Hoàng Kim Đồng

Hoàng Kim Đồng

Mới nhất - Chương 1156

(Điểm: 8/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Trong truyện Hoàng Kim Đồng thì Trang Duệ là một nhân viên công tác của Điển Đương Hành, một sự việc ngoài ý muốn phát sinh, cặp mắt hắn phát sinh dị biến. Gốm sứ xa hoa, đồng thau cổ đẹp đẽ, những cuộc đánh cuộc kinh tâm động phách, y tá xinh đẹp huệ chất lan tâm, thiên kim tiểu thư lãnh nhược băng sương kéo đến, cuộc sống của hắn cũng phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Song đồng lạ mắt, tài phú nhân sinh.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Tai Họa Bất Ngờ. (1+2) 08-09-2014 228
2. Chương 2 : Bệnh Viện 08-09-2014 206
3. Chương 3 : Ảo Giác? 08-09-2014 198
4. Chương 4 : Xuất Viện 08-09-2014 203
5. Chương 5 : Song Đồng (Thượng) 08-09-2014 201
6. Chương 6 : Song Đồng (Hạ) 08-09-2014 168
7. Chương 7 : Nhà Cũ Bị Giải Tỏa 08-09-2014 192
8. Chương 8 : Nhà Cũ 08-09-2014 182
9. Chương 9 : Liên Thánh 08-09-2014 192
10. Chương 10 : Bạn Bè 08-09-2014 184
11. Chương 11 : Quyển Sách Nát 08-09-2014 172
12. Chương 12 : Dị Biến 08-09-2014 174
13. Chương 13 : Thăng Cấp 08-09-2014 175
14. Chương 14 : Hương Tổ Bút Ký(Thượng) 08-09-2014 186
15. Chương 15 : Hương Tổ Bút Ký (Hạ) 08-09-2014 178
16. Chương 16 : Ngẫu Nhiên Gặp Mặt 08-09-2014 169
17. Chương 17 : Tác Dụng Kỳ Diệu Của Linh Khí 08-09-2014 190
18. Chương 18 : Tụ Hội. (1+2) 08-09-2014 176
19. Chương 19 : Tụ Hội. (3+4) 08-09-2014 176
20. Chương 20 : Lễ Mừng Năm Mới 08-09-2014 177
21. Chương 21 : Chợ Đồ Cổ 08-09-2014 168
22. Chương 22 : Một Cặp Hát Bè (Thượng) 08-09-2014 181
23. Chương 23 : Một Cặp Hát Bè (Hạ) 08-09-2014 173
24. Chương 24 : Hồ Lô Nuôi Dế (Thượng) 08-09-2014 171
25. Chương 25 : Hồ Lô Nuôi Dế (Trung) 08-09-2014 167
26. Chương 26 : Hồ Lô Nuôi Dế ( Hạ ) 08-09-2014 170
27. Chương 27 : Tam Hà Lưu 08-09-2014 178
28. Chương 28 : Một Cước Chặn Ngang 08-09-2014 174
29. Chương 29 : Du Lịch? 08-09-2014 180
30. Chương 30 : Che Giấu 08-09-2014 186
31. Chương 31 : Sớm Một Chút 08-09-2014 164
32. Chương 32 : Tịch Minh Hiên 08-09-2014 179
33. Chương 33 : Kinh Diễm 08-09-2014 172
34. Chương 34 : Phẩm Trà (Thượng) 08-09-2014 176
35. Chương 35 : Phẩm Trà (Hạ) 08-09-2014 178
36. Chương 36 : Giám Bảo. (1) 08-09-2014 172
37. Chương 37 : Giám Bảo (2) 08-09-2014 175
38. Chương 38 : Giám Bảo (3) 08-09-2014 181
39. Chương 39 : Giám Bảo (4) 08-09-2014 156
40. Chương 40 : Giám Bảo (5) 08-09-2014 252
41. Chương 41 : Giám Bảo (6) 08-09-2014 180
42. Chương 42 : Ba Triệu Tám Trăm Ngàn 08-09-2014 178
43. Chương 43 : Tự Rước Lấy Nhục(Thượng) 08-09-2014 173
44. Chương 44 : Tự Rước Lấy Nhục (Trung) 08-09-2014 154
45. Chương 45 : Tự Rước Lấy Nhục (Hạ) 08-09-2014 182
46. Chương 46 : Sơn Trang. (1) 08-09-2014 171
47. Chương 47 : Cây Tử Đàn. (1+2) 08-09-2014 170
48. Chương 48 : Đàn Ông Thích Nhất (1) 08-09-2014 175
49. Chương 49 : Đàn Ông Thích Nhất (2 + 3) 08-09-2014 184
50. Chương 50 : Cá Bao Công, Gà Tào Tháo (1) 08-09-2014 174
51. Chương 51 : Cá Bao Công, Gà Tào Tháo (2) 08-09-2014 175
52. Chương 52 : Miếu Thành Hoàng 08-09-2014 177
53. Chương 53 : Kẻ Cắp 08-09-2014 183
54. Chương 54 : Hiểu Rõ Thế Sự Cũng Là Một Môn Học Vấn 08-09-2014 173
55. Chương 55 : Nhị Quỷ Tử 08-09-2014 177
56. Chương 56 : Tự Làm Khổ Mình 08-09-2014 177
57. Chương 57 : Tượng Gỗ Tử Đàn 08-09-2014 173
58. Chương 58 : Đắc Thủ 08-09-2014 181
59. Chương 59 : Lựa Chọn 08-09-2014 178
60. Chương 60 : Đến Thành Đô 08-09-2014 163
61. Chương 61 : Nhà Tắm Công Cộng 08-09-2014 174
62. Chương 62 : Có Người Đẹp Đồng Hành 08-09-2014 184
63. Chương 63 : Anh Em Nhà Họ Bách (Thượng) 08-09-2014 186
64. Chương 64 : Anh Em Nhà Họ Bách (Hạ) 08-09-2014 184
65. Chương 65 : Tiến Vào Tây Tạng (Thượng) 08-09-2014 177
66. Chương 66 : Tiến Vào Tây Tạng (Trung) 08-09-2014 172
67. Chương 67 : Tiến Vào Tây Tạng (Hạ) 08-09-2014 174
68. Chương 68 : Chuẩn Bị 08-09-2014 173
69. Chương 69 : Thảo Nguyên Kinh Hồn. (1) 08-09-2014 176
70. Chương 70 : Thảo Nguyên Kinh Hồn (2 + 3) 08-09-2014 176
71. Chương 71 : Thảo Nguyên Kinh Hồn (4) 08-09-2014 165
72. Chương 72 : Thảo Nguyên Kinh Hồn (5) 08-09-2014 166
73. Chương 73 : Chữa Thương 08-09-2014 177
74. Chương 74 : Cuộc Chiến Sói Và Ngao* (2) 08-09-2014 154
75. Chương 75 : Cuộc Chiến Sói Và Ngao*(2) 08-09-2014 175
76. Chương 76 : Ngao Con (1) 08-09-2014 170
77. Chương 77 : Ngao Con (2) 08-09-2014 167
78. Chương 78 : Dân Du Mục. (1) 08-09-2014 180
79. Chương 79 : Xung Đột (1) 08-09-2014 179
80. Chương 80 : Xung Đột (2) 08-09-2014 141
81. Chương 81 : Đại Chiêu Tự 08-09-2014 166
82. Chương 82 : Phật Sống 08-09-2014 169
83. Chương 83 : Linh Khí Biến Hóa 08-09-2014 173
84. Chương 84 : Quán Đỉnh 08-09-2014 177
85. Chương 85 : Đêm Lhasa, Hôn Tần Huyên Băng 08-09-2014 169
86. Chương 86 : Chợ Đen Thảo Nguyên (1) 08-09-2014 170
87. Chương 87 : Chợ Đen Thảo Nguyên (2) 08-09-2014 172
88. Chương 88 : Chợ Đen Thảo Nguyên (3) 08-09-2014 164
89. Chương 89 : Chợ Đen Thảo Nguyên (4) 08-09-2014 162
90. Chương 90 : Chợ Đen Thảo Nguyên (5) 08-09-2014 171
91. Chương 91 : Chợ Đen Thảo Nguyên (6) 08-09-2014 170
92. Chương 92 : Chợ Đen Thảo Nguyên (7) 08-09-2014 175
93. Chương 93 : Chợ Đen Thảo Nguyên (9) 08-09-2014 170
94. Chương 94 : Tên Mập Giả Heo Ăn Thịt Cọp 08-09-2014 176
95. Chương 95 : Tư Tưởng Ngao Viên 08-09-2014 170
96. Chương 96 : Chu Thụy Gia Nhập Liên Minh 08-09-2014 166
97. Chương 97 : Lễ Vật Phiền Não 08-09-2014 171
98. Chương 98 : Thằng Xui Xẻo (1) 08-09-2014 168
99. Chương 99 : Thằng Xui Xẻo (2) 08-09-2014 165
100. Chương 100 : Thành Viên Tổ Chức 08-09-2014 163
101. Chương 101 : Nói Về Huyết Thống 08-09-2014 164
102. Chương 102 : Ngọc Trong Đá(1) 08-09-2014 159
103. Chương 103 : Ngọc Trong Đá (2) 08-09-2014 173
104. Chương 104 : Tranh Trong Tranh (1) 08-09-2014 180
105. Chương 105 : Tranh Trong Tranh (2) 08-09-2014 166
106. Chương 106 : Tranh Trong Tranh (3) 08-09-2014 175
107. Chương 107 : Chút Hiểu Biết Ban Đầu Về Đánh Cuộc Châu Báu 08-09-2014 174
108. Chương 108 : Là Hắn Đánh Lén Cảnh Sát 08-09-2014 170
109. Chương 109 : Tổn Người Lợi Mình 08-09-2014 169
110. Chương 110 : Vô Đề 08-09-2014 164
111. Chương 111 : Chuyện Nhà 08-09-2014 180
112. Chương 112 : Ngồi Trên Kho Báu Mà Không Biết 08-09-2014 165
113. Chương 113 : Đến Kim Lăng 08-09-2014 157
114. Chương 114 : Gặp Lại Tần Huyên Băng 08-09-2014 178
115. Chương 115 : Mua Xe. (1) 08-09-2014 171
116. Chương 116 : Mua Xe. (2) 08-09-2014 162
117. Chương 117 : Ngọn Nguồn Nghệ Thuật Từ Cuộc Sống 08-09-2014 174
118. Chương 118 : Bờ Sông Tần Hoài 08-09-2014 171
119. Chương 119 : Câu Chuyện Về Vị Thương Nhân Đồ Cổ 08-09-2014 171
120. Chương 120 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (1) 08-09-2014 170
121. Chương 121 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (2) 08-09-2014 170
122. Chương 122 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (3) 08-09-2014 188
123. Chương 0123 08-09-2014 153
124. Chương 124 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (5) 08-09-2014 168
125. Chương 125 : Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo (6) 08-09-2014 175
126. Chương 126 : Bồ Tát Bằng Đồng Xanh 08-09-2014 168
127. Chương 127 : Hội Chợ Bán Hàng Của Triển Lãm Châu Báu 08-09-2014 164
128. Chương 128 : Vương Nhất Côn 08-09-2014 163
129. Chương 129 : Chuyên Trị Các Chứng Không Phục 08-09-2014 172
130. Chương 130 : Trách Cứ 08-09-2014 181
131. Chương 131 : Thế Giao. (1) 08-09-2014 176
132. Chương 132 : Thế Giao(2). 08-09-2014 170
133. Chương 133 : Sự Khác Biệt Giữa Mao Liêu 08-09-2014 180
134. Chương 134 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 187
137. Chương 137 : Gặp Vận May Lớn(Hạ) 08-09-2014 165
138. Chương 138 : Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(1) 08-09-2014 160
139. Chương 139 : Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(2) 08-09-2014 164
140. Chương 140 : Một Đao Thiên Đường Một Đao Địa Ngục(Hạ) 08-09-2014 171
141. Chương 141 : Kỹ Thuật Lái Xe Của Anh Vĩ 08-09-2014 164
142. Chương 142 : Miêu Phỉ Phỉ 08-09-2014 168
143. Chương 143 : Các Người Đang Làm Gì Vậy? 08-09-2014 169
144. Chương 144 : Nhà Mới 08-09-2014 161
145. Chương 145 : Đầu Tư 08-09-2014 172
146. Chương 146 : Đi Nhận Chức 08-09-2014 172
147. Chương 147 : Dạy Bảo 08-09-2014 174
148. Chương 148 : Chút Chuyện Trong Ngành Đồ Cổ 08-09-2014 160
149. Chương 149 : Tranh Chấp 08-09-2014 172
150. Chương 150 : Leo Cây 08-09-2014 166
151. Chương 151 : Theo Đuôi 08-09-2014 174
152. Chương 152 : Thành Hóa Đấu Thải (1 + 2 + 3) 08-09-2014 162
153. Chương 153 : Thành Hóa Đấu Thải (4) 08-09-2014 170
154. Chương 154 : Thành Hóa Đấu Thải (5 + 6) 08-09-2014 168
155. Chương 155 : Vài Lần Qua Tay Vẫn Lời 08-09-2014 163
157. Chương 157 : Lừa Gạt 08-09-2014 183
158. Chương 158 : Có Chuyện Tìm Cảnh Sát. (1) 08-09-2014 175
159. Chương 159 : Sự Việc Đã Bại Lộ 08-09-2014 165
160. Chương 160 : Say Rượu 08-09-2014 173
161. Chương 161 : Ai Chiếm Tiện Nghi Của Ai? 08-09-2014 168
162. Chương 162 : Thật Sự Không Phải Là Cố Ý 08-09-2014 173
163. Chương 163 : Đến Bình Châu 08-09-2014 166
164. Chương 164 : Năm Anh Em 08-09-2014 179
165. Chương 165 : Quỷ Thị* 08-09-2014 179
166. Chương 166 : Mảnh Sứ Vỡ 08-09-2014 166
168. Chương 168 : Tây Hán Ngự Chế 08-09-2014 169
169. Chương 169 : Ngọc Thời Hán 08-09-2014 168
170. Chương 170 : Đào Mộ, Làm Giàu 08-09-2014 169
171. Chương 171 : Cố Nhân 08-09-2014 158
172. Chương 172 : Bàn Ngọc (1 2) 08-09-2014 154
173. Chương 173 : Bàn Ngọc (3) 08-09-2014 174
174. Chương 174 : Bàn Ngọc (4) 08-09-2014 166
175. Chương 175 : Biện Ngọc 08-09-2014 167
176. Chương 176 : Đầu Cơ Đổ Thạch 08-09-2014 165
177. Chương 177 : Tâm Tư Của Trang Duệ 08-09-2014 162
178. Chương 178 : Lấy Cớ 08-09-2014 167
179. Chương 179 : Kho Mao Liêu * 08-09-2014 179
180. Chương 180 : Mao Liêu Tổ Truyền 08-09-2014 155
181. Chương 181 : Phỉ Thúy Đỏ 08-09-2014 164
182. Chương 182 : Sợi Màu Xanh 08-09-2014 176
183. Chương 183 : Cho Giá Trên Trời, Trả Tiền Ngay Tại Chỗ 08-09-2014 176
184. Chương 184 : Đạt Được Ước Nguyện 08-09-2014 170
185. Chương 185 : Ngọc Thiền* 08-09-2014 150
186. Chương 186 : Xung Đột (1) 08-09-2014 145
187. Chương 187 : Xung Đột (2) 08-09-2014 168
188. Chương 188 : Đấu Giá Ngọc Thạch 08-09-2014 163
189. Chương 189 : Quỹ Đổ Thạch 08-09-2014 166
190. Chương 190 : Mao Liêu Có Vân 08-09-2014 162
191. Chương 191 : Tảng Đá Điên Cuồng (1) 08-09-2014 145
192. Chương 192 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 172
193. Chương 193 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 154
194. Chương 194 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 149
195. Chương 195 : Tảng Đá Điên Cuồng (Tiếp) 08-09-2014 143
196. Chương 196 : Tảng Đá Điên Cuồng(6) 08-09-2014 168
197. Chương 197 : Tảng Đá Điên Cuồng(7) 08-09-2014 153
198. Chương 198 : Tảng Đá Điên Cuồng(8) 08-09-2014 176
199. Chương 199 : Tảng Đá Điên Cuồng(9) 08-09-2014 165
200. Chương 200 : Tảng Đá Điên Cuồng(10) 08-09-2014 165
201. Chương 201 : Tảng Đá Điên Cuồng(11) 08-09-2014 169
202. Chương 202 : Cũng Có Kẻ Làm Giả Trong Đổ Thạch 08-09-2014 155
203. Chương 203 : Thà Mua Một Đường, Không Mua Một Vùng 08-09-2014 160
204. Chương 204 : Thiên Đường Và Địa Ngục Quá Gần Nhau 08-09-2014 167
205. Chương 205 : Đại Khoái Nhân Tâm 08-09-2014 171
206. Chương 206 : Đại Khoái Nhân Tâm 08-09-2014 147
207. Chương 207 : Cố Vấn Đổ Thạch? 08-09-2014 162
208. Chương 208 : Thi Tuyển 08-09-2014 169
209. Chương 209 : Thầm Tiêu 08-09-2014 168
210. Chương 210 : Thầm Tiêu 08-09-2014 138
211. Chương 211 : Thầm Tiêu 08-09-2014 138
212. Chương 212 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 157
213. Chương 213 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 157
214. Chương 214 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 142
215. Chương 215 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 145
216. Chương 216 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 141
217. Chương 217 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 139
218. Chương 218 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 151
219. Chương 219 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 145
220. Chương 220 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 136
221. Chương 221 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 152
222. Chương 222 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 142
223. Chương 223 : Mao Liêu Lên Giá, Phong Vân Bùng Nổ 08-09-2014 146
224. Chương 224 : Hiện Trường Cắt Nguyên Thạch Náo Loạn 08-09-2014 162
225. Chương 225 : Tiêu Vương Giá Trên Trời 08-09-2014 174
226. Chương 226 : Tiêu Vương Giá Trên Trời 08-09-2014 149
227. Chương 227 : Tiêu Vương Giá Trên Trời 08-09-2014 148
228. Chương 228 : Một Khối Đá Làm Bùng Lên Hàng Ngàn Con Sóng 08-09-2014 159
229. Chương 229 : Phú Ông Trăm Triệu Được Sinh Ra 08-09-2014 171
230. Chương 230 : Mẹ Vợ Xem Con Rể 08-09-2014 163
231. Chương 231 : Myanmar 08-09-2014 160
232. Chương 232 : Lãng Tử Về Nhà 08-09-2014 159
233. Chương 233 : Nhà Mới 08-09-2014 153
234. Chương 234 : Nhà Mới 08-09-2014 140
235. Chương 235 : Mua Nhà Cũng Gặp May 08-09-2014 165
236. Chương 236 : Mất Dầu 08-09-2014 166
237. Chương 237 : Mất Dầu 08-09-2014 134
238. Chương 238 : Bố Cục Phong Thủy, Dã Thú Nông Thôn 08-09-2014 169
239. Chương 239 : Họa Từ Miệng Mà Ra 08-09-2014 164
240. Chương 240 : Đại Ca Dư 08-09-2014 152
241. Chương 241 : Quan Trung Thập Lăng 08-09-2014 160
242. Chương 242 : Giáo Sư Mạnh 08-09-2014 172
243. Chương 243 : Xẻng Lạc Dương* 08-09-2014 151
244. Chương 244 : Chọn Điểm Khảo Sát 08-09-2014 170
245. Chương 245 : Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn 08-09-2014 156
246. Chương 246 : Giết Cha Thí Mẹ 08-09-2014 151
247. Chương 247 : Giết Cha Thí Mẹ 08-09-2014 138
248. Chương 248 : Cơ Quan Nặng Nề 08-09-2014 159
249. Chương 249 : Nam Phái Và Bắc Phái 08-09-2014 161
250. Chương 250 : Bắt. 08-09-2014 169
251. Chương 251 : Cứu Chủ 08-09-2014 161
252. Chương 252 : Mở Mao Liêu 08-09-2014 176
253. Chương 253 : Mở Mao Liêu 08-09-2014 133
254. Chương 254 : Sắc Thái Làm Cho Người Ta Mê Say 08-09-2014 170
255. Chương 255 : Thạch Đầu Trai(1) 08-09-2014 169
256. Chương 256 : Thạch Đầu Trai(2 + 3) 08-09-2014 153
257. Chương 257 : Sâu Xa. 08-09-2014 168
258. Chương 258 : Điêu Khắc Nam Bắc 08-09-2014 167
259. Chương 259 : Về Thủ Đô 08-09-2014 168
260. Chương 260 : Hội Sở 08-09-2014 158
261. Chương 261 : Giống Như Đã Từng Quen Biết 08-09-2014 163
262. Chương 262 : Tứ Ca Hoang Mang 08-09-2014 167
263. Chương 263 : Chủ Tịch 08-09-2014 159
264. Chương 264 : Thật Xin Lỗi, Tôi Không Rảnh 08-09-2014 167
265. Chương 265 : Người Tìm Ngọc 08-09-2014 163
266. Chương 266 : Mạch Khoáng(1) 08-09-2014 166
267. Chương 267 : Mạch Khoáng(2) 08-09-2014 161
268. Chương 268 : Mạch Khoáng(Hết) 08-09-2014 156
269. Chương 269 : Mạch Ngọc 08-09-2014 168
270. Chương 270 : Hợp Tác 08-09-2014 175
271. Chương 271 : Oán Niệm Của Nhạc Kinh 08-09-2014 156
272. Chương 272 : Mở Núi Tìm Ngọc(1 08-09-2014 169
273. Chương 273 : Mở Núi Tìm Ngọc(2) 08-09-2014 163
274. Chương 274 : Tuyết Lở 08-09-2014 166
275. Chương 275 : Công Chứng 08-09-2014 166
276. Chương 276 : Không Cùng Đường 08-09-2014 157
277. Chương 277 : Ruồi Bọ 08-09-2014 169
278. Chương 278 : Truyền Lời 08-09-2014 169
279. Chương 279 : Quan Tâm 08-09-2014 166
280. Chương 280 : Chuyện Cũ. (1) 08-09-2014 149
281. Chương 281 : Mua Hộp (1) 08-09-2014 157
282. Chương 282 : Mua Hộp (2) 08-09-2014 171
283. Chương 283 : Khúc Mắc(1) 08-09-2014 173
284. Chương 284 : Khúc Mắc(2) 08-09-2014 104
285. Chương 285 : Thầy Mài Ngọc 08-09-2014 177
286. Chương 286 : Chuyển Nhượng Cổ Phần Công Ty 08-09-2014 173
287. Chương 287 : Nhà Lớn(1) 08-09-2014 170
288. Chương 288 : Nhà Lớn(2) 08-09-2014 165
289. Chương 289 : Nhà Lớn(3) 08-09-2014 164
290. Chương 290 : Không Đủ Tiền 08-09-2014 172
291. Chương 291 : Cháu Ngoại(1) 08-09-2014 159
292. Chương 292 : Cháu Ngoại(2) 08-09-2014 161
293. Chương 293 : Cháu Ngoại(3) 08-09-2014 173
294. Chương 294 : Bác Sĩ Hoang Mang 08-09-2014 163
295. Chương 295 : Hổ Vẫn Còn Oai Hùng 08-09-2014 155
296. Chương 296 : Chuyện Lạ Xảy Ra Liên Tục 08-09-2014 98
297. Chương 297 : Gọi Điện Thoại. 08-09-2014 158
298. Chương 298 : Cha Con Tương Kiến Nước Mắt Đầy Mặt 08-09-2014 162
299. Chương 299 : Phan Gia Viên 08-09-2014 161
300. Chương 300 : Chợ Đồ Cổ Náo Nhiệt 08-09-2014 165
301. Chương 301 : Gốm Đen 08-09-2014 177
302. Chương 302 : Đen Như Mực, Mỏng Như Giấy(1) 08-09-2014 161
303. Chương 303 : Đen Như Mực, Mỏng Như Giấy(2) 08-09-2014 168
304. Chương 304 : Văn Phòng Tứ Bảo 08-09-2014 168
305. Chương 305 : Trùng Hợp Bất Ngờ 08-09-2014 157
306. Chương 306 : Khách Quý 08-09-2014 169
307. Chương 307 : Bất Đắc Dĩ 08-09-2014 163
308. Chương 308 : Đạp Đổ Xây Dựng Lại 08-09-2014 171
309. Chương 309 : Lễ Bái Sư 08-09-2014 153
310. Chương 310 : Chuyên Gia(1) 08-09-2014 155
311. Chương 311 : Chuyên Gia(2) 08-09-2014 153
312. Chương 312 : Giám Bảo Dân Gian(1) 08-09-2014 96
313. Chương 313 : Giám Bảo Dân Gian(1) 08-09-2014 162
314. Chương 314 : Giám Bảo Dân Gian(1) 08-09-2014 152
315. Chương 315 : Giám Bảo Dân Gian(4) 08-09-2014 170
316. Chương 316 : Giám Bảo Dân Gian (Tiếp) 08-09-2014 165
317. Chương 317 : Giám Bảo Dân Gian (Tiếp) 08-09-2014 143
318. Chương 318 : Giám Bảo Dân Gian(7) 08-09-2014 135
319. Chương 319 08-09-2014 147
320. Chương 320 : Giám Bảo Dân Gian ( 9) 08-09-2014 96
321. Chương 321 : Giám Bảo Dân Gian(10) 08-09-2014 163
322. Chương 322 : Giám Bảo Dân Gian(11) 08-09-2014 159
323. Chương 323 : Chuyện Nhà 08-09-2014 144
324. Chương 324 : Sáng Sớm 08-09-2014 169
325. Chương 325 : Mời Khách 08-09-2014 171
326. Chương 326 : Trấn Quan Tây 08-09-2014 167
327. Chương 327 : Thăm Bệnh 08-09-2014 167
328. Chương 328 : Không Phải Là Đèn Cạn Dầu 08-09-2014 166
329. Chương 329 : Quân Đội 08-09-2014 167
330. Chương 330 : Oan Uổng (P1) 08-09-2014 169
331. Chương 331 : Giãi Quyết 08-09-2014 166
332. Chương 332 : Chuẩn Bị Cắt Đá 08-09-2014 162
333. Chương 333 : Phỉ Thuý Màu Sắc Đẹp Mê Người 08-09-2014 169
334. Chương 334 : La Giang 08-09-2014 162
335. Chương 335 : Mài Ngọc (1) 08-09-2014 173
336. Chương 336 : Mài Ngọc(2) 08-09-2014 165
337. Chương 337 : Mài Ngọc (3) 08-09-2014 161
338. Chương 338 : Đánh Bóng 08-09-2014 168
339. Chương 339 : Hoản Công 08-09-2014 177
340. Chương 340 : Bán Hộ 08-09-2014 173
341. Chương 341 : Lễ Gặp Mặt 08-09-2014 158
342. Chương 342 : Âu Dương Lỗi Thăng Chức 08-09-2014 150
343. Chương 343 : Vụ Án (1) 08-09-2014 160
344. Chương 344 : Vụ Án (2) 08-09-2014 177
345. Chương 345 : Khu Nhà Cấp Cao 08-09-2014 173
346. Chương 346 : Giao Nhà 08-09-2014 167
347. Chương 347 : Điện Thoại 08-09-2014 169
348. Chương 348 : Bảo Vệ 08-09-2014 174
349. Chương 349 : Quy Củ 08-09-2014 155
350. Chương 350 : Hộ Giá Hộ Tống 08-09-2014 164
351. Chương 351 : Thiếu Gia Thủ Đô 08-09-2014 163
352. Chương 352 : Đấu Giá Chợ Đen (1) 08-09-2014 166
353. Chương 353 : Đấu Giá Chợ Đen (2) 08-09-2014 158
354. Chương 354 : Đấu Giá Chợ Đen (3) 08-09-2014 161
355. Chương 355 : Đấu Giá Chợ Đen (4) 08-09-2014 155
356. Chương 356 : Đấu Giá Chợ Đen (5) 08-09-2014 163
357. Chương 357 : Đấu Giá Chợ Đen (6) 08-09-2014 163
358. Chương 358 : Đấu Giá Chợ Đen (7) 08-09-2014 156
359. Chương 359 : Người Mua Không Tinh Ranh Bằng Kẻ Bán 08-09-2014 163
360. Chương 360 : Trung Thu (Thượng) 08-09-2014 160
361. Chương 361 : Trung Thu (Hạ) 08-09-2014 169
362. Chương 362 : Hongkong (1) 08-09-2014 168
363. Chương 363 : Hongkong (2) 08-09-2014 170
364. Chương 364 : Trong Phòng (1) 08-09-2014 155
365. Chương 365 : Trong Phòng (2) 08-09-2014 172
366. Chương 366 : Nhẫn 08-09-2014 167
367. Chương 367 : Thái Bình Thân Sĩ 08-09-2014 163
368. Chương 368 : Đấu Giá Từ Thiện (1) 08-09-2014 168
369. Chương 369 : Đấu Giá Từ Thiện (2) 08-09-2014 158
370. Chương 370 : Đấu Giá Từ Thiện (3) 08-09-2014 161
371. Chương 371 : Đấu Giá Từ Thiện (4) 08-09-2014 165
372. Chương 372 : Đấu Giá Từ Thiện (5) 08-09-2014 154
373. Chương 373 : Đấu Giá Từ Thiện (6) 08-09-2014 166
374. Chương 374 : Đấu Giá Từ Thiện (7) 08-09-2014 158
375. Chương 375 : Đấu Giá Từ Thiện (8) 08-09-2014 165
376. Chương 376 : Mời 08-09-2014 171
377. Chương 377 : Thăm Tần Gia 08-09-2014 171
378. Chương 378 : Phỉ Thúy Tím 08-09-2014 164
379. Chương 379 : Phỉ Thúy Tím 08-09-2014 153
380. Chương 380 : Đổ Thuyền 08-09-2014 162
381. Chương 381 : Rung Động 08-09-2014 169
382. Chương 382 : Khiêu Khích 08-09-2014 166
383. Chương 383 : Khiêu Khích 08-09-2014 150
384. Chương 384 : Bách Gia Nhạc 08-09-2014 159
385. Chương 385 : Số Phận 08-09-2014 161
386. Chương 386 : Hai Người Đánh Cuộc 08-09-2014 158
387. Chương 387 : Hai Người Đánh Cuộc 08-09-2014 156
388. Chương 388 : Hai Người Đánh Cuộc 08-09-2014 147
389. Chương 389 : Không Cam Lòng 08-09-2014 168
390. Chương 390 : Bức Tranh Cung Đình 08-09-2014 160
391. Chương 391 : Bán Hay Không Tùy Anh 08-09-2014 159
392. Chương 392 : Đánh Cuộc Cần Phải Thắng.. 08-09-2014 161
393. Chương 393 : Xì Tố 08-09-2014 160
394. Chương 394 : Sự Việc Trở Thành Lớn 08-09-2014 167
395. Chương 395 : Cao Thủ 08-09-2014 176
396. Chương 396 : Máy Bay Trực Thăng 08-09-2014 166
397. Chương 397 : Ruồi Đánh Hổ 08-09-2014 162
398. Chương 398 : Cù Lũ 08-09-2014 148
399. Chương 399 : Trá Bài 08-09-2014 173
400. Chương 400 : Sảnh Và Tam Cô 08-09-2014 164
401. Chương 401 : Toàn Thắng 08-09-2014 170
402. Chương 402 : Vé Vip (1 + 2) 08-09-2014 163
403. Chương 403 : Quà Cưới. (1) 08-09-2014 163
404. Chương 404 : Quà Cưới. (2) 08-09-2014 163
405. Chương 405 : Lửa Giận (1+2) 08-09-2014 155
406. Chương 406 : Sóng Lớn Trôi Cả Miếu Long Vương 08-09-2014 147
407. Chương 407 : Nhận Lỗi 08-09-2014 165
408. Chương 408 : Giải Quyết 08-09-2014 133
409. Chương 409 : Người Giúp Việc 08-09-2014 145
410. Chương 410 : Hách Long 08-09-2014 154
411. Chương 411 : Xưởng Gia Công (Thượng) 08-09-2014 155
412. Chương 412 : Xưởng Gia Công (Hạ) 08-09-2014 161
413. Chương 413 : Về Thủ Đô 08-09-2014 147
414. Chương 414 : Khai Quật Nhà Cổ (Thượng) 08-09-2014 168
415. Chương 415 : Khai Quật Nhà Cổ (Hạ) 08-09-2014 162
416. Chương 416 : Câu Chuyện Của Anh Đường (Thượng) 08-09-2014 162
417. Chương 417 : Câu Chuyện Của Anh Đường (Hạ) 08-09-2014 164
418. Chương 418 : Hành Động 08-09-2014 150
419. Chương 419 : Phía Đông Không Sáng Phía Tây Sáng 08-09-2014 157
420. Chương 420 : Hôn Lễ (Thượng) 08-09-2014 198
421. Chương 421 : Hôn Lễ (Hạ) 08-09-2014 160
422. Chương 422 : Thăm Bệnh 08-09-2014 142
423. Chương 423 : Kỳ Tích 08-09-2014 159
424. Chương 424 : Động Cỏ Bắt Thỏ 08-09-2014 160
425. Chương 425 : Tiết Mục 08-09-2014 169
426. Chương 426 : Ngáng Chân 08-09-2014 159
427. Chương 427 : Binh Vương (Thượng) 08-09-2014 153
428. Chương 428 : Binh Vương (Trung) 08-09-2014 163
429. Chương 429 : Binh Vương (Hạ) 08-09-2014 163
430. Chương 430 : Tiệc Mừng Thọ 08-09-2014 160
431. Chương 431 : Quốc Bảo 08-09-2014 160
432. Chương 432 : Nhập 08-09-2014 163
433. Chương 433 : Đến Myanmar 08-09-2014 166
434. Chương 434 : Đến Myanmar(Hạ) 08-09-2014 160
435. Chương 435 : Shwedagon Pagoda(Thượng) 08-09-2014 160
436. Chương 436 : Shwedagon Pagoda 08-09-2014 168
437. Chương 437 : Chạm Khắc Ngà Voi 08-09-2014 155
438. Chương 438 : Bụng Có Càn Khôn(Thượng) 08-09-2014 173
439. Chương 439 : Bụng Có Càn Khôn 08-09-2014 160
440. Chương 440 : Bụng Có Càn Khôn 08-09-2014 149
441. Chương 441 : Bản Đồ Kho Báu 08-09-2014 156
442. Chương 442 : Hội Chợ Phỉ Thúy Yangon Myanmar 08-09-2014 159
443. Chương 443 : Hội Chợ Phỉ Thúy Yangon Myanmar 08-09-2014 149
444. Chương 444 : Minh Tiêu 08-09-2014 171
445. Chương 445 : Minh Tiêu 08-09-2014 124
446. Chương 446 : Minh Tiêu 08-09-2014 139
447. Chương 447 : Minh Tiêu 08-09-2014 138
448. Chương 448 : Minh Tiêu 2 08-09-2014 168
449. Chương 449 : Minh Tiêu 3 08-09-2014 167
450. Chương 450 : Minh Tiêu 4 08-09-2014 147
451. Chương 451 : Minh Tiêu 5 08-09-2014 154
452. Chương 452 : Minh Tiêu 6 08-09-2014 157
453. Chương 453 : Minh Tiêu 7 08-09-2014 156
454. Chương 454 : Minh Tiêu 8 08-09-2014 156
455. Chương 455 : Minh Tiêu 9 08-09-2014 162
456. Chương 456 : Minh Tiêu 10 08-09-2014 156
457. Chương 457 : Thầm Tiêu(1) 08-09-2014 156
458. Chương 458 : Thầm Tiêu(2) 08-09-2014 160
459. Chương 459 : Thầm Tiêu 08-09-2014 143
460. Chương 460 : Thầm Tiêu 08-09-2014 151
461. Chương 461 : Thầm Tiêu 08-09-2014 150
462. Chương 462 : Thầm Tiêu 08-09-2014 133
463. Chương 463 : Thầm Tiêu 08-09-2014 144
464. Chương 464 : Thầm Tiêu 08-09-2014 141
465. Chương 465 : Thầm Tiêu 08-09-2014 136
466. Chương 466 : Thầm Tiêu 08-09-2014 134
467. Chương 467 : Thầm Tiêu 08-09-2014 151
468. Chương 468 : Thầm Tiêu 08-09-2014 142
469. Chương 469 : Thầm Tiêu 08-09-2014 145
470. Chương 470 : Thầm Tiêu 08-09-2014 139
471. Chương 471 : Mở Thầu 08-09-2014 162
472. Chương 472 : Mở Thầu 08-09-2014 142
473. Chương 473 : Mở Thầu 08-09-2014 149
474. Chương 474 : Vua Phỉ Thúy. 08-09-2014 159
475. Chương 475 : Cấp Băng 08-09-2014 167
476. Chương 476 : Tâm Phục Khẩu Phục 08-09-2014 153
477. Chương 477 : Danh Vọng Tăng Tiến 08-09-2014 154
478. Chương 478 : Tiêu Vương 08-09-2014 176
479. Chương 479 : Mandalay 08-09-2014 165
480. Chương 480 : Xung Đột Ở Sân Bay 08-09-2014 167
481. Chương 481 : Mắt Biến Hóa 08-09-2014 168
482. Chương 482 : Nhãn Lực 08-09-2014 169
483. Chương 483 : Đánh Cuộc 08-09-2014 153
484. Chương 484 : Đánh Cuộc 08-09-2014 139
485. Chương 485 : Đánh Cuộc 08-09-2014 154
486. Chương 486 : Lo Trước Khỏi Gặp Họa 08-09-2014 164
487. Chương 487 : Đến Nơi 08-09-2014 157
488. Chương 488 : Rừng Rậm Nguy Hiểm 08-09-2014 162
489. Chương 489 : Thành Trong Thành 08-09-2014 167
490. Chương 490 : Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Đàn Ông Myanmar 08-09-2014 165
491. Chương 491 : Vua Phỉ Thúy 08-09-2014 148
492. Chương 492 : Tên Ăn Mày Cầm Chén Vàng 08-09-2014 161
493. Chương 493 : Phúc Hậu 08-09-2014 166
494. Chương 494 : Đầu Tư 08-09-2014 156
495. Chương 495 : Đầu Tư 08-09-2014 145
496. Chương 496 : Đầu Tư 08-09-2014 144
497. Chương 497 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 150
498. Chương 498 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 128
499. Chương 499 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 63
500. Chương 500 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 149
501. Chương 501 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 143
502. Chương 502 : Dã Nhân Sơn 08-09-2014 133
503. Chương 503 : Về Nước 08-09-2014 161
504. Chương 504 : Về Nước 08-09-2014 142
505. Chương 505 : Về Nước 08-09-2014 135
506. Chương 506 : Phật Gia 08-09-2014 159
507. Chương 507 : Chiến Hữu 08-09-2014 162
508. Chương 508 : Đừng Làm Loạn, Để Em 08-09-2014 154
509. Chương 509 : Tin Tức Tốt 08-09-2014 152
510. Chương 510 : Gom Góp Tài Chính(1) 08-09-2014 159
511. Chương 511 : Gom Góp Tài Chính 08-09-2014 150
512. Chương 512 : Sắp Xếp 08-09-2014 161
513. Chương 513 : Khai Quật Kho Báu 08-09-2014 158
514. Chương 514 : Khai Quật Kho Báu 08-09-2014 147
515. Chương 515 : Giao Dịch Cổ Phần(P1) 08-09-2014 157
516. Chương 516 : Lễ Vật 08-09-2014 165
517. Chương 517 : Thuyết Khách 08-09-2014 172
518. Chương 518 : Xấu Hổ 08-09-2014 155
519. Chương 519 : Mẫu Tử 08-09-2014 157
520. Chương 520 : Tiền Thuê 08-09-2014 158
521. Chương 521 : Phong Ba Cctv(1) 08-09-2014 157
522. Chương 522 : Phong Ba Cctv(2) 08-09-2014 146
523. Chương 523 : Phong Ba Cctv(3) 08-09-2014 148
524. Chương 524 : Chơi Cho Ngươi Tàn Đời 08-09-2014 149
525. Chương 525 : Chơi Cho Ngươi Tàn Đời 08-09-2014 141
526. Chương 526 : Chơi Cho Ngươi Tàn Đời 08-09-2014 141
527. Chương 527 : Tổ Chuyên Mục 08-09-2014 148
528. Chương 528 : Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch 08-09-2014 157
529. Chương 529 : Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch 08-09-2014 152
530. Chương 530 : Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch 08-09-2014 139
531. Chương 531 : Nhãn Lực 08-09-2014 139
532. Chương 532 : Nhãn Lực 08-09-2014 135
533. Chương 533 : Nhãn Lực 08-09-2014 132
534. Chương 534 : Cửa Hàng Đồ Cổ 08-09-2014 161
535. Chương 535 : Cửa Hàng Đồ Cổ 08-09-2014 140
536. Chương 536 : Yêu Cầu 08-09-2014 174
537. Chương 537 : Một Năm Vui Vẻ 08-09-2014 162
538. Chương 538 : Một Năm Vui Vẻ 08-09-2014 137
539. Chương 539 : Tập Tục Đầu Năm 08-09-2014 151
540. Chương 540 : Tập Tục Đầu Năm 08-09-2014 144
541. Chương 541 : Duệ Huyên Trai 08-09-2014 166
542. Chương 542 : Cầu Chữ 08-09-2014 152
543. Chương 543 : Cầu Chữ 08-09-2014 145
544. Chương 544 : Cầu Chữ 08-09-2014 135
545. Chương 545 : Chính Danh 08-09-2014 155
546. Chương 546 : Viết Lưu Niệm 08-09-2014 167
547. Chương 547 : Bạch Sư Vương Giả 08-09-2014 163
548. Chương 548 : Tánh Mạng Sinh Ra 08-09-2014 155
549. Chương 549 : Cổ Phần Công Ty 08-09-2014 161
550. Chương 550 : Hỗ Trợ 08-09-2014 150
551. Chương 551 : Hỗ Trợ 08-09-2014 135
552. Chương 552 : Sắp Xếp 08-09-2014 145
553. Chương 553 : Họ Tần Về Bắc Kinh 08-09-2014 155
554. Chương 554 : Núi Cao Trước Mắt 08-09-2014 153
555. Chương 555 : Ăn Một Mình 08-09-2014 155
556. Chương 556 : Ăn Một Mình 08-09-2014 145
557. Chương 557 : Trang Duệ Đính Hôn 08-09-2014 158
558. Chương 558 : Trang Duệ Đính Hôn 08-09-2014 139
559. Chương 559 : Trang Duệ Đính Hôn 08-09-2014 141
560. Chương 560 : Hai Người Phụ Nữ Gặp Nhau, Tình Huống Khốn Đốn 08-09-2014 164
561. Chương 561 : Lễ Vật Quý Giá 08-09-2014 142
562. Chương 562 : Say Rượu 08-09-2014 137
563. Chương 563 : Ly Biệt 08-09-2014 150
564. Chương 564 : Mùa Xuân Đến 08-09-2014 159
565. Chương 565 : Tiểu Nhị 08-09-2014 155
566. Chương 566 : Mở Cửa Gặp Chuyện Vui 08-09-2014 166
567. Chương 567 : Ngu Ngốc 08-09-2014 148
568. Chương 568 : Gạch Nghiên Mực 08-09-2014 150
569. Chương 569 : Gạch Nghiên Mực 08-09-2014 140
570. Chương 570 : Như Ý 08-09-2014 182
571. Chương 571 : Lăn Qua Lăn Lại 08-09-2014 146
572. Chương 572 : Xương Hóa 08-09-2014 151
573. Chương 573 : Nông Thôn 08-09-2014 145
574. Chương 574 : Chuồng Heo Rộng Rãi Có Thể Đủ Cho Người 08-09-2014 159
575. Chương 575 : Kỹ Năng Gia Truyền 08-09-2014 154
576. Chương 576 : Kê Huyết Thạch 08-09-2014 169
577. Chương 577 : Kê Huyết Thạch 08-09-2014 141
578. Chương 578 : Chợ 08-09-2014 148
579. Chương 579 : Chợ 08-09-2014 143
580. Chương 580 : Chợ 08-09-2014 126
581. Chương 581 : Chợ 08-09-2014 145
582. Chương 582 : Chợ 08-09-2014 145
583. Chương 583 : Chợ 08-09-2014 138
584. Chương 584 : Chợ 08-09-2014 146
585. Chương 585 : Làm Giả 08-09-2014 154
586. Chương 586 : Lưu Quan Trương 08-09-2014 160
587. Chương 587 : Danh Tiếng Gây Họa 08-09-2014 155
588. Chương 588 : Đổ Thạch Sụp 08-09-2014 157
589. Chương 589 : Không Tốt 08-09-2014 156
590. Chương 590 : Cực Phẩm(1) 08-09-2014 141
591. Chương 591 : Cực Phẩm (2) 08-09-2014 153
592. Chương 592 : Chắn Đường 08-09-2014 159
593. Chương 593 : Cố Ý Đả Thương Người 08-09-2014 154
594. Chương 594 : Trình Độ 08-09-2014 154
595. Chương 595 : Báo Án Giả 08-09-2014 159
596. Chương 596 : Báo Án Giả 08-09-2014 158
597. Chương 597 : Bối Cảnh 08-09-2014 164
598. Chương 598 : Bối Cảnh 08-09-2014 140
599. Chương 599 : Thầy Cát 08-09-2014 154
600. Chương 600 : Thầy Cát 08-09-2014 151
601. Chương 601 : Thầy Cát 08-09-2014 129
602. Chương 602 : Độc Nhất Vô Nhị 08-09-2014 146
603. Chương 603 : Máy Bay Tư Nhân(1) 08-09-2014 165
604. Chương 604 : Máy Bay Tư Nhân(2 + 3) 08-09-2014 156
605. Chương 605 : Máy Bay Tư Nhân(2 + 3) 08-09-2014 145
606. Chương 606 : Quyết Định 08-09-2014 149
607. Chương 607 : Đao Kiếm 08-09-2014 161
608. Chương 608 : Đao Kiếm 08-09-2014 135
609. Chương 609 : Đao Kiếm 08-09-2014 86
610. Chương 610 : Chém Sắt Như Chém Bùn(1) 08-09-2014 150
611. Chương 611 : Chém Sắt Như Chém Bùn(2) 08-09-2014 165
612. Chương 612 : Chém Sắt Như Chém Bùn(3) 08-09-2014 161
613. Chương 613 : Chém Vàng Chặt Sắt 08-09-2014 176
614. Chương 614 : Định Quang Kiếm 08-09-2014 152
615. Chương 615 : Định Quang Kiếm 08-09-2014 130
616. Chương 616 : Sư Tử Ấn 08-09-2014 164
617. Chương 617 : Sư Tử Ấn 08-09-2014 143
618. Chương 618 : Tin Tức Tốt 08-09-2014 148
619. Chương 619 : Ăn Nói Lung Tung 08-09-2014 154
620. Chương 620 : Tiếp Thu 08-09-2014 155
621. Chương 621 : Tiếp Thu 08-09-2014 142
622. Chương 622 : Tiếp Thu 08-09-2014 135
623. Chương 623 : Tiếp Thu 08-09-2014 124
624. Chương 624 : Phẫn Nộ. (1) 08-09-2014 146
625. Chương 625 : Phẫn Nộ. (2) 08-09-2014 160
626. Chương 626 : Paris 08-09-2014 164
627. Chương 627 : Tiệm Đồ Cổ Nước Ngoài. (1) 08-09-2014 162
628. Chương 628 : Tiệm Đồ Cổ Nước Ngoài. (2) 08-09-2014 164
629. Chương 629 : Tiệm Đồ Cổ Nước Ngoài. (3) 08-09-2014 164
630. Chương 630 : Gương Đồng. (1) 08-09-2014 167
631. Chương 631 : Gương Đồng. (2) 08-09-2014 151
632. Chương 632 : Gương Đồng. (3) 08-09-2014 151
633. Chương 633 : Gương Đồng. (4) 08-09-2014 165
634. Chương 634 : Bản Thảo Phác Họa. (1) 08-09-2014 149
635. Chương 635 : Bản Thảo Phác Họa. (2) 08-09-2014 153
636. Chương 636 : Bản Thảo Phác Họa. (3) 08-09-2014 145
637. Chương 637 : Cây Kim So Với Cọng Râu. (1) 08-09-2014 162
638. Chương 638 : Cây Kim So Với Cọng Râu. (2) 08-09-2014 159
639. Chương 639 : Cây Kim So Với Cọng Râu. (3) 08-09-2014 157
640. Chương 640 : Rèn Luyện Chức Nghiệp Hàng Ngày 08-09-2014 159
641. Chương 641 : Qua Sông Đoạn Cầu. (1) 08-09-2014 157
642. Chương 642 : Qua Sông Đoạn Cầu. (2) 08-09-2014 151
643. Chương 643 : Đầu Cơ Trục Lợi. (1) 08-09-2014 148
644. Chương 644 : Đầu Cơ Trục Lợi. (2) 08-09-2014 154
645. Chương 645 : Đầu Cơ Trục Lợi. (3) 08-09-2014 154
646. Chương 646 : Đầu Cơ Trục Lợi. (4) 08-09-2014 146
647. Chương 647 : Đầu Cơ Trục Lợi. (4) 08-09-2014 139
648. Chương 648 : Đầu Cơ Trục Lợi. (5) 08-09-2014 159
649. Chương 649 : Đầu Cơ Trục Lợi. (6) 08-09-2014 155
650. Chương 650 : Đầu Cơ Trục Lợi. (7) 08-09-2014 154
651. Chương 651 : Đầu Cơ Trục Lợi. (8) 08-09-2014 151
652. Chương 652 : Công Phu Sư Tử Ngoạm 08-09-2014 150
653. Chương 653 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân 08-09-2014 153
654. Chương 654 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân 08-09-2014 141
655. Chương 655 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân 08-09-2014 136
656. Chương 656 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân. (4) 08-09-2014 159
657. Chương 657 : Nhà Bảo Tàng Tư Nhân. (5) 08-09-2014 161
658. Chương 658 : Đấu Giá. (1) 08-09-2014 156
659. Chương 659 : Đấu Giá. (2) 08-09-2014 152
660. Chương 660 : Đấu Giá. (3) 08-09-2014 160
661. Chương 661 : Đấu Giá. (4) 08-09-2014 158
662. Chương 662 : Mấu Chốt. (1) 08-09-2014 161
663. Chương 663 : Mấu Chốt. (2) 08-09-2014 164
664. Chương 664 : Mấu Chốt. (3) 08-09-2014 150
665. Chương 665 : Mấu Chốt. (4) 08-09-2014 163
666. Chương 666 : Mấu Chốt. (5) 08-09-2014 154
667. Chương 667 : Giải Thích. (1) 08-09-2014 154
668. Chương 668 : Giải Thích. (2) 08-09-2014 163
669. Chương 669 : Giải Thích. (3) 08-09-2014 145
670. Chương 670 : Giải Thích. (4) 08-09-2014 157
671. Chương 671 : Giải Thích. (5) 08-09-2014 156
672. Chương 672 : Cúi Đầu. (1) 08-09-2014 161
673. Chương 673 : Cúi Đầu. (2) 08-09-2014 153
674. Chương 674 : Vui Vẻ Một Mình Không Bằng Cùng Mọi Người Vui Vẻ. (1) 08-09-2014 159
675. Chương 675 : Vui Vẻ Một Mình Không Bằng Cùng Mọi Người Vui Vẻ. (2) 08-09-2014 157
676. Chương 676 : Cấu Kết. (1) 08-09-2014 153
677. Chương 677 : Cấu Kết. (2) 08-09-2014 141
678. Chương 678 : Cấu Kết. (3) 08-09-2014 158
679. Chương 679 : Mướn. (1) 08-09-2014 154
680. Chương 680 : Mướn. (2) 08-09-2014 155
681. Chương 681 : Mướn. (3) 08-09-2014 158
682. Chương 682 : Hội Chợ Châu Báu. 08-09-2014 163
683. Chương 683 : Làm Người Không Thể Quá Vô Sỉ. (1) 08-09-2014 155
684. Chương 684 : Làm Người Không Thể Quá Vô Sỉ. (2) 08-09-2014 146
685. Chương 685 : Tòa Thành. (1) 08-09-2014 157
686. Chương 686 : Tòa Thành. (2) 08-09-2014 160
687. Chương 687 : Tòa Thành. (3) 08-09-2014 150
688. Chương 688 : Phòng Bảo Tàng. (1) 08-09-2014 158
689. Chương 689 : Phòng Bảo Tàng. (2) 08-09-2014 158
690. Chương 690 : Phòng Bảo Tàng. (3) 08-09-2014 159
691. Chương 691 : Phòng Bảo Tàng (3) Giao Dịch Hoàn Thành 08-09-2014 139
692. Chương 692 : Phòng Bảo Tàng (3) Giao Dịch Hoàn Thành 08-09-2014 136
693. Chương 693 : Phòng Bảo Tàng (4) 08-09-2014 166
694. Chương 694 : Phòng Bảo Tàng (5) 08-09-2014 144
695. Chương 695 : Làm Tốt! (1) 08-09-2014 167
696. Chương 696 : Làm Tốt! (2) 08-09-2014 151
697. Chương 697 : Nguyên Do. (1) 08-09-2014 151
698. Chương 698 : Nguyên Do. (2) 08-09-2014 151
699. Chương 699 : Công Việc. 08-09-2014 167
700. Chương 700 : Thanh Đồng Tước. (1) 08-09-2014 151
701. Chương 701 : Thanh Đồng Tước. (2) 08-09-2014 150
702. Chương 702 : Thanh Đồng Tước. (3) 08-09-2014 151
703. Chương 703 : Phiền Toái. (1) 08-09-2014 157
704. Chương 704 : Phiền Toái. (2) 08-09-2014 154
705. Chương 705 : Phiền Toái (3) 08-09-2014 161
706. Chương 706 : Phiền Toái (4) 08-09-2014 161
707. Chương 707 : Nhân Tài Chuyên Nghiệp (1) 08-09-2014 146
708. Chương 708 : Nhân Tài Chuyên Nghiệp. (2) 08-09-2014 153
709. Chương 709 : Phối Hợp. (1) 08-09-2014 154
710. Chương 710 : Phối Hợp. (2) 08-09-2014 164
711. Chương 711 : Dư Chấn Bình. (1) 08-09-2014 155
712. Chương 712 : Dư Chấn Bình. (2) 08-09-2014 152
713. Chương 713 : Dư Chấn Bình. (3) 08-09-2014 154
714. Chương 714 : Tặc Vương. (1) 08-09-2014 165
715. Chương 715 : Tặc Vương. (2) 08-09-2014 161
716. Chương 716 : Tặc Vương. (3) 08-09-2014 157
717. Chương 717 : Tặc Vương. (4) 08-09-2014 163
718. Chương 718 : Người Tốt A 08-09-2014 154
719. Chương 719 : Nhìn Có Chút Hả Hê. (1) 08-09-2014 161
720. Chương 720 : Nhìn Có Chút Hả Hê. (2) 08-09-2014 147
721. Chương 721 : Song Hỷ Lâm Môn 08-09-2014 151
722. Chương 722 : Dương Kiếm. (1) 08-09-2014 160
723. Chương 723 : Dương Kiếm. (2) 08-09-2014 160
724. Chương 724 : Lại Có Tăm Hơi 08-09-2014 163
725. Chương 725 : Mắc Câu. (1) 08-09-2014 167
726. Chương 726 : Mắc Câu. (2) 08-09-2014 155
727. Chương 727 : Bối Cảnh. (1) 08-09-2014 172
728. Chương 728 : Bối Cảnh. (2) 08-09-2014 160
729. Chương 729 : Lòng Tham 08-09-2014 154
730. Chương 730 : Truy Tinh 08-09-2014 156
731. Chương 731 : Ngư Long. (1) 08-09-2014 155
732. Chương 732 : Ngư Long. (2) 08-09-2014 158
733. Chương 733 : Chỉ Có Vào Chứ Không Có Ra. (1) 08-09-2014 153
734. Chương 734 : Chỉ Có Vào Chứ Không Có Ra. (2) 08-09-2014 153
735. Chương 735 : Sơn Cư Đồ. (1) 08-09-2014 165
736. Chương 736 : Sơn Cư Đồ. (2) 08-09-2014 156
737. Chương 737 : Lăng Xê.(1) 08-09-2014 134
738. Chương 738 : Lăng Xê.(2) 08-09-2014 157
739. Chương 739 : Mộc Bản.(1) 08-09-2014 165
740. Chương 740 : Mộc Bản.(2) 08-09-2014 145
741. Chương 741 : Nhân Mạch.(1) 08-09-2014 149
742. Chương 742 : Nhân Mạch.(2) 08-09-2014 153
743. Chương 743 : Nhân Mạch.(3) 08-09-2014 149
744. Chương 744 : Lý Gia Thôn.(1) 08-09-2014 166
745. Chương 745 : Lý Gia Thôn.(2) 08-09-2014 154
746. Chương 746 : Vạn Gia Sinh Phật 08-09-2014 163
747. Chương 747 : Trọng Khí.(1) 08-09-2014 166
748. Chương 748 : Trọng Khí.(2) 08-09-2014 155
749. Chương 749 : Làm Lộ 08-09-2014 145
750. Chương 750 : Kết Án.(1) 08-09-2014 149
751. Chương 751 : Kết Án.(2) 08-09-2014 165
752. Chương 752 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng.(1) 08-09-2014 137
753. Chương 753 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng.(2) 08-09-2014 158
754. Chương 754 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng.(3) 08-09-2014 150
755. Chương 755 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng. (4) 08-09-2014 163
756. Chương 756 : Khai Trương Nhà Bảo Tàng. (5) 08-09-2014 152
757. Chương 757 : Sưu Tập.(1) 08-09-2014 140
758. Chương 758 : Sưu Tập.(2) 08-09-2014 156
759. Chương 759 : Sưu Tập.(3) 08-09-2014 156
760. Chương 760 : Sưu Tập.(4) 08-09-2014 159
761. Chương 761 : Già Vẫn Còn Cương Mãnh.(1) 08-09-2014 156
762. Chương 762 : Già Vẫn Còn Cương Mãnh.(2) 08-09-2014 155
763. Chương 763 : Nền Tảng.(1) 08-09-2014 149
764. Chương 764 : Nền Tảng.(2) 08-09-2014 151
765. Chương 765 : Nền Tảng.(3) 08-09-2014 151
766. Chương 766 : Mở Cửa Đại Cát.(1) 08-09-2014 144
767. Chương 767 : Mở Cửa Đại Cát.(2) 08-09-2014 154
768. Chương 768 : Tin Tức Của Tuyết Ngao.(1) 08-09-2014 144
769. Chương 769 : Tin Tức Của Tuyết Ngao.(2) 08-09-2014 158
770. Chương 770 : Hỉ Sự Liên Tục.(1) 08-09-2014 149
771. Chương 771 : Hỉ Sự Liên Tục.(2) 08-09-2014 153
772. Chương 772 : Bắt Mạch 08-09-2014 168
773. Chương 773 : Chuyển Thế Đầu Thai.(1) 08-09-2014 149
774. Chương 774 : Chuyển Thế Đầu Thai.(2) 08-09-2014 156
775. Chương 775 : Đi Xa.(1) 08-09-2014 170
776. Chương 776 : Đi Xa.(2) 08-09-2014 152
777. Chương 777 : Đi Xa.(3) 08-09-2014 154
778. Chương 778 : Thần Giữ Nhà 08-09-2014 167
779. Chương 779 : Phật Âm Thiện Xướng.(1) 08-09-2014 155
780. Chương 780 : Phật Âm Thiện Xướng.(2) 08-09-2014 159
781. Chương 781 : Phật Âm Thiện Xướng.(3) 08-09-2014 145
782. Chương 782 : Phật Âm Thiện Xướng.(4) 08-09-2014 150
783. Chương 783 : Phật Khí.(1) 08-09-2014 163
784. Chương 784 : Phật Khí.(2) 08-09-2014 158
785. Chương 785 : Phật Khí.(3) 08-09-2014 150
786. Chương 786 : Phật Khí.(4) 08-09-2014 165
787. Chương 787 : Phật Khí.(5) 08-09-2014 159
788. Chương 788 : Bất Ly Bất Khí.(1) 08-09-2014 165
789. Chương 789 : Bất Ly Bất Khí.(2) 08-09-2014 130
790. Chương 790 : Thương Lượng.(1) 08-09-2014 166
791. Chương 791 : Thương Lượng.(2) 08-09-2014 149
792. Chương 792 : Kết Già!(1) 08-09-2014 134
793. Chương 793 : Kết Già!(2) 08-09-2014 157
794. Chương 794 : Kết Già!(3) 08-09-2014 148
795. Chương 795 : Thần Thông Phật Gia.(1) 08-09-2014 160
796. Chương 796 : Thần Thông Phật Gia.(2) 08-09-2014 159
797. Chương 797 : Ngũ Nhãn Thông. (1) 08-09-2014 165
798. Chương 798 : Ngũ Nhãn Thông. (2) 08-09-2014 161
799. Chương 799 : Ngũ Nhãn Thông. (3) 08-09-2014 155
800. Chương 800 : Ngũ Nhãn Thông. (4) 08-09-2014 150
801. Chương 801 : Bão Táp.(1) 08-09-2014 153
802. Chương 802 : Bão Táp.(2) 08-09-2014 157
803. Chương 803 : Đến Tả Cống.(1) 08-09-2014 155
804. Chương 804 : Đến Tả Cống.(2) 08-09-2014 154
805. Chương 805 : Thôn Mã Cát.(1) 08-09-2014 155
806. Chương 806 : Thôn Mã Cát.(2) 08-09-2014 154
807. Chương 807 : Thôn Mã Cát.(3) 08-09-2014 157
808. Chương 808 : Thôn Mã Cát.(4) 08-09-2014 158
809. Chương 809 : Thôn Mã Cát.(5) 08-09-2014 158
810. Chương 810 : Đội Leo Núi.(1) 08-09-2014 161
811. Chương 811 : Đội Leo Núi.(2) 08-09-2014 153
812. Chương 812 : Phúc Tướng.(1) 08-09-2014 149
813. Chương 813 : Phúc Tướng.(2) 08-09-2014 153
814. Chương 814 : Người Được Để Cử 08-09-2014 156
815. Chương 815 : Tuyết Sơn (1) 08-09-2014 151
816. Chương 816 : Tuyết Sơn (2) 08-09-2014 159
817. Chương 817 : Tuyết Sơn (3) 08-09-2014 153
818. Chương 818 : Tuyết Sơn (4) 08-09-2014 163
819. Chương 819 : Tuyết Sơn (5) 08-09-2014 153
820. Chương 820 : Tuyết Sơn (6) 08-09-2014 155
821. Chương 821 : Tuyết Sơn (7) 08-09-2014 146
822. Chương 822 : Tuyết Sơn (8) 08-09-2014 156
823. Chương 823 : Tuyết Sơn (9) 08-09-2014 166
824. Chương 824 : Tuyết Sơn (10) 08-09-2014 159
825. Chương 825 : Con Mồi.(1) 08-09-2014 165
826. Chương 826 : Con Mồi.(2) 08-09-2014 148
827. Chương 827 : Kim Điêu.(1) 08-09-2014 163
828. Chương 828 : Kim Điêu.(2) 08-09-2014 161
829. Chương 829 : Kim Điêu.(3) 08-09-2014 162
830. Chương 830 : Kim Điêu.(4) 08-09-2014 157
831. Chương 831 : Kim Điêu.(5) 08-09-2014 161
832. Chương 832 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(1) 08-09-2014 157
833. Chương 833 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(2) 08-09-2014 170
834. Chương 834 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(3) 08-09-2014 149
835. Chương 835 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(4) 08-09-2014 163
836. Chương 836 : Chuyện Vạn Vật Trên Thế Gian.(5) 08-09-2014 146
837. Chương 837 : Linh Tính.(1) 08-09-2014 154
838. Chương 838 : Linh Tính.(2) 08-09-2014 158
839. Chương 839 : Chim Điêu Non. (1) 08-09-2014 159
840. Chương 840 : Chim Điêu Non. (2) 08-09-2014 143
841. Chương 841 : Chim Điêu Non. (3) 08-09-2014 163
842. Chương 842 : Chim Điêu Non. (4) 08-09-2014 166
843. Chương 843 : Chim Điêu Non. (5) 08-09-2014 155
844. Chương 844 : Biệt Ly. (1) 08-09-2014 166
845. Chương 845 : Biệt Ly. (2) 08-09-2014 152
846. Chương 846 : Biệt Ly. (3) 08-09-2014 153
847. Chương 847 : Biệt Ly. (4) 08-09-2014 161
848. Chương 848 : Biệt Ly. (5) 08-09-2014 162
849. Chương 849 : Biệt Ly. (6) 08-09-2014 154
850. Chương 850 : Biệt Ly. (7) 08-09-2014 154
851. Chương 851 : Biệt Ly. (8) 08-09-2014 151
852. Chương 852 : Biệt Ly. (9) 08-09-2014 159
853. Chương 853 : Trở Về Nhà. (1) 08-09-2014 161
854. Chương 854 : Trở Về Nhà. (2) 08-09-2014 157
855. Chương 855 : Trở Về Nhà. (3) 08-09-2014 161
856. Chương 856 : Trở Về Nhà. (4) 08-09-2014 151
857. Chương 857 : Linh Tính 08-09-2014 162
858. Chương 858 : Long Phượng Thai.(1) 08-09-2014 151
859. Chương 859 : Long Phượng Thai.(2) 08-09-2014 153
860. Chương 860 : Long Phượng Thai.(3) 08-09-2014 147
861. Chương 861 : Long Phượng Thai.(4) 08-09-2014 151
862. Chương 862 : Tin Tức. (1) 08-09-2014 159
863. Chương 863 : Tin Tức. (2) 08-09-2014 160
864. Chương 864 : Thật Giả. (1) 08-09-2014 157
865. Chương 865 : Thật Giả. (2) 08-09-2014 164
866. Chương 866 : Thật Giả. (3) 08-09-2014 153
867. Chương 867 : Thật Giả. (4) 08-09-2014 154
868. Chương 868 : Thật Giả. (5) 08-09-2014 160
869. Chương 869 : Thật Giả. (6) 08-09-2014 148
870. Chương 870 : Thật Giả. (7) 08-09-2014 155
871. Chương 871 : Thật Giả. (8) 08-09-2014 144
872. Chương 872 : Trang Bị Nuôi Ưng.(1) 08-09-2014 157
873. Chương 873 : Trang Bị Nuôi Ưng.(2) 08-09-2014 161
874. Chương 874 : Trang Bị Nuôi Ưng.(3) 08-09-2014 153
875. Chương 875 : Trang Bị Nuôi Ưng.(4) 08-09-2014 159
876. Chương 876 : Thầy Giáo?(1) 08-09-2014 147
877. Chương 877 : Thầy Giáo?(2) 08-09-2014 159
878. Chương 878 : Thầy Và Trò.(1) 08-09-2014 158
879. Chương 879 : Thầy Và Trò.(2) 08-09-2014 163
880. Chương 880 : Mời Khách. 08-09-2014 135
881. Chương 881 : Khí Thế.(1) 08-09-2014 151
882. Chương 882 : Khí Thế.(2) 08-09-2014 155
883. Chương 883 : Tạ Trưởng Phòng. (1) 08-09-2014 156
884. Chương 884 : Tạ Trưởng Phòng. (2) 08-09-2014 144
885. Chương 885 : Tạ Trưởng Phòng. (3) 08-09-2014 157
886. Chương 886 : Tạ Trưởng Phòng. (4) 08-09-2014 152
887. Chương 887 : Tôi Xong Rồi, Ngài Cứ Tùy Ý.(1) 08-09-2014 146
888. Chương 888 : Tôi Xong Rồi, Ngài Cứ Tùy Ý.(2) 08-09-2014 152
889. Chương 889 : Tọa Đàm.(1) 08-09-2014 165
890. Chương 890 : Tọa Đàm.(2) 08-09-2014 152
891. Chương 891 : Diễn Thuyết 08-09-2014 159
892. Chương 892 : Sự Kiện Giẫm Đạp.(1) 08-09-2014 150
893. Chương 893 : Sự Kiện Giẫm Đạp.(2) 08-09-2014 152
894. Chương 894 : Học Viên Văn Bác.(1) 08-09-2014 151
895. Chương 895 : Học Viên Văn Bác.(2) 08-09-2014 153
896. Chương 896 : Phá Gia Chi Tử. (1) 08-09-2014 160
897. Chương 897 : Phá Gia Chi Tử. (2) 08-09-2014 160
898. Chương 898 : Phá Gia Chi Tử. (3) 08-09-2014 148
899. Chương 899 : Phá Gia Chi Tử. (3) 08-09-2014 125
900. Chương 900 : Sơ Hở.(1) 08-09-2014 162
901. Chương 901 : Sơ Hở.(2) 08-09-2014 162
902. Chương 902 : Sơn Mộc.(1) 08-09-2014 154
903. Chương 903 : Sơn Mộc.(2) 08-09-2014 149
904. Chương 904 : Chiến Tích 08-09-2014 160
905. Chương 905 : Phương Pháp Phối Chế.(1) 08-09-2014 152
906. Chương 906 : Phương Pháp Phối Chế (2) 08-09-2014 151
907. Chương 907 : Hoàn Cảnh Đầu Tư (1) 08-09-2014 154
908. Chương 908 : Hoàn Cảnh Đầu Tư (2) 08-09-2014 148
909. Chương 909 : Phỏng Chế Giá Cao 08-09-2014 165
910. Chương 910 : Liên Hợp Chất Pháp (1) 08-09-2014 158
911. Chương 911 : Liên Hợp Chấp Pháp.(2) 08-09-2014 142
912. Chương 912 : Tình Thế.(1) 08-09-2014 152
913. Chương 913 : Tình Thế.(2) 08-09-2014 153
914. Chương 914 : Tình Thế.(3) 08-09-2014 163
915. Chương 915 : Tình Thế.(4) 08-09-2014 146
916. Chương 916 : Tình Thế.(5) 08-09-2014 165
917. Chương 917 : Tình Thế.(6) 08-09-2014 152
918. Chương 918 : Bối Cảnh.(1) 08-09-2014 141
919. Chương 919 : Bối Cảnh.(2) 08-09-2014 136
920. Chương 920 : Thương Nghị.(1) 08-09-2014 147
921. Chương 921 : Thương Nghị.(2) 08-09-2014 156
922. Chương 922 : Thủ Pháp Giang Hồ.(1) 08-09-2014 154
923. Chương 923 : Thủ Pháp Giang Hồ.(2) 08-09-2014 157
924. Chương 924 : Thử Tay Nghề.(1) 08-09-2014 158
925. Chương 925 : Thử Tay Nghề.(2) 08-09-2014 157
926. Chương 926 : Châm Cứu.(1) 08-09-2014 164
927. Chương 927 : Châm Cứu.(2) 08-09-2014 149
928. Chương 928 : Châm Cứu.(3) 08-09-2014 160
929. Chương 929 : Châm Cứu.(4) 08-09-2014 177
930. Chương 930 : Châm Cứu.(5) 08-09-2014 154
931. Chương 931 : Thần Kỳ.(1) 08-09-2014 152
932. Chương 932 : Thần Kỳ.(2) 08-09-2014 168
933. Chương 933 : Khám Phá.(1) 08-09-2014 166
934. Chương 934 : Khám Phá.(2) 08-09-2014 168
935. Chương 935 : Khiêm Tốn. 08-09-2014 157
936. Chương 936 : Tám Ngày Phú Quý.(1) 08-09-2014 163
937. Chương 937 : Tám Ngày Phú Quý.(2) 08-09-2014 90
938. Chương 938 : Thỉnh Cầu Của Cha Vợ.(1) 08-09-2014 154
939. Chương 939 : Thỉnh Cầu Của Cha Vợ.(2) 08-09-2014 176
940. Chương 940 : Nam Phi.(1) 08-09-2014 159
941. Chương 941 : Nam Phi.(2) 08-09-2014 159
942. Chương 942 : Nam Phi.(3) 08-09-2014 155
943. Chương 943 : Châu Phi Khóc.(1) 08-09-2014 156
944. Chương 944 : Châu Phi Khóc.(2) 08-09-2014 161
945. Chương 945 : Giao Dịch Hột Xoàn.(1) 08-09-2014 148
946. Chương 946 : Giao Dịch Hột Xoàn.(2) 08-09-2014 150
947. Chương 947 : Giao Dịch Hột Xoàn.(3) 08-09-2014 139
948. Chương 948 : Giao Dịch Hột Xoàn 08-09-2014 153
949. Chương 949 : Giao Dịch Hột Xoàn.(5) 08-09-2014 151
950. Chương 950 : Giao Dịch Hột Xoàn(6) 08-09-2014 165
951. Chương 951 : Người Điên Mục Pháp (1) 08-09-2014 158
952. Chương 952 : Người Điên Mục Pháp (2) 08-09-2014 160
953. Chương 953 : Mỏ Quặng Kim Cương (1) 08-09-2014 101
954. Chương 954 : Mỏ Quặng Kim Cương (2) 08-09-2014 158
955. Chương 955 : Mỏ Quặng Kim Cương (3) 08-09-2014 160
956. Chương 956 : Mối Nguy.(1) 08-09-2014 158
957. Chương 957 : Mối Nguy.(2) 08-09-2014 158
958. Chương 958 : Mối Nguy.(3) 08-09-2014 162
959. Chương 959 : Mối Nguy.(4) 08-09-2014 165
960. Chương 960 : Mối Nguy.(5) 08-09-2014 164
961. Chương 961 : Khắp Nơi Di Chuyển (1) 08-09-2014 161
962. Chương 962 : Khắp Nơi Di Chuyển (2) 08-09-2014 151
963. Chương 963 : Khắp Nơi Di Chuyển (3) 08-09-2014 156
964. Chương 964 : Phong Bạo Trên Biển (1) 08-09-2014 94
965. Chương 965 : Phong Bạo Trên Biển (2) 08-09-2014 157
966. Chương 966 : Gặp Rủi Ro 08-09-2014 144
967. Chương 967 : Một Đường Sinh Cơ (1) 08-09-2014 173
968. Chương 968 : Một Đường Sinh Cơ (2) 08-09-2014 159
969. Chương 969 : Một Đường Sinh Cơ (3) 08-09-2014 151
970. Chương 970 : Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (1) 08-09-2014 156
971. Chương 971 : Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết (2) 08-09-2014 144
972. Chương 972 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (1) 08-09-2014 145
973. Chương 973 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (2) 08-09-2014 152
974. Chương 974 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (3) 08-09-2014 168
975. Chương 975 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang (4) 08-09-2014 150
976. Chương 976 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang.(5) 08-09-2014 162
977. Chương 977 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang.(6) 08-09-2014 151
978. Chương 978 : Sinh Tồn Trên Đảo Hoang.(7) 08-09-2014 158
979. Chương 979 : Đầu Lâu.(1) 08-09-2014 146
980. Chương 980 : Đầu Lâu.(2) 08-09-2014 159
981. Chương 981 : Sơn Động. 08-09-2014 168
982. Chương 982 : Kim Cương. (1) 08-09-2014 162
983. Chương 983 : Kim Cương. (2) 08-09-2014 170
984. Chương 984 : Kim Cương. (3) 08-09-2014 146
985. Chương 985 : Kim Cương. (4) 08-09-2014 163
986. Chương 986 : Kim Cương 08-09-2014 147
987. Chương 987 : Kim Cương. 08-09-2014 146
988. Chương 988 : Mộ Huyệt 08-09-2014 156
989. Chương 989 : Bảo Tàng Hải Tặc 08-09-2014 153
990. Chương 990 : Bảo Tàng Hải Tặc 08-09-2014 147
991. Chương 991 : Bảo Tàng Hải Tặc 08-09-2014 127
992. Chương 992 : Bảo Tàng Hải Tặc (4) 08-09-2014 157
993. Chương 993 : Bảo Tàng Hải Tặc (5) 08-09-2014 153
994. Chương 994 : Bảo Tàng Hải Tặc (6) 08-09-2014 142
995. Chương 995 : Tấn Cấp Linh Khí 08-09-2014 141
996. Chương 996 08-09-2014 148
997. Chương 997 : Hi Vọng 08-09-2014 148
998. Chương 998 : Hi Vọng (2) 08-09-2014 159
999. Chương 999 : Sinh Mệnh. (1) 08-09-2014 157
1000. Chương 1000 : Sinh Mệnh. (2) 08-09-2014 171
1001. Chương 1001 : Lăng Trì.(1) 08-09-2014 152
1002. Chương 1002 : Lăng Trì.(2) 08-09-2014 148
1003. Chương 1003 : Lăng Trì.(3) 08-09-2014 150
1004. Chương 1004 : Trở Về Nhà. (1) 08-09-2014 140
1005. Chương 1005 : Trở Về Nhà. (2) 08-09-2014 134
1006. Chương 1006 : Trở Về Nhà 3 08-09-2014 133
1007. Chương 1007 : Trở Về Nhà 4 08-09-2014 142
1008. Chương 1008 : Trở Về Nhà 5 08-09-2014 150
1009. Chương 1009 : Trở Về Nhà 6 08-09-2014 156
1010. Chương 1010 : An Bài.(1) 08-09-2014 154
1011. Chương 1011 : An Bài.(2) 08-09-2014 179
1012. Chương 1012 : Thân Tình.(1) 08-09-2014 164
1013. Chương 1013 : Thân Tình.(2) 08-09-2014 148
1014. Chương 1014 : Thân Tình.(3) 08-09-2014 158
1015. Chương 1015 : Thân Tình.(4) 08-09-2014 159
1016. Chương 1016 : Bảo Mẫu.(1) 08-09-2014 158
1017. Chương 1017 : Bảo Mẫu.(2) 08-09-2014 151
1018. Chương 1018 : Kết Nghĩa.(1) 08-09-2014 155
1019. Chương 1019 : Kết Nghĩa 08-09-2014 304
1020. Chương 1020 : Tin Tức. (1) 08-09-2014 129
1021. Chương 1021 : Tin Tức(1) 08-09-2014 148
1022. Chương 1022 : Tin Tức(2) 08-09-2014 126
1023. Chương 1023 : Tin Tức(3) 08-09-2014 165
1024. Chương 1024 : Tin Tức(4) 08-09-2014 159
1025. Chương 1025 : Tin Tức. (7) 08-09-2014 167
1026. Chương 1026 : Sỡ Hữu. (1) 08-09-2014 151
1027. Chương 1027 : Sở Hữu. (2) 08-09-2014 154
1028. Chương 1028 : Sỡ Hữu. (3) 08-09-2014 151
1029. Chương 1029 : Sỡ Hữu. (4) 08-09-2014 139
1030. Chương 1030 : Sỡ Hữu. (5) 08-09-2014 154
1031. Chương 1031 : Chỗ Sơ Suất.(1) 08-09-2014 170
1032. Chương 1032 : Chỗ Sơ Suất.(2) 08-09-2014 162
1033. Chương 1033 : Thanh Danh.(1) 08-09-2014 146
1034. Chương 1034 : Thanh Danh.(2) 08-09-2014 155
1035. Chương 1035 : Bố Cục. (1) 08-09-2014 155
1036. Chương 1036 : Bố Cục. (2) 08-09-2014 157
1037. Chương 1037 : Bố Cục. (3) 08-09-2014 154
1038. Chương 1038 : Bố Cục. (4) 08-09-2014 165
1039. Chương 1039 : Bố Cục. (5) 08-09-2014 157
1040. Chương 1040 : Bố Cục. (6) 08-09-2014 156
1041. Chương 1041 : Trao Đổi.(1) 08-09-2014 154
1042. Chương 1042 : Trao Đổi.(2) 08-09-2014 139
1043. Chương 1043 : Người Không Muốn Gặp Nhất 08-09-2014 154
1044. Chương 1044 : Công Bằng.(1) 08-09-2014 159
1045. Chương 1045 : Công Bằng.(2) 08-09-2014 156
1046. Chương 1046 : Người Ngốc Nhiều Tiền. (1) 08-09-2014 159
1047. Chương 1047 : Người Ngốc Nhiều Tiền. (2) 08-09-2014 149
1048. Chương 1048 : Người Ngốc Nhiều Tiền. (3) 08-09-2014 151
1049. Chương 1049 : Tố Cựu 08-09-2014 155
1050. Chương 1050 : Vò Gốm. (1) 08-09-2014 153
1051. Chương 1051 : Vò Gốm. (2) 08-09-2014 153
1052. Chương 1052 : Vò Gốm. (3) 08-09-2014 160
1053. Chương 1053 : Giá Trên Trời. (1) 08-09-2014 147
1054. Chương 1054 : Giá Trên Trời. (2) 08-09-2014 157
1055. Chương 1055 : Giá Trên Trời. (3) 08-09-2014 160
1056. Chương 1056 : Giá Trên Trời. (4) 08-09-2014 161
1057. Chương 1057 : Quỹ Ngân Sách 08-09-2014 161
1058. Chương 1058 : Phong Ba.(1) 08-09-2014 161
1059. Chương 1059 : Phong Ba.(2) 08-09-2014 165
1060. Chương 1060 : Phong Ba.(3) 08-09-2014 154
1061. Chương 1061 : Phong Ba.(4) 08-09-2014 165
1062. Chương 1062 : Phong Ba.(5) 08-09-2014 156
1063. Chương 1063 : Dân Tộc Ti Tiện. (1) 08-09-2014 154
1064. Chương 1064 : Dân Tộc Ti Tiện. (2) 08-09-2014 161
1065. Chương 1065 : Dân Tộc Ti Tiện. (3) 08-09-2014 151
1066. Chương 1066 : Dư Âm.(1) 08-09-2014 165
1067. Chương 1067 : Dư Âm.(2) 08-09-2014 164
1068. Chương 1068 : Dư Âm.(3) 08-09-2014 161
1069. Chương 1069 : Đồ Vàng Mã. (1) 08-09-2014 165
1070. Chương 1070 : Đồ Vàng Mã. (2) 08-09-2014 160
1071. Chương 1071 : Đồ Vàng Mã. (3) 08-09-2014 156
1072. Chương 1072 : Đồ Vàng Mã. (4) 08-09-2014 150
1073. Chương 1073 : Đồ Vàng Mã. (5) 08-09-2014 159
1074. Chương 1074 : Người Ngọc 08-09-2014 166
1075. Chương 1075 : Hiến Tặng.(1) 08-09-2014 155
1076. Chương 1076 : Hiến Tặng.(2) 08-09-2014 152
1077. Chương 1077 : Học Đến Lúc Dùng 08-09-2014 144
1078. Chương 1078 : Đội Khảo Cổ.(1) 08-09-2014 155
1079. Chương 1079 : Đội Khảo Cổ.(2) 08-09-2014 154
1080. Chương 1080 : Nhìn Thấy Mà Giật Mình 08-09-2014 156
1081. Chương 1081 : Một Góc Của Băng Sơn. (1 ) 08-09-2014 152
1082. Chương 1082 : Một Góc Của Băng Sơn. (2) 08-09-2014 146
1083. Chương 1083 : Một Góc Của Băng Sơn. (3) 08-09-2014 154
1084. Chương 1084 : Một Góc Của Băng Sơn. (4) 08-09-2014 146
1085. Chương 1085 : Một Góc Của Băng Sơn. (5) 08-09-2014 166
1086. Chương 1086 : Mộ Thất.(1) 08-09-2014 159
1087. Chương 1087 : Mộ Thất.(2) 08-09-2014 161
1088. Chương 1088 : Thạch Quan. (Quan Tài Đá) 08-09-2014 158
1089. Chương 1089 : Nhân Tuẫn. (Tuẫn Táng) (1) 08-09-2014 158
1090. Chương 1090 : Nhân Tuẫn. (Tuẫn Táng) (2) 08-09-2014 154
1091. Chương 1091 : Minh Đăng 08-09-2014 158
1092. Chương 1092 : Đào Sa.(1) 08-09-2014 162
1093. Chương 1093 : Đào Sa.(2) 08-09-2014 163
1094. Chương 1094 : Hoàng Tràng Đề Thấu. (1) 08-09-2014 157
1095. Chương 1095 : Hoàng Tràng Đề Thấu. (2) 08-09-2014 157
1096. Chương 1096 : Hoàng Tràng Đề Thấu. (3) 08-09-2014 157
1097. Chương 1097 : Đại Phiền Toái 08-09-2014 157
1098. Chương 1098 : Tâm Lý Dân Cờ Bạc 08-09-2014 162
1099. Chương 1099 : Mở Nắp Quan Tài.(1) 08-09-2014 153
1100. Chương 1100 : Mở Nắp Quan Tài.(2) 08-09-2014 159
1101. Chương 1101 : Quan Tài Đồng, Hòm Quan Tài.(1) 08-09-2014 163
1102. Chương 1102 : Quan Tài Đồng, Hòm Quan Tài.(2) 08-09-2014 158
1103. Chương 1103 : Mộ Đế Vương 08-09-2014 159
1104. Chương 1104 : Bằng Hữu (1) 08-09-2014 155
1105. Chương 1105 : Bằng Hữu (2) 08-09-2014 154
1106. Chương 1106 : Bản Đồ Hàng Hải (1) 08-09-2014 164
1107. Chương 1107 : Bản Đồ Hàng Hải (2) 08-09-2014 157
1108. Chương 1108 : Bản Đồ Hàng Hải (3) 08-09-2014 153
1109. Chương 1109 : Phân Tích 08-09-2014 157
1110. Chương 1110 : Vùng Biển Ma Quỷ (1) 08-09-2014 151
1111. Chương 1111 : Vùng Biển Ma Quỷ (2) 08-09-2014 163
1112. Chương 1112 : Núi Lửa Đáy Biển 08-09-2014 152
1113. Chương 1113 : Sinh Vật? (1) 08-09-2014 158
1114. Chương 1114 : Sinh Vật? (2) 08-09-2014 169
1115. Chương 1115 : Suy Đoán 08-09-2014 158
1116. Chương 1116 : Đạn Đạo Tập Kích (1) 08-09-2014 166
1117. Chương 1117 : Đạn Đạo Tập Kích (2) 08-09-2014 154
1118. Chương 1118 : Đạn Đạo Tập Kích (3) 08-09-2014 151
1119. Chương 1119 : Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 08-09-2014 165
1120. Chương 1120 : Kế Hoạch Hành Động (1) 08-09-2014 151
1121. Chương 1121 : Kế Hoạch Hành Động (2) 08-09-2014 159
1122. Chương 1122 : Kế Hoạch Hành Động (3) 08-09-2014 160
1123. Chương 1123 : Bom Nổ Dưới Nước 08-09-2014 148
1124. Chương 1124 : Vây Quét 08-09-2014 166
1125. Chương 1125 : Tử Vong Thảm Trọng (1) 08-09-2014 155
1126. Chương 1126 : Tử Vong Thảm Trọng (2) 08-09-2014 156
1127. Chương 1127 : Đối Sách (1) 08-09-2014 160
1128. Chương 1128 : Đối Sách (2) 08-09-2014 158
1129. Chương 1129 : Uy Lực Của Vân Bạo Đạn 08-09-2014 156
1130. Chương 1130 : Ảnh Hưởng Sau Đó 08-09-2014 152
1131. Chương 1131 : Thẳng Lợi Trở Về 08-09-2014 148
1132. Chương 1132 : Thẳng Lợi Trở Về (2) 08-09-2014 148
1133. Chương 1133 : Bằng Hữu 08-09-2014 145
1134. Chương 1134 : Chúc Mừng (1) 08-09-2014 151
1135. Chương 1135 : Chúc Mừng (2) 08-09-2014 152
1136. Chương 1136 : Tề Tụ 08-09-2014 142
1137. Chương 1137 : Viện Sĩ (1) 08-09-2014 148
1138. Chương 1138 : Viện Sĩ (2) 08-09-2014 145
1139. Chương 1139 : Tiến Đấu Kiếm 08-09-2014 158
1140. Chương 1140 : Đoàn Du Lịch Tây Tạng (1) 08-09-2014 155
1141. Chương 1141 : Đoàn Du Lịch Tây Tạng (2) 08-09-2014 148
1142. Chương 1142 : Thăm Lại Chốn Xưa 08-09-2014 152
1143. Chương 1143 : Điển Lễ Tọa Sàng (1) 08-09-2014 157
1144. Chương 1144 : Điển Lễ Tọa Sàng (2) 08-09-2014 152
1145. Chương 1145 : Kiếp Trước Kiếp Này 08-09-2014 141
1146. Chương 1146 : Tiền Sinh Kim Thế 08-09-2014 145
1147. Chương 1147 : Vết Thương Do Súng Bắn (1) 08-09-2014 155
1148. Chương 1148 : Vết Thương Do Súng Bắn (2) 08-09-2014 151
1149. Chương 1149 : Người Săn Trộm 08-09-2014 157
1150. Chương 1150 : Người Săn Trộm (2) 08-09-2014 150
1151. Chương 1151 : Nội Chiến (1) 08-09-2014 149
1152. Chương 1152 : Nội Chiến (2) 08-09-2014 151
1153. Chương 1153 : Nội Chiến (3) 08-09-2014 150
1154. Chương 1154 : Nội Chiến (4) 08-09-2014 152
1155. Chương 1155 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (1) 08-09-2014 163
1156. Chương 1156 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (2) 08-09-2014 173
1157. Chương 1157 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (3) 08-09-2014 172
1158. Chương 1158 : Vì Ngày Mai Tương Sáng (4) 08-09-2014 174
1159. Chương 1159 : Sự Kỳ Diệu Của Sinh Mệnh (1) 08-09-2014 181
1160. Chương 1160 : Sự Kỳ Diệu Của Sinh Mệnh (2) 07-09-2014 207
Bình luận truyện

Hoàng Kim Đồng

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung