Sát Thủ Kiếm Vương

Sát Thủ Kiếm Vương

Mới nhất - Chương 55

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tóm tắt nội dung truyện Sát Thủ Kiếm Vương:

Mắc mưu thâm, anh hùng rơi lệ Lụy chữ tình, huynh đệ phân ly Long Kiếm oai, ngờ đâu mang họa Mỹ nhân sao bụng dạ hồ ly Chốn giang hồ, võ lâm phi nghĩa Sa hang hùm chưa hẳn sầu bi Thấu thiên sơn, oan hồn huynh đệ Hư thực thực , nào rõ thị phi ...
Tống Hà Giang mưu mô, mê kim lượng hơn tính mạng. Kha Bạc Kim trọng tín, thích la cà tửu lầu. Lâm Thành Tử lười biếng, nổi danh đạo chích do thuật khinh công có một không hai. Mộng Đình Hoa chung tình, sẵn sàng lấy đi đôi tròng mắt của kẻ nam nhân nào dám ghẹo bướm trêu hoa nhưng lại tôn thờ đôi mắt của Lãnh Nhật Phong, người kiếm khách khảng khái nổi danh giang hồ với ngoại hiệu Long kiếm. Ngũ Long nhất Phụng mỗi người mỗi tính nhưng lại thương trọng nhau như thủ túc.
Vì muốn cứu người trong mộng, Long kiếm đã cùng các huynh đệ đi đến miền Tây Vực, xâm nhập Huyền Cung nhằm lấy Ngọc Tỷ về lại Trung Nguyên theo như thỏa ước với các nhân vật lãnh đạo của "Võ Lâm Vị Nghĩa".
Ngọc Tỷ chưa thấy nhưng xác Mộng cô nương và Kim đại hiệp đã để lại tại Quỷ Đầu Quan, Tống Hà Giang cũng không khá hơn ....Kẻ nào đã ra tay độc ác ? Long kiếm sao lại không thể bảo vệ các huynh muội đã phần nào vì mình mà đi vào cửa tử ...Máu lại nhuộm đỏ võ lâm giang hồ ..

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Thần Kiếm Giang Đông 01-09-2014 125
2. Chương 2 : Mộng Đình Hoa - Tống Hàn Giang 02-09-2014 108
3. Chương 3 : Hảo Hớn Trong Kỹ Lâu 01-09-2014 101
4. Chương 4 : Truy Tìm Bóng Nhạn 31-08-2014 106
5. Chương 5 : Chạm Trán Tại Quỷ Đầu Quan 02-09-2014 103
6. Chương 6 : Tây Vực Huyền Cung 31-08-2014 80
7. Chương 7 : Hư Thực Bất Minh 31-08-2014 88
8. Chương 8 : Uy Vũ Anh Hùng 31-08-2014 83
9. Chương 9 : Long Kiếm Địch Khoái Đao - Anh Hùng Tương Ngộ 03-09-2014 87
10. Chương 10 : Uất Hận Quỷ Đầu Quan 01-09-2014 82
11. Chương 11 : Anh Hùng Rơi Lệ 31-08-2014 77
12. Chương 12 : Dạ Quân Tử - Tình Nữ Nhân 02-09-2014 86
13. Chương 13 : Sát Thủ Kiếm Vương 01-09-2014 88
14. Chương 14 : Nặng Tình Nợ Oan 31-08-2014 81
15. Chương 15 : Xảo Quân Tử - Kế Mỹ Nhân 02-09-2014 84
16. Chương 16 : Hà Tổ Tổ 30-08-2014 87
17. Chương 17 : Tình Hay Hận 30-08-2014 85
18. Chương 18 : Đại Náo Thiếu Lâm Tự 01-09-2014 88
19. Chương 19 : Mưu Đồ Hoạn Quan 31-08-2014 81
20. Chương 20 : Trở Lại Nguyệt Lâu 01-09-2014 85
21. Chương 21 : Kỳ Nữ Vô Tình Quân Tử Hận 02-09-2014 83
22. Chương 22 : Tình Muộn 30-08-2014 82
23. Chương 23 : Trường Giang Dậy Sóng 02-09-2014 85
24. Chương 24 : Huyết Hận Kiếm 31-08-2014 85
25. Chương 25 : Hiện Tại Mông Lung 01-09-2014 86
26. Chương 26 : Cạm Bẫy Mỹ Nhân 31-08-2014 86
27. Chương 27 : Ý Kiếm Tĩnh Thần 31-08-2014 86
28. Chương 28 : Tình Thù Nan Giải 31-08-2014 82
29. Chương 29 : Sát Nhân Tử Kiếm 31-08-2014 81
30. Chương 30 : Vì Hận Hay Vì Tình 01-09-2014 81
31. Chương 31 : Càng Hận Càng Yêu 31-08-2014 84
32. Chương 32 : Tri Diện Hoài Nhân 31-08-2014 87
33. Chương 33 : Nợ Tình Xin Trả Cho Ai 02-09-2014 86
34. Chương 34 : Ngọc Diện Tâm Hồ 31-08-2014 84
35. Chương 35 : Đoạn Hồn Cốc 30-08-2014 86
36. Chương 36 : Đa Sầu Mỹ Phụ Hoàng Phủ Ngọc 02-09-2014 85
37. Chương 37 : Anh Hùng Vì Nghĩa 31-08-2014 85
38. Chương 38 : Kiếm Môn Tuyệt Tích 01-09-2014 84
39. Chương 39 : Hắc Mộc Nhai 30-08-2014 87
40. Chương 40 : Mông Diện Thần Nữ 31-08-2014 86
41. Chương 41 : Bướm Hoa Tao Ngộ - Vô Minh Thần Công 02-09-2014 99
42. Chương 42 : Bá Nhân Chết Bởi Mơ Hồ 02-09-2014 91
43. Chương 43 : Giảo Ngôn Luận Lý 31-08-2014 92
44. Chương 44 : Một Người Đổi Một Mạng 02-09-2014 78
45. Chương 45 : Ân Đền Oán Trả 31-08-2014 84
46. Chương 46 : Tình A Tú, Ý Nhật Phong 02-09-2014 81
47. Chương 47 : Hiểm Họa Không Lường 01-09-2014 78
48. Chương 48 : Giai Nhân Và Rắn Độc 01-09-2014 80
49. Chương 49 : Tình Hận Tiên Thu 31-08-2014 81
50. Chương 50 : Thần Nữ Nương Nương 01-09-2014 80
51. Chương 51 : Uy Vũ Vô Minh 31-08-2014 83
52. Chương 52 : Kẻ Dương Gian, Người A Tỳ 02-09-2014 80
53. Chương 53 : Ma Công Loạn Thần 31-08-2014 81
54. Chương 54 : Thần Kiếm Nhất Chiêu 01-09-2014 93
55. Chương 55 : Thay Cho Đoạn Kết 31-08-2014 159
Bình luận truyện

Sát Thủ Kiếm Vương

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung