Thế Hôn

Thế Hôn

Mới nhất - Chương 476

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Chuyện xưa vừa mới bắt đầu, tiền căn hậu quả, cái gọi là chân tướng là chân tướng trong mắt nữ chính, vị tất đã là toàn bộ chân tướng.

Mời các bạn đón đọc Thế Hôn.

 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Nằm Mộng 08-09-2014 360
2. Chương 2 : Cố Nhân 1 08-09-2014 177
3. Chương 3 : Cố Nhân 2 08-09-2014 165
4. Chương 4 : Giao Hảo 08-09-2014 152
5. Chương 5 : Thân Nhân 1 08-09-2014 156
6. Chương 6 : Thân Nhân 2 08-09-2014 144
7. Chương 7 : Điển Cố 08-09-2014 138
8. Chương 8 : Kẻ Thù 1 08-09-2014 136
9. Chương 9 : Kẻ Thù 2 08-09-2014 146
10. Chương 10 : Cốt Nhục 1 08-09-2014 130
11. Chương 11 : Cốt Nhục 2 08-09-2014 132
12. Chương 12 : Cốt Nhục 3 08-09-2014 140
13. Chương 13 : Con Đường Tắt 08-09-2014 139
14. Chương 14 : Tạ Lễ 08-09-2014 133
15. Chương 15 : Chim Quốc 1 08-09-2014 162
16. Chương 16 : Chim Quốc 2 08-09-2014 136
17. Chương 17 : Hồng Mai 08-09-2014 136
18. Chương 18 : Chim Quốc 3 08-09-2014 148
19. Chương 19 : Phong Ba 1 08-09-2014 141
20. Chương 20 : Phong Ba 2 08-09-2014 132
21. Chương 21 : Phong Ba 3 08-09-2014 141
22. Chương 22 : Họa Phúc 1 08-09-2014 137
23. Chương 23 : Họa Phúc 2 08-09-2014 145
24. Chương 24 : Họa Phúc 3 08-09-2014 134
25. Chương 25 : Họa Phúc 4 08-09-2014 143
26. Chương 26 : Sáo Cổ 1 08-09-2014 114
27. Chương 27 : Sáo Cổ 2 08-09-2014 135
28. Chương 28 : Thử Xem 1 08-09-2014 149
29. Chương 29 : Thử Xem 2 08-09-2014 143
30. Chương 30 : Thử Xem 3 08-09-2014 151
31. Chương 31 : Lời Dẫn 1 08-09-2014 171
32. Chương 32 : Lời Dẫn 2 08-09-2014 156
33. Chương 33 : Chuyện Xấu 1 08-09-2014 151
34. Chương 34 : Chuyện Xấu 2 08-09-2014 130
35. Chương 35 : Chuyện Xấu 3 08-09-2014 120
36. Chương 36 : Lễ Trùng Dương 1 08-09-2014 132
37. Chương 37 : Lễ Trùng Dương 2 08-09-2014 182
38. Chương 38 : Tỷ Tỷ 08-09-2014 135
39. Chương 39 : Thăm Bệnh 08-09-2014 139
40. Chương 40 : Cữu Phụ 08-09-2014 131
41. Chương 41 : Cảnh Cũ 08-09-2014 129
42. Chương 42 : Đấu Trà 1 08-09-2014 142
43. Chương 43 : Đấu Trà 2 08-09-2014 144
44. Chương 44 : Lạc Mai 1 08-09-2014 126
45. Chương 45 : Lạc Mai 2 08-09-2014 126
46. Chương 46 : Lạc Mai 3 08-09-2014 119
47. Chương 47 : Thính Tuyết 1 08-09-2014 142
48. Chương 48 : Thính Tuyết 2 08-09-2014 120
49. Chương 49 : Thính Tuyết 3 08-09-2014 119
50. Chương 50 : Thính Tuyết 4 08-09-2014 133
51. Chương 51 : Thắng Bại 08-09-2014 137
52. Chương 52 : Chứng Bệnh 1 08-09-2014 144
53. Chương 53 : Chứng Bệnh 2 08-09-2014 136
54. Chương 54 : Bàng Thủy 1 08-09-2014 145
55. Chương 55 : Bàng Thủy 2 08-09-2014 152
56. Chương 56 : Bàng Thủy 3 08-09-2014 144
57. Chương 57 : Tranh Thủ 08-09-2014 131
58. Chương 58 : Tuyết Đêm 08-09-2014 140
59. Chương 59 : Vứt Bỏ 08-09-2014 127
60. Chương 60 : Tộc Huynh 08-09-2014 127
61. Chương 61 : Cảnh Xuân 1 08-09-2014 118
62. Chương 62 : Cảnh Xuân 2 08-09-2014 122
63. Chương 63 : Phong Cảnh 1 08-09-2014 118
64. Chương 64 : Phong Cảnh 2 08-09-2014 137
65. Chương 65 : Phẫn Nộ 08-09-2014 117
66. Chương 66 : Chuyện Xưa 08-09-2014 132
67. Chương 67 : Trực Tiếp 08-09-2014 115
68. Chương 68 : Son Đỏ 1 08-09-2014 110
69. Chương 69 : Son Đỏ 2 08-09-2014 126
70. Chương 70 : Kẹo 08-09-2014 121
71. Chương 71 : Người Tốt 08-09-2014 139
72. Chương 72 : Không Nể Mặt 08-09-2014 132
73. Chương 73 : Cơ Hội 08-09-2014 136
74. Chương 74 : Bạc Lạnh 08-09-2014 130
75. Chương 75 : Trở Về 08-09-2014 122
76. Chương 76 : Điểm Danh 08-09-2014 124
77. Chương 77 : Biến Hóa 08-09-2014 124
78. Chương 78 : Số Học 08-09-2014 117
79. Chương 79 : So Đo 1 08-09-2014 131
80. Chương 80 : So Đo 2 08-09-2014 133
81. Chương 81 : Nghi Ngờ 08-09-2014 125
82. Chương 82 : Hỏng Việc 08-09-2014 131
83. Chương 83 : Bán Châu Sai 08-09-2014 131
84. Chương 84 : Chu Mại 08-09-2014 122
85. Chương 85 : Tâm Ma 08-09-2014 126
86. Chương 86 : Chê Cười 08-09-2014 129
87. Chương 87 : Mua Đất 08-09-2014 134
88. Chương 88 : Hỏa Diễm 08-09-2014 131
89. Chương 89 : Sinh Hạ Và Nuôi Dưỡng 08-09-2014 124
90. Chương 90 : Xa Xỉ 08-09-2014 122
91. Chương 91 : Tự Biết 08-09-2014 118
92. Chương 92 : Đi Chung Đường 08-09-2014 129
93. Chương 93 : Hiếu Thắng 08-09-2014 137
94. Chương 94 : Tri Âm 08-09-2014 138
95. Chương 95 : Tự Rước Lấy Nhục 08-09-2014 140
96. Chương 96 : Thanh Châu 08-09-2014 139
97. Chương 97 : Phó Thác 08-09-2014 138
98. Chương 98 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 143
99. Chương 99 : Chiến Thư 08-09-2014 138
100. Chương 100 : Lễ Vật 08-09-2014 140
101. Chương 101 : Muốn 08-09-2014 149
102. Chương 102 : Kỳ Quái 08-09-2014 125
103. Chương 103 : Lạch Cạch 08-09-2014 138
104. Chương 104 : Không Phụ 08-09-2014 141
105. Chương 105 : Một Nửa 08-09-2014 136
106. Chương 106 : Xem Tướng 1 08-09-2014 126
107. Chương 107 : Xem Tướng 2 08-09-2014 114
108. Chương 108 : Nhược Điểm 08-09-2014 131
109. Chương 109 : Đổi 08-09-2014 123
110. Chương 110 : Ghét Bỏ 08-09-2014 121
111. Chương 111 : Sinh Oán 08-09-2014 129
112. Chương 112 : Quật Lư 08-09-2014 126
113. Chương 113 : Ánh Đèn 08-09-2014 129
114. Chương 114 : Tính Toán 08-09-2014 117
115. Chương 115 : Vụng Trộm 08-09-2014 115
116. Chương 116 : Trục Lợi 08-09-2014 136
117. Chương 117 : Làm Mai 08-09-2014 132
118. Chương 118 : Cứ Để Ta 08-09-2014 136
119. Chương 119 : Tự Chịu 08-09-2014 136
120. Chương 120 : Giận Chó Đánh Mèo 08-09-2014 134
121. Chương 121 : Giận Dỗi 08-09-2014 124
122. Chương 122 : Nói Rõ 08-09-2014 114
123. Chương 123 : Mặt Trời Mọc 08-09-2014 124
124. Chương 124 : Vô Đề 08-09-2014 131
125. Chương 125 : Nhìn Thấu 08-09-2014 131
126. Chương 126 : Hương Vị 08-09-2014 128
127. Chương 127 : Mộng Đẹp 08-09-2014 130
128. Chương 128 : Thay Đổi 08-09-2014 128
129. Chương 129 : Lưu Ly 08-09-2014 128
130. Chương 130 : Đông Vũ 08-09-2014 131
131. Chương 131 : Cả Kinh 08-09-2014 111
132. Chương 132 : Cứng Rắn Hay Mềm Mỏng 08-09-2014 109
133. Chương 133 : Con Bướm 08-09-2014 116
134. Chương 134 : Tồn Tại 08-09-2014 123
135. Chương 135 : Thanh Ảnh 08-09-2014 123
136. Chương 136 : Điều Kiện 08-09-2014 128
137. Chương 137 : Quế Viên 08-09-2014 124
138. Chương 138 : Đại Cát 08-09-2014 126
139. Chương 139 : Ly Biệt 08-09-2014 130
140. Chương 140 : Hoa Triêu 1 08-09-2014 140
141. Chương 141 : Hoa Triêu 2 08-09-2014 117
142. Chương 142 : Yên Tâm 08-09-2014 117
143. Chương 143 : Ấm Áp 08-09-2014 126
144. Chương 144 : Dự Bị 08-09-2014 125
145. Chương 145 : Quyết Tâm 08-09-2014 131
146. Chương 146 : Lựa Chọn 08-09-2014 131
147. Chương 147 : Lời Khuyên 08-09-2014 130
148. Chương 148 : Phúc Khí 08-09-2014 119
149. Chương 149 : Cúc Lâu 08-09-2014 136
150. Chương 150 : Hôn Kỳ 08-09-2014 116
151. Chương 151 : Vấn Vương 08-09-2014 133
152. Chương 152 : Gió Nhẹ 08-09-2014 130
153. Chương 153 : Luận Thân 08-09-2014 116
154. Chương 154 : Thêm Trang 08-09-2014 120
155. Chương 155 : Thúc Giục Trang 08-09-2014 127
156. Chương 156 : Thành Thân 08-09-2014 125
157. Chương 157 : Đêm Xuân 08-09-2014 90
158. Chương 158 : Tân Nương 08-09-2014 126
159. Chương 159 : Xuyến Vàng 08-09-2014 115
160. Chương 160 : Giao Phong 08-09-2014 123
161. Chương 161 : Mẫn Hành 08-09-2014 117
162. Chương 162 : Khóc Lóc 08-09-2014 120
163. Chương 163 : Bàng Quan 08-09-2014 121
164. Chương 164 : Hồng Mai 08-09-2014 108
165. Chương 165 : Phu Thê 08-09-2014 123
166. Chương 166 : Tổ Tôn 08-09-2014 118
167. Chương 167 : Chân Thật 08-09-2014 126
168. Chương 168 : Vô Lý 08-09-2014 128
169. Chương 169 : Biến Sắc Mặt 08-09-2014 120
170. Chương 170 : Trò Đùa 08-09-2014 119
171. Chương 171 : Nhận Lỗi 08-09-2014 114
172. Chương 172 : Khó Xử 08-09-2014 112
173. Chương 173 : Con Chuột 08-09-2014 124
174. Chương 174 : Khuyên Giải 08-09-2014 126
175. Chương 175 : Chân Phật 08-09-2014 129
176. Chương 176 : Căn Cơ 08-09-2014 126
177. Chương 177 : Chúng Sinh 08-09-2014 123
178. Chương 178 : Cám Ơn 08-09-2014 113
179. Chương 179 : Nhà Cũ 08-09-2014 121
180. Chương 180 : Thượng Tị 08-09-2014 121
181. Chương 181 : Lục Tích 08-09-2014 110
182. Chương 182 : Mưa Xuân 08-09-2014 111
183. Chương 183 : Hạnh Hoa 08-09-2014 113
184. Chương 184 : Khác Biệt 08-09-2014 97
185. Chương 185 : Khai Mạc 08-09-2014 138
186. Chương 186 : Năm Năm 08-09-2014 124
187. Chương 187 : Hào Phóng 08-09-2014 136
188. Chương 188 : Tiến Thoái 08-09-2014 120
189. Chương 189 : Tính Toán 08-09-2014 106
190. Chương 190 : Cất Bước 08-09-2014 121
191. Chương 191 : Nhân Tình 08-09-2014 127
192. Chương 192 : Phân Công 08-09-2014 133
193. Chương 193 : Quần Áo 08-09-2014 124
194. Chương 194 : Khúc Mắc 08-09-2014 119
195. Chương 195 : Hiểu Lầm 08-09-2014 121
196. Chương 196 : Bắt Nạt 08-09-2014 126
197. Chương 197 : Vô Công 08-09-2014 128
198. Chương 198 : Hoa Hồng 08-09-2014 129
199. Chương 199 : Vận Mệnh 08-09-2014 129
200. Chương 200 : Nói Dối 08-09-2014 114
201. Chương 201 : Trái Phải 08-09-2014 128
202. Chương 202 : Không Cùng 08-09-2014 144
203. Chương 203 : Trọng Trách 08-09-2014 126
204. Chương 204 : Bản Vẽ 08-09-2014 144
205. Chương 205 : Văn La 08-09-2014 117
206. Chương 206 : Gió Lùa 08-09-2014 118
207. Chương 207 : Anh Đào 08-09-2014 139
208. Chương 208 : Suy Nghĩ Sâu Xa 08-09-2014 125
209. Chương 209 : Phân Tán 08-09-2014 116
210. Chương 210 : Kim Khẩu 08-09-2014 126
211. Chương 211 : Ngất 08-09-2014 116
212. Chương 212 : Cục U 08-09-2014 103
213. Chương 213 : Hồ Đồ 08-09-2014 107
214. Chương 214 : Nước Trà 08-09-2014 125
215. Chương 215 : Thành Thật 08-09-2014 130
216. Chương 216 : Hết Sức Lông Bông 08-09-2014 117
217. Chương 217 : Hăng Hái 08-09-2014 116
218. Chương 218 : Tuyệt Tình 08-09-2014 127
219. Chương 219 : Lông Chim 08-09-2014 112
220. Chương 220 : Lý Do 08-09-2014 125
221. Chương 221 : Uyển Chuyển 08-09-2014 128
222. Chương 222 : Mưa Đêm 08-09-2014 130
223. Chương 223 : Khen Ngợi 08-09-2014 127
224. Chương 224 : Hoảng Sợ 08-09-2014 128
225. Chương 225 : Kỳ Quái 08-09-2014 97
226. Chương 226 : Ngu Nhân 08-09-2014 127
227. Chương 227 : Cụt Tay 08-09-2014 118
228. Chương 228 : Bất Công 08-09-2014 125
229. Chương 229 : Ta Ở Đây 08-09-2014 130
230. Chương 230 : Đại Kỳ 08-09-2014 109
231. Chương 231 : Thất Thế 08-09-2014 114
232. Chương 232 : Thiên Ý 08-09-2014 146
233. Chương 233 : Thả Lỏng 08-09-2014 126
234. Chương 234 : Phát Uy 08-09-2014 124
235. Chương 235 : Không Ngốc 08-09-2014 127
236. Chương 236 : Đập Tay Thề 08-09-2014 129
237. Chương 237 : Chê Cười 08-09-2014 112
238. Chương 238 : Họ Hàng Xa 08-09-2014 122
239. Chương 239 : Đầu Bạc 08-09-2014 128
240. Chương 240 : Hiếu Đạo 08-09-2014 125
241. Chương 241 : Mệnh Tốt 08-09-2014 117
242. Chương 242 : Ôn Hòa 08-09-2014 112
243. Chương 243 : Bi Phẫn 08-09-2014 119
244. Chương 244 : Thất Tín 08-09-2014 129
245. Chương 245 : Cất Giấu 08-09-2014 124
246. Chương 246 : Lắm Miệng 08-09-2014 116
247. Chương 247 : Xem Xét 08-09-2014 125
248. Chương 248 : Chậu Than 08-09-2014 108
249. Chương 249 : Hơi Nước 08-09-2014 118
250. Chương 250 : Tâm Tư 08-09-2014 118
251. Chương 251 : Châu Sai 08-09-2014 125
252. Chương 252 : Nếu 08-09-2014 117
253. Chương 253 : Bôi Thuốc 08-09-2014 121
254. Chương 254 : Tuyết Quang 08-09-2014 124
255. Chương 255 : Chu Đáo 08-09-2014 130
256. Chương 256 : Hiệp Lực 08-09-2014 125
257. Chương 257 : Quấy Phá 08-09-2014 120
258. Chương 258 : Âm Mưu 08-09-2014 128
259. Chương 259 : Thái Độ 08-09-2014 118
260. Chương 260 : Bắt Mạch 08-09-2014 127
261. Chương 261 : Đan Sa 08-09-2014 137
262. Chương 262 : Chưa Từng 08-09-2014 128
263. Chương 263 : Sự Kiện 08-09-2014 146
264. Chương 264 : Ngẫu Nhiên 08-09-2014 122
265. Chương 265 : Hiểu 08-09-2014 122
266. Chương 266 : Phá 08-09-2014 122
267. Chương 267 : Thả Mồi 08-09-2014 129
268. Chương 268 : Cắn Câu 08-09-2014 133
269. Chương 269 : Tán Gẫu 08-09-2014 125
270. Chương 270 : Dạ Yến 08-09-2014 93
271. Chương 271 : Đồ Cưới 08-09-2014 143
272. Chương 272 : Băng Tiết 08-09-2014 129
273. Chương 273 : Khó Xử 08-09-2014 121
274. Chương 274 : Giải Quyết 08-09-2014 130
275. Chương 275 : Túi Hương 08-09-2014 111
276. Chương 276 : Tin Tưởng 08-09-2014 111
277. Chương 277 : Đắc Ý 08-09-2014 114
278. Chương 278 : Tuyết Đọng 08-09-2014 109
279. Chương 279 : Tuyết Lở 08-09-2014 105
280. Chương 280 : Thành Băng 08-09-2014 120
281. Chương 281 : Kích Động 08-09-2014 117
282. Chương 282 : Tuyết Rơi 08-09-2014 125
283. Chương 283 : Đoạt Nhi Tử 08-09-2014 117
284. Chương 284 : Bã Thuốc 08-09-2014 126
285. Chương 285 : Huynh Đệ 08-09-2014 127
286. Chương 286 : Tảo Tuyết 08-09-2014 141
287. Chương 287 : Hỏi 08-09-2014 121
288. Chương 288 : Cầu Cứu 08-09-2014 113
289. Chương 289 : Mở Tráp 08-09-2014 128
290. Chương 290 : Vào Hạ 08-09-2014 131
291. Chương 291 : Sắp Mưa 08-09-2014 119
292. Chương 292 : Mưa Tầm Tã 08-09-2014 125
293. Chương 293 : Tay Áo 08-09-2014 120
294. Chương 294 : Đối Thủ 08-09-2014 131
295. Chương 295 : Hỏi 08-09-2014 109
296. Chương 296 : Hiểu Được 08-09-2014 120
297. Chương 297 : Lo Lắng 08-09-2014 115
298. Chương 298 : Thúc Tẩu 08-09-2014 112
299. Chương 299 : Góp Lời 08-09-2014 126
300. Chương 300 : Tịch Mịch 08-09-2014 130
301. Chương 301 : Tin Mừng 08-09-2014 122
302. Chương 302 : Suy Nghĩ 08-09-2014 117
303. Chương 303 : Trung Tâm 08-09-2014 114
304. Chương 304 : Đoan Ngọ 08-09-2014 118
305. Chương 305 : Chào Hỏi 08-09-2014 122
306. Chương 306 : Mắt Nhìn 08-09-2014 121
307. Chương 307 : Tâm Tư 08-09-2014 91
308. Chương 308 : Kiên Định 08-09-2014 125
309. Chương 309 : Chương Kết Thúc 08-09-2014 123
310. Chương 310 : Nhớ Tình 08-09-2014 133
311. Chương 311 : Thản Nhiên 08-09-2014 132
312. Chương 312 : Chỉ Điểm 08-09-2014 124
313. Chương 313 : Hòa Thượng 08-09-2014 121
314. Chương 314 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 95
315. Chương 315 : Tâm Nguyện 08-09-2014 117
316. Chương 316 : Chuyện Xưa 08-09-2014 122
317. Chương 317 : Kiếp Này 08-09-2014 123
318. Chương 318 : Nhớ Rõ 08-09-2014 127
319. Chương 319 : Cường Giả 08-09-2014 114
320. Chương 320 : Nương Nương Sơn 08-09-2014 125
321. Chương 321 : Ngọt Khổ 08-09-2014 119
322. Chương 322 : Quý Trọng 08-09-2014 125
323. Chương 323 : Có Thai 08-09-2014 106
324. Chương 324 : Lừa Gạt 08-09-2014 118
325. Chương 325 : Không Tha 08-09-2014 126
326. Chương 326 08-09-2014 113
327. Chương 327 : Không Tin 08-09-2014 126
328. Chương 328 : Chấp Nhận 08-09-2014 112
329. Chương 329 : Sinh Ý 08-09-2014 117
330. Chương 330 : Hy Vọng 08-09-2014 141
331. Chương 331 : Mời 08-09-2014 122
332. Chương 332 : Tán Thành 08-09-2014 129
333. Chương 333 : Đánh Giá 08-09-2014 117
334. Chương 334 : Cửa Ải Cuối Năm 08-09-2014 132
335. Chương 335 : Cây Trâm 08-09-2014 110
336. Chương 336 : Hiệp Lực 08-09-2014 94
337. Chương 337 : Tính Tình 08-09-2014 119
338. Chương 338 : Thư Nhà 08-09-2014 119
339. Chương 339 : An Ổn 08-09-2014 129
340. Chương 340 : Sắp Sinh 08-09-2014 129
341. Chương 341 : Tân Sinh 08-09-2014 126
342. Chương 342 : Suy Tư 08-09-2014 115
343. Chương 343 : Buông Tay 08-09-2014 130
344. Chương 344 : Đầy Tháng 08-09-2014 123
345. Chương 345 : Khách Nhân 08-09-2014 126
346. Chương 346 : Mang Thù 08-09-2014 143
347. Chương 347 : Bằng Hữu 08-09-2014 117
348. Chương 348 : Hiệp Thương 08-09-2014 112
349. Chương 349 : Bát Súp 08-09-2014 129
350. Chương 350 : Kích Thích 08-09-2014 122
351. Chương 351 : Đáp Lễ 08-09-2014 123
352. Chương 352 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 105
353. Chương 353 : Khó Hiểu 08-09-2014 120
354. Chương 354 : Tiến Thoái Lưỡng Nan 08-09-2014 110
355. Chương 355 : Suy Tính 08-09-2014 121
356. Chương 356 : Tháng Bảy 08-09-2014 130
357. Chương 357 : Chống Đối 08-09-2014 117
358. Chương 358 : Đáng Thương 08-09-2014 112
359. Chương 359 : Bái Phỏng 08-09-2014 124
360. Chương 360 : Hồi Kinh 08-09-2014 116
361. Chương 361 : An Bài 08-09-2014 107
362. Chương 362 : Xa Cách 08-09-2014 126
363. Chương 363 : Đến Nơi 08-09-2014 122
364. Chương 364 : Bẩm Báo 08-09-2014 114
365. Chương 365 : Lẫn Nhau 08-09-2014 116
366. Chương 366 : Trân Bảo 08-09-2014 122
367. Chương 367 : Đêm Lạnh 08-09-2014 113
368. Chương 368 : Chăm Sóc Người Thân Trước Lúc Lâm Chung 08-09-2014 114
369. Chương 369 : Hãn Khí 08-09-2014 131
370. Chương 370 : Cường Hãn 08-09-2014 126
371. Chương 371 : Đường Sống 08-09-2014 127
372. Chương 372 : Cật Vấn 08-09-2014 122
373. Chương 373 : Hợp Lực 08-09-2014 124
374. Chương 374 : Không Sợ 08-09-2014 119
375. Chương 375 : Đối Chứng 08-09-2014 128
376. Chương 376 : Phân Chia Tài Sản 08-09-2014 113
377. Chương 377 : Cướp Đoạt 08-09-2014 128
378. Chương 378 : Thúc Chất 08-09-2014 125
379. Chương 379 : Bắt Đầu 08-09-2014 126
380. Chương 380 : Cam Đoan 08-09-2014 127
381. Chương 381 : Cơ Hội 08-09-2014 101
382. Chương 382 : Lục Luân 08-09-2014 122
383. Chương 383 : Lí Do Thoái Thác 08-09-2014 115
384. Chương 384 : Sơ Hở 08-09-2014 126
385. Chương 385 : Không Nghe 08-09-2014 124
386. Chương 386 : Đoàn Tụ 08-09-2014 114
387. Chương 387 : Xinh Đẹp 08-09-2014 125
388. Chương 388 : Té Xỉu 08-09-2014 121
389. Chương 389 : Nhất Trí 08-09-2014 131
390. Chương 390 : Thủ Lễ 08-09-2014 115
391. Chương 391 08-09-2014 109
392. Chương 392 : Mộng Yểm 08-09-2014 126
393. Chương 393 : Mỹ Danh 08-09-2014 109
394. Chương 394 : Bất Bình 08-09-2014 122
395. Chương 395 : Hoang Đường 08-09-2014 118
396. Chương 396 : Ép Sát 08-09-2014 112
397. Chương 397 : Sạch Sẽ 08-09-2014 132
398. Chương 398 : Trí Mạng 08-09-2014 128
399. Chương 399 : Cáo Biệt 08-09-2014 127
400. Chương 400 : Ám Chỉ 08-09-2014 131
401. Chương 401 : Quyết Định 08-09-2014 122
402. Chương 402 : Biến Chuyển 08-09-2014 124
403. Chương 403 : Kết Thúc 08-09-2014 123
404. Chương 404 : Tương Thông 08-09-2014 128
405. Chương 405 : Kinh Mộng 08-09-2014 129
406. Chương 406 : Trao Đổi 08-09-2014 127
407. Chương 407 : Chân Ái 08-09-2014 126
408. Chương 408 : Điểm Canh 08-09-2014 127
409. Chương 409 : Đừng Ngại 08-09-2014 136
410. Chương 410 : Làm Khó Dễ 08-09-2014 118
411. Chương 411 : Đánh Cuộc 08-09-2014 111
412. Chương 412 : Công Bằng 08-09-2014 116
413. Chương 413 : Đại Bại 08-09-2014 127
414. Chương 414 : Nhận Thua 08-09-2014 128
415. Chương 415 : Ủy Khuất 08-09-2014 128
416. Chương 416 : Động Tâm 08-09-2014 118
417. Chương 417 : Phu Thê 08-09-2014 109
418. Chương 418 : Mây Bay 08-09-2014 115
419. Chương 419 : Điềm Báo 08-09-2014 114
420. Chương 420 : Hậu Sự 08-09-2014 109
421. Chương 421 : Cành Đào 08-09-2014 121
422. Chương 422 : Xuân Tuyết 08-09-2014 123
423. Chương 423 : Giáo Dưỡng 08-09-2014 117
424. Chương 424 : Ngại Phiền 08-09-2014 128
425. Chương 425 : Phó Thác 08-09-2014 115
426. Chương 426 : Biện Kích 08-09-2014 131
427. Chương 427 : Ưu Tư 08-09-2014 133
428. Chương 428 : Tin Ta 08-09-2014 122
429. Chương 429 : Thầy Trò 08-09-2014 142
430. Chương 430 : Khí Khái 08-09-2014 127
431. Chương 431 : Tin Dữ 08-09-2014 128
432. Chương 432 : Đáng Thương 08-09-2014 98
433. Chương 433 : Cắn Tay 08-09-2014 124
434. Chương 434 : Số Tiền Lớn 08-09-2014 114
435. Chương 435 : Giáo Huấn 08-09-2014 124
436. Chương 436 : Áp Chế 08-09-2014 123
437. Chương 437 : Thỉnh Tội 08-09-2014 119
438. Chương 438 : Loạn Mộng 08-09-2014 118
439. Chương 439 : Cầu Tình 08-09-2014 131
440. Chương 440 : Quan Tâm 08-09-2014 111
441. Chương 441 : Nghe Ngóng 08-09-2014 120
442. Chương 442 : Có Lẽ 08-09-2014 118
443. Chương 443 : Thị Chúng 08-09-2014 126
444. Chương 444 : Tuần Tự 08-09-2014 125
445. Chương 445 : Thẳng Thắn 08-09-2014 125
446. Chương 446 : Tự Tại 08-09-2014 114
447. Chương 447 : Hoa Quỳnh 08-09-2014 125
448. Chương 448 : Tịch Dương 08-09-2014 120
449. Chương 449 : Thu Ý 08-09-2014 130
450. Chương 450 : Tà Tâm 08-09-2014 120
451. Chương 451 : Tiến Dần 08-09-2014 124
452. Chương 452 : Danh Lợi 08-09-2014 134
453. Chương 453 : Ôm 08-09-2014 139
454. Chương 454 : Thiên Mệnh 08-09-2014 133
455. Chương 455 : Tuyết Mịn 08-09-2014 140
456. Chương 456 : Thiếu Xe 08-09-2014 136
457. Chương 457 : Hứa 08-09-2014 111
458. Chương 458 : Tráng Sĩ 08-09-2014 114
459. Chương 459 : Tiền Đồ 08-09-2014 123
460. Chương 460 : Ngã Ngựa 08-09-2014 115
461. Chương 461 : Khác Nhau 08-09-2014 115
462. Chương 462 : Vận Khí 08-09-2014 122
463. Chương 463 : Vạn Hạnh 08-09-2014 131
464. Chương 464 : Gắn Bó 08-09-2014 139
465. Chương 465 : Nguyên Nhân 08-09-2014 131
466. Chương 466 : Suy Nghĩ 08-09-2014 95
467. Chương 467 : Chờ Đợi 08-09-2014 123
468. Chương 468 : Tặc Tập Kích 08-09-2014 122
469. Chương 469 : Sợ Bóng Sợ Gió 08-09-2014 117
470. Chương 470 : Linh Thông 08-09-2014 113
471. Chương 471 : Kẻ Lừa Đảo 08-09-2014 123
472. Chương 472 : Đi Thuyền 08-09-2014 139
473. Chương 473 08-09-2014 99
474. Chương 474 : Tích Phúc 08-09-2014 136
475. Chương 475 : Tân Gia 08-09-2014 158
476. Chương 476 : Ngày Xuân (Kết Cục) 26-08-2014 221
Bình luận truyện

Thế Hôn

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung