Phi Hồ Ngoại Truyện

Phi Hồ Ngoại Truyện

Mới nhất - Chương 84

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện Phi Hồ Ngoại Truyện là một tác phẩm của nhà văn Kim Dung, nếu ai trong các bạn đã từng đọc nhiều các tác phẩm truyện kiếm hiệp hẳn là không thể không biết đến tác giả Kim Dung, người đã cho ra đời hàng loạtbộ truyện nổi tiếng cùng thể loại này. Những bộ truyện thu hút đông đảo lực lượng bạn đọc, đồng thời tồn tại song hành với thời gian.

Nói đến cốt truyện của những tác phẩm kiếm hiệp thực sự cách xây dựng và phát triển tình huống hết sức thu hút, độc đáo và logic hơn nữa, chính các viết đầy cảm xúc của tác giả đã thổi ồn vào truyện.
 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Bởi Trêu Gái Thị Vệ Ăn Đòn 05-09-2014 131
2. Chương 2 : Thương Gia Bảo Chạm Trán Kẻ Thù 02-09-2014 97
3. Chương 3 : Quanh Đi Quẩn Lại Mười Mấy Chiêu 02-09-2014 85
4. Chương 4 : Năm Cao Thủ Mưu Đồ Bất Chánh 02-09-2014 88
5. Chương 5 : Trên Đất Tuyết Ra Tay Nghĩa Hiệp 02-09-2014 90
6. Chương 6 : Thủy Chung Thiếu Phụ Chẳng Quay Đầu 02-09-2014 90
7. Chương 7 : Hào Kiệt Mất Rồi Đao Để Lại 02-09-2014 79
8. Chương 8 : Nghe Lén Chuyện Anh Hùng Chột Dạ 02-09-2014 88
9. Chương 9 : Không Hiểu Lòng Người Nên Mắc Bẩy 02-09-2014 82
10. Chương 10 : Chàng Trẻ Tuổi Vốn Dòng Hào Kiệt 02-09-2014 84
11. Chương 11 : Hồ Phỉ Đánh Té Thương Lão Thái 02-09-2014 81
12. Chương 12 : Thiên Thủ Như Lai Triệu Bán Sơn 02-09-2014 90
13. Chương 13 : Kiếm Anh Mắc Bẩy Bị Tiểu Thương 02-09-2014 85
14. Chương 14 : Triệu Bán Sơn Thanh Toán Môn Hộ 02-09-2014 85
15. Chương 15 : Mến Tài Hào Kiệt Chỉ Điểm Võ Công 02-09-2014 90
16. Chương 16 : Lơ Lửng Trên Không Mượn Sức Người 02-09-2014 88
17. Chương 17 : Vương Thị Huynh Đệ Toan Giết Hồ Phỉ 02-09-2014 79
18. Chương 18 : Tiểu Hồ Phỉ Giải Cứu Quần Hùng 02-09-2014 80
19. Chương 19 : Triệu Bán Sơn Từ Biệt Hồ Lang 02-09-2014 87
20. Chương 20 : Nghe Thảm Kịch Anh Hùng Nóng Tiết 02-09-2014 96
21. Chương 21 : Hồ Lang Đại Náo Điển Đương Phố 02-09-2014 80
22. Chương 22 : Sát Quan Ẩu Lại Bạt Phụng Mao 02-09-2014 80
23. Chương 23 : Trong Tổ Miếu Hồ Lang Đả Bại Thiên Nam 02-09-2014 75
24. Chương 24 : Hồ Lang Dò La Tin Phụng Lão 02-09-2014 81
25. Chương 25 : Chọn Chưởng Môn Phái Vi Đà 02-09-2014 105
26. Chương 26 : Viên Tử Y Đả Bại Tam Đồ 02-09-2014 84
27. Chương 27 : Tỷ Mai Hoa Tử Y Thủ Thắng 02-09-2014 82
28. Chương 28 : Viên Tử Y Tỷ Kiếm Với Lam Tần 02-09-2014 92
29. Chương 29 : Phải Chăng Các Hạ Là Tiểu Nê Thủ 02-09-2014 86
30. Chương 30 : Cuộc Chiến Đấu Trên Ngọn Cột Bườm 02-09-2014 80
31. Chương 31 : Tòa Cổ Miếu Dưới Trận Mưa Rào 02-09-2014 81
32. Chương 32 : Trong Cổ Miếu Oan Gia Chạm Trán 02-09-2014 84
33. Chương 33 : Trong Khám Thờ Lưu Gia Lánh Nạn 02-09-2014 90
34. Chương 34 : Giúp Lưu Lão Hồ Lang Dùng Kế Hoãn Binh 02-09-2014 81
35. Chương 35 : Bi Ám Toán Miêu Gia Đui Mắt 02-09-2014 84
36. Chương 36 : Điền Quy Nông Ám Hại Miêu Gia 02-09-2014 82
37. Chương 37 : Lên Động Đình Hồ Kiếm Dược Vương 02-09-2014 83
38. Chương 38 : Thương Cô Thiến Nữ Tưới Hoa Giùm 02-09-2014 90
39. Chương 39 : Bầy Lang Sói Phá Hoại Vườn Hoa 02-09-2014 84
40. Chương 40 : Màn Kịch Rùng Rợn Trong Vườn Khuya 02-09-2014 89
41. Chương 41 : Tiểu Anh Hùng Phục Tài Thiếu Nữ 02-09-2014 103
42. Chương 42 : Dược Vương Trang Thiết Tượng Trả Thù 02-09-2014 80
43. Chương 43 : Bọn Cường Đồ Uy Hiếp Miêu Nhân Phượng 02-09-2014 102
44. Chương 44 : Hồ Phỉ Đại Chiến Điền Quy Nông 02-09-2014 79
45. Chương 45 : Trình Linh Tố Trị Thương Miêu Nhân Phượng 03-09-2014 79
46. Chương 46 : Phiền Lòng Mà Chẳng Nở Dời Tay 02-09-2014 79
47. Chương 47 : Hai Người Giao Kết Nghĩa Chi Lan 02-09-2014 81
48. Chương 48 : Hồ Thiếu Gia Trổ Tài Đoạt Đáng 02-09-2014 100
49. Chương 49 : Hồ Công Tử Trả Kiếm Lui Binh 02-09-2014 77
50. Chương 50 : Đã Thề Nguyền Hoạn Nạn Chẳng Chia Lìa 02-09-2014 79
51. Chương 51 : Những Mối Dư Tình Tại Thương Gia Bảo 02-09-2014 85
52. Chương 52 : Trả Thù Chồng Hạ Sát Thương Công Tử 02-09-2014 79
53. Chương 53 : Ngựa Về Chủ Củ Phụng Tặng Hiệp Nữ 02-09-2014 85
54. Chương 54 : Vào Tửu Lâu Lại Gặp Quần Hùng 02-09-2014 84
55. Chương 55 : Giữa Tiệc Vui Thiên Nam Xuất Hiện 02-09-2014 77
56. Chương 56 : Viên Tử Y Lại Đoạt Chưởng Môn 02-09-2014 84
57. Chương 57 : Viên Tử Y Đã Bại Quần Hào 02-09-2014 76
58. Chương 58 : Viên Tử Y Tường Thuật Chuyện Xưa 02-09-2014 101
59. Chương 59 : Phúc An Khang Ám Toán Hồ Lang 02-09-2014 81
60. Chương 60 : Bọn Thâm Độc Bắt Con Giết Mẹ 02-09-2014 78
61. Chương 61 : Tây Nhạc Hoa Quyền Chọn Chưởng Môn 02-09-2014 86
62. Chương 62 : Hồ Phỉ Lên Đài Đoạt Chưởng Môn 02-09-2014 81
63. Chương 63 : Cơ Hiểu Phong Kết Giao Hồ Phỉ 02-09-2014 78
64. Chương 64 : Trong Tửu Quán Hồ Phỉ Gặp Người Quen 02-09-2014 83
65. Chương 65 : Hồ Lang Mạo Hiểm Đoạt Hài Nhi 02-09-2014 81
66. Chương 66 : Trình Linh Tố Lắm Mưu Nhiều Kế 02-09-2014 82
67. Chương 67 : Dâng Ngự Bôi Đánh Bẩy Quần Hùng 02-09-2014 76
68. Chương 68 : Cuộc Tranh Dành Bốn Chiếc Ngọc Bôi 02-09-2014 84
69. Chương 69 : Anh Em Nghệ Thi Đoạt Hài Nhi 02-09-2014 81
70. Chương 70 : Văn Tử Ông Sợ Quỷ Chết Người 02-09-2014 83
71. Chương 71 : Thang Bái Mưu Cao Đoạt Ngọc Bôi 02-09-2014 86
72. Chương 72 : Điền Quy Nông Đại Chiến Đồng Hoài Đạo 02-09-2014 85
73. Chương 73 : Điền Quy Nông Đại Chiến Quần Hùng 02-09-2014 93
74. Chương 74 : Vô Ảnh Ngân Châm Cực Kỳ Hiểm Độc 02-09-2014 83
75. Chương 75 : Hồ Lang Chém Gảy Thục Đồng Cân 02-09-2014 79
76. Chương 76 : Viên Tử Y Vu Hảm Thang Bái 02-09-2014 85
77. Chương 77 : Trình Linh Tố Diệu Kế Thoát Hang Hùm 02-09-2014 82
78. Chương 78 : Người Đâu Giống Hệt Phúc An Khang 02-09-2014 83
79. Chương 79 : Hồ Phỉ Đả Bại Thập Bát Cao Thủ 02-09-2014 87
80. Chương 80 : Trình Linh Tố Gặp Độc Thủ Thần Kiêu 02-09-2014 84
81. Chương 81 : Thử Chất Độc Trên Tay Đệ Tử 02-09-2014 94
82. Chương 82 : Trình Linh Tố Xả Thân Cứu Nghĩa Huynh 02-09-2014 87
83. Chương 83 : Trên Phần Mộ Nam Lan Xuất Hiện 02-09-2014 103
84. Chương 84 : Hồ Thiếu Gia Bị Địch Bao Vây 05-09-2014 209
Bình luận truyện

Phi Hồ Ngoại Truyện

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung