Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Mới nhất - Chương 76

(Điểm: 4/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

Thời Thượng cổ, Thiên Nguyên hai mươi vạn năm, tiết sướng giáng. Hoa Thần Tử Phân sau khi sinh hạ sinh con gái thì từ trần, trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt tình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong "thuỷ kính" bốn vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch.

Bốn ngàn năm sau, người con thứ của Thiên đế Hoả Thần Phượng Hoàng bị hai rơi vào "Thuỷ kính", đã được Cẩm Mịch ngay thơ cứu giúp, hơn một trăm năm ở chung, Hoả Thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch.Người con cả của Thiên đế là Dạ Thần và Hoả Thần Phượng Hoàng bất hoà với nhau, hắn vón muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp Hoả Thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút...

Nơi giao nhau giữa Thiên giới và Ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ, cú đánh cuối cùng không trúng đối phương mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch mà họ vô cùng yêu...Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay linh hồn vẫn còn vương vấn? Giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng người nàng yêu là ai? Thần tiên, yêu quái, người phàm, đâu mới là thân phận cuối cùng của nàng? . Hãy cùng đón đọc Hương Mật Tựa Khói Sương nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 08-09-2014 213
2. Chương 2 08-09-2014 176
3. Chương 3 08-09-2014 175
4. Chương 4 08-09-2014 171
5. Chương 5 08-09-2014 156
6. Chương 6 08-09-2014 135
7. Chương 7 08-09-2014 137
8. Chương 8 08-09-2014 108
9. Chương 9 08-09-2014 102
10. Chương 10 08-09-2014 108
11. Chương 11 08-09-2014 88
12. Chương 12 08-09-2014 100
13. Chương 13 08-09-2014 104
14. Chương 14 08-09-2014 106
15. Chương 15 08-09-2014 102
16. Chương 16 08-09-2014 108
17. Chương 17 08-09-2014 101
18. Chương 18 08-09-2014 111
19. Chương 19 08-09-2014 102
20. Chương 20 08-09-2014 108
21. Chương 21 08-09-2014 99
22. Chương 22 08-09-2014 107
23. Chương 23 08-09-2014 101
24. Chương 24 08-09-2014 104
25. Chương 25 08-09-2014 94
26. Chương 26 08-09-2014 90
27. Chương 27 08-09-2014 93
28. Chương 28 08-09-2014 97
29. Chương 29 08-09-2014 92
30. Chương 30 08-09-2014 93
31. Chương 31 08-09-2014 106
32. Chương 32 08-09-2014 98
33. Chương 33 08-09-2014 101
34. Chương 34 08-09-2014 98
35. Chương 35 08-09-2014 88
36. Chương 36 08-09-2014 99
37. Chương 37 08-09-2014 95
38. Chương 38 08-09-2014 105
39. Chương 39 08-09-2014 83
40. Chương 40 08-09-2014 100
41. Chương 41 08-09-2014 105
42. Chương 42 08-09-2014 104
43. Chương 43 08-09-2014 105
44. Chương 44 08-09-2014 101
45. Chương 45 08-09-2014 100
46. Chương 46 08-09-2014 88
47. Chương 47 08-09-2014 111
48. Chương 48 08-09-2014 97
49. Chương 49 08-09-2014 91
50. Chương 50 08-09-2014 107
51. Chương 51 08-09-2014 94
52. Chương 52 08-09-2014 89
53. Chương 53 08-09-2014 86
54. Chương 54 08-09-2014 99
55. Chương 55 08-09-2014 96
56. Chương 56 08-09-2014 98
57. Chương 57 08-09-2014 102
58. Chương 58 08-09-2014 93
59. Chương 59 08-09-2014 79
60. Chương 60 08-09-2014 95
61. Chương 61 08-09-2014 100
62. Chương 62 08-09-2014 98
63. Chương 63 08-09-2014 97
64. Chương 64 08-09-2014 110
65. Chương 65 08-09-2014 122
66. Chương 66 08-09-2014 101
67. Chương 67 08-09-2014 120
68. Chương 68 08-09-2014 110
69. Chương 69 08-09-2014 115
70. Chương 70 08-09-2014 113
71. Chương 71 08-09-2014 111
72. Chương 72 08-09-2014 147
73. Chương 73 08-09-2014 119
74. Chương 74 08-09-2014 125
75. Chương 75 08-09-2014 125
76. Chương 76 - Phiên Ngoại 5 07-09-2014 198
Bình luận truyện

Hương Mật Tựa Khói Sương

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung