Ma Long

Ma Long

Mới nhất - Chương 1068

(Điểm: 7/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

Truyện Ma Long của tác giả Hủ Thi Ngạc.

Ai không có mộng làm bá chủ?

Ai không muốn ngồi vương tọa chí tôn, lòng ôm giai nhân tuyệt sắc?

Lão tử là ngoan nhân! Lão tử là thiên tài! Lão tử là chí tôn! Chư thiên thần phật chúng sinh đều phải cúi đầu, cầu mong một tia nhân từ trong lòng ta!

Đẳng cấp Long Vũ giả:

Nguyên Khí cảnh, Chân Khí cảnh, Cương Khí cảnh, Thần Thông cảnh, Hóa Đan cảnh, Long Biến cảnh...

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Thiên Tài Cùng Đường (Thượng) 08-09-2014 320
2. Chương 2 : Thiên Tài Cùng Đường(Hạ) 08-09-2014 227
3. Chương 3 : Sống Lại 10 Năm Trước (Thượng) 08-09-2014 206
4. Chương 4 : Sống Lại 10 Năm Trước (Hạ) 08-09-2014 214
5. Chương 5 : Ma Long Hắc Ám Chi Thân 08-09-2014 232
6. Chương 6 : Dực Long Giương Cánh 08-09-2014 200
7. Chương 7 : Kiếp Hồng Nhan 08-09-2014 190
8. Chương 8 : U Nguyệt Tiên Tử 08-09-2014 195
9. Chương 9 : Cướp Đồ Của Thái Tử 08-09-2014 175
10. Chương 10 : Lão Tử Nhịn (Thượng) 08-09-2014 179
11. Chương 11 : Lão Tử Nhịn (Hạ) 08-09-2014 196
12. Chương 12 : Dâm Nam Lãng Nữ 08-09-2014 186
13. Chương 13 : Dâm Nam Lãng Nữ(Hạ) 08-09-2014 185
14. Chương 14 : Uy Lực Của Ám Trảo 08-09-2014 170
15. Chương 15 : Ma Long Tham Trảo Tam Thức 08-09-2014 165
16. Chương 16 : Xuân Ý Vô Cùng Tuyệt Vời 08-09-2014 176
17. Chương 17 : Giai Nhân Đại Biến Thân 08-09-2014 181
18. Chương 18 : Giai Nhân Đại Biến Thân(Hạ) 08-09-2014 191
19. Chương 19 : Con Chim Nhỏ Quái Dị 08-09-2014 168
20. Chương 20 : Danh Hiệu 'kim Câu' 08-09-2014 177
21. Chương 21 : Liệt Vân Long Điêu 08-09-2014 175
22. Chương 22 : Liệt Vân Long Điêu (Hạ) 08-09-2014 179
23. Chương 23 : Ta Không Quen Tiểu Tử Này 08-09-2014 169
24. Chương 24 : Khuyên Bảo 08-09-2014 175
25. Chương 25 : Kiểm Tra (Thượng) 08-09-2014 463
26. Chương 26 : Kiểm Tra (Hạ) 08-09-2014 177
27. Chương 27 : Trò Hề Trong Điện 08-09-2014 206
28. Chương 28 : Ám Võ Phong 08-09-2014 180
29. Chương 29 : Đại Sư Huynh Tần Trọng 08-09-2014 175
30. Chương 30 : Trở Mặt 08-09-2014 194
31. Chương 31 : Hai Vị Viện Chủ 08-09-2014 184
32. Chương 32 : Đệ Tử Trung Tâm 08-09-2014 174
33. Chương 33 : Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng 08-09-2014 195
34. Chương 34 : Đùa Chút Thôi Mà, Có Cần Xem Là Thật Không 08-09-2014 155
35. Chương 35 : Nàng Có Mùi Thật Thơm 08-09-2014 175
36. Chương 36 : Đồ Dâm Tặc Vô Sỉ, Ngươi Đi Chết Đi! 08-09-2014 172
37. Chương 37 : Khổ Tu 08-09-2014 168
38. Chương 38 : Ngươi Chính Là Phong Liệt 08-09-2014 164
39. Chương 39 : Cao Thủ! Người Này Tuyệt Đối Là Cao Thủ! 08-09-2014 164
40. Chương 40 : Trung Niên Mỹ Phụ 08-09-2014 186
41. Chương 41 : Ta Đứng Im Để Nàng Chém Vài Kiếm Trút Giận 08-09-2014 160
42. Chương 42 : Tới Tàng Võ Điện 08-09-2014 162
43. Chương 43 : Bên Trong Tàng Võ Điện 08-09-2014 164
44. Chương 44 : Lão Nhân Thần Bí 08-09-2014 194
45. Chương 45 : Cuồng Long Táng Thiên Quyết 08-09-2014 177
46. Chương 46 : Tu Luyện Cuồng Long Táng Thiên Quyết 08-09-2014 163
47. Chương 47 : Không Biết Nàng Có Mặc Đồ Lót Không 08-09-2014 167
48. Chương 48 : Tề Sư Thúc 08-09-2014 166
49. Chương 49 : Bối Thiên Suất 08-09-2014 163
50. Chương 50 : Hắc! 08-09-2014 176
51. Chương 51 : Làm Thịt Con Cọp Này 08-09-2014 178
52. Chương 52 : Hóa Ra Là Đến Xem Mỹ Nữ 08-09-2014 169
53. Chương 53 : Sở Điệp 08-09-2014 164
54. Chương 54 : Giao Tranh 08-09-2014 159
55. Chương 55 : Khiêu Chiến Tần Trọng (1) 08-09-2014 168
56. Chương 56 : Khiêu Chiến Tần Trọng (2) 08-09-2014 168
57. Chương 57 : Khiêu Chiến Tần Trọng (3) 08-09-2014 191
58. Chương 58 : Bại! (1) 08-09-2014 195
59. Chương 59 : Bại! (2) 08-09-2014 203
60. Chương 60 : Táng Thiên Khiếu 08-09-2014 186
61. Chương 61 : Thiên Tử Biểu Tỷ 08-09-2014 168
62. Chương 62 : Xuất Phát 08-09-2014 187
63. Chương 63 : Pháo Hoa 08-09-2014 196
64. Chương 64 : Pháo Hoa (Hạ) 08-09-2014 192
65. Chương 65 : Dạ Mạc Thú Biến Dị 08-09-2014 166
66. Chương 66 : Tàn Khốc 08-09-2014 182
67. Chương 67 : Tàn Khốc (Hạ) 08-09-2014 192
68. Chương 68 : Một Thương Kinh Diễm 08-09-2014 166
69. Chương 69 : Một Thương Kinh Diễm (Hạ) 08-09-2014 168
70. Chương 70 : Liều Mình Vì Hồng Nhan 08-09-2014 170
71. Chương 71 : Giết Chết 08-09-2014 196
72. Chương 72 : Thu Phục 08-09-2014 176
73. Chương 73 : Chiến Dạ Mạc Thú 08-09-2014 163
74. Chương 74 : Sở Huyền! 08-09-2014 191
75. Chương 75 : Liều Mạng (1) 08-09-2014 180
76. Chương 76 : Liều Mạng (2) 08-09-2014 177
77. Chương 77 : Tìm Đường Sống Trong Cõi Chết 08-09-2014 168
78. Chương 78 : Di Tích Dưới Đất! 08-09-2014 193
79. Chương 79 : Long Hài (1) 08-09-2014 163
80. Chương 80 : Long Hài (2) 08-09-2014 171
81. Chương 81 : Ma Long Nghịch Lân! 08-09-2014 163
82. Chương 82 : Táng Thiên Nhất Khiếu! 08-09-2014 152
83. Chương 83 : Long Biến (1) 08-09-2014 186
84. Chương 84 : Long Biến (2) 08-09-2014 167
85. Chương 85 : Thời Khắc Sinh Tử 08-09-2014 179
86. Chương 86 : Mối Hận Kinh Thiên! 08-09-2014 165
87. Chương 87 : Hành Trình Kì Diệu 08-09-2014 171
88. Chương 88 : Cưỡi Voi Trở Về! (1) 08-09-2014 169
89. Chương 89 : Cưỡi Voi Trở Về (2) 08-09-2014 177
90. Chương 90 : Thôn Phệ (1) 08-09-2014 174
91. Chương 91 : Thôn Phệ (2) 08-09-2014 179
92. Chương 92 : Vô Tình Gặp Lại Giai Nhân! 08-09-2014 169
93. Chương 93 : Giương Cung Bạt Kiếm 08-09-2014 179
94. Chương 94 : Giai Nhân Nổi Giận! (1) 08-09-2014 179
95. Chương 95 : Giai Nhân Nổi Giận! (2) 08-09-2014 167
96. Chương 96 : Sát Khí! 08-09-2014 176
97. Chương 97 : Bóng Đen Tái Hiện 08-09-2014 147
98. Chương 98 : Cao Thủ Chân Khí Cảnh (1) 08-09-2014 201
99. Chương 99 : Cao Thủ Chân Khí Cảnh (2) 08-09-2014 191
100. Chương 100 : Chiến Đấu Kịch Liệt! 08-09-2014 174
101. Chương 101 : Cường Thế Đánh Giết (1) 08-09-2014 158
102. Chương 102 : Cường Thế Đánh Giết (2) 08-09-2014 179
103. Chương 103 : Thạch Thanh Sơn! 08-09-2014 187
104. Chương 104 : Độc Sát (1) 08-09-2014 170
105. Chương 105 : Độc Sát (2) 08-09-2014 175
106. Chương 106 : Tụ Nguyên Trì! 08-09-2014 181
107. Chương 107 : Nguyên Khí Cảnh Ngũ Tầng! 08-09-2014 165
108. Chương 108 : Đi Tới Thiên Thủy Giản! 08-09-2014 182
109. Chương 109 : Triệu Đống! 08-09-2014 171
110. Chương 110 : Tề Tụ! 08-09-2014 149
111. Chương 111 : Nhìn Xuống 08-09-2014 170
112. Chương 112 : Bài Học Cả Đời Khó Quên! 08-09-2014 159
113. Chương 113 : Ma Nguyên Cương Khí (1) 08-09-2014 161
114. Chương 114 : Ma Nguyên Cương Khí (2) 08-09-2014 156
115. Chương 115 : Long Khuynh Vân 08-09-2014 180
116. Chương 116 : Đánh Cược 08-09-2014 166
117. Chương 117 : Phá Cấm 08-09-2014 202
118. Chương 118 : Hối Lộ (1) 08-09-2014 190
119. Chương 119 : Hối Lộ (2) 08-09-2014 165
120. Chương 120 : Chướng Mắt Với Sở Huyền 08-09-2014 187
121. Chương 121 : Không Phục (1) 08-09-2014 143
122. Chương 122 : Không Phục (2) 08-09-2014 180
123. Chương 123 : Thiên Tài Quyết Đấu 08-09-2014 161
124. Chương 124 : thiên Chấn! 08-09-2014 188
125. Chương 125 : Chấn Động Bất Ngờ! 08-09-2014 164
126. Chương 126 : Lấy Độc Phục Chúng (1) 08-09-2014 169
127. Chương 127 : Lấy Độc Phục Chúng (2) 08-09-2014 155
128. Chương 128 : Điên Cuồng Đột Ph!á Cửu Tầng 08-09-2014 181
129. Chương 129 : Đánh Nhau Rồi! 08-09-2014 185
130. Chương 130 : Phong Sư Huynh, Cứu Mạng! 08-09-2014 163
131. Chương 131 : Dưới Trướng (1) 08-09-2014 154
132. Chương 132 : Dưới Trướng (2) 08-09-2014 172
133. Chương 133 : Dâm Long Thiếu Trang Chủ 08-09-2014 169
134. Chương 134 : Nổi Giận (1) 08-09-2014 193
135. Chương 135 : Nổi Giận (2) 08-09-2014 177
136. Chương 136 : Ngươi Có Thể Đi Chết Được Rồi Đấy (1) 08-09-2014 159
137. Chương 137 : Ngươi Có Thể Đi Chết Được Rồi Đấy (2) 08-09-2014 163
138. Chương 138 : Rời Đi! 08-09-2014 187
139. Chương 139 : Rơi Xuống Núi 08-09-2014 164
140. Chương 140 : Giết (1) 08-09-2014 190
141. Chương 141 : Giết (2) 08-09-2014 161
142. Chương 142 : Người Đó Rời Đi! 08-09-2014 168
143. Chương 143 : Vấn Tâm (1) 08-09-2014 164
144. Chương 144 : Vấn Tâm (2) 08-09-2014 161
145. Chương 145 : Lên Phải Thuyền Giặc! 08-09-2014 166
146. Chương 146 : Diễm Hỏa Rực Rỡ! 08-09-2014 158
147. Chương 147 : Hắn Rất Quen Thuộc Sao? (1) 08-09-2014 162
148. Chương 148 : Hắn Rất Quen Thuộc Sao? (2) 08-09-2014 161
149. Chương 149 : Chém Giết (1) 08-09-2014 164
150. Chương 150 : Chém Giết (2) 08-09-2014 160
151. Chương 151 : Ngươi Quá Yếu! 08-09-2014 193
152. Chương 152 : Huyết Long Vẫn (1) 08-09-2014 192
153. Chương 153 : Huyết Long Vẫn (2) 08-09-2014 172
154. Chương 154 : Long Cốt Linh Đằng! 08-09-2014 144
155. Chương 155 : Tình Thế (1) 08-09-2014 157
156. Chương 156 : Tình Thế (2) 08-09-2014 166
157. Chương 157 : Kinh Ngạc Khi Gặp Linh Quả 08-09-2014 169
158. Chương 158 : Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người (1) 08-09-2014 165
159. Chương 159 : Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người (2) 08-09-2014 165
160. Chương 160 : Loạn Chiến 08-09-2014 159
161. Chương 161 : Chấn Động 08-09-2014 192
162. Chương 162 : Chiếm Đoạt (1) 08-09-2014 184
163. Chương 163 : Chiếm Đoạt (2) 08-09-2014 154
164. Chương 164 : Mừng Như Điên (1) 08-09-2014 192
165. Chương 165 : Mừng Như Điên (2) 08-09-2014 180
166. Chương 166 : Lựa Chọn! 08-09-2014 183
167. Chương 167 : Vơ Vét (1) 08-09-2014 169
168. Chương 168 : Vơ Vét (2) 08-09-2014 164
169. Chương 169 : Vô Sỉ 08-09-2014 199
170. Chương 170 : Đại Thành? (1) 08-09-2014 185
171. Chương 171 : Đại Thành? (2) 08-09-2014 173
172. Chương 172 : Diệp Trì! 08-09-2014 161
173. Chương 173 : Bôi Nhọ 08-09-2014 156
174. Chương 174 : Ta Đáp Ứng (1) 08-09-2014 155
175. Chương 175 : Ta Đáp Ứng (2) 08-09-2014 168
176. Chương 176 : Thập Diện Mai Phục 08-09-2014 162
177. Chương 177 : Ngươi Nói Nhảm Quá Nhiều Rồi (1) 08-09-2014 165
178. Chương 178 : Ngươi Nói Nhảm Quá Nhiều Rồi (2) 08-09-2014 165
179. Chương 179 : Diệt Sát! 08-09-2014 180
180. Chương 180 : Đứng Ngồi Không Yên (1) 08-09-2014 173
181. Chương 181 : Đứng Ngồi Không Yên (2) 08-09-2014 188
182. Chương 182 : Trốn! 08-09-2014 173
183. Chương 183 : Xua Hổ Nuốt Lang (1) 08-09-2014 157
184. Chương 184 : Xua Hổ Nuốt Lang (2) 08-09-2014 155
185. Chương 185 : Độc Long Viên Xuất Trướng 08-09-2014 164
186. Chương 186 : Cái Chết Của Cao Thủ Cương Khí Cảnh (1) 08-09-2014 163
187. Chương 187 : Cái Chết Của Cao Thủ Cương Khí Cảnh (2) 08-09-2014 162
188. Chương 188 : Pho Tượng Không Nên Hiện Thế (1) 08-09-2014 169
189. Chương 189 : Pho Tượng Không Nên Hiện Thế (2) 08-09-2014 160
190. Chương 190 : Chậm Chân! 08-09-2014 158
191. Chương 191 : Bên Ngoài Hạp Cốc 08-09-2014 158
192. Chương 192 : Nữ Thị Tẩm (1) 08-09-2014 176
193. Chương 193 : Nữ Thị Tẩm (2) 08-09-2014 159
194. Chương 194 : Trở Về! 08-09-2014 154
195. Chương 195 : Bên Ngoài Ám Vũ Điện! 08-09-2014 162
196. Chương 196 : Bất Đắc Dĩ Bế Quan (1) 08-09-2014 167
197. Chương 197 : Bất Đắc Dĩ Bế Quan (2) 08-09-2014 173
198. Chương 198 : Bên Trong Đại Điện 08-09-2014 138
199. Chương 199 : Tổ Sư Gia (1) 08-09-2014 178
200. Chương 200 : Tổ Sư Gia (2) 08-09-2014 188
201. Chương 201 : Biến Hóa Của Pho Tượng Và Cao Thủ Xuất Quan (1) 08-09-2014 157
202. Chương 202 : Biến Hóa Của Pho Tượng Và Cao Thủ Xuất Quan (2) 08-09-2014 158
203. Chương 203 : Vĩnh Trấn Long Ngục (1) 08-09-2014 147
204. Chương 204 : Vĩnh Trấn Long Ngục (2) 08-09-2014 150
205. Chương 205 : Lâm Nguy! 08-09-2014 158
206. Chương 206 : Bản Hoàng Nhất Định Sẽ Quay Lại! 08-09-2014 154
207. Chương 207 : Xuất Quan (1) 08-09-2014 158
208. Chương 208 : Xuất Quan (2) 08-09-2014 169
209. Chương 209 : Không Ai Nợ Ai (1) 08-09-2014 185
210. Chương 210 : Không Ai Nợ Ai (2) 08-09-2014 174
211. Chương 211 : Phong Thưởng 08-09-2014 163
212. Chương 212 : Chưởng Ngự Đại Sư Huynh (1) 08-09-2014 163
213. Chương 213 : Chưởng Ngự Đại Sư Huynh (2) 08-09-2014 160
214. Chương 214 : Phiên Dịch Long Văn (1) 08-09-2014 187
215. Chương 215 : Phiên Dịch Long Văn (2) 08-09-2014 166
216. Chương 216 : Thế Giới Xa Lạ 08-09-2014 189
217. Chương 217 : Thương Long Hộ Thể (1) 08-09-2014 164
218. Chương 218 : Thương Long Hộ Thể (2) 08-09-2014 165
219. Chương 219 08-09-2014 173
220. Chương 220 : Liên Tiếp Gặt Hái 08-09-2014 159
221. Chương 221 : Phong Liệt Xuất Hiện! 08-09-2014 176
222. Chương 222 : Kiếm Một Khoản Lớn (1) 08-09-2014 145
223. Chương 223 : Kiếm Một Khoản Lớn (2) 08-09-2014 183
224. Chương 224 : Niềm Vui Ngoài Ý Muôn 08-09-2014 162
225. Chương 225 : Phán Quyết! 08-09-2014 184
226. Chương 226 : Thương Long Hộ Thể (1) 08-09-2014 137
227. Chương 227 : Thương Long Hộ Thể (2) 08-09-2014 144
228. Chương 228 : Thanh Thế Ngút Trời 08-09-2014 174
229. Chương 229 : Tiếp Tục Sờ! 08-09-2014 151
230. Chương 230 : Núi Tử Dương (1) 08-09-2014 186
231. Chương 231 : Núi Tử Dương (2) 08-09-2014 183
232. Chương 232 : Âm Mưu! 08-09-2014 177
233. Chương 233 : Cao Thủ Hóa Đan Cảnh Bất Hạnh (1) 08-09-2014 141
234. Chương 234 : Cao Thủ Hóa Đan Cảnh Bất Hạnh (2) 08-09-2014 155
235. Chương 235 : Công Phu Sư Tử Ngoạm 08-09-2014 162
236. Chương 236 : Giá Trên Trời (1) 08-09-2014 156
237. Chương 237 : Giá Trên Trời (2) 08-09-2014 159
238. Chương 238 : Thần Thương Kinh Hồn 08-09-2014 162
239. Chương 239 : Hóa Ma Lô Có Quỷ (1) 08-09-2014 161
240. Chương 240 : Hóa Ma Lô Có Quỷ (2) 08-09-2014 167
241. Chương 241 : Giao Dịch 08-09-2014 182
242. Chương 242 : Ép Chỗ Tốt 08-09-2014 164
243. Chương 243 : Lợi Nhuận Đại Phát (1) 08-09-2014 164
244. Chương 244 : Lợi Nhuận Đại Phát (2) 08-09-2014 161
245. Chương 245 : Thần Thương "phong Ma" (1) 08-09-2014 163
246. Chương 246 : Thần Thương "phong Ma" (2) 08-09-2014 145
247. Chương 247 : Đông Phương Công Tử 08-09-2014 170
248. Chương 248 : Bại Lộ (1) 08-09-2014 192
249. Chương 249 : Bại Lộ (2) 08-09-2014 185
250. Chương 250 : Bại Lộ (3) 08-09-2014 158
251. Chương 251 : Điên Cuồng Chém Giết (1) 08-09-2014 165
252. Chương 252 : Điên Cuồng Chém Giết (2) 08-09-2014 151
253. Chương 253 : Điên Cuồng Chém Giết (3) 08-09-2014 157
254. Chương 254 : Theo Gió Mà Đi 08-09-2014 159
255. Chương 255 : Cùng Nhau Tắm Rửa Không? 08-09-2014 174
256. Chương 256 : Gây Rối (1) 08-09-2014 160
257. Chương 257 : Gây Rối (2) 08-09-2014 161
258. Chương 258 : Cháy! 08-09-2014 190
259. Chương 259 : Thiên Ý Khó Cãi! (1) 08-09-2014 173
260. Chương 260 : Thiên Ý Khó Cãi! (2) 08-09-2014 172
261. Chương 261 : Kinh Văn 08-09-2014 161
262. Chương 262 : Hóa Linh Giao 08-09-2014 163
263. Chương 263 : Điên Cuồng Tước Đoạt (1) 08-09-2014 170
264. Chương 264 : Điên Cuồng Tước Đoạt (2) 08-09-2014 157
265. Chương 265 : Tiềm Tâm 08-09-2014 185
266. Chương 266 : Nghi Hoặc (1) 08-09-2014 168
267. Chương 267 : Nghi Hoặc (2) 08-09-2014 182
268. Chương 268 : Trùng Quan 08-09-2014 167
269. Chương 269 : Nữ Nhân Từ Trên Trời Rơi Xuống 08-09-2014 163
270. Chương 270 : Trợn Mắt Há Mồm 08-09-2014 181
271. Chương 271 : Uyên Ương Đồng Tâm Chú 08-09-2014 156
272. Chương 272 : Uyên Ương Đồng Tâm Chú (2) 08-09-2014 141
273. Chương 273 : Chém Giết Cương Khí Cảnh (1) 08-09-2014 157
274. Chương 274 : Chém Giết Cương Khí Cảnh (2) 08-09-2014 176
275. Chương 275 : Thiên Bi Chi Uy (1) 08-09-2014 178
276. Chương 276 : Thiên Bi Chi Uy (2) 08-09-2014 163
277. Chương 277 : Lệnh Bài Trống Không (1) 08-09-2014 180
278. Chương 278 : Lệnh Bài Trống Không (2) 08-09-2014 156
279. Chương 279 : Khó Giải (1) 08-09-2014 162
280. Chương 280 : Khó Giải (2) 08-09-2014 186
281. Chương 281 : Ta Không Chê Ngươi 08-09-2014 186
282. Chương 282 : Lí Gia Nghị Sự 08-09-2014 171
283. Chương 283 : Ma Băng Lão Tổ Xui Xẻo (1) 08-09-2014 163
284. Chương 284 : Ma Băng Lão Tổ Xui Xẻo (2) 08-09-2014 150
285. Chương 285 : Tương Kiến Tương Ly 08-09-2014 160
286. Chương 286 : Bí Cảnh Tầng Hai (1) 08-09-2014 166
287. Chương 287 : Bí Cảnh Tầng Hai (2) 08-09-2014 161
288. Chương 288 : Ép Hỏi (1) 08-09-2014 156
289. Chương 289 : Ép Hỏi (2) 08-09-2014 159
290. Chương 290 : Cơ Hội Tốt 08-09-2014 163
291. Chương 291 : Truy Sát (1) 08-09-2014 168
292. Chương 292 : Truy Sát (2) 08-09-2014 147
293. Chương 293 : Tức Giận 08-09-2014 158
294. Chương 294 : Một Chiêu (1) 08-09-2014 177
295. Chương 295 : Một Chiêu (2) 08-09-2014 165
296. Chương 296 : Tù Nhân (1) 08-09-2014 162
297. Chương 297 : Tù Nhân (2) 08-09-2014 171
298. Chương 298 : Thần Cấp? 08-09-2014 155
299. Chương 299 : Hy Vọng Tăng Cao Tu Vi 08-09-2014 174
300. Chương 300 : Giết Sạch (1) 08-09-2014 161
301. Chương 301 : Giết Sạch (2) 08-09-2014 160
302. Chương 302 : Đại Tái Trong Giáo 08-09-2014 163
303. Chương 303 : Lại Đến Núi Tử Dương. 08-09-2014 160
304. Chương 304 : Huyết Ảnh! 08-09-2014 166
305. Chương 305 : Thành Giao 08-09-2014 165
306. Chương 306 : Phát Điên (1) 08-09-2014 175
307. Chương 307 : Phát Điên (2) 08-09-2014 170
308. Chương 308 : Phát Điên (3) 08-09-2014 163
309. Chương 309 : Khinh Người Quá Đáng! 08-09-2014 163
310. Chương 310 : Thật Là Không Có Tính Khiêu Chiến. 08-09-2014 158
311. Chương 311 : Người Quen? 08-09-2014 166
312. Chương 312 : Tỷ Tỷ? (1) 08-09-2014 122
313. Chương 313 : Tỷ Tỷ? (2) 08-09-2014 160
314. Chương 314 : Thích! (1) 08-09-2014 115
315. Chương 315 : Thích! (2) 08-09-2014 155
316. Chương 316 : Khiển Trách 08-09-2014 159
317. Chương 317 : Chiến 08-09-2014 169
318. Chương 318 : Không Cần Giả Bộ 08-09-2014 163
319. Chương 319 : Thuận Theo Tự Nhiên 08-09-2014 155
320. Chương 320 : Khách Đến (1) 08-09-2014 155
321. Chương 321 : Khách Đến (2) 08-09-2014 155
322. Chương 322 : Ám Hệ 08-09-2014 157
323. Chương 323 : Thủ Hộ Giả. 08-09-2014 174
324. Chương 324 : Nhất Phẩm Huyền Bảo (1) 08-09-2014 160
325. Chương 325 : Nhất Phẩm Huyền Bảo (2) 08-09-2014 174
326. Chương 326 : Giáo Lý Kỳ Lạ 08-09-2014 149
327. Chương 327 : Lược Ảnh 08-09-2014 147
328. Chương 328 : Hồng Thủy Hiệp Cốc 08-09-2014 172
329. Chương 329 : Đùa Không Vui Chút Nào (1) 08-09-2014 161
330. Chương 330 : Đùa Không Vui Chút Nào (2) 08-09-2014 140
331. Chương 331 : Muốn Chết Quá! 08-09-2014 154
332. Chương 332 : Thực Lực Của Lan Tiếu Y 08-09-2014 162
333. Chương 333 : Quần Long Trụy Nhật! 08-09-2014 169
334. Chương 334 : Công Thành 08-09-2014 161
335. Chương 335 : Nhân Sinh Hà Xử Bất Tương Phùng. 08-09-2014 161
336. Chương 336 : Phiêu Hồng (1) 08-09-2014 158
337. Chương 337 : Phiêu Hồng (2) 08-09-2014 162
338. Chương 338 : Huyết Ảnh. 08-09-2014 148
339. Chương 339 : Vô Khuyết! 08-09-2014 153
340. Chương 340 : Thiên Tài Võ Đài 08-09-2014 149
341. Chương 341 : Khai Chiến (1) 08-09-2014 175
342. Chương 342 : Khai Chiến (2) 08-09-2014 182
343. Chương 343 : Bị Loại 08-09-2014 160
344. Chương 344 : Đại Hiển Thần Thông. 08-09-2014 152
345. Chương 345 : Chấn Kinh (1) 08-09-2014 160
346. Chương 346 : Chấn Kinh (2) 08-09-2014 191
347. Chương 347 : Thiên Cấp Chiến Kỹ 08-09-2014 155
348. Chương 348 : Cuộc Chiến Giữa Các Thiên Tài (1) 08-09-2014 155
349. Chương 349 : Cuộc Chiến Giữa Các Thiên Tài (2) 08-09-2014 153
350. Chương 350 : Thấy Các Ngươi Thì Khó Chịu, Có Được Không? 08-09-2014 146
351. Chương 351 : Linh Cấp Chiến Kỹ... Vô Địch Kim Chung Tráo! 08-09-2014 153
352. Chương 352 : Vạn Người Chú Ý. 08-09-2014 154
353. Chương 353 : Uy Lực Của Vô Địch Kim Chung Tráo (1) 08-09-2014 155
354. Chương 354 : Uy Lực Của Vô Địch Kim Chung Tráo (2) 08-09-2014 151
355. Chương 355 : Lại Gây Họa (1) 08-09-2014 176
356. Chương 356 : Lại Gây Họa (2) 08-09-2014 160
357. Chương 357 : Tự Tìm Đường Chết. 08-09-2014 153
358. Chương 358 : Biến Cố (1) 08-09-2014 182
359. Chương 359 : Biến Cố (2) 08-09-2014 164
360. Chương 360 : Đi Nhầm Chỗ. 08-09-2014 181
361. Chương 361 : Bế Quan (1) 08-09-2014 188
362. Chương 362 : Bế Quan (2) 08-09-2014 155
363. Chương 363 : Kinh Biến. 08-09-2014 177
364. Chương 364 : Viễn Cổ Long Hồn 08-09-2014 151
365. Chương 365 : Chủ Nhân? 08-09-2014 184
366. Chương 366 : Tỏa Long Đài! 08-09-2014 185
367. Chương 367 : Xuống Núi. 08-09-2014 164
368. Chương 368 : Sát Thủ (1) 08-09-2014 163
369. Chương 369 : Sát Thủ (2) 08-09-2014 172
370. Chương 370 : Giết Người. 08-09-2014 147
371. Chương 371 : Ám Vệ 08-09-2014 158
372. Chương 372 : Yêu Mang 08-09-2014 140
373. Chương 373 : Dư Thanh Xui Xẻo (1) 08-09-2014 150
374. Chương 374 : Dư Thanh Xui Xẻo (2) 08-09-2014 178
375. Chương 375 : Kết Liễu Một Thể 08-09-2014 161
376. Chương 376 : Giết Chóc (1) 08-09-2014 172
377. Chương 377 : Giết Chóc (2) 08-09-2014 178
378. Chương 378 : Trang Phục Của Thích Khách 08-09-2014 168
379. Chương 379 : Đêm Đẫm Máu 08-09-2014 167
380. Chương 380 : Không Ngờ Nổi 08-09-2014 467
381. Chương 381 : Lan Tiếu Y Bất Đắc Dĩ 08-09-2014 345
382. Chương 382 : Giải Trừ Chú Thuật 08-09-2014 244
383. Chương 383 : Giải Trừ Chú Thuật (2) 08-09-2014 213
384. Chương 384 : Mỹ Nhân Tắm Rửa. 08-09-2014 179
385. Chương 385 : Thiên Ngục Luyện Thần Phong. 08-09-2014 179
386. Chương 386 : Đừng Chết Quá Sớm (1) 08-09-2014 299
387. Chương 387 : Đừng Chết Quá Sớm (2) 08-09-2014 167
388. Chương 388 : Phiên Miễu Thiên Cung 08-09-2014 274
389. Chương 389 : Hỏa Long Võ Giả (1) 08-09-2014 185
390. Chương 390 : Hỏa Long Võ Giả (2) 08-09-2014 318
391. Chương 391 : Thiên Triền Thần Trảo. 08-09-2014 155
392. Chương 392 : Hóa Kim Thảo 08-09-2014 318
393. Chương 393 : Hóa Kim Trảo (2) 08-09-2014 318
394. Chương 394 : Diệt Thế Thần Trảo (1) 08-09-2014 164
395. Chương 395 : Diệt Thế Thần Trảo (2) 08-09-2014 161
396. Chương 396 : Tâm Động (1) 08-09-2014 162
397. Chương 397 : Tâm Động (2) 08-09-2014 157
398. Chương 398 : Thiên Giác Chiến Y 08-09-2014 340
399. Chương 399 : Phá Cương Sa. 08-09-2014 164
400. Chương 400 : Giết Người Đoạt Bảo 08-09-2014 315
401. Chương 401 : Giết Người Đoạt Bảo (2) 08-09-2014 177
402. Chương 402 : Oanh Động 08-09-2014 168
403. Chương 403 : Một Trong Ba Bảng (1) 08-09-2014 225
404. Chương 404 : Một Trong Ba Bảng (2) 08-09-2014 157
405. Chương 405 : Thiên Cung Hiện Thế! (1) 08-09-2014 179
406. Chương 406 : Thiên Cung Hiện Thế! (2) 08-09-2014 177
407. Chương 407 : Xuất Thủ (1) 08-09-2014 182
408. Chương 408 : Xuất Thủ (2) 08-09-2014 176
409. Chương 409 : Âm Mưu Kinh Thiên. 08-09-2014 164
410. Chương 410 : Điên Cuồng (1) 08-09-2014 165
411. Chương 411 : Điên Cuồng (2) 08-09-2014 177
412. Chương 412 : Buồn Bực 08-09-2014 161
413. Chương 413 : Phong Liệt Điên Cuồng 08-09-2014 153
414. Chương 414 : Kiện Vật Cuối Cùng (1) 08-09-2014 186
415. Chương 415 : Kiện Vật Cuối Cùng (2) 08-09-2014 150
416. Chương 416 : Long Uy Cái Thế (2) 08-09-2014 176
417. Chương 417 : Long Uy Cái Thế (2) 08-09-2014 137
418. Chương 418 : Dương Danh Thiên Hạ 08-09-2014 140
419. Chương 419 : Quỷ Dị (1) 08-09-2014 165
420. Chương 420 : Quỷ Dị (2) 08-09-2014 177
421. Chương 421 : Nhìn Quen Mắt 08-09-2014 185
422. Chương 422 : Mười Năm (1) 08-09-2014 154
423. Chương 423 : Mười Năm (2) 08-09-2014 173
424. Chương 424 : Ép Hỏi 08-09-2014 161
425. Chương 425 : Thu Phục Hỏa Mãng Vương (1) 08-09-2014 155
426. Chương 426 : Thu Phục Hỏa Mãng Vương (2) 08-09-2014 149
427. Chương 427 : Lựa Chọn Chiến Kỹ 08-09-2014 150
428. Chương 428 : Hoang Long Tế Thiên 08-09-2014 150
429. Chương 429 : Ám Minh (1) 08-09-2014 155
430. Chương 430 : Ám Minh (2) 08-09-2014 180
431. Chương 431 : Oai Lực Của Ám Minh 08-09-2014 155
432. Chương 432 : Siêu Cấp Thủ Hạ 08-09-2014 159
433. Chương 433 : Chiêm Thiêm Các 08-09-2014 341
434. Chương 434 : Các Chủ 08-09-2014 156
435. Chương 435 : Một Chưởng 08-09-2014 372
436. Chương 436 : Quỉ Dị 08-09-2014 156
437. Chương 437 : Quỉ Dị (2) 08-09-2014 171
438. Chương 438 : Tham Lang Thành 08-09-2014 312
439. Chương 439 : Thiên La Địa Võng 08-09-2014 135
440. Chương 440 : Trúng Độc 08-09-2014 226
441. Chương 441 : Trúng Độc (2) 08-09-2014 165
442. Chương 442 : Đặt Bẫy 08-09-2014 217
443. Chương 443 : Mắc Câu 08-09-2014 178
444. Chương 444 : Tình Thế Tốt Đẹp 08-09-2014 238
445. Chương 445 : Ma Ngâm 08-09-2014 165
446. Chương 446 : Kinh Sợ (1) 08-09-2014 164
447. Chương 447 : Kinh Sợ 08-09-2014 331
448. Chương 448 : Thu Phục. 08-09-2014 137
449. Chương 449 : Bán Giang Hồng (1) 08-09-2014 162
450. Chương 450 : Bán Giang Hồng (2) 08-09-2014 267
451. Chương 451 : Vướng Tay Vướng Chân 08-09-2014 168
452. Chương 452 : Giao Dịch (1) 08-09-2014 183
453. Chương 453 : Giao Dịch (2) 08-09-2014 193
454. Chương 454 : Quái Thú 08-09-2014 145
455. Chương 455 : Mượn Đao Giết Người 08-09-2014 157
456. Chương 456 : Danh Tiếng Không Hợp Với Thực Tế. 08-09-2014 153
457. Chương 457 : Kì Quái (1) 08-09-2014 192
458. Chương 458 : Kì Quái (2) 08-09-2014 181
459. Chương 459 : Lão Giả Sống Trên Núi. 08-09-2014 166
460. Chương 460 : Thiên Đao Vạn Quả (1) 08-09-2014 170
461. Chương 461 : Thiên Đao Vạn Quả (2) 08-09-2014 1223
462. Chương 462 : Điên Cuồng Đột Phá. 08-09-2014 159
463. Chương 463 : Tin Tức (1) 08-09-2014 159
464. Chương 464 : Tin Tức (2) 08-09-2014 163
465. Chương 465 : Thiếu Nữ 08-09-2014 149
466. Chương 466 : Nghe Tin Bất Ngờ 08-09-2014 177
467. Chương 467 : Bí Mật (1) 08-09-2014 183
468. Chương 468 : Bí Mật (2) 08-09-2014 174
469. Chương 469 : Lỗ Lớn 08-09-2014 172
470. Chương 470 : Thiên Tru Lệnh Bài Và Âm Lão Thú (1) 08-09-2014 153
471. Chương 471 : Thiên Tru Lệnh Bài Và Âm Lão Thú (2) 08-09-2014 152
472. Chương 472 : Địa Vị Của Âm Lão Thú (1) 08-09-2014 172
473. Chương 473 : Địa Vị Của Âm Lão Thú (2) 08-09-2014 168
474. Chương 474 : Bình Nguyên Dị Biến (1) 08-09-2014 156
475. Chương 475 : Bình Nguyên Dị Biến (2) 08-09-2014 154
476. Chương 476 : Huyết Mạch Thần Tộc (1) 08-09-2014 181
477. Chương 477 : Huyết Mạch Thần Tộc (2) 08-09-2014 155
478. Chương 478 : Thu Đồ Đệ 08-09-2014 180
479. Chương 479 : Một Quyền (1) 08-09-2014 163
480. Chương 480 : Một Quyền (2) 08-09-2014 195
481. Chương 481 : Băng Ly Tiểu Ma Nữ(1) 08-09-2014 154
482. Chương 482 : Băng Ly Tiểu Ma Nữ(2) 08-09-2014 159
483. Chương 483 : Ám Minh Thần Chưởng(1) 08-09-2014 179
484. Chương 484 : Ám Minh Thần Chưởng(2) 08-09-2014 170
485. Chương 485 : Thần Phục(1) 08-09-2014 145
486. Chương 486 : Thần Phục(2) 08-09-2014 139
487. Chương 487 : Mộc Thiên Tinh(1) 08-09-2014 178
488. Chương 488 : Mộc Thiên Tinh(2) 08-09-2014 148
489. Chương 489 : Lý Thu Thủy(1) 08-09-2014 162
490. Chương 490 : Lý Thu Thủy(2) 08-09-2014 133
491. Chương 491 : Cùng Nhau Đuổi Theo(1) 08-09-2014 150
492. Chương 492 : Cùng Nhau Đuổi Theo(2) 08-09-2014 144
493. Chương 493 : Hỏa Mãng Thông Thiên(1) 08-09-2014 137
494. Chương 494 : Hỏa Mãng Thông Thiên(2) 08-09-2014 147
495. Chương 495 : Âm Lão Thú(1) 08-09-2014 147
496. Chương 496 : Âm Lão Thú(2) 08-09-2014 147
497. Chương 497 : Tám Đạo Thân Ảnh(1) 08-09-2014 147
498. Chương 498 : Tám Đạo Thân Ảnh(2) 08-09-2014 150
499. Chương 499 : Độc Thủ(1) 08-09-2014 148
500. Chương 500 : Độc Thủ(2) 08-09-2014 151
501. Chương 501 : Phong Liệt Vs Lâm Tử Thông(1) 08-09-2014 140
502. Chương 502 : Phong Liệt Vs Lâm Tử Thông(2) 08-09-2014 142
503. Chương 503 : Long Uy Mạnh Mẽ(1) 08-09-2014 149
504. Chương 504 : Long Uy Mạnh Mẽ(2) 08-09-2014 154
505. Chương 505 : Thiên Tru Lệnh Bài(1) 08-09-2014 142
506. Chương 506 : Thiên Tru Lệnh Bài(2) 08-09-2014 141
507. Chương 507 : Sở Hóa Long(1) 08-09-2014 149
508. Chương 508 : Sở Hóa Long(2) 08-09-2014 157
509. Chương 509 : Nguy Hiểm Trùng Trùng (1) 08-09-2014 132
510. Chương 510 : Nguy Hiểm Trùng Trùng (2) 08-09-2014 168
511. Chương 511 : Khô Kiếm Lão Tổ (1) 08-09-2014 164
512. Chương 512 : Khô Kiếm Lão Tổ (2) 08-09-2014 89
513. Chương 513 : Băng Long Giáo (1) 08-09-2014 156
514. Chương 514 : Băng Long Giáo (2) 08-09-2014 152
515. Chương 515 : Uy Áp (1) 08-09-2014 175
516. Chương 516 : Uy Áp (2) 08-09-2014 155
517. Chương 517 : Luyện Hồn Ma Khải (1) 08-09-2014 144
518. Chương 518 : Luyện Hồn Ma Khải (2) 08-09-2014 170
519. Chương 519 : Tiểu Ma Nữ(1) 08-09-2014 99
520. Chương 520 : Tiểu Ma Nữ(2) 08-09-2014 147
521. Chương 521 : Tiểu Ma Nữ(3) 08-09-2014 143
522. Chương 522 : Tiểu Ma Nữ(4) 08-09-2014 155
523. Chương 523 : Không Gian Thôn Phệ (1) 08-09-2014 163
524. Chương 524 : Không Gian Thôn Phệ (2) 08-09-2014 147
525. Chương 525 : Trận Văn(1) 08-09-2014 149
526. Chương 526 : Trận Văn(2) 08-09-2014 144
527. Chương 527 : Tìm Đường Ra (1) 08-09-2014 170
528. Chương 528 : Tìm Đường Ra (2) 08-09-2014 152
529. Chương 529 : Đóng Băng (1) 08-09-2014 162
530. Chương 530 : Đóng Băng (2) 08-09-2014 149
531. Chương 531 : Lạc Vào Không Gian(1) 08-09-2014 177
532. Chương 532 : Lạc Vào Không Gian(2) 08-09-2014 147
533. Chương 533 : Tìm Lối Ra (1) 08-09-2014 169
534. Chương 534 : Tìm Lối Ra (2) 08-09-2014 167
535. Chương 535 : Lâm Tử Thông Và Hoàng Tử Nguyệt (1) 08-09-2014 148
536. Chương 536 : Lâm Tử Thông Và Hoàng Tử Nguyệt (2) 08-09-2014 151
537. Chương 537 : Thiên Độc Lão Quái (1) 08-09-2014 143
538. Chương 538 : Thiên Độc Lão Quái (2) 08-09-2014 145
539. Chương 539 : Thuyền Rồng (1) 08-09-2014 144
540. Chương 540 : Thuyền Rồng (2) 08-09-2014 156
541. Chương 541 : Phá Không (1) 08-09-2014 145
542. Chương 542 : Phá Không (2) 08-09-2014 163
543. Chương 543 : Mộng Cảnh(1) 08-09-2014 164
544. Chương 544 : Mộng Cảnh(2) 08-09-2014 175
545. Chương 545 : Trốn Chạy(1) 08-09-2014 150
546. Chương 546 : Trốn Chạy(2) 08-09-2014 149
547. Chương 547 : Dục Hỏa(1) 08-09-2014 154
548. Chương 548 : Dục Hỏa(2) 08-09-2014 151
549. Chương 549 : Cẩu Nam Nữ (1) 08-09-2014 152
550. Chương 550 : Cẩu Nam Nữ (2) 08-09-2014 143
551. Chương 551 : Giết Lâm Tử Thông (1) 08-09-2014 145
552. Chương 552 : Giết Lâm Tử Thông (2) 08-09-2014 135
553. Chương 553 : Ngủ Cùng(1) 08-09-2014 152
554. Chương 554 : Ngủ Cùng(2) 08-09-2014 146
555. Chương 555 : Có Biện Pháp(1) 08-09-2014 161
556. Chương 556 : Có Biện Pháp(2) 08-09-2014 150
557. Chương 557 : Lăng Cô Thành(1) 08-09-2014 162
558. Chương 558 : Lăng Cô Thành(2) 08-09-2014 171
559. Chương 559 : Không Gian Huyết Hải (1) 08-09-2014 149
560. Chương 560 : Không Gian Huyết Hải (2) 08-09-2014 154
561. Chương 561 : Hoàng Tử Nguyệt Tức Giận (1) 08-09-2014 136
562. Chương 562 : Hoàng Tử Nguyệt Tức Giận (2) 08-09-2014 139
563. Chương 563 : Giao Dịch(1) 08-09-2014 135
564. Chương 564 : Giao Dịch (2) 08-09-2014 123
565. Chương 565 : Thần Khí (1) 08-09-2014 172
566. Chương 566 : Thần Khí (2) 08-09-2014 149
567. Chương 567 : Thiên Hoang Tán Nhân (1) 08-09-2014 171
568. Chương 568 : Thiên Hoang Tán Nhân (2) 08-09-2014 164
569. Chương 569 : Ba Năm(1) 08-09-2014 168
570. Chương 570 : Ba Năm(2) 08-09-2014 161
571. Chương 571 : Nhiếp Hồn Chi Mâu 08-09-2014 166
572. Chương 572 : Nhiếp Hồn Chi Mâu (2) 08-09-2014 149
573. Chương 573 : Nghịch Long Hoàng 08-09-2014 149
574. Chương 574 : Nghịch Long Hoàng (2) 08-09-2014 143
575. Chương 575 : Độn Long Thiên Thuật (1) 08-09-2014 162
576. Chương 576 : Độn Long Thiên Thuật (2) 08-09-2014 143
577. Chương 577 : Long Hoàng Tiêu Tán (1) 08-09-2014 179
578. Chương 578 : Long Hoàng Tiêu Tán (2) 08-09-2014 173
579. Chương 579 : Cứu Hay Không ? (1) 08-09-2014 143
580. Chương 580 : Cứu Hay Không ? (2) 08-09-2014 146
581. Chương 581 : Mất Trí Nhớ (1) 08-09-2014 141
582. Chương 582 : Mất Trí Nhớ (2) 08-09-2014 164
583. Chương 583 : Ngân Long Giáo (1) 08-09-2014 157
584. Chương 584 : Ngân Long Giáo (2) 08-09-2014 139
585. Chương 585 : Trinh Thông Tới (1) 08-09-2014 162
586. Chương 586 : Trinh Thông Tới (2) 08-09-2014 141
587. Chương 587 : Gặp Lại Lý Thiên Ký (1) 08-09-2014 145
588. Chương 588 : Gặp Lại Lý Thiên Ký (2) 08-09-2014 152
589. Chương 589 : Ra Ngoài Chơi (1) 08-09-2014 157
590. Chương 590 : Ra Ngoài Chơi (2) 08-09-2014 153
591. Chương 591 : Kim Long Giáo (1) 08-09-2014 168
592. Chương 592 : Kim Long Giáo (2) 08-09-2014 140
593. Chương 593 : Kim Long Thứ (1) 08-09-2014 138
594. Chương 594 : Kim Long Thứ (2) 08-09-2014 160
595. Chương 595 : Sứ Giả Ma Vũ Viện Tới (1) 08-09-2014 166
596. Chương 596 : Sứ Giả Ma Vũ Viện Tới (2) 08-09-2014 137
597. Chương 597 : Quần Long Truy Nhật (1) 08-09-2014 148
598. Chương 598 : Quần Long Truy Nhật (2) 08-09-2014 164
599. Chương 599 : Cương Thi Vương (1) 08-09-2014 141
600. Chương 600 : Cương Thi Vương (2) 08-09-2014 147
601. Chương 601 : Thiên Ngục Luyện Thần Phong (1) 08-09-2014 158
602. Chương 602 : Thiên Ngục Luyện Thần Phong (2) 08-09-2014 140
603. Chương 603 : Tuyệt Vọng Chi Ý (1) 08-09-2014 143
604. Chương 604 : Tuyệt Vọng Chi Ý (2) 08-09-2014 162
605. Chương 605 : Tuyệt Vọng Kiếm Đạo Tử Lưỡng Cực Độn Pháp (1) 08-09-2014 140
606. Chương 606 : Tuyệt Vọng Kiếm Đạo Tử Lưỡng Cực Độn Pháp (2) 08-09-2014 144
607. Chương 607 : Tám Ngày (1) 08-09-2014 149
608. Chương 608 : Tám Ngày (2) 08-09-2014 154
609. Chương 609 : Vô Cực Kiếm Ma (1) 08-09-2014 156
610. Chương 610 : Vô Cực Kiếm Ma (2) 08-09-2014 155
611. Chương 611 : Tứ Phương Thành (1) 08-09-2014 143
612. Chương 612 : Tứ Phương Thành (2) 08-09-2014 139
613. Chương 613 : Diệp Thiên Tử (1) 08-09-2014 170
614. Chương 614 : Diệp Thiên Tử (2) 08-09-2014 171
615. Chương 615 : Ma Vũ Viện (1) 08-09-2014 153
616. Chương 616 : Ma Vũ Viện (2) 08-09-2014 148
617. Chương 617 : Lôi Ngọc Trai (1) 08-09-2014 164
618. Chương 618 : Lôi Ngọc Trai (2) 08-09-2014 149
619. Chương 619 : Nam Tử Tuấn Mỹ (1) 08-09-2014 148
620. Chương 620 : Nam Tử Tuấn Mỹ (2) 08-09-2014 166
621. Chương 621 : Thành Chủ Đại Nhân (1) 08-09-2014 143
622. Chương 622 : Thành Chủ Đại Nhân (2) 08-09-2014 160
623. Chương 623 : Thần Khí Huyết Ngục (1) 08-09-2014 149
624. Chương 624 : Thần Khí Huyết Ngục (2) 08-09-2014 169
625. Chương 625 : Áp Chế Tu Vi (1) 08-09-2014 175
626. Chương 626 : Áp Chế Tu Vi (2) 08-09-2014 146
627. Chương 627 : Tất Tử Chi Kiếp 08-09-2014 168
628. Chương 628 08-09-2014 173
629. Chương 629 : Thủy Thiên Vân 08-09-2014 150
630. Chương 630 08-09-2014 173
631. Chương 631 : Khí Tức Tuyệt Vọng 08-09-2014 142
632. Chương 632 : Khí Tức Tuyệt Vọng 08-09-2014 123
633. Chương 633 : Bán Giang Hồng (1) 08-09-2014 157
634. Chương 634 : Bán Giang Hồng (2) 08-09-2014 137
635. Chương 635 : Hỏa Mãng Vương (1) 08-09-2014 151
636. Chương 636 : Hỏa Mãng Vương (2) 08-09-2014 147
637. Chương 637 : Con Riêng Của Băng Long Giáo Chủ (1) 08-09-2014 143
638. Chương 638 : Con Riêng Của Băng Long Giáo Chủ (2) 08-09-2014 143
639. Chương 639 : Lam Hóa Thuần 1 08-09-2014 159
640. Chương 640 : Lam Hóa Thuần 2 08-09-2014 148
641. Chương 641 : Thiên Tử Có Chuyện 08-09-2014 148
642. Chương 642 : Thiên Tử Có Chuyện 2 08-09-2014 159
643. Chương 643 : Loạn(1) 08-09-2014 150
644. Chương 644 : Loạn(2) 08-09-2014 157
645. Chương 645 : Hồn Độc(1) 08-09-2014 151
646. Chương 646 : Hồn Độc(2) 08-09-2014 146
647. Chương 647 : Trầm Viên Chiến Giáp(1) 08-09-2014 141
648. Chương 648 : Trầm Vân Chiến Giáp 08-09-2014 148
649. Chương 649 : Bạo Hổ Thánh Vương Xoa(1) 08-09-2014 145
650. Chương 650 : Bạo Hổ Thánh Vương Xoa(2) 08-09-2014 152
651. Chương 651 : Răng Nanh Và Độc Giác 08-09-2014 157
652. Chương 652 : Răng Nanh Và Độc Giác(2) 08-09-2014 168
653. Chương 653 : Rung Động(1) 08-09-2014 152
654. Chương 654 : Rung Động(2) 08-09-2014 165
655. Chương 655 : Thực Lực Thật Sự(1) 08-09-2014 149
656. Chương 656 : Thực Lực Thật Sự(2) 08-09-2014 170
657. Chương 657 : Cầu Hôn(1) 08-09-2014 151
658. Chương 658 : Cầu Hôn(2) 08-09-2014 150
659. Chương 659 : Thiên Hà Cổ Quyển Phân Thần Thiên(1) 08-09-2014 142
660. Chương 660 : Thiên Hà Cổ Quyển Phân Thần Thiên(2) 08-09-2014 151
661. Chương 661 : Tuyệt Vọng Kiếm Đạo (1) 08-09-2014 166
662. Chương 662 : Tuyệt Vọng Kiếm Đạo (2) 08-09-2014 151
663. Chương 663 : Tử Long Hộ Pháp(1) 08-09-2014 154
664. Chương 664 : Tử Long Hộ Pháp(2) 08-09-2014 176
665. Chương 665 : Thăng Cấp(1) 08-09-2014 150
666. Chương 666 : Thăng Cấp(2) 08-09-2014 166
667. Chương 667 : Được Cứu(1) 08-09-2014 143
668. Chương 668 : Được Cứu(2) 08-09-2014 140
669. Chương 669 : Quái Vật Triệu Kiên(1) 08-09-2014 144
670. Chương 670 : Quái Vật Triệu Kiên(2) 08-09-2014 156
671. Chương 671 : Phong Tiểu Vi(1) 08-09-2014 141
672. Chương 672 : Phong Tiểu Vi(2) 08-09-2014 145
673. Chương 673 : Phá Vòng Vây(1) 08-09-2014 144
674. Chương 674 : Phá Vòng Vây(2) 08-09-2014 148
675. Chương 675 : Kim Sở Ngạn(1) 08-09-2014 137
676. Chương 676 : Kim Sở Ngạn(2) 08-09-2014 169
677. Chương 677 : Kim Vô Mệnh (1) 08-09-2014 171
678. Chương 678 : Kim Vô Mệnh(2) 08-09-2014 155
679. Chương 679 : Tà Ma Ngoại Đạo(1) 08-09-2014 142
680. Chương 680 : Tà Ma Ngoại Đạo(2) 08-09-2014 152
681. Chương 681 : Ma Long Giáo Áp Chế (1) 08-09-2014 142
682. Chương 682 : Ma Long Giáo Áp Chế (2) 08-09-2014 147
683. Chương 683 : Tiểu Vi Đáng Thương(1) 08-09-2014 131
684. Chương 684 : Tiểu Vi Đáng Thương(2) 08-09-2014 142
685. Chương 685 : Thiên Thuận Lâu(1) 08-09-2014 149
686. Chương 686 : Thiên Thuận Lâu(2) 08-09-2014 155
687. Chương 687 : Trang Huyền Cơ(1) 08-09-2014 147
688. Chương 688 : Trang Huyền Cơ(2) 08-09-2014 147
689. Chương 689 : Thiên Độc Lão Quái Xuất Hiện (1) 08-09-2014 153
690. Chương 690 : Thiên Độc Lão Quái Xuất Hiện (2) 08-09-2014 150
691. Chương 691 : Long Biến Cảnh Cường Giả (1) 08-09-2014 143
692. Chương 692 : Long Biến Cảnh Cường Giả (2) 08-09-2014 123
693. Chương 693 : Ma Long Tiểu Hắc (1) 08-09-2014 171
694. Chương 694 : Ma Long Tiểu Hắc (2) 08-09-2014 148
695. Chương 695 : Vô Thiên Chi Nhật (1) 08-09-2014 172
696. Chương 696 : Vô Thiên Chi Nhật (2) 08-09-2014 133
697. Chương 697 : Đấu Giá (1) 08-09-2014 168
698. Chương 698 : Đấu Giá (2) 08-09-2014 150
699. Chương 699 : Hắn Là Phong Liệt? (1) 08-09-2014 161
700. Chương 700 : Hắn Là Phong Liệt?(2) 08-09-2014 147
701. Chương 701 : Thiên Uy Bất Khả Trắc (1) 08-09-2014 158
702. Chương 702 : Thiên Uy Bất Khả Trắc (2) 08-09-2014 135
703. Chương 703 : Thiên Kiếp Mạnh Mẽ (1) 08-09-2014 145
704. Chương 704 : Thiên Kiếp Mạnh Mẽ (2) 08-09-2014 148
705. Chương 705 : Lôi Viên (1) 08-09-2014 152
706. Chương 706 : Lôi Viên (2) 08-09-2014 161
707. Chương 707 : Lôi Viên (3) 08-09-2014 155
708. Chương 708 : Ám Ngục 08-09-2014 129
709. Chương 709 : Truyền Nhân Ám Ngục(1) 08-09-2014 143
710. Chương 710 : Truyền Nhân Ám Ngục(2) 08-09-2014 158
711. Chương 711 : Tiểu Lang(1) 08-09-2014 145
712. Chương 712 : Tiểu Lang(2) 08-09-2014 169
713. Chương 713 : Về Thành(1) 08-09-2014 175
714. Chương 714 : Về Thành(2) 08-09-2014 167
715. Chương 715 : Ma Duyên Giáo(1) 08-09-2014 151
716. Chương 716 : Ma Duyên Giáo(2) 08-09-2014 171
717. Chương 717 : Thi Ma(1) 08-09-2014 142
718. Chương 718 : Thi Ma(2) 08-09-2014 157
719. Chương 719 : Trường Hà Kiếm Đạo(1) 08-09-2014 158
720. Chương 720 : Trường Hà Kiếm Đạo(2) 08-09-2014 145
721. Chương 721 : Thái Tử Ma Tộc(1) 08-09-2014 160
722. Chương 722 : Thái Tử Ma Tộc(2) 08-09-2014 167
723. Chương 723 : Thần Khí Hai Tầng(1) 08-09-2014 154
724. Chương 724 : Thần Khí Hai Tầng(2) 08-09-2014 148
725. Chương 725 : Trang Huyền Cơ (1) 08-09-2014 121
726. Chương 726 : Trang Huyền Cơ (2) 08-09-2014 78
727. Chương 727 : Đại Hán Uy Mãnh (1) 08-09-2014 160
728. Chương 728 : Đại Hán Uy Mãnh (2) 08-09-2014 154
729. Chương 729 : Ma Vực (1) 08-09-2014 160
730. Chương 730 : Ma Vực (2) 08-09-2014 146
731. Chương 731 : Thiên Thiên (1) 08-09-2014 137
732. Chương 732 : Thiên Thiên (2) 08-09-2014 157
733. Chương 733 : Vây Công (1) 08-09-2014 152
734. Chương 734 : Vây Công (2) 08-09-2014 150
735. Chương 735 : Điên (1) 08-09-2014 144
736. Chương 736 : Điên (2) 08-09-2014 147
737. Chương 737 : Thanh Lý Môn Hộ (1) 08-09-2014 140
738. Chương 738 : Thanh Lý Môn Hộ (2) 08-09-2014 173
739. Chương 739 : Thanh Lý Môn Hộ (3) 08-09-2014 168
740. Chương 740 : Nữ Tử Thần Bí (2) 08-09-2014 162
741. Chương 741 : Ác Đấu (1) 08-09-2014 144
742. Chương 742 : Ác Đấu (2) 08-09-2014 165
743. Chương 743 : Danh Chấn Thiên Hạ (1) 08-09-2014 144
744. Chương 744 : Danh Chấn Thiên Hạ (2) 08-09-2014 137
745. Chương 745 : Độc Long Võ Giả (1) 08-09-2014 147
746. Chương 746 : Độc Long Võ Giả (2) 08-09-2014 147
747. Chương 747 : Tề Vân Hạc (1) 08-09-2014 153
748. Chương 748 : Tề Vân Hạc (2) 08-09-2014 156
749. Chương 749 : Phi Long Thành (1) 08-09-2014 144
750. Chương 750 : Phi Long Thành (2) 08-09-2014 172
751. Chương 751 : Phi Long Thành (3) 08-09-2014 171
752. Chương 752 : Hóa Đan Cảnh Nhất Trọng Thiên (1) 08-09-2014 140
753. Chương 753 : Hóa Đan Cảnh Nhất Trọng Thiên(2) 08-09-2014 135
754. Chương 754 : Thần Thể - Lạc Hoa Hoa(1) 08-09-2014 136
755. Chương 755 : Thần Thể - Lạc Hoa Hoa(2) 08-09-2014 136
756. Chương 756 : Vạn Hóa Quy Nguyên Quả 08-09-2014 140
757. Chương 757 : Thiên Binh Thần Phù 08-09-2014 142
758. Chương 758 : Kinh Hỉ(1) 08-09-2014 142
759. Chương 759 : Kinh Hỉ(2) 08-09-2014 146
760. Chương 760 : Gặp Lại Long Khuynh Vân 08-09-2014 148
761. Chương 761 : Đến Rất Đúng Lúc! 08-09-2014 156
762. Chương 762 : Đến Rất Đúng Lúc!(2) 08-09-2014 165
763. Chương 763 : Kích Tình Qua Đi 08-09-2014 166
764. Chương 764 : Khiêu Khích 08-09-2014 160
765. Chương 765 : Khiêu Khích(2) 08-09-2014 166
766. Chương 766 : Tề Tụ Đấu Vũ Tràng 08-09-2014 144
767. Chương 767 : Xuất Thủ! 08-09-2014 144
768. Chương 768 : Xuất Thủ!(2) 08-09-2014 129
769. Chương 769 : Đại Nhật Đông Thăng Chi Đạo! 08-09-2014 170
770. Chương 770 : Đại Nhật Đông Thăng Chi Đạo!(2) 08-09-2014 144
771. Chương 771 : Thắng? Bại? 08-09-2014 138
772. Chương 772 : Thắng? Bại?(2) 08-09-2014 158
773. Chương 773 : Long Hoàng Máu Huyết 08-09-2014 163
774. Chương 774 : Hóa Đan Cảnh Bát Trọng Thiên! 08-09-2014 148
775. Chương 775 : Hóa Đan Cảnh Bát Trọng Thiên!(2) 08-09-2014 142
776. Chương 776 : Thương Sinh Kiếp 08-09-2014 144
777. Chương 777 : Lựa Chọn Ký Đạo Thần Binh 08-09-2014 156
778. Chương 778 : Lựa Chọn Ký Đạo Thần Binh(2) 08-09-2014 155
779. Chương 779 : Tinh Kim Quỷ Dị! 08-09-2014 144
780. Chương 780 : Gặp Mặt.(1) 08-09-2014 162
781. Chương 781 : Gặp Mặt.(2) 08-09-2014 163
782. Chương 782 : Bắt Đầu Luyện Khí 08-09-2014 147
783. Chương 783 : Bắt Đầu Luyện Khí.(2) 08-09-2014 163
784. Chương 784 : Thương Đệ Sinh Đại Ấn 08-09-2014 140
785. Chương 785 : Thương Đệ Sinh Đại Ấn.(2) 08-09-2014 162
786. Chương 786 : Kẻ Mạnh Là Vua? 08-09-2014 145
787. Chương 787 : Kẻ Mạnh Là Vua?(2) 08-09-2014 144
788. Chương 788 : Bay Đi 08-09-2014 137
789. Chương 789 : Nghịch Thiên Thần Phù! 08-09-2014 145
790. Chương 790 : Nghịch Thiên Thần Phù!(2) 08-09-2014 145
791. Chương 791 : Điên Cuồng! 08-09-2014 145
792. Chương 792 : Điên Cuồng!(2) 08-09-2014 142
793. Chương 793 : Bắt Đầu Chọn Lựa 08-09-2014 146
794. Chương 794 : Bắt Đầu Chọn Lựa.(2) 08-09-2014 131
795. Chương 795 : Oanh Sát! 08-09-2014 166
796. Chương 796 : Đệ Tử Thiên Diễm Môn 08-09-2014 140
797. Chương 797 : Đệ Tử Thiên Diễm Môn.(2) 08-09-2014 159
798. Chương 798 : Thiên Diễm Thất Kiệt 08-09-2014 171
799. Chương 799 : Thiên Diễm Thất Kiệt.(2) 08-09-2014 152
800. Chương 800 : Thương Sinh Vạn Kiếp! 08-09-2014 145
801. Chương 801 : Tiểu Ma Nữ Nổi Đóa 08-09-2014 141
802. Chương 802 : Tiểu Ma Nữ Nổi Đóa 2 08-09-2014 144
803. Chương 803 : Tiểu Ma Nữ Nổi Đóa 3 08-09-2014 139
804. Chương 804 : Bi Kịch Của Thiên Diễm Thất Kiệt 08-09-2014 144
805. Chương 805 : Bi Kịch Của Thiên Diễm Thất Kiệt(2) 08-09-2014 141
806. Chương 806 : Bi Kịch Của Thiên Diễm Thất Kiệt(3) 08-09-2014 136
807. Chương 807 : Tuyển Bạt Đại Chiến Kết Thúc 08-09-2014 136
808. Chương 808 : Tuyển Bạt Đại Chiến Kết Thúc.(2) 08-09-2014 142
809. Chương 809 : Phong Liệt Điên Cuồng 08-09-2014 130
810. Chương 810 : Mục Thương Sinh! 08-09-2014 146
811. Chương 811 : Mục Thương Sinh!(2) 08-09-2014 143
812. Chương 812 : Hắn Không Thích Hợp Với Ngươi 08-09-2014 145
813. Chương 813 : Hắn Không Thích Hợp Với Ngươi.(2) 08-09-2014 141
814. Chương 814 : Hợp Tác! 08-09-2014 140
815. Chương 815 : Ám Vân Mãnh Liệt 08-09-2014 143
816. Chương 816 : Nguy Cơ Tứ Phía (1) 08-09-2014 144
817. Chương 817 : Nguy Cơ Tứ Phía (2) 08-09-2014 148
818. Chương 818 : Nguy Cơ Tứ Phía (3) 08-09-2014 144
819. Chương 819 : Toái Tinh Nhận 08-09-2014 164
820. Chương 820 : Thiên La Hồ 08-09-2014 148
821. Chương 821 : Chiến Mục Thương Sinh! 08-09-2014 160
822. Chương 822 : Chiến Mục Thương Sinh!(2) 08-09-2014 142
823. Chương 823 : Chiến Mục Thương Sinh!(3) 08-09-2014 137
824. Chương 824 : Trấn Áp! 08-09-2014 168
825. Chương 825 : Tiêu Diệt Toàn Bộ! 08-09-2014 145
826. Chương 826 : Tiêu Diệt Toàn Bộ!(2) 08-09-2014 142
827. Chương 827 : Họa Thủy 08-09-2014 157
828. Chương 828 : Họa Thủy(2) 08-09-2014 143
829. Chương 829 : Dị Tượng! 08-09-2014 168
830. Chương 830 : Cấm Chế Trong Cốc 08-09-2014 141
831. Chương 831 : Cấm Chế Trong Cốc (2) 08-09-2014 143
832. Chương 832 : Hắc Ám Đế Quân 08-09-2014 148
833. Chương 833 : Hắc Ám Đế Quân(2) 08-09-2014 134
834. Chương 834 : Thiên Vũ Phi Phong 08-09-2014 158
835. Chương 835 : Vương Tọa Quỷ Dị! 08-09-2014 146
836. Chương 836 : Vương Tọa Quỷ Dị!?(2) 08-09-2014 131
837. Chương 837 : Phong Ấn Ác Long 08-09-2014 147
838. Chương 838 : Đồng Môn Tương Tàn 08-09-2014 152
839. Chương 839 : Đồng Môn Tương Tàn(2) 08-09-2014 157
840. Chương 840 : Thu Hoạch 08-09-2014 135
841. Chương 841 : Bí Mật Của Bản Nguyên Thần Đồ 08-09-2014 127
842. Chương 842 : Bí Mật Của Bản Nguyên Thần Đồ(2) 08-09-2014 141
843. Chương 843 : Bí Mật Của Bản Nguyên Thần Đồ(3) 08-09-2014 146
844. Chương 844 : Mục Thương Sinh Chết! 08-09-2014 155
845. Chương 845 : Thiên Cung Cấm Địa 08-09-2014 140
846. Chương 846 : Thiên Cung Cấm Địa.(2) 08-09-2014 162
847. Chương 847 : Đánh Chết Ma Tộc 08-09-2014 160
848. Chương 848 : Tề Tụ Ngọc Lâm Phong 08-09-2014 134
849. Chương 849 : Tề Tụ Ngọc Lâm Phong(2) 08-09-2014 164
850. Chương 850 : Giết Gà Dọa Khỉ? 08-09-2014 154
851. Chương 851 : Đối Chiến Hoàng Thiên Ngự 08-09-2014 133
852. Chương 852 : Đối Chiến Hoàng Thiên Ngự(2) 08-09-2014 139
853. Chương 853 : Cấm Khí “Vẫn Nhật” 08-09-2014 161
854. Chương 854 : Tự Mình Muốn Chết! 08-09-2014 149
855. Chương 855 : Tự Mình Muốn Chết!(2) 08-09-2014 148
856. Chương 856 : Phong Vân Hội Tụ Thiên La Hồ! 08-09-2014 144
857. Chương 857 : Đại Chiến Đến! 08-09-2014 161
858. Chương 858 : Đại Chiến Đến!(2) 08-09-2014 143
859. Chương 859 : Tranh Đoạt 08-09-2014 149
860. Chương 860 : Tranh Đoạt(2) 08-09-2014 149
861. Chương 861 : Phá Giới Chuy! 08-09-2014 147
862. Chương 862 : Hung Thú Thất Giai! 08-09-2014 147
863. Chương 863 : Hung Thú Thất Giai!(2) 08-09-2014 167
864. Chương 864 : Đạo Thân Ảnh(1) 08-09-2014 137
865. Chương 865 : Đạo Thân Ảnh(2) 08-09-2014 142
866. Chương 866 : Thiên Long Giới 08-09-2014 135
867. Chương 867 : Nghe Trộm 08-09-2014 145
868. Chương 868 : Nghe Trộm 08-09-2014 149
869. Chương 869 : Thiếu Chủ Tính Toán 08-09-2014 142
870. Chương 870 : Độ Kiếp! 08-09-2014 167
871. Chương 871 : Độ Kiếp!(2) 08-09-2014 132
872. Chương 872 : Chấm Dứt 08-09-2014 139
873. Chương 873 : Chiến Sở Huyền 08-09-2014 135
874. Chương 874 : Chiến Sở Huyền (2) 08-09-2014 139
875. Chương 875 : Tình Thế Nghịch Chuyển 08-09-2014 143
876. Chương 876 : Cường Giả Thoái Hóa 08-09-2014 159
877. Chương 877 : Cường Giả Thoái Hóa (2) 08-09-2014 163
878. Chương 878 : Lần Nữa Ám Nguyên Tinh 08-09-2014 161
879. Chương 879 : Lần Nữa Ám Nguyên Tinh (2) 08-09-2014 144
880. Chương 880 : Là Ai? 08-09-2014 151
881. Chương 881 : Là Ai? (2) 08-09-2014 139
882. Chương 882 : Trùng Hợp 08-09-2014 142
883. Chương 883 : Trùng Hợp (2) 08-09-2014 136
884. Chương 884 : Thu Hoạch Không Thể Tưởng Tượng Được 08-09-2014 144
885. Chương 885 : Nhiếp Hồn Chi Mâu 08-09-2014 124
886. Chương 886 : Nhiếp Hồn Chi Mâu (2) 08-09-2014 121
887. Chương 887 : Muốn Đi Ra Ngoài Hay Không? 08-09-2014 152
888. Chương 888 : Thu Phục Ác Long 08-09-2014 143
889. Chương 889 : Thu Phục Ác Long (2) 08-09-2014 132
890. Chương 890 : Kim Ngục Chi Uy 08-09-2014 140
891. Chương 891 : Thiên Long Giới 08-09-2014 125
892. Chương 892 : Tranh Giành Thiên Long Giới 08-09-2014 136
893. Chương 893 : Tranh Giành Thiên Long Giới 2 08-09-2014 142
894. Chương 894 : Thiên Long Giới Chỉ Có Thể Thuộc Về Phong Liệt Ta 08-09-2014 143
895. Chương 895 : Thiên Long Giới Chỉ Có Thể Thuộc Về Phong Liệt Ta (2) 08-09-2014 146
896. Chương 896 : Tên Điên 08-09-2014 147
897. Chương 897 : Tên Điên (2) 08-09-2014 151
898. Chương 898 : Cướp Đoạt Kim Ngục 08-09-2014 162
899. Chương 899 : Phệ Long Điêu 08-09-2014 147
900. Chương 900 : Kinh Hỉ 08-09-2014 172
901. Chương 901 : Kinh Hỉ(2) 08-09-2014 124
902. Chương 902 : Cửu Ly Phân Thân 08-09-2014 145
903. Chương 903 : Tiểu Ma Nữ Độ Kiếp 08-09-2014 153
904. Chương 904 : Chém Giết! 08-09-2014 146
905. Chương 905 : Chém Giết!(2) 08-09-2014 130
906. Chương 906 : Đồng Sinh Cộng Tử! 08-09-2014 164
907. Chương 907 : Không Phải Tiểu Điệp! 08-09-2014 174
908. Chương 908 : Lăng Cửu Dung...hoàng! 08-09-2014 105
909. Chương 909 : Điều Kiện! 08-09-2014 156
910. Chương 910 : Tứ Tàn Kiếm...đồ Long 08-09-2014 149
911. Chương 911 : Tứ Tàn Kiếm...đồ Long(2) 08-09-2014 147
912. Chương 912 : Tiểu Điệp Quái Dị 08-09-2014 150
913. Chương 913 : Hỏa Ngục 08-09-2014 150
914. Chương 914 : Chấn Nhiếp 08-09-2014 162
915. Chương 915 : Đại Chiến Dấy Lên 08-09-2014 147
916. Chương 916 : Đại Chiến Dấy Lên(2) 08-09-2014 166
917. Chương 917 : Thần Khí Va Chạm 08-09-2014 137
918. Chương 918 : Bỏ Đá Xuống Giếng 08-09-2014 147
919. Chương 919 : Bỏ Đá Xuống Giếng(2) 08-09-2014 147
920. Chương 920 : Bỏ Trốn 08-09-2014 139
921. Chương 921 : Thân Hãm Ma Trận 08-09-2014 165
922. Chương 922 : Thắng Hiểm 08-09-2014 141
923. Chương 923 : Ba Tầng Thần Tháp Dung Hợp 08-09-2014 141
924. Chương 924 : Ta Muốn Lấy Ít Máu Của Ngươi! 08-09-2014 140
925. Chương 925 : Ta Muốn Lấy Ít Máu Của Ngươi! 2 08-09-2014 146
926. Chương 926 : Thiên Long Tinh Huyết 08-09-2014 162
927. Chương 927 : Sự Kỳ Diệu Của Phép Tắc Chi Vân 08-09-2014 160
928. Chương 928 : Năm Trăm Năm 08-09-2014 169
929. Chương 929 : Luyện Hóa Long Huyết 08-09-2014 164
930. Chương 930 : Luyện Hóa Long Huyết.(2) 08-09-2014 160
931. Chương 931 : Thiên Hạ Đại Loạn! 08-09-2014 154
932. Chương 932 : Bước Vào Hư Hoàng Cảnh! 08-09-2014 145
933. Chương 933 : Bước Vào Hư Hoàng Cảnh!(2) 08-09-2014 148
934. Chương 934 : Thiên Triều Thần Võ Vệ Và Phong Liệt Xuất Quan 08-09-2014 141
935. Chương 935 : Chín Tầng Trời Nước Lũ 08-09-2014 161
936. Chương 936 : Điếu Thần Khí Của Phong Liệt.(2) 08-09-2014 142
937. Chương 937 : Con Cá Mắc Câu Phiền Toái 08-09-2014 147
938. Chương 938 : Thủy Ngục Cường Đại 08-09-2014 145
939. Chương 939 : Thủy Ngục Cường Đại.(2) 08-09-2014 145
940. Chương 940 : Đồ Thành Chiến Thủy Ngục 08-09-2014 140
941. Chương 941 : Nhân Tình 08-09-2014 154
942. Chương 942 : Huyền Thiên 08-09-2014 166
943. Chương 943 : Trở Về Long Huyết Giới 08-09-2014 139
944. Chương 944 : Trở Về Long Huyết Giới 2 08-09-2014 155
945. Chương 945 : Diệp Phủ 08-09-2014 166
946. Chương 946 : Trấn Áp Diệp Gia 08-09-2014 138
947. Chương 947 : Trấn Áp Diệp Gia 2 08-09-2014 157
948. Chương 948 : Sự Kiện Ô Long 08-09-2014 178
949. Chương 949 : Đối Phó Với Nhạc Phụ Đại Nhân 08-09-2014 149
950. Chương 950 : Đối Phó Với Nhạc Phụ Đại Nhân 2 08-09-2014 159
951. Chương 951 : Bach Nhật Tuyên - Dâm 08-09-2014 150
952. Chương 952 : Bắt Gian Tại Giường 08-09-2014 148
953. Chương 953 : Bắt Gian Tại Giường(2) 08-09-2014 160
954. Chương 954 : Lấy Một Địch Hai, Cường Thế Nghiền Áp! 08-09-2014 135
955. Chương 955 : Ngừng Công Kích 08-09-2014 145
956. Chương 956 : Ngừng Công Kích(2) 08-09-2014 140
957. Chương 957 : Lễ Hỏi Khác Người 08-09-2014 139
958. Chương 958 : Thiên Hạ Nơi Nào Là Tịnh Thổ 08-09-2014 145
959. Chương 959 : Thiên Hạ Nơi Nào Là Tịnh Thổ(2) 08-09-2014 146
960. Chương 960 : Thần Vũ Vệ 08-09-2014 150
961. Chương 961 : Thần Vũ Vệ(2) 08-09-2014 163
962. Chương 962 : Chiến Giáp Tinh Xảo 08-09-2014 140
963. Chương 963 : Đánh Ghen 08-09-2014 166
964. Chương 964 : Đánh Ghen(2) 08-09-2014 149
965. Chương 965 : Đối Chiến Với Thủy Vô Khuyết 08-09-2014 144
966. Chương 966 : Thiên Long Kình 08-09-2014 144
967. Chương 967 : Thiên Long Kình(2) 08-09-2014 139
968. Chương 968 : Quay Về Tứ Phương Thành 08-09-2014 133
969. Chương 969 : Độc Mục Cự Quái 08-09-2014 141
970. Chương 970 : Lại Đến Vô Quang Bí Cảnh 08-09-2014 137
971. Chương 971 : Tiêu Diệt Kẻ Địch Đến 08-09-2014 145
972. Chương 972 : Cái Chết Của Độc Mục Cự Quái 08-09-2014 144
973. Chương 973 : Cái Chết Của Độc Mục Cự Quái 08-09-2014 124
974. Chương 974 : Cắt Cổ Gà Dùng Dao Mổ Trâu 08-09-2014 140
975. Chương 975 : Thần Uy Của Huyền Thiên 08-09-2014 159
976. Chương 976 : Thiên Cung Xuất Hiện 08-09-2014 167
977. Chương 977 : Thiên Cung Xuất Hiện(2) 08-09-2014 155
978. Chương 978 : Phu Quân, Đằng Sau Có Sư Phụ! 08-09-2014 151
979. Chương 979 : Thánh Nữ Phát Uy 08-09-2014 163
980. Chương 980 : Thiên Cung Chi Thương 08-09-2014 143
981. Chương 981 : Nguyên Khí Biến Đổi 08-09-2014 145
982. Chương 982 : Nguyên Khí Biến Đổi(2) 08-09-2014 165
983. Chương 983 : Hai Cường Giả Đối Chiến 08-09-2014 134
984. Chương 984 : Một Long Võ Giả Cuối Cùng Trên Thế Giới 08-09-2014 148
985. Chương 985 : Một Long Võ Giả Cuối Cùng Trên Thế Giới(2) 08-09-2014 140
986. Chương 986 : Cha? 08-09-2014 170
987. Chương 987 : Kẻ Thù Truyền Kiếp 08-09-2014 154
988. Chương 988 : Diệt Triệu 08-09-2014 165
989. Chương 989 : Diệt Triệu(2) 08-09-2014 172
990. Chương 990 : Cướp Đoạt Ích Lợi 08-09-2014 145
991. Chương 991 : Cướp Đoạt Ích Lợi(2) 08-09-2014 149
992. Chương 992 : Long Hoàng Cảnh! 08-09-2014 155
993. Chương 993 : Long Hoàng Cảnh!(2) 08-09-2014 152
994. Chương 994 : Phong Liệt Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân 08-09-2014 148
995. Chương 995 : Phong Liệt Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân(2) 08-09-2014 163
996. Chương 996 : Phong Liệt Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân(3) 08-09-2014 146
997. Chương 997 : Nhân Hoàng Truyền Âm 08-09-2014 157
998. Chương 998 : Dư Âm Sau Này 08-09-2014 136
999. Chương 999 : Dư Âm Sau Này 08-09-2014 125
1000. Chương 1000 : Con Đường Nam Ly Giới 08-09-2014 163
1001. Chương 1001 : Người Thủ Mộ? 08-09-2014 148
1002. Chương 1002 : Người Thủ Mộ?(2) 08-09-2014 146
1003. Chương 1003 : Đại Chiến Hồn Tử 08-09-2014 154
1004. Chương 1004 : Chúng Ta Chỉ Là Kẻ Đáng Thương Trong Lăng Mộ 08-09-2014 139
1005. Chương 1005 : Chúng Ta Chỉ Là Kẻ Đáng Thương Trong Lăng Mộ(2) 08-09-2014 149
1006. Chương 1006 : Bí Ẩn Trời Đất Và Long Tộc Trở Về 08-09-2014 135
1007. Chương 1007 : Bí Ẩn Trời Đất Và Long Tộc Trở Về 08-09-2014 140
1008. Chương 1008 : Bị Ngược 08-09-2014 168
1009. Chương 1009 : Phong Liệt Nghi Ngờ 08-09-2014 154
1010. Chương 1010 : Phong Liệt Nghi Ngờ(2) 08-09-2014 171
1011. Chương 1011 : Bí Mật Đằng Sau Cánh Cửa 08-09-2014 154
1012. Chương 1012 : Tiến Vào! 08-09-2014 143
1013. Chương 1013 : Nghi Hoặc Của Sở Hóa Long 08-09-2014 142
1014. Chương 1014 : Nghi Hoặc Của Sở Hóa Long(2) 08-09-2014 139
1015. Chương 1015 : Mảnh Đất Quái Dị 08-09-2014 171
1016. Chương 1016 : Luân Hồi Chi Môn Lại Xuất Hiện 08-09-2014 142
1017. Chương 1017 : Vãng Sinh Kính 08-09-2014 138
1018. Chương 1018 : Kiếp Trước Của Phong Liệt 08-09-2014 142
1019. Chương 1019 : Kiếp Trước Của Phong Liệt(2) 08-09-2014 152
1020. Chương 1020 : Đại Kiếp Nạn Tới! 08-09-2014 155
1021. Chương 1021 : Lại Đến Thiên La Hồ 08-09-2014 159
1022. Chương 1022 : Lại Đến Thiên La Hồ(2) 08-09-2014 135
1023. Chương 1023 : Khấp Huyết Huyền Hoàng, Chí Tôn Thần Khí! 08-09-2014 159
1024. Chương 1024 : Kiếp Trước Của Phong Liệt 08-09-2014 123
1025. Chương 1025 : Kiếp Trước Của Phong Liệt(2) 08-09-2014 119
1026. Chương 1026 : Kiếp! 08-09-2014 143
1027. Chương 1027 : Kiếp!(2) 08-09-2014 138
1028. Chương 1028 : Xông Hướng Trời Sao 08-09-2014 154
1029. Chương 1029 : Tạo Hóa Chi Lực 08-09-2014 164
1030. Chương 1030 : Chúng Sinh Chi Thương 08-09-2014 168
1031. Chương 1031 : Chúng Sinh Chi Thương(2) 08-09-2014 150
1032. Chương 1032 : Ly Biệt 08-09-2014 168
1033. Chương 1033 : Ly Biệt(2) 08-09-2014 154
1034. Chương 1034 : Ly Biệt(3) 08-09-2014 166
1035. Chương 1035 : Trên Đường Quay Về 08-09-2014 147
1036. Chương 1036 : Cổ Giới 08-09-2014 157
1037. Chương 1037 : Cổ Giới(2) 08-09-2014 161
1038. Chương 1038 : Hệ Ám 08-09-2014 153
1039. Chương 1039 : Liên Quan Gì Các Ngươi? 08-09-2014 147
1040. Chương 1040 : Liên Quan Gì Các Ngươi?(2) 08-09-2014 142
1041. Chương 1041 : Tu La Đại Đế 08-09-2014 176
1042. Chương 1042 : Cùng Đại Đế Giao Phong 08-09-2014 142
1043. Chương 1043 : Bức Lùi Đại Đế 08-09-2014 149
1044. Chương 1044 : Táng Thiên Chú! 08-09-2014 143
1045. Chương 1045 : Táng Thiên Chú!(2) 08-09-2014 151
1046. Chương 1046 : Thiên Địa Quy Nguyên 08-09-2014 156
1047. Chương 1047 : Ta Là Ai? 08-09-2014 140
1048. Chương 1048 : Công Đức Thần Huy 08-09-2014 152
1049. Chương 1049 : Công Đức Thần Huy(2) 08-09-2014 150
1050. Chương 1050 : Địa Nguyên Cảnh Và Không Gian Bổn Mệnh 08-09-2014 140
1051. Chương 1051 : Địa Minh Lão Quỷ 08-09-2014 169
1052. Chương 1052 : Chiến Đấu Với Thiên Nguyên Cảnh! 08-09-2014 147
1053. Chương 1053 : Chiến Đấu Với Thiên Nguyên Cảnh!(2) 08-09-2014 140
1054. Chương 1054 : Bão Tố 08-09-2014 147
1055. Chương 1055 : Luận Bàn 08-09-2014 162
1056. Chương 1056 : Phá Diệt Chi Đạo 08-09-2014 140
1057. Chương 1057 : Phá Diệt Chi Đạo(2) 08-09-2014 148
1058. Chương 1058 : Lại Thấy Quan Tài Đá 08-09-2014 151
1059. Chương 1059 : Chiêm Thiên 08-09-2014 148
1060. Chương 1060 : Độc Mục Cự Quái Lại Xuất Hiện 08-09-2014 143
1061. Chương 1061 : Độc Mục Cự Quái Lại Xuất Hiện(2) 08-09-2014 144
1062. Chương 1062 : Thu Hoạch Kinh Thiên 08-09-2014 154
1063. Chương 1063 : Nghịch Thiên Thần Khí 08-09-2014 137
1064. Chương 1064 : Nghịch Thiên Thần Khí(2) 08-09-2014 162
1065. Chương 1065 : Thiên Đạo Phi Nhân Đạo 08-09-2014 178
1066. Chương 1066 : Thiên Đạo Phi Nhân Đạo (2) 08-09-2014 156
1067. Chương 1067 : Thiên Đạo Phi Nhân Đạo (3) 08-09-2014 180
1068. Chương 1068 : Thiên Đạo Phi Nhân Đạo (4) 07-09-2014 314
Bình luận truyện

Ma Long

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung