It's In His Kiss

It's In His Kiss

Mới nhất - Chương 22

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!) Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 02-08-2015 254
2. Chương 2 02-08-2015 130
3. Chương 3 02-08-2015 126
4. Chương 4 02-08-2015 118
5. Chương 5 02-08-2015 132
6. Chương 6 02-08-2015 119
7. Chương 7 02-08-2015 104
8. Chương 8 02-08-2015 105
9. Chương 9 02-08-2015 111
10. Chương 10 02-08-2015 106
11. Chương 11 02-08-2015 110
12. Chương 12 02-08-2015 114
13. Chương 13 02-08-2015 116
14. Chương 14 02-08-2015 113
15. Chương 15 02-08-2015 105
16. Chương 16 02-08-2015 101
17. Chương 17 02-08-2015 126
18. Chương 18 02-08-2015 128
19. Chương 19 02-08-2015 124
20. Chương 20 02-08-2015 126
21. Chương 21 02-08-2015 132
22. Chương 22 02-08-2015 333
Bình luận truyện

It's In His Kiss

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung