Nho Lâm Ngoại Sử

Nho Lâm Ngoại Sử

Mới nhất - Chương 56

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Cùng với truyện " Thủy Hử Truyện " của Thi Nại Am, "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần " Nho Lâm Ngoại Sử " (Chuyện Làng Nho) của Ngô Kính Tử là một tác phẩm giá trị nhất của tiểu thuyết kiếm hiệp, lịch sử Trung Quốc. Trong bài tựa viết thời Đồng Trị, một nhà phê bình đã nói: "Tôi khuyên các bạn không nên đọc quyển tiểu thuyết này, vì đọc nó một lần các bạn sẽ cảm thấy rằng mình đã gặp những nhân vật của nó suốt ngày trong đời". Riêng nhận xét này cũng đủ chứng minh giá trị hiện thực của nó như thế nào. Lỗ Tấn trong "Trung Quốc tiểu thuyết sử lược" khẳng định rằng truyện "Nho Lâm Ngoại Sử" là tiểu thuyết châm biếm xã hội đầu tiên, và về mặt này, từ xưa đến nay nó vẫn vô địch.

Như Lỗ Tấn nhận định, "sự thực là lẽ sống của văn châm biếm "Nho Lâm Ngoại Sử" sở dĩ thành tác phẩm châm biếm vĩ đại trong văn học, chính vì nó bám chắc lấy sự thực của xã hội đương thời.Xã hội được miêu tả lại trong tác phẩm là xã hội đời Thanh ở giữa thế kỉ XVIII. Người Mãn Thanh xâm chiếm Trung Quốc từ 1644. Muốn củng cố sự thống trị, nhà Thanh ra sức thống trị về mặt tinh thần. Một mặt, chúng gây ra những vụ "văn tự ngục" để giết những người viết những điều chống lại nhà cầm quyền. Một mặt, chúng dùng hình thức thi bát cổ để lung lạc trí thức. Bát cổ hay kinh nghĩa là một lối văn có tám vế. Người viết chỉ có thể trích dẫn ở "Ngũ Kinh", "Tứ Thư", không được nói gì đến hiện tại. Mưu mô của nhà Thanh đã thành công to lớn. Tất cả bọn nho sĩ đều rơi vào bạm bẫy: ai không làm văn bát cổ thì không phải nhà nho.

Để tránh "ngục văn tự", Ngô Kính Tử phải đặt câu chuyện vào đời Minh, nhưng tất cả mọi sự việc, nhân vật đều là những sự việc và những nhân vật của đời Thanh. Gia đình họ Đỗ ở Thiên trường là gia đình tác giả, những nhân vật như Ngu Dục Đức, Mã Thuần Thượng, Trì Hành Sơn v.v... đều dựa vào những người bạn của tác giả. Đỗ Thiếu Khanh, anh chàng phá gia chi tử chính là bản thân Ngô Kính Tử. Đối với thời đại tác giả sống, phương pháp thể hiện này là một phương pháp mới mẻ và táo bạo. Tác giả không lấy đề tài trong lịch sử quá khứ, trong truyền thuyết; những nhân vật không phải những vị anh hùng với những tình tiết quái dị. Trái lại, ở đây là cuộc sống bình thường vẫn diễn ra hằng ngày. Đúng như Lỗ Tấn nói: "Những sự việc miêu tả trong sách đều là những sự việc thông thường, ai cũng thấy cả, thường không ai cho là lạ, nên cũng không buồn để ý đến nó. Nhưng ngay bản thân nó đã vô lý, buồn cười, đáng ghét, thậm chí đáng ghê tởm... Bây giờ tác giả nói đến thì mọi người thấy ngay ý nghĩa quan trọng của nó".

Đọc truyện bạn sẽ thấy được những tình huống làm người đọc không thể không suy nghĩ và để tâm. Đọc để thưởng thức một tác phẩm giá trị.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Lấy Câu Chuyện Trình Bày Đại Nghĩa Mượn Người Tài Trau Chuốt Lời Văn 29-11-2014 198
2. Chương 2 : Cụ Vương Nhận Bạn Đồng Khoa, Ở Trường Thôn Học Thầy Chu Đỗ Lên Thượng Đế 1 Vừa Lúc Tuổi Già 29-11-2014 146
3. Chương 3 : Cụ Học Đạo Cầm Cân Thi Cử, Lựa Kẻ Nhân Tài Lão Bán Thịt Giở Ngón Hung Hăng, Ổn Khi Báo Tiệp 29-11-2014 143
4. Chương 4 : Chay Cầu Hồn, Hòa Thượng Bị Lên Quan Đi Xoay Tiền, Hương Thân Mắc Lấy Vạ. 29-11-2014 131
5. Chương 5 : Vương Tú Tài Bàn Lập Vợ Hầu Nghiêm Giám Sinh Thọ Chung Chính Tẩm 29-11-2014 130
6. Chương 6 : Hương Thân Trở Bệnh Rộn Nhà Đò Quả Phụ Ngậm Oan Kiện Bác Cả 29-11-2014 164
7. Chương 7 : Phạm Học Đạo Khảo Hạch Báo Ơn Thầy, Vương Viên Ngoại Ở Triều Đãi Nghĩa Bạn 29-11-2014 129
8. Chương 8 : Vương Quan Sát Gặp Người Tốt Lúc Đường Cùng, Lâu Công Tử Tiếp Bạn Nghèo Nơi Làng Cũ 29-11-2014 122
9. Chương 9 : Lâu Công Tử Đem Vàng Chuộc Người Bạn, Lưu Thủ Bị Mạo Họ Đánh Nhà Đò 29-11-2014 140
10. Chương 10 : Lỗ Biên Tu Kén Rể Tài Hoa, Cừ Công Tôn Lấy Vợ Giàu Có 29-11-2014 128
11. Chương 11 : Lỗ Tiểu Thư Buộc Tân Lang Làm Kinh Nghĩa Dương Tư Huấn Tiến Hiền Sĩ Nơi Tướng Môn 29-11-2014 134
12. Chương 12 : Danh Sĩ Đại Yến Hồ Oanh Đậu, Hiệp Khách Giả Đặt Hội Đầu Người 29-11-2014 124
13. Chương 13 : Cừ Dật Phu Tìm Thầy Học Hỏi, Mã Thuần Thượng Trọng Nghĩa Khinh Tài 29-11-2014 124
14. Chương 14 : Cừ Dật Phu Đưa Người Bạn Chốn Thư Phòng, Mã Thuần Thượng Gặp Ông Tiên Nơi Sơn Động 29-11-2014 119
15. Chương 15 : Táng Thần Tiên, Mã Tú Tài Đưa Tang, Nhớ Cha Mẹ, Khuông Đồng Sinh Trọn Hiếu. 29-11-2014 136
16. Chương 16 : Làng Đại Liễu, Con Hiếu Thờ Cha, Huyện Lạc Thanh, Quan Hiền Yêu Sĩ 29-11-2014 129
17. Chương 17 : Khuông Siêu Nhân Qua Chơi Cảnh Cũ Triệu Tuyết Trai Nổi Tiếng Thi Đàn. 29-11-2014 140
18. Chương 18 : Họp Hội Thơ Danh Sĩ Vớ Khuông Nhị Tìm Bè Bạn Hiệu Sách Gặp Phan Tam 29-11-2014 121
19. Chương 19 : Khuông Siêu Nhân May Gặp Bạn Tốt Phan Tú Nghiệp Rủi Phải Lúc Nguy 29-11-2014 133
20. Chương 20 : Cửa Vu Hồ Ngưu Bố Y Chết Đường. 29-11-2014 113
21. Chương 21 : Mạo Họ Tên, Cậu Bé Cầu Danh; Nhớ Thân Thích, Ông Già Mắc Bệnh 29-11-2014 116
22. Chương 22 : Nhận Ông Cháu, Ngọc Phố Tìm Tông; Ưa Giao Du, Tuyết Trai Lưu Khách 29-11-2014 137
23. Chương 23 : Lộ Âm Mưu, Thi Nhân Bị Đánh; Than Cảnh Già, Quả Phụ Tìm Chồng 29-11-2014 126
24. Chương 24 : Ngưu Phố Lang Mắc Vòng Kiện Tụng. Bão Văn Khanh Kiếm Kế Sinh Nhai 29-11-2014 133
25. Chương 25 : Đất Nam Kinh, Bão Văn Khanh Gặp Bạn, Phủ An Khánh, Nghê Đình Tỷ Thành Hôn 29-11-2014 120
26. Chương 26 : Hướng Thủ Đạo Khóc Bạn Khi Thăng Chức; Bão Đình Tỷ Lấy Vợ Lúc Tang Cha 29-11-2014 120
27. Chương 27 : Vương Thái Thái Vợ Chồng Rẫy Lộn; Nghê Đình Châu Anh Em Gặp Nhau 29-11-2014 127
28. Chương 28 : Đất Dương Châu Quý Vi Tiêu Ở Rể Thành Nam Kinh Tiêu Kim Huyễn Chọn Văn 29-11-2014 126
29. Chương 29 : Gia Cát Hữu Tăng Phòng Gặp Bạn Đỗ Thận Khanh Giang Quân Cưới Hầu 29-11-2014 115
30. Chương 30 : Ưa Thiếu Tuấn Tìm Bạn Quán Thần Lạc; Sính Phong Lưu Hội Khách Hồ Mạc Sầu 29-11-2014 126
31. Chương 31 : Huyện Thiên Trường Đến Thăm Người Hào Kiệt Lầu Tứ Thư Say Tít Nhóm Cao Bằng 29-11-2014 124
32. Chương 32 : Đỗ Thiếu Khanh Ngày Thường Hào Phóng Lâu Hoán Văn Từ Biệt Dặn Lời 29-11-2014 131
33. Chương 33 : Đỗ Thiếu Khanh Chơi Núi Hai Vợ Chồng Trì Hành Sơn Bàn Lễ Cùng Bầu Bạn 29-11-2014 129
34. Chương 34 : Bàn Lễ Nhạc Danh Lưu Hội Bạn Đủ Nghi Văn Thiên Tử Vời Hiền 29-11-2014 149
35. Chương 35 : Thánh Thiên Tử Cầu Hiền Hỏi Đạo Trang Trưng Quân Từ Chức Về Nhà 29-11-2014 116
36. Chương 36 : Huyện Thường Thục Kẻ Chân Nho Giáng Sinh Đền Thái Bá Bực Danh Hiền Chủ Tế 29-11-2014 130
37. Chương 37 : Tế Tiên Thánh Nam Kinh Sửa Lễ Đưa Hiếu Tử Tây Thục Tìm Cha 29-11-2014 127
38. Chương 38 : Quách Hiếu Tử Núi Sâu Đụng Cọp Sư Cam Lộ Đường Hẹp Gặp Thù 29-11-2014 122
39. Chương 39 : Núi Minh Nguyệt Tiêu Vân Tiên Cứu Nạn Thành Thanh Phong Bình Thiếu Bảo Lập Công 29-11-2014 116
40. Chương 40 : Núi Quảng Vũ Tiêu Vân Tiên Thưởng Tuyết Cầu Lợi Thiệp Thẩm Quỳnh Chi Bán Văn 29-11-2014 133
41. Chương 41 : Sông Tần Hoàn Trang Trạc Giang Nói Chuyện Xưa, Huyện Giang Đô Thẩm Quỳnh Chi Bị Áp Giải 29-11-2014 132
42. Chương 42 : Công Tử Nói Chuyện Khoa Trường Nơi Quán Dĩ Người Nhà Báo Về Tin Tức Đất Miêu Cương 29-11-2014 128
43. Chương 43 : Đầm Đã Dương Tướng Quân Giết Giặc Nơi Hát Múa Tù Trưởng Cướp Dinh 29-11-2014 116
44. Chương 44 : Thang Tổng Trấn Thành Công Về Cố Hương Dư Minh Kính Nâng Chén Bàn Táng Sự 29-11-2014 128
45. Chương 45 : Dày Hữu Nghị Thay Anh Chịu Tội Lỗi, Bàn Địa Lý Về Quán Táng Song Thân 29-11-2014 149
46. Chương 46 : Cửa Tam Sơn Người Hiền Tiễn Biệt Huyện Ngũ Hà Thế Lợi Nức Lòng 29-11-2014 135
47. Chương 47 : Gác Huyền Vũ, Ngu Tú Tài Tu Lý, Đền Tiết Hiếu, Phương Diêm Thương Làm Ồn 29-11-2014 118
48. Chương 48 : Phủ Huy Châu Liệt Phu Chết Theo Chồng Đền Thái Bá Hiền Xưa Ghi Việc Cũ 29-11-2014 119
49. Chương 49 : Hàn Lâm Bàn Tán Bảng Long Hổ Trung Thư Mạo Chiếm Áo Phượng Hoàng 29-11-2014 118
50. Chương 50 : Giả Quan Viên Giữa Đường Lộ Tẩy Thật Nghĩa Khí Thay Bạn Cầu Danh 29-11-2014 125
51. Chương 51 : Gái Điếm Lừa Người Phụ Trăng Gió Tráng Sĩ Cao Hứng Thử Quan Hình 29-11-2014 125
52. Chương 52 : Đấu Võ Thử Công Tử Bị Thương Phá Nhà Chơi Anh Hùng Đòi Nợ 29-11-2014 122
53. Chương 53 : Phủ Quốc Công Đêm Tuyết Tiếp Tân Bằng Lầu Lai Tân Hoa Đèn Kinh Giấc Mộng 29-11-2014 130
54. Chương 54 : Giai Nhân Ốm, Đoán Số Lầu Xanh, Danh Sĩ Khờ Dâng Thơ Quán Đĩ 29-11-2014 187
55. Chương 55 : Thêm Bốn Khách Thuật Trước Nghĩ Sau Đàn Một Khúc Cao Sơn Lưu Thủy 29-11-2014 143
56. Chương 56 : Chế Độ Khoa Cử Và Những Chức Tước Nhắc Đến Trong Sách Này 29-11-2014 321
Bình luận truyện

Nho Lâm Ngoại Sử

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung