Ngự linh thể giới

Ngự linh thể giới

Mới nhất - Chương 67

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Là một trong những truyện tiên hiệp nổi trội, Ngự Linh Thể Giới nói về huyền linh giả, đem hồn phách hoang thú luyện hóa vào trong linh khiếu, lấy khí huyết nuôi dưỡng, bên ngoài có thể chống lại kẻ thù, bên trong có thể tập hợp lực lượng, thiên biến vạn hóa, thông thiên triệt địa. Mà tu sĩ đạt được huyền linh, người đời tôn xưng là Huyền Giả.

Vân Mộ, một tu sĩ cấp bậc Huyền Tông, bị đồng môn hãm hại, cuối cùng chết trên đỉnh Vân Phong. Khi hắn lần nữa mở mắt, không hiểu vì lí do gì đã trở về trăm năm trước đó, khi mà loạn thế còn chưa bắt đầu.

Kiếp này, dù có trải qua thiên tân vạn khổ cũng quyết không quay đầu .

Truyện liên tiếp mang đến những tình tiết rất đỗi quen thuộc, tuy nhiên càng đọc sâu càng nhận ra nhiều điểm bất ngờ.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Trăm Năm Quay Đầu 14-05-2016 74
2. Chương 2 : Quá Khứ Vị Lai 17-05-2016 28
3. Chương 3 : Không Cuối Đầu 17-05-2016 30
4. Chương 4 : Vân Thể Thiên Phong Thuật 17-05-2016 24
5. Chương 5 : Thiên Hồn Bách Luyện 17-05-2016 27
6. Chương 6 : Huyền Linh Thuật 17-05-2016 22
7. Chương 7 : Dùng Độc Luyện Hồn 17-05-2016 24
8. Chương 8 : Vân Gia Chủ Phủ 17-05-2016 25
9. Chương 9 : Huyền Linh Các 17-05-2016 24
10. Chương 10 : Lượng Hồn Thai 17-05-2016 21
11. Chương 11 : Tinh Thần Trận Đồ 17-05-2016 25
12. Chương 12 : Khải Linh 17-05-2016 25
13. Chương 13 : Thiên Linh Cực Khiếu 17-05-2016 23
14. Chương 14 : Quần Tinh Tụ Hội 17-05-2016 24
15. Chương 15 : Thiên Phú Thứ Hai 17-05-2016 23
16. Chương 16 : Tàng Giới Luân 17-05-2016 25
17. Chương 17 : Hoang Thú Tàn Hồn 17-05-2016 20
18. Chương 18 : Con Đường Tu Luyện 17-05-2016 23
19. Chương 19 : Huyền Đạo Công Pháp 17-05-2016 21
20. Chương 20 : Tâm Ngoan 17-05-2016 24
21. Chương 21 : Như Ý Không Gian 17-05-2016 22
22. Chương 22 : Đại Thánh Thiên Cương Ấn Pháp 17-05-2016 19
23. Chương 23 : Mỹ Nhân Như Bò Cạp 17-05-2016 21
24. Chương 24 : Lấy Ác Chế Ác 17-05-2016 21
25. Chương 25 : Khuất Nhục 17-05-2016 25
26. Chương 26 : Nghịch Tập 17-05-2016 25
27. Chương 27 : Đuổi Đến 17-05-2016 28
28. Chương 28 : Thổ Băng Chi Kính 17-05-2016 22
29. Chương 29 : Trái Tim Của Cường Giả 17-05-2016 24
30. Chương 30 : Trấn Định Tự Nhiên 17-05-2016 22
31. Chương 31 : Mai Hoa Ngọc Lệnh 17-05-2016 22
32. Chương 32 : Rời Khỏi Vân Gia 17-05-2016 24
33. Chương 33 : Thiếu Niên Lạc Phách 17-05-2016 26
34. Chương 34 : Thần Miếu Núi Hoang 17-05-2016 25
35. Chương 35 : Tạo Hóa Diệu Huyền Đan 17-05-2016 22
36. Chương 36 : Hoang Tuyệt Lâm 17-05-2016 26
37. Chương 37 : Bách Linh Tước 17-05-2016 23
38. Chương 38 : Sống Sót Trong Nghịch Cảnh 17-05-2016 22
39. Chương 39 : Đệ Nhị Huyền Linh 17-05-2016 23
40. Chương 40 : Bách Linh Vân Long Tước 17-05-2016 23
41. Chương 41 : Khổ Tu 17-05-2016 25
42. Chương 42 : Du Sĩ Biên Cảnh 17-05-2016 21
43. Chương 43 : Hữu Nữ Tố Vấn 17-05-2016 25
44. Chương 44 : Duyên Phận Hai Đời 17-05-2016 23
45. Chương 45 : Hoang Mạc Thương Khách 17-05-2016 23
46. Chương 46 : Quân Mạc Vấn 17-05-2016 24
47. Chương 47 : Loạn Lâm Tập 17-05-2016 27
48. Chương 48 : Gặp Chuyện Bất Bình 17-05-2016 23
49. Chương 49 : Xuất Thủ Tương Trợ 17-05-2016 24
50. Chương 50 : Thiên Chi Kiêu Nữ 17-05-2016 22
51. Chương 51 : Ác Nhân Tất Có Ác Nhân Trị 17-05-2016 24
52. Chương 52 : Vạn Thông Thương Hội 17-05-2016 25
53. Chương 53 : Mua Bán Lớn 17-05-2016 25
54. Chương 54 : Tập Kết 17-05-2016 25
55. Chương 55 : Kết Giao 17-05-2016 24
56. Chương 56 : Phẩm Chất Hoàn Mỹ 17-05-2016 23
57. Chương 57 : Điều Kiện Thứ Ba 17-05-2016 22
58. Chương 58 : Khách Khanh 17-05-2016 24
59. Chương 59 : Tay Sai 17-05-2016 25
60. Chương 60 : Loạn Xà Ngầu 17-05-2016 24
61. Chương 61 : Xung Đột Kịch Liệt 17-05-2016 24
62. Chương 62 : Đối Tượng Công Kích 17-05-2016 23
63. Chương 63 : Tìm Tới Cửa 17-05-2016 25
64. Chương 64 : Nhanh Mồm Nhanh Miệng 17-05-2016 25
65. Chương 65 : Dàn Xếp Ổn Thỏa 17-05-2016 26
66. Chương 66 : Xóm Nghèo 17-05-2016 70
67. Chương 67 : Xa Cách Lâu Ngày Gặp Lại 17-05-2016 128
Bình luận truyện

Ngự linh thể giới

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung