Lão Hàng Xóm Đáng Ghét

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét

Mới nhất - Chương 50

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Đây rùi, đúng địa chỉ này rùi” Trúc nhìn căn nhà với cánh cổng xanh trước mặt mình đối chiếu với tờ giấy ghi địa chỉ. Trúc bấm chuông, vài phút sau có 1 người phụ nữ bước ra, trông bà khoảng ngoài 40, người hơi đậm, bà có khuôn mặt rất đẹp, và quí phái.

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét rất hay, các bạn đừng nên bỏ qua nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 08-09-2014 163
2. Chương 2 07-09-2014 181
3. Chương 3 08-09-2014 127
4. Chương 4 08-09-2014 98
5. Chương 5 08-09-2014 108
6. Chương 6 08-09-2014 113
7. Chương 7 08-09-2014 79
8. Chương 8 08-09-2014 73
9. Chương 9 08-09-2014 69
10. Chương 10 08-09-2014 63
11. Chương 11 08-09-2014 69
12. Chương 12 08-09-2014 87
13. Chương 13 08-09-2014 118
14. Chương 14 08-09-2014 72
15. Chương 15 08-09-2014 68
16. Chương 16 08-09-2014 63
17. Chương 17 08-09-2014 67
18. Chương 18 08-09-2014 131
19. Chương 19 08-09-2014 69
20. Chương 20 08-09-2014 64
21. Chương 21 08-09-2014 100
22. Chương 22 08-09-2014 72
23. Chương 23 08-09-2014 64
24. Chương 24 08-09-2014 62
25. Chương 25 08-09-2014 74
26. Chương 26 08-09-2014 109
27. Chương 27 08-09-2014 100
28. Chương 28 08-09-2014 75
29. Chương 29 08-09-2014 62
30. Chương 30 08-09-2014 62
31. Chương 31 08-09-2014 66
32. Chương 32 08-09-2014 63
33. Chương 33 08-09-2014 133
34. Chương 34 08-09-2014 95
35. Chương 35 08-09-2014 139
36. Chương 36 08-09-2014 151
37. Chương 37 08-09-2014 69
38. Chương 38 08-09-2014 144
39. Chương 39 08-09-2014 72
40. Chương 40 08-09-2014 88
41. Chương 41 08-09-2014 136
42. Chương 42 08-09-2014 63
43. Chương 43 08-09-2014 144
44. Chương 44 08-09-2014 131
45. Chương 46 08-09-2014 90
46. Chương 47 08-09-2014 98
47. Chương 45 08-09-2014 68
48. Chương 48 08-09-2014 65
49. Chương 49 08-09-2014 104
50. Chương 50 08-09-2014 143
Bình luận truyện

Lão Hàng Xóm Đáng Ghét


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung