Thế Hôn

Thế Hôn

Mới nhất - Chương 476

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Chuyện xưa vừa mới bắt đầu, tiền căn hậu quả, cái gọi là chân tướng là chân tướng trong mắt nữ chính, vị tất đã là toàn bộ chân tướng.

Mời các bạn đón đọc Thế Hôn.

 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Nằm Mộng 08-09-2014 304
2. Chương 2 : Cố Nhân 1 08-09-2014 132
3. Chương 3 : Cố Nhân 2 08-09-2014 126
4. Chương 4 : Giao Hảo 08-09-2014 115
5. Chương 5 : Thân Nhân 1 08-09-2014 124
6. Chương 6 : Thân Nhân 2 08-09-2014 117
7. Chương 7 : Điển Cố 08-09-2014 115
8. Chương 8 : Kẻ Thù 1 08-09-2014 107
9. Chương 9 : Kẻ Thù 2 08-09-2014 108
10. Chương 10 : Cốt Nhục 1 08-09-2014 103
11. Chương 11 : Cốt Nhục 2 08-09-2014 105
12. Chương 12 : Cốt Nhục 3 08-09-2014 103
13. Chương 13 : Con Đường Tắt 08-09-2014 106
14. Chương 14 : Tạ Lễ 08-09-2014 100
15. Chương 15 : Chim Quốc 1 08-09-2014 118
16. Chương 16 : Chim Quốc 2 08-09-2014 107
17. Chương 17 : Hồng Mai 08-09-2014 101
18. Chương 18 : Chim Quốc 3 08-09-2014 105
19. Chương 19 : Phong Ba 1 08-09-2014 104
20. Chương 20 : Phong Ba 2 08-09-2014 98
21. Chương 21 : Phong Ba 3 08-09-2014 106
22. Chương 22 : Họa Phúc 1 08-09-2014 104
23. Chương 23 : Họa Phúc 2 08-09-2014 101
24. Chương 24 : Họa Phúc 3 08-09-2014 103
25. Chương 25 : Họa Phúc 4 08-09-2014 110
26. Chương 26 : Sáo Cổ 1 08-09-2014 96
27. Chương 27 : Sáo Cổ 2 08-09-2014 103
28. Chương 28 : Thử Xem 1 08-09-2014 117
29. Chương 29 : Thử Xem 2 08-09-2014 107
30. Chương 30 : Thử Xem 3 08-09-2014 110
31. Chương 31 : Lời Dẫn 1 08-09-2014 137
32. Chương 32 : Lời Dẫn 2 08-09-2014 119
33. Chương 33 : Chuyện Xấu 1 08-09-2014 112
34. Chương 34 : Chuyện Xấu 2 08-09-2014 101
35. Chương 35 : Chuyện Xấu 3 08-09-2014 99
36. Chương 36 : Lễ Trùng Dương 1 08-09-2014 99
37. Chương 37 : Lễ Trùng Dương 2 08-09-2014 145
38. Chương 38 : Tỷ Tỷ 08-09-2014 103
39. Chương 39 : Thăm Bệnh 08-09-2014 105
40. Chương 40 : Cữu Phụ 08-09-2014 97
41. Chương 41 : Cảnh Cũ 08-09-2014 100
42. Chương 42 : Đấu Trà 1 08-09-2014 102
43. Chương 43 : Đấu Trà 2 08-09-2014 108
44. Chương 44 : Lạc Mai 1 08-09-2014 101
45. Chương 45 : Lạc Mai 2 08-09-2014 97
46. Chương 46 : Lạc Mai 3 08-09-2014 97
47. Chương 47 : Thính Tuyết 1 08-09-2014 107
48. Chương 48 : Thính Tuyết 2 08-09-2014 96
49. Chương 49 : Thính Tuyết 3 08-09-2014 92
50. Chương 50 : Thính Tuyết 4 08-09-2014 97
51. Chương 51 : Thắng Bại 08-09-2014 99
52. Chương 52 : Chứng Bệnh 1 08-09-2014 110
53. Chương 53 : Chứng Bệnh 2 08-09-2014 102
54. Chương 54 : Bàng Thủy 1 08-09-2014 105
55. Chương 55 : Bàng Thủy 2 08-09-2014 123
56. Chương 56 : Bàng Thủy 3 08-09-2014 112
57. Chương 57 : Tranh Thủ 08-09-2014 96
58. Chương 58 : Tuyết Đêm 08-09-2014 97
59. Chương 59 : Vứt Bỏ 08-09-2014 94
60. Chương 60 : Tộc Huynh 08-09-2014 97
61. Chương 61 : Cảnh Xuân 1 08-09-2014 97
62. Chương 62 : Cảnh Xuân 2 08-09-2014 98
63. Chương 63 : Phong Cảnh 1 08-09-2014 91
64. Chương 64 : Phong Cảnh 2 08-09-2014 99
65. Chương 65 : Phẫn Nộ 08-09-2014 96
66. Chương 66 : Chuyện Xưa 08-09-2014 98
67. Chương 67 : Trực Tiếp 08-09-2014 95
68. Chương 68 : Son Đỏ 1 08-09-2014 90
69. Chương 69 : Son Đỏ 2 08-09-2014 94
70. Chương 70 : Kẹo 08-09-2014 91
71. Chương 71 : Người Tốt 08-09-2014 101
72. Chương 72 : Không Nể Mặt 08-09-2014 97
73. Chương 73 : Cơ Hội 08-09-2014 100
74. Chương 74 : Bạc Lạnh 08-09-2014 96
75. Chương 75 : Trở Về 08-09-2014 89
76. Chương 76 : Điểm Danh 08-09-2014 92
77. Chương 77 : Biến Hóa 08-09-2014 98
78. Chương 78 : Số Học 08-09-2014 94
79. Chương 79 : So Đo 1 08-09-2014 98
80. Chương 80 : So Đo 2 08-09-2014 96
81. Chương 81 : Nghi Ngờ 08-09-2014 93
82. Chương 82 : Hỏng Việc 08-09-2014 97
83. Chương 83 : Bán Châu Sai 08-09-2014 95
84. Chương 84 : Chu Mại 08-09-2014 95
85. Chương 85 : Tâm Ma 08-09-2014 93
86. Chương 86 : Chê Cười 08-09-2014 95
87. Chương 87 : Mua Đất 08-09-2014 93
88. Chương 88 : Hỏa Diễm 08-09-2014 101
89. Chương 89 : Sinh Hạ Và Nuôi Dưỡng 08-09-2014 89
90. Chương 90 : Xa Xỉ 08-09-2014 90
91. Chương 91 : Tự Biết 08-09-2014 96
92. Chương 92 : Đi Chung Đường 08-09-2014 98
93. Chương 93 : Hiếu Thắng 08-09-2014 98
94. Chương 94 : Tri Âm 08-09-2014 97
95. Chương 95 : Tự Rước Lấy Nhục 08-09-2014 98
96. Chương 96 : Thanh Châu 08-09-2014 97
97. Chương 97 : Phó Thác 08-09-2014 107
98. Chương 98 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 109
99. Chương 99 : Chiến Thư 08-09-2014 106
100. Chương 100 : Lễ Vật 08-09-2014 99
101. Chương 101 : Muốn 08-09-2014 116
102. Chương 102 : Kỳ Quái 08-09-2014 90
103. Chương 103 : Lạch Cạch 08-09-2014 102
104. Chương 104 : Không Phụ 08-09-2014 99
105. Chương 105 : Một Nửa 08-09-2014 96
106. Chương 106 : Xem Tướng 1 08-09-2014 92
107. Chương 107 : Xem Tướng 2 08-09-2014 85
108. Chương 108 : Nhược Điểm 08-09-2014 96
109. Chương 109 : Đổi 08-09-2014 94
110. Chương 110 : Ghét Bỏ 08-09-2014 88
111. Chương 111 : Sinh Oán 08-09-2014 88
112. Chương 112 : Quật Lư 08-09-2014 92
113. Chương 113 : Ánh Đèn 08-09-2014 94
114. Chương 114 : Tính Toán 08-09-2014 86
115. Chương 115 : Vụng Trộm 08-09-2014 87
116. Chương 116 : Trục Lợi 08-09-2014 100
117. Chương 117 : Làm Mai 08-09-2014 95
118. Chương 118 : Cứ Để Ta 08-09-2014 99
119. Chương 119 : Tự Chịu 08-09-2014 92
120. Chương 120 : Giận Chó Đánh Mèo 08-09-2014 104
121. Chương 121 : Giận Dỗi 08-09-2014 89
122. Chương 122 : Nói Rõ 08-09-2014 86
123. Chương 123 : Mặt Trời Mọc 08-09-2014 91
124. Chương 124 : Vô Đề 08-09-2014 105
125. Chương 125 : Nhìn Thấu 08-09-2014 101
126. Chương 126 : Hương Vị 08-09-2014 98
127. Chương 127 : Mộng Đẹp 08-09-2014 96
128. Chương 128 : Thay Đổi 08-09-2014 90
129. Chương 129 : Lưu Ly 08-09-2014 87
130. Chương 130 : Đông Vũ 08-09-2014 86
131. Chương 131 : Cả Kinh 08-09-2014 85
132. Chương 132 : Cứng Rắn Hay Mềm Mỏng 08-09-2014 83
133. Chương 133 : Con Bướm 08-09-2014 85
134. Chương 134 : Tồn Tại 08-09-2014 85
135. Chương 135 : Thanh Ảnh 08-09-2014 90
136. Chương 136 : Điều Kiện 08-09-2014 89
137. Chương 137 : Quế Viên 08-09-2014 96
138. Chương 138 : Đại Cát 08-09-2014 95
139. Chương 139 : Ly Biệt 08-09-2014 102
140. Chương 140 : Hoa Triêu 1 08-09-2014 107
141. Chương 141 : Hoa Triêu 2 08-09-2014 88
142. Chương 142 : Yên Tâm 08-09-2014 90
143. Chương 143 : Ấm Áp 08-09-2014 93
144. Chương 144 : Dự Bị 08-09-2014 96
145. Chương 145 : Quyết Tâm 08-09-2014 97
146. Chương 146 : Lựa Chọn 08-09-2014 94
147. Chương 147 : Lời Khuyên 08-09-2014 90
148. Chương 148 : Phúc Khí 08-09-2014 89
149. Chương 149 : Cúc Lâu 08-09-2014 91
150. Chương 150 : Hôn Kỳ 08-09-2014 85
151. Chương 151 : Vấn Vương 08-09-2014 91
152. Chương 152 : Gió Nhẹ 08-09-2014 89
153. Chương 153 : Luận Thân 08-09-2014 86
154. Chương 154 : Thêm Trang 08-09-2014 85
155. Chương 155 : Thúc Giục Trang 08-09-2014 91
156. Chương 156 : Thành Thân 08-09-2014 89
157. Chương 157 : Đêm Xuân 08-09-2014 71
158. Chương 158 : Tân Nương 08-09-2014 92
159. Chương 159 : Xuyến Vàng 08-09-2014 87
160. Chương 160 : Giao Phong 08-09-2014 88
161. Chương 161 : Mẫn Hành 08-09-2014 88
162. Chương 162 : Khóc Lóc 08-09-2014 86
163. Chương 163 : Bàng Quan 08-09-2014 89
164. Chương 164 : Hồng Mai 08-09-2014 72
165. Chương 165 : Phu Thê 08-09-2014 91
166. Chương 166 : Tổ Tôn 08-09-2014 81
167. Chương 167 : Chân Thật 08-09-2014 88
168. Chương 168 : Vô Lý 08-09-2014 94
169. Chương 169 : Biến Sắc Mặt 08-09-2014 90
170. Chương 170 : Trò Đùa 08-09-2014 91
171. Chương 171 : Nhận Lỗi 08-09-2014 85
172. Chương 172 : Khó Xử 08-09-2014 86
173. Chương 173 : Con Chuột 08-09-2014 85
174. Chương 174 : Khuyên Giải 08-09-2014 89
175. Chương 175 : Chân Phật 08-09-2014 88
176. Chương 176 : Căn Cơ 08-09-2014 87
177. Chương 177 : Chúng Sinh 08-09-2014 84
178. Chương 178 : Cám Ơn 08-09-2014 81
179. Chương 179 : Nhà Cũ 08-09-2014 85
180. Chương 180 : Thượng Tị 08-09-2014 89
181. Chương 181 : Lục Tích 08-09-2014 82
182. Chương 182 : Mưa Xuân 08-09-2014 84
183. Chương 183 : Hạnh Hoa 08-09-2014 84
184. Chương 184 : Khác Biệt 08-09-2014 81
185. Chương 185 : Khai Mạc 08-09-2014 96
186. Chương 186 : Năm Năm 08-09-2014 90
187. Chương 187 : Hào Phóng 08-09-2014 94
188. Chương 188 : Tiến Thoái 08-09-2014 88
189. Chương 189 : Tính Toán 08-09-2014 74
190. Chương 190 : Cất Bước 08-09-2014 89
191. Chương 191 : Nhân Tình 08-09-2014 92
192. Chương 192 : Phân Công 08-09-2014 94
193. Chương 193 : Quần Áo 08-09-2014 91
194. Chương 194 : Khúc Mắc 08-09-2014 90
195. Chương 195 : Hiểu Lầm 08-09-2014 88
196. Chương 196 : Bắt Nạt 08-09-2014 88
197. Chương 197 : Vô Công 08-09-2014 96
198. Chương 198 : Hoa Hồng 08-09-2014 94
199. Chương 199 : Vận Mệnh 08-09-2014 96
200. Chương 200 : Nói Dối 08-09-2014 84
201. Chương 201 : Trái Phải 08-09-2014 87
202. Chương 202 : Không Cùng 08-09-2014 108
203. Chương 203 : Trọng Trách 08-09-2014 99
204. Chương 204 : Bản Vẽ 08-09-2014 103
205. Chương 205 : Văn La 08-09-2014 86
206. Chương 206 : Gió Lùa 08-09-2014 89
207. Chương 207 : Anh Đào 08-09-2014 101
208. Chương 208 : Suy Nghĩ Sâu Xa 08-09-2014 91
209. Chương 209 : Phân Tán 08-09-2014 81
210. Chương 210 : Kim Khẩu 08-09-2014 89
211. Chương 211 : Ngất 08-09-2014 88
212. Chương 212 : Cục U 08-09-2014 81
213. Chương 213 : Hồ Đồ 08-09-2014 85
214. Chương 214 : Nước Trà 08-09-2014 87
215. Chương 215 : Thành Thật 08-09-2014 89
216. Chương 216 : Hết Sức Lông Bông 08-09-2014 86
217. Chương 217 : Hăng Hái 08-09-2014 87
218. Chương 218 : Tuyệt Tình 08-09-2014 87
219. Chương 219 : Lông Chim 08-09-2014 88
220. Chương 220 : Lý Do 08-09-2014 89
221. Chương 221 : Uyển Chuyển 08-09-2014 89
222. Chương 222 : Mưa Đêm 08-09-2014 90
223. Chương 223 : Khen Ngợi 08-09-2014 90
224. Chương 224 : Hoảng Sợ 08-09-2014 92
225. Chương 225 : Kỳ Quái 08-09-2014 69
226. Chương 226 : Ngu Nhân 08-09-2014 88
227. Chương 227 : Cụt Tay 08-09-2014 86
228. Chương 228 : Bất Công 08-09-2014 90
229. Chương 229 : Ta Ở Đây 08-09-2014 87
230. Chương 230 : Đại Kỳ 08-09-2014 84
231. Chương 231 : Thất Thế 08-09-2014 85
232. Chương 232 : Thiên Ý 08-09-2014 115
233. Chương 233 : Thả Lỏng 08-09-2014 91
234. Chương 234 : Phát Uy 08-09-2014 85
235. Chương 235 : Không Ngốc 08-09-2014 87
236. Chương 236 : Đập Tay Thề 08-09-2014 99
237. Chương 237 : Chê Cười 08-09-2014 78
238. Chương 238 : Họ Hàng Xa 08-09-2014 93
239. Chương 239 : Đầu Bạc 08-09-2014 91
240. Chương 240 : Hiếu Đạo 08-09-2014 89
241. Chương 241 : Mệnh Tốt 08-09-2014 84
242. Chương 242 : Ôn Hòa 08-09-2014 87
243. Chương 243 : Bi Phẫn 08-09-2014 87
244. Chương 244 : Thất Tín 08-09-2014 88
245. Chương 245 : Cất Giấu 08-09-2014 89
246. Chương 246 : Lắm Miệng 08-09-2014 87
247. Chương 247 : Xem Xét 08-09-2014 86
248. Chương 248 : Chậu Than 08-09-2014 85
249. Chương 249 : Hơi Nước 08-09-2014 88
250. Chương 250 : Tâm Tư 08-09-2014 86
251. Chương 251 : Châu Sai 08-09-2014 90
252. Chương 252 : Nếu 08-09-2014 86
253. Chương 253 : Bôi Thuốc 08-09-2014 86
254. Chương 254 : Tuyết Quang 08-09-2014 92
255. Chương 255 : Chu Đáo 08-09-2014 92
256. Chương 256 : Hiệp Lực 08-09-2014 93
257. Chương 257 : Quấy Phá 08-09-2014 91
258. Chương 258 : Âm Mưu 08-09-2014 89
259. Chương 259 : Thái Độ 08-09-2014 82
260. Chương 260 : Bắt Mạch 08-09-2014 91
261. Chương 261 : Đan Sa 08-09-2014 93
262. Chương 262 : Chưa Từng 08-09-2014 92
263. Chương 263 : Sự Kiện 08-09-2014 103
264. Chương 264 : Ngẫu Nhiên 08-09-2014 86
265. Chương 265 : Hiểu 08-09-2014 86
266. Chương 266 : Phá 08-09-2014 84
267. Chương 267 : Thả Mồi 08-09-2014 89
268. Chương 268 : Cắn Câu 08-09-2014 94
269. Chương 269 : Tán Gẫu 08-09-2014 87
270. Chương 270 : Dạ Yến 08-09-2014 72
271. Chương 271 : Đồ Cưới 08-09-2014 102
272. Chương 272 : Băng Tiết 08-09-2014 97
273. Chương 273 : Khó Xử 08-09-2014 87
274. Chương 274 : Giải Quyết 08-09-2014 97
275. Chương 275 : Túi Hương 08-09-2014 86
276. Chương 276 : Tin Tưởng 08-09-2014 84
277. Chương 277 : Đắc Ý 08-09-2014 88
278. Chương 278 : Tuyết Đọng 08-09-2014 92
279. Chương 279 : Tuyết Lở 08-09-2014 88
280. Chương 280 : Thành Băng 08-09-2014 85
281. Chương 281 : Kích Động 08-09-2014 86
282. Chương 282 : Tuyết Rơi 08-09-2014 91
283. Chương 283 : Đoạt Nhi Tử 08-09-2014 84
284. Chương 284 : Bã Thuốc 08-09-2014 91
285. Chương 285 : Huynh Đệ 08-09-2014 90
286. Chương 286 : Tảo Tuyết 08-09-2014 105
287. Chương 287 : Hỏi 08-09-2014 91
288. Chương 288 : Cầu Cứu 08-09-2014 83
289. Chương 289 : Mở Tráp 08-09-2014 88
290. Chương 290 : Vào Hạ 08-09-2014 90
291. Chương 291 : Sắp Mưa 08-09-2014 88
292. Chương 292 : Mưa Tầm Tã 08-09-2014 89
293. Chương 293 : Tay Áo 08-09-2014 81
294. Chương 294 : Đối Thủ 08-09-2014 97
295. Chương 295 : Hỏi 08-09-2014 73
296. Chương 296 : Hiểu Được 08-09-2014 91
297. Chương 297 : Lo Lắng 08-09-2014 83
298. Chương 298 : Thúc Tẩu 08-09-2014 87
299. Chương 299 : Góp Lời 08-09-2014 88
300. Chương 300 : Tịch Mịch 08-09-2014 88
301. Chương 301 : Tin Mừng 08-09-2014 87
302. Chương 302 : Suy Nghĩ 08-09-2014 89
303. Chương 303 : Trung Tâm 08-09-2014 83
304. Chương 304 : Đoan Ngọ 08-09-2014 91
305. Chương 305 : Chào Hỏi 08-09-2014 90
306. Chương 306 : Mắt Nhìn 08-09-2014 87
307. Chương 307 : Tâm Tư 08-09-2014 66
308. Chương 308 : Kiên Định 08-09-2014 89
309. Chương 309 : Chương Kết Thúc 08-09-2014 87
310. Chương 310 : Nhớ Tình 08-09-2014 95
311. Chương 311 : Thản Nhiên 08-09-2014 91
312. Chương 312 : Chỉ Điểm 08-09-2014 95
313. Chương 313 : Hòa Thượng 08-09-2014 89
314. Chương 314 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 64
315. Chương 315 : Tâm Nguyện 08-09-2014 87
316. Chương 316 : Chuyện Xưa 08-09-2014 93
317. Chương 317 : Kiếp Này 08-09-2014 87
318. Chương 318 : Nhớ Rõ 08-09-2014 87
319. Chương 319 : Cường Giả 08-09-2014 87
320. Chương 320 : Nương Nương Sơn 08-09-2014 91
321. Chương 321 : Ngọt Khổ 08-09-2014 88
322. Chương 322 : Quý Trọng 08-09-2014 86
323. Chương 323 : Có Thai 08-09-2014 85
324. Chương 324 : Lừa Gạt 08-09-2014 93
325. Chương 325 : Không Tha 08-09-2014 85
326. Chương 326 08-09-2014 78
327. Chương 327 : Không Tin 08-09-2014 89
328. Chương 328 : Chấp Nhận 08-09-2014 93
329. Chương 329 : Sinh Ý 08-09-2014 88
330. Chương 330 : Hy Vọng 08-09-2014 100
331. Chương 331 : Mời 08-09-2014 94
332. Chương 332 : Tán Thành 08-09-2014 85
333. Chương 333 : Đánh Giá 08-09-2014 86
334. Chương 334 : Cửa Ải Cuối Năm 08-09-2014 86
335. Chương 335 : Cây Trâm 08-09-2014 83
336. Chương 336 : Hiệp Lực 08-09-2014 66
337. Chương 337 : Tính Tình 08-09-2014 89
338. Chương 338 : Thư Nhà 08-09-2014 90
339. Chương 339 : An Ổn 08-09-2014 90
340. Chương 340 : Sắp Sinh 08-09-2014 85
341. Chương 341 : Tân Sinh 08-09-2014 93
342. Chương 342 : Suy Tư 08-09-2014 87
343. Chương 343 : Buông Tay 08-09-2014 91
344. Chương 344 : Đầy Tháng 08-09-2014 89
345. Chương 345 : Khách Nhân 08-09-2014 89
346. Chương 346 : Mang Thù 08-09-2014 97
347. Chương 347 : Bằng Hữu 08-09-2014 87
348. Chương 348 : Hiệp Thương 08-09-2014 88
349. Chương 349 : Bát Súp 08-09-2014 91
350. Chương 350 : Kích Thích 08-09-2014 86
351. Chương 351 : Đáp Lễ 08-09-2014 89
352. Chương 352 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 74
353. Chương 353 : Khó Hiểu 08-09-2014 90
354. Chương 354 : Tiến Thoái Lưỡng Nan 08-09-2014 84
355. Chương 355 : Suy Tính 08-09-2014 97
356. Chương 356 : Tháng Bảy 08-09-2014 96
357. Chương 357 : Chống Đối 08-09-2014 90
358. Chương 358 : Đáng Thương 08-09-2014 83
359. Chương 359 : Bái Phỏng 08-09-2014 88
360. Chương 360 : Hồi Kinh 08-09-2014 86
361. Chương 361 : An Bài 08-09-2014 83
362. Chương 362 : Xa Cách 08-09-2014 87
363. Chương 363 : Đến Nơi 08-09-2014 86
364. Chương 364 : Bẩm Báo 08-09-2014 86
365. Chương 365 : Lẫn Nhau 08-09-2014 87
366. Chương 366 : Trân Bảo 08-09-2014 91
367. Chương 367 : Đêm Lạnh 08-09-2014 86
368. Chương 368 : Chăm Sóc Người Thân Trước Lúc Lâm Chung 08-09-2014 84
369. Chương 369 : Hãn Khí 08-09-2014 89
370. Chương 370 : Cường Hãn 08-09-2014 90
371. Chương 371 : Đường Sống 08-09-2014 88
372. Chương 372 : Cật Vấn 08-09-2014 91
373. Chương 373 : Hợp Lực 08-09-2014 90
374. Chương 374 : Không Sợ 08-09-2014 87
375. Chương 375 : Đối Chứng 08-09-2014 90
376. Chương 376 : Phân Chia Tài Sản 08-09-2014 79
377. Chương 377 : Cướp Đoạt 08-09-2014 93
378. Chương 378 : Thúc Chất 08-09-2014 92
379. Chương 379 : Bắt Đầu 08-09-2014 87
380. Chương 380 : Cam Đoan 08-09-2014 90
381. Chương 381 : Cơ Hội 08-09-2014 74
382. Chương 382 : Lục Luân 08-09-2014 92
383. Chương 383 : Lí Do Thoái Thác 08-09-2014 82
384. Chương 384 : Sơ Hở 08-09-2014 91
385. Chương 385 : Không Nghe 08-09-2014 93
386. Chương 386 : Đoàn Tụ 08-09-2014 84
387. Chương 387 : Xinh Đẹp 08-09-2014 88
388. Chương 388 : Té Xỉu 08-09-2014 93
389. Chương 389 : Nhất Trí 08-09-2014 94
390. Chương 390 : Thủ Lễ 08-09-2014 88
391. Chương 391 08-09-2014 78
392. Chương 392 : Mộng Yểm 08-09-2014 95
393. Chương 393 : Mỹ Danh 08-09-2014 83
394. Chương 394 : Bất Bình 08-09-2014 92
395. Chương 395 : Hoang Đường 08-09-2014 90
396. Chương 396 : Ép Sát 08-09-2014 91
397. Chương 397 : Sạch Sẽ 08-09-2014 98
398. Chương 398 : Trí Mạng 08-09-2014 94
399. Chương 399 : Cáo Biệt 08-09-2014 87
400. Chương 400 : Ám Chỉ 08-09-2014 94
401. Chương 401 : Quyết Định 08-09-2014 94
402. Chương 402 : Biến Chuyển 08-09-2014 92
403. Chương 403 : Kết Thúc 08-09-2014 93
404. Chương 404 : Tương Thông 08-09-2014 94
405. Chương 405 : Kinh Mộng 08-09-2014 90
406. Chương 406 : Trao Đổi 08-09-2014 93
407. Chương 407 : Chân Ái 08-09-2014 92
408. Chương 408 : Điểm Canh 08-09-2014 92
409. Chương 409 : Đừng Ngại 08-09-2014 96
410. Chương 410 : Làm Khó Dễ 08-09-2014 92
411. Chương 411 : Đánh Cuộc 08-09-2014 92
412. Chương 412 : Công Bằng 08-09-2014 91
413. Chương 413 : Đại Bại 08-09-2014 90
414. Chương 414 : Nhận Thua 08-09-2014 95
415. Chương 415 : Ủy Khuất 08-09-2014 95
416. Chương 416 : Động Tâm 08-09-2014 85
417. Chương 417 : Phu Thê 08-09-2014 74
418. Chương 418 : Mây Bay 08-09-2014 85
419. Chương 419 : Điềm Báo 08-09-2014 87
420. Chương 420 : Hậu Sự 08-09-2014 85
421. Chương 421 : Cành Đào 08-09-2014 89
422. Chương 422 : Xuân Tuyết 08-09-2014 91
423. Chương 423 : Giáo Dưỡng 08-09-2014 89
424. Chương 424 : Ngại Phiền 08-09-2014 95
425. Chương 425 : Phó Thác 08-09-2014 82
426. Chương 426 : Biện Kích 08-09-2014 104
427. Chương 427 : Ưu Tư 08-09-2014 93
428. Chương 428 : Tin Ta 08-09-2014 94
429. Chương 429 : Thầy Trò 08-09-2014 99
430. Chương 430 : Khí Khái 08-09-2014 92
431. Chương 431 : Tin Dữ 08-09-2014 94
432. Chương 432 : Đáng Thương 08-09-2014 70
433. Chương 433 : Cắn Tay 08-09-2014 87
434. Chương 434 : Số Tiền Lớn 08-09-2014 85
435. Chương 435 : Giáo Huấn 08-09-2014 92
436. Chương 436 : Áp Chế 08-09-2014 90
437. Chương 437 : Thỉnh Tội 08-09-2014 88
438. Chương 438 : Loạn Mộng 08-09-2014 84
439. Chương 439 : Cầu Tình 08-09-2014 94
440. Chương 440 : Quan Tâm 08-09-2014 92
441. Chương 441 : Nghe Ngóng 08-09-2014 89
442. Chương 442 : Có Lẽ 08-09-2014 86
443. Chương 443 : Thị Chúng 08-09-2014 92
444. Chương 444 : Tuần Tự 08-09-2014 92
445. Chương 445 : Thẳng Thắn 08-09-2014 94
446. Chương 446 : Tự Tại 08-09-2014 89
447. Chương 447 : Hoa Quỳnh 08-09-2014 93
448. Chương 448 : Tịch Dương 08-09-2014 88
449. Chương 449 : Thu Ý 08-09-2014 90
450. Chương 450 : Tà Tâm 08-09-2014 87
451. Chương 451 : Tiến Dần 08-09-2014 90
452. Chương 452 : Danh Lợi 08-09-2014 98
453. Chương 453 : Ôm 08-09-2014 111
454. Chương 454 : Thiên Mệnh 08-09-2014 95
455. Chương 455 : Tuyết Mịn 08-09-2014 108
456. Chương 456 : Thiếu Xe 08-09-2014 100
457. Chương 457 : Hứa 08-09-2014 83
458. Chương 458 : Tráng Sĩ 08-09-2014 87
459. Chương 459 : Tiền Đồ 08-09-2014 93
460. Chương 460 : Ngã Ngựa 08-09-2014 84
461. Chương 461 : Khác Nhau 08-09-2014 85
462. Chương 462 : Vận Khí 08-09-2014 89
463. Chương 463 : Vạn Hạnh 08-09-2014 99
464. Chương 464 : Gắn Bó 08-09-2014 106
465. Chương 465 : Nguyên Nhân 08-09-2014 99
466. Chương 466 : Suy Nghĩ 08-09-2014 70
467. Chương 467 : Chờ Đợi 08-09-2014 91
468. Chương 468 : Tặc Tập Kích 08-09-2014 88
469. Chương 469 : Sợ Bóng Sợ Gió 08-09-2014 85
470. Chương 470 : Linh Thông 08-09-2014 85
471. Chương 471 : Kẻ Lừa Đảo 08-09-2014 93
472. Chương 472 : Đi Thuyền 08-09-2014 103
473. Chương 473 08-09-2014 74
474. Chương 474 : Tích Phúc 08-09-2014 94
475. Chương 475 : Tân Gia 08-09-2014 125
476. Chương 476 : Ngày Xuân (Kết Cục) 26-08-2014 182
Bình luận truyện

Thế Hôn


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung