Thạch Phong Thành

Thạch Phong Thành

Mới nhất - Chương 39

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Giới thiệu truyện Thạch Phong Thành:

Những tiếng mưa gào gió rú và chốc chốc là những tia chớp giật rạch ngang bầu trời đen, tất cả là những biểu hiện của cao xanh đang cơn thịnh nộ lôi đình.Và cơn thịnh nộ của thiên hầu như là đạt đến đỉnh điểm khi vào cuối những tia chớp lóa là những tiếng sấm nổ, tạo thành những tiếng chấn động hãi hùng đến kinh thiên động địa.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Đất Trời Phẫn Nộ Cảnh Thương Tâm - Huynh Đệ Tương Tàn Mưu Tối Độc 07-09-2014 189
2. Chương 2 : Công Phu Tà Độc Diệt Cao Tăng - Mục Đích Bất Công Chuyển Ý Niệm 08-09-2014 148
3. Chương 3 : Vận Số Không May Đeo Đuổi Mãi - Thảm Trạng Kinh Hoàng Vấy Phi Ưng 08-09-2014 141
4. Chương 4 : Điều Bí Ẩn Từ Thạch Phong Thành - Vô Tình Được Truyền Thụ Công Phu 08-09-2014 144
5. Chương 5 : Kế Phân Khai 08-09-2014 110
6. Chương 6 : Tiếp Nhận Tâm Pháp Học Huyệt Đạo - Vô Tình Ứng Dụng, Giải Nguy Nan 08-09-2014 130
7. Chương 7 : Luyện Dịch Cân Phát Hiện Sự Lạ - Sau Hắc Sát Lại Đến Bắc Cương 08-09-2014 129
8. Chương 8 : Khác Chủ Trương Cao Nhân Đối Chọi - Hiện Tượng Lạ Phát Bởi Dịch Cân 08-09-2014 118
9. Chương 9 : Đề Xuất Hai Điều 08-09-2014 107
10. Chương 10 : Giữa Long Đàm Hung Nhân Xuất Hiện - Tiêu Minh Chủ Thu Nhận Truyền Nhân 08-09-2014 125
11. Chương 11 : Nhờ Dịch Cân Nội Công Tăng Tiến - Giữa Đêm Trường Hội Ngộ Quái Nhân 08-09-2014 117
12. Chương 12 : Quái Nhân Bày Kế Biết Thực Hư - Kỳ Hải Y Lời Thử Minh Chủ 08-09-2014 142
13. Chương 13 : Bị Truy Sát Kỳ Hải Lâm Nạn - Số Vẫn Còn Nên Gặp Ân Nhân 08-09-2014 126
14. Chương 14 : Nhân Gian Khó Có Người Hào Hiệp - Đã Chăm Sóc Lại Truyền Chưởng Công 08-09-2014 126
15. Chương 15 : Đến Quỷ Cốt Tìm Quỷ Y Tử - Những Kinh Biến Theo Đó Nảy Sinh 08-09-2014 122
16. Chương 16 : Qua Sóng Gió Mọi Người Hiệp Nghị - Vì Lợi Chung Trao Truyền Công Phu 08-09-2014 124
17. Chương 17 : Khai Truyền Nội Công Phương Cách Lạ - Tiếp Nhận Công Phu Càng Lạ Hơn 08-09-2014 130
18. Chương 18 : Vì Chủ Nhân Tận Trung Đến Chết - Giữa Hiểm Cảnh Vẫn Truyền Công Phu 08-09-2014 136
19. Chương 19 : Sau Thảm Trạng Thanh Long Xuất Hiện - Hết Thanh Long Đến Cái Bang 08-09-2014 130
20. Chương 20 : Thế Cuộc Xoay Vần Đầy Bí Mật - Chính Tà Lẫn Lộn Tạo Nghi Nan 08-09-2014 127
21. Chương 21 : Kẻ Không Mong Bất Ngờ Hội Ngộ - Người Ngỡ Chết An Tường Hiện Thân 08-09-2014 120
22. Chương 22 : Ỷ Tài Cao Sa Vào Trận Thế - Thấu Huyền Vi Tâm Tính Đổi Thay 08-09-2014 117
23. Chương 23 : Trước Người Ngọc Bộc Lộ Ẩn Tình - Chạm Cao Thạch Rõ Người Bắc Cương 08-09-2014 128
24. Chương 24 : Bắc Cương Lão Tổ Bỗng Xuất Hiện - Kỳ Hải Đại Bại Dụng Cơ Mưu 08-09-2014 122
25. Chương 25 : Dùng Kỳ Mưu Lập Thành Kỳ Môn - Vật Và Người Trong Hai Chọn Một 08-09-2014 129
26. Chương 26 : Mất Chi Thược Vẫn Đến Cổ Thành - Hé Chút Một Từng Điều Bí Ẩn 08-09-2014 119
27. Chương 27 : Vì Sự Thế Chính Tà Thỏa Thuận - Bởi Diễn Biến Chính Tà Phân Tranh 08-09-2014 118
28. Chương 28 : Nhờ Thông Tuệ Phanh Phui Bí Ẩn - Lộ Dã Tâm Xuất Lộ U Hồn 08-09-2014 119
29. Chương 29 : Ngỡ Phải Chết Không Ngờ Được Sống - Hiểu Hỗn Mang Phát Hiện Sinh Cơ 08-09-2014 114
30. Chương 30 : Dùng Tín Phù Buông Lời Hiệu Triệu - Hồng Hoang Vô Cực Khởi Huyền Công 08-09-2014 131
31. Chương 31 : Bắc Cương Huyết Tẩy Thiếu Lâm Phái - La Hán Trận Vây Khốn Quần Ma 08-09-2014 130
32. Chương 32 : Lâm Nguy Cảnh Lại Gặp U Hồn - Âm Công Tà Đạo Thắng Phật Công 08-09-2014 123
33. Chương 33 : Chung Kẻ Thù Gác Bỏ Riêng Tư - Gặp Cái Bang Phân Minh Ân Oán 08-09-2014 125
34. Chương 34 : Cái Bang Lâm Họa Bởi U Hồn - Buông Tha Địch Nhân Vì Chữ Tín 08-09-2014 120
35. Chương 35 : Thanh Xuất Ư Lam Tà Thêm Tà - Trò Bại Hoại Đổi Công Dưỡng Dục 08-09-2014 127
36. Chương 36 : Vì Dã Tâm Thi Triển Thủ Thuật - Bởi Cảm Phục Tiết Lộ Đại Mưu 08-09-2014 120
37. Chương 37 : Huyết Chảy Thành Sông 08-09-2014 112
38. Chương 38 : Đạo Lý Vĩnh Hằng Chính Thắng Tà - Tủi Thân Phận Hồng Nhan Tìm Chết 07-09-2014 138
39. Chương 39 : Bách Niên Giao Lão - Sắt Cầm Phu Phụ 07-09-2014 238
Bình luận truyện

Thạch Phong Thành

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung