The Secret: Bí Mật

The Secret: Bí Mật

Mới nhất - Chương 34

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện diễn ra vào thế kỷ 12-13 ở vùng Cao nguyên Scotland, khi đất nước Scotland được chia thành nhiều thị tộc - đứng đầu là các lãnh chúa. Truyện kể về một tình bạn độc nhất vô nhị giữa hai người phụ nữ - một người Scotland và một người được cho là người Anh, và một tình yêu rất đẹp giữa cô gái người Anh đó với một vị lãnh chúa vùng Cao nguyên Scotland.

Vì sao điều đó đáng để quan tâm?

Vì thời đó, người Anh và người Scotland được sinh ra là để ghét nhau.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 25-08-2015 338
2. Chương 2 25-08-2015 163
3. Chương 3 25-08-2015 157
4. Chương 4 25-08-2015 154
5. Chương 5 25-08-2015 176
6. Chương 6 25-08-2015 152
7. Chương 7 25-08-2015 163
8. Chương 8 25-08-2015 141
9. Chương 9 25-08-2015 166
10. Chương 10 27-08-2015 157
11. Chương 11 27-08-2015 148
12. Chương 12 27-08-2015 154
13. Chương 13 27-08-2015 126
14. Chương 14 27-08-2015 146
15. Chương 15 27-08-2015 154
16. Chương 16 27-08-2015 219
17. Chương 17 27-08-2015 148
18. Chương 18 27-08-2015 147
19. Chương 19 27-08-2015 151
20. Chương 20 27-08-2015 141
21. Chương 21 27-08-2015 142
22. Chương 22 27-08-2015 134
23. Chương 23 27-08-2015 155
24. Chương 24 27-08-2015 143
25. Chương 25 27-08-2015 151
26. Chương 26 27-08-2015 138
27. Chương 27 27-08-2015 144
28. Chương 28 28-08-2015 136
29. Chương 29 28-08-2015 107
30. Chương 30 28-08-2015 140
31. Chương 31 28-08-2015 124
32. Chương 32 28-08-2015 134
33. Chương 33 28-08-2015 142
34. Chương 34 28-08-2015 341
Bình luận truyện

The Secret: Bí Mật

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung