The Secret: Bí Mật

The Secret: Bí Mật

Mới nhất - Chương 34

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện diễn ra vào thế kỷ 12-13 ở vùng Cao nguyên Scotland, khi đất nước Scotland được chia thành nhiều thị tộc - đứng đầu là các lãnh chúa. Truyện kể về một tình bạn độc nhất vô nhị giữa hai người phụ nữ - một người Scotland và một người được cho là người Anh, và một tình yêu rất đẹp giữa cô gái người Anh đó với một vị lãnh chúa vùng Cao nguyên Scotland.

Vì sao điều đó đáng để quan tâm?

Vì thời đó, người Anh và người Scotland được sinh ra là để ghét nhau.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 25-08-2015 373
2. Chương 2 25-08-2015 179
3. Chương 3 25-08-2015 171
4. Chương 4 25-08-2015 177
5. Chương 5 25-08-2015 193
6. Chương 6 25-08-2015 166
7. Chương 7 25-08-2015 179
8. Chương 8 25-08-2015 153
9. Chương 9 25-08-2015 184
10. Chương 10 27-08-2015 178
11. Chương 11 27-08-2015 164
12. Chương 12 27-08-2015 176
13. Chương 13 27-08-2015 137
14. Chương 14 27-08-2015 163
15. Chương 15 27-08-2015 176
16. Chương 16 27-08-2015 246
17. Chương 17 27-08-2015 162
18. Chương 18 27-08-2015 160
19. Chương 19 27-08-2015 166
20. Chương 20 27-08-2015 151
21. Chương 21 27-08-2015 154
22. Chương 22 27-08-2015 149
23. Chương 23 27-08-2015 176
24. Chương 24 27-08-2015 162
25. Chương 25 27-08-2015 170
26. Chương 26 27-08-2015 152
27. Chương 27 27-08-2015 159
28. Chương 28 28-08-2015 154
29. Chương 29 28-08-2015 118
30. Chương 30 28-08-2015 158
31. Chương 31 28-08-2015 137
32. Chương 32 28-08-2015 151
33. Chương 33 28-08-2015 162
34. Chương 34 28-08-2015 383
Bình luận truyện

The Secret: Bí Mật

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung