Khai quốc công tặc

Khai quốc công tặc

Mới nhất - Chương 330

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Giống với Đông Cung Chi Chủ, truyện Khai Quốc Công Tặc của tác giả Tửu Đồ mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang lại những tình tiết đầy kịch tính và cao trào.

*** 

Lời dẫn 

Đều nói Tùy vong bởi chốn này

Dòng thông nghìn dặm đến ngày nay

Thuyền rồng đài điện không điều tiếng

Hạ Vũ đem so kém mấy đây”

(Bài thơ: Biện Hà hoài cổ kỳ 2 của Bì Nhật Hưu)

Bì Nhật Hưu người Đường khi nghỉ lại bên sông Biện Thủy, đêm nghe tiếng chèo thuyền mà không ngủ được, cảm nhận được cuộc sống phồn hoa hơn so với ngày xưa, đã sáng tác nên một khúc "Biện Hà hoài cổ", lấy công lao và khuyết điểm của việc mở kênh đào để đánh giá. Một bài thơ này, thiên hạ truyền ca, nói một lời của Bì tiên sinh đã diễn tả được hết nguyên nhân suy vong của tiền triều. Lại không biết thất bại của tiền triều còn vượt xa một kênh đào có thể chịu tải, về phần tỉ mỉ trong đó, các vị hãy nghe tôi chậm rãi kể lại.

*** 

Mời các bạn cùng tiếp tục đón đọc truyện lịch sử hay để thưởng thức siêu phẩm này.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Lời Dẫn 14-05-2016 100
2. Chương 2 : Thành Nam (1) 14-05-2016 36
3. Chương 3 : Thành Nam (2) 14-05-2016 27
4. Chương 4 : Thành Nam (3) 14-05-2016 22
5. Chương 5 : Thành Nam (4) 14-05-2016 20
6. Chương 6 : Thành Nam (5) 14-05-2016 21
7. Chương 7 : Thành Nam (5) 14-05-2016 19
8. Chương 8 : Thành Nam (7) 14-05-2016 20
9. Chương 9 : Thành Nam (8) 14-05-2016 18
10. Chương 10 : Thành Nam (9) 14-05-2016 20
11. Chương 11 : Thành Nam (10) 14-05-2016 19
12. Chương 12 : Thành Nam (11) 14-05-2016 18
13. Chương 13 : Thành Nam (12) 14-05-2016 15
14. Chương 14 : Thành Nam (13) 14-05-2016 14
15. Chương 15 : Thành Nam (14) 14-05-2016 14
16. Chương 16 : Thành Nam (15) 14-05-2016 15
17. Chương 17 : Thành Nam (16) 14-05-2016 14
18. Chương 18 : Thành Nam (17) 14-05-2016 15
19. Chương 19 : Thành Nam (18) 14-05-2016 16
20. Chương 20 : Thành Nam (19) 14-05-2016 16
21. Chương 21 : Thành Nam (20) 14-05-2016 15
22. Chương 22 : Thành Nam (21) 14-05-2016 16
23. Chương 23 : Thành Nam (22) 14-05-2016 18
24. Chương 24 : Oanh Kha (1) 14-05-2016 16
25. Chương 25 : Oanh Kha (2) 14-05-2016 15
26. Chương 26 : Oanh Kha (3) 14-05-2016 15
27. Chương 27 : Oanh Kha (4) 14-05-2016 15
28. Chương 28 : Oanh Kha (5) 14-05-2016 15
29. Chương 29 : Oanh Kha (6) 14-05-2016 17
30. Chương 30 : Oanh Kha (7) 14-05-2016 17
31. Chương 31 : Oanh Kha (8) 14-05-2016 17
32. Chương 32 : Oanh Kha (9) 14-05-2016 16
33. Chương 33 : Oanh Kha (10) 14-05-2016 16
34. Chương 34 : Oanh Kha (11) 14-05-2016 16
35. Chương 35 : Oanh Kha (12) 14-05-2016 15
36. Chương 36 : Oanh Kha (13) 14-05-2016 15
37. Chương 37 : Oanh Kha (14) 14-05-2016 15
38. Chương 38 : Oanh Kha (15) 14-05-2016 15
39. Chương 39 : Oanh Kha (16) 14-05-2016 15
40. Chương 40 : Oanh Kha (17) 14-05-2016 15
41. Chương 41 : Oanh Kha (18) 14-05-2016 15
42. Chương 42 : Oanh Kha (19) 14-05-2016 14
43. Chương 43 : Oanh Kha (20) 14-05-2016 13
44. Chương 44 : Oanh Kha (21) 14-05-2016 13
45. Chương 45 : Oanh Kha (22) 14-05-2016 13
46. Chương 46 : Oanh Kha (23) 14-05-2016 14
47. Chương 47 : Oanh Kha (24) 14-05-2016 13
48. Chương 48 : Oanh Kha (25) 14-05-2016 15
49. Chương 49 : Oanh Kha (25) 14-05-2016 14
50. Chương 50 : Đông Môn (2) 14-05-2016 15
51. Chương 51 : Đông Môn (3) 14-05-2016 14
52. Chương 52 : Đông Môn (4) 14-05-2016 14
53. Chương 53 : Đông Môn (5) 14-05-2016 13
54. Chương 54 : Đông Môn (6) 14-05-2016 14
55. Chương 55 : Đông Môn (7) 14-05-2016 14
56. Chương 56 : Đông Môn (8) 14-05-2016 15
57. Chương 57 : Đông Môn (9) 14-05-2016 15
58. Chương 58 : Đông Môn (10) 14-05-2016 14
59. Chương 59 : Đông Môn (11) 14-05-2016 14
60. Chương 60 : Đông Môn (12) 14-05-2016 13
61. Chương 61 : Đông Môn (13) 14-05-2016 14
62. Chương 62 : Đông Môn (14) 14-05-2016 14
63. Chương 63 : Đông Môn (15) 14-05-2016 13
64. Chương 64 : Đông Môn (16) 14-05-2016 14
65. Chương 65 : Đông Môn (17) 14-05-2016 13
66. Chương 66 : Đông Môn (18) 14-05-2016 14
67. Chương 67 : Đông Môn (19) 14-05-2016 14
68. Chương 68 : Đông Môn (20) 14-05-2016 14
69. Chương 69 : Đông Môn (21) 14-05-2016 14
70. Chương 70 : Đông Môn (22) 14-05-2016 13
71. Chương 71 : Đông Môn (23) 14-05-2016 14
72. Chương 72 : Đông Môn (24) 14-05-2016 14
73. Chương 73 : Đông Môn (25) 14-05-2016 14
74. Chương 74 : Đông Môn (26) 14-05-2016 14
75. Chương 75 : Đông Môn (27) 14-05-2016 13
76. Chương 76 : Đông Môn (28) 14-05-2016 14
77. Chương 77 : Đông Môn (29) 14-05-2016 14
78. Chương 78 : Đông Môn (30) 14-05-2016 14
79. Chương 79 : Đông Môn (31) 14-05-2016 14
80. Chương 80 : Đông Môn (32) 14-05-2016 13
81. Chương 81 : Đông Môn (33) 14-05-2016 14
82. Chương 82 : Đông Môn (34) 14-05-2016 14
83. Chương 83 : Đông Môn (35) 14-05-2016 13
84. Chương 84 : Đông Môn (36) 14-05-2016 14
85. Chương 85 : Hồng Trần (1) 14-05-2016 13
86. Chương 86 : Hồng Trần (2) 14-05-2016 14
87. Chương 87 : Hồng Trần (3) 14-05-2016 14
88. Chương 88 : Hồng Trần (4) 14-05-2016 14
89. Chương 89 : Hồng Trần (5) 14-05-2016 13
90. Chương 90 : Hồng Trần (6) 14-05-2016 14
91. Chương 91 : Hồng Trần (7) 14-05-2016 13
92. Chương 92 : Hồng Trần (8) 14-05-2016 14
93. Chương 93 : Hồng Trần (9) 14-05-2016 13
94. Chương 94 : Hồng Trần (10) 14-05-2016 13
95. Chương 95 : Hồng Trần (11) 14-05-2016 13
96. Chương 96 : Hồng Trần (12) 14-05-2016 14
97. Chương 97 : Hồng Trần (13) 14-05-2016 14
98. Chương 98 : Hồng Trần (14) 14-05-2016 13
99. Chương 99 : Hồng Trần (15) 14-05-2016 14
100. Chương 100 : Hồng Trần (16) 14-05-2016 12
101. Chương 101 : Hồng Trần (17). 14-05-2016 12
102. Chương 102 : Hồng Trần (18). 14-05-2016 13
103. Chương 103 : Hồng Trần (19). 14-05-2016 13
104. Chương 104 : Hồng Trần (20). 14-05-2016 12
105. Chương 105 : Hồng Trần (21). 14-05-2016 13
106. Chương 106 : Đông Chí (1). 14-05-2016 12
107. Chương 107 : Đông Chí (2). 14-05-2016 13
108. Chương 108 : Đông Chí (3). 14-05-2016 11
109. Chương 109 : Đông Chí (4). 14-05-2016 13
110. Chương 110 : Đông Chí (5). 14-05-2016 12
111. Chương 111 : Đông Chí (6). 14-05-2016 13
112. Chương 112 : Đông Chí (7). 14-05-2016 13
113. Chương 113 : Đông Chí (8). 14-05-2016 13
114. Chương 114 : Đông Chí (9). 14-05-2016 15
115. Chương 115 : Đông Chí (10). 14-05-2016 13
116. Chương 116 : Đông Chí (11). 14-05-2016 12
117. Chương 117 : Đông Chí (12). 14-05-2016 16
118. Chương 118 : Đông Chí (13). 14-05-2016 12
119. Chương 119 : Đông Chí (14). 14-05-2016 56
120. Chương 120 : Đông Chí (15). 14-05-2016 59
121. Chương 121 : Đông Chí (16). 14-05-2016 54
122. Chương 122 : Đông Chí (17). 14-05-2016 17
123. Chương 123 : Đông Chí (18). 14-05-2016 12
124. Chương 124 : Đông Chí (19). 14-05-2016 13
125. Chương 125 : Đông Chí (20). 14-05-2016 13
126. Chương 126 : Đông Chí (21). 14-05-2016 12
127. Chương 127 : Đông Chí (22). 14-05-2016 13
128. Chương 128 : Đông Chí (23). 14-05-2016 13
129. Chương 129 : Đông Chí (24). 14-05-2016 12
130. Chương 130 : Tây Cố (1). 14-05-2016 13
131. Chương 131 : Tây Cố (2). 14-05-2016 13
132. Chương 132 : Tây Cố (3). 14-05-2016 12
133. Chương 133 : Tây Cố (4). 14-05-2016 13
134. Chương 134 : Tây Cố (5). 14-05-2016 12
135. Chương 135 : Tây Cố (6). 14-05-2016 12
136. Chương 136 : Tây Cố (7). 14-05-2016 20
137. Chương 137 : Tây Cố (8). 14-05-2016 13
138. Chương 138 : Tây Cố (9). 14-05-2016 13
139. Chương 139 : Tây Cố (10). 14-05-2016 13
140. Chương 140 : Tây Cố (11). 14-05-2016 15
141. Chương 141 : Tây Cố (12). 14-05-2016 13
142. Chương 142 : Tây Cố (13). 14-05-2016 13
143. Chương 143 : Chiết Liễu (1). 14-05-2016 13
144. Chương 144 : Chiết Liễu (2). 14-05-2016 13
145. Chương 145 : Chiết Liễu (3). 14-05-2016 13
146. Chương 146 : Chiết Liễu (4). 14-05-2016 12
147. Chương 147 : Chiết Liễu (5). 14-05-2016 12
148. Chương 148 : Chiết Liễu (6). 14-05-2016 13
149. Chương 149 : Chiết Liễu (7). 14-05-2016 14
150. Chương 150 : Chiết Liễu (8). 14-05-2016 13
151. Chương 151 : Chiết Liễu (9). 14-05-2016 13
152. Chương 152 : Chiết Liễu (10). 14-05-2016 12
153. Chương 153 : Chiết Liễu (11). 14-05-2016 12
154. Chương 154 : Chiết Liễu (14). 14-05-2016 12
155. Chương 155 : Chiết Liễu (15). 14-05-2016 13
156. Chương 156 : Chiết Liễu (16). 14-05-2016 18
157. Chương 157 : Chiết Liễu (17). 14-05-2016 13
158. Chương 158 : Chiết Liễu (18). 14-05-2016 12
159. Chương 159 : Chiết Liễu (19). 14-05-2016 13
160. Chương 160 : Chiết Liễu (20). 14-05-2016 12
161. Chương 161 : Chiết Liễu (21). 14-05-2016 13
162. Chương 162 : Chiết Liễu (22). 14-05-2016 13
163. Chương 163 : Chiết Liễu (23). 14-05-2016 13
164. Chương 164 : Chiết Liễu (24). 14-05-2016 13
165. Chương 165 : Chiết Liễu (25). 14-05-2016 13
166. Chương 166 : Đằng Uyên (1). 14-05-2016 13
167. Chương 167 : Đằng Uyên (2). 14-05-2016 12
168. Chương 168 : Đằng Uyên (3). 14-05-2016 11
169. Chương 169 : Đằng Uyên (4). 14-05-2016 16
170. Chương 170 : Đằng Uyên (5). 14-05-2016 14
171. Chương 171 : Đằng Uyên (6). 14-05-2016 14
172. Chương 172 : Đằng Uyên (7). 14-05-2016 14
173. Chương 173 : Đằng Uyên (8). 14-05-2016 13
174. Chương 174 : Đằng Uyên (9). 14-05-2016 13
175. Chương 175 : Đằng Uyên (10). 14-05-2016 13
176. Chương 176 : Đằng Uyên (11). 14-05-2016 12
177. Chương 177 : Đằng Uyên (12). 14-05-2016 11
178. Chương 178 : Đằng Uyên (13). 14-05-2016 12
179. Chương 179 : Đằng Uyên (14). 14-05-2016 11
180. Chương 180 : Đằng Uyên (15). 14-05-2016 13
181. Chương 181 : Đằng Uyên (16). 14-05-2016 13
182. Chương 182 : Đằng Uyên (17). 14-05-2016 13
183. Chương 183 : Đằng Uyên (18). 14-05-2016 13
184. Chương 184 : Đằng Uyên (19). 14-05-2016 12
185. Chương 185 : Đằng Uyên (20). 14-05-2016 13
186. Chương 186 : Đằng Uyên (22). 14-05-2016 13
187. Chương 187 : Đằng Uyên (23). 14-05-2016 13
188. Chương 188 : Đằng Uyên (24). 14-05-2016 16
189. Chương 189 : Đằng Uyên (25). 14-05-2016 13
190. Chương 190 : Đằng Uyên (26). 14-05-2016 13
191. Chương 191 : Đằng Uyên (27). 14-05-2016 13
192. Chương 192 : Đằng Uyên (28). 14-05-2016 13
193. Chương 193 : Đằng Uyên (29). 14-05-2016 13
194. Chương 194 : Đằng Uyên (30). 14-05-2016 13
195. Chương 195 : Đằng Uyên (31). 14-05-2016 13
196. Chương 196 : Đằng Uyên (32). 14-05-2016 13
197. Chương 197 : Đằng Uyên (33). 14-05-2016 13
198. Chương 198 : Tiết Thu (1) 14-05-2016 13
199. Chương 199 : Tiết Thu (2) 14-05-2016 13
200. Chương 200 : Tiết Thu (3) 14-05-2016 13
201. Chương 201 : Tiết Thu (4) 14-05-2016 13
202. Chương 202 : Tiết Thu (5) 14-05-2016 13
203. Chương 203 : Tiết Thu (6) 14-05-2016 16
204. Chương 204 : Tiết Thu (7) 14-05-2016 13
205. Chương 205 : Tiết Thu (8) 14-05-2016 13
206. Chương 206 : Tiết Thu (9) 14-05-2016 15
207. Chương 207 : Tiết Thu (10) 14-05-2016 15
208. Chương 208 : Tiết Thu (11) 14-05-2016 15
209. Chương 209 : Tiết Thu (12) 14-05-2016 14
210. Chương 210 : Tiết Thu (13) 14-05-2016 15
211. Chương 211 : Tiết Thu (14) 14-05-2016 15
212. Chương 212 : Tiết Thu (15) 14-05-2016 13
213. Chương 213 : Tiết Thu (16) 14-05-2016 20
214. Chương 214 : Tiết Thu (17) 14-05-2016 15
215. Chương 215 : Tiết Thu (18) 14-05-2016 13
216. Chương 216 : Tiết Thu (19) 14-05-2016 15
217. Chương 217 : Tiết Thu (20) 14-05-2016 14
218. Chương 218 : Tiết Thu (21) 14-05-2016 16
219. Chương 219 : Tiết Thu (22) 14-05-2016 13
220. Chương 220 : Tiết Thu (23) 14-05-2016 13
221. Chương 221 : Tiết Thu (24) 14-05-2016 13
222. Chương 222 : Tiết Thu (25) 14-05-2016 12
223. Chương 223 : Tiết Thu (26) 14-05-2016 12
224. Chương 224 : Tiết Thu (27) 14-05-2016 11
225. Chương 225 : Tiết Thu (28) 14-05-2016 12
226. Chương 226 : Tiết Thu (29) 14-05-2016 12
227. Chương 227 : Tiết Thu (30) 14-05-2016 12
228. Chương 228 : Tiết Thu (31) 14-05-2016 12
229. Chương 229 : Tiết Thu (32) 14-05-2016 13
230. Chương 230 : Tiết Thu (33) 14-05-2016 13
231. Chương 231 : Tiết Thu (34) 14-05-2016 15
232. Chương 232 : Tử Lưu (1) 14-05-2016 16
233. Chương 233 : Tử Lưu (2) 14-05-2016 15
234. Chương 234 : Tử Lưu (3) 14-05-2016 16
235. Chương 235 : Tử Lưu (4) 14-05-2016 16
236. Chương 236 : Tử Lưu (5) 14-05-2016 15
237. Chương 237 : Tử Lưu (6) 14-05-2016 15
238. Chương 238 : Tử Lưu (7) 14-05-2016 15
239. Chương 239 : Tử Lưu (8) 14-05-2016 15
240. Chương 240 : Tử Lưu (9) 14-05-2016 15
241. Chương 241 : Tử Lưu (10) 14-05-2016 15
242. Chương 242 : Tử Lưu (11) 14-05-2016 16
243. Chương 243 : Tử Lưu (12) 14-05-2016 16
244. Chương 244 : Tử Lưu (13) 14-05-2016 16
245. Chương 245 : Tử Lưu (14) 14-05-2016 15
246. Chương 246 : Tử Lưu (15) 14-05-2016 16
247. Chương 247 : Tử Lưu (16) 14-05-2016 16
248. Chương 248 : Tử Lưu (17) 14-05-2016 18
249. Chương 249 : Tử Lưu (18) 14-05-2016 14
250. Chương 250 : Tử Lưu (19) 14-05-2016 16
251. Chương 251 : Tử Lưu (20) 14-05-2016 16
252. Chương 252 : Tử Lưu (21) 14-05-2016 15
253. Chương 253 : Tử Lưu (22) 14-05-2016 15
254. Chương 254 : Tử Lưu (23) 14-05-2016 16
255. Chương 255 : Tử Lưu (24) 14-05-2016 15
256. Chương 256 : Tử Lưu (25) 14-05-2016 15
257. Chương 257 : Tử Lưu (26) 14-05-2016 15
258. Chương 258 : Tử Lưu (27) 14-05-2016 13
259. Chương 259 : Tử Lưu (28) 14-05-2016 15
260. Chương 260 : Tử Lưu (29) 14-05-2016 15
261. Chương 261 : Tử Lưu (30) 14-05-2016 15
262. Chương 262 : Tử Lưu (31) 14-05-2016 14
263. Chương 263 : Tử Lưu (32) 14-05-2016 17
264. Chương 264 : Tử Lưu (33) 14-05-2016 17
265. Chương 265 : Tử Lưu (34) 14-05-2016 16
266. Chương 266 : Tử Lưu (35) 14-05-2016 16
267. Chương 267 : Tử Lưu (36) 14-05-2016 15
268. Chương 268 : Tử Lưu (37) 14-05-2016 16
269. Chương 269 : Tử Lưu (38) 14-05-2016 15
270. Chương 270 : Tử Lưu (39) 14-05-2016 16
271. Chương 271 : Tử Lưu (40) 14-05-2016 16
272. Chương 272 : Triều Lộ (1) 14-05-2016 14
273. Chương 273 : Triều Lộ (2) 14-05-2016 15
274. Chương 274 : Triều Lộ (3) 14-05-2016 16
275. Chương 275 : Triều Lộ (4) 14-05-2016 21
276. Chương 276 : Triều Lộ (5) 14-05-2016 17
277. Chương 277 : Triều Lộ (6) 14-05-2016 14
278. Chương 278 : Triều Lộ (7) 14-05-2016 15
279. Chương 279 : Triều Lộ (8) 14-05-2016 15
280. Chương 280 : Triều Lộ (9) 14-05-2016 14
281. Chương 281 : Triều Lộ (10) 14-05-2016 14
282. Chương 282 : Triều Lộ (11) 14-05-2016 14
283. Chương 283 : Triều Lộ (12) 14-05-2016 16
284. Chương 284 : Triều Lộ (13) 14-05-2016 15
285. Chương 285 : Triều Lộ (14) 14-05-2016 17
286. Chương 286 : Triều Lộ (15) 14-05-2016 13
287. Chương 287 : Triều Lộ (16) 14-05-2016 15
288. Chương 288 : Triều Lộ (17) 14-05-2016 15
289. Chương 289 : Triều Lộ (18) 14-05-2016 15
290. Chương 290 : Triều Lộ (19) 14-05-2016 17
291. Chương 291 : Triều Lộ (20) 14-05-2016 15
292. Chương 292 : Triều Lộ (21) 14-05-2016 15
293. Chương 293 : Triều Lộ (22) 14-05-2016 15
294. Chương 294 : Triều Lộ (23) 14-05-2016 16
295. Chương 295 : Triều Lộ (24) 14-05-2016 15
296. Chương 296 : Triều Lộ (25) 14-05-2016 15
297. Chương 297 : Triều Lộ (26) 14-05-2016 16
298. Chương 298 : Triều Lộ (27) 14-05-2016 15
299. Chương 299 : Triều Lộ (28) 14-05-2016 15
300. Chương 300 : Triều Lộ (29) 14-05-2016 15
301. Chương 301 : Triều Lộ (30) 14-05-2016 16
302. Chương 302 : Triều Lộ (31) 14-05-2016 16
303. Chương 303 : Triều Lộ (32) 14-05-2016 16
304. Chương 304 : Triều Lộ (33) 14-05-2016 16
305. Chương 305 : Triều Lộ (34) 14-05-2016 15
306. Chương 306 : Triều Lộ (35) 14-05-2016 16
307. Chương 307 : Triều Lộ (36+37) 14-05-2016 14
308. Chương 308 : Triều Lộ (38) 14-05-2016 16
309. Chương 309 : Triều Lộ (39) 14-05-2016 15
310. Chương 310 : Triều Lộ (40) 14-05-2016 15
311. Chương 311 : Triều Lộ (41) 14-05-2016 16
312. Chương 312 : Triều Lộ (42) 14-05-2016 14
313. Chương 313 : Triều Lộ (43) 14-05-2016 15
314. Chương 314 : Triều Lộ (44) 14-05-2016 15
315. Chương 315 : Triều Lộ (45) 14-05-2016 15
316. Chương 316 : Triều Lộ (46) 14-05-2016 15
317. Chương 317 : Triều Lộ (47) 14-05-2016 15
318. Chương 318 : Triều Lộ (48) 14-05-2016 15
319. Chương 319 : Triều Lộ (49) 14-05-2016 16
320. Chương 320 : Triều Lộ (50) 14-05-2016 16
321. Chương 321 : Triều Lộ (51) 14-05-2016 15
322. Chương 322 : Triều Lộ (52) 14-05-2016 16
323. Chương 323 : Triều Lộ (53) 14-05-2016 15
324. Chương 324 : Triều Lộ (54) 14-05-2016 16
325. Chương 325 : Triều Lộ (55) 14-05-2016 16
326. Chương 326 : Triều Lộ (56) 14-05-2016 18
327. Chương 327 : Thải Vi (*) (1) 14-05-2016 15
328. Chương 328 : Thải Vi (2) 14-05-2016 16
329. Chương 329 : Thải Vi (3) 14-05-2016 60
330. Chương 330 : Thải Vi (4) 14-05-2016 136
Bình luận truyện

Khai quốc công tặc

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung