Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Mới nhất - Chương 76

(Điểm: 4/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

Thời Thượng cổ, Thiên Nguyên hai mươi vạn năm, tiết sướng giáng. Hoa Thần Tử Phân sau khi sinh hạ sinh con gái thì từ trần, trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt tình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong "thuỷ kính" bốn vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch.

Bốn ngàn năm sau, người con thứ của Thiên đế Hoả Thần Phượng Hoàng bị hai rơi vào "Thuỷ kính", đã được Cẩm Mịch ngay thơ cứu giúp, hơn một trăm năm ở chung, Hoả Thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch.Người con cả của Thiên đế là Dạ Thần và Hoả Thần Phượng Hoàng bất hoà với nhau, hắn vón muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp Hoả Thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút...

Nơi giao nhau giữa Thiên giới và Ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ, cú đánh cuối cùng không trúng đối phương mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch mà họ vô cùng yêu...Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay linh hồn vẫn còn vương vấn? Giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng người nàng yêu là ai? Thần tiên, yêu quái, người phàm, đâu mới là thân phận cuối cùng của nàng? . Hãy cùng đón đọc Hương Mật Tựa Khói Sương nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 08-09-2014 239
2. Chương 2 08-09-2014 199
3. Chương 3 08-09-2014 201
4. Chương 4 08-09-2014 192
5. Chương 5 08-09-2014 182
6. Chương 6 08-09-2014 150
7. Chương 7 08-09-2014 152
8. Chương 8 08-09-2014 122
9. Chương 9 08-09-2014 114
10. Chương 10 08-09-2014 120
11. Chương 11 08-09-2014 100
12. Chương 12 08-09-2014 112
13. Chương 13 08-09-2014 116
14. Chương 14 08-09-2014 120
15. Chương 15 08-09-2014 114
16. Chương 16 08-09-2014 119
17. Chương 17 08-09-2014 115
18. Chương 18 08-09-2014 121
19. Chương 19 08-09-2014 115
20. Chương 20 08-09-2014 119
21. Chương 21 08-09-2014 113
22. Chương 22 08-09-2014 122
23. Chương 23 08-09-2014 114
24. Chương 24 08-09-2014 118
25. Chương 25 08-09-2014 105
26. Chương 26 08-09-2014 102
27. Chương 27 08-09-2014 105
28. Chương 28 08-09-2014 108
29. Chương 29 08-09-2014 104
30. Chương 30 08-09-2014 104
31. Chương 31 08-09-2014 117
32. Chương 32 08-09-2014 111
33. Chương 33 08-09-2014 111
34. Chương 34 08-09-2014 111
35. Chương 35 08-09-2014 100
36. Chương 36 08-09-2014 112
37. Chương 37 08-09-2014 108
38. Chương 38 08-09-2014 120
39. Chương 39 08-09-2014 94
40. Chương 40 08-09-2014 114
41. Chương 41 08-09-2014 120
42. Chương 42 08-09-2014 118
43. Chương 43 08-09-2014 116
44. Chương 44 08-09-2014 112
45. Chương 45 08-09-2014 113
46. Chương 46 08-09-2014 101
47. Chương 47 08-09-2014 122
48. Chương 48 08-09-2014 107
49. Chương 49 08-09-2014 102
50. Chương 50 08-09-2014 119
51. Chương 51 08-09-2014 106
52. Chương 52 08-09-2014 100
53. Chương 53 08-09-2014 100
54. Chương 54 08-09-2014 110
55. Chương 55 08-09-2014 107
56. Chương 56 08-09-2014 113
57. Chương 57 08-09-2014 114
58. Chương 58 08-09-2014 106
59. Chương 59 08-09-2014 92
60. Chương 60 08-09-2014 106
61. Chương 61 08-09-2014 112
62. Chương 62 08-09-2014 110
63. Chương 63 08-09-2014 108
64. Chương 64 08-09-2014 122
65. Chương 65 08-09-2014 134
66. Chương 66 08-09-2014 113
67. Chương 67 08-09-2014 131
68. Chương 68 08-09-2014 125
69. Chương 69 08-09-2014 126
70. Chương 70 08-09-2014 125
71. Chương 71 08-09-2014 126
72. Chương 72 08-09-2014 160
73. Chương 73 08-09-2014 131
74. Chương 74 08-09-2014 138
75. Chương 75 08-09-2014 139
76. Chương 76 - Phiên Ngoại 5 07-09-2014 227
Bình luận truyện

Hương Mật Tựa Khói Sương

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung