Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Mới nhất - Chương 1892

(Điểm: 8/10) - Số phiếu của truyện này: 6 phiếu

Trên ngọn núi phía sau Thiên Kiếm Tông có hai thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi đang luyện kiếm.

Đứa lớn hơn hai mắt có thần ánh, kiếm thế có vẻ linh động nhanh nhẹn còn đứa nhỏ hơn thì khí tức đã phần nào mệt mỏi, kiếm thế chậm chạp.

Đứa lớn tên là Huyền Thiên còn đứa nhỏ là Hoàng Thạch đều là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông.

Hai đứa đang luyện cùng một loại kiếm pháp, Hoàng Giai trung phẩm kiếm kỹ Truy Phong Kiếm Pháp.

Truyện Kiếm Nghịch Thương Khung mở đầu với hình ảnh đẹp khi luyện tập kiếm pháp, nội dung xuyên suốt tác phẩm cũng là quá trình tu luyện kiếm pháp của nhân vật chính. Bên cạnh đó là mối tình đẹp đẽ giữa trai anh hùng với gái thuyền quyên.

 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (1) 08-09-2014 449
2. Chương 2 : Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (2) 08-09-2014 280
3. Chương 3 : Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (3) 08-09-2014 268
4. Chương 4 : Kiếm Ảnh Hàn Đàm. (4) 08-09-2014 285
5. Chương 5 : Đánh Bại Trương Hổ. (1) 08-09-2014 280
6. Chương 6 : Đánh Bại Trương Hổ. (2) 08-09-2014 259
7. Chương 7 : Đánh Bại Trương Hổ. (3) 08-09-2014 250
8. Chương 8 : Vũ Kỹ Các. (1) 08-09-2014 231
9. Chương 9 : Vũ Kỹ Các. (2) 08-09-2014 257
10. Chương 10 : Vũ Kỹ Các. (3) 08-09-2014 238
11. Chương 11 : Danh Chấn Ngoại Môn. (1) 08-09-2014 232
12. Chương 12 : Danh Chấn Ngoại Môn. (2) 08-09-2014 256
13. Chương 13 : Danh Chấn Ngoại Môn. (3) 08-09-2014 238
14. Chương 14 : Ước Hẹn Ba Tháng. (1) 08-09-2014 246
15. Chương 15 : Ước Hẹn Ba Tháng. (2) 08-09-2014 253
16. Chương 16 : Ước Hẹn Ba Tháng. (3) 08-09-2014 245
17. Chương 17 : Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (1) 08-09-2014 260
18. Chương 18 : Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (2) 08-09-2014 253
19. Chương 19 : Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (3) 08-09-2014 250
20. Chương 20 : Ra Ngoài Lịch Lãm Rèn Luyện. (4) 08-09-2014 238
21. Chương 21 : Sơn Mạch Âm Phong. (1) 08-09-2014 236
22. Chương 22 : Sơn Mạch Âm Phong. (2) 08-09-2014 233
23. Chương 23 : Sơn Mạch Âm Phong. (3) 08-09-2014 246
24. Chương 24 : Linh Thảo Kỳ Hoàng. (1) 08-09-2014 217
25. Chương 25 : Linh Thảo Kỳ Hoàng. (2) 08-09-2014 196
26. Chương 26 : Linh Thảo Kỳ Hoàng. (3) 08-09-2014 223
27. Chương 27 : Linh Thảo Kỳ Hoàng. (4) 08-09-2014 224
28. Chương 28 : Võ Đạo Bát Trọng. (1) 08-09-2014 224
29. Chương 29 : Võ Đạo Bát Trọng. (2) 08-09-2014 236
30. Chương 30 : Võ Đạo Bát Trọng. (3) 08-09-2014 227
31. Chương 31 : Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (1) 08-09-2014 190
32. Chương 32 : Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (2) 08-09-2014 229
33. Chương 33 : Lĩnh Hội Tuyệt Ảnh. (3) 08-09-2014 217
34. Chương 34 : Thiên Kiếm Tông. (1) 08-09-2014 223
35. Chương 35 : Thiên Kiếm Tông. (2) 08-09-2014 228
36. Chương 36 : Trở Lại Thiên Kiếm Tông. (3) 08-09-2014 194
37. Chương 37 : Khiếp Sợ Ngoại Môn. (1) 08-09-2014 212
38. Chương 38 : Khiếp Sợ Ngoại Môn. (2) 08-09-2014 228
39. Chương 39 : Khiếp Sợ Ngoại Môn. (3) 08-09-2014 218
40. Chương 40 : Khiếp Sợ Ngoại Môn. (4) 08-09-2014 242
41. Chương 41 : Giải Đấu Bài Danh. (1) 08-09-2014 249
42. Chương 42 : Giải Đấu Bài Danh. (2) 08-09-2014 230
43. Chương 43 : Giải Đấu Bài Danh. (3) 08-09-2014 234
44. Chương 44 : Truy Phong Cửu Kiếm. (1) 08-09-2014 221
45. Chương 45 : Truy Phong Cửu Kiếm. (2) 08-09-2014 213
46. Chương 46 : Truy Phong Cửu Kiếm. (3) 08-09-2014 272
47. Chương 47 : Liên Tục Tấn Cấp. (1) 08-09-2014 227
48. Chương 48 : Liên Tục Tấn Cấp. (2) 08-09-2014 236
49. Chương 49 : Liên Tục Tấn Cấp. (3) 08-09-2014 238
50. Chương 50 : Thế Như Chẻ Tre. (1) 08-09-2014 240
51. Chương 51 : Thế Như Chẻ Tre. (2) 08-09-2014 239
52. Chương 52 : Thế Như Chẻ Tre. (3) 08-09-2014 233
53. Chương 53 : Thế Như Chẻ Tre. (4) 08-09-2014 241
54. Chương 54 : Tiến Vào Tiền Bát. (1) 08-09-2014 241
55. Chương 55 : Tiến Vào Tiền Bát. (2) 08-09-2014 217
56. Chương 56 : Tiến Vào Tiền Bát. (3) 08-09-2014 223
57. Chương 57 : Tiến Vào Tiền Bát. (4) 08-09-2014 208
58. Chương 58 : Dĩ Trọng Phá Khoái. (1) 08-09-2014 223
59. Chương 59 : Dĩ Trọng Phá Khoái. (2) 08-09-2014 231
60. Chương 60 : Dĩ Trọng Phá Khoái. (3) 08-09-2014 243
61. Chương 61 : Bạo Đánh Trương Long. (1) 08-09-2014 216
62. Chương 62 : Bạo Đánh Trương Long. (2) 08-09-2014 148
63. Chương 63 : Bạo Đánh Trương Long. (3) 08-09-2014 231
64. Chương 64 : Bạo Đánh Trương Long. (4) 08-09-2014 213
65. Chương 65 : Đệ Nhất Ngoại Môn. (1) 08-09-2014 220
66. Chương 66 : Đệ Nhất Ngoại Môn. (2) 08-09-2014 250
67. Chương 67 : Đệ Nhất Ngoại Môn. (3) 08-09-2014 225
68. Chương 68 : Đạt Được Ban Thưởng. (1) 08-09-2014 223
69. Chương 69 : Đạt Được Ban Thưởng. (2) 08-09-2014 247
70. Chương 70 : Đạt Được Ban Thưởng. (3) 08-09-2014 228
71. Chương 71 : Tàn Đồ Thần Bí. (1) 08-09-2014 225
72. Chương 72 : Tàn Đồ Thần Bí. (2) 08-09-2014 242
73. Chương 73 : Tàn Đồ Thần Bí. (3) 08-09-2014 223
74. Chương 74 : Tàn Đồ Thần Bí. (4) 08-09-2014 222
75. Chương 75 : Nửa Đường Chặn Giết. (1) 08-09-2014 245
76. Chương 76 : Nửa Đường Chặn Giết. (2) 08-09-2014 231
77. Chương 77 : Nửa Đường Chặn Giết. (3) 08-09-2014 219
78. Chương 78 : Thu Hoạch Cự Đại. (1) 08-09-2014 198
79. Chương 79 : Thu Hoạch Cự Đại. (2) 08-09-2014 222
80. Chương 80 : Thu Hoạch Cự Đại. (3) 08-09-2014 206
81. Chương 81 : Quay Về Gia Tộc. (1) 08-09-2014 223
82. Chương 82 : Quay Về Gia Tộc. (2) 08-09-2014 230
83. Chương 83 : Quay Về Gia Tộc. (3) 08-09-2014 216
84. Chương 84 : Quỷ Kế Của Ba Nhà. (1) 08-09-2014 228
85. Chương 85 : Quỷ Kế Của Ba Nhà. (2) 08-09-2014 229
86. Chương 86 : Quỷ Kế Của Ba Nhà. (3) 08-09-2014 218
87. Chương 87 : Quỷ Kế Của Ba Nhà. (4) 08-09-2014 224
88. Chương 88 : Hậu Bối Luận Võ. (1) 08-09-2014 235
89. Chương 89 : Hậu Bối Luận Võ. (2) 08-09-2014 205
90. Chương 90 : Hậu Bối Luận Võ. (3) 08-09-2014 226
91. Chương 91 : Kiếm Trảm Tiên Thiên. (1) 08-09-2014 244
92. Chương 92 : Kiếm Trảm Tiên Thiên. (2) 08-09-2014 242
93. Chương 93 : Kiếm Trảm Tiên Thiên. (3) 08-09-2014 254
94. Chương 94 : Kiếm Đáng Sợ. (1) 08-09-2014 238
95. Chương 95 : Kiếm Đáng Sợ. (2) 08-09-2014 210
96. Chương 96 : Kiếm Đáng Sợ. (3) 08-09-2014 233
97. Chương 97 : Chặt Ngươi Một Tay. (1) 08-09-2014 227
98. Chương 98 : Chặt Ngươi Một Tay. (2) 08-09-2014 223
99. Chương 99 : Chặt Ngươi Một Tay. (3) 08-09-2014 233
100. Chương 100 : Chặt Ngươi Một Tay. (4) 08-09-2014 225
101. Chương 101 : Võ Đạo Thập Trọng. (1) 08-09-2014 243
102. Chương 102 : Võ Đạo Thập Trọng. (2) 08-09-2014 207
103. Chương 103 : Võ Đạo Thập Trọng. (3) 08-09-2014 234
104. Chương 104 : Thú Hoang Sơn Mạch. (1) 08-09-2014 215
105. Chương 105 : Thú Hoang Sơn Mạch. (2) 08-09-2014 220
106. Chương 106 : Thú Hoang Sơn Mạch. (3) 08-09-2014 223
107. Chương 107 : Thú Hoang Sơn Mạch. (4) 08-09-2014 225
108. Chương 108 : Yêu Thú Tam Cấp. (1) 08-09-2014 215
109. Chương 109 : Yêu Thú Tam Cấp. (2) 08-09-2014 218
110. Chương 110 : Yêu Thú Tam Cấp. (3) 08-09-2014 259
111. Chương 111 : Hấp Thu Tu Vị. (1) 08-09-2014 246
112. Chương 112 : Yêu Thú Tam Cấp. (4) 08-09-2014 212
113. Chương 113 : Hắc Tuyến Vương Xà. (1) 08-09-2014 237
114. Chương 114 : Hắc Tuyến Vương Xà. (2) 08-09-2014 217
115. Chương 115 : Hắc Tuyến Vương Xà. (3) 08-09-2014 198
116. Chương 116 : Cường Hóa Thể Chất. (1) 08-09-2014 145
117. Chương 117 : Cường Hóa Thể Chất. (2) 08-09-2014 239
118. Chương 118 : Cường Hóa Thể Chất. (3) 08-09-2014 229
119. Chương 119 : Cường Hóa Thể Chất. (4) 08-09-2014 220
120. Chương 120 : Đại Thu Hoạch. (1) 08-09-2014 228
121. Chương 121 : Đại Thu Hoạch. (2) 08-09-2014 223
122. Chương 122 : Đại Thu Hoạch. (3) 08-09-2014 203
123. Chương 123 : Đột Phá Tiên Thiên. (1) 08-09-2014 217
124. Chương 124 : Đột Phá Tiên Thiên. (2) 08-09-2014 228
125. Chương 125 : Đột Phá Tiên Thiên. (3) 08-09-2014 213
126. Chương 126 : Lực Lượng Khủng Bố. (1) 08-09-2014 223
127. Chương 127 : Lực Lượng Khủng Bố. (2) 08-09-2014 205
128. Chương 128 : Lực Lượng Khủng Bố. (3) 08-09-2014 252
129. Chương 129 : Tự Tìm Đường Chết. (1) 08-09-2014 218
130. Chương 130 : Tự Tìm Đường Chết. (2) 08-09-2014 215
131. Chương 131 : Tự Tìm Đường Chết. (3) 08-09-2014 223
132. Chương 132 : Nguy Cơ Của Hoàng Gia. (1) 08-09-2014 237
133. Chương 133 : Nguy Cơ Của Hoàng Gia. (2) 08-09-2014 218
134. Chương 134 : Nguy Cơ Của Hoàng Gia. (3) 08-09-2014 212
135. Chương 135 : Một Mình Một Kiếm. (1) 08-09-2014 227
136. Chương 136 : Một Mình Một Kiếm. (2) 08-09-2014 232
137. Chương 137 : Một Mình Một Kiếm. (3) 08-09-2014 237
138. Chương 138 : Kiếm Chém Địch Nhân. (1) 08-09-2014 217
139. Chương 139 : Kiếm Chém Địch Nhân. (2) 08-09-2014 220
140. Chương 140 : Kiếm Chém Địch Nhân. (3) 08-09-2014 217
141. Chương 141 : Kiếm Ý Tung Hoành. (1) 08-09-2014 210
142. Chương 142 : Kiếm Ý Tung Hoành. (2) 08-09-2014 212
143. Chương 143 : Kiếm Ý Tung Hoành. (3) 08-09-2014 201
144. Chương 144 : Kiếm Ý Tung Hoành. (4) 08-09-2014 214
145. Chương 145 : Tru Diệt Ba Nhà. (1) 08-09-2014 200
146. Chương 146 : Tru Diệt Ba Nhà. (2) 08-09-2014 206
147. Chương 147 : Tru Diệt Ba Nhà. (3) 08-09-2014 220
148. Chương 148 : Người Đặng Gia Tới. (1) 08-09-2014 220
149. Chương 149 : Người Đặng Gia Tới. (2) 08-09-2014 226
150. Chương 150 : Người Đặng Gia Tới. (3) 08-09-2014 230
151. Chương 151 : Thiết Tượng Tông Sư. (1) 08-09-2014 215
152. Chương 152 : Thiết Tượng Tông Sư. (2) 08-09-2014 212
153. Chương 153 : Thiết Tượng Tông Sư. (3) 08-09-2014 240
154. Chương 154 : Thiết Tượng Tông Sư. (4) 08-09-2014 208
155. Chương 155 : Qủy Ảnh Kiếm Khách. (1) 08-09-2014 213
156. Chương 156 : Qủy Ảnh Kiếm Khách. (2) 08-09-2014 214
157. Chương 157 : Qủy Ảnh Kiếm Khách. (3) 08-09-2014 201
158. Chương 158 : Đánh Chết Quỷ Ảnh. (1) 08-09-2014 242
159. Chương 159 : Đánh Chết Quỷ Ảnh. (2) 08-09-2014 227
160. Chương 160 : Đánh Chết Quỷ Ảnh. (3) 08-09-2014 194
161. Chương 161 : Đánh Chết Quỷ Ảnh. (4) 08-09-2014 223
162. Chương 162 : Khảo Hạch Nội Môn. (1) 08-09-2014 232
163. Chương 163 : Khảo Hạch Nội Môn. (2) 08-09-2014 228
164. Chương 164 : Khảo Hạch Nội Môn. (3) 08-09-2014 206
165. Chương 165 : Lưu Danh Kiếm Các. (1) 08-09-2014 221
166. Chương 166 : Lưu Danh Kiếm Các. (2) 08-09-2014 240
167. Chương 167 : Lưu Danh Kiếm Các. (3) 08-09-2014 211
168. Chương 168 : Lưu Danh Kiếm Các. (4) 08-09-2014 215
169. Chương 169 : Chấn Động Nội Môn. (1) 08-09-2014 231
170. Chương 170 : Chấn Động Nội Môn. (2) 08-09-2014 221
171. Chương 171 : Chấn Động Nội Môn. (3) 08-09-2014 232
172. Chương 172 : Tư Chất Yêu Nghiệt. (1) 08-09-2014 231
173. Chương 173 : Tư Chất Yêu Nghiệt. (2) 08-09-2014 217
174. Chương 174 : Tư Chất Yêu Nghiệt. (3) 08-09-2014 225
175. Chương 175 : Ngươi Là Chân Long. (1) 08-09-2014 209
176. Chương 176 : Ngươi Là Chân Long. (2) 08-09-2014 225
177. Chương 177 : Ngươi Là Chân Long. (3) 08-09-2014 256
178. Chương 178 : Tiên Thiên Nhị Trọng. (1) 08-09-2014 231
179. Chương 179 : Tiên Thiên Nhị Trọng. (2) 08-09-2014 234
180. Chương 180 : Tiên Thiên Nhị Trọng. (3) 08-09-2014 240
181. Chương 181 : Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (1) 08-09-2014 220
182. Chương 182 : Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (2) 08-09-2014 184
183. Chương 183 : Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (3) 08-09-2014 222
184. Chương 184 : Hoan Nghênh Khiêu Chiến. (4) 08-09-2014 228
185. Chương 185 : Cuộc Chiến Hương Diễm. (1) 08-09-2014 236
186. Chương 186 : Cuộc Chiến Hương Diễm. (2) 08-09-2014 203
187. Chương 187 : Cuộc Chiến Hương Diễm. (3) 08-09-2014 208
188. Chương 188 : Top 10 Nội Môn. (1) 08-09-2014 220
189. Chương 189 : Top 10 Nội Môn. (2) 08-09-2014 223
190. Chương 190 : Top 10 Nội Môn. (3) 08-09-2014 198
191. Chương 191 : Dương Danh Nội Môn. (1) 08-09-2014 226
192. Chương 192 : Dương Danh Nội Môn. (2) 08-09-2014 218
193. Chương 193 : Dương Danh Nội Môn. (3) 08-09-2014 215
194. Chương 194 : Dương Thiên Quân Bại. (1) 08-09-2014 216
195. Chương 195 : Dương Thiên Quân Bại. (2) 08-09-2014 209
196. Chương 196 : Dương Thiên Quân Bại. (3) 08-09-2014 141
197. Chương 197 : Đệ Tử Lăng Vân. (1) 08-09-2014 214
198. Chương 198 : Đệ Tử Lăng Vân. (2) 08-09-2014 227
199. Chương 199 : Đệ Tử Lăng Vân. (3) 08-09-2014 206
200. Chương 200 : Ngự Thú Chi Thuật. (1) 08-09-2014 221
201. Chương 201 : Ngự Thú Chi Thuật. (2) 08-09-2014 208
202. Chương 202 : Ngự Thú Chi Thuật. (3) 08-09-2014 237
203. Chương 203 : Linh Thảo Huyền Cấp. (1) 08-09-2014 212
204. Chương 204 : Linh Thảo Huyền Cấp. (2) 08-09-2014 224
205. Chương 205 : Linh Thảo Huyền Cấp. (3) 08-09-2014 223
206. Chương 206 : Cương Giáp Yêu Ngưu. (1) 08-09-2014 198
207. Chương 207 : Cương Giáp Yêu Ngưu. (2) 08-09-2014 219
208. Chương 208 : Cương Giáp Yêu Ngưu. (3) 08-09-2014 241
209. Chương 209 : Cường Địch Đuổi Giết. (1) 08-09-2014 210
210. Chương 210 : Cường Địch Đuổi Giết. (2) 08-09-2014 225
211. Chương 211 : Cường Địch Đuổi Giết. (3) 08-09-2014 228
212. Chương 212 : Cường Địch Đuổi Giết. (4) 08-09-2014 227
213. Chương 213 : Cao Thủ Lục Trọng. (1) 08-09-2014 224
214. Chương 214 : Cao Thủ Lục Trọng. (2) 08-09-2014 232
215. Chương 215 : Cao Thủ Lục Trọng. (3) 08-09-2014 235
216. Chương 216 : Kiếm Ý Trong Cốc. (1) 08-09-2014 226
217. Chương 217 : Kiếm Ý Trong Cốc. (2) 08-09-2014 203
218. Chương 218 : Kiếm Ý Trong Cốc. (3) 08-09-2014 209
219. Chương 219 : Chân Giả Hư Thật. (1) 08-09-2014 206
220. Chương 220 : Chân Giả Hư Thật. (2) 08-09-2014 213
221. Chương 221 : Chân Giả Hư Thật. (3) 08-09-2014 223
222. Chương 222 : Tâm Pháp Tuyệt Ảnh. (1) 08-09-2014 232
223. Chương 223 : Tâm Pháp Tuyệt Ảnh. (2) 08-09-2014 230
224. Chương 224 : Tâm Pháp Tuyệt Ảnh. (3) 08-09-2014 258
225. Chương 225 : Tiên Thiên Tam Trọng. (1) 08-09-2014 236
226. Chương 226 : Tiên Thiên Tam Trọng. (2) 08-09-2014 225
227. Chương 227 : Tiên Thiên Tam Trọng. (3) 08-09-2014 198
228. Chương 228 : Tù Long Thoát Khốn. (1) 08-09-2014 217
229. Chương 229 : Tù Long Thoát Khốn. (2) 08-09-2014 238
230. Chương 230 : Tù Long Thoát Khốn. (3) 08-09-2014 224
231. Chương 231 : Thiếu Nữ Tuyệt Sắc. (1) 08-09-2014 244
232. Chương 232 : Thiếu Nữ Tuyệt Sắc. (2) 08-09-2014 220
233. Chương 233 : Thiếu Nữ Tuyệt Sắc. (3) 08-09-2014 228
234. Chương 234 : Cường Thế Phản Giết. (1) 08-09-2014 218
235. Chương 235 : Cường Thế Phản Giết. (2) 08-09-2014 241
236. Chương 236 : Cường Thế Phản Giết. (3) 08-09-2014 223
237. Chương 237 : Hốt Gọn Một Mẻ. (1) 08-09-2014 231
238. Chương 238 : Hốt Gọn Một Mẻ. (2) 08-09-2014 218
239. Chương 239 : Hốt Gọn Một Mẻ. (3) 08-09-2014 209
240. Chương 240 : Huyết Độc Quỷ Dị. (1) 08-09-2014 232
241. Chương 241 : Huyết Độc Quỷ Dị. (2) 08-09-2014 229
242. Chương 242 : Huyết Độc Quỷ Dị. (3) 08-09-2014 211
243. Chương 243 : Đan Dược Đại Sư. (1) 08-09-2014 223
244. Chương 244 : Đan Dược Đại Sư. (2) 08-09-2014 236
245. Chương 245 : Đan Dược Đại Sư. (3) 08-09-2014 147
246. Chương 246 : Yêu Thú Tứ Cấp. (1) 08-09-2014 201
247. Chương 247 : Yêu Thú Tứ Cấp. (2) 08-09-2014 180
248. Chương 248 : Yêu Thú Tứ Cấp. (3) 08-09-2014 223
249. Chương 249 : Thất Diễm Hồng Liên. (1) 08-09-2014 223
250. Chương 250 : Thất Diễm Hồng Liên. (2) 08-09-2014 241
251. Chương 251 : Thất Diễm Hồng Liên. (3) 08-09-2014 218
252. Chương 252 : Phách Đao Kim Liệt. (1) 08-09-2014 201
253. Chương 253 : Phách Đao Kim Liệt. (2) 08-09-2014 206
254. Chương 254 : Phách Đao Kim Liệt. (3) 08-09-2014 219
255. Chương 255 : Huyền Thiên Hồi Tông. (1) 08-09-2014 209
256. Chương 256 : Huyền Thiên Hồi Tông. (2) 08-09-2014 216
257. Chương 257 : Huyền Thiên Hồi Tông. (3) 08-09-2014 191
258. Chương 258 : Đánh Chết Đặng Phi. (1) 08-09-2014 210
259. Chương 259 : Đánh Chết Đặng Phi. (2) 08-09-2014 217
260. Chương 260 : Đánh Chết Đặng Phi. (3) 08-09-2014 228
261. Chương 261 : Cuộc Chiến Giữa Thiên Tài. (1) 08-09-2014 221
262. Chương 262 : Cuộc Chiến Giữa Thiên Tài. (2) 08-09-2014 213
263. Chương 263 : Cuộc Chiến Giữa Thiên Tài. (3) 08-09-2014 223
264. Chương 264 : Bạo Đánh Sở Phong. (1) 08-09-2014 220
265. Chương 265 : Bạo Đánh Sở Phong. (2) 08-09-2014 217
266. Chương 266 : Bạo Đánh Sở Phong. (3) 08-09-2014 221
267. Chương 267 : Sư Tổ Giận Dữ. (1) 08-09-2014 212
268. Chương 268 : Sư Tổ Giận Dữ. (2) 08-09-2014 211
269. Chương 269 : Sư Tổ Giận Dữ. (3) 08-09-2014 218
270. Chương 270 : Sư Tổ Giận Dữ. (4) 08-09-2014 215
271. Chương 271 : Đánh Lên Thẳng Tới Lăng Vân Tông. (1) 08-09-2014 204
272. Chương 272 : Đánh Lên Thẳng Tới Lăng Vân Tông. (2) 08-09-2014 214
273. Chương 273 : Đánh Lên Thẳng Tới Lăng Vân Tông. (3) 08-09-2014 217
274. Chương 274 : Cuộc Chiến Của Cường Giả. (1) 08-09-2014 207
275. Chương 275 : Cuộc Chiến Của Cường Giả. (2) 08-09-2014 210
276. Chương 276 : Cuộc Chiến Của Cường Giả. (3) 08-09-2014 217
277. Chương 277 : Huyền Thiên Rút Kiếm. (1) 08-09-2014 213
278. Chương 278 : Huyền Thiên Rút Kiếm. (2) 08-09-2014 226
279. Chương 279 : Huyền Thiên Rút Kiếm. (3) 08-09-2014 234
280. Chương 280 : Huyền Thiên Rút Kiếm. (4) 08-09-2014 229
281. Chương 281 : Quyết Chiến Sinh Tử. (1) 08-09-2014 207
282. Chương 282 : Quyết Chiến Sinh Tử. (2) 08-09-2014 224
283. Chương 283 : Quyết Chiến Sinh Tử. (3) 08-09-2014 205
284. Chương 284 : Thanh Danh Lan Xa. (1) 08-09-2014 205
285. Chương 285 : Thanh Danh Lan Xa. (2) 08-09-2014 214
286. Chương 286 : Thanh Danh Lan Xa. (3) 08-09-2014 168
287. Chương 287 : Luyện Huyết Tà Tung. (1) 08-09-2014 213
288. Chương 288 : Luyện Huyết Tà Tung. (2) 08-09-2014 204
289. Chương 289 : Luyện Huyết Tà Tung. (3) 08-09-2014 224
290. Chương 290 : Điên Cuồng Giết Chóc. (1) 08-09-2014 233
291. Chương 291 : Điên Cuồng Giết Chóc. (2) 08-09-2014 222
292. Chương 292 : Điên Cuồng Giết Chóc. (3) 08-09-2014 217
293. Chương 293 : Tiên Thiên Trung Kỳ. (1) 08-09-2014 207
294. Chương 294 : Tiên Thiên Trung Kỳ. (2) 08-09-2014 218
295. Chương 295 : Tiên Thiên Trung Kỳ. (3) 08-09-2014 204
296. Chương 296 : Tiên Thiên Trung Kỳ. (4) 08-09-2014 232
297. Chương 297 : Hữu Sử Đệ Nhất. (1) 08-09-2014 226
298. Chương 298 : Hữu Sử Đệ Nhất. (2) 08-09-2014 218
299. Chương 299 : Hữu Sử Đệ Nhất. (3) 08-09-2014 210
300. Chương 300 : Là Thần Khí Ư. (1) 08-09-2014 224
301. Chương 301 : Là Thần Khí Ư. (2) 08-09-2014 216
302. Chương 302 : Là Thần Khí Ư. (3) 08-09-2014 188
303. Chương 303 : Kiếm Trảm Thất Trọng. (1) 08-09-2014 209
304. Chương 304 : Kiếm Trảm Thất Trọng. (2) 08-09-2014 145
305. Chương 305 : Kiếm Trảm Thất Trọng. (3) 08-09-2014 226
306. Chương 306 : Đại Phách Mại Hội. (1) 08-09-2014 214
307. Chương 307 : Đại Phách Mại Hội. (2) 08-09-2014 215
308. Chương 308 : Đại Phách Mại Hội. (3) 08-09-2014 235
309. Chương 309 : Lôi Đình Sơn Mạch. (2) 08-09-2014 223
310. Chương 310 : Lôi Đình Sơn Mạch. (3) 08-09-2014 203
311. Chương 311 : Lôi Đình Sơn Mạch. (4) 08-09-2014 197
312. Chương 312 : Bảo Khố Trong Núi. (1) 08-09-2014 234
313. Chương 313 : Bảo Khố Trong Núi. (2) 08-09-2014 197
314. Chương 314 : Bảo Khố Trong Núi. (3) 08-09-2014 223
315. Chương 315 : Tu Vi Bạo Trướng. (1) 08-09-2014 206
316. Chương 316 : Tu Vi Bạo Trướng. (2) 08-09-2014 212
317. Chương 317 : Tu Vi Bạo Trướng. (3) 08-09-2014 210
318. Chương 318 : Hiên Viên Sơ Tuyết. (1) 08-09-2014 223
319. Chương 319 : Hiên Viên Sơ Tuyết. (2) 08-09-2014 208
320. Chương 320 : Hiên Viên Sơ Tuyết. (3) 08-09-2014 221
321. Chương 321 : Tiêu Dao Thiếu Chủ. (1) 08-09-2014 243
322. Chương 322 : Tiêu Dao Thiếu Chủ. (2) 08-09-2014 199
323. Chương 323 : Tiêu Dao Thiếu Chủ. (3) 08-09-2014 200
324. Chương 324 : Tiêu Dao Thiếu Chủ. (4) 08-09-2014 223
325. Chương 325 : Tam Đại Công Tử. (1) 08-09-2014 228
326. Chương 326 : Tam Đại Công Tử. (2) 08-09-2014 216
327. Chương 327 : Tam Đại Công Tử. (3) 08-09-2014 200
328. Chương 328 : Thiên Niên Bí Văn. (1) 08-09-2014 226
329. Chương 329 : Thiên Niên Bí Văn. (2) 08-09-2014 217
330. Chương 330 : Thiên Niên Bí Văn. (3) 08-09-2014 209
331. Chương 331 : Thiên Niên Bí Văn. (4) 08-09-2014 220
332. Chương 332 : Hội Võ Tứ Tông. (1) 08-09-2014 220
333. Chương 333 : Hội Võ Tứ Tông. (2) 08-09-2014 223
334. Chương 334 : Hội Võ Tứ Tông. (3) 08-09-2014 218
335. Chương 335 : Cao Thủ Hậu Bối. (1) 08-09-2014 234
336. Chương 336 : Cao Thủ Hậu Bối. (2) 08-09-2014 195
337. Chương 337 : Cao Thủ Hậu Bối. (3) 08-09-2014 139
338. Chương 338 : Cao Thủ Hậu Bối. (4) 08-09-2014 222
339. Chương 339 : Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi. (1) 08-09-2014 236
340. Chương 340 : Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi. (2) 08-09-2014 209
341. Chương 341 : Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi. (3) 08-09-2014 216
342. Chương 342 : Tiến Nhập Tiền Tứ. (1) 08-09-2014 215
343. Chương 343 : Tiến Nhập Tiền Tứ. (2) 08-09-2014 188
344. Chương 344 : Tiến Nhập Tiền Tứ. (3) 08-09-2014 215
345. Chương 345 : Tiến Nhập Tiền Tứ. (4) 08-09-2014 198
346. Chương 346 : Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (1) 08-09-2014 201
347. Chương 347 : Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (2) 08-09-2014 222
348. Chương 348 : Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (3) 08-09-2014 216
349. Chương 349 : Yêu Nghiệt Quyết Đấu. (4) 08-09-2014 218
350. Chương 350 : Phách Quyền Trọng Kiếm. (1) 08-09-2014 199
351. Chương 351 : Phách Quyền Trọng Kiếm. (2) 08-09-2014 224
352. Chương 352 : Phách Quyền Trọng Kiếm. (3) 08-09-2014 228
353. Chương 353 : Tranh Giành Đệ Nhất. (1) 08-09-2014 211
354. Chương 354 : Tranh Giành Đệ Nhất. (2) 08-09-2014 139
355. Chương 355 : Tranh Giành Đệ Nhất. (3) 08-09-2014 214
356. Chương 356 : Thiên Kiếm Vương Triều. (1) 08-09-2014 214
357. Chương 357 : Thiên Kiếm Vương Triều. (2) 08-09-2014 203
358. Chương 358 : Thiên Kiếm Vương Triều. (3) 08-09-2014 220
359. Chương 359 : Phong Quang Đầy Mặt. (1) 08-09-2014 211
360. Chương 360 : Phong Quang Đầy Mặt. (2) 08-09-2014 220
361. Chương 361 : Phong Quang Đầy Mặt. (3) 08-09-2014 222
362. Chương 362 : Phong Quang Đầy Mặt. (4) 08-09-2014 206
363. Chương 363 : Diễm Phúc Bay Tới. (1) 08-09-2014 216
364. Chương 364 : Diễm Phúc Bay Tới. (2) 08-09-2014 201
365. Chương 365 : Diễm Phúc Bay Tới. (3) 08-09-2014 195
366. Chương 366 : Mộng Huyễn Thần Cung. (1) 08-09-2014 224
367. Chương 367 : Mộng Huyễn Thần Cung. (2) 08-09-2014 213
368. Chương 368 : Mộng Huyễn Thần Cung. (3) 08-09-2014 212
369. Chương 369 : Thiên Tài Như Mây. (1) 08-09-2014 250
370. Chương 370 : Thiên Tài Như Mây. (2) 08-09-2014 229
371. Chương 371 : Thiên Tài Như Mây. (3) 08-09-2014 221
372. Chương 372 : Xâm Nhập Bảo Địa. (1) 08-09-2014 219
373. Chương 373 : Xâm Nhập Bảo Địa. (2) 08-09-2014 159
374. Chương 374 : Xâm Nhập Bảo Địa. (3) 08-09-2014 228
375. Chương 375 : Nguyên Khí Linh Tuyền. (1) 08-09-2014 216
376. Chương 376 : Nguyên Khí Linh Tuyền. (2) 08-09-2014 218
377. Chương 377 : Nguyên Khí Linh Tuyền. (3) 08-09-2014 232
378. Chương 378 : Đệ Tử Tiêu Diêu. (1) 08-09-2014 218
379. Chương 379 : Đệ Tử Tiêu Diêu. (2) 08-09-2014 195
380. Chương 380 : Đệ Tử Tiêu Diêu. (3) 08-09-2014 228
381. Chương 381 : Linh Quang Bảo Điện. (1) 08-09-2014 221
382. Chương 382 : Linh Quang Bảo Điện. (2) 08-09-2014 226
383. Chương 383 : Linh Quang Bảo Điện. (3) 08-09-2014 216
384. Chương 384 : Tiểu Hổ Phát Uy. (1) 08-09-2014 214
385. Chương 385 : Tiểu Hổ Phát Uy. (2) 08-09-2014 207
386. Chương 386 : Tiểu Hổ Phát Uy. (3) 08-09-2014 224
387. Chương 387 : Trận Pháp Trận Đạo. (1) 08-09-2014 164
388. Chương 388 : Trận Pháp Trận Đạo. (2) 08-09-2014 193
389. Chương 389 : Trận Pháp Trận Đạo. (3) 08-09-2014 204
390. Chương 390 : Tranh Giành Phá Vân. (1) 08-09-2014 211
391. Chương 391 : Tranh Giành Phá Vân. (2) 08-09-2014 200
392. Chương 392 : Tranh Giành Phá Vân. (3) 08-09-2014 207
393. Chương 393 : Tiên Thiên Bát Trọng. (1) 08-09-2014 213
394. Chương 394 : Tiên Thiên Bát Trọng. (2) 08-09-2014 214
395. Chương 395 : Tiên Thiên Bát Trọng. (3) 08-09-2014 213
396. Chương 396 : Linh Thảo Địa Cấp. (1) 08-09-2014 206
397. Chương 397 : Linh Thảo Địa Cấp. (2) 08-09-2014 219
398. Chương 398 : Linh Thảo Địa Cấp. (3) 08-09-2014 204
399. Chương 399 : Thoát Ra Khỏi Vòng Vây Lớp Lớp. (1) 08-09-2014 196
400. Chương 400 : Thoát Ra Khỏi Vòng Vây Lớp Lớp. (2) 08-09-2014 194
401. Chương 401 : Thoát Ra Khỏi Vòng Vây Lớp Lớp. (3) 08-09-2014 196
402. Chương 402 : Bí Quyết Chữ "dũng". (1) 08-09-2014 202
403. Chương 403 : Bí Quyết Chữ "dũng". (2) 08-09-2014 182
404. Chương 404 : Bí Quyết Chữ "dũng". (3) 08-09-2014 215
405. Chương 405 : Thắng Lợi Trở Về. (1) 08-09-2014 202
406. Chương 406 : Thắng Lợi Trở Về. (2) 08-09-2014 209
407. Chương 407 : Thắng Lợi Trở Về. (3) 08-09-2014 218
408. Chương 408 : Chấn Động Thần Châu. (1) 08-09-2014 213
409. Chương 409 : Chấn Động Thần Châu. (2) 08-09-2014 227
410. Chương 410 : Chấn Động Thần Châu. (3) 08-09-2014 201
411. Chương 411 : Đặc Thu Đệ Tử. (1) 08-09-2014 194
412. Chương 412 : Đặc Thu Đệ Tử. (2) 08-09-2014 189
413. Chương 413 : Đặc Thu Đệ Tử. (3) 08-09-2014 207
414. Chương 414 : Huyền Thiên Dương Oai. (1) 08-09-2014 223
415. Chương 415 : Huyền Thiên Dương Oai. (2) 08-09-2014 204
416. Chương 416 : Huyền Thiên Dương Oai. (3) 08-09-2014 191
417. Chương 417 : Danh Chấn Ngạo Châu. (1) 08-09-2014 220
418. Chương 418 : Danh Chấn Ngạo Châu. (2) 08-09-2014 218
419. Chương 419 : Danh Chấn Ngạo Châu. (3) 08-09-2014 217
420. Chương 420 : Vương Triều Liên Nhạc. (1) 08-09-2014 219
421. Chương 421 : Vương Triều Liên Nhạc. (2) 08-09-2014 210
422. Chương 422 : Vương Triều Liên Nhạc. (3) 08-09-2014 222
423. Chương 423 : Ám Dạ U Ảnh. (1) 08-09-2014 191
424. Chương 424 : Ám Dạ U Ảnh. (2) 08-09-2014 208
425. Chương 425 : Ám Dạ U Ảnh. (3) 08-09-2014 179
426. Chương 426 : Tung Tích Luyện Huyết Tà Giáo. (1) 08-09-2014 179
427. Chương 427 : Tung Tích Luyện Huyết Tà Giáo. (2) 08-09-2014 205
428. Chương 428 : Tung Tích Luyện Huyết Tà Giáo. (3) 08-09-2014 199
429. Chương 429 : Xuống Tay Trước. (1) 08-09-2014 211
430. Chương 430 : Xuống Tay Trước. (2) 08-09-2014 184
431. Chương 431 : Xuống Tay Trước. (3) 08-09-2014 208
432. Chương 432 : Âm Mưu Quỷ Kế. (1) 08-09-2014 197
433. Chương 433 : Âm Mưu Quỷ Kế. (2) 08-09-2014 206
434. Chương 434 : Âm Mưu Quỷ Kế. (3) 08-09-2014 208
435. Chương 435 : Âm Mưu Quỷ Kế. (4) 08-09-2014 185
436. Chương 436 : Tiểu Hổ Tiến Giai. (1) 08-09-2014 168
437. Chương 437 : Tiểu Hổ Tiến Giai. (2) 08-09-2014 189
438. Chương 438 : Tiểu Hổ Tiến Giai. (3) 08-09-2014 220
439. Chương 439 : Huyền Thiên Ngộ Kiếm. (1) 08-09-2014 200
440. Chương 440 : Huyền Thiên Ngộ Kiếm. (2) 08-09-2014 190
441. Chương 441 : Huyền Thiên Ngộ Kiếm. (3) 08-09-2014 170
442. Chương 442 : Giết Vào Kiền Long. (1) 08-09-2014 206
443. Chương 443 : Giết Vào Kiền Long. (2) 08-09-2014 195
444. Chương 444 : Giết Vào Kiền Long. (3) 08-09-2014 202
445. Chương 445 : Quỷ Mị Hành Giả. (1) 08-09-2014 191
446. Chương 446 : Quỷ Mị Hành Giả. (2) 08-09-2014 196
447. Chương 447 : Quỷ Mị Hành Giả. (3) 08-09-2014 221
448. Chương 448 : Thay Đổi Càn Khôn. (1) 08-09-2014 186
449. Chương 449 : Thay Đổi Càn Khôn. (2) 08-09-2014 203
450. Chương 450 : Thay Đổi Càn Khôn. (3) 08-09-2014 219
451. Chương 451 : Thiên Đại Thu Hoạch. (2) 08-09-2014 198
452. Chương 452 : Thiên Đại Thu Hoạch. (3) 08-09-2014 195
453. Chương 453 : Sóng To Gió Lớn. (1) 08-09-2014 210
454. Chương 454 : Sóng To Gió Lớn. (2) 08-09-2014 181
455. Chương 455 : Sóng To Gió Lớn. (3) 08-09-2014 209
456. Chương 456 : Xuân Sắc Vô Biên. (1) 08-09-2014 214
457. Chương 457 : Xuân Sắc Vô Biên. (2) 08-09-2014 203
458. Chương 458 : Xuân Sắc Vô Biên. (3) 08-09-2014 230
459. Chương 459 : Xuân Sắc Vô Biên. (4) 08-09-2014 232
460. Chương 460 : Bắc Thần Các Chủ. (1) 08-09-2014 220
461. Chương 461 : Bắc Thần Các Chủ. (2) 08-09-2014 211
462. Chương 462 : Bắc Thần Các Chủ. (3) 08-09-2014 194
463. Chương 463 : Độc Xông Tiêu Dao. (1) 08-09-2014 206
464. Chương 464 : Độc Xông Tiêu Dao. (2) 08-09-2014 212
465. Chương 465 : Độc Xông Tiêu Dao. (3) 08-09-2014 211
466. Chương 466 : Hướng Thiên Tiếu. (1) 08-09-2014 183
467. Chương 467 : Hướng Thiên Tiếu. (2) 08-09-2014 184
468. Chương 468 : Hướng Thiên Tiếu. (3) 08-09-2014 214
469. Chương 469 : Hướng Thiên Tiếu. (4) 08-09-2014 194
470. Chương 470 : Tiến Vào Bắc Thần. (1) 08-09-2014 216
471. Chương 471 : Tiến Vào Bắc Thần. (2) 08-09-2014 192
472. Chương 472 : Tiến Vào Bắc Thần. (3) 08-09-2014 199
473. Chương 473 : Đệ Tử Thân Truyền. (1) 08-09-2014 184
474. Chương 474 : Đệ Tử Thân Truyền. (2) 08-09-2014 204
475. Chương 475 : Đệ Tử Thân Truyền. (3) 08-09-2014 197
476. Chương 476 : Sư Phụ Thuộc Loại Trâu Bò. (1) 08-09-2014 192
477. Chương 477 : Sư Phụ Thuộc Loại Trâu Bò. (2) 08-09-2014 203
478. Chương 478 : Sư Phụ Thuộc Loại Trâu Bò. (3) 08-09-2014 195
479. Chương 479 : Kiếm Ý Tứ Giai. (1) 08-09-2014 202
480. Chương 480 : Kiếm Ý Tứ Giai. (2) 08-09-2014 190
481. Chương 481 : Kiếm Ý Tứ Giai. (3) 08-09-2014 185
482. Chương 482 : Có Ai Không Phục. (1) 08-09-2014 185
483. Chương 483 : Có Ai Không Phục. (2) 08-09-2014 206
484. Chương 484 : Có Ai Không Phục. (3) 08-09-2014 199
485. Chương 485 : Có Ai Không Phục. (4) 08-09-2014 208
486. Chương 486 : Huyền Thiên Lập Uy. (1) 08-09-2014 164
487. Chương 487 : Huyền Thiên Lập Uy. (2) 08-09-2014 185
488. Chương 488 : Huyền Thiên Lập Uy. (3) 08-09-2014 189
489. Chương 489 : Huyền Thiên Lập Uy. (4) 08-09-2014 205
490. Chương 490 : Đánh Tới Ngươi Phục. (1) 08-09-2014 200
491. Chương 491 : Đánh Tới Ngươi Phục. (2) 08-09-2014 209
492. Chương 492 : Đánh Tới Ngươi Phục. (3) 08-09-2014 206
493. Chương 493 : Cấm Địa Thí Luyện. (1) 08-09-2014 188
494. Chương 494 : Cấm Địa Thí Luyện. (2) 08-09-2014 209
495. Chương 495 : Cấm Địa Thí Luyện. (3) 08-09-2014 210
496. Chương 496 : Cấm Địa Thí Luyện. (4) 08-09-2014 197
497. Chương 497 : Thất Tinh Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 197
498. Chương 498 : Thất Tinh Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 211
499. Chương 499 : Thất Tinh Kiếm Trận. (3) 08-09-2014 214
500. Chương 500 : Thất Tinh Kiếm Trận. (4) 08-09-2014 181
501. Chương 501 : Thiên Cơ Bảo Giám. (1) 08-09-2014 208
502. Chương 502 : Thiên Cơ Bảo Giám. (2) 08-09-2014 204
503. Chương 503 : Thiên Cơ Bảo Giám. (3) 08-09-2014 201
504. Chương 504 : Đột Phá Địa Giai Cảnh. (1) 08-09-2014 217
505. Chương 505 : Đột Phá Địa Giai Cảnh. (2) 08-09-2014 210
506. Chương 506 : Đột Phá Địa Giai Cảnh. (3) 08-09-2014 190
507. Chương 507 : Đột Phá Địa Giai Cảnh. (4) 08-09-2014 201
508. Chương 508 : Thu Mà Dùng. (1) 08-09-2014 203
509. Chương 509 : Thu Mà Dùng. (2) 08-09-2014 217
510. Chương 510 : Thu Mà Dùng. (3) 08-09-2014 211
511. Chương 511 : Hoành Hành Vô Địch. (1) 08-09-2014 200
512. Chương 512 : Hoành Hành Vô Địch. (2) 08-09-2014 196
513. Chương 513 : Hoành Hành Vô Địch. (3) 08-09-2014 217
514. Chương 514 : Quét Ngang Cấm Địa. (1) 08-09-2014 144
515. Chương 515 : Quét Ngang Cấm Địa. (2) 08-09-2014 195
516. Chương 516 : Quét Ngang Cấm Địa. (3) 08-09-2014 203
517. Chương 517 : Khôi Lỗi Phi Hành. (1) 08-09-2014 198
518. Chương 518 : Khôi Lỗi Phi Hành. (2) 08-09-2014 211
519. Chương 519 : Khôi Lỗi Phi Hành. (3) 08-09-2014 211
520. Chương 520 : Bắc Thần Các Chấn Động. (1) 08-09-2014 204
521. Chương 521 : Bắc Thần Các Chấn Động. (2) 08-09-2014 221
522. Chương 522 : Bắc Thần Các Chấn Động. (3) 08-09-2014 178
523. Chương 523 : Trở Về Bắc Vực. (1) 08-09-2014 106
524. Chương 524 : Trở Về Bắc Vực. (2) 08-09-2014 152
525. Chương 525 : Trở Về Bắc Vực. (3) 08-09-2014 173
526. Chương 526 : Lịch Đại Vương Giả. (1) 08-09-2014 207
527. Chương 527 : Lịch Đại Vương Giả. (2) 08-09-2014 215
528. Chương 528 : Lịch Đại Vương Giả. (3) 08-09-2014 221
529. Chương 529 : Vương Giả Di Binh. (1) 08-09-2014 189
530. Chương 530 : Vương Giả Di Binh. (2) 08-09-2014 197
531. Chương 531 : Vương Giả Di Binh. (3) 08-09-2014 177
532. Chương 532 : Kiếm Thuật Kinh Thế. (1) 08-09-2014 220
533. Chương 533 : Kiếm Thuật Kinh Thế. (2) 08-09-2014 202
534. Chương 534 : Kiếm Thuật Kinh Thế. (3) 08-09-2014 213
535. Chương 535 : Xác Ướp Cổ Sống Lại. (1) 08-09-2014 203
536. Chương 536 : Xác Ướp Cổ Sống Lại. (2) 08-09-2014 199
537. Chương 537 : Xác Ướp Cổ Sống Lại. (3) 08-09-2014 218
538. Chương 538 : Thượng Cổ Lôi Cung. (1) 08-09-2014 202
539. Chương 539 : Thượng Cổ Lôi Cung. (2) 08-09-2014 202
540. Chương 540 : Thượng Cổ Lôi Cung. (3) 08-09-2014 128
541. Chương 541 : Thượng Cổ Lôi Cung. (4) 08-09-2014 227
542. Chương 542 : Vương Giả Truyền Thừa. (1) 08-09-2014 213
543. Chương 543 : Vương Giả Truyền Thừa. (2) 08-09-2014 201
544. Chương 544 : Vương Giả Truyền Thừa. (3) 08-09-2014 190
545. Chương 545 : Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (1) 08-09-2014 201
546. Chương 546 : Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (2) 08-09-2014 200
547. Chương 547 : Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (3) 08-09-2014 187
548. Chương 548 : Chạy Ra Khỏi Lôi Cung. (4) 08-09-2014 205
549. Chương 549 : Đại Chiến Thây Khô Lông Xanh. (1) 08-09-2014 192
550. Chương 550 : Đại Chiến Thây Khô Lông Xanh. (2) 08-09-2014 196
551. Chương 551 : Đại Chiến Thây Khô Lông Xanh. (3) 08-09-2014 192
552. Chương 552 : Thần Binh Đáng Sợ. (1) 08-09-2014 205
553. Chương 553 : Thần Binh Đáng Sợ. (2) 08-09-2014 218
554. Chương 554 : Thần Binh Đáng Sợ. (3) 08-09-2014 219
555. Chương 555 : Thần Binh Đáng Sợ. (4) 08-09-2014 199
556. Chương 556 : Gặp Lại Hiên Viên. (1) 08-09-2014 220
557. Chương 557 : Gặp Lại Hiên Viên. (2) 08-09-2014 197
558. Chương 558 : Gặp Lại Hiên Viên. (3) 08-09-2014 193
559. Chương 559 : Gặp Lại Hiên Viên. (4) 08-09-2014 185
560. Chương 560 : Cửu Đại Thần Công. (1) 08-09-2014 230
561. Chương 561 : Cửu Đại Thần Công. (2) 08-09-2014 202
562. Chương 562 : Cửu Đại Thần Công. (3) 08-09-2014 213
563. Chương 563 : Hai Tên Yêu Nghiệt. (1) 08-09-2014 224
564. Chương 564 : Hai Tên Yêu Nghiệt. (2) 08-09-2014 212
565. Chương 565 : Hai Tên Yêu Nghiệt. (3) 08-09-2014 196
566. Chương 566 : Diệt Thiên Kiếm Tông. (1) 08-09-2014 209
567. Chương 567 : Diệt Thiên Kiếm Tông. (2) 08-09-2014 201
568. Chương 568 : Diệt Thiên Kiếm Tông. (3) 08-09-2014 243
569. Chương 569 : Chém Hết Địch Nhân. (1) 08-09-2014 194
570. Chương 570 : Chém Hết Địch Nhân. (2) 08-09-2014 207
571. Chương 571 : Chém Hết Địch Nhân. (3) 08-09-2014 198
572. Chương 572 : Lôi Đình Oai. (1) 08-09-2014 207
573. Chương 573 : Lôi Đình Oai. (2) 08-09-2014 192
574. Chương 574 : Lôi Đình Oai. (3) 08-09-2014 178
575. Chương 575 : Lôi Đình Oai. (4) 08-09-2014 191
576. Chương 576 : Đệ Nhất Công Tử. (1) 08-09-2014 204
577. Chương 577 : Đệ Nhất Công Tử. (2) 08-09-2014 212
578. Chương 578 : Đệ Nhất Công Tử. (3) 08-09-2014 206
579. Chương 579 : Đến Chơi Một Chuyến. (1) 08-09-2014 199
580. Chương 580 : Đến Chơi Một Chuyến. (2) 08-09-2014 207
581. Chương 581 : Đến Chơi Một Chuyến. (3) 08-09-2014 187
582. Chương 582 : Yêu Thú Cấp Năm. (1) 08-09-2014 192
583. Chương 583 : Yêu Thú Cấp Năm. (2) 08-09-2014 216
584. Chương 584 : Yêu Thú Cấp Năm. (3) 08-09-2014 178
585. Chương 585 : Vũ Văn Hiêu Thiểu. (1) 08-09-2014 186
586. Chương 586 : Vũ Văn Hiêu Thiểu. (2) 08-09-2014 187
587. Chương 587 : Vũ Văn Hiêu Thiểu. (3) 08-09-2014 206
588. Chương 588 : Vương Giả Bí Văn. (1) 08-09-2014 118
589. Chương 589 : Vương Giả Bí Văn. (2) 08-09-2014 204
590. Chương 590 : Vương Giả Bí Văn. (3) 08-09-2014 208
591. Chương 591 : Vương Giả Bí Văn. (4) 08-09-2014 185
592. Chương 592 : Cùng Đột Phá. (1) 08-09-2014 117
593. Chương 593 : Cùng Đột Phá. (2) 08-09-2014 181
594. Chương 594 : Cùng Đột Phá. (3) 08-09-2014 207
595. Chương 595 : Trảm Vũ Văn Hiêu. (1) 08-09-2014 170
596. Chương 596 : Trảm Vũ Văn Hiên. (2) 08-09-2014 190
597. Chương 597 : Trảm Vũ Văn Hiên. (3) 08-09-2014 211
598. Chương 598 : Bắc Vực Tịch Quyển. (1) 08-09-2014 195
599. Chương 599 : Bắc Vực Tịch Quyển. (2) 08-09-2014 122
600. Chương 600 : Bắc Vực Tịch Quyển. (3) 08-09-2014 201
601. Chương 601 : Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (1) 08-09-2014 210
602. Chương 602 : Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (2) 08-09-2014 216
603. Chương 603 : Hoàng Thiên - Huyền Thiên. (3) 08-09-2014 213
604. Chương 604 : Kiếm Chém Thiên Giai. (1) 08-09-2014 201
605. Chương 605 : Kiếm Chém Thiên Giai. (2) 08-09-2014 198
606. Chương 606 : Kiếm Chém Thiên Giai. (3) 08-09-2014 197
607. Chương 607 : Kiếm Chém Thiên Giai. (4) 08-09-2014 185
608. Chương 608 : Thiên Hạ Khiếp Sợ. (1) 08-09-2014 187
609. Chương 609 : Thiên Hạ Khiếp Sợ. (2) 08-09-2014 223
610. Chương 610 : Thiên Hạ Khiếp Sợ. (3) 08-09-2014 193
611. Chương 611 : Di Tích Vạn Hóa. (1) 08-09-2014 221
612. Chương 612 : Di Tích Vạn Hóa. (2 08-09-2014 213
613. Chương 613 : Di Tích Vạn Hóa. (3) 08-09-2014 198
614. Chương 614 : Kiếm Trảm Thiên Tài. (1) 08-09-2014 190
615. Chương 615 : Kiếm Trảm Thiên Tài. (2) 08-09-2014 181
616. Chương 616 : Kiếm Trảm Thiên Tài. (3) 08-09-2014 202
617. Chương 617 : Kiếm Trảm Thiên Tài. (4) 08-09-2014 206
618. Chương 618 : Cuộc Chiến Nghịch Thiên. (1) 08-09-2014 199
619. Chương 619 : Cuộc Chiến Nghịch Thiên. (2) 08-09-2014 180
620. Chương 620 : Cuộc Chiến Nghịch Thiên. (3) 08-09-2014 199
621. Chương 621 : Chém Giết Toàn Bộ. (1) 08-09-2014 199
622. Chương 622 : Chém Giết Toàn Bộ. (2) 08-09-2014 202
623. Chương 623 : Chém Giết Toàn Bộ. (3) 08-09-2014 200
624. Chương 624 : Tiến Vào Di Tích. (1) 08-09-2014 224
625. Chương 625 : Tiến Vào Di Tích. (2) 08-09-2014 204
626. Chương 626 : Tiến Vào Di Tích. (3) 08-09-2014 215
627. Chương 627 : Tiến Vào Di Tích. (4) 08-09-2014 213
628. Chương 628 : Vạn Hóa Hoàng Cung. (1) 08-09-2014 195
629. Chương 629 : Vạn Hóa Hoàng Cung. (2) 08-09-2014 202
630. Chương 630 : Vạn Hóa Hoàng Cung. (3) 08-09-2014 218
631. Chương 631 : Xông Thẳng Ba Cửa Ải. (1) 08-09-2014 218
632. Chương 632 : Xông Thẳng Ba Cửa Ải. (2) 08-09-2014 212
633. Chương 633 : Xông Thẳng Ba Cửa Ải. (3) 08-09-2014 212
634. Chương 634 : Vạn Hóa Thánh Pháp. (1) 08-09-2014 216
635. Chương 635 : Vạn Hóa Thánh Pháp. (2) 08-09-2014 206
636. Chương 636 : Vạn Hóa Thánh Pháp. (3) 08-09-2014 198
637. Chương 637 : Lưỡng Cường Tranh Đấu. (1) 08-09-2014 203
638. Chương 638 : Lưỡng Cường Tranh Đấu. (2) 08-09-2014 185
639. Chương 639 : Lưỡng Cường Tranh Đấu. (3) 08-09-2014 203
640. Chương 640 : Lưỡng Cường Tranh Đấu. (4) 08-09-2014 206
641. Chương 641 : Nam Đẩu Thất Tiên. (1) 08-09-2014 193
642. Chương 642 : Nam Đẩu Thất Tiên. (2) 08-09-2014 216
643. Chương 643 : Nam Đẩu Thất Tiên. (3) 08-09-2014 142
644. Chương 644 : Địa Giai Tứ Trọng. (1) 08-09-2014 217
645. Chương 645 : Địa Giai Tứ Trọng. (2) 08-09-2014 188
646. Chương 646 : Địa Giai Tứ Trọng. (3) 08-09-2014 199
647. Chương 647 : Yêu Cầu Bồi Thường. (1) 08-09-2014 217
648. Chương 648 : Yêu Cầu Bồi Thường. (2) 08-09-2014 197
649. Chương 649 : Yêu Cầu Bồi Thường. (3) 08-09-2014 222
650. Chương 650 : Chiến Trường Đông Bắc. (1) 08-09-2014 209
651. Chương 651 : Chiến Trường Đông Bắc. (2) 08-09-2014 195
652. Chương 652 : Chiến Trường Đông Bắc. (3) 08-09-2014 198
653. Chương 653 : Nhiệm Vụ An Toàn. (1) 08-09-2014 189
654. Chương 654 : Nhiệm Vụ An Toàn. (2) 08-09-2014 193
655. Chương 655 : Nhiệm Vụ An Toàn. (3) 08-09-2014 198
656. Chương 656 : Nhiệm Vụ An Toàn. (4) 08-09-2014 184
657. Chương 657 : Huyền Thiên Nổi Giận. (1) 08-09-2014 177
658. Chương 658 : Huyền Thiên Nổi Giận. (2) 08-09-2014 195
659. Chương 659 : Huyền Thiên Nổi Giận. (3) 08-09-2014 224
660. Chương 660 : Thất Huyền Mê Vân. (1) 08-09-2014 214
661. Chương 661 : Thất Huyền Mê Vân. (2) 08-09-2014 197
662. Chương 662 : Thất Huyền Mê Vân. (3) 08-09-2014 210
663. Chương 663 : Tiến Vào Thất Huyền. (1) 08-09-2014 204
664. Chương 664 : Tiến Vào Thất Huyền. (2) 08-09-2014 208
665. Chương 665 : Tiến Vào Thất Huyền. (3) 08-09-2014 188
666. Chương 666 : Địa Nhãn Thần Đồng. (1) 08-09-2014 210
667. Chương 667 : Địa Nhãn Thần Đồng. (2) 08-09-2014 188
668. Chương 668 : Địa Nhãn Thần Đồng. (3) 08-09-2014 199
669. Chương 669 : Kịch Chiến Trong Động Sảnh. (1) 08-09-2014 176
670. Chương 670 : Kịch Chiến Trong Động Sảnh. (2) 08-09-2014 194
671. Chương 671 : Kịch Chiến Trong Động Sảnh. (3) 08-09-2014 223
672. Chương 672 : Thu Hoạch Cực Lớn. (1) 08-09-2014 214
673. Chương 673 : Thu Hoạch Cực Lớn. (2) 08-09-2014 217
674. Chương 674 : Thu Hoạch Cực Lớn. (3) 08-09-2014 204
675. Chương 675 : Con Mắt Thứ Ba. (1) 08-09-2014 198
676. Chương 676 : Con Mắt Thứ Ba. (2) 08-09-2014 224
677. Chương 677 : Con Mắt Thứ Ba. (3) 08-09-2014 211
678. Chương 678 : Địa Giai Ngũ Trọng. (1) 08-09-2014 212
679. Chương 679 : Địa Giai Ngũ Trọng. (2) 08-09-2014 200
680. Chương 680 : Địa Giai Ngũ Trọng. (3) 08-09-2014 217
681. Chương 681 : Thực Lực Tăng Lên. (1) 08-09-2014 199
682. Chương 682 : Thực Lực Tăng Lên. (2) 08-09-2014 192
683. Chương 683 : Thực Lực Tăng Lên. (3) 08-09-2014 203
684. Chương 684 : Tây Vực Vạn Xuân. (1) 08-09-2014 182
685. Chương 685 : Tây Vực Vạn Xuân. (2) 08-09-2014 209
686. Chương 686 : Tây Vực Vạn Xuân. (3) 08-09-2014 229
687. Chương 687 : Kiếm Thiên Thiếu. (1) 08-09-2014 207
688. Chương 688 : Kiếm Thiên Thiếu. (2) 08-09-2014 227
689. Chương 689 : Kiếm Thiên Thiếu. (3) 08-09-2014 194
690. Chương 690 : Vương Giả Di Đồ. (1) 08-09-2014 191
691. Chương 691 : Vương Giả Di Đồ. (2) 08-09-2014 203
692. Chương 692 : Vương Giả Di Đồ. (3) 08-09-2014 206
693. Chương 693 : Kỳ Ngộ Ở Sa Mạc. (1) 08-09-2014 200
694. Chương 694 : Kỳ Ngộ Ở Sa Mạc. (2) 08-09-2014 194
695. Chương 695 : Kỳ Ngộ Ở Sa Mạc. (3) 08-09-2014 213
696. Chương 696 : Thiên Hỏa Địa Cấp. (1) 08-09-2014 191
697. Chương 697 : Thiên Hỏa Địa Cấp. (2) 08-09-2014 196
698. Chương 698 : Thiên Hỏa Địa Cấp. (3) 08-09-2014 199
699. Chương 699 : Thiên Hỏa Địa Cấp. (4) 08-09-2014 205
700. Chương 700 : Đối Mặt Huyền Ky. (1) 08-09-2014 200
701. Chương 701 : Đối Mặt Huyền Ky. (2) 08-09-2014 190
702. Chương 702 : Đối Mặt Huyền Ky. (3) 08-09-2014 183
703. Chương 703 : Đối Mặt Huyền Ky. (4) 08-09-2014 225
704. Chương 704 : Huyền Thiên Ở Đây. (1) 08-09-2014 195
705. Chương 705 : Huyền Thiên Ở Đây. (2) 08-09-2014 200
706. Chương 706 : Huyền Thiên Ở Đây. (3) 08-09-2014 198
707. Chương 707 : Huyền Thiên Ở Đây. (4) 08-09-2014 203
708. Chương 708 : Quyền Đánh Kiếm Công Tử. (1) 08-09-2014 202
709. Chương 709 : Quyền Đánh Kiếm Công Tử. (2) 08-09-2014 201
710. Chương 710 : Quyền Đánh Kiếm Công Tử. (3) 08-09-2014 223
711. Chương 711 : Địa Giai Lục Trọng. (1) 08-09-2014 198
712. Chương 712 : Địa Giai Lục Trọng. (2) 08-09-2014 209
713. Chương 713 : Địa Giai Lục Trọng. (3) 08-09-2014 190
714. Chương 714 : Địa Giai Lục Trọng. (4) 08-09-2014 189
715. Chương 715 : Đệ Tử Chủ Các. (1) 08-09-2014 220
716. Chương 716 : Đệ Tử Chủ Các. (2) 08-09-2014 217
717. Chương 717 : Không Đốt Chết Được Ngươi. (1) 08-09-2014 209
718. Chương 718 : Không Đốt Chết Được Ngươi. (2) 08-09-2014 221
719. Chương 719 : Trở Lại Bắc Thần Các 08-09-2014 104
720. Chương 720 : Tự Làm Tự Chịu. (1) 08-09-2014 206
721. Chương 721 : Tự Làm Tự Chịu. (2) 08-09-2014 203
722. Chương 722 : Trấn Áp Mười Năm 08-09-2014 124
723. Chương 723 : Lĩnh Ngộ Kiếm Ý. (1) 08-09-2014 189
724. Chương 724 : Lĩnh Ngộ Kiếm Ý. (2) 08-09-2014 200
725. Chương 725 : Thần Tích Thượng Cổ 08-09-2014 224
726. Chương 726 : Oán Linh Đột Kích. (1) 08-09-2014 202
727. Chương 727 : Oán Linh Đột Kích. (2) 08-09-2014 230
728. Chương 728 : Tiến Vào Thần Tích 08-09-2014 205
729. Chương 729 : Bất Tử Khôi Lỗi. (1) 08-09-2014 196
730. Chương 730 : Bất Tử Khôi Lỗi. (2) 08-09-2014 213
731. Chương 731 : Pho Tượng Thần Thánh 08-09-2014 199
732. Chương 732 : Địa Ngục Ma Động 08-09-2014 186
733. Chương 733 : Bất Diệt Kim Thân. (1) 08-09-2014 231
734. Chương 734 : Bất Diệt Kim Thân. (2) 08-09-2014 207
735. Chương 735 : Không Thể Truyền Ra Ngoài. (1) 08-09-2014 197
736. Chương 736 : Không Thể Truyền Ra Ngoài. (2) 08-09-2014 191
737. Chương 737 : Năm Các Thi Đấu. (1) 08-09-2014 177
738. Chương 738 : Năm Các Thi Đấu. (2) 08-09-2014 199
739. Chương 739 : Vạn Chúng Chú Mục 08-09-2014 214
740. Chương 740 : Không Chiến Mà Thắng. (1) 08-09-2014 216
741. Chương 741 : Không Chiến Mà Thắng. (2) 08-09-2014 190
742. Chương 742 : Không Chiến Mà Thắng. (2) 08-09-2014 183
743. Chương 743 : Quyết Chiến Chung Cực. (1) 08-09-2014 199
744. Chương 744 : Quyết Chiến Chung Cực. (2) 08-09-2014 205
745. Chương 745 : Phong Chi Kiếm Pháp 08-09-2014 213
746. Chương 746 : Phong Chi Kiếm Pháp 08-09-2014 193
747. Chương 747 : Duy Ngã Bất Biến. (1) 08-09-2014 188
748. Chương 748 : Duy Ngã Bất Biến. (2) 08-09-2014 192
749. Chương 749 : Đệ Nhất Năm Các 08-09-2014 204
750. Chương 750 : Bất Tử Thần Thạch. (1) 08-09-2014 196
751. Chương 751 : Bất Tử Thần Thạch. (2) 08-09-2014 200
752. Chương 752 : Cộng Đồng Tiến Thối 08-09-2014 220
753. Chương 753 : Tu Vi Tăng Lên. (1) 08-09-2014 199
754. Chương 754 : Tu Vi Tăng Lên. (2) 08-09-2014 198
755. Chương 755 : Tăng Lên Hai Trọng 08-09-2014 230
756. Chương 756 : Đại Chiến Thiên Giai. (1) 08-09-2014 195
757. Chương 757 : Đại Chiến Thiên Giai. (2) 08-09-2014 197
758. Chương 758 : Đả Bại Thiên Giai 08-09-2014 165
759. Chương 759 : Huyền Thiên Về Nhà. (1) 08-09-2014 213
760. Chương 760 : Huyền Thiên Về Nhà. (2) 08-09-2014 208
761. Chương 761 : Thần Binh Gia Truyền 08-09-2014 209
762. Chương 762 : Tử Nghiên Trở Về. (1) 08-09-2014 232
763. Chương 763 : Tử Nghiên Trở Về. (2) 08-09-2014 193
764. Chương 764 : Huyền Thiên Đi Về Phía Đông. (1) 08-09-2014 239
765. Chương 765 : Huyền Thiên Đi Về Phía Đông. (2) 08-09-2014 199
766. Chương 766 : Kiếm Bại Thiên Giai. 08-09-2014 221
767. Chương 767 : Chuyện Cũ Của Tử Nghiên. (1) 08-09-2014 206
768. Chương 768 : Chuyện Cũ Của Tử Nghiên. (2) 08-09-2014 194
769. Chương 769 : Thất Giai Kiếm Ý 08-09-2014 179
770. Chương 770 : Đông Vực Long Gia. (1) 08-09-2014 197
771. Chương 771 : Đông Vực Long Gia. (2) 08-09-2014 194
772. Chương 772 : Đánh Vào Long Gia 08-09-2014 194
773. Chương 773 : Chiến Lực Nghịch Thiên. (1) 08-09-2014 200
774. Chương 774 : Chiến Lực Nghịch Thiên. (2) 08-09-2014 202
775. Chương 775 : Công Tử Yêu Nghiệt. (1) 08-09-2014 205
776. Chương 776 : Công Tử Yêu Nghiệt. (2) 08-09-2014 203
777. Chương 777 : Gia Chủ Long Gia 08-09-2014 210
778. Chương 778 : Tổ Tôn Gặp Lại. (1) 08-09-2014 205
779. Chương 779 : Tổ Tôn Gặp Lại. (2) 08-09-2014 198
780. Chương 780 : Vương Giả Chi Tư. (1) 08-09-2014 210
781. Chương 781 : Vương Giả Chi Tư. (2) 08-09-2014 203
782. Chương 782 : Đoạn Đầu Đao Hạ 08-09-2014 190
783. Chương 783 : Chí Cường Giả Xuất Hiện. (1) 08-09-2014 170
784. Chương 784 : Chí Cường Giả Xuất Hiện. (2) 08-09-2014 206
785. Chương 785 : Huyền Thiên Đoạt Đan 08-09-2014 222
786. Chương 786 : Lục Thi Lại Hiện Ra. (1) 08-09-2014 187
787. Chương 787 : Lục Thi Lại Hiện Ra. (2) 08-09-2014 208
788. Chương 788 : Ma Vụ Chi Hải. (1) 08-09-2014 197
789. Chương 789 : Ma Vụ Chi Hải. (2) 08-09-2014 190
790. Chương 790 : Được Ma Linh Thạch 08-09-2014 214
791. Chương 791 : Địa Giai Thập Trọng. (1) 08-09-2014 183
792. Chương 792 : Địa Giai Thập Trọng. (2) 08-09-2014 192
793. Chương 793 : Bên Trong Có Thiên Địa 08-09-2014 217
794. Chương 794 : Hải Tặc Địch Gia. (1) 08-09-2014 197
795. Chương 795 : Hải Tặc Địch Gia. (2) 08-09-2014 199
796. Chương 796 : Hai Lão Thất Phu 08-09-2014 210
797. Chương 797 : Một Kiếm Giết Địch. (1) 08-09-2014 198
798. Chương 798 : Một Kiếm Giết Địch. (2) 08-09-2014 206
799. Chương 799 : Khôi Lỗi Thiên Giai 08-09-2014 222
800. Chương 800 : Đạp Phá Địch Gia. (1) 08-09-2014 202
801. Chương 801 : Đạp Phá Địch Gia. (2) 08-09-2014 202
802. Chương 802 : Phong Vân Song Thánh. (1) 08-09-2014 181
803. Chương 803 : Phong Vân Song Thánh. (2) 08-09-2014 193
804. Chương 804 : Chiến Lực Chân Chính 08-09-2014 216
805. Chương 805 : Đột Phá Thiên Giai. (1) 08-09-2014 186
806. Chương 806 : Đột Phá Thiên Giai. (2) 08-09-2014 230
807. Chương 807 : Kiếm Linh Thức Tỉnh 08-09-2014 193
808. Chương 808 : Minh Đế Thần Hoàng. (1) 08-09-2014 200
809. Chương 809 : Minh Đế Thần Hoàng. (2) 08-09-2014 213
810. Chương 810 : Một Kiếm Đáng Sợ. (1) 08-09-2014 182
811. Chương 811 : Một Kiếm Đáng Sợ. (2) 08-09-2014 207
812. Chương 812 : Nhất Quyết Sinh Tử. (1) 08-09-2014 187
813. Chương 813 : Nhất Quyết Sinh Tử. (2) 08-09-2014 205
814. Chương 814 : Lập Tức Miểu Sát 08-09-2014 214
815. Chương 815 : Đánh Chết Đảo Tôn. (1) 08-09-2014 199
816. Chương 816 : Đánh Chết Đảo Tôn. (2) 08-09-2014 194
817. Chương 817 : Đoán Binh Sơn Đảo 08-09-2014 180
818. Chương 818 : Linh Kiếm Công Tử. (1) 08-09-2014 196
819. Chương 819 : Linh Kiếm Công Tử. (2) 08-09-2014 230
820. Chương 820 : Tin Tức Hướng Thiếu. (1) 08-09-2014 173
821. Chương 821 : Tin Tức Hướng Thiếu. (2) 08-09-2014 208
822. Chương 822 : Mạch Khoáng Linh Thạch. 08-09-2014 199
823. Chương 823 : Khôi Lỗi Tàn Toái. (1) 08-09-2014 205
824. Chương 824 : Khôi Lỗi Tàn Toái. (2) 08-09-2014 211
825. Chương 825 : Một Kiếm Phá Trận. (1) 08-09-2014 209
826. Chương 826 : Một Kiếm Phá Trận. (2) 08-09-2014 190
827. Chương 827 : Khôi Lỗi Chuyên Dụng 08-09-2014 195
828. Chương 828 : Đoán Binh Sơn Chủ. (1) 08-09-2014 215
829. Chương 829 : Đoán Binh Sơn Chủ. (2) 08-09-2014 200
830. Chương 830 : Thiên Kiếm Đến Thế Gian. (1) 08-09-2014 185
831. Chương 831 : Thiên Kiếm Đến Thế Gian. (2) 08-09-2014 185
832. Chương 832 : Thiên Giai Nhị Trọng 08-09-2014 196
833. Chương 833 : Thiên Giai Nhị Trọng. (1) 08-09-2014 199
834. Chương 834 : Thiên Giai Nhị Trọng. (2) 08-09-2014 203
835. Chương 835 : Tin Tức Huyền Gia. (1) 08-09-2014 201
836. Chương 836 : Tin Tức Huyền Gia. (2) 08-09-2014 222
837. Chương 837 : Trầm Nhị Công Tử 08-09-2014 210
838. Chương 838 : Thánh Giáp Khôi Lỗi. (1) 08-09-2014 202
839. Chương 839 : Thánh Giáp Khôi Lỗi. (2) 08-09-2014 188
840. Chương 840 : Quét Ngang Vô Địch. (1) 08-09-2014 216
841. Chương 841 : Quét Ngang Vô Địch. (2) 08-09-2014 214
842. Chương 842 : Lật Tay Trấn Áp 08-09-2014 198
843. Chương 843 : Đạp Phá Trầm Gia. (1) 08-09-2014 197
844. Chương 844 : Đạp Phá Trầm Gia. (2) 08-09-2014 183
845. Chương 845 : Phá Quân Lão Tổ. (1) 08-09-2014 196
846. Chương 846 : Phá Quân Lão Tổ. (2) 08-09-2014 202
847. Chương 847 : Huyết Văn Thanh Kim. 08-09-2014 203
848. Chương 848 : Linh Kiếm Thiên Cấp. (1) 08-09-2014 183
849. Chương 849 : Linh Kiếm Thiên Cấp. (2) 08-09-2014 201
850. Chương 850 : Đến Kinh Huyền Đảo 08-09-2014 181
851. Chương 851 : Tự Tìm Đường Chết. (1) 08-09-2014 210
852. Chương 852 : Tự Tìm Đường Chết. (2) 08-09-2014 168
853. Chương 853 : Đại Kinh Thái Tử. (1) 08-09-2014 215
854. Chương 854 : Đại Kinh Thái Tử. (2) 08-09-2014 176
855. Chương 855 : Huyền Gia Thiên Thiếu 08-09-2014 176
856. Chương 856 : Cửu Cung Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 194
857. Chương 857 : Cửu Cung Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 207
858. Chương 858 : Bại Kiếm Trận Sư 08-09-2014 226
859. Chương 859 : Lấy Được Chín Linh Kiếm. (1) 08-09-2014 192
860. Chương 860 : Lấy Được Chín Linh Kiếm. (2) 08-09-2014 189
861. Chương 861 : Bí Kíp Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 192
862. Chương 862 : Bí Kíp Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 199
863. Chương 863 : Gia Chủ Huyền Gia. (1) 08-09-2014 216
864. Chương 864 : Gia Chủ Huyền Gia. (2) 08-09-2014 218
865. Chương 865 : Bối Phận Chữ Thiên. (1) 08-09-2014 211
866. Chương 866 : Bối Phận Chữ Thiên. (2) 08-09-2014 158
867. Chương 867 : Thiên Giai Tam Trọng. (1) 08-09-2014 194
868. Chương 868 : Thiên Giai Tam Trọng. (2) 08-09-2014 192
869. Chương 869 : Đại Kinh Nhập Xâm. (1) 08-09-2014 212
870. Chương 870 : Đại Kinh Nhập Xâm. (2) 08-09-2014 205
871. Chương 871 : Kiếm Trận Thần Uy. (1) 08-09-2014 185
872. Chương 872 : Kiếm Trận Thần Uy. (2) 08-09-2014 203
873. Chương 873 : Giết Chết Thiên Giai Lục Trọng. (1) 08-09-2014 193
874. Chương 874 : Giết Chết Thiên Giai Lục Trọng. (2) 08-09-2014 183
875. Chương 875 : Quyết Đấu Với Kinh Hoàng. (1) 08-09-2014 165
876. Chương 876 : Quyết Đấu Với Kinh Hoàng. (2) 08-09-2014 202
877. Chương 877 : Huyền Thiên Giết Kinh Hoàng. (1) 08-09-2014 195
878. Chương 878 : Huyền Thiên Giết Kinh Hoàng. (2) 08-09-2014 136
879. Chương 879 : Mảnh Nhỏ Thần Kiếm. (1) 08-09-2014 183
880. Chương 880 : Mảnh Nhỏ Thần Kiếm. (2) 08-09-2014 187
881. Chương 881 : Ma Hải Cổ Lộ 08-09-2014 203
882. Chương 882 : Kỳ Ngộ Trong Cổ Lộ. (1) 08-09-2014 178
883. Chương 883 : Kỳ Ngộ Trong Cổ Lộ. (2) 08-09-2014 207
884. Chương 884 : Kim Thân Nhị Trọng. (1) 08-09-2014 197
885. Chương 885 : Kim Thân Nhị Trọng. (2) 08-09-2014 188
886. Chương 886 : Công Tử Đón Dâu. (1) 08-09-2014 181
887. Chương 887 : Công Tử Đón Dâu. (2) 08-09-2014 116
888. Chương 888 : Thiên Thiếu Náo Hôn. (1) 08-09-2014 189
889. Chương 889 : Thiên Thiếu Náo Hôn. (2) 08-09-2014 186
890. Chương 890 : Thiên Hỏa Kim Tí. 08-09-2014 189
891. Chương 891 : Bách Kiếm Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 197
892. Chương 892 : Bách Kiếm Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 210
893. Chương 893 : Thiên Giai Tứ Trọng. (1) 08-09-2014 193
894. Chương 894 : Thiên Giai Tứ Trọng. (2) 08-09-2014 189
895. Chương 895 : Yêu Linh Chi Sâm 08-09-2014 167
896. Chương 896 : Sát Phá Kỷ Lục. (1) 08-09-2014 179
897. Chương 897 : Sát Phá Kỷ Lục. (2) 08-09-2014 196
898. Chương 898 : Danh Chấn Trục Nhật. (1) 08-09-2014 217
899. Chương 899 : Danh Chấn Trục Nhật. (2) 08-09-2014 207
900. Chương 900 : Thuấn Sát Thiên Giai Cảnh Bát Trọng. 08-09-2014 208
901. Chương 901 : Máu Nhuộm Bầu Trời. (1) 08-09-2014 205
902. Chương 902 : Máu Nhuộm Bầu Trời. (2) 08-09-2014 176
903. Chương 903 : Tiện Tay Ném Cái Đầu 08-09-2014 199
904. Chương 904 : Kiếm Thiêu Thiên Giai Cảnh Cửu Trọng. (1) 08-09-2014 223
905. Chương 905 : Kiếm Thiêu Thiên Giai Cảnh Cửu Trọng. (2) 08-09-2014 193
906. Chương 906 : Kiếm Điển Gia Truyền. (1) 08-09-2014 189
907. Chương 907 : Kiếm Điển Gia Truyền. (2) 08-09-2014 198
908. Chương 908 : Mỏ Vàng Huyết Vân 08-09-2014 212
909. Chương 909 : Tuyệt Thế Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 205
910. Chương 910 : Tuyệt Thế Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 131
911. Chương 911 : Thuấn Di Trong Hư Không 08-09-2014 214
912. Chương 912 : Thần Cơ Tiên Sinh. (1) 08-09-2014 204
913. Chương 913 : Thần Cơ Tiên Sinh. (2) 08-09-2014 204
914. Chương 914 : Hướng Thiếu Hung Hiểm. (1) 08-09-2014 144
915. Chương 915 : Hướng Thiếu Hung Hiểm. (2) 08-09-2014 206
916. Chương 916 : Kiếm Thiêu Phân Đường 08-09-2014 195
917. Chương 917 : Luyện Huyết Công Tử. (1) 08-09-2014 188
918. Chương 918 : Luyện Huyết Công Tử. (2) 08-09-2014 222
919. Chương 919 : Tín Niệm Vô Địch 08-09-2014 220
920. Chương 920 : Thiên Giai Ngũ Trọng. (1) 08-09-2014 231
921. Chương 921 : Thiên Giai Ngũ Trọng. (2) 08-09-2014 180
922. Chương 922 : Vương Giả Phục Sinh. (1) 08-09-2014 103
923. Chương 923 : Vương Giả Phục Sinh. (2) 08-09-2014 182
924. Chương 924 : Kiếm Trận Vô Địch 08-09-2014 224
925. Chương 925 : Quét Ngang Tà Giáo. (1) 08-09-2014 207
926. Chương 926 : Quét Ngang Tà Giáo. (2) 08-09-2014 169
927. Chương 927 : Đại Sát Tứ Phương. (1) 08-09-2014 203
928. Chương 928 : Đại Sát Tứ Phương. (2) 08-09-2014 195
929. Chương 929 : Dương Danh Hải Ngoại 08-09-2014 174
930. Chương 930 : Âm Minh Cấm Hải. (1) 08-09-2014 193
931. Chương 931 : Âm Minh Cấm Hải. (2) 08-09-2014 193
932. Chương 932 : Vương Giả Chưa Chết. (1) 08-09-2014 197
933. Chương 933 : Vương Giả Chưa Chết. (2) 08-09-2014 189
934. Chương 934 : Hậu Nhân Âm Minh Vương 08-09-2014 200
935. Chương 935 : Cường Thế Khảo Vấn. (1) 08-09-2014 210
936. Chương 936 : Cường Thế Khảo Vấn. (2) 08-09-2014 186
937. Chương 937 : Thôn Phệ Vương Giả. (1) 08-09-2014 201
938. Chương 938 : Thôn Phệ Vương Giả. (2) 08-09-2014 215
939. Chương 939 : Thiên Hồn Thiếu Gia. 08-09-2014 202
940. Chương 940 : Nam Vực Chu Gia. (1) 08-09-2014 212
941. Chương 941 : Nam Vực Chu Gia. (2) 08-09-2014 194
942. Chương 942 : Cường Giả Thiên Châu. (1) 08-09-2014 120
943. Chương 943 : Cường Giả Thiên Châu. (2) 08-09-2014 198
944. Chương 944 : Âm Minh Đại Pháp 08-09-2014 220
945. Chương 945 : Kiếm Si Ra Tay. (1) 08-09-2014 207
946. Chương 946 : Kiếm Si Ra Tay. (2) 08-09-2014 196
947. Chương 947 : Nghịch Lân Bị Sờ. (1) 08-09-2014 209
948. Chương 948 : Nghịch Lân Bị Sờ. (2) 08-09-2014 217
949. Chương 949 : Vô Cùng Hung Hăng Càn Quấy 08-09-2014 225
950. Chương 950 : Vương Giả Siêu Cấp. (1) 08-09-2014 193
951. Chương 951 : Vương Giả Siêu Cấp. (2) 08-09-2014 155
952. Chương 952 : Nhũ Yến Về Tổ. (1) 08-09-2014 204
953. Chương 953 : Nhũ Yến Về Tổ. (2) 08-09-2014 203
954. Chương 954 : Bổ Đến Thổ Huyết 08-09-2014 192
955. Chương 955 : Nhất Đốn Bạo Ngược. (1) 08-09-2014 206
956. Chương 956 : Nhất Đốn Bạo Ngược. (2) 08-09-2014 192
957. Chương 957 : Trảm Chu Đỉnh Hư. (1) 08-09-2014 203
958. Chương 958 : Trảm Chu Đỉnh Hư. (2) 08-09-2014 196
959. Chương 959 : Long Vương Bí Cảnh. (1) 08-09-2014 200
960. Chương 960 : Long Vương Bí Cảnh. (2) 08-09-2014 212
961. Chương 961 : Tử Nghiên Mập Mờ. (1) 08-09-2014 194
962. Chương 962 : Tử Nghiên Mập Mờ. (2) 08-09-2014 113
963. Chương 963 : Lam Mãnh Cự Giao. (1) 08-09-2014 204
964. Chương 964 : Lam Mãnh Cự Giao. (2) 08-09-2014 189
965. Chương 965 : Cám Ơn Thiên Ca. (1) 08-09-2014 212
966. Chương 966 : Cám Ơn Thiên Ca. (2) 08-09-2014 183
967. Chương 967 : Thiên Long Thần Uy 08-09-2014 193
968. Chương 968 : Thiên Giai Cảnh Lục Trọng. (1) 08-09-2014 176
969. Chương 969 : Thiên Giai Cảnh Lục Trọng. (2) 08-09-2014 204
970. Chương 970 : Tin Tức Hải Ngoại. (1) 08-09-2014 214
971. Chương 971 : Tin Tức Hải Ngoại. (2) 08-09-2014 166
972. Chương 972 : Chiến Ước Mạnh Nhất. (1) 08-09-2014 193
973. Chương 973 : Chiến Ước Mạnh Nhất. (2) 08-09-2014 190
974. Chương 974 : Trở Về Thiên Kiếm Tông. (1) 08-09-2014 194
975. Chương 975 : Trở Về Thiên Kiếm Tông. (2) 08-09-2014 145
976. Chương 976 : Huyền Kiếm Khiêu Chiến. (1) 08-09-2014 204
977. Chương 977 : Huyền Kiếm Khiêu Chiến. (2) 08-09-2014 202
978. Chương 978 : Vạn Chúng Chú Mục 08-09-2014 165
979. Chương 979 : Không Chịu Nổi Một Kích. (1) 08-09-2014 207
980. Chương 980 : Không Chịu Nổi Một Kích. (2) 08-09-2014 201
981. Chương 981 : Xé Thành Hai Nửa. (1) 08-09-2014 220
982. Chương 982 : Xé Thành Hai Nửa. (2) 08-09-2014 179
983. Chương 983 : Cử Thế Chấn Kinh. (1) 08-09-2014 192
984. Chương 984 : Cử Thế Chấn Kinh. (2) 08-09-2014 190
985. Chương 985 : Thiên Lôi Tôi Kiếm. (1) 08-09-2014 189
986. Chương 986 : Thiên Lôi Tôi Kiếm. (2) 08-09-2014 188
987. Chương 987 : Huyên Huyên Gởi Thư. 08-09-2014 187
988. Chương 988 : Trở Lại Bắc Thần Các. (1) 08-09-2014 212
989. Chương 989 : Trở Lại Bắc Thần Các. (2) 08-09-2014 209
990. Chương 990 : Lấy Mạng Chuộc Tội. (1) 08-09-2014 108
991. Chương 991 : Lấy Mạng Chuộc Tội. (2) 08-09-2014 186
992. Chương 992 : Giá Lâm Thiên Tinh Các 08-09-2014 184
993. Chương 993 : Quyết Chiến Đệ Nhất. (1) 08-09-2014 200
994. Chương 994 : Quyết Chiến Đệ Nhất. (2) 08-09-2014 221
995. Chương 995 : Bất Tử Thần Lực. (1) 08-09-2014 186
996. Chương 996 : Bất Tử Thần Lực. (2) 08-09-2014 196
997. Chương 997 : Bất Tử Chi Huyết 08-09-2014 180
998. Chương 998 : Thiên Địa Biến Hóa. (1) 08-09-2014 199
999. Chương 999 : Thiên Địa Biến Hóa. (2) 08-09-2014 221
1000. Chương 1000 : Thiên Cơ Vạn Tuyệt. (1) 08-09-2014 205
1001. Chương 1001 : Thiên Cơ Vạn Tuyệt. (2) 08-09-2014 207
1002. Chương 1002 : Hung Hăng Đánh Đệ Nhất 08-09-2014 177
1003. Chương 1003 : Nửa Bước Vương Giả. (1) 08-09-2014 164
1004. Chương 1004 : Nửa Bước Vương Giả. (2) 08-09-2014 196
1005. Chương 1005 : Thuộc Tính Lực Lượng 08-09-2014 200
1006. Chương 1006 : Lôi Đình Đoạn Tí. (1) 08-09-2014 197
1007. Chương 1007 : Lôi Đình Đoạn Tí. (2) 08-09-2014 213
1008. Chương 1008 : Tức Đến Phun Máu. (1) 08-09-2014 207
1009. Chương 1009 : Tức Đến Phun Máu. (2) 08-09-2014 215
1010. Chương 1010 : Đệ Nhất Yêu Nghiệt. (1) 08-09-2014 220
1011. Chương 1011 : Đệ Nhất Yêu Nghiệt. (2) 08-09-2014 199
1012. Chương 1012 : Ý Loạn Tình Mê 08-09-2014 208
1013. Chương 1013 : Một Đêm. (1) 08-09-2014 175
1014. Chương 1014 : Một Đêm. (2) 08-09-2014 198
1015. Chương 1015 : Lại Thấy Âm Cơ. (1) 08-09-2014 219
1016. Chương 1016 : Lại Thấy Âm Cơ. (2) 08-09-2014 199
1017. Chương 1017 : Chạy Trối Chết 08-09-2014 204
1018. Chương 1018 : Trở Về Huyền Gia. (1) 08-09-2014 213
1019. Chương 1019 : Trở Về Huyền Gia. (2) 08-09-2014 212
1020. Chương 1020 : Tử Sắc Kỳ Độc 08-09-2014 184
1021. Chương 1021 : Bí Mật Vương Lăng. (1) 08-09-2014 208
1022. Chương 1022 : Bí Mật Vương Lăng. (2) 08-09-2014 121
1023. Chương 1023 : Thiên Dực Thiếu Gia. (1) 08-09-2014 200
1024. Chương 1024 : Thiên Dực Thiếu Gia. (2) 08-09-2014 190
1025. Chương 1025 : Lại Chém Yêu Nghiệt. 08-09-2014 189
1026. Chương 1026 : Hắc Bạch Thánh Tử. (1) 08-09-2014 204
1027. Chương 1027 : Hắc Bạch Thánh Tử. (2) 08-09-2014 203
1028. Chương 1028 : Cường Giả Hội Tụ. (1) 08-09-2014 199
1029. Chương 1029 : Cường Giả Hội Tụ. (2) 08-09-2014 228
1030. Chương 1030 : Lăng Của Bất Tử Vương. 08-09-2014 234
1031. Chương 1031 : Khôi Lỗi Binh Tượng. (1) 08-09-2014 200
1032. Chương 1032 : Khôi Lỗi Binh Tượng. (2) 08-09-2014 223
1033. Chương 1033 : Ý Chí Vương Giả. (1) 08-09-2014 192
1034. Chương 1034 : Ý Chí Vương Giả. (2) 08-09-2014 115
1035. Chương 1035 : Thần Âm Lâm Thế 08-09-2014 218
1036. Chương 1036 : Thiên Giai Bát Trọng. (1) 08-09-2014 200
1037. Chương 1037 : Thiên Giai Bát Trọng. (2) 08-09-2014 202
1038. Chương 1038 : Thuấn Sát Thiên Giai Thập Trọng 08-09-2014 197
1039. Chương 1039 : Thiên Tài Tây Hải. (1) 08-09-2014 203
1040. Chương 1040 : Thiên Tài Tây Hải. (2) 08-09-2014 184
1041. Chương 1041 : Không Gian Bảo Khí. (1) 08-09-2014 186
1042. Chương 1042 : Không Gian Bảo Khí. (2) 08-09-2014 194
1043. Chương 1043 : Chém Đoạn Giang Hà. 08-09-2014 213
1044. Chương 1044 : Tề Tụ Mộ Điện. (1) 08-09-2014 207
1045. Chương 1045 : Tề Tụ Mộ Điện. (2) 08-09-2014 199
1046. Chương 1046 : Làm Khách Trong Túi. (1) 08-09-2014 195
1047. Chương 1047 : Làm Khách Trong Túi. (2) 08-09-2014 200
1048. Chương 1048 : Thuấn Di Giết Địch. 08-09-2014 194
1049. Chương 1049 : Đại Chiến Kinh Thiên. (1) 08-09-2014 204
1050. Chương 1050 : Đại Chiến Kinh Thiên. (2) 08-09-2014 211
1051. Chương 1051 : Đại Chiến Kết Thúc. (1) 08-09-2014 182
1052. Chương 1052 : Đại Chiến Kết Thúc. (2) 08-09-2014 205
1053. Chương 1053 : Thiên Diễm Bảo Điển. (1) 08-09-2014 223
1054. Chương 1054 : Thiên Diễm Bảo Điển. (2) 08-09-2014 165
1055. Chương 1055 : Kiếm Ý Thập Giai 08-09-2014 191
1056. Chương 1056 : Tìm Hiểu Áo Nghĩa. (1) 08-09-2014 211
1057. Chương 1057 : Tìm Hiểu Áo Nghĩa. (2) 08-09-2014 200
1058. Chương 1058 : Sáng Lập Kiếm Tông. (1) 08-09-2014 216
1059. Chương 1059 : Sáng Lập Kiếm Tông. (2) 08-09-2014 184
1060. Chương 1060 : Thiên Hạ Cùng Mừng 08-09-2014 208
1061. Chương 1061 : Thánh Đỉnh Xuất Thế. (1) 08-09-2014 175
1062. Chương 1062 : Thánh Đỉnh Xuất Thế. (2) 08-09-2014 205
1063. Chương 1063 : Bắt Giữ Huyền Ky. (1) 08-09-2014 154
1064. Chương 1064 : Bắt Giữ Huyền Ky. (2) 08-09-2014 208
1065. Chương 1065 : Phát Hiện Thánh Đỉnh 08-09-2014 166
1066. Chương 1066 : Tiếp Tục Nuốt Hồn Niệm. (1) 08-09-2014 172
1067. Chương 1067 : Tiếp Tục Nuốt Hồn Niệm. (2) 08-09-2014 177
1068. Chương 1068 : Thuấn Di Bí Bảo. (1) 08-09-2014 181
1069. Chương 1069 : Thuấn Di Bí Bảo. (2) 08-09-2014 184
1070. Chương 1070 : Cường Giả Kiếm Gia. (1) 08-09-2014 177
1071. Chương 1071 : Cường Giả Kiếm Gia. (2) 08-09-2014 181
1072. Chương 1072 : Áo Nghĩa Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 175
1073. Chương 1073 : Áo Nghĩa Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 196
1074. Chương 1074 : Giết Chết Dần Dương. (1) 08-09-2014 167
1075. Chương 1075 : Giết Chết Dần Dương. (2) 08-09-2014 178
1076. Chương 1076 : Luyện Hóa Thánh Đỉnh. (1) 08-09-2014 173
1077. Chương 1077 : Luyện Hóa Thánh Đỉnh. (2) 08-09-2014 163
1078. Chương 1078 : Trường Sinh Vương Xuất Hiện. (1) 08-09-2014 174
1079. Chương 1079 : Trường Sinh Vương Xuất Hiện. (2) 08-09-2014 150
1080. Chương 1080 : Đại Chiến Vương Giả 08-09-2014 178
1081. Chương 1081 : Vương Giả Trọng Thương. (1) 08-09-2014 169
1082. Chương 1082 : Vương Giả Trọng Thương. (2) 08-09-2014 181
1083. Chương 1083 : Xử Tử Huyền Ky. (1) 08-09-2014 201
1084. Chương 1084 : Xử Tử Huyền Ky. (2) 08-09-2014 186
1085. Chương 1085 : Thiên Giai Cửu Trọng. (1) 08-09-2014 189
1086. Chương 1086 : Thiên Giai Cửu Trọng. (2) 08-09-2014 172
1087. Chương 1087 : Ngưng Tụ Song Kiếm Hồn 08-09-2014 179
1088. Chương 1088 : Kiếm Trận Vạn Kiếm. (1) 08-09-2014 171
1089. Chương 1089 : Kiếm Trận Vạn Kiếm. (2) 08-09-2014 174
1090. Chương 1090 : Chém Chết Đệ Nhất Công Tử. (1) 08-09-2014 171
1091. Chương 1091 : Chém Chết Đệ Nhất Công Tử. (2) 08-09-2014 146
1092. Chương 1092 : Song Vương Đều Tới. (1) 08-09-2014 168
1093. Chương 1093 : Song Vương Đều Tới. (2) 08-09-2014 183
1094. Chương 1094 : Vạn Kiếm Sát Vương 08-09-2014 170
1095. Chương 1095 : Khắc Ma Bảo Châu. (1) 08-09-2014 122
1096. Chương 1096 : Khắc Ma Bảo Châu. (2) 08-09-2014 160
1097. Chương 1097 : Hỗn Độn Nguyên Thần. (1) 08-09-2014 164
1098. Chương 1098 : Hỗn Độn Nguyên Thần. (2) 08-09-2014 173
1099. Chương 1099 : Vương Giả Thiên Châu 08-09-2014 160
1100. Chương 1100 : Chém Vương Trước Mặt Mọi Người. (1) 08-09-2014 181
1101. Chương 1101 : Chém Vương Trước Mặt Mọi Người. (2) 08-09-2014 166
1102. Chương 1102 : Mạnh Mẽ Đâm Tới. (1) 08-09-2014 161
1103. Chương 1103 : Mạnh Mẽ Đâm Tới. (2) 08-09-2014 176
1104. Chương 1104 : Mạc Thiên Ky Thành Vương. (1) 08-09-2014 175
1105. Chương 1105 : Mạc Thiên Ky Thành Vương. (2) 08-09-2014 171
1106. Chương 1106 : Thực Lực Khủng Bố. 08-09-2014 165
1107. Chương 1107 : Hấp Thu Tu Vị. (2) 08-09-2014 159
1108. Chương 1108 : Thông Đạo Nhân Ma. (1) 08-09-2014 172
1109. Chương 1109 : Thông Đạo Nhân Ma. (2) 08-09-2014 172
1110. Chương 1110 : Đại Kiếp Nạn Dị Ma 08-09-2014 160
1111. Chương 1111 : Huyết Chiến Ma Tộc. (1) 08-09-2014 160
1112. Chương 1112 : Huyết Chiến Ma Tộc. (2) 08-09-2014 162
1113. Chương 1113 : Xả Thân Trấn Ma. (1) 08-09-2014 198
1114. Chương 1114 : Xả Thân Trấn Ma. (2) 08-09-2014 151
1115. Chương 1115 : Tiến Vào Ma Giới 08-09-2014 176
1116. Chương 1116 : Trăm Vạn Ma Quân. (1) 08-09-2014 194
1117. Chương 1117 : Trăm Vạn Ma Quân. (2) 08-09-2014 167
1118. Chương 1118 : Tự Ấn Thiên Cơ. (1) 08-09-2014 145
1119. Chương 1119 : Tự Ấn Thiên Cơ (2) 08-09-2014 163
1120. Chương 1120 : Đại Công Cáo Thành 08-09-2014 173
1121. Chương 1121 : Ma Giới Hư Thật. (1) 08-09-2014 177
1122. Chương 1122 : Ma Giới Hư Thật. (2) 08-09-2014 146
1123. Chương 1123 : Thiên Giai Cảnh Thập Trọng 08-09-2014 164
1124. Chương 1124 : Lôi Chi Áo Nghĩa Nhị Giai. (1) 08-09-2014 171
1125. Chương 1125 : Lôi Chi Áo Nghĩa Nhị Giai. (2) 08-09-2014 154
1126. Chương 1126 : Bất Diệt Kim Thân Tam Trọng. (1) 08-09-2014 166
1127. Chương 1127 : Bất Diệt Kim Thân Tam Trọng. (2) 08-09-2014 163
1128. Chương 1128 : Xông Vào Thánh Điện. (1) 08-09-2014 159
1129. Chương 1129 : Xông Vào Thánh Điện. (2) 08-09-2014 173
1130. Chương 1130 : Âm Minh Hóa Ma. (1) 08-09-2014 194
1131. Chương 1131 : Âm Minh Hóa Ma. (2) 08-09-2014 161
1132. Chương 1132 : Minh Thiên Tôn Quý 08-09-2014 158
1133. Chương 1133 : Trong Thánh Điện Ma Châu. (1) 08-09-2014 151
1134. Chương 1134 : Trong Thánh Điện Ma Châu. (2) 08-09-2014 153
1135. Chương 1135 : Ma Hoàng Tử 08-09-2014 187
1136. Chương 1136 : Phản Hồi Kiếm Giới. (1) 08-09-2014 159
1137. Chương 1137 : Phản Hồi Kiếm Giới. (2) 08-09-2014 157
1138. Chương 1138 : Trung Châu Đại Địa 08-09-2014 188
1139. Chương 1139 : Đại Hội Thiên Tài. (1) 08-09-2014 169
1140. Chương 1140 : Đại Hội Thiên Tài. (2) 08-09-2014 186
1141. Chương 1141 : Tịch Dương Thành. (1) 08-09-2014 184
1142. Chương 1142 : Tịch Dương Thành. (2) 08-09-2014 150
1143. Chương 1143 : Thành Vương Đan. 08-09-2014 163
1144. Chương 1144 : Lý Dật Phong. (1) 08-09-2014 106
1145. Chương 1145 : Lý Dật Phong. (2) 08-09-2014 158
1146. Chương 1146 : Vạn Sơn Lãnh Thổ Đồng Gia. (1) 08-09-2014 169
1147. Chương 1147 : Vạn Sơn Lãnh Thổ Đồng Gia. (2) 08-09-2014 171
1148. Chương 1148 : Chưởng Lui Vương Giả. (1) 08-09-2014 160
1149. Chương 1149 : Chưởng Lui Vương Giả. (2) 08-09-2014 159
1150. Chương 1150 : Yến Tịch Tịch 08-09-2014 165
1151. Chương 1151 : Dược Viên Đan Đế. (1) 08-09-2014 212
1152. Chương 1152 : Dược Viên Đan Đế. (2) 08-09-2014 180
1153. Chương 1153 : Đại Hội Bắt Đầu 08-09-2014 180
1154. Chương 1154 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (1) 08-09-2014 182
1155. Chương 1155 : Bỗng Nhiên Nổi Tiếng. (2) 08-09-2014 184
1156. Chương 1156 : Lại Đánh Bại Vương Giả. (1) 08-09-2014 190
1157. Chương 1157 : Lại Đánh Bại Vương Giả. (2) 08-09-2014 178
1158. Chương 1158 : Đánh Bại Tô Cảnh Dương 08-09-2014 193
1159. Chương 1159 : Bốn Phía Khiếp Sợ. (1) 08-09-2014 161
1160. Chương 1160 : Bốn Phía Khiếp Sợ. (2) 08-09-2014 168
1161. Chương 1161 : Kiếm Hoàng Yến Cô Thành 08-09-2014 161
1162. Chương 1162 : Ngũ Đại Biến Thái Yêu Nghiệt. (1) 08-09-2014 199
1163. Chương 1163 : Ngũ Đại Biến Thái Yêu Nghiệt. (2) 08-09-2014 165
1164. Chương 1164 : Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. (1) 08-09-2014 156
1165. Chương 1165 : Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm. (2) 08-09-2014 183
1166. Chương 1166 : Mỹ Nhân Mỹ Thực Mỹ Tửu. (1) 08-09-2014 174
1167. Chương 1167 : Mỹ Nhân Mỹ Thực Mỹ Tửu. (2) 08-09-2014 161
1168. Chương 1168 : Thiên Huyền Kiếm Tháp 08-09-2014 159
1169. Chương 1169 : Thuyết Số Mệnh. (Khí Vận) (1) 08-09-2014 158
1170. Chương 1170 : Thuyết Số Mệnh. (Khí Vận) (2) 08-09-2014 175
1171. Chương 1171 : Dược Viên Mở Ra. (1) 08-09-2014 158
1172. Chương 1172 : Dược Viên Mở Ra. (2) 08-09-2014 171
1173. Chương 1173 : Thu Hoạch Rất Nhiều 08-09-2014 143
1174. Chương 1174 : Cấm Khu Trung Tâm. (1) 08-09-2014 168
1175. Chương 1175 : Cấm Khu Trung Tâm. (2) 08-09-2014 160
1176. Chương 1176 : Linh Dược Thành Hoàng Giả. 08-09-2014 189
1177. Chương 1177 : Cực Phẩm Thành Vương Đan. (1) 08-09-2014 179
1178. Chương 1178 : Cực Phẩm Thành Vương Đan. (2) 08-09-2014 171
1179. Chương 1179 : Huyền Thiên Chiến Đồng Nghệ 08-09-2014 156
1180. Chương 1180 : Huyền Thiên Trảm Đồng Nghệ. (1) 08-09-2014 164
1181. Chương 1181 : Huyền Thiên Trảm Đồng Nghệ. (2) 08-09-2014 172
1182. Chương 1182 : Huyền Thiên Ta Đã Đến. (1) 08-09-2014 165
1183. Chương 1183 : Huyền Thiên Ta Đã Đến. (2) 08-09-2014 181
1185. Chương 1185 : Huyền Thiên Thành Vương. (1) 08-09-2014 167
1186. Chương 1186 : Huyền Thiên Thành Vương. (2) 08-09-2014 161
1187. Chương 1187 : Người Biến Thái 08-09-2014 154
1188. Chương 1188 : Cách Hóa Giải. (1) 08-09-2014 156
1189. Chương 1189 : Cách Hóa Giải. (2) 08-09-2014 171
1190. Chương 1190 : Chuẩn Hoàng Đều Tới. (1) 08-09-2014 159
1191. Chương 1191 : Chuẩn Hoàng Đều Tới. (2) 08-09-2014 174
1192. Chương 1192 : Lại Thấy Thiên Kiếp 08-09-2014 153
1193. Chương 1193 : Huyền Thiên Chém Chuẩn Hoàng. (1) 08-09-2014 159
1194. Chương 1194 : Huyền Thiên Chém Chuẩn Hoàng. (2) 08-09-2014 169
1195. Chương 1195 : Gây Đại Họa. (1) 08-09-2014 188
1196. Chương 1196 : Gây Đại Họa. (2) 08-09-2014 152
1197. Chương 1197 : Khiếp Sợ! Rung Động! 08-09-2014 138
1198. Chương 1198 : Số Mệnh Nghịch Thiên. (1) 08-09-2014 157
1199. Chương 1199 : Số Mệnh Nghịch Thiên. (2) 08-09-2014 164
1200. Chương 1200 : Vây Công Tịch Dương Lâu. (1) 08-09-2014 173
1201. Chương 1201 : Vây Công Tịch Dương Lâu. (2) 08-09-2014 170
1202. Chương 1202 : Yến Cô Thành Chi Uy 08-09-2014 168
1203. Chương 1203 : Có Lầm Hay Không! (1) 08-09-2014 156
1204. Chương 1204 : Có Lầm Hay Không! (2) 08-09-2014 170
1205. Chương 1205 : Danh Chấn Trung Châu 08-09-2014 145
1206. Chương 1206 : Phong Nguyệt Song Tẩu. (1) 08-09-2014 156
1207. Chương 1207 : Phong Nguyệt Song Tẩu. (2) 08-09-2014 171
1208. Chương 1208 : Hoàng Giả Thiên Hạ Tề Tụ. (1) 08-09-2014 165
1209. Chương 1209 : Hoàng Giả Thiên Hạ Tề Tụ. (2) 08-09-2014 185
1210. Chương 1210 : Thiên Cơ Thành Hoàng 08-09-2014 165
1211. Chương 1211 : Lôi Đình Kiếm Khí. (1) 08-09-2014 165
1212. Chương 1212 : Lôi Đình Kiếm Khí. (2) 08-09-2014 160
1213. Chương 1213 : Hoàng Giả Khiếp Sợ. (1) 08-09-2014 176
1214. Chương 1214 : Hoàng Giả Khiếp Sợ. (2) 08-09-2014 161
1215. Chương 1215 : Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (1) 08-09-2014 154
1216. Chương 1216 : Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (2) 08-09-2014 166
1217. Chương 1217 : Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (3) 08-09-2014 155
1218. Chương 1218 : Phải Trả Một Cái Giá Lớn Đó Là Tính Mạng Của Mình. (4) 08-09-2014 163
1219. Chương 1219 : Thoát Được Sao? (1) 08-09-2014 163
1220. Chương 1220 : Thoát Được Sao? (2) 08-09-2014 156
1221. Chương 1221 : Phong Vân Khách Bài. 08-09-2014 165
1222. Chương 1222 : Đằng Gia Cổ Địa. (1) 08-09-2014 165
1223. Chương 1223 : Đằng Gia Cổ Địa. (2) 08-09-2014 185
1224. Chương 1224 : Hỏa Nguyên Hoa. (1) 08-09-2014 172
1225. Chương 1225 : Hỏa Nguyên Hoa. (2) 08-09-2014 152
1226. Chương 1226 : Tề Tụ Thiên Huyền Kiếm Tháp. (1) 08-09-2014 159
1227. Chương 1227 : Tề Tụ Thiên Huyền Kiếm Tháp. (2) 08-09-2014 174
1228. Chương 1228 : Mười Người Cùng Đi Lên. (1) 08-09-2014 187
1229. Chương 1229 : Mười Người Cùng Đi Lên. (2) 08-09-2014 172
1230. Chương 1230 : Lấy Một Địch Mười. 08-09-2014 168
1231. Chương 1231 : Đại Hoạch Toàn Thắng. (1) 08-09-2014 146
1232. Chương 1232 : Đại Hoạch Toàn Thắng. (2) 08-09-2014 156
1233. Chương 1233 : Thiên Huyền Kiếm Tháp Mở Ra 08-09-2014 140
1234. Chương 1234 : Xông Liền Bảy Tầng. (1) 08-09-2014 152
1235. Chương 1235 : Xông Liền Bảy Tầng. (2) 08-09-2014 150
1236. Chương 1236 : Nhất Hoa Nhất Diệp. (1) 08-09-2014 139
1237. Chương 1237 : Nhất Hoa Nhất Diệp. (2) 08-09-2014 162
1238. Chương 1238 : Huyền Thiên Chiến Nhất Bảo. (1) 08-09-2014 162
1239. Chương 1239 : Huyền Thiên Chiến Nhất Bảo. (2) 08-09-2014 172
1240. Chương 1240 : Bất Diệt Kiếm Khí. 08-09-2014 193
1241. Chương 1241 : Đạt Được Hoàng Cấp Bảo Kiếm. (1) 08-09-2014 143
1242. Chương 1242 : Đạt Được Hoàng Cấp Bảo Kiếm. (2) 08-09-2014 148
1243. Chương 1243 : Tiến Vào Kiếm Tháp Tầng Mười. (1) 08-09-2014 151
1244. Chương 1244 : Tiến Vào Kiếm Tháp Tầng Mười. (2) 08-09-2014 168
1245. Chương 1245 : Công Pháp Kiếm Thuật Đế Cấp. 08-09-2014 188
1246. Chương 1246 : Thần Tử Phát Hiện Thần Châu. (1) 08-09-2014 158
1247. Chương 1247 : Thần Tử Phát Hiện Thần Châu. (2) 08-09-2014 166
1248. Chương 1248 : Ý Niệm Tu Vi Phóng Đại. 08-09-2014 160
1249. Chương 1249 : Đột Phá Tiểu Thành Cực Hạn. (1) 08-09-2014 182
1250. Chương 1250 : Đột Phá Tiểu Thành Cực Hạn. (2) 08-09-2014 167
1251. Chương 1251 : Thiên Ngoại Tinh Không. (1) 08-09-2014 158
1252. Chương 1252 : Thiên Ngoại Tinh Không. (2) 08-09-2014 148
1253. Chương 1253 : Trời Giáng Sao Chổi. 08-09-2014 165
1254. Chương 1254 : Lâm Lạc Phù. (1) 08-09-2014 172
1255. Chương 1255 : Lâm Lạc Phù. (2) 08-09-2014 165
1256. Chương 1256 : Huyền Thiên Hôn Mê 08-09-2014 171
1257. Chương 1257 : Ngươi Là Ngôi Sao Trên Bầu Trời. (1) 08-09-2014 163
1258. Chương 1258 : Ngươi Là Ngôi Sao Trên Bầu Trời. (2) 08-09-2014 163
1259. Chương 1259 : Đại Đệ Tử Lâm Gia. 08-09-2014 162
1260. Chương 1260 : Đánh Hắn Ra Khỏi Lâm Gia. (1) 08-09-2014 171
1261. Chương 1261 : Đánh Hắn Ra Khỏi Lâm Gia. (2) 08-09-2014 152
1262. Chương 1262 : Một Cái Tát Đánh Bay. (1) 08-09-2014 161
1263. Chương 1263 : Một Cái Tát Đánh Bay. (2) 08-09-2014 157
1264. Chương 1264 : Vương Giả Đột Kích. 08-09-2014 161
1265. Chương 1265 : Kiếm Khí Tung Hoành. (1) 08-09-2014 156
1266. Chương 1266 : Kiếm Khí Tung Hoành. (2) 08-09-2014 171
1267. Chương 1267 : Độc Thủ Phía Sau Màn 08-09-2014 159
1268. Chương 1268 : Ngươi Nguyện Ý Lấy Ta Sao. (1) 08-09-2014 172
1269. Chương 1269 : Ngươi Nguyện Ý Lấy Ta Sao. (2) 08-09-2014 173
1270. Chương 1270 : Tà Phái Xâm Lấn. (1) 08-09-2014 157
1271. Chương 1271 : Tà Phái Xâm Lấn. (2) 08-09-2014 167
1272. Chương 1272 : Bá Khí Nghiêm Nghị. 08-09-2014 165
1273. Chương 1273 : Bá Khí Nghiêm Nghị 08-09-2014 175
1274. Chương 1274 : Giết Giết Giết Giết Giết. (1) 08-09-2014 163
1275. Chương 1275 : Giết Giết Giết Giết Giết. (2) 08-09-2014 158
1276. Chương 1276 : Giết Hết Sạch Sẽ. (1) 08-09-2014 173
1277. Chương 1277 : Giết Hết Sạch Sẽ. (2) 08-09-2014 164
1278. Chương 1278 : Liên Minh Chính Đạo. (1) 08-09-2014 175
1279. Chương 1279 : Liên Minh Chính Đạo. (2) 08-09-2014 180
1280. Chương 1280 : Là Mèo Hay Là Hổ 08-09-2014 171
1281. Chương 1281 : Tiểu Hổ Cao Ngạo. (1) 08-09-2014 156
1282. Chương 1282 : Tiểu Hổ Cao Ngạo. (2) 08-09-2014 186
1283. Chương 1283 : Tứ Kiệt Chính Đạo! (1) 08-09-2014 166
1284. Chương 1284 : Tứ Kiệt Chính Đạo! (2) 08-09-2014 155
1285. Chương 1285 : Huyền Thiên Chiến Đấu Với Kiếm Nhân Cực. (1) 08-09-2014 162
1286. Chương 1286 : Huyền Thiên Chiến Đấu Với Kiếm Nhân Cực. (2) 08-09-2014 176
1287. Chương 1287 : Phiêu Tuyết Các Chủ 08-09-2014 145
1288. Chương 1288 : Chính Tà Luận Võ. (1) 08-09-2014 157
1289. Chương 1289 : Chính Tà Luận Võ. (2) 08-09-2014 167
1290. Chương 1290 : Tình Thế Không Ổn. (1) 08-09-2014 180
1291. Chương 1291 : Tình Thế Không Ổn. (2) 08-09-2014 168
1292. Chương 1292 : Một Kiếm Đánh Bại Âm Vạn Trượng 08-09-2014 173
1293. Chương 1293 : Kiếm Hoàng Tầm Long. (1) 08-09-2014 163
1294. Chương 1294 : Kiếm Hoàng Tầm Long. (2) 08-09-2014 165
1295. Chương 1295 : Tiến Vào Long Mạch 08-09-2014 157
1296. Chương 1296 : Linh Thân Của Ngươi Mấy Phẩm? (1) 08-09-2014 152
1297. Chương 1297 : Linh Thân Của Ngươi Mấy Phẩm? (2) 08-09-2014 142
1298. Chương 1298 : Huyền Thiên Chiến Tào Khánh Đằng. (1) 08-09-2014 158
1299. Chương 1299 : Huyền Thiên Chiến Tào Khánh Đằng. (2) 08-09-2014 178
1300. Chương 1300 : Linh Kiếm Hoàng Cấp 08-09-2014 165
1301. Chương 1301 : Đột Phá Vương Giả Đại Thành. (1) 08-09-2014 185
1302. Chương 1302 : Đột Phá Vương Giả Đại Thành. (2) 08-09-2014 159
1303. Chương 1303 : Tà Phái Đuổi Giết. (1) 08-09-2014 168
1304. Chương 1304 : Tà Phái Đuổi Giết. (2) 08-09-2014 155
1305. Chương 1305 : Sơn Mạch Sư Lĩnh 08-09-2014 167
1306. Chương 1306 : Nguyên Thần Ngự Kiếm. (1) 08-09-2014 167
1307. Chương 1307 : Nguyên Thần Ngự Kiếm. (2) 08-09-2014 171
1308. Chương 1308 : Chuẩn Yêu Hoàng. (1) 08-09-2014 199
1309. Chương 1309 : Chuẩn Yêu Hoàng. (2) 08-09-2014 172
1310. Chương 1310 : Chuyển Dời Tai Họa. 08-09-2014 152
1311. Chương 1311 : Thiên Thần Huynh Dừng Bước. (1) 08-09-2014 156
1312. Chương 1312 : Thiên Thần Huynh Dừng Bước. (2) 08-09-2014 159
1313. Chương 1313 : Chém Giết Âm Vạn La. (1) 08-09-2014 151
1314. Chương 1314 : Chém Giết Âm Vạn La. (2) 08-09-2014 167
1315. Chương 1315 : Người Đeo Mặt Nạ. 08-09-2014 151
1316. Chương 1316 : Kim Thân Vs Kim Thân. (1) 08-09-2014 144
1317. Chương 1317 : Kim Thân Vs Kim Thân. (2) 08-09-2014 140
1318. Chương 1318 : Phá Kim Thân. (1) 08-09-2014 153
1319. Chương 1319 : Phá Kim Thân. (2) 08-09-2014 164
1320. Chương 1320 : Thánh Đỉnh Vs Thánh Đỉnh! 08-09-2014 153
1321. Chương 1321 : Hỗn Độn Kiếm Khí. (1) 08-09-2014 183
1322. Chương 1322 : Hỗn Độn Kiếm Khí. (2) 08-09-2014 200
1323. Chương 1323 : Hoàng Đạo Thiên Nhãn. (1) 08-09-2014 167
1324. Chương 1324 : Hoàng Đạo Thiên Nhãn. (2) 08-09-2014 165
1325. Chương 1325 : Thiếu Nữ Áo Tím! 08-09-2014 169
1326. Chương 1326 : Tu Vị Đột Phá. (1) 08-09-2014 167
1327. Chương 1327 : Tu Vị Đột Phá. (2) 08-09-2014 141
1328. Chương 1328 : Thăng Liền Hai Cấp. (1) 08-09-2014 169
1329. Chương 1329 : Thăng Liền Hai Cấp. (2) 08-09-2014 165
1330. Chương 1330 : Trở Lại Lâm Gia 08-09-2014 180
1331. Chương 1331 : Thiên Châu Chấn Động. (1) 08-09-2014 157
1332. Chương 1332 : Thiên Châu Chấn Động. (2) 08-09-2014 158
1333. Chương 1333 : Chính Tà Tề Tụ. (1) 08-09-2014 175
1334. Chương 1334 : Chính Tà Tề Tụ. (2) 08-09-2014 213
1335. Chương 1335 : Trảm Âm Liên Hoa Trong Nháy Mắt 08-09-2014 174
1336. Chương 1336 : Kiếm Gia Chuyển Biến. (1) 08-09-2014 164
1337. Chương 1337 : Kiếm Gia Chuyển Biến. (2) 08-09-2014 166
1338. Chương 1338 : Tiện Nhân Hèn Hạ. (1) 08-09-2014 158
1339. Chương 1339 : Tiện Nhân Hèn Hạ. (2) 08-09-2014 157
1340. Chương 1340 : Kiếm Thượng Tiệm Chi Tử 08-09-2014 186
1341. Chương 1341 : Kẻ Phạm Ta Phải Chết. (1) 08-09-2014 160
1342. Chương 1342 : Kẻ Phạm Ta Phải Chết. (2) 08-09-2014 161
1343. Chương 1343 : Gặp Lại Tử Nghiên. (1) 08-09-2014 155
1344. Chương 1344 : Gặp Lại Tử Nghiên. (2) 08-09-2014 154
1345. Chương 1345 : Thực Lực Của Tiểu Hổ. 08-09-2014 183
1346. Chương 1346 : Chuẩn Hoàng Bị Thương. (1) 08-09-2014 151
1347. Chương 1347 : Chuẩn Hoàng Bị Thương. (2) 08-09-2014 143
1348. Chương 1348 : Kiếm Vô Ảnh. (1) 08-09-2014 163
1349. Chương 1349 : Kiếm Vô Ảnh. (2) 08-09-2014 189
1350. Chương 1350 : Huyền Thiên Chiến Chuẩn Hoàng. (1) 08-09-2014 159
1351. Chương 1351 : Huyền Thiên Chiến Chuẩn Hoàng. (2) 08-09-2014 160
1352. Chương 1352 : Tứ Đại Chuẩn Hoàng 08-09-2014 156
1353. Chương 1353 : Tử Huyết Thần Long Huyết Mạch. (1) 08-09-2014 162
1354. Chương 1354 : Tử Huyết Thần Long Huyết Mạch. (2) 08-09-2014 150
1355. Chương 1355 : Tiến Nhập Hỏa Long Động. (1) 08-09-2014 157
1356. Chương 1356 : Tiến Nhập Hỏa Long Động. (2) 08-09-2014 136
1357. Chương 1357 : Vây Công Thiên Long Môn. (1) 08-09-2014 169
1358. Chương 1358 : Vây Công Thiên Long Môn. (2) 08-09-2014 162
1359. Chương 1359 : Phiêu Tuyết Các Đến Giúp Đỡ 08-09-2014 167
1360. Chương 1360 : Viên Hữu! Đột Phá! (1) 08-09-2014 194
1361. Chương 1361 : Viên Hữu! Đột Phá! (2) 08-09-2014 163
1362. Chương 1362 : Liên Tục Đột Phá. (1) 08-09-2014 164
1363. Chương 1363 : Liên Tục Đột Phá. (2) 08-09-2014 169
1364. Chương 1364 : Không Thể Cản Trở 08-09-2014 151
1365. Chương 1365 : Chúng Ta Về Nhà. (1) 08-09-2014 161
1366. Chương 1366 : Chúng Ta Về Nhà. (2) 08-09-2014 157
1367. Chương 1367 : Khôi Phục Ký Ức. (1) 08-09-2014 180
1368. Chương 1368 : Khôi Phục Ký Ức. (2) 08-09-2014 151
1369. Chương 1369 : Tất Cả Thành Vương 08-09-2014 161
1370. Chương 1370 : Tân Sinh. (1) 08-09-2014 167
1371. Chương 1371 : Tân Sinh. (2) 08-09-2014 171
1372. Chương 1372 : Kiếm Nghịch Thương Khung. (1) 08-09-2014 159
1373. Chương 1373 : Kiếm Nghịch Thương Khung. (2) 08-09-2014 154
1374. Chương 1374 : Thần Tử Tư Không Tương. (1) 08-09-2014 161
1375. Chương 1375 : Thần Tử Tư Không Tương. (2) 08-09-2014 158
1376. Chương 1376 : Huyền Thiên Chiến Thần Tử. 08-09-2014 158
1377. Chương 1377 : Thủy Hỏa Dựng Kim Liên. (1) 08-09-2014 147
1378. Chương 1378 : Thủy Hỏa Dựng Kim Liên. (2) 08-09-2014 158
1379. Chương 1379 : Ai Hao Tổn Chết Ai? (1) 08-09-2014 172
1380. Chương 1380 : Ai Hao Tổn Chết Ai? (2) 08-09-2014 166
1381. Chương 1381 : Ý Chí Của Thần Hoàng Minh Đế 08-09-2014 165
1382. Chương 1382 : Bất Tử Vương Khắc Chữ. (1) 08-09-2014 171
1383. Chương 1383 : Bất Tử Vương Khắc Chữ. (2) 08-09-2014 158
1384. Chương 1384 : Bất Tử Chi Thân Đệ Tam Trọng. (1) 08-09-2014 152
1385. Chương 1385 : Bất Tử Chi Thân Đệ Tam Trọng. (2) 08-09-2014 152
1386. Chương 1386 : Ngự Kiếm Chém Âm Cơ 08-09-2014 192
1387. Chương 1387 : Kiếm Gia Hèn Hạ. (1) 08-09-2014 140
1388. Chương 1388 : Kiếm Gia Hèn Hạ. (2) 08-09-2014 201
1389. Chương 1389 : Biến Kiếm Gia Máu Chảy Thành Sông 08-09-2014 152
1390. Chương 1390 : Hần Huyết! Đột Phá! (1) 08-09-2014 154
1391. Chương 1391 : Thần Huyết! Đột Phá! (2) 08-09-2014 159
1392. Chương 1392 : Độ Kiếp! Diệt Môn! (1) 08-09-2014 170
1393. Chương 1393 : Độ Kiếp! Diệt Môn! (2) 08-09-2014 185
1394. Chương 1394 : Ước Chiến Thiên Hạ 08-09-2014 170
1395. Chương 1395 : Chín Đại Chuẩn Hoàng. (1) 08-09-2014 160
1396. Chương 1396 : Chín Đại Chuẩn Hoàng. (2) 08-09-2014 140
1397. Chương 1397 : Thực Lực Huyền Thiên. (1) 08-09-2014 195
1398. Chương 1398 : Thực Lực Huyền Thiên. (2) 08-09-2014 181
1399. Chương 1399 : Đối Với Các Ngươi Ta Chính Là Hoàng 08-09-2014 173
1400. Chương 1400 : Huyền Thiên Khủng Bố. (1) 08-09-2014 167
1401. Chương 1401 : Huyền Thiên Khủng Bố. (2) 08-09-2014 146
1402. Chương 1402 : Bất Tử Bất Diệt. (1) 08-09-2014 166
1403. Chương 1403 : Bất Tử Bất Diệt. (2) 08-09-2014 190
1404. Chương 1404 : Lôi Chi Thánh Đỉnh 08-09-2014 173
1405. Chương 1405 : Dung Hợp Áo Nghĩa. (1) 08-09-2014 162
1406. Chương 1406 : Dung Hợp Áo Nghĩa. (2) 08-09-2014 177
1407. Chương 1407 : Chuyển Bại Thành Thắng 08-09-2014 156
1408. Chương 1408 : Chém Giết Liên Tử Tuấn. (1) 08-09-2014 158
1409. Chương 1409 : Chém Giết Liên Tử Tuấn. (2) 08-09-2014 153
1410. Chương 1410 : Chém Giết Liên Tử Tuấn. (2) 08-09-2014 147
1411. Chương 1411 : Lôi Đình Nguyên Thần. (1) 08-09-2014 172
1412. Chương 1412 : Lôi Đình Nguyên Thần. (2) 08-09-2014 143
1413. Chương 1413 : Huyết Tẩy Thần Châu 08-09-2014 169
1414. Chương 1414 : Đột Phá Đỉnh Tiêm Đỉnh Phong. (1) 08-09-2014 146
1415. Chương 1415 : Đột Phá Đỉnh Tiêm Đỉnh Phong. (2) 08-09-2014 163
1416. Chương 1416 : Bà La Sa Minh Tử Tôn Quý 08-09-2014 145
1417. Chương 1417 : Hoàng Giả Vân Châu. (1) 08-09-2014 142
1418. Chương 1418 : Hoàng Giả Vân Châu. (2) 08-09-2014 148
1419. Chương 1419 : Tốc Độ Chịu Chết. (1) 08-09-2014 177
1420. Chương 1420 : Tốc Độ Chịu Chết. (2) 08-09-2014 151
1421. Chương 1421 : Kịch Chiến Bắt Đầu. (1) 08-09-2014 165
1422. Chương 1422 : Kịch Chiến Bắt Đầu. (2) 08-09-2014 99
1423. Chương 1423 : Liên Trảm Hoàng Giả. (1) 08-09-2014 152
1424. Chương 1424 : Liên Trảm Hoàng Giả. (2) 08-09-2014 154
1425. Chương 1425 : Huyết Tẩy Âm Minh Cốc 08-09-2014 161
1426. Chương 1426 : Thế Cục Vân Châu. (1) 08-09-2014 104
1427. Chương 1427 : Thế Cục Vân Châu. (2) 08-09-2014 178
1428. Chương 1428 : Đại Duyên Cơ Tử Nghiên. (1) 08-09-2014 149
1429. Chương 1429 : Đại Duyên Cơ Tử Nghiên. (2) 08-09-2014 151
1430. Chương 1430 : Sinh Nhật 26 Tuổi. (1) 08-09-2014 149
1431. Chương 1431 : Sinh Nhật 26 Tuổi. (2) 08-09-2014 147
1432. Chương 1432 : Đến Vân Châu. (1) 08-09-2014 175
1433. Chương 1433 : Đến Vân Châu. (2) 08-09-2014 173
1434. Chương 1434 : Khiêu Chiến Ma Môn 08-09-2014 162
1435. Chương 1435 : Hoàng Giả Ma Môn. (1) 08-09-2014 166
1436. Chương 1436 : Hoàng Giả Ma Môn. (2) 08-09-2014 164
1437. Chương 1437 : Thất Ma Truy Sát Lệnh. (1) 08-09-2014 164
1438. Chương 1438 : Thất Ma Truy Sát Lệnh. (2) 08-09-2014 147
1439. Chương 1439 : Đại Thọ Yêu Hoàng 08-09-2014 158
1440. Chương 1440 : Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (1) 08-09-2014 127
1441. Chương 1441 : Thiên Ngô! Thanh Bằng! Phúc Hải! (2) 08-09-2014 170
1442. Chương 1442 : Một Vạn Linh Thạch Thượng Phẩm. (1) 08-09-2014 143
1443. Chương 1443 : Một Vạn Linh Thạch Thượng Phẩm. (2) 08-09-2014 162
1444. Chương 1444 : Ma Môn Thất Thiếu 08-09-2014 162
1445. Chương 1445 : Thiết Mộc Chân Ma Công. (1) 08-09-2014 169
1446. Chương 1446 : Thiết Mộc Chân Ma Công. (2) 08-09-2014 145
1447. Chương 1447 : Bất Diệt Lôi Kiếm. (1) 08-09-2014 145
1448. Chương 1448 : Bất Diệt Lôi Kiếm. (2) 08-09-2014 169
1449. Chương 1449 : Chân Ma Pháp Tướng. 08-09-2014 161
1450. Chương 1450 : Chém Giết Phàn Thiếu Tiêu. (1) 08-09-2014 139
1451. Chương 1451 : Chém Giết Phàn Thiếu Tiêu. (2) 08-09-2014 151
1452. Chương 1452 : Chuẩn Yêu Hoàng Tiểu Hổ 08-09-2014 164
1453. Chương 1453 : Thù Hôm Nay, Ngày Khác Tất Báo! (1) 08-09-2014 148
1454. Chương 1454 : Thù Hôm Nay, Ngày Khác Tất Báo! (2) 08-09-2014 149
1455. Chương 1455 : Đan Nguyên Đế Phủ. (1) 08-09-2014 158
1456. Chương 1456 : Đan Nguyên Đế Phủ. (2) 08-09-2014 117
1457. Chương 1457 : Vật Báu Vô Giá 08-09-2014 164
1458. Chương 1458 : Khảo Nghiệm Của Đan Nguyên Kiếm Đế. (1) 08-09-2014 144
1459. Chương 1459 : Khảo Nghiệm Của Đan Nguyên Kiếm Đế. (2) 08-09-2014 156
1460. Chương 1460 : Kiếm Đan Chi Thuật. (1) 08-09-2014 167
1461. Chương 1461 : Kiếm Đan Chi Thuật. (2) 08-09-2014 102
1462. Chương 1462 : Phong Chân Đế 08-09-2014 164
1463. Chương 1463 : Nhất Bảo Đồng Tử. (1) 08-09-2014 180
1464. Chương 1464 : Nhất Bảo Đồng Tử. (2) 08-09-2014 160
1465. Chương 1465 : Đan Nguyên Đế Kinh 08-09-2014 180
1466. Chương 1466 : Đột Phá Chuẩn Hoàng. (1) 08-09-2014 165
1467. Chương 1467 : Đột Phá Chuẩn Hoàng. (2) 08-09-2014 169
1468. Chương 1468 : Tu Luyện Kiếm Đan 08-09-2014 153
1469. Chương 1469 : Tam Chuyển Kiếm Đan. (1) 08-09-2014 174
1470. Chương 1470 : Tam Chuyển Kiếm Đan. (2) 08-09-2014 191
1471. Chương 1471 : Thanh Bằng Đại Lục. (1) 08-09-2014 172
1472. Chương 1472 : Thanh Bằng Đại Lục. (2) 08-09-2014 156
1473. Chương 1473 : Huyết Nhuộm Thanh Thiên 08-09-2014 155
1474. Chương 1474 : Chém Dưa Thái Rau. (1) 08-09-2014 178
1475. Chương 1475 : Chém Dưa Thái Rau. (2) 08-09-2014 166
1476. Chương 1476 : Tiểu Hổ Thành Hoàng Giả 08-09-2014 159
1477. Chương 1477 : Cưu Ma Đại Lục. (1) 08-09-2014 157
1478. Chương 1478 : Cưu Ma Đại Lục. (2) 08-09-2014 184
1479. Chương 1479 : Ngươi Là Ai? (1) 08-09-2014 186
1480. Chương 1480 : Ngươi Là Ai? (2) 08-09-2014 176
1481. Chương 1481 : Diêm Hoàng Thổ Huyền Bí 08-09-2014 169
1482. Chương 1482 : Gia Gia Huyền Thiên Cũng Tới! (1) 08-09-2014 148
1483. Chương 1483 : Gia Gia Huyền Thiên Cũng Tới! (2) 08-09-2014 155
1484. Chương 1484 : Chém Giết Trong Nháy Mắt. (1) 08-09-2014 151
1485. Chương 1485 : Chém Giết Trong Nháy Mắt. (2) 08-09-2014 148
1486. Chương 1486 : Vào Trận Lấy Mạng Chó Của Ngươi 08-09-2014 146
1487. Chương 1487 : Kiếm Tảo Tứ Phương. (1) 08-09-2014 185
1488. Chương 1488 : Kiếm Tảo Tứ Phương. (2) 08-09-2014 158
1489. Chương 1489 : Cơ Mật Ma Môn. (1) 08-09-2014 177
1490. Chương 1490 : Cơ Mật Ma Môn. (2) 08-09-2014 144
1491. Chương 1491 : Thay Đổi Hay Là Không Thay Đổi? (1) 08-09-2014 141
1492. Chương 1492 : Thay Đổi Hay Là Không Thay Đổi? (2) 08-09-2014 154
1493. Chương 1493 : Ma Môn Ngũ Thiếu 08-09-2014 153
1494. Chương 1494 : Thần Tử Phân Thân. (1) 08-09-2014 176
1495. Chương 1495 : Thần Tử Phân Thân. (2) 08-09-2014 177
1496. Chương 1496 : Diệt Sát Phân Thân Của Tư Không Tương. (1) 08-09-2014 159
1497. Chương 1497 : Diệt Sát Phân Thân Của Tư Không Tương. (2) 08-09-2014 138
1498. Chương 1498 : Huyền Thiên Ở Đây. (1) 08-09-2014 146
1499. Chương 1499 : Huyền Thiên Ở Đây. (2) 08-09-2014 163
1500. Chương 1500 : Tứ Cấp Hoàng Giả? Chết! 08-09-2014 150
1501. Chương 1501 : Kiếm Trận Sư Hoàng Cấp. (1) 08-09-2014 145
1502. Chương 1502 : Kiếm Trận Sư Hoàng Cấp. (2) 08-09-2014 160
1503. Chương 1503 : Huyền Thiên Đấu Với Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 156
1504. Chương 1504 : Huyền Thiên Đấu Với Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 157
1505. Chương 1505 : Chém Mẻ Trận! Chém Chết Ngũ Thiếu! (1) 08-09-2014 149
1506. Chương 1506 : Chém Mẻ Trận! Chém Chết Ngũ Thiếu! (2) 08-09-2014 164
1507. Chương 1507 : Kiếm Trận Lục Chuyển Thiên Luân. 08-09-2014 157
1508. Chương 1508 : Trung Châu! Lại Đến Trung Châu! (1) 08-09-2014 139
1509. Chương 1509 : Trung Châu! Lại Đến Trung Châu! (2) 08-09-2014 150
1510. Chương 1510 : Tinh Thần Kiếm Phái. (1) 08-09-2014 145
1511. Chương 1511 : Tinh Thần Kiếm Phái. (2) 08-09-2014 151
1512. Chương 1512 : Hỏi Đường Yêu Tộc. (1) 08-09-2014 158
1513. Chương 1513 : Hỏi Đường Yêu Tộc. (2) 08-09-2014 153
1514. Chương 1514 : Không Muốn Là Địch. (1) 08-09-2014 154
1515. Chương 1515 : Không Muốn Là Địch. (2) 08-09-2014 142
1516. Chương 1516 : Ra Tay Không Dung Tình. 08-09-2014 153
1517. Chương 1517 : Huyết Thiền Công Tử. (1) 08-09-2014 186
1518. Chương 1518 : Huyết Thiền Công Tử. (2) 08-09-2014 160
1519. Chương 1519 : Nhất Định Qua Quy Xà Đảo. (1) 08-09-2014 171
1520. Chương 1520 : Nhất Định Qua Quy Xà Đảo. (2) 08-09-2014 152
1521. Chương 1521 : Hậu Quả Rất Nghiêm Trọng 08-09-2014 153
1522. Chương 1522 : Chưởng Môn Tinh Thần Kiếm Phái. (1) 08-09-2014 141
1523. Chương 1523 : Chưởng Môn Tinh Thần Kiếm Phái. (2) 08-09-2014 159
1524. Chương 1524 : Truyền Thừa Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 144
1525. Chương 1525 : Truyền Thừa Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 155
1526. Chương 1526 : Na Di Thần Phù 08-09-2014 179
1527. Chương 1527 : Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (1) 08-09-2014 154
1528. Chương 1528 : Chiến Lãng! Vệ Chấn Vũ! (2) 08-09-2014 154
1529. Chương 1529 : Giết! (1) 08-09-2014 165
1530. Chương 1530 : Giết! (2) 08-09-2014 172
1531. Chương 1531 : Vệ Gia Thảm Bại 08-09-2014 177
1532. Chương 1532 : Tiểu Hổ Tấn Cấp. (1) 08-09-2014 177
1533. Chương 1533 : Tiểu Hổ Tấn Cấp. (2) 08-09-2014 190
1534. Chương 1534 : Trở Về Tịch Dương Lâu 08-09-2014 157
1535. Chương 1535 : Kiếm Đế Thế Gia. (1) 08-09-2014 157
1536. Chương 1536 : Kiếm Đế Thế Gia. (2) 08-09-2014 163
1537. Chương 1537 : Quy Thổ Đại Trận. (1) 08-09-2014 156
1538. Chương 1538 : Quy Thổ Đại Trận. (2) 08-09-2014 197
1539. Chương 1539 : Chấn Động Thiên Hạ Kinh Sợ 08-09-2014 171
1540. Chương 1540 : Ma Tộc Xâm Lấn. (1) 08-09-2014 167
1541. Chương 1541 : Ma Tộc Xâm Lấn. (2) 08-09-2014 191
1542. Chương 1542 : Đại Chiến Thảm Thiết 08-09-2014 176
1543. Chương 1543 : Phong Vân Long Thành. (1) 08-09-2014 153
1544. Chương 1544 : Phong Vân Long Thành. (2) 08-09-2014 152
1545. Chương 1545 : Huyền Thiên Thành Hoàng Giả. (1) 08-09-2014 157
1546. Chương 1546 : Huyền Thiên Thành Hoàng Giả. (2) 08-09-2014 158
1547. Chương 1547 : Lôi Kiếp Diệt Ma 08-09-2014 163
1548. Chương 1548 : Điện Giật Chết Chuẩn Ma Đế. (1) 08-09-2014 172
1549. Chương 1549 : Điện Giật Chết Chuẩn Ma Đế. (2) 08-09-2014 175
1550. Chương 1550 : Sát Nhập Ma Giới. (1) 08-09-2014 203
1551. Chương 1551 : Sát Nhập Ma Giới. (2) 08-09-2014 165
1552. Chương 1552 : Minh Tử Bà La Sa 08-09-2014 190
1553. Chương 1553 : Anh Hùng Và Tiểu Nhân. (1) 08-09-2014 168
1554. Chương 1554 : Anh Hùng Và Tiểu Nhân. (2) 08-09-2014 165
1555. Chương 1555 : Cánh Cửa Không Gian. (1) 08-09-2014 181
1556. Chương 1556 : Cánh Cửa Không Gian. (2) 08-09-2014 144
1557. Chương 1557 : Một Bước Trăm Vạn Dặm. (1) 08-09-2014 159
1558. Chương 1558 : Một Bước Trăm Vạn Dặm. (2) 08-09-2014 160
1559. Chương 1559 : Nửa Năm Trôi Qua. (1) 08-09-2014 162
1560. Chương 1560 : Nửa Năm Trôi Qua. (2) 08-09-2014 104
1561. Chương 1561 : Nhị Cấp Hoàng Giả 08-09-2014 177
1562. Chương 1562 : Sát Thủ Khô Lâu Cốc. (1) 08-09-2014 153
1563. Chương 1563 : Sát Thủ Khô Lâu Cốc. (2) 08-09-2014 150
1564. Chương 1564 : Dĩ Sát Hoàn Sát. (1) 08-09-2014 159
1565. Chương 1565 : Dĩ Sát Hoàn Sát. (2) 08-09-2014 150
1566. Chương 1566 : Một Kiếm Xuyên Toa Trăm Vạn Dặm. (1) 08-09-2014 154
1567. Chương 1567 : Một Kiếm Xuyên Toa Trăm Vạn Dặm. (2) 08-09-2014 147
1568. Chương 1568 : Hỏa Nguyên Hoa 1400 Năm 08-09-2014 149
1569. Chương 1569 : Nam Tử Như Gió. (1) 08-09-2014 153
1570. Chương 1570 : Nam Tử Như Gió. (2) 08-09-2014 164
1571. Chương 1571 : Ta Thấy Ngươi Như Bệnh Tâm Thần. (1) 08-09-2014 154
1572. Chương 1572 : Ta Thấy Ngươi Như Bệnh Tâm Thần. (2) 08-09-2014 178
1573. Chương 1573 : Tứ Chuyển Kiếm Đan 08-09-2014 114
1574. Chương 1574 : Bắc Hải Cổ Khư. (1) 08-09-2014 173
1575. Chương 1575 : Bắc Hải Cổ Khư. (2) 08-09-2014 211
1576. Chương 1576 : Hai Lựa Chọn. (1) 08-09-2014 165
1577. Chương 1577 : Hai Lựa Chọn. (2) 08-09-2014 163
1578. Chương 1578 : Đến Bắc Hải. (1) 08-09-2014 184
1579. Chương 1579 : Đến Bắc Hải. (2) 08-09-2014 181
1580. Chương 1580 : Xâm Nhập Cổ Khư 08-09-2014 171
1581. Chương 1581 : Đầu Chỉ Để Cho Con Lừa Nó Đá. (1) 08-09-2014 166
1582. Chương 1582 : Đầu Chỉ Để Cho Con Lừa Nó Đá. (2) 08-09-2014 163
1583. Chương 1583 : Vận Khí Ngươi Thực Không Tốt. 08-09-2014 142
1584. Chương 1584 : Cường Giả Yêu Tộc. (1) 08-09-2014 151
1585. Chương 1585 : Cường Giả Yêu Tộc. (2) 08-09-2014 155
1586. Chương 1586 : Hấp Thu Công Lực 08-09-2014 166
1587. Chương 1587 : Đại Lượng Linh Kiếm Hoàng Cấp. (1) 08-09-2014 157
1588. Chương 1588 : Đại Lượng Linh Kiếm Hoàng Cấp. (2) 08-09-2014 168
1589. Chương 1589 : Tu Luyện Kiếm Trận. (1) 08-09-2014 164
1590. Chương 1590 : Tu Luyện Kiếm Trận. (2) 08-09-2014 146
1591. Chương 1591 : Hoàng Phủ Nhất Lưu 08-09-2014 124
1592. Chương 1592 : Thiên Kiếm Đại Điện. (1) 08-09-2014 153
1593. Chương 1593 : Thiên Kiếm Đại Điện. (2) 08-09-2014 164
1594. Chương 1594 : Chém Giết Vệ Chấn Vũ. (1) 08-09-2014 147
1595. Chương 1595 : Chém Giết Vệ Chấn Vũ. (2) 08-09-2014 155
1596. Chương 1596 : Tu Vị Tăng Thực Lực Tăng Mạnh. 08-09-2014 187
1597. Chương 1597 : Huyền Thiên Và Lục Tuyệt Trần. (1) 08-09-2014 139
1598. Chương 1598 : Huyền Thiên Và Lục Tuyệt Trần. (2) 08-09-2014 156
1599. Chương 1599 : Thiên Cơ Côn Cường Đại. (1) 08-09-2014 154
1600. Chương 1600 : Thiên Cơ Côn Cường Đại. (2) 08-09-2014 116
1601. Chương 1601 : Hoàng Giả Tứ Cấp 08-09-2014 163
1602. Chương 1602 : Bẻ Gãy Nghiền Nát. (1) 08-09-2014 177
1603. Chương 1603 : Bẻ Gãy Nghiền Nát. (2) 08-09-2014 188
1604. Chương 1604 : Truy Sát Bát Cấp Hoàng Giả. (1) 08-09-2014 167
1605. Chương 1605 : Truy Sát Bát Cấp Hoàng Giả. (2) 08-09-2014 158
1606. Chương 1606 : Thần Tử Đến. (1) 08-09-2014 188
1607. Chương 1607 : Thần Tử Đến. (2) 08-09-2014 160
1608. Chương 1608 : Huyền Thiên Quyết Chiến Thần Tử 08-09-2014 156
1609. Chương 1609 : Thần Binh Đế Cấp. (1) 08-09-2014 175
1610. Chương 1610 : Thần Binh Đế Cấp. (2) 08-09-2014 171
1611. Chương 1611 : Thiên Huyền Đế Kiếm. (1) 08-09-2014 167
1612. Chương 1612 : Thiên Huyền Đế Kiếm. (2) 08-09-2014 169
1613. Chương 1613 : Thần Tử Vẫn Lạc. (1) 08-09-2014 174
1614. Chương 1614 : Thần Tử Vẫn Lạc. (2) 08-09-2014 149
1615. Chương 1615 : Tin Tức Của Tử Nghiên. (1) 08-09-2014 155
1616. Chương 1616 : Tin Tức Của Tử Nghiên. (2) 08-09-2014 149
1617. Chương 1617 : Dự Cảm Bất Hảo. (1) 08-09-2014 162
1618. Chương 1618 : Dự Cảm Bất Hảo. (2) 08-09-2014 183
1619. Chương 1619 : Thiên Cơ Côn Và Thiên Cơ Lão Nhân. (1) 08-09-2014 162
1620. Chương 1620 : Thiên Cơ Côn Và Thiên Cơ Lão Nhân. (2) 08-09-2014 149
1621. Chương 1621 : Cực Dương Châu 08-09-2014 154
1622. Chương 1622 : Ngũ Chuyển Kiếm Đan. (1) 08-09-2014 175
1623. Chương 1623 : Ngũ Chuyển Kiếm Đan. (2) 08-09-2014 155
1624. Chương 1624 : Tái Chiến Lục Tuyệt Trần. (1) 08-09-2014 183
1625. Chương 1625 : Tái Chiến Lục Tuyệt Trần. (2) 08-09-2014 159
1626. Chương 1626 : Phong Chi Thánh Đỉnh. (1) 08-09-2014 168
1627. Chương 1627 : Phong Chi Thánh Đỉnh. (2) 08-09-2014 173
1628. Chương 1628 : Đông Hải Yêu Tộc. (1) 08-09-2014 165
1629. Chương 1629 : Đông Hải Yêu Tộc. (2) 08-09-2014 154
1630. Chương 1630 : Huyết Thiền Lão Tổ 08-09-2014 179
1631. Chương 1631 : Như Ảnh Tùy Hình. (1) 08-09-2014 187
1632. Chương 1632 : Như Ảnh Tùy Hình. (2) 08-09-2014 175
1633. Chương 1633 : Huyết Văn Tử Kim Quáng. (1) 08-09-2014 144
1634. Chương 1634 : Huyết Văn Tử Kim Quáng. (2) 08-09-2014 155
1635. Chương 1635 : Chiến Lực Tiêu Thăng. (1) 08-09-2014 168
1636. Chương 1636 : Chiến Lực Tiêu Thăng. (2) 08-09-2014 163
1637. Chương 1637 : Kiếm Trận Chi Uy. (1) 08-09-2014 173
1638. Chương 1638 : Kiếm Trận Chi Uy. (2) 08-09-2014 192
1639. Chương 1639 : Phản Sát Lục Tuyệt Trần 08-09-2014 160
1640. Chương 1640 : Lục Tuyệt Trần Chi Tử. (1) 08-09-2014 153
1641. Chương 1641 : Lục Tuyệt Trần Chi Tử. (2) 08-09-2014 142
1642. Chương 1642 : Vạn Yêu Đại Hội. (1) 08-09-2014 177
1643. Chương 1643 : Vạn Yêu Đại Hội. (2) 08-09-2014 149
1644. Chương 1644 : Không Ai Địch Nổi. (1) 08-09-2014 148
1645. Chương 1645 : Không Ai Địch Nổi. (2) 08-09-2014 175
1646. Chương 1646 : Huyết Thiền Lão Tổ, Chết! (1) 08-09-2014 169
1647. Chương 1647 : Huyết Thiền Lão Tổ, Chết! (2) 08-09-2014 154
1648. Chương 1648 : Chuẩn Đế Kim Long Thượng Nhân. (1) 08-09-2014 149
1649. Chương 1649 : Chuẩn Đế Kim Long Thượng Nhân. (2) 08-09-2014 150
1650. Chương 1650 : Gặp Lại Long Tử Nghiên 08-09-2014 165
1651. Chương 1651 : Lần Này Cần Phải Chém Chết Huyền Thiên. (1) 08-09-2014 160
1652. Chương 1652 : Lần Này Cần Phải Chém Chết Huyền Thiên. (2) 08-09-2014 163
1653. Chương 1653 : Kế Hoạch Tiêu Diệt Hoàng Phủ Thế Gia. (1) 08-09-2014 162
1654. Chương 1654 : Kế Hoạch Tiêu Diệt Hoàng Phủ Thế Gia. (2) 08-09-2014 176
1655. Chương 1655 : Tấn Công Kiếm Đế Thế Gia. (1) 08-09-2014 184
1656. Chương 1656 : Tấn Công Kiếm Đế Thế Gia. (2) 08-09-2014 167
1657. Chương 1657 : Nhân Tộc Bại Hoại. (1) 08-09-2014 156
1658. Chương 1658 : Nhân Tộc Bại Hoại. (2) 08-09-2014 175
1659. Chương 1659 : Thực Lực Của Hoàng Phủ Thế Gia. (1) 08-09-2014 180
1660. Chương 1660 : Thực Lực Của Hoàng Phủ Thế Gia. (2) 08-09-2014 166
1661. Chương 1661 : Che Giấu Hoàng Giả Cấp Chín. (1) 08-09-2014 160
1662. Chương 1662 : Che Giấu Hoàng Giả Cấp Chín. (2) 08-09-2014 167
1663. Chương 1663 : Nội Tình Chính Thức Của Hoàng Phủ Thế Gia. (1) 08-09-2014 173
1664. Chương 1664 : Nội Tình Chính Thức Của Hoàng Phủ Thế Gia. (2) 08-09-2014 178
1665. Chương 1665 : Phân Thân Bất Tử Đế. (1) 08-09-2014 161
1666. Chương 1666 : Phân Thân Bất Tử Đế. (2) 08-09-2014 159
1667. Chương 1667 : Lòng Hâm Mộ Của Bất Tử Thần Vương. (1) 08-09-2014 175
1668. Chương 1668 : Lòng Hâm Mộ Của Bất Tử Thần Vương. (2) 08-09-2014 173
1669. Chương 1669 : Đột Phá Hoàng Giả Lục Cấp. (1) 08-09-2014 150
1670. Chương 1670 : Đột Phá Hoàng Giả Lục Cấp. (2) 08-09-2014 174
1671. Chương 1671 : Kiếm Si Thức Tỉnh 08-09-2014 175
1672. Chương 1672 : Huyền Thiên Giết Chuẩn Đế. (1) 08-09-2014 172
1673. Chương 1673 : Huyền Thiên Giết Chuẩn Đế. (2) 08-09-2014 155
1674. Chương 1674 : Hoàng Phủ Thế Gia Bị Diệt 08-09-2014 170
1675. Chương 1675 : Huyền Thiên Diệt Khô Lâu Cốc. (1) 08-09-2014 160
1676. Chương 1676 : Huyền Thiên Diệt Khô Lâu Cốc. (2) 08-09-2014 154
1677. Chương 1677 : Tồn Tại Như Thần. (1) 08-09-2014 166
1678. Chương 1678 : Tồn Tại Như Thần. (2) 08-09-2014 180
1679. Chương 1679 : Hiên Viên Sơ Tuyết Hiện Thân 08-09-2014 159
1680. Chương 1680 : Thủy Chi Thánh Đỉnh. (1) 08-09-2014 159
1681. Chương 1681 : Thủy Chi Thánh Đỉnh. (2) 08-09-2014 177
1682. Chương 1682 : Kiếm Giới Phàm Giới. (1) 08-09-2014 163
1683. Chương 1683 : Kiếm Giới Phàm Giới. (2) 08-09-2014 192
1684. Chương 1684 : Thần Tử Hội Tụ. (1) 08-09-2014 178
1685. Chương 1685 : Thần Tử Hội Tụ. (2) 08-09-2014 151
1686. Chương 1686 : Lại Thấy Một Cổ Thánh Đỉnh. 08-09-2014 152
1687. Chương 1687 : Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết. (1) 08-09-2014 176
1688. Chương 1688 : Kiếm Đế Hiên Viên Sơ Tuyết. (2) 08-09-2014 162
1689. Chương 1689 : Đế Cấp Thần Tử Tư Không Đỉnh. (1) 08-09-2014 177
1690. Chương 1690 : Đế Cấp Thần Tử Tư Không Đỉnh. (2) 08-09-2014 164
1691. Chương 1691 : Mộc Chi Thánh Đỉnh Xuất Hiện. (1) 08-09-2014 166
1692. Chương 1692 : Mộc Chi Thánh Đỉnh Xuất Hiện. (2) 08-09-2014 157
1693. Chương 1693 : Tư Không Đỉnh, Ta Sẽ Tìm Đến Ngươi! (1) 08-09-2014 161
1694. Chương 1694 : Tư Không Đỉnh, Ta Sẽ Tìm Đến Ngươi! (2) 08-09-2014 179
1695. Chương 1695 : Lại Tới Vân Châu 08-09-2014 154
1696. Chương 1696 : Tìm Kiếm Giúp Đỡ. (1) 08-09-2014 97
1697. Chương 1697 : Tìm Kiếm Giúp Đỡ. (2) 08-09-2014 160
1698. Chương 1698 : Giết Đến Ma Môn. (1) 08-09-2014 154
1699. Chương 1699 : Giết Đến Ma Môn. (2) 08-09-2014 149
1700. Chương 1700 : Lại Thấy Thánh Đỉnh. (1) 08-09-2014 101
1701. Chương 1701 : Lại Thấy Thánh Đỉnh. (2) 08-09-2014 167
1702. Chương 1702 : Giết 08-09-2014 149
1703. Chương 1703 : Thập Đại Chuẩn Đế Ma Môn. (1) 08-09-2014 164
1704. Chương 1704 : Thập Đại Chuẩn Đế Ma Môn. (2) 08-09-2014 154
1705. Chương 1705 : Huyết Linh Phong Ma Trận. (1) 08-09-2014 168
1706. Chương 1706 : Huyết Linh Phong Ma Trận. (2) 08-09-2014 144
1707. Chương 1707 : Đồ Vạn Thành Và Cung Cô Thánh 08-09-2014 162
1708. Chương 1708 : Tử Nghiên Giết Chuẩn Đế. (1) 08-09-2014 162
1709. Chương 1709 : Tử Nghiên Giết Chuẩn Đế. (2) 08-09-2014 186
1710. Chương 1710 : Giết Ra Ngoài! (1) 08-09-2014 159
1711. Chương 1711 : Giết Ra Ngoài! (2) 08-09-2014 186
1712. Chương 1712 : Kiếm Trận Phá Kim Thân. (1) 08-09-2014 167
1713. Chương 1713 : Kiếm Trận Phá Kim Thân. (2) 08-09-2014 184
1714. Chương 1714 : Đạt Được Hỏa Chi Thánh Đỉnh 08-09-2014 160
1715. Chương 1715 : Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận. (1) 08-09-2014 146
1716. Chương 1716 : Thiên Ma Kim Cương Kết Giới Đại Trận. (2) 08-09-2014 150
1717. Chương 1717 : Minh Tử Đến Vân Châu. (1) 08-09-2014 159
1718. Chương 1718 : Minh Tử Đến Vân Châu. (2) 08-09-2014 159
1719. Chương 1719 : Bà La Sa Cường Đại. (1) 08-09-2014 153
1720. Chương 1720 : Bà La Sa Cường Đại. (2) 08-09-2014 147
1721. Chương 1721 : Trở Lại Đan Nguyên Đế Phủ 08-09-2014 156
1722. Chương 1722 : Lục Chuyển Kiếm Đan. (1) 08-09-2014 161
1723. Chương 1723 : Lục Chuyển Kiếm Đan. (2) 08-09-2014 153
1724. Chương 1724 : Nhất Bảo Đồng Tử Hiển Uy. (1) 08-09-2014 169
1725. Chương 1725 : Nhất Bảo Đồng Tử Hiển Uy. (2) 08-09-2014 177
1726. Chương 1726 : Huyền Thiên Nghịch Trảm Đế Giả. (1) 08-09-2014 152
1727. Chương 1727 : Huyền Thiên Nghịch Trảm Đế Giả. (2) 08-09-2014 160
1728. Chương 1728 : Huyền Thiên Diệt Ma Môn. (1) 08-09-2014 146
1729. Chương 1729 : Huyền Thiên Diệt Ma Môn. (2) 08-09-2014 150
1730. Chương 1730 : Huyền Thiên Giết Minh Tử 08-09-2014 163
1731. Chương 1731 : Một Chưởng Đánh Bay Thần Tử. (1) 08-09-2014 157
1732. Chương 1732 : Một Chưởng Đánh Bay Thần Tử. (2) 08-09-2014 150
1733. Chương 1733 : Huyền Thiên Trở Lại. (1) 08-09-2014 162
1734. Chương 1734 : Huyền Thiên Trở Lại. (2) 08-09-2014 161
1735. Chương 1735 : Giao Thánh Đỉnh Ra Đây! (1) 08-09-2014 170
1736. Chương 1736 : Giao Thánh Đỉnh Ra Đây! (2) 08-09-2014 158
1737. Chương 1737 : Thần Tử Tránh Lui 08-09-2014 180
1738. Chương 1738 : Chuẩn Đế Huyền Thiên. (1) 08-09-2014 154
1739. Chương 1739 : Chuẩn Đế Huyền Thiên. (2) 08-09-2014 161
1740. Chương 1740 : Mới Đến Kiếm Châu 08-09-2014 180
1741. Chương 1741 : Đại Tần Đế Quốc. (1) 08-09-2014 138
1742. Chương 1742 : Đại Tần Đế Quốc. (2) 08-09-2014 173
1743. Chương 1743 : Đổi Đế Cấp Linh Thảo. (1) 08-09-2014 163
1744. Chương 1744 : Đổi Đế Cấp Linh Thảo. (2) 08-09-2014 194
1745. Chương 1745 : Vô Tướng Vô Ảnh Chú 08-09-2014 166
1746. Chương 1746 : Tử Nghiên Thành Đế. (1) 08-09-2014 168
1747. Chương 1747 : Tử Nghiên Thành Đế. (2) 08-09-2014 147
1748. Chương 1748 : Xích Diễm Đại Hoang Mạc. (1) 08-09-2014 156
1749. Chương 1749 : Xích Diễm Đại Hoang Mạc. (2) 08-09-2014 157
1750. Chương 1750 : Hỏa Nham Đế Ngạc 08-09-2014 156
1751. Chương 1751 : Đế Giả Hội Tụ. (1) 08-09-2014 159
1752. Chương 1752 : Đế Giả Hội Tụ. (2) 08-09-2014 144
1753. Chương 1753 : Phá Vỡ Phong Ấn. (1) 08-09-2014 162
1754. Chương 1754 : Phá Vỡ Phong Ấn. (2) 08-09-2014 157
1755. Chương 1755 : Cấm Hồn Phong, Cấm Hồn Điện 08-09-2014 168
1756. Chương 1756 : Đại Lượng Thất Giai Linh Hồn. (1) 08-09-2014 155
1757. Chương 1757 : Đại Lượng Thất Giai Linh Hồn. (2) 08-09-2014 152
1758. Chương 1758 : Kiếm Si Nuốt Đế Hồn 08-09-2014 150
1759. Chương 1759 : Kịch Chiến Cao Thủ Tà Đạo. (1) 08-09-2014 146
1760. Chương 1760 : Kịch Chiến Cao Thủ Tà Đạo. (2) 08-09-2014 157
1761. Chương 1761 : Kiếm Si Khôi Phục 08-09-2014 144
1762. Chương 1762 : Bảo Tàng Đan Dược Điện. (1) 08-09-2014 167
1763. Chương 1763 : Bảo Tàng Đan Dược Điện. (2) 08-09-2014 174
1764. Chương 1764 : Huyền Thiên Bá Đạo. (1) 08-09-2014 173
1765. Chương 1765 : Huyền Thiên Bá Đạo. (2) 08-09-2014 154
1766. Chương 1766 : Đánh Chết Lỗ Thiên Hùng 08-09-2014 160
1767. Chương 1767 : Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận. (1) 08-09-2014 154
1768. Chương 1768 : Cửu Cung Hung Hỏa Đại Trận. (2) 08-09-2014 164
1769. Chương 1769 : Cô Nương, Cần Lấy Ra Chút Bản Lĩnh Thật Sự. (1) 08-09-2014 170
1770. Chương 1770 : Cô Nương, Cần Lấy Ra Chút Bản Lĩnh Thật Sự. (2) 08-09-2014 156
1771. Chương 1771 : Giao Ra Đây, Bò Ra Đi 08-09-2014 177
1772. Chương 1772 : Thật Là Hắn? (1) 08-09-2014 161
1773. Chương 1773 : Thật Là Hắn? (2) 08-09-2014 161
1774. Chương 1774 : Ta Là Anh Nguyệt 08-09-2014 153
1775. Chương 1775 : Thôn Phệ Linh Hồn Bát Giai. (1) 08-09-2014 159
1776. Chương 1776 : Thôn Phệ Linh Hồn Bát Giai. (2) 08-09-2014 163
1777. Chương 1777 : Long Tử Nghiên Cùng Đoan Mộc Anh 08-09-2014 163
1778. Chương 1778 : Huyền Thiên Thành Đế. (1) 08-09-2014 153
1779. Chương 1779 : Huyền Thiên Thành Đế. (2) 08-09-2014 163
1780. Chương 1780 : Thiên Kiếp Kinh Khủng 08-09-2014 177
1781. Chương 1781 : Lĩnh Ngộ Áo Nghĩa Tăng Lên. (1) 08-09-2014 162
1782. Chương 1782 : Lĩnh Ngộ Áo Nghĩa Tăng Lên. (2) 08-09-2014 135
1783. Chương 1783 : Đại Chiến Tứ Tinh Đế Giả. (1) 08-09-2014 151
1784. Chương 1784 : Đại Chiến Tứ Tinh Đế Giả. (2) 08-09-2014 136
1785. Chương 1785 : Tan Vỡ Thập Phương 08-09-2014 165
1786. Chương 1786 : Chém Giết Tứ Tinh Đế Giả. (1) 08-09-2014 156
1787. Chương 1787 : Chém Giết Tứ Tinh Đế Giả. (2) 08-09-2014 153
1788. Chương 1788 : Sơ Tuyết Tặng Thánh Đỉnh 08-09-2014 160
1789. Chương 1789 : Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. (1) 08-09-2014 172
1790. Chương 1790 : Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. (2) 08-09-2014 149
1791. Chương 1791 : Phong Thần Tháp Cổ. (1) 08-09-2014 147
1792. Chương 1792 : Phong Thần Tháp Cổ. (2) 08-09-2014 170
1793. Chương 1793 : Bất Diệt Kim Thân 08-09-2014 175
1794. Chương 1794 : Một Nửa Hiên Viên Kim. (1) 08-09-2014 171
1795. Chương 1795 : Một Nửa Hiên Viên Kim. (2) 08-09-2014 164
1796. Chương 1796 : Thất Chuyển Kiếm Đan 08-09-2014 163
1797. Chương 1797 : Lực Lượng Của Tử Vong. (1) 08-09-2014 168
1798. Chương 1798 : Lực Lượng Của Tử Vong. (2) 08-09-2014 161
1799. Chương 1799 : Lửa Giận Của Huyền Thiên 08-09-2014 155
1800. Chương 1800 : Chém Giết Đế Giả Ngũ Tinh. (1) 08-09-2014 152
1801. Chương 1801 : Chém Giết Đế Giả Ngũ Tinh. (2) 08-09-2014 156
1802. Chương 1802 : Tích Huyết Trọng Sinh. (1) 08-09-2014 163
1803. Chương 1803 : Tích Huyết Trọng Sinh. (2) 08-09-2014 168
1804. Chương 1804 : Tần Thế Vũ Biến Già. (1) 08-09-2014 173
1805. Chương 1805 : Tần Thế Vũ Biến Già. (2) 08-09-2014 150
1806. Chương 1806 : Đạt Được Thổ Thánh Đỉnh. (1) 08-09-2014 166
1807. Chương 1807 : Đạt Được Thổ Thánh Đỉnh. (2) 08-09-2014 166
1808. Chương 1808 : Một Cái Chớp Măt Đã Bốn Năm 08-09-2014 152
1809. Chương 1809 : Đế Giả Bát Tinh. (1) 08-09-2014 174
1810. Chương 1810 : Đế Giả Bát Tinh. (2) 08-09-2014 177
1811. Chương 1811 : Tuế Nguyệt Vô Ngân. (1) 08-09-2014 181
1812. Chương 1812 : Tuế Nguyệt Vô Ngân. (2) 08-09-2014 152
1813. Chương 1813 : Thiên Ngoại Tinh Không 08-09-2014 136
1814. Chương 1814 : Hành Trình Tinh Không. (1) 08-09-2014 153
1815. Chương 1815 : Hành Trình Tinh Không. (2) 08-09-2014 164
1816. Chương 1816 : Đế Cấp Long Mạch 08-09-2014 180
1817. Chương 1817 : Thiên Cơ Thần Toán. (1) 08-09-2014 162
1818. Chương 1818 : Thiên Cơ Thần Toán. (2) 08-09-2014 162
1819. Chương 1819 : Kịch Chiến Đế Long Mạch. (1) 08-09-2014 153
1820. Chương 1820 : Kịch Chiến Đế Long Mạch. (2) 08-09-2014 156
1821. Chương 1821 : Lục Đỉnh Nhất Kiếm. (1) 08-09-2014 163
1822. Chương 1822 : Lục Đỉnh Nhất Kiếm. (2) 08-09-2014 168
1823. Chương 1823 : Đột Phá Dế Giả Tứ Tinh 08-09-2014 150
1824. Chương 1824 : Thất Khiếu Hồi Âm. (1) 08-09-2014 154
1825. Chương 1825 : Thất Khiếu Hồi Âm. (2) 08-09-2014 150
1826. Chương 1826 : Huyền Thiên? 08-09-2014 169
1827. Chương 1827 : Hành Hạ Đến Chết Dễ Như Trở Bàn Tay. (1) 08-09-2014 187
1828. Chương 1828 : Hành Hạ Đến Chết Dễ Như Trở Bàn Tay. (2) 08-09-2014 182
1829. Chương 1829 : Bát Chuyển Kiếm Đan. (1) 08-09-2014 182
1830. Chương 1830 : Bát Chuyển Kiếm Đan. (2) 08-09-2014 180
1831. Chương 1831 : Long Hài Cổ Tinh 08-09-2014 187
1832. Chương 1832 : Chúng Ta Lại Gặp Mặt. (1) 08-09-2014 157
1833. Chương 1833 : Chúng Ta Lại Gặp Mặt. (2) 08-09-2014 151
1834. Chương 1834 : Gặp Lại Thiên Cơ Côn 08-09-2014 172
1835. Chương 1835 : Long Yêu Thú Triều. (1) 08-09-2014 168
1836. Chương 1836 : Long Yêu Thú Triều. (2) 08-09-2014 119
1837. Chương 1837 : Cửu Tinh Long Yêu. (1) 08-09-2014 173
1838. Chương 1838 : Cửu Tinh Long Yêu. (2) 08-09-2014 161
1839. Chương 1839 : Tử Huyết Chân Long Quả 08-09-2014 163
1840. Chương 1840 : Đột Phá Ngũ Tinh. (1) 08-09-2014 166
1841. Chương 1841 : Đột Phá Ngũ Tinh. (2) 08-09-2014 146
1843. Chương 1843 : Bán Thần Công Dương Khâu. (1) 08-09-2014 140
1844. Chương 1844 : Bán Thần Công Dương Khâu. (2) 08-09-2014 154
1845. Chương 1845 : Tần Thị Nhất Định Diệt. 08-09-2014 171
1846. Chương 1846 : Tu Vi Đột Phá. (1) 08-09-2014 141
1847. Chương 1847 : Tu Vi Đột Phá. (2) 08-09-2014 134
1848. Chương 1848 : Cửu Chuyển Kiếm Đan Thành. (1) 08-09-2014 140
1849. Chương 1849 : Cửu Chuyển Kiếm Đan Thành. (2) 08-09-2014 153
1850. Chương 1850 : Hôm Nay Diệt Tần Thị Ngươi. (1) 08-09-2014 145
1851. Chương 1851 : Hôm Nay Diệt Tần Thị Ngươi. (2) 08-09-2014 163
1852. Chương 1852 : Bán Thần Cũng Miểu Sát 08-09-2014 163
1853. Chương 1853 : Thiên Hạ Vô Địch. (1) 08-09-2014 146
1854. Chương 1854 : Thiên Hạ Vô Địch. (2) 08-09-2014 170
1855. Chương 1855 : Có Người Tập Kích 08-09-2014 151
1856. Chương 1856 : Tần Bất Tử Thần Niệm Phân Thân. (1) 08-09-2014 165
1857. Chương 1857 : Tần Bất Tử Thần Niệm Phân Thân. (2) 08-09-2014 159
1858. Chương 1858 : Mảnh Nhỏ Hiên Viên Kiếm 08-09-2014 163
1859. Chương 1859 : Hạ Lạc Tư Không Đỉnh. (1) 08-09-2014 143
1860. Chương 1860 : Hạ Lạc Tư Không Đỉnh. (2) 08-09-2014 144
1861. Chương 1861 : Huyền Thiên Ta Cũng Đến 08-09-2014 151
1862. Chương 1862 : Kịch Chiến Thần Linh. (1) 08-09-2014 178
1863. Chương 1863 : Kịch Chiến Thần Linh. (2) 08-09-2014 143
1864. Chương 1864 : Đại Chiếm Thượng Phong. 08-09-2014 151
1865. Chương 1865 : Thần Linh Cũng Bại Lui. (1) 08-09-2014 145
1866. Chương 1866 : Thần Linh Cũng Bại Lui. (2) 08-09-2014 143
1867. Chương 1867 : Tư Không Đỉnh, Ngày Chết Của Ngươi Đã Đến. (1) 08-09-2014 162
1868. Chương 1868 : Tư Không Đỉnh, Ngày Chết Của Ngươi Đã Đến. (2) 08-09-2014 163
1869. Chương 1869 : Mộc Chi Thánh Đỉnh. (1) 08-09-2014 165
1870. Chương 1870 : Mộc Chi Thánh Đỉnh. (2) 08-09-2014 149
1871. Chương 1871 : Đột Phá Bát Tinh Đế Giả. 08-09-2014 172
1872. Chương 1872 : Bước Lên Một Con Đường Duy Nhất. (1) 08-09-2014 150
1873. Chương 1873 : Bước Lên Một Con Đường Duy Nhất. (2) 08-09-2014 175
1874. Chương 1874 : Tử Nghiên Phi Thăng. (1) 08-09-2014 144
1875. Chương 1875 : Tử Nghiên Phi Thăng. (2) 08-09-2014 163
1876. Chương 1876 : Huyền Thiên Xuất Quan. (1) 08-09-2014 173
1877. Chương 1877 : Huyền Thiên Xuất Quan. (2) 08-09-2014 146
1878. Chương 1878 : Âm Chi Thánh Đỉnh. 08-09-2014 141
1879. Chương 1879 : Cổ Thánh Đỉnh Thứ Tám Tới Tay. (1) 08-09-2014 142
1880. Chương 1880 : Cổ Thánh Đỉnh Thứ Tám Tới Tay. (2) 08-09-2014 150
1881. Chương 1881 : Con Kiến Hôi.... (1) 08-09-2014 186
1882. Chương 1882 : Con Kiến Hôi.... (2) 08-09-2014 169
1883. Chương 1883 : Thái Sơ Thần Vương. 08-09-2014 152
1884. Chương 1884 : Chém Giết Thần Vương. (1) 08-09-2014 161
1885. Chương 1885 : Chém Giết Thần Vương. (2) 08-09-2014 182
1886. Chương 1886 : Cái Chết Của Thái Sơ. 08-09-2014 190
1887. Chương 1887 : Thần Vương Tề Tụ. (1) 08-09-2014 177
1888. Chương 1888 : Thần Vương Tề Tụ. (2) 08-09-2014 172
1889. Chương 1889 : Đại Kết Cục. (1) 08-09-2014 175
1890. Chương 1890 : Đại Kết Cục. (2) 08-09-2014 188
1891. Chương 1891 : Đại Kết Cục. (3) 08-09-2014 222
1892. Chương 1892 : Đại Kết Cục. (4) 08-09-2014 231
1893. Chương 1893 : Đại Kết Cục. (5) 08-09-2014 238
1894. Chương 1894 : Đại Kết Cục. (6) 07-09-2014 453
Bình luận truyện

Kiếm Nghịch Thương Khung

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung