Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

Mới nhất - Chương 1156

(Điểm: 8/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Trong truyện Hoàng Kim Đồng thì Trang Duệ là một nhân viên công tác của Điển Đương Hành, một sự việc ngoài ý muốn phát sinh, cặp mắt hắn phát sinh dị biến. Gốm sứ xa hoa, đồng thau cổ đẹp đẽ, những cuộc đánh cuộc kinh tâm động phách, y tá xinh đẹp huệ chất lan tâm, thiên kim tiểu thư lãnh nhược băng sương kéo đến, cuộc sống của hắn cũng phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Song đồng lạ mắt, tài phú nhân sinh.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Tai Họa Bất Ngờ. (1+2) 08-09-2014 206
2. Chương 2 : Bệnh Viện 08-09-2014 175
3. Chương 3 : Ảo Giác? 08-09-2014 174
4. Chương 4 : Xuất Viện 08-09-2014 173
5. Chương 5 : Song Đồng (Thượng) 08-09-2014 174
6. Chương 6 : Song Đồng (Hạ) 08-09-2014 148
7. Chương 7 : Nhà Cũ Bị Giải Tỏa 08-09-2014 169
8. Chương 8 : Nhà Cũ 08-09-2014 158
9. Chương 9 : Liên Thánh 08-09-2014 170
10. Chương 10 : Bạn Bè 08-09-2014 160
11. Chương 11 : Quyển Sách Nát 08-09-2014 160
12. Chương 12 : Dị Biến 08-09-2014 162
13. Chương 13 : Thăng Cấp 08-09-2014 155
14. Chương 14 : Hương Tổ Bút Ký(Thượng) 08-09-2014 164
15. Chương 15 : Hương Tổ Bút Ký (Hạ) 08-09-2014 150
16. Chương 16 : Ngẫu Nhiên Gặp Mặt 08-09-2014 153
17. Chương 17 : Tác Dụng Kỳ Diệu Của Linh Khí 08-09-2014 160
18. Chương 18 : Tụ Hội. (1+2) 08-09-2014 155
19. Chương 19 : Tụ Hội. (3+4) 08-09-2014 152
20. Chương 20 : Lễ Mừng Năm Mới 08-09-2014 154
21. Chương 21 : Chợ Đồ Cổ 08-09-2014 145
22. Chương 22 : Một Cặp Hát Bè (Thượng) 08-09-2014 159
23. Chương 23 : Một Cặp Hát Bè (Hạ) 08-09-2014 153
24. Chương 24 : Hồ Lô Nuôi Dế (Thượng) 08-09-2014 153
25. Chương 25 : Hồ Lô Nuôi Dế (Trung) 08-09-2014 148
26. Chương 26 : Hồ Lô Nuôi Dế ( Hạ ) 08-09-2014 148
27. Chương 27 : Tam Hà Lưu 08-09-2014 149
28. Chương 28 : Một Cước Chặn Ngang 08-09-2014 153
29. Chương 29 : Du Lịch? 08-09-2014 161
30. Chương 30 : Che Giấu 08-09-2014 162
31. Chương 31 : Sớm Một Chút 08-09-2014 151
32. Chương 32 : Tịch Minh Hiên 08-09-2014 160
33. Chương 33 : Kinh Diễm 08-09-2014 151
34. Chương 34 : Phẩm Trà (Thượng) 08-09-2014 154
35. Chương 35 : Phẩm Trà (Hạ) 08-09-2014 158
36. Chương 36 : Giám Bảo. (1) 08-09-2014 160
37. Chương 37 : Giám Bảo (2) 08-09-2014 150
38. Chương 38 : Giám Bảo (3) 08-09-2014 160
39. Chương 39 : Giám Bảo (4) 08-09-2014 137
40. Chương 40 : Giám Bảo (5) 08-09-2014 153
41. Chương 41 : Giám Bảo (6) 08-09-2014 156
42. Chương 42 : Ba Triệu Tám Trăm Ngàn 08-09-2014 154
43. Chương 43 : Tự Rước Lấy Nhục(Thượng) 08-09-2014 156
44. Chương 44 : Tự Rước Lấy Nhục (Trung) 08-09-2014 134
45. Chương 45 : Tự Rước Lấy Nhục (Hạ) 08-09-2014 157
46. Chương 46 : Sơn Trang. (1) 08-09-2014 152
47. Chương 47 : Cây Tử Đàn. (1+2) 08-09-2014 156
48. Chương 48 : Đàn Ông Thích Nhất (1) 08-09-2014 154
49. Chương 49 : Đàn Ông Thích Nhất (2 + 3) 08-09-2014 162
50. Chương 50 : Cá Bao Công, Gà Tào Tháo (1) 08-09-2014 154
51. Chương 51 : Cá Bao Công, Gà Tào Tháo (2) 08-09-2014 154
52. Chương 52 : Miếu Thành Hoàng 08-09-2014 155
53. Chương 53 : Kẻ Cắp 08-09-2014 161
54. Chương 54 : Hiểu Rõ Thế Sự Cũng Là Một Môn Học Vấn 08-09-2014 153
55. Chương 55 : Nhị Quỷ Tử 08-09-2014 153
56. Chương 56 : Tự Làm Khổ Mình 08-09-2014 160
57. Chương 57 : Tượng Gỗ Tử Đàn 08-09-2014 152
58. Chương 58 : Đắc Thủ 08-09-2014 166
59. Chương 59 : Lựa Chọn 08-09-2014 153
60. Chương 60 : Đến Thành Đô 08-09-2014 143
61. Chương 61 : Nhà Tắm Công Cộng 08-09-2014 154
62. Chương 62 : Có Người Đẹp Đồng Hành 08-09-2014 157
63. Chương 63 : Anh Em Nhà Họ Bách (Thượng) 08-09-2014 163
64. Chương 64 : Anh Em Nhà Họ Bách (Hạ) 08-09-2014 166
65. Chương 65 : Tiến Vào Tây Tạng (Thượng) 08-09-2014 155
66. Chương 66 : Tiến Vào Tây Tạng (Trung) 08-09-2014 150
67. Chương 67 : Tiến Vào Tây Tạng (Hạ) 08-09-2014 156
68. Chương 68 : Chuẩn Bị 08-09-2014 147
69. Chương 69 : Thảo Nguyên Kinh Hồn. (1) 08-09-2014 153
70. Chương 70 : Thảo Nguyên Kinh Hồn (2 + 3) 08-09-2014 154
71. Chương 71 : Thảo Nguyên Kinh Hồn (4) 08-09-2014 145
72. Chương 72 : Thảo Nguyên Kinh Hồn (5) 08-09-2014 144
73. Chương 73 : Chữa Thương 08-09-2014 154
74. Chương 74 : Cuộc Chiến Sói Và Ngao* (2) 08-09-2014 129
75. Chương 75 : Cuộc Chiến Sói Và Ngao*(2) 08-09-2014 153
76. Chương 76 : Ngao Con (1) 08-09-2014 152
77. Chương 77 : Ngao Con (2) 08-09-2014 143
78. Chương 78 : Dân Du Mục. (1) 08-09-2014 158
79. Chương 79 : Xung Đột (1) 08-09-2014 159
80. Chương 80 : Xung Đột (2) 08-09-2014 123
81. Chương 81 : Đại Chiêu Tự 08-09-2014 146
82. Chương 82 : Phật Sống 08-09-2014 146
83. Chương 83 : Linh Khí Biến Hóa 08-09-2014 155
84. Chương 84 : Quán Đỉnh 08-09-2014 158
85. Chương 85 : Đêm Lhasa, Hôn Tần Huyên Băng 08-09-2014 148
86. Chương 86 : Chợ Đen Thảo Nguyên (1) 08-09-2014 147
87. Chương 87 : Chợ Đen Thảo Nguyên (2) 08-09-2014 149
88. Chương 88 : Chợ Đen Thảo Nguyên (3) 08-09-2014 150
89. Chương 89 : Chợ Đen Thảo Nguyên (4) 08-09-2014 143
90. Chương 90 : Chợ Đen Thảo Nguyên (5) 08-09-2014 153
91. Chương 91 : Chợ Đen Thảo Nguyên (6) 08-09-2014 152
92. Chương 92 : Chợ Đen Thảo Nguyên (7) 08-09-2014 153
93. Chương 93 : Chợ Đen Thảo Nguyên (9) 08-09-2014 152
94. Chương 94 : Tên Mập Giả Heo Ăn Thịt Cọp 08-09-2014 153
95. Chương 95 : Tư Tưởng Ngao Viên 08-09-2014 148
96. Chương 96 : Chu Thụy Gia Nhập Liên Minh 08-09-2014 142
97. Chương 97 : Lễ Vật Phiền Não 08-09-2014 150
98. Chương 98 : Thằng Xui Xẻo (1) 08-09-2014 147
99. Chương 99 : Thằng Xui Xẻo (2) 08-09-2014 147
100. Chương 100 : Thành Viên Tổ Chức 08-09-2014 150
101. Chương 101 : Nói Về Huyết Thống 08-09-2014 142
102. Chương 102 : Ngọc Trong Đá(1) 08-09-2014 143
103. Chương 103 : Ngọc Trong Đá (2) 08-09-2014 155
104. Chương 104 : Tranh Trong Tranh (1) 08-09-2014 155
105. Chương 105 : Tranh Trong Tranh (2) 08-09-2014 145
106. Chương 106 : Tranh Trong Tranh (3) 08-09-2014 153
107. Chương 107 : Chút Hiểu Biết Ban Đầu Về Đánh Cuộc Châu Báu 08-09-2014 150
108. Chương 108 : Là Hắn Đánh Lén Cảnh Sát 08-09-2014 149
109. Chương 109 : Tổn Người Lợi Mình 08-09-2014 152
110. Chương 110 : Vô Đề 08-09-2014 150
111. Chương 111 : Chuyện Nhà 08-09-2014 162
112. Chương 112 : Ngồi Trên Kho Báu Mà Không Biết 08-09-2014 148
113. Chương 113 : Đến Kim Lăng 08-09-2014 150
114. Chương 114 : Gặp Lại Tần Huyên Băng 08-09-2014 156
115. Chương 115 : Mua Xe. (1) 08-09-2014 154
116. Chương 116 : Mua Xe. (2) 08-09-2014 144
117. Chương 117 : Ngọn Nguồn Nghệ Thuật Từ Cuộc Sống 08-09-2014 153
118. Chương 118 : Bờ Sông Tần Hoài 08-09-2014 149
119. Chương 119 : Câu Chuyện Về Vị Thương Nhân Đồ Cổ 08-09-2014 149
120. Chương 120 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (1) 08-09-2014 143
121. Chương 121 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (2) 08-09-2014 149
122. Chương 122 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (3) 08-09-2014 165
123. Chương 0123 08-09-2014 130
124. Chương 124 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (5) 08-09-2014 157
125. Chương 125 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (6) 08-09-2014 152
126. Chương 126 : Bồ Tát Bằng Đồng Xanh 08-09-2014 149
127. Chương 127 : Hội Chợ Bán Hàng Của Triển Lãm Châu Báu 08-09-2014 151
128. Chương 128 : Vương Nhất Côn 08-09-2014 143
129. Chương 129 : Chuyên Trị Các Chứng Không Phục 08-09-2014 153
130. Chương 130 : Trách Cứ 08-09-2014 153
131. Chương 131 : Thế Giao. (1) 08-09-2014 154
132. Chương 132 : Thế Giao(2). 08-09-2014 149
133. Chương 133 : Sự Khác Biệt Giữa Mao Liêu 08-09-2014 160
134. Chương 134 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 164
137. Chương 137 : Gặp Vận May Lớn(Hạ) 08-09-2014 146
138. Chương 138 : Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(1) 08-09-2014 139
139. Chương 139 : Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(2) 08-09-2014 144
140. Chương 140 : Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(Hạ) 08-09-2014 150
141. Chương 141 : Kỹ Thuật Lái Xe Của Anh Vĩ 08-09-2014 141
142. Chương 142 : Miêu Phỉ Phỉ 08-09-2014 144
143. Chương 143 : Các Người Đang Làm Gì Vậy? 08-09-2014 146
144. Chương 144 : Nhà Mới 08-09-2014 149
145. Chương 145 : Đầu Tư 08-09-2014 156
146. Chương 146 : Đi Nhận Chức 08-09-2014 150
147. Chương 147 : Dạy Bảo 08-09-2014 151
148. Chương 148 : Chút Chuyện Trong Ngành Đồ Cổ 08-09-2014 141
149. Chương 149 : Tranh Chấp 08-09-2014 149
150. Chương 150 : Leo Cây 08-09-2014 146
151. Chương 151 : Theo Đuôi 08-09-2014 149
152. Chương 152 : Thành Hóa Đấu Thải (1 + 2 + 3) 08-09-2014 146
153. Chương 153 : Thành Hóa Đấu Thải (4) 08-09-2014 146
154. Chương 154 : Thành Hóa Đấu Thải (5 + 6) 08-09-2014 144
155. Chương 155 : Vài Lần Qua Tay Vẫn Lời 08-09-2014 142
157. Chương 157 : Lừa Gạt 08-09-2014 161
158. Chương 158 : Có Chuyện Tìm Cảnh Sát. (1) 08-09-2014 152
159. Chương 159 : Sự Việc Đã Bại Lộ 08-09-2014 143
160. Chương 160 : Say Rượu 08-09-2014 153
161. Chương 161 : Ai Chiếm Tiện Nghi Của Ai? 08-09-2014 147
162. Chương 162 : Thật Sự Không Phải Là Cố Ý 08-09-2014 149
163. Chương 163 : Đến Bình Châu 08-09-2014 144
164. Chương 164 : Năm Anh Em 08-09-2014 158
165. Chương 165 : Quỷ Thị* 08-09-2014 157
166. Chương 166 : Mảnh Sứ Vỡ 08-09-2014 144
168. Chương 168 : Tây Hán Ngự Chế 08-09-2014 142
169. Chương 169 : Ngọc Thời Hán 08-09-2014 144
170. Chương 170 : Đào Mộ, Làm Giàu 08-09-2014 151
171. Chương 171 : Cố Nhân 08-09-2014 143
172. Chương 172 : Bàn Ngọc (1 2) 08-09-2014 137
173. Chương 173 : Bàn Ngọc (3) 08-09-2014 150
174. Chương 174 : Bàn Ngọc (4) 08-09-2014 144
175. Chương 175 : Biện Ngọc 08-09-2014 143
176. Chương 176 : Đầu Cơ Đổ Thạch 08-09-2014 141
177. Chương 177 : Tâm Tư Của Trang Duệ 08-09-2014 139
178. Chương 178 : Lấy Cớ 08-09-2014 148
179. Chương 179 : Kho Mao Liêu * 08-09-2014 154
180. Chương 180 : Mao Liêu Tổ Truyền 08-09-2014 135
181. Chương 181 : Phỉ Thúy Đỏ 08-09-2014 144
182. Chương 182 : Sợi Màu Xanh 08-09-2014 154
183. Chương 183 : Cho Giá Trên Trời, Trả Tiền Ngay Tại Chỗ 08-09-2014 154
184. Chương 184 : Đạt Được Ước Nguyện 08-09-2014 150
185. Chương 185 : Ngọc Thiền* 08-09-2014 136
186. Chương 186 : Xung Đột (1) 08-09-2014 122
187. Chương 187 : Xung Đột (2) 08-09-2014 147
188. Chương 188 : Đấu Giá Ngọc Thạch 08-09-2014 140
189. Chương 189 : Quỹ Đổ Thạch 08-09-2014 143
190. Chương 190 : Mao Liêu Có Vân 08-09-2014 144
191. Chương 191 : Tảng Đá Điên Cuồng (1) 08-09-2014 127
192. Chương 192 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 147
193. Chương 193 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 129
194. Chương 194 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 128
195. Chương 195 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 126
196. Chương 196 : Tảng Đá Điên Cuồng(6) 08-09-2014 145
197. Chương 197 : Tảng Đá Điên Cuồng(7) 08-09-2014 143
198. Chương 198 : Tảng Đá Điên Cuồng(8) 08-09-2014 151
199. Chương 199 : Tảng Đá Điên Cuồng(9) 08-09-2014 145
200. Chương 200 : Tảng Đá Điên Cuồng(10) 08-09-2014 142
201. Chương 201 : Tảng Đá Điên Cuồng(11) 08-09-2014 150
202. Chương 202 : Cũng Có Kẻ Làm Giả Trong Đổ Thạch 08-09-2014 130
203. Chương 203 : Thà Mua Một Đường, Không Mua Một Vùng 08-09-2014 139
204. Chương 204 : Thiên Đường Và Địa Ngục Quá Gần Nhau 08-09-2014 144
205. Chương 205 : Đại Khoái Nhân Tâm 08-09-2014 150
206. Chương 206 : Đại Khoái Nhân Tâm 08-09-2014 124
207. Chương 207 : Cố Vấn Đổ Thạch? 08-09-2014 136
208. Chương 208 : Thi Tuyển 08-09-2014 150
209. Chương 209 : Thầm Tiêu 08-09-2014 146
210. Chương 210 : Thầm Tiêu 08-09-2014 118
211. Chương 211 : Thầm Tiêu 08-09-2014 121
212. Chương 212 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 137
213. Chương 213 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 133
214. Chương 214 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 123
215. Chương 215 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 125
216. Chương 216 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 125
217. Chương 217 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 126
218. Chương 218 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 131
219. Chương 219 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 123
220. Chương 220 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 122
221. Chương 221 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 132
222. Chương 222 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 117
223. Chương 223 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 127
224. Chương 224 : Hiện Trường Cắt Nguyên Thạch Náo Loạn 08-09-2014 140
225. Chương 225 : Tiêu Vương Giá Trên Trời 08-09-2014 155
226. Chương 226 : Tiêu Vương Giá Trên Trời 08-09-2014 128
227. Chương 227 : Tiêu Vương Giá Trên Trời 08-09-2014 127
228. Chương 228 : Một Khối Đá Làm Bùng Lên Hàng Ngàn Con Sóng 08-09-2014 141
229. Chương 229 : Phú Ông Trăm Triệu Được Sinh Ra 08-09-2014 147
230. Chương 230 : Mẹ Vợ Xem Con Rể 08-09-2014 139
231. Chương 231 : Myanmar 08-09-2014 141
232. Chương 232 : Lãng Tử Về Nhà 08-09-2014 137
233. Chương 233 : Nhà Mới 08-09-2014 129
234. Chương 234 : Nhà Mới 08-09-2014 121
235. Chương 235 : Mua Nhà Cũng Gặp May 08-09-2014 150
236. Chương 236 : Mất Dầu 08-09-2014 140
237. Chương 237 : Mất Dầu 08-09-2014 112
238. Chương 238 : Bố Cục Phong Thủy, Dã Thú Nông Thôn 08-09-2014 144
239. Chương 239 : Họa Từ Miệng Mà Ra 08-09-2014 142
240. Chương 240 : Đại Ca Dư 08-09-2014 133
241. Chương 241 : Quan Trung Thập Lăng 08-09-2014 144
242. Chương 242 : Giáo Sư Mạnh 08-09-2014 149
243. Chương 243 : Xẻng Lạc Dương* 08-09-2014 139
244. Chương 244 : Chọn Điểm Khảo Sát 08-09-2014 157
245. Chương 245 : Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn 08-09-2014 146
246. Chương 246 : Giết Cha Thí Mẹ 08-09-2014 141
247. Chương 247 : Giết Cha Thí Mẹ 08-09-2014 116
248. Chương 248 : Cơ Quan Nặng Nề 08-09-2014 146
249. Chương 249 : Nam Phái Và Bắc Phái 08-09-2014 141
250. Chương 250 : Bắt. 08-09-2014 145
251. Chương 251 : Cứu Chủ 08-09-2014 142
252. Chương 252 : Mở Mao Liêu 08-09-2014 151
253. Chương 253 : Mở Mao Liêu 08-09-2014 123
254. Chương 254 : Sắc Thái Làm Cho Người Ta Mê Say 08-09-2014 145
255. Chương 255 : Thạch Đầu Trai(1) 08-09-2014 147
256. Chương 256 : Thạch Đầu Trai(2 + 3) 08-09-2014 145
257. Chương 257 : Sâu Xa. 08-09-2014 147
258. Chương 258 : Điêu Khắc Nam Bắc 08-09-2014 145
259. Chương 259 : Về Thủ Đô 08-09-2014 148
260. Chương 260 : Hội Sở 08-09-2014 138
261. Chương 261 : Giống Như Đã Từng Quen Biết 08-09-2014 142
262. Chương 262 : Tứ Ca Hoang Mang 08-09-2014 139
263. Chương 263 : Chủ Tịch 08-09-2014 139
264. Chương 264 : Thật Xin Lỗi, Tôi Không Rảnh 08-09-2014 145
265. Chương 265 : Người Tìm Ngọc 08-09-2014 148
266. Chương 266 : Mạch Khoáng(1) 08-09-2014 143
267. Chương 267 : Mạch Khoáng(2) 08-09-2014 142
268. Chương 268 : Mạch Khoáng(Hết) 08-09-2014 132
269. Chương 269 : Mạch Ngọc 08-09-2014 143
270. Chương 270 : Hợp Tác 08-09-2014 143
271. Chương 271 : Oán Niệm Của Nhạc Kinh 08-09-2014 142
272. Chương 272 : Mở Núi Tìm Ngọc(1 08-09-2014 143
273. Chương 273 : Mở Núi Tìm Ngọc(2) 08-09-2014 146
274. Chương 274 : Tuyết Lở 08-09-2014 142
275. Chương 275 : Công Chứng 08-09-2014 145
276. Chương 276 : Không Cùng Đường 08-09-2014 137
277. Chương 277 : Ruồi Bọ 08-09-2014 148
278. Chương 278 : Truyền Lời 08-09-2014 144
279. Chương 279 : Quan Tâm 08-09-2014 148
280. Chương 280 : Chuyện Cũ. (1) 08-09-2014 140
281. Chương 281 : Mua Hộp (1) 08-09-2014 146
282. Chương 282 : Mua Hộp (2) 08-09-2014 152
283. Chương 283 : Khúc Mắc(1) 08-09-2014 148
284. Chương 284 : Khúc Mắc(2) 08-09-2014 90
285. Chương 285 : Thầy Mài Ngọc 08-09-2014 148
286. Chương 286 : Chuyển Nhượng Cổ Phần Công Ty 08-09-2014 148
287. Chương 287 : Nhà Lớn(1) 08-09-2014 145
288. Chương 288 : Nhà Lớn(2) 08-09-2014 145
289. Chương 289 : Nhà Lớn(3) 08-09-2014 138
290. Chương 290 : Không Đủ Tiền 08-09-2014 152
291. Chương 291 : Cháu Ngoại(1) 08-09-2014 145
292. Chương 292 : Cháu Ngoại(2) 08-09-2014 140
293. Chương 293 : Cháu Ngoại(3) 08-09-2014 149
294. Chương 294 : Bác Sĩ Hoang Mang 08-09-2014 141
295. Chương 295 : Hổ Vẫn Còn Oai Hùng 08-09-2014 135
296. Chương 296 : Chuyện Lạ Xảy Ra Liên Tục 08-09-2014 86
297. Chương 297 : Gọi Điện Thoại. 08-09-2014 143
298. Chương 298 : Cha Con Tương Kiến Nước Mắt Đầy Mặt 08-09-2014 143
299. Chương 299 : Phan Gia Viên 08-09-2014 145
300. Chương 300 : Chợ Đồ Cổ Náo Nhiệt 08-09-2014 143
301. Chương 301 : Gốm Đen 08-09-2014 158
302. Chương 302 : Đen Như Mực, Mỏng Như Giấy(1) 08-09-2014 146
303. Chương 303 : Đen Như Mực, Mỏng Như Giấy(2) 08-09-2014 145
304. Chương 304 : Văn Phòng Tứ Bảo 08-09-2014 149
305. Chương 305 : Trùng Hợp Bất Ngờ 08-09-2014 148
306. Chương 306 : Khách Quý 08-09-2014 152
307. Chương 307 : Bất Đắc Dĩ 08-09-2014 142
308. Chương 308 : Đạp Đổ Xây Dựng Lại 08-09-2014 146
309. Chương 309 : Lễ Bái Sư 08-09-2014 142
310. Chương 310 : Chuyên Gia(1) 08-09-2014 140
311. Chương 311 : Chuyên Gia(2) 08-09-2014 133
312. Chương 312 : Giám Bảo Dân Gian(1) 08-09-2014 84
313. Chương 313 : Giám Bảo Dân Gian(1) 08-09-2014 141
314. Chương 314 : Giám Bảo Dân Gian(1) 08-09-2014 130
315. Chương 315 : Giám Bảo Dân Gian(4) 08-09-2014 146
316. Chương 316 : Giám Bảo Dân Gian (Tiếp) 08-09-2014 146
317. Chương 317 : Giám Bảo Dân Gian (Tiếp) 08-09-2014 128
318. Chương 318 : Giám Bảo Dân Gian(7) 08-09-2014 119
319. Chương 319 08-09-2014 129
320. Chương 320 : Giám Bảo Dân Gian ( 9) 08-09-2014 85
321. Chương 321 : Giám Bảo Dân Gian(10) 08-09-2014 143
322. Chương 322 : Giám Bảo Dân Gian(11) 08-09-2014 150
323. Chương 323 : Chuyện Nhà 08-09-2014 126
324. Chương 324 : Sáng Sớm 08-09-2014 153
325. Chương 325 : Mời Khách 08-09-2014 146
326. Chương 326 : Trấn Quan Tây 08-09-2014 146
327. Chương 327 : Thăm Bệnh 08-09-2014 148
328. Chương 328 : Không Phải Là Đèn Cạn Dầu 08-09-2014 147
329. Chương 329 : Quân Đội 08-09-2014 146
330. Chương 330 : Oan Uổng (P1) 08-09-2014 148
331. Chương 331 : Giãi Quyết 08-09-2014 148
332. Chương 332 : Chuẩn Bị Cắt Đá 08-09-2014 149
333. Chương 333 : Phỉ Thuý Màu Sắc Đẹp Mê Người 08-09-2014 148
334. Chương 334 : La Giang 08-09-2014 143
335. Chương 335 : Mài Ngọc (1) 08-09-2014 155
336. Chương 336 : Mài Ngọc(2) 08-09-2014 146
337. Chương 337 : Mài Ngọc (3) 08-09-2014 139
338. Chương 338 : Đánh Bóng 08-09-2014 147
339. Chương 339 : Hoản Công 08-09-2014 155
340. Chương 340 : Bán Hộ 08-09-2014 151
341. Chương 341 : Lễ Gặp Mặt 08-09-2014 141
342. Chương 342 : Âu Dương Lỗi Thăng Chức 08-09-2014 133
343. Chương 343 : Vụ Án (1) 08-09-2014 148
344. Chương 344 : Vụ Án (2) 08-09-2014 151
345. Chương 345 : Khu Nhà Cấp Cao 08-09-2014 155
346. Chương 346 : Giao Nhà 08-09-2014 154
347. Chương 347 : Điện Thoại 08-09-2014 149
348. Chương 348 : Bảo Vệ 08-09-2014 151
349. Chương 349 : Quy Củ 08-09-2014 144
350. Chương 350 : Hộ Giá Hộ Tống 08-09-2014 139
351. Chương 351 : Thiếu Gia Thủ Đô 08-09-2014 142
352. Chương 352 : Đấu Giá Chợ Đen (1) 08-09-2014 147
353. Chương 353 : Đấu Giá Chợ Đen (2) 08-09-2014 139
354. Chương 354 : Đấu Giá Chợ Đen (3) 08-09-2014 140
355. Chương 355 : Đấu Giá Chợ Đen (4) 08-09-2014 135
356. Chương 356 : Đấu Giá Chợ Đen (5) 08-09-2014 145
357. Chương 357 : Đấu Giá Chợ Đen (6) 08-09-2014 149
358. Chương 358 : Đấu Giá Chợ Đen (7) 08-09-2014 137
359. Chương 359 : Người Mua Không Tinh Ranh Bằng Kẻ Bán 08-09-2014 143
360. Chương 360 : Trung Thu (Thượng) 08-09-2014 139
361. Chương 361 : Trung Thu (Hạ) 08-09-2014 150
362. Chương 362 : Hongkong (1) 08-09-2014 151
363. Chương 363 : Hongkong (2) 08-09-2014 150
364. Chương 364 : Trong Phòng (1) 08-09-2014 143
365. Chương 365 : Trong Phòng (2) 08-09-2014 152
366. Chương 366 : Nhẫn 08-09-2014 144
367. Chương 367 : Thái Bình Thân Sĩ 08-09-2014 143
368. Chương 368 : Đấu Giá Từ Thiện (1) 08-09-2014 148
369. Chương 369 : Đấu Giá Từ Thiện (2) 08-09-2014 142
370. Chương 370 : Đấu Giá Từ Thiện (3) 08-09-2014 139
371. Chương 371 : Đấu Giá Từ Thiện (4) 08-09-2014 141
372. Chương 372 : Đấu Giá Từ Thiện (5) 08-09-2014 141
373. Chương 373 : Đấu Giá Từ Thiện (6) 08-09-2014 145
374. Chương 374 : Đấu Giá Từ Thiện (7) 08-09-2014 138
375. Chương 375 : Đấu Giá Từ Thiện (8) 08-09-2014 146
376. Chương 376 : Mời 08-09-2014 153
377. Chương 377 : Thăm Tần Gia 08-09-2014 150
378. Chương 378 : Phỉ Thúy Tím 08-09-2014 146
379. Chương 379 : Phỉ Thúy Tím 08-09-2014 135
380. Chương 380 : Đổ Thuyền 08-09-2014 142
381. Chương 381 : Rung Động 08-09-2014 148
382. Chương 382 : Khiêu Khích 08-09-2014 146
383. Chương 383 : Khiêu Khích 08-09-2014 127
384. Chương 384 : Bách Gia Nhạc 08-09-2014 143
385. Chương 385 : Số Phận 08-09-2014 140
386. Chương 386 : Hai Người Đánh Cuộc 08-09-2014 141
387. Chương 387 : Hai Người Đánh Cuộc 08-09-2014 132
388. Chương 388 : Hai Người Đánh Cuộc 08-09-2014 123
389. Chương 389 : Không Cam Lòng 08-09-2014 154
390. Chương 390 : Bức Tranh Cung Đình 08-09-2014 140
391. Chương 391 : Bán Hay Không Tùy Anh 08-09-2014 137
392. Chương 392 : Đánh Cuộc Cần Phải Thắng.. 08-09-2014 145
393. Chương 393 : Xì Tố 08-09-2014 142
394. Chương 394 : Sự Việc Trở Thành Lớn 08-09-2014 150
395. Chương 395 : Cao Thủ 08-09-2014 155
396. Chương 396 : Máy Bay Trực Thăng 08-09-2014 146
397. Chương 397 : Ruồi Đánh Hổ 08-09-2014 148
398. Chương 398 : Cù Lũ 08-09-2014 135
399. Chương 399 : Trá Bài 08-09-2014 152
400. Chương 400 : Sảnh Và Tam Cô 08-09-2014 145
401. Chương 401 : Toàn Thắng 08-09-2014 152
402. Chương 402 : Vé Vip (1 + 2) 08-09-2014 142
403. Chương 403 : Quà Cưới. (1) 08-09-2014 144
404. Chương 404 : Quà Cưới. (2) 08-09-2014 142
405. Chương 405 : Lửa Giận (1+2) 08-09-2014 136
406. Chương 406 : Sóng Lớn Trôi Cả Miếu Long Vương 08-09-2014 130
407. Chương 407 : Nhận Lỗi 08-09-2014 146
408. Chương 408 : Giải Quyết 08-09-2014 112
409. Chương 409 : Người Giúp Việc 08-09-2014 122
410. Chương 410 : Hách Long 08-09-2014 138
411. Chương 411 : Xưởng Gia Công (Thượng) 08-09-2014 135
412. Chương 412 : Xưởng Gia Công (Hạ) 08-09-2014 143
413. Chương 413 : Về Thủ Đô 08-09-2014 122
414. Chương 414 : Khai Quật Nhà Cổ (Thượng) 08-09-2014 147
415. Chương 415 : Khai Quật Nhà Cổ (Hạ) 08-09-2014 143
416. Chương 416 : Câu Chuyện Của Anh Đường (Thượng) 08-09-2014 145
417. Chương 417 : Câu Chuyện Của Anh Đường (Hạ) 08-09-2014 144
418. Chương 418 : Hành Động 08-09-2014 133
419. Chương 419 : Phía Đông Không Sáng Phía Tây Sáng 08-09-2014 138
420. Chương 420 : Hôn Lễ (Thượng) 08-09-2014 173
421. Chương 421 : Hôn Lễ (Hạ) 08-09-2014 142
422. Chương 422 : Thăm Bệnh 08-09-2014 123
423. Chương 423 : Kỳ Tích 08-09-2014 143
424. Chương 424 : Động Cỏ Bắt Thỏ 08-09-2014 143
425. Chương 425 : Tiết Mục 08-09-2014 146
426. Chương 426 : Ngáng Chân 08-09-2014 146
427. Chương 427 : Binh Vương (Thượng) 08-09-2014 141
428. Chương 428 : Binh Vương (Trung) 08-09-2014 142
429. Chương 429 : Binh Vương (Hạ) 08-09-2014 145
430. Chương 430 : Tiệc Mừng Thọ 08-09-2014 142
431. Chương 431 : Quốc Bảo 08-09-2014 143
432. Chương 432 : Nhập 08-09-2014 140
433. Chương 433 : Đến Myanmar 08-09-2014 148
434. Chương 434 : Đến Myanmar(Hạ) 08-09-2014 141
435. Chương 435 : Shwedagon Pagoda(Thượng) 08-09-2014 142
436. Chương 436 : Shwedagon Pagoda 08-09-2014 147
437. Chương 437 : Chạm Khắc Ngà Voi 08-09-2014 136
438. Chương 438 : Bụng Có Càn Khôn(Thượng) 08-09-2014 151
439. Chương 439 : Bụng Có Càn Khôn 08-09-2014 141
440. Chương 440 : Bụng Có Càn Khôn 08-09-2014 133
441. Chương 441 : Bản Đồ Kho Báu 08-09-2014 141
442. Chương 442 : Hội Chợ Phỉ Thúy Yangon Myanmar 08-09-2014 138
443. Chương 443 : Hội Chợ Phỉ Thúy Yangon Myanmar 08-09-2014 129
444. Chương 444 : Minh Tiêu 08-09-2014 151
445. Chương 445 : Minh Tiêu 08-09-2014 113
446. Chương 446 : Minh Tiêu 08-09-2014 118
447. Chương 447 : Minh Tiêu 08-09-2014 118
448. Chương 448 : Minh Tiêu 2 08-09-2014 150
449. Chương 449 : Minh Tiêu 3 08-09-2014 146
450. Chương 450 : Minh Tiêu 4 08-09-2014 136
451. Chương 451 : Minh Tiêu 5 08-09-2014 132
452. Chương 452 : Minh Tiêu 6 08-09-2014 136
453. Chương 453 : Minh Tiêu 7 08-09-2014 144
454. Chương 454 : Minh Tiêu 8 08-09-2014 147
455. Chương 455 : Minh Tiêu 9 08-09-2014 149
456. Chương 456 : Minh Tiêu 10 08-09-2014 135
457. Chương 457 : Thầm Tiêu(1) 08-09-2014 142
458. Chương 458 : Thầm Tiêu(2) 08-09-2014 140
459. Chương 459 : Thầm Tiêu 08-09-2014 127
460. Chương 460 : Thầm Tiêu 08-09-2014 129
461. Chương 461 : Thầm Tiêu 08-09-2014 134
462. Chương 462 : Thầm Tiêu 08-09-2014 126
463. Chương 463 : Thầm Tiêu 08-09-2014 128
464. Chương 464 : Thầm Tiêu 08-09-2014 122
465. Chương 465 : Thầm Tiêu 08-09-2014 122
466. Chương 466 : Thầm Tiêu 08-09-2014 117
467. Chương 467 : Thầm Tiêu 08-09-2014 126
468. Chương 468 : Thầm Tiêu 08-09-2014 120
469. Chương 469 : Thầm Tiêu 08-09-2014 125
470. Chương 470 : Thầm Tiêu 08-09-2014 122
471. Chương 471 : Mở Thầu 08-09-2014 136
472. Chương 472 : Mở Thầu 08-09-2014 123
473. Chương 473 : Mở Thầu 08-09-2014 128
474. Chương 474 : Vua Phỉ Thúy. 08-09-2014 146
475. Chương 475 : Cấp Băng 08-09-2014 144
476. Chương 476 : Tâm Phục Khẩu Phục 08-09-2014 142
477. Chương 477 : Danh Vọng Tăng Tiến 08-09-2014 142
478. Chương 478 : Tiêu Vương 08-09-2014 150
479. Chương 479 : Mandalay 08-09-2014 143
480. Chương 480 : Xung Đột Ở Sân Bay 08-09-2014 150
481. Chương 481 : Mắt Biến Hóa 08-09-2014 146
482. Chương 482 : Nhãn Lực 08-09-2014 152
483. Chương 483 : Đánh Cuộc 08-09-2014 137
484. Chương 484 : Đánh Cuộc 08-09-2014 120
485. Chương 485 : Đánh Cuộc 08-09-2014 127
486. Chương 486 : Lo Trước Khỏi Gặp Họa 08-09-2014 147
487. Chương 487 : Đến Nơi 08-09-2014 145
488. Chương 488 : Rừng Rậm Nguy Hiểm 08-09-2014 140
489. Chương 489 : Thành Trong Thành 08-09-2014 142
490. Chương 490 : Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Đàn Ông Myanmar 08-09-2014 148
491. Chương 491 : Vua Phỉ Thúy 08-09-2014 131
492. Chương 492 : Tên Ăn Mày Cầm Chén Vàng 08-09-2014 141
493. Chương 493 : Phúc Hậu 08-09-2014 143
494. Chương 494 : Đầu Tư 08-09-2014 132
495. Chương 495 : Đầu Tư 08-09-2014 128
496. Chương 496 : Đầu Tư 08-09-2014 124
497. Chương 497 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 132
498. Chương 498 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 113
499. Chương 499 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 60
500. Chương 500 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 130
501. Chương 501 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 125
502. Chương 502 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 117
503. Chương 503 : Về Nước 08-09-2014 146
504. Chương 504 : Về Nước 08-09-2014 126
505. Chương 505 : Về Nước 08-09-2014 119
506. Chương 506 : Phật Gia 08-09-2014 142
507. Chương 507 : Chiến Hữu 08-09-2014 142
508. Chương 508 : Đừng Làm Loạn, Để Em 08-09-2014 134
509. Chương 509 : Tin Tức Tốt 08-09-2014 139
510. Chương 510 : Gom Góp Tài Chính(1) 08-09-2014 141
511. Chương 511 : Gom Góp Tài Chính 08-09-2014 135
512. Chương 512 : Sắp Xếp 08-09-2014 144
513. Chương 513 : Khai Quật Kho Báu 08-09-2014 136
514. Chương 514 : Khai Quật Kho Báu 08-09-2014 126
515. Chương 515 : Giao Dịch Cổ Phần(P1) 08-09-2014 136
516. Chương 516 : Lễ Vật 08-09-2014 148
517. Chương 517 : Thuyết Khách 08-09-2014 149
518. Chương 518 : Xấu Hổ 08-09-2014 137
519. Chương 519 : Mẫu Tử 08-09-2014 136
520. Chương 520 : Tiền Thuê 08-09-2014 140
521. Chương 521 : Phong Ba Cctv(1) 08-09-2014 136
522. Chương 522 : Phong Ba Cctv(2) 08-09-2014 138
523. Chương 523 : Phong Ba Cctv(3) 08-09-2014 134
524. Chương 524 : Chơi Cho Ngươi Tàn Đời 08-09-2014 132
525. Chương 525 : Chơi Cho Ngươi Tàn Đời 08-09-2014 118
526. Chương 526 : Chơi Cho Ngươi Tàn Đời 08-09-2014 121
527. Chương 527 : Tổ Chuyên Mục 08-09-2014 141
528. Chương 528 : Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch 08-09-2014 132
529. Chương 529 : Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch 08-09-2014 130
530. Chương 530 : Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch 08-09-2014 120
531. Chương 531 : Nhãn Lực 08-09-2014 121
532. Chương 532 : Nhãn Lực 08-09-2014 118
533. Chương 533 : Nhãn Lực 08-09-2014 120
534. Chương 534 : Cửa Hàng Đồ Cổ 08-09-2014 142
535. Chương 535 : Cửa Hàng Đồ Cổ 08-09-2014 122
536. Chương 536 : Yêu Cầu 08-09-2014 156
537. Chương 537 : Một Năm Vui Vẻ 08-09-2014 141
538. Chương 538 : Một Năm Vui Vẻ 08-09-2014 115
539. Chương 539 : Tập Tục Đầu Năm 08-09-2014 130
540. Chương 540 : Tập Tục Đầu Năm 08-09-2014 125
541. Chương 541 : Duệ Huyên Trai 08-09-2014 147
542. Chương 542 : Cầu Chữ 08-09-2014 132
543. Chương 543 : Cầu Chữ 08-09-2014 129
544. Chương 544 : Cầu Chữ 08-09-2014 116
545. Chương 545 : Chính Danh 08-09-2014 136
546. Chương 546 : Viết Lưu Niệm 08-09-2014 144
547. Chương 547 : Bạch Sư Vương Giả 08-09-2014 144
548. Chương 548 : Tánh Mạng Sinh Ra 08-09-2014 137
549. Chương 549 : Cổ Phần Công Ty 08-09-2014 145
550. Chương 550 : Hỗ Trợ 08-09-2014 133
551. Chương 551 : Hỗ Trợ 08-09-2014 117
552. Chương 552 : Sắp Xếp 08-09-2014 123
553. Chương 553 : Họ Tần Về Bắc Kinh 08-09-2014 136
554. Chương 554 : Núi Cao Trước Mắt 08-09-2014 133
555. Chương 555 : Ăn Một Mình 08-09-2014 138
556. Chương 556 : Ăn Một Mình 08-09-2014 128
557. Chương 557 : Trang Duệ Đính Hôn 08-09-2014 141
558. Chương 558 : Trang Duệ Đính Hôn 08-09-2014 115
559. Chương 559 : Trang Duệ Đính Hôn 08-09-2014 121
560. Chương 560 : Hai Người Phụ Nữ Gặp Nhau, Tình Huống Khốn Đốn 08-09-2014 145
561. Chương 561 : Lễ Vật Quý Giá 08-09-2014 127
562. Chương 562 : Say Rượu 08-09-2014 121
563. Chương 563 : Ly Biệt 08-09-2014 134
564. Chương 564 : Mùa Xuân Đến 08-09-2014 139
565. Chương 565 : Tiểu Nhị 08-09-2014 144
566. Chương 566 : Mở Cửa Gặp Chuyện Vui 08-09-2014 144
567. Chương 567 : Ngu Ngốc 08-09-2014 129
568. Chương 568 : Gạch Nghiên Mực 08-09-2014 131
569. Chương 569 : Gạch Nghiên Mực 08-09-2014 121
570. Chương 570 : Như Ý 08-09-2014 160
571. Chương 571 : Lăn Qua Lăn Lại 08-09-2014 137
572. Chương 572 : Xương Hóa 08-09-2014 136
573. Chương 573 : Nông Thôn 08-09-2014 123
574. Chương 574 : Chuồng Heo Rộng Rãi Có Thể Đủ Cho Người 08-09-2014 138
575. Chương 575 : Kỹ Năng Gia Truyền 08-09-2014 133
576. Chương 576 : Kê Huyết Thạch 08-09-2014 145
577. Chương 577 : Kê Huyết Thạch 08-09-2014 126
578. Chương 578 : Chợ 08-09-2014 128
579. Chương 579 : Chợ 08-09-2014 129
580. Chương 580 : Chợ 08-09-2014 103
581. Chương 581 : Chợ 08-09-2014 124
582. Chương 582 : Chợ 08-09-2014 129
583. Chương 583 : Chợ 08-09-2014 126
584. Chương 584 : Chợ 08-09-2014 125
585. Chương 585 : Làm Giả 08-09-2014 138
586. Chương 586 : Lưu Quan Trương 08-09-2014 136
587. Chương 587 : Danh Tiếng Gây Họa 08-09-2014 135
588. Chương 588 : Đổ Thạch Sụp 08-09-2014 139
589. Chương 589 : Không Tốt 08-09-2014 142
590. Chương 590 : Cực Phẩm(1) 08-09-2014 130
591. Chương 591 : Cực Phẩm (2) 08-09-2014 141
592. Chương 592 : Chắn Đường 08-09-2014 139
593. Chương 593 : Cố Ý Đả Thương Người 08-09-2014 139
594. Chương 594 : Trình Độ 08-09-2014 130
595. Chương 595 : Báo Án Giả 08-09-2014 140
596. Chương 596 : Báo Án Giả 08-09-2014 135
597. Chương 597 : Bối Cảnh 08-09-2014 144
598. Chương 598 : Bối Cảnh 08-09-2014 123
599. Chương 599 : Thầy Cát 08-09-2014 135
600. Chương 600 : Thầy Cát 08-09-2014 129
601. Chương 601 : Thầy Cát 08-09-2014 109
602. Chương 602 : Độc Nhất Vô Nhị 08-09-2014 137
603. Chương 603 : Máy Bay Tư Nhân(1) 08-09-2014 142
604. Chương 604 : Máy Bay Tư Nhân(2 + 3) 08-09-2014 139
605. Chương 605 : Máy Bay Tư Nhân(2 + 3) 08-09-2014 124
606. Chương 606 : Quyết Định 08-09-2014 132
607. Chương 607 : Đao Kiếm 08-09-2014 143
608. Chương 608 : Đao Kiếm 08-09-2014 122
609. Chương 609 : Đao Kiếm 08-09-2014 74
610. Chương 610 : Chém Sắt Như Chém Bùn(1) 08-09-2014 130
611. Chương 611 : Chém Sắt Như Chém Bùn(2) 08-09-2014 145
612. Chương 612 : Chém Sắt Như Chém Bùn(3) 08-09-2014 141
613. Chương 613 : Chém Vàng Chặt Sắt 08-09-2014 154
614. Chương 614 : Định Quang Kiếm 08-09-2014 136
615. Chương 615 : Định Quang Kiếm 08-09-2014 112
616. Chương 616 : Sư Tử Ấn 08-09-2014 144
617. Chương 617 : Sư Tử Ấn 08-09-2014 125
618. Chương 618 : Tin Tức Tốt 08-09-2014 129
619. Chương 619 : Ăn Nói Lung Tung 08-09-2014 132
620. Chương 620 : Tiếp Thu 08-09-2014 142
621. Chương 621 : Tiếp Thu 08-09-2014 122
622. Chương 622 : Tiếp Thu 08-09-2014 123
623. Chương 623 : Tiếp Thu 08-09-2014 107
624. Chương 624 : Phẫn Nộ. (1) 08-09-2014 134
625. Chương 625 : Phẫn Nộ. (2) 08-09-2014 140
626. Chương 626 : Paris 08-09-2014 143
627. Chương 627 : Tiệm Đồ Cổ Nước Ngoài. (1) 08-09-2014 142
628. Chương 628 : Tiệm Đồ Cổ Nước Ngoài. (2) 08-09-2014 147
629. Chương 629 : Tiệm Đồ Cổ Nước Ngoài. (3) 08-09-2014 141
630. Chương 630 : Gương Đồng. (1) 08-09-2014 148
631. Chương 631 : Gương Đồng. (2) 08-09-2014 133
632. Chương 632 : Gương Đồng. (3) 08-09-2014 134
633. Chương 633 : Gương Đồng. (4) 08-09-2014 149
634. Chương 634 : Bản Thảo Phác Họa. (1) 08-09-2014 129
635. Chương 635 : Bản Thảo Phác Họa. (2) 08-09-2014 135
636. Chương 636 : Bản Thảo Phác Họa. (3) 08-09-2014 130
637. Chương 637 : Cây Kim So Với Cọng Râu. (1) 08-09-2014 142
638. Chương 638 : Cây Kim So Với Cọng Râu. (2) 08-09-2014 143
639. Chương 639 : Cây Kim So Với Cọng Râu. (3) 08-09-2014 139
640. Chương 640 : Rèn Luyện Chức Nghiệp Hàng Ngày 08-09-2014 142
641. Chương 641 : Qua Sông Đoạn Cầu. (1) 08-09-2014 137
642. Chương 642 : Qua Sông Đoạn Cầu. (2) 08-09-2014 132
643. Chương 643 : Đầu Cơ Trục Lợi. (1) 08-09-2014 131
644. Chương 644 : Đầu Cơ Trục Lợi. (2) 08-09-2014 139
645. Chương 645 : Đầu Cơ Trục Lợi. (3) 08-09-2014 135
646. Chương 646 : Đầu Cơ Trục Lợi. (4) 08-09-2014 140
647. Chương 647 : Đầu Cơ Trục Lợi. (4) 08-09-2014 119
648. Chương 648 : Đầu Cơ Trục Lợi. (5) 08-09-2014 142
649. Chương 649 : Đầu Cơ Trục Lợi. (6) 08-09-2014 138
650. Chương 650 : Đầu Cơ Trục Lợi. (7) 08-09-2014 136
651. Chương 651 : Đầu Cơ Trục Lợi. (8) 08-09-2014 131
652. Chương 652 : Công Phu Sư Tử Ngoạm 08-09-2014 132
653. Chương 653 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân 08-09-2014 134
654. Chương 654 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân 08-09-2014 119
655. Chương 655 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân 08-09-2014 118
656. Chương 656 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân. (4) 08-09-2014 143
657. Chương 657 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân. (5) 08-09-2014 143
658. Chương 658 : Đấu Giá. (1) 08-09-2014 137
659. Chương 659 : Đấu Giá. (2) 08-09-2014 137
660. Chương 660 : Đấu Giá. (3) 08-09-2014 135
661. Chương 661 : Đấu Giá. (4) 08-09-2014 142
662. Chương 662 : Mấu Chốt. (1) 08-09-2014 140
663. Chương 663 : Mấu Chốt. (2) 08-09-2014 148
664. Chương 664 : Mấu Chốt. (3) 08-09-2014 135
665. Chương 665 : Mấu Chốt. (4) 08-09-2014 145
666. Chương 666 : Mấu Chốt. (5) 08-09-2014 135
667. Chương 667 : Giải Thích. (1) 08-09-2014 136
668. Chương 668 : Giải Thích. (2) 08-09-2014 142
669. Chương 669 : Giải Thích. (3) 08-09-2014 127
670. Chương 670 : Giải Thích. (4) 08-09-2014 136
671. Chương 671 : Giải Thích. (5) 08-09-2014 140
672. Chương 672 : Cúi Đầu. (1) 08-09-2014 139
673. Chương 673 : Cúi Đầu. (2) 08-09-2014 139
674. Chương 674 : Vui Vẻ Một Mình Không Bằng Cùng Mọi Người Vui Vẻ. (1) 08-09-2014 138
675. Chương 675 : Vui Vẻ Một Mình Không Bằng Cùng Mọi Người Vui Vẻ. (2) 08-09-2014 136
676. Chương 676 : Cấu Kết. (1) 08-09-2014 145
677. Chương 677 : Cấu Kết. (2) 08-09-2014 127
678. Chương 678 : Cấu Kết. (3) 08-09-2014 142
679. Chương 679 : Mướn. (1) 08-09-2014 141
680. Chương 680 : Mướn. (2) 08-09-2014 146
681. Chương 681 : Mướn. (3) 08-09-2014 138
682. Chương 682 : Hội Chợ Châu Báu. 08-09-2014 147
683. Chương 683 : Làm Người Không Thể Quá Vô Sỉ. (1) 08-09-2014 136
684. Chương 684 : Làm Người Không Thể Quá Vô Sỉ. (2) 08-09-2014 129
685. Chương 685 : Tòa Thành. (1) 08-09-2014 144
686. Chương 686 : Tòa Thành. (2) 08-09-2014 142
687. Chương 687 : Tòa Thành. (3) 08-09-2014 133
688. Chương 688 : Phòng Bảo Tàng. (1) 08-09-2014 141
689. Chương 689 : Phòng Bảo Tàng. (2) 08-09-2014 140
690. Chương 690 : Phòng Bảo Tàng. (3) 08-09-2014 138
691. Chương 691 : Phòng Bảo Tàng (3) Giao Dịch Hoàn Thành 08-09-2014 129
692. Chương 692 : Phòng Bảo Tàng (3) Giao Dịch Hoàn Thành 08-09-2014 120
693. Chương 693 : Phòng Bảo Tàng (4) 08-09-2014 142
694. Chương 694 : Phòng Bảo Tàng (5) 08-09-2014 135
695. Chương 695 : Làm Tốt! (1) 08-09-2014 147
696. Chương 696 : Làm Tốt! (2) 08-09-2014 133
697. Chương 697 : Nguyên Do. (1) 08-09-2014 135
698. Chương 698 : Nguyên Do. (2) 08-09-2014 136
699. Chương 699 : Công Việc. 08-09-2014 145
700. Chương 700 : Thanh Đồng Tước. (1) 08-09-2014 134
701. Chương 701 : Thanh Đồng Tước. (2) 08-09-2014 134
702. Chương 702 : Thanh Đồng Tước. (3) 08-09-2014 132
703. Chương 703 : Phiền Toái. (1) 08-09-2014 137
704. Chương 704 : Phiền Toái. (2) 08-09-2014 132
705. Chương 705 : Phiền Toái (3) 08-09-2014 140
706. Chương 706 : Phiền Toái (4) 08-09-2014 138
707. Chương 707 : Nhân Tài Chuyên Nghiệp (1) 08-09-2014 130
708. Chương 708 : Nhân Tài Chuyên Nghiệp. (2) 08-09-2014 132
709. Chương 709 : Phối Hợp. (1) 08-09-2014 139
710. Chương 710 : Phối Hợp. (2) 08-09-2014 144
711. Chương 711 : Dư Chấn Bình. (1) 08-09-2014 134
712. Chương 712 : Dư Chấn Bình. (2) 08-09-2014 132
713. Chương 713 : Dư Chấn Bình. (3) 08-09-2014 135
714. Chương 714 : Tặc Vương. (1) 08-09-2014 140
715. Chương 715 : Tặc Vương. (2) 08-09-2014 143
716. Chương 716 : Tặc Vương. (3) 08-09-2014 139
717. Chương 717 : Tặc Vương. (4) 08-09-2014 145
718. Chương 718 : Người Tốt A 08-09-2014 130
719. Chương 719 : Nhìn Có Chút Hả Hê. (1) 08-09-2014 142
720. Chương 720 : Nhìn Có Chút Hả Hê. (2) 08-09-2014 139
721. Chương 721 : Song Hỷ Lâm Môn 08-09-2014 132
722. Chương 722 : Dương Kiếm. (1) 08-09-2014 138
723. Chương 723 : Dương Kiếm. (2) 08-09-2014 140
724. Chương 724 : Lại Có Tăm Hơi 08-09-2014 142
725. Chương 725 : Mắc Câu. (1) 08-09-2014 147
726. Chương 726 : Mắc Câu. (2) 08-09-2014 136
727. Chương 727 : Bối Cảnh. (1) 08-09-2014 145
728. Chương 728 : Bối Cảnh. (2) 08-09-2014 141
729. Chương 729 : Lòng Tham 08-09-2014 133
730. Chương 730 : Truy Tinh 08-09-2014 136
731. Chương 731 : Ngư Long. (1) 08-09-2014 129
732. Chương 732 : Ngư Long. (2) 08-09-2014 134
733. Chương 733 : Chỉ Có Vào Chứ Không Có Ra. (1) 08-09-2014 136
734. Chương 734 : Chỉ Có Vào Chứ Không Có Ra. (2) 08-09-2014 131
735. Chương 735 : Sơn Cư Đồ. (1) 08-09-2014 147
736. Chương 736 : Sơn Cư Đồ. (2) 08-09-2014 134
737. Chương 737 : Lăng Xê.(1) 08-09-2014 116
738. Chương 738 : Lăng Xê.(2) 08-09-2014 137
739. Chương 739 : Mộc Bản.(1) 08-09-2014 144
740. Chương 740 : Mộc Bản.(2) 08-09-2014 126
741. Chương 741 : Nhân Mạch.(1) 08-09-2014 128
742. Chương 742 : Nhân Mạch.(2) 08-09-2014 134
743. Chương 743 : Nhân Mạch.(3) 08-09-2014 140
744. Chương 744 : Lý Gia Thôn.(1) 08-09-2014 144
745. Chương 745 : Lý Gia Thôn.(2) 08-09-2014 143
746. Chương 746 : Vạn Gia Sinh Phật 08-09-2014 140
747. Chương 747 : Trọng Khí.(1) 08-09-2014 149
748. Chương 748 : Trọng Khí.(2) 08-09-2014 137
749. Chương 749 : Làm Lộ 08-09-2014 135
750. Chương 750 : Kết Án.(1) 08-09-2014 129
751. Chương 751 : Kết Án.(2) 08-09-2014 146
752. Chương 752 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng.(1) 08-09-2014 124
753. Chương 753 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng.(2) 08-09-2014 145
754. Chương 754 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng.(3) 08-09-2014 135
755. Chương 755 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng. (4) 08-09-2014 140
756. Chương 756 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng. (5) 08-09-2014 133
757. Chương 757 : Sưu Tập.(1) 08-09-2014 119
758. Chương 758 : Sưu Tập.(2) 08-09-2014 137
759. Chương 759 : Sưu Tập.(3) 08-09-2014 137
760. Chương 760 : Sưu Tập.(4) 08-09-2014 139
761. Chương 761 : Già Vẫn Còn Cương Mãnh.(1) 08-09-2014 135
762. Chương 762 : Già Vẫn Còn Cương Mãnh.(2) 08-09-2014 136
763. Chương 763 : Nền Tảng.(1) 08-09-2014 131
764. Chương 764 : Nền Tảng.(2) 08-09-2014 133
765. Chương 765 : Nền Tảng.(3) 08-09-2014 135
766. Chương 766 : Mở Cửa Đại Cát.(1) 08-09-2014 135
767. Chương 767 : Mở Cửa Đại Cát.(2) 08-09-2014 137
768. Chương 768 : Tin Tức Của Tuyết Ngao.(1) 08-09-2014 131
769. Chương 769 : Tin Tức Của Tuyết Ngao.(2) 08-09-2014 138
770. Chương 770 : Hỉ Sự Liên Tục.(1) 08-09-2014 132
771. Chương 771 : Hỉ Sự Liên Tục.(2) 08-09-2014 133
772. Chương 772 : Bắt Mạch 08-09-2014 150
773. Chương 773 : Chuyển Thế Đầu Thai.(1) 08-09-2014 131
774. Chương 774 : Chuyển Thế Đầu Thai.(2) 08-09-2014 137
775. Chương 775 : Đi Xa.(1) 08-09-2014 151
776. Chương 776 : Đi Xa.(2) 08-09-2014 136
777. Chương 777 : Đi Xa.(3) 08-09-2014 137
778. Chương 778 : Thần Giữ Nhà 08-09-2014 146
779. Chương 779 : Phật Âm Thiện Xướng.(1) 08-09-2014 136
780. Chương 780 : Phật Âm Thiện Xướng.(2) 08-09-2014 139
781. Chương 781 : Phật Âm Thiện Xướng.(3) 08-09-2014 126
782. Chương 782 : Phật Âm Thiện Xướng.(4) 08-09-2014 135
783. Chương 783 : Phật Khí.(1) 08-09-2014 141
784. Chương 784 : Phật Khí.(2) 08-09-2014 136
785. Chương 785 : Phật Khí.(3) 08-09-2014 135
786. Chương 786 : Phật Khí.(4) 08-09-2014 144
787. Chương 787 : Phật Khí.(5) 08-09-2014 144
788. Chương 788 : Bất Ly Bất Khí.(1) 08-09-2014 145
789. Chương 789 : Bất Ly Bất Khí.(2) 08-09-2014 121
790. Chương 790 : Thương Lượng.(1) 08-09-2014 143
791. Chương 791 : Thương Lượng.(2) 08-09-2014 131
792. Chương 792 : Kết Già!(1) 08-09-2014 122
793. Chương 793 : Kết Già!(2) 08-09-2014 135
794. Chương 794 : Kết Già!(3) 08-09-2014 131
795. Chương 795 : Thần Thông Phật Gia.(1) 08-09-2014 136
796. Chương 796 : Thần Thông Phật Gia.(2) 08-09-2014 141
797. Chương 797 : Ngũ Nhãn Thông. (1) 08-09-2014 147
798. Chương 798 : Ngũ Nhãn Thông. (2) 08-09-2014 137
799. Chương 799 : Ngũ Nhãn Thông. (3) 08-09-2014 134
800. Chương 800 : Ngũ Nhãn Thông. (4) 08-09-2014 131
801. Chương 801 : Bão Táp.(1) 08-09-2014 133
802. Chương 802 : Bão Táp.(2) 08-09-2014 138
803. Chương 803 : Đến Tả Cống.(1) 08-09-2014 138
804. Chương 804 : Đến Tả Cống.(2) 08-09-2014 140
805. Chương 805 : Thôn Mã Cát.(1) 08-09-2014 136
806. Chương 806 : Thôn Mã Cát.(2) 08-09-2014 135
807. Chương 807 : Thôn Mã Cát.(3) 08-09-2014 143
808. Chương 808 : Thôn Mã Cát.(4) 08-09-2014 139
809. Chương 809 : Thôn Mã Cát.(5) 08-09-2014 141
810. Chương 810 : Đội Leo Núi.(1) 08-09-2014 144
811. Chương 811 : Đội Leo Núi.(2) 08-09-2014 137
812. Chương 812 : Phúc Tướng.(1) 08-09-2014 129
813. Chương 813 : Phúc Tướng.(2) 08-09-2014 133
814. Chương 814 : Người Được Để Cử 08-09-2014 133
815. Chương 815 : Tuyết Sơn (1) 08-09-2014 133
816. Chương 816 : Tuyết Sơn (2) 08-09-2014 141
817. Chương 817 : Tuyết Sơn (3) 08-09-2014 138
818. Chương 818 : Tuyết Sơn (4) 08-09-2014 138
819. Chương 819 : Tuyết Sơn (5) 08-09-2014 136
820. Chương 820 : Tuyết Sơn (6) 08-09-2014 135
821. Chương 821 : Tuyết Sơn (7) 08-09-2014 135
822. Chương 822 : Tuyết Sơn (8) 08-09-2014 135
823. Chương 823 : Tuyết Sơn (9) 08-09-2014 146
824. Chương 824 : Tuyết Sơn (10) 08-09-2014 141
825. Chương 825 : Con Mồi.(1) 08-09-2014 143
826. Chương 826 : Con Mồi.(2) 08-09-2014 129
827. Chương 827 : Kim Điêu.(1) 08-09-2014 138
828. Chương 828 : Kim Điêu.(2) 08-09-2014 140
829. Chương 829 : Kim Điêu.(3) 08-09-2014 142
830. Chương 830 : Kim Điêu.(4) 08-09-2014 138
831. Chương 831 : Kim Điêu.(5) 08-09-2014 141
832. Chương 832 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(1) 08-09-2014 141
833. Chương 833 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(2) 08-09-2014 145
834. Chương 834 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(3) 08-09-2014 131
835. Chương 835 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(4) 08-09-2014 147
836. Chương 836 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(5) 08-09-2014 135
837. Chương 837 : Linh Tính.(1) 08-09-2014 134
838. Chương 838 : Linh Tính.(2) 08-09-2014 137
839. Chương 839 : Chim Điêu Non. (1) 08-09-2014 140
840. Chương 840 : Chim Điêu Non. (2) 08-09-2014 122
841. Chương 841 : Chim Điêu Non. (3) 08-09-2014 141
842. Chương 842 : Chim Điêu Non. (4) 08-09-2014 147
843. Chương 843 : Chim Điêu Non. (5) 08-09-2014 134
844. Chương 844 : Biệt Ly. (1) 08-09-2014 143
845. Chương 845 : Biệt Ly. (2) 08-09-2014 139
846. Chương 846 : Biệt Ly. (3) 08-09-2014 136
847. Chương 847 : Biệt Ly. (4) 08-09-2014 144
848. Chương 848 : Biệt Ly. (5) 08-09-2014 139
849. Chương 849 : Biệt Ly. (6) 08-09-2014 138
850. Chương 850 : Biệt Ly. (7) 08-09-2014 137
851. Chương 851 : Biệt Ly. (8) 08-09-2014 132
852. Chương 852 : Biệt Ly. (9) 08-09-2014 139
853. Chương 853 : Trở Về Nhà. (1) 08-09-2014 139
854. Chương 854 : Trở Về Nhà. (2) 08-09-2014 142
855. Chương 855 : Trở Về Nhà. (3) 08-09-2014 139
856. Chương 856 : Trở Về Nhà. (4) 08-09-2014 132
857. Chương 857 : Linh Tính 08-09-2014 140
858. Chương 858 : Long Phượng Thai.(1) 08-09-2014 133
859. Chương 859 : Long Phượng Thai.(2) 08-09-2014 132
860. Chương 860 : Long Phượng Thai.(3) 08-09-2014 131
861. Chương 861 : Long Phượng Thai.(4) 08-09-2014 135
862. Chương 862 : Tin Tức. (1) 08-09-2014 142
863. Chương 863 : Tin Tức. (2) 08-09-2014 142
864. Chương 864 : Thật Giả. (1) 08-09-2014 138
865. Chương 865 : Thật Giả. (2) 08-09-2014 148
866. Chương 866 : Thật Giả. (3) 08-09-2014 132
867. Chương 867 : Thật Giả. (4) 08-09-2014 134
868. Chương 868 : Thật Giả. (5) 08-09-2014 142
869. Chương 869 : Thật Giả. (6) 08-09-2014 132
870. Chương 870 : Thật Giả. (7) 08-09-2014 137
871. Chương 871 : Thật Giả. (8) 08-09-2014 124
872. Chương 872 : Trang Bị Nuôi Ưng.(1) 08-09-2014 135
873. Chương 873 : Trang Bị Nuôi Ưng.(2) 08-09-2014 141
874. Chương 874 : Trang Bị Nuôi Ưng.(3) 08-09-2014 133
875. Chương 875 : Trang Bị Nuôi Ưng.(4) 08-09-2014 137
876. Chương 876 : Thầy Giáo?(1) 08-09-2014 140
877. Chương 877 : Thầy Giáo?(2) 08-09-2014 141
878. Chương 878 : Thầy Và Trò.(1) 08-09-2014 141
879. Chương 879 : Thầy Và Trò.(2) 08-09-2014 140
880. Chương 880 : Mời Khách. 08-09-2014 111
881. Chương 881 : Khí Thế.(1) 08-09-2014 132
882. Chương 882 : Khí Thế.(2) 08-09-2014 140
883. Chương 883 : Tạ Trưởng Phòng. (1) 08-09-2014 139
884. Chương 884 : Tạ Trưởng Phòng. (2) 08-09-2014 130
885. Chương 885 : Tạ Trưởng Phòng. (3) 08-09-2014 136
886. Chương 886 : Tạ Trưởng Phòng. (4) 08-09-2014 129
887. Chương 887 : Tôi Xong Rồi, Ngài Cứ Tùy Ý.(1) 08-09-2014 130
888. Chương 888 : Tôi Xong Rồi, Ngài Cứ Tùy Ý.(2) 08-09-2014 138
889. Chương 889 : Tọa Đàm.(1) 08-09-2014 147
890. Chương 890 : Tọa Đàm.(2) 08-09-2014 130
891. Chương 891 : Diễn Thuyết 08-09-2014 144
892. Chương 892 : Sự Kiện Giẫm Đạp.(1) 08-09-2014 129
893. Chương 893 : Sự Kiện Giẫm Đạp.(2) 08-09-2014 134
894. Chương 894 : Học Viên Văn Bác.(1) 08-09-2014 133
895. Chương 895 : Học Viên Văn Bác.(2) 08-09-2014 134
896. Chương 896 : Phá Gia Chi Tử. (1) 08-09-2014 139
897. Chương 897 : Phá Gia Chi Tử. (2) 08-09-2014 137
898. Chương 898 : Phá Gia Chi Tử. (3) 08-09-2014 131
899. Chương 899 : Phá Gia Chi Tử. (3) 08-09-2014 117
900. Chương 900 : Sơ Hở.(1) 08-09-2014 141
901. Chương 901 : Sơ Hở.(2) 08-09-2014 141
902. Chương 902 : Sơn Mộc.(1) 08-09-2014 136
903. Chương 903 : Sơn Mộc.(2) 08-09-2014 133
904. Chương 904 : Chiến Tích 08-09-2014 136
905. Chương 905 : Phương Pháp Phối Chế.(1) 08-09-2014 132
906. Chương 906 : Phương Pháp Phối Chế (2) 08-09-2014 132
907. Chương 907 : Hoàn Cảnh Đầu Tư (1) 08-09-2014 137
908. Chương 908 : Hoàn Cảnh Đầu Tư (2) 08-09-2014 137
909. Chương 909 : Phỏng Chế Giá Cao 08-09-2014 141
910. Chương 910 : Liên Hợp Chất Pháp (1) 08-09-2014 135
911. Chương 911 : Liên Hợp Chấp Pháp.(2) 08-09-2014 124
912. Chương 912 : Tình Thế.(1) 08-09-2014 133
913. Chương 913 : Tình Thế.(2) 08-09-2014 137
914. Chương 914 : Tình Thế.(3) 08-09-2014 143
915. Chương 915 : Tình Thế.(4) 08-09-2014 128
916. Chương 916 : Tình Thế.(5) 08-09-2014 144
917. Chương 917 : Tình Thế.(6) 08-09-2014 136
918. Chương 918 : Bối Cảnh.(1) 08-09-2014 120
919. Chương 919 : Bối Cảnh.(2) 08-09-2014 122
920. Chương 920 : Thương Nghị.(1) 08-09-2014 127
921. Chương 921 : Thương Nghị.(2) 08-09-2014 137
922. Chương 922 : Thủ Pháp Giang Hồ.(1) 08-09-2014 136
923. Chương 923 : Thủ Pháp Giang Hồ.(2) 08-09-2014 137
924. Chương 924 : Thử Tay Nghề.(1) 08-09-2014 130
925. Chương 925 : Thử Tay Nghề.(2) 08-09-2014 135
926. Chương 926 : Châm Cứu.(1) 08-09-2014 143
927. Chương 927 : Châm Cứu.(2) 08-09-2014 136
928. Chương 928 : Châm Cứu.(3) 08-09-2014 145
929. Chương 929 : Châm Cứu.(4) 08-09-2014 155
930. Chương 930 : Châm Cứu.(5) 08-09-2014 139
931. Chương 931 : Thần Kỳ.(1) 08-09-2014 140
932. Chương 932 : Thần Kỳ.(2) 08-09-2014 148
933. Chương 933 : Khám Phá.(1) 08-09-2014 141
934. Chương 934 : Khám Phá.(2) 08-09-2014 148
935. Chương 935 : Khiêm Tốn. 08-09-2014 142
936. Chương 936 : Tám Ngày Phú Quý.(1) 08-09-2014 139
937. Chương 937 : Tám Ngày Phú Quý.(2) 08-09-2014 79
938. Chương 938 : Thỉnh Cầu Của Cha Vợ.(1) 08-09-2014 134
939. Chương 939 : Thỉnh Cầu Của Cha Vợ.(2) 08-09-2014 153
940. Chương 940 : Nam Phi.(1) 08-09-2014 139
941. Chương 941 : Nam Phi.(2) 08-09-2014 136
942. Chương 942 : Nam Phi.(3) 08-09-2014 138
943. Chương 943 : Châu Phi Khóc.(1) 08-09-2014 135
944. Chương 944 : Châu Phi Khóc.(2) 08-09-2014 139
945. Chương 945 : Giao Dịch Hột Xoàn.(1) 08-09-2014 130
946. Chương 946 : Giao Dịch Hột Xoàn.(2) 08-09-2014 139
947. Chương 947 : Giao Dịch Hột Xoàn.(3) 08-09-2014 128
948. Chương 948 : Giao Dịch Hột Xoàn 08-09-2014 133
949. Chương 949 : Giao Dịch Hột Xoàn.(5) 08-09-2014 135
950. Chương 950 : Giao Dịch Hột Xoàn(6) 08-09-2014 144
951. Chương 951 : Người Điên Mục Pháp (1) 08-09-2014 139
952. Chương 952 : Người Điên Mục Pháp (2) 08-09-2014 139
953. Chương 953 : Mỏ Quặng Kim Cương (1) 08-09-2014 91
954. Chương 954 : Mỏ Quặng Kim Cương (2) 08-09-2014 136
955. Chương 955 : Mỏ Quặng Kim Cương (3) 08-09-2014 140
956. Chương 956 : Mối Nguy.(1) 08-09-2014 135
957. Chương 957 : Mối Nguy.(2) 08-09-2014 141
958. Chương 958 : Mối Nguy.(3) 08-09-2014 143
959. Chương 959 : Mối Nguy.(4) 08-09-2014 144
960. Chương 960 : Mối Nguy.(5) 08-09-2014 144
961. Chương 961 : Khắp Nơi Di Chuyển (1) 08-09-2014 142
962. Chương 962 : Khắp Nơi Di Chuyển (2) 08-09-2014 131
963. Chương 963 : Khắp Nơi Di Chuyển (3) 08-09-2014 138
964. Chương 964 : Phong Bạo Trên Biển (1) 08-09-2014 81
965. Chương 965 : Phong Bạo Trên Biển (2) 08-09-2014 138
966. Chương 966 : Gặp Rủi Ro 08-09-2014 133
967. Chương 967 : Một Đường Sinh Cơ (1) 08-09-2014 153
968. Chương 968 : Một Đường Sinh Cơ (2) 08-09-2014 138
969. Chương 969 : Một Đường Sinh Cơ (3) 08-09-2014 139
970. Chương 970 : Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (1) 08-09-2014 136
971. Chương 971 : Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (2) 08-09-2014 133
972. Chương 972 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (1) 08-09-2014 124
973. Chương 973 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (2) 08-09-2014 142
974. Chương 974 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (3) 08-09-2014 146
975. Chương 975 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (4) 08-09-2014 135
976. Chương 976 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang.(5) 08-09-2014 142
977. Chương 977 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang.(6) 08-09-2014 140
978. Chương 978 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang.(7) 08-09-2014 137
979. Chương 979 : Đầu Lâu.(1) 08-09-2014 130
980. Chương 980 : Đầu Lâu.(2) 08-09-2014 135
981. Chương 981 : Sơn Động. 08-09-2014 145
982. Chương 982 : Kim Cương. (1) 08-09-2014 135
983. Chương 983 : Kim Cương. (2) 08-09-2014 147
984. Chương 984 : Kim Cương. (3) 08-09-2014 130
985. Chương 985 : Kim Cương. (4) 08-09-2014 143
986. Chương 986 : Kim Cương 08-09-2014 133
987. Chương 987 : Kim Cương. 08-09-2014 125
988. Chương 988 : Mộ Huyệt 08-09-2014 137
989. Chương 989 : Bảo Tàng Hải Tặc 08-09-2014 138
990. Chương 990 : Bảo Tàng Hải Tặc 08-09-2014 126
991. Chương 991 : Bảo Tàng Hải Tặc 08-09-2014 110
992. Chương 992 : Bảo Tàng Hải Tặc (4) 08-09-2014 140
993. Chương 993 : Bảo Tàng Hải Tặc (5) 08-09-2014 137
994. Chương 994 : Bảo Tàng Hải Tặc (6) 08-09-2014 139
995. Chương 995 : Tấn Cấp Linh Khí 08-09-2014 124
996. Chương 996 08-09-2014 125
997. Chương 997 : Hi Vọng 08-09-2014 134
998. Chương 998 : Hi Vọng (2) 08-09-2014 139
999. Chương 999 : Sinh Mệnh. (1) 08-09-2014 138
1000. Chương 1000 : Sinh Mệnh. (2) 08-09-2014 148
1001. Chương 1001 : Lăng Trì.(1) 08-09-2014 138
1002. Chương 1002 : Lăng Trì.(2) 08-09-2014 131
1003. Chương 1003 : Lăng Trì.(3) 08-09-2014 135
1004. Chương 1004 : Trở Về Nhà. (1) 08-09-2014 120
1005. Chương 1005 : Trở Về Nhà. (2) 08-09-2014 111
1006. Chương 1006 : Trở Về Nhà 3 08-09-2014 112
1007. Chương 1007 : Trở Về Nhà 4 08-09-2014 123
1008. Chương 1008 : Trở Về Nhà 5 08-09-2014 128
1009. Chương 1009 : Trở Về Nhà 6 08-09-2014 138
1010. Chương 1010 : An Bài.(1) 08-09-2014 137
1011. Chương 1011 : An Bài.(2) 08-09-2014 154
1012. Chương 1012 : Thân Tình.(1) 08-09-2014 144
1013. Chương 1013 : Thân Tình.(2) 08-09-2014 132
1014. Chương 1014 : Thân Tình.(3) 08-09-2014 138
1015. Chương 1015 : Thân Tình.(4) 08-09-2014 138
1016. Chương 1016 : Bảo Mẫu.(1) 08-09-2014 138
1017. Chương 1017 : Bảo Mẫu.(2) 08-09-2014 132
1018. Chương 1018 : Kết Nghĩa.(1) 08-09-2014 137
1019. Chương 1019 : Kết Nghĩa 08-09-2014 275
1020. Chương 1020 : Tin Tức. (1) 08-09-2014 117
1021. Chương 1021 : Tin Tức(1) 08-09-2014 127
1022. Chương 1022 : Tin Tức(2) 08-09-2014 119
1023. Chương 1023 : Tin Tức(3) 08-09-2014 142
1024. Chương 1024 : Tin Tức(4) 08-09-2014 138
1025. Chương 1025 : Tin Tức. (7) 08-09-2014 145
1026. Chương 1026 : Sỡ Hữu. (1) 08-09-2014 140
1027. Chương 1027 : Sở Hữu. (2) 08-09-2014 135
1028. Chương 1028 : Sỡ Hữu. (3) 08-09-2014 129
1029. Chương 1029 : Sỡ Hữu. (4) 08-09-2014 130
1030. Chương 1030 : Sỡ Hữu. (5) 08-09-2014 135
1031. Chương 1031 : Chỗ Sơ Suất.(1) 08-09-2014 149
1032. Chương 1032 : Chỗ Sơ Suất.(2) 08-09-2014 140
1033. Chương 1033 : Thanh Danh.(1) 08-09-2014 128
1034. Chương 1034 : Thanh Danh.(2) 08-09-2014 142
1035. Chương 1035 : Bố Cục. (1) 08-09-2014 137
1036. Chương 1036 : Bố Cục. (2) 08-09-2014 137
1037. Chương 1037 : Bố Cục. (3) 08-09-2014 136
1038. Chương 1038 : Bố Cục. (4) 08-09-2014 147
1039. Chương 1039 : Bố Cục. (5) 08-09-2014 135
1040. Chương 1040 : Bố Cục. (6) 08-09-2014 136
1041. Chương 1041 : Trao Đổi.(1) 08-09-2014 135
1042. Chương 1042 : Trao Đổi.(2) 08-09-2014 127
1043. Chương 1043 : Người Không Muốn Gặp Nhất 08-09-2014 133
1044. Chương 1044 : Công Bằng.(1) 08-09-2014 139
1045. Chương 1045 : Công Bằng.(2) 08-09-2014 137
1046. Chương 1046 : Người Ngốc Nhiều Tiền. (1) 08-09-2014 137
1047. Chương 1047 : Người Ngốc Nhiều Tiền. (2) 08-09-2014 131
1048. Chương 1048 : Người Ngốc Nhiều Tiền. (3) 08-09-2014 131
1049. Chương 1049 : Tố Cựu 08-09-2014 131
1050. Chương 1050 : Vò Gốm. (1) 08-09-2014 134
1051. Chương 1051 : Vò Gốm. (2) 08-09-2014 131
1052. Chương 1052 : Vò Gốm. (3) 08-09-2014 138
1053. Chương 1053 : Giá Trên Trời. (1) 08-09-2014 129
1054. Chương 1054 : Giá Trên Trời. (2) 08-09-2014 136
1055. Chương 1055 : Giá Trên Trời. (3) 08-09-2014 141
1056. Chương 1056 : Giá Trên Trời. (4) 08-09-2014 140
1057. Chương 1057 : Quỹ Ngân Sách 08-09-2014 137
1058. Chương 1058 : Phong Ba.(1) 08-09-2014 142
1059. Chương 1059 : Phong Ba.(2) 08-09-2014 143
1060. Chương 1060 : Phong Ba.(3) 08-09-2014 134
1061. Chương 1061 : Phong Ba.(4) 08-09-2014 141
1062. Chương 1062 : Phong Ba.(5) 08-09-2014 136
1063. Chương 1063 : Dân Tộc Ti Tiện. (1) 08-09-2014 130
1064. Chương 1064 : Dân Tộc Ti Tiện. (2) 08-09-2014 139
1065. Chương 1065 : Dân Tộc Ti Tiện. (3) 08-09-2014 131
1066. Chương 1066 : Dư Âm.(1) 08-09-2014 140
1067. Chương 1067 : Dư Âm.(2) 08-09-2014 139
1068. Chương 1068 : Dư Âm.(3) 08-09-2014 135
1069. Chương 1069 : Đồ Vàng Mã. (1) 08-09-2014 145
1070. Chương 1070 : Đồ Vàng Mã. (2) 08-09-2014 141
1071. Chương 1071 : Đồ Vàng Mã. (3) 08-09-2014 139
1072. Chương 1072 : Đồ Vàng Mã. (4) 08-09-2014 130
1073. Chương 1073 : Đồ Vàng Mã. (5) 08-09-2014 136
1074. Chương 1074 : Người Ngọc 08-09-2014 140
1075. Chương 1075 : Hiến Tặng.(1) 08-09-2014 135
1076. Chương 1076 : Hiến Tặng.(2) 08-09-2014 133
1077. Chương 1077 : Học Đến Lúc Dùng 08-09-2014 132
1078. Chương 1078 : Đội Khảo Cổ.(1) 08-09-2014 132
1079. Chương 1079 : Đội Khảo Cổ.(2) 08-09-2014 145
1080. Chương 1080 : Nhìn Thấy Mà Giật Mình 08-09-2014 136
1081. Chương 1081 : Một Góc Của Băng Sơn. (1 ) 08-09-2014 129
1082. Chương 1082 : Một Góc Của Băng Sơn. (2) 08-09-2014 132
1083. Chương 1083 : Một Góc Của Băng Sơn. (3) 08-09-2014 140
1084. Chương 1084 : Một Góc Của Băng Sơn. (4) 08-09-2014 131
1085. Chương 1085 : Một Góc Của Băng Sơn. (5) 08-09-2014 147
1086. Chương 1086 : Mộ Thất.(1) 08-09-2014 136
1087. Chương 1087 : Mộ Thất.(2) 08-09-2014 144
1088. Chương 1088 : Thạch Quan. (Quan Tài Đá) 08-09-2014 140
1089. Chương 1089 : Nhân Tuẫn. (Tuẫn Táng) (1) 08-09-2014 135
1090. Chương 1090 : Nhân Tuẫn. (Tuẫn Táng) (2) 08-09-2014 134
1091. Chương 1091 : Minh Đăng 08-09-2014 135
1092. Chương 1092 : Đào Sa.(1) 08-09-2014 135
1093. Chương 1093 : Đào Sa.(2) 08-09-2014 140
1094. Chương 1094 : Hoàng Tràng Đề Thấu. (1) 08-09-2014 133
1095. Chương 1095 : Hoàng Tràng Đề Thấu. (2) 08-09-2014 137
1096. Chương 1096 : Hoàng Tràng Đề Thấu. (3) 08-09-2014 137
1097. Chương 1097 : Đại Phiền Toái 08-09-2014 134
1098. Chương 1098 : Tâm Lý Dân Cờ Bạc 08-09-2014 140
1099. Chương 1099 : Mở Nắp Quan Tài.(1) 08-09-2014 138
1100. Chương 1100 : Mở Nắp Quan Tài.(2) 08-09-2014 138
1101. Chương 1101 : Quan Tài Đồng, Hòm Quan Tài.(1) 08-09-2014 140
1102. Chương 1102 : Quan Tài Đồng, Hòm Quan Tài.(2) 08-09-2014 141
1103. Chương 1103 : Mộ Đế Vương 08-09-2014 133
1104. Chương 1104 : Bằng Hữu (1) 08-09-2014 132
1105. Chương 1105 : Bằng Hữu (2) 08-09-2014 133
1106. Chương 1106 : Bản Đồ Hàng Hải (1) 08-09-2014 143
1107. Chương 1107 : Bản Đồ Hàng Hải (2) 08-09-2014 136
1108. Chương 1108 : Bản Đồ Hàng Hải (3) 08-09-2014 132
1109. Chương 1109 : Phân Tích 08-09-2014 139
1110. Chương 1110 : Vùng Biển Ma Quỷ (1) 08-09-2014 137
1111. Chương 1111 : Vùng Biển Ma Quỷ (2) 08-09-2014 144
1112. Chương 1112 : Núi Lửa Đáy Biển 08-09-2014 138
1113. Chương 1113 : Sinh Vật? (1) 08-09-2014 147
1114. Chương 1114 : Sinh Vật? (2) 08-09-2014 147
1115. Chương 1115 : Suy Đoán 08-09-2014 137
1116. Chương 1116 : Đạn Đạo Tập Kích (1) 08-09-2014 141
1117. Chương 1117 : Đạn Đạo Tập Kích (2) 08-09-2014 137
1118. Chương 1118 : Đạn Đạo Tập Kích (3) 08-09-2014 129
1119. Chương 1119 : Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 08-09-2014 144
1120. Chương 1120 : Kế Hoạch Hành Động (1) 08-09-2014 132
1121. Chương 1121 : Kế Hoạch Hành Động (2) 08-09-2014 135
1122. Chương 1122 : Kế Hoạch Hành Động (3) 08-09-2014 135
1123. Chương 1123 : Bom Nổ Dưới Nước 08-09-2014 133
1124. Chương 1124 : Vây Quét 08-09-2014 143
1125. Chương 1125 : Tử Vong Thảm Trọng (1) 08-09-2014 139
1126. Chương 1126 : Tử Vong Thảm Trọng (2) 08-09-2014 132
1127. Chương 1127 : Đối Sách (1) 08-09-2014 143
1128. Chương 1128 : Đối Sách (2) 08-09-2014 139
1129. Chương 1129 : Uy Lực Của Vân Bạo Đạn 08-09-2014 133
1130. Chương 1130 : Ảnh Hưởng Sau Đó 08-09-2014 134
1131. Chương 1131 : Thẳng Lợi Trở Về 08-09-2014 132
1132. Chương 1132 : Thẳng Lợi Trở Về (2) 08-09-2014 130
1133. Chương 1133 : Bằng Hữu 08-09-2014 132
1134. Chương 1134 : Chúc Mừng (1) 08-09-2014 130
1135. Chương 1135 : Chúc Mừng (2) 08-09-2014 133
1136. Chương 1136 : Tề Tụ 08-09-2014 134
1137. Chương 1137 : Viện Sĩ (1) 08-09-2014 126
1138. Chương 1138 : Viện Sĩ (2) 08-09-2014 130
1139. Chương 1139 : Tiến Đấu Kiếm 08-09-2014 140
1140. Chương 1140 : Đoàn Du Lịch Tây Tạng (1) 08-09-2014 134
1141. Chương 1141 : Đoàn Du Lịch Tây Tạng (2) 08-09-2014 135
1142. Chương 1142 : Thăm Lại Chốn Xưa 08-09-2014 134
1143. Chương 1143 : Điển Lễ Tọa Sàng (1) 08-09-2014 138
1144. Chương 1144 : Điển Lễ Tọa Sàng (2) 08-09-2014 128
1145. Chương 1145 : Kiếp Trước Kiếp Này 08-09-2014 122
1146. Chương 1146 : Tiền Sinh Kim Thế 08-09-2014 134
1147. Chương 1147 : Vết Thương Do Súng Bắn (1) 08-09-2014 135
1148. Chương 1148 : Vết Thương Do Súng Bắn (2) 08-09-2014 132
1149. Chương 1149 : Người Săn Trộm 08-09-2014 135
1150. Chương 1150 : Người Săn Trộm (2) 08-09-2014 132
1151. Chương 1151 : Nội Chiến (1) 08-09-2014 130
1152. Chương 1152 : Nội Chiến (2) 08-09-2014 138
1153. Chương 1153 : Nội Chiến (3) 08-09-2014 134
1154. Chương 1154 : Nội Chiến (4) 08-09-2014 134
1155. Chương 1155 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (1) 08-09-2014 144
1156. Chương 1156 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (2) 08-09-2014 149
1157. Chương 1157 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (3) 08-09-2014 152
1158. Chương 1158 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (4) 08-09-2014 151
1159. Chương 1159 : Sự Kỳ Diệu Của Sinh Mệnh (1) 08-09-2014 155
1160. Chương 1160 : Sự Kỳ Diệu Của Sinh Mệnh (2) 07-09-2014 185
Bình luận truyện

Hoàng Kim Đồng

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung