Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Luyện Chi Lộ

Mới nhất - Chương 774

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tiên Luyện Chi Lộ nói về một thanh niên chơi game online tu chân bị NPC thần bí giết chết, mang theo một viên ngọc giản thần bí, linh hồn xuyên qua đến một đệ tử Luyện Khí Kỳ của một môn phái tu chân nhỏ đang cướp sắc.Vì tu luyện "Công pháp biến thái nhất lịch sử" trong ngọc giản, hắn không thể không đi lên theo một con đường gian nan "Cướp sạch" toàn bộ Tu Chân Giới.Hãy xem một thanh niên địa cầu làm sao sống yên ở Tu Tiên giới - nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, và từng bước từng bước một lên đến đỉnh...

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Npc Thần Bí! 07-09-2014 142
2. Chương 2 : Phương Vân Sơn! 08-09-2014 122
3. Chương 3 : Linh Hồn Phụ Thể! 08-09-2014 108
4. Chương 4 : Ngọc Giản Màu Tím Vàng! 08-09-2014 110
5. Chương 5 : Công Pháp Biến Thái Nhất Trong Lịch Sử! 08-09-2014 114
6. Chương 6 : Tiên Đồ Gian Khổ! 08-09-2014 93
7. Chương 7 : Trên Đường Về Núi 08-09-2014 95
8. Chương 8 : Lạc Trần Tiên Tử 08-09-2014 91
9. Chương 9 : Lý Phong Tử Đáng Sợ 08-09-2014 93
10. Chương 10 : Khoáng Thạch Thần Bí 08-09-2014 86
11. Chương 11 : Thiết Lĩnh Quáng Mẫu 08-09-2014 84
12. Chương 12 : Duy Nhất Trên Đời 08-09-2014 86
13. Chương 13 : Cửu Biến 08-09-2014 83
14. Chương 14 : Một Tháng Sau 08-09-2014 86
15. Chương 15 : Tổ Sư Triệu Kiến 08-09-2014 85
16. Chương 16 : Chuyển Biến 08-09-2014 92
17. Chương 17 : Phệ Hồn Cổ 08-09-2014 91
18. Chương 18 : Đánh Khắp Thiên Hạ Vô Địch Thủ! 08-09-2014 90
19. Chương 19 : Phương Vân Sơn Bí Tân! 08-09-2014 92
20. Chương 20 : Phong Hành 08-09-2014 87
21. Chương 21 : Dưới Bóng Đêm 08-09-2014 83
22. Chương 22 : Lưỡng Bại Câu Thương 08-09-2014 90
23. Chương 23 : Chân Ngọc 08-09-2014 91
24. Chương 24 : Hoa Sen? 08-09-2014 85
25. Chương 25 : Thắng Lợi Trở Về! 08-09-2014 85
26. Chương 26 : Luyện Hư Linh Khí 08-09-2014 94
27. Chương 27 : Sơ Thành, Là Vương Giả 08-09-2014 80
28. Chương 28 : Hư Không Hỏa Diễm 08-09-2014 87
29. Chương 29 : Tư Cách 08-09-2014 83
30. Chương 30 : Kết Minh 08-09-2014 84
31. Chương 31 : Rời Núi 08-09-2014 80
32. Chương 32 : Trêu Chọc 08-09-2014 86
33. Chương 33 : Đập Chết Con Chó Thích Cắn Bậy Người Này 08-09-2014 100
34. Chương 34 : Đồng Hành 08-09-2014 88
35. Chương 35 : Cơ Hội Trở Mình 08-09-2014 90
36. Chương 36 : Các Ngươi Không Phải Tới Đánh Cướp Chứ 08-09-2014 86
37. Chương 37 : Toàn Bộ Diệt 08-09-2014 83
38. Chương 38 : Đỗ Bằng 08-09-2014 87
39. Chương 39 : Tình Cờ Gặp Lại Lý Hoành 08-09-2014 85
40. Chương 40 : Đường Còn Dài 08-09-2014 87
41. Chương 41 : Trận Bàn 08-09-2014 80
42. Chương 42 : Lời Thề Tâm Ma! 08-09-2014 79
43. Chương 43 : Phá Bó Quy Tắc! 08-09-2014 84
44. Chương 44 : Bố Trí! 08-09-2014 89
45. Chương 45 : Phù Triển Cấp Ba (Thượng). 08-09-2014 84
46. Chương 46 : Phù Triển Cấp Ba (Hạ). 08-09-2014 92
47. Chương 47 : Lạc Tiên Tử. 08-09-2014 92
48. Chương 48 : Thần Thông Thiên Phú 08-09-2014 94
49. Chương 49 : Ủy Khuất Cầu Toàn 08-09-2014 84
50. Chương 50 : Tuyết Liên Tái Hiện 08-09-2014 97
51. Chương 51 : Lão Nhân Sắp Chết 08-09-2014 87
52. Chương 52 : "đại Thánh" Dưới Núi Băng. 08-09-2014 84
53. Chương 53 : “Luyện Hóa”Băng Sơn. 08-09-2014 81
54. Chương 54 : Hư Không Hàng Thế, Uy Lẫm Nhất Giới (1 + 2). 08-09-2014 86
55. Chương 55 : Về Núi 08-09-2014 85
56. Chương 56 : Túi Trữ Vật Nứt Vỡ 08-09-2014 78
57. Chương 57 : Xảo Trá 08-09-2014 81
58. Chương 58 : Tiết Lộ! 08-09-2014 83
59. Chương 59 : Khí Thần Hợp Nhất. 08-09-2014 78
60. Chương 60 : Thân Phận! 08-09-2014 75
61. Chương 61 : Âu Dương Thiên Đức 08-09-2014 75
62. Chương 62 : Tài Sản Của Ô Lăng! 08-09-2014 82
63. Chương 63 : Thiếu Niên Nam Minh! 08-09-2014 77
64. Chương 64 : Đại Hội Phương Vân. 08-09-2014 80
65. Chương 65 : Huyết Ma Chân Kinh. 08-09-2014 71
66. Chương 66 : Nguyên Anh Hiện. Tử Nguyệt Phương Chu 08-09-2014 81
67. Chương 67 : Vô Cực Độc Ma 08-09-2014 77
68. Chương 68 : Đường Lui 08-09-2014 77
69. Chương 69 : Tiểu Thành, Mảnh Vỡ Quỷ Dị 08-09-2014 87
70. Chương 70 : Thế Giới Tàn Phá 08-09-2014 77
71. Chương 71 : Một Năm 08-09-2014 74
72. Chương 72 : Trước Ngày Mở Động Phủ. 08-09-2014 80
73. Chương 73 : Động Phủ Mở Ra 08-09-2014 81
74. Chương 74 : Huyết Sát 08-09-2014 83
75. Chương 75 : Huyết Tế Hà 08-09-2014 82
76. Chương 76 : Huyết Sát Thiên Bi 08-09-2014 80
77. Chương 77 : Hứa Hẹn 08-09-2014 78
78. Chương 78 : Huyết Ảnh U Ma Kiếm 08-09-2014 74
79. Chương 79 : Ra Tay 08-09-2014 78
80. Chương 80 : Uy Hiếp 08-09-2014 75
81. Chương 81 : Trấn Nhỏ Bình Thường 08-09-2014 78
82. Chương 82 : Phạm Tiểu Hắc 08-09-2014 78
83. Chương 83 : Cao Thủ Võ Lâm 08-09-2014 79
84. Chương 84 : Ăn Cơm Chùa, Ở Cũng Chùa 08-09-2014 81
85. Chương 85 : Trò Chơi Hư Cấu 08-09-2014 83
86. Chương 86 : Mộ Tuyền 08-09-2014 79
87. Chương 87 : Luận Bàn. 08-09-2014 81
88. Chương 88 : Phóng Hỏa Thảo Nguyên 08-09-2014 81
89. Chương 89 : Tiên Thiên Linh Bảo Thượng Cổ 08-09-2014 87
90. Chương 90 : Linh Bảo Chọn Chủ 08-09-2014 82
91. Chương 91 : Long Thần Bất Diệt Thể - Đệ Nhất Thân Thể Ba Mươi Sáu Giới 08-09-2014 110
92. Chương 92 : Ẩn Núp 08-09-2014 82
93. Chương 93 : Tuyết Sơn 08-09-2014 86
94. Chương 94 : Thánh Giả Đại Nhân 08-09-2014 84
95. Chương 95 : Độ Kiếp Kỳ 08-09-2014 84
96. Chương 96 : Thiên Kiếp 08-09-2014 81
97. Chương 97 : Thiên Kiếp Có Uy Lực Yếu Nhất Trong Lịch Sự 08-09-2014 78
98. Chương 98 : Tuyết Liên Tố Thể 08-09-2014 81
99. Chương 99 : Gặp Lại Ninh Tuyết Dung 08-09-2014 81
100. Chương 100 : Nam Minh Xuất Quan. 08-09-2014 78
101. Chương 101 : Giả Chết 08-09-2014 77
102. Chương 102 : Mặt Nạ Như Ý 08-09-2014 78
103. Chương 103 : Huyết Sát Thần Điện 08-09-2014 75
104. Chương 104 : Ẩn Sát 08-09-2014 72
105. Chương 105 : Vương Viên Bất Đắc Dĩ 08-09-2014 78
106. Chương 106 : Đánh Boss 08-09-2014 74
107. Chương 107 : Dũng Cảm Xuất Thủ 08-09-2014 74
108. Chương 108 : Thần Điện Mở Ra. 08-09-2014 71
109. Chương 109 : Luyện Ngục Lộ - Chất Dính Màu Máu 08-09-2014 73
110. Chương 110 : Luyện Ngục Lộ - Đan Dẫn Châu. 08-09-2014 77
111. Chương 111 : Luyện Ngục Lộ - Gian Nan Trùng Trùng 08-09-2014 74
112. Chương 112 : Luyện Ngục Lộ - Hấp Dẫn Lơ Lửng 08-09-2014 73
113. Chương 113 : Luyện Ngục Lộ - Bảo Rương 08-09-2014 73
114. Chương 114 : Luyện Ngục Lộ - Con Tin 08-09-2014 71
115. Chương 115 : Luyện Ngục Lộ - Triệu Thụy Quyết Liệt 08-09-2014 66
116. Chương 116 : Luyện Ngục Lộ - Pháp Bảo Đỉnh Cấp 08-09-2014 72
117. Chương 117 : Luyện Ngục Lộ - Tuyết Vụ Ma Âm. 08-09-2014 71
118. Chương 118 : Luyện Ngục Lộ - Hai Quân Cờ 08-09-2014 69
119. Chương 119 : Sinh Tử Tương Gian - Vận Khí 08-09-2014 68
120. Chương 120 : Sinh Tử Tương Gian – Lẻ Và Chẵn 08-09-2014 67
121. Chương 121 : Sinh Tử Tương Gian - Đặc Xá 08-09-2014 71
122. Chương 122 : Sinh Tử Tương Gian - Di Chúc 08-09-2014 72
123. Chương 123 : Sinh Tử Tương Gian - Sống Tới Cuối Cùng 08-09-2014 75
124. Chương 124 : Trảm Thủ - Nguyện Vọng. 08-09-2014 75
125. Chương 125 : Trảm Thủ - Tu Chân Học Viện. 08-09-2014 71
126. Chương 126 : Trảm Thủ - Tổ Tử Vong 08-09-2014 74
127. Chương 127 : Trảm Thủ - Miểu Sát 08-09-2014 69
128. Chương 128 : Trảm Thủ - Nguyệt Thương Lộ Uy Thế. 08-09-2014 70
129. Chương 129 : Trảm Thủ - Linh Thần Đan. 08-09-2014 71
130. Chương 130 : Triệu Thụy Đầu Tóc Đỏ 08-09-2014 68
131. Chương 131 : Chung Kết? Người Thăng Lợi Cuối Cùng (P1+2) 08-09-2014 67
132. Chương 132 : Động Phủ Kinh Biến 08-09-2014 68
133. Chương 133 : Phòng Giam 08-09-2014 77
134. Chương 134 : Trương Hằng Ngủ Say 08-09-2014 73
135. Chương 135 : Ngủ Chung Một Phòng 08-09-2014 74
136. Chương 136 : Ám Sát 08-09-2014 77
137. Chương 137 : Trương Hằng Thức Tỉnh 08-09-2014 70
138. Chương 138 : Trương Hằng Vô Sỉ 08-09-2014 78
139. Chương 139 : Khôi Phục 08-09-2014 75
140. Chương 140 : Ngọc Nữ Hiên 08-09-2014 74
141. Chương 141 : Kẻ Xông Vào Chết 08-09-2014 72
142. Chương 142 : Linh Hồn Huyết Khế. 08-09-2014 73
143. Chương 143 : Thua 08-09-2014 75
144. Chương 144 : Mục Tiêu - Tầng Một Đại Viên Mãn 08-09-2014 75
145. Chương 145 : Mời 08-09-2014 79
146. Chương 146 : Quỷ Sư 08-09-2014 73
147. Chương 147 : Tuyết Dung Bỏ Chạy 08-09-2014 72
148. Chương 148 : Truy Và Sát 08-09-2014 69
149. Chương 149 : Nữ Nhân Thích Bị Lừa Gạt 08-09-2014 69
150. Chương 150 : Đường Gia? 08-09-2014 76
151. Chương 151 : Phụ Thân Của Đường Phong 08-09-2014 76
152. Chương 152 : Tiểu Thư Đường Gia! 08-09-2014 68
153. Chương 153 : Từ Đường Đường Gia. 08-09-2014 73
154. Chương 154 : Lão Nhân Ở Từ Đường! 08-09-2014 71
155. Chương 155 : Giao Dịch 08-09-2014 70
156. Chương 156 : Củng Cố 08-09-2014 72
157. Chương 157 : Uy Lẫm Vương Phủ 08-09-2014 73
158. Chương 158 : Bản Vương Không Đành Lòng Giết Hắn 08-09-2014 71
159. Chương 159 : Quỷ Vụ Mê Tung Trận 08-09-2014 70
160. Chương 160 : Ngân Diễm Và Quỷ Hỏa 08-09-2014 75
161. Chương 161 : Bắt Sống 08-09-2014 71
162. Chương 162 : Ba Điều Ước Định 08-09-2014 72
163. Chương 163 : Quỷ Ảnh Phân Thân Quyết 08-09-2014 69
164. Chương 164 : Kết Đan Kỳ 08-09-2014 75
165. Chương 165 : Ngân Diễm Luyện Núi 08-09-2014 74
166. Chương 166 : Công Pháp Tầng Hai 08-09-2014 69
167. Chương 167 : Thiêu Đốt Đan Điền 08-09-2014 69
168. Chương 168 : Thân Ngoại Hóa Thân, Thân Ngoại Tạo Thân. 08-09-2014 75
169. Chương 169 : Tuyết Dung Xuất Quan 08-09-2014 70
170. Chương 170 : Song Tu Đạo Lữ 08-09-2014 71
171. Chương 171 : Nhuyễn Luyện Thiết 08-09-2014 68
172. Chương 172 : Bách Luyện Đại Sư. 08-09-2014 70
173. Chương 173 : Cao Nhân Trúc Cơ Kỳ 08-09-2014 71
174. Chương 174 : Tạo Hóa Đan 08-09-2014 69
175. Chương 175 : Ác Ý 08-09-2014 72
176. Chương 176 : Nhìn Trộm 08-09-2014 72
177. Chương 177 : Thần Linh Nhãn Và Ngân Quang Độn 08-09-2014 71
178. Chương 178 : Ánh Mắt Của Thần Linh 08-09-2014 70
179. Chương 179 : Mềm Mại Ôn Nhu 08-09-2014 68
180. Chương 180 : Ngân Quang Thiểm Thước Thuật 08-09-2014 70
181. Chương 181 : Yến Vũ Tình 08-09-2014 76
182. Chương 182 : Quyết Định Của Trương Hằng 08-09-2014 70
183. Chương 183 : Thanh Vũ Xà Bì 08-09-2014 72
184. Chương 184 : Hắc Ngục Bách Luyện Sơn, Mạch Khoáng Cao Cấp. 08-09-2014 73
185. Chương 185 : Bách Luyện Đại Sư Nổi Điên 08-09-2014 70
186. Chương 186 : Khiêu Chiến Kết Đan. 08-09-2014 73
187. Chương 187 : Đại Sư Luyện Khí Thán Phục 08-09-2014 71
188. Chương 188 : Gây Áp Lực 08-09-2014 73
189. Chương 189 : Mật Địa 08-09-2014 68
190. Chương 190 : Linh Hồn Huyết Thệ 08-09-2014 67
191. Chương 191 : Khách Lạ Ngang Tàng 08-09-2014 69
192. Chương 192 : Lực Lượng Tương Đương 08-09-2014 67
193. Chương 193 : Trẻ Con 08-09-2014 72
194. Chương 194 : Thực Lực Tiếp Cận Nguyên Anh Kỳ ? 08-09-2014 68
195. Chương 195 : Sửa Thành Công 08-09-2014 65
196. Chương 196 : Thí Nghiệm 08-09-2014 70
197. Chương 197 : Tử Vực 08-09-2014 70
198. Chương 198 : Phế Linh Bảo? 08-09-2014 77
199. Chương 199 : Ước Hẹn Mười Năm. 08-09-2014 70
200. Chương 200 : Nửa Năm 08-09-2014 72
201. Chương 201 : Khai Sơn Phủ Xuất Thế 08-09-2014 69
202. Chương 202 : Xuất Phát 08-09-2014 73
203. Chương 203 : Mậu Sơn 08-09-2014 73
204. Chương 204 : Nghĩ Cách Vào Núi 08-09-2014 65
205. Chương 205 : Tiềm Nhập 08-09-2014 70
206. Chương 206 : Cùng Chung Thân Thể 08-09-2014 70
207. Chương 207 : Đấu Yêu (1) 08-09-2014 73
208. Chương 208 : Đấu Yêu (2) 08-09-2014 74
209. Chương 209 : Cực Kiếm Chân Nhân. 08-09-2014 70
210. Chương 210 : Vây Khốn 08-09-2014 72
211. Chương 211 : Hồi Tỉnh 08-09-2014 72
212. Chương 212 : Bảo Vật Trấn Sơn! 08-09-2014 67
213. Chương 213 : Bí Thuật Của Trương Hằng 08-09-2014 68
214. Chương 214 : Thiên Ngoại Vẫn Thạch? 08-09-2014 69
215. Chương 215 : Mạch Khoáng Bốc Cháy? 08-09-2014 73
216. Chương 216 : Ba Tên Thợ Đóng Giầy 08-09-2014 72
217. Chương 217 : Nhập Khẩu 08-09-2014 69
218. Chương 218 : Sự Viện Trợ Vô Hình! 08-09-2014 68
219. Chương 219 : Ngưng Mâu Thiên Lý 08-09-2014 69
220. Chương 220 : Minh Chủ Thiếu Niên? 08-09-2014 72
221. Chương 221 : Nhiếp Sư Muội 08-09-2014 73
222. Chương 222 : Long Ảnh 08-09-2014 72
223. Chương 223 : Hắn Là Ai Vậy? 08-09-2014 71
224. Chương 224 : Trí Nhớ Không Trọn Vẹn 08-09-2014 71
225. Chương 225 : Vũ Vô Cực Chờ Đợi 08-09-2014 73
226. Chương 226 : Lần Đầu Đọ Sức! 08-09-2014 74
227. Chương 227 : Long 08-09-2014 71
228. Chương 228 : Một Quyền Cuối Cùng! 08-09-2014 76
229. Chương 229 : Hai Kẻ Cướp Cạn 08-09-2014 73
230. Chương 230 : Thân Ngoại Tạo Thân 08-09-2014 75
231. Chương 231 : Tạo Thân Thứ Nhất 08-09-2014 74
232. Chương 232 : Bí Mật Của Quả Trứng 08-09-2014 71
233. Chương 233 : Đại Thiên Tu Di Trụ 08-09-2014 70
234. Chương 234 : Nam Minh Ra Trận 08-09-2014 71
235. Chương 235 : Y Lâm 08-09-2014 74
236. Chương 236 : Uy Hiếp Của Vũ Vô Cực 08-09-2014 73
237. Chương 237 : Du Lịch Phàm Trần. 08-09-2014 72
238. Chương 238 : Quỳnh Ngọc Phường Thị 08-09-2014 74
239. Chương 239 : Linh Tê Thạch Cùng Vân Vụ Mạt 08-09-2014 69
240. Chương 240 : Phạm Hoa Tái Hiện 08-09-2014 68
241. Chương 241 : Vô Địch Kết Đan Kỳ 08-09-2014 71
242. Chương 242 : Ám Sát 08-09-2014 52
243. Chương 243 : Tập Kích Và Phản Công! 08-09-2014 74
244. Chương 244 : Diệt Sát 08-09-2014 71
245. Chương 245 : Quay Lại Kinh Đô 08-09-2014 73
246. Chương 246 : Khốn Cảnh Của Đường Nhã Thi. 08-09-2014 75
247. Chương 247 : Gặp Mặt 08-09-2014 74
248. Chương 248 : Xử Trí. 08-09-2014 73
249. Chương 249 : Linh Hồn Trong Ấm Trà. 08-09-2014 73
250. Chương 250 : Tử Cực Tán Nhân. 08-09-2014 72
251. Chương 251 : Mật Địa Tử Vực 08-09-2014 72
252. Chương 252 : Chí Viêm Ma Tôn 08-09-2014 73
253. Chương 253 : Vũ Vô Cực Chiến Triệu Thụy 08-09-2014 71
254. Chương 254 : Đi Độc Thiên Bảo! 08-09-2014 76
255. Chương 255 : Bích U Tiên Tử! 08-09-2014 72
256. Chương 256 : Tung Tích Của Quách Phong 08-09-2014 74
257. Chương 257 : Nam Minh Chết Mà Sống Lại. 08-09-2014 69
258. Chương 258 : Chất Vấn 08-09-2014 72
259. Chương 259 : Chặn Đường 08-09-2014 69
260. Chương 260 : Thiên Cơ Thần Mạch 08-09-2014 70
261. Chương 261 : Tô Lưu Vân 08-09-2014 68
262. Chương 262 : Tô Lưu Vân Chết 08-09-2014 70
263. Chương 263 : Chiến Nguyên Anh 08-09-2014 68
264. Chương 264 : Phá Diệt Thần Quang 08-09-2014 74
265. Chương 265 : Dục Hỏa Trọng Sinh? 08-09-2014 70
266. Chương 266 : Chênh Lệch 08-09-2014 76
267. Chương 267 : Bất Tử Tà Đế 08-09-2014 72
268. Chương 268 : Bỏ Chạy. 08-09-2014 73
269. Chương 269 : Lai Lịch Bất Tử Tà Đế. 08-09-2014 74
270. Chương 270 : Cẩm Tú Sơn Trang 08-09-2014 69
271. Chương 271 : Tuyết Dung Kết Đan 08-09-2014 71
272. Chương 272 : Tiểu Thiên Kiếp 08-09-2014 72
273. Chương 273 : Tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ Thần Bí 08-09-2014 69
274. Chương 274 : Tuyết Dung Độ Kiếp 08-09-2014 72
275. Chương 275 : Lạc Hà Tới 08-09-2014 70
276. Chương 276 : Dị Động Của Hư Không Hỏa Diễm 08-09-2014 75
277. Chương 277 : Tinh Hoa Lôi Điện 08-09-2014 71
278. Chương 278 : Thần Thông Lôi Điện! 08-09-2014 68
279. Chương 279 : Song Tu Đạo Lữ Nguyên Anh Kỳ 08-09-2014 69
280. Chương 280 : Hai Mươi Tám Vạn Dặm! 08-09-2014 74
281. Chương 281 : Huyết Sát Tái Hiện. 08-09-2014 68
282. Chương 282 : Bốn Mục Tiêu 08-09-2014 76
283. Chương 283 : Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt 08-09-2014 70
284. Chương 284 : Đồ Nhi Quách Phong 08-09-2014 68
285. Chương 285 : Thân Ngoại Hóa Thân 08-09-2014 66
286. Chương 286 : Phân Thân Thích Ý 08-09-2014 71
287. Chương 287 : Trương Hằng Năm Năm Sau. 08-09-2014 74
288. Chương 288 : Thực Lực Của Trương Hằng. 08-09-2014 73
289. Chương 289 : Dạy Bảo 08-09-2014 72
290. Chương 290 : Mưa Gió Nổi Lên 08-09-2014 69
291. Chương 291 : Cố Nhân. 08-09-2014 74
292. Chương 292 : Vương Viên Mập Mạp. 08-09-2014 68
293. Chương 293 : Phân Thân Vũ Vô Cực. 08-09-2014 65
294. Chương 294 : Phân Thân Chiến Phân Thân. 08-09-2014 72
295. Chương 295 : Tin Tức Của Triệu Thụy. 08-09-2014 70
296. Chương 296 : Đi Dạo 08-09-2014 71
297. Chương 297 : Giao Dịch 08-09-2014 50
298. Chương 298 : Nỗi Khổ 08-09-2014 75
299. Chương 299 : Phi Linh Đảo. 08-09-2014 70
300. Chương 300 : Lữ Hin 08-09-2014 55
301. Chương 301 : Mộng U Viên 08-09-2014 72
302. Chương 302 : Người Quen 08-09-2014 72
303. Chương 303 : Cửu Sát Chân Quân 08-09-2014 70
304. Chương 304 : Khai Mạc 08-09-2014 76
305. Chương 305 : Nhìn Thấu 08-09-2014 72
306. Chương 306 : Kế Sách 08-09-2014 77
307. Chương 307 : Lưỡng Cực Từ Nguyên Kính. 08-09-2014 70
308. Chương 308 : Hàng Giả? 08-09-2014 73
309. Chương 309 : Yêu Thú Hóa Hình Kỳ 08-09-2014 75
310. Chương 310 : Huyết Giao Phát Uy 08-09-2014 70
311. Chương 311 : Không Chịu Được Một Kích. 08-09-2014 69
312. Chương 312 : Bản Tôn Ra Tay 08-09-2014 69
313. Chương 313 : Truy Kích Cùng Bỏ Chạy 08-09-2014 69
314. Chương 314 : Thầy Trò Chia Tay 08-09-2014 63
315. Chương 315 : Phân Thân Cùng Bản Tôn 08-09-2014 74
316. Chương 316 : Nhập Ma 08-09-2014 69
317. Chương 317 : Vô Ưu Lâm 08-09-2014 71
318. Chương 318 : Thiết Mộc Đại Nhân 08-09-2014 66
319. Chương 319 : Tung Hoành Tam Tinh Vực 08-09-2014 49
320. Chương 320 : Cơ Hội Chạy Trốn. 08-09-2014 67
321. Chương 321 : Long Hồn Phá 08-09-2014 70
322. Chương 322 : Che Giấu Thực Lực 08-09-2014 74
323. Chương 323 : Không Cần Cũng Được 08-09-2014 66
324. Chương 324 : Tình Cờ Gặp Nhiếp Mộng 08-09-2014 67
325. Chương 325 : Làm Khách Kim Kiếm Môn. 08-09-2014 64
326. Chương 326 : Thân Thế Vũ Vô Cực! 08-09-2014 68
327. Chương 327 : Dị Trạng 08-09-2014 74
328. Chương 328 : Ninh Tuyết Dung Lạnh Như Băng. 08-09-2014 66
329. Chương 329 : Tử Cực Tán Nhân Thỉnh Cầu. 08-09-2014 65
330. Chương 330 : Đối Thủ Khiêu Chiến Có Tính Cách Nhất! 08-09-2014 67
331. Chương 331 : Thanh Hồ Sơn 08-09-2014 68
332. Chương 332 : Hoa Ngữ Môn 08-09-2014 68
333. Chương 333 : Mười Năm Gặp Lại. 08-09-2014 73
334. Chương 334 : Tiến Về Cực Diễm Môn. 08-09-2014 69
335. Chương 335 : Bái Kiến 08-09-2014 69
336. Chương 336 : Hiện Thân 08-09-2014 73
337. Chương 337 : Gặp Lại 08-09-2014 68
338. Chương 338 : Hỏa Dong Tinh Dung Nham. 08-09-2014 66
339. Chương 339 : Chúng Ta Có Thể Làm Chúa Tể Thế Giới Này 08-09-2014 67
340. Chương 340 : Dã Tâm Của Triệu Thụy 08-09-2014 67
341. Chương 341 : Nhị Nữ Cầu Kiến 08-09-2014 70
342. Chương 342 : Dự Cảm 08-09-2014 69
343. Chương 343 : Túy Tiên Nhuyễn Ngọc Hương. 08-09-2014 67
344. Chương 344 : Chủ Nhân. 08-09-2014 70
345. Chương 345 : Nô Dịch Nguyên Anh Kỳ 08-09-2014 68
346. Chương 346 : Cự Tuyệt 08-09-2014 70
347. Chương 347 : Đại Ca Ở Sau Lưng 08-09-2014 67
348. Chương 348 : Ngọc Phật Tự 08-09-2014 69
349. Chương 349 : Đùa Bỡn 08-09-2014 68
350. Chương 350 : Kim Luân Phật Vương. 08-09-2014 67
351. Chương 351 : Kim Diệu Luân 08-09-2014 68
352. Chương 352 : Đến Nơi Ước Hẹn Mười Năm. 08-09-2014 66
353. Chương 353 : Bách Luyện Tuyệt Khí Tông 08-09-2014 63
354. Chương 354 : Lòng Mang Ý Xấu! 08-09-2014 66
355. Chương 355 : Phạm Hoa Đến Tìm Chết! 08-09-2014 61
356. Chương 356 : Biến Cố. 08-09-2014 67
357. Chương 357 : Uy Hiếp 08-09-2014 49
358. Chương 358 : Hồ Nước Quỷ Dị. 08-09-2014 68
359. Chương 359 : Cửu U Lam Tinh Băng Tủy. 08-09-2014 65
360. Chương 360 : Huyền U Thiên Ma. 08-09-2014 63
361. Chương 361 : Băng Phong Thiên Lý (Thượng) 08-09-2014 68
362. Chương 362 : Băng Phong Thiên Lý (Hạ) 08-09-2014 67
363. Chương 363 : Cơ Hội Đột Phá. 08-09-2014 67
364. Chương 364 : Dị Tượng 08-09-2014 69
365. Chương 365 : Cửu U Lam Tinh Băng Diễm. 08-09-2014 66
366. Chương 366 : Thiết Mộc Bị Thương 08-09-2014 67
367. Chương 367 : Tinh Hạch Kỳ - Tầng Ba Cổ Tháp 08-09-2014 67
368. Chương 368 : Tinh Hạch Kỳ - Vượt Cấp. 08-09-2014 67
369. Chương 369 : Nguy Cơ Diệt Môn. 08-09-2014 65
370. Chương 370 : Triệu Thụy Chết !!! 08-09-2014 68
371. Chương 371 : Ma Tôn Chết Đi, Tà Đế Lại Tới. 08-09-2014 68
372. Chương 372 : Triệu Tịch Nguyệt 08-09-2014 68
373. Chương 373 : Linh Hạch Và Nguyên Linh 08-09-2014 65
374. Chương 374 : Tái Chiến Vũ Vô Cực. 08-09-2014 65
375. Chương 375 : Hoàn Thắng 08-09-2014 66
376. Chương 376 : Tông Môn 08-09-2014 69
377. Chương 377 : Ma Đạo Chí Tôn 08-09-2014 66
378. Chương 378 : Giao Long Độ Kiếp 08-09-2014 65
379. Chương 379 : Thiên Kiếp Hóa Hình. 08-09-2014 67
380. Chương 380 : Lam Tinh Chi Lệ. 08-09-2014 69
381. Chương 381 : Ma Tung 08-09-2014 71
382. Chương 382 : Tạo Thân Nguyên Anh Hậu Kỳ 08-09-2014 66
383. Chương 383 : Thiên Chuỳ Bách Luyện. 08-09-2014 68
384. Chương 384 : “Phá Không” Được Sinh Ra! 08-09-2014 63
385. Chương 385 : Tử Thiên Tán Nhân! 08-09-2014 66
386. Chương 386 : Yêu Thú Đột Kích 08-09-2014 69
387. Chương 387 : Lấy Một Địch Hai. 08-09-2014 70
388. Chương 388 : Chung Quy Phải Chết Một Người 08-09-2014 69
389. Chương 389 : Nguyên Linh Công Kích, Tuyệt Sát! 08-09-2014 64
390. Chương 390 : Giao Long Hoàng 08-09-2014 63
391. Chương 391 : Giác Tỉnh 08-09-2014 49
392. Chương 392 : Sự Hấp Dẫn Của Thượng Giới. 08-09-2014 70
393. Chương 393 : Chu Vương Triều. 08-09-2014 68
394. Chương 394 : Thần Thông Đại Thành. 08-09-2014 65
395. Chương 395 : Gặp Lại Âu Dương Thiên Đức 08-09-2014 66
396. Chương 396 : Tứ Đại Vương Giả Của Yêu Tộc. 08-09-2014 67
397. Chương 397 : Yêu Tộc Chí Cường 08-09-2014 64
398. Chương 398 : Chinh Phục 08-09-2014 68
399. Chương 399 : Đồng Hóa Thông Linh Pháp Bảo. 08-09-2014 62
400. Chương 400 : Phá Không Thăng Cấp. 08-09-2014 67
401. Chương 401 : Hai Bông Tuyết Liên, Bản Sao! 08-09-2014 68
402. Chương 402 : Phi Thăng 08-09-2014 73
403. Chương 403 : Phong Ma Đại Trận. 08-09-2014 69
404. Chương 404 : Cấm Không La Bàn 08-09-2014 65
405. Chương 405 : Ma Hiện 08-09-2014 69
406. Chương 406 : Thánh Hỏa Quỷ Đạo. 08-09-2014 65
407. Chương 407 : Trương Hằng Phản Kích 08-09-2014 66
408. Chương 408 : Ma Bạo 08-09-2014 72
409. Chương 409 : Thành Công Ma Giới. 08-09-2014 70
410. Chương 410 : Phúc Thiên Cái. 08-09-2014 69
411. Chương 411 : Hắc Ma Hoàng Ra Tay 08-09-2014 67
412. Chương 412 : Phá Không Ám Sát 08-09-2014 68
413. Chương 413 : Tụ Lý Càn Khôn. 08-09-2014 66
414. Chương 414 : Hấp Dẫn Vô Hạn 08-09-2014 67
415. Chương 415 : Phá Huyễn 08-09-2014 69
416. Chương 416 : Phân Thân Còn Lợi Hại Hơn Bản Tôn 08-09-2014 65
417. Chương 417 : Phệ Thiên Mãng 08-09-2014 65
418. Chương 418 : Đường Lang Bộ Thiên 08-09-2014 68
419. Chương 419 : Diễn Biến Ngoài Ý Muốn 08-09-2014 65
420. Chương 420 : Ra Tay Cướp Đoạt 08-09-2014 66
421. Chương 421 : Chia Chiến Lợi Phẩm 08-09-2014 63
422. Chương 422 : Phong Ấn 08-09-2014 65
423. Chương 423 : Sự Mê Hoặc Của Ma Đầu. 08-09-2014 64
424. Chương 424 : Lạc Hà Bị Thương 08-09-2014 66
425. Chương 425 : Theo Sát Bước Chân Của Vi Sư 08-09-2014 65
426. Chương 426 : Mười Tám Năm 08-09-2014 65
427. Chương 427 : Đệ Nhất Đại Tông Tam Tinh Vực 08-09-2014 61
428. Chương 428 : Huyền U Sợ Hãi 08-09-2014 61
429. Chương 429 : Quyết Định Một Ngàn Năm. 08-09-2014 65
430. Chương 430 : Hắc Ma Hoàng Lại Tới. 08-09-2014 60
431. Chương 431 : Địa Vị Ngang Nhau 08-09-2014 65
432. Chương 432 : U Hồn Tử Vực 08-09-2014 64
433. Chương 433 : Sát Lục Khôi Lỗi 08-09-2014 60
434. Chương 434 : Huyền Quy Tái Hiện 08-09-2014 61
435. Chương 435 : Từ Huyền Chết 08-09-2014 59
436. Chương 436 : Bàn Tay Bị Phong Ấn 08-09-2014 61
437. Chương 437 : Rời Đi 08-09-2014 65
438. Chương 438 : Hoang Đảo Quỷ Dị. 08-09-2014 65
439. Chương 439 : Hoang Đảo Cùng Mỹ Nữ 08-09-2014 60
440. Chương 440 : Tử Hãn 08-09-2014 63
441. Chương 441 : Tử Hoàng Phủ 08-09-2014 61
442. Chương 442 : Hô Hấp Nhân Tạo 08-09-2014 61
443. Chương 443 : Phong Lôi Phiến Chiến Huyền Ân Phiến 08-09-2014 65
444. Chương 444 : Kỳ Vọng Của Mộ Linh Nhi 08-09-2014 60
445. Chương 445 : Thê Tử Của Trương Hằng. 08-09-2014 62
446. Chương 446 : Phản Bội 08-09-2014 62
447. Chương 447 : Huyết Quang Sơ Hiện 08-09-2014 62
448. Chương 448 : Huyết Sát Quân Vương 08-09-2014 57
449. Chương 449 : Giết Sạch Bọn Chúng 08-09-2014 60
450. Chương 450 : Tự Sát 08-09-2014 63
451. Chương 451 : Huyết Sát Đời Thứ Tư Sinh Ra 08-09-2014 60
452. Chương 452 : Thị Thiếp 08-09-2014 62
453. Chương 453 : Một Phiến Toàn Diệt 08-09-2014 65
454. Chương 454 : Hợp Thể Kỳ 08-09-2014 65
455. Chương 455 : Bích Vân Thành 08-09-2014 64
456. Chương 456 : Chọn Rể 08-09-2014 62
457. Chương 457 : Tiên Tử Áo Trắng 08-09-2014 61
458. Chương 458 : Nguồn Gốc Của Lực Lượng Huyết Sát 08-09-2014 63
459. Chương 459 : Rời Đi. Khách Qua Đường! 08-09-2014 64
460. Chương 460 : Nữ Hầu Cao Nhã! 08-09-2014 64
461. Chương 461 : Thao Mỗ 08-09-2014 64
462. Chương 462 : Nhiệm Vụ Của Nhan Hồng Ngọc. 08-09-2014 57
463. Chương 463 : Quả Trứng Thần Bí Nhận Chủ Thành Công. 08-09-2014 63
464. Chương 464 : "động Phủ Di Động" Chân Chính. 08-09-2014 61
465. Chương 465 : Máy Gian Lận Dưới Thiên Đạo 08-09-2014 61
466. Chương 466 : Tám Năm Chỉ Là Một Chớp Mắt 08-09-2014 59
467. Chương 467 : Chủ Nhân Động Phủ 08-09-2014 66
468. Chương 468 : Tú Ninh. 08-09-2014 65
469. Chương 469 : Lời Nguyền Phải Chết! 08-09-2014 62
470. Chương 470 : Lĩnh Vực Không Gian. 08-09-2014 58
471. Chương 471 : Huyết Ma Quân Xuất Quan. 08-09-2014 60
472. Chương 472 : Ma Uy 08-09-2014 49
473. Chương 473 : Tử Hoàng Phủ Tái Hiện 08-09-2014 43
474. Chương 474 : Huyết Sắc Triền Nhiễu 08-09-2014 47
475. Chương 475 : Thần Thú Oai. 08-09-2014 46
476. Chương 476 : Thiết Sa Vương 08-09-2014 41
477. Chương 477 : Cửu Vực Luyện Thiên Bảo Tháp 08-09-2014 40
478. Chương 478 : Chấn Áp Quyết!!!. 08-09-2014 45
479. Chương 479 : Phá Trừ 08-09-2014 46
480. Chương 480 : Bái Sư. 08-09-2014 45
481. Chương 481 : Tinh Nguyệt Di Tích. 08-09-2014 44
482. Chương 482 : Tinh Nguyệt Nữ Thần. 08-09-2014 41
483. Chương 483 : Địa Bàn Của Ta, Ta Làm Chủ. 08-09-2014 42
484. Chương 484 : Tinh Nguyệt Đồ 08-09-2014 44
485. Chương 485 : Lam Tinh Đảo 08-09-2014 44
486. Chương 486 : Liên Tiếp Tăng Hai Cấp 08-09-2014 46
487. Chương 487 : Chịu Thua 08-09-2014 49
488. Chương 488 : Yêu Tộc Tử Hoàng 08-09-2014 50
489. Chương 489 : Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đồ 08-09-2014 45
490. Chương 490 : Hoàng Phủ Lân 08-09-2014 42
491. Chương 491 : Âm Dương Quyết! (Thượng). 08-09-2014 64
492. Chương 492 : Âm Dương Quyết! (Hạ). 08-09-2014 63
493. Chương 493 : Oai Lực Tán Tiên (Thượng). 08-09-2014 61
494. Chương 494 : Oai Lực Tán Tiên (Trung). 08-09-2014 59
495. Chương 495 : Oai Lực Tán Tiên (Hạ). 08-09-2014 60
496. Chương 496 : Huyết Sát Quán Thể (Thượng). 08-09-2014 56
497. Chương 497 : Huyết Sát Quán Thể (Hạ). 08-09-2014 58
498. Chương 498 : Nhân Gian Tiên Cảnh (Thượng). 08-09-2014 59
499. Chương 499 : Nhân Gian Tiên Cảnh (Hạ). 08-09-2014 62
500. Chương 500 : Thái Thượng Yêu Long Hoàng (Thượng). 08-09-2014 64
501. Chương 501 : Thái Thượng Yêu Long Hoàng (Hạ). 08-09-2014 62
502. Chương 502 : Bắt Đầu Giết Chóc (Thượng). 08-09-2014 58
503. Chương 503 : Bắt Đầu Giết Chóc (Hạ). 08-09-2014 59
504. Chương 504 : Nguy Cơ Của Vũ Vô Cực. (Thượng) 08-09-2014 59
505. Chương 505 : Nguy Cơ Của Vũ Vô Cực. (Hạ) 08-09-2014 63
506. Chương 506 : Thiên Đình Chốn Nhân Gian. (Thượng) 08-09-2014 62
507. Chương 507 : Thiên Đình Chốn Nhân Gian. (Hạ) 08-09-2014 64
508. Chương 508 : Dương Đông Kích Tây (Thượng) 08-09-2014 58
509. Chương 509 : Dương Đông Kích Tây (Hạ) 08-09-2014 59
510. Chương 510 : Hai Đại Huyết Sát Quân Vương Gặp Mặt (Thượng) 08-09-2014 60
511. Chương 511 : Hai Đại Huyết Sát Quân Vương Gặp Mặt (Hạ). 08-09-2014 60
512. Chương 512 : Uy Lực Của Thông Linh Pháp Bảo Thượng Phẩm. (Thượng) 08-09-2014 58
513. Chương 513 : Uy Lực Của Thông Linh Pháp Bảo Thượng Phẩm. (Hạ) 08-09-2014 61
514. Chương 514 : Phá Không Kiếm Chí Cường (Hạ) 08-09-2014 58
515. Chương 515 : Phá Không Kiếm Chí Cường (Thượng) 08-09-2014 59
516. Chương 516 : Chí Cường Nhất Kiếm. (Thượng) 08-09-2014 61
517. Chương 517 : Chí Cường Nhất Kiếm. (Hạ) 08-09-2014 61
518. Chương 518 : Huyết Chú Chi Trì (Thượng) 08-09-2014 60
519. Chương 519 : Huyết Chú Chi Trì (Hạ) 08-09-2014 61
520. Chương 520 : Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 59
521. Chương 521 : Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (Hạ) 08-09-2014 63
522. Chương 522 : Chết, Chết Ngay (Thượng) 08-09-2014 61
523. Chương 523 : Chết, Chết Ngay (Hạ) 08-09-2014 61
524. Chương 524 : Thần Uy Độ Kiếp (Thượng) 08-09-2014 59
525. Chương 525 : Thần Uy Độ Kiếp (Hạ) 08-09-2014 63
526. Chương 526 : Cảnh Giới Thứ Tư Của Thần Linh Nhãn (Thượng) 08-09-2014 60
527. Chương 527 : Cảnh Giới Thứ Tư Của Thần Linh Nhãn (Hạ) 08-09-2014 63
528. Chương 528 : Tìm Tử Hoàng Đàm Phán. (Thượng) 08-09-2014 64
529. Chương 529 : Tìm Tử Hoàng Đàm Phán. (Hạ) 08-09-2014 64
530. Chương 530 : Giết Chóc Bắt Đầu. (Thượng) 08-09-2014 60
531. Chương 531 : Giết Chóc Bắt Đầu. (Hạ) 08-09-2014 60
532. Chương 532 : Quyết Sách, Thần Linh. (Thượng) 08-09-2014 63
533. Chương 533 : Quyết Sách, Thần Linh. (Hạ) 08-09-2014 63
534. Chương 534 : Thời Không, Bản Tính. 08-09-2014 64
535. Chương 535 : Phân Thân Gánh Vác 08-09-2014 62
536. Chương 536 : Bát Yêu Đảo. (Thượng) 08-09-2014 65
537. Chương 537 : Bát Yêu Đảo. (Hạ) 08-09-2014 60
538. Chương 538 : Tiên Tri Dưới Đáy Biển Sâu! (Thượng) 08-09-2014 62
539. Chương 539 : Tiên Tri Dưới Đáy Biển Sâu! (Hạ) 08-09-2014 62
540. Chương 540 : Sát Tinh Tuyệt Mệnh (Thượng) 08-09-2014 60
541. Chương 541 : Sát Tinh Tuyệt Mệnh (Hạ) 08-09-2014 61
542. Chương 542 : Cấp Phủ Chủ? (Thượng) 08-09-2014 62
543. Chương 543 : Cấp Phủ Chủ? (Hạ) 08-09-2014 65
544. Chương 544 : Độc Xà Tập Kích, Băng Phong Thiên Lý (Thượng) 08-09-2014 65
545. Chương 545 : Độc Xà Tập Kích, Băng Phong Thiên Lý (Hạ) 08-09-2014 59
546. Chương 546 : Mâu Thuẫn Cùng Giao Phong (Thượng) 08-09-2014 62
547. Chương 547 : Mâu Thuẫn Cùng Giao Phong (Hạ) 08-09-2014 61
548. Chương 548 : Hội Ngộ Tử Hoàng (Thượng) 08-09-2014 59
549. Chương 549 : Hội Ngộ Tử Hoàng (Hạ) 08-09-2014 74
550. Chương 550 : Cơn Giận Của Phủ Chủ (Thượng) 08-09-2014 61
551. Chương 551 : Cơn Giận Của Phủ Chủ (Hạ) 08-09-2014 59
552. Chương 552 : Tử Hoàng Phủ Lâm Nguy (Thượng) 08-09-2014 67
553. Chương 553 : Tử Hoàng Phủ Lâm Nguy (Hạ) 08-09-2014 63
554. Chương 554 : Bản Tôn Trợ Lực (Thượng) 08-09-2014 68
555. Chương 555 : Bản Tôn Trợ Lực (Hạ) 08-09-2014 62
556. Chương 556 : Tỏa Tiên Kim Liên (Thượng) 08-09-2014 63
557. Chương 557 : Tỏa Tiên Kim Liên (Hạ) 08-09-2014 62
558. Chương 558 : Linh Bảo Công Kích Thượng Phẩm Mạnh Nhất (Thượng) 08-09-2014 62
559. Chương 559 : Linh Bảo Công Kích Thượng Phẩm Mạnh Nhất (Hạ) 08-09-2014 57
560. Chương 560 : Âm Dương Quyết (Thượng) 08-09-2014 42
561. Chương 561 : Âm Dương Quyết (Hạ) 08-09-2014 38
562. Chương 562 : Kho Báu (Thượng) 08-09-2014 57
563. Chương 563 : Kho Báu (Hạ) 08-09-2014 59
564. Chương 564 : Nghịch Chuyển Càn Khôn (Thượng) 08-09-2014 62
565. Chương 565 : Nghịch Chuyển Càn Khôn (Hạ) 08-09-2014 62
566. Chương 566 : Thất Bại (Thượng) 08-09-2014 61
567. Chương 567 : Thất Bại (Hạ) 08-09-2014 63
568. Chương 568 : Toàn Thân Trở Ra (Thượng) 08-09-2014 62
569. Chương 569 : Toàn Thân Trở Ra (Hạ) 08-09-2014 62
570. Chương 570 : Cốt Lão Yêu (Thượng) 08-09-2014 64
571. Chương 571 : Cốt Lão Yêu (Hạ) 08-09-2014 63
572. Chương 572 : Giao Dịch (Thượng) 08-09-2014 61
573. Chương 573 : Giao Dịch (Hạ) 08-09-2014 58
574. Chương 574 : Tứ Đại Yêu Tôn 08-09-2014 64
575. Chương 575 : Giành Mạng Sống Với Thời Gian 08-09-2014 64
576. Chương 576 : Ma Xà Phủ 08-09-2014 61
577. Chương 577 : Huyết Tẩy (Nhất) 08-09-2014 62
578. Chương 578 : Huyết Tẩy (Nhị) 08-09-2014 60
579. Chương 579 : Huyết Tẩy (Tam) 08-09-2014 58
580. Chương 580 : Huyết Tẩy (Tứ) 08-09-2014 64
581. Chương 581 : Huyết Tẩy (Ngũ) 08-09-2014 63
582. Chương 582 : Huyết Tẩy (Lục) 08-09-2014 62
583. Chương 583 : Huyết Tẩy (Thất) 08-09-2014 58
584. Chương 584 : Con Bài Mạnh Nhất Của Tử Hoàng 08-09-2014 61
585. Chương 585 : Chiến Đấu Của Cấp Chuẩn Phủ Chủ (Thượng) 08-09-2014 63
586. Chương 586 : Chiến Đấu Của Cấp Chuẩn Phủ Chủ (Hạ) 08-09-2014 63
587. Chương 587 : Nghênh Chiến Phủ Chủ 08-09-2014 65
588. Chương 588 : Phủ Chủ Ngã Xuống (Thượng) 08-09-2014 61
589. Chương 589 : Phủ Chủ Ngã Xuống (Trung) 08-09-2014 62
590. Chương 590 : Phủ Chủ Ngã Xuống (Hạ) 08-09-2014 62
591. Chương 591 : Uyên Hồng Bệ Hạ (Thượng) 08-09-2014 65
592. Chương 592 : Uyên Hồng Bệ Hạ (Hạ) 08-09-2014 66
593. Chương 593 : Hư Không Vỡ Nát 08-09-2014 65
594. Chương 594 : Đánh Cuộc Kinh Thiên Ba Mươi Sáu Giới 08-09-2014 65
595. Chương 595 : Bồng Lai Đảo 08-09-2014 60
596. Chương 596 : Băng Liên Bà Bà 08-09-2014 63
597. Chương 597 : Vẫn Đống Bạch Tinh 08-09-2014 58
598. Chương 598 : Uy Lực Linh Hồn Hợp Thể (Thượng) 08-09-2014 64
599. Chương 599 : Uy Lực Linh Hồn Hợp Thể (Hạ) 08-09-2014 61
600. Chương 600 : Đóng Cửa Đánh Chó 08-09-2014 64
601. Chương 601 : Ký Hồn Thuật Phủ Chủ 08-09-2014 61
602. Chương 602 : Công Pháp Tầng Bốn 08-09-2014 64
603. Chương 603 : Tiên Tử Trong Mây 08-09-2014 63
604. Chương 604 : Dương Danh Thanh Hạ 08-09-2014 66
605. Chương 605 : Dấu Hiệu Thiên Kiếp 08-09-2014 60
606. Chương 606 : Bí Mật Bất Tử 08-09-2014 66
607. Chương 607 : Gặp Lại 08-09-2014 44
608. Chương 608 : Ý Chí Của Vũ Vô Cực, Giết Tới Thượng Giới. 08-09-2014 61
609. Chương 609 : Quan Hệ Vợ Chồng. 08-09-2014 63
610. Chương 610 : Vật Của Tiên Nhân. 08-09-2014 66
611. Chương 611 : Huyết Sát Chủ Động Phủ. 08-09-2014 64
612. Chương 612 : Ý Chí Của Cường Giả. 08-09-2014 62
613. Chương 613 : Huyền Long Đại Vương. 08-09-2014 62
614. Chương 614 : Lựa Chọn. 08-09-2014 64
615. Chương 615 : Thiên Tinh Đình 08-09-2014 66
616. Chương 616 : Nhân Vật Cấm Kỵ? 08-09-2014 70
617. Chương 617 : Kế Hoạch Tranh Đoạt Phủ Chủ 08-09-2014 65
618. Chương 618 : Cố Nhân 08-09-2014 49
619. Chương 619 : Thiên Ma Uyên 08-09-2014 60
620. Chương 620 : Tam Đại Ma Quân 08-09-2014 65
621. Chương 621 : Tinh Không Lĩnh Vực 08-09-2014 62
622. Chương 622 : Sư Tôn Ra Tay 08-09-2014 67
623. Chương 623 : Chuẩn Bị Trước Tầng Bốn (Thượng) 08-09-2014 63
624. Chương 624 : Trương Hằng Độ Kiếp 08-09-2014 65
625. Chương 625 : Thiên Kiếp Dị Loại! 08-09-2014 64
626. Chương 626 : Cái Chết Của Trương Hằng! 08-09-2014 64
627. Chương 627 : Trăm Năm Tang Thương 08-09-2014 61
628. Chương 628 : Tầng Bốn. Tái Tạo Thân Thể (Thượng) 08-09-2014 64
629. Chương 629 : Tầng Bốn. Tái Tạo Thân Thể (Hạ) 08-09-2014 51
630. Chương 630 : Trương Hằng Sống Lại 08-09-2014 64
631. Chương 631 : Bất Tử Kim Thân 08-09-2014 70
632. Chương 632 : Tiên Quân Thần Bí (Thượng) 08-09-2014 69
633. Chương 633 : Tiên Quân Thần Bí (Hạ) 08-09-2014 66
634. Chương 634 : Thực Lực Của Trương Hằng 08-09-2014 47
635. Chương 635 : Nơi Hoang Dã 08-09-2014 71
636. Chương 636 : Kim Bằng Yêu Thánh Hoàng. 08-09-2014 70
637. Chương 637 : Thôi Diễn Vận Mệnh Của Đại Lục. 08-09-2014 66
638. Chương 638 : Bí Ẩn Của Giới Này. 08-09-2014 67
639. Chương 639 : Đồ Hình Lập Thể Của Ba Mươi Sáu Giới. 08-09-2014 65
640. Chương 640 : Đệ Tam Thức, Đoạn Không Quyết! 08-09-2014 63
641. Chương 641 : Uy Lực Của Bất Diệt Kim Thân. 08-09-2014 64
642. Chương 642 : Tâm Ma Và Thần Linh 08-09-2014 62
643. Chương 643 : Tiên Bảo Tranh Đấu 08-09-2014 62
644. Chương 644 : Quay Về Tam Tinh Vực 08-09-2014 64
645. Chương 645 : Con Gái Cố Nhân 08-09-2014 64
646. Chương 646 : Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Thượng) 08-09-2014 63
647. Chương 647 : Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Hạ) 08-09-2014 66
648. Chương 648 : Thái Thượng Tông Chủ (Thượng) 08-09-2014 70
649. Chương 649 : Thái Thượng Tông Chủ (Hạ) 08-09-2014 65
650. Chương 650 : Đập Ruồi 08-09-2014 68
651. Chương 651 : Tu Vi Chân Chính Của Thái Thượng Tông Chủ 08-09-2014 62
652. Chương 652 : Mộ Huyệt Hung Hiểm (Thượng) 08-09-2014 61
653. Chương 653 : Mộ Huyệt Hung Hiểm (Hạ) 08-09-2014 70
654. Chương 654 : Hiển Lộ Uy Lực Hủy Diệt 08-09-2014 65
655. Chương 655 : Cấp Bậc Boos 08-09-2014 52
656. Chương 656 : Đầu Chuyển Vị Trí 08-09-2014 66
657. Chương 657 : Kết Minh 08-09-2014 47
658. Chương 658 : Rạn Nứt Với Tam Tiên Đảo 08-09-2014 68
659. Chương 659 : Quyết Định Của Trương Hằng 08-09-2014 47
660. Chương 660 : Nơi Chật Hẹp 08-09-2014 63
661. Chương 661 : Biến Đổi Bất Ngờ 08-09-2014 61
662. Chương 662 : Ẩu Đả Tiên Bảo 08-09-2014 64
663. Chương 663 : Đêm Trước Động Thủ 08-09-2014 67
664. Chương 664 : Kim Bằng Tới Thăm. 08-09-2014 67
665. Chương 665 : Đại Sự Nhất Giới 08-09-2014 66
666. Chương 666 : Sự Kiện Phong Vân. 08-09-2014 65
667. Chương 667 : Phong Vân Thịnh Hội. 08-09-2014 46
668. Chương 668 : Phong Vân Thịnh Hội! 08-09-2014 49
669. Chương 669 : Hạo Thiên Kính. 08-09-2014 60
670. Chương 670 : Huyết Sát Lệnh Tề Tụ 08-09-2014 68
671. Chương 671 : Vân Mộng Tiên Tử 08-09-2014 60
672. Chương 672 : Kiếm Thánh Lánh Đời. 08-09-2014 50
673. Chương 673 : Chủ Động Phủ Mở Ra 08-09-2014 66
674. Chương 674 : Huyết Hà, Thuyền. 08-09-2014 65
675. Chương 675 : Tranh Đoạt Thuyền 08-09-2014 67
676. Chương 676 : Âm Dương Thần Thông 08-09-2014 67
677. Chương 677 : Tử Vong Tinh Thạch 08-09-2014 69
678. Chương 678 : Giết Chóc Tinh Hạch 08-09-2014 68
679. Chương 679 : Nguy Cơ Tiềm Ẩn 08-09-2014 66
680. Chương 680 : Cấp Bậc Chân Tiên? 08-09-2014 64
681. Chương 681 : Lực Lượng Chí Tôn 08-09-2014 64
682. Chương 682 : Biến Mất Không Thấy 08-09-2014 64
683. Chương 683 : Suy Đoán Dị Không Gian 08-09-2014 65
684. Chương 684 : Thu!!! 08-09-2014 63
685. Chương 685 : Thân Phận Npc Thần Bí! 08-09-2014 66
686. Chương 686 : Lên Bờ 08-09-2014 69
687. Chương 687 : Động Phủ Kỳ Quái 08-09-2014 66
688. Chương 688 : Âm Mưu Của Trương Hằng 08-09-2014 64
689. Chương 689 : So Sánh Tiền Công 08-09-2014 63
690. Chương 690 : Mật Điện U Ám 08-09-2014 67
691. Chương 691 : Binh Chia Hai Đường. 08-09-2014 65
692. Chương 692 : Kiếm Tu Thần Bí 08-09-2014 62
693. Chương 693 : Người Mạnh Nhất Tầng Ngoài 08-09-2014 62
694. Chương 694 : Chiến Thắng Kiếm Tiên 08-09-2014 61
695. Chương 695 : Thượng Giới Trân Bảo. 08-09-2014 64
696. Chương 696 : Đại Chiến Tranh Đoạt. 08-09-2014 63
697. Chương 697 : Mục Đích Của Triệu Tịch Nguyệt. 08-09-2014 69
698. Chương 698 : Con Át Chù Bài Của Huyền Long. 08-09-2014 65
699. Chương 699 : Chân Tiên Và Chân Ma. 08-09-2014 63
700. Chương 700 : Sự Uy Hiếp Của Huyền Long. 08-09-2014 66
701. Chương 701 : Trương Hằng Nghịch Chuyển. 08-09-2014 69
702. Chương 702 : Tam Hàn Băng Phách. 08-09-2014 65
703. Chương 703 : Hỏa Kỳ Lân 08-09-2014 66
704. Chương 704 : Bảo Tháp Vô Địch 08-09-2014 62
705. Chương 705 : Thực Lực Lại Tăng Lên 08-09-2014 67
706. Chương 706 : Cổ Lão Yêu Mê Hoặc 08-09-2014 62
707. Chương 707 : Triệu Hoán Kỳ Lân 08-09-2014 65
708. Chương 708 : Tàn Sát Lẫn Nhau 08-09-2014 72
709. Chương 709 : Đại Điện Ma Giới 08-09-2014 48
710. Chương 710 : Bất Tử Tà Đế Sống Lại 08-09-2014 52
711. Chương 711 : Thái Thượng Yêu Long Hoàng Buông Xuống 08-09-2014 64
712. Chương 712 : Trương Hằng Chất Vấn 08-09-2014 74
713. Chương 713 : Thiết Tắc Chí Cao 08-09-2014 65
714. Chương 714 : Dung Hợp, Kình Thiên Ma Thần 08-09-2014 66
715. Chương 715 : Thế Không Thể Cản 08-09-2014 69
716. Chương 716 : Cắn Nuốt 08-09-2014 70
717. Chương 717 : Tầng Bốn Đại Viên Mãn 08-09-2014 71
718. Chương 718 : Lựa Chọn Phi Thăng 08-09-2014 70
719. Chương 719 : Dung Hợp Tàn Phiến 08-09-2014 72
720. Chương 720 : Tận Lực Phi Thăng 08-09-2014 71
721. Chương 721 : Rời Khỏi Động Phủ (Thượng) 08-09-2014 69
722. Chương 722 : Triệu Phụ 08-09-2014 72
723. Chương 723 : Chỉ Dẫn. 08-09-2014 76
724. Chương 724 : Gặp Lại. 08-09-2014 54
725. Chương 725 : Tuyên Bố Toàn Giới. 08-09-2014 78
726. Chương 726 : Bát Phương Đều Tới. 08-09-2014 72
727. Chương 727 : Ý Niệm Phân Thân. 08-09-2014 85
728. Chương 728 : Thiên Hạ Vô Địch. 08-09-2014 71
729. Chương 729 : Ý Chí Của Trương Hằng (Thượng) 08-09-2014 66
730. Chương 730 : Khuếch Trương Không Gian. 08-09-2014 67
731. Chương 731 : Trương Hằng Phi Thăng 08-09-2014 70
732. Chương 732 : Cô Đế Tinh 08-09-2014 76
733. Chương 733 : Thôn Làng Tiên Giới 08-09-2014 74
734. Chương 734 : Nguy Cơ Của Đái Hà Thôn 08-09-2014 72
735. Chương 735 : Cường Đạo Tiên Giới 08-09-2014 66
736. Chương 736 : Độc Cô Tiên Đế 08-09-2014 72
737. Chương 737 : Cơ Hội 08-09-2014 71
738. Chương 738 : Công Pháp Tầng Năm 08-09-2014 67
739. Chương 739 : Quyết Định Của Đái Dung 08-09-2014 69
740. Chương 740 : Trương Hằng Xuất Quan 08-09-2014 70
741. Chương 741 : Đi Vô Song Thành 08-09-2014 69
742. Chương 742 : Lãnh Nguyệt Môn 08-09-2014 69
743. Chương 743 : Thần Thú Thanh Loan 08-09-2014 68
744. Chương 744 : Ngang Tàng, Tiên Quân Trung Vị 08-09-2014 73
745. Chương 745 : Trương Hằng Mưu Đồ 08-09-2014 67
746. Chương 746 : Ma Thần Buông Xuông 08-09-2014 66
747. Chương 747 : Lần Vào Tiên Môn 08-09-2014 68
748. Chương 748 : Cự Phong Màu Bạc 08-09-2014 70
749. Chương 749 : Người Lãnh Đạo Trực Tiếp Của Trương Hằng. 08-09-2014 73
750. Chương 750 : Làm Nhục 08-09-2014 68
751. Chương 751 : Y Bát Của Độc Cô Tiên Đế. 08-09-2014 64
752. Chương 752 : Bảo Điển Tối Cao. 08-09-2014 66
753. Chương 753 : Trương Hằng Áp Chế 08-09-2014 65
754. Chương 754 : Giáo Huấn 08-09-2014 68
755. Chương 755 : Tiên Quân Cao Cấp 08-09-2014 66
756. Chương 756 : Bắc Kiếm Hàn 08-09-2014 71
757. Chương 757 : Phân Thân Thứ Tư 08-09-2014 70
758. Chương 758 : Ác Long Uyên 08-09-2014 64
759. Chương 759 : Hắc Phong Quỷ Dị 08-09-2014 65
760. Chương 760 : Nguy Ở Sớm Tối 08-09-2014 69
761. Chương 761 : Hăc Phong Lão Tổ 08-09-2014 69
762. Chương 762 : Phục Yêu Tháp Hiển Uy 08-09-2014 68
763. Chương 763 : Cướp Sạch Vô Song Thành. 08-09-2014 67
764. Chương 764 : Lãnh Nguyệt Tông Chủ 08-09-2014 71
765. Chương 765 : Giao Phong 08-09-2014 74
766. Chương 766 : Giao Chiến Kinh Hồn. 08-09-2014 72
767. Chương 767 : Linh Xà Tông Chủ 08-09-2014 68
768. Chương 768 : Thực Lực Của Yêu Quân Thứ Bảy 08-09-2014 69
769. Chương 769 : Cảnh Giới 08-09-2014 72
770. Chương 770 : Liên Thủ 08-09-2014 81
771. Chương 771 : Ẩn Núp Thành Công 08-09-2014 88
772. Chương 772 : Phệ Thiên Ma Thần (Thượng) 08-09-2014 91
773. Chương 773 : Phệ Thiên Ma Thần (Hạ - Đại Kết Cục) 07-09-2014 105
774. Chương 774 : Đại Kết Cục! Luận Thiên Tiên Hồng Lộ - Tiên Luyện Chi Lộ. 06-09-2014 232
Bình luận truyện

Tiên Luyện Chi Lộ

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung