It's In His Kiss

It's In His Kiss

Mới nhất - Chương 22

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!) Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 02-08-2015 268
2. Chương 2 02-08-2015 141
3. Chương 3 02-08-2015 137
4. Chương 4 02-08-2015 127
5. Chương 5 02-08-2015 140
6. Chương 6 02-08-2015 128
7. Chương 7 02-08-2015 111
8. Chương 8 02-08-2015 113
9. Chương 9 02-08-2015 124
10. Chương 10 02-08-2015 115
11. Chương 11 02-08-2015 120
12. Chương 12 02-08-2015 125
13. Chương 13 02-08-2015 128
14. Chương 14 02-08-2015 124
15. Chương 15 02-08-2015 114
16. Chương 16 02-08-2015 109
17. Chương 17 02-08-2015 137
18. Chương 18 02-08-2015 138
19. Chương 19 02-08-2015 135
20. Chương 20 02-08-2015 137
21. Chương 21 02-08-2015 143
22. Chương 22 02-08-2015 354
Bình luận truyện

It's In His Kiss

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung