 : Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ Phá Long (1) 08-09-2014 177
284. Chương 284 : Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ Phá Long (2) 08-09-2014 175
285. Chương 285 : Kỳ Nhung Thông Thiên, Hổ Phá Long (3) 08-09-2014 162
286. Chương 286 : Hạo Thiên Chuy, Loạn Phi Phong 08-09-2014 179
287. Chương 287 : Tổng Quyết Tái, Võ Hồn Thành 08-09-2014 173
288. Chương 288 : Một Vị Phong Hào Đấu La Yêu Hoa 08-09-2014 182
289. Chương 289 : Bốn Vị Phong Hào Đấu La (1+2) 08-09-2014 173
290. Chương 290 : Bốn Vị Phong Hào Đấu La (3) 08-09-2014 188
291. Chương 291 : Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông 08-09-2014 170
292. Chương 292 : Tinh La Hoàng Gia Học Viện 08-09-2014 177
293. Chương 293 : Biến Dị Kỹ Năng Của Vạn Năm Hồn Kỹ 08-09-2014 180
294. Chương 294 : Thân Thế Của U Minh Bạch Hổ 08-09-2014 176
295. Chương 295 : Khiếp Sợ, Thất Quái Dung Hợp Kỹ 08-09-2014 158
296. Chương 296 : Khí Hồn Chân Thân - Ám Kim Hạo Thiên Chuy 08-09-2014 175
297. Chương 297 : Thực Lực Hoàn Chỉnh Của Sử Lai Khắc Thất Quái 08-09-2014 172
298. Chương 298 : Đường Môn Đệ Thập, Bức Dực Luân Hồi 08-09-2014 201
299. Chương 299 : Tiểu Vũ Không Phải Là Người 08-09-2014 174
300. Chương 300 : Hạo Thiên Dương Oai, Một Bắt Đầu Mới 08-09-2014 201
301. Chương 301 : Kỹ Năng Của Trí Tuệ Đầu Cốt - Tử Cực Thần Quang 08-09-2014 168
302. Chương 302 : Tám Mươi Mốt Chuy 08-09-2014 176
303. Chương 303 : Chuy Pháp Đại Thành, Sát Lục Chi Khí 08-09-2014 168
304. Chương 304 : Vũ Hồn Chân Diện Mục - Lam Ngân Hoàng 08-09-2014 152
305. Chương 305 : Sát Lục Chi Đô 08-09-2014 190
306. Chương 306 : Địa Ngục Sát Lục Trường 08-09-2014 171
307. Chương 307 : Sát Lục Chi Vương 08-09-2014 193
308. Chương 308 : Máu Trên Tế Điện, Địa Ngục Lộ 08-09-2014 168
309. Chương 309 : Ám Kim Biên Bức Vương Ba Đầu 08-09-2014 179
310. Chương 310 : Thập Thủ Liệt Dương Xà 08-09-2014 150
311. Chương 311 : Lam Ngân Lĩnh Vực Cùng Sát Thần Lĩnh Vực 08-09-2014 161
312. Chương 312 : Nguyệt Hiên, Cô Cô 08-09-2014 105
313. Chương 313 : Duyên Hoa Tẩy Tẫn, Viên Dung Như Ý 08-09-2014 171
314. Chương 314 : Mẫu Thân Đường Tam, Lam Ngân Hoàng Mười Vạn Năm 08-09-2014 179
315. Chương 315 : Di Vật Của Mẫu Thân, Xương Đùi Phải Lam Ngân Hoàng 08-09-2014 175
316. Chương 316 : Trở Về Hạo Thiên Tông (1) 08-09-2014 160
317. Chương 317 : Trở Về Hạo Thiên Tông (2) 08-09-2014 183
318. Chương 318 : Trở Về Hạo Thiên Tông (3) 08-09-2014 163
319. Chương 319 : Khiếu Thiên Đấu La (1) 08-09-2014 180
320. Chương 320 : Khiếu Thiên Đấu La (2) 08-09-2014 178
321. Chương 321 : Khiếu Thiên Đấu La (3) 08-09-2014 172
322. Chương 322 : Lực Khống Chế Bá Đạo Của Lam Ngân Hoàng 08-09-2014 162
323. Chương 323 : Đệ Ngũ Hồn Kỹ - Lam Ngân Bá Vương Thương. 08-09-2014 165
324. Chương 324 : Hư Không Quỷ Ảnh Mê Tung 08-09-2014 184
325. Chương 325 : Sử Lai Khắc Thất Quái Đoàn Tụ 08-09-2014 180
326. Chương 326 : Biến Hóa Sau Năm Năm (1) 08-09-2014 173
327. Chương 327 : Biến Hóa Sau Năm Năm (2) 08-09-2014 107
328. Chương 328 : Biến Hóa Sau Năm Năm (3) 08-09-2014 173
329. Chương 329 : Đệ Lục Hồn Hoàn Của Áo Tư Tạp (1) 08-09-2014 160
330. Chương 330 : Đệ Lục Hồn Hoàn Của Áo Tư Tạp (2) 08-09-2014 182
331. Chương 331 : Đệ Lục Hồn Hoàn Của Áo Tư Tạp (3) 08-09-2014 173
332. Chương 332 : Lam Ngân Lĩnh Vực Chính Thức Uy Lực 08-09-2014 193
333. Chương 333 : Va Chạm Với Cấp Bậc Hồn Đấu La 08-09-2014 184
334. Chương 334 : Liệp Hồn, Diệt Môn 08-09-2014 175
335. Chương 335 : Gặp Lại Hồ Liệt Na 08-09-2014 179
336. Chương 336 : Tiềm Phục Thành Công 08-09-2014 174
337. Chương 337 : Tiểu Vũ, Người Yêu Của Ta, Cuối Cùng Cũng Gặp Lại 08-09-2014 194
338. Chương 338 : Tử Chiến Trong Rừng Rậm 08-09-2014 178
339. Chương 339 : Vận Mệnh Đồng Dạng, Hồn Hoàn Mười Vạn Năm Của Đường Tam 08-09-2014 184
340. Chương 340 : Hy Vọng Phục Hồi 08-09-2014 183
341. Chương 341 : Bát Chu Mâu Tiến Hoá 08-09-2014 174
342. Chương 342 : Hoàng Thất Bí Tân 08-09-2014 170
343. Chương 343 : Nguyên Nhân Bát Chu Mâu Tiến Hoá Khải Giáp. 08-09-2014 193
344. Chương 344 : Áo Tư Tạp Trở Về, Phục Chế Kính Tượng Tràng 08-09-2014 176
345. Chương 345 : Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh 08-09-2014 194
346. Chương 346 : Lực Chi Nhất Tộc 08-09-2014 185
347. Chương 347 : Tứ Đại Gia Tộc Đơn Thuộc Tính 08-09-2014 176
348. Chương 348 : Ba Vị Khách Bỉ Ổi 08-09-2014 192
349. Chương 349 : Ngự Chi Nhất Tộc 08-09-2014 193
350. Chương 350 : Đối Trận, Cùng Bản Giáp Cự Tê So Phòng Ngự 08-09-2014 195
351. Chương 351 : Phá Phòng, Loạn Phi Phong Chi Uy 08-09-2014 171
352. Chương 352 : Ngự Chi Nhất Tộc Nhập Đường Môn 08-09-2014 177
353. Chương 353 : Quỷ Ảnh Mê Tung Đấu Thuần Mẫn 08-09-2014 176
354. Chương 354 : Đệ Lục Hồn Kỹ Của Đường Tam, Tiểu Vũ Hiện Thân 08-09-2014 187
355. Chương 355 : Thủy Tinh Huyết Long Tham 08-09-2014 187
356. Chương 356 : Đường Tam Chiến Dương Vô Địch 08-09-2014 182
357. Chương 357 : Hư Vô, Bạo Sát Bát Đoạn Suất 08-09-2014 175
358. Chương 358 : Tiểu Vũ Sống Lại, Hai Phần Có Một 08-09-2014 170
359. Chương 359 : Chênh Lệch Năm Năm, Một Đấu Ba. 08-09-2014 191
360. Chương 360 : Ý Đồ Khi Đến Của Tứ Nguyên Tố Học Viện. 08-09-2014 196
361. Chương 361 : Kim Chúc Chi Đô, Canh Tân Thành 08-09-2014 185
362. Chương 362 : Tượng Thần Lâu Cao 08-09-2014 182
363. Chương 363 : Thực Sự Cút Khỏi Đây Đi 08-09-2014 181
364. Chương 364 : Hàn Tâm Thiết Tinh Cùng Thâm Hải Trầm Ngân 08-09-2014 178
365. Chương 365 : Đêm Trăng Thanh Gió Mát Giết Người. 08-09-2014 191
366. Chương 366 : Thần Khí Bát Bảo Như Ý Nhuyễn Giáp 08-09-2014 173
367. Chương 367 : Đường Môn Năm Đường 08-09-2014 173
368. Chương 368 : Cung Đình Biến Động, Địch Nhân Hiện 08-09-2014 173
369. Chương 369 : Cầu Gai Đấu La, Xà Mâu Đấu La – Phá Hồn Thương 08-09-2014 180
370. Chương 370 : Sát Thần Lĩnh Vực Vs Thiên Sứ Lĩnh Vực 08-09-2014 189
371. Chương 371 : Loạn Phi Phong Chi Vũ - Hồn Kỹ Tự Nghĩ Ra 08-09-2014 190
372. Chương 372 : Tiểu Vũ Sống Lại Một Phần Tư 08-09-2014 183
373. Chương 373 : Sáu Khối Hồn Cốt, Thiên Sứ Thần Trang 08-09-2014 186
374. Chương 374 : Phong Hào Đấu La Chín Mươi Chín Cấp. 08-09-2014 181
375. Chương 375 : Ma Quỷ Đảo Hay Hải Thần Đảo 08-09-2014 170
376. Chương 376 : Lai Lịch Của Ba Vị Tuyệt Thế Đấu La 08-09-2014 171
377. Chương 377 : Hạnh Phúc Của Đường Tam Và Tiểu Vũ, Đính Hôn 08-09-2014 175
378. Chương 378 : Sử Lai Khắc Thất Quái Đoàn Tụ 08-09-2014 162
379. Chương 379 : Bảo Vật Trấn Quốc Tặng Đường Tam, Hãn Hải Kiền Khôn Tráo 08-09-2014 192
380. Chương 380 : Hãn Hải Kiền Khôn Tráo. 08-09-2014 192
381. Chương 381 : Ám Ảnh Thợ Săn 08-09-2014 194
382. Chương 382 : Thiên Linh Nhất Dạ 08-09-2014 189
383. Chương 383 : Khát Máu Cuồng Hóa Cơn Lốc Đùi Phải 08-09-2014 191
384. Chương 384 : Hãn Hải Đại Đấu Hồn Tràng 08-09-2014 186
385. Chương 385 : Không Nên Sùng Bái Ca, Ca Chỉ Là Một Truyền Thuyết 08-09-2014 180
386. Chương 386 : Biển Kiều Mỹ 08-09-2014 181
387. Chương 387 : Ma Kình Hải Vực 08-09-2014 169
388. Chương 388 : Vượt Quá Thập Vạn Niên, Bá Chủ Trong Biển 08-09-2014 190
389. Chương 389 : Hiểm Tử Hoàn Sinh, Tái Ông Thất Mã 08-09-2014 165
390. Chương 390 : Thần Y Bái Sư 08-09-2014 180
391. Chương 391 : Hừng Hực Tử Trân Châu 08-09-2014 175
392. Chương 392 : Chủ Nhân, Muốn Phục Vụ Sao? 08-09-2014 187
393. Chương 393 : Cung Phụng Hải Thần, Hải Thần Đảo 08-09-2014 178
394. Chương 394 : Tị Thủy Càn Khôn Tráo 08-09-2014 170
395. Chương 395 : Hải Mã Thánh Trụ, Hắc Cấp Lục Khảo 08-09-2014 172
396. Chương 396 : Đỉnh Cấp Thất Khảo Và Hoàng Cấp Nhất Khảo 08-09-2014 176
397. Chương 397 : Hải Thần Cửu Khảo, Tam Xoa Kích Lạc Ấn. 08-09-2014 172
398. Chương 398 : Ánh Sáng Hải Thần (1) 08-09-2014 176
399. Chương 399 : Ánh Sáng Hải Thần (2) 08-09-2014 173
400. Chương 400 : Huyền Bí Của Hải Thần Ánh Sáng 08-09-2014 182
401. Chương 401 : Thần Tứ Hồn Hoàn - Hồn Hoàn Thần Ban 08-09-2014 171
402. Chương 402 : Thiên Sứ Cùng La Sát 08-09-2014 199
403. Chương 403 : Mười Vạn Năm-Hồn Hoàn Thứ Bảy Của Đường Tam 08-09-2014 167
404. Chương 404 : Xuyên Qua,hải Thần Ánh Sáng (1) 08-09-2014 178
405. Chương 405 : Xuyên Qua,hải Thần Ánh Sáng (2) 08-09-2014 172
406. Chương 406 : Hai Người Cùng Lúc Vượt Qua Hải Thần Ánh Sáng (1) 08-09-2014 175
407. Chương 407 : Hai Người Cùng Lúc Vượt Qua Hải Thần Ánh Sáng (2) 08-09-2014 179
408. Chương 408 : Đường Tam Át Chủ Bài, Kĩ Năng Tiến Hóa Sát Thần Lĩnh Vực 08-09-2014 182
409. Chương 409 : Hồn Kĩ Thứ Bảy Đáng Khinh Của Áo Tư Lạp 08-09-2014 167
410. Chương 410 : Hồn Thú Mười Vạn Năm, Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương 08-09-2014 167
411. Chương 411 : Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương Lỗ Mãng 08-09-2014 185
412. Chương 412 : Vũ Hồn Chân Thân Của Tà Hỏa Phượng Hoàng 08-09-2014 178
413. Chương 413 : Hỏa Phượng Hoàng Bảy Đầu 08-09-2014 176
414. Chương 414 : Phượng Hoàng Lĩnh Vực 08-09-2014 166
415. Chương 415 : Triều Tịch Luyện Thể 08-09-2014 176
416. Chương 416 : Cảnh Giới Cuối Cùng Của Tử Cực Ma Đồng, Hạo Hãn (Mênh Mông) 08-09-2014 170
417. Chương 417 : Đệ Tứ Khảo, Sa Kình Cuộc Chiến 08-09-2014 188
418. Chương 418 : Xảo Sát Tà Ma Hổ Kình 08-09-2014 183
419. Chương 419 : Hồn Hoàn Thứ Tám Của Đường Tam 08-09-2014 178
420. Chương 420 : Hồn Cốt Chân Trái Mười Vạn Năm Của Tà Ma 08-09-2014 176
421. Chương 421 : Khảo Nghiệm Thứ Năm, Khiêu Chiến Phong Hào Đấu La 08-09-2014 186
422. Chương 422 : Hải Mã Thánh Trụ Cuộc Chiến 08-09-2014 183
423. Chương 423 : Tà Mâu Bạch Hổ Đấu Hải Chi Mâu 08-09-2014 177
424. Chương 424 : Thời Khắc Tiểu Vũ Hiến Tế Lại Hiện Ra 08-09-2014 197
425. Chương 425 : Khiêu Chiến Hải Tinh Thánh Trụ 08-09-2014 177
426. Chương 426 : Hải Ma Nữ, Nhân Ngư Công Chúa? 08-09-2014 183
427. Chương 427 : Đệ Ngũ Hồn Hoàn Của Đường Tam Tiến Hóa Mười Vạn Năm 08-09-2014 185
428. Chương 428 : Hải Long Đấu La 08-09-2014 178
429. Chương 429 : Khống Hạc Cầm Long, Hạo Thiên Phi Chuy 08-09-2014 164
430. Chương 430 : Đệ Lục Khảo, Công Kích Của Hải Thần Đấu La 08-09-2014 180
431. Chương 431 : Hải Thần Đấu La, Vô Hạn Tiếp Cận Với Thần Thực Lực 08-09-2014 179
432. Chương 432 : Mượn Thế Vượt Qua Kiểm Tra, Phá Tan Đệ Lục Khảo 08-09-2014 185
433. Chương 433 : Hải Thần Thần Vị, Con Đường Thành Thần 08-09-2014 176
434. Chương 434 : Rút Ra Thần Khí Hải Thần Tam Xoa Kích 08-09-2014 173
435. Chương 435 : Hải Thần Tam Xoa Kích, Nặng Mười Vạn Tám Ngàn Cân 08-09-2014 189
436. Chương 436 : Thu Hoạch Cùng Chia Tay Sau Bốn Năm 08-09-2014 176
437. Chương 437 : Võ Hồn Đế Quốc 08-09-2014 191
438. Chương 438 : Uy Lực Của Hải Thần Tam Xoa Kích 08-09-2014 170
439. Chương 439 : Sát Lục Chi Vương Tái Hiện 08-09-2014 172
440. Chương 440 : Sát Lục Chi Vương Chính Là Ông Cố! 08-09-2014 171
441. Chương 441 : Nguy Cơ Của Hai Đại Thần Thú 08-09-2014 181
442. Chương 442 : Đường Tam Lần Đầu Tiên Giao Thủ Cùng Bỉ Bỉ Đông 08-09-2014 175
443. Chương 443 : Kĩ Năng Của Hải Thần, Hoàng Kim Thập Tam Kích 08-09-2014 179
444. Chương 444 : Sâm Lâm Chi Vương Hiến Tế- Hồn Hoàn Thứ Chín Của Đường Tam 08-09-2014 183
445. Chương 445 : Nơi Sống Lại, Lạc Nhật Sâm Lâm 08-09-2014 176
446. Chương 446 : Sống Lại Đi, Người Yêu Của Ta 08-09-2014 176
447. Chương 447 : Tiến Hóa Cuối Cùng Của Lam Ngân Lĩnh Vực- Hải Nạp Bách Xuyên 08-09-2014 175
448. Chương 448 : Đại Lễ Dâng Đến Cửa 08-09-2014 180
449. Chương 449 : Thiết Hán Nhu Tình 08-09-2014 169
450. Chương 450 : Trở Về Hạo Thiên Tông 08-09-2014 188
451. Chương 451 : Thái Thản Khung Thương Phá Cùng Thiên Thanh Trì Độn Thần Trảo 08-09-2014 187
452. Chương 452 : Tông Môn Thủ Tịch, Hạo Thiên Lệnh 08-09-2014 177
453. Chương 453 : Thần Tượng Di Vật - Tuyệt Thế Ám Khí 08-09-2014 176
454. Chương 454 : Đường Gia Quân-Chín Mươi Ba Cấp-Đế Sư 08-09-2014 182
455. Chương 455 : Thiên Đấu Đại Quân 08-09-2014 169
456. Chương 456 : Thất Quái Bảo Vệ Tuyến Tiếp Viện 08-09-2014 178
457. Chương 457 : Hồn Kỹ Thứ Chín Của Đường Tam 08-09-2014 194
458. Chương 458 : Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình 08-09-2014 168
459. Chương 459 : Tái Chiến Bỉ Bỉ Đông, Đường Gia Quân Thể Hiện Uy Phong 08-09-2014 167
460. Chương 460 : Tu La Ma Quang 08-09-2014 173
461. Chương 461 : Định Kế Tổng Tiến Công 08-09-2014 169
462. Chương 462 : Chiến Trường Của Một Người 08-09-2014 178
463. Chương 463 : Đường Môn Tuyệt Đỉnh- Phật Nộ Đường Liên 08-09-2014 189
464. Chương 464 : Sáu Đại Cung Phụng, Đỉnh Cao Đấu La 08-09-2014 166
465. Chương 465 : Đánh Tan, Huynh Đệ Cung Phụng Chín Mươi Sáu Cấp 08-09-2014 188
466. Chương 466 : Hạo Thiên Chuy Chân Chính, Trạng Thái Hạo Thiên Đấu La 08-09-2014 175
467. Chương 467 : Hạo Thiên Tông Thần Kĩ, Đại Tu Di Chuy 08-09-2014 181
468. Chương 468 : Truyền Thừa Thần Vị 08-09-2014 181
469. Chương 469 : Tà Thần Phụ Thể 08-09-2014 171
470. Chương 470 : Siêu Cấp Hồn Thú Thông Minh Tuyệt Đỉnh 08-09-2014 180
471. Chương 471 : Cuộc Chiến Phản Lão Hoàn Đồng, Hạo Thiên Chuy Đệ Tứ Hồn Hoàn 08-09-2014 181
472. Chương 472 : Bát Chu Mâu Tiến Hóa Thần Cấp 08-09-2014 180
473. Chương 473 : Chín Vạn Năm! Ba Huynh Đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng 08-09-2014 187
474. Chương 474 : Khắc Tinh Của Hồn Thú Loại Côn Trùng, Thần Cấp Bát Chu Mâu 08-09-2014 175
475. Chương 475 : Thà Làm Ngọc Vỡ, Không Làm Ngói Lành 08-09-2014 195
476. Chương 476 : Trận Chiến Đầu Tiên Với Thiên Sứ Thần Cấp 08-09-2014 180
477. Chương 477 : Hồn Hoàn Thứ Mười - Hồn Hoàn Thần Cấp 08-09-2014 190
478. Chương 478 : Tạc Hoàn (Bùng Nổ Hồn Hoàn) 08-09-2014 192
479. Chương 479 : Tuyệt Đối Áp Chế - Đại Tu Di Hạo Thiên Chuy 08-09-2014 178
480. Chương 480 : Đệ Nhất Đường Môn - Quan Âm Hữu Lệ 08-09-2014 211
481. Chương 481 : Thái Dương Thánh Kiếm 08-09-2014 183
482. Chương 482 : Sự Truy Sát Của Thần Cấp Trong Lòng Đất 08-09-2014 168
483. Chương 483 : Hải Thần Giáng Lâm 08-09-2014 179
484. Chương 484 : Thâm Hải Ma Kình Vương 08-09-2014 167
485. Chương 485 : Chiến Đấu Đi! Thâm Hải Ma Kình Vương 08-09-2014 166
486. Chương 486 : Kém Thần Một Đường, Trăm Vạn Năm Hồn Thú 08-09-2014 169
487. Chương 487 : Đường Tam Vs Thâm Hải Ma Kình Vương 08-09-2014 176
488. Chương 488 : Tiêu Diệt Ma Kình Vương, Sát Thần Lĩnh Vực Biến Dị 08-09-2014 163
489. Chương 489 : Trăm Vạn Năm Hồn Hoàn Cùng Trăm Vạn Năm Hồn Cốt 08-09-2014 170
490. Chương 490 : Bảo Bối Trong Đầu Thâm Hải Ma Kình Vương 08-09-2014 186
491. Chương 491 : Hải Thần Hay Tu La Thần? 08-09-2014 165
492. Chương 492 : Truyền Thừa Bắt Đầu, Hải Thần Đấu La Hiến Tế 08-09-2014 171
493. Chương 493 : Hải Thần Và Tu La Thần 08-09-2014 174
494. Chương 494 : Rút Ra Hồn Cốt, Hải Thần Tám Cánh 08-09-2014 167
495. Chương 495 : Một Chữ Tình, Tâm Linh Cảm Ứng Giải Cứu 08-09-2014 173
496. Chương 496 : Tấm Thân Xử Nam Của Ta Chỉ Dành Cho Tiểu Vũ, Hải Thần Thần Trang 08-09-2014 182
497. Chương 497 : Hải Thần Đường Tam 08-09-2014 181
498. Chương 498 : Hải Thần Và Thiên Sứ Thần 08-09-2014 167
499. Chương 499 : Sóng Biếc, Hải Thần, Xanh Thẳm Vô Tận 08-09-2014 170
500. Chương 500 : Thực Thần Và Cửu Thải Thần Nữ 08-09-2014 173
501. Chương 501 : Thất Quái Phong Hào Cùng Tu La Thần Lực Tái Sinh 08-09-2014 168
502. Chương 502 : Lựa Chọn Của Tiểu Vũ, Ma Kiếm Nhập Thể 08-09-2014 184
503. Chương 503 : Gia Lăng Quan, Song Thần Hàng Lâm 08-09-2014 175
504. Chương 504 : Tuyệt Thế Song Thần, Quyết Chiến Trên Cao Mười Dặm 08-09-2014 162
505. Chương 505 : Siêu Cấp Dung Hợp Kỹ - U Minh Bạch Hổ 08-09-2014 163
506. Chương 506 : Lục Quái Phát Uy, Binh Lâm Thành Hạ 08-09-2014 176
507. Chương 507 : Cửu Bảo Vô Địch Thần Quang 08-09-2014 177
508. Chương 508 : Toàn Thành Tràn Ngập Lục U U 08-09-2014 174
509. Chương 509 : Thái Dương Thiên Sứ 08-09-2014 165
510. Chương 510 : La Sát Thần Xuất Hiện 08-09-2014 188
511. Chương 511 : Thiên Sứ Cùng La Sát 08-09-2014 153
512. Chương 512 : Hải Thần Vẫn Lạc 08-09-2014 171
513. Chương 513 : Dung Hợp Hoàn Mỹ- Thần Quang Phục Sinh 08-09-2014 179
514. Chương 514 : Thần Hồn Về Vị Trí Cũ- Hải Thần Trở Lại 08-09-2014 183
515. Chương 515 : Quyết Chiến Cuối Cùng 08-09-2014 190
516. Chương 516 : Hoàn Mỹ Dung Hợp Chi Song Thần Chiến Song Thần 08-09-2014 186
517. Chương 517 : Đại Kết Cục, Một Điều Kiện Cuối Cùng! 07-09-2014 288
Bình luận truyện

Đấu La Đại Lục

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung