Phượng Vu Cửu Thiên

Phượng Vu Cửu Thiên

Mới nhất - Chương 117

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 3 phiếu

Phượng Minh đã chết.
Ngay cả cậu cũng không ngờ sinh mệnh mình lại ngắn ngủi như thế.
Phương Minh vì cứu một đứa trẻ khỏi bị xe tải đâm mà chết, hồn lìa khỏi xác, vượt qua cánh cửa thời không nhập vào xác của một người vừa mới chết. Chuyến du hành vượt thời không đã đưa Phượng Minh đi một quãng đường thật dài, tới tận thời đại thập nhất quốc phân tranh, và người mà hồn Phượng Minh nhập vào lại là thái tử của Tây Lôi quốc.
Ây, làm thái tử được người người cung phụng so với làm một tên dân thường cơ hồ tốt hơn nhiều, hehe. Er, nhưng mà tại sao trên người tên thái tử này lại có nhiều dấu vết đáng xí hổ thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn bị người ngược đãi?...
Phượng Minh gặp và yêu Dung Điềm - thái tử thực sự của Tây Lôi, cũng là quốc vương Tây Lôi sau này, từng bước giúp Dung Điềm hoàn thành mộng thống nhất thập nhất quốc. Nhưng, cuộc sống của bé Minh có phải thập phần suôn sẻ, thập phần hạnh phúc? Hắn có thể an an ổn ổn làm một tiểu thụ bên cạnh Tây Lôi vương?

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Q.1 - Chương 1 07-09-2014 159
2. Chương 2 : Q.1 - Chương 2 08-09-2014 108
3. Chương 3 : Q.1 - Chương 3 08-09-2014 115
4. Chương 4 : Q.1 - Chương 4 08-09-2014 97
5. Chương 5 : Q.1 - Chương 5 08-09-2014 88
6. Chương 6 : Q.1 - Chương 6 08-09-2014 87
7. Chương 7 : Q.1 - Chương 7 08-09-2014 86
8. Chương 8 : Q.1 - Chương 8 08-09-2014 89
9. Chương 9 : Q.1 - Chương 9 08-09-2014 77
10. Chương 10 : Q.1 - Chương 10 08-09-2014 79
11. Chương 11 : Q.1 - Chương 11 08-09-2014 83
12. Chương 12 : Q.1 - Chương 12 08-09-2014 79
13. Chương 13 : Q.1 - Chương 13 08-09-2014 77
14. Chương 14 : Q.1 - Chương 14 08-09-2014 86
15. Chương 15 : Q.1 - Chương 15 08-09-2014 82
16. Chương 16 : Q.1 - Chương 16 08-09-2014 89
17. Chương 17 : Q.1 - Chương 17 08-09-2014 87
18. Chương 18 : Q.1 - Chương 18 08-09-2014 84
19. Chương 19 : Q.1 - Chương 19 08-09-2014 91
20. Chương 20 08-09-2014 81
21. Chương 21 : Q.1 - Chương 21 08-09-2014 78
22. Chương 22 08-09-2014 76
23. Chương 23 : Q.1 - Chương 23 08-09-2014 96
24. Chương 24 : Q.2 - Chương 1 08-09-2014 84
25. Chương 25 : Q.2 - Chương 2 08-09-2014 108
26. Chương 26 : Q.2 - Chương 3 08-09-2014 84
27. Chương 27 : Q.2 - Chương 4 08-09-2014 87
28. Chương 28 : Q.2 - Chương 5 08-09-2014 83
29. Chương 29 : Q.2 - Chương 6 08-09-2014 85
30. Chương 30 : Q.2 - Chương 7 08-09-2014 88
31. Chương 31 : Q.2 - Chương 8 08-09-2014 94
32. Chương 32 : Q.2 - Chương 9 08-09-2014 84
33. Chương 10 08-09-2014 82
34. Chương 34 : Q.2 - Chương 11 08-09-2014 89
35. Chương 35 : Q.2 - Chương 12 08-09-2014 89
36. Chương 36 : Q.2 - Chương 13 08-09-2014 91
37. Chương 37 : Q.2 - Chương 14 08-09-2014 84
38. Chương 38 : Q.2 - Chương 15 08-09-2014 83
39. Chương 39 : Q.2 - Chương 16 08-09-2014 88
40. Chương 40 : Q.2 - Chương 17 08-09-2014 82
41. Chương 18 05-09-2014 75
42. Chương 42 : Q.2 - Chương 19 08-09-2014 85
43. Chương 43 : Q.2 - Chương 20 08-09-2014 75
44. Chương 44 : Q.2 - Chương 21 08-09-2014 79
45. Chương 45 : Q.2 - Chương 22 08-09-2014 83
46. Chương 46 : Q.2 - Chương 23 08-09-2014 80
47. Chương 47 : Q.2 - Chương 24 08-09-2014 75
48. Chương 25 08-09-2014 79
49. Chương 49 : Q.2 - Chương 26 08-09-2014 78
50. Chương 1 08-09-2014 75
51. Chương 51 : Q.3 - Chương 2 08-09-2014 76
52. Chương 52 : Q.3 - Chương 3 08-09-2014 90
53. Chương 53 : Q.3 - Chương 4 08-09-2014 99
54. Chương 54 : Q.3 - Chương 5 08-09-2014 91
55. Chương 55 : Q.3 - Chương 6 08-09-2014 75
56. Chương 56 : Q.3 - Chương 7 08-09-2014 79
57. Chương 57 : Q.3 - Chương 8 08-09-2014 73
58. Chương 58 : Q.3 - Chương 9 08-09-2014 72
59. Chương 59 : Q.3 - Chương 10 08-09-2014 67
60. Chương 60 : Q.3 - Chương 11 08-09-2014 74
61. Chương 61 : Q.3 - Chương 12 08-09-2014 82
62. Chương 62 : Q.3 - Chương 13 08-09-2014 82
63. Chương 63 : Q.4 - Chương 1 08-09-2014 77
64. Chương 64 : Q.4 - Chương 2 08-09-2014 77
65. Chương 65 : Q.4 - Chương 3 08-09-2014 97
66. Chương 66 : Q.4 - Chương 4 08-09-2014 82
67. Chương 67 : Q.4 - Chương 5 08-09-2014 86
68. Chương 68 : Q.4 - Chương 6 08-09-2014 88
69. Chương 69 : Q.4 - Chương 7 08-09-2014 88
70. Chương 70 : Q.4 - Chương 8 08-09-2014 82
71. Chương 71 : Q.4 - Chương 9 08-09-2014 80
72. Chương 72 : Q.4 - Chương 10 08-09-2014 90
73. Chương 73 : Q.4 - Chương 11 08-09-2014 99
74. Chương 74 : Q.4 - Chương 12 08-09-2014 76
75. Chương 75 : Phiên Ngoại 32 Kế Sách 08-09-2014 124
76. Chương 76 : Q.5 - Chương 1 08-09-2014 84
77. Chương 77 : Q.5 - Chương 2 08-09-2014 84
78. Chương 78 : Q.5 - Chương 3 08-09-2014 76
79. Chương 79 : Q.5 - Chương 4 08-09-2014 86
80. Chương 80 : Q.5 - Chương 5 08-09-2014 81
81. Chương 81 : Q.5 - Chương 6 08-09-2014 76
82. Chương 82 : Q.5 - Chương 7 08-09-2014 75
83. Chương 83 : Q.5 - Chương 8 08-09-2014 71
84. Chương 84 : Q.5 - Chương 9 08-09-2014 81
85. Chương 85 : Q.5 - Chương 10 08-09-2014 79
86. Chương 86 : Q.5 - Chương 11 08-09-2014 80
87. Chương 87 : Q.5 - Chương 12 08-09-2014 74
88. Chương 88 : Q.5 - Chương 13 08-09-2014 84
89. Chương 89 : Q.5 - Chương 14 08-09-2014 74
90. Chương 90 : Q.5 - Chương 15 08-09-2014 76
91. Chương 91 : Q.5 - Chương 16 08-09-2014 74
92. Chương 92 : Q.5 - Chương 17 08-09-2014 78
93. Chương 93 : Q.5 - Chương 18 08-09-2014 78
94. Chương 94 : Q.5 - Chương 19 08-09-2014 74
95. Chương 95 : Q.5 - Chương 20 08-09-2014 72
96. Chương 96 : Q.5 - Chương 21 08-09-2014 71
97. Chương 97 : Q.5 - Chương 22 08-09-2014 73
98. Chương 98 : Q.5 - Chương 23 08-09-2014 72
99. Chương 99 : Q.6 - Chương 1 08-09-2014 72
100. Chương 100 : Q.6 - Chương 2 08-09-2014 84
101. Chương 101 : Q.6 - Chương 3 08-09-2014 76
102. Chương 102 : Q.6 - Chương 4 08-09-2014 85
103. Chương 103 : Q.6 - Chương 5 08-09-2014 91
104. Chương 104 : Q.6 - Chương 6 08-09-2014 72
105. Chương 105 : Q.6 - Chương 7 08-09-2014 85
106. Chương 106 : Q.6 - Chương 8 08-09-2014 80
107. Chương 107 : Q.6 - Chương 9 08-09-2014 72
108. Chương 108 : Q.6 - Chương 10 08-09-2014 73
109. Chương 109 : Q.6 - Chương 11 08-09-2014 87
110. Chương 110 : Q.6 - Chương 12 08-09-2014 91
111. Chương 111 : Q.6 - Chương 13 08-09-2014 72
112. Chương 112 : Q.6 - Chương 14 08-09-2014 74
113. Chương 113 : Q.6 - Chương 15 08-09-2014 92
114. Chương 114 : Q.6 - Chương 16 08-09-2014 88
115. Chương 115 : Q.6 - Chương 17 08-09-2014 86
116. Chương 116 : Q.6 - Chương 18 09-09-2014 105
117. Chương 19.1 07-09-2014 197
Bình luận truyện

Phượng Vu Cửu Thiên

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung