Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Mới nhất - Chương 76

(Điểm: 4/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

Thời Thượng cổ, Thiên Nguyên hai mươi vạn năm, tiết sướng giáng. Hoa Thần Tử Phân sau khi sinh hạ sinh con gái thì từ trần, trước khi lâm chung đã cho kỳ nữ uống một viên tuyệt tình đan, giao cho thuộc hạ bảo vệ bí mật về kỳ nữ, rồi đem nàng giấu vào trong "thuỷ kính" bốn vạn năm. Kỳ nữ này mang danh Cẩm Mịch.

Bốn ngàn năm sau, người con thứ của Thiên đế Hoả Thần Phượng Hoàng bị hai rơi vào "Thuỷ kính", đã được Cẩm Mịch ngay thơ cứu giúp, hơn một trăm năm ở chung, Hoả Thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch.Người con cả của Thiên đế là Dạ Thần và Hoả Thần Phượng Hoàng bất hoà với nhau, hắn vón muốn lợi dụng Cẩm Mịch để bức hiếp Hoả Thần, nào ngờ lại bị Cẩm Mịch cuốn hút...

Nơi giao nhau giữa Thiên giới và Ma giới sâu thẳm không lường, cuộc chiến giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng nào ngờ, cú đánh cuối cùng không trúng đối phương mà cả hai lại đánh vào Cẩm Mịch mà họ vô cùng yêu...Cẩm Mịch đã hồn siêu phách tán hay linh hồn vẫn còn vương vấn? Giữa Hoả Thần và Dạ Thần cuối cùng người nàng yêu là ai? Thần tiên, yêu quái, người phàm, đâu mới là thân phận cuối cùng của nàng? . Hãy cùng đón đọc Hương Mật Tựa Khói Sương nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 08-09-2014 232
2. Chương 2 08-09-2014 194
3. Chương 3 08-09-2014 196
4. Chương 4 08-09-2014 187
5. Chương 5 08-09-2014 176
6. Chương 6 08-09-2014 147
7. Chương 7 08-09-2014 149
8. Chương 8 08-09-2014 118
9. Chương 9 08-09-2014 112
10. Chương 10 08-09-2014 117
11. Chương 11 08-09-2014 96
12. Chương 12 08-09-2014 108
13. Chương 13 08-09-2014 114
14. Chương 14 08-09-2014 117
15. Chương 15 08-09-2014 111
16. Chương 16 08-09-2014 116
17. Chương 17 08-09-2014 112
18. Chương 18 08-09-2014 118
19. Chương 19 08-09-2014 112
20. Chương 20 08-09-2014 116
21. Chương 21 08-09-2014 109
22. Chương 22 08-09-2014 118
23. Chương 23 08-09-2014 112
24. Chương 24 08-09-2014 115
25. Chương 25 08-09-2014 102
26. Chương 26 08-09-2014 99
27. Chương 27 08-09-2014 103
28. Chương 28 08-09-2014 105
29. Chương 29 08-09-2014 102
30. Chương 30 08-09-2014 102
31. Chương 31 08-09-2014 114
32. Chương 32 08-09-2014 108
33. Chương 33 08-09-2014 108
34. Chương 34 08-09-2014 109
35. Chương 35 08-09-2014 99
36. Chương 36 08-09-2014 109
37. Chương 37 08-09-2014 106
38. Chương 38 08-09-2014 117
39. Chương 39 08-09-2014 91
40. Chương 40 08-09-2014 111
41. Chương 41 08-09-2014 113
42. Chương 42 08-09-2014 114
43. Chương 43 08-09-2014 112
44. Chương 44 08-09-2014 109
45. Chương 45 08-09-2014 109
46. Chương 46 08-09-2014 97
47. Chương 47 08-09-2014 119
48. Chương 48 08-09-2014 104
49. Chương 49 08-09-2014 100
50. Chương 50 08-09-2014 116
51. Chương 51 08-09-2014 104
52. Chương 52 08-09-2014 98
53. Chương 53 08-09-2014 98
54. Chương 54 08-09-2014 107
55. Chương 55 08-09-2014 104
56. Chương 56 08-09-2014 109
57. Chương 57 08-09-2014 111
58. Chương 58 08-09-2014 103
59. Chương 59 08-09-2014 88
60. Chương 60 08-09-2014 103
61. Chương 61 08-09-2014 110
62. Chương 62 08-09-2014 107
63. Chương 63 08-09-2014 106
64. Chương 64 08-09-2014 119
65. Chương 65 08-09-2014 133
66. Chương 66 08-09-2014 110
67. Chương 67 08-09-2014 129
68. Chương 68 08-09-2014 121
69. Chương 69 08-09-2014 123
70. Chương 70 08-09-2014 122
71. Chương 71 08-09-2014 122
72. Chương 72 08-09-2014 156
73. Chương 73 08-09-2014 130
74. Chương 74 08-09-2014 135
75. Chương 75 08-09-2014 135
76. Chương 76 - Phiên Ngoại 5 07-09-2014 219
Bình luận truyện

Hương Mật Tựa Khói Sương

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung