Thánh Vương

Thánh Vương

Mới nhất - Chương 1588

(Điểm: 7/10) - Số phiếu của truyện này: 33 phiếu

Thánh Giả lấy xương sống khởi động trong thiên đường chư thần! Vương Giả lấy lực lượng trấn áp trong địa ngục quần ma! Trong thiên địa, chỉ có Thánh Vương...!

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Bị Tình Mê Hoặc 10-09-2014 2066
2. Chương 2 : Nhân Họa Đắc Phúc 10-09-2014 661
3. Chương 3 : Thần Tượng Trấn Ngục Kính 10-09-2014 581
4. Chương 4 : Cảnh Giới Bạo Khí 10-09-2014 495
5. Chương 5 : Dương Gia Hội Nghị 10-09-2014 487
6. Chương 6 : Đối Chọi Gay Gắt 10-09-2014 491
7. Chương 7 : Tình Thiên Phích Lịch (Sấm Giữa Trời Quang) 10-09-2014 515
8. Chương 8 : Đại Hiển Thần Uy 10-09-2014 489
9. Chương 9 : Tài Trấn Bốn Phương 10-09-2014 476
10. Chương 10 : Ba Tháng Đánh Cược 10-09-2014 475
11. Chương 11 : Bất Bại Vương Quyền 10-09-2014 433
12. Chương 12 : Khí Công Tầng Sáu 10-09-2014 415
13. Chương 13 : Một Quyền Phá Kim Chung 10-09-2014 420
14. Chương 14 : Nữ Nhi Thành Chủ 10-09-2014 423
15. Chương 15 : Giải Độc 10-09-2014 437
16. Chương 16 : Rất Là Khiếp Sợ 10-09-2014 416
17. Chương 17 : Sự Nghiệp Thiên Thu 10-09-2014 411
18. Chương 18 : Hắc Thi Sơn Mạch 10-09-2014 402
19. Chương 19 : Săn Giết Ma Thú 10-09-2014 392
20. Chương 20 : Đại Chiến Thủy Viên 10-09-2014 407
21. Chương 21 : Đột Phá Tầng Bảy 10-09-2014 389
22. Chương 22 : Đại Phát Tài 10-09-2014 415
23. Chương 23 : Về Nhà 10-09-2014 427
24. Chương 24 : Dự Tiệc 10-09-2014 424
25. Chương 25 : Chống Lại Trần Gia 10-09-2014 400
26. Chương 26 : Ai Dám Ngăn Cản Ta 10-09-2014 411
27. Chương 27 : Thành Chủ Địch Ý 10-09-2014 421
28. Chương 28 : Hai Nhà Sống Mái Với Nhau 10-09-2014 411
29. Chương 29 : Đánh Tan Trần Gia 10-09-2014 379
30. Chương 30 : Một Người Diệt Ngàn Người 10-09-2014 395
31. Chương 31 : Xét Nhà 10-09-2014 415
32. Chương 32 : Thu Hoạch Chiến Quả 10-09-2014 406
33. Chương 33 : Môn Đồ Xuân Thu 10-09-2014 418
34. Chương 34 : Tứ Quý Kiếm Pháp 10-09-2014 405
35. Chương 35 : Đại Thiên Kính 10-09-2014 371
36. Chương 36 : Nửa Đường Đánh Lén 10-09-2014 385
37. Chương 37 : Đối Chiến Khí Tông 10-09-2014 401
38. Chương 38 : Khí Công Tầng 8 10-09-2014 398
39. Chương 39 : Đánh Chết Khí Tông 10-09-2014 416
40. Chương 40 : Bố Nghi Trận 10-09-2014 404
41. Chương 41 : Ba Tháng Sau 10-09-2014 395
42. Chương 42 : Kỳ Săn Bắn Mùa Thu Của Gia Tộc 10-09-2014 391
43. Chương 43 : Một Bạt Tai 10-09-2014 393
44. Chương 44 : Nguyên Lão Khiếp Sợ 10-09-2014 395
45. Chương 45 : Không Ai Có Thể Địch 10-09-2014 429
46. Chương 46 : Quy Củ Do Người Lập 10-09-2014 380
47. Chương 47 : Thống Nhất Gia Tộc 10-09-2014 399
48. Chương 48 : Cô Cô Gửi Thư 10-09-2014 399
49. Chương 49 : Truyền Công Cho Phụ Thân 10-09-2014 402
50. Chương 50 : Vân Trung Long 10-09-2014 409
51. Chương 51 : Thanh Niên Áo Xanh 10-09-2014 394
52. Chương 52 : Học Viện Hải Thần 10-09-2014 375
53. Chương 53 : Hải Dương Chi Tâm 10-09-2014 354
54. Chương 54 : Tiến Nhập Học Viện 10-09-2014 356
55. Chương 55 : Tung Tích Vân Hải Lam 10-09-2014 377
56. Chương 56 : Trữ Vật Giới Chỉ 10-09-2014 382
57. Chương 57 : Mã Tặc Hút Máu 10-09-2014 359
58. Chương 58 : Sở Thiên Ca 10-09-2014 345
59. Chương 59 : Gặp Lại Vân Hải Lam 10-09-2014 372
60. Chương 60 : Phản Kích Nhục Nhã 10-09-2014 366
61. Chương 61 : Cảnh Giới Khí Tông 10-09-2014 358
62. Chương 62 : Bí Mật Huyền Không Sơn 10-09-2014 363
63. Chương 63 : Thánh Vương Hội 10-09-2014 369
64. Chương 64 : Long Châu 10-09-2014 355
65. Chương 65 : Lâu Lan Cổ Thành 10-09-2014 374
66. Chương 66 : Toàn Thân Lông Đỏ 10-09-2014 356
67. Chương 67 : Bảo Tàng Mã Tặc (Thượng) 10-09-2014 355
68. Chương 68 : Bảo Tàng Mã Tặc (Hạ) 10-09-2014 363
69. Chương 69 : Đối Chiến Cảnh Giới Đoạt Mệnh 10-09-2014 343
70. Chương 70 : Lực Lượng Của 20 Viễn Cổ Cự Tượng 10-09-2014 352
71. Chương 71 : Toàn Bộ Tấn Chức 10-09-2014 349
72. Chương 72 : ??? 10-09-2014 349
73. Chương 73 : Đệ Tử Ngoại Viện 10-09-2014 348
74. Chương 74 : Hộ Pháp Cự Nhân 10-09-2014 332
75. Chương 75 : Cô Cô Dương Tố Tố 10-09-2014 333
76. Chương 76 : Thử Khí Công 10-09-2014 343
77. Chương 77 : Giảng Giải Về Đan Dược 10-09-2014 362
78. Chương 78 : Thánh Ma 10-09-2014 387
79. Chương 79 : Trùng Kích Cảnh Giới Đoạt Mệnh 10-09-2014 623
80. Chương 80 : Sinh Mệnh Chi Tuyền 10-09-2014 347
81. Chương 81 : Lại Gặp Sở Thiên Ca 10-09-2014 360
82. Chương 82 : Phát Hiện Đại Mộ 10-09-2014 370
83. Chương 83 : Thi Vương Ngàn Năm 10-09-2014 369
84. Chương 84 : Thiên Ca Tái Hiện 10-09-2014 353
85. Chương 85 : Kịch Đấu 10-09-2014 358
86. Chương 86 : Đánh Chết Sở Thiên Ca. (Thượng) 10-09-2014 329
87. Chương 87 : Đánh Chết Sở Thiên Ca (Hạ) 10-09-2014 324
88. Chương 88 : Giải Quyết Tốt Hậu Quả 10-09-2014 321
89. Chương 89 : Nuốt Sống Yêu Hạch 10-09-2014 329
90. Chương 90 : Tấn Chức Cảnh Giới Đoạt Mệnh 10-09-2014 318
91. Chương 91 : Ma Thần Phong Ấn 10-09-2014 335
92. Chương 92 : Thánh Học Đường 10-09-2014 333
93. Chương 93 : Làm Càn 10-09-2014 336
94. Chương 94 : Nghi Thức 10-09-2014 328
95. Chương 95 : Trở Thành Tinh Anh 10-09-2014 335
96. Chương 96 : Yến Đô Thống Nhất 10-09-2014 330
97. Chương 97 : Diễn Luyện Khí Trận 10-09-2014 334
98. Chương 98 : Khí Hạc Triệu Hoán 10-09-2014 316
99. Chương 99 : Học Viện Nhật Nguyệt 10-09-2014 334
100. Chương 100 : Phá Rối Cầu Hôn 10-09-2014 355
101. Chương 101 : Bách Hoa Thánh Nữ 10-09-2014 325
102. Chương 102 : Tiểu Càn Khôn Giới 10-09-2014 333
103. Chương 103 : Oan Gia Ngõ Hẹp 10-09-2014 328
104. Chương 104 : Phong Vân Nhị Tổ 10-09-2014 316
105. Chương 105 : Phong Ba Thu Đồ Đệ 10-09-2014 336
106. Chương 106 : Đoạt Mệnh Lần Thứ Hai 10-09-2014 322
107. Chương 107 : Thân Thể Lột Xác 10-09-2014 354
108. Chương 108 : Phòng Ngừa Chu Đáo 10-09-2014 335
109. Chương 109 : Hắc Hải Yêu Quật 10-09-2014 338
110. Chương 110 : Gặp Gỡ Hắc Giao 10-09-2014 367
111. Chương 111 : Một Đâm Tuyệt Thế 10-09-2014 345
112. Chương 112 : Liên Tục Đánh Chết 10-09-2014 334
113. Chương 113 : Quần Ma Loạn Vũ 10-09-2014 329
114. Chương 114 : Đánh Chết Năm Lần 10-09-2014 374
115. Chương 115 : Lại Một Huynh Đệ 10-09-2014 322
116. Chương 116 : Thiên Thần Hạ Phàm 10-09-2014 326
117. Chương 117 : Lửa Giận Của Tống Hải Sơn 10-09-2014 320
118. Chương 118 : Giáp Mặt Áp Bách 10-09-2014 318
119. Chương 119 : Gà Đất Chó Kiểng 10-09-2014 332
120. Chương 120 : Đầu Danh Trạng 10-09-2014 353
121. Chương 121 : Tưởng Ta Không Dám? 10-09-2014 318
122. Chương 122 : Về Nhà 10-09-2014 326
123. Chương 123 : Dương Chiến Đoạt Mệnh 10-09-2014 344
124. Chương 124 : Đại Yến Quần Thần 10-09-2014 351
125. Chương 125 : Xuân Thu Và Ảnh Độc 10-09-2014 333
126. Chương 126 : Lại Vào Hắc Thi Sơn Mạch 10-09-2014 349
127. Chương 127 : Trở Nên Mạnh Mẽ 10-09-2014 362
128. Chương 128 : Ma Quỷ Linh Thể 10-09-2014 323
129. Chương 129 : Ma Quỷ Nhập Thể 10-09-2014 358
130. Chương 130 : Bốn Lần Đoạt Mệnh 10-09-2014 356
131. Chương 131 : Thời Không Thiên Thi 10-09-2014 336
132. Chương 132 : Đệ Tử Hạch Tâm 10-09-2014 361
133. Chương 133 : Đại Lôi Âm Kiếm Thuật 10-09-2014 348
134. Chương 134 : Một Mâu Đánh Ba Người 10-09-2014 343
135. Chương 135 : Diêm Ma Quỷ Đế 10-09-2014 348
136. Chương 136 : Kim Nhân Phát Uy 10-09-2014 353
137. Chương 137 : Chư Thần Ấn Ký 10-09-2014 373
138. Chương 138 : Xuân Thu Thiếu Chủ 10-09-2014 344
139. Chương 139 : Hóa Thù Thành Bạn 10-09-2014 315
140. Chương 140 : Bốn Biển Đều Là Huynh Đệ 10-09-2014 340
141. Chương 141 : Quân Thiên Cừu Cầu Trợ 10-09-2014 347
142. Chương 142 : Ác Ma Tử Tước 10-09-2014 318
143. Chương 143 : Một Mình Đảm Đương 10-09-2014 292
144. Chương 144 : Giải Cứu Mọi Người 10-09-2014 335
145. Chương 145 : Lực Chiến Quần Ma 10-09-2014 364
146. Chương 146 : Kết Nghĩa Tứ Hải 10-09-2014 361
147. Chương 147 : Khổ Luyện Kiếm Thuật 10-09-2014 346
148. Chương 148 : Kỳ Duyên 10-09-2014 331
149. Chương 149 : Băng Phách Thần Kiếm 10-09-2014 344
150. Chương 150 : Hàng Phục Thần Kiếm 10-09-2014 332
151. Chương 151 : Già Thiên Minh 10-09-2014 359
152. Chương 152 : Thượng Cổ Kiếm Đạo 10-09-2014 352
153. Chương 153 : Bắt Hàn Ly 10-09-2014 351
154. Chương 154 : Tình Hình Cụ Thể 10-09-2014 318
155. Chương 155 : Gia Nhập Với Chúng Ta 10-09-2014 327
156. Chương 156 : Các Thế Lực 10-09-2014 331
157. Chương 157 : Tấn Chức Truyền Kỳ 10-09-2014 340
158. Chương 158 : Thất Khiếu Linh Lung Thể 10-09-2014 340
159. Chương 159 : Đại Hội Luận Võ 10-09-2014 338
160. Chương 160 : Bảy Cái Khí Hải 10-09-2014 346
161. Chương 161 : Xảo Quyệt 10-09-2014 335
162. Chương 162 : Đại Hội Bắt Đầu 10-09-2014 363
163. Chương 163 : Quần Hùng Tập Hợp 10-09-2014 334
164. Chương 164 : Thế Như Chẻ Tre 10-09-2014 345
165. Chương 165 : Thể Hiện Sức Mạnh 10-09-2014 359
166. Chương 166 : Một Kiếm Ngươi Cũng Đỡ Không Nổi 10-09-2014 1043
167. Chương 167 : Bước Vào Vòng Chung Kết (Thượng) 10-09-2014 659
168. Chương 168 : Bước Vào Trận Chung Kết (Trung) 10-09-2014 598
169. Chương 169 : Bước Vào Trận Chung Kết (Hạ) 10-09-2014 551
170. Chương 170 : Đoạt Giải Nhất (Thượng) 10-09-2014 379
171. Chương 171 : Đoạt Giải Nhất (Trung) 10-09-2014 350
172. Chương 172 : Đoạt Giải Nhất (Hạ) 10-09-2014 336
173. Chương 173 : Thời Khắc Nguy Hiểm 10-09-2014 343
174. Chương 174 : Nghĩa Bạc Vân Thiên 10-09-2014 342
175. Chương 175 : Vô Cùng Ngang Ngược 10-09-2014 329
176. Chương 176 : Cảnh Tượng Hỗn Loạn 10-09-2014 340
177. Chương 177 : Biến Hóa Bất Ngờ 10-09-2014 343
178. Chương 178 : Lãnh Tụ 10-09-2014 352
179. Chương 179 : Mỏ Khoáng Thạch Cổ 10-09-2014 547
180. Chương 180 : Đổi Công Lao 10-09-2014 496
181. Chương 181 : Cực Lạc Thần Thạch 10-09-2014 502
182. Chương 182 : Ma Thai 10-09-2014 478
183. Chương 183 : Địa Ngục Chi Môn 10-09-2014 520
184. Chương 184 : Thế Là Đủ Rồi 10-09-2014 409
185. Chương 185 : Mỏ Khoáng Thạch Cổ 10-09-2014 794
186. Chương 186 : Đại Trận Diệt Tuyệt 10-09-2014 653
187. Chương 187 : Tu La Ma Nhãn 10-09-2014 523
188. Chương 188 : Tu La Bị Phong Ấn 10-09-2014 507
189. Chương 189 : Nói Chuyện 10-09-2014 483
190. Chương 190 : Quyết Không Cho Phép 10-09-2014 565
191. Chương 191 : Truyền Kỳ Cửu Biến 10-09-2014 501
192. Chương 192 : Đoạt Mệnh Lần 9 10-09-2014 440
193. Chương 193 : Song Hùng Chiến Đấu 10-09-2014 505
194. Chương 194 : Đánh Nhau Lớn Rồi 10-09-2014 491
195. Chương 195 : Đại Trận Khởi Động 10-09-2014 446
196. Chương 196 : Thu Được Đại Đế Tháp 10-09-2014 422
197. Chương 197 : Thái Tử Gặp Nguy Hiểm 10-09-2014 480
198. Chương 198 : Trọng Thương Bỏ Chạy 10-09-2014 543
199. Chương 199 : Huynh Đệ Tụ Nghĩa 10-09-2014 518
200. Chương 200 : Bái Hỏa Giáo Khiếp Sợ 10-09-2014 537
201. Chương 201 : Cùng Nhau Tu Luyện 10-09-2014 499
202. Chương 202 : Năm Năm 10-09-2014 470
203. Chương 203 : Tập Trung Dưới Một Mái Nhà 10-09-2014 463
204. Chương 204 : Tấm Thân Chúa Tể 10-09-2014 491
205. Chương 205 : Linh Vũ 10-09-2014 510
206. Chương 206 : Sáu Tháng 10-09-2014 400
207. Chương 207 : Phòng Bị Chu Đáo 10-09-2014 418
208. Chương 208 : Vạn Pháp Hội 10-09-2014 408
209. Chương 209 : Mua Tin Tức 10-09-2014 435
210. Chương 210 : Cắt Đầu 10-09-2014 589
211. Chương 211 : Diệt Vạn Pháp Hội 10-09-2014 437
212. Chương 212 : Giết Chết Tất Cả 10-09-2014 468
213. Chương 213 : Hòn Đảo Của Ảnh Độc Môn 10-09-2014 494
214. Chương 214 : Thánh Đồ Xuất Hiện 10-09-2014 490
215. Chương 215 : Đánh Cướp Linh Thạch 10-09-2014 456
216. Chương 216 : Linh Thạch Tới Tay 10-09-2014 483
217. Chương 217 : Trùng Kích Truyền Kỳ 10-09-2014 570
218. Chương 218 : Truyền Kỳ Đại Thành 10-09-2014 461
219. Chương 219 : Ám Sát Trước Mặt 10-09-2014 455
220. Chương 220 : Một Kích Kinh Thiên 10-09-2014 438
221. Chương 221 : Không Cho Phép Đi 10-09-2014 557
222. Chương 222 : Tung Tích Thái Tử 10-09-2014 425
223. Chương 223 : Giao Dịch Với Già Thiên Minh 10-09-2014 449
224. Chương 224 : Hoa Thiên Hùng 10-09-2014 436
225. Chương 225 : Đại Diệt Lão Nhân 10-09-2014 427
226. Chương 226 : Thương Lượng Giao Dịch 10-09-2014 457
227. Chương 227 : Giàu Có Đột Ngột 10-09-2014 471
228. Chương 228 : Bảo Bối Ngũ Hành 10-09-2014 479
229. Chương 229 : Mầm Mống Thiên Yêu 10-09-2014 416
230. Chương 230 : Gây Khó Khăn 10-09-2014 451
231. Chương 231 : Người Có Xứng? 10-09-2014 409
232. Chương 232 : Các Ngươi Cũng Không Xứng? 10-09-2014 376
233. Chương 233 : Tiên Hạ Thủ Vi Cường 10-09-2014 453
234. Chương 234 : Trở Thành Thánh Đồ 10-09-2014 407
235. Chương 235 : Giết Đại Trưởng Lão Công Đức 10-09-2014 468
236. Chương 236 : Cơn Lốc Tinh Thần 10-09-2014 440
237. Chương 237 : Các Hội Liên Minh 10-09-2014 437
238. Chương 238 : Lợi Dụng Thêm Một Lần 10-09-2014 408
239. Chương 239 : Nhiệm Vụ Bổ Thiên 10-09-2014 442
240. Chương 240 : Ma Khí Chính Là Năng Lượng 10-09-2014 493
241. Chương 241 : Gió Mùa Địa Ngục 10-09-2014 470
242. Chương 242 : Linh Hồn Biến 10-09-2014 520
243. Chương 243 : Ma Luyện Sinh Tử 10-09-2014 483
244. Chương 244 : Chủng Ma Đại Thành (Thượng) 10-09-2014 410
245. Chương 245 : Chủng Ma Đại Thành (Hạ) 10-09-2014 383
246. Chương 246 : Trợ Giúp Luyện Hóa 10-09-2014 405
247. Chương 247 : Trộm Gà Không Thành 10-09-2014 375
248. Chương 248 : Ác Ma Tinh Thần Biến 10-09-2014 435
249. Chương 249 : Ba Vạn Viễn Cổ Cự Tượng 10-09-2014 367
250. Chương 250 : Vi Diện Châu 10-09-2014 427
251. Chương 251 : Phá Vỡ 10-09-2014 411
252. Chương 252 : Di Lưu Của Các Vị Thánh 10-09-2014 404
253. Chương 253 : Kỳ Ngộ Cực Lớn 10-09-2014 408
254. Chương 254 : Anh Hùng 10-09-2014 448
255. Chương 255 : Vui Mừng Và Ưu Sầu 10-09-2014 450
256. Chương 256 : Thương Lượng Đại Sự 10-09-2014 419
257. Chương 257 : Đại Lục Phương Tây 10-09-2014 424
258. Chương 258 : Thành Ngân Nguyệt 10-09-2014 450
259. Chương 259 : Đại Khai Sát Giới 10-09-2014 378
260. Chương 260 : Cướp Đoạt Thịnh Yến 10-09-2014 448
261. Chương 261 : Quận Chúa Ngân Nguyệt 10-09-2014 402
262. Chương 262 : Nhổ Thành Mang Đi 10-09-2014 392
263. Chương 263 : Linh Thạch Thánh Phẩm 10-09-2014 435
264. Chương 264 : Chân Khí Đầy Tràn 10-09-2014 379
265. Chương 265 : Cửu Tinh Liên Châu 10-09-2014 370
266. Chương 266 : Không Cách Nào Phá Vỡ 10-09-2014 413
267. Chương 267 : Ý Chí Đại Thánh 10-09-2014 448
268. Chương 268 : Điên Cuồng Chạy Trốn 10-09-2014 383
269. Chương 269 : Biến Hóa Của Thiên Sứ Chi Dực 10-09-2014 412
270. Chương 270 : Chạy Trốn Thành Công 10-09-2014 399
271. Chương 271 : Nước Chảy Bèo Trôi 10-09-2014 407
272. Chương 272 : Đại Lục Chấn Đán 10-09-2014 512
273. Chương 273 : Bí Mật Của Thái Tử 10-09-2014 381
274. Chương 274 : Trùng Kích Biến Thứ 3 10-09-2014 381
275. Chương 275 : Cao Thủ Tập Hợp 10-09-2014 383
276. Chương 276 : Đánh Vỡ Không Môn 10-09-2014 375
277. Chương 277 : Hoàng Kim Đại Giản 10-09-2014 373
278. Chương 278 : Đại Chiến Bán Thánh 10-09-2014 515
279. Chương 279 : Hành Hung Bán Thánh 10-09-2014 383
280. Chương 280 : Thanh Long Tước 10-09-2014 406
281. Chương 281 : Đại Hoang Lâu 10-09-2014 320
282. Chương 282 : Bắt A Tu La 10-09-2014 355
283. Chương 283 : Luyện Ngũ Hành 10-09-2014 384
284. Chương 284 : Giao Dịch 10-09-2014 413
285. Chương 285 : Kiểm Tra 10-09-2014 451
286. Chương 286 : Đoàn Trưởng 10-09-2014 438
287. Chương 287 : Thông Đạo 10-09-2014 373
288. Chương 288 : Lại Về Phong Nhiêu 10-09-2014 400
289. Chương 289 : Rắn Lớn Địa Ngục Na Già 10-09-2014 402
290. Chương 290 : Gặp Lại Quỷ Đế 10-09-2014 475
291. Chương 291 : Lột Da Hổ 10-09-2014 399
292. Chương 292 : Lực Lương Hoang Thần 10-09-2014 376
293. Chương 293 : Ngươi Thua Rồi 10-09-2014 377
294. Chương 294 : Tin Tức Động Trời 10-09-2014 367
295. Chương 295 : Gây Khó Khăn 10-09-2014 378
296. Chương 296 : Có Một Chút Chứng Cứ Như Vậy? 10-09-2014 412
297. Chương 297 : Người Tới Từ Thần Điện Chấn Đán 10-09-2014 381
298. Chương 298 : Quỷ Đế Tức Giận 10-09-2014 390
299. Chương 299 : Đàm Phán 10-09-2014 384
300. Chương 300 : Các Ngươi Cứ Tranh Đấu Đi 10-09-2014 461
301. Chương 301 : Một Trăm Ngày 10-09-2014 402
302. Chương 302 : Hoàn Hồn 10-09-2014 405
303. Chương 303 : Ma Uy Vô Thượng 10-09-2014 364
304. Chương 304 : Chuyện Cũ 10-09-2014 367
305. Chương 305 : Biện Pháp 10-09-2014 369
306. Chương 306 : Trái Tim Hồng Hoang 10-09-2014 420
307. Chương 307 : Thành Của Thánh Vương 10-09-2014 410
308. Chương 308 : Dưới Đáy Đại Lục 10-09-2014 407
309. Chương 309 : Bên Trong Hỗn Độn 10-09-2014 376
310. Chương 310 : Hắc Kim Luyện Long Đỉnh 10-09-2014 418
311. Chương 311 : Mảnh Vỡ Luyện Thể 10-09-2014 357
312. Chương 312 : Cướp Đoạt Thành Công 10-09-2014 378
313. Chương 313 : Âm Dương 10-09-2014 335
314. Chương 314 : Chứng Đạo Ca 10-09-2014 349
315. Chương 315 : Vân Hải Lam Trở Về 10-09-2014 375
316. Chương 316 : Thần Lực Long Giới 10-09-2014 356
317. Chương 317 : Vi Diện Cấp Tiên 10-09-2014 469
318. Chương 318 : Ý Chí Của Tiên Nhân 10-09-2014 365
319. Chương 319 : Thần Uy Của Thiên Đường 10-09-2014 342
320. Chương 320 : Truyền Kỳ Biến Thứ 6 10-09-2014 387
321. Chương 321 : Bắt Đầu Quyết Chiến 10-09-2014 364
322. Chương 322 : Thái Tử Trở Về 10-09-2014 376
323. Chương 323 : Kiên Quyết 10-09-2014 359
324. Chương 324 : Ngang Tàng 10-09-2014 331
325. Chương 325 : Giết Chóc Bắt Đầu 10-09-2014 378
326. Chương 326 : Dương Kỳ Chém Đại Thánh 10-09-2014 383
327. Chương 327 : Phòng Ngự Tuyệt Đối 10-09-2014 374
328. Chương 328 : Quét Ngang Nghìn Quân 10-09-2014 395
329. Chương 329 : Khí Thôn Trời Cao 10-09-2014 390
330. Chương 330 : Quỷ Thần Biến 10-09-2014 449
331. Chương 331 : Một Trận Xưng Hùng 10-09-2014 412
332. Chương 332 : Lãnh Tụ Cứu Viện 10-09-2014 382
333. Chương 333 : Lãnh Tụ Cũng Giết 10-09-2014 402
334. Chương 334 : Thái Tử Bị Giết 10-09-2014 395
335. Chương 335 : Buij Trần Rơi Xuống 10-09-2014 362
336. Chương 336 : Thống Nhất Đại Lục 10-09-2014 398
337. Chương 337 : Đại Lục Biến Thành Tinh Cầu 10-09-2014 404
338. Chương 338 : Bị Ám Sát 10-09-2014 367
339. Chương 339 : Tìm Phiền Toái 10-09-2014 365
340. Chương 340 : Bí Mật 10-09-2014 389
341. Chương 341 : Tiên Thảo 10-09-2014 399
342. Chương 342 : Giết Chết 10-09-2014 355
343. Chương 343 : Ngươi Tới Từ Huyền Không Sơn 10-09-2014 355
344. Chương 344 : Pháp Chỉ Của Thánh Mẫu 10-09-2014 354
345. Chương 345 : Quỷ Bí Khắp Nơi 10-09-2014 462
346. Chương 346 : Khó Bề Phân Biệt 10-09-2014 398
347. Chương 347 : Đế Sư Đạo 10-09-2014 393
348. Chương 348 : Xuất Hiện 10-09-2014 355
349. Chương 349 : Lão Nhân Bị Bệnh 10-09-2014 346
350. Chương 350 : Kình Chi Nguyên Dã 10-09-2014 389
351. Chương 351 : Tượng Lực 10-09-2014 371
352. Chương 352 : Phái Cự Tượng 10-09-2014 423
353. Chương 353 : Thế Cục Huyền Không 10-09-2014 372
354. Chương 354 : Thí Luyện Mạnh Nhất 10-09-2014 380
355. Chương 355 : Thánh Mẫu 10-09-2014 387
356. Chương 356 : Tấn Chức Khó Khăn 10-09-2014 367
357. Chương 357 : Thí Luyện Bắt Đầu 10-09-2014 369
358. Chương 358 : Quần Hùng Hội Tụ 10-09-2014 465
359. Chương 359 : Các Tộc Tranh Bá 10-09-2014 346
360. Chương 360 : Vạn Cổ Nhất Chiến 10-09-2014 463
361. Chương 361 : Mở Địa Ngục 10-09-2014 441
362. Chương 362 : Địa Ngục Ma Ha 10-09-2014 363
363. Chương 363 : Tiến Quân Bất Tử 10-09-2014 375
364. Chương 364 : Chấn Động Huyền Không 10-09-2014 375
365. Chương 365 : Khoáng Thạch Địa Ngục 10-09-2014 416
366. Chương 366 : Chém Sư Tộc 10-09-2014 356
367. Chương 367 : Diệt Tộc 10-09-2014 356
368. Chương 368 : Cự Ma Đấu Chiến 10-09-2014 343
369. Chương 369 : Minh Tộc 10-09-2014 380
370. Chương 370 : Thần Phong Vĩnh Hằng 10-09-2014 392
371. Chương 371 : Tấn Chức Đại Thánh 10-09-2014 352
372. Chương 372 : Quần Hùng Đột Kích 10-09-2014 370
373. Chương 373 : Đấu Với Vượn 10-09-2014 415
374. Chương 374 : Không Ai Địch Nổi 10-09-2014 384
375. Chương 375 : Ký Thác Nguyên Thần 10-09-2014 375
376. Chương 376 : Tượng Vạn Hư Xuất Hiện 10-09-2014 375
377. Chương 377 : Cao Thủ Xuất Hiện 10-09-2014 352
378. Chương 378 : Vạn Người Dõi Theo 10-09-2014 360
379. Chương 379 : Giết Sạch Tất Cả 10-09-2014 348
380. Chương 380 : Vĩ Thanh 10-09-2014 363
381. Chương 381 : Ma Thai 10-09-2014 355
382. Chương 382 : Cao Thủ Minh Tộc 10-09-2014 397
383. Chương 383 : Trở Về 10-09-2014 398
384. Chương 384 : Quán Đỉnh 10-09-2014 352
385. Chương 385 : Quay Về Phong Nhiêu 10-09-2014 417
386. Chương 386 : Quỷ Đế Sợ Hãi 10-09-2014 353
387. Chương 387 : Nổi Lên 10-09-2014 380
388. Chương 388 : Thánh Mẫu Xuất Quan 10-09-2014 349
389. Chương 389 : Cãi Cọ 10-09-2014 391
390. Chương 390 : Học Phủ Thái Hoàng 10-09-2014 373
391. Chương 391 : Tới Nơi 10-09-2014 373
392. Chương 392 : Kiếm Thập Thất 10-09-2014 342
393. Chương 393 : Vô Địch Đường 10-09-2014 353
394. Chương 394 : Ai Cũng Biến Thái 10-09-2014 376
395. Chương 395 : Nghi Thức Nhập Học 10-09-2014 359
396. Chương 396 : Thế Giới Hư Vô 10-09-2014 367
397. Chương 397 : Thần Chu Xích Kim 10-09-2014 356
398. Chương 398 : Pháp Tắc Sinh Tử 10-09-2014 353
399. Chương 399 : Đệ Nhất Nhân 10-09-2014 340
400. Chương 400 : Đại Sát Tứ Phương 10-09-2014 367
401. Chương 401 : Đẳng Cấp Nghiêm Ngặt 10-09-2014 373
402. Chương 402 : Sống Trong Học Phủ 10-09-2014 357
403. Chương 403 : Các Vị Sư Huynh 10-09-2014 366
404. Chương 404 : Bảo Tàng 10-09-2014 381
405. Chương 405 : Vạn Giới Vương Đồ 10-09-2014 391
406. Chương 406 : Đại Lục Tiến Hóa 10-09-2014 358
407. Chương 407 : Tiên Thai Tiến Triển 10-09-2014 355
408. Chương 408 : Người Đến Từ Đại La Thiên 10-09-2014 339
409. Chương 409 : Bắc Thần 10-09-2014 355
410. Chương 410 : Nguy Cơ Thật Sự 10-09-2014 372
411. Chương 411 : Chém 10-09-2014 433
412. Chương 412 : Giết Thiên Vị 10-09-2014 394
413. Chương 413 : Uy Năng Của Thánh Mãu 10-09-2014 362
414. Chương 414 : Lực Chiến Vô Địch 10-09-2014 356
415. Chương 415 : Thi Thể Nhập Lô 10-09-2014 340
416. Chương 416 : Ba Tên Thái Thiên Vị 10-09-2014 346
417. Chương 417 : Đại Âm Mưu (Thượng) 10-09-2014 358
418. Chương 418 : Đại Âm Mưu (Hạ) 10-09-2014 348
419. Chương 419 : Điên Cuồng 10-09-2014 328
420. Chương 420 : Không Ai Có Thể Sống 10-09-2014 372
421. Chương 421 : Thành Tựu To Lớn 10-09-2014 387
422. Chương 422 : Tinh Vực Bàn Hồ 10-09-2014 350
423. Chương 423 : Thần Trùng Cổ Đại 10-09-2014 360
424. Chương 424 : Đối Đầu 10-09-2014 366
425. Chương 425 : Thứ Nguyên 10-09-2014 355
426. Chương 426 : Đồng Môn 10-09-2014 342
427. Chương 427 : Xấu Xa 10-09-2014 342
428. Chương 428 : Xuất Thế 10-09-2014 358
429. Chương 429 : Phun Ra 10-09-2014 373
430. Chương 430 : Tọa Độ 10-09-2014 394
431. Chương 431 : Đại Chiến 10-09-2014 355
432. Chương 432 : Quần Hùng 10-09-2014 437
433. Chương 433 : Bỏ Chạy 10-09-2014 407
434. Chương 434 : Trong Vạn Giới Vương Đồ 10-09-2014 409
435. Chương 435 : Bí Mật 10-09-2014 368
436. Chương 436 : Giới Điểm 10-09-2014 314
437. Chương 437 : Thế Lực Các Nơi 10-09-2014 342
438. Chương 438 : Bảo Tàng Vô Tận 10-09-2014 300
439. Chương 439 : Thượng Hoàng Cổ Xà Phù 10-09-2014 345
440. Chương 440 : Phong Nhiêu Đại Đế 10-09-2014 359
441. Chương 441 : Ngư Ông Đắc Lợi 10-09-2014 407
442. Chương 442 : Đoạt Được Bùa Chú 10-09-2014 332
443. Chương 443 : Nhốt Đại Đế 10-09-2014 341
444. Chương 444 : Sào Huyệt Thần Trùng 10-09-2014 344
445. Chương 445 : Đại Hỗn Chiến 10-09-2014 358
446. Chương 446 : Đột Phá Thiên Vị 10-09-2014 371
447. Chương 447 : Chủ Nhân Xà Tộc 10-09-2014 357
448. Chương 448 : Thần Thuật Cổ Đại 10-09-2014 358
449. Chương 449 : Thu Được Toàn Bộ 10-09-2014 346
450. Chương 450 : Truyền Nhân Của Tru Tiên Vương (Thượng) 10-09-2014 361
451. Chương 451 : Truyền Nhân Của Tru Tiên Vương (Hạ) 10-09-2014 345
452. Chương 452 : Thanh Niên Áo Vàng 10-09-2014 399
453. Chương 453 : Tương Lai 10-09-2014 334
454. Chương 454 : Người Tốt 10-09-2014 391
455. Chương 455 : Ma Vạn Hội 10-09-2014 319
456. Chương 456 : Giao Dịch 10-09-2014 304
457. Chương 457 : Con Của Trời Xanh 10-09-2014 347
458. Chương 458 : Tinh Bích Hệ Ma Ha 10-09-2014 352
459. Chương 459 : Khó Khăn 10-09-2014 339
460. Chương 460 : Hoàn Thành Nguyện Vọng 10-09-2014 353
461. Chương 461 : Đột Phá 10-09-2014 335
462. Chương 462 : Thánh Vương Tinh 10-09-2014 417
463. Chương 463 : Tam Thế Kiếp 10-09-2014 432
464. Chương 464 : Thẳng Đến Cấp Chín 10-09-2014 343
465. Chương 465 : Thức Tỉnh 840 Triệu 10-09-2014 367
466. Chương 466 : Giao Ra Đây Cho Ta 10-09-2014 300
467. Chương 467 : Chết Hết Đi Cho Ta 10-09-2014 337
468. Chương 468 : Rơm Rác 10-09-2014 353
469. Chương 469 : Kiêu Ngạo Ương Ngạnh 10-09-2014 316
470. Chương 470 : Chia Tách Thế Giới 10-09-2014 365
471. Chương 471 : Đại Kiếp Nạn Thiên Vị 10-09-2014 341
472. Chương 472 : Trị Ác Trong Học Phủ 10-09-2014 348
473. Chương 473 : Trước Mặt Mọi Người Giết Trưởng Lão Vương 10-09-2014 354
474. Chương 474 : Giết Chóc Hung Tàn 10-09-2014 355
475. Chương 475 : Phó Phủ Chủ 10-09-2014 344
476. Chương 476 : Vô Địch Xuất Hiện 10-09-2014 351
477. Chương 477 : Thanh Uy Tăng Mạnh 10-09-2014 355
478. Chương 478 : Chiến Trường Quần Tiên 10-09-2014 339
479. Chương 479 : Sáng Lập Tinh Vực 10-09-2014 406
480. Chương 480 : Đâu Suất Thiên 10-09-2014 392
481. Chương 481 : Hội Nghị Bí Mật 10-09-2014 351
482. Chương 482 : Đàm Phán 10-09-2014 338
483. Chương 483 : Lừa Dối 10-09-2014 342
484. Chương 484 : Ngự Thú Đường 10-09-2014 324
485. Chương 485 : Thần Tích 10-09-2014 392
486. Chương 486 : Thần Huyết 10-09-2014 396
487. Chương 487 : Thú Tôn 10-09-2014 352
488. Chương 488 : Lợi Hại 10-09-2014 386
489. Chương 489 : Các Đại Học Phủ 10-09-2014 292
490. Chương 490 : Cao Thủ Vô Tận 10-09-2014 331
491. Chương 491 : Chiến Trường Thực Sự 10-09-2014 413
492. Chương 492 : Khói Lửa Khắp Nơi 10-09-2014 376
493. Chương 493 : Bá Chủ Tranh Hùng 10-09-2014 366
494. Chương 494 : Tầng Tầng Lớp Lớp 10-09-2014 322
495. Chương 495 : Đạo Bất Đồng 10-09-2014 373
496. Chương 496 : Không Biết Sống Chết 10-09-2014 326
497. Chương 497 : Lực Chiến Quần Hùng 10-09-2014 359
498. Chương 498 : Đánh Tan Tất Cả 10-09-2014 367
499. Chương 499 : Sợ Hãi 10-09-2014 399
500. Chương 500 : Phủ Chủ Âm Hiểm 10-09-2014 382
501. Chương 501 : Xá Lợi Từ Vương 10-09-2014 372
502. Chương 502 : Năng Lượng Sơ Thủy 10-09-2014 365
503. Chương 503 : Đánh Tan Tất Cả 10-09-2014 388
504. Chương 504 : Á Khẩu Không Trả Lời Được 10-09-2014 354
505. Chương 505 : Ai Cũng Mang Ý Xấu 10-09-2014 363
506. Chương 506 : Giết Sạch Tất Cả Các Ngươi 10-09-2014 330
507. Chương 507 : Cầu Khẩn Thượng Thiên 10-09-2014 432
508. Chương 508 : Bí Mật 10-09-2014 345
509. Chương 509 : Thăng Cấp Mạnh Mẽ 11-09-2014 412
510. Chương 510 : Trích Tiên Xuất Hiện 11-09-2014 335
511. Chương 511 : Ám Toán 12-09-2014 331
512. Chương 512 : Trận Chiến Giết Tiên 12-09-2014 360
513. Chương 513 : Học Phủ Thánh Vương 13-09-2014 370
514. Chương 514 : Hoàn Toàn Diệt Vọng 13-09-2014 341
515. Chương 515 : Hoàn Toàn Diệt Vọng 13-09-2014 281
516. Chương 516 : Thế Giới Đại Sự 15-09-2014 345
517. Chương 517 : Đại Cục Đã Định 15-09-2014 349
518. Chương 518 : Tín Ngưỡng Vô Địch 16-09-2014 335
519. Chương 519 : Cướp Đoạt Khí Công 16-09-2014 346
520. Chương 520 : Tiếp Tục Xuất Hiện 17-09-2014 328
521. Chương 521 : Lại Vào Vương Đồ 17-09-2014 312
522. Chương 522 : Huynh Đệ Gặp Mặt 17-09-2014 343
523. Chương 523 : Thần Khí 17-09-2014 412
524. Chương 524 : Lão Tiên 19-09-2014 343
525. Chương 525 : Luyện Hóa 19-09-2014 315
528. Chương 528 : Vương Đạo Sát Quyền 21-09-2014 328
529. Chương 529 : Cướp Đoạt 21-09-2014 300
530. Chương 530 : Thiên Địa Hồng Lô 22-09-2014 359
531. Chương 531 : Phụ Thân Xuất Hiện 22-09-2014 316
532. Chương 532 : Cực Độ Nguy Hiểm 24-09-2014 299
533. Chương 533 : Không Đội Trời Chung 24-09-2014 309
534. Chương 534 : Đánh Chết Đường Chủ Ngự Thú 24-09-2014 304
535. Chương 535 : Trở Về 24-09-2014 275
536. Chương 536 : Thần Tính 24-09-2014 281
537. Chương 537 : Tiên Giới Tấn Công 24-09-2014 316
538. Chương 538 : Chiến Đấu Thảm Liệt 24-09-2014 299
539. Chương 539 : Cuộc Chiến Sử Thi 24-09-2014 333
540. Chương 540 : Một Mình Chống Đỡ Đại Cục 26-09-2014 312
541. Chương 541 : Một Chiêu Liều Mạng 26-09-2014 293
542. Chương 542 : Thần Khí Xuất Hiện 26-09-2014 288
543. Chương 543 : Tấn Chức Tầng 8 26-09-2014 277
544. Chương 544 : Tiên Giới Bại Lui 26-09-2014 297
545. Chương 545 : Tới Của Hòa Đàm 26-09-2014 295
546. Chương 546 : Giọng Nói Cổ Quái 29-09-2014 351
547. Chương 547 : Phiêu Miễu Chi Quốc 30-09-2014 296
548. Chương 548 : Tất Cả Đầu Hàng 30-09-2014 405
549. Chương 549 : Thành Lập Pháp Luật 30-09-2014 323
550. Chương 550 : Ngưng Luyện 30-09-2014 344
551. Chương 551 : Tiên Thể 02-10-2014 309
552. Chương 552 : Mười Năm 02-10-2014 284
553. Chương 553 : Tới Tiên Giới 03-10-2014 298
554. Chương 554 : Hoàng Triều Tiên Giới 03-10-2014 323
555. Chương 555 : Thân Phận 06-10-2014 350
556. Chương 556 : Trà Trộn 06-10-2014 367
557. Chương 557 : Cơ Tư Tộc 06-10-2014 336
558. Chương 558 : Các Loại Bảo Bối 06-10-2014 304
559. Chương 559 : Lại Thấy Cổ Xà Phù 09-10-2014 343
560. Chương 560 : Quận Chúa Bích Lạc 09-10-2014 364
561. Chương 561 : Khí Thế Cường Đại 10-10-2014 314
562. Chương 562 : Tiểu Đội Phá Sát 10-10-2014 297
563. Chương 563 : Vô Tận Lâm Hải 11-10-2014 329
564. Chương 564 : Yêu Đàn 11-10-2014 317
565. Chương 565 : Kỳ Ngộ Bằng Trời 13-10-2014 281
566. Chương 566 : Thu Hoạch Khổng Lồ 13-10-2014 302
567. Chương 567 : Vi Hạt Nguyên Tượng 13-10-2014 291
568. Chương 568 : Trở Về Dại Doanh 13-10-2014 286
569. Chương 569 : Hàng Phục Thống Soái 14-10-2014 293
570. Chương 570 : Địa Vị Đề Cao 14-10-2014 309
571. Chương 571 : Lại Do Thám Thương Hội 16-10-2014 304
572. Chương 572 : Tiên Tôn 16-10-2014 319
573. Chương 573 : Dạ Sát Nổi Giận 17-10-2014 313
574. Chương 574 : Đại Công Cáo Thành 17-10-2014 324
575. Chương 575 : Ngạo Vũ Mục 19-10-2014 375
576. Chương 576 : Hai Quân Tranh Phong 19-10-2014 391
577. Chương 577 : Ngạo Thiếu Gia 20-10-2014 289
578. Chương 578 : Văn Minh Đã Mất 20-10-2014 310
579. Chương 579 : Mạnh Mẽ Đến Cực Điểm 21-10-2014 360
580. Chương 580 : Hai Hổ Đánh Nhau 21-10-2014 304
581. Chương 581 : Người Vĩnh Hằng 22-10-2014 321
582. Chương 582 : Nói Sao Làm Vậy 22-10-2014 308
583. Chương 583 : Lực Nhiếp Quần Hùng 23-10-2014 357
584. Chương 584 : Bất Tử Tiêu Tai 23-10-2014 299
585. Chương 585 : Nói Chuyện Với Quận Chúa 24-10-2014 324
586. Chương 586 : Bộ Tộc Thái Thản 24-10-2014 322
587. Chương 587 : Phong Ba Xuất Hiện 25-10-2014 338
588. Chương 588 : Tranh Đoạt Truyền Tống Trận 25-10-2014 394
589. Chương 589 : Giết Vào Trong Lòng Địch 27-10-2014 325
590. Chương 590 : Hấp Thu Bổn Nguyên 27-10-2014 302
591. Chương 591 : Bầy Yêu Vây Giết 27-10-2014 298
592. Chương 592 : Tổ Tiên Cự Tượng 27-10-2014 339
593. Chương 593 : Phá Toái Vô Thượng 30-10-2014 351
594. Chương 594 30-10-2014 288
595. Chương 595 : Đánh Lén Nguy Hiểm 30-10-2014 349
596. Chương 596 : Đại Thành 30-10-2014 454
597. Chương 597 : Tranh Chấp 03-11-2014 307
598. Chương 598 : Căn Cơ Vững Chắc 03-11-2014 291
599. Chương 599 : Trắng Trợn Thu Mua 03-11-2014 294
600. Chương 600 : Đại Địch Tụ Hội 03-11-2014 445
601. Chương 601 : Thẩm Vấn Thái Đạt Đấu 03-11-2014 338
602. Chương 602 : Mạnh Mẽ Ngăn Cản 03-11-2014 337
603. Chương 603 : Đây Là Các Ngươi Tự Chịu Diệt Vong 03-11-2014 360
604. Chương 604 : Triều Dã Chấn Động 03-11-2014 354
605. Chương 605 : Khéo Ăn Khéo Nói 03-11-2014 314
606. Chương 606 : Lực Lương Luân Hồi Giả 03-11-2014 352
607. Chương 607 : Trứng Thần Lưu Ly 03-11-2014 327
608. Chương 608 : Sứ Giả Phạm Đảng 03-11-2014 297
609. Chương 609 : Đem Ra Công Lý 03-11-2014 273
610. Chương 610 : Uy Hiếp 03-11-2014 325
611. Chương 611 : Dẫn Xà Xuất Động 03-11-2014 356
612. Chương 612 : Một Lưới Bắt Hết 03-11-2014 321
613. Chương 613 : Diệt Sát Địch Nhân 03-11-2014 333
614. Chương 614 : Trấn Áp Thanh Niên Mặc Hoàng Y 03-11-2014 345
615. Chương 615 : Vị Lai Giả Huyền Bí 03-11-2014 370
616. Chương 616 : Vĩnh Hằng Tiêu Thất 03-11-2014 326
617. Chương 617 : Vương Đồ Huyền Bí 03-11-2014 351
618. Chương 618 : Đoạt Quyền 03-11-2014 330
619. Chương 619 : Tiến Đến Bái Phỏng 03-11-2014 325
620. Chương 620 : Hàng Phục Lục Giới 03-11-2014 330
621. Chương 621 : Vị Trí Của Phạm Đảng 03-11-2014 371
622. Chương 622 : Đánh Sâu Vào Nội Bộ 03-11-2014 325
623. Chương 623 : Ngũ Hành Hợp Nhất 03-11-2014 333
624. Chương 624 : Phạm Tử 03-11-2014 314
625. Chương 625 : Thiên Hành Giả 03-11-2014 311
626. Chương 626 : Giao Đấu Trên Tàng Kinh Các 03-11-2014 299
627. Chương 627 : Tám Mươi Mốt Luân Hồi 03-11-2014 325
628. Chương 628 : Dung Nhập Phạm Đảng 03-11-2014 340
629. Chương 629 : Tụ Hội 03-11-2014 332
630. Chương 630 : Cao Thủ Xuất Hiệp Lớp Lớp 03-11-2014 319
631. Chương 631 : Đều Có Nhiệm Vụ Riêng 03-11-2014 299
632. Chương 632 : Chân Khí Nguyền Rủa 03-11-2014 365
633. Chương 633 : Hoằng Lịch Thiên 03-11-2014 397
634. Chương 634 : Bạch Cốt Địa Ngục 03-11-2014 367
635. Chương 635 : Hỏa Long Tổ Sư 03-11-2014 321
636. Chương 636 : Tiên Tướng 03-11-2014 301
637. Chương 637 : Cướp Lấy Nghìn Tấm Phù 03-11-2014 304
638. Chương 638 : Luyện Hóa Hỏa Long Tổ Sư 03-11-2014 293
639. Chương 639 : Kiếm Đạo Vô Song 03-11-2014 338
640. Chương 640 : Thiên Ma Cổ Bảo 03-11-2014 274
641. Chương 641 : Pháp Lực Tăng Vọt 03-11-2014 293
642. Chương 642 : Bát Bộ Viên Mãn 03-11-2014 318
643. Chương 643 : Sát Sanh Vương 03-11-2014 272
644. Chương 644 : Luyện Thần Cảnh Giới 03-11-2014 290
645. Chương 645 : Huyết Hải Thiên Ma 03-11-2014 307
646. Chương 646 : Bảy Thanh Thánh Kiếm 03-11-2014 371
647. Chương 647 : Đại Mộ Ngọc Sắc 03-11-2014 284
648. Chương 648 : Hấp Dẫn 03-11-2014 297
649. Chương 649 : Phú Quý Hiểm Trung Cầu 03-11-2014 393
650. Chương 650 : Vô Thượng Phong Ấn 03-11-2014 329
651. Chương 651 : Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới 03-11-2014 282
652. Chương 652 : Thiên Kiếp Luyện Thần 03-11-2014 263
653. Chương 653 : Thập Bát Kiếm Tông 03-11-2014 267
654. Chương 654 : Liệt Thần Kiếm Tông 03-11-2014 345
655. Chương 655 : Liệt Vô Ngân 03-11-2014 306
656. Chương 656 : Tê Liệt Giả 03-11-2014 298
657. Chương 657 : Ẩu Đả Tê Liệt Giả 03-11-2014 283
658. Chương 658 : Kích Động Giả 03-11-2014 283
659. Chương 659 : Tuyệt Đại Bí Mật 03-11-2014 293
660. Chương 660 : Đại Âm Mưu 03-11-2014 303
661. Chương 661 : Lợi Dụng 03-11-2014 305
662. Chương 662 : Thối Lui 03-11-2014 270
663. Chương 663 : Chỉnh Hợp Tiên Giới 03-11-2014 284
664. Chương 664 : Bí Mật Tiên Giới 03-11-2014 309
665. Chương 665 : Thông Đạo Tương Lai 03-11-2014 282
666. Chương 666 : Thàn Tượng Của Ngạo Thiên Tổ Sư 03-11-2014 275
667. Chương 667 : Tặng Phẩm Vô Thượng 03-11-2014 294
668. Chương 668 : Chém Giết Thiên Hành Giả 03-11-2014 304
669. Chương 669 : Phạm Như Ti 03-11-2014 302
670. Chương 670 : Gặp Mặt 03-11-2014 347
671. Chương 671 : Không Thể Tránh Được 03-11-2014 289
672. Chương 672 : Thời Gian Gấp Gáp 03-11-2014 296
673. Chương 673 : An Bài Hậu Sự 03-11-2014 286
674. Chương 674 : Thần Uy Vô Địch 03-11-2014 258
675. Chương 675 : Chiên Trống Âm Thầm 03-11-2014 320
676. Chương 676 : Lĩnh Tụ Giả 03-11-2014 321
677. Chương 677 : Đâu Suất Thiên, Tru Tiên Phù 03-11-2014 334
678. Chương 678 : Tạo Hóa Giả 03-11-2014 310
679. Chương 679 : Tai Họa Bất Ngờ 03-11-2014 287
680. Chương 680 : Đại Bản Doanh Của Cơ Tư Tộc 03-11-2014 319
681. Chương 681 : Văn Minh Chi Điệp 03-11-2014 309
682. Chương 682 : Trợ Giúp Cơ Tư Tộc 03-11-2014 286
683. Chương 683 : Văn Minh Pháo 03-11-2014 296
684. Chương 684 : Vũ Trụ Phẳng 03-11-2014 278
685. Chương 685 : Vong Ân Phụ Nghĩa 03-11-2014 291
686. Chương 686 : Cướp Lấy Phi Điệp 03-11-2014 292
687. Chương 687 : Bão Tố 03-11-2014 338
688. Chương 688 : Kế Hoạch Biến Hóa 03-11-2014 300
689. Chương 689 : Phát Triển 03-11-2014 354
690. Chương 690 : Năng Lượng Nổ Mạnh 03-11-2014 376
691. Chương 691 : Phạm Hà Bá Uy 03-11-2014 263
692. Chương 692 : Xâm Lấn Bảo Vinh Thiên 03-11-2014 277
693. Chương 693 : Trái Tim Phạm Thần 03-11-2014 301
694. Chương 694 : Không Thể Vãn Hồi 03-11-2014 317
695. Chương 695 : Đạt Được Thần Tinh 03-11-2014 294
696. Chương 696 : Ngưng Tụ Đạo Tâm 03-11-2014 275
697. Chương 697 : Hộ Đạo Minh 03-11-2014 281
698. Chương 698 : Lẩn Vào Trong Đó 03-11-2014 313
699. Chương 699 : Cửu Dương Thần Tông 03-11-2014 318
700. Chương 700 : Lục Y Thiếu Nữ 03-11-2014 304
701. Chương 701 : Phản Sát 03-11-2014 291
702. Chương 702 : Đọc Sinh Hóa 03-11-2014 307
703. Chương 703 : Thần Y 03-11-2014 281
704. Chương 704 : Xung Đột 03-11-2014 269
705. Chương 705 : Đại Động Tĩnh 03-11-2014 335
706. Chương 706 : Dụ Cá Cắn Câu 03-11-2014 313
707. Chương 707 : Tuyên Cổ Thần Tàng 03-11-2014 308
708. Chương 708 : Tương Kế Tựu Kế 03-11-2014 308
709. Chương 709 : Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới 03-11-2014 304
710. Chương 710 : Bố Trí Nghi Trận 03-11-2014 290
711. Chương 711 : Hằng Hà Sa Số Địa Ngục 03-11-2014 287
712. Chương 712 : Tiến Về Thần Tích 03-11-2014 277
713. Chương 713 : Tự Bạo Thảm Thiết 03-11-2014 272
714. Chương 714 : Vu Oan Thành Công 03-11-2014 294
715. Chương 715 : Bí Mật Thiên Ngoại 03-11-2014 318
716. Chương 716 : Được Lợi Cuối Cùng 03-11-2014 302
717. Chương 717 : Đại Truy Sát Diệp Thiếu 03-11-2014 276
718. Chương 718 : Thần Đan 03-11-2014 272
719. Chương 719 : Người Long Tộc Tới 03-11-2014 273
720. Chương 720 : Long Vô Cực 03-11-2014 285
721. Chương 721 : Theo Ta Đi 03-11-2014 259
722. Chương 722 : Thần Long Bộ 03-11-2014 267
723. Chương 723 : Tự Lập Môn Hộ 03-11-2014 301
724. Chương 724 : Chấn Động 03-11-2014 273
725. Chương 725 : Há Hốc Mồm 03-11-2014 271
726. Chương 726 : Tấn Sư Đồng Tử 03-11-2014 287
727. Chương 727 : Trợ Giúp Bách Thần 03-11-2014 274
728. Chương 728 : Thiên Chi Vũ Giả 03-11-2014 259
729. Chương 729 : Phụ Thân Ngươi Phái Tới 03-11-2014 224
730. Chương 730 : Tiểu Đội Bí Mạt 03-11-2014 257
731. Chương 731 : Tát Mạn Tướng Quân 03-11-2014 270
732. Chương 732 : Tình Thế Ác Liệt 03-11-2014 290
733. Chương 733 : Mầm Mống Thần Đạo 03-11-2014 260
734. Chương 734 : Trường Sinh Thần Thụ 03-11-2014 283
735. Chương 735 : Hỗn Độn Cổ Tích 03-11-2014 268
736. Chương 736 : Cắn Nuốt Số Mệnh 03-11-2014 272
737. Chương 737 : Thần Cách Chân Thần 03-11-2014 283
738. Chương 738 : Không Ngừng Cắn Nuốt 03-11-2014 292
739. Chương 739 : Rốt Cục Được Lợi 03-11-2014 286
740. Chương 740 : Chư Thiên Thần Ấn 03-11-2014 282
741. Chương 741 : Tăng Cấp Cả Nhóm 03-11-2014 261
742. Chương 742 : Giải Trừ Tai Họa Ngầm 03-11-2014 298
743. Chương 743 : Đám Lão Ngoan Đồng 03-11-2014 267
744. Chương 744 : Cửu Dương Tông Chủ 03-11-2014 268
745. Chương 745 : Hoảng Sợ 03-11-2014 288
746. Chương 746 : Bế Quan 03-11-2014 285
747. Chương 747 : Thành Tựu Tổ Sư 03-11-2014 276
748. Chương 748 : Nhân Tâm Khó Lường 03-11-2014 275
749. Chương 749 : Lão Tổ Mắc Lừa 03-11-2014 253
750. Chương 750 : Luyện Hóa Long Vương 03-11-2014 278
751. Chương 751 : Thành Tự Thần Thoại 03-11-2014 296
752. Chương 752 : Lão Tổ Thần Phục 03-11-2014 297
753. Chương 753 : Quân Cờ Mai Phục 03-11-2014 280
754. Chương 754 : Chỉ Còn Diệp Thiếu (Thượng) 03-11-2014 285
755. Chương 755 : Chỉ Còn Diệp Thiếu (Trung) 03-11-2014 300
756. Chương 756 : Chỉ Còn Diệp Thiếu (Hạ) 03-11-2014 316
757. Chương 757 : Ám Sát Cửu Dương Tông Chủ (Thượng) 03-11-2014 304
758. Chương 758 : Ám Sát Cửu Dương Tông Chủ (Trung) 03-11-2014 199
759. Chương 759 : Ám Sát Cửu Dương Tông Chủ (Hạ) 03-11-2014 295
760. Chương 760 : Lão Ngoan Đồng Phía Sau Lưng 03-11-2014 290
761. Chương 761 : Các Ngươi Đi Theo Ta Đi 03-11-2014 305
762. Chương 762 : Không Biết Tốt Xấu 03-11-2014 299
763. Chương 763 : Phân Thân Biến Hóa 03-11-2014 287
764. Chương 764 : Đà Long Nhất Tộc 03-11-2014 265
765. Chương 765 : Phù Lục Còn Lại 03-11-2014 314
766. Chương 766 : Thông Đạo Quá Khứ 03-11-2014 268
767. Chương 767 : Tát Mạn Tướng Quân Tới 03-11-2014 295
768. Chương 768 : Ý Chí Của Ngạo Thiên 03-11-2014 259
769. Chương 769 : Thần Tượng Trấn Ngục Kính Tương Tự 03-11-2014 314
770. Chương 770 : Hai Thần Đại Chiến 03-11-2014 261
771. Chương 771 : Sát Khí Liên Tục 03-11-2014 282
772. Chương 772 : Đột Nhiên Đột Kích 03-11-2014 273
773. Chương 773 : Kế Hoạch Thành Công 03-11-2014 286
774. Chương 774 : Hội Nghị Khẩn Cấp 03-11-2014 288
775. Chương 775 : Cao Thủ Thái Cổ 03-11-2014 269
776. Chương 776 : Lựa Chọn Minh Chủ 03-11-2014 332
777. Chương 777 : Lão Tổ Tranh Hùng 03-11-2014 292
778. Chương 778 : Tất Cả Thể Hiện Thần Thông 03-11-2014 274
779. Chương 779 : Thiếu Chủ Long Tộc 03-11-2014 257
780. Chương 780 : Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế 03-11-2014 211
781. Chương 781 : Xác Lập Minh Chủ 03-11-2014 289
782. Chương 782 : Tự Tại Thiên 03-11-2014 318
783. Chương 783 : Cạnh Tranh Quang Minh Sứ Giả 03-11-2014 301
784. Chương 784 : Trở Ngại Chồng Chất 03-11-2014 283
785. Chương 785 : Thuyết Phục Mọi Người 03-11-2014 315
786. Chương 786 : Thành Lập Quân Đoàn 03-11-2014 279
787. Chương 787 : Phân Phối Lợi Ích 03-11-2014 279
788. Chương 788 : Bí Mật Của Thần Tàng 03-11-2014 289
789. Chương 789 : Đại Ca Sau Lưng 03-11-2014 269
790. Chương 790 : Thả Hổ Về Rừng 03-11-2014 273
791. Chương 791 : Quân Đoàn Thiên Sứ Quang Minh 03-11-2014 305
792. Chương 792 : Địa Vị Bá Chủ 03-11-2014 284
793. Chương 793 : Đại Đế Nổi Giận 03-11-2014 260
794. Chương 794 : Giao Tàn Đồ Ra 03-11-2014 279
795. Chương 795 : Diệp Thiếu Gia Liều Mạng 03-11-2014 270
796. Chương 796 : Khám Phá Thần Tàng 03-11-2014 282
797. Chương 797 : Cánh Cửa Tuyên Cổ 03-11-2014 265
798. Chương 798 : Bảy Thần Quy Nhất 03-11-2014 288
799. Chương 799 : Thôn Thiên Phù Cuối Cùng 03-11-2014 261
800. Chương 800 : Cứu Người 03-11-2014 279
801. Chương 801 : Tiếp Kiến Cửu Dương Tông Chủ 03-11-2014 274
802. Chương 802 : Cá Mắc Câu 03-11-2014 288
803. Chương 803 : Tranh Đoạt Dẫn Kình 03-11-2014 256
804. Chương 804 : Chạy Trốn Lần Nữa 03-11-2014 329
805. Chương 805 : Gặp Lãnh Chúa Địa Ngục 03-11-2014 237
806. Chương 806 : Ngươi Không Hợp Tác 03-11-2014 302
807. Chương 807 : Đánh Phục 03-11-2014 311
808. Chương 808 : Các Ngươi Phải Hàng Phục 03-11-2014 290
809. Chương 809 : Tứ Đế Tề Tựu 03-11-2014 298
810. Chương 810 : Thân Thể Thú Vương 03-11-2014 300
811. Chương 811 : Lục Tặc Liên Hợp 03-11-2014 272
812. Chương 812 : Số Mệnh Cuồn Cuộn 03-11-2014 259
813. Chương 813 : Liên Minh Yêu Nghiệt 03-11-2014 255
814. Chương 814 : Quang Minh Viễn Chinh 03-11-2014 276
815. Chương 815 : Chiến Tranh Kéo Dài 03-11-2014 266
816. Chương 816 : Đánh Bại Yêu Nghiệt 03-11-2014 218
817. Chương 817 : Đại Địch Đột Kích 03-11-2014 287
818. Chương 818 : Bắt Đầu Đoạt Quyền 03-11-2014 272
819. Chương 819 : Đều Xuất Hiện Đi 03-11-2014 276
820. Chương 820 : Thiên Đạo Kịch Chiến 03-11-2014 263
821. Chương 821 : Bí Mật Vương Đồ 03-11-2014 299
822. Chương 822 : Hàng Phục Dại Đế 03-11-2014 290
823. Chương 823 : Nắm Quyền To 03-11-2014 303
824. Chương 824 : Đại Bố Cục 03-11-2014 286
825. Chương 825 : Cao Thủ Yêu Nghiệt 03-11-2014 292
826. Chương 826 : Chỉ Số Năng Lượng 03-11-2014 280
827. Chương 827 : Cổ Lộ Biến Hóa 03-11-2014 276
828. Chương 828 : Phần Mộ Thần Giới 03-11-2014 259
829. Chương 829 : Phần Mộ Thần Giới 2 03-11-2014 278
830. Chương 830 : Phần Mộ Thần Giới 3 03-11-2014 278
831. Chương 831 : Phần Mộ Thần Giới 4 03-11-2014 277
832. Chương 832 : Thần Chỉ 03-11-2014 285
833. Chương 833 : Khí Công Của Bảy Mươi Hai Vương Giả 03-11-2014 266
834. Chương 834 : Tam Thế Tụ Tập 03-11-2014 281
835. Chương 835 : Thần Hồn Thần Cách 03-11-2014 273
836. Chương 836 : Hệ Thống Kiểm Tra Năng Lượng 03-11-2014 286
837. Chương 837 : Đại Đế Thần Trùng 03-11-2014 298
838. Chương 838 : Phân Chia Nguyên Khí 03-11-2014 325
839. Chương 839 : Người Trong Mộ 03-11-2014 288
840. Chương 840 : Cao Thủ Trên Thông Thần Cổ Lộ 03-11-2014 327
841. Chương 841 : Thần Hồn Hỏa Diễm 03-11-2014 283
842. Chương 842 : Bí Hiểm Liên Tiếp 03-11-2014 306
843. Chương 843 : Thế Lực Cổ Lộ 03-11-2014 289
844. Chương 844 : Tổ Hoang Giáo 03-11-2014 261
845. Chương 845 : Địa Điểm Thần Cách 03-11-2014 300
846. Chương 846 : Bố Cục Mới 03-11-2014 280
847. Chương 847 : Truyền Thừa Của Kim Kiếm Thần Quân 03-11-2014 294
848. Chương 848 : Đấu Kiếm 03-11-2014 285
849. Chương 849 : Ý Niệm Cấp Chấn Động 03-11-2014 272
850. Chương 850 : Lý Niệm 03-11-2014 284
851. Chương 851 : Thu Toàn Bộ 03-11-2014 257
852. Chương 852 : Thương Huyết Lôi Nguyên 03-11-2014 309
853. Chương 853 : Ý Chí Đột Phá 03-11-2014 271
854. Chương 854 : Di Hoa Cung 03-11-2014 266
855. Chương 855 : Di Hoa Cung 2 03-11-2014 287
856. Chương 856 : Di Hoa Cung 3 03-11-2014 269
857. Chương 857 : Bức Bách 03-11-2014 276
858. Chương 858 : Đối Sách 03-11-2014 271
859. Chương 859 : Đuổi Hổ Nuốt Sói 03-11-2014 275
860. Chương 860 : Rấp Tâm Hại Người 03-11-2014 282
861. Chương 861 : Tiến Vào Di Hoa Cung 03-11-2014 274
862. Chương 862 : Một Đám Nô Lệ 03-11-2014 254
863. Chương 863 : Thăm Dò Bảo Tàng 03-11-2014 263
864. Chương 864 : Tám Tắm Tru Tiên Vương Phù Lục 03-11-2014 252
865. Chương 865 : Bảo Khố 03-11-2014 231
866. Chương 866 : Chuột Sa Hũ Nếp 03-11-2014 253
867. Chương 867 : Phá Giải Cấm Pháp 03-11-2014 281
868. Chương 868 : Bí Mật Của Bảo Khố 03-11-2014 271
869. Chương 869 : Thần Nguyên Thảo Ba Đầu 03-11-2014 294
870. Chương 870 : Một Tỷ Thần Trận 03-11-2014 293
871. Chương 871 : Thần Vương Có Nước Mắt 03-11-2014 284
872. Chương 872 : Tinh Tuyệt Sa Mạc 03-11-2014 263
873. Chương 873 : Lại Một Tuyệt Địa 03-11-2014 283
874. Chương 874 : Nam Sủng Thần Bí 03-11-2014 253
875. Chương 875 : Lại Bố Trí Quân Cờ 03-11-2014 269
876. Chương 876 : Thần Điện Xuất Hiện 03-11-2014 254
877. Chương 877 : Tử Lâm Mỹ Nam Tử 03-11-2014 265
878. Chương 878 : Mảnh Vỡ Thần Cách 03-11-2014 257
879. Chương 879 : Tế Đàn Kích Đấu 03-11-2014 272
880. Chương 880 : Nắm Lấy Cơ Hội 03-11-2014 294
881. Chương 881 : Giương Đông Kích Tây 03-11-2014 266
882. Chương 882 : Châm Và Ngọc 03-11-2014 315
883. Chương 883 : Thần Cách Đến Tay 03-11-2014 255
884. Chương 884 : Lại Thu Thần Trận 03-11-2014 287
885. Chương 885 : Cung Chủ Trở Về 03-11-2014 283
886. Chương 886 : Hoa Thần Triệu Kiến 03-11-2014 312
887. Chương 887 : Châm Ngòi Ly Gián 03-11-2014 284
888. Chương 888 : Hoa Thần Chi Nộ 03-11-2014 289
889. Chương 889 : Cả Hai Đối Địch 03-11-2014 329
890. Chương 890 : Hết Sức Căng Thẳng 03-11-2014 305
891. Chương 891 : Đùa Cợt Ngươi 03-11-2014 263
892. Chương 892 : Hai Mặt 03-11-2014 273
893. Chương 893 : Ban Thưởng Pháp Quyết 03-11-2014 256
894. Chương 894 : Lừa Gạt Lẫn Nhau 03-11-2014 249
895. Chương 895 : Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ 03-11-2014 277
896. Chương 896 : Đều Là Tông Chủ 03-11-2014 262
897. Chương 897 : Độc Kế Của Diệp Vô Đạo 03-11-2014 248
898. Chương 898 : Bí Tàng Thế Gian Nhất Thiết Căn Bản Pháp 03-11-2014 268
899. Chương 899 : Tá Lực Đả Lực 03-11-2014 291
900. Chương 900 : Thiên Thàn Diệt Ngục Chủng Ma Thai 03-11-2014 352
901. Chương 901 : Thiên Địa Đại Biến 03-11-2014 327
902. Chương 902 : Thiên Địa Đại Biến 2 03-11-2014 308
903. Chương 903 : Cuồng Vọng 03-11-2014 286
904. Chương 904 : Tiên Giới Cấp Trăm 03-11-2014 285
905. Chương 905 : Liên Thủ Đại Đấu 03-11-2014 269
906. Chương 906 : Giao Phong 03-11-2014 255
907. Chương 907 : Huyền Vô Kỵ 03-11-2014 273
908. Chương 908 : Đại Cơ Mật 03-11-2014 275
909. Chương 909 : Người Thừa Kế Đại Mộ 03-11-2014 298
910. Chương 910 : Nguy Hiểm Cực Độ 03-11-2014 257
911. Chương 911 : Luyện Hóa Thần Cách 03-11-2014 274
912. Chương 912 : Ám Toán Cung Chủ 03-11-2014 335
913. Chương 913 : Ám Toán Cung Chủ 2 03-11-2014 267
914. Chương 914 : Ám Toán Cung Chủ 3 03-11-2014 275
915. Chương 915 : Người Mật Báo 03-11-2014 291
916. Chương 916 : Đại Chiến Bắt Đầu 03-11-2014 332
917. Chương 917 : Khủng Bố Đến Cực Điểm 03-11-2014 286
918. Chương 918 : Rút Huyết Mạch Ra 03-11-2014 265
919. Chương 919 : Sao Trời Thần Cách 03-11-2014 292
920. Chương 920 : Một Mình Đảm Đương 03-11-2014 263
921. Chương 921 : Ý Chí Cấp Khủng Bố 03-11-2014 281
922. Chương 922 : Ấn Ký Lại Hiện Ra 03-11-2014 279
923. Chương 923 : Người Thái Cổ 03-11-2014 270
924. Chương 924 : Đấu Khí Huyền Môn 03-11-2014 273
925. Chương 925 : Thái Hồng Thiên Môn 03-11-2014 293
926. Chương 926 : Đánh Bại Toàn Bộ 03-11-2014 274
927. Chương 927 : Khí Vận Tăng Vọt 03-11-2014 262
928. Chương 928 : Tái Chiến Huyền Vô Kỵ 03-11-2014 285
929. Chương 929 : Đánh Lén Thành Công 03-11-2014 305
930. Chương 930 : Lại Một Người Thừa Kế 07-11-2014 245
931. Chương 931 : Sinh Đạo Kiếm 07-11-2014 274
932. Chương 932 : Giết Người Cứu Người 07-11-2014 258
933. Chương 933 : Nuôi Binh 07-11-2014 262
934. Chương 934 : Ý Chí Đại Mộ 07-11-2014 266
935. Chương 935 : Lại Lấy Thần Cách 07-11-2014 277
936. Chương 936 : Môn Phái Siêu Cấp 07-11-2014 327
937. Chương 937 : Bắt Cao Thủ Siêu Cấp 07-11-2014 265
938. Chương 938 : Phật Quật 07-11-2014 328
939. Chương 939 : Hạt Giống Căn Bản Pháp 07-11-2014 326
940. Chương 940 : Như Ý Thiên Tông 07-11-2014 298
941. Chương 941 : Gia Nhập Tông Môn 1 07-11-2014 288
942. Chương 942 : Gia Nhập Tông Môn 2 07-11-2014 305
943. Chương 943 : Gia Nhập Tông Môn 3 07-11-2014 291
944. Chương 944 : Cổ Lộ Chấp Pháp Giả 07-11-2014 291
945. Chương 945 : Trên Ký Ức Phong 07-11-2014 288
946. Chương 946 : Rất Nhiều Thần Cách? 07-11-2014 267
947. Chương 947 : Thần Diệt Chi Địa 07-11-2014 261
948. Chương 948 : Thủ Tịch Đệ Tử 07-11-2014 294
949. Chương 949 : Xa Luân Chiến 07-11-2014 296
950. Chương 950 : Xa Luân Chiến 2 07-11-2014 338
951. Chương 951 : Đế Tâm Tôn 07-11-2014 300
952. Chương 952 : Lưỡng Hùng Tương Tranh 07-11-2014 268
953. Chương 953 : Độ Huyết Hà 07-11-2014 258
954. Chương 954 : Huyết Sắc Đại Sương Mù 07-11-2014 262
955. Chương 955 : Thăm Dò Thần Điện 07-11-2014 268
956. Chương 956 : Ác Ma Bàn Tính 07-11-2014 277
957. Chương 957 : Địa Ngục Thánh Hiền 07-11-2014 270
958. Chương 958 : Phong Ấn Biến Hóa 07-11-2014 264
959. Chương 959 : Vạn Kiếp Bất Phôi Thể 07-11-2014 261
960. Chương 960 : Một Chữ Một Kiếp 07-11-2014 261
961. Chương 961 : Phong Ấn Biến Hóa 2 07-11-2014 263
962. Chương 962 : Hục Hặc Với Nhau 07-11-2014 255
963. Chương 963 : Cướp Lấy Quyển Da Cừu 07-11-2014 271
964. Chương 964 : Đạt Được Toàn Bộ 10-11-2014 249
965. Chương 965 : Hỗ Trợ Lẫn Nhau 10-11-2014 262
966. Chương 966 : Một Câu Xuyên Tâm 10-11-2014 280
967. Chương 967 : Đại Địch Đến Thăm 10-11-2014 289
968. Chương 968 : Cường Địch Hàng Lâm 10-11-2014 268
969. Chương 969 : Hung Hăng Cực Điểm 10-11-2014 288
970. Chương 970 : Tiểu Lãnh Tụ Cổ Lộ 10-11-2014 266
971. Chương 971 : Người Cứu Vớt Môn Phái 10-11-2014 236
972. Chương 972 : Người Cứu Vớt Môn Phái 2 10-11-2014 271
973. Chương 973 : Người Cứu Vớt Môn Phái 3 10-11-2014 266
974. Chương 974 : Người Cứu Vớt Môn Phái 4 10-11-2014 272
975. Chương 975 : Tà Thần Đại Hắc Viêm 10-11-2014 271
976. Chương 976 : Đánh Bại Tiểu Thủ Lĩnh 10-11-2014 268
977. Chương 977 : Đánh Bại Tiểu Thủ Lĩnh 2 10-11-2014 270
978. Chương 978 : Đánh Lén Vô Liêm Sỉ 10-11-2014 269
979. Chương 979 : Không Thể Làm Gì 10-11-2014 257
980. Chương 980 : Sâu Trong Đại Mộ 10-11-2014 284
981. Chương 981 : Hang Ổ Chấp Pháp Giả Cổ Lộ 10-11-2014 259
982. Chương 982 : Nghĩ Hết Biện Pháp 10-11-2014 273
983. Chương 983 : Nghĩ Hết Biện Pháp 2 10-11-2014 264
984. Chương 984 : Thiên Lao Giam Giữ 11-11-2014 274
985. Chương 985 : Truyền Nhân Của Tà Thần 11-11-2014 280
986. Chương 986 : Trong Phòng Giam 11-11-2014 289
987. Chương 987 : Hiền Giả Chi Ngọc 11-11-2014 266
988. Chương 988 : Rồng Nơi Nước Cạn 11-11-2014 262
989. Chương 989 : Tru Tiên Đại Nhân 11-11-2014 268
990. Chương 990 : Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần 11-11-2014 243
991. Chương 991 : Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần 2 11-11-2014 281
992. Chương 992 : Phân Thân Tru Tiên Tấn Chức Cấp Khủng Bố 11-11-2014 253
993. Chương 993 : Mạnh Mẽ Vô Cùng 11-11-2014 258
994. Chương 994 : Khống Chế Truyền Nhân Tà Thần 13-11-2014 272
995. Chương 995 : Cao Thủ Trong Lao Tù 13-11-2014 278
996. Chương 996 : Nô Dịch Tinh Thần Từng Người Một 13-11-2014 246
997. Chương 997 : Vị Trí Của Bảo Tàng 13-11-2014 288
998. Chương 998 : Bộ Hạ Siêu Cấp 13-11-2014 260
999. Chương 999 : Thiếu Tông Chủ 13-11-2014 270
1000. Chương 1000 : Đến Đây Tham Kiến 13-11-2014 264
1001. Chương 1001 : Diệt Di Hoa Cung 13-11-2014 265
1002. Chương 1002 : Diệt Di Hoa Cung 2 13-11-2014 243
1003. Chương 1003 : Gặp Phải Cường Giả 13-11-2014 309
1004. Chương 1004 : Thu Lại Liên Minh Hộ Đạo 13-11-2014 275
1005. Chương 1005 : Thánh Hiền Địa Ngục 13-11-2014 286
1006. Chương 1006 : Cao Thủ Phật 13-11-2014 301
1007. Chương 1007 : Đại Hội Ác Ma 13-11-2014 293
1008. Chương 1008 : Thánh Giả Chi Đô 13-11-2014 310
1009. Chương 1009 : Mục Dương Nhân 14-11-2014 286
1010. Chương 1010 : Ngạo Thế 14-11-2014 264
1011. Chương 1011 : Ngọc Bài 14-11-2014 274
1012. Chương 1012 : Phật Lâm Dị Thế 14-11-2014 267
1013. Chương 1013 : Đắc Phúc 14-11-2014 276
1014. Chương 1014 : Nghiên Cứu 14-11-2014 288
1015. Chương 1015 : Nghiên Cứu 2 14-11-2014 281
1016. Chương 1016 : Nghiên Cứu 3 14-11-2014 293
1017. Chương 1017 : Nghiên Cứu 4 14-11-2014 259
1018. Chương 1018 : Đại Hội Tông Môn 14-11-2014 281
1019. Chương 1019 : Không Phục 15-11-2014 274
1020. Chương 1020 : Thạch Nguyên 15-11-2014 267
1021. Chương 1021 : Ngươi Dám 15-11-2014 283
1022. Chương 1022 : Không Kịp Nhìn 15-11-2014 258
1023. Chương 1023 : Nữ Tử Tâm Cơ Thâm Trầm 15-11-2014 274
1024. Chương 1024 : Thần Thánh Nghiễm Đại Viên Mãn Chủ Tể Nhất Thiết Chú 16-11-2014 282
1025. Chương 1025 : Hủy Diệt Một Người Thừa Kế Đại Mộ 16-11-2014 262
1026. Chương 1026 : Siêu Cấp Tụ Hội 16-11-2014 288
1027. Chương 1027 : Siêu Nhất Lưu Tụ Hội 2 16-11-2014 254
1028. Chương 1028 : Cô Lỗ Thật Lợi Hại 16-11-2014 289
1029. Chương 1029 : Cô Lỗ Vô Địch 17-11-2014 289
1030. Chương 1030 : Thiếu Điện Chủ Mời 17-11-2014 268
1031. Chương 1031 : Giương Cung Bạt Kiếm 17-11-2014 273
1032. Chương 1032 : Bình Tĩnh 17-11-2014 264
1033. Chương 1033 : Đại Phá Trận Địa Địch 17-11-2014 284
1034. Chương 1034 : Thuyết Phục Quần Hùng 17-11-2014 337
1035. Chương 1035 : Thuyết Phục Quần Hùng 2 17-11-2014 311
1036. Chương 1036 : Thổ Dân Đại Mộ 17-11-2014 364
1037. Chương 1037 : Tăng Vương Lại Xuất Hiện 17-11-2014 261
1038. Chương 1038 : Các Phương Bá Chủ 17-11-2014 285
1039. Chương 1039 : Tinh Kiếm Sinh Lại Tới Nữa 18-11-2014 267
1040. Chương 1040 : Đoạt Hoa Đại Đạo 18-11-2014 265
1041. Chương 1041 : Một Địch Hai 18-11-2014 269
1042. Chương 1042 : Đầu Óc Chết Cứng 18-11-2014 291
1043. Chương 1043 : Đánh Chết Đoạt Hoa Đại Đạo 18-11-2014 290
1044. Chương 1044 : Tiệc Rượu 18-11-2014 252
1045. Chương 1045 : Nấu Rượu 2 18-11-2014 258
1046. Chương 1046 : Nấu Rượu 3 18-11-2014 256
1047. Chương 1047 : Loạn Thế Đồng Lô 18-11-2014 272
1048. Chương 1048 : Khách Không Mời Mà Đến 18-11-2014 245
1049. Chương 1049 : Thần Nghiệt Môn 18-11-2014 256
1050. Chương 1050 : Mật Đàm 18-11-2014 274
1051. Chương 1051 : Tài Bồi 18-11-2014 262
1052. Chương 1052 : Tài Bồi 2 18-11-2014 280
1053. Chương 1053 : Tài Bồi 3 18-11-2014 291
1054. Chương 1054 : Đại Mộ Bọt Khí 19-11-2014 286
1055. Chương 1055 : Tự Nhiên Thành Công 19-11-2014 247
1056. Chương 1056 : Da Mục Khê 19-11-2014 257
1057. Chương 1057 : Đau Khổ Quần Nhau 19-11-2014 250
1058. Chương 1058 : Mười Tám Hạt Giống 19-11-2014 329
1059. Chương 1059 : Không Người Nào Có Thể Trốn Khỏi Bong Bóng 20-11-2014 269
1060. Chương 1060 : Kế Hoạch Mưu Đoạt 20-11-2014 275
1061. Chương 1061 : Phá Không Câu Cầm 20-11-2014 280
1062. Chương 1062 : Có Thể Nói Điều Kiện 20-11-2014 283
1063. Chương 1063 : Dung Nạp Hạt Giống 20-11-2014 262
1064. Chương 1064 : Tấn Chức Cấp Khủng Bố 20-11-2014 283
1065. Chương 1065 : Đại Hội Bắt Đầu 20-11-2014 262
1066. Chương 1066 : Quần Hùng Tranh Phách 20-11-2014 305
1067. Chương 1067 : Quần Hùng Tranh Phách 2 20-11-2014 287
1068. Chương 1068 : Quần Hùng Tranh Phách 3 20-11-2014 352
1069. Chương 1069 : Anh Hùng Xuất Hiện Lớp Lớp 21-11-2014 268
1070. Chương 1070 : Cao Thủ Thần Bí 21-11-2014 253
1071. Chương 1071 : Cao Thủ Thần Bí 2 21-11-2014 299
1072. Chương 1072 : Tượng Vương Thần Tiên 21-11-2014 280
1073. Chương 1073 : Nghiệt Hải Nhai Xuất Hiện 21-11-2014 281
1074. Chương 1074 : Hành Hung Nghiệt Hải Nhai 22-11-2014 315
1075. Chương 1075 : Đánh Chết Tươi 22-11-2014 264
1076. Chương 1076 : Thần Nghiệt Môn Chủ 22-11-2014 251
1077. Chương 1077 : Cục Diện Hỗn Loạn 22-11-2014 257
1078. Chương 1078 : Tiếp Nhận Quán Đỉnh 22-11-2014 287
1079. Chương 1079 : Đấu Chuyển Tinh Di 03-12-2014 257
1080. Chương 1080 : Một Lần Hành Động Thu Hoạch 03-12-2014 351
1081. Chương 1081 : Đại Minh Ta Làm Chủ 03-12-2014 291
1082. Chương 1082 : Tông Môn Mới Thành Lập 03-12-2014 268
1083. Chương 1083 : Nhi Tử Của Ngạo Thiên 03-12-2014 258
1084. Chương 1084 : Liên Thủ Giết Ngạo Thiên? 03-12-2014 268
1085. Chương 1085 : Một Tắm Tru Tiên Vương Phù Lục 03-12-2014 187
1086. Chương 1086 : Mặt Khác Pháp Môn 03-12-2014 251
1087. Chương 1087 : Giết Hồi Mã Thương 03-12-2014 269
1088. Chương 1088 : Diệt Trừ Các Ngươi 03-12-2014 263
1089. Chương 1089 : Cầu Xin Tha Thứ Cũng Vô Dụng 03-12-2014 181
1090. Chương 1090 : Bảo Điển Sáng Thế Kỷ 03-12-2014 259
1091. Chương 1091 : Trộm Bảo Tàng 03-12-2014 253
1092. Chương 1092 : Trộm Bảo Tàng 2 03-12-2014 195
1093. Chương 1093 : Trộm Bảo Tàng 3 03-12-2014 255
1094. Chương 1094 : Hệ Thống Tính Toán Thiên Cơ 03-12-2014 236
1095. Chương 1095 : Lại Một Vòng Thu Hết 03-12-2014 277
1096. Chương 1096 : Phát Triển Mạnh Mẽ 03-12-2014 251
1097. Chương 1097 : Khiếp Sợ 03-12-2014 256
1098. Chương 1098 : Ngọn Nguồn Đại Mộ 03-12-2014 264
1099. Chương 1099 : Thích Khách Vương 03-12-2014 254
1100. Chương 1100 : Âm Mưu 03-12-2014 248
1101. Chương 1101 : Ngạo Thiên Rốt Cuộc Xuất Hiện 03-12-2014 259
1102. Chương 1102 : Thần Quan 03-12-2014 274
1103. Chương 1103 : Quỷ Bí 03-12-2014 303
1104. Chương 1104 : Ảo Giác 03-12-2014 274
1105. Chương 1105 : Phá Quan Tài 03-12-2014 245
1106. Chương 1106 : Mai Táng 03-12-2014 245
1107. Chương 1107 : Vương Giả Tà Quan 03-12-2014 270
1108. Chương 1108 : Luyện Hóa Mặt Người 03-12-2014 278
1109. Chương 1109 : Mặt Nạ Thần Bí 03-12-2014 287
1110. Chương 1110 : Nhìn Thấu 03-12-2014 262
1111. Chương 1111 : Ba Lực Dung Hợp 03-12-2014 250
1112. Chương 1112 : Tình Trạng Nguy Cấp 03-12-2014 236
1113. Chương 1113 : Cưỡng Từ Đoạt Lý 03-12-2014 241
1114. Chương 1114 : Mượn Kiếm Luyện Bảo 03-12-2014 257
1115. Chương 1115 : Ngạo Thiên Xuất Hiện 03-12-2014 240
1116. Chương 1116 : Nói Chuyện Hợp Tác 03-12-2014 235
1117. Chương 1117 : Chiến Ngạo Thiên 03-12-2014 191
1118. Chương 1118 : Thập Vũ Trụ 03-12-2014 270
1119. Chương 1119 : Thần Thể 03-12-2014 251
1120. Chương 1120 : Lựa Chọn Sinh Tử 03-12-2014 266
1121. Chương 1121 : Hợp Nhất Hai Ấn Ký 03-12-2014 263
1122. Chương 1122 : Thánh Vương Thập Pháp 03-12-2014 184
1123. Chương 1123 : Ý Chí Vĩ Đại 03-12-2014 246
1124. Chương 1124 : Thiên Địa Kịch Biến 03-12-2014 276
1125. Chương 1125 : Nhất Thống Tiên Đạo 03-12-2014 255
1126. Chương 1126 : Đuổi Giết Ngạo Thiên 03-12-2014 284
1127. Chương 1127 : Khối Ấn Ký Thứ Ba 03-12-2014 291
1128. Chương 1128 : Giết Chết Chín Lãnh Tụ 03-12-2014 275
1129. Chương 1129 : Thiên Đạo Chung Kết Giả 03-12-2014 272
1130. Chương 1130 : Đào Tẩu 03-12-2014 268
1131. Chương 1131 : Chư Thần Ấn Ký Kết Hợp 03-12-2014 249
1132. Chương 1132 : Chấp Pháp Giả Cổ Lộ Diệt Vong 03-12-2014 259
1133. Chương 1133 : Đi Thần Giới Trước 03-12-2014 238
1134. Chương 1134 : Đi Thần Giới 2 03-12-2014 234
1135. Chương 1135 : Giãy Giụa Muốn Sống 03-12-2014 241
1136. Chương 1136 : Giãy Giụa Muốn Sống 2 03-12-2014 234
1137. Chương 1137 : Đêm Tối Thần Giới 03-12-2014 283
1138. Chương 1138 : Mưa Ở Thần Giới 03-12-2014 230
1139. Chương 1139 : Thuyền Hải Tặc 03-12-2014 228
1140. Chương 1140 : Khủng Bố Cấp Đỉnh Phong 03-12-2014 213
1141. Chương 1141 : Đột Phát Cảnh Giới 03-12-2014 233
1142. Chương 1142 : Thần Sao 03-12-2014 240
1143. Chương 1143 : Thiếu Nữ Hào Phú 03-12-2014 245
1144. Chương 1144 : Vương Gia 03-12-2014 230
1145. Chương 1145 : Chỉ Số Thần Cách 03-12-2014 211
1146. Chương 1146 : Thần La Đan 03-12-2014 220
1147. Chương 1147 : Yến Hội 03-12-2014 222
1148. Chương 1148 : Ngạo Quang 03-12-2014 217
1149. Chương 1149 : Phong Thần Môn 03-12-2014 239
1150. Chương 1150 : Tà Thần Đột Kích 03-12-2014 293
1151. Chương 1151 : Ám Sát Ban Đêm 03-12-2014 232
1152. Chương 1152 : Tín Đồ Tà Thần 03-12-2014 234
1153. Chương 1153 : Cao Thủ Phá Ngục Giáo 03-12-2014 214
1154. Chương 1154 : Phá Hủy Tế Đàn 03-12-2014 239
1155. Chương 1155 : Huyết Anh 03-12-2014 228
1156. Chương 1156 : Tru Tiên Vương Nói Chuyện 03-12-2014 234
1157. Chương 1157 : Bay Lượn Trên Biển 03-12-2014 237
1158. Chương 1158 : Khí Hậu Hỗn Loạn 03-12-2014 243
1159. Chương 1159 : Huyết Tinh Thí Luyện 03-12-2014 226
1160. Chương 1160 : Giả Tạo Thần Sao 03-12-2014 259
1161. Chương 1161 : Thái Cổ Các 03-12-2014 230
1162. Chương 1162 : Thần Sa 03-12-2014 227
1163. Chương 1163 : Thập Phương Ngưng Thần 03-12-2014 220
1164. Chương 1164 : Viên Mãn Thần Thụ 03-12-2014 219
1165. Chương 1165 : Bắt Đầu Thí Luyện 03-12-2014 225
1166. Chương 1166 : Nuôi Cổ Tàn Khốc 03-12-2014 221
1167. Chương 1167 : Các Loại Nhân Vật 03-12-2014 219
1168. Chương 1168 : Gặp Cao Thủ 03-12-2014 270
1169. Chương 1169 : Thành Thần Cũng Vô Ích 03-12-2014 227
1170. Chương 1170 : Giết Thần 03-12-2014 224
1171. Chương 1171 : Đệ Tử Chính Thức 03-12-2014 227
1172. Chương 1172 : Khu Khai Tác Mỏ Thần Bí 03-12-2014 221
1173. Chương 1173 : Thống Trị 03-12-2014 216
1174. Chương 1174 : Bọn Côn Đồ 03-12-2014 216
1175. Chương 1175 : Thanh Trừ Bại Hoại 03-12-2014 240
1176. Chương 1176 : Khống Chế Toàn Cục 03-12-2014 214
1177. Chương 1177 : Dung Luyện Hiền Giả Ngọc 03-12-2014 208
1178. Chương 1178 : Bí Mật Khu Khai Thác Mỏ 03-12-2014 220
1179. Chương 1179 : Bí Mật Khu Khai Thác Mỏ 2 03-12-2014 223
1180. Chương 1180 : Thú Triều Đến 03-12-2014 207
1181. Chương 1181 : Thú Triều Đến 2 03-12-2014 213
1182. Chương 1182 : Thú Triều Đến 3 03-12-2014 223
1183. Chương 1183 : Nhạc Sư Huynh 03-12-2014 217
1184. Chương 1184 : Yêu Thú 03-12-2014 261
1185. Chương 1185 : Yêu Thú 2 03-12-2014 246
1186. Chương 1186 : Yêu Thần 03-12-2014 225
1187. Chương 1187 : Xà, Hầu Tử 03-12-2014 233
1188. Chương 1188 : Sứ Giả Môn Phái 03-12-2014 229
1189. Chương 1189 : Sứ Giả Môn Phái 2 03-12-2014 217
1190. Chương 1190 : Sứ Giả Môn Phái 3 03-12-2014 199
1191. Chương 1191 : Trị Giá Chiến Công 03-12-2014 206
1192. Chương 1192 : Canh Tàng Kinh Các 03-12-2014 225
1193. Chương 1193 : Bút Kí Tâm Đắc 03-12-2014 209
1194. Chương 1194 : Thần Cách Vương 03-12-2014 237
1195. Chương 1195 : Âm Hồn Bất Tán 03-12-2014 225
1196. Chương 1196 : Hội Kiến Yêu Tộc 03-12-2014 227
1197. Chương 1197 : Yêu Sư 03-12-2014 222
1198. Chương 1198 : Tinh Thần Tự Ma 03-12-2014 221
1199. Chương 1199 : Tinh Thần Phân Liệt 03-12-2014 233
1200. Chương 1200 : Chiến Thắng Bản Thân 03-12-2014 226
1201. Chương 1201 : Chưa Thành Thần Đã Chí Cao 03-12-2014 228
1202. Chương 1202 : Trở Lại Môn Phái 03-12-2014 218
1203. Chương 1203 : Trở Lại Môn Phái 2 03-12-2014 208
1204. Chương 1204 : Nhận Nhiệm Vụ 03-12-2014 209
1205. Chương 1212 03-12-2014 117
1206. Chương 1206 : Thiếu Môn Chủ 03-12-2014 224
1207. Chương 1207 : Phế Tích Đan Vương Thần 03-12-2014 204
1208. Chương 1208 : Cao Thủ Trong Đan Dược 2 03-12-2014 222
1209. Chương 1209 : Hỗn Động Đại Vương Đan 03-12-2014 200
1210. Chương 1210 : Kinh Nghiệm Chiến Đấu Sai Tới Cực Điểm 03-12-2014 222
1211. Chương 1211 : Hỗn Lô Thần Điện 03-12-2014 221
1212. Chương 1212 : Thi Thể Thư Sinh 03-12-2014 215
1213. Chương 1213 : Bóc Lột 03-12-2014 192
1214. Chương 1214 : Âm Mưu Của Đại Nhân Vật 03-12-2014 204
1215. Chương 1215 : Huynh Đệ Tụ Hội 03-12-2014 238
1216. Chương 1216 : Long Đảng 03-12-2014 201
1217. Chương 1217 : Hãm Hại Lừa Gạt 03-12-2014 192
1218. Chương 1218 : Một Bước Ngắn 03-12-2014 200
1219. Chương 1219 : Động Sát Tâm 03-12-2014 217
1220. Chương 1220 : Thiếu Niên Tóc Trắng 03-12-2014 269
1221. Chương 1221 : Vĩnh Sinh Thần Triều 03-12-2014 233
1222. Chương 1222 : Thăm Dò Lẫn Nhau 03-12-2014 210
1223. Chương 1223 : Thủ Đoạn Của Thượng Vị Thần 03-12-2014 210
1224. Chương 1224 : Mượn Lực Dưỡng Lực 03-12-2014 221
1225. Chương 1225 : Đánh Sâu Vào Thần Cách Vương 03-12-2014 207
1226. Chương 1226 : Vương Giả Xuất Thế 03-12-2014 207
1227. Chương 1227 : Khởi Đầu Mới 03-12-2014 222
1228. Chương 1228 : Bảo Tàng Trong Trụ 05-12-2014 227
1229. Chương 1229 : U Linh Vương 05-12-2014 220
1230. Chương 1230 : Tấn Chức Tinh Anh 05-12-2014 235
1231. Chương 1231 : Bích Lạc Xuất Hiện 05-12-2014 216
1232. Chương 1232 : Đồng Loại Của Cô Lỗ Thú 05-12-2014 142
1233. Chương 1233 : Ngân Đao Thiên Tôn 05-12-2014 213
1234. Chương 1234 : Viên Mãn Độc Ma 05-12-2014 214
1235. Chương 1235 : Trúng Tuyển Chấp Pháp Đệ Tử 05-12-2014 293
1236. Chương 1236 : Dể Dàng 05-12-2014 215
1237. Chương 1237 : Lại Là Thái Tử Đảng 05-12-2014 212
1238. Chương 1238 : Làm Khó Dể Đủ Loại 05-12-2014 211
1239. Chương 1239 : Nhiệm Vụ Trộm Linh Dược 05-12-2014 217
1240. Chương 1240 : Kết Cục Của Liệt Diễm Hồng Nữ 05-12-2014 257
1241. Chương 1241 : Xét Duyệt Tư Duy 05-12-2014 228
1242. Chương 1242 : Linh Lung Dị Quả 05-12-2014 223
1243. Chương 1243 : Gia Nhập Thái Tử Đảng 07-12-2014 275
1244. Chương 1244 : Gia Nhập Thái Tử Đảng 2 07-12-2014 237
1245. Chương 1245 : Mưu Đồ 07-12-2014 240
1246. Chương 1246 : Hoa Thời Gian 07-12-2014 199
1247. Chương 1247 : Đến Đập Quán 07-12-2014 214
1248. Chương 1248 : Ma Đạo Lão Tổ 09-12-2014 271
1249. Chương 1249 : Ma Đạo Lão Tổ 2 09-12-2014 219
1250. Chương 1250 : Thần Khí Luân Hồi 09-12-2014 283
1251. Chương 1251 : Thái Tử Này, Thái Tử Kia 09-12-2014 217
1252. Chương 1252 : Tại Sao Có Thể Như Vậy? 09-12-2014 207
1253. Chương 1253 : Long Hoa 10-12-2014 213
1254. Chương 1254 : Long Hoa 2 10-12-2014 201
1255. Chương 1255 : Không Chịu Nổi Một Kích 10-12-2014 241
1256. Chương 1256 : Vô Đich Lần Nữa 10-12-2014 218
1257. Chương 1257 : Vô Đich Lần Nữa 2 10-12-2014 237
1258. Chương 1258 : Bí Mật Nội Tình 12-12-2014 220
1259. Chương 1259 : Đánh Chết Long Hoa 12-12-2014 233
1260. Chương 1260 : Hoàn Toàn Cướp Đoạt 12-12-2014 219
1261. Chương 1261 : Hoàn Toàn Cướp Đoạt 2 12-12-2014 208
1262. Chương 1262 : Cao Tầng Chấn Động 12-12-2014 209
1263. Chương 1263 : Mất Mạng 12-12-2014 229
1264. Chương 1264 : Tru Tiên Vương Và Cô Lỗ Thú 12-12-2014 251
1265. Chương 1265 : Tru Tiên Vương Và Cô Lỗ Thú 2 12-12-2014 235
1266. Chương 1266 : Chí Cao Thần Tới Chơi 12-12-2014 252
1267. Chương 1267 : Chí Cao Thần Tới Chơi 2 12-12-2014 232
1268. Chương 1268 : Chân Không Chi Chủ 14-12-2014 214
1269. Chương 1269 : Âm Mưu Kế Hoạch 14-12-2014 221
1270. Chương 1270 : Sứ Giả Thần Triều 14-12-2014 221
1271. Chương 1271 : Thủ Lạt Thần Vương 14-12-2014 195
1272. Chương 1272 : Quốc Vận Thần Đan 14-12-2014 221
1273. Chương 1273 : Quốc Vận Thần Đan 2 14-12-2014 143
1274. Chương 1274 : Ai Là Quân Cờ? 14-12-2014 228
1275. Chương 1275 : Đi Trước Thần Triều 14-12-2014 175
1276. Chương 1276 : Tây Cung Nương Nương 14-12-2014 219
1277. Chương 1277 : Đại Thái Giám 14-12-2014 198
1278. Chương 1278 : Nhiếp Âm Dương 14-12-2014 238
1279. Chương 1279 : Nhận Được Mảnh Nhỏ 14-12-2014 211
1280. Chương 1280 : Nhận Được Mảnh Nhỏ 2 14-12-2014 232
1281. Chương 1281 : Suýt Chút Nữa Vô Hạn 14-12-2014 211
1282. Chương 1282 : Bảo Khố Của Phong Thần Môn 14-12-2014 201
1283. Chương 1283 : Ba Thần Đan Phật, Đạo, Nho 14-12-2014 209
1284. Chương 1284 : Thần Cách Viên Mãn 14-12-2014 216
1285. Chương 1285 : Thiết Án 14-12-2014 225
1286. Chương 1286 : Hãnh Diện 14-12-2014 246
1287. Chương 1287 : Thánh Địa Dao Quang 14-12-2014 230
1288. Chương 1288 : Muốn Ban Thưởng Gì 16-12-2014 222
1289. Chương 1289 : Nhụy Hoa 16-12-2014 246
1290. Chương 1290 : Bổ Nguyên Thời Gian 16-12-2014 242
1291. Chương 1291 : Nơi Tà Thần Vẫn Lạc 16-12-2014 225
1292. Chương 1292 : Phiên Chợ Hoang Nguyên 16-12-2014 236
1293. Chương 1293 : Ma Đạo Tà Thần 16-12-2014 239
1294. Chương 1294 : Thập Ngũ Bá 16-12-2014 250
1295. Chương 1295 : Đi Lên Toàn Bộ 16-12-2014 241
1296. Chương 1296 : Đại Não 16-12-2014 203
1297. Chương 1297 : Căn Cơ Thành Tựu 16-12-2014 221
1298. Chương 1298 : Nho Sinh 16-12-2014 229
1299. Chương 1299 : Hạ Quảng Hàn 16-12-2014 205
1300. Chương 1300 : Tài Phú Vô Hạn 16-12-2014 227
1301. Chương 1301 : Tránh Khỏi Nhòm Ngó 16-12-2014 207
1302. Chương 1302 : Đại Tế Tự 17-12-2014 231
1303. Chương 1303 : Tình Thế Phức Tạp 17-12-2014 209
1304. Chương 1304 : Nhân Duyên Thần Điện 17-12-2014 214
1305. Chương 1305 : Lịch Sử 17-12-2014 236
1306. Chương 1306 : Đại Kế Hoạch 17-12-2014 198
1307. Chương 1307 : Mọi Việc Đều Thuận Lợi 17-12-2014 240
1308. Chương 1308 : Luyện Đan 17-12-2014 234
1309. Chương 1309 : Luyện Đan 2 17-12-2014 219
1310. Chương 1310 : Sát Cơ Liên Tục 17-12-2014 231
1311. Chương 1311 : Lấy Trộm Mảnh Vỡ Lần Nữa 17-12-2014 275
1312. Chương 1312 : Đĩa Văn Minh Hoàn Chỉnh 18-12-2014 245
1313. Chương 1313 : Đĩa Văn Minh Hoàn Chỉnh 2 18-12-2014 233
1314. Chương 1314 : Loạn Trung Thủ Thắng 18-12-2014 215
1315. Chương 1315 : Ý Chí Cấp Vô Hạn 18-12-2014 204
1316. Chương 1316 : Hung Hăng Trả Thù 18-12-2014 211
1317. Chương 1317 : Hung Hăng Trả Thù 2 19-12-2014 195
1318. Chương 1318 : Hút Khô Toàn Bộ 19-12-2014 149
1319. Chương 1319 : Bố Trí Nằm Vùng 19-12-2014 220
1320. Chương 1320 : Cải Tạo Đệ Tử 19-12-2014 222
1321. Chương 1321 : Chiến Tranh Chi Hoàn 19-12-2014 209
1322. Chương 1322 : Mang Theo Quân Đội Bên Người 19-12-2014 211
1323. Chương 1323 : Triệu Khai Đại Hội Chế Tài 19-12-2014 219
1324. Chương 1324 : Song Phương Đánh Cờ 19-12-2014 232
1325. Chương 1325 : Chính Là Muốn Lớn Lối 19-12-2014 213
1326. Chương 1326 : Xuất Động Nội Tình 19-12-2014 200
1327. Chương 1327 : Cướp Lấy Binh Phù 20-12-2014 210
1328. Chương 1328 : Môn Chủ Thuần Phục 20-12-2014 213
1329. Chương 1329 : Chân Thân Thái Tử 20-12-2014 215
1330. Chương 1330 : Chân Thân Thái Tử 2 20-12-2014 260
1331. Chương 1331 : Chân Thân Thái Tử 3 20-12-2014 212
1332. Chương 1332 : Vũ Thần Binh Vương 20-12-2014 248
1333. Chương 1333 : Ám Toán Thái Tử 20-12-2014 208
1334. Chương 1334 : Đường Trên Biển 20-12-2014 211
1335. Chương 1335 : Đường Trên Biển 2 20-12-2014 242
1336. Chương 1336 : Thiên Nhân Vương Triều 20-12-2014 220
1337. Chương 1337 : Mua Sắm Lớn 22-12-2014 222
1338. Chương 1338 : Dần Dần Xâm Nhập 22-12-2014 204
1339. Chương 1339 : Tẩy Lễ Huyền Bí 22-12-2014 215
1340. Chương 1340 : Tẩy Lễ Huyền Bí 2 22-12-2014 244
1341. Chương 1341 : Tẩy Lễ Huyền Bí 3 22-12-2014 235
1342. Chương 1342 : Âm Thầm Để Dành 22-12-2014 227
1343. Chương 1343 : Mua Hiền Giả Ngọc 22-12-2014 227
1344. Chương 1344 : Chí Cao Thần Đuổi Giết 22-12-2014 216
1345. Chương 1345 : Chí Cao Thần Đuổi Giết 2 22-12-2014 207
1346. Chương 1346 : Năm Đại Vô Hạn 22-12-2014 231
1347. Chương 1347 : Đệ Nhị Ma Tướng 22-12-2014 208
1348. Chương 1348 : Hù Dọa Thành Công 22-12-2014 212
1349. Chương 1349 : Số Mệnh Như Lò 22-12-2014 211
1350. Chương 1350 : Ma Đạo Xuất Kích 22-12-2014 235
1351. Chương 1351 : Hàng Phục Toàn Bộ 22-12-2014 268
1352. Chương 1352 : Nhu Mị Công Chủ 22-12-2014 216
1353. Chương 1353 : Cửu Long Triều, Tu Di Miếu 22-12-2014 254
1354. Chương 1354 : Thượng Đế Cấm Khu 22-12-2014 222
1355. Chương 1355 : Thượng Đế Cấm Khu 2 22-12-2014 230
1356. Chương 1356 : Bắt Đầu Hành Động 22-12-2014 232
1357. Chương 1357 : Thánh Vương Chấp Chính Quan 23-12-2014 357
1358. Chương 1358 : Thánh Vương Chấp Chính Quan 2 23-12-2014 244
1359. Chương 1359 : Thái Tử Đường Cùng 23-12-2014 233
1360. Chương 1360 : Thái Tử Đường Cùng 2 23-12-2014 227
1361. Chương 1361 : Hạo Kiếp Vương Pháo 23-12-2014 228
1362. Chương 1362 : Hạo Kiếp Vương Pháo 2 23-12-2014 210
1363. Chương 1363 : Trì Hoãn Một Tháng 23-12-2014 199
1364. Chương 1364 : Đòn Sát Thủ Mạnh Nhất Của Long Phật 23-12-2014 216
1365. Chương 1365 : Thời Không Cự Thú 23-12-2014 233
1366. Chương 1366 : Chấp Chính Quan Phá Thiên 23-12-2014 214
1367. Chương 1367 : Hấp Thu Thánh Quang 24-12-2014 206
1368. Chương 1368 : Tăng Lên Mức Cao Nhất 24-12-2014 216
1369. Chương 1369 : Ba Đại Cao Thủ 24-12-2014 207
1370. Chương 1370 : Giương Đông Kích Tây 24-12-2014 253
1371. Chương 1371 : Áp Đỉnh 24-12-2014 213
1372. Chương 1372 : Đồng Loạt Quỳ Xuống 25-12-2014 227
1373. Chương 1373 : Thành Tựu Thật Lớn 25-12-2014 201
1374. Chương 1374 : Huynh Đệ Thăng Cấp 25-12-2014 217
1375. Chương 1375 : Mưu Triều Soán Vị 25-12-2014 206
1376. Chương 1376 : Mưu Triều Soán Vị 2 25-12-2014 209
1377. Chương 1377 : Soán Vị Thành Công 25-12-2014 234
1378. Chương 1378 : Bắt Đầu Thống Nhất 25-12-2014 216
1379. Chương 1379 : Nhân Vật Nguy Hiểm 25-12-2014 200
1380. Chương 1380 : Chí Cao Thần Trung Kỳ 25-12-2014 250
1381. Chương 1381 : Quân Đoàn Quang Minh 25-12-2014 204
1382. Chương 1382 : Quân Đoàn Quang Minh Hạ 25-12-2014 224
1383. Chương 1383 : Ma Tướng Viễn Cổ 25-12-2014 146
1384. Chương 1384 : Ma Uy Cái Thế 25-12-2014 195
1385. Chương 1385 : Đệ Nhị Ma Tướng Chân Chính 25-12-2014 212
1386. Chương 1386 : Phá Bỏ Phong Ấn 25-12-2014 203
1387. Chương 1387 : Mang Lão Ma Đầu Bên Mình 28-12-2014 218
1388. Chương 1388 : Mang Lão Ma Đầu Bên Mình 2 28-12-2014 226
1389. Chương 1389 : Gia Tộc Độc Cô 28-12-2014 207
1390. Chương 1390 : Hoàn Mỹ Trở Về 28-12-2014 327
1391. Chương 1391 : Hoàn Mỹ Trở Về 2 28-12-2014 227
1392. Chương 1392 : Cứng Rắn Cái Đinh 28-12-2014 277
1393. Chương 1393 : Kế Hoạch Hủy Diệt Thần Giới 28-12-2014 222
1394. Chương 1394 : Gia Tốc Chinh Phục 28-12-2014 282
1395. Chương 1395 : Bắt Thiên Nhân Sư 28-12-2014 240
1396. Chương 1396 : Bắt Thiên Nhân Sư 2 28-12-2014 209
1397. Chương 1397 : Long Sào 28-12-2014 221
1398. Chương 1398 : Hóa Rồng 28-12-2014 234
1399. Chương 1399 : Đà Thủy Vương 28-12-2014 222
1400. Chương 1400 : Bảy Chiêu Sáng Thế 28-12-2014 253
1401. Chương 1401 : Dẫn Vào Trong Túi 28-12-2014 215
1402. Chương 1402 : Tự Bạo Kinh Thiên 28-12-2014 215
1403. Chương 1403 : Nguy Hiểm Kéo Đến 28-12-2014 247
1404. Chương 1404 : Tung Tích Của Dương Tố Tố 28-12-2014 231
1405. Chương 1405 : Di Chuyển Quy Mô Lớn 28-12-2014 206
1406. Chương 1406 : Quần Long Đảng Đánh Tới 28-12-2014 226
1407. Chương 1407 : Chỉ Số Mười Triệu 28-12-2014 233
1408. Chương 1408 : Lừa Gạt 28-12-2014 241
1409. Chương 1409 : Đại Thiên Sứ Trưởng 28-12-2014 281
1410. Chương 1410 : Thiên Đường Viễn Cổ 28-12-2014 247
1411. Chương 1411 : Đại Phản Kích 29-12-2014 244
1412. Chương 1412 : Giết Đà Chấn Đình 29-12-2014 245
1413. Chương 1413 : Tu Vi Tăng Vọt 29-12-2014 218
1414. Chương 1414 : Đạt Được Giao Dịch 29-12-2014 217
1415. Chương 1415 : Tự Tính Toán 29-12-2014 210
1416. Chương 1416 : Tróc Nã Thành Công 29-12-2014 217
1417. Chương 1417 : Tạm Thời Liên Thủ 29-12-2014 203
1418. Chương 1418 : Đi Vô Địch Môn 29-12-2014 228
1419. Chương 1419 : Đi Tới Vô Địch Môn 29-12-2014 270
1420. Chương 1420 : Số Mệnh Pháp Võng 29-12-2014 245
1421. Chương 1421 : Lẫn Vào Thể Chế 29-12-2014 218
1422. Chương 1422 : Đạt Được Số Mệnh 29-12-2014 199
1423. Chương 1423 : Tổng Bộ Đầu 29-12-2014 234
1424. Chương 1424 : Thập Địa Tổng Đốc 29-12-2014 215
1425. Chương 1425 : Thương Nghiệp Cơ Địa 29-12-2014 255
1426. Chương 1426 : Bắt Rùa Trong Hũ 30-12-2014 215
1427. Chương 1427 : Bắt Rùa Trong Hũ 2 30-12-2014 228
1428. Chương 1428 : Chiến Lực Đỉnh Phong 30-12-2014 212
1429. Chương 1429 : Một Đao Không Trúng 30-12-2014 208
1430. Chương 1430 : Chỉ Số Số Mệnh 30-12-2014 204
1431. Chương 1431 : Báo Ứng Nhân Quả 30-12-2014 229
1432. Chương 1432 : Lên Làm Tổng Đốc 30-12-2014 207
1433. Chương 1433 : Kinh Động Cao Tầng 30-12-2014 222
1434. Chương 1434 : Kinh Động Cao Tầng 2 30-12-2014 219
1435. Chương 1435 : Đạt Được Ưu Ái 30-12-2014 205
1436. Chương 1436 : Đạt Được Ưu Ái 2 30-12-2014 205
1437. Chương 1437 : Long Chi Thư 30-12-2014 209
1438. Chương 1438 : Trấn Áp Ma Long 30-12-2014 237
1439. Chương 1439 : Cu Li 30-12-2014 209
1440. Chương 1440 : Cướp Đoạt Trắng Trợn 30-12-2014 250
1441. Chương 1441 : Đế Quốc Khổng Lồ 30-12-2014 256
1442. Chương 1442 : Một Khối Thịt Béo 30-12-2014 218
1443. Chương 1443 : Nuốt Khối Thịt Béo 30-12-2014 223
1444. Chương 1444 : Nuốt Khối Thịt Béo 2 30-12-2014 221
1445. Chương 1445 : Tuyệt Đối Không Cho Ngươi Số Mệnh 30-12-2014 230
1446. Chương 1446 : Ngạo Thần Du 30-12-2014 226
1447. Chương 1447 : Tung Tích Của Ngạo Thiên 30-12-2014 229
1448. Chương 1448 : Số Mệnh Thiên Chi Chính Đạo 30-12-2014 214
1449. Chương 1449 : Thành Tựu Đỉnh Phong 30-12-2014 215
1450. Chương 1450 : Đế Quốc Đại Thánh Vương Long 30-12-2014 219
1451. Chương 1451 : Nói Trở Mặt Liền Trở Mặt 30-12-2014 216
1452. Chương 1452 : Phong Ấn Của Thần Tượng Vương 30-12-2014 229
1453. Chương 1453 : Gen Mạnh Nhất 30-12-2014 203
1454. Chương 1454 : Cao Thủ Dòm Ngó 30-12-2014 205
1455. Chương 1455 : Độc Cô Vân Không 30-12-2014 196
1456. Chương 1456 : Đẩy Ra Sương Mù 30-12-2014 202
1457. Chương 1457 : Đầu Của Thôn Thiên Vương 30-12-2014 198
1458. Chương 1458 : Nuốt Vào Trong Bụng 30-12-2014 209
1459. Chương 1459 : Âm Thầm Tính Kế 30-12-2014 228
1460. Chương 1460 : Dương Gia Ma Tướng 30-12-2014 227
1461. Chương 1461 : Vô Địch Kim Đan 30-12-2014 211
1462. Chương 1462 : Thời Khắc Mấu Chốt 30-12-2014 223
1463. Chương 1463 : Rất Nhiều Chỗ Tốt 30-12-2014 216
1464. Chương 1464 : Ma Tướng Thứ Ba 30-12-2014 207
1465. Chương 1465 : Chiến Đấu Dữ Dội 30-12-2014 230
1466. Chương 1466 : Nắm Giữ Long Sào 30-12-2014 219
1467. Chương 1467 : Cải Tạo Long Sào (Thượng) 30-12-2014 210
1468. Chương 1468 : Cải Tạo Long Sào (Hạ) 30-12-2014 227
1469. Chương 1469 : Nội Bộ Chỉnh Hợp 30-12-2014 215
1470. Chương 1470 : Đều Đến Đầu Nhập 30-12-2014 208
1471. Chương 1471 : 28 Cự Phách 30-12-2014 233
1472. Chương 1472 : Đàm Phán Hiểm Ác 30-12-2014 197
1473. Chương 1473 : Sớm Có Tính Kế 30-12-2014 210
1474. Chương 1474 : Có Ai Không Phục? 30-12-2014 206
1475. Chương 1475 : Không Có Lựa Chọn 30-12-2014 210
1476. Chương 1476 : Chuyển Biến Từng Ngày 30-12-2014 216
1477. Chương 1477 : Hai Trăm Ức Tinh Thần Khắc Độ 30-12-2014 224
1478. Chương 1478 : Trở Lại Vô Địch Môn 30-12-2014 210
1479. Chương 1479 : Người Tộc Linh Lung 30-12-2014 226
1480. Chương 1480 : Ta Mới Là Người Thừa Kế 30-12-2014 233
1481. Chương 1481 : Cuối Cùng Gặp Lại 30-12-2014 260
1482. Chương 1482 : Thần Quyền Vương Quyền 31-12-2014 212
1483. Chương 1483 : Bắt Đầu Phản Kích 31-12-2014 216
1484. Chương 1484 : Hai Bước Hành Động 31-12-2014 198
1485. Chương 1485 : Không Ngờ Lại Là Ngạo Thiên? 31-12-2014 205
1486. Chương 1486 : Âm Mưu Thất Bại 31-12-2014 211
1487. Chương 1487 : Hoàng Tước Ở Sau 31-12-2014 216
1488. Chương 1488 : Đại Thánh Vương Linh Lung Đế Quốc 31-12-2014 215
1489. Chương 1489 : Một Đường Hàng Phục 31-12-2014 196
1490. Chương 1490 : Nho Môn Bí Quyết 31-12-2014 203
1491. Chương 1491 : Đi Trước Quân Bộ 31-12-2014 243
1492. Chương 1492 : Hơn Ngàn Đại Lão 31-12-2014 191
1493. Chương 1493 : Tịnh Hóa Chi Thứ 31-12-2014 207
1494. Chương 1494 : Cái Bóng Hoàng Đế 31-12-2014 200
1495. Chương 1495 : Khéo Quá Hóa Vụng 31-12-2014 215
1496. Chương 1496 : Vận Rủi Của Lãnh Tụ Quân Bộ 31-12-2014 208
1497. Chương 1497 : Kết Giới Vĩnh Hằng 31-12-2014 221
1498. Chương 1498 : Điểm Cao Thần Giới 31-12-2014 221
1499. Chương 1499 : Tuyệt Thế Bảo Tàng 31-12-2014 247
1500. Chương 1500 : Chúa Tể Kiếm Đạo 31-12-2014 260
1501. Chương 1501 : Giao Chiến Thảm Thiết 31-12-2014 199
1502. Chương 1502 : Một Kiếm Diệt Quốc 31-12-2014 201
1503. Chương 1503 : Giỏi Hơn Một Bậc 31-12-2014 191
1504. Chương 1504 : Cô Lỗ Đại Chiến Kiếm Chủ 31-12-2014 210
1505. Chương 1505 : Hàng Phục Kiếm Chủ 31-12-2014 215
1506. Chương 1506 : Đại Kiếp Nạn Sinh Tử 31-12-2014 205
1507. Chương 1507 : Thu Được Đan Dược 31-12-2014 229
1508. Chương 1508 : Nhất Khí Hồng Mông Đan 31-12-2014 217
1509. Chương 1509 : Đế Quốc Thứ Tư 31-12-2014 205
1510. Chương 1510 : Tín Ngưỡng Chi Hải 31-12-2014 224
1511. Chương 1511 : Con Đường Dẫn Tới Thế Tục 31-12-2014 218
1512. Chương 1512 : Việc Lớn Động Trời 31-12-2014 221
1513. Chương 1513 : Phản Ứng Mãnh Liệt 31-12-2014 216
1514. Chương 1514 : Tam Triều Liên Thủ 31-12-2014 221
1515. Chương 1515 : Dương Hư Nhất 31-12-2014 238
1516. Chương 1516 : Hải Lam 31-12-2014 215
1517. Chương 1517 : Đảo Loạn Cục Diện 31-12-2014 224
1518. Chương 1518 : Ngạo Trung Ương 31-12-2014 215
1519. Chương 1519 : Trên Cao Nhìn Xuống 31-12-2014 233
1520. Chương 1520 : Biến Hóa Đột Nhiên Sinh Ra 31-12-2014 193
1521. Chương 1521 : Kém Hơn Một Chiêu 31-12-2014 212
1522. Chương 1522 : Cường Độ Tinh Thần 300 Tỉ 31-12-2014 205
1523. Chương 1523 : Đã Đến 31-12-2014 199
1524. Chương 1524 : Đả Kích Trước Cuộc Chiến 31-12-2014 198
1525. Chương 1525 : Đại Quân Ép Tới 31-12-2014 207
1526. Chương 1526 : Trước Trận Quyết Đấu 31-12-2014 205
1527. Chương 1527 : Vây Công 31-12-2014 221
1528. Chương 1528 : Một Người Giữ Ải 31-12-2014 191
1529. Chương 1529 : Phong Ấn Vận Mệnh 31-12-2014 212
1530. Chương 1530 : Đại Quyết Chiến (Thượng) 31-12-2014 210
1531. Chương 1531 : Đại Quyết Chiến (Hạ) 31-12-2014 204
1532. Chương 1532 : Khảng Khái Bi Ca 31-12-2014 198
1533. Chương 1533 : Sắc Phong Toàn Dân 31-12-2014 203
1534. Chương 1534 : Hai Bên Dưỡng Sức 31-12-2014 213
1535. Chương 1535 : Phân Tranh Nội Bộ 31-12-2014 213
1536. Chương 1536 : Cắn Nuốt Ngạo Trung Ương 31-12-2014 199
1537. Chương 1537 : Hàng Phục Phật Quốc 31-12-2014 200
1538. Chương 1538 : Nho Môn Đầu Nhập Vào 31-12-2014 201
1539. Chương 1539 : Trước Tiên Không Sắc Phong 31-12-2014 204
1540. Chương 1540 : Tranh Cãi Lớn 31-12-2014 209
1541. Chương 1541 : Lấy Đức Thu Phục Người 31-12-2014 211
1542. Chương 1542 : Cổ Lộ Nối Liền 31-12-2014 189
1543. Chương 1543 : Căn Nguyên Thần Giới 31-12-2014 217
1544. Chương 1544 : Toàn Bộ Phi Thăng 31-12-2014 214
1545. Chương 1545 : Đế Quốc Tín Ngưỡng 31-12-2014 212
1546. Chương 1546 : Ngạo Thiên Đấu Đại Tế Ti 31-12-2014 204
1547. Chương 1547 : Đề Nghị Khiêu Chiến 31-12-2014 222
1548. Chương 1548 : Sự Cường Thế Của Ngạo Thiên 31-12-2014 210
1549. Chương 1549 : Bán Bộ Vô Vô 31-12-2014 209
1550. Chương 1550 : Nuốt Trọn Viễn Cổ Thiên Đường 31-12-2014 220
1551. Chương 1551 : Gặp Sư Phụ 31-12-2014 231
1552. Chương 1552 : Cứu Sư Phụ (Thượng) 31-12-2014 212
1553. Chương 1553 : Cứu Sư Phụ (Hạ) 31-12-2014 211
1554. Chương 1554 : Ngươi Phải Làm Hoàng Đế 31-12-2014 224
1555. Chương 1555 : Bế Quan Toả Cảng 31-12-2014 223
1556. Chương 1556 : 10 Ngày Sau 31-12-2014 230
1557. Chương 1557 : Đăng Cơ 31-12-2014 215
1558. Chương 1558 : Đế Quốc Yêu Tộc 31-12-2014 207
1559. Chương 1559 : Thần Tượng Vương Và Yêu Sư 31-12-2014 223
1560. Chương 1560 : Lại Là Thế Chân Vạc 31-12-2014 234
1561. Chương 1561 : Tà Thần Ngã Xuống 31-12-2014 239
1562. Chương 1562 : Tà Thần Chi Mưu 31-12-2014 237
1563. Chương 1563 : Đại Lượng Chế Tạo Chư Thần Ấn Ký? 31-12-2014 227
1564. Chương 1564 : Đại Lượng Chế Tạo Chư Thần Ấn Ký? (Hạ) 31-12-2014 243
1565. Chương 1565 : Tấn Chức Bán Bộ Vô Vô 31-12-2014 234
1566. Chương 1566 : Hợp Tung Liên Hoành 31-12-2014 243
1567. Chương 1567 : Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Thượng) 31-12-2014 198
1568. Chương 1568 : Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Hạ) 31-12-2014 202
1569. Chương 1569 : Nội Đấu Kịch Liệt 31-12-2014 208
1570. Chương 1570 : Thăng Cấp Dương Hư Nhất 31-12-2014 209
1571. Chương 1571 : Dương Kỳ Ra Tay 31-12-2014 202
1572. Chương 1572 : Dương Kỳ Ra Tay (Hạ) 31-12-2014 205
1573. Chương 1573 : Mê Hoặc Dương Hư Nhất 31-12-2014 218
1574. Chương 1574 : Nghiền Ép Hải Lam (Thượng) 31-12-2014 202
1575. Chương 1575 : Nghiền Ép Hải Lam (Trung) 31-12-2014 239
1576. Chương 1576 : Nghiền Ép Hải Lam (Hạ) 31-12-2014 205
1577. Chương 1577 : Tổ Thần Hồn 31-12-2014 208
1578. Chương 1578 : Thời Đại Mới, Bắt Đầu Đi! 31-12-2014 210
1579. Chương 1579 : Vận Mệnh Hư Vô Giả Đầy Đủ (Thượng) 31-12-2014 204
1580. Chương 1580 : Vận Mệnh Hư Vô Giả Đầy Đủ (Hạ) 31-12-2014 205
1581. Chương 1581 : Uy Danh Lại Lên 31-12-2014 214
1582. Chương 1582 : Bản Nguyên Hình Người. 31-12-2014 245
1583. Chương 1583 : Bản Nguyên Hình Người (Hạ) 31-12-2014 223
1584. Chương 1584 : Thanh La Xuất Hiện. 31-12-2014 227
1585. Chương 1585 : Mẫu Tử Nói Chuyện 31-12-2014 159
1586. Chương 1586 : Hợp Tác Hoàn Mỹ 31-12-2014 355
1587. Chương 1587 : Chiến Tranh, Đến Đây Đi! 31-12-2014 325
1588. Chương 1588 : Đại Kết Cục (Thượng) 31-12-2014 305
1589. Chương 1589 : Đại Kết Cục (Trung) 31-12-2014 345
1590. Chương 1590 : Đại Kết Cục (Hạ) 31-12-2014 1349
Bình luận truyện

Thánh Vương

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung