The Secret: Bí Mật

The Secret: Bí Mật

Mới nhất - Chương 34

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện diễn ra vào thế kỷ 12-13 ở vùng Cao nguyên Scotland, khi đất nước Scotland được chia thành nhiều thị tộc - đứng đầu là các lãnh chúa. Truyện kể về một tình bạn độc nhất vô nhị giữa hai người phụ nữ - một người Scotland và một người được cho là người Anh, và một tình yêu rất đẹp giữa cô gái người Anh đó với một vị lãnh chúa vùng Cao nguyên Scotland.

Vì sao điều đó đáng để quan tâm?

Vì thời đó, người Anh và người Scotland được sinh ra là để ghét nhau.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 25-08-2015 314
2. Chương 2 25-08-2015 152
3. Chương 3 25-08-2015 147
4. Chương 4 25-08-2015 140
5. Chương 5 25-08-2015 164
6. Chương 6 25-08-2015 136
7. Chương 7 25-08-2015 151
8. Chương 8 25-08-2015 133
9. Chương 9 25-08-2015 150
10. Chương 10 27-08-2015 145
11. Chương 11 27-08-2015 137
12. Chương 12 27-08-2015 139
13. Chương 13 27-08-2015 117
14. Chương 14 27-08-2015 131
15. Chương 15 27-08-2015 142
16. Chương 16 27-08-2015 201
17. Chương 17 27-08-2015 136
18. Chương 18 27-08-2015 134
19. Chương 19 27-08-2015 133
20. Chương 20 27-08-2015 131
21. Chương 21 27-08-2015 130
22. Chương 22 27-08-2015 119
23. Chương 23 27-08-2015 140
24. Chương 24 27-08-2015 129
25. Chương 25 27-08-2015 138
26. Chương 26 27-08-2015 127
27. Chương 27 27-08-2015 132
28. Chương 28 28-08-2015 121
29. Chương 29 28-08-2015 99
30. Chương 30 28-08-2015 125
31. Chương 31 28-08-2015 112
32. Chương 32 28-08-2015 118
33. Chương 33 28-08-2015 129
34. Chương 34 28-08-2015 320
Bình luận truyện

The Secret: Bí Mật

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung