Ôsin Nổi Loạn

Ôsin Nổi Loạn

Mới nhất - Chương 104

(Điểm: 8/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

Nữ chính hài, ngốc nghếch vs nam chính đẹp trai, lạnh lùng cực điểm nhưng đã thầm yêu cô từ lâu. Liệu với tính cách lạnh như băng của anh, không muốn ai biết tình yêu dành cho cô thì cô có nhận ra được tình cảm của anh không ?. Đọc Ôsin Nổi Loạn để biết kết quả cuộc tình này nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Ôsin Bất Đắc Dĩ 07-09-2014 325
2. Chương 2 : Nguy Hiểm Rình Rập 27-08-2014 161
3. Chương 3 : Ra Đi… 08-09-2014 158
4. Chương 4 : Ép Duyên 08-09-2014 165
5. Chương 5 : Ép Duyên (2) 08-09-2014 133
6. Chương 6 08-09-2014 103
7. Chương 7 : Đi Học 08-09-2014 137
8. Chương 8 : Ghen Nhầm Đối Tượng 27-08-2014 128
9. Chương 9 : “Cục Vàng” 08-09-2014 134
10. Chương 10 : Vụ Cá Cược Bí Ẩn 27-08-2014 133
11. Chương 11 : Cục Vàng No.2 08-09-2014 126
12. Chương 12 : No. 1 Xuất Hiện… 08-09-2014 126
13. Chương 13 08-09-2014 125
14. Chương 14 : Mắc Lừa Tập 1 08-09-2014 133
15. Chương 15 : Mắc Lừa Tập 2 08-09-2014 144
16. Chương 16 : Nỗi Lòng Chi Mai 26-08-2014 122
17. Chương 17 : Hành Động 08-09-2014 131
18. Chương 18 08-09-2014 111
19. Chương 19 08-09-2014 94
20. Chương 20 08-09-2014 125
21. Chương 21 08-09-2014 119
22. Chương 22 08-09-2014 131
23. Chương 23 08-09-2014 77
24. Chương 24 08-09-2014 109
25. Chương 25 08-09-2014 143
26. Chương 26 08-09-2014 131
27. Chương 27 08-09-2014 124
28. Chương 28 08-09-2014 122
29. Chương 29 08-09-2014 121
30. Chương 30 08-09-2014 136
31. Chương 31 08-09-2014 124
32. Chương 32 08-09-2014 120
33. Chương 33 08-09-2014 112
34. Chương 34 08-09-2014 126
35. Chương 35 08-09-2014 106
36. Chương 36 08-09-2014 117
37. Chương 37 08-09-2014 124
38. Chương 38 08-09-2014 84
39. Chương 39 08-09-2014 118
40. Chương 40 08-09-2014 108
41. Chương 41 08-09-2014 115
42. Chương 42 08-09-2014 130
43. Chương 43 08-09-2014 126
44. Chương 44 08-09-2014 145
45. Chương 45 08-09-2014 118
46. Chương 46 08-09-2014 126
47. Chương 47 08-09-2014 102
48. Chương 48 08-09-2014 118
49. Chương 49 08-09-2014 107
50. Chương 50 08-09-2014 124
51. Chương 51 08-09-2014 111
52. Chương 52 08-09-2014 131
53. Chương 53 08-09-2014 104
54. Chương 54 08-09-2014 140
55. Chương 55 08-09-2014 85
56. Chương 56 08-09-2014 104
57. Chương 57 08-09-2014 117
58. Chương 58 08-09-2014 130
59. Chương 59 08-09-2014 127
60. Chương 60 08-09-2014 113
61. Chương 61 08-09-2014 125
62. Chương 62 08-09-2014 122
63. Chương 63 08-09-2014 113
64. Chương 64 08-09-2014 123
65. Chương 65 08-09-2014 120
66. Chương 66 08-09-2014 110
67. Chương 67 08-09-2014 106
68. Chương 68 08-09-2014 128
69. Chương 69 08-09-2014 104
70. Chương 70 08-09-2014 103
71. Chương 71 08-09-2014 104
72. Chương 72 08-09-2014 100
73. Chương 73 08-09-2014 125
74. Chương 74 08-09-2014 120
75. Chương 75 08-09-2014 122
76. Chương 76 08-09-2014 116
77. Chương 77 08-09-2014 125
78. Chương 78 08-09-2014 118
79. Chương 79 08-09-2014 113
80. Chương 80 08-09-2014 121
81. Chương 81 08-09-2014 117
82. Chương 82 08-09-2014 77
83. Chương 83 08-09-2014 98
84. Chương 84 08-09-2014 114
85. Chương 85 08-09-2014 128
86. Chương 86 08-09-2014 107
87. Chương 87 08-09-2014 93
88. Chương 88 08-09-2014 96
89. Chương 89 08-09-2014 108
90. Chương 90 08-09-2014 138
91. Chương 91 08-09-2014 126
92. Chương 92 08-09-2014 125
93. Chương 93 08-09-2014 126
94. Chương 94 08-09-2014 86
95. Chương 95 08-09-2014 108
96. Chương 96 08-09-2014 72
97. Chương 97 08-09-2014 107
98. Chương 98 08-09-2014 108
99. Chương 99 08-09-2014 134
100. Chương 100 08-09-2014 131
101. Chương 101 08-09-2014 128
102. Chương 102 08-09-2014 130
103. Chương 103 07-09-2014 116
104. Chương 104 : Chương Cuối 07-09-2014 185
Bình luận truyện

Ôsin Nổi Loạn


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung