Thốn Mang

Thốn Mang

Mới nhất - Chương 445

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Nhân vật chính của truyện Thốn Mang là Lý Dương (cháu của Lý Tầm Hoan) tinh thông tiểu lý phi đao, sống trong thời hiện đại, làm việc ở một bộ phận cao cấp của Trung Quốc, có người yêu, sau khi người yêu chết, quyết tâm trả thù. Nhờ cơ duyên xảo hợp và được sự giúp đỡ của bá vương Hạng Vũ đã trả được thù và lên đường tìm linh hồn của người yêu nhằm giúp nàng ta sống lại, quá trình này phiêu lưu qua nhiều không gian khác nhau: từ côn luân tiên cảnh, ma giới, yêu giới, minh giới, tiên giới, quỷ giới... chiến đấu với nhiều tay sừng sỏ, hạnh ngộ với nhiều nhân vật quen thuộc: Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Xi Vưu, Bàn Cổ, Lý Tầm Hoan... cuối cùng đứng trên đỉnh cao của vũ trụ. Nhận xét thấy truyện đánh chưởng rất hấp dẫn, tuyệt chiêu vô số, li kì, hồi hộp.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Tinh La 07-09-2014 169
2. Chương 2 : Phi Đao Biến Hướng 08-09-2014 151
3. Chương 3 : Tử Vong Thối Pháp 08-09-2014 147
4. Chương 4 : Cơ Nhân Dược Thủy 08-09-2014 134
5. Chương 5 : Khương Tuyết 08-09-2014 147
6. Chương 6 : Tuyết Dạ 08-09-2014 141
7. Chương 7 : Tẩy Tủy Đan 08-09-2014 170
8. Chương 8 : Thoát Thai Hoán Cốt 08-09-2014 133
9. Chương 9 : Đột Phi Mãnh Tiến 08-09-2014 92
10. Chương 10 : Khảo Hạch 08-09-2014 131
11. Chương 11 : Toản Giới 08-09-2014 133
12. Chương 12 : Lệ Khí 08-09-2014 116
13. Chương 13 : Đại Nghĩa 08-09-2014 133
14. Chương 14 : Bá Vương Hạng Vũ 08-09-2014 140
15. Chương 15 : Thuế Biến 08-09-2014 146
16. Chương 16 : B1 Cơ Nhân Dược Thủy 08-09-2014 138
17. Chương 17 : Tiên Thiên 08-09-2014 140
18. Chương 18 : Ám Đấu 08-09-2014 105
19. Chương 19 : Siêu Cấp Cao Thủ 08-09-2014 131
20. Chương 20 : Hải Khoát Bằng Ngư Dược 08-09-2014 142
21. Chương 21 : Địa Hạ Quyền Đàn 08-09-2014 133
22. Chương 22 : Vũ Si Điền Cương 08-09-2014 138
23. Chương 23 : Sát Thủ Giới 08-09-2014 130
24. Chương 24 : Sát Thủ " Tử Đạn " 08-09-2014 130
25. Chương 25 : Thập Ức Mỹ Kim 08-09-2014 147
26. Chương 26 : Chiến 08-09-2014 103
27. Chương 27 : Địa Hạ Thế Giới 08-09-2014 134
28. Chương 28 : Kinh Hỉ 08-09-2014 149
29. Chương 29 : Ma Thần Lục Tuyệt 08-09-2014 142
30. Chương 30 : Đoạn Xuyên Phân Hải 08-09-2014 141
31. Chương 31 : Tuyết Lang Nhân 08-09-2014 145
32. Chương 32 : Hỗn Độn Đại La Thiên Đạo 08-09-2014 126
33. Chương 33 : Thái Bạch Tửu Lâu 08-09-2014 126
34. Chương 34 : Thương Thủ Tổ Chức 08-09-2014 133
35. Chương 35 : Sư Bá 08-09-2014 85
36. Chương 36 : Thất Diệu Tinh Cực 08-09-2014 141
37. Chương 37 : Thu Đồ 08-09-2014 98
38. Chương 38 : Hồng Y Đại Giáo Chủ 08-09-2014 123
39. Chương 39 : Thiên Phú 08-09-2014 135
40. Chương 40 : Bá Vương Thu Đồ 08-09-2014 136
41. Chương 41 : Lý Thạc 08-09-2014 133
42. Chương 42 : Văn Tử 08-09-2014 115
43. Chương 43 : Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão 08-09-2014 115
44. Chương 44 : Liễu Ám Hoa Minh 08-09-2014 133
45. Chương 45 : Nhiệm Vụ Đáo Thủ 08-09-2014 126
46. Chương 46 : Lang Vương 08-09-2014 126
47. Chương 47 : Đao Khí 08-09-2014 139
48. Chương 48 : Miễu Sát 08-09-2014 139
49. Chương 49 : Thanh Bang Khách Khanh Trưởng Lão 08-09-2014 128
50. Chương 50 : Xà Hạt 08-09-2014 108
51. Chương 51 : Huyết Độn 08-09-2014 135
52. Chương 52 : Huyết Tộc Tinh Huyết 08-09-2014 128
53. Chương 53 : Lâm Gia Chi Biến 08-09-2014 145
54. Chương 54 : Thối Luyện 08-09-2014 144
55. Chương 55 : Trùng Kích Kim Đan 08-09-2014 142
56. Chương 56 : Thập Tam Thị Tộc Đích Quyền Uy 08-09-2014 123
57. Chương 57 : Ma Vương Chi Chiến 08-09-2014 124
58. Chương 58 : Huynh Đệ 08-09-2014 128
59. Chương 59 : Hợp Mưu 08-09-2014 133
60. Chương 60 : Ngư Ông Đắc Lợi 08-09-2014 140
61. Chương 61 : Sơ Vi Nhân Sư 08-09-2014 133
62. Chương 62 : Huyết Tộc Khiêu Chiến Giả 08-09-2014 123
63. Chương 63 : Cát Hân 08-09-2014 126
64. Chương 64 : Chung Cực Huyền Thưởng 08-09-2014 124
65. Chương 65 : Hí Sái Anthony 08-09-2014 126
66. Chương 66 : Điên Cuồng 08-09-2014 130
67. Chương 67 : Tổng Công Kích 08-09-2014 123
68. Chương 68 : Vì Gia Tộc 08-09-2014 122
69. Chương 69 : An Tâm Mà Chết 08-09-2014 130
70. Chương 70 : Trận Đấu 08-09-2014 128
71. Chương 71 : Trở Thành Huyết Tộc ?? 08-09-2014 121
72. Chương 72 : Kim Đan Cảnh Giới 08-09-2014 142
73. Chương 73 : Nguy Cơ Của Newyork 08-09-2014 139
74. Chương 74 : Ma Đạo Thiên Thành 08-09-2014 132
75. Chương 75 : Vụ Nổ Mạnh 08-09-2014 124
76. Chương 76 : Linh Tinh 08-09-2014 135
77. Chương 77 : Bắt Đầu Hành Động 08-09-2014 153
78. Chương 78 : Thắng Lợi Tuyệt Đối 08-09-2014 134
79. Chương 79 : Lợi Dụng Phế Vật 08-09-2014 122
80. Chương 80 : Chủ Nhân Tập Đoàn Tuyết Lan 08-09-2014 123
81. Chương 81 : Hai Mươi Mốt Vị Quyền Thủ 08-09-2014 129
82. Chương 82 : Linh Hồn Ấn Kí 08-09-2014 122
83. Chương 83 : Điễn Sí Huyền Công 08-09-2014 121
84. Chương 84 : Cực Thối Đạo 08-09-2014 123
85. Chương 85 : Tam Bộ Thối Pháp Cực Thối Đạo 08-09-2014 127
86. Chương 86 : Dần Dần Phát Triển 08-09-2014 90
87. Chương 87 : Nhất Tinh Cấp Giáo Luyện 08-09-2014 131
88. Chương 88 : Thánh Lâm Tập Đoàn Viếng Thăm 08-09-2014 122
89. Chương 89 : Mỏ Dầu 08-09-2014 111
90. Chương 90 : Lâm Thiên Vũ Đến Thăm 08-09-2014 121
91. Chương 91 : Ngươi Là .... 08-09-2014 120
92. Chương 92 : Kí Kết Hợp Đồng 08-09-2014 119
93. Chương 93 : Thục Sơn Đệ Tử 08-09-2014 128
94. Chương 94 : Thất Đại Đệ Tử 08-09-2014 135
95. Chương 95 : Kinh Thiên Động Địa 08-09-2014 131
96. Chương 96 : Khai Nghiệp Đại Điển 08-09-2014 112
97. Chương 97 : Lâm Thiên Vũ Đáng Thương 08-09-2014 139
98. Chương 98 : Hương Hỏa 08-09-2014 123
99. Chương 99 : Thích Quán 08-09-2014 86
100. Chương 100 : Linh Quang 08-09-2014 122
101. Chương 101 : Thanh Thế 08-09-2014 126
102. Chương 102 : Tuyết Lan Đảo 08-09-2014 128
103. Chương 103 : Chiến Đấu 08-09-2014 120
104. Chương 104 : Hắc Hùng Grim 08-09-2014 117
105. Chương 105 : Điền Cương Xuất Quan 08-09-2014 145
106. Chương 106 : Nhập Ma Cuồng Hóa 08-09-2014 131
107. Chương 107 : Sát Ý Của Cát Lỗ Phổ 08-09-2014 123
108. Chương 108 : Sơn Vũ Dục Lai 08-09-2014 111
109. Chương 109 : Tuyệt Sát 08-09-2014 114
110. Chương 110 : Vùng Đất Bí Mật 08-09-2014 121
111. Chương 111 : Doanh Trại Huấn Luyện Siberia 08-09-2014 115
112. Chương 112 : Mãi Nhân 08-09-2014 117
113. Chương 113 : Cấp Nhu 08-09-2014 119
114. Chương 114 : Băng Rôn 08-09-2014 137
115. Chương 115 : Nổi Giận 08-09-2014 111
116. Chương 116 : Ma Quỷ Vực 08-09-2014 124
117. Chương 117 : Quỷ Cốc Tiên Phủ 08-09-2014 123
118. Chương 118 : Thiên Diễn Bí Quyển 08-09-2014 113
119. Chương 119 : Cực Tử Ma Sát 08-09-2014 107
120. Chương 120 : Ngưu Ma Vương Ngoại Bộ Tu Luyện Bí Pháp 08-09-2014 122
121. Chương 121 : Sáu Năm 08-09-2014 107
122. Chương 122 : Trở Về 08-09-2014 124
123. Chương 123 : Mỗi Ngày Một Thay Đổi 08-09-2014 102
124. Chương 124 : Tích Nhật Huynh Đệ ( Huynh Đệ Thuở Xưa ) 08-09-2014 111
125. Chương 125 : Sư Huynh Huyết Nguyệt 08-09-2014 119
126. Chương 126 : Côn Luân Tiên Cảnh 08-09-2014 112
127. Chương 127 : Tinh Cực Tông 08-09-2014 122
128. Chương 128 : Huyễn Quang Chân Nhân 08-09-2014 115
129. Chương 129 : Bí Mật Của Huyễn Quang Chân Nhân 08-09-2014 115
130. Chương 130 : Âm Dương Đao 08-09-2014 125
131. Chương 131 : Biệt Khí ( Nín Thở ) 08-09-2014 115
132. Chương 132 : Thiên Kiếp 08-09-2014 120
133. Chương 133 : Thân Thế Chi Mê 08-09-2014 127
134. Chương 134 : Thục Sơn Kiếm Phái 08-09-2014 132
135. Chương 135 : Thục Sơn Đệ Tử 08-09-2014 116
136. Chương 136 : Trần Kiếm Phong 08-09-2014 128
137. Chương 137 : Trần Kiếm Phong Đích Lễ Vật 08-09-2014 131
138. Chương 138 : Trùng Quan Nhất Nộ 08-09-2014 136
139. Chương 139 : Liệt Sơn Phá Không 08-09-2014 126
140. Chương 140 : Tiêu Dao Tán Nhân 08-09-2014 116
141. Chương 141 : Sơn Trung Tam Niên 08-09-2014 110
142. Chương 142 : Hồng Trần Luyện Tâm Khúc 08-09-2014 128
143. Chương 143 : Thất Sắc Hạnh Linh Hoa 08-09-2014 120
144. Chương 144 : Phụ Tử 08-09-2014 123
145. Chương 145 : Cường Hào Đoạt Thủ 08-09-2014 120
146. Chương 146 : Cẩu Thí Bất Thị 08-09-2014 117
147. Chương 147 : Thâu Tập 08-09-2014 111
148. Chương 148 : Thâu Tập 08-09-2014 115
149. Chương 149 : Nhất Xúc Tức Phát 08-09-2014 113
150. Chương 150 : Nguyên Anh Kim Huyết 08-09-2014 121
151. Chương 151 : Nộ Xích 08-09-2014 118
152. Chương 152 : Đại Chiến 08-09-2014 118
153. Chương 153 : Kỵ Hổ Nan Hạ 08-09-2014 116
154. Chương 154 : Kiếm Chi Bi Sát 08-09-2014 130
155. Chương 155 : Tráng Đại 08-09-2014 116
156. Chương 156 : Thân Tình 08-09-2014 112
157. Chương 157 : Tu Luyện 08-09-2014 113
158. Chương 158 : Tiên Giới Chi Bí 08-09-2014 130
159. Chương 159 : Độ Kiếp Kì 08-09-2014 136
160. Chương 160 : Tầm Mịch Nhạc Chương 08-09-2014 137
161. Chương 161 : Lục Giới 08-09-2014 139
162. Chương 162 : Luyện Đan 08-09-2014 136
163. Chương 163 : Âm Mai 08-09-2014 115
164. Chương 164 : Cố Chấp 08-09-2014 113
165. Chương 165 : Tinh Hỏa Liêu Nguyên 08-09-2014 109
166. Chương 166 : Liên Phiên Lai Nhân 08-09-2014 118
167. Chương 167 : Vân Vụ Sơn 08-09-2014 117
168. Chương 168 : Độ Kiếp 08-09-2014 121
169. Chương 169 : Khinh Tùng 08-09-2014 125
170. Chương 170 : Huyền Bí 08-09-2014 136
171. Chương 171 : Đao Bi Chi Sát 08-09-2014 124
172. Chương 172 : Thiên Nhàn Ly Khứ 08-09-2014 115
173. Chương 173 : Tiên Nhân Giáng Thế 08-09-2014 118
174. Chương 174 : Đại Loạn 08-09-2014 108
175. Chương 175 : Kinh Hãi 08-09-2014 113
176. Chương 176 : Tề Tụ Vân Vụ Sơn 08-09-2014 108
177. Chương 177 : Sấm Trận 08-09-2014 120
178. Chương 178 : Mê Huyễn Sát Kiếp 08-09-2014 69
179. Chương 179 : Ngũ Lôi Oanh Đỉnh 08-09-2014 122
180. Chương 180 : Ngũ Lôi Oanh Đỉnh 08-09-2014 95
181. Chương 181 : Phúc Hề Họa Hề 08-09-2014 116
182. Chương 182 : Cước Đạp Thanh Vân 08-09-2014 117
183. Chương 183 : Tử Vong Nguy Ky 08-09-2014 127
184. Chương 184 : Nguyên Thần Bất Diệt, Tức Vi Bất Tử 08-09-2014 113
185. Chương 185 : Lý Dương Chết Rồi (Thượng) 08-09-2014 112
186. Chương 186 : Lý Dương Chết Rồi (Hạ) 08-09-2014 118
187. Chương 187 : Đồ Sát 08-09-2014 126
188. Chương 188 : Độ Kiếp Trung Kì 08-09-2014 110
189. Chương 189 : Cửu Vi Liễu 08-09-2014 114
190. Chương 190 : Chiến Thần Ngõa 08-09-2014 134
191. Chương 191 : Cường Thưởng 08-09-2014 125
192. Chương 192 : Tuyết 08-09-2014 116
193. Chương 193 : Nhất Kích Tất Sát 08-09-2014 135
194. Chương 194 : Truyền Nhân Bá Vương 08-09-2014 127
195. Chương 195 : Tự Thủ 08-09-2014 131
196. Chương 196 : Nhĩ Ngu Ngã Trá 08-09-2014 143
197. Chương 197 : Hắc Hoa Chi Tráo 08-09-2014 135
198. Chương 198 : Hắc Diệm Linh Châu Diệu Dụng 08-09-2014 131
199. Chương 199 : Huyết Vũ 08-09-2014 139
200. Chương 200 : Vị Trí Ma Cung Chủ 08-09-2014 138
201. Chương 201 : Hồi Đáo Thế Tục 08-09-2014 127
202. Chương 202 : Lí Thị Hào Môn 08-09-2014 119
203. Chương 203 : Phục Cừu Hành Động 08-09-2014 120
204. Chương 204 : Đại Quân Tu Ma Giả 08-09-2014 123
205. Chương 205 : Đồ Sát Lệnh 08-09-2014 118
206. Chương 206 : Sự Điên Cuồng Của Lâm Gia 08-09-2014 106
207. Chương 207 : Đêm Đen Ngập Máu 08-09-2014 120
208. Chương 208 : Nhân Quả Tuần Hoàn 08-09-2014 115
209. Chương 209 : Sư Môn Điền Cương 08-09-2014 116
210. Chương 210 : Thánh Khí Tiên Khí 08-09-2014 118
211. Chương 211 : Huyết Ngục Nhất Tộc 08-09-2014 114
212. Chương 212 : Thần Chi Huyết Dịch 08-09-2014 115
213. Chương 213 : Ngộ Kiến Lâm Thiên Vũ 08-09-2014 118
214. Chương 214 : Truy Sát Lâm Thiên Vũ 08-09-2014 115
215. Chương 215 : Thiên Đàng Tới Địa Ngục 08-09-2014 127
216. Chương 216 : Lâm Thiên Vũ Đích Mạt Thiên 08-09-2014 129
217. Chương 217 : Thuế Biến 08-09-2014 108
218. Chương 218 : Kim Sắc Huyết Dịch 08-09-2014 124
219. Chương 219 : Hắc Long 08-09-2014 118
220. Chương 220 : Kì Đích Thiên Kiếp 08-09-2014 118
221. Chương 221 : Nhất Phi Trùng Thiên 08-09-2014 112
222. Chương 222 : Trảm Long 08-09-2014 112
223. Chương 223 : Phi Thăng Ma Giới 08-09-2014 115
224. Chương 224 : Hoa Tầm Tuyết Đích Bạn Pháp 08-09-2014 112
225. Chương 225 : Tâm Linh Thuế Biến 08-09-2014 108
226. Chương 226 : Bích Lan San 08-09-2014 128
227. Chương 227 : Trúc Cơ 08-09-2014 120
228. Chương 228 : Tình Thế Nghiêm Trọng 08-09-2014 116
229. Chương 229 : Tế Đao 08-09-2014 113
230. Chương 230 : Ma Nguyên Thạch 08-09-2014 131
231. Chương 231 : Bát Phương Liên Quân 08-09-2014 115
232. Chương 232 : Hoành Tảo 08-09-2014 118
233. Chương 233 : Dụng Nhân Khứ Điền 08-09-2014 126
234. Chương 234 : Cuồng Oanh Loạn Tạc 08-09-2014 127
235. Chương 235 : Liều Chết Đánh Một Trận 08-09-2014 128
236. Chương 236 : Bá Vương Hạng Vũ 08-09-2014 116
237. Chương 237 : Nguyên Thần Chi Biến 08-09-2014 110
238. Chương 238 : Bí Mật Lớn Nhất Trong Lục Giới 08-09-2014 109
239. Chương 239 : Tam Phân 08-09-2014 117
240. Chương 240 : Thần Nữ Phong 08-09-2014 121
241. Chương 241 : Hỉ Sự 08-09-2014 113
242. Chương 242 : Uyển Linh Đan 08-09-2014 125
243. Chương 243 : Hắc A !! ( Lòng Dạ Đen Tối ) 08-09-2014 118
244. Chương 244 : Nguy Cơ 08-09-2014 112
245. Chương 245 : Kha Phong Ma Vương 08-09-2014 139
246. Chương 246 : Kha Phong Đích Thị Tham 08-09-2014 72
247. Chương 247 : Hạng Vũ Xuất Quan 08-09-2014 130
248. Chương 248 : Ly Biệt 08-09-2014 113
249. Chương 249 : Thiên Linh Thạch 08-09-2014 126
250. Chương 250 : Sát Hướng Hỏa Vu Sơn 08-09-2014 118
251. Chương 251 : Cận Thân Chi Chiến 08-09-2014 110
252. Chương 252 : Nhất Thống 08-09-2014 114
253. Chương 253 : Phệ Tâm Trùng 08-09-2014 119
254. Chương 254 : Xuất Thế 08-09-2014 113
255. Chương 255 : Thuế Biến Hậu Đích Lý Dương 08-09-2014 115
256. Chương 256 : Mị Lực 08-09-2014 123
257. Chương 257 : Bất Khả Nhục 08-09-2014 128
258. Chương 258 : Hoán Nhân Liễu 08-09-2014 118
259. Chương 259 : Hạng Vũ Lai Nhân 08-09-2014 122
260. Chương 260 : Lâm Chiêu 08-09-2014 114
261. Chương 261 : Huyết Vụ 08-09-2014 105
262. Chương 262 : Nhục Thể Bị Hủy 08-09-2014 118
263. Chương 263 : Hổ Cản Đường 08-09-2014 116
264. Chương 264 : Phá Trận 08-09-2014 122
265. Chương 265 : Xích Huyết Linh Quả 08-09-2014 120
266. Chương 266 : Thế 08-09-2014 109
267. Chương 267 : Đã Muộn Một Bước 08-09-2014 123
268. Chương 268 : Sinh Tử Chi Chiến 08-09-2014 101
269. Chương 269 : Tình Thế Thay Đổi 08-09-2014 118
270. Chương 270 : Tin Tức Của Tuyết 08-09-2014 128
271. Chương 271 : Đan Lô 08-09-2014 118
272. Chương 272 : Huyết Lăng Đan 08-09-2014 118
273. Chương 273 : Ly Khai Phiêu Tuyết Sơn Mạch 08-09-2014 125
274. Chương 274 : Ma Thần Cung 08-09-2014 123
275. Chương 275 : Ma Đế Li Lộc 08-09-2014 118
276. Chương 276 : Cùng Xi Vưu Đối Kháng 08-09-2014 120
277. Chương 277 : Triệu Kiến 08-09-2014 134
278. Chương 278 : Thần Thức Biến Thái 08-09-2014 125
279. Chương 279 : Lục Giới Bí Tân 08-09-2014 132
280. Chương 280 : Lôi Viêm Địa Ngục 08-09-2014 117
281. Chương 281 : Cơ Hội Tốt 08-09-2014 117
282. Chương 282 : Kịch Độc 08-09-2014 120
283. Chương 283 : Đồng Tổ 08-09-2014 122
284. Chương 284 : Chiến 08-09-2014 98
285. Chương 285 : Quyết Chiến 08-09-2014 137
286. Chương 286 : Xá Mệnh Tương Cứu 08-09-2014 120
287. Chương 287 : Nhất Nộ Sát Nhân 08-09-2014 116
288. Chương 288 : Phản Ứng Của Xi Vưu 08-09-2014 117
289. Chương 289 : Tử Diễm Vô Hạn 08-09-2014 113
290. Chương 290 : Thần Thức Diệu Dụng 08-09-2014 120
291. Chương 291 : Đao Phách Ma Vương Biến 08-09-2014 110
292. Chương 292 : Chiến Giáp 08-09-2014 136
293. Chương 293 : Thanh Diệu Băng Thạch 08-09-2014 141
294. Chương 294 : Tiên Tha Hạng Vũ 08-09-2014 134
295. Chương 295 : Trước Hết Giết Lý Dương 08-09-2014 132
296. Chương 296 : Hậu Diệt Hạng Vũ 08-09-2014 117
297. Chương 297 : Không Phải Do Ngươi 08-09-2014 118
298. Chương 298 : Cấm Vực Chi Biến 08-09-2014 117
299. Chương 299 : Tối Trường Đich Nhất Mộng 08-09-2014 123
300. Chương 300 : Kinh Hoảng 08-09-2014 116
301. Chương 301 : Trực Sấm 08-09-2014 126
302. Chương 302 : Lòng Dạ Đàn Bà? 08-09-2014 121
303. Chương 303 : Luyện Khí 08-09-2014 120
304. Chương 304 : Ly Khai Ma Giới 08-09-2014 113
305. Chương 305 : Đao Phách Chi Tốc 08-09-2014 106
306. Chương 306 : Khó Tìm Minh Đế 08-09-2014 124
307. Chương 307 : Đế Cung 08-09-2014 121
308. Chương 308 : Hồn Băng Thần Bí 08-09-2014 110
309. Chương 309 : Tích Địa Ma Phủ 08-09-2014 122
310. Chương 310 : Linh Linh 08-09-2014 122
311. Chương 311 : Đông Phương Minh Đế Hiện Tung 08-09-2014 124
312. Chương 312 : Quỷ Đế Băng Hồn 08-09-2014 116
313. Chương 313 : Nằm Mơ 08-09-2014 117
314. Chương 314 : Thưởng 08-09-2014 120
315. Chương 315 : Vô Danh 08-09-2014 121
316. Chương 316 : Bắt 08-09-2014 83
317. Chương 317 : Tu Linh Thảo 08-09-2014 118
318. Chương 318 : Nhất Ngôn Vi Định 08-09-2014 116
319. Chương 319 : Ngưu Ma Vương 08-09-2014 116
320. Chương 320 : Bằng Ma Vương 08-09-2014 120
321. Chương 321 : Thiết Oa Chân Nhân 08-09-2014 120
322. Chương 322 : Sơn Nhân Tự Có Diệu Kế 08-09-2014 116
323. Chương 323 : Yêu Đế Thạch Đông 08-09-2014 118
324. Chương 324 : Thủ Chu Đãi Thỏ (1) 08-09-2014 124
325. Chương 325 : Biến Hóa Thuật 08-09-2014 116
326. Chương 326 : Vô Danh 08-09-2014 94
327. Chương 327 : Vô Danh 08-09-2014 107
328. Chương 328 : Vô Danh 08-09-2014 116
329. Chương 329 : Âm Mưu 08-09-2014 131
330. Chương 330 : Quang Can Ti Lệnh 08-09-2014 119
331. Chương 331 : Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể 08-09-2014 113
332. Chương 332 : Thổ Huyết 08-09-2014 122
333. Chương 333 : Thúy Vân Sơn 08-09-2014 140
334. Chương 334 : Ta Đập 08-09-2014 108
335. Chương 335 : Hung Tàn 08-09-2014 123
336. Chương 336 : Bắt Lý Dương 08-09-2014 129
337. Chương 337 : Cuồng Nộ 08-09-2014 115
338. Chương 338 : Ngưu Giác Đỉnh Đầu 08-09-2014 127
339. Chương 339 : Tân Đích Đại Tôn 08-09-2014 119
340. Chương 340 : Nửa Năm Chi Ước 08-09-2014 122
341. Chương 341 : Tĩnh Tu 08-09-2014 119
342. Chương 342 : Thủ Xá 08-09-2014 114
343. Chương 343 : Đang Xem Cuộc Chiến 08-09-2014 123
344. Chương 344 : Nhất Côn Phá Không 08-09-2014 119
345. Chương 345 : Cánh Cửa Cao 08-09-2014 114
346. Chương 346 : Hỗn Độn Sơn 08-09-2014 129
347. Chương 347 : Ai Có Thể Làm Khó Dễ Được Ta? 08-09-2014 116
348. Chương 348 : Lạc Cực 08-09-2014 117
349. Chương 349 : Sanh Bi 08-09-2014 126
350. Chương 350 : Khai Thiên Thần Phủ 08-09-2014 131
351. Chương 351 : Một Trăm Mười Năm 08-09-2014 135
352. Chương 352 : Chung Đắc Tam Thanh Sạch 08-09-2014 133
353. Chương 353 : Khởi Hành 08-09-2014 129
354. Chương 354 : Bắc Minh Hải 08-09-2014 116
355. Chương 355 : Dung Luyện Thần Khí 08-09-2014 108
356. Chương 356 : Kim Mao Thủy Viên 08-09-2014 120
357. Chương 357 : Chủy Thủ Đồng Loạn 08-09-2014 127
358. Chương 358 : Côn Bằng Nhi Tử 08-09-2014 117
359. Chương 359 : Thiên Ý 08-09-2014 115
360. Chương 360 : Báo Thù 08-09-2014 119
361. Chương 361 : Âm Dương Sinh Diệt Huyễn Cảnh 08-09-2014 110
362. Chương 362 : Đệ Tứ Bổn Nguyên Hư Vô 08-09-2014 122
363. Chương 363 : Đánh Không Lại Thì Trốn 08-09-2014 125
364. Chương 364 : Truy Đuổi 08-09-2014 144
365. Chương 365 : Mấu Chốt Thời Khắc, Có Thể Nào Thất Hiệu 08-09-2014 121
366. Chương 366 : Côn Bằng Thôn Phệ 08-09-2014 106
367. Chương 367 : Lục Tuyệt Đại Thành 08-09-2014 112
368. Chương 368 : Chuẩn Bị Tựu Tự 08-09-2014 108
369. Chương 369 : Mới Vào Quỷ Giới 08-09-2014 109
370. Chương 370 : Quỷ Đế Lý Dịch 08-09-2014 117
371. Chương 371 : Tần Nghiễm Vương 08-09-2014 126
372. Chương 372 : Luân Hồi Kính 08-09-2014 110
373. Chương 373 : Kính Nguyệt Hồ 08-09-2014 113
374. Chương 374 : Lâm Thủy Các 08-09-2014 123
375. Chương 375 : Như Thế Luyện Khí 08-09-2014 120
376. Chương 376 : Cửu Trọng Điệp 08-09-2014 116
377. Chương 377 : Chấn Phúc Chín Bội 08-09-2014 138
378. Chương 378 : Lưỡng Nghi Tịnh Hỏa 08-09-2014 125
379. Chương 379 : Chiêu Lãm 08-09-2014 131
380. Chương 380 : Luân Hồi Kính Tìm Kiếm 08-09-2014 147
381. Chương 381 : Người Đến Từ Tiên Giới 08-09-2014 129
382. Chương 382 : Tin Tức Tiêu Diêu Tán Nhân 08-09-2014 109
383. Chương 383 : Lại Phải Tìm 08-09-2014 116
384. Chương 384 : Lý Tầm Hoan 08-09-2014 126
385. Chương 385 : Ngũ Đức Chi Thân 08-09-2014 118
386. Chương 386 : Tranh Đoạt Nhân Tài 08-09-2014 109
387. Chương 387 : Lý Dịch Đại Sư 08-09-2014 113
388. Chương 388 : Tam Khoả Luân Hồi Châu 08-09-2014 112
389. Chương 389 : Giang Ngọc Chi Tử 08-09-2014 107
390. Chương 390 : Thân Phận Nguy Cơ. 08-09-2014 125
391. Chương 391 : Sát! 08-09-2014 90
392. Chương 392 : Thiên Quân Nhất Phát. 08-09-2014 111
393. Chương 393 : Là Địch Không Phải Bạn! 08-09-2014 116
394. Chương 394 : Chân Chánh Chiến Đấu Ba! 08-09-2014 114
395. Chương 395 : Dĩ Thế Áp Nhân 08-09-2014 115
396. Chương 396 : Khai Khải Kính Nguyệt Hồ 08-09-2014 129
397. Chương 397 : Lưỡng Cá Danh Ngạch 08-09-2014 121
398. Chương 398 : Tinh Thể 08-09-2014 125
399. Chương 399 : Song Đao 08-09-2014 119
400. Chương 400 : Bổn Nguyên Năng Lượng Đích Kinh Khủng 08-09-2014 111
401. Chương 401 : Tiến Vào Kính Nguyệt Hồ 08-09-2014 111
402. Chương 402 : Thủy Để Băng Phong 08-09-2014 123
403. Chương 403 : Cầu Cầu 08-09-2014 125
404. Chương 404 : Bi Tình 08-09-2014 145
405. Chương 405 : Tiên Giới Phượng Linh Châu. 08-09-2014 128
406. Chương 406 : Tam Tôn Tam Thanh 08-09-2014 121
407. Chương 407 : Chiêu Lãm 08-09-2014 102
408. Chương 408 : Ngộ 08-09-2014 83
409. Chương 409 : Đại Chiến 08-09-2014 107
410. Chương 410 : La Thiên Huyễn Diệt Trận 08-09-2014 133
411. Chương 411 : Đệ Ngũ Tuyệt 08-09-2014 114
412. Chương 412 : Phá Trận 08-09-2014 104
413. Chương 413 : Thị Huyết Giết Chóc 08-09-2014 127
414. Chương 414 : Nam Cực Tiên Ông 08-09-2014 119
415. Chương 415 : Phá Túi 08-09-2014 115
416. Chương 416 : Hắc Linh, Xích Linh 08-09-2014 120
417. Chương 417 : Tam Thanh Pháp Trận 08-09-2014 119
418. Chương 418 : Bắc Minh Long Thôn 08-09-2014 123
419. Chương 419 : Đánh Lén 08-09-2014 117
420. Chương 420 : Tiên Ma Loạn 08-09-2014 120
421. Chương 421 : Ngũ Hành Tụ 08-09-2014 114
422. Chương 422 : Thất Tinh Cung 08-09-2014 148
423. Chương 423 : Phá Diệt Trận 08-09-2014 126
424. Chương 424 : Thiên Nhàn Tử 08-09-2014 117
425. Chương 425 : Lưỡng Cường Tương Ngộ 08-09-2014 114
426. Chương 426 : Trên Lê Sơn 08-09-2014 122
427. Chương 427 : Hỗn Nguyên Thái Cực Giới 08-09-2014 112
428. Chương 428 : Giao Lưu 08-09-2014 113
429. Chương 429 : Chiến Nguyên Thủy 08-09-2014 114
430. Chương 430 : Chiến Vu Cửu Thiên Chi Thượng 08-09-2014 115
431. Chương 431 : Đại Tôn Tất Cánh Thị Đại Tôn 08-09-2014 121
432. Chương 432 : Thập Nhị Chân Tiên 08-09-2014 131
433. Chương 433 : Tinh Cực Chi Nan 08-09-2014 131
434. Chương 434 : Nộ Hỏa Trùng Thiên 08-09-2014 118
435. Chương 435 : Nhất Tuyến Sanh Ky 08-09-2014 119
436. Chương 436 : Đồ Lục 08-09-2014 126
437. Chương 437 : Tử Điện Hiện 08-09-2014 118
438. Chương 438 : Nguyên Lai Như Thử 08-09-2014 121
439. Chương 439 : Tạp 08-09-2014 105
440. Chương 440 : Phong Hồi Lộ Chuyển 08-09-2014 116
441. Chương 441 : Nguy Cơ Thời Khắc 08-09-2014 117
442. Chương 442 : Cực Điểm Thốn Mang - Phần 1 08-09-2014 119
443. Chương 443 : Cực Điểm Thốn Mang - Phần 2 07-09-2014 130
444. Chương 444 : Cực Điểm Thốn Mang - Phần Cuối 06-09-2014 174
445. Chương 445 : 09-11-2014 158
Bình luận truyện

Thốn Mang

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung