Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Mới nhất - Chương 8

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Một cái tay mơ dựa vào biến dị năng lực tay trái xông xáo chuyện xưa, có kỳ trân cổ chơi, có văn vật chữ vẽ, có siêu tuyệt giám thưởng, có khó lường y thuật, cũng có đánh cuộc thạch nhịp tim, cũng có nhi nữ tình trường! Phong ba khởi, thao vạn trượng!Hoàng kim tả thủ, mị lực cuộc sống...Đón đọc Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ các bạn nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
Bình luận truyện

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung