It's In His Kiss

It's In His Kiss

Mới nhất - Chương 22

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!) Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 02-08-2015 239
2. Chương 2 02-08-2015 118
3. Chương 3 02-08-2015 116
4. Chương 4 02-08-2015 108
5. Chương 5 02-08-2015 123
6. Chương 6 02-08-2015 108
7. Chương 7 02-08-2015 95
8. Chương 8 02-08-2015 95
9. Chương 9 02-08-2015 100
10. Chương 10 02-08-2015 98
11. Chương 11 02-08-2015 98
12. Chương 12 02-08-2015 102
13. Chương 13 02-08-2015 104
14. Chương 14 02-08-2015 102
15. Chương 15 02-08-2015 94
16. Chương 16 02-08-2015 92
17. Chương 17 02-08-2015 114
18. Chương 18 02-08-2015 115
19. Chương 19 02-08-2015 108
20. Chương 20 02-08-2015 116
21. Chương 21 02-08-2015 122
22. Chương 22 02-08-2015 314
Bình luận truyện

It's In His Kiss

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung