Huyền Môn Phong Thần

Huyền Môn Phong Thần

Mới nhất - Chương 170

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện Huyền Môn Phong Thần của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm thuộc thể loại truyện tiên hiệp có chút thực có chút giả, ảo tưởng nhưng lại rất thật. Một không gian mênh mang. 

Hắn ngẫu nhiên bị đưa tới một thế giới khác, đoạt xá sống lại trong một thân thể mới, hắn từng bước đấu tranh sinh tồn, tăng tiến tu vi. 

Khi đã đứng trên đỉnh cao, hắn mới phát hiện ra rằng, sự "tái sinh" của mình không chỉ là một chuyện đơn giản như vậy. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. 

Trong bóng tối, một người đi tới từng bước một, nhắm hướng một mảnh ánh sáng yếu ớt xa xôi kia, tại phía sau hắn là tiếng bước chân càng thêm trầm trọng đi theo. Cùng theo dõi truyện online để khám phá nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Âm Hồn Cốc 25-05-2016 108
2. Chương 2 : Đoạt Đan 25-05-2016 50
3. Chương 3 : Chu Cáp Thôn Nguyệt Pháp 25-05-2016 49
4. Chương 4 : Chép Sách 25-05-2016 46
5. Chương 5 : Sát Thân 25-05-2016 45
6. Chương 6 : Nội Đấu 25-05-2016 38
7. Chương 7 : Liệt Viêm Phù 25-05-2016 38
8. Chương 8 : Trước Bách Thảo Đường Trồng Linh Mễ 25-05-2016 37
9. Chương 9 : Thôn Thổ 25-05-2016 78
10. Chương 10 : Phù Pháp 25-05-2016 88
11. Chương 11 : Hữu Nghị 25-05-2016 44
12. Chương 12 : Giảng Pháp 25-05-2016 45
13. Chương 13 : Thần Linh Đã Tiêu Thất 25-05-2016 38
14. Chương 14 : Câu Thần Triệu Lệnh Phù Trận 25-05-2016 43
15. Chương 15 : Nhiếp Thủy 25-05-2016 42
16. Chương 16 : Đại Sơn Pháp Ý 25-05-2016 42
17. Chương 17 : Sát Sinh Cùng Phóng Sinh 25-05-2016 37
18. Chương 18 : Hiểm Ác Đáng Sợ 25-05-2016 33
19. Chương 19 : Sinh Tử Đấu 25-05-2016 29
20. Chương 20 : Đan Khí Ngưng Thần 25-05-2016 36
21. Chương 21 : Đồ Phong 25-05-2016 39
22. Chương 22 : Đào Sơn 25-05-2016 38
23. Chương 23 : Mộc Sinh Hỏa 25-05-2016 37
24. Chương 24 : Sinh Tử 25-05-2016 41
25. Chương 25 : Gánh Vác 25-05-2016 37
26. Chương 26 : Gặp Trên Đường 25-05-2016 36
27. Chương 27 : Cổ Chấn 25-05-2016 34
28. Chương 28 : Hắc Chi Lĩnh 25-05-2016 36
29. Chương 29 : Đại Chiến 25-05-2016 36
30. Chương 30 : Bày Trận 25-05-2016 42
31. Chương 31 : Dẫn Linh Mệnh Thần 25-05-2016 38
32. Chương 32 : Triệu Thần 25-05-2016 46
33. Chương 33 : Xà Đồng Tử 25-05-2016 38
34. Chương 34 : Bốn Cảnh Giới Ngự Bảo 25-05-2016 41
35. Chương 35 : Vương Giác 25-05-2016 43
36. Chương 36 : Thôn Thiên Thanh Văn Trùng 25-05-2016 43
37. Chương 37 : Nghĩ Thành Linh Tướng 25-05-2016 42
38. Chương 38 : Vụ Hạp (Hẻm Núi Sương Mù) 25-05-2016 40
39. Chương 39 : Song Sát 25-05-2016 36
40. Chương 40 : Trừ Yêu 25-05-2016 37
41. Chương 41 : Ngư Nhân Tửu Lầu 25-05-2016 36
42. Chương 42 : Khách Sạn Của Hầu Lão Thái 25-05-2016 39
43. Chương 43 : Nội Ứng 25-05-2016 37
44. Chương 44 : Hai Nơi Sinh Tử 25-05-2016 39
45. Chương 45 : Thất Bảo Như Ý 25-05-2016 35
46. Chương 46 : Tứ Thủy 25-05-2016 39
47. Chương 47 : Thiên Bẩm Chi Quyền 25-05-2016 41
48. Chương 48 : Yêu Nô 25-05-2016 42
49. Chương 49 : Thánh Hiền​ 25-05-2016 40
50. Chương 50 : Ngoài Ý Muốn​ 25-05-2016 43
51. Chương 51 : Ngư Yêu 25-05-2016 42
52. Chương 52 : Huynh Muội 25-05-2016 41
53. Chương 53 : Ám Sát Quyết 25-05-2016 46
54. Chương 54 : Ba Loại Chủng Hỏa 25-05-2016 42
55. Chương 55 : Cảnh Báo 25-05-2016 41
56. Chương 56 : Trường Minh Đạo Trưởng 25-05-2016 38
57. Chương 57 : Thất Tình Ai Hỏa 25-05-2016 44
58. Chương 58 : Chủng Hỏa 25-05-2016 42
59. Chương 59 : Thú Tai 25-05-2016 43
60. Chương 60 : Giết Yêu 25-05-2016 44
61. Chương 61 : Ngộ Chiến 25-05-2016 43
62. Chương 62 : Diệt Sát 25-05-2016 34
63. Chương 63 : Thành Từ Trên Trời Giáng Xuống 25-05-2016 32
64. Chương 64 : Trúc Quyển 25-05-2016 35
65. Chương 65 : Song Thạch 25-05-2016 39
66. Chương 66 : Lão Nhân Cùng Khuyển Thủ Nhân(Người Đầu Chó) 25-05-2016 37
67. Chương 67 : Vô Cụ Quan 26-05-2016 37
68. Chương 68 : Thành Phá 26-05-2016 38
69. Chương 69 : Đi Xa 26-05-2016 42
70. Chương 70 : Thần Thức 26-05-2016 40
71. Chương 71 : Người Thứ Tư 26-05-2016 38
72. Chương 72 : Người Trong Mưa Gió 26-05-2016 35
73. Chương 73 : Dạy Học 26-05-2016 34
74. Chương 74 : Tượng Gỗ 26-05-2016 31
75. Chương 75 : Thần Tượng Trên Không Tướng Quân Phủ 26-05-2016 35
76. Chương 76 : Ngựa Nhảy Âm Dương 26-05-2016 43
77. Chương 77 : Giương Mắt Không Biết Con Đường Phía Trước 26-05-2016 27
78. Chương 78 : Thái Âm Trảm Linh Kiếm Quyết 26-05-2016 33
79. Chương 79 : Độn Đi 26-05-2016 39
80. Chương 80 : Quỷ Dị 26-05-2016 36
81. Chương 81 : Nam Thiên Môn 26-05-2016 37
82. Chương 82 : Loạn Chiến 26-05-2016 36
83. Chương 83 : Người Của Vạn Hóa Tông Môn 26-05-2016 37
84. Chương 84 : Quy Nguyên Tháp 26-05-2016 43
85. Chương 85 : Thần Linh Hóa Thân 26-05-2016 36
86. Chương 86 : Tháp Mở 26-05-2016 44
87. Chương 87 : Pháp Chú 26-05-2016 44
88. Chương 88 : Như Ý Phá Pháp 26-05-2016 42
89. Chương 89 : Chú, Trận, Trùng Phù 26-05-2016 38
90. Chương 90 : Long Nhảy Cửu Thiên Mưa Gió Sát 26-05-2016 39
91. Chương 91 : Cấm Pháp Trong Tháp 26-05-2016 38
92. Chương 92 : Tu Sĩ Gãy Cánh 26-05-2016 32
93. Chương 93 : Bốn Năm Lại Gặp 26-05-2016 37
94. Chương 94 : Chu Thanh, Phi Lô 26-05-2016 37
95. Chương 95 : Thu Đồ Đệ 26-05-2016 30
96. Chương 96 : Phá Trận, Tà Ma 26-05-2016 36
97. Chương 97 : Ngân Giáp Thi Mị 26-05-2016 39
98. Chương 98 : Đầu Của Phi Thiên Dạ Xoa 26-05-2016 38
99. Chương 99 : Ngự Thi Linh Quyết 26-05-2016 32
100. Chương 100 : Tiện Tay Sinh Pháp 26-05-2016 35
101. Chương 101 : Nghệ Vân Tôn Giả 26-05-2016 33
102. Chương 102 : Thỉnh Cầu 26-05-2016 39
103. Chương 103 : Tổ Linh Sơn 26-05-2016 41
104. Chương 104 : Con Đường Tu Hành 26-05-2016 43
105. Chương 105 : Ánh Mắt Trong Bóng Tối 26-05-2016 38
106. Chương 106 : Quỷ Yêu 26-05-2016 41
107. Chương 107 : Yêu Vương 26-05-2016 40
108. Chương 108 : Chém Yêu 26-05-2016 40
109. Chương 109 : Kết Bạn 26-05-2016 40
110. Chương 110 : Thần Nữ, Thận Ma 26-05-2016 38
111. Chương 111 : Dưới Vạn Thánh Sơn 26-05-2016 40
112. Chương 112 : Hỗn Loạn 26-05-2016 42
113. Chương 113 : Đấu Thi, Sát Ý 26-05-2016 44
114. Chương 114 : Chiến 26-05-2016 45
115. Chương 115 : Một Vạn Linh Năm Trăm Bảy Mươi Ba Hào (10573) 26-05-2016 41
116. Chương 116 : Thượng Thanh 26-05-2016 41
117. Chương 117 : Đại Hội Đạo Pháp 26-05-2016 47
118. Chương 118 : Càn Nguyên 26-05-2016 41
119. Chương 119 : Đấu Pháp 26-05-2016 43
120. Chương 120 : Dạy Đạo 26-05-2016 38
121. Chương 121 : Trợ Quyền 26-05-2016 42
122. Chương 122 : U Lâm Tàng Quỷ Chú (Trong Rừng Âm U Có Giấu Quỷ) 26-05-2016 33
123. Chương 123 : Xuất Đầu 26-05-2016 36
124. Chương 124 : Bàn Long Chân Nhân 26-05-2016 34
125. Chương 125 : Lí Do Thoái Thác Khác Nhau 26-05-2016 34
126. Chương 126 : Người Đã Chết 26-05-2016 36
127. Chương 127 : Khắc Phù 26-05-2016 34
128. Chương 128 : Tỏa Linh Chú 26-05-2016 35
129. Chương 129 : Tỏa Linh Chú 26-05-2016 35
130. Chương 130 : Sư Thúc 26-05-2016 38
131. Chương 131 : Khuynh Thiên Hỏa Diễm 26-05-2016 35
132. Chương 132 : Thanh Ngọc Cung Nữ Thịnh Hải Bình 26-05-2016 34
133. Chương 133 : Tà Niệm 26-05-2016 41
134. Chương 134 : Côn Ngọc Quan 26-05-2016 37
135. Chương 135 : Bình Phong 26-05-2016 41
136. Chương 136 : Khiêu Chiến 26-05-2016 41
137. Chương 137 : Băng Phách Hàn Quang Kiếm 26-05-2016 39
138. Chương 138 : Gần Hai Mươi Năm 26-05-2016 38
139. Chương 139 : Mấy Chuyện Trong Thư Quán 26-05-2016 34
140. Chương 140 : Kim Điểu 26-05-2016 36
141. Chương 141 : Hãy Làm Pháp Bảo Của Ngươi Sáng Lên Đi 26-05-2016 34
142. Chương 142 : Tuân Mệnh, Sư Phụ 26-05-2016 34
143. Chương 143 : Triệu Đồng 26-05-2016 39
144. Chương 144 : Cấm Thư 26-05-2016 35
145. Chương 145 : Đột Kích 26-05-2016 40
146. Chương 146 : Thi Mị Không Nghe Lời 26-05-2016 33
147. Chương 147 : Xa Bỉ 26-05-2016 32
148. Chương 148 : Chuẩn Bị 26-05-2016 35
149. Chương 149 : Trang Viên 26-05-2016 43
150. Chương 150 : Con Mắt, Vết Chân 26-05-2016 38
151. Chương 151 : Thanh Phong Động 26-05-2016 42
152. Chương 152 : Tái Nhập 26-05-2016 42
153. Chương 153 : Bị Hãm 26-05-2016 39
154. Chương 154 : Quỷ Dị 26-05-2016 44
155. Chương 155 : Phá Trận 26-05-2016 31
156. Chương 156 : Thực Tinh Khí, Nhiếp Hương Nguyện 26-05-2016 35
157. Chương 157 : Kim Đan 26-05-2016 42
158. Chương 158 : Hạ Sơn 26-05-2016 47
159. Chương 159 : Nhiếp Hồn 26-05-2016 35
160. Chương 160 : Sát 26-05-2016 37
161. Chương 161 : Nguyệt Nha Cốc 26-05-2016 36
162. Chương 162 : Tróc Phong 26-05-2016 38
163. Chương 163 : Phương Gia Thượng Tiểu 26-05-2016 47
164. Chương 164 : Uy Hiếp 26-05-2016 40
165. Chương 165 : Chiếu Ảnh Nhiếp Thần Kính 26-05-2016 41
166. Chương 166 : Ra Liêu Thành (Thượng) 26-05-2016 38
167. Chương 167 : Ra Liêu Thành (Trung) 26-05-2016 39
168. Chương 168 : Ra Liêu Thành (Hạ) 26-05-2016 39
169. Chương 169 : Nguyệt Nha Cốc 26-05-2016 79
170. Chương 170 : Phong Vận 26-05-2016 146
Bình luận truyện

Huyền Môn Phong Thần

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung