Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Mới nhất - Chương 636

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Làm sao mà ta có thể lường trước được những bất ngờ trong cuộc sống, làm sao có thể chống lại cái gì đó gọi là số mệnh. Làm sao có thể chạm đến điểm dừng cho tất cả, nhất là đoán trước được vận mệnh. Truyện tình cảm của nam nữ chính trong truyện sau cũng thực đầy bất ngờ.

Truyện kể về mộtkhuê nữ cải trang nam nhân. "Hắn" là công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành . Thế nên ai có thể ngờ " hắn"lại chính là nữ nhi. Phụng mệnh mẫu thân, nàng "nữ phẫn nam trang", trở thành nam nhi. Không sao, như thế lại càng tiêu dao.

Phụ mẫu cũng thật oái oắm, bắt nàng phải cưới vợ, thực là... Nhưng tới lúc động phòng mới hay, vợ của nàng lại là một trang nam tử... Là sao, vì sao lại ra cơ sự này ???

Đọc truyện để cùng cảm nhận tiếng cười hỏm hính trong từng tình tiết truyện Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo nhé !!!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Giả Phượng Hư Hoàng (1) 10-09-2014 229
2. Chương 2 : Giả Phượng Hư Hoàng( 2 ) 10-09-2014 180
3. Chương 3 : Giả Phượng Hư Hoàng (3 ) 10-09-2014 168
4. Chương 4 : Giả Phượng Hư Hoàng (4 ) 10-09-2014 171
5. Chương 5 : Giả Phương Hư Hoàng( 5 ) 10-09-2014 161
6. Chương 6 : Giả Phượng Hư Hoàng (6) 10-09-2014 141
7. Chương 7 : Giả Phượng Hư Hoàng ( 7) 10-09-2014 157
8. Chương 8 : Giả Phượng Hư Hoàng( 8) 10-09-2014 156
9. Chương 9 : Giả Phượng Hư Hoàng (9) 10-09-2014 132
10. Chương 10 : Giả Phượng Hư Hoàng (10) 10-09-2014 153
11. Chương 11 : Giả Phượng Hư Hoàng (11) 10-09-2014 163
12. Chương 12 : Ngươi Tình Ta Nguyện (1) 10-09-2014 139
13. Chương 13 : Ngươi Tình Ta Nguyện (2) 10-09-2014 156
14. Chương 14 : Ngươi Tình Ta Nguyện ( 3) 10-09-2014 145
15. Chương 15 : Ngươi Tình Ta Nguyện (4) 10-09-2014 138
16. Chương 16 : Ngươi Tình Ta Nguyện (5) 10-09-2014 132
17. Chương 17 : Ngươi Tình Ta Nguyện (6) 10-09-2014 152
18. Chương 18 : Ngươi Tình Ta Nguyện (7) 10-09-2014 139
19. Chương 19 : Ngươi Tình Ta Nguyện ( 8) 10-09-2014 150
20. Chương 20 : Người Không Đụng Đến Ta, Ta Cũng Không Đụng Đến Người (1) 10-09-2014 148
21. Chương 21 : Người Không Đụng Đến Ta, Ta Cũng Không Đụng Đến Người (2) 10-09-2014 159
22. Chương 22 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người ( 3) 10-09-2014 155
23. Chương 23 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (4) 10-09-2014 139
24. Chương 24 : Người Không Đụng Đến Ta, Ta Cũng Không Đụng Đến Người (5) 10-09-2014 137
25. Chương 25 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (6) 10-09-2014 155
26. Chương 26 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (7) 10-09-2014 147
27. Chương 27 : Người Không Đụng Đến Ta , Ta Cũng Không Đụng Đến Người (8) 10-09-2014 141
28. Chương 28 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn ( 1) 10-09-2014 149
29. Chương 29 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn ( 2) 10-09-2014 147
30. Chương 30 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn ( 3) 10-09-2014 144
31. Chương 31 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn (4) 10-09-2014 135
32. Chương 32 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn (5) 10-09-2014 129
33. Chương 33 : Vì Sao Nói Là Thủ Đoạn (6) 10-09-2014 150
34. Chương 34 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn( 7) 10-09-2014 155
35. Chương 35 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn (8) 10-09-2014 136
36. Chương 36 : Vì Sao Nói Đó Là Thủ Đoạn (9) 10-09-2014 141
37. Chương 37 : Thật Sự Là Phế Vật? (1) 10-09-2014 144
38. Chương 38 : Thật Sự Là Phế Vật? (2) 10-09-2014 150
39. Chương 39 : Thật Sự Là Phế Vật? (3) 10-09-2014 139
40. Chương 40 : Thật Sự Là Phế Vật? (4) 10-09-2014 80
41. Chương 41 : Thật Sự Là Phế Vật ?(5) 10-09-2014 121
42. Chương 42 : Thật Sự Là Phế Vật ?(6) 10-09-2014 142
43. Chương 43 : Thật Sự Là Phế Vật ?(7) 10-09-2014 132
44. Chương 44 : Thật Sự Là Phế Vật (8) 10-09-2014 143
45. Chương 45 : Nhảy Ra Long Môn (1) 10-09-2014 149
46. Chương 46 : Nhảy Ra Long Môn (2) 10-09-2014 144
47. Chương 47 : Nhảy Ra Long Môn (3) 10-09-2014 136
48. Chương 48 : Nhảy Ra Long Môn (4) 10-09-2014 140
49. Chương 49 : Nhảy Ra Long Môn (5) 10-09-2014 141
50. Chương 50 : Nhảy Ra Long Môn (6) 10-09-2014 147
51. Chương 51 : Nhảy Ra Long Môn (7) 10-09-2014 129
52. Chương 52 : Nhảy Ra Long Môn (8) 10-09-2014 127
53. Chương 53 : Nhảy Ra Long Môn (9) 10-09-2014 139
54. Chương 54 : Nhảy Ra Long Môn (10) 10-09-2014 134
55. Chương 55 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (1) 10-09-2014 149
56. Chương 56 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (2) 10-09-2014 144
57. Chương 57 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (3) 10-09-2014 144
58. Chương 58 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (4) 10-09-2014 134
59. Chương 59 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (5) 10-09-2014 136
60. Chương 60 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (6) 10-09-2014 135
61. Chương 61 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (7) 10-09-2014 142
62. Chương 62 : Không Tính Là Nụ Hôn Đầu Tiên (8) 10-09-2014 138
63. Chương 63 : Nơi Thần Bí(1) 10-09-2014 130
64. Chương 64 : Nơi Thần Bí(2) 10-09-2014 146
65. Chương 65 : Nơi Thần Bí(3) 10-09-2014 136
66. Chương 66 : Nơi Thần Bí(4) 10-09-2014 135
67. Chương 67 : Nơi Thần Bí(5) 10-09-2014 146
68. Chương 68 : Nơi Thần Bí(6) 10-09-2014 149
69. Chương 69 : Nơi Thần Bí(7) 10-09-2014 147
70. Chương 70 : Nơi Thần Bí(8) 10-09-2014 138
71. Chương 71 : Đặc Thù Thiên Phú (1) 10-09-2014 134
72. Chương 72 : Đặc Thù Thiên Phú (2) 10-09-2014 140
73. Chương 73 : Đặc Thù Thiên Phú (3) 10-09-2014 151
74. Chương 74 : Đặc Thù Thiên Phú (4) 10-09-2014 132
75. Chương 75 : Đặc Thù Thiên Phú (5) 10-09-2014 143
76. Chương 76 : Đặc Thù Thiên Phú (6) 10-09-2014 145
77. Chương 77 : Đặc Thù Thiên Phú (7) 10-09-2014 146
78. Chương 78 : Đặc Thù Thiên Phú (8) 10-09-2014 148
79. Chương 79 : Hoàng Kim Sư Tử (1) 10-09-2014 130
80. Chương 80 : Hoàng Kim Sư Tử (2) 10-09-2014 131
81. Chương 81 : Hoàng Kim Sư Tử (3) 10-09-2014 141
82. Chương 82 : Hoàng Kim Sư Tử (4) 10-09-2014 148
83. Chương 83 : Hoàng Kim Sư Tử (5) 10-09-2014 156
84. Chương 84 : Hoàng Kim Sư Tử (6) 10-09-2014 130
85. Chương 85 : Hoàng Kim Sư Tử (7) 10-09-2014 146
86. Chương 86 : Hoàng Kim Sư Tử (8) 10-09-2014 135
87. Chương 87 : Khiếm Trướng Lớn (1) 10-09-2014 138
88. Chương 88 : Khiếm Trướng Lớn (2) 10-09-2014 154
89. Chương 89 : Khiếm Trướng Lớn (3) 10-09-2014 126
90. Chương 90 : Khiếm Trướng Lớn (4) 10-09-2014 137
91. Chương 91 : Khiếm Trướng Lớn (5) 10-09-2014 145
92. Chương 92 : Khiếm Trướng Lớn (6) 10-09-2014 148
93. Chương 93 : Khiếm Trướng Lớn (7) 10-09-2014 146
94. Chương 94 : Khiếm Trướng Lớn (8) 10-09-2014 141
95. Chương 95 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (1) 10-09-2014 138
96. Chương 96 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (2) 10-09-2014 153
97. Chương 97 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (3) 10-09-2014 124
98. Chương 98 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (4) 10-09-2014 139
99. Chương 99 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (5) 10-09-2014 147
100. Chương 100 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (6) 10-09-2014 132
101. Chương 101 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (7) 10-09-2014 147
102. Chương 102 : Tuyệt Thế Mỹ Nam (8) 10-09-2014 140
103. Chương 103 : Cửu Thiên Huyền Nữ (1) 10-09-2014 151
104. Chương 104 : Cửu Thiên Huyền Nữ (2) 10-09-2014 133
105. Chương 105 : Cửu Thiên Huyền Nữ (3) 10-09-2014 139
106. Chương 106 : Cửu Thiên Huyền Nữ (4) 10-09-2014 127
107. Chương 107 : Cửu Thiên Huyền Nữ (5) 10-09-2014 140
108. Chương 108 : Cửu Thiên Huyền Nữ (6) 10-09-2014 139
109. Chương 109 : Cửu Thiên Huyền Nữ (7) 10-09-2014 126
110. Chương 110 : Cửu Thiên Huyền Nữ (8) 10-09-2014 129
111. Chương 111 : Bị Nhìn Thấu (1) 10-09-2014 125
112. Chương 112 : Bị Nhìn Thấu (2) 10-09-2014 133
113. Chương 113 : Bị Nhìn Thấu (3) 10-09-2014 136
114. Chương 114 : Bị Nhìn Thấu (4) 10-09-2014 132
115. Chương 115 : Bị Nhìn Thấu (5) 10-09-2014 126
116. Chương 116 : Bị Nhìn Thấu (6) 10-09-2014 132
117. Chương 117 : Bị Nhìn Thấu (7) 10-09-2014 123
118. Chương 118 : Bị Nhìn Thấu (8) 10-09-2014 133
119. Chương 119 : Thợ Săn Tiền Thưởng (1) 10-09-2014 130
120. Chương 120 : Thợ Săn Tiền Thưởng (2) 10-09-2014 126
121. Chương 121 : Thợ Săn Tiền Thưởng (3) 10-09-2014 123
122. Chương 122 : Thợ Săn Tiền Thưởng (4) 10-09-2014 133
123. Chương 123 : Thợ Săn Tiền Thưởng (5) 10-09-2014 145
124. Chương 124 : Thợ Săn Tiền Thưởng (6) 10-09-2014 132
125. Chương 125 : Thợ Săn Tiền Thưởng (7) 10-09-2014 142
126. Chương 126 : Thợ Săn Tiền Thưởng (8) 10-09-2014 149
127. Chương 127 : Phiền Toái Không Ngừng (1) 10-09-2014 133
128. Chương 128 : Phiền Toái Không Ngừng (2) 10-09-2014 138
129. Chương 129 : Phiền Toái Không Ngừng (3) 10-09-2014 137
130. Chương 130 : Phiền Toái Không Ngừng (4) 10-09-2014 73
131. Chương 131 : Phiền Toái Không Ngừng (5) 10-09-2014 130
132. Chương 132 : Phiền Toái Không Ngừng (6) 10-09-2014 135
133. Chương 133 : Phiền Toái Không Ngừng (7) 10-09-2014 138
134. Chương 134 : Phiền Toái Không Ngừng (8) 10-09-2014 130
135. Chương 135 : Hoàng Kim Thử Triều (1) 10-09-2014 144
136. Chương 136 : Hoàng Kim Thử Triều (2) 10-09-2014 126
137. Chương 137 : Hoàng Kim Thử Triều (3) 10-09-2014 78
138. Chương 138 : Hoàng Kim Thử Triều (4) 10-09-2014 137
139. Chương 139 : Hoàng Kim Thử Triều (5) 10-09-2014 133
140. Chương 140 : Hoàng Kim Sư Tử (8) 10-09-2014 122
141. Chương 141 : Hoàng Kim Thử Triều (6) 10-09-2014 137
142. Chương 142 : Hoàng Kim Thử Triều (7) 10-09-2014 130
143. Chương 143 : Chặn Ngang Một Tay (1) 10-09-2014 127
144. Chương 144 : Chặn Ngang Một Tay (2) 10-09-2014 137
145. Chương 145 : Chặn Ngang Một Tay (3) 10-09-2014 108
146. Chương 146 : Chặn Ngang Một Tay (4) 10-09-2014 122
147. Chương 147 : Chặn Ngang Một Tay (5) 10-09-2014 129
148. Chương 148 : Chặn Ngang Một Tay (6) 10-09-2014 139
149. Chương 149 : Chặn Ngang Một Tay (7) 10-09-2014 116
150. Chương 150 : Chặn Ngang Một Tay (8) 10-09-2014 128
151. Chương 151 : Đại Lục Truy Nã (1) 10-09-2014 146
152. Chương 152 : Đại Lục Truy Nã (2) 10-09-2014 122
153. Chương 153 : Đại Lục Truy Nã (3) 10-09-2014 125
154. Chương 154 : Đại Lục Truy Nã (4) 10-09-2014 142
155. Chương 155 : Đại Lục Truy Nã (5) 10-09-2014 139
156. Chương 156 : Đại Lục Truy Nã (6) 10-09-2014 132
157. Chương 157 : Đại Lục Truy Nã (7) 10-09-2014 132
158. Chương 158 : Đại Lục Truy Nã (8) 10-09-2014 127
159. Chương 159 : Đại Lục Truy Nã (9) 10-09-2014 146
160. Chương 160 : Đại Lục Truy Nã (10) 10-09-2014 143
161. Chương 161 : Đại Lục Truy Nã (11) 10-09-2014 124
162. Chương 162 : Đại Lục Truy Nã (12) 10-09-2014 124
163. Chương 163 : Đại Lục Truy Nã (13) 10-09-2014 129
164. Chương 164 : Đại Lục Truy Nã (14) 10-09-2014 131
165. Chương 165 : Nguy Cấp (1) 10-09-2014 135
166. Chương 166 : Nguy Cấp (2) 10-09-2014 137
167. Chương 167 : Nguy Cấp (3) 10-09-2014 130
168. Chương 168 : Ai Động Thủ (1) 10-09-2014 140
169. Chương 169 : Ai Động Thủ (2) 10-09-2014 139
170. Chương 170 : Ai Động Thủ (3) 10-09-2014 133
171. Chương 171 : Ai Động Thủ (4) 10-09-2014 129
172. Chương 172 : Ai Động Thủ (5) 10-09-2014 127
173. Chương 173 : Ai Động Thủ (6) 10-09-2014 126
174. Chương 174 : Ai Động Thủ (7) 10-09-2014 144
175. Chương 175 : Ai Động Thủ (8) 10-09-2014 121
176. Chương 176 : Bão Táp Đến (1) 10-09-2014 133
177. Chương 177 : Bão Táp Đến (2) 10-09-2014 135
178. Chương 178 : Bão Táp Đến (3) 10-09-2014 128
179. Chương 179 : Bão Táp Đến (4) 10-09-2014 132
180. Chương 180 : Bão Táp Đến (5) 10-09-2014 136
181. Chương 181 : Bão Táp Đến (6) 10-09-2014 138
182. Chương 182 : Bão Táp Đến (7) 10-09-2014 134
183. Chương 183 : Bão Táp Đến (8) 10-09-2014 121
184. Chương 184 : Phong Vân Duệ Biến (1) 10-09-2014 133
185. Chương 185 : Phong Vân Duệ Biến (2) 10-09-2014 136
186. Chương 186 : Phong Vân Duệ Biến (3) 10-09-2014 137
187. Chương 187 : Phong Vân Duệ Biến (4) 10-09-2014 124
188. Chương 188 : Phong Vân Duệ Biến (5) 10-09-2014 139
189. Chương 189 : Phong Vân Duệ Biến (6) 10-09-2014 134
190. Chương 190 : Phong Vân Duệ Biến (7) 10-09-2014 132
191. Chương 191 : Phong Vân Duệ Biến (8) 10-09-2014 131
192. Chương 192 : Đánh Tới Cửa (1) 10-09-2014 142
193. Chương 193 : Đánh Tới Cửa (2) 10-09-2014 128
194. Chương 194 : Đánh Tới Cửa (3) 10-09-2014 140
195. Chương 195 : Đánh Tới Cửa (4) 10-09-2014 138
196. Chương 196 : Đánh Tới Cửa (5) 10-09-2014 135
197. Chương 197 : Đánh Tới Cửa (6) 10-09-2014 144
198. Chương 198 : Đánh Tới Cửa (7) 10-09-2014 147
199. Chương 199 : Đánh Tới Cửa (8) 10-09-2014 138
200. Chương 200 : Ăn Miếng Trả Miếng (1) 10-09-2014 130
201. Chương 201 : Ăn Miếng Trả Miếng (2) 10-09-2014 132
202. Chương 202 : Ăn Miếng Trả Miếng (3) 10-09-2014 136
203. Chương 203 : Ăn Miếng Trả Miếng (4) 10-09-2014 132
204. Chương 204 : Ăn Miếng Trả Miếng (5) 10-09-2014 143
205. Chương 205 : Ăn Miếng Trả Miếng (6) 10-09-2014 137
206. Chương 206 : Ăn Miếng Trả Miếng (7) 10-09-2014 124
207. Chương 207 : Ăn Miếng Trả Miếng (8) 10-09-2014 137
208. Chương 208 : Bắt Đầu Lên Cấp (1) 10-09-2014 131
209. Chương 209 : Bắt Đầu Lên Cấp (2) 10-09-2014 124
210. Chương 210 : Bắt Đầu Lên Cấp (3) 10-09-2014 127
211. Chương 211 : Bắt Đầu Lên Cấp (4) 10-09-2014 139
212. Chương 212 : Bắt Đầu Lên Cấp (5) 10-09-2014 127
213. Chương 213 : Bắt Đầu Lên Cấp (6) 10-09-2014 135
214. Chương 214 : Bắt Đầu Lên Cấp (7) 10-09-2014 141
215. Chương 215 : Bắt Đầu Lên Cấp (8) 10-09-2014 133
216. Chương 216 : Bắt Đầu Lên Cấp (9) 10-09-2014 142
217. Chương 217 : Bắt Đầu Lên Cấp (10) 10-09-2014 135
218. Chương 218 : Đế Quân Mộc Hoàng (1) 10-09-2014 128
219. Chương 219 : Đế Quân Mộc Hoàng (2) 10-09-2014 140
220. Chương 220 : Đế Quân Mộc Hoàng (3) 10-09-2014 137
221. Chương 221 : Đế Quân Mộc Hoàng (4) 10-09-2014 132
222. Chương 222 : Đế Quân Mộc Hoàng (5) 10-09-2014 137
223. Chương 223 : Đế Quân Mộc Hoàng (6) 10-09-2014 139
224. Chương 224 : Đế Quân Mộc Hoàng (7) 10-09-2014 134
225. Chương 225 : Đế Quân Mộc Hoàng (8) 10-09-2014 116
226. Chương 226 : Đế Quân Mộc Hoàng (9) 10-09-2014 139
227. Chương 227 : Sau Khi Thổ Lộ (1) 10-09-2014 137
228. Chương 228 : Sau Khi Thổ Lộ (2) 10-09-2014 135
229. Chương 229 : Sau Khi Thổ Lộ (3) 10-09-2014 138
230. Chương 230 : Sau Khi Thổ Lộ (4) 10-09-2014 136
231. Chương 231 : Sau Khi Thổ Lộ (5) 10-09-2014 128
232. Chương 232 : Sau Khi Thổ Lộ (6) 10-09-2014 142
233. Chương 233 : Sau Khi Thổ Lộ (7) 10-09-2014 141
234. Chương 234 : Sau Khi Thổ Lộ (8) 10-09-2014 134
235. Chương 235 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (1) 10-09-2014 136
236. Chương 236 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (2) 10-09-2014 144
237. Chương 237 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (3) 10-09-2014 134
238. Chương 238 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (4) 10-09-2014 130
239. Chương 239 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (5) 10-09-2014 144
240. Chương 240 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (6) 10-09-2014 139
241. Chương 241 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (7) 10-09-2014 134
242. Chương 242 : Đại Tẩu Nhĩ Hảo (8) 10-09-2014 140
243. Chương 243 : Cực Phẩm Lộ Si (1) 10-09-2014 135
244. Chương 244 : Cực Phẩm Lộ Si (2) 10-09-2014 142
245. Chương 245 : Cực Phẩm Lộ Si (3) 10-09-2014 130
246. Chương 246 : Cực Phẩm Lộ Si (4) 10-09-2014 134
247. Chương 247 : Cực Phẩm Lộ Si (5) 10-09-2014 139
248. Chương 248 : Cực Phẩm Lộ Si (6) 10-09-2014 146
249. Chương 249 : Cực Phẩm Lộ Si (7) 10-09-2014 125
250. Chương 250 10-09-2014 104
251. Chương 251 10-09-2014 119
252. Chương 252 10-09-2014 116
253. Chương 253 10-09-2014 114
254. Chương 254 10-09-2014 112
255. Chương 255 10-09-2014 119
256. Chương 256 10-09-2014 120
257. Chương 257 10-09-2014 121
258. Chương 258 10-09-2014 102
259. Chương 259 10-09-2014 120
260. Chương 260 10-09-2014 118
261. Chương 261 10-09-2014 126
262. Chương 262 10-09-2014 117
263. Chương 263 10-09-2014 119
264. Chương 264 10-09-2014 115
265. Chương 265 10-09-2014 116
266. Chương 266 10-09-2014 123
267. Chương 267 10-09-2014 105
268. Chương 268 10-09-2014 117
269. Chương 269 10-09-2014 124
270. Chương 270 10-09-2014 120
271. Chương 271 10-09-2014 119
272. Chương 272 10-09-2014 123
273. Chương 273 10-09-2014 117
274. Chương 274 10-09-2014 120
275. Chương 275 10-09-2014 102
276. Chương 276 10-09-2014 116
277. Chương 277 10-09-2014 108
278. Chương 278 10-09-2014 140
279. Chương 279 10-09-2014 118
280. Chương 280 10-09-2014 112
281. Chương 281 10-09-2014 109
282. Chương 282 10-09-2014 121
283. Chương 283 10-09-2014 119
284. Chương 284 10-09-2014 115
285. Chương 285 10-09-2014 120
286. Chương 286 10-09-2014 110
287. Chương 287 10-09-2014 99
288. Chương 288 10-09-2014 110
289. Chương 289 10-09-2014 111
290. Chương 290 10-09-2014 116
291. Chương 291 10-09-2014 123
292. Chương 292 10-09-2014 116
293. Chương 293 10-09-2014 122
294. Chương 294 10-09-2014 121
295. Chương 295 10-09-2014 113
296. Chương 296 10-09-2014 121
297. Chương 296 10-09-2014 119
298. Chương 297 10-09-2014 126
299. Chương 298 10-09-2014 75
300. Chương 299 10-09-2014 115
301. Chương 300 10-09-2014 117
302. Chương 301 10-09-2014 110
303. Chương 302 10-09-2014 120
304. Chương 303 10-09-2014 106
305. Chương 304 10-09-2014 120
306. Chương 305 10-09-2014 118
307. Chương 306 10-09-2014 118
308. Chương 307 10-09-2014 120
309. Chương 308 10-09-2014 117
310. Chương 309 10-09-2014 115
311. Chương 310 10-09-2014 112
312. Chương 311 10-09-2014 122
313. Chương 312 10-09-2014 117
314. Chương 313 10-09-2014 118
315. Chương 314 10-09-2014 112
316. Chương 315 10-09-2014 124
317. Chương 316 10-09-2014 64
318. Chương 317 10-09-2014 110
319. Chương 318 10-09-2014 109
320. Chương 319 10-09-2014 115
321. Chương 320 10-09-2014 112
322. Chương 321 10-09-2014 125
323. Chương 322 10-09-2014 118
324. Chương 323 10-09-2014 112
325. Chương 324 10-09-2014 117
326. Chương 325 10-09-2014 117
327. Chương 326 10-09-2014 113
328. Chương 327 10-09-2014 115
329. Chương 328 10-09-2014 101
330. Chương 329 10-09-2014 120
331. Chương 330 10-09-2014 114
332. Chương 331 10-09-2014 125
333. Chương 332 10-09-2014 121
334. Chương 333 10-09-2014 115
335. Chương 334 10-09-2014 113
336. Chương 335 10-09-2014 107
337. Chương 336 10-09-2014 124
338. Chương 337 10-09-2014 113
339. Chương 338 10-09-2014 119
340. Chương 339 10-09-2014 119
341. Chương 340 10-09-2014 115
342. Chương 341 10-09-2014 124
343. Chương 342 10-09-2014 122
344. Chương 343 10-09-2014 112
345. Chương 344 10-09-2014 123
346. Chương 345 10-09-2014 118
347. Chương 346 10-09-2014 127
348. Chương 347 10-09-2014 104
349. Chương 348 10-09-2014 120
350. Chương 349 10-09-2014 113
351. Chương 350 10-09-2014 111
352. Chương 351 10-09-2014 113
353. Chương 352 10-09-2014 114
354. Chương 353 10-09-2014 119
355. Chương 354 10-09-2014 119
356. Chương 355 10-09-2014 113
357. Chương 356 10-09-2014 110
358. Chương 357 10-09-2014 112
359. Chương 358 10-09-2014 113
360. Chương 359 10-09-2014 98
361. Chương 360 10-09-2014 109
362. Chương 361 10-09-2014 122
363. Chương 362 10-09-2014 113
364. Chương 363 10-09-2014 118
365. Chương 364 10-09-2014 112
366. Chương 365 10-09-2014 95
367. Chương 366 10-09-2014 120
368. Chương 367 10-09-2014 118
369. Chương 368 10-09-2014 108
370. Chương 369 10-09-2014 120
371. Chương 370 10-09-2014 104
372. Chương 371 10-09-2014 121
373. Chương 372 10-09-2014 116
374. Chương 373 10-09-2014 119
375. Chương 374 10-09-2014 118
376. Chương 375 10-09-2014 120
377. Chương 376 10-09-2014 111
378. Chương 377 10-09-2014 99
379. Chương 378 10-09-2014 115
380. Chương 379 10-09-2014 124
381. Chương 380 10-09-2014 102
382. Chương 381 10-09-2014 108
383. Chương 382 10-09-2014 112
384. Chương 383 10-09-2014 123
385. Chương 384 10-09-2014 127
386. Chương 385 10-09-2014 117
387. Chương 386 10-09-2014 112
388. Chương 387 10-09-2014 98
389. Chương 388 10-09-2014 120
390. Chương 389 10-09-2014 125
391. Chương 390 10-09-2014 113
392. Chương 391 10-09-2014 114
393. Chương 392 10-09-2014 110
394. Chương 393 10-09-2014 117
395. Chương 394 10-09-2014 122
396. Chương 395 10-09-2014 112
397. Chương 396 10-09-2014 68
398. Chương 397 10-09-2014 120
399. Chương 398 10-09-2014 123
400. Chương 399 10-09-2014 115
401. Chương 400 10-09-2014 113
402. Chương 401 10-09-2014 119
403. Chương 402 10-09-2014 56
404. Chương 403 10-09-2014 113
405. Chương 404 10-09-2014 116
406. Chương 405 10-09-2014 126
407. Chương 406 10-09-2014 103
408. Chương 407 10-09-2014 116
409. Chương 408 10-09-2014 110
410. Chương 409 10-09-2014 121
411. Chương 410 10-09-2014 118
412. Chương 411 10-09-2014 104
413. Chương 412 10-09-2014 121
414. Chương 413 10-09-2014 123
415. Chương 414 10-09-2014 118
416. Chương 415 10-09-2014 121
417. Chương 416 10-09-2014 123
418. Chương 417 10-09-2014 129
419. Chương 418 10-09-2014 118
420. Chương 419 10-09-2014 111
421. Chương 420 10-09-2014 101
422. Chương 421 10-09-2014 53
423. Chương 422 10-09-2014 101
424. Chương 423 10-09-2014 112
425. Chương 424 10-09-2014 115
426. Chương 425 10-09-2014 111
427. Chương 426 10-09-2014 119
428. Chương 427 10-09-2014 118
429. Chương 428 10-09-2014 126
430. Chương 429 10-09-2014 128
431. Chương 430 10-09-2014 115
432. Chương 431 10-09-2014 110
433. Chương 432 10-09-2014 114
434. Chương 433 10-09-2014 120
435. Chương 434 10-09-2014 123
436. Chương 435 10-09-2014 124
437. Chương 436 10-09-2014 116
438. Chương 437 10-09-2014 113
439. Chương 438 10-09-2014 119
440. Chương 439 10-09-2014 113
441. Chương 440 10-09-2014 104
442. Chương 441 10-09-2014 117
443. Chương 442 10-09-2014 110
444. Chương 443 10-09-2014 119
445. Chương 444 10-09-2014 115
446. Chương 445 10-09-2014 117
447. Chương 446 10-09-2014 117
448. Chương 447 10-09-2014 123
449. Chương 448 10-09-2014 122
450. Chương 449 10-09-2014 115
451. Chương 450 10-09-2014 116
452. Chương 451 10-09-2014 114
453. Chương 452 10-09-2014 123
454. Chương 453 10-09-2014 116
455. Chương 454 10-09-2014 52
456. Chương 455 10-09-2014 117
457. Chương 456 10-09-2014 114
458. Chương 458 : Bảo Vật Trấn Quốc (1) 10-09-2014 134
459. Chương 459 : Bảo Vật Trấn Quốc (2) 10-09-2014 135
460. Chương 460 : Bảo Vật Trấn Quốc (3) 10-09-2014 131
461. Chương 461 : Bảo Vật Trấn Quốc (4) 10-09-2014 134
462. Chương 461 10-09-2014 116
463. Chương 462 10-09-2014 113
464. Chương 463 10-09-2014 113
465. Chương 464 10-09-2014 122
466. Chương 465 10-09-2014 122
467. Chương 466 10-09-2014 113
468. Chương 467 10-09-2014 120
469. Chương 468 10-09-2014 116
470. Chương 469 10-09-2014 106
471. Chương 470 10-09-2014 117
472. Chương 471 10-09-2014 104
473. Chương 472 10-09-2014 113
474. Chương 473 10-09-2014 120
475. Chương 474 10-09-2014 119
476. Chương 475 10-09-2014 111
477. Chương 476 10-09-2014 114
478. Chương 477 10-09-2014 113
479. Chương 478 10-09-2014 120
480. Chương 479 10-09-2014 116
481. Chương 480 10-09-2014 107
482. Chương 482 : Lời Thổ Lộ Chấn Động (1) 10-09-2014 140
483. Chương 483 : Lời Thổ Lộ Chấn Động (2) 10-09-2014 135
484. Chương 484 : Lời Thổ Lộ Chấn Động (3) 10-09-2014 132
485. Chương 485 : Nam Nam Đại Hôn (1) 10-09-2014 137
486. Chương 486 : Nam Nam Đại Hôn (2) 10-09-2014 130
487. Chương 487 : Nam Nam Đại Hôn (3) 10-09-2014 128
488. Chương 488 : Nam Nam Đại Hôn (4) 10-09-2014 132
489. Chương 489 : Nam Nam Đại Hôn (5) 10-09-2014 136
490. Chương 490 : Nam Nam Đại Hôn (6) 10-09-2014 137
491. Chương 491 : Nam Nam Đại Hôn (7) 10-09-2014 131
492. Chương 492 : Nam Nam Đại Hôn (8) 10-09-2014 128
493. Chương 493 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (1) 10-09-2014 133
494. Chương 494 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (2) 10-09-2014 130
495. Chương 495 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (3) 10-09-2014 135
496. Chương 496 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (4) 10-09-2014 134
497. Chương 497 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (5) 10-09-2014 135
498. Chương 498 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (6) 10-09-2014 126
499. Chương 499 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (7) 10-09-2014 135
500. Chương 500 : Sư Môn Của Mộc Hoàng (8) 10-09-2014 131
501. Chương 500 10-09-2014 124
502. Chương 501 10-09-2014 124
503. Chương 502 10-09-2014 121
504. Chương 503 10-09-2014 118
505. Chương 504 10-09-2014 101
506. Chương 505 10-09-2014 116
507. Chương 506 10-09-2014 120
508. Chương 507 10-09-2014 115
509. Chương 508 10-09-2014 114
510. Chương 509 10-09-2014 114
511. Chương 510 10-09-2014 116
512. Chương 511 10-09-2014 118
513. Chương 512 10-09-2014 120
514. Chương 513 10-09-2014 112
515. Chương 514 10-09-2014 119
516. Chương 515 10-09-2014 110
517. Chương 516 10-09-2014 112
518. Chương 517 10-09-2014 114
519. Chương 518 10-09-2014 117
520. Chương 519 10-09-2014 123
521. Chương 520 10-09-2014 101
522. Chương 521 10-09-2014 127
523. Chương 522 10-09-2014 112
524. Chương 523 10-09-2014 117
525. Chương 524 10-09-2014 106
526. Chương 525 10-09-2014 99
527. Chương 526 10-09-2014 112
528. Chương 527 10-09-2014 120
529. Chương 528 10-09-2014 112
530. Chương 529 10-09-2014 113
531. Chương 530 10-09-2014 111
532. Chương 531 10-09-2014 120
533. Chương 532 10-09-2014 116
534. Chương 533 10-09-2014 111
535. Chương 534 10-09-2014 115
536. Chương 535 10-09-2014 98
537. Chương 536 10-09-2014 120
538. Chương 537 10-09-2014 113
539. Chương 538 10-09-2014 113
540. Chương 539 10-09-2014 120
541. Chương 540 10-09-2014 120
542. Chương 541 10-09-2014 120
543. Chương 542 10-09-2014 106
544. Chương 543 10-09-2014 114
545. Chương 544 10-09-2014 122
546. Chương 545 10-09-2014 96
547. Chương 546 10-09-2014 113
548. Chương 547 10-09-2014 111
549. Chương 548 10-09-2014 114
550. Chương 549 10-09-2014 103
551. Chương 550 10-09-2014 117
552. Chương 551 10-09-2014 119
553. Chương 552 10-09-2014 116
554. Chương 553 10-09-2014 116
555. Chương 554 10-09-2014 107
556. Chương 555 10-09-2014 127
557. Chương 556 10-09-2014 107
558. Chương 557 10-09-2014 109
559. Chương 558 10-09-2014 118
560. Chương 559 10-09-2014 124
561. Chương 560 10-09-2014 108
562. Chương 561 10-09-2014 121
563. Chương 562 10-09-2014 117
564. Chương 563 10-09-2014 101
565. Chương 564 10-09-2014 124
566. Chương 565 10-09-2014 132
567. Chương 566 10-09-2014 118
568. Chương 567 10-09-2014 105
569. Chương 568 10-09-2014 115
570. Chương 569 10-09-2014 121
571. Chương 570 10-09-2014 137
572. Chương 571 10-09-2014 123
573. Chương 572 10-09-2014 101
574. Chương 573 10-09-2014 117
575. Chương 574 10-09-2014 120
576. Chương 575 10-09-2014 117
577. Chương 576 10-09-2014 101
578. Chương 577 22-09-2014 109
579. Chương 577 22-09-2014 116
580. Chương 578 22-09-2014 123
581. Chương 579 22-09-2014 122
582. Chương 580 22-09-2014 122
583. Chương 581 22-09-2014 131
584. Chương 582 22-09-2014 126
585. Chương 583 22-09-2014 122
586. Chương 584 22-09-2014 123
587. Chương 585 22-09-2014 99
588. Chương 586 22-09-2014 123
589. Chương 587 22-09-2014 129
590. Chương 588 22-09-2014 114
591. Chương 589 22-09-2014 114
592. Chương 590 22-09-2014 122
593. Chương 591 22-09-2014 116
594. Chương 592 22-09-2014 126
595. Chương 593 22-09-2014 118
596. Chương 594 22-09-2014 100
597. Chương 595 22-09-2014 115
598. Chương 596 22-09-2014 102
599. Chương 597 22-09-2014 127
600. Chương 598 – 605: Đệ Nhất Mỹ Nhân(1 – 8) 17-10-2014 118
601. Chương 606 – 613: Phát Hiện Tung Tích (1 – 8) 17-10-2014 124
602. Chương 602 : Gió Nổi Mây Tuôn (1 – 8) 17-10-2014 130
603. Chương 603 : Khí Thế Rạt Rào (1 – 8) 17-10-2014 125
604. Chương 604 : Đầu Lĩnh Đủ Cả (1 – 10) 17-10-2014 137
605. Chương 605 : Rốt Cuộc Vì Ai (1 – 8) 21-10-2014 122
606. Chương 606 : Chân Tướng Sự Thật (1 – 8) 03-11-2014 124
607. Chương 607 : Ai Thắng Ai Thua (1 – 8) 03-11-2014 123
608. Chương 608 : Phong Vân Báo Thù (1 – 11) 13-11-2014 120
609. Chương 609 : Đánh Sát Tới Cửa (1 – 10) 17-11-2014 123
610. Chương 610 : Bình Nguyên Sương Mù (1 – 8) 04-12-2014 135
611. Chương 611 : Vương Giả Gặp Mặt (1 – 8) 04-12-2014 151
612. Chương 612 : Tất Cả Đều Đến (1 – 9) 11-12-2014 130
613. Chương 613 : Ba Người Chạm Mặt (1 – 8) 11-12-2014 142
614. Chương 614 : Chữ Tình Giải Thích Làm Sao (1 – 9) 25-12-2014 150
615. Chương 615 : Chuẩn Bị Đại Hôn (1 – 8) 06-01-2015 142
616. Chương 616 : Ngày Đại Hôn (1 – 8) 06-01-2015 117
617. Chương 617 : Động Phòng Hoa Chúc (1 – 10) 08-01-2015 139
618. Chương 618 : Rơi Vào Tay Địch (1 – 8) 12-01-2015 150
619. Chương 619 : Dốc Toàn Lực Lượng (1 – 8) 19-01-2015 141
620. Chương 620 : Quét Sạch Tứ Phía (1 – 8) 25-03-2015 118
621. Chương 621 : Bát Phương Tụ Hội (1 – 8) 25-03-2015 120
622. Chương 622 : Độc Chiêu Sát Thủ 25-03-2015 105
623. Chương 623 : Tình Là Đau Thương 25-03-2015 104
624. Chương 624 : Thánh Quang Chi Vũ 25-03-2015 102
625. Chương 625 : Đều Có Tình Si 25-03-2015 98
626. Chương 626 : Tới Trễ Phải Không 25-03-2015 115
627. Chương 627 : Ngươi Làm Gì Vậy 25-03-2015 109
628. Chương 628 : Vạn Thú Đột Kích 25-03-2015 114
629. Chương 629 : Phía Trên Vị Diện 25-03-2015 107
630. Chương 630 : Phân Công Nhiệm Vụ 25-03-2015 126
631. Chương 631 : Bắt Đầu Phản Công 30-03-2015 128
632. Chương 632 : Thiên Phụ Sênh Thủy 02-04-2015 134
633. Chương 633 : Thực Thi Tiểu Kế 06-04-2015 136
634. Chương 634 : Thắng Lợi Trở Về 13-04-2015 132
635. Chương 635 : Yêu Sâu Đậm 23-04-2015 138
636. Chương 636 : Một Kiếp Tình Duyên 23-04-2015 160
Bình luận truyện

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung