Thương Tâm Tiểu Tiễn

Thương Tâm Tiểu Tiễn

Mới nhất - Chương 127

(Điểm: 6/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Luận Anh Hùng hệ liệt:

1. Ôn Nhu Nhất Đao
2. Nhất Nộ Bạt Kiếm
3. Kinh Diễm Nhất Thương
4. Thương Tâm Tiểu Tiễn

Thương Tâm Tiểu Tiễn là một bộ truyện hay với nhiều tình tiết hấp dẫn. Tất cả đang chờ mọi người theo dõi đến chương cuối của truyện Thương Tâm Tiểu Tiễn.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Tóc Đen, Chân Trần, Môi Hồng, Tay Ngọc 08-09-2014 106
2. Chương 2 : Lương Cơ (Cơ Hội Tốt) 08-09-2014 81
3. Chương 3 : Huyền Cơ 08-09-2014 99
4. Chương 4 : Dạ Cơ (Cơ Hội Buổi Tối) 08-09-2014 90
5. Chương 5 : Tảo Cơ (Cơ Hội Buổi Sáng) 08-09-2014 85
6. Chương 6 : Xướng Cơ (Ca Hát) 08-09-2014 89
7. Chương 7 : Mộng Cơ 08-09-2014 117
8. Chương 8 : Kiếp Cơ 08-09-2014 102
9. Chương 9 : Ứng Cơ (Ứng Kiếp) 08-09-2014 80
10. Chương 10 : Cảo Cơ (Cơ Hội Tạo Ra) 08-09-2014 85
11. Chương 11 : Đọa Cơ (Sụp Đổ) 08-09-2014 88
12. Chương 12 : Trụy Cơ (Rơi Xuống) 08-09-2014 100
13. Chương 13 : Tiếp Cơ (Đón Nhận) 08-09-2014 79
14. Chương 14 : Tống Cơ (Đánh Mất) 08-09-2014 98
15. Chương 15 : Bạo Cơ (Cơ Quan Phát Nổ) 08-09-2014 97
16. Chương 16 : Đầu Cơ 08-09-2014 107
17. Chương 17 : Ban Cơ 08-09-2014 92
18. Chương 18 : Ngộ Cơ (Bỏ Lỡ Thời Cơ) 08-09-2014 88
19. Chương 19 : Tương Cơ (Nhìn Cơ Hội) 08-09-2014 88
20. Chương 20 : Chàng Cơ (Tạo Ra Cơ Hội) 08-09-2014 85
21. Chương 21 : Khiêu Cơ (Nhảy Lên Cơ Hội) 08-09-2014 85
22. Chương 22 : Vãn Cơ (Trễ Cơ Hội) 08-09-2014 93
23. Chương 23 : Lạc Cơ (Cơ Hội Rơi Mất) 08-09-2014 105
24. Chương 24 : Đãi Cơ (Chờ Thời Cơ) 08-09-2014 105
25. Chương 25 : Hàng Cơ (Trở Về) 08-09-2014 94
26. Chương 26 : Khách Cơ (Người Khách) 08-09-2014 103
27. Chương 27 : Hóa Cơ (Phân Biệt) 08-09-2014 95
28. Chương 28 : Thượng Cơ (Bước Lên Cơ Hội) 08-09-2014 101
29. Chương 29 : Cựu Cơ (Cơ Mưu Bảo Thủ) 08-09-2014 79
30. Chương 30 : Tân Cơ (Cơ Hội Mới) 08-09-2014 94
31. Chương 31 : Diệu Cơ (Sự Sống Tuyệt Diệu) 08-09-2014 94
32. Chương 32 : Ban Cơ (Nút Bấm) 08-09-2014 96
33. Chương 33 : Hậu Cơ (Chờ Cơ Hội) 08-09-2014 86
34. Chương 34 : Bao Cơ (Cơ Hội Đảm Bảo) 08-09-2014 86
35. Chương 35 : Lương Cơ (Cơ Hội Tốt) 08-09-2014 83
36. Chương 36 : Quân Cơ 08-09-2014 108
37. Chương 37 : Tư Cơ (Điều Khiển Cơ Hội) 08-09-2014 98
38. Chương 38 : Chiến Cơ 08-09-2014 104
39. Chương 39 : Tý Cơ (Chờ Thời Cơ) 08-09-2014 95
40. Chương 40 : Dân Cơ 08-09-2014 80
41. Chương 41 : Văn Cơ (Nghe Cơ Hội) 08-09-2014 87
42. Chương 42 : Chuyên Cơ (Cơ Hội Riêng) 08-09-2014 94
43. Chương 43 : Thiền Cơ 08-09-2014 86
44. Chương 44 : Chung Đoan Cơ (Chấm Dứt Cơ Hội) 08-09-2014 99
45. Chương 45 : Tùy Cơ Ứng Biến 08-09-2014 83
46. Chương 46 : Cơ Hội Lớn Họa Càng Lớn Hơn 08-09-2014 94
47. Chương 47 : Thiên Cơ Không Thể Tiết Lộ 08-09-2014 87
48. Chương 48 : Cơ Phong (Ẩn Ý) 08-09-2014 84
49. Chương 49 : Cơ Lý (Thời Cơ Và Cái Lý) 08-09-2014 89
50. Chương 50 : Cơ Mật 08-09-2014 92
51. Chương 51 : Cơ Động 08-09-2014 109
52. Chương 52 : Cơ Phùng (Cơ Duyên Gặp Mặt) 08-09-2014 103
53. Chương 53 : Cơ Sư (Bậc Thầy Cơ Trí) 08-09-2014 86
54. Chương 54 : Cơ Tâm 08-09-2014 98
55. Chương 55 : Cơ Biến (Biến Hóa Bất Ngờ) 08-09-2014 85
56. Chương 56 : Cơ Thể 08-09-2014 91
57. Chương 57 : Cơ Vĩ (Đuôi Cơ Mưu) 08-09-2014 91
58. Chương 58 : Cơ Đầu (Đầu Cơ Mưu) 08-09-2014 79
59. Chương 59 : Cơ Quan (Cơ Mưu) 08-09-2014 103
60. Chương 60 : Cơ Giới (Cỗ Máy) 08-09-2014 87
61. Chương 61 : Cơ Hội 08-09-2014 71
62. Chương 62 : Cơ Cảnh (Nhanh Nhạy) 08-09-2014 84
63. Chương 63 : Cơ Kiện (Linh Kiện) 08-09-2014 83
64. Chương 64 : Cơ Dực (Cánh Trong Cơ Hội) 08-09-2014 81
65. Chương 65 : Cơ Mẫn (Nhạy Bén) 08-09-2014 78
66. Chương 66 : Cơ Linh (Cơ Trí) 08-09-2014 81
67. Chương 67 : Cơ Trưởng 08-09-2014 95
68. Chương 68 : Cơ Thân (Thân Cơ Hội) 08-09-2014 81
69. Chương 69 : Cơ Trường (Nơi Ẩn Chứa Cơ Hội) 08-09-2014 100
70. Chương 70 : Cơ Năng 08-09-2014 89
71. Chương 71 : Cơ Nữu (Tay Cầm) 08-09-2014 80
72. Chương 72 : Cơ Xu (Mấu Chốt) 08-09-2014 66
73. Chương 73 : Cơ Thương (Kho Cơ Hội) 08-09-2014 90
74. Chương 74 : Cơ Trí 08-09-2014 89
75. Chương 75 : Cơ Phiếu (Phiếu Cơ Hội) 08-09-2014 97
76. Chương 76 : Cơ Duyên 08-09-2014 99
77. Chương 77 : Cơ Vị (Vị Trí Cơ Hội) 08-09-2014 88
78. Chương 78 : Cơ Hoàng (Công Tắc) 08-09-2014 91
79. Chương 79 : Cơ Quát (Mất Chốt) 08-09-2014 104
80. Chương 80 : Cơ Xảo (Cơ Duyên Xảo Hợp) 08-09-2014 91
81. Chương 81 : Cơ Khí 08-09-2014 98
82. Chương 82 : Cơ Ngộ (Cơ Hội Gặp Gỡ) 08-09-2014 95
83. Chương 83 : Cơ Yếu (Cơ Mật) 08-09-2014 88
84. Chương 84 : Cơ Phòng 08-09-2014 101
85. Chương 85 : Cơ Thương (Thương Gắn Cơ Quan) 08-09-2014 85
86. Chương 86 : Địch Cơ (Hành Động Của Địch) 08-09-2014 99
87. Chương 87 : Thân Thể Trong Trắng 08-09-2014 92
88. Chương 88 : Tấm Thân Xử Nữ 08-09-2014 103
89. Chương 89 : Ngọc Khiết Băng Thanh 08-09-2014 102
90. Chương 90 : Thân Thể Máu Thịt 08-09-2014 101
91. Chương 91 : Ta Yêu Ngươi 08-09-2014 73
92. Chương 92 : Sự Ôn Nhu Của Tiểu Yêu 08-09-2014 96
93. Chương 93 : Sự Ôn Nhu Chết Người 08-09-2014 87
94. Chương 94 : Đao Trùng 08-09-2014 92
95. Chương 95 : Nam Nhân Trong Tháp 08-09-2014 103
96. Chương 96 : Giết Vào Trùng Vây 08-09-2014 85
97. Chương 97 : Thân Thể Xác Thịt 08-09-2014 96
98. Chương 98 : Đối Diện Với Người Tới 08-09-2014 92
99. Chương 99 : Tình Cảm Hữu Tình 08-09-2014 85
100. Chương 100 : Hắc Đao 08-09-2014 98
101. Chương 101 : Hắc Đạo 08-09-2014 88
102. Chương 102 : Bạch Đạo 08-09-2014 86
103. Chương 103 : Chủ Nhân Trong Lâu 08-09-2014 97
104. Chương 104 : Ôn Nhu Tin Tưởng Hay Là... 08-09-2014 88
105. Chương 105 : Giết Ra Trùng Vây 08-09-2014 111
106. Chương 106 : Cơ 08-09-2014 100
107. Chương 107 : Tùy Cơ 08-09-2014 90
108. Chương 108 : Truyền Chân Cơ (Máy Sao Chép) 08-09-2014 76
109. Chương 109 : Uổng Phí Tâm Cơ 08-09-2014 85
110. Chương 110 : Thái Không Xuyên Toa Cơ (Cỗ Máy Bay Lượn Trên Trời) 08-09-2014 74
111. Chương 111 : Công Án Không Phải Thiền Cơ 08-09-2014 90
112. Chương 112 : Cơ Mưu Tính Hết Mất Thiên Cơ 08-09-2014 92
113. Chương 113 : Sống Chết Do Mệnh, Thành Bại Biết Cơ 08-09-2014 75
114. Chương 114 : Trừ Bỏ Cố Chấp, Tâm Cơ Bỗng Nảy Sinh 08-09-2014 73
115. Chương 115 : Vạn Dặm Vẫn Một Lòng, Làm Việc Thấy Tâm Cơ 08-09-2014 68
116. Chương 116 : Chỉ Đại Anh Hùng Có Bản Sắc 08-09-2014 83
117. Chương 117 : Là Danh Sĩ Thật Tự Phong Lưu 08-09-2014 80
118. Chương 118 : Tiêu Sầu Uống Rượu Ngồi Trong Trướng 08-09-2014 76
119. Chương 119 : Thành Bại Hưng Vong Một Phút Giây 08-09-2014 79
120. Chương 120 : Cao Thủ Dễ Đến, Chiến Tướng Khó Cầu 08-09-2014 71
121. Chương 121 : Không Mang Chí Lớn, Chỉ Vô Tích Sự 08-09-2014 77
122. Chương 122 : Nuôi Binh Ngàn Ngày, Muốn Dùng Không Người 08-09-2014 73
123. Chương 123 : Gặp Khó Đứng Lên, Gặp Mạnh Càng Mạnh 08-09-2014 75
124. Chương 124 : Thà Chết Trong Chiến Đấu, Không Muốn Sống Qua Ngày 08-09-2014 73
125. Chương 125 : Chỉ Cầu Chết Oanh Liệt, Không Chịu Sống Vất Vưởng 08-09-2014 76
126. Chương 126 : Sống Tạm Bợ Không Bằng Chết Sảng Khoái 08-09-2014 76
127. Chương 127 : Trống Chiều, Chuông Sớm, Cá Đỏ, Đá Xanh 26-08-2014 110
Bình luận truyện

Thương Tâm Tiểu Tiễn


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung