Thiên

Thiên

Mới nhất - Chương 136

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện Thiên của tác giả Lão Thiên là truyện thuộc thể loại tiên hiệp, một thể loại truyện mới lạ xoay quanh giới tu nguyên. 

Đại lục này gọi là Nguyên Thiên. Nơi nào đó trong đại lục Nguyên Thiên này tồn tại một dãy núi rộng lớn trải dài hàng vạn dặm từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh của thiên nhiên nơi đây, dãy núi này còn được gọi là Phong Vũ Sơn Mạch.

Phong Vũ đó chính là tên của hai môn phái tu nguyên ghép lại, cũng là nơi mà hai trung đẳng môn phái tu nguyên này định trú tu luyện đó là Thanh Phong Phái và Vũ Phiến Môn. 

*** 

Thế giới này gọi là tu nguyên giới. Đại lục này gọi là Nguyên Thiên.

Nơi nào đó trong đại lục Nguyên Thiên này tồn tại một dãy núi rộng lớn trải dài hàng vạn dặm từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một màu xanh của thiên nhiên nơi đây, dãy núi này còn được gọi là Phong Vũ Sơn Mạch, Phong Vũ đó chính là tên của hai môn phái tu nguyên ghép lại, cũng là nơi mà hai trung đẳng môn phái tu nguyên này định trú tu luyện đó là Thanh Phong Phái và Vũ Phiến Môn.

Thanh Phong Phái tọa lạc ở hướng đông trên một ngọn núi hơi nhô lên tạo ra sự khác biệt trên dãy núi này, nơi này ngập những lối kiến trúc cổ kính xung quanh còn được bao phủ bởi một màu xanh của cây tạo cho nơi này một khung cảnh tuyệt đẹp, Thanh Phong Phái có tất cả sáu viện phân biệt là Dược Viên, Phương Viên, Kim Viên, Chân Viên, Long Viên, Hoàng Viên, mỗi viện của Thanh Phong Phái đều hướng về trung tâm của Thanh Phong Điện

*** 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Dược Viên 19-05-2016 69
2. Chương 2 : Tiến Tu Nguyên 19-05-2016 21
3. Chương 3 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh 19-05-2016 17
4. Chương 4 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh 19-05-2016 17
5. Chương 5 : Phòng Tạp Vụ 19-05-2016 17
6. Chương 6 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 17
7. Chương 7 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 17
8. Chương 8 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 16
9. Chương 9 : Nữ Tữ Phương Nguyệt 19-05-2016 17
10. Chương 10 : Nữ Tử Phương Nguyệt 19-05-2016 17
11. Chương 11 : Dị Biến Trong Thân Thể 19-05-2016 17
12. Chương 12 : Phong Ấn Lạ 19-05-2016 18
13. Chương 13 : Ba Tháng 19-05-2016 19
14. Chương 14 : Kế Ước Tình Bạn 19-05-2016 17
15. Chương 15 : Thanh Phong Điện 19-05-2016 20
16. Chương 16 : Thanh Phong Điện 19-05-2016 17
17. Chương 17 : Ba Năm Trước 19-05-2016 18
18. Chương 18 : Ba Năm Trước 19-05-2016 18
19. Chương 19 : Huyền Lang Động 19-05-2016 16
20. Chương 20 : Huyền Lang Động 19-05-2016 19
21. Chương 21 : Huyền Lang Động 19-05-2016 16
22. Chương 22 : Thiếu Chủ Nhện Tộc 19-05-2016 16
23. Chương 23 : Trận Chiến Đầu Tiên 19-05-2016 17
24. Chương 24 : Cảnh Giới Huyệt 19-05-2016 16
25. Chương 25 : Nhện Thụy Đóng Băng 19-05-2016 17
26. Chương 26 : Nhện Thụy Đóng Băng 2 19-05-2016 20
27. Chương 27 : Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự 19-05-2016 18
28. Chương 28 : Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự 2 19-05-2016 19
29. Chương 29 : Gặp Nghệ Tuyết 19-05-2016 18
30. Chương 30 : Tiến Nhị Cổ Thụ 19-05-2016 19
31. Chương 31 : 12 Đệ Tử Chân Truyền 19-05-2016 18
32. Chương 32 : Hỗn Chiến 19-05-2016 17
33. Chương 33 : Hạ Linh 19-05-2016 18
34. Chương 34 : Hạ Linh 2 19-05-2016 17
35. Chương 35 : Nhện Lục Bỏ Chạy 19-05-2016 17
36. Chương 36 : Lưới Tơ Huyết Độc 19-05-2016 18
37. Chương 37 : Nhện Lục Chết 19-05-2016 17
38. Chương 38 : Tộc Địa Nhện Tộc 19-05-2016 18
39. Chương 39 : Tạo Lối Thoát 19-05-2016 19
40. Chương 40 : Bỏ Mạng 19-05-2016 17
41. Chương 41 19-05-2016 16
42. Chương 42 : Tiến Lang Tộc 19-05-2016 16
43. Chương 43 : Thượng Linh 19-05-2016 18
44. Chương 44 : Lang Cơ - Lang Hoàn 19-05-2016 17
45. Chương 45 : Lang Cơ - Lang Hoàn (2) 19-05-2016 17
46. Chương 46 : Truyền Thuyết Về Lữ Tình Thụ (1) 19-05-2016 16
47. Chương 47 : Huyền Đảo (1) 19-05-2016 17
48. Chương 48 : Huyền Đảo (2) 19-05-2016 17
49. Chương 49 : Huyền Đảo (3) 19-05-2016 19
50. Chương 50 : Huyền Đảo (4) 19-05-2016 17
51. Chương 51 : Là Lữ Tình Tan Sao (1) 19-05-2016 17
52. Chương 52 : Là Lữ Tình Tan Sao (2) 19-05-2016 17
53. Chương 53 : Là Lữ Tình Tan Sao (2) 19-05-2016 17
54. Chương 54 : Rời Huyền Đảo 19-05-2016 21
55. Chương 55 : Lang Bách Lão Tổ (1) 19-05-2016 17
56. Chương 56 : Lang Bách Lão Tổ (2) 19-05-2016 16
57. Chương 57 : Nhện Mật, Cạp Tường Tộc Trưởng 19-05-2016 18
58. Chương 58 : Rời Huyền Lang Động (1) 19-05-2016 19
59. Chương 59 : Rời Huyền Lang Động (2) 19-05-2016 17
60. Chương 60 : Truyền Tống Tứ Phương Mỗi Người Một Nơi 19-05-2016 17
61. Chương 61 : Thành Vị Thanh 19-05-2016 15
62. Chương 62 : Căn Phòng Rộng 19-05-2016 16
63. Chương 63 : Phiêu Gia Tiểu Thư 19-05-2016 17
64. Chương 64 : Đá Phát Sáng 19-05-2016 17
65. Chương 65 : Lời Hứa Với Phiêu Vân Lan 19-05-2016 17
66. Chương 66 : Phiêu Gia Phiêu Hàm 19-05-2016 16
67. Chương 67 : Trại Hoàng Dương 19-05-2016 16
68. Chương 68 : Đỗ Nhạc Viên 19-05-2016 18
69. Chương 69 : Nghêu Yên, Nghêu Thanh 19-05-2016 16
70. Chương 70 : Giải Thoát Và Trại Băng 19-05-2016 16
71. Chương 71 : Bảo Cẩm Đường 19-05-2016 18
72. Chương 72 : Vật Phẩm Đấu Giá 19-05-2016 16
73. Chương 73 : Phòng Đấu Giá 19-05-2016 17
74. Chương 74 : Cực Đoan Kiếm 19-05-2016 17
75. Chương 75 : Thái Cựu Thương 19-05-2016 16
76. Chương 76 : Nghịch Thiên Tuyền Thủy 19-05-2016 17
77. Chương 77 : Tiểu Bạch Xuất Giá 19-05-2016 16
78. Chương 78 : Nguyễn Duy 19-05-2016 18
79. Chương 79 : Phòng 66 19-05-2016 18
80. Chương 80 : Phòng 66 19-05-2016 17
81. Chương 81 : Ngược Lại 19-05-2016 18
82. Chương 82 : Rời Đi 19-05-2016 16
83. Chương 83 : Hắn Hay Ôm Theo Một Tiểu Thú 19-05-2016 15
84. Chương 84 : Thư Viện Vị Thanh 19-05-2016 16
85. Chương 85 : Tiêu Bân 19-05-2016 17
86. Chương 86 : Hoàng Phong 19-05-2016 16
87. Chương 87 : Tiến Tới Phiêu Gia 19-05-2016 16
88. Chương 88 : Trấn Lột 19-05-2016 16
89. Chương 89 : Ngục Tù 19-05-2016 14
90. Chương 90 : Râu Bạc Tiên Đông 19-05-2016 16
91. Chương 91 : Ai Là Tiên Ngân Dao 19-05-2016 15
92. Chương 92 : Rời Thành Về Phái 19-05-2016 16
93. Chương 93 : Thanh Phong Khí 19-05-2016 15
94. Chương 94 : Thưởng Xong 19-05-2016 19
95. Chương 95 : Tiết Lộ Bí Sử 19-05-2016 16
96. Chương 96 : Pháp Quyết Hóa 19-05-2016 16
97. Chương 97 : Thác Nước 19-05-2016 14
98. Chương 98 : Cá Nhỏ Trong Hố Nước 19-05-2016 15
99. Chương 99 : Cá Thất Sắc 19-05-2016 17
100. Chương 100 : Hái Thảo Dược 19-05-2016 16
101. Chương 101 : Vũ Phiến Môn 19-05-2016 16
102. Chương 102 : Đại, Nhị Tiêu Gia 19-05-2016 15
103. Chương 103 : Đại, Nhị Tiêu Gia 19-05-2016 14
104. Chương 104 : Đại, Nhị Hàn Gia 19-05-2016 14
105. Chương 105 : Đại, Nhị Hàn Gia 19-05-2016 54
106. Chương 106 : Khai! Đấu Pháp 19-05-2016 13
107. Chương 107 : Trận Đầu Tiên 19-05-2016 18
108. Chương 108 : Hai Mảnh Sắt 19-05-2016 14
109. Chương 109 : Trận Thứ Hai 19-05-2016 16
110. Chương 110 : Thập Nhị Biến! Thất Biến 19-05-2016 15
111. Chương 111 : Thế Anh! Cô Gái Sao 19-05-2016 14
112. Chương 112 : “Xích Tiên” Của Thế Anh 19-05-2016 14
113. Chương 113 : “Trảo Ngón” 19-05-2016 14
114. Chương 114 : “Thù” Và “Gậy” 19-05-2016 12
115. Chương 115 : Trận Sáu “Biết Rồi Còn Hỏi” 19-05-2016 14
116. Chương 116 : “Hóa Rồng Hay Là Hải Ly” 19-05-2016 15
117. Chương 117 : “Tiêu Ngọc Rời Đi” 19-05-2016 14
118. Chương 118 : Hóa Quyền 19-05-2016 18
119. Chương 119 : Cắn Nhau 19-05-2016 15
120. Chương 120 : Cô Gái Mật Linh 19-05-2016 14
121. Chương 121 : “Băng Nguyên” 19-05-2016 15
122. Chương 122 : “Họa Tới” 19-05-2016 14
123. Chương 123 : Tiểu Bạch Tiến Hóa 19-05-2016 15
124. Chương 124 : Tiểu Bạch Đấu 19-05-2016 17
125. Chương 125 : “Trận Cuối Ai Thắng” 19-05-2016 15
126. Chương 126 : “Khai Chiến” 19-05-2016 16
127. Chương 127 : “Đại Chiến Nổ” 19-05-2016 17
128. Chương 128 : “Hoang Tàn Thanh Phong Phái” 19-05-2016 14
129. Chương 129 : “Có Ai Còn Sống” 19-05-2016 16
130. Chương 130 : “Ta Lấy Băng Nguyên” 19-05-2016 14
131. Chương 131 : Bắt Lấy Đại Thú 19-05-2016 14
132. Chương 132 : “Phương Nguyệt” Chính Là? 19-05-2016 19
133. Chương 133 : Lam Nguyệt Hy Sinh 19-05-2016 19
134. Chương 134 : Phục Diệc Lão Tiên 19-05-2016 17
135. Chương 135 : Diệc Lão! Đạo! 19-05-2016 54
136. Chương 136 : “Phái Diệt” Và “Vũng Nước” 19-05-2016 112
Bình luận truyện

Thiên

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung