Kinh Diễm Nhất Thương

Kinh Diễm Nhất Thương

Mới nhất - Chương 86

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Mở đầu truyện Kinh Diễm Nhất Thương là hình ảnh

Thái Kinh hạ lệnh, muốn Vương Tiểu Thạch ám sát Gia Cát tiên sinh.

Lý do của hắn là: Gia Cát không chết, quốc gia sẽ không có ngày bình yên.

Ẩn ý phía sau là: hắn không chết, ngươi chết.

Nếu như Vương Tiểu Thạch không giết được Gia Cát tiên sinh, Thái Kinh sẽ sử dụng quyền sinh sát của hắn, nhổ tận gốc rễ Kim Phong Tế Vũ lâu trong kinh thành...Xem ra, vì nước vì dân, về tình về nghĩa, hắn đều phải giết Gia Cát.Truyện tiếp diễn với khung cảnh thực sự hỗn loạn trong quán trà, mệnh lệnh được giao, người y phải giết, tất cả đang tụ lại một chỗ...
Vương Tiểu Thạch không biết lý do tại sao Gia Cát tiên sinh phải chết nhưng là nếu đã có lệnh tất phải thực thi, hắn bỏ cả thân mình không nghĩ đến mọi thứ, giờ này chỉ có một mục tiêu duy nhất, nhưng là đến khi lưỡi kiếm vùng lên mới chợt nhận được lệnh. Rốt cục còn phải làm những điều gì nữa, còn có gì đang ở phía trước, Gia Cát tiên sinh mà hắn muốn giết đang ở đâu, cùng đọc truyện kiếm hiệp đặc sắc này để lần theo dấu Gia Cát và Tiểu Thạch..

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Mệnh Lệnh Triều Đình Thay Đổi Bảy Lần 25-08-2014 126
2. Chương 2 : Đạo, Đạo, Đạo, Đạo, Đạo, Đạo, Đạo (Phần 1) 25-08-2014 93
3. Chương 3 : Đạo, Đạo, Đạo, Đạo, Đạo, Đạo, Đạo (Phần 2) 25-08-2014 82
4. Chương 4 : Nắng Chiều, Cầu Tàu, Bóng Người, Sóng Lớn 25-08-2014 90
5. Chương 5 : Bố Cục 25-08-2014 87
6. Chương 6 : Hòa Cục 25-08-2014 99
7. Chương 7 : Loạn Cục 25-08-2014 90
8. Chương 8 : Phạn Cục (Bữa Cơm) 25-08-2014 88
9. Chương 9 : Nhập Cục 25-08-2014 88
10. Chương 10 : Nguy Cục 25-08-2014 87
11. Chương 11 : Sát Cục 25-08-2014 90
12. Chương 12 : Tình Cục 25-08-2014 100
13. Chương 13 : Phá Cục 25-08-2014 83
14. Chương 14 : Cương Cục (Cục Diện Bế Tắc) 25-08-2014 88
15. Chương 15 : Mê Cục 25-08-2014 94
16. Chương 16 : Lưỡng Cục (Hai Cục Diện) 25-08-2014 80
17. Chương 17 : Tử Cục 25-08-2014 87
18. Chương 18 : Khí Cục (Bản Lĩnh) 25-08-2014 84
19. Chương 19 : Giảo Cục (Khuấy Đảo Cục Diện) 25-08-2014 80
20. Chương 20 : Biến Cục 25-08-2014 97
21. Chương 21 : Kỳ Cục (Ván Cờ) 25-08-2014 83
22. Chương 22 : Muộn Cục (Cục Diện Im Lìm) 25-08-2014 81
23. Chương 23 : Khí Cục (Trận Thế) 25-08-2014 84
24. Chương 24 : Kỳ Cục (Bất Ngờ) 25-08-2014 91
25. Chương 25 : Sinh Cục (Đường Sống) 25-08-2014 86
26. Chương 26 : Diệu Cục 25-08-2014 83
27. Chương 27 : Cách Cục (Thể Thống) 25-08-2014 90
28. Chương 28 : Xuất Cục 25-08-2014 97
29. Chương 29 : Đại Cục 25-08-2014 89
30. Chương 30 : Chiến Cục 25-08-2014 79
31. Chương 31 : Bại Cục 25-08-2014 86
32. Chương 32 : Thắng Cục 25-08-2014 80
33. Chương 33 : Vong Cục 25-08-2014 83
34. Chương 34 : Định Cục 25-08-2014 91
35. Chương 35 : Thảm Cục 25-08-2014 91
36. Chương 36 : Dược Cục 25-08-2014 82
37. Chương 37 : Phiến Cục (Mưu Kế) 25-08-2014 98
38. Chương 38 : Tổng Cục 25-08-2014 85
39. Chương 39 : Phân Cục 25-08-2014 78
40. Chương 40 : Thời Cục 25-08-2014 85
41. Chương 41 : Khốn Cục 25-08-2014 87
42. Chương 42 : Cảnh Cục 25-08-2014 86
43. Chương 43 : Kết Cục 25-08-2014 85
44. Chương 44 : Tiêu Cục 25-08-2014 94
45. Chương 45 : Bưu Cục 25-08-2014 83
46. Chương 46 : Đương Cục (Trong Cục) 25-08-2014 83
47. Chương 47 : Chung Cục 25-08-2014 85
48. Chương 48 : Cục 25-08-2014 93
49. Chương 49 : Phản Kích 25-08-2014 88
50. Chương 50 : Mãnh Kích (Công Kích Mãnh Liệt) 25-08-2014 87
51. Chương 51 : Phục Kích 25-08-2014 92
52. Chương 52 : Thư Kích (Đánh Lén) 25-08-2014 85
53. Chương 53 : Trọng Kích 25-08-2014 75
54. Chương 54 : Tiệt Kích (Chặn Đánh) 25-08-2014 88
55. Chương 55 : Xung Kích 25-08-2014 78
56. Chương 56 : Công Kích 25-08-2014 85
57. Chương 57 : Đả Kích 25-08-2014 86
58. Chương 58 : Giao Kích 25-08-2014 88
59. Chương 59 : Thứ Kích (Đâm Tới) 25-08-2014 89
60. Chương 60 : Xạ Kích (Bắn Tới) 25-08-2014 90
61. Chương 61 : Vi Kích (Vây Đánh) 25-08-2014 82
62. Chương 62 : Hỗ Kích (Giao Chiến) 25-08-2014 82
63. Chương 63 : Phục Kích 25-08-2014 65
64. Chương 64 : Truy Kích 25-08-2014 80
65. Chương 65 : Du Kích 25-08-2014 95
66. Chương 66 : Xung Kích 25-08-2014 59
67. Chương 67 : Chàng Kích (Va Chạm) 25-08-2014 95
68. Chương 68 : Hoàn Kích (Đánh Trả) 25-08-2014 100
69. Chương 69 : Tương Kích (Giao Đấu) 25-08-2014 99
70. Chương 70 : Tập Kích 25-08-2014 78
71. Chương 71 : Nhất Kích 25-08-2014 73
72. Chương 72 : Đối Kích 25-08-2014 80
73. Chương 73 : Khế Cơ (Bước Ngoặt) 25-08-2014 90
74. Chương 74 : Thiên Cơ 25-08-2014 88
75. Chương 75 : Thời Cơ 25-08-2014 86
76. Chương 76 : Thần Cơ 25-08-2014 93
77. Chương 77 : Phi Cơ (Cơ Hội Bay Tới) 25-08-2014 82
78. Chương 78 : Tâm Cơ 25-08-2014 86
79. Chương 79 : Sát Cơ 25-08-2014 89
80. Chương 80 : Nguy Cơ 25-08-2014 77
81. Chương 81 : Chuyển Cơ (Cơ Hội Xoay Chuyển) 25-08-2014 91
82. Chương 82 : Hữu Cơ (Có Cơ Hội) 25-08-2014 99
83. Chương 83 : Thừa Cơ 25-08-2014 98
84. Chương 84 : Sinh Cơ 25-08-2014 88
85. Chương 85 : Sấn Cơ (Nhân Cơ Hội) 25-08-2014 73
86. Chương 86 : Động Cơ 26-08-2014 143
Bình luận truyện

Kinh Diễm Nhất Thương


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung