Đế Tôn

Đế Tôn

Mới nhất - Chương 2404

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 9 phiếu

Ai là fan của tác giả Trạch Trư hay là đã từng mất ăn mất ngủ với bộ truyện độc bộ thiên hạ thì không thể bỏ qua bộ truyện Đế Tôn này.

Võ đạo có thể Thông Thần!

Võ đạo tu luyện đến Thần Luân cảnh giới, liền có thể luyện tựu Thần Thông, siêu phàm thoát tục!

tác giả tác phẩm:
[ tiên hiệp ] đế tôn
[ tiên hiệp ] độc bộ thiên hạ
[ tiên hiệp ] sống lại tây du
[ huyền huyễn ] dã man vương tọa
[ tiên hiệp ]Thủy hử tiên đồ

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Nhà có yêu hồ 29-09-2014 833
2. Chương 2 : Giai nhân tuyệt sắc 29-09-2014 393
3. Chương 3 : Ma Ngục Huyền Thai 29-09-2014 330
4. Chương 4 : Vô cùng nguy hiểm 29-09-2014 325
5. Chương 5 : Tay mơ tiến bộ 29-09-2014 333
6. Chương 6 : Bước đầu thắng lợi 29-09-2014 286
7. Chương 7 : Long Hổ Tượng Lực quyết 29-09-2014 271
8. Chương 8 : Trận chiến võ đạo đầu tiên 29-09-2014 303
9. Chương 9 : Ý chí võ đạo 29-09-2014 288
10. Chương 10 : Con rắn độc khổng lồ 29-09-2014 293
11. Chương 11 : Con gái Dược Vương 29-09-2014 286
12. Chương 12 : Tẩy cân phạt tủy 29-09-2014 281
13. Chương 13 : Nguy cơ ẩn hiện 29-09-2014 294
14. Chương 14 : Cướp ổ giao long 29-09-2014 277
15. Chương 15 : Thần hỏa Đâu Suất 29-09-2014 272
16. Chương 16 : Thần hỏa luyện cốt. 29-09-2014 287
17. Chương 17 : Tượng Vương Thần Thung 29-09-2014 266
18. Chương 18 : Không bằng cầm thú 29-09-2014 263
19. Chương 19 : Phật Thủ Kim Liên 29-09-2014 261
20. Chương 20 : Liều mạng một lần. 29-09-2014 270
21. Chương 21 : Linh đan xá lợi. 29-09-2014 260
22. Chương 22 : Chặn cướp ở bờ sông 29-09-2014 258
23. Chương 23 : Minh Vương Thần Ấn 29-09-2014 266
24. Chương 24 : Vô tình gặp lại người quen cũ 29-09-2014 271
25. Chương 25 : Đả thông tất cả. 29-09-2014 268
26. Chương 26 : Hung hăng làm nhục 29-09-2014 265
27. Chương 27 : Chốn hung hiểm 29-09-2014 275
28. Chương 28 : Tinh nguyệt thần tông 29-09-2014 273
29. Chương 29 : Tông sư luyện đan. 29-09-2014 267
30. Chương 30 : Hàng phục yêu vương. 29-09-2014 283
31. Chương 31 : Một chưởng đập chết. (1) 29-09-2014 254
32. Chương 32 : Một chưởng đập chết. (2) 29-09-2014 241
33. Chương 33 : Ba Tượng chi lực. (1) 29-09-2014 250
34. Chương 34 : Ba Tượng chi lực. (2) 29-09-2014 271
35. Chương 35 : Truy sát đến cùng. 29-09-2014 184
36. Chương 36 : Chính diện xung đột. (1) 29-09-2014 245
37. Chương 37 : Chính diện xung đột. (2) 29-09-2014 264
38. Chương 38 : Đại Yêu tụ tập. (1) 29-09-2014 243
39. Chương 39 : Đại Yêu tụ tập. (2) 29-09-2014 232
40. Chương 40 : Một chuỗi Phật châu. (1) 29-09-2014 262
41. Chương 41 : Một chuỗi Phật châu. (2) 29-09-2014 237
42. Chương 42 : Vũ Hóa Thần công 29-09-2014 261
43. Chương 43 : Thủy Hỏa rèn luyện (1) 29-09-2014 260
44. Chương 44 : Thủy Hỏa rèn luyện. (2) 29-09-2014 238
45. Chương 45 : Cuồng vọng đến cực điểm. (1) 29-09-2014 252
46. Chương 46 : Cuồng vọng đến cực điểm. (2) 29-09-2014 212
47. Chương 47 : Hóa Thần linh đan. (1) 29-09-2014 242
48. Chương 48 : Hóa Thần linh đan. (2) 29-09-2014 245
49. Chương 49 : Tinh thần hiểm cảnh. 29-09-2014 254
50. Chương 50 : Cường giả tụ tập. 29-09-2014 252
51. Chương 51 : Cường giả tụ tập. (2) 29-09-2014 255
52. Chương 52 : Hỗn Nguyên như ý. (1) 29-09-2014 241
53. Chương 53 : Hỗn Nguyên như ý. (2) 29-09-2014 198
54. Chương 54 : Luyện Khí thành cương. (1) 29-09-2014 251
55. Chương 55 : Luyện Khí thành cương. (2) 29-09-2014 235
56. Chương 56 : Mũi tên khí xuyên thể. (1) 29-09-2014 256
57. Chương 57 : Mũi tên khí xuyên thể. (2) 29-09-2014 250
58. Chương 58 : Lực toái Chân Cương. 29-09-2014 252
59. Chương 59 : Tha cho ngươi một mạng. (1) 29-09-2014 245
60. Chương 60 : Tha cho ngươi một mạng. (2) 29-09-2014 240
61. Chương 61 : Chưởng Tâm Thần Lôi. (1) 29-09-2014 251
62. Chương 62 : Chưởng Tâm Thần Lôi. (2) 29-09-2014 249
63. Chương 63 : Ngàn Kiểu Chết! (1) 29-09-2014 250
64. Chương 64 : Ngàn Kiểu Chết! (2) 29-09-2014 241
65. Chương 65 : Ma Tính Đại Phát 29-09-2014 239
66. Chương 66 : Tâm Thần Thất Thủ. 29-09-2014 240
67. Chương 67 : Ngự Giá Thân Lâm. (1) 29-09-2014 246
68. Chương 68 : Ngự Giá Thân Lâm. (2) 29-09-2014 218
69. Chương 69 : Luyện Thể Thành Cương 29-09-2014 229
70. Chương 70 : Khiêu Chiến Ngoại Cương 29-09-2014 239
71. Chương 71 : Lòng Đất Biến Động (1) 29-09-2014 238
72. Chương 72 : Lòng đất biến động. (2) 29-09-2014 223
73. Chương 73 : Tỷ Tỷ Bạo Lực 29-09-2014 231
74. Chương 74 : Bắn Chết Thái Tử. 29-09-2014 188
75. Chương 75 : Hoàng đế băng hà. (1) 29-09-2014 244
76. Chương 76 : Hoàng đế băng hà. (2) 29-09-2014 239
77. Chương 77 : Ly Biệt (1) 29-09-2014 250
78. Chương 78 : Ly Biệt. (2) 29-09-2014 248
79. Chương 79 : Tiến về Trung Thổ. (1) 29-09-2014 276
80. Chương 80 : Tiến về Trung Thổ. (2) 29-09-2014 245
81. Chương 81 : Tiểu muội Giang Lâm. (1) 29-09-2014 234
82. Chương 82 : Tiểu muội Giang Lâm. (2) 29-09-2014 223
83. Chương 83 : Ngươi đừng dùng sức mạnh… 29-09-2014 230
84. Chương 84 : Dã Cẩu đạo nhân. (1) 29-09-2014 248
85. Chương 85 : Dã Cẩu đạo nhân. (2) 29-09-2014 224
86. Chương 86 : Thần niệm giao phong. (1) 29-09-2014 220
87. Chương 87 : Thần Niệm Giao Phong. (2) 29-09-2014 233
88. Chương 88 : Huyền Thiên Thánh Tông. (1) 29-09-2014 242
89. Chương 89 : Huyền Thiên Thánh Tông. (2) 29-09-2014 224
90. Chương 90 : Thánh Địa Tu Luyện. (1) 29-09-2014 226
91. Chương 91 : Thánh Địa Tu Luyện. (2) 29-09-2014 248
92. Chương 92 : Muốn Giấu Tài Cũng Không Được! 29-09-2014 251
93. Chương 93 : Thánh Tông Sỉ Nhục. (1,2) 29-09-2014 228
94. Chương 94 : Khổng Tước Minh Vương. (1) 29-09-2014 249
95. Chương 95 : Khổng Tước Minh Vương. (2) 29-09-2014 238
96. Chương 96 : Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (1) 29-09-2014 235
97. Chương 97 : Hết Thảy Chuyển Về Nhà! (2) 29-09-2014 244
98. Chương 98 : Tiết Tháo Ở Đâu? (1) 29-09-2014 227
99. Chương 99 : Tiết Tháo Ở Đâu? (2) 29-09-2014 232
100. Chương 100 : Đại Kim Cương Luân Ấn 29-09-2014 243
101. Chương 101 : Hung Hăng Mà Đánh. (1) 29-09-2014 239
102. Chương 102 : Hung Hăng Mà Đánh. (2) 29-09-2014 244
103. Chương 103 : Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. (1) 29-09-2014 235
104. Chương 104 : Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. (2) 29-09-2014 237
105. Chương 105 : Hai Đại Kiếm Khí. (1) 29-09-2014 245
106. Chương 106 : Hai Đại Kiếm Khí. (2) 29-09-2014 243
107. Chương 107 : Đồng Môn Khi Dễ! (1) 29-09-2014 225
108. Chương 108 : Đồng Môn Khi Dễ! (2) 29-09-2014 239
109. Chương 109 : Hồn Thiên Vạn Tượng 29-09-2014 260
110. Chương 110 : Thần Luân Đại Yêu. (1) 29-09-2014 240
111. Chương 111 : Thần Luân Đại Yêu. (2) 29-09-2014 239
112. Chương 112 : Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn. (1) 29-09-2014 242
113. Chương 113 : Đột Phá Nhân Thể Cực Hạn. (2) 29-09-2014 276
114. Chương 114 : Sát Nhập Vạn Yêu Cốc. (1) 29-09-2014 185
115. Chương 115 : Lôi Đình Nhất Kích. (1) 29-09-2014 247
116. Chương 116 : Lôi Đình Nhất Kích. (2) 29-09-2014 245
117. Chương 117 : Cù Long Ma Thể. (1) 29-09-2014 242
118. Chương 118 : Cù Long Ma Thể. (2) 29-09-2014 251
119. Chương 119 : Cao Thủ Đấu Pháp 29-09-2014 242
120. Chương 120 : Thấy Tốt Thì Lấy. (1) 29-09-2014 231
121. Chương 121 : Thấy Tốt Thì Lấy. (2) 29-09-2014 248
122. Chương 122 : Cùng Nhau Tắm Rửa. (1) 29-09-2014 253
123. Chương 123 : Cùng Nhau Tắm Rửa. (2) 29-09-2014 248
124. Chương 124 : Thân Thể Thần Thông. (1) 29-09-2014 240
125. Chương 125 : Thân Thể Thần Thông. (2) 29-09-2014 218
126. Chương 126 : Ma Chung Bá Thể. (1) 29-09-2014 244
127. Chương 127 : Ma Chung Bá Thể. (2) 29-09-2014 238
128. Chương 128 : Loạn Không Ma Vực. 29-09-2014 245
129. Chương 129 : Đối chiến Thần Thông đại yêu. (1) 29-09-2014 246
130. Chương 130 : Đối chiến Thần Thông đại yêu. (2) 29-09-2014 240
131. Chương 131 : Thái Huyền Thánh Tông. (1) 29-09-2014 247
132. Chương 132 : Thái Huyền Thánh tông. (2) 29-09-2014 244
133. Chương 133 : Phiên Thiên Ấn pháp. (1) 29-09-2014 249
134. Chương 134 : Phiên Thiên Ấn pháp. (2) 29-09-2014 245
135. Chương 135 : Huynh muội gặp lại. (1) 29-09-2014 235
136. Chương 136 : Huynh muội gặp lại. (2) 29-09-2014 242
137. Chương 137 : Kiếm chém Thần Thông. 29-09-2014 247
138. Chương 138 : Nổi giận xuất thủ. (1) 29-09-2014 248
139. Chương 139 : Nổi giận xuất thủ. (2) 29-09-2014 235
140. Chương 140 : Nhường ngươi hai chiêu. (1) 29-09-2014 250
141. Chương 141 : Nhường ngươi hai chiêu. (2) 29-09-2014 240
142. Chương 142 : Một ngón tay đánh bại. (1) 29-09-2014 253
143. Chương 143 : Một ngón tay đánh bại. (2) 29-09-2014 236
144. Chương 144 : Luyện đan luyện người. 29-09-2014 242
145. Chương 145 : Sát nhân đoạt bảo. (1) 29-09-2014 229
146. Chương 146 : Sát nhân đoạt bảo. (2) 29-09-2014 238
147. Chương 147 : Lòng người hiểm ác. (1) 29-09-2014 234
148. Chương 148 : Lòng người hiểm ác. (2) 29-09-2014 235
149. Chương 149 : Trảm thảo cần trừ căn. (1) 29-09-2014 231
150. Chương 150 : Trảm thảo cần trừ căn. (2) 29-09-2014 229
151. Chương 151 : Thạch Long đạo nhân. (1) 29-09-2014 226
152. Chương 152 : Thạch Long đạo nhân. (2) 29-09-2014 239
153. Chương 153 : Huyền Môn Thánh Thể. (1) 29-09-2014 226
154. Chương 154 : Huyền Môn Thánh Thể. (2) 29-09-2014 232
155. Chương 155 : Võ đạo Thần Luân. 29-09-2014 223
156. Chương 156 : Đánh bạc một chân. (1) 29-09-2014 215
157. Chương 157 : Đánh bạc một chân. (2) 29-09-2014 230
158. Chương 158 : Đến điểm hung ác. (1) 29-09-2014 234
159. Chương 159 : Đến điểm hung ác. (2) 29-09-2014 248
160. Chương 160 : Quét ngang thế hệ trước không có đối thủ! (1) 29-09-2014 239
161. Chương 161 : Quét ngang thế hệ trước không có đối thủ! (2) 29-09-2014 233
162. Chương 162 : Thiên tài va chạm. (1) 29-09-2014 240
163. Chương 163 : Thiên tài va chạm. (2) 29-09-2014 233
164. Chương 164 : Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh. (1) 29-09-2014 248
165. Chương 165 : Thập Nhị Trọng Lâu Trảm Thần Kinh. (2) 29-09-2014 241
166. Chương 166 : Thân nhân thân tình. 29-09-2014 224
167. Chương 167 : Sư phụ thời thiếu nữ. (1) 29-09-2014 243
168. Chương 168 : Sư phụ thời thiếu nữ. (2) 29-09-2014 220
169. Chương 169 : Linh Tuyền Linh Dịch. (1) 29-09-2014 222
170. Chương 170 : Linh Tuyền Linh Dịch. (2) 29-09-2014 237
171. Chương 171 : Lý do giết ngươi. (1) 29-09-2014 219
172. Chương 172 : Lý do giết ngươi. (2) 29-09-2014 214
173. Chương 173 : Kiện pháp bảo đệ nhất. 29-09-2014 218
174. Chương 174 : Thân hóa Ma Vực. (1) 29-09-2014 222
175. Chương 175 : Thân hóa Ma Vực. (2) 29-09-2014 226
176. Chương 176 : Lục đạo thần niệm chi luân. (1) 29-09-2014 217
177. Chương 177 : Lục đạo thần niệm chi luân. (2) 29-09-2014 229
178. Chương 178 : Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông. (1) 29-09-2014 222
179. Chương 179 : Thiên Phủ Trọng Lâu Đại Thần Thông. (2) 29-09-2014 227
180. Chương 180 : Huyền Đô Thất Bảo Lâm. 29-09-2014 218
181. Chương 181 : Tinh thần của Ma! (1) 29-09-2014 227
182. Chương 182 : Tinh thần của Ma! (2) 29-09-2014 235
183. Chương 183 : Một chưởng nổ tung. (1) 29-09-2014 238
184. Chương 184 : Một chưởng nổ tung. (2) 29-09-2014 164
185. Chương 185 : Thượng cổ Đại Ma. (1) 29-09-2014 229
186. Chương 186 : Thượng cổ Đại Ma. (2) 29-09-2014 208
187. Chương 187 : Tâm hỏa thành hải. (1) 29-09-2014 239
188. Chương 188 : Tâm hỏa thành hải. (2) 29-09-2014 228
189. Chương 189 : Cắn nuốt biển lửa. 29-09-2014 230
190. Chương 190 : Ngũ Hành nhập vào cơ thể. (1) 29-09-2014 224
191. Chương 191 : Ngũ Hành nhập vào cơ thể. (2) 29-09-2014 212
192. Chương 192 : Đại kinh khủng. (1) 29-09-2014 220
193. Chương 193 : Đại kinh khủng. (2) 29-09-2014 213
194. Chương 194 : Đạo Đài bát cảnh. (1) 29-09-2014 223
195. Chương 195 : Đạo Đài bát cảnh. (2) 29-09-2014 211
196. Chương 196 : Đô Thiên Thần Chiếu. (1) 29-09-2014 221
197. Chương 197 : Đô Thiên Thần Chiếu. (2) 29-09-2014 217
198. Chương 198 : Đánh chết Linh Đài cường giả. 29-09-2014 227
199. Chương 199 : Tám trăm dặm mây tía. (1) 29-09-2014 247
200. Chương 200 : Tám trăm dặm mây tía. (2) 29-09-2014 126
201. Chương 201 : Cường giả tỷ thí. (1) 29-09-2014 224
202. Chương 202 : Cường giả tỷ thí. (2) 29-09-2014 220
203. Chương 203 : Lại thêm một thùng. (1) 29-09-2014 204
204. Chương 204 : Lại thêm một thùng. (2) 29-09-2014 219
205. Chương 205 : Bí mật của Thất Bảo Lâm. 29-09-2014 198
206. Chương 206 : Long Quy dưới đất. (1) 29-09-2014 194
207. Chương 207 : Long Quy dưới đất. (2) 29-09-2014 224
208. Chương 208 : Huynh muội tình thâm. (1) 29-09-2014 226
209. Chương 209 : Huynh muội tình thâm. (2) 29-09-2014 144
210. Chương 210 : Gấp trăm lần tốc độ của âm thanh. (1) 29-09-2014 199
211. Chương 211 : Gấp trăm lần tốc độ của âm thanh. (2) 29-09-2014 201
212. Chương 212 : Thái Huyền Thánh nữ. 29-09-2014 218
213. Chương 213 : Chưởng thiên khống địa. (1) 29-09-2014 224
214. Chương 214 : Chưởng thiên khống địa. (2) 29-09-2014 212
215. Chương 215 : Bách Dục Thí Thần Cốc. (1) 29-09-2014 212
216. Chương 216 : Bách Dục Thí Thần Cốc. (2) 29-09-2014 214
217. Chương 217 : Thiên Long Bát Âm Chung. (1) 29-09-2014 212
218. Chương 218 : Thiên Long Bát Âm Chung. (2) 29-09-2014 236
219. Chương 219 : Thần thức chi luân. (1) 29-09-2014 219
220. Chương 220 : Thần thức chi luân. (2) 29-09-2014 206
221. Chương 221 : Ngươi muốn chết như thế nào? 29-09-2014 226
222. Chương 222 : Đoạt thức ăn trước miệng cọp. (1) 29-09-2014 210
223. Chương 223 : Đoạt thức ăn trước miệng cọp. (2) 29-09-2014 211
224. Chương 224 : Một độn mấy vạn dặm. (1) 29-09-2014 207
225. Chương 225 : Một độn mấy vạn dặm. (2) 29-09-2014 222
226. Chương 226 : Động phủ dưới đất. (1) 29-09-2014 205
227. Chương 227 : Động phủ dưới đất. (2) 29-09-2014 210
228. Chương 228 : Điên cuồng cướp sạch. (1) 29-09-2014 218
229. Chương 229 : Điên cuồng cướp sạch. (2) 29-09-2014 210
230. Chương 230 : Khẩu vị quá nặng. 29-09-2014 215
231. Chương 231 : Đút tổ ong vò vẽ. (1) 29-09-2014 211
232. Chương 232 : Đút tổ ong vò vẽ. (2) 29-09-2014 228
233. Chương 233 : Uy phong bát diện. (1) 29-09-2014 225
234. Chương 234 : Uy phong bát diện. (2) 29-09-2014 211
235. Chương 235 : Tạo Hóa vạn vật. (1) 29-09-2014 209
236. Chương 236 : Tạo Hóa vạn vật. (2) 29-09-2014 217
237. Chương 237 : Tiên đỉnh chi phôi. 29-09-2014 213
238. Chương 238 : Cuộc chiến đoạt đỉnh. (1) 29-09-2014 221
239. Chương 239 : Cuộc chiến đoạt đỉnh. (2) 29-09-2014 226
240. Chương 240 : Tượng sư cùng tông sư. (1) 29-09-2014 186
241. Chương 241 : Tượng sư cùng tông sư. (2) 29-09-2014 230
242. Chương 242 : Chiến lực toàn bộ triển khai. (1) 29-09-2014 173
243. Chương 243 : Chiến lực toàn bộ triển khai. (2) 29-09-2014 203
244. Chương 244 : Làm cuộc lớn. (1) 29-09-2014 213
245. Chương 245 : Làm cuộc lớn. (2) 29-09-2014 198
246. Chương 246 : Tử thương vô số. 29-09-2014 203
247. Chương 247 : Trò giỏi hơn thầy. (1) 29-09-2014 195
248. Chương 248 : Trò giỏi hơn thầy. (2) 29-09-2014 216
249. Chương 249 : Tìm hiểu tiên đỉnh. (1) 29-09-2014 191
250. Chương 250 : Tìm hiểu tiên đỉnh. (2) 29-09-2014 211
251. Chương 251 : Vạn bảo đều xuất hiện. (1) 29-09-2014 225
252. Chương 252 : Vạn bảo đều xuất hiện. (2) 29-09-2014 242
253. Chương 253 : Thái Dương chiến xa. (1) 29-09-2014 217
254. Chương 254 : Thái Dương chiến xa. (2) 29-09-2014 206
255. Chương 255 : Chưởng giáo phát uy. 29-09-2014 148
256. Chương 256 : Bỏ này ra không có vật khác. (1) 29-09-2014 217
257. Chương 257 : Bỏ này ra không có vật khác. (2) 29-09-2014 220
258. Chương 258 : Chân thành chi đạo. (1) 29-09-2014 223
259. Chương 259 : Chân thành chi đạo. (2) 29-09-2014 229
260. Chương 260 : Đạo tâm thông thấu. (1) 29-09-2014 228
261. Chương 261 : Đạo tâm thông thấu. (2) 29-09-2014 204
262. Chương 262 : Quỷ Phật thành Phật quang. (1) 29-09-2014 221
263. Chương 263 : Quỷ Phật thành Phật quang. (2) 29-09-2014 213
264. Chương 264 : Nữ thí chủ đi thong thả. 29-09-2014 212
265. Chương 265 : Quy Thiên Sầu, chết. (1) 29-09-2014 226
266. Chương 266 : Quy Thiên Sầu, chết. (2) 29-09-2014 208
267. Chương 267 : Sát khí ngập trời. (1) 29-09-2014 203
268. Chương 268 : Sát khí ngập trời. (2) 29-09-2014 214
269. Chương 269 : Bổ Thiên chi vật. (1) 29-09-2014 221
270. Chương 270 : Bổ Thiên chi vật. (2) 29-09-2014 224
271. Chương 271 : Thổ hào. (1) 29-09-2014 228
272. Chương 272 : Thổ hào. (2) 29-09-2014 228
273. Chương 273 : Ngũ Kiếp thần chung. 29-09-2014 210
274. Chương 274 : Mặt hiền lành tâm đen tối. (1) 29-09-2014 221
275. Chương 275 : Mặt hiền lành tâm đen tối. (2) 29-09-2014 144
276. Chương 276 : Một môn công pháp chứng Đạo Đài. (1) 29-09-2014 194
277. Chương 277 : Một môn công pháp chứng Đạo Đài. (2) 29-09-2014 181
278. Chương 278 : Kiếm lợi nhuận lớn. (1) 29-09-2014 212
279. Chương 279 : Kiếm lợi nhuận lớn. (2) 29-09-2014 221
280. Chương 280 : Thiên tài chiến. (1) 29-09-2014 222
281. Chương 281 : Thiên tài chiến. (2) 29-09-2014 204
282. Chương 282 : Va chạm mãnh liệt. 29-09-2014 207
283. Chương 283 : Chém cái thống khoái! (1) 29-09-2014 210
284. Chương 284 : Chém cái thống khoái! (2) 29-09-2014 209
285. Chương 285 : Vừa thấy Hoa Âm ngộ chung thân. (1) 29-09-2014 197
286. Chương 286 : Vừa thấy Hoa Âm ngộ chung thân. (2) 29-09-2014 189
287. Chương 287 : Bách Hiểu Lâu Chủ. (1) 29-09-2014 218
288. Chương 288 : Bách Hiểu Lâu Chủ. (2) 29-09-2014 219
289. Chương 289 : Trung Thiên thế giới. 29-09-2014 235
290. Chương 290 : Địch nhân hơn trăm. (1) 29-09-2014 196
291. Chương 291 : Địch nhân hơn trăm. (2) 29-09-2014 196
292. Chương 292 : Mở sát giới. (1) 29-09-2014 209
293. Chương 293 : Mở sát giới. (2) 29-09-2014 218
294. Chương 294 : Nhất chỉ chi lực. (1) 29-09-2014 205
295. Chương 295 : Nhất chỉ chi lực. (2) 29-09-2014 196
296. Chương 296 : Thiền sư, ngươi nhất định phải chết! (1) 29-09-2014 213
297. Chương 297 : Thiền sư, ngươi nhất định phải chết! (2) 29-09-2014 210
298. Chương 298 : Gà đất chó cảnh. 29-09-2014 217
299. Chương 299 : Cùng đi khai quang. (1) 29-09-2014 175
300. Chương 300 : Cùng đi khai quang. (2) 29-09-2014 200
301. Chương 301 : Vô Tướng Kiếp Kinh. (1) 29-09-2014 185
302. Chương 302 : Vô Tướng Kiếp Kinh. (2) 29-09-2014 192
303. Chương 303 : Thánh tăng chuyển thế. (1) 29-09-2014 173
304. Chương 304 : Thánh tăng chuyển thế. (2) 29-09-2014 177
305. Chương 305 : Anh hùng cùng kiêu hùng. (1) 29-09-2014 213
306. Chương 306 : Anh hùng cùng kiêu hùng. (2) 29-09-2014 208
307. Chương 307 : Chết ở trong hang ổ. (1) 29-09-2014 132
308. Chương 308 : Chết ở trong hang ổ. (2) 29-09-2014 158
309. Chương 309 : Kết giao hồ bằng cẩu hữu. 29-09-2014 229
310. Chương 310 : Rơi xuống làm Ma. (1) 29-09-2014 239
311. Chương 311 : Rơi xuống làm Ma. (2) 29-09-2014 155
312. Chương 312 : Thí Thần Cốc lão Thất. (1) 29-09-2014 234
313. Chương 313 : Thí Thần Cốc lão Thất. (2) 29-09-2014 229
314. Chương 314 : Lượng Kiếp Trận Đồ. 29-09-2014 221
315. Chương 315 : Thái Hoàng tập kích. (1) 29-09-2014 220
316. Chương 316 : Thái Hoàng tập kích. (2) 29-09-2014 215
317. Chương 317 : Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật. (1) 29-09-2014 226
318. Chương 318 : Thái Huyền Thánh Tông Bách Ma Quật. (2) 29-09-2014 213
319. Chương 319 : Thái Âm Tru Ma Thương. (1) 29-09-2014 206
320. Chương 320 : Thái Âm Tru Ma Thương. (2) 29-09-2014 224
321. Chương 321 : Quần ma loạn vũ. (1) 29-09-2014 225
322. Chương 322 : Quần ma loạn vũ. (2) 29-09-2014 225
323. Chương 323 : Huyền Ẩn Đạo Nhân. 29-09-2014 238
324. Chương 324 : Cáo mượn oai hùm. (1) 29-09-2014 234
325. Chương 325 : Cáo mượn oai hùm. (2) 29-09-2014 228
326. Chương 326 : Ma Thần Chi Khu. (1) 29-09-2014 218
327. Chương 327 : Ma Thần Chi Khu. (2) 29-09-2014 225
328. Chương 328 : Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân. (1) 29-09-2014 230
329. Chương 329 : Sinh Tử Vạn Hóa Ma Luân. (2) 29-09-2014 225
330. Chương 330 : Cướp sạch Bách Ma Quật. (1) 29-09-2014 226
331. Chương 331 : Cướp sạch Bách Ma Quật. (2) 29-09-2014 234
332. Chương 332 : Kết thúc. (1) 29-09-2014 224
333. Chương 333 : Kết thúc. (2) 29-09-2014 241
334. Chương 334 : Nghiền áp. 29-09-2014 238
335. Chương 335 : Ma Thần tới chơi. (1) 29-09-2014 216
336. Chương 336 : Ma Thần tới chơi. (2) 29-09-2014 224
337. Chương 337 : Bị Thiên Khiển. (1) 29-09-2014 223
338. Chương 338 : Bị Thiên Khiển. (2) 29-09-2014 213
339. Chương 339 : Độ liên tiếp sáu kiếp. (1) 29-09-2014 208
340. Chương 340 : Độ liên tiếp sáu kiếp. (2) 29-09-2014 202
341. Chương 341 : Cừu địch khắp thiên hạ. 29-09-2014 214
342. Chương 342 : Bụng có thi thư. (1) 29-09-2014 205
343. Chương 343 : Bụng có thi thư. (2) 29-09-2014 200
344. Chương 344 : Vị đúng vậy. (1) 29-09-2014 233
345. Chương 345 : Vị đúng vậy. (2) 29-09-2014 230
346. Chương 346 : Đánh chết Kim Long. (1) 29-09-2014 234
347. Chương 347 : Đánh chết Kim Long. (2) 29-09-2014 239
348. Chương 348 : Ma nữ sắc dụ. (1) 29-09-2014 220
349. Chương 349 : Ma nữ sắc dụ. (2) 29-09-2014 222
350. Chương 350 : Thánh Nữ đi tuần. 29-09-2014 228
351. Chương 351 : Chính Đạo bại hoại. (1) 29-09-2014 224
352. Chương 352 : Chính Đạo bại hoại. (2) 29-09-2014 222
353. Chương 353 : Lưu vong Minh giới. (1) 29-09-2014 222
354. Chương 354 : Lưu vong Minh giới. (2) 29-09-2014 213
355. Chương 355 : Ma sứ đột kích. (1) 29-09-2014 191
356. Chương 356 : Ma sứ đột kích. (2) 29-09-2014 202
357. Chương 357 : Ma sứ đột kích. (2) 29-09-2014 220
358. Chương 358 : Các ngươi muốn diệt tộc sao? (1) 29-09-2014 233
359. Chương 359 : Các ngươi muốn diệt tộc sao? (2) 29-09-2014 228
360. Chương 360 : Võ lực phát rạp. 29-09-2014 215
361. Chương 361 : Máu chảy thành sông. (1) 29-09-2014 222
362. Chương 362 : Máu chảy thành sông. (2) 29-09-2014 224
363. Chương 363 : Ma Thần bị trấn áp. (1) 29-09-2014 221
364. Chương 364 : Ma Thần bị trấn áp. (2) 29-09-2014 228
365. Chương 365 : Vừa kêu muôn đời rửa trường không. (1) 29-09-2014 218
366. Chương 366 : Vừa kêu muôn đời rửa trường không. (2) 29-09-2014 218
367. Chương 367 : Khoa trương ương ngạnh. 29-09-2014 217
368. Chương 368 : Ma Thần Chân Thân. (1) 29-09-2014 203
369. Chương 369 : Ma Thần Chân Thân. (2) 29-09-2014 205
370. Chương 370 : Nhất cử chứng Đạo Đài. (1) 29-09-2014 216
371. Chương 371 : Nhất cử chứng Đạo Đài. (2) 29-09-2014 214
372. Chương 372 : Ma Vương phủ tả kỳ sứ. (1) 29-09-2014 199
373. Chương 373 : Ma Vương phủ tả kỳ sứ. (2) 29-09-2014 212
374. Chương 374 : Dưới đất một nghìn dặm. 29-09-2014 236
375. Chương 375 : Đi Ma Vương phủ ngăn cửa. (1) 29-09-2014 228
376. Chương 376 : Đi Ma Vương phủ ngăn cửa. (2) 29-09-2014 229
377. Chương 377 : Tung thú ăn thịt người. (1) 29-09-2014 197
378. Chương 378 : Tung thú ăn thịt người. (2) 29-09-2014 197
379. Chương 379 : Kim Ngưu Khâu Sơn. (1) 29-09-2014 226
380. Chương 380 : Kim Ngưu Khâu Sơn. (2) 29-09-2014 223
381. Chương 381 : Va chạm mạnh mẽ. (1) 29-09-2014 202
382. Chương 382 : Va chạm mạnh mẽ. (2) 29-09-2014 226
383. Chương 383 : Biết hổ thẹn sau gan dạ. 29-09-2014 195
384. Chương 384 : Quét ngang Ma Vương phủ. (1) 29-09-2014 229
385. Chương 385 : Quét ngang Ma Vương phủ. (2) 29-09-2014 217
386. Chương 386 : Luyện Thất Bảo. (1) 29-09-2014 222
387. Chương 387 : Luyện Thất Bảo. (2) 29-09-2014 226
388. Chương 388 : Bụng dạ khó lường. (1) 29-09-2014 236
389. Chương 389 : Bụng dạ khó lường. (2) 29-09-2014 229
390. Chương 390 : Quần ma tụ nghĩa. (1) 29-09-2014 215
391. Chương 391 : Quần ma tụ nghĩa. (2) 29-09-2014 218
392. Chương 392 : Mục tiêu kinh khủng. 29-09-2014 225
393. Chương 393 : Đồ thần đại kế. (1) 29-09-2014 199
394. Chương 394 : Đồ thần đại kế. (2) 29-09-2014 238
395. Chương 395 : Tài nghệ trấn áp tại chỗ. (1) 29-09-2014 220
396. Chương 396 : Tài nghệ trấn áp tại chỗ. (2) 29-09-2014 205
397. Chương 397 : Hưng phấn phát run. 29-09-2014 235
398. Chương 398 : Huyền bí trong thần huyết. (1) 29-09-2014 215
399. Chương 399 : Huyền bí trong thần huyết. (2) 29-09-2014 219
400. Chương 400 : Khai sáng Ma Thần huyết mạch. (1) 29-09-2014 215
401. Chương 401 : Khai sáng Ma Thần huyết mạch. (2) 29-09-2014 226
402. Chương 402 : Bạo lực chém giết. (1) 29-09-2014 214
403. Chương 403 : Bạo lực chém giết. (2) 29-09-2014 216
404. Chương 404 : Tiểu nương tử đừng đi. (1) 29-09-2014 211
405. Chương 405 : Tiểu nương tử đừng đi. (2) 29-09-2014 211
406. Chương 406 : Hãm hại lừa gạt trộm. 29-09-2014 211
407. Chương 407 : Chín mươi bình thần huyết. (1) 29-09-2014 224
408. Chương 408 : Chín mươi bình thần huyết. (2) 29-09-2014 218
409. Chương 409 : Các ngươi cùng tiến lên. (1) 29-09-2014 219
410. Chương 410 : Các ngươi cùng tiến lên. (2) 29-09-2014 217
411. Chương 411 : Giết đỏ cả mắt rồi. (1) 29-09-2014 213
412. Chương 412 : Giết đỏ cả mắt rồi. (2) 29-09-2014 216
413. Chương 413 : Diệt sạch. 29-09-2014 223
414. Chương 414 : Đoạt giải nhất. (1) 29-09-2014 224
415. Chương 415 : Đoạt giải nhất. (2) 29-09-2014 213
416. Chương 416 : Đông cung tắm rửa. (1) 29-09-2014 223
417. Chương 417 : Đông cung tắm rửa. (2) 29-09-2014 218
418. Chương 418 : Cho ngươi thiên lý. (1) 29-09-2014 202
419. Chương 419 : Cho ngươi thiên lý. (2) 29-09-2014 216
420. Chương 420 : Kiếp trước thân. 29-09-2014 200
421. Chương 421 : Còn không ra tay. (1) 29-09-2014 216
422. Chương 422 : Còn không ra tay. (2) 29-09-2014 213
423. Chương 423 : Thần tính. (1) 29-09-2014 222
424. Chương 424 : Thần tính. (2) 29-09-2014 209
425. Chương 425 : Bức ra thần huyết. (1) 29-09-2014 209
426. Chương 426 : Bức ra thần huyết. (2) 29-09-2014 211
427. Chương 427 : Loạn tượng tùng sinh. 29-09-2014 195
428. Chương 428 : Cơn giận của Chưởng giáo. (1) 29-09-2014 217
429. Chương 429 : Cơn giận của Chưởng giáo. (2) 29-09-2014 217
430. Chương 430 : Chư Thần phủ xuống. (1) 29-09-2014 151
431. Chương 431 : Chư Thần phủ xuống. (2) 29-09-2014 218
432. Chương 432 : Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển. (1) 29-09-2014 186
433. Chương 433 : Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển. (2) 29-09-2014 214
434. Chương 434 : Đồ giả mạo. (1) 29-09-2014 208
435. Chương 435 : Đồ giả mạo. (2) 29-09-2014 199
436. Chương 436 : Đồ Ma đại hội. (1) 29-09-2014 215
437. Chương 437 : Đồ Ma đại hội. (2) 29-09-2014 206
438. Chương 438 : Long Hổ Phong Vân Bảng. 29-09-2014 213
439. Chương 439 : Tà Khí Lẫm Nhiên. (1) 29-09-2014 206
440. Chương 440 : Tà Khí Lẫm Nhiên. (2) 29-09-2014 220
441. Chương 441 : Máu tươi hóa thân. (1) 29-09-2014 206
442. Chương 442 : Máu tươi hóa thân. (2) 29-09-2014 208
443. Chương 443 : Chân chính đệ nhất nhân. (1) 29-09-2014 215
444. Chương 444 : Chân chính đệ nhất nhân. (2) 29-09-2014 211
445. Chương 445 : Hóa giải & công kích. (1) 29-09-2014 191
446. Chương 446 : Hóa giải & công kích. (2) 29-09-2014 189
447. Chương 447 : Nhổ núi phá trận. 29-09-2014 194
448. Chương 448 : Đường cùng. (1) 29-09-2014 196
449. Chương 449 : Đường cùng. (2) 29-09-2014 205
450. Chương 450 : Cùng đồ mạt lộ. (1) 29-09-2014 198
451. Chương 451 : Cùng đồ mạt lộ. (2) 29-09-2014 201
452. Chương 452 : Cái chết của Tuyên Vô Tà. 29-09-2014 209
453. Chương 453 : Tịch Ứng Tình. (1) 29-09-2014 201
454. Chương 454 : Tịch Ứng Tình. (2 29-09-2014 213
455. Chương 455 : Trên bảng xóa tên. (1) 29-09-2014 217
456. Chương 456 : Trên bảng xóa tên. (2) 29-09-2014 211
457. Chương 457 : Phục giết Thần Phủ cường giả. (1) 29-09-2014 224
458. Chương 458 : Phục giết Thần Phủ cường giả. (2) 29-09-2014 205
459. Chương 459 : Đánh gục Hàn trưởng lão. (1) 29-09-2014 212
460. Chương 460 : Đánh gục Hàn trưởng lão. (2) 29-09-2014 205
461. Chương 461 : Phân liệt Huyền Thai. (1) 29-09-2014 203
462. Chương 462 : Phân liệt Huyền Thai. (2) 29-09-2014 215
463. Chương 463 : Thái Dương Thần hóa thân. 29-09-2014 215
464. Chương 464 : Ỷ thế hiếp người. (1) 29-09-2014 196
465. Chương 465 : Ỷ thế hiếp người. (2) 29-09-2014 202
466. Chương 466 : Hòa thượng nham hiểm. (1) 29-09-2014 201
467. Chương 467 : Hòa thượng nham hiểm. (2) 29-09-2014 221
468. Chương 468 : Đập phá sơn môn. (1) 29-09-2014 213
469. Chương 469 : Đập phá sơn môn. (2) 29-09-2014 206
470. Chương 470 : Liên thủ sống, tách ra chết. (1) 29-09-2014 216
471. Chương 471 : Liên thủ sống, tách ra chết. (2) 29-09-2014 207
472. Chương 472 : Thái Hoàng tự viết. 29-09-2014 202
473. Chương 473 : Bán máu. (1) 29-09-2014 227
474. Chương 474 : Bán máu. (2) 29-09-2014 207
475. Chương 475 : Thánh tông đại sư huynh. (1) 29-09-2014 212
476. Chương 476 : Thánh tông đại sư huynh. (2) 29-09-2014 213
477. Chương 477 : Khu cước đại hán. (1) 29-09-2014 226
478. Chương 478 : Khu cước đại hán. (2) 29-09-2014 190
479. Chương 479 : Thủ đoạn lôi đình. 29-09-2014 212
480. Chương 480 : Tà Vương Giang Tử Xuyên. (1) 29-09-2014 220
481. Chương 481 : Tà Vương Giang Tử Xuyên. (2) 29-09-2014 202
482. Chương 482 : Thần hồn giao hòa. (1) 29-09-2014 213
483. Chương 483 : Thần hồn giao hòa. (2) 29-09-2014 213
484. Chương 484 : Sao không đi ăn cướp? (1) 29-09-2014 214
485. Chương 485 : Sao không đi ăn cướp? (2) 29-09-2014 216
486. Chương 486 : Bay về phía Thái Dương. (1) 29-09-2014 202
487. Chương 487 : Bay về phía Thái Dương. (2) 29-09-2014 222
488. Chương 488 : Tinh Quang kỷ kiếp. (1) 29-09-2014 204
489. Chương 489 : Tinh Quang kỷ kiếp. (2) 29-09-2014 202
490. Chương 490 : Yêu Thần chuyển thế. (1) 29-09-2014 196
491. Chương 491 : Yêu Thần chuyển thế. (2) 29-09-2014 201
492. Chương 492 : Yêu Thần chuyển thế. (3) 29-09-2014 194
493. Chương 493 : Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. (1) 29-09-2014 206
494. Chương 494 : Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. (2) 29-09-2014 123
495. Chương 495 : Không có chút sơ hở nào. (1) 29-09-2014 194
496. Chương 496 : Không có chút sơ hở nào. (2) 29-09-2014 199
497. Chương 497 : Cút. 29-09-2014 201
498. Chương 498 : Tử thành Ma Nhãn. (1) 29-09-2014 197
499. Chương 499 : Tử thành Ma Nhãn. (2) 29-09-2014 189
500. Chương 500 : Tiên Thiên Thần Ma. (1) 29-09-2014 230
501. Chương 501 : Tiên Thiên Thần Ma. (2) 29-09-2014 218
502. Chương 502 : Thiên Thủ Ma Thần. (1) 29-09-2014 200
503. Chương 503 : Thiên Thủ Ma Thần. (2) 29-09-2014 197
504. Chương 504 : Cùng sư phụ ***. (1) 29-09-2014 202
505. Chương 505 : Cùng sư phụ ***. (2) 29-09-2014 189
506. Chương 506 : Thế giới chết đi. 29-09-2014 192
507. Chương 507 : Cái chết của Tiên Thiên Thần Ma. (1) 29-09-2014 213
508. Chương 508 : Cái chết của Tiên Thiên Thần Ma. (2) 29-09-2014 203
509. Chương 509 : Trốn chết. (1) 29-09-2014 224
510. Chương 510 : Trốn chết. (2) 29-09-2014 230
511. Chương 511 : Nhục thân chém giết. (1) 29-09-2014 206
512. Chương 512 : Nhục thân chém giết. (2) 29-09-2014 191
513. Chương 513 : Không phải ta vô sỉ. 29-09-2014 215
514. Chương 514 : Đại Tông Sư. (1) 29-09-2014 189
515. Chương 515 : Đại Tông Sư. (2) 29-09-2014 196
516. Chương 516 : Tà ma phá phong. (1) 29-09-2014 202
517. Chương 517 : Tà ma phá phong. (2) 29-09-2014 189
518. Chương 518 : Một tay gãy. 29-09-2014 174
519. Chương 519 : Môn phái hạng ba 29-09-2014 183
520. Chương 520 : Đã từng A Kiều. 29-09-2014 205
521. Chương 521 : Quật ngươi một cầu 29-09-2014 183
522. Chương 522 : Tiểu hài tử bốc phét xấu xa 29-09-2014 124
523. Chương 523 : Tiểu hài tử bốc phét xấu xa (tt) 29-09-2014 185
524. Chương 524 : Bêu xấu. (1) 29-09-2014 196
525. Chương 525 : Bêu xấu. (2) 29-09-2014 203
526. Chương 526 : Sơn Hải Đỉnh tú. 29-09-2014 187
527. Chương 527 : Hồn Thiên Đại Trận. (1) 29-09-2014 218
528. Chương 528 : Hồn Thiên Đại Trận. (2) 29-09-2014 188
529. Chương 529 : Trang bị đầy đủ đa tình mầm móng. (1) 29-09-2014 211
530. Chương 530 : Trang bị đầy đủ đa tình mầm móng. (2) 29-09-2014 189
531. Chương 531 : Bí mật Trường Sinh. (1) 29-09-2014 202
532. Chương 532 : Bí mật Trường Sinh. (2) 29-09-2014 137
533. Chương 533 : Ta không muốn! 29-09-2014 197
534. Chương 534 : Trí tuệ hiểu rõ. (1) 29-09-2014 198
535. Chương 535 : Trí tuệ hiểu rõ. (2) 29-09-2014 213
536. Chương 536 : Đưa ấm áp hiến ái tâm. (1) 29-09-2014 186
537. Chương 537 : Đưa ấm áp hiến ái tâm. (2) 29-09-2014 198
538. Chương 538 : Nhân phẩm không tốt. (1) 29-09-2014 196
539. Chương 539 : Nhân phẩm không tốt. (2) 29-09-2014 192
540. Chương 540 : Đạo hữu dừng bước. (1) 29-09-2014 144
541. Chương 541 : Đạo hữu dừng bước. (2) 29-09-2014 193
542. Chương 542 : Thần khư Thiên Ma. (1) 29-09-2014 194
543. Chương 543 : Thần khư Thiên Ma. (2) 29-09-2014 206
544. Chương 544 : Thiên Ma Vương. 29-09-2014 209
545. Chương 545 : Điên cuồng giết chóc. (1) 29-09-2014 207
546. Chương 546 : Điên cuồng giết chóc. (2) 29-09-2014 201
547. Chương 547 : Sống chết trước mắt! (1) 29-09-2014 187
548. Chương 548 : Sống chết trước mắt! (2) 29-09-2014 211
549. Chương 549 : Đồ diệt. (1) 29-09-2014 205
550. Chương 550 : Đồ diệt. (2) 29-09-2014 214
551. Chương 551 : Xông phá Chúng Diệu Chi Môn. (1) 29-09-2014 202
552. Chương 552 : Xông phá Chúng Diệu Chi Môn. (2) 29-09-2014 197
553. Chương 553 : Tại sao cùng ngươi đấu? 29-09-2014 198
554. Chương 554 : Chém giết Thánh Tử. (1) 29-09-2014 188
555. Chương 555 : Chém giết Thánh Tử. (2) 29-09-2014 202
556. Chương 556 : Trọng luyện hắc oa. (1) 29-09-2014 207
557. Chương 557 : Trọng luyện hắc oa. (2) 29-09-2014 199
558. Chương 558 : Đoạt thức ăn trước miệng rồng. (1) 29-09-2014 212
559. Chương 559 : Đoạt thức ăn trước miệng rồng. (2) 29-09-2014 199
560. Chương 560 : Tru Thần đại trận. (1) 29-09-2014 195
561. Chương 561 : Tru Thần đại trận. (2) 29-09-2014 194
562. Chương 562 : Giết người không tính toán. 29-09-2014 199
563. Chương 563 : Sát! (1) 29-09-2014 202
564. Chương 564 : Sát! (2) 29-09-2014 222
565. Chương 565 : Hư Không thiên ma. (1) 29-09-2014 200
566. Chương 566 : Hư Không thiên ma. (2) 29-09-2014 213
567. Chương 567 : Chính diện đối kháng Cận Đông Lưu. (1) 29-09-2014 230
568. Chương 568 : Chính diện đối kháng Cận Đông Lưu. (2) 29-09-2014 214
569. Chương 569 : Thần minh chi bảo. (1) 29-09-2014 206
570. Chương 570 : Thần minh chi bảo. (2) 29-09-2014 213
571. Chương 571 : Trấn Ma điện. (1) 29-09-2014 200
572. Chương 572 : Trấn Ma điện. (2) 29-09-2014 194
573. Chương 573 : Uy lực Thần kiếm. 29-09-2014 203
574. Chương 574 : Diệt sạch hết thảy! (1) 29-09-2014 185
575. Chương 575 : Diệt sạch hết thảy! (2) 29-09-2014 196
576. Chương 576 : Chém giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (1) 29-09-2014 204
577. Chương 577 : Chém giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (2) 29-09-2014 207
578. Chương 578 : Bao che khuyết điểm. (1) 29-09-2014 208
579. Chương 579 : Bao che khuyết điểm. (2) 29-09-2014 186
580. Chương 580 : Kiểm kê thu hoạch. (1) 29-09-2014 193
581. Chương 581 : Kiểm kê thu hoạch. (2) 29-09-2014 201
582. Chương 582 : Vũ Thần Linh Đan. 29-09-2014 192
583. Chương 583 : Chế tạo Cường giả Thiên Cung. (1) 29-09-2014 213
584. Chương 584 : Chế tạo Cường giả Thiên Cung. (2) 29-09-2014 164
585. Chương 585 : Ước hẹn Khốn Long Quan. (1) 29-09-2014 190
586. Chương 586 : Ước hẹn Khốn Long Quan. (2) 29-09-2014 203
587. Chương 587 : Cùng thiên hạ là địch, có gì không thể? (1) 29-09-2014 191
588. Chương 588 : Cùng thiên hạ là địch, có gì không thể? (2) 29-09-2014 197
589. Chương 589 : Quét ngang các phái. (1) 29-09-2014 192
590. Chương 590 : Quét ngang các phái. (2) 29-09-2014 194
591. Chương 591 : Đập hắn một đập. 29-09-2014 185
592. Chương 592 : Nhậm hiệp hát vang. (1) 29-09-2014 178
593. Chương 593 : Nhậm hiệp hát vang. (2) 29-09-2014 176
594. Chương 594 : Áp lực trước đó chưa từng có. (1) 29-09-2014 192
595. Chương 595 : Áp lực trước đó chưa từng có. (2) 29-09-2014 170
596. Chương 596 : Yêu thú trong Địa ngục. (1) 29-09-2014 189
597. Chương 597 : Yêu thú trong Địa ngục. (2) 29-09-2014 193
598. Chương 598 : Thần Ma thi lộ. (1) 29-09-2014 166
599. Chương 599 : Thần Ma thi lộ. (2) 29-09-2014 181
600. Chương 600 : Di thiên đại họa. (1) 29-09-2014 175
601. Chương 601 : Di thiên đại họa. (2) 29-09-2014 182
602. Chương 602 : Đưa ngươi một chảo. 29-09-2014 209
603. Chương 603 : Một tên cũng không để lại. (1) 29-09-2014 192
604. Chương 604 : Một tên cũng không để lại. (2) 29-09-2014 195
605. Chương 605 : Luyện hóa Thần Chủ thần tính. (1) 29-09-2014 200
606. Chương 606 : Luyện hóa Thần Chủ thần tính. (2) 29-09-2014 196
607. Chương 607 : Châu chấu đá xe. (1) 29-09-2014 193
608. Chương 608 : Châu chấu đá xe. (2) 29-09-2014 222
609. Chương 609 : Đoạt tiền đoạt bảo đoạt đàn bà. (1) 29-09-2014 108
610. Chương 610 : Đoạt tiền đoạt bảo đoạt đàn bà. (2) 29-09-2014 171
611. Chương 611 : Tam Khuyết Đạo Nhân. 29-09-2014 200
612. Chương 612 : Diệt Thần Ma quang. (1) 29-09-2014 188
613. Chương 613 : Diệt Thần Ma quang. (2) 29-09-2014 180
614. Chương 614 : Cướp sạch không còn. (1) 29-09-2014 190
615. Chương 615 : Cướp sạch không còn. (2) 29-09-2014 178
616. Chương 616 : Đắc tội hết Thiên Ma Thần! (1) 29-09-2014 190
617. Chương 617 : Đắc tội hết Thiên Ma Thần! (2) 29-09-2014 179
618. Chương 618 : Bắn nổ tung Thái Dương. (1) 29-09-2014 196
619. Chương 619 : Bắn nổ tung Thái Dương. (2) 29-09-2014 195
620. Chương 620 : Đế chiến chi địa. (1) 29-09-2014 173
621. Chương 621 : Đế chiến chi địa. (2) 29-09-2014 184
622. Chương 622 : Vô cùng kinh khủng. (1) 29-09-2014 180
623. Chương 623 : Vô cùng kinh khủng. (2) 29-09-2014 173
624. Chương 624 : Đánh lén sau lưng. 29-09-2014 201
625. Chương 625 : Sinh tử đại kiếp. (1) 29-09-2014 174
626. Chương 626 : Sinh tử đại kiếp. (2) 29-09-2014 184
627. Chương 627 : Phòng bị dột gặp mưa cả đêm. (1) 29-09-2014 172
628. Chương 628 : Phòng bị dột gặp mưa cả đêm. (2) 29-09-2014 184
629. Chương 629 : Thần Thông Đại Đế. (1) 29-09-2014 167
630. Chương 630 : Thần Thông Đại Đế. (2) 29-09-2014 178
631. Chương 631 : Xích Viêm Thần Điện. (1) 29-09-2014 177
632. Chương 632 : Xích Viêm Thần Điện. (2) 29-09-2014 175
633. Chương 633 : Yêu vật vô số. 29-09-2014 203
634. Chương 634 : Cường độ Sinh Tử Đài. (1) 29-09-2014 184
635. Chương 635 : Cường độ Sinh Tử Đài. (2) 29-09-2014 173
636. Chương 636 : Lưu vong Chư thiên vạn giới. (1) 29-09-2014 173
637. Chương 637 : Lưu vong Chư thiên vạn giới. (2) 29-09-2014 181
638. Chương 638 : Phi Tiên Thần Tộc. (1) 29-09-2014 177
639. Chương 639 : Phi Tiên Thần Tộc. (2) 29-09-2014 180
640. Chương 640 : Nghịch cải Sinh Tử Đài. (1) 29-09-2014 189
641. Chương 641 : Nghịch cải Sinh Tử Đài. (2) 29-09-2014 168
642. Chương 642 : Kiếm Môn Tru Thần Trận. (1) 29-09-2014 189
643. Chương 643 : Kiếm Môn Tru Thần Trận. (2) 29-09-2014 184
644. Chương 644 : Hoàn mỹ Thiên Cung thân. 29-09-2014 190
645. Chương 645 : Trận diệt Ma Linh. (1) 29-09-2014 171
646. Chương 646 : Trận diệt Ma Linh. (2) 29-09-2014 186
647. Chương 647 : Giết người phóng hỏa kim đai lưng. (1) 29-09-2014 180
648. Chương 648 : Giết người phóng hỏa kim đai lưng. (2) 29-09-2014 200
649. Chương 649 : Tài phú kinh thiên. (1) 29-09-2014 169
650. Chương 650 : Tài phú kinh thiên. (2) 29-09-2014 181
651. Chương 651 : Ma Cực Chứng Tiên Kinh. (1) 29-09-2014 183
652. Chương 652 : Ma Cực Chứng Tiên Kinh. (2) 29-09-2014 181
653. Chương 653 : Lan Lăng Liệt. (1) 29-09-2014 177
654. Chương 654 : Lan Lăng Liệt. (2) 29-09-2014 183
655. Chương 655 : Khốn Thần Tác 29-09-2014 218
656. Chương 656 : Người hiền tự có thiên tướng. (1) 29-09-2014 163
657. Chương 657 : Người hiền tự có thiên tướng. (2) 29-09-2014 168
658. Chương 658 : Vạn giới trụ thạch. (1) 29-09-2014 177
659. Chương 659 : Vạn giới trụ thạch. (2) 29-09-2014 185
660. Chương 660 : Sư tôn cùng tổ sư động phòng sao? (1) 29-09-2014 186
661. Chương 661 : Sư tôn cùng tổ sư động phòng sao? (2) 29-09-2014 181
662. Chương 662 : Sinh tử tồn mê. 29-09-2014 211
663. Chương 663 : Nhổ ra chân lông so với eo còn thô. (1) 29-09-2014 178
664. Chương 664 : Nhổ ra chân lông so với eo còn thô. (2) 29-09-2014 185
665. Chương 665 : Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận. (1) 29-09-2014 184
666. Chương 666 : Vạn Linh Luyện Bảo Kiếp Trận. (2) 29-09-2014 161
667. Chương 667 : Chưa từng có ai. (1) 29-09-2014 185
668. Chương 668 : Chưa từng có ai. (2) 29-09-2014 185
669. Chương 669 : Minh Đường không còn nữa hướng Thần Ma. (1) 29-09-2014 187
670. Chương 670 : Minh Đường không còn nữa hướng Thần Ma. (2) 29-09-2014 164
671. Chương 671 : Thái Dương kịch biến. 29-09-2014 119
672. Chương 672 : Bí văn kinh thiên. (1) 29-09-2014 184
673. Chương 673 : Bí văn kinh thiên. (2) 29-09-2014 164
674. Chương 674 : Tổ chim bị phá không có trứng lành. (1) 29-09-2014 180
675. Chương 675 : Tổ chim bị phá không có trứng lành. (2) 29-09-2014 178
676. Chương 676 : Nguyên giới tam đại dế nhũi. (1) 29-09-2014 189
677. Chương 677 : Nguyên giới tam đại dế nhũi. (2) 29-09-2014 178
678. Chương 678 : Ứng Long Đại Thế Giới. 29-09-2014 196
679. Chương 679 : Tâm cảnh vô địch. (1) 29-09-2014 193
680. Chương 680 : Tâm cảnh vô địch. (2) 29-09-2014 182
681. Chương 681 : Trấn áp Ma La Thập. (1) 29-09-2014 190
682. Chương 682 : Trấn áp Ma La Thập. (2) 29-09-2014 170
683. Chương 683 : Tự đòi món nhục kia. (1) 29-09-2014 173
684. Chương 684 : Tự đòi món nhục kia. (2) 29-09-2014 173
685. Chương 685 : Da dầy vô địch. 29-09-2014 191
686. Chương 686 : Thiên ngoại gặp nạn. (1) 29-09-2014 182
687. Chương 687 : Thiên ngoại gặp nạn. (2) 29-09-2014 181
688. Chương 688 : Chuyển thế Thần Ma. (1) 29-09-2014 183
689. Chương 689 : Chuyển thế Thần Ma. (2) 29-09-2014 180
690. Chương 690 : Da trâu đầy trời, bốc phét tùm lum. (1) 29-09-2014 190
691. Chương 691 : Da trâu đầy trời, bốc phét tùm lum. (2) 29-09-2014 193
692. Chương 692 : Thần Đế chuyển thế thân. (1) 29-09-2014 195
693. Chương 693 : Thần Đế chuyển thế thân. (2) 29-09-2014 175
694. Chương 694 : Loạn búa chém chết. 29-09-2014 199
695. Chương 695 : Lai lịch quá lớn. (1) 29-09-2014 191
696. Chương 696 : Lai lịch quá lớn. (2) 29-09-2014 208
697. Chương 697 : Thiếu niên, hiện ra nguyên hình sao! (1) 29-09-2014 206
698. Chương 698 : Thiếu niên, hiện ra nguyên hình sao! (2) 29-09-2014 187
699. Chương 699 : Thiên Đạo chí bảo. (1) 29-09-2014 190
700. Chương 700 : Thiên Đạo chí bảo. (2) 29-09-2014 198
701. Chương 701 : Dẫn Ngộ Thiên Đạo. 29-09-2014 202
702. Chương 702 : Phụng mệnh phá bỏ và dời đi nơi khác. (1) 29-09-2014 231
703. Chương 703 : Phụng mệnh phá bỏ và dời đi nơi khác. (2) 29-09-2014 200
704. Chương 704 : Chấp Pháp Thánh Tôn. (1) 29-09-2014 209
705. Chương 705 : Chấp Pháp Thánh Tôn. (2) 29-09-2014 185
706. Chương 706 : Đại náo Ứng Long thế giới. (1) 29-09-2014 204
707. Chương 707 : Đại náo Ứng Long thế giới. (2) 29-09-2014 186
708. Chương 708 : Mưu cầu sinh lộ. 29-09-2014 201
709. Chương 709 : Ta bỏ không được. (1) 29-09-2014 191
710. Chương 710 : Ta bỏ không được. (2) 29-09-2014 202
711. Chương 711 : Ngang ngược. (1) 29-09-2014 195
712. Chương 712 : Ngang ngược. (2) 29-09-2014 215
713. Chương 713 : Bóp áp hết thảy, tín niệm vô địch. (1) 29-09-2014 210
714. Chương 714 : Bóp áp hết thảy, tín niệm vô địch. (2) 29-09-2014 196
715. Chương 715 : Đứng đầu Trung Hưng. (1) 29-09-2014 195
716. Chương 716 : Đứng đầu Trung Hưng. (2) 29-09-2014 193
717. Chương 717 : Bất xá thiên công. (1) 29-09-2014 208
718. Chương 718 : Bất xá thiên công. (2) 29-09-2014 215
719. Chương 719 : Cho ngươi áp lực 29-09-2014 150
720. Chương 720 : Thiên nếu có tình Thiên cũng lão. (1) 29-09-2014 185
721. Chương 721 : Thiên nếu có tình Thiên cũng lão. (2) 29-09-2014 207
722. Chương 722 : Vô đề. 29-09-2014 218
723. Chương 723 : Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (1) 29-09-2014 184
724. Chương 724 : Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (2) 29-09-2014 196
725. Chương 725 : Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (3) 29-09-2014 213
726. Chương 726 : Tất cả hung hiểm. (1) 29-09-2014 202
727. Chương 727 : Tất cả hung hiểm. (2) 29-09-2014 191
728. Chương 728 : Giết chóc trước đại chiến. (1) 29-09-2014 196
729. Chương 729 : Giết chóc trước đại chiến. (2) 29-09-2014 201
730. Chương 730 : Long Hổ Tông diệt môn. (1) 29-09-2014 201
731. Chương 731 : Long Hổ Tông diệt môn. (2) 29-09-2014 203
732. Chương 732 : Tính toán không bỏ sót. 29-09-2014 204
733. Chương 733 : Diệt môn huyết chiến. (1) 29-09-2014 219
734. Chương 734 : Diệt môn huyết chiến. (2) 29-09-2014 222
735. Chương 735 : Ta muốn đánh chết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể. (1) 29-09-2014 202
736. Chương 736 : Ta muốn đánh chết ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể. (2) 29-09-2014 208
737. Chương 737 : Đánh một trận diệt sạch. (1) 29-09-2014 182
738. Chương 738 : Đánh một trận diệt sạch. (2) 29-09-2014 175
739. Chương 739 : Tính toán Thái Hoàng lão tổ. (1) 29-09-2014 196
740. Chương 740 : Tính toán Thái Hoàng lão tổ. (2) 29-09-2014 204
741. Chương 741 : Thái Hoàng biến mất trí nhớ. 29-09-2014 214
742. Chương 742 : Một con cá lớn. (1) 29-09-2014 203
743. Chương 743 : Một con cá lớn. (2) 29-09-2014 206
744. Chương 744 : Biển sâu trọng bảo. (1) 29-09-2014 208
745. Chương 745 : Biển sâu trọng bảo. (2) 29-09-2014 197
746. Chương 746 : Ta cùng đồng bọn của ta đều sợ ngây người. (1) 29-09-2014 189
747. Chương 747 : Ta cùng đồng bọn của ta đều sợ ngây người. (2) 29-09-2014 198
748. Chương 748 : Thần Ma trong tinh không. 29-09-2014 208
749. Chương 749 : Xây chủ tinh khác. (1) 29-09-2014 198
750. Chương 750 : Xây chủ tinh khác. (2) 29-09-2014 191
751. Chương 751 : Chủ công, có người bắt nạt chim của ngươi. (1) 29-09-2014 224
752. Chương 752 : Chủ công, có người bắt nạt chim của ngươi. (2) 29-09-2014 199
753. Chương 753 : Vạn Yêu tới bái. (1) 29-09-2014 201
754. Chương 754 : Vạn Yêu tới bái. (2) 29-09-2014 207
755. Chương 755 : Hàng phục Vạn Yêu. (1) 29-09-2014 228
756. Chương 756 : Hàng phục Vạn Yêu. (2) 29-09-2014 197
757. Chương 757 : Khuếch trương thánh tông. 29-09-2014 195
758. Chương 758 : Thân thể thành thánh. (1) 29-09-2014 202
759. Chương 759 : Thân thể thành thánh. (2) 29-09-2014 205
760. Chương 760 : Huyền Thiên Giáo Chủ. (1) 29-09-2014 201
761. Chương 761 : Huyền Thiên Giáo Chủ. (2) 29-09-2014 204
762. Chương 762 : Yêu ma đột kích. (1) 29-09-2014 209
763. Chương 763 : Yêu ma đột kích. (2) 29-09-2014 201
764. Chương 764 : Bắt luyện hóa. (1) 29-09-2014 183
765. Chương 765 : Bắt luyện hóa. (2) 29-09-2014 191
766. Chương 766 : Cáo mượn oai hùm. (1) 29-09-2014 177
767. Chương 767 : Cáo mượn oai hùm. (2) 29-09-2014 193
768. Chương 768 : Thiên Đạo chi kiếp. (1) 29-09-2014 191
769. Chương 769 : Thiên Đạo chi kiếp. (2) 29-09-2014 209
770. Chương 770 : Thoát thai hoán cốt, Thiên đạo đúc chân thân. 29-09-2014 169
771. Chương 771 : Cũng là của chúng ta! (1) 29-09-2014 154
772. Chương 772 : Cũng là của chúng ta! (2) 29-09-2014 201
773. Chương 773 : Trấn Thiên Thần Đế. (1) 29-09-2014 214
774. Chương 774 : Trấn Thiên Thần Đế. (2) 29-09-2014 218
775. Chương 775 : Muốn học sao? Ta dạy cho ngươi. (1) 29-09-2014 206
776. Chương 776 : Muốn học sao? Ta dạy cho ngươi. (2) 29-09-2014 216
777. Chương 777 : Hồng Mông chi cốt. 29-09-2014 208
778. Chương 778 : Thần kiếm xuất thế. (1) 29-09-2014 209
779. Chương 779 : Thần kiếm xuất thế. (2) 29-09-2014 238
780. Chương 780 : Ngay tại chỗ đánh chết. (1) 29-09-2014 214
781. Chương 781 : Ngay tại chỗ đánh chết. (2) 29-09-2014 191
782. Chương 782 : Bảo khố trong điện. (1) 29-09-2014 142
783. Chương 783 : Bảo khố trong điện. (2) 29-09-2014 207
784. Chương 784 : Kiếm khí vô địch. (1) 29-09-2014 195
785. Chương 785 : Kiếm khí vô địch. (2) 29-09-2014 202
786. Chương 786 : Kiếm Cốc đoạt kiếm. (1) 29-09-2014 213
787. Chương 787 : Kiếm Cốc đoạt kiếm. (2) 29-09-2014 200
788. Chương 788 : Một lưới bắt hết! (1) 29-09-2014 206
789. Chương 789 : Một lưới bắt hết! (2) 29-09-2014 205
790. Chương 790 : Quỳ Ngưu Hỏa Phượng. (1) 29-09-2014 214
791. Chương 791 : Quỳ Ngưu Hỏa Phượng. (2) 29-09-2014 189
792. Chương 792 : Bọ ngựa rình ve. (1) 29-09-2014 206
793. Chương 793 : Bọ ngựa rình ve. (2) 29-09-2014 215
794. Chương 794 : Cướp sạch các ngươi! 29-09-2014 204
795. Chương 795 : Nhất thống Nguyên Giới. (1) 29-09-2014 211
796. Chương 796 : Nhất thống Nguyên Giới. (2) 29-09-2014 195
797. Chương 797 : Trung Thiên thế giới. (1) 29-09-2014 201
798. Chương 798 : Trung Thiên thế giới. (2) 29-09-2014 201
799. Chương 799 : Huyền Đô thiên kiếp. (1) 29-09-2014 215
800. Chương 800 : Huyền Đô thiên kiếp. (2) 29-09-2014 203
801. Chương 801 : Liều chết đánh cược một lần. (1) 29-09-2014 216
802. Chương 802 : Liều chết đánh cược một lần. (2) 29-09-2014 201
803. Chương 803 : Bộ lạc thủ hộ thần. (1) 29-09-2014 205
804. Chương 804 : Bộ lạc thủ hộ thần. (2) 29-09-2014 198
805. Chương 805 : Một kỳ giữ cửa. 29-09-2014 194
806. Chương 806 : Bệnh thể trấn vạn tộc. (1) 29-09-2014 190
807. Chương 807 : Bệnh thể trấn vạn tộc. (2) 29-09-2014 202
808. Chương 808 : Cướp giết thần minh phân thân. (1) 29-09-2014 201
809. Chương 809 : Cướp giết thần minh phân thân. (2) 29-09-2014 200
810. Chương 810 : Trọng Tố Kim Thân. (1) 29-09-2014 190
811. Chương 811 : Trọng Tố Kim Thân. (2) 29-09-2014 206
812. Chương 812 : Cửu Chuyển Chiến Thể. (1) 29-09-2014 185
813. Chương 813 : Cửu Chuyển Chiến Thể. (2) 29-09-2014 192
814. Chương 814 : Ta đã trở về. 29-09-2014 130
815. Chương 815 : Đi ra ngoài rửa sạch! (1) 29-09-2014 199
816. Chương 816 : Đi ra ngoài rửa sạch! (2) 29-09-2014 192
817. Chương 817 : Ngươi sướng hay không? (1) 29-09-2014 206
818. Chương 818 : Ngươi sướng hay không? (2) 29-09-2014 203
819. Chương 819 : Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể. (1) 29-09-2014 201
820. Chương 820 : Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể. (2) 29-09-2014 192
821. Chương 821 : Cường giả tụ tập. 29-09-2014 177
822. Chương 822 : Tam Khuyết Đạo Nhân gặp gỡ bi thảm. (1) 29-09-2014 204
823. Chương 823 : Tam Khuyết Đạo Nhân gặp gỡ bi thảm. (2) 29-09-2014 180
824. Chương 824 : Ngươi xuống tới, một mình đấu. (1) 29-09-2014 193
825. Chương 825 : Ngươi xuống tới, một mình đấu. (2) 29-09-2014 188
826. Chương 826 : Một chiêu đánh bại. (1) 29-09-2014 130
827. Chương 827 : Một chiêu đánh bại. (2) 29-09-2014 197
828. Chương 828 : Tấm gương đạo đức. (1) 29-09-2014 192
829. Chương 829 : Tấm gương đạo đức. (2) 29-09-2014 191
830. Chương 830 : Thần Cấm luyện bảo. (1) 29-09-2014 195
831. Chương 831 : Thần Cấm luyện bảo. (2) 29-09-2014 202
832. Chương 832 : Bất Diệt Chi Thể. (1) 29-09-2014 202
833. Chương 833 : Bất Diệt Chi Thể. (2) 29-09-2014 201
834. Chương 834 : Phàm Thể bại Thần Thể. 29-09-2014 187
835. Chương 835 : Đùa giỡn tiên tử. (1) 29-09-2014 191
836. Chương 836 : Đùa giỡn tiên tử. (2) 29-09-2014 189
837. Chương 837 : Đại sư làm giả. (1) 29-09-2014 188
838. Chương 838 : Đại sư làm giả. (2) 29-09-2014 197
839. Chương 839 : Đàm Trí thánh tăng. (1) 29-09-2014 190
840. Chương 840 : Đàm Trí thánh tăng. (2) 29-09-2014 183
841. Chương 841 : Để xuống Đồ Đao. 29-09-2014 196
842. Chương 842 : Giết Vô Đạo. (1) 29-09-2014 191
843. Chương 843 : Giết Vô Đạo. (2) 29-09-2014 183
844. Chương 844 : Cưỡng đoạt Thần Mộc Lệnh. (1) 29-09-2014 198
845. Chương 845 : Cưỡng đoạt Thần Mộc Lệnh. (2) 29-09-2014 197
846. Chương 846 : Rồng rắn lẫn lộn. (1) 29-09-2014 187
847. Chương 847 : Rồng rắn lẫn lộn. (2) 29-09-2014 189
848. Chương 848 : Không cho ngươi xuất sắc như vậy. (1) 29-09-2014 208
849. Chương 849 : Không cho ngươi xuất sắc như vậy. (2) 29-09-2014 174
850. Chương 850 : Trong lúc vô tình bày ra sát cục. (1) 29-09-2014 192
851. Chương 851 : Trong lúc vô tình bày ra sát cục. (2) 29-09-2014 190
852. Chương 852 : Tuyệt thế thần dược. (1) 29-09-2014 201
853. Chương 853 : Tuyệt thế thần dược. (2) 29-09-2014 186
854. Chương 854 : Ao đầm thần bí. (1) 29-09-2014 191
855. Chương 855 : Ao đầm thần bí. (2) 29-09-2014 208
856. Chương 856 : Thánh Quân cổ thi. 29-09-2014 188
857. Chương 857 : Ngươi lễ phép. (1) 29-09-2014 191
858. Chương 858 : Ngươi lễ phép. (2) 29-09-2014 192
859. Chương 859 : Phong hồi lộ chuyển. (1) 29-09-2014 200
860. Chương 860 : Phong hồi lộ chuyển. (2) 29-09-2014 204
861. Chương 861 : Đẩy ngã khiêng đi. (1) 29-09-2014 199
862. Chương 862 : Đẩy ngã khiêng đi. (2) 29-09-2014 201
863. Chương 863 : Đẩy ngã khiêng đi. (3) 29-09-2014 179
864. Chương 864 : Tâm tình vô địch, tri hành hợp nhất. (1) 29-09-2014 190
865. Chương 865 : Tâm tình vô địch, tri hành hợp nhất. (2) 29-09-2014 192
866. Chương 866 : Khay ngọc trảm đạo cơ. (1) 29-09-2014 195
867. Chương 867 : Khay ngọc trảm đạo cơ. (2) 29-09-2014 189
868. Chương 868 : Trấn hồn thánh âm. (1) 29-09-2014 186
869. Chương 869 : Trấn hồn thánh âm. (2) 29-09-2014 183
870. Chương 870 : Đế lăng và sự nghi ngờ. (1) 29-09-2014 196
871. Chương 871 : Đế lăng và sự nghi ngờ. (2) 29-09-2014 194
872. Chương 872 : Không phải tử vong bình thường. 29-09-2014 187
873. Chương 873 : Hư về đến nhà. (1) 29-09-2014 192
874. Chương 874 : Hư về đến nhà. (2) 29-09-2014 198
875. Chương 875 : Tinh Quang Đại Đế. (1) 29-09-2014 196
876. Chương 876 : Tinh Quang Đại Đế. (2) 29-09-2014 190
877. Chương 877 : Âm mưu kinh thế. (1) 29-09-2014 205
878. Chương 878 : Âm mưu kinh thế. (2) 29-09-2014 226
879. Chương 879 : Chân tướng phơi bày. 29-09-2014 214
880. Chương 880 : Hàng ma vệ đạo. (1) 29-09-2014 189
881. Chương 881 : Hàng ma vệ đạo. (2) 29-09-2014 210
882. Chương 882 : Mưu định hết thảy. (1) 29-09-2014 200
883. Chương 883 : Mưu định hết thảy. (2) 29-09-2014 198
884. Chương 884 : Thần cấp chiến đấu. (1) 29-09-2014 193
885. Chương 885 : Thần cấp chiến đấu. (2) 29-09-2014 195
886. Chương 886 : Huyết tẩy thảm thiết. 29-09-2014 204
887. Chương 887 : Đông Cực Dị Tộc. (1) 29-09-2014 205
888. Chương 888 : Đông Cực Dị Tộc. (2) 29-09-2014 202
889. Chương 889 : Giáo chủ giúp ngươi sờ căn cốt. (1) 29-09-2014 201
890. Chương 890 : Giáo chủ giúp ngươi sờ căn cốt. (2) 29-09-2014 194
891. Chương 891 : Thái Hoàng hiện ra. (1) 29-09-2014 196
892. Chương 892 : Thái Hoàng hiện ra. (2) 29-09-2014 195
893. Chương 893 : Giáo chủ điên cuồng. (1) 29-09-2014 193
894. Chương 894 : Giáo chủ điên cuồng. (2) 29-09-2014 180
895. Chương 895 : Thái Hoàng lão tổ ta tới ! Tới tìm thù ! (1) 29-09-2014 197
896. Chương 896 : Thái Hoàng lão tổ ta tới ! Tới tìm thù ! (2) 29-09-2014 180
897. Chương 897 : Hơi thở Thiên Đạo. 29-09-2014 214
898. Chương 898 : Huyền Nữ Băng Cung. (1) 29-09-2014 195
899. Chương 899 : Huyền Nữ Băng Cung. (2) 29-09-2014 204
900. Chương 900 : Bát thiên đại họa. (1) 29-09-2014 206
901. Chương 901 : Bát thiên đại họa. (2) 29-09-2014 195
902. Chương 902 : Hai lần diệt cả nhà ngươi. (1) 29-09-2014 203
903. Chương 903 : Hai lần diệt cả nhà ngươi. (2) 29-09-2014 197
904. Chương 904 : Dìm nước Thái Huyền. (1) 29-09-2014 196
905. Chương 905 : Dìm nước Thái Huyền. (2) 29-09-2014 189
906. Chương 906 : Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (1) 29-09-2014 205
907. Chương 907 : Ngươi là Giang Nam mời đến cứu binh sao? (2) 29-09-2014 185
908. Chương 908 : Mãnh liệt gọt Thái Hoàng. 29-09-2014 208
909. Chương 909 : Không có đất đặt chân. (1) 29-09-2014 184
910. Chương 910 : Không có đất đặt chân. (2) 29-09-2014 134
911. Chương 911 : Tiểu Hôi Hôi sinh ra. (1) 29-09-2014 191
912. Chương 912 : Tiểu Hôi Hôi sinh ra. (2) 29-09-2014 212
913. Chương 913 : Đế lăng Minh Thổ. (2) 29-09-2014 190
914. Chương 914 : Nguyệt Ma Mê Thần. (1) 29-09-2014 191
915. Chương 915 : Nguyệt Ma Mê Thần. (2) 29-09-2014 201
916. Chương 916 : Nội tâm thuần lương. 29-09-2014 209
917. Chương 917 : Cửu Âm Thánh Long. (1) 29-09-2014 197
918. Chương 918 : Cửu Âm Thánh Long. (2) 29-09-2014 196
919. Chương 919 : Nội tình ra hết. (1) 29-09-2014 199
920. Chương 920 : Nội tình ra hết. (2) 29-09-2014 206
921. Chương 921 : Thành tựu chưa ai từng có! (1) 29-09-2014 187
922. Chương 922 : Thành tựu chưa ai từng có! (2) 29-09-2014 177
923. Chương 923 : Minh Thổ trấn bia. (1) 29-09-2014 196
924. Chương 924 : Minh Thổ trấn bia. (2) 29-09-2014 182
925. Chương 925 : Tiểu tăng Diệu Đế. 29-09-2014 218
926. Chương 926 : Lâu thuyền Tam Đồ Hà. (1) 29-09-2014 200
927. Chương 927 : Lâu thuyền Tam Đồ Hà. (2) 29-09-2014 190
928. Chương 928 : Giáo chủ uy vũ. (1) 29-09-2014 211
929. Chương 929 : Giáo chủ uy vũ. (2) 29-09-2014 200
930. Chương 930 : Thiên quan đại doanh. (1) 29-09-2014 198
931. Chương 931 : Thiên quan đại doanh. (2) 29-09-2014 203
932. Chương 932 : Trùng kích Huyết Thần lâu. 29-09-2014 208
933. Chương 933 : Càn quét Huyền Vũ doanh. (1) 29-09-2014 191
934. Chương 934 : Càn quét Huyền Vũ doanh. (2) 29-09-2014 198
935. Chương 935 : Giáo chủ, ngươi thực sự là người đọc sách? (1) 29-09-2014 193
936. Chương 936 : Giáo chủ, ngươi thực sự là người đọc sách? (2) 29-09-2014 211
937. Chương 937 : Chia của. (1) 29-09-2014 180
938. Chương 938 : Chia của. (2) 29-09-2014 187
939. Chương 939 : Cửu U Hoàng Tuyền. 29-09-2014 188
940. Chương 940 : Không nên thỏa hiệp. (1) 29-09-2014 201
941. Chương 941 : Không nên thỏa hiệp. (2) 29-09-2014 192
942. Chương 942 : Cùng nhau đánh hắn. (1) 29-09-2014 194
943. Chương 943 : Cùng nhau đánh hắn. (2) 29-09-2014 193
944. Chương 944 : Yêu Thần uy hiếp. (1) 29-09-2014 120
945. Chương 945 : Yêu Thần uy hiếp. (2) 29-09-2014 180
946. Chương 946 : Vọng Tiên Đài mở. (1) 29-09-2014 192
947. Chương 947 : Vọng Tiên Đài mở. (2) 29-09-2014 188
948. Chương 948 : Mầm hồng căn chính. 29-09-2014 205
949. Chương 949 : Vô hình cổ thi. (1) 29-09-2014 197
950. Chương 950 : Vô hình cổ thi. (2) 29-09-2014 194
951. Chương 951 : Người đông thế mạnh. (1) 29-09-2014 201
952. Chương 952 : Người đông thế mạnh. (2) 29-09-2014 203
953. Chương 953 : Hi Hoàng Thái Tử. (1) 29-09-2014 193
954. Chương 954 : Hi Hoàng Thái Tử. (2) 29-09-2014 193
955. Chương 955 : Cửu thế cường nhân. (1) 29-09-2014 194
956. Chương 956 : Cửu thế cường nhân. (2) 29-09-2014 185
957. Chương 957 : Khách không mời mà đến. 29-09-2014 191
958. Chương 958 : Tha các ngươi không chết. (1) 29-09-2014 199
959. Chương 959 : Tha các ngươi không chết. (2) 29-09-2014 182
960. Chương 960 : Phát rồ. (1) 29-09-2014 191
961. Chương 961 : Phát rồ. (2) 29-09-2014 207
962. Chương 962 : Thiên chung địa đỉnh. (1) 29-09-2014 197
963. Chương 963 : Thiên chung địa đỉnh. (2) 29-09-2014 205
964. Chương 964 : Câu Trần Thiên Cung. (1) 29-09-2014 201
965. Chương 965 : Câu Trần Thiên Cung. (2) 29-09-2014 196
966. Chương 966 : Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân. (1) 29-09-2014 181
967. Chương 967 : Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân. (2) 29-09-2014 210
968. Chương 968 : Cướp sạch quần hùng. (1) 29-09-2014 183
969. Chương 969 : Cướp sạch quần hùng. (2) 29-09-2014 191
970. Chương 970 : Tam Khuyết bi thúc. (1) 29-09-2014 194
971. Chương 971 : Tam Khuyết bi thúc. (2) 29-09-2014 185
972. Chương 972 : Ta đưa ngươi về nhà! 29-09-2014 183
973. Chương 973 : Kinh diễm. (1) 29-09-2014 179
974. Chương 974 : Kinh diễm. (2) 29-09-2014 194
975. Chương 975 : Một thương đóng đinh. (1) 29-09-2014 184
976. Chương 976 : Một thương đóng đinh. (2) 29-09-2014 206
977. Chương 977 : Họa loạn thần đỉnh. (1) 29-09-2014 191
978. Chương 978 : Họa loạn thần đỉnh. (2) 29-09-2014 190
979. Chương 979 : Hết thảy đào thải. (1) 29-09-2014 190
980. Chương 980 : Hết thảy đào thải. (2) 29-09-2014 185
981. Chương 981 : Người chọn lựa đã định. (1) 29-09-2014 210
982. Chương 982 : Người chọn lựa đã định. (2) 29-09-2014 185
983. Chương 983 : Thiên Đạo cộng minh. 29-09-2014 191
984. Chương 984 : U Đế quỷ thuyền. (1) 29-09-2014 190
985. Chương 985 : U Đế quỷ thuyền. (2) 29-09-2014 208
986. Chương 986 : Đa Văn Thánh Nhân. (1) 29-09-2014 202
987. Chương 987 : Đa Văn Thánh Nhân. (2) 29-09-2014 186
988. Chương 988 : Chín Đại Thế Giới. (1) 29-09-2014 127
989. Chương 989 : Chín Đại Thế Giới. (2) 29-09-2014 184
990. Chương 990 : Tam đại dế nhũi tề tụ. 29-09-2014 209
991. Chương 991 : Vọng Tiên Đài mở. (1) 29-09-2014 169
992. Chương 992 : Vọng Tiên Đài mở. (2) 29-09-2014 183
993. Chương 993 : Thần Ma thí nghiệm tràng. (1) 29-09-2014 193
994. Chương 994 : Thần Ma thí nghiệm tràng. (2) 29-09-2014 202
995. Chương 995 : Chém giết Tiên Thiên Thần Ma. (1) 29-09-2014 252
996. Chương 996 : Chém giết Tiên Thiên Thần Ma. (2) 29-09-2014 184
997. Chương 997 : Khiêng đi Thánh sơn. (1) 29-09-2014 178
998. Chương 998 : Khiêng đi Thánh sơn. (2) 29-09-2014 204
999. Chương 999 : Cùng ta họ Giang a! (1) 29-09-2014 200
1000. Chương 1000 : Cùng ta họ Giang a! (2) 29-09-2014 202
1001. Chương 1001 : Cứu trước cướp sau. 29-09-2014 181
1002. Chương 1002 : Tạo hóa thần khí. (1) 29-09-2014 198
1003. Chương 1003 : Tạo hóa thần khí. (2) 29-09-2014 212
1004. Chương 1004 : Quái thụ huyền thi. (1) 29-09-2014 206
1005. Chương 1005 : Quái thụ huyền thi. (2) 29-09-2014 209
1006. Chương 1006 : Solo hay là quần đấu. (1) 29-09-2014 187
1007. Chương 1007 : Solo hay là quần đấu. (2) 29-09-2014 186
1008. Chương 1008 : Năm trăm vị Thái Hoàng Lão Tổ. (1) 29-09-2014 201
1009. Chương 1009 : Năm trăm vị Thái Hoàng Lão Tổ. (2) 29-09-2014 196
1010. Chương 1010 : Chỉ sống ở kiếp này. (1) 29-09-2014 194
1011. Chương 1011 : Chỉ sống ở kiếp này. (2) 29-09-2014 199
1012. Chương 1012 : Ngụy Tiên Thể. 29-09-2014 195
1013. Chương 1013 : Thần Đế Thông U. (1) 29-09-2014 204
1014. Chương 1014 : Thần Đế Thông U. (2) 29-09-2014 193
1015. Chương 1015 : Cùng thiếu niên Thần Đế tranh hùng! (1) 29-09-2014 182
1016. Chương 1016 : Cùng thiếu niên Thần Đế tranh hùng! (2) 29-09-2014 224
1017. Chương 1017 : Người thứ hai không tưởng được! (1) 29-09-2014 377
1018. Chương 1018 : Người thứ hai không tưởng được! (2) 29-09-2014 210
1019. Chương 1019 : To gan lớn mật. (1) 29-09-2014 197
1020. Chương 1020 : To gan lớn mật. (2) 29-09-2014 198
1021. Chương 1021 : Nhất tiếu mẫn ân cừu. 29-09-2014 206
1022. Chương 1022 : Ngay cả ngươi cũng đoạt. (1) 29-09-2014 192
1023. Chương 1023 : Ngay cả ngươi cũng đoạt. (2) 29-09-2014 186
1024. Chương 1024 : Giáo chủ hung mãnh. (1) 29-09-2014 215
1025. Chương 1025 : Giáo chủ hung mãnh. (2) 29-09-2014 193
1026. Chương 1026 : Giáo chủ phát uy. (1) 29-09-2014 205
1027. Chương 1027 : Giáo chủ phát uy. (2) 29-09-2014 207
1028. Chương 1028 : Xảy ra chuyện lớn! (1) 29-09-2014 193
1029. Chương 1029 : Xảy ra chuyện lớn! (2) 29-09-2014 204
1030. Chương 1030 : Năm ngàn vạn năm đệ nhất kiêu hùng. (1) 29-09-2014 213
1031. Chương 1031 : Năm ngàn vạn năm đệ nhất kiêu hùng. (2) 29-09-2014 207
1032. Chương 1032 : Thần Đế? Ngươi không xứng! (1) 29-09-2014 189
1033. Chương 1033 : Thần Đế? Ngươi không xứng! (2) 29-09-2014 198
1034. Chương 1034 : Nhân định thắng thiên. (1) 29-09-2014 196
1035. Chương 1035 : Nhân định thắng thiên. (2) 29-09-2014 191
1036. Chương 1036 : Âm Dương giao thái, Thần Nhân giao cảm. (1) 29-09-2014 193
1037. Chương 1037 : Âm Dương giao thái, Thần Nhân giao cảm. (2) 29-09-2014 199
1038. Chương 1038 : Phản kích Địa ngục. (1) 29-09-2014 209
1039. Chương 1039 : Phản kích Địa ngục. (2) 29-09-2014 194
1040. Chương 1040 : Bá chủ chi uy. 29-09-2014 199
1041. Chương 1041 : Địa ngục Đế sứ. (1) 29-09-2014 205
1042. Chương 1042 : Địa ngục Đế sứ. (2) 29-09-2014 199
1043. Chương 1043 : Mạo hiểm tỷ thí. (1) 29-09-2014 190
1044. Chương 1044 : Mạo hiểm tỷ thí. (2) 29-09-2014 190
1045. Chương 1045 : Viện quân không đáng tin cậy. (1) 29-09-2014 192
1046. Chương 1046 : Viện quân không đáng tin cậy. (2) 29-09-2014 193
1047. Chương 1047 : Chiến trường chăn thả. (1) 29-09-2014 211
1048. Chương 1048 : Chiến trường chăn thả. (2) 29-09-2014 199
1049. Chương 1049 : Ngoài ta còn ai. (1) 29-09-2014 201
1050. Chương 1050 : Ngoài ta còn ai. (2) 29-09-2014 195
1051. Chương 1051 : Sâm La Ma Đế. (1) 29-09-2014 199
1052. Chương 1052 : Sâm La Ma Đế. (2) 29-09-2014 195
1053. Chương 1053 : Ngụy Đế Hoàng Thần Thể. 29-09-2014 191
1054. Chương 1054 : Vân Thành Tinh Lục. (1) 29-09-2014 203
1055. Chương 1055 : Vân Thành Tinh Lục. (2) 29-09-2014 189
1056. Chương 1056 : Các ngươi cũng là dế nhũi. (1) 29-09-2014 203
1057. Chương 1057 : Các ngươi cũng là dế nhũi. (2) 29-09-2014 205
1058. Chương 1058 : Đấu La Thần Chủ. (1) 29-09-2014 202
1059. Chương 1059 : Đấu La Thần Chủ. (2) 29-09-2014 189
1060. Chương 1060 : Thần Đế Tâm Kinh. (1) 29-09-2014 195
1061. Chương 1061 : Thần Đế Tâm Kinh. (2) 29-09-2014 191
1062. Chương 1062 : Tấm màn đen phủ xuống. (1) 29-09-2014 181
1063. Chương 1063 : Tấm màn đen phủ xuống. (2) 29-09-2014 199
1064. Chương 1064 : Quét ngang vạn giới không có đối thủ. (1) 29-09-2014 193
1065. Chương 1065 : Quét ngang vạn giới không có đối thủ. (2) 29-09-2014 188
1066. Chương 1066 : Ngươi rốt cuộc là người nào? (1) 29-09-2014 194
1067. Chương 1067 : Ngươi rốt cuộc là người nào? (2) 29-09-2014 192
1068. Chương 1068 : Quét thành đất trống. 29-09-2014 191
1069. Chương 1069 : Thiên La Địa Võng. (1) 29-09-2014 194
1070. Chương 1070 : Thiên La Địa Võng. (2) 29-09-2014 203
1071. Chương 1071 : Tiểu tử thúi, giả bộ rất giống. (1) 29-09-2014 194
1072. Chương 1072 : Tiểu tử thúi, giả bộ rất giống. (2) 29-09-2014 192
1073. Chương 1073 : Gian xảo vô song. (1) 29-09-2014 204
1074. Chương 1074 : Gian xảo vô song. (2) 29-09-2014 194
1075. Chương 1075 : Một quyền đánh nổ tung ngươi. 29-09-2014 198
1076. Chương 1076 : Đạo Vương triệu kiến. (1) 29-09-2014 206
1077. Chương 1077 : Đạo Vương triệu kiến. (2) 29-09-2014 200
1078. Chương 1078 : Tạo hóa sống lại. (1) 29-09-2014 209
1079. Chương 1079 : Tạo hóa sống lại. (2) 29-09-2014 202
1080. Chương 1080 : Bí mật ở dưới Ngọc bàn. (1) 29-09-2014 197
1081. Chương 1081 : Bí mật ở dưới Ngọc bàn. (2) 29-09-2014 218
1082. Chương 1082 : Phụng Thiên Thừa Vận. (1) 29-09-2014 195
1083. Chương 1083 : Phụng Thiên Thừa Vận. (2) 29-09-2014 178
1084. Chương 1084 : Bổ Thiên chín tổ. 29-09-2014 216
1085. Chương 1085 : Hoàng Đạo Cực Cảnh. (1) 29-09-2014 201
1086. Chương 1086 : Hoàng Đạo Cực Cảnh. (2) 29-09-2014 187
1087. Chương 1087 : Cổ Vương Thần Chủ. (1) 29-09-2014 205
1088. Chương 1088 : Cổ Vương Thần Chủ. (2) 29-09-2014 197
1089. Chương 1089 : Giết ra côn trùng vây. (1) 29-09-2014 205
1090. Chương 1090 : Giết ra côn trùng vây. (2) 29-09-2014 192
1091. Chương 1091 : Chém tế cờ. (1) 29-09-2014 199
1092. Chương 1092 : Chém tế cờ. (2) 29-09-2014 189
1093. Chương 1093 : Thánh Thiên Đại Tôn. (1) 29-09-2014 210
1094. Chương 1094 : Thánh Thiên Đại Tôn. (2) 29-09-2014 212
1095. Chương 1095 : Tụng tên của ta. 29-09-2014 191
1096. Chương 1096 : Vô pháp vô thiên. (1) 29-09-2014 206
1097. Chương 1097 : Vô pháp vô thiên. (2) 29-09-2014 203
1098. Chương 1098 : Giáo chủ thần uy. (1) 29-09-2014 186
1099. Chương 1099 : Giáo chủ thần uy. (2) 29-09-2014 187
1100. Chương 1100 : Ký sinh trùng mẫu. (1) 29-09-2014 202
1101. Chương 1101 : Ký sinh trùng mẫu. (2) 29-09-2014 181
1102. Chương 1102 : Mượn đao giết Cổ Vương. 29-09-2014 211
1103. Chương 1103 : Thần chủ? Giết! (1) 29-09-2014 197
1104. Chương 1104 : Thần chủ? Giết! (2) 29-09-2014 204
1105. Chương 1105 : Bảo vật này cùng ta có duyên. (1) 29-09-2014 188
1106. Chương 1106 : Bảo vật này cùng ta có duyên. (2) 29-09-2014 193
1107. Chương 1107 : Trấn áp Thần Cấm. (1) 29-09-2014 202
1108. Chương 1108 : Trấn áp Thần Cấm. (2) 29-09-2014 194
1109. Chương 1109 : Vơ vét tài phú. (1) 29-09-2014 203
1110. Chương 1110 : Vơ vét tài phú. (2) 29-09-2014 204
1111. Chương 1111 : Thần Thoại lại hiện ra. (1) 29-09-2014 181
1112. Chương 1112 : Thần Thoại lại hiện ra. (2) 29-09-2014 189
1113. Chương 1113 : Hóa thân ngàn vạn. (1) 29-09-2014 184
1114. Chương 1114 : Hóa thân ngàn vạn. (2) 29-09-2014 158
1115. Chương 1115 : Chứng Đế chi bảo. 29-09-2014 169
1116. Chương 1116 : Vĩnh viễn trấn không sai. (1) 29-09-2014 194
1117. Chương 1117 : Vĩnh viễn trấn không sai. (2) 29-09-2014 206
1118. Chương 1118 : Hiến cụ tổ mày. (1) 29-09-2014 186
1119. Chương 1119 : Hiến cụ tổ mày. (2) 29-09-2014 176
1120. Chương 1120 : Khinh nhờn Thần Đế. (1) 29-09-2014 201
1121. Chương 1121 : Khinh nhờn Thần Đế. (2) 29-09-2014 193
1122. Chương 1122 : Ngươi dám âm ta? (1) 29-09-2014 197
1123. Chương 1123 : Ngươi dám âm ta? (2) 29-09-2014 179
1124. Chương 1124 : Lửa đốt Đế lăng! 29-09-2014 197
1125. Chương 1125 : Thần Đế Kim Thân là đại bổ. (1) 29-09-2014 207
1126. Chương 1126 : Thần Đế Kim Thân là đại bổ. (2) 29-09-2014 195
1127. Chương 1127 : Sinh không gặp thời. (1) 29-09-2014 190
1128. Chương 1128 : Sinh không gặp thời. (2) 29-09-2014 185
1129. Chương 1129 : Bạn cũ đoàn tụ. (1) 29-09-2014 183
1130. Chương 1130 : Bạn cũ đoàn tụ. (2) 29-09-2014 197
1131. Chương 1131 : Thần Giới mở ra. (1) 29-09-2014 184
1132. Chương 1132 : Thần Giới mở ra. (2) 29-09-2014 166
1133. Chương 1133 : Giáo chủ trở về. 29-09-2014 190
1134. Chương 1134 : Bát hoang lui tránh, quét ngang đương đại. (1) 29-09-2014 201
1135. Chương 1135 : Bát hoang lui tránh, quét ngang đương đại. (2) 29-09-2014 190
1136. Chương 1136 : Đương đại vô địch. (1) 29-09-2014 190
1137. Chương 1137 : Đương đại vô địch. (2) 29-09-2014 188
1138. Chương 1138 : Bắc Mạc Thi gia. (1) 29-09-2014 213
1139. Chương 1139 : Bắc Mạc Thi gia. (2) 29-09-2014 181
1140. Chương 1140 : Danh chấn Trung Thiên. (1) 29-09-2014 204
1141. Chương 1141 : Danh chấn Trung Thiên. (2) 29-09-2014 200
1142. Chương 1142 : Tùy ý Quân hái. (1) 29-09-2014 178
1143. Chương 1143 : Tùy ý Quân hái. (2) 29-09-2014 200
1144. Chương 1144 : Không bỏ không rời. (1) 29-09-2014 181
1145. Chương 1145 : Không bỏ không rời. (2) 29-09-2014 206
1146. Chương 1146 : Đánh đập tàn nhẫn. (1) 29-09-2014 195
1147. Chương 1147 : Đánh đập tàn nhẫn. (2) 29-09-2014 194
1148. Chương 1148 : Giáo chủ đính hôn. (1) 29-09-2014 182
1149. Chương 1149 : Giáo chủ đính hôn. (2) 29-09-2014 205
1150. Chương 1150 : Tuyệt thế cơ duyên. 29-09-2014 201
1151. Chương 1151 : Hồng Mông Chiến Thần Điện. (1) 29-09-2014 173
1152. Chương 1152 : Hồng Mông Chiến Thần Điện. (2) 29-09-2014 202
1153. Chương 1153 : Hóa Thân Thành Thần. (1) 29-09-2014 201
1154. Chương 1154 : Hóa Thân Thành Thần. (2) 29-09-2014 187
1155. Chương 1155 : Gặp Phải Cường Địch. (1) 29-09-2014 193
1156. Chương 1156 : Gặp Phải Cường Địch. (2) 29-09-2014 196
1157. Chương 1157 : Hồng Mông Tam Thánh. (1) 30-09-2014 201
1158. Chương 1158 : Hồng Mông Tam Thánh. (2) 30-09-2014 185
1159. Chương 1159 : Hỗn Độn Nguyên Thần. (1) 30-09-2014 184
1160. Chương 1160 : Hỗn Độn Nguyên Thần. (2) 30-09-2014 177
1161. Chương 1161 : Giới Vực Động Thiên 30-09-2014 195
1162. Chương 1162 : Trấn Ngục Giới Bi. (1) 30-09-2014 203
1163. Chương 1163 : Trấn Ngục Giới Bi. (2) 30-09-2014 187
1164. Chương 1164 : Thần Giới Mở Cửa. (1) 30-09-2014 180
1165. Chương 1165 : Thần Giới Mở Cửa. (2) 30-09-2014 180
1166. Chương 1166 : Ngươi Rất Tốt, Làm Chim Của Ta Nhé. (1) 30-09-2014 171
1167. Chương 1167 : Ngươi Rất Tốt, Làm Chim Của Ta Nhé. (2) 30-09-2014 192
1168. Chương 1168 : Ngươi Không Bằng Ta. (1) 30-09-2014 186
1169. Chương 1169 : Ngươi Không Bằng Ta. (2) 30-09-2014 205
1170. Chương 1170 : Lực Áp Hàng Phục. (1) 30-09-2014 192
1171. Chương 1171 : Lực Áp Hàng Phục. (2) 30-09-2014 177
1172. Chương 1172 : Giang Nam Đại Thủ Bút. (1) 30-09-2014 181
1173. Chương 1173 : Giang Nam Đại Thủ Bút. (2) 30-09-2014 184
1174. Chương 1174 : Bảy Dã Hài Tử. (1) 30-09-2014 189
1175. Chương 1175 : Bảy Dã Hài Tử. (2) 30-09-2014 193
1176. Chương 1176 : Chúng Ta Không Muốn Cùng Ngươi Kết Giao Bằng Hữu. 30-09-2014 188
1177. Chương 1177 : Da Mặt Siêu Dày. (1) 30-09-2014 184
1178. Chương 1178 : Da Mặt Siêu Dày. (2) 30-09-2014 181
1179. Chương 1179 : Mông Con Cọp. (1) 30-09-2014 193
1180. Chương 1180 : Mông Con Cọp. (2) 30-09-2014 194
1181. Chương 1181 : Chém Tay Cùng Uống Trà. (1) 30-09-2014 186
1182. Chương 1182 : Chém Tay Cùng Uống Trà. (2) 30-09-2014 193
1183. Chương 1183 : Vương Giả Trở Về! (1) 30-09-2014 186
1184. Chương 1184 : Vương Giả Trở Về! (2) 30-09-2014 187
1185. Chương 1185 : Người Cô Đơn. (1) 30-09-2014 200
1186. Chương 1186 : Người Cô Đơn. (2) 30-09-2014 196
1187. Chương 1187 : Trúc Tía Nở Hoa. (1) 02-10-2014 202
1188. Chương 1188 : Trúc Tía Nở Hoa. (2) 02-10-2014 199
1189. Chương 1189 : Cường Luyện Tay Ma Đế. (1) 02-10-2014 206
1190. Chương 1190 : Cường Luyện Tay Ma Đế. (2) 02-10-2014 191
1191. Chương 1191 : Luyện Hư Là Thật. (1) 02-10-2014 189
1192. Chương 1192 : Luyện Hư Là Thật. (2) 02-10-2014 179
1193. Chương 1193 : Lời Thề Lạc Ấn. (1) 02-10-2014 189
1194. Chương 1194 : Lời Thề Lạc Ấn. (2) 02-10-2014 183
1195. Chương 1195 : Bỉ Ngạn Thần Châu. (1) 02-10-2014 191
1196. Chương 1196 : Bỉ Ngạn Thần Châu. (2) 02-10-2014 181
1197. Chương 1197 : Cò Kè Mặc Cả. (1) 02-10-2014 188
1198. Chương 1198 : Cò Kè Mặc Cả. (2) 02-10-2014 188
1199. Chương 1199 : Bỉ Ngạn Nghi Ngờ 02-10-2014 193
1200. Chương 1200 : Ngươi Là Ai. (1) 02-10-2014 200
1201. Chương 1201 : Ngươi Là Ai. (2) 02-10-2014 203
1202. Chương 1202 : Chém Giết Thần Ma. (1) 02-10-2014 185
1203. Chương 1203 : Chém Giết Thần Ma. (2) 02-10-2014 190
1204. Chương 1204 : Lấy Cứng Chọi Cứng. (1) 02-10-2014 187
1205. Chương 1205 : Lấy Cứng Chọi Cứng. (2) 02-10-2014 196
1206. Chương 1206 : Kỳ Phùng Địch Thủ. (1) 02-10-2014 199
1207. Chương 1207 : Kỳ Phùng Địch Thủ. (2) 02-10-2014 193
1208. Chương 1208 : Tiềm Long Đạo Nhân 02-10-2014 207
1209. Chương 1209 : Thành Tiên Nhị Pháp. (1) 02-10-2014 200
1210. Chương 1210 : Thành Tiên Nhị Pháp. (2) 02-10-2014 190
1211. Chương 1211 : Dưới Ánh Trăng Lưu Ly, Phỉ Thúy Sinh Quang. (1) 02-10-2014 198
1212. Chương 1212 : Dưới Ánh Trăng Lưu Ly, Phỉ Thúy Sinh Quang. (2) 02-10-2014 199
1213. Chương 1213 : Khí Cơ Cộng Minh. (1) 02-10-2014 187
1214. Chương 1214 : Khí Cơ Cộng Minh. (2) 02-10-2014 198
1215. Chương 1215 : Thuỷ Tổ Huyết Mạch, Thái Sơ Đại Đạo 02-10-2014 208
1216. Chương 1216 : Bức Tranh Trong Đạo Quả. (1) 03-10-2014 194
1217. Chương 1217 : Bức Tranh Trong Đạo Quả. (2) 03-10-2014 186
1218. Chương 1218 : Kim Đan Đại Đạo. (1) 03-10-2014 193
1219. Chương 1219 : Kim Đan Đại Đạo. (2) 03-10-2014 198
1220. Chương 1220 : Kim Đan Đại Đạo. (2) 03-10-2014 183
1221. Chương 1221 : Phá Diệt Chi Địa. (1) 03-10-2014 191
1222. Chương 1222 : Phá Diệt Chi Địa. (2) 03-10-2014 181
1223. Chương 1223 : Tiên Duyên Chín Quan 03-10-2014 183
1224. Chương 1224 : Này Không Công Bình. (1) 03-10-2014 198
1225. Chương 1225 : Này Không Công Bình. (2) 03-10-2014 197
1226. Chương 1226 : Đào Thải Thần Chủ. (1) 03-10-2014 194
1227. Chương 1227 : Đào Thải Thần Chủ. (2) 03-10-2014 191
1228. Chương 1228 : Chỗ Khai Thiên. (1) 03-10-2014 193
1229. Chương 1229 : Chỗ Khai Thiên. (2) 03-10-2014 204
1230. Chương 1230 : Đánh Cho Ngươi Thừa Nhận. (1) 03-10-2014 200
1231. Chương 1231 : Đánh Cho Ngươi Thừa Nhận. (2) 03-10-2014 198
1232. Chương 1232 : Tạo Thế Chân Vạc. (1) 03-10-2014 192
1233. Chương 1233 : Tạo Thế Chân Vạc. (2) 03-10-2014 184
1234. Chương 1234 : Trường Nhạc Vị Ương. (1) 03-10-2014 225
1235. Chương 1235 : Trường Nhạc Vị Ương. (2) 03-10-2014 186
1236. Chương 1236 : Lạt Thủ Tồi Hoa. (1) 03-10-2014 193
1237. Chương 1237 : Lạc Thủ Tồi Hoa. (2) 05-10-2014 190
1238. Chương 1238 : Tiểu Hồ Ly, Đại Hồ Ly Cùng Lão Hồ Ly 05-10-2014 185
1239. Chương 1239 : Âm Dương Giao Cảm. (1) 05-10-2014 202
1240. Chương 1240 : Âm Dương Giao Cảm. (2) 05-10-2014 174
1241. Chương 1241 : Thần Thông Thiên Thành. (1) 05-10-2014 195
1242. Chương 1242 : Thần Thông Thiên Thành. (2) 05-10-2014 181
1243. Chương 1243 : Thần Thông Ẩn Sâu, Thần Nhục Hợp Nhất. (1) 05-10-2014 191
1244. Chương 1244 : Thần Thông Ẩn Sâu, Thần Nhục Hợp Nhất. (2) 05-10-2014 193
1245. Chương 1245 : Tích Thủy Nhai Khắc Đá 05-10-2014 187
1246. Chương 1246 : Hỗn Độn Thiên Long. (1) 05-10-2014 200
1247. Chương 1247 : Hỗn Độn Thiên Long. (2) 07-10-2014 211
1248. Chương 1248 : Khí Phách Khôn Cùng. (1) 07-10-2014 190
1249. Chương 1249 : Khí Phách Khôn Cùng. (2) 07-10-2014 204
1250. Chương 1250 : Đại Ngũ Hành Phá Diệt. (1) 07-10-2014 178
1251. Chương 1251 : Đại Ngũ Hành Phá Diệt. (2) 07-10-2014 173
1252. Chương 1252 : Tiềm Long Qua Cửa. (1) 07-10-2014 185
1253. Chương 1253 : Tiềm Long Qua Cửa. (2) 07-10-2014 187
1254. Chương 1254 : Hoằng Tổ Thần Đế 07-10-2014 189
1255. Chương 1255 : Bạo Lực Qua Cửa. (1) 07-10-2014 197
1256. Chương 1256 : Bạo Lực Qua Cửa. (2) 07-10-2014 176
1257. Chương 1257 : Ta Không Dạy Được Ngươi. (1) 07-10-2014 174
1258. Chương 1258 : Ta Không Dạy Được Ngươi. (2) 07-10-2014 182
1259. Chương 1259 : Cướp Bóc Sạch Sẽ. (1) 07-10-2014 183
1260. Chương 1260 : Cướp Bóc Sạch Sẽ. (2) 07-10-2014 184
1261. Chương 1261 : Gài Tang Vật Giá Họa. (1) 07-10-2014 171
1262. Chương 1262 : Gài Tang Vật Giá Họa. (2) 07-10-2014 188
1263. Chương 1263 : Thiên Đao Lấy Vợ. (1) 07-10-2014 185
1264. Chương 1264 : Thiên Đao Lấy Vợ. (2) 07-10-2014 193
1265. Chương 1265 : Giận Dữ Chém Thiên Cương. 07-10-2014 180
1266. Chương 1266 : Che Đậy Thiên Cơ. (1) 07-10-2014 188
1267. Chương 1267 : Che Đậy Thiên Cơ. (2) 07-10-2014 175
1268. Chương 1268 : Một Đoàn Hoàng Đế Thần Thể. (1) 07-10-2014 177
1269. Chương 1269 : Một Đoàn Hoàng Đế Thần Thể. (2) 07-10-2014 175
1270. Chương 1270 : Cũng Không Gây Chuyện Thị Phi. (1) 07-10-2014 181
1271. Chương 1271 : Cũng Không Gây Chuyện Thị Phi. (2) 07-10-2014 171
1272. Chương 1272 : Hoàng Đạo Tam Ấn 07-10-2014 179
1273. Chương 1273 : Thần Ma Loạn Vũ. (1) 07-10-2014 189
1274. Chương 1274 : Thần Ma Loạn Vũ. (2) 07-10-2014 197
1275. Chương 1275 : Ngũ Linh Thạch Thủy Quân. (1) 07-10-2014 181
1276. Chương 1276 : Ngũ Linh Thạch Thủy Quân. (2) 07-10-2014 192
1277. Chương 1277 : Muốn Tiền Không Muốn Mạng. (1) 07-10-2014 210
1278. Chương 1278 : Muốn Tiền Không Muốn Mạng. (2) 07-10-2014 197
1279. Chương 1279 : Ba Dị Vật. (1) 07-10-2014 186
1280. Chương 1280 : Ba Dị Vật. (2) 07-10-2014 189
1281. Chương 1281 : Hỗn Độn Linh Chủng. (1) 07-10-2014 190
1282. Chương 1282 : Hỗn Độn Linh Chủng. (2) 07-10-2014 194
1283. Chương 1283 : Mầm Mống. (1) 07-10-2014 183
1284. Chương 1284 : Mầm Mống. (2) 07-10-2014 193
1285. Chương 1285 : Nhất Trọng Thiên Cung Chứng Thần Vị 07-10-2014 202
1286. Chương 1286 : Bát Trọng Thiên Cung Đúc Nhất Thể. (1) 08-10-2014 185
1287. Chương 1287 : Bát Trọng Thiên Cung Đúc Nhất Thể. (2) 08-10-2014 188
1288. Chương 1288 : Tất Có Yêu Nghiệt. (1) 08-10-2014 176
1289. Chương 1289 : Tất Có Yêu Nghiệt. (2) 08-10-2014 191
1290. Chương 1290 : Hạ Giới Dế Nhũi. (1) 08-10-2014 186
1291. Chương 1291 : Hạ Giới Dế Nhũi. (2) 08-10-2014 200
1292. Chương 1292 : Ngươi Đã Hiểu Ra Chưa? (1) 08-10-2014 195
1293. Chương 1293 : Ngươi Đã Hiểu Ra Chưa? (2) 08-10-2014 189
1294. Chương 1294 : Nén Giận Một Kích. (1) 08-10-2014 157
1295. Chương 1295 : Nén Giận Một Kích. (2) 08-10-2014 181
1296. Chương 1296 : Buồn Bực Ói Ra Một Búng Máu 08-10-2014 185
1297. Chương 1297 : Đắc Tội Triệt Để. (1) 08-10-2014 189
1298. Chương 1298 : Đắc Tội Triệt Để. (2) 08-10-2014 185
1299. Chương 1299 : Vãng Sinh Trở Về. (1) 08-10-2014 179
1300. Chương 1300 : Vãng Sinh Trở Về. (2) 08-10-2014 189
1301. Chương 1301 : Đại Trượng Phu Làm Như Thế. (1) 08-10-2014 188
1302. Chương 1302 : Đại Trượng Phu Làm Như Thế. (2) 08-10-2014 180
1303. Chương 1303 : Tỷ Tỷ. (1) 08-10-2014 174
1304. Chương 1304 : Tỷ Tỷ. (2) 08-10-2014 179
1305. Chương 1305 : Kiếp Số Buông Xuống. (1) 08-10-2014 189
1306. Chương 1306 : Kiếp Số Buông Xuống. (2) 08-10-2014 189
1307. Chương 1307 : Thiên Đạo Kịch Biến. (1) 09-10-2014 193
1308. Chương 1308 : Thiên Đạo Kịch Biến. (2) 09-10-2014 194
1309. Chương 1309 : Thần Nhãn Thấy Chúng Sinh. 09-10-2014 184
1310. Chương 1310 : Giáo Chủ Thành Thần. (1) 09-10-2014 181
1311. Chương 1311 : Giáo Chủ Thành Thần. (2) 09-10-2014 190
1312. Chương 1312 : Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo. (1) 09-10-2014 198
1313. Chương 1313 : Địa Ngục Thiên Đạo Chí Bảo. (2) 09-10-2014 189
1314. Chương 1314 : Thần Nhân Luyện Bảo. (1) 09-10-2014 192
1315. Chương 1315 : Thần Nhân Luyện Bảo. (2) 09-10-2014 182
1316. Chương 1316 : Đánh Chết Ngươi Là Ta Bắt Nạt Ngươi. (1) 09-10-2014 184
1317. Chương 1317 : Đánh Chết Ngươi Là Ta Bắt Nạt Ngươi. (2) 09-10-2014 181
1318. Chương 1318 : Nước Ấm Nấu Con Ếch. (1) 09-10-2014 202
1319. Chương 1319 : Nước Ấm Nấu Con Ếch. (2) 09-10-2014 191
1320. Chương 1320 : Dũng Giả Đấu Ma Vương. (1) 09-10-2014 208
1321. Chương 1321 : Dũng Giả Đấu Ma Vương. (2) 09-10-2014 187
1322. Chương 1322 : Cảnh Cáo Sâm La. (1) 09-10-2014 185
1323. Chương 1323 : Cảnh Cáo Sâm La. (2) 09-10-2014 187
1324. Chương 1324 : Câu Được Một Con Cá Lớn. (1) 09-10-2014 195
1325. Chương 1325 : Câu Được Một Con Cá Lớn. (2) 09-10-2014 188
1326. Chương 1326 : Ám Toán Sâm La Ma Đế. (1) 09-10-2014 200
1327. Chương 1327 : Ám Toán Sâm La Ma Đế. (2) 09-10-2014 215
1328. Chương 1328 : Đô Thiên Thần Chủ. (1) 10-10-2014 185
1329. Chương 1329 : Đô Thiên Thần Chủ. (2) 10-10-2014 182
1330. Chương 1330 : Luyện Thiên Đại Trận. 10-10-2014 191
1331. Chương 1331 : Đô Thiên Phủ. (1) 10-10-2014 197
1332. Chương 1332 : Đô Thiên Phủ. (2) 10-10-2014 188
1333. Chương 1333 : Thần Đế Da Người. (1) 10-10-2014 196
1334. Chương 1334 : Thần Đế Da Người. (2) 10-10-2014 196
1335. Chương 1335 : Luyện Hóa Thần Vương Kỳ. (1) 13-10-2014 186
1336. Chương 1336 : Luyện Hóa Thần Vương Kỳ. (2) 13-10-2014 195
1337. Chương 1337 : Huyền Thiên Kỳ Chủ. (1) 13-10-2014 191
1338. Chương 1338 : Huyền Thiên Kỳ Chủ. (2) 13-10-2014 181
1339. Chương 1339 : Quỷ Kế Đa Đoan. (1) 13-10-2014 198
1340. Chương 1340 : Quỷ Kế Đa Đoan. (2) 13-10-2014 188
1341. Chương 1341 : Trung Thiên Hạo Kiếp. (1) 13-10-2014 187
1342. Chương 1342 : Trung Thiên Hạo Kiếp. (2) 13-10-2014 176
1343. Chương 1343 : Người Bịt Mặt. (1) 13-10-2014 191
1344. Chương 1344 : Người Bịt Mặt. (2) 13-10-2014 219
1345. Chương 1345 : Cả Phái Di Chuyển. (1) 13-10-2014 198
1346. Chương 1346 : Cả Phái Di Chuyển. (2) 13-10-2014 185
1347. Chương 1347 : Ngươi, Nguyện Ý Sao? (1) 13-10-2014 185
1348. Chương 1348 : Ngươi, Nguyện Ý Sao? (2) 13-10-2014 209
1349. Chương 1349 : Ngàn Vạn Lần Không Nên Chọc Ta. (1) 13-10-2014 189
1350. Chương 1350 : Ngàn Vạn Lần Không Nên Chọc Ta. (2) 13-10-2014 176
1351. Chương 1351 : Diệt Sạch 13-10-2014 180
1352. Chương 1352 : Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (1) 13-10-2014 184
1353. Chương 1353 : Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (2) 13-10-2014 173
1354. Chương 1354 : Đúc Tiên Cơ, Được Tiên Đỉnh. (3) 13-10-2014 167
1355. Chương 1355 : Giúp Ngươi Đánh Chết Bọn Họ. (1) 13-10-2014 190
1356. Chương 1356 : Giúp Ngươi Đánh Chết Bọn Họ. (2) 13-10-2014 184
1357. Chương 1357 : Sát Thần. (1) 13-10-2014 136
1358. Chương 1358 : Sát Thần. (2) 13-10-2014 206
1359. Chương 1359 : Uy Nghiêm Của Ta Há Lại Cho Mạo Phạm. 14-10-2014 192
1360. Chương 1360 : Phu Nhân Thần Hầu. (1) 14-10-2014 190
1361. Chương 1361 : Phu Nhân Thần Hầu. (2) 14-10-2014 165
1362. Chương 1362 : Tống Tài Đồng Tử. (1) 14-10-2014 180
1363. Chương 1363 : Tống Tài Đồng Tử. (2) 14-10-2014 186
1364. Chương 1364 : Một Ngón Tay Bóp Chết. (1) 14-10-2014 180
1365. Chương 1365 : Một Ngón Tay Bóp Chết. (2) 14-10-2014 194
1366. Chương 1366 : Chiến! Chiến! Chiến! (1) 14-10-2014 197
1367. Chương 1367 : Chiến! Chiến! Chiến! (2) 14-10-2014 188
1368. Chương 1368 : Chính Là Bổn Giáo. (1) 14-10-2014 191
1369. Chương 1369 : Chính Là Bổn Giáo. (2) 14-10-2014 182
1370. Chương 1370 : Lửa Đốt Câu Trần Thiên! 14-10-2014 179
1371. Chương 1371 : Thực Không Dám Dấu Diếm. (1) 14-10-2014 192
1372. Chương 1372 : Thực Không Dám Dấu Diếm. (2) 14-10-2014 183
1373. Chương 1373 : Lực Phá Vạn Pháp. (1) 14-10-2014 200
1374. Chương 1374 : Lực Phá Vạn Pháp. (2) 14-10-2014 184
1375. Chương 1375 : Sinh Không Gặp Thời. (1) 14-10-2014 168
1376. Chương 1376 : Sinh Không Gặp Thời. (2) 14-10-2014 190
1377. Chương 1377 : Giáo Chủ Sinh Mãnh. (1) 14-10-2014 185
1378. Chương 1378 : Giáo Chủ Sinh Mãnh. (2) 14-10-2014 197
1379. Chương 1379 : Chạy Trời Không Khỏi Nắng. (1) 14-10-2014 195
1380. Chương 1380 : Chạy Trời Không Khỏi Nắng. (2) 14-10-2014 193
1381. Chương 1381 : Cùng Nhau Lên Đường. (1) 14-10-2014 188
1382. Chương 1382 : Cùng Nhau Lên Đường. (2) 14-10-2014 188
1383. Chương 1383 : Họa Địa Vi Lao 14-10-2014 178
1384. Chương 1384 : Một Chỉ Đối Một Chưởng. (1) 17-10-2014 191
1385. Chương 1385 : Một Chỉ Đối Một Chưởng. (2) 17-10-2014 171
1386. Chương 1386 : Đuổi Tận Giết Tuyệt. (1) 17-10-2014 174
1387. Chương 1387 : Đuổi Tận Giết Tuyệt. (2) 17-10-2014 202
1388. Chương 1388 : Ngươi Còn Lá Bài Tẩy Nào Không? (1) 17-10-2014 201
1389. Chương 1389 : Ngươi Còn Lá Bài Tẩy Nào Không? (2) 17-10-2014 175
1390. Chương 1390 : Nợ Máu Trả Bằng Máu. (1) 17-10-2014 199
1391. Chương 1391 : Nợ Máu Trả Bằng Máu. (2) 17-10-2014 172
1392. Chương 1392 : Toàn Quân Bị Diệt. (1) 17-10-2014 182
1393. Chương 1393 : Toàn Quân Bị Diệt. (2) 17-10-2014 196
1394. Chương 1394 : Chính Nghĩa Thì Được Ủng Hộ. (1) 17-10-2014 200
1395. Chương 1395 : Chính Nghĩa Thì Được Ủng Hộ. (2) 17-10-2014 198
1396. Chương 1396 : Đại Náo Chư Thiên. (1) 17-10-2014 199
1397. Chương 1397 : Đại Náo Chư Thiên. (2) 17-10-2014 191
1398. Chương 1398 : Vơ Vét Tài Sản Quang Vũ. (1) 17-10-2014 189
1399. Chương 1399 : Vơ Vét Tài Sản Quang Vũ. (2) 17-10-2014 190
1400. Chương 1400 : Cách Không Đấu Pháp. (1) 17-10-2014 178
1401. Chương 1401 : Cách Không Đấu Pháp. (2) 17-10-2014 183
1402. Chương 1402 : Chưởng Trung Thế Giới. (1) 17-10-2014 192
1403. Chương 1403 : Chưởng Trung Thế Giới. (2) 17-10-2014 197
1404. Chương 1404 : Tiên Thiên Đạo Thể. (1) 17-10-2014 182
1405. Chương 1405 : Tiên Thiên Đạo Thể. (2) 17-10-2014 173
1406. Chương 1406 : Tiểu Bối Lịch Lãm. (1) 17-10-2014 187
1407. Chương 1407 : Tiểu Bối Lịch Lãm. (2) 17-10-2014 196
1408. Chương 1408 : Gừng Càng Già Càng Cay. (1) 17-10-2014 192
1409. Chương 1409 : Gừng Càng Già Càng Cay. (2) 17-10-2014 188
1410. Chương 1410 : Thánh Phật Minh Hoàng. (1) 17-10-2014 199
1411. Chương 1411 : Thánh Phật Minh Hoàng. (2) 17-10-2014 198
1412. Chương 1412 : Đã Làm Một Cuộc 17-10-2014 176
1413. Chương 1413 : Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công. (1) 17-10-2014 181
1414. Chương 1414 : Tiên Thiên Bát Cảnh Huyền Công. (2) 17-10-2014 179
1415. Chương 1415 : Thần Tôn Hung Uy. (1) 17-10-2014 194
1416. Chương 1416 : Thần Tôn Hung Uy. (2) 17-10-2014 186
1417. Chương 1417 : Không Người Nào Có Thể Ngăn Chặn. (1) 17-10-2014 190
1418. Chương 1418 : Không Người Nào Có Thể Ngăn Chặn. (2) 17-10-2014 184
1419. Chương 1419 : Đánh Chặn Đường Huyền Thiên Giáo Chủ. (1) 17-10-2014 188
1420. Chương 1420 : Đánh Chặn Đường Huyền Thiên Giáo Chủ. (2) 17-10-2014 188
1421. Chương 1421 : Một Quyền Đánh Nát Đầu Gối Của Ngươi. (1) 17-10-2014 194
1422. Chương 1422 : Một Quyền Đánh Nát Đầu Gối Của Ngươi. (2) 17-10-2014 180
1423. Chương 1423 : Huyền Thiên Tiểu Nhân. (1) 17-10-2014 183
1424. Chương 1424 : Huyền Thiên Tiểu Nhân. (2) 17-10-2014 178
1425. Chương 1425 : Huyền Thiên Tiểu Nhân. (3) 17-10-2014 181
1426. Chương 1426 : Tử Hư Thượng Nhân. (1) 17-10-2014 190
1427. Chương 1427 : Tử Hư Thượng Nhân. (2) 17-10-2014 181
1428. Chương 1428 : Lâm Vào Trong Trận. (1) 17-10-2014 186
1429. Chương 1429 : Lâm Vào Trong Trận. (2) 20-10-2014 182
1430. Chương 1430 : Thành Tựu Thiên Thần. (1) 20-10-2014 141
1431. Chương 1431 : Thành Tựu Thiên Thần. (2) 20-10-2014 182
1432. Chương 1432 : Sát Nhập Thiên Ngục. (1) 20-10-2014 174
1433. Chương 1433 : Sát Nhập Thiên Ngục. (2) 20-10-2014 180
1434. Chương 1434 : Một Lưới Bắt Hết. (1) 20-10-2014 175
1435. Chương 1435 : Một Lưới Bắt Hết. (2) 20-10-2014 156
1436. Chương 1436 : Thắc Mắc Về Thiên Ngục. (1) 20-10-2014 173
1437. Chương 1437 : Thắc Mắc Về Thiên Ngục. (2) 20-10-2014 178
1438. Chương 1438 : 80 Vạn Năm Cơ Khổ ! 20-10-2014 173
1439. Chương 1439 : Gian Thương Lòng Dạ Hiểm Độc. (1) 20-10-2014 182
1440. Chương 1440 : Gian Thương Lòng Dạ Hiểm Độc. (2) 20-10-2014 200
1441. Chương 1441 : Tương Ngạn Ngục Chủ. (1) 20-10-2014 185
1442. Chương 1442 : Tương Ngạn Ngục Chủ. (2) 20-10-2014 186
1443. Chương 1443 : Một Nghèo Hai Trắng. (1) 20-10-2014 178
1444. Chương 1444 : Một Nghèo Hai Trắng. (2) 20-10-2014 185
1445. Chương 1445 : Mượn Đao Giết Người, Mượn Tay Luyện Bảo. (1) 20-10-2014 173
1446. Chương 1446 : Mượn Đao Giết Người, Mượn Tay Luyện Bảo. (2) 20-10-2014 188
1447. Chương 1447 : Đánh Vào Cung Điện Dưới Mặt Đất. (1) 20-10-2014 185
1448. Chương 1448 : Đánh Vào Cung Điện Dưới Mặt Đất. (2) 20-10-2014 183
1449. Chương 1449 : Cướp Đoạt Thần Chủ. (1) 21-10-2014 194
1450. Chương 1450 : Cướp Đoạt Thần Chủ. (2) 21-10-2014 189
1451. Chương 1451 : Ngục Chủ Thiên Cực Ma Đế. (1) 21-10-2014 190
1452. Chương 1452 : Ngục Chủ Thiên Cực Ma Đế. (2) 21-10-2014 183
1453. Chương 1453 : Tú Vân Thiên Nữ. (1) 21-10-2014 189
1454. Chương 1454 : Tú Vân Thiên Nữ. (2) 21-10-2014 194
1455. Chương 1455 : Thiên Vương Bi Ca. (1) 21-10-2014 182
1456. Chương 1456 : Thiên Vương Bi Ca. (2) 21-10-2014 179
1457. Chương 1457 : Thiên Mẫu Thánh Hậu. (1) 21-10-2014 189
1458. Chương 1458 : Thiên Mẫu Thánh Hậu. (2) 21-10-2014 197
1459. Chương 1459 : Không Thể Làm Mà Làm Cái Đó. (1) 21-10-2014 187
1460. Chương 1460 : Không Thể Làm Mà Làm Cái Đó. (2) 21-10-2014 193
1461. Chương 1461 : Chúng Sinh Ngang Hàng. (1) 21-10-2014 179
1462. Chương 1462 : Chúng Sinh Ngang Hàng. (2) 21-10-2014 204
1463. Chương 1463 : Làm Hại Hỗn Độn Giới. (1) 21-10-2014 183
1464. Chương 1464 : Làm Hại Hỗn Độn Giới. (2) 21-10-2014 179
1465. Chương 1465 : Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục. (1) 21-10-2014 176
1466. Chương 1466 : Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục. (2) 21-10-2014 186
1467. Chương 1467 : Da Mặt Vô Địch. (1) 21-10-2014 198
1468. Chương 1468 : Da Mặt Vô Địch. (2) 21-10-2014 185
1469. Chương 1469 : Hoàng Tổ Cùng Huyền Tổ. (1) 22-10-2014 177
1470. Chương 1470 : Hoàng Tổ Cùng Huyền Tổ. (2) 22-10-2014 188
1471. Chương 1471 : Bảo Vật Trong Đỉnh. (1) 22-10-2014 183
1472. Chương 1472 : Bảo Vật Trong Đỉnh. (2) 22-10-2014 171
1473. Chương 1473 : Bắt Cá Hai Tay 22-10-2014 176
1474. Chương 1474 : Cường Giả Tụ Tập. (1) 22-10-2014 188
1475. Chương 1475 : Cường Giả Tụ Tập. (2) 22-10-2014 180
1476. Chương 1476 : Tiên Thiên Thành Đạo. (1) 22-10-2014 188
1477. Chương 1477 : Tiên Thiên Thành Đạo. (2) 22-10-2014 185
1478. Chương 1478 : Đệ Nhất Đại Đạo. (1) 22-10-2014 184
1479. Chương 1479 : Đệ Nhất Đại Đạo. (2) 22-10-2014 175
1480. Chương 1480 : Ly Sửu Ma Đế. (1) 22-10-2014 188
1481. Chương 1481 : Ly Sửu Ma Đế. (2) 22-10-2014 190
1482. Chương 1482 : Bài Tọa Tọa Phân Quả Quả 22-10-2014 175
1483. Chương 1483 : Hai Chiêu Đánh Bại Ngươi. (1) 22-10-2014 192
1484. Chương 1484 : Hai Chiêu Đánh Bại Ngươi. (2) 22-10-2014 184
1485. Chương 1485 : Thần Đồng Đội Cùng Heo Đồng Đội. (1) 22-10-2014 185
1486. Chương 1486 : Thần Đồng Đội Cùng Heo Đồng Đội. (2) 22-10-2014 190
1487. Chương 1487 : Hắn Chết Ta Mới Yên Tâm. (1) 22-10-2014 192
1488. Chương 1488 : Hắn Chết Ta Mới Yên Tâm. (2) 22-10-2014 203
1489. Chương 1489 : Sâm La, Ngươi Cái Đầu Heo Này. (1) 22-10-2014 196
1490. Chương 1490 : Sâm La, Ngươi Cái Đầu Heo Này. (2) 22-10-2014 169
1491. Chương 1491 : Cái Móc Chém Ma Tôn. (1) 22-10-2014 185
1492. Chương 1492 : Cái Móc Chém Ma Tôn. (2) 22-10-2014 182
1493. Chương 1493 : Nhị Đế Đấu Pháp! (1) 22-10-2014 182
1494. Chương 1494 : Nhị Đế Đấu Pháp! (2) 22-10-2014 182
1495. Chương 1495 : Thập Toàn Thập Mỹ, Thiên Đạo Không Để Cho 22-10-2014 189
1496. Chương 1496 : Tập Tiên. (1) 22-10-2014 212
1497. Chương 1497 : Tập Tiên. (2) 24-10-2014 193
1498. Chương 1498 : Trung Thiên Song Côn. (1) 24-10-2014 189
1499. Chương 1499 : Trung Thiên Song Côn. (2) 24-10-2014 187
1500. Chương 1500 : Mơ Ước Ma Tiên Huyết. (1) 24-10-2014 178
1501. Chương 1501 : Mơ Ước Ma Tiên Huyết. (2) 24-10-2014 171
1502. Chương 1502 : Đáp Vào Hắc Động 24-10-2014 185
1503. Chương 1503 : Địa Ngục Không Không. (1) 24-10-2014 202
1504. Chương 1504 : Địa Ngục Không Không. (2) 24-10-2014 206
1505. Chương 1505 : Nghiệp hỏa nung Kim Thân. (1) 27-10-2014 197
1506. Chương 1506 : Nghiệp hỏa nung Kim Thân. (2) 27-10-2014 178
1507. Chương 1507 : Hung uy Đại trận. (1) 27-10-2014 189
1508. Chương 1508 : Hung uy Đại trận. (2) 27-10-2014 182
1509. Chương 1509 : Trong biển Minh Nguyệt thăng. (1) 27-10-2014 177
1510. Chương 1510 : Trong biển Minh Nguyệt thăng. (1) 27-10-2014 172
1511. Chương 1511 : Trong biển Minh Nguyệt thăng. (2) 27-10-2014 181
1512. Chương 1512 : Tráng sĩ đứt cổ tay. 27-10-2014 171
1513. Chương 1513 : Một câu thức tỉnh người trong mộng. (1) 27-10-2014 180
1514. Chương 1514 : Một câu thức tỉnh người trong mộng. (2) 27-10-2014 178
1515. Chương 1515 : Ta chỉ dạy Đế Hoàng. (1) 27-10-2014 173
1516. Chương 1516 : Ta chỉ dạy Đế Hoàng. (2) 27-10-2014 181
1517. Chương 1517 : Quyền đánh Hồ Thiên, chân đá Linh Đạo. (1) 27-10-2014 184
1518. Chương 1518 : Quyền đánh Hồ Thiên, chân đá Linh Đạo. (2) 27-10-2014 172
1519. Chương 1519 : Vạn đạo hợp lưu. (1) 27-10-2014 186
1520. Chương 1520 : Vạn đạo hợp lưu. (2) 27-10-2014 180
1521. Chương 1521 : Huyền Thiên thành đạo. (1) 27-10-2014 178
1522. Chương 1522 : Huyền Thiên thành đạo. (2) 27-10-2014 176
1523. Chương 1523 : Đại vương sai ta tới tuần núi. 27-10-2014 202
1524. Chương 1524 : Đánh cuộc đấu. (1) 27-10-2014 173
1525. Chương 1525 : Đánh cuộc đấu. (2) 27-10-2014 182
1526. Chương 1526 : Bảo khố Giang Tuyết. (1) 27-10-2014 189
1527. Chương 1527 : Bảo khố Giang Tuyết. (2) 27-10-2014 172
1528. Chương 1528 : Người tang đều lấy được. (1) 27-10-2014 183
1529. Chương 1529 : Người tang đều lấy được. (2) 27-10-2014 195
1530. Chương 1530 : Một nửa gánh nặng. (1) 27-10-2014 202
1531. Chương 1531 : Một nửa gánh nặng. (2) 27-10-2014 196
1532. Chương 1532 : Kính lại để cho ba phần. (1) 27-10-2014 185
1533. Chương 1533 : Kính lại để cho ba phần. (2) 27-10-2014 192
1534. Chương 1534 : Đế lăng kinh thế. (1) 27-10-2014 193
1535. Chương 1535 : Đế lăng kinh thế. (2) 27-10-2014 182
1536. Chương 1536 : Tám tràng Đế duyên. (1) 27-10-2014 182
1537. Chương 1537 : Tám tràng Đế duyên. (2) 27-10-2014 196
1538. Chương 1538 : Quét ngang bảy Đế. (1) 27-10-2014 182
1539. Chương 1539 : Quét ngang bảy Đế. (2) 27-10-2014 190
1540. Chương 1540 : Địa Hoàng tôn tiên nhưỡng. (1) 27-10-2014 191
1541. Chương 1541 : Địa Hoàng tôn tiên nhưỡng. (2) 27-10-2014 194
1542. Chương 1542 : Ta cùng các ngươi liều mạng. (1) 27-10-2014 179
1543. Chương 1543 : Ta cùng các ngươi liều mạng. (2) 27-10-2014 197
1544. Chương 1544 : Đến đây dạo chơi. (1) 27-10-2014 167
1545. Chương 1545 : Đến đây dạo chơi. (2) 27-10-2014 182
1546. Chương 1546 : Tráng sĩ. (1) 27-10-2014 183
1547. Chương 1547 : Tráng sĩ. (2) 27-10-2014 192
1548. Chương 1548 : Thông U đế lăng. (1) 27-10-2014 187
1549. Chương 1549 : Thông U đế lăng. (2) 27-10-2014 184
1550. Chương 1550 : Phi Tiên Bình Phong. 27-10-2014 177
1551. Chương 1551 : Thiên Ý như kiếm. (1) 27-10-2014 180
1552. Chương 1552 : Thiên Ý như kiếm. (2) 27-10-2014 173
1553. Chương 1553 : Tồn tại tà ác. (1) 27-10-2014 179
1554. Chương 1554 : Tồn tại tà ác. (2) 27-10-2014 184
1555. Chương 1555 : Quang Vũ đế duyên. (1) 27-10-2014 171
1556. Chương 1556 : Quang Vũ đế duyên. (2) 27-10-2014 173
1557. Chương 1557 : Mời pháp giá Thần Đế. (1) 27-10-2014 193
1558. Chương 1558 : Mời pháp giá Thần Đế. (2) 27-10-2014 174
1559. Chương 1559 : Loạn thế gian hùng! (1) 27-10-2014 172
1560. Chương 1560 : Loạn thế gian hùng! (2) 27-10-2014 183
1561. Chương 1561 : Loạn thế gian hùng! (3) 27-10-2014 165
1562. Chương 1562 : Nửa thật nửa giả. (1) 27-10-2014 173
1563. Chương 1563 : Nửa thật nửa giả. (2) 27-10-2014 193
1564. Chương 1564 : Thân thể thế giới. (1) 27-10-2014 171
1565. Chương 1565 : Thân thể thế giới. (2) 27-10-2014 187
1566. Chương 1566 : Khẳng khái bi ca. (1) 27-10-2014 138
1567. Chương 1567 : Khẳng khái bi ca. (2) 27-10-2014 181
1568. Chương 1568 : Sinh ra tóc bạc sớm. (1) 27-10-2014 179
1569. Chương 1569 : Sinh ra tóc bạc sớm. (2) 27-10-2014 181
1570. Chương 1570 : Ba nghìn Thần Vương cản đường. (1) 27-10-2014 182
1571. Chương 1571 : Ba nghìn Thần Vương cản đường. (2) 27-10-2014 177
1572. Chương 1572 : Thể diện có thể địch trăm vạn hùng binh. (1) 27-10-2014 175
1573. Chương 1573 : Thể diện có thể địch trăm vạn hùng binh. (2) 27-10-2014 167
1574. Chương 1574 : Một đóa liên hoa đúc La Thiên. (1) 27-10-2014 160
1575. Chương 1575 : Một đóa liên hoa đúc La Thiên. (2) 27-10-2014 167
1576. Chương 1576 : Một kẻ làm quan cả họ được nhờ. (1) 27-10-2014 187
1577. Chương 1577 : Một kẻ làm quan cả họ được nhờ. (2) 27-10-2014 182
1578. Chương 1578 : Huyết sắc nhuộm đại kỳ. (1) 27-10-2014 185
1579. Chương 1579 : Huyết sắc nhuộm đại kỳ. (2) 27-10-2014 178
1580. Chương 1580 : Mãnh sĩ khái ca. (1) 27-10-2014 179
1581. Chương 1581 : Mãnh sĩ khái ca. (2) 27-10-2014 187
1582. Chương 1582 : Tráng sĩ thân chết trước. (1) 27-10-2014 186
1583. Chương 1583 : Tráng sĩ thân chết trước. (2) 27-10-2014 170
1584. Chương 1584 : Đại thế vô địch. (1) 27-10-2014 181
1585. Chương 1585 : Đại thế vô địch. (2) 27-10-2014 171
1586. Chương 1586 : Hồ Thiên tam thánh. (1) 27-10-2014 180
1587. Chương 1587 : Hồ Thiên tam thánh. (2) 27-10-2014 184
1588. Chương 1588 : Nữ Đế tàn bạo nhất. (1) 27-10-2014 187
1589. Chương 1589 : Nữ Đế tàn bạo nhất. (2) 27-10-2014 181
1590. Chương 1590 : Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. (1) 27-10-2014 173
1591. Chương 1591 : Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. (2) 27-10-2014 178
1592. Chương 1592 : Bảo Thần Nhân lấy máu. (1) 27-10-2014 190
1593. Chương 1593 : Bảo Thần Nhân lấy máu. (2) 27-10-2014 191
1594. Chương 1594 : Thần Nhãn Ma Quái. (1) 28-10-2014 188
1595. Chương 1595 : Thần Nhãn Ma Quái. (2) 28-10-2014 205
1596. Chương 1596 : Tân Đế Đăng Cơ. (1) 28-10-2014 175
1597. Chương 1597 : Tân Đế Đăng Cơ. (2) 28-10-2014 209
1598. Chương 1598 : Một cái hôn tạo nên Thần tôn. (1) 01-11-2014 167
1599. Chương 1599 : Một cái hôn tạo nên Thần tôn. (2) 01-11-2014 192
1600. Chương 1600 : Biến thành nghèo rớt mồng tơi. (1) 01-11-2014 187
1601. Chương 1601 : Biến thành nghèo rớt mồng tơi. (2) 01-11-2014 201
1602. Chương 1602 : Quét ngang. (1) 01-11-2014 178
1603. Chương 1603 : Quét ngang. (2) 01-11-2014 177
1604. Chương 1604 : Tặc tử đáng chém. (1) 01-11-2014 186
1605. Chương 1605 : Tặc tử đáng chém. (2) 01-11-2014 176
1606. Chương 1606 : Chiến! (1) 01-11-2014 195
1607. Chương 1607 : Chiến! (2) 01-11-2014 194
1608. Chương 1608 : Kiếp Vận nguyên niên. (1) 01-11-2014 177
1609. Chương 1609 : Kiếp Vận nguyên niên. (2) 01-11-2014 200
1610. Chương 1610 : Kiếp Vận bao la mờ mịt, ai chủ chìm nổi? (1) 01-11-2014 155
1611. Chương 1611 : Kiếp Vận bao la mờ mịt, ai chủ chìm nổi? (2) 01-11-2014 173
1612. Chương 1612 : Tự mình lịch kiếp. (1) 01-11-2014 179
1613. Chương 1613 : Tự mình lịch kiếp. (2) 01-11-2014 170
1614. Chương 1614 : Chăn thả trước cửa. (1) 01-11-2014 190
1615. Chương 1615 : Chăn thả trước cửa. (2) 01-11-2014 175
1616. Chương 1616 : Định Hải Thiên Trụ Sơn. (1) 01-11-2014 175
1617. Chương 1617 : Định Hải Thiên Trụ Sơn. (2) 01-11-2014 171
1618. Chương 1618 : Con chim yêu quý của ta. (1) 01-11-2014 182
1619. Chương 1619 : Con chim yêu quý của ta. (2) 01-11-2014 186
1620. Chương 1620 : Liếc trộm một cái. (1) 01-11-2014 187
1621. Chương 1621 : Liếc trộm một cái. (2) 01-11-2014 189
1622. Chương 1622 : Như ngươi mong muốn. (1) 01-11-2014 179
1623. Chương 1623 : Như ngươi mong muốn. (2) 01-11-2014 198
1624. Chương 1624 : Thần thông Tiên vực. 01-11-2014 178
1625. Chương 1625 : Bảo ta xuất ra, vạn bảo thần phục. (1) 01-11-2014 170
1626. Chương 1626 : Bảo ta xuất ra, vạn bảo thần phục. (2) 01-11-2014 184
1627. Chương 1627 : Kẻ này không thể lưu. (1) 01-11-2014 190
1628. Chương 1628 : Kẻ này không thể lưu. (2) 01-11-2014 176
1629. Chương 1629 : Tinh Hà hình chiếu. (1) 01-11-2014 195
1630. Chương 1630 : Tinh Hà hình chiếu. (2) 01-11-2014 190
1631. Chương 1631 : Thằng này pháo hôi. (1) 01-11-2014 195
1632. Chương 1632 : Thằng này pháo hôi. (2) 01-11-2014 175
1633. Chương 1633 : Hùng hồn phó nghĩa, cùng lắm thì chết. (1) 01-11-2014 189
1634. Chương 1634 : Hùng hồn phó nghĩa, cùng lắm thì chết. (2) 01-11-2014 191
1635. Chương 1635 : Vãng sinh phá cục. (1) 01-11-2014 179
1636. Chương 1636 : Vãng sinh phá cục. (2) 01-11-2014 193
1637. Chương 1637 : Cho ngươi mượn đầu người dùng một lát. (1) 01-11-2014 208
1638. Chương 1638 : Cho ngươi mượn đầu người dùng một lát. (2) 02-11-2014 184
1639. Chương 1639 : Ngươi hết thời rồi. (1) 02-11-2014 189
1640. Chương 1640 : Ngươi hết thời rồi. (2) 02-11-2014 190
1641. Chương 1641 : Hai quân đối chọi. (1) 02-11-2014 190
1642. Chương 1642 : Hai quân đối chọi. (2) 02-11-2014 192
1643. Chương 1643 : Hoàng Cực đạo chung. (1) 02-11-2014 186
1644. Chương 1644 : Hoàng Cực đạo chung. (2) 02-11-2014 198
1645. Chương 1645 : Thiên Tâm là tâm gì? (1) 02-11-2014 183
1646. Chương 1646 : Thiên Tâm là tâm gì? (2) 02-11-2014 174
1647. Chương 1647 : Ma Tiên Điện. 02-11-2014 195
1648. Chương 1648 : Ma Uyên Táng Thiên. (1) 02-11-2014 178
1649. Chương 1649 : Ma Uyên Táng Thiên. (2) 02-11-2014 189
1650. Chương 1650 : Lĩnh ngộ Thiên Tâm thấy chính mình. (1) 02-11-2014 193
1651. Chương 1651 : Lĩnh ngộ Thiên Tâm thấy chính mình. (2) 02-11-2014 207
1652. Chương 1652 : Tâm ta Thiên Tâm. (1) 02-11-2014 185
1653. Chương 1653 : Tâm ta Thiên Tâm. (2) 02-11-2014 173
1654. Chương 1654 : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. (1) 02-11-2014 188
1655. Chương 1655 : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. (2) 02-11-2014 175
1656. Chương 1656 : Trang đến giống không ngờ. (1) 02-11-2014 199
1657. Chương 1657 : Trang đến giống không ngờ. (2) 02-11-2014 195
1658. Chương 1658 : Đệ nhất hung trận. (1) 02-11-2014 175
1659. Chương 1659 : Đệ nhất hung trận. (2) 02-11-2014 191
1660. Chương 1660 : Tình thế nguy hiểm của huyền quan. (1) 02-11-2014 184
1661. Chương 1661 : Tình thế nguy hiểm của huyền quan. (2) 02-11-2014 176
1662. Chương 1662 : Trảm cận Đế Ma Quân. (1) 02-11-2014 168
1663. Chương 1663 : Trảm cận Đế Ma Quân. (2) 02-11-2014 183
1664. Chương 1664 : Thiếu Hư tập kích. (1) 02-11-2014 178
1665. Chương 1665 : Thiếu Hư tập kích. (2) 02-11-2014 192
1666. Chương 1666 : Đế Hoàng đạo. (1) 02-11-2014 200
1667. Chương 1667 : Đế Hoàng đạo. (2) 02-11-2014 184
1668. Chương 1668 : Đại pháo hôi trước nay chưa có. (1) 02-11-2014 174
1669. Chương 1669 : Đại pháo hôi trước nay chưa có. (2) 02-11-2014 180
1670. Chương 1670 : Vì thiên hạ phóng thích ngươi. (1) 02-11-2014 121
1671. Chương 1671 : Vì thiên hạ phóng thích ngươi. (2) 02-11-2014 199
1672. Chương 1672 : Quang Vũ kỷ kiếp bộc phát. (1) 02-11-2014 205
1673. Chương 1673 : Quang Vũ kỷ kiếp bộc phát. (2) 02-11-2014 215
1674. Chương 1674 : Thiên Đao thất truyền. (1) 03-11-2014 196
1675. Chương 1675 : Thiên Đao thất truyền. (2) 03-11-2014 186
1676. Chương 1676 : Nếu không thấy dạng ánh đao kia. (1) 03-11-2014 174
1677. Chương 1677 : Nếu không thấy dạng ánh đao kia. (2) 03-11-2014 183
1678. Chương 1678 : Đồng môn sư huynh. 03-11-2014 184
1679. Chương 1679 : Chân đạp ba thuyền. (1) 03-11-2014 170
1680. Chương 1680 : Chân đạp ba thuyền. (2) 03-11-2014 169
1681. Chương 1681 : Mời lão gia xuất quan! (1) 03-11-2014 194
1682. Chương 1682 : Mời lão gia xuất quan! (2) 03-11-2014 190
1683. Chương 1683 : Mời lão gia xuất quan! (3) 03-11-2014 190
1684. Chương 1684 : Huyền Thiên Thánh giáo chủ. 03-11-2014 160
1685. Chương 1685 : Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên. (1) 03-11-2014 170
1686. Chương 1686 : Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên. (2) 03-11-2014 166
1687. Chương 1687 : Một đường hung hăng ngang ngược đến La Thiên. (3) 03-11-2014 186
1688. Chương 1688 : Khí phách. 03-11-2014 185
1689. Chương 1689 : Chắn A Tỳ ma triều. (1) 03-11-2014 186
1690. Chương 1690 : Chắn A Tỳ ma triều. (2) 03-11-2014 177
1691. Chương 1691 : Quang Vũ chứng Đế. (1) 03-11-2014 183
1692. Chương 1692 : Quang Vũ chứng Đế. (2) 03-11-2014 189
1693. Chương 1693 : Yêu Giới. (1) 05-11-2014 193
1694. Chương 1694 : Yêu Giới. (2) 05-11-2014 188
1695. Chương 1695 : Vạn Thần Hóa Tiên Trì 05-11-2014 186
1696. Chương 1696 : Đế Tôn Truyền Pháp Chi Địa. (1) 05-11-2014 182
1697. Chương 1697 : Đế Tôn Truyền Pháp Chi Địa. (2) 05-11-2014 185
1698. Chương 1698 : Ngươi Không Đủ Thuần Chủng. (1) 05-11-2014 192
1699. Chương 1699 : Ngươi Không Đủ Thuần Chủng. (2) 05-11-2014 183
1700. Chương 1700 : Đạo Hữu Nhường Một Chút. (1) 05-11-2014 181
1701. Chương 1701 : Đạo Hữu Nhường Một Chút. (2) 05-11-2014 178
1702. Chương 1702 : Tử Tiêu Thần Đế Truyền Thừa. (1) 05-11-2014 184
1703. Chương 1703 : Tử Tiêu Thần Đế Truyền Thừa. (2) 05-11-2014 127
1704. Chương 1704 : Đối Chiến Chứng Đế Chi Bảo. (1) 05-11-2014 191
1705. Chương 1705 : Đối Chiến Chứng Đế Chi Bảo. (2) 05-11-2014 186
1706. Chương 1706 : Thí Đế Thí Huynh. (1) 05-11-2014 176
1707. Chương 1707 : Thí Đế Thí Huynh. (2) 05-11-2014 193
1708. Chương 1708 : Phượng Tình Đậu Khai. (1) 05-11-2014 190
1709. Chương 1709 : Phượng Tình Đậu Khai. (2) 05-11-2014 178
1710. Chương 1710 : Đế Tôn Tam Thánh Điện. 05-11-2014 177
1711. Chương 1711 : Không Người Nào Có Thể Trốn. (1) 05-11-2014 206
1712. Chương 1712 : Không Người Nào Có Thể Trốn. (2) 05-11-2014 178
1713. Chương 1713 : Đạo Kết Quả Là Công Dã Tràng. (1) 05-11-2014 176
1714. Chương 1714 : Đạo Kết Quả Là Công Dã Tràng. (2) 05-11-2014 189
1715. Chương 1715 : Mình Ta Bất Không. (1) 06-11-2014 185
1716. Chương 1716 : Mình Ta Bất Không. (2) 06-11-2014 195
1717. Chương 1717 : Nhất Niệm Thiện Nhất Niệm Ác. (1) 06-11-2014 181
1718. Chương 1718 : Nhất Niệm Thiện Nhất Niệm Ác. (2) 06-11-2014 190
1719. Chương 1719 : Trung Thiên Đại Kiếp. (1) 06-11-2014 184
1720. Chương 1720 : Trung Thiên Đại Kiếp. (2) 06-11-2014 172
1721. Chương 1721 : Vãng Sinh, Ngươi Muốn Chết Ư? (1) 06-11-2014 180
1722. Chương 1722 : Vãng Sinh, Ngươi Muốn Chết Ư? (2) 06-11-2014 177
1723. Chương 1723 : Huyết Nhuộm Trung Thiên. (1) 06-11-2014 178
1724. Chương 1724 : Huyết Nhuộm Trung Thiên. (2) 06-11-2014 196
1725. Chương 1725 : Ai Dám? (1) 06-11-2014 220
1726. Chương 1726 : Ai Dám? (2) 07-11-2014 197
1727. Chương 1727 : Ai Dám? (2) 07-11-2014 182
1728. Chương 1728 : Trực Diện Chư Đế. (1) 07-11-2014 174
1729. Chương 1729 : Trực Diện Chư Đế. (2) 07-11-2014 177
1730. Chương 1730 : Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (1) 07-11-2014 174
1731. Chương 1731 : Đi Ra Nhận Lấy Cái Chết. (2) 07-11-2014 176
1732. Chương 1732 : Ta Vì Thiên Hạ Giết Tặc Này! (1) 07-11-2014 176
1733. Chương 1733 : Ta Vì Thiên Hạ Giết Tặc Này! (2) 07-11-2014 164
1734. Chương 1734 : Đại Thế Sở Quy. (1) 07-11-2014 179
1735. Chương 1735 : Đại Thế Sở Quy. (2) 07-11-2014 180
1736. Chương 1736 : Mười Ba Đế Đuổi Giết. (1) 07-11-2014 184
1737. Chương 1737 : Mười Ba Đế Đuổi Giết. (2) 07-11-2014 185
1738. Chương 1738 : Đối Chiến Chư Đế. (1) 07-11-2014 194
1739. Chương 1739 : Đối Chiến Chư Đế. (2) 07-11-2014 180
1740. Chương 1740 : Một Mình Đấu Sa La. (1) 07-11-2014 182
1741. Chương 1741 : Một Mình Đấu Sa La. (2) 07-11-2014 176
1742. Chương 1742 : Huyền Thiên Thượng Cung Thánh Giáo Chủ. (1) 07-11-2014 186
1743. Chương 1743 : Huyền Thiên Thượng Cung Thánh Giáo Chủ. (2) 07-11-2014 180
1744. Chương 1744 : Người Thứ Mười Lăm. (1) 07-11-2014 171
1745. Chương 1745 : Người Thứ Mười Lăm. (2) 07-11-2014 193
1746. Chương 1746 : Mặc Dù Chết Cũng Không Tiếc. (1) 08-11-2014 171
1747. Chương 1747 : Mặc Dù Chết Cũng Không Tiếc. (2) 08-11-2014 185
1748. Chương 1748 : Tạo Hóa Thần Khí. (1) 08-11-2014 172
1749. Chương 1749 : Tạo Hóa Thần Khí. (2) 08-11-2014 157
1750. Chương 1750 : Tứ Đế Chết. (1) 08-11-2014 180
1751. Chương 1751 : Tứ Đế Chết. (2) 08-11-2014 199
1752. Chương 1752 : Quay Người Cúi Đầu 08-11-2014 123
1753. Chương 1753 : Pháp Lực Đệ Nhất. (1) 08-11-2014 188
1754. Chương 1754 : Pháp Lực Đệ Nhất. (2) 08-11-2014 186
1755. Chương 1755 : Vô Lượng Sát Kiếp. (1) 08-11-2014 189
1756. Chương 1756 : Vô Lượng Sát Kiếp. (2) 08-11-2014 189
1757. Chương 1757 : Hi Sinh. (1) 08-11-2014 191
1758. Chương 1758 : Hi Sinh. (2) 08-11-2014 182
1759. Chương 1759 : Tiên Đạo Phù Văn. (1) 08-11-2014 189
1760. Chương 1760 : Tiên Đạo Phù Văn. (2) 08-11-2014 184
1761. Chương 1761 : Giết Không Tha. (1) 08-11-2014 205
1762. Chương 1762 : Giết Không Tha. (2) 08-11-2014 195
1763. Chương 1763 : Tam Đại Tiên Đạo. (1) 08-11-2014 171
1764. Chương 1764 : Tam Đại Tiên Đạo. (2) 08-11-2014 179
1765. Chương 1765 : Chư Vị Đạo Hữu, Tạm Biệt. (1) 08-11-2014 176
1766. Chương 1766 : Chư Vị Đạo Hữu, Tạm Biệt. (2) 08-11-2014 183
1767. Chương 1767 : 09-11-2014 194
1768. Chương 1768 : Ngươi Còn Có Ta. (1) 10-11-2014 169
1769. Chương 1769 : Ngươi Còn Có Ta. (2) 10-11-2014 187
1770. Chương 1770 : Tuyệt Thiên Địa Thông. (1) 11-11-2014 182
1771. Chương 1771 : Tuyệt Thiên Địa Thông. (2) 11-11-2014 169
1772. Chương 1772 : Thi Thể Lấp La Thiên 11-11-2014 176
1773. Chương 1773 : Như Thầy Như Cha. (1) 11-11-2014 168
1774. Chương 1774 : Như Thầy Như Cha. (2) 11-11-2014 175
1775. Chương 1775 : Ứng Long Ngậm Chuông. (1) 11-11-2014 172
1776. Chương 1776 : Ứng Long Ngậm Chuông. (2) 11-11-2014 165
1777. Chương 1777 : Đạo Vương Bỏ Niêm Phong. (1) 11-11-2014 171
1778. Chương 1778 : Đạo Vương Bỏ Niêm Phong. (2) 11-11-2014 182
1779. Chương 1779 : Cái Chết Của Thần Hoàng. (1) 13-11-2014 169
1780. Chương 1780 : Cái Chết Của Thần Hoàng. (2) 13-11-2014 169
1781. Chương 1781 : Uy Hiếp Thần Nhân. (1) 13-11-2014 170
1782. Chương 1782 : Uy Hiếp Thần Nhân. (2) 13-11-2014 170
1783. Chương 1783 : Tạo Hóa Huyền Tổ. (1) 13-11-2014 186
1784. Chương 1784 : Tạo Hóa Huyền Tổ. (2) 13-11-2014 201
1785. Chương 1785 : Thần Thạch Tiên Thai. (1) 13-11-2014 191
1786. Chương 1786 : Thần Thạch Tiên Thai. (2) 13-11-2014 173
1787. Chương 1787 : Thời Đại Của Giáo Chủ. 13-11-2014 181
1788. Chương 1788 : Nguyên Dương Mất Trộm. (1) 13-11-2014 168
1789. Chương 1789 : Nguyên Dương Mất Trộm. (2) 13-11-2014 197
1790. Chương 1790 : Huyền Đô Thu Đồ Đệ. (1) 13-11-2014 165
1791. Chương 1791 : Huyền Đô Thu Đồ Đệ. (2) 13-11-2014 166
1792. Chương 1792 : Năm Đại Tiên Đạo Thần Thông. (1) 13-11-2014 181
1793. Chương 1793 : Năm Đại Tiên Đạo Thần Thông. (2) 13-11-2014 164
1794. Chương 1794 : Đạo Hữu Chớ Sợ, Ta Tới Giúp Ngươi! (1) 13-11-2014 181
1795. Chương 1795 : Đạo Hữu Chớ Sợ, Ta Tới Giúp Ngươi! (2) 13-11-2014 165
1796. Chương 1796 : Chém Đế 13-11-2014 211
1797. Chương 1797 : Chưởng Ấn Thần Bí. (1) 13-11-2014 178
1798. Chương 1798 : Chưởng Ấn Thần Bí. (2) 13-11-2014 176
1799. Chương 1799 : Địa Ngục Ma Tiên Diện. (1) 13-11-2014 163
1800. Chương 1800 : Địa Ngục Ma Tiên Diện. (2) 13-11-2014 174
1801. Chương 1801 : Tiên Đạo Truyền Thừa. (1) 13-11-2014 183
1802. Chương 1802 : Tiên Đạo Truyền Thừa. (2) 13-11-2014 198
1803. Chương 1803 : Lục Đạo Tiên Giới. (1) 13-11-2014 182
1804. Chương 1804 : Lục Đạo Tiên Giới. (2) 13-11-2014 180
1805. Chương 1805 : Huyền Thiên Đại Ma Thần. (1) 13-11-2014 179
1806. Chương 1806 : Huyền Thiên Đại Ma Thần. (2) 14-11-2014 183
1807. Chương 1807 : Lôi Đình 14-11-2014 178
1808. Chương 1808 : Tru Tiên. (1) 14-11-2014 216
1809. Chương 1809 : Tru Tiên. (2) 14-11-2014 209
1810. Chương 1810 : Ám Toán. (1) 14-11-2014 212
1811. Chương 1811 : Ám Toán. (2) 14-11-2014 214
1812. Chương 1812 : Đạo Vương Lại Xuất Hiện. (1) 14-11-2014 181
1813. Chương 1813 : Đạo Vương Lại Xuất Hiện. (2) 17-11-2014 177
1814. Chương 1814 : Ngươi Nhìn Lầm Ta. (1) 17-11-2014 101
1815. Chương 1815 : Ngươi Nhìn Lầm Ta. (2) 17-11-2014 175
1816. Chương 1816 : Bát Tạ Sư Ân. (1) 17-11-2014 185
1817. Chương 1817 : Bát Tạ Sư Ân. (2) 17-11-2014 186
1818. Chương 1818 : Vây Giết Hồ Thiên. (1) 17-11-2014 191
1819. Chương 1819 : Vây Giết Hồ Thiên. (2) 17-11-2014 185
1820. Chương 1820 : Oanh Liệt Thân Vẫn. (1) 17-11-2014 183
1821. Chương 1821 : Oanh Liệt Thân Vẫn. (2) 17-11-2014 173
1822. Chương 1822 : Cả Gan Làm Loạn. (1) 17-11-2014 98
1823. Chương 1823 : Cả Gan Làm Loạn. (2) 17-11-2014 183
1824. Chương 1824 : Trấn Ngục Giới Bia. (1) 17-11-2014 188
1825. Chương 1825 : Trấn Ngục Giới Bia. (2) 17-11-2014 168
1826. Chương 1826 : Bất Không Đạo Quả. (1) 17-11-2014 173
1827. Chương 1827 : Bất Không Đạo Quả. (2) 17-11-2014 172
1828. Chương 1828 : Thất Bảo Đều Xuất Hiện Tiên Vực Mở. (1) 17-11-2014 180
1829. Chương 1829 : Thất Bảo Đều Xuất Hiện Tiên Vực Mở. (2) 17-11-2014 125
1830. Chương 1830 : Tiên Nhãn Quái Khẩu 17-11-2014 182
1831. Chương 1831 : Hỗn Độn Trảm Tiên Kiếm. (1) 17-11-2014 191
1832. Chương 1832 : Hỗn Độn Trảm Tiên Kiếm. (2) 17-11-2014 175
1833. Chương 1833 : Âm Hiểm Xảo Trá. (1) 17-11-2014 178
1834. Chương 1834 : Âm Hiểm Xảo Trá. (2) 17-11-2014 186
1835. Chương 1835 : Thật Giả Đạo Quả. (1) 17-11-2014 175
1836. Chương 1836 : Thật Giả Đạo Quả. (2) 17-11-2014 175
1837. Chương 1837 : Bất Không Bất Diệt. (1) 17-11-2014 188
1838. Chương 1838 : Bất Không Bất Diệt. (2) 17-11-2014 181
1839. Chương 1839 : Giáo Chủ Uy Năng. (1) 17-11-2014 181
1840. Chương 1840 : Giáo Chủ Uy Năng. (2) 17-11-2014 182
1841. Chương 1841 : Bảy Lần Chứng Đế. (1) 17-11-2014 171
1842. Chương 1842 : Bảy Lần Chứng Đế. (2) 17-11-2014 166
1843. Chương 1843 : Tam Khuyết Tử Kiếp 17-11-2014 171
1844. Chương 1844 : Thần Chi Tử. (1) 17-11-2014 185
1845. Chương 1845 : Thần Chi Tử. (2) 17-11-2014 223
1846. Chương 1846 : Chẳng Biết Hươu Chết Về Tay Ai. (1) 17-11-2014 188
1847. Chương 1847 : Chẳng Biết Hươu Chết Về Tay Ai. (2) 17-11-2014 181
1848. Chương 1848 : Mười Đế Hạ La Thiên. (1) 17-11-2014 173
1849. Chương 1849 : Mười Đế Hạ La Thiên. (2) 17-11-2014 177
1850. Chương 1850 : Một Trận Chiến Cuối Cùng Của Hạo Kiếp. (1) 17-11-2014 113
1851. Chương 1851 : Một Trận Chiến Cuối Cùng Của Hạo Kiếp. (2) 17-11-2014 156
1852. Chương 1852 : Hồ Lô Cùng Ấu Hài 17-11-2014 161
1853. Chương 1853 : Thiên Ý Trảm Tam Sinh. (1) 17-11-2014 180
1854. Chương 1854 : Thiên Ý Trảm Tam Sinh. (2) 17-11-2014 173
1855. Chương 1855 : Ta Muốn Đánh Mười Cái. (1) 17-11-2014 183
1856. Chương 1856 : Ta Muốn Đánh Mười Cái. (2) 17-11-2014 179
1857. Chương 1857 : Đại Nhân Vật. (1) 17-11-2014 192
1858. Chương 1858 : Đại Nhân Vật. (2) 17-11-2014 181
1859. Chương 1859 : Tiên Cung Thái Tử. (1) 17-11-2014 182
1860. Chương 1860 : Tiên Cung Thái Tử. (2) 17-11-2014 183
1861. Chương 1861 : Cuộc Chiến Đẫm Máu. (1) 17-11-2014 186
1862. Chương 1862 : Cuộc Chiến Đẫm Máu. (2) 17-11-2014 171
1863. Chương 1863 : Phong Hồi Lộ Chuyển 17-11-2014 181
1864. Chương 1864 : Cường Trung Càng Có Cường Trung Thủ. (1) 17-11-2014 179
1865. Chương 1865 : Cường Trung Càng Có Cường Trung Thủ. (2) 17-11-2014 174
1866. Chương 1866 : Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn. (1) 17-11-2014 206
1867. Chương 1867 : Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn. (2) 19-11-2014 185
1868. Chương 1868 : Không Tự Do, Ta Cận Kề Cái Chết. (1) 19-11-2014 177
1869. Chương 1869 : Không Tự Do, Ta Cận Kề Cái Chết. (2) 19-11-2014 186
1870. Chương 1870 : Bất Xá Tái Hiện. (1) 21-11-2014 189
1871. Chương 1871 : Bất Xá Tái Hiện. (2) 21-11-2014 173
1872. Chương 1872 : Hỏi thế gian tình là vật gì 25-11-2014 157
1873. Chương 1873 : Hỏi thế gian tình là vật gì (2) 25-11-2014 151
1874. Chương 1874 : Trời nếu có tình trời cũng già 25-11-2014 170
1875. Chương 1875 : Năm ngàn vạn năm ai ghi sử? 25-11-2014 173
1876. Chương 1876 : Chứng đế 25-11-2014 167
1877. Chương 1877 : Hồng mông khai thiên 25-11-2014 164
1878. Chương 1878 : Hồng mông khai thiên (2) 25-11-2014 159
1879. Chương 1879 : Hồng mông khai thiên (3) 25-11-2014 159
1880. Chương 1880 : Đế huyền 25-11-2014 186
1881. Chương 1881 : Quét ngang 25-11-2014 155
1882. Chương 1882 : Chư thần triều bái 25-11-2014 164
1883. Chương 1883 : Đạo tổ 25-11-2014 162
1884. Chương 1884 : Một thân là bảo 25-11-2014 173
1885. Chương 1885 : Quỳ đọc 25-11-2014 160
1886. Chương 1886 : Trấn áp thiếu hư 25-11-2014 159
1887. Chương 1887 : Ly Sửu quy hàng 25-11-2014 156
1888. Chương 1888 : Duy ngã độc tôn 25-11-2014 179
1889. Chương 1889 : Thiên hậu chứng đế 25-11-2014 160
1890. Chương 1890 : Chư thần hoàng hôn 25-11-2014 156
1891. Chương 1891 : Hai mặt 25-11-2014 172
1892. Chương 1892 : Con trai Trưởng Giang Triết 25-11-2014 160
1893. Chương 1893 : Đấu ngang yêu giới không đối thủ 25-11-2014 168
1894. Chương 1894 : Thanh liên bảy tổ 25-11-2014 207
1895. Chương 1895 : Đối chiến Nhất Minh yêu tiên 25-11-2014 189
1896. Chương 1896 : Ai là người đánh đầu của ta? 25-11-2014 170
1897. Chương 1897 : Động uyên chi mê 25-11-2014 186
1898. Chương 1898 : Miệng lớn lưỡi dài 27-11-2014 161
1899. Chương 1899 : Vạn ngục hồng lô 27-11-2014 166
1900. Chương 1900 : Bảo nhật vương phật tổ 27-11-2014 164
1901. Chương 1901 : Cưu chiếm thổ tước 27-11-2014 159
1902. Chương 1902 : Tiên nhân lạc ấn 27-11-2014 166
1903. Chương 1903 : Tiên Nhân Lạc Ấn. (2) 02-12-2014 186
1904. Chương 1904 : Đạo Trung Thế Giới. (1) 02-12-2014 181
1905. Chương 1905 : Đạo Trung Thế Giới. (2) 02-12-2014 177
1906. Chương 1906 : Lòng Muông Dạ Thú. (1) 02-12-2014 180
1907. Chương 1907 : Lòng Muông Dạ Thú. (2) 02-12-2014 182
1908. Chương 1908 : Nguyên Khí Bạo Động. (1) 02-12-2014 176
1909. Chương 1909 : Nguyên Khí Bạo Động. (2) 02-12-2014 187
1910. Chương 1910 : Chỉ Cần Cái Chết. (1) 02-12-2014 188
1911. Chương 1911 : Chỉ Cần Cái Chết. (2) 02-12-2014 165
1912. Chương 1912 : Thủ Lãnh Đạo Tặc Đền Tội. (1) 02-12-2014 182
1913. Chương 1913 : Thủ Lãnh Đạo Tặc Đền Tội. (2) 02-12-2014 173
1914. Chương 1914 : Quét Ngang Chư Hoàng. (1) 02-12-2014 161
1915. Chương 1915 : Quét Ngang Chư Hoàng. (2) 02-12-2014 160
1916. Chương 1916 : Tiểu Viên Mãn. (1) 02-12-2014 169
1917. Chương 1917 : Tiểu Viên Mãn. (2) 02-12-2014 184
1918. Chương 1918 : Man Di Đại Đế Chi Uy. (1) 02-12-2014 187
1919. Chương 1919 : Man Di Đại Đế Chi Uy. (2) 02-12-2014 186
1920. Chương 1920 : Lục Giới Hội Minh. (1) 02-12-2014 174
1921. Chương 1921 : Lục Giới Hội Minh. (2) 02-12-2014 182
1922. Chương 1922 : Hai Mươi Tám Chư Thiên. 02-12-2014 172
1923. Chương 1923 : Tế! (1) 02-12-2014 210
1924. Chương 1924 : Tế! (2) 02-12-2014 207
1925. Chương 1925 : Mưu Sát. (1) 02-12-2014 174
1926. Chương 1926 : Mưu Sát. (2) 02-12-2014 205
1927. Chương 1927 : Thảm Thiết. (1) 02-12-2014 190
1928. Chương 1928 : Thảm Thiết. (2) 02-12-2014 207
1929. Chương 1929 : Thủy Hoàng Càn Nguyên. (1) 02-12-2014 180
1930. Chương 1930 : Thủy Hoàng Càn Nguyên. (2) 02-12-2014 190
1931. Chương 1931 : Đánh Vào Tiên Giới. (1) 02-12-2014 167
1932. Chương 1932 : Đánh Vào Tiên Giới. (2) 02-12-2014 184
1933. Chương 1933 : Tiên Gia Thủ Đoạn. (1) 02-12-2014 193
1934. Chương 1934 : Tiên Gia Thủ Đoạn. (2) 02-12-2014 181
1935. Chương 1935 : Quỷ Bà Thiên. (1) 02-12-2014 176
1936. Chương 1936 : Quỷ Bà Thiên. (2) 02-12-2014 183
1937. Chương 1937 : Ma Đầu Cùng Ma Vương. (1) 02-12-2014 181
1938. Chương 1938 : Ma Đầu Cùng Ma Vương. (2) 02-12-2014 172
1939. Chương 1939 : Ma Đầu Cùng Ma Vương. (3) 02-12-2014 190
1940. Chương 1940 : Thánh Thiên Tử Đến Thế Gian. 02-12-2014 211
1941. Chương 1941 : Đoạn Tiên Vương Đạo Thống. (1) 02-12-2014 174
1942. Chương 1942 : Đoạn Tiên Vương Đạo Thống. (2) 02-12-2014 180
1943. Chương 1943 : Chư Tiên Hạ Giới. (1) 02-12-2014 170
1944. Chương 1944 : Chư Tiên Hạ Giới. (2) 02-12-2014 185
1945. Chương 1945 : Trảm Tiên! (1) 02-12-2014 201
1946. Chương 1946 : Trảm Tiên! (2) 02-12-2014 210
1947. Chương 1947 : Không Có Gặp Được Ta. (1) 02-12-2014 191
1948. Chương 1948 : Không Có Gặp Được Ta. (2) 02-12-2014 208
1949. Chương 1949 : Sát Nhập Thần Bảng Trảm Tiên Vương. 03-12-2014 218
1950. Chương 1950 : Trẫm! Tạo Phản!!! (1) 03-12-2014 203
1951. Chương 1951 : Trẫm! Tạo Phản!!! (2) 03-12-2014 189
1952. Chương 1952 : Trẫm! Tạo Phản!!! (3) 03-12-2014 178
1953. Chương 1953 : Tu Di Tọa Phật. 03-12-2014 180
1954. Chương 1954 : Trấn Thiên Cùng Nguyên Tôn. (1) 03-12-2014 178
1955. Chương 1955 : Trấn Thiên Cùng Nguyên Tôn. (2) 03-12-2014 187
1956. Chương 1956 : Đại Quân Tiếp Cận. (1) 03-12-2014 189
1957. Chương 1957 : Đại Quân Tiếp Cận. (2) 03-12-2014 192
1958. Chương 1958 : Đường Đường Chính Chính? (1) 03-12-2014 188
1959. Chương 1959 : Đường Đường Chính Chính? (2) 03-12-2014 195
1960. Chương 1960 : Biến Cố. (1) 03-12-2014 203
1961. Chương 1961 : Biến Cố. (2) 03-12-2014 200
1962. Chương 1962 : Thái Tử Bướng Bỉnh. (1) 03-12-2014 191
1963. Chương 1963 : Thái Tử Bướng Bỉnh. (2) 03-12-2014 174
1964. Chương 1964 : Bánh Xe Lịch Sử. (1) 03-12-2014 192
1965. Chương 1965 : Bánh Xe Lịch Sử. (2) 03-12-2014 192
1966. Chương 1966 : Vì Chư Thần Cầu Mệnh. (1) 03-12-2014 186
1967. Chương 1967 : Vì Chư Thần Cầu Mệnh. (2) 03-12-2014 174
1968. Chương 1968 : Rơi Lệ Đầy Mặt. 03-12-2014 184
1969. Chương 1969 : Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân. (1) 03-12-2014 182
1970. Chương 1970 : Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân. (2) 03-12-2014 190
1971. Chương 1971 : Bồ Đoàn Đạo Chân. (1) 03-12-2014 182
1972. Chương 1972 : Bồ Đoàn Đạo Chân. (2) 03-12-2014 180
1973. Chương 1973 : Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (1) 03-12-2014 191
1974. Chương 1974 : Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (2) 03-12-2014 199
1975. Chương 1975 : Giang Triết, Con Trưởng Của Trẫm. (3) 03-12-2014 213
1976. Chương 1976 : Cường Luyện Đạo Quả Chứng Tiên Đồ. 03-12-2014 200
1977. Chương 1977 : Cái Này Là Thần! (1) 03-12-2014 206
1978. Chương 1978 : Cái Này Là Thần! (2) 03-12-2014 458
1979. Chương 1979 : Đế Huyền Đại Ma Vương. (1) 20-04-2015 196
1980. Chương 1980 : Đế Huyền Đại Ma Vương. (2) 20-04-2015 199
1981. Chương 1981 : Phản Đồ Thần Đạo. (1) 20-04-2015 201
1982. Chương 1982 : Phản Đồ Thần Đạo. (2) 20-04-2015 191
1983. Chương 1983 : Tiên Đạo Xác Lập. (1) 22-04-2015 115
1984. Chương 1984 : Tiên Đạo Xác Lập. (2) 22-04-2015 203
1985. Chương 1985 : Tiên Triều. (1) 22-04-2015 187
1986. Chương 1986 : Tiên Triều. (2) 22-04-2015 201
1987. Chương 1987 : Tuổi Trẻ Tổ Sư 24-04-2015 195
1988. Chương 1988 : Trẫm Ở Đây. (1) 24-04-2015 189
1989. Chương 1989 : Trẫm Ở Đây. (2) 24-04-2015 194
1990. Chương 1990 : Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. (1) 24-04-2015 245
1991. Chương 1991 : Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả. (2) 16-05-2015 186
1992. Chương 1992 : Vô Địch. (1) 16-05-2015 202
1993. Chương 1993 : Vô Địch. (2) 16-05-2015 202
1994. Chương 1994 : Nguyên Thủy Ba Ấn. (1) 16-05-2015 204
1995. Chương 1995 : Nguyên Thủy Ba Ấn. (2) 16-05-2015 189
1996. Chương 1996 : Tam Thái Tử. (1) 16-05-2015 180
1997. Chương 1997 : Tam Thái Tử. (2) 16-05-2015 199
1998. Chương 1998 : Thần Cùng Thần Chiến. (1) 16-05-2015 205
1999. Chương 1999 : Thần Cùng Thần Chiến. (2) 16-05-2015 189
2000. Chương 2000 : Mật Nghị. (1) 16-05-2015 193
2001. Chương 2001 : Mật Nghị. (2) 16-05-2015 194
2002. Chương 2002 : Sói, Dê Cùng Cỏ 16-05-2015 180
2003. Chương 2003 : Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại. (1) 16-05-2015 181
2004. Chương 2004 : Tồn Tại Thần Thông Quảng Đại. (2) 16-05-2015 176
2005. Chương 2005 : Chiêu Hồn. (1) 16-05-2015 190
2006. Chương 2006 : Chiêu Hồn. (2) 16-05-2015 186
2007. Chương 2007 : Tiên Kiếp. (1) 16-05-2015 190
2008. Chương 2008 : Tiên Kiếp. (2) 16-05-2015 208
2009. Chương 2009 : Tiên Thiên Ôn Đế Quan. 16-05-2015 185
2010. Chương 2010 : Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư. (1) 16-05-2015 194
2011. Chương 2011 : Có Hắn Đồ Tất Có Hắn Sư. (2) 16-05-2015 193
2012. Chương 2012 : Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (1) 16-05-2015 171
2013. Chương 2013 : Hắc Quan, Thuyền Nhỏ Cùng Lão Nhân. (2) 16-05-2015 178
2014. Chương 2014 : Huyết Hải Thâm Cừu. (1) 16-05-2015 180
2015. Chương 2015 : Huyết Hải Thâm Cừu. (2) 16-05-2015 161
2016. Chương 2016 : Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh. (1) 16-05-2015 173
2017. Chương 2017 : Nguyên Tháp Nguyên Đỉnh. (2) 16-05-2015 173
2018. Chương 2018 : Giết Lên Tiên Giới. 16-05-2015 192
2019. Chương 2019 : Quan Giác Tiên Vương. (1) 16-05-2015 184
2020. Chương 2020 : Quan Giác Tiên Vương. (2) 16-05-2015 195
2021. Chương 2021 : Tiễu Trừ Huyền Thiên. (1) 16-05-2015 161
2022. Chương 2022 : Tiễu Trừ Huyền Thiên. (2) 16-05-2015 189
2023. Chương 2023 : Gậy Quấy Phân. (1) 16-05-2015 182
2024. Chương 2024 : Gậy Quấy Phân. (2) 16-05-2015 163
2025. Chương 2025 : Một Bước Một Giết. 16-05-2015 204
2026. Chương 2026 : Tịch Diệt Đạo Nhân. (1) 16-05-2015 181
2027. Chương 2027 : Tịch Diệt Đạo Nhân. (2) 16-05-2015 190
2028. Chương 2028 : Di Tích Tiền Sử. (1) 16-05-2015 177
2029. Chương 2029 : Di Tích Tiền Sử. (2) 16-05-2015 189
2030. Chương 2030 : Hắc Phong. (1) 16-05-2015 196
2031. Chương 2031 : Hắc Phong. (2) 16-05-2015 213
2032. Chương 2032 : Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. (1) 16-05-2015 176
2033. Chương 2033 : Một Bụng Ý Nghĩ Xấu. (2) 16-05-2015 170
2034. Chương 2034 : Chú. 16-05-2015 180
2035. Chương 2035 : Chú Đạo Phù Văn. (1) 16-05-2015 190
2036. Chương 2036 : Chú Đạo Phù Văn. (2) 16-05-2015 196
2037. Chương 2037 : Kiếm Trảm Vương Mẫu. (1) 16-05-2015 182
2038. Chương 2038 : Kiếm Trảm Vương Mẫu. (2) 16-05-2015 196
2039. Chương 2039 : Huyết Vân Bắn Phách. (1) 16-05-2015 179
2040. Chương 2040 : Huyết Vân Bắn Phách. (2) 16-05-2015 151
2041. Chương 2041 : Vạn Chú Đạo Quân. 16-05-2015 190
2042. Chương 2042 : Ám Toán. (1) 16-05-2015 171
2043. Chương 2043 : Ám Toán. (2) 16-05-2015 176
2044. Chương 2044 : Tiên Thiên Linh Quang. (1) 16-05-2015 179
2045. Chương 2045 : Tiên Thiên Linh Quang. (2) 16-05-2015 188
2046. Chương 2046 : Trảm Hư Hoàng. (1) 16-05-2015 198
2047. Chương 2047 : Trảm Hư Hoàng. (2) 16-05-2015 175
2048. Chương 2048 : Lại Trảm Hư Hoàng. (1) 16-05-2015 175
2049. Chương 2049 : Lại Trảm Hư Hoàng. (2) 16-05-2015 188
2050. Chương 2050 : Ngọc Ngọc Chân Nhân. 16-05-2015 181
2051. Chương 2051 : Thần Đạo Giáo Chủ. (1) 16-05-2015 185
2052. Chương 2052 : Thần Đạo Giáo Chủ. (2) 16-05-2015 114
2053. Chương 2053 : Ngươi Quá Yếu. (1) 16-05-2015 178
2054. Chương 2054 : Ngươi Quá Yếu. (2) 16-05-2015 157
2055. Chương 2055 : Thân Hãm Sát Trận. (1) 16-05-2015 168
2056. Chương 2056 : Thân Hãm Sát Trận. (2) 16-05-2015 185
2057. Chương 2057 : Danh Chấn Thiên Hạ. (1) 16-05-2015 191
2058. Chương 2058 : Danh Chấn Thiên Hạ. (2) 16-05-2015 177
2059. Chương 2059 : Phong Vân Tế Hội. 16-05-2015 184
2060. Chương 2060 : Xinh Đẹp. (1) 16-05-2015 198
2061. Chương 2061 : Xinh Đẹp. (2) 16-05-2015 192
2062. Chương 2062 : Thiếp Thân Muốn Kêu. (1) 16-05-2015 191
2063. Chương 2063 : Thiếp Thân Muốn Kêu. (2) 16-05-2015 175
2064. Chương 2064 : Phượng Nghi Hung Mãnh. (1) 16-05-2015 170
2065. Chương 2065 : Phượng Nghi Hung Mãnh. (2) 16-05-2015 176
2066. Chương 2066 : Da Trâu. 16-05-2015 190
2067. Chương 2067 : Chú Đạo Thiên Đàn. (1) 16-05-2015 194
2068. Chương 2068 : Chú Đạo Thiên Đàn. (2) 16-05-2015 183
2069. Chương 2069 : Ngưu Long Thần Âm. (1) 16-05-2015 169
2070. Chương 2070 : Ngưu Long Thần Âm. (2) 16-05-2015 200
2071. Chương 2071 : Nhộn Nhạo. (1) 16-05-2015 180
2072. Chương 2072 : Nhộn Nhạo. (2) 16-05-2015 213
2073. Chương 2073 : Cự Linh Thần Tộc. 16-05-2015 177
2074. Chương 2074 : Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực. (1) 16-05-2015 184
2075. Chương 2075 : Tiên Thiên Lôi Hải Tiên Vực. (2) 16-05-2015 186
2076. Chương 2076 : Uyên Ương. (1) 16-05-2015 178
2077. Chương 2077 : Uyên Ương. (2) 16-05-2015 179
2078. Chương 2078 : Tử Tiêu Hàng Lâm. (1) 16-05-2015 199
2079. Chương 2079 : Tử Tiêu Hàng Lâm. (2) 16-05-2015 186
2080. Chương 2080 : Hiểm Cảnh. (1) 16-05-2015 183
2081. Chương 2081 : Hiểm Cảnh. (2) 16-05-2015 186
2082. Chương 2082 : Thân Bại Thân Tử. (1) 16-05-2015 180
2083. Chương 2083 : Thân Bại Thân Tử. (2) 16-05-2015 206
2084. Chương 2084 : Miếu Nhỏ. (1) 16-05-2015 198
2085. Chương 2085 : Miếu Nhỏ. (2) 16-05-2015 191
2086. Chương 2086 : Hai Cái Tử Tiêu Tiên Vương. 16-05-2015 193
2087. Chương 2087 : Khó Phân Biệt Thật Giả. (1) 16-05-2015 170
2088. Chương 2088 : Khó Phân Biệt Thật Giả. (2) 16-05-2015 178
2089. Chương 2089 : Ác Ôn. (1) 16-05-2015 196
2090. Chương 2090 : Ác Ôn. (2) 16-05-2015 201
2091. Chương 2091 : Đạo Quả. (1) 16-05-2015 188
2092. Chương 2092 : Đạo Quả. (2) 16-05-2015 189
2093. Chương 2093 : Tư Vị. (1) 16-05-2015 187
2094. Chương 2094 : Tư Vị. (2) 16-05-2015 179
2095. Chương 2095 : Hắc Phong Quái Thi. (1) 16-05-2015 164
2096. Chương 2096 : Hắc Phong Quái Thi. (2) 16-05-2015 195
2097. Chương 2097 : Xâm Nhập Cấm Khu. (1) 16-05-2015 188
2098. Chương 2098 : Xâm Nhập Cấm Khu. (2) 16-05-2015 179
2099. Chương 2099 : Quái Cáp. (1) 16-05-2015 199
2100. Chương 2100 : Quái Cáp. (2) 16-05-2015 215
2101. Chương 2101 : Tiền Sử Đạo Quả. (1) 16-05-2015 195
2102. Chương 2102 : Tiền Sử Đạo Quả. (2) 16-05-2015 192
2103. Chương 2103 : Trơn Mềm Sướng Miệng. (1) 16-05-2015 194
2104. Chương 2104 : Trơn Mềm Sướng Miệng. (2) 16-05-2015 183
2105. Chương 2105 : Hành Hạ Tiên Vương. (1) 16-05-2015 177
2106. Chương 2106 : Hành Hạ Tiên Vương. (2) 16-05-2015 169
2107. Chương 2107 : Thuyền Không Đáy. (1) 16-05-2015 194
2108. Chương 2108 : Thuyền Không Đáy. (2) 16-05-2015 191
2109. Chương 2109 : Não Quái Trong Sông. (1) 16-05-2015 181
2110. Chương 2110 : Não Quái Trong Sông. (2) 16-05-2015 200
2111. Chương 2111 : Tiên Thiên Nguyên Thủy Tiên Vực 19-05-2015 164
2112. Chương 2112 : Bia Đá. (1) 19-05-2015 170
2113. Chương 2113 : Bia Đá. (2) 19-05-2015 202
2114. Chương 2114 : Xấu Xa. (1) 19-05-2015 189
2115. Chương 2115 : Xấu Xa. (2) 21-05-2015 186
2116. Chương 2116 : Con Mắt Màu Đen Khủng Bố. (1) 21-05-2015 171
2117. Chương 2117 : Con Mắt Màu Đen Khủng Bố. (2) 21-05-2015 164
2118. Chương 2118 : Tịch Diệt Ma Nhãn. (1) 21-05-2015 195
2119. Chương 2119 : Tịch Diệt Ma Nhãn. (2) 21-05-2015 168
2120. Chương 2120 : Đến Đây Dạo Chơi. (1) 21-05-2015 192
2121. Chương 2121 : Đến Đây Dạo Chơi. (2) 25-05-2015 182
2122. Chương 2122 : Trứng Thịt Màng Thai. 25-05-2015 151
2123. Chương 2123 : Thần Mẫu Đạo Quân. (1) 25-05-2015 166
2124. Chương 2124 : Thần Mẫu Đạo Quân. (2) 25-05-2015 171
2125. Chương 2125 : Mượn Chén Dùng Một Lát. (1) 26-05-2015 151
2126. Chương 2126 : Mượn Chén Dùng Một Lát. (2) 26-05-2015 158
2127. Chương 2127 : Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế. (1) 26-05-2015 173
2128. Chương 2128 : Năm Đó Nếu Như Ta Là Thanh Đế. (2) 26-05-2015 187
2129. Chương 2129 : Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát. (1) 31-05-2015 142
2130. Chương 2130 : Cưỡi Quái Cáp Đi Hóng Mát. (2) 31-05-2015 166
2131. Chương 2131 : Xấu Đến Hết Thuốc Chữa. (1) 31-05-2015 160
2132. Chương 2132 : Xấu Đến Hết Thuốc Chữa. (2) 31-05-2015 145
2133. Chương 2133 : Ta Có Thế Lực Lớn. 31-05-2015 188
2134. Chương 2134 : Tìm Hiểu. (1) 01-06-2015 177
2135. Chương 2135 : Tìm Hiểu. (2) 01-06-2015 165
2136. Chương 2136 : Nguyên Thủy Chi Địa. (1) 01-06-2015 154
2137. Chương 2137 : Nguyên Thủy Chi Địa. (2) 01-06-2015 156
2138. Chương 2138 : Tiên Hải Mười Chín Châu. (1) 01-06-2015 193
2139. Chương 2139 : Tiên Hải Mười Chín Châu. (2) 03-06-2015 171
2140. Chương 2140 : Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng. (1) 03-06-2015 167
2141. Chương 2141 : Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng. (2) 03-06-2015 158
2142. Chương 2142 : Một Mẻ Hốt Gọn. (1) 03-06-2015 202
2143. Chương 2143 : Một Mẻ Hốt Gọn. (2) 04-06-2015 157
2144. Chương 2144 : Một Đầu Là Huyết. (1) 04-06-2015 104
2145. Chương 2145 : Một Đầu Là Huyết. (2) 05-06-2015 179
2146. Chương 2146 : Huyền Châu 05-06-2015 182
2147. Chương 2147 : Tịch Diệt Thiên Hỏa 08-06-2015 167
2148. Chương 2148 : Tịch Diệt Thiên Hỏa. (2) 08-06-2015 191
2149. Chương 2149 : Thiên Hỏa Luyện Kiếm. (1) 11-06-2015 174
2150. Chương 2150 : Thiên Hỏa Luyện Kiếm. (2) 11-06-2015 157
2151. Chương 2151 : Tiên Giới Thất Trọng Kiếp. (1) 11-06-2015 165
2152. Chương 2152 : Tiên Giới Thất Trọng Kiếp. (2) 11-06-2015 155
2153. Chương 2153 : Đột Kích. (1) 11-06-2015 182
2154. Chương 2154 : Đột Kích. (2) 11-06-2015 147
2155. Chương 2155 : Lai Giả Bất Thiện. 11-06-2015 148
2156. Chương 2156 : Ra Oai Phủ Đầu. (1) 11-06-2015 177
2157. Chương 2157 : Ra Oai Phủ Đầu. (2) 13-06-2015 155
2158. Chương 2158 : Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì. (1) 13-06-2015 176
2159. Chương 2159 : Bát Tiên Vương Tính Là Cái Gì. (2) 15-06-2015 147
2160. Chương 2160 : Tự Tìm Đường Chết. (1) 15-06-2015 158
2161. Chương 2161 : Tự Tìm Đường Chết. (2) 15-06-2015 175
2162. Chương 2162 : Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử. (1) 15-06-2015 167
2163. Chương 2163 : Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử. (2) 17-06-2015 160
2164. Chương 2164 : Thua Tâm Phục Khẩu Phục. 17-06-2015 230
2165. Chương 2165 : Cùng Sinh Băng Phách Hoa. (1) 13-07-2015 164
2166. Chương 2166 : Cùng Sinh Băng Phách Hoa. (2) 13-07-2015 143
2167. Chương 2167 : Cự Linh Đại Đạo. (1) 13-07-2015 160
2168. Chương 2168 : Cự Linh Đại Đạo. (2) 13-07-2015 166
2169. Chương 2169 : Tiên Hải Long Vương. (1) 13-07-2015 149
2170. Chương 2170 : Tiên Hải Long Vương. (2) 13-07-2015 156
2171. Chương 2171 : Cùng Chung Một Chồng. (1) 13-07-2015 134
2172. Chương 2172 : Cùng Chung Một Chồng. (2) 13-07-2015 138
2173. Chương 2173 : Bạo Lực Va Chạm. (1) 13-07-2015 149
2174. Chương 2174 : Bạo Lực Va Chạm. (2) 13-07-2015 150
2175. Chương 2175 : Kiếm Trảm Long Vương. (1) 13-07-2015 142
2176. Chương 2176 : Kiếm Trảm Long Vương. (2) 13-07-2015 147
2177. Chương 2177 : Thời Đại Yêu Tộc. (1) 13-07-2015 176
2178. Chương 2178 : Thời Đại Yêu Tộc. (2) 13-07-2015 154
2179. Chương 2179 : Tập Sát. 13-07-2015 179
2180. Chương 2180 : Giao Phong Trên Biển. (1) 13-07-2015 150
2181. Chương 2181 : Giao Phong Trên Biển. (2) 13-07-2015 150
2182. Chương 2182 : Tỷ, Chúng Ta Song Tu A. (1) 13-07-2015 148
2183. Chương 2183 : Tỷ, Chúng Ta Song Tu A. (2) 13-07-2015 149
2184. Chương 2184 : Chính Sự Quan Trọng Hơn. (1) 13-07-2015 147
2185. Chương 2185 : Chính Sự Quan Trọng Hơn. (2) 13-07-2015 165
2186. Chương 2186 : Âm Dương Song Tu. 13-07-2015 160
2187. Chương 2187 : Ngươi Bị Nguyền Rủa. (1) 13-07-2015 157
2188. Chương 2188 : Ngươi Bị Nguyền Rủa. (1) 13-07-2015 163
2189. Chương 2189 : Ngươi Bị Nguyền Rủa. (2) 13-07-2015 149
2190. Chương 2190 : Mãnh Hổ Nằm Đồi Hoang. 13-07-2015 140
2191. Chương 2191 : Ma Thiên Tiên Vương. (1) 13-07-2015 149
2192. Chương 2192 : Ma Thiên Tiên Vương. (2) 13-07-2015 160
2193. Chương 2193 : Trước Đánh Chết Sau Nói Đạo Lý. (1) 13-07-2015 146
2194. Chương 2194 : Trước Đánh Chết Sau Nói Đạo Lý. (2) 13-07-2015 148
2195. Chương 2195 : Một Đầu Ngón Tay Nghiền Chết Ngươi. (1) 13-07-2015 141
2196. Chương 2196 : Một Đầu Ngón Tay Nghiền Chết Ngươi. (2) 13-07-2015 150
2197. Chương 2197 : Chư Thiên Vô Lậu Đạo. (1) 13-07-2015 138
2198. Chương 2198 : Chư Thiên Vô Lậu Đạo. (2) 13-07-2015 142
2199. Chương 2199 : Đạo Quân Chuyển Thế. (1) 13-07-2015 148
2200. Chương 2200 : Đạo Quân Chuyển Thế. (2) 13-07-2015 148
2201. Chương 2201 : Ta Đã Thấy Hắn. 13-07-2015 144
2202. Chương 2202 : Nguyên Thủy Chi Địa Mở. (1) 13-07-2015 163
2203. Chương 2203 : Nguyên Thủy Chi Địa Mở. (2) 13-07-2015 146
2204. Chương 2204 : Hư Không Đại Xà. (1) 13-07-2015 161
2205. Chương 2205 : Hư Không Đại Xà. (2) 13-07-2015 164
2206. Chương 2206 : Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi. (1) 13-07-2015 196
2207. Chương 2207 : Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi. (2) 27-07-2015 155
2208. Chương 2208 : Diễm Phúc. (1) 27-07-2015 163
2209. Chương 2209 : Diễm Phúc. (2) 27-07-2015 164
2210. Chương 2210 : Đại Diễn Cổ Thần. (1) 27-07-2015 147
2211. Chương 2211 : Đại Diễn Cổ Thần. (2) 27-07-2015 154
2212. Chương 2212 : Các Ngươi Tính Là Cái Rắm Ấy! (1) 27-07-2015 142
2213. Chương 2213 : Các Ngươi Tính Là Cái Rắm Ấy! (2) 27-07-2015 137
2214. Chương 2214 : Nguyên Thủy Chi Địa Mở Ra. 27-07-2015 143
2215. Chương 2215 : Đọ Sức Một Hồi. (1) 27-07-2015 144
2216. Chương 2216 : Đọ Sức Một Hồi. (2) 27-07-2015 144
2217. Chương 2217 : Tiên Đạo Sáng Mờ. (1) 27-07-2015 139
2218. Chương 2218 : Tiên Đạo Sáng Mờ. (2) 27-07-2015 136
2219. Chương 2219 : Thất Phách Tinh Anh. (1) 27-07-2015 132
2220. Chương 2220 : Thất Phách Tinh Anh. (2) 27-07-2015 147
2221. Chương 2221 : Cận Chiến Vô Địch. 27-07-2015 143
2222. Chương 2222 : Tự Trảm Đạo Quả. (1) 27-07-2015 148
2223. Chương 2223 : Tự Trảm Đạo Quả. (2) 27-07-2015 141
2224. Chương 2224 : Thần Đạo Đạo Quả. (1) 27-07-2015 136
2225. Chương 2225 : Thần Đạo Đạo Quả. (2) 27-07-2015 176
2226. Chương 2226 : Bây Giờ Là Thời Gian Giết Người. (1) 27-07-2015 128
2227. Chương 2227 : Bây Giờ Là Thời Gian Giết Người. (2) 27-07-2015 142
2228. Chương 2228 : Thống Khoái! (1) 27-07-2015 168
2229. Chương 2229 : Thống Khoái! (2) 27-07-2015 173
2230. Chương 2230 : Long Tổ Thái Tức. (1) 27-07-2015 180
2231. Chương 2231 : Long Tổ Thái Tức. (2) 28-07-2015 184
2232. Chương 2232 : Thần Đạo Đạo Quả Đại Thành. (1) 28-07-2015 252
2233. Chương 2233 : Sinh Xé Long La. (1) 18-08-2015 154
2234. Chương 2234 : Sinh Xé Long La. (2) 18-08-2015 156
2235. Chương 2235 : Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (1) 18-08-2015 152
2236. Chương 2236 : Đoạt Thức Ăn Trước Miệng Cọp. (2) 18-08-2015 142
2237. Chương 2237 : Trước Có Sói Sau Có Hổ. (1) 18-08-2015 142
2238. Chương 2238 : Trước Có Sói Sau Có Hổ. (2) 18-08-2015 150
2239. Chương 2239 : Giết Tiên Hoàng. (1) 18-08-2015 166
2240. Chương 2240 : Giết Tiên Hoàng. (2) 18-08-2015 162
2241. Chương 2241 : Tiên Môn. 18-08-2015 160
2242. Chương 2242 : Tiên Đạo Đạo Chủng. (1) 18-08-2015 167
2243. Chương 2243 : Tiên Đạo Đạo Chủng. (2) 18-08-2015 88
2244. Chương 2244 : Tiên Đạo Đạo Chủng. (3) 18-08-2015 149
2245. Chương 2245 : Nguyên Thủy Cảm Ứng Thiên. 18-08-2015 159
2246. Chương 2246 : Ngươi Là *** (1) 18-08-2015 174
2247. Chương 2247 : Ngươi Là *** (2) 18-08-2015 200
2248. Chương 2248 : Long Mập. (1) 20-08-2015 149
2249. Chương 2249 : Long Mập. (2) 20-08-2015 154
2250. Chương 2250 : Cái Chết Của Nam Chiên. (1) 20-08-2015 169
2251. Chương 2251 : Cái Chết Của Nam Chiên. (2) 20-08-2015 143
2252. Chương 2252 : A Miêu A Cẩu. (1) 20-08-2015 155
2253. Chương 2253 : A Miêu A Cẩu. (2) 20-08-2015 152
2254. Chương 2254 : Khai Thiên Chi Địa. 20-08-2015 155
2255. Chương 2255 : Thần Vương. (1) 20-08-2015 148
2256. Chương 2256 : Thần Vương. (2) 20-08-2015 153
2257. Chương 2257 : Phí Của Trời. (1) 20-08-2015 135
2258. Chương 2258 : Phí Của Trời. (2) 20-08-2015 149
2259. Chương 2259 : Đau Đến Không Muốn Sống. (1) 20-08-2015 144
2260. Chương 2260 : Đau Đến Không Muốn Sống. (2) 20-08-2015 159
2261. Chương 2261 : Nguyên Chung Lạc Ấn. (1) 20-08-2015 141
2262. Chương 2262 : Nguyên Chung Lạc Ấn. (2) 20-08-2015 149
2263. Chương 2263 : Mê Chết Người Không Đền Mạng. (1) 20-08-2015 145
2264. Chương 2264 : Mê Chết Người Không Đền Mạng. (2) 20-08-2015 138
2265. Chương 2265 : Có Thể Thanh Tràng Rồi! (1) 20-08-2015 145
2266. Chương 2266 : Có Thể Thanh Tràng Rồi! (2) 20-08-2015 151
2267. Chương 2267 : Thanh Tràng. 20-08-2015 145
2268. Chương 2268 : Vạn Thần Chi Mẫu. 20-08-2015 166
2269. Chương 2269 : Ý Muốn Như Thế Nào? 20-08-2015 140
2270. Chương 2270 : Oanh Sát Thần Mẫu. 20-08-2015 163
2271. Chương 2271 : Bất Không Song Hồn. 20-08-2015 156
2272. Chương 2272 : Lợi Hại. 20-08-2015 164
2273. Chương 2273 : Vạn Tượng Đạo Tổ. 20-08-2015 152
2274. Chương 2274 : Các Ngươi Cho, Ta Không Cần! 20-08-2015 166
2275. Chương 2275 : Hỗn Độn Tổ Thần. (1) 21-08-2015 149
2276. Chương 2276 : Hỗn Độn Tổ Thần. (2) 21-08-2015 164
2277. Chương 2277 : Thần Đạo Áo Nghĩa. 21-08-2015 207
2278. Chương 2278 : Sát! 04-09-2015 143
2279. Chương 2279 : Hoàng Bào. 04-09-2015 137
2280. Chương 2280 : Khổ Hạnh Thiên Tôn. (1) 04-09-2015 125
2281. Chương 2281 : Khổ Hạnh Thiên Tôn. (2) 04-09-2015 149
2282. Chương 2282 : Đại Đạo Tận Cùng. (1) 04-09-2015 134
2283. Chương 2283 : Đại Đạo Tận Cùng. (2) 04-09-2015 71
2284. Chương 2284 : Thần, Tháp, Cửa. (1) 04-09-2015 139
2285. Chương 2285 : Thần, Tháp, Cửa. (2) 04-09-2015 149
2286. Chương 2286 : Tồn Tại Tà Ác Nhất. 04-09-2015 147
2287. Chương 2287 : Xử Lý Cư Dân Tiên Giới. (1) 04-09-2015 136
2288. Chương 2288 : Xử Lý Cư Dân Tiên Giới. (2) 04-09-2015 163
2289. Chương 2289 : Đạo Quân Quả Vị. 04-09-2015 155
2290. Chương 2290 : Mảnh Đất Kỳ Dị. (1) 04-09-2015 175
2291. Chương 2291 : Mảnh Đất Kỳ Dị. (2) 04-09-2015 144
2292. Chương 2292 : Đạo Không. 04-09-2015 128
2293. Chương 2293 : Chí Bảo Chưa Từng Có. (1) 04-09-2015 142
2294. Chương 2294 : Chí Bảo Chưa Từng Có. (2) 04-09-2015 142
2295. Chương 2295 : Tịch Diệt. (1) 04-09-2015 229
2296. Chương 2296 : Tịch Diệt. (2) 04-09-2015 157
2297. Chương 2297 : Nam Minh Thái Tử. (1) 04-09-2015 132
2298. Chương 2298 : Nam Minh Thái Tử. (2) 04-09-2015 138
2299. Chương 2299 : Một Chuông Diệt Chư Hầu. 04-09-2015 142
2300. Chương 2300 : Trẫm, Trở Lại. (1) 04-09-2015 149
2301. Chương 2301 : Trẫm, Trở Lại. (2) 04-09-2015 148
2302. Chương 2302 : Tam Giới! Từ Biệt! 04-09-2015 139
2303. Chương 2303 : Phân Chia Huyền Châu. (1) 04-09-2015 146
2304. Chương 2304 : Phân Chia Huyền Châu. (2) 04-09-2015 136
2305. Chương 2305 : Ai Khi Dễ Ai? (1) 04-09-2015 132
2306. Chương 2306 : Ai Khi Dễ Ai? (2) 04-09-2015 146
2307. Chương 2307 : Ta Người Đông Thế Mạnh. 04-09-2015 146
2308. Chương 2308 : Có Thể Xem Xa. (1) 04-09-2015 163
2309. Chương 2309 : Có Thể Xem Xa. (2) 10-09-2015 137
2310. Chương 2310 : Thần Toán. (1) 10-09-2015 151
2311. Chương 2311 : Thần Toán. (2) 10-09-2015 148
2312. Chương 2312 : Cao Thủ Đánh Nhau. 10-09-2015 129
2313. Chương 2313 : Ngũ Tuyệt Sát. (1) 10-09-2015 137
2314. Chương 2314 : Ngũ Tuyệt Sát. (2) 10-09-2015 131
2315. Chương 2315 : Tiên Thiên Pháp Bảo Hoang Dại. 10-09-2015 139
2316. Chương 2316 : Vạn Chú. (1) 10-09-2015 147
2317. Chương 2317 : Vạn Chú. (2) 10-09-2015 143
2318. Chương 2318 : Đế Trảm Linh Bảo Tại Đây. 10-09-2015 126
2319. Chương 2319 : Mạo Hiểm Cầu Sinh. (1) 10-09-2015 127
2320. Chương 2320 : Mạo Hiểm Cầu Sinh. (2) 10-09-2015 150
2321. Chương 2321 : Bộ Mặt Thật Của Quái Nhân. 10-09-2015 134
2322. Chương 2322 : Vĩ Đại Như Ta. (1) 10-09-2015 134
2323. Chương 2323 : Vĩ Đại Như Ta. (2) 10-09-2015 134
2324. Chương 2324 : Nghiền Áp. 10-09-2015 147
2325. Chương 2325 : Ta Nhặt Một Con Rồng. (1) 10-09-2015 134
2326. Chương 2326 : Ta Nhặt Một Con Rồng. (2) 10-09-2015 129
2327. Chương 2327 : Lời Mời Của Đại Diễn Cổ Thần. (1) 10-09-2015 145
2328. Chương 2328 : Lời Mời Của Đại Diễn Cổ Thần. (2) 10-09-2015 132
2329. Chương 2329 : Mảnh Đất Bỏ Hoang. 10-09-2015 128
2330. Chương 2330 : Thu Phí Bảo Vệ Tiên Quân. (1) 10-09-2015 117
2331. Chương 2331 : Thu Phí Bảo Vệ Tiên Quân. (2) 10-09-2015 101
2332. Chương 2332 : Cực Hạn Cự Linh Võ Đạo. 10-09-2015 114
2333. Chương 2333 : Rốt Cuộc Đột Phá! (1) 10-09-2015 119
2334. Chương 2334 : Rốt Cuộc Đột Phá! (2) 10-09-2015 145
2335. Chương 2335 : Đông Song. 10-09-2015 136
2336. Chương 2336 : Hỗn Độn Sáu Mươi Bốn Thần Thành. (1) 10-09-2015 144
2337. Chương 2337 : Hỗn Độn Sáu Mươi Bốn Thần Thành. (2) 10-09-2015 165
2338. Chương 2338 : Sáu Ngón Tay Tập Sát. 10-09-2015 157
2339. Chương 2339 : Đại Tế Chú Sát. (1) 10-09-2015 159
2340. Chương 2340 : Đại Tế Chú Sát. (2) 10-09-2015 223
2341. Chương 2341 : Đường Trời Sao. 01-10-2015 124
2342. Chương 2342 : Thiên Nguyên Thần Tổ. (1) 01-10-2015 127
2343. Chương 2343 : Thiên Nguyên Thần Tổ. (2) 01-10-2015 129
2344. Chương 2344 : Đông A Đạo Nhân. 01-10-2015 116
2345. Chương 2345 : Kiếp Quang Thiên Hỏa. (1) 01-10-2015 138
2346. Chương 2346 : Kiếp Quang Thiên Hỏa. (2) 01-10-2015 150
2347. Chương 2347 : Lực Lượng Bí Ẩn. 01-10-2015 124
2348. Chương 2348 : Người Khổng Lồ Sơ Sinh. (1) 01-10-2015 120
2349. Chương 2349 : Người Khổng Lồ Sơ Sinh. (2) 01-10-2015 120
2350. Chương 2350 : Thì Ra Là Ngươi. 01-10-2015 118
2351. Chương 2351 : Tiền Sử Đại Chủng Mã. (1) 01-10-2015 115
2352. Chương 2352 : Tiền Sử Đại Chủng Mã. (2) 01-10-2015 117
2353. Chương 2353 : Lòng Trong Sạch Như Hoa Mai. 01-10-2015 67
2354. Chương 2354 : Tổ Hợp Ác Ôn Mạnh Nhất Lịch Sử. (1) 01-10-2015 107
2355. Chương 2355 : Tổ Hợp Ác Ôn Mạnh Nhất Lịch Sử. (2) 01-10-2015 105
2356. Chương 2356 : Tận Thế Kiếp Âm. (1) 01-10-2015 128
2357. Chương 2357 : Tận Thế Kiếp Âm. (2) 01-10-2015 114
2358. Chương 2358 : Ma Cổ Tịch Diệt Kiếp. 01-10-2015 115
2359. Chương 2359 : Bóp Chết Ngươi Một Trăm Lần. (1) 01-10-2015 122
2360. Chương 2360 : Bóp Chết Ngươi Một Trăm Lần. (2) 01-10-2015 156
2361. Chương 2361 : Vạn Chú Đạo Hữu, Làm Tốt Lắm! (1) 01-10-2015 134
2362. Chương 2362 : Vạn Chú Đạo Hữu, Làm Tốt Lắm! (2) 01-10-2015 161
2363. Chương 2363 : Tịch Diệt Huyết Châm. (1) 01-10-2015 155
2364. Chương 2364 : Tịch Diệt Huyết Châm. (2) 01-10-2015 163
2365. Chương 2365 : Đạo Quân Ẩn Giấu. 11-10-2015 113
2366. Chương 2366 : Xua Cọp Nuốt Sói. (1) 11-10-2015 52
2367. Chương 2367 : Xua Cọp Nuốt Sói. (2) 11-10-2015 131
2368. Chương 2368 : Là Ai Chìm Nổi? 11-10-2015 117
2369. Chương 2369 : Ký Sinh Kỳ Lạ. (1) 11-10-2015 133
2370. Chương 2370 : Ký Sinh Kỳ Lạ. (2) 11-10-2015 130
2371. Chương 2371 : Tâm Nguyện Suốt Đời. 11-10-2015 127
2372. Chương 2372 : Âm Hiểm Như Cáo. (1) 11-10-2015 118
2373. Chương 2373 : Âm Hiểm Như Cáo. (2) 11-10-2015 145
2374. Chương 2374 : Long Tổ Thánh Dược. 11-10-2015 116
2375. Chương 2375 : Nuốt Sống Thánh Dược. (1) 11-10-2015 120
2376. Chương 2376 : Nuốt Sống Thánh Dược. (2) 11-10-2015 115
2377. Chương 2377 : Cổ Chi Nghĩa Sĩ. (1) 11-10-2015 126
2378. Chương 2378 : Cổ Chi Nghĩa Sĩ. (2) 11-10-2015 133
2379. Chương 2379 : Loạn Cục. 11-10-2015 112
2380. Chương 2380 : Một Tịch Diệt Đạo Nhân Khác. (1) 11-10-2015 132
2381. Chương 2381 : Một Tịch Diệt Đạo Nhân Khác. (2) 11-10-2015 72
2382. Chương 2382 : Sai Hoàn Toàn. 11-10-2015 138
2383. Chương 2383 : Đỡ Đẻ Giúp Ngươi. (1) 11-10-2015 122
2384. Chương 2384 : Đỡ Đẻ Giúp Ngươi. (2) 11-10-2015 112
2385. Chương 2385 : Phong Ấn. (1) 11-10-2015 125
2386. Chương 2386 : Phong Ấn. (2) 11-10-2015 121
2387. Chương 2387 : Tiên Giới Rối Loạn. 11-10-2015 114
2388. Chương 2388 : Người Cầm Lái Tiên Giới. (1) 11-10-2015 124
2389. Chương 2389 : Người Cầm Lái Tiên Giới. (2) 11-10-2015 115
2390. Chương 2390 : Tấn Công Tiên Giới. (1) 11-10-2015 130
2391. Chương 2391 : Tấn Công Tiên Giới. (2) 11-10-2015 122
2392. Chương 2392 : Thời Đại Chư Hầu. 11-10-2015 120
2393. Chương 2393 : Đoạn Nhân Quả Tình Duyên. (1) 11-10-2015 130
2394. Chương 2394 : Đoạn Nhân Quả Tình Duyên. (2) 11-10-2015 130
2395. Chương 2395 : Sư Đệ, Mời! 11-10-2015 121
2396. Chương 2396 : Nguyên Thủy Thần Quân. (1) 11-10-2015 106
2397. Chương 2397 : Nguyên Thủy Thần Quân. (2) 11-10-2015 124
2398. Chương 2398 : Thu Thập Nha Đầu Chết Tiệt Này. (1) 11-10-2015 107
2399. Chương 2399 : Thu Thập Nha Đầu Chết Tiệt Này. (2) 11-10-2015 129
2400. Chương 2400 : Đưa Các Ngươi Về Nhà. 11-10-2015 176
2401. Chương 2401 : Tạo Hóa Thần Tàng. (1) 11-10-2015 142
2402. Chương 2402 : Tạo Hóa Thần Tàng. (2) 11-10-2015 148
2403. Chương 2403 : Các Ngươi Đều Là Quân Cờ! (1) 12-10-2015 168
2404. Chương 2404 : Các Ngươi Đều Là Quân Cờ! (2) 12-10-2015 630
Bình luận truyện

Đế Tôn

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung