Thiên

Thiên

Mới nhất - Chương 136

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện Thiên của tác giả Lão Thiên là truyện thuộc thể loại tiên hiệp, một thể loại truyện mới lạ xoay quanh giới tu nguyên. 

Đại lục này gọi là Nguyên Thiên. Nơi nào đó trong đại lục Nguyên Thiên này tồn tại một dãy núi rộng lớn trải dài hàng vạn dặm từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh của thiên nhiên nơi đây, dãy núi này còn được gọi là Phong Vũ Sơn Mạch.

Phong Vũ đó chính là tên của hai môn phái tu nguyên ghép lại, cũng là nơi mà hai trung đẳng môn phái tu nguyên này định trú tu luyện đó là Thanh Phong Phái và Vũ Phiến Môn. 

*** 

Thế giới này gọi là tu nguyên giới. Đại lục này gọi là Nguyên Thiên.

Nơi nào đó trong đại lục Nguyên Thiên này tồn tại một dãy núi rộng lớn trải dài hàng vạn dặm từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh của thiên nhiên nơi đây, dãy núi này còn được gọi là Phong Vũ Sơn Mạch, Phong Vũ đó chính là tên của hai môn phái tu nguyên ghép lại, cũng là nơi mà hai trung đẳng môn phái tu nguyên này định trú tu luyện đó là Thanh Phong Phái và Vũ Phiến Môn.

Thanh Phong Phái tọa lạc ở hướng đông trên một ngọn núi hơi nhô lên tạo ra sự khác biệt trên dãy núi này, nơi này ngập những lối kiến trúc cổ kính xung quanh còn được bao phủ bởi một màu xanh của cây tạo cho nơi này một khung cảnh tuyệt đẹp, Thanh Phong Phái có tất cả sáu viện phân biệt là Dược Viên, Phương Viên, Kim Viên, Chân Viên, Long Viên, Hoàng Viên, mỗi viện của Thanh Phong Phái đều hướng về trung tâm của Thanh Phong Điện

*** 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Dược Viên 19-05-2016 81
2. Chương 2 : Tiến Tu Nguyên 19-05-2016 31
3. Chương 3 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh 19-05-2016 27
4. Chương 4 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh 19-05-2016 27
5. Chương 5 : Phòng Tạp Vụ 19-05-2016 26
6. Chương 6 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 27
7. Chương 7 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 25
8. Chương 8 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 24
9. Chương 9 : Nữ Tữ Phương Nguyệt 19-05-2016 26
10. Chương 10 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 25
11. Chương 11 : Dị Biến Trong Thân Thể 19-05-2016 24
12. Chương 12 : Phong Ấn Lạ 19-05-2016 27
13. Chương 13 : Ba Tháng 19-05-2016 30
14. Chương 14 : Kế Ước Tình Bạn 19-05-2016 25
15. Chương 15 : Thanh Phong Điện 19-05-2016 32
16. Chương 16 : Thanh Phong Điện 19-05-2016 27
17. Chương 17 : Ba Năm Trước 19-05-2016 27
18. Chương 18 : Ba Năm Trước 19-05-2016 28
19. Chương 19 : Huyền Lang Động 19-05-2016 24
20. Chương 20 : Huyền Lang Động 19-05-2016 28
21. Chương 21 : Huyền Lang Động 19-05-2016 25
22. Chương 22 : Thiếu Chủ Nhện Tộc 19-05-2016 24
23. Chương 23 : Trận Chiến Đầu Tiên 19-05-2016 26
24. Chương 24 : Cảnh Giới Huyệt 19-05-2016 24
25. Chương 25 : Nhện Thụy Đóng Băng 19-05-2016 27
26. Chương 26 : Nhện Thụy Đóng Băng 2 19-05-2016 29
27. Chương 27 : Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự 19-05-2016 27
28. Chương 28 : Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự 2 19-05-2016 29
29. Chương 29 : Gặp Nghệ Tuyết 19-05-2016 27
30. Chương 30 : Tiến Nhị Cổ Thụ 19-05-2016 28
31. Chương 31 : 12 Đệ Tử Chân Truyền 19-05-2016 27
32. Chương 32 : Hỗn Chiến 19-05-2016 27
33. Chương 33 : Hạ Linh 19-05-2016 30
34. Chương 34 : Hạ Linh 2 19-05-2016 29
35. Chương 35 : Nhện Lục Bỏ Chạy 19-05-2016 26
36. Chương 36 : Lưới Tơ Huyết Độc 19-05-2016 28
37. Chương 37 : Nhện Lục Chết 19-05-2016 27
38. Chương 38 : Tộc Địa Nhện Tộc 19-05-2016 27
39. Chương 39 : Tạo Lối Thoát 19-05-2016 28
40. Chương 40 : Bỏ Mạng 19-05-2016 28
41. Chương 41 19-05-2016 29
42. Chương 42 : Tiến Lang Tộc 19-05-2016 26
43. Chương 43 : Thượng Linh 19-05-2016 30
44. Chương 44 : Lang Cơ - Lang Hoàn 19-05-2016 27
45. Chương 45 : Lang Cơ - Lang Hoàn (2) 19-05-2016 27
46. Chương 46 : Truyền Thuyết Về Lữ Tình Thụ (1) 19-05-2016 26
47. Chương 47 : Huyền Đảo (1) 19-05-2016 27
48. Chương 48 : Huyền Đảo (2) 19-05-2016 25
49. Chương 49 : Huyền Đảo (3) 19-05-2016 30
50. Chương 50 : Huyền Đảo (4) 19-05-2016 27
51. Chương 51 : Là Lữ Tình Tan Sao (1) 19-05-2016 27
52. Chương 52 : Là Lữ Tình Tan Sao (2) 19-05-2016 26
53. Chương 53 : Là Lữ Tình Tan Sao (2) 19-05-2016 28
54. Chương 54 : Rời Huyền Đảo 19-05-2016 33
55. Chương 55 : Lang Bách Lão Tổ (1) 19-05-2016 27
56. Chương 56 : Lang Bách Lão Tổ (2) 19-05-2016 24
57. Chương 57 : Nhện Mật, Cạp Tường Tộc Trưởng 19-05-2016 28
58. Chương 58 : Rời Huyền Lang Động (1) 19-05-2016 28
59. Chương 59 : Rời Huyền Lang Động (2) 19-05-2016 26
60. Chương 60 : Truyền Tống Tứ Phương Mỗi Người Một Nơi 19-05-2016 26
61. Chương 61 : Thành Vị Thanh 19-05-2016 23
62. Chương 62 : Căn Phòng Rộng 19-05-2016 25
63. Chương 63 : Phiêu Gia Tiểu Thư 19-05-2016 28
64. Chương 64 : Đá Phát Sáng 19-05-2016 28
65. Chương 65 : Lời Hứa Với Phiêu Vân Lan 19-05-2016 28
66. Chương 66 : Phiêu Gia Phiêu Hàm 19-05-2016 24
67. Chương 67 : Trại Hoàng Dương 19-05-2016 26
68. Chương 68 : Đỗ Nhạc Viên 19-05-2016 30
69. Chương 69 : Nghêu Yên, Nghêu Thanh 19-05-2016 24
70. Chương 70 : Giải Thoát Và Trại Băng 19-05-2016 24
71. Chương 71 : Bảo Cẩm Đường 19-05-2016 28
72. Chương 72 : Vật Phẩm Đấu Giá 19-05-2016 24
73. Chương 73 : Phòng Đấu Giá 19-05-2016 25
74. Chương 74 : Cực Đoan Kiếm 19-05-2016 28
75. Chương 75 : Thái Cựu Thương 19-05-2016 26
76. Chương 76 : Nghịch Thiên Tuyền Thủy 19-05-2016 27
77. Chương 77 : Tiểu Bạch Xuất Giá 19-05-2016 25
78. Chương 78 : Nguyễn Duy 19-05-2016 28
79. Chương 79 : Phòng 66 19-05-2016 30
80. Chương 80 : Phòng 66 19-05-2016 25
81. Chương 81 : Ngược Lại 19-05-2016 29
82. Chương 82 : Rời Đi 19-05-2016 28
83. Chương 83 : Hắn Hay Ôm Theo Một Tiểu Thú 19-05-2016 25
84. Chương 84 : Thư Viện Vị Thanh 19-05-2016 28
85. Chương 85 : Tiêu Bân 19-05-2016 28
86. Chương 86 : Hoàng Phong 19-05-2016 28
87. Chương 87 : Tiến Tới Phiêu Gia 19-05-2016 26
88. Chương 88 : Trấn Lột 19-05-2016 27
89. Chương 89 : Ngục Tù 19-05-2016 23
90. Chương 90 : Râu Bạc Tiên Đông 19-05-2016 26
91. Chương 91 : Ai Là Tiên Ngân Dao 19-05-2016 24
92. Chương 92 : Rời Thành Về Phái 19-05-2016 25
93. Chương 93 : Thanh Phong Khí 19-05-2016 23
94. Chương 94 : Thưởng Xong 19-05-2016 29
95. Chương 95 : Tiết Lộ Bí Sử 19-05-2016 27
96. Chương 96 : Pháp Quyết Hóa 19-05-2016 25
97. Chương 97 : Thác Nước 19-05-2016 23
98. Chương 98 : Cá Nhỏ Trong Hố Nước 19-05-2016 23
99. Chương 99 : Cá Thất Sắc 19-05-2016 26
100. Chương 100 : Hái Thảo Dược 19-05-2016 25
101. Chương 101 : Vũ Phiến Môn 19-05-2016 29
102. Chương 102 : Đại, Nhị Tiêu Gia 19-05-2016 25
103. Chương 103 : Đại, Nhị Tiêu Gia 19-05-2016 23
104. Chương 104 : Đại, Nhị Hàn Gia 19-05-2016 23
105. Chương 105 : Đại, Nhị Hàn Gia 19-05-2016 63
106. Chương 106 : Khai! Đấu Pháp 19-05-2016 22
107. Chương 107 : Trận Đầu Tiên 19-05-2016 27
108. Chương 108 : Hai Mảnh Sắt 19-05-2016 23
109. Chương 109 : Trận Thứ Hai 19-05-2016 26
110. Chương 110 : Thập Nhị Biến! Thất Biến 19-05-2016 25
111. Chương 111 : Thế Anh! Cô Gái Sao 19-05-2016 23
112. Chương 112 : “Xích Tiên” Của Thế Anh 19-05-2016 24
113. Chương 113 : “Trảo Ngón” 19-05-2016 23
114. Chương 114 : “Thù” Và “Gậy” 19-05-2016 21
115. Chương 115 : Trận Sáu “Biết Rồi Còn Hỏi” 19-05-2016 22
116. Chương 116 : “Hóa Rồng Hay Là Hải Ly” 19-05-2016 25
117. Chương 117 : “Tiêu Ngọc Rời Đi” 19-05-2016 25
118. Chương 118 : Hóa Quyền 19-05-2016 28
119. Chương 119 : Cắn Nhau 19-05-2016 25
120. Chương 120 : Cô Gái Mật Linh 19-05-2016 23
121. Chương 121 : “Băng Nguyên” 19-05-2016 26
122. Chương 122 : “Họa Tới” 19-05-2016 23
123. Chương 123 : Tiểu Bạch Tiến Hóa 19-05-2016 25
124. Chương 124 : Tiểu Bạch Đấu 19-05-2016 27
125. Chương 125 : “Trận Cuối Ai Thắng” 19-05-2016 25
126. Chương 126 : “Khai Chiến” 19-05-2016 28
127. Chương 127 : “Đại Chiến Nổ” 19-05-2016 26
128. Chương 128 : “Hoang Tàn Thanh Phong Phái” 19-05-2016 22
129. Chương 129 : “Có Ai Còn Sống” 19-05-2016 27
130. Chương 130 : “Ta Lấy Băng Nguyên” 19-05-2016 22
131. Chương 131 : Bắt Lấy Đại Thú 19-05-2016 22
132. Chương 132 : “Phương Nguyệt” Chính Là? 19-05-2016 29
133. Chương 133 : Lam Nguyệt Hy Sinh 19-05-2016 30
134. Chương 134 : Phục Diệc Lão Tiên 19-05-2016 27
135. Chương 135 : Diệc Lão! Đạo! 19-05-2016 63
136. Chương 136 : “Phái Diệt” Và “Vũng Nước” 19-05-2016 142
Bình luận truyện

Thiên

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung