Lam Y Nữ Hiệp

Lam Y Nữ Hiệp

Mới nhất - Chương 46

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện Lam Y Nữ Hiệp xoay quanh một vị nữ hiệp cự phách áo lam tên là Chu Tú Anh dưới thời Vĩnh Lạc Vương, tức vua Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương.
Nàng là người Hoa Bắc, sanh quán thuộc Tế Nam phủ, tỉnh Sơn Đông, cùng anh ruột là hiệp khách Đơn Đao Chu Đức Kiệt, du hành xuống Giang Nam, Giang Đông. Trong cuộc du hiệp đó, anh em Chu gia ra tay cứu độ dân lành, diệt trừ tham quan ác bá, trổ tài công phu võ thuật trong nhiều trận ác chiến vô cùng rùng rợn, đem phần thắng về cho công lý.
Bộ truyện khá hay, tình tiết hấp dẫn, gay cấn và lôi cuốn, cốt truyện xoay quanh các phái võ nổi danh như Thiếu Lâm Bắc Phái, Côn Lôn, Nga Mi, Không Động .... Nếu các huynh đệ tỷ muội muốn thay đổi công phu chút ít, nên xem bộ này.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Trấn Giang Thành, Tham Hoa Quỷ Lộng Quyền Cha Cợt Gái Dương Tử Giang, Đàm Đề 08-09-2014 283
2. Chương 2 : Giở Thói Trăng Hoa, Ngũ Thử Lầm Trang Nữ Kiệt Ra Tài Võ Dũng, Song Hiệp Phá Lầ 08-09-2014 282
3. Chương 3 : Phong Lầu, Phàn Gia Mộ Người Nghĩa Hiệp Hương Quán, Song Hiệp Gặp Bạn Đồng M 08-09-2014 270
4. Chương 4 : Bênh Con Hư, Dương Trường Hỷ Truy Nã Người Ngay Vì Dân Lành, Đại Hành Khách D 08-09-2014 192
5. Chương 5 : Nhận Đao Thái Bảo, Táng Đởm Dương Tổng Trấn Nghe Lời Nữ Hiệp, Kinh Hồn Mãn 08-09-2014 281
6. Chương 6 : Khẩu Phật Tâm Xà, Hắc Đầu Đà Trổ Ngón Quốc Sắc Thiên Hương, Hà Thái Phư 08-09-2014 124
7. Chương 7 : Tàng Xuân Viện, Trinh Nữ Thoát Vòng Kiềm Tỏa Kim Cương Tự, Hiệp Khách Cử Đạ 08-09-2014 143
8. Chương 8 : Mất Người Ngọc, Đầu Đà Trở Lại Chiêu Dương Lộ Trổ Oai Hiệp, Nữ Hiệp Uy 08-09-2014 138
9. Chương 9 : Cả Lòng Tin Bạn, Pháp Huyền Đại Sư Vong Mạng Coi Nhẹ Lời Thầy, Phi Không Hòa 08-09-2014 140
10. Chương 10 : Loạn Náo Hoàn Gia Quán, Quái Khách Anh Hùng Gặp Gỡ Đại Phá Kim Cương Tự, Ác T 08-09-2014 109
11. Chương 11 : Tứ Tuần Đại Khánh, Trương Viên Ngoại Thết Dị Nhân Bí Truyền Nhuyễn Thuật, 08-09-2014 163
12. Chương 12 : Múa Lê Thương, Trương Tam Nương Thử Thách Anh Hùng Phát Thần Tiễn, Hoàng Hoa Chi 08-09-2014 98
13. Chương 13 : Vô Tình Kẻ Cũ Gặp Thù Xưa Hội Ý Dị Nhân Trừ Đạo Tặc 08-09-2014 142
14. Chương 14 : Đả Vô Thường Xích Quỷ, Đức Kiệt Cứu Người Hoạn Nạn Đôi Vòng Ngọc Thấ 08-09-2014 107
15. Chương 15 : Thanh Dương Hồ, Mộng Hoa Vương Mang Nhục Thiếu Lâm Tự, Thiết Phiến Cô Xuất Th 08-09-2014 139
16. Chương 16 : Duyên Kỳ Ngộ, Thái Phượng Đẹp Duyên Cùng Tào Chí Sầu Chia Ly, Bích Nữ Ngơ Ng 08-09-2014 143
17. Chương 17 : Giữa Tiệc, Đức Kiệt Lam Y Biểu Diễn Phong Vũ Đao Ngoài Sân, Thế Hùng Mộng Li 08-09-2014 131
18. Chương 18 : Sơn Phu Điếm, Chu Song Hiệp Lầm Tiệc Thịt Người Nơi Địa Huyệt, Mẫu Dạ Xoa 08-09-2014 137
19. Chương 19 : Duyên Gặp Đạo Sĩ, Đới Vĩnh Khang Luyện Võ Thuật Dong Ruổi Trên Đường, Kết 08-09-2014 136
20. Chương 20 : Thiên Bất Dung Gian, Xích Hoa Viện Bị Hỏa Thiêu Đến Mã Thạch Cương, Hán Thọ 08-09-2014 143
21. Chương 21 : Tìm Dấu Ngựa Rừng Trong Xuyên Lâm Ổ Hàng Phục Hồng Mã, Kim Đao Tướng Trổ Tà 08-09-2014 149
22. Chương 22 : Nhập Chốn Thâm Cung, Si Mê Hoàng Hậu Mưu Đoạt Ngôi Trời, Nạp Tướng Đồn Binh 08-09-2014 146
23. Chương 23 : Núi Long Sơn Tự, Thượng Thái Truyền Nghề Đại Hội Kim Lăng, Anh Hùng Quần Tụ 08-09-2014 138
24. Chương 24 : Vô Địch Tướng Quân Hiện Thân Dạy Võ Kỳ Tài Kỵ Mã, Trại Nguyên Bá Lên Đư 08-09-2014 107
25. Chương 25 : Quyết Hại Anh Hùng, Ân Định Mạng Vong Trổ Tài Trùy Pháp, Trại Nguyên Khánh Kinh 08-09-2014 116
26. Chương 26 : Vào Chốn Thâm Cung, Nữ Hiệp Gặp Lan Anh Hận Duyên Dang Dở, Phàn Nữ Nhắn Chu Lan 08-09-2014 152
27. Chương 27 : Tiên Long Trấn, Hà Tiên Cô Cho Thuốc Rừng Độc Lâm, Tam Hiệp Bắt Tà Dâm 08-09-2014 147
28. Chương 28 : Giở Thói Dâm Tà, Họ Hồ Manh Tâm Thù Oán Cứu Kẻ Hiền Lương, Tam Hiệp Quyết R 08-09-2014 126
29. Chương 29 : Giả Khách Tu Mi, Nữ Hiệp Thăm Kỹ Viện Bắt Độc Giác Long, Giai Nhân Náo Huê Ph 08-09-2014 87
30. Chương 30 : Thắng Gia Bảo, Tam Hiệp Trừng Trị Cường Hào Tam Môn Cốc, Hai Họ Nhất Quyết T 08-09-2014 165
31. Chương 31 : Đả Thiết Ngưu, Mỹ Nam Tử Rời Tam Môn Cốc Hạ Hoa Mã, Dương Hoài Ngọc Nhập H 08-09-2014 145
32. Chương 32 : Nhờ Hiệp Khách Phận Hàn, Tề Quân Tặng Báu Kiếm Vào Hành Thích Dâm Vương, Tam 08-09-2014 156
33. Chương 33 : Gặp Người Bị Nạn, Trưởng Lão Tìm Ra Tiêu Nhục Diệp Về Kinh Cấp Báo, Mạnh 08-09-2014 76
34. Chương 34 : Hiến Mưu Lập Kế, Trại Mạnh Thường Quyết Giúp Quân Vương Điều Động Tướn 08-09-2014 122
35. Chương 35 : Triệu Tập Tướng Binh, Kim Lăng Cờ Xí Ngập Trời Hoa Viên Gặp Bạn, Lan Anh Một 08-09-2014 128
36. Chương 36 : Dùng Sắc Mê Hồn, Đường Trại Nhi Ru Hồn Ngũ Hổ Mê Luyến Yêu Đương, Vô Đị 08-09-2014 131
37. Chương 37 : Huyết Thắm Phủ Vương, Cung Môn Tử Chiến Thưởng Công Đền Tội, Mã Soái Hồi 08-09-2014 149
38. Chương 38 : Làng Thanh Phiêu, Mãnh Hầu Bắt Tiểu Nhi Huyện Thạch Tấn, Anh Thư Trêu Nữ Hiệp 08-09-2014 137
39. Chương 39 : Nhận Giúp Thiết Xích, Tam Hiệp Qua Đất Trường Sa Giòng Sông Lăng Lý, Cửu Quái 08-09-2014 151
40. Chương 40 : Cứu Người Lành Hiệp Khách Thám Hiểm Vạn Đại Sơn Thăm Thiền Sư, Hào Kiệt Nh 08-09-2014 106
41. Chương 41 : Tiệc Yến Linh Đình, Hiệp Khách Anh Thư Phỉ Nguyện Lạc Nẻo Mai Thôn, Tam Hiệp R 08-09-2014 118
42. Chương 42 : Đội Lốt Danh Gia, Cường Tặc Cướp Ngọc Lam Vân Nhận Giúp Huyện Quan, Hiệp Kh 08-09-2014 105
43. Chương 43 : Bị Khốn Ngao Sơn Đầu, Tướng Binh Nếm Mùi Thất Trận Sử Dụng Mê Hồn Phấn, 08-09-2014 143
44. Chương 44 : Gặp Nụy Khấu Bao Vây, Kẻ Thù Thành Bằng Hữu Chiến Sơn Điền Thủy Tướng, Y 08-09-2014 160
45. Chương 45 : Sóng Động Biển Khơi, Người Và Cá Đua Tranh Rừng Sâu Bãi Rộng, Nữ Hiệp Tầm 08-09-2014 154
46. Chương 46 : Tìm Kiếm Kho Tàng, Tam Hiệp Xuất Công Vào Núi Gặp Bách Hoa Xà, Thấy Bảo Vật C 07-09-2014 172
Bình luận truyện

Lam Y Nữ Hiệp

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung