Sửu Hoàng

Sửu Hoàng

Mới nhất - Chương 34

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện Sửu Hoàng của tác giả Dịch Nhân Bắc thuộc thể loại tiểu thuyết đam mỹ cổ trang, thâm cung nội chiến, quan lại tranh đấu, nhất thụ nhất công....Truyện nói về Trương Bình tự cho mình là một thiên tài võ học.

Năm nửa tuổi, y có thể đem toàn bộ những thứ không vừa mắt ở xung quanh đá xuống giường, cho dù những thứ bị y đá văng là chăn bông do đại ca, nhị ca, đại tỷ đem đến.

Đến năm 1 tuổi, y đã có thể đánh người, đánh cha y khiến mỗi lần ông muốn ôm y, hai tay đều khổ sở giữ chặt lấy. Nhưng không sao, y còn có hai chân.

Đến năm 2 tuổi, y bất cẩn để con gà mái đẻ trứng của nhà rơi vào lu nước. Vì thế y học tập cổ nhân đập lu cứu kê. Có điều kẻ khác chỉ cần dùng đá đập vỡ, y lại tha cán bột ra giả làm đại đao chém một nhát.s

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 18-07-2016 29
2. Chương 2 18-07-2016 20
3. Chương 3 18-07-2016 21
4. Chương 4 18-07-2016 21
5. Chương 5 18-07-2016 20
6. Chương 6 18-07-2016 30
7. Chương 7 18-07-2016 22
8. Chương 8 18-07-2016 22
9. Chương 9 18-07-2016 22
10. Chương 10 18-07-2016 21
11. Chương 11 18-07-2016 21
12. Chương 12 18-07-2016 21
13. Chương 13 18-07-2016 20
14. Chương 14 18-07-2016 20
15. Chương 15 18-07-2016 24
16. Chương 16 18-07-2016 20
17. Chương 17 18-07-2016 21
18. Chương 18 18-07-2016 20
19. Chương 19 18-07-2016 20
20. Chương 20 18-07-2016 26
21. Chương 21 18-07-2016 21
22. Chương 22 18-07-2016 20
23. Chương 23 18-07-2016 19
24. Chương 24 18-07-2016 29
25. Chương 25 18-07-2016 27
26. Chương 26 18-07-2016 21
27. Chương 27 18-07-2016 20
28. Chương 28 18-07-2016 21
29. Chương 29 18-07-2016 20
30. Chương 30 18-07-2016 29
31. Chương 31 : Phiên Ngoại 1 18-07-2016 23
32. Chương 32 : Phiên Ngoại 2 18-07-2016 18
33. Chương 33 : Phiên Ngoại 4 18-07-2016 31
34. Chương 34 : Phiên Ngoại 5 18-07-2016 102
Bình luận truyện

Sửu Hoàng

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung