Tế Điên Hòa Thượng

Tế Điên Hòa Thượng

Mới nhất - Chương 120

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tế Điên Hòa Thượng là tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc, thuộc loại huyền huyễn hay, kể lại sự tích một vị thiền sư thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống (khoảng 1150-1209) tại vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Cuộc sống của vị thiền sư này có nhiều điều kỳ bí khác đời và cũng khác với đời sống tu hành của Tăng chúng đương thời. Tính tình ông cuồng phóng, thích rượu, thích thịt, người đời gọi ông là "Tế Điên", nhưng ông lại là người rất "tỉnh", từ bi và ưa giúp đời.

Chuyện về cuộc đời của hòa thượng Tế Điên được dân chúng tô đắp thêm nhiều điều kỳ bí, sau được sưu tập, gọt giũa thành tác phẩm "Tế Điên Hoạt Phật" hay còn gọi là truyện "Tế Điên hòa thượng".

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Tiết Đại Sứ Lạy Phật Xin Con Chân La Hán Đầu Thai Cứu Thế 13-01-2016 100
2. Chương 2 : Đổng Sĩ Hoằng Đợ Con Chôn Mẹ Hoạt La Hán Cứu Nạn Người Hiền. 13-01-2016 60
3. Chương 3 : Ở Triệu Gia Thi Thiền Cơ Trị Bệnh Ngầm Cứu Người Nói Phật Pháp Linh Cơ 13-01-2016 61
4. Chương 4 13-01-2016 129
5. Chương 5 18-01-2016 57
6. Chương 6 18-01-2016 68
7. Chương 7 18-01-2016 50
8. Chương 8 18-01-2016 49
9. Chương 9 18-01-2016 55
10. Chương 10 18-01-2016 50
11. Chương 11 18-01-2016 50
12. Chương 12 18-01-2016 50
13. Chương 13 18-01-2016 63
14. Chương 14 18-01-2016 90
15. Chương 15 21-01-2016 54
16. Chương 16 21-01-2016 56
17. Chương 17 21-01-2016 44
18. Chương 18 21-01-2016 46
19. Chương 19 21-01-2016 46
20. Chương 20 21-01-2016 46
21. Chương 21 21-01-2016 47
22. Chương 22 21-01-2016 47
23. Chương 23 21-01-2016 47
24. Chương 24 21-01-2016 49
25. Chương 25 21-01-2016 45
26. Chương 26 21-01-2016 44
27. Chương 27 21-01-2016 45
28. Chương 28 21-01-2016 48
29. Chương 29 21-01-2016 47
30. Chương 30 21-01-2016 48
31. Chương 31 21-01-2016 55
32. Chương 32 21-01-2016 55
33. Chương 33 21-01-2016 124
34. Chương 34 25-01-2016 51
35. Chương 35 25-01-2016 53
36. Chương 36 25-01-2016 45
37. Chương 37 25-01-2016 44
38. Chương 38 25-01-2016 49
39. Chương 39 25-01-2016 44
40. Chương 40 25-01-2016 48
41. Chương 41 25-01-2016 48
42. Chương 42 25-01-2016 48
43. Chương 43 25-01-2016 46
44. Chương 44 25-01-2016 55
45. Chương 45 25-01-2016 47
46. Chương 46 25-01-2016 48
47. Chương 47 25-01-2016 50
48. Chương 48 25-01-2016 52
49. Chương 49 25-01-2016 45
50. Chương 50 25-01-2016 44
51. Chương 51 25-01-2016 48
52. Chương 52 25-01-2016 47
53. Chương 53 25-01-2016 47
54. Chương 54 25-01-2016 47
55. Chương 55 25-01-2016 45
56. Chương 56 25-01-2016 52
57. Chương 57 25-01-2016 48
58. Chương 58 25-01-2016 45
59. Chương 59 25-01-2016 42
60. Chương 60 25-01-2016 43
61. Chương 61 25-01-2016 46
62. Chương 62 25-01-2016 46
63. Chương 63 25-01-2016 45
64. Chương 64 : Lý Bình Thương Bạn Thỉnh Tế Công Mã Tịnh Bắt Gian Chùa Tỳ Lô 25-01-2016 46
65. Chương 65 : Luật Lịnh Quỷ Bắt Yêu Nhà Vương Viên Ngoại Tế Thiền Sư Trị Cáo Ở Chùa Tỳ Lô 25-01-2016 41
66. Chương 66 : Cầu Ngọa Hồ, Dâm Tặc Giết Hòa Thượng Khánh Phong Đồn, Tế Diên Cứu Văn Sinh 25-01-2016 44
67. Chương 67 : Hai Ban Đầu Đói Khát Đi Tìm Hòa Thượng Hai Hào Kiệt Quán Rượu Năn Nỉ Tế Công 25-01-2016 42
68. Chương 68 : Xem Thơ Dặn, Thám Dọ Triệu Gia Lầu Gặp Nạn Phụ, Anh Hùng Tâm Trắc Ẩn 25-01-2016 45
69. Chương 69 : Tiền Tâm Thắng Đêm Tối Trộm Bạc Tang Thánh Thủ Viên Ngầm Dọ Triệu Gia Lầu 25-01-2016 44
70. Chương 70 : Thấy Gái Đẹp, Dâm Tặc Mời Tri Kỷ Gặp Cố Tri, Ba Tên Giặc Hái Hoa 25-01-2016 45
71. Chương 71 : Vâng Lệnh Thầy, Anh Hùng Xu Cát Tỵ Hung Hoa Vân Long Ném Phiêu Cố Hại Ba Bạn 25-01-2016 45
72. Chương 72 : Trấn Bát Phương Tức Giận Tìm Trương Vinh Càn Khôn Thử Đánh Phiêu Hại Dương Minh 25-01-2016 46
73. Chương 73 : Trong Rừng Liễu, Tế Công Kinh Dâm Tặc Quán Rượu Nghèo, Ban Đầu Gặp Thánh Tăng 25-01-2016 45
74. Chương 74 : Thi Phép Phật Giỡn Đùa Hào Kiệt Dương Lôi Trần Lại Gặp (Dâm) Tặc Nhân 25-01-2016 43
75. Chương 75 : Mãnh Hán Nghe Xúi Tìm Huỳnh Vân Nghĩa Sĩ Đọc Thơ Nhận Lục Thông 25-01-2016 43
76. Chương 76 : Bồng Lai Quán, Bốn Anh Hùng Trò Chuyện Tại Rừng Sâu, Mãn Hán Bị Nhát Hù 25-01-2016 45
77. Chương 77 : Tiệm Đức Hưng, Ban Đầu Gặp Hung Tăng Quán Bồng Lai, Tế Điên Tìm Dam Tặc 25-01-2016 44
78. Chương 78 : Mất Công Văn, Sài, Đỗ Bị Còng Thát Lời Giả Tế Công Đầu Án 25-01-2016 43
79. Chương 79 : Huyện Long Du Ngày Phá Luôn Ba Án Nhị Long Cư Đùa Cợt Kẻ Hung Tàn 25-01-2016 43
80. Chương 80 : Nghe Nói Xóc Nổi Giận Đánh Hòa Thượng Nghiệm Tử Thi Hung Phạm Khai Sự Tình 25-01-2016 44
81. Chương 81 : Xem Di Thư, Quan Huyện Phục Thánh Tăng Rượt Tử Thi, Giữa Đường Gặp Ban Đầu 25-01-2016 44
82. Chương 82 : Tế Điên Tiệm Rượu Đánh Tặc Nhân Từ Phái Quán Trọ Gặp Bạn Cũ 25-01-2016 47
83. Chương 83 : Tiểu Thần Phi Đang Đêm Giết Khai Phong Quỷ Tế Thiền Sư Đùa Giỡn Bắt Tặc Nhân 25-01-2016 42
84. Chương 84 : Trần Huyền Lượng Bắt Yêu Chùa Thiết Phật Mã Huyền Thông Đi Đường Gặp Tế Điên 25-01-2016 42
85. Chương 85 25-01-2016 44
86. Chương 86 25-01-2016 45
87. Chương 87 25-01-2016 42
88. Chương 88 25-01-2016 42
89. Chương 89 25-01-2016 44
90. Chương 90 25-01-2016 45
91. Chương 91 25-01-2016 47
92. Chương 92 25-01-2016 43
93. Chương 93 25-01-2016 43
94. Chương 94 25-01-2016 45
95. Chương 95 25-01-2016 44
96. Chương 96 25-01-2016 42
97. Chương 97 25-01-2016 44
98. Chương 98 25-01-2016 42
99. Chương 99 25-01-2016 45
100. Chương 100 25-01-2016 45
101. Chương 101 25-01-2016 42
102. Chương 102 25-01-2016 43
103. Chương 103 25-01-2016 43
104. Chương 104 25-01-2016 45
105. Chương 105 25-01-2016 42
106. Chương 106 25-01-2016 43
107. Chương 107 25-01-2016 45
108. Chương 108 25-01-2016 46
109. Chương 109 25-01-2016 46
110. Chương 110 25-01-2016 46
111. Chương 111 25-01-2016 48
112. Chương 112 25-01-2016 46
113. Chương 113 25-01-2016 48
114. Chương 114 25-01-2016 45
115. Chương 115 25-01-2016 48
116. Chương 116 25-01-2016 46
117. Chương 117 25-01-2016 46
118. Chương 118 25-01-2016 57
119. Chương 119 25-01-2016 58
120. Chương 120 25-01-2016 211
Bình luận truyện

Tế Điên Hòa Thượng

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung