Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Mới nhất - Chương 636

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Làm sao mà ta có thể lường trước được những bất ngờ trong cuộc sống, làm sao có thể chống lại cái gì đó gọi là số mệnh. Làm sao có thể chạm đến điểm dừng cho tất cả, nhất là đoán trước được vận mệnh. Truyện tình cảm của nam nữ chính trong truyện sau cũng thực đầy bất ngờ.

Truyện kể về mộtkhuê nữ cải trang nam nhân. "Hắn" là công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành . Thế nên ai có thể ngờ " hắn"lại chính là nữ nhi. Phụng mệnh mẫu thân, nàng "nữ phẫn nam trang", trở thành nam nhi. Không sao, như thế lại càng tiêu dao.

Phụ mẫu cũng thật oái oắm, bắt nàng phải cưới vợ, thực là... Nhưng tới lúc động phòng mới hay, vợ của nàng lại là một trang nam tử... Là sao, vì sao lại ra cơ sự này ???

Đọc truyện để cùng cảm nhận tiếng cười hỏm hính trong từng tình tiết truyện Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo nhé !!!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Giả Phượng Hư Hoàng (1) 10-09-2014 254
2. Chương 2 : Giả Phượng Hư Hoàng( 2 ) 10-09-2014 200
3. Chương 3 : Giả Phượng Hư Hoàng (3 ) 10-09-2014 184
4. Chương 4 : Giả Phượng Hư Hoàng (4 ) 10-09-2014 189
5. Chương 5 : Giả Phương Hư Hoàng( 5 ) 10-09-2014 180
6. Chương 6 : Giả Phượng Hư Hoàng (6) 10-09-2014 151
7. Chương 7 : Giả Phượng Hư Hoàng ( 7) 10-09-2014 174
8. Chương 8 : Giả Phượng Hư Hoàng( 8) 10-09-2014 167
9. Chương 9 : Giả Phượng Hư Hoàng (9) 10-09-2014 150
10. Chương 10 : Giả Phượng Hư Hoàng (10) 10-09-2014 170
11. Chương 11 : Giả Phượng Hư Hoàng (11) 10-09-2014 179
12. Chương 12 : Ngươi Tình Ta Nguyện (1) 10-09-2014 155
13. Chương 13 : Ngươi Tình Ta Nguyện (2) 10-09-2014 167
14. Chương 14 : Ngươi Tình Ta Nguyện ( 3) 10-09-2014 162
15. Chương 15 : Ngươi Tình Ta Nguyện (4) 10-09-2014 151
16. Chương 16 : Ngươi Tình Ta Nguyện (5) 10-09-2014 148
17. Chương 17 : Ngươi Tình Ta Nguyện (6) 10-09-2014 168
18. Chương 18 : Ngươi Tình Ta Nguyện (7) 10-09-2014 153
19. Chương 19 : Ngươi Tình Ta Nguyện ( 8) 10-09-2014 167
20. Chương 20 : Người Không Đụng Đến Ta, Ta Cũng Không Đụng Đến Người (1) 10-09-2014 162
21. Chương 21 : Người Không Đụng Đến Ta, Ta Cũng Không Đụng Đến Người (2) 10-09-2014 175
22. Chương 22 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người ( 3) 10-09-2014 176
23. Chương 23 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (4) 10-09-2014 150
24. Chương 24 : Người Không Đụng Đến Ta, Ta Cũng Không Đụng Đến Người (5) 10-09-2014 159
25. Chương 25 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (6) 10-09-2014 168
26. Chương 26 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (7) 10-09-2014 159
27. Chương 27 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (8) 10-09-2014 158
28. Chương 28 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn ( 1) 10-09-2014 165
29. Chương 29 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn ( 2) 10-09-2014 162
30. Chương 30 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn ( 3) 10-09-2014 159
31. Chương 31 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn (4) 10-09-2014 145
32. Chương 32 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn (5) 10-09-2014 143
33. Chương 33 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn (6) 10-09-2014 167
34. Chương 34 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn( 7) 10-09-2014 167
35. Chương 35 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn (8) 10-09-2014 150
36. Chương 36 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn (9) 10-09-2014 159
37. Chương 37 : Thật Sự Là Phế Vật? (1) 10-09-2014 162
38. Chương 38 : Thật Sự Là Phế Vật? (2) 10-09-2014 166
39. Chương 39 : Thật Sự Là Phế Vật? (3) 10-09-2014 150
40. Chương 40 : Thật Sự Là Phế Vật? (4) 10-09-2014 90
41. Chương 41 : Thật Sự Là Phế Vật ?(5) 10-09-2014 141
42. Chương 42 : Thật Sự Là Phế Vật ?(6) 10-09-2014 157
43. Chương 43 : Thật Sự Là Phế Vật ?(7) 10-09-2014 147
44. Chương 44 : Thật Sự Là Phế Vật (8) 10-09-2014 159
45. Chương 45 : Nhảy Ra Long Môn (1) 10-09-2014 163
46. Chương 46 : Nhảy Ra Long Môn (2) 10-09-2014 159
47. Chương 47 : Nhảy Ra Long Môn (3) 10-09-2014 152
48. Chương 48 : Nhảy Ra Long Môn (4) 10-09-2014 155
49. Chương 49 : Nhảy Ra Long Môn (5) 10-09-2014 157
50. Chương 50 : Nhảy Ra Long Môn (6) 10-09-2014 165
51. Chương 51 : Nhảy Ra Long Môn (7) 10-09-2014 150
52. Chương 52 : Nhảy Ra Long Môn (8) 10-09-2014 143
53. Chương 53 : Nhảy Ra Long Môn (9) 10-09-2014 157
54. Chương 54 : Nhảy Ra Long Môn (10) 10-09-2014 153
55. Chương 55 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (1) 10-09-2014 170
56. Chương 56 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (2) 10-09-2014 163
57. Chương 57 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (3) 10-09-2014 161
58. Chương 58 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (4) 10-09-2014 152
59. Chương 59 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (5) 10-09-2014 149
60. Chương 60 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (6) 10-09-2014 152
61. Chương 61 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (7) 10-09-2014 157
62. Chương 62 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (8) 10-09-2014 157
63. Chương 63 : Nơi Thần Bí(1) 10-09-2014 145
64. Chương 64 : Nơi Thần Bí(2) 10-09-2014 162
65. Chương 65 : Nơi Thần Bí(3) 10-09-2014 158
66. Chương 66 : Nơi Thần Bí(4) 10-09-2014 146
67. Chương 67 : Nơi Thần Bí(5) 10-09-2014 165
68. Chương 68 : Nơi Thần Bí(6) 10-09-2014 165
69. Chương 69 : Nơi Thần Bí(7) 10-09-2014 158
70. Chương 70 : Nơi Thần Bí(8) 10-09-2014 148
71. Chương 71 : Đặc Thù Thiên Phú (1) 10-09-2014 147
72. Chương 72 : Đặc Thù Thiên Phú (2) 10-09-2014 157
73. Chương 73 : Đặc Thù Thiên Phú (3) 10-09-2014 166
74. Chương 74 : Đặc Thù Thiên Phú (4) 10-09-2014 148
75. Chương 75 : Đặc Thù Thiên Phú (5) 10-09-2014 154
76. Chương 76 : Đặc Thù Thiên Phú (6) 10-09-2014 160
77. Chương 77 : Đặc Thù Thiên Phú (7) 10-09-2014 160
78. Chương 78 : Đặc Thù Thiên Phú (8) 10-09-2014 170
79. Chương 79 : Hoàng Kim Sư Tử (1) 10-09-2014 141
80. Chương 80 : Hoàng Kim Sư Tử (2) 10-09-2014 146
81. Chương 81 : Hoàng Kim Sư Tử (3) 10-09-2014 155
82. Chương 82 : Hoàng Kim Sư Tử (4) 10-09-2014 166
83. Chương 83 : Hoàng Kim Sư Tử (5) 10-09-2014 177
84. Chương 84 : Hoàng Kim Sư Tử (6) 10-09-2014 151
85. Chương 85 : Hoàng Kim Sư Tử (7) 10-09-2014 159
86. Chương 86 : Hoàng Kim Sư Tử (8) 10-09-2014 148
87. Chương 87 : Khiếm Trướng Lớn (1) 10-09-2014 154
88. Chương 88 : Khiếm Trướng Lớn (2) 10-09-2014 173
89. Chương 89 : Khiếm Trướng Lớn (3) 10-09-2014 144
90. Chương 90 : Khiếm Trướng Lớn (4) 10-09-2014 152
91. Chương 91 : Khiếm Trướng Lớn (5) 10-09-2014 162
92. Chương 92 : Khiếm Trướng Lớn (6) 10-09-2014 164
93. Chương 93 : Khiếm Trướng Lớn (7) 10-09-2014 158
94. Chương 94 : Khiếm Trướng Lớn (8) 10-09-2014 155
95. Chương 95 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (1) 10-09-2014 151
96. Chương 96 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (2) 10-09-2014 165
97. Chương 97 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (3) 10-09-2014 138
98. Chương 98 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (4) 10-09-2014 157
99. Chương 99 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (5) 10-09-2014 157
100. Chương 100 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (6) 10-09-2014 152
101. Chương 101 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (7) 10-09-2014 161
102. Chương 102 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (8) 10-09-2014 159
103. Chương 103 : Cửu Thiên Huyền Nữ (1) 10-09-2014 171
104. Chương 104 : Cửu Thiên Huyền Nữ (2) 10-09-2014 152
105. Chương 105 : Cửu Thiên Huyền Nữ (3) 10-09-2014 155
106. Chương 106 : Cửu Thiên Huyền Nữ (4) 10-09-2014 145
107. Chương 107 : Cửu Thiên Huyền Nữ (5) 10-09-2014 153
108. Chương 108 : Cửu Thiên Huyền Nữ (6) 10-09-2014 157
109. Chương 109 : Cửu Thiên Huyền Nữ (7) 10-09-2014 140
110. Chương 110 : Cửu Thiên Huyền Nữ (8) 10-09-2014 142
111. Chương 111 : Bị Nhìn Thấu (1) 10-09-2014 138
112. Chương 112 : Bị Nhìn Thấu (2) 10-09-2014 146
113. Chương 113 : Bị Nhìn Thấu (3) 10-09-2014 152
114. Chương 114 : Bị Nhìn Thấu (4) 10-09-2014 146
115. Chương 115 : Bị Nhìn Thấu (5) 10-09-2014 144
116. Chương 116 : Bị Nhìn Thấu (6) 10-09-2014 146
117. Chương 117 : Bị Nhìn Thấu (7) 10-09-2014 138
118. Chương 118 : Bị Nhìn Thấu (8) 10-09-2014 148
119. Chương 119 : Thợ Săn Tiền Thưởng (1) 10-09-2014 145
120. Chương 120 : Thợ Săn Tiền Thưởng (2) 10-09-2014 143
121. Chương 121 : Thợ Săn Tiền Thưởng (3) 10-09-2014 134
122. Chương 122 : Thợ Săn Tiền Thưởng (4) 10-09-2014 148
123. Chương 123 : Thợ Săn Tiền Thưởng (5) 10-09-2014 162
124. Chương 124 : Thợ Săn Tiền Thưởng (6) 10-09-2014 147
125. Chương 125 : Thợ Săn Tiền Thưởng (7) 10-09-2014 156
126. Chương 126 : Thợ Săn Tiền Thưởng (8) 10-09-2014 165
127. Chương 127 : Phiền Toái Không Ngừng (1) 10-09-2014 151
128. Chương 128 : Phiền Toái Không Ngừng (2) 10-09-2014 156
129. Chương 129 : Phiền Toái Không Ngừng (3) 10-09-2014 154
130. Chương 130 : Phiền Toái Không Ngừng (4) 10-09-2014 83
131. Chương 131 : Phiền Toái Không Ngừng (5) 10-09-2014 148
132. Chương 132 : Phiền Toái Không Ngừng (6) 10-09-2014 153
133. Chương 133 : Phiền Toái Không Ngừng (7) 10-09-2014 154
134. Chương 134 : Phiền Toái Không Ngừng (8) 10-09-2014 143
135. Chương 135 : Hoàng Kim Thử Triều (1) 10-09-2014 160
136. Chương 136 : Hoàng Kim Thử Triều (2) 10-09-2014 136
137. Chương 137 : Hoàng Kim Thử Triều (3) 10-09-2014 89
138. Chương 138 : Hoàng Kim Thử Triều (4) 10-09-2014 150
139. Chương 139 : Hoàng Kim Thử Triều (5) 10-09-2014 149
140. Chương 140 : Hoàng Kim Sư Tử (8) 10-09-2014 139
141. Chương 141 : Hoàng Kim Thử Triều (6) 10-09-2014 151
142. Chương 142 : Hoàng Kim Thử Triều (7) 10-09-2014 147
143. Chương 143 : Chặn Ngang Một Tay (1) 10-09-2014 146
144. Chương 144 : Chặn Ngang Một Tay (2) 10-09-2014 152
145. Chương 145 : Chặn Ngang Một Tay (3) 10-09-2014 127
146. Chương 146 : Chặn Ngang Một Tay (4) 10-09-2014 137
147. Chương 147 : Chặn Ngang Một Tay (5) 10-09-2014 146
148. Chương 148 : Chặn Ngang Một Tay (6) 10-09-2014 153
149. Chương 149 : Chặn Ngang Một Tay (7) 10-09-2014 129
150. Chương 150 : Chặn Ngang Một Tay (8) 10-09-2014 143
151. Chương 151 : Đại Lục Truy Nã (1) 10-09-2014 168
152. Chương 152 : Đại Lục Truy Nã (2) 10-09-2014 135
153. Chương 153 : Đại Lục Truy Nã (3) 10-09-2014 143
154. Chương 154 : Đại Lục Truy Nã (4) 10-09-2014 157
155. Chương 155 : Đại Lục Truy Nã (5) 10-09-2014 157
156. Chương 156 : Đại Lục Truy Nã (6) 10-09-2014 147
157. Chương 157 : Đại Lục Truy Nã (7) 10-09-2014 146
158. Chương 158 : Đại Lục Truy Nã (8) 10-09-2014 144
159. Chương 159 : Đại Lục Truy Nã (9) 10-09-2014 162
160. Chương 160 : Đại Lục Truy Nã (10) 10-09-2014 160
161. Chương 161 : Đại Lục Truy Nã (11) 10-09-2014 140
162. Chương 162 : Đại Lục Truy Nã (12) 10-09-2014 140
163. Chương 163 : Đại Lục Truy Nã (13) 10-09-2014 146
164. Chương 164 : Đại Lục Truy Nã (14) 10-09-2014 150
165. Chương 165 : Nguy Cấp (1) 10-09-2014 152
166. Chương 166 : Nguy Cấp (2) 10-09-2014 155
167. Chương 167 : Nguy Cấp (3) 10-09-2014 148
168. Chương 168 : Ai Động Thủ (1) 10-09-2014 160
169. Chương 169 : Ai Động Thủ (2) 10-09-2014 158
170. Chương 170 : Ai Động Thủ (3) 10-09-2014 150
171. Chương 171 : Ai Động Thủ (4) 10-09-2014 143
172. Chương 172 : Ai Động Thủ (5) 10-09-2014 141
173. Chương 173 : Ai Động Thủ (6) 10-09-2014 140
174. Chương 174 : Ai Động Thủ (7) 10-09-2014 163
175. Chương 175 : Ai Động Thủ (8) 10-09-2014 137
176. Chương 176 : Bão Táp Đến (1) 10-09-2014 153
177. Chương 177 : Bão Táp Đến (2) 10-09-2014 153
178. Chương 178 : Bão Táp Đến (3) 10-09-2014 146
179. Chương 179 : Bão Táp Đến (4) 10-09-2014 150
180. Chương 180 : Bão Táp Đến (5) 10-09-2014 153
181. Chương 181 : Bão Táp Đến (6) 10-09-2014 151
182. Chương 182 : Bão Táp Đến (7) 10-09-2014 156
183. Chương 183 : Bão Táp Đến (8) 10-09-2014 131
184. Chương 184 : Phong Vân Duệ Biến (1) 10-09-2014 143
185. Chương 185 : Phong Vân Duệ Biến (2) 10-09-2014 152
186. Chương 186 : Phong Vân Duệ Biến (3) 10-09-2014 153
187. Chương 187 : Phong Vân Duệ Biến (4) 10-09-2014 138
188. Chương 188 : Phong Vân Duệ Biến (5) 10-09-2014 153
189. Chương 189 : Phong Vân Duệ Biến (6) 10-09-2014 149
190. Chương 190 : Phong Vân Duệ Biến (7) 10-09-2014 144
191. Chương 191 : Phong Vân Duệ Biến (8) 10-09-2014 146
192. Chương 192 : Đánh Tới Cửa (1) 10-09-2014 153
193. Chương 193 : Đánh Tới Cửa (2) 10-09-2014 140
194. Chương 194 : Đánh Tới Cửa (3) 10-09-2014 155
195. Chương 195 : Đánh Tới Cửa (4) 10-09-2014 155
196. Chương 196 : Đánh Tới Cửa (5) 10-09-2014 152
197. Chương 197 : Đánh Tới Cửa (6) 10-09-2014 161
198. Chương 198 : Đánh Tới Cửa (7) 10-09-2014 164
199. Chương 199 : Đánh Tới Cửa (8) 10-09-2014 156
200. Chương 200 : Ăn Miếng Trả Miếng (1) 10-09-2014 149
201. Chương 201 : Ăn Miếng Trả Miếng (2) 10-09-2014 149
202. Chương 202 : Ăn Miếng Trả Miếng (3) 10-09-2014 154
203. Chương 203 : Ăn Miếng Trả Miếng (4) 10-09-2014 148
204. Chương 204 : Ăn Miếng Trả Miếng (5) 10-09-2014 163
205. Chương 205 : Ăn Miếng Trả Miếng (6) 10-09-2014 148
206. Chương 206 : Ăn Miếng Trả Miếng (7) 10-09-2014 139
207. Chương 207 : Ăn Miếng Trả Miếng (8) 10-09-2014 156
208. Chương 208 : Bắt Đầu Lên Cấp (1) 10-09-2014 149
209. Chương 209 : Bắt Đầu Lên Cấp (2) 10-09-2014 141
210. Chương 210 : Bắt Đầu Lên Cấp (3) 10-09-2014 140
211. Chương 211 : Bắt Đầu Lên Cấp (4) 10-09-2014 152
212. Chương 212 : Bắt Đầu Lên Cấp (5) 10-09-2014 144
213. Chương 213 : Bắt Đầu Lên Cấp (6) 10-09-2014 155
214. Chương 214 : Bắt Đầu Lên Cấp (7) 10-09-2014 156
215. Chương 215 : Bắt Đầu Lên Cấp (8) 10-09-2014 149
216. Chương 216 : Bắt Đầu Lên Cấp (9) 10-09-2014 154
217. Chương 217 : Bắt Đầu Lên Cấp (10) 10-09-2014 152
218. Chương 218 : Đế Quân Mộc Hoàng (1) 10-09-2014 145
219. Chương 219 : Đế Quân Mộc Hoàng (2) 10-09-2014 155
220. Chương 220 : Đế Quân Mộc Hoàng (3) 10-09-2014 153
221. Chương 221 : Đế Quân Mộc Hoàng (4) 10-09-2014 149
222. Chương 222 : Đế Quân Mộc Hoàng (5) 10-09-2014 154
223. Chương 223 : Đế Quân Mộc Hoàng (6) 10-09-2014 158
224. Chương 224 : Đế Quân Mộc Hoàng (7) 10-09-2014 154
225. Chương 225 : Đế Quân Mộc Hoàng (8) 10-09-2014 130
226. Chương 226 : Đế Quân Mộc Hoàng (9) 10-09-2014 155
227. Chương 227 : Sau Khi Thổ Lộ (1) 10-09-2014 156
228. Chương 228 : Sau Khi Thổ Lộ (2) 10-09-2014 154
229. Chương 229 : Sau Khi Thổ Lộ (3) 10-09-2014 155
230. Chương 230 : Sau Khi Thổ Lộ (4) 10-09-2014 152
231. Chương 231 : Sau Khi Thổ Lộ (5) 10-09-2014 137
232. Chương 232 : Sau Khi Thổ Lộ (6) 10-09-2014 157
233. Chương 233 : Sau Khi Thổ Lộ (7) 10-09-2014 158
234. Chương 234 : Sau Khi Thổ Lộ (8) 10-09-2014 147
235. Chương 235 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (1) 10-09-2014 154
236. Chương 236 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (2) 10-09-2014 162
237. Chương 237 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (3) 10-09-2014 150
238. Chương 238 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (4) 10-09-2014 145
239. Chương 239 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (5) 10-09-2014 160
240. Chương 240 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (6) 10-09-2014 153
241. Chương 241 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (7) 10-09-2014 151
242. Chương 242 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (8) 10-09-2014 155
243. Chương 243 : Cực Phẩm Lộ Si (1) 10-09-2014 151
244. Chương 244 : Cực Phẩm Lộ Si (2) 10-09-2014 157
245. Chương 245 : Cực Phẩm Lộ Si (3) 10-09-2014 144
246. Chương 246 : Cực Phẩm Lộ Si (4) 10-09-2014 147
247. Chương 247 : Cực Phẩm Lộ Si (5) 10-09-2014 157
248. Chương 248 : Cực Phẩm Lộ Si (6) 10-09-2014 160
249. Chương 249 : Cực Phẩm Lộ Si (7) 10-09-2014 139
250. Chương 250 10-09-2014 122
251. Chương 251 10-09-2014 136
252. Chương 252 10-09-2014 136
253. Chương 253 10-09-2014 129
254. Chương 254 10-09-2014 128
255. Chương 255 10-09-2014 134
256. Chương 256 10-09-2014 135
257. Chương 257 10-09-2014 138
258. Chương 258 10-09-2014 119
259. Chương 259 10-09-2014 136
260. Chương 260 10-09-2014 134
261. Chương 261 10-09-2014 140
262. Chương 262 10-09-2014 138
263. Chương 263 10-09-2014 135
264. Chương 264 10-09-2014 131
265. Chương 265 10-09-2014 131
266. Chương 266 10-09-2014 140
267. Chương 267 10-09-2014 121
268. Chương 268 10-09-2014 135
269. Chương 269 10-09-2014 143
270. Chương 270 10-09-2014 135
271. Chương 271 10-09-2014 132
272. Chương 272 10-09-2014 140
273. Chương 273 10-09-2014 131
274. Chương 274 10-09-2014 134
275. Chương 275 10-09-2014 114
276. Chương 276 10-09-2014 135
277. Chương 277 10-09-2014 118
278. Chương 278 10-09-2014 153
279. Chương 279 10-09-2014 136
280. Chương 280 10-09-2014 129
281. Chương 281 10-09-2014 121
282. Chương 282 10-09-2014 137
283. Chương 283 10-09-2014 133
284. Chương 284 10-09-2014 135
285. Chương 285 10-09-2014 133
286. Chương 286 10-09-2014 129
287. Chương 287 10-09-2014 114
288. Chương 288 10-09-2014 122
289. Chương 289 10-09-2014 125
290. Chương 290 10-09-2014 132
291. Chương 291 10-09-2014 142
292. Chương 292 10-09-2014 129
293. Chương 293 10-09-2014 135
294. Chương 294 10-09-2014 133
295. Chương 295 10-09-2014 133
296. Chương 296 10-09-2014 138
297. Chương 296 10-09-2014 135
298. Chương 297 10-09-2014 142
299. Chương 298 10-09-2014 83
300. Chương 299 10-09-2014 135
301. Chương 300 10-09-2014 132
302. Chương 301 10-09-2014 125
303. Chương 302 10-09-2014 137
304. Chương 303 10-09-2014 119
305. Chương 304 10-09-2014 138
306. Chương 305 10-09-2014 131
307. Chương 306 10-09-2014 131
308. Chương 307 10-09-2014 138
309. Chương 308 10-09-2014 128
310. Chương 309 10-09-2014 133
311. Chương 310 10-09-2014 126
312. Chương 311 10-09-2014 138
313. Chương 312 10-09-2014 137
314. Chương 313 10-09-2014 131
315. Chương 314 10-09-2014 128
316. Chương 315 10-09-2014 139
317. Chương 316 10-09-2014 76
318. Chương 317 10-09-2014 126
319. Chương 318 10-09-2014 119
320. Chương 319 10-09-2014 129
321. Chương 320 10-09-2014 133
322. Chương 321 10-09-2014 142
323. Chương 322 10-09-2014 132
324. Chương 323 10-09-2014 125
325. Chương 324 10-09-2014 131
326. Chương 325 10-09-2014 135
327. Chương 326 10-09-2014 132
328. Chương 327 10-09-2014 131
329. Chương 328 10-09-2014 121
330. Chương 329 10-09-2014 135
331. Chương 330 10-09-2014 132
332. Chương 331 10-09-2014 138
333. Chương 332 10-09-2014 141
334. Chương 333 10-09-2014 131
335. Chương 334 10-09-2014 127
336. Chương 335 10-09-2014 121
337. Chương 336 10-09-2014 136
338. Chương 337 10-09-2014 122
339. Chương 338 10-09-2014 141
340. Chương 339 10-09-2014 134
341. Chương 340 10-09-2014 128
342. Chương 341 10-09-2014 139
343. Chương 342 10-09-2014 140
344. Chương 343 10-09-2014 127
345. Chương 344 10-09-2014 134
346. Chương 345 10-09-2014 132
347. Chương 346 10-09-2014 142
348. Chương 347 10-09-2014 125
349. Chương 348 10-09-2014 136
350. Chương 349 10-09-2014 129
351. Chương 350 10-09-2014 123
352. Chương 351 10-09-2014 133
353. Chương 352 10-09-2014 132
354. Chương 353 10-09-2014 132
355. Chương 354 10-09-2014 136
356. Chương 355 10-09-2014 127
357. Chương 356 10-09-2014 127
358. Chương 357 10-09-2014 128
359. Chương 358 10-09-2014 127
360. Chương 359 10-09-2014 117
361. Chương 360 10-09-2014 121
362. Chương 361 10-09-2014 141
363. Chương 362 10-09-2014 129
364. Chương 363 10-09-2014 132
365. Chương 364 10-09-2014 123
366. Chương 365 10-09-2014 112
367. Chương 366 10-09-2014 139
368. Chương 367 10-09-2014 138
369. Chương 368 10-09-2014 120
370. Chương 369 10-09-2014 134
371. Chương 370 10-09-2014 119
372. Chương 371 10-09-2014 138
373. Chương 372 10-09-2014 132
374. Chương 373 10-09-2014 132
375. Chương 374 10-09-2014 140
376. Chương 375 10-09-2014 136
377. Chương 376 10-09-2014 123
378. Chương 377 10-09-2014 112
379. Chương 378 10-09-2014 133
380. Chương 379 10-09-2014 138
381. Chương 380 10-09-2014 120
382. Chương 381 10-09-2014 126
383. Chương 382 10-09-2014 124
384. Chương 383 10-09-2014 140
385. Chương 384 10-09-2014 143
386. Chương 385 10-09-2014 135
387. Chương 386 10-09-2014 127
388. Chương 387 10-09-2014 113
389. Chương 388 10-09-2014 134
390. Chương 389 10-09-2014 140
391. Chương 390 10-09-2014 127
392. Chương 391 10-09-2014 129
393. Chương 392 10-09-2014 127
394. Chương 393 10-09-2014 131
395. Chương 394 10-09-2014 136
396. Chương 395 10-09-2014 121
397. Chương 396 10-09-2014 78
398. Chương 397 10-09-2014 136
399. Chương 398 10-09-2014 135
400. Chương 399 10-09-2014 138
401. Chương 400 10-09-2014 125
402. Chương 401 10-09-2014 135
403. Chương 402 10-09-2014 66
404. Chương 403 10-09-2014 127
405. Chương 404 10-09-2014 135
406. Chương 405 10-09-2014 142
407. Chương 406 10-09-2014 119
408. Chương 407 10-09-2014 131
409. Chương 408 10-09-2014 127
410. Chương 409 10-09-2014 138
411. Chương 410 10-09-2014 134
412. Chương 411 10-09-2014 124
413. Chương 412 10-09-2014 133
414. Chương 413 10-09-2014 136
415. Chương 414 10-09-2014 133
416. Chương 415 10-09-2014 134
417. Chương 416 10-09-2014 134
418. Chương 417 10-09-2014 145
419. Chương 418 10-09-2014 133
420. Chương 419 10-09-2014 125
421. Chương 420 10-09-2014 119
422. Chương 421 10-09-2014 63
423. Chương 422 10-09-2014 117
424. Chương 423 10-09-2014 129
425. Chương 424 10-09-2014 129
426. Chương 425 10-09-2014 127
427. Chương 426 10-09-2014 135
428. Chương 427 10-09-2014 135
429. Chương 428 10-09-2014 139
430. Chương 429 10-09-2014 147
431. Chương 430 10-09-2014 131
432. Chương 431 10-09-2014 128
433. Chương 432 10-09-2014 130
434. Chương 433 10-09-2014 129
435. Chương 434 10-09-2014 137
436. Chương 435 10-09-2014 138
437. Chương 436 10-09-2014 131
438. Chương 437 10-09-2014 128
439. Chương 438 10-09-2014 137
440. Chương 439 10-09-2014 129
441. Chương 440 10-09-2014 115
442. Chương 441 10-09-2014 135
443. Chương 442 10-09-2014 119
444. Chương 443 10-09-2014 140
445. Chương 444 10-09-2014 131
446. Chương 445 10-09-2014 134
447. Chương 446 10-09-2014 133
448. Chương 447 10-09-2014 135
449. Chương 448 10-09-2014 140
450. Chương 449 10-09-2014 131
451. Chương 450 10-09-2014 130
452. Chương 451 10-09-2014 127
453. Chương 452 10-09-2014 137
454. Chương 453 10-09-2014 129
455. Chương 454 10-09-2014 63
456. Chương 455 10-09-2014 132
457. Chương 456 10-09-2014 132
458. Chương 458 : Bảo Vật Trấn Quốc (1) 10-09-2014 149
459. Chương 459 : Bảo Vật Trấn Quốc (2) 10-09-2014 150
460. Chương 460 : Bảo Vật Trấn Quốc (3) 10-09-2014 144
461. Chương 461 : Bảo Vật Trấn Quốc (4) 10-09-2014 150
462. Chương 461 10-09-2014 130
463. Chương 462 10-09-2014 127
464. Chương 463 10-09-2014 127
465. Chương 464 10-09-2014 134
466. Chương 465 10-09-2014 139
467. Chương 466 10-09-2014 128
468. Chương 467 10-09-2014 134
469. Chương 468 10-09-2014 133
470. Chương 469 10-09-2014 119
471. Chương 470 10-09-2014 132
472. Chương 471 10-09-2014 120
473. Chương 472 10-09-2014 125
474. Chương 473 10-09-2014 135
475. Chương 474 10-09-2014 133
476. Chương 475 10-09-2014 123
477. Chương 476 10-09-2014 130
478. Chương 477 10-09-2014 128
479. Chương 478 10-09-2014 138
480. Chương 479 10-09-2014 130
481. Chương 480 10-09-2014 116
482. Chương 482 : Lời Thổ Lộ Chấn Động (1) 10-09-2014 153
483. Chương 483 : Lời Thổ Lộ Chấn Động (2) 10-09-2014 149
484. Chương 484 : Lời Thổ Lộ Chấn Động (3) 10-09-2014 151
485. Chương 485 : Nam Nam Đại Hôn (1) 10-09-2014 152
486. Chương 486 : Nam Nam Đại Hôn (2) 10-09-2014 145
487. Chương 487 : Nam Nam Đại Hôn (3) 10-09-2014 142
488. Chương 488 : Nam Nam Đại Hôn (4) 10-09-2014 150
489. Chương 489 : Nam Nam Đại Hôn (5) 10-09-2014 151
490. Chương 490 : Nam Nam Đại Hôn (6) 10-09-2014 153
491. Chương 491 : Nam Nam Đại Hôn (7) 10-09-2014 148
492. Chương 492 : Nam Nam Đại Hôn (8) 10-09-2014 138
493. Chương 493 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (1) 10-09-2014 150
494. Chương 494 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (2) 10-09-2014 142
495. Chương 495 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (3) 10-09-2014 150
496. Chương 496 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (4) 10-09-2014 150
497. Chương 497 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (5) 10-09-2014 146
498. Chương 498 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (6) 10-09-2014 144
499. Chương 499 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (7) 10-09-2014 151
500. Chương 500 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (8) 10-09-2014 144
501. Chương 500 10-09-2014 140
502. Chương 501 10-09-2014 139
503. Chương 502 10-09-2014 137
504. Chương 503 10-09-2014 136
505. Chương 504 10-09-2014 117
506. Chương 505 10-09-2014 134
507. Chương 506 10-09-2014 137
508. Chương 507 10-09-2014 133
509. Chương 508 10-09-2014 130
510. Chương 509 10-09-2014 128
511. Chương 510 10-09-2014 130
512. Chương 511 10-09-2014 134
513. Chương 512 10-09-2014 132
514. Chương 513 10-09-2014 128
515. Chương 514 10-09-2014 130
516. Chương 515 10-09-2014 126
517. Chương 516 10-09-2014 129
518. Chương 517 10-09-2014 126
519. Chương 518 10-09-2014 134
520. Chương 519 10-09-2014 139
521. Chương 520 10-09-2014 114
522. Chương 521 10-09-2014 142
523. Chương 522 10-09-2014 120
524. Chương 523 10-09-2014 130
525. Chương 524 10-09-2014 115
526. Chương 525 10-09-2014 109
527. Chương 526 10-09-2014 123
528. Chương 527 10-09-2014 132
529. Chương 528 10-09-2014 123
530. Chương 529 10-09-2014 124
531. Chương 530 10-09-2014 121
532. Chương 531 10-09-2014 139
533. Chương 532 10-09-2014 135
534. Chương 533 10-09-2014 124
535. Chương 534 10-09-2014 127
536. Chương 535 10-09-2014 107
537. Chương 536 10-09-2014 137
538. Chương 537 10-09-2014 131
539. Chương 538 10-09-2014 130
540. Chương 539 10-09-2014 132
541. Chương 540 10-09-2014 133
542. Chương 541 10-09-2014 129
543. Chương 542 10-09-2014 118
544. Chương 543 10-09-2014 123
545. Chương 544 10-09-2014 139
546. Chương 545 10-09-2014 110
547. Chương 546 10-09-2014 131
548. Chương 547 10-09-2014 124
549. Chương 548 10-09-2014 128
550. Chương 549 10-09-2014 122
551. Chương 550 10-09-2014 136
552. Chương 551 10-09-2014 135
553. Chương 552 10-09-2014 130
554. Chương 553 10-09-2014 134
555. Chương 554 10-09-2014 128
556. Chương 555 10-09-2014 142
557. Chương 556 10-09-2014 120
558. Chương 557 10-09-2014 121
559. Chương 558 10-09-2014 132
560. Chương 559 10-09-2014 139
561. Chương 560 10-09-2014 120
562. Chương 561 10-09-2014 135
563. Chương 562 10-09-2014 134
564. Chương 563 10-09-2014 123
565. Chương 564 10-09-2014 139
566. Chương 565 10-09-2014 150
567. Chương 566 10-09-2014 131
568. Chương 567 10-09-2014 119
569. Chương 568 10-09-2014 130
570. Chương 569 10-09-2014 135
571. Chương 570 10-09-2014 152
572. Chương 571 10-09-2014 137
573. Chương 572 10-09-2014 112
574. Chương 573 10-09-2014 127
575. Chương 574 10-09-2014 137
576. Chương 575 10-09-2014 129
577. Chương 576 10-09-2014 119
578. Chương 577 22-09-2014 125
579. Chương 577 22-09-2014 133
580. Chương 578 22-09-2014 138
581. Chương 579 22-09-2014 135
582. Chương 580 22-09-2014 141
583. Chương 581 22-09-2014 143
584. Chương 582 22-09-2014 141
585. Chương 583 22-09-2014 139
586. Chương 584 22-09-2014 139
587. Chương 585 22-09-2014 105
588. Chương 586 22-09-2014 134
589. Chương 587 22-09-2014 140
590. Chương 588 22-09-2014 128
591. Chương 589 22-09-2014 133
592. Chương 590 22-09-2014 138
593. Chương 591 22-09-2014 129
594. Chương 592 22-09-2014 138
595. Chương 593 22-09-2014 133
596. Chương 594 22-09-2014 114
597. Chương 595 22-09-2014 132
598. Chương 596 22-09-2014 118
599. Chương 597 22-09-2014 143
600. Chương 598 – 605: Đệ Nhất Mỹ Nhân(1 – 8) 17-10-2014 135
601. Chương 606 – 613: Phát Hiện Tung Tích (1 – 8) 17-10-2014 140
602. Chương 602 : Gió Nổi Mây Tuôn (1 – 8) 17-10-2014 148
603. Chương 603 : Khí Thế Rạt Rào (1 – 8) 17-10-2014 143
604. Chương 604 : Đầu Lĩnh Đủ Cả (1 – 10) 17-10-2014 157
605. Chương 605 : Rốt Cuộc Vì Ai (1 – 8) 21-10-2014 134
606. Chương 606 : Chân Tướng Sự Thật (1 – 8) 03-11-2014 142
607. Chương 607 : Ai Thắng Ai Thua (1 – 8) 03-11-2014 133
608. Chương 608 : Phong Vân Báo Thù (1 – 11) 13-11-2014 132
609. Chương 609 : Đánh Sát Tới Cửa (1 – 10) 17-11-2014 137
610. Chương 610 : Bình Nguyên Sương Mù (1 – 8) 04-12-2014 151
611. Chương 611 : Vương Giả Gặp Mặt (1 – 8) 04-12-2014 167
612. Chương 612 : Tất Cả Đều Đến (1 – 9) 11-12-2014 147
613. Chương 613 : Ba Người Chạm Mặt (1 – 8) 11-12-2014 161
614. Chương 614 : Chữ Tình Giải Thích Làm Sao (1 – 9) 25-12-2014 168
615. Chương 615 : Chuẩn Bị Đại Hôn (1 – 8) 06-01-2015 156
616. Chương 616 : Ngày Đại Hôn (1 – 8) 06-01-2015 129
617. Chương 617 : Động Phòng Hoa Chúc (1 – 10) 08-01-2015 157
618. Chương 618 : Rơi Vào Tay Địch (1 – 8) 12-01-2015 167
619. Chương 619 : Dốc Toàn Lực Lượng (1 – 8) 19-01-2015 153
620. Chương 620 : Quét Sạch Tứ Phía (1 – 8) 25-03-2015 133
621. Chương 621 : Bát Phương Tụ Hội (1 – 8) 25-03-2015 130
622. Chương 622 : Độc Chiêu Sát Thủ 25-03-2015 119
623. Chương 623 : Tình Là Đau Thương 25-03-2015 116
624. Chương 624 : Thánh Quang Chi Vũ 25-03-2015 116
625. Chương 625 : Đều Có Tình Si 25-03-2015 109
626. Chương 626 : Tới Trễ Phải Không 25-03-2015 127
627. Chương 627 : Ngươi Làm Gì Vậy 25-03-2015 121
628. Chương 628 : Vạn Thú Đột Kích 25-03-2015 129
629. Chương 629 : Phía Trên Vị Diện 25-03-2015 121
630. Chương 630 : Phân Công Nhiệm Vụ 25-03-2015 139
631. Chương 631 : Bắt Đầu Phản Công 30-03-2015 142
632. Chương 632 : Thiên Phụ Sênh Thủy 02-04-2015 152
633. Chương 633 : Thực Thi Tiểu Kế 06-04-2015 148
634. Chương 634 : Thắng Lợi Trở Về 13-04-2015 149
635. Chương 635 : Yêu Sâu Đậm 23-04-2015 151
636. Chương 636 : Một Kiếp Tình Duyên 23-04-2015 177
Bình luận truyện

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung