It's In His Kiss

It's In His Kiss

Mới nhất - Chương 22

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!) Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 02-08-2015 246
2. Chương 2 02-08-2015 123
3. Chương 3 02-08-2015 120
4. Chương 4 02-08-2015 111
5. Chương 5 02-08-2015 126
6. Chương 6 02-08-2015 111
7. Chương 7 02-08-2015 98
8. Chương 8 02-08-2015 99
9. Chương 9 02-08-2015 104
10. Chương 10 02-08-2015 100
11. Chương 11 02-08-2015 102
12. Chương 12 02-08-2015 107
13. Chương 13 02-08-2015 109
14. Chương 14 02-08-2015 106
15. Chương 15 02-08-2015 98
16. Chương 16 02-08-2015 94
17. Chương 17 02-08-2015 118
18. Chương 18 02-08-2015 119
19. Chương 19 02-08-2015 115
20. Chương 20 02-08-2015 121
21. Chương 21 02-08-2015 126
22. Chương 22 02-08-2015 323
Bình luận truyện

It's In His Kiss

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung