Tiên Luyện Chi Lộ

Tiên Luyện Chi Lộ

Mới nhất - Chương 774

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tiên Luyện Chi Lộ nói về một thanh niên chơi game online tu chân bị NPC thần bí giết chết, mang theo một viên ngọc giản thần bí, linh hồn xuyên qua đến một đệ tử Luyện Khí Kỳ của một môn phái tu chân nhỏ đang cướp sắc.Vì tu luyện "Công pháp biến thái nhất lịch sử" trong ngọc giản, hắn không thể không đi lên theo một con đường gian nan "Cướp sạch" toàn bộ Tu Chân Giới.Hãy xem một thanh niên địa cầu làm sao sống yên ở Tu Tiên giới - nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, và từng bước từng bước một lên đến đỉnh...

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Npc Thần Bí! 07-09-2014 156
2. Chương 2 : Phương Vân Sơn! 08-09-2014 134
3. Chương 3 : Linh Hồn Phụ Thể! 08-09-2014 118
4. Chương 4 : Ngọc Giản Màu Tím Vàng! 08-09-2014 119
5. Chương 5 : Công Pháp Biến Thái Nhất Trong Lịch Sử! 08-09-2014 124
6. Chương 6 : Tiên Đồ Gian Khổ! 08-09-2014 101
7. Chương 7 : Trên Đường Về Núi 08-09-2014 99
8. Chương 8 : Lạc Trần Tiên Tử 08-09-2014 99
9. Chương 9 : Lý Phong Tử Đáng Sợ 08-09-2014 100
10. Chương 10 : Khoáng Thạch Thần Bí 08-09-2014 89
11. Chương 11 : Thiết Lĩnh Quáng Mẫu 08-09-2014 87
12. Chương 12 : Duy Nhất Trên Đời 08-09-2014 90
13. Chương 13 : Cửu Biến 08-09-2014 87
14. Chương 14 : Một Tháng Sau 08-09-2014 94
15. Chương 15 : Tổ Sư Triệu Kiến 08-09-2014 92
16. Chương 16 : Chuyển Biến 08-09-2014 99
17. Chương 17 : Phệ Hồn Cổ 08-09-2014 99
18. Chương 18 : Đánh Khắp Thiên Hạ Vô Địch Thủ! 08-09-2014 97
19. Chương 19 : Phương Vân Sơn Bí Tân! 08-09-2014 100
20. Chương 20 : Phong Hành 08-09-2014 91
21. Chương 21 : Dưới Bóng Đêm 08-09-2014 88
22. Chương 22 : Lưỡng Bại Câu Thương 08-09-2014 98
23. Chương 23 : Chân Ngọc 08-09-2014 99
24. Chương 24 : Hoa Sen? 08-09-2014 91
25. Chương 25 : Thắng Lợi Trở Về! 08-09-2014 89
26. Chương 26 : Luyện Hư Linh Khí 08-09-2014 102
27. Chương 27 : Sơ Thành, Là Vương Giả 08-09-2014 84
28. Chương 28 : Hư Không Hỏa Diễm 08-09-2014 91
29. Chương 29 : Tư Cách 08-09-2014 87
30. Chương 30 : Kết Minh 08-09-2014 88
31. Chương 31 : Rời Núi 08-09-2014 84
32. Chương 32 : Trêu Chọc 08-09-2014 90
33. Chương 33 : Đập Chết Con Chó Thích Cắn Bậy Người Này 08-09-2014 108
34. Chương 34 : Đồng Hành 08-09-2014 96
35. Chương 35 : Cơ Hội Trở Mình 08-09-2014 99
36. Chương 36 : Các Ngươi Không Phải Tới Đánh Cướp Chứ 08-09-2014 94
37. Chương 37 : Toàn Bộ Diệt 08-09-2014 87
38. Chương 38 : Đỗ Bằng 08-09-2014 94
39. Chương 39 : Tình Cờ Gặp Lại Lý Hoành 08-09-2014 92
40. Chương 40 : Đường Còn Dài 08-09-2014 95
41. Chương 41 : Trận Bàn 08-09-2014 84
42. Chương 42 : Lời Thề Tâm Ma! 08-09-2014 83
43. Chương 43 : Phá Bó Quy Tắc! 08-09-2014 92
44. Chương 44 : Bố Trí! 08-09-2014 97
45. Chương 45 : Phù Triển Cấp Ba (Thượng). 08-09-2014 91
46. Chương 46 : Phù Triển Cấp Ba (Hạ). 08-09-2014 98
47. Chương 47 : Lạc Tiên Tử. 08-09-2014 100
48. Chương 48 : Thần Thông Thiên Phú 08-09-2014 102
49. Chương 49 : Ủy Khuất Cầu Toàn 08-09-2014 88
50. Chương 50 : Tuyết Liên Tái Hiện 08-09-2014 105
51. Chương 51 : Lão Nhân Sắp Chết 08-09-2014 90
52. Chương 52 : "đại Thánh" Dưới Núi Băng. 08-09-2014 88
53. Chương 53 : “Luyện Hóa”Băng Sơn. 08-09-2014 85
54. Chương 54 : Hư Không Hàng Thế, Uy Lẫm Nhất Giới (1 + 2). 08-09-2014 91
55. Chương 55 : Về Núi 08-09-2014 89
56. Chương 56 : Túi Trữ Vật Nứt Vỡ 08-09-2014 82
57. Chương 57 : Xảo Trá 08-09-2014 85
58. Chương 58 : Tiết Lộ! 08-09-2014 87
59. Chương 59 : Khí Thần Hợp Nhất. 08-09-2014 82
60. Chương 60 : Thân Phận! 08-09-2014 79
61. Chương 61 : Âu Dương Thiên Đức 08-09-2014 79
62. Chương 62 : Tài Sản Của Ô Lăng! 08-09-2014 86
63. Chương 63 : Thiếu Niên Nam Minh! 08-09-2014 81
64. Chương 64 : Đại Hội Phương Vân. 08-09-2014 84
65. Chương 65 : Huyết Ma Chân Kinh. 08-09-2014 75
66. Chương 66 : Nguyên Anh Hiện. Tử Nguyệt Phương Chu 08-09-2014 85
67. Chương 67 : Vô Cực Độc Ma 08-09-2014 81
68. Chương 68 : Đường Lui 08-09-2014 80
69. Chương 69 : Tiểu Thành, Mảnh Vỡ Quỷ Dị 08-09-2014 92
70. Chương 70 : Thế Giới Tàn Phá 08-09-2014 81
71. Chương 71 : Một Năm 08-09-2014 78
72. Chương 72 : Trước Ngày Mở Động Phủ. 08-09-2014 84
73. Chương 73 : Động Phủ Mở Ra 08-09-2014 85
74. Chương 74 : Huyết Sát 08-09-2014 87
75. Chương 75 : Huyết Tế Hà 08-09-2014 86
76. Chương 76 : Huyết Sát Thiên Bi 08-09-2014 84
77. Chương 77 : Hứa Hẹn 08-09-2014 81
78. Chương 78 : Huyết Ảnh U Ma Kiếm 08-09-2014 78
79. Chương 79 : Ra Tay 08-09-2014 82
80. Chương 80 : Uy Hiếp 08-09-2014 78
81. Chương 81 : Trấn Nhỏ Bình Thường 08-09-2014 82
82. Chương 82 : Phạm Tiểu Hắc 08-09-2014 82
83. Chương 83 : Cao Thủ Võ Lâm 08-09-2014 83
84. Chương 84 : Ăn Cơm Chùa, Ở Cũng Chùa 08-09-2014 84
85. Chương 85 : Trò Chơi Hư Cấu 08-09-2014 87
86. Chương 86 : Mộ Tuyền 08-09-2014 83
87. Chương 87 : Luận Bàn. 08-09-2014 87
88. Chương 88 : Phóng Hỏa Thảo Nguyên 08-09-2014 86
89. Chương 89 : Tiên Thiên Linh Bảo Thượng Cổ 08-09-2014 91
90. Chương 90 : Linh Bảo Chọn Chủ 08-09-2014 86
91. Chương 91 : Long Thần Bất Diệt Thể - Đệ Nhất Thân Thể Ba Mươi Sáu Giới 08-09-2014 114
92. Chương 92 : Ẩn Núp 08-09-2014 86
93. Chương 93 : Tuyết Sơn 08-09-2014 90
94. Chương 94 : Thánh Giả Đại Nhân 08-09-2014 88
95. Chương 95 : Độ Kiếp Kỳ 08-09-2014 88
96. Chương 96 : Thiên Kiếp 08-09-2014 85
97. Chương 97 : Thiên Kiếp Có Uy Lực Yếu Nhất Trong Lịch Sự 08-09-2014 81
98. Chương 98 : Tuyết Liên Tố Thể 08-09-2014 85
99. Chương 99 : Gặp Lại Ninh Tuyết Dung 08-09-2014 84
100. Chương 100 : Nam Minh Xuất Quan. 08-09-2014 82
101. Chương 101 : Giả Chết 08-09-2014 82
102. Chương 102 : Mặt Nạ Như Ý 08-09-2014 81
103. Chương 103 : Huyết Sát Thần Điện 08-09-2014 80
104. Chương 104 : Ẩn Sát 08-09-2014 76
105. Chương 105 : Vương Viên Bất Đắc Dĩ 08-09-2014 81
106. Chương 106 : Đánh Boss 08-09-2014 78
107. Chương 107 : Dũng Cảm Xuất Thủ 08-09-2014 78
108. Chương 108 : Thần Điện Mở Ra. 08-09-2014 74
109. Chương 109 : Luyện Ngục Lộ - Chất Dính Màu Máu 08-09-2014 77
110. Chương 110 : Luyện Ngục Lộ - Đan Dẫn Châu. 08-09-2014 82
111. Chương 111 : Luyện Ngục Lộ - Gian Nan Trùng Trùng 08-09-2014 78
112. Chương 112 : Luyện Ngục Lộ - Hấp Dẫn Lơ Lửng 08-09-2014 76
113. Chương 113 : Luyện Ngục Lộ - Bảo Rương 08-09-2014 77
114. Chương 114 : Luyện Ngục Lộ - Con Tin 08-09-2014 74
115. Chương 115 : Luyện Ngục Lộ - Triệu Thụy Quyết Liệt 08-09-2014 70
116. Chương 116 : Luyện Ngục Lộ - Pháp Bảo Đỉnh Cấp 08-09-2014 76
117. Chương 117 : Luyện Ngục Lộ - Tuyết Vụ Ma Âm. 08-09-2014 75
118. Chương 118 : Luyện Ngục Lộ - Hai Quân Cờ 08-09-2014 72
119. Chương 119 : Sinh Tử Tương Gian - Vận Khí 08-09-2014 72
120. Chương 120 : Sinh Tử Tương Gian – Lẻ Và Chẵn 08-09-2014 71
121. Chương 121 : Sinh Tử Tương Gian - Đặc Xá 08-09-2014 75
122. Chương 122 : Sinh Tử Tương Gian - Di Chúc 08-09-2014 76
123. Chương 123 : Sinh Tử Tương Gian - Sống Tới Cuối Cùng 08-09-2014 78
124. Chương 124 : Trảm Thủ - Nguyện Vọng. 08-09-2014 79
125. Chương 125 : Trảm Thủ - Tu Chân Học Viện. 08-09-2014 75
126. Chương 126 : Trảm Thủ - Tổ Tử Vong 08-09-2014 77
127. Chương 127 : Trảm Thủ - Miểu Sát 08-09-2014 73
128. Chương 128 : Trảm Thủ - Nguyệt Thương Lộ Uy Thế. 08-09-2014 74
129. Chương 129 : Trảm Thủ - Linh Thần Đan. 08-09-2014 75
130. Chương 130 : Triệu Thụy Đầu Tóc Đỏ 08-09-2014 71
131. Chương 131 : Chung Kết? Người Thăng Lợi Cuối Cùng (P1+2) 08-09-2014 71
132. Chương 132 : Động Phủ Kinh Biến 08-09-2014 72
133. Chương 133 : Phòng Giam 08-09-2014 80
134. Chương 134 : Trương Hằng Ngủ Say 08-09-2014 77
135. Chương 135 : Ngủ Chung Một Phòng 08-09-2014 78
136. Chương 136 : Ám Sát 08-09-2014 80
137. Chương 137 : Trương Hằng Thức Tỉnh 08-09-2014 74
138. Chương 138 : Trương Hằng Vô Sỉ 08-09-2014 82
139. Chương 139 : Khôi Phục 08-09-2014 78
140. Chương 140 : Ngọc Nữ Hiên 08-09-2014 77
141. Chương 141 : Kẻ Xông Vào Chết 08-09-2014 76
142. Chương 142 : Linh Hồn Huyết Khế. 08-09-2014 76
143. Chương 143 : Thua 08-09-2014 79
144. Chương 144 : Mục Tiêu - Tầng Một Đại Viên Mãn 08-09-2014 78
145. Chương 145 : Mời 08-09-2014 83
146. Chương 146 : Quỷ Sư 08-09-2014 77
147. Chương 147 : Tuyết Dung Bỏ Chạy 08-09-2014 76
148. Chương 148 : Truy Và Sát 08-09-2014 73
149. Chương 149 : Nữ Nhân Thích Bị Lừa Gạt 08-09-2014 73
150. Chương 150 : Đường Gia? 08-09-2014 79
151. Chương 151 : Phụ Thân Của Đường Phong 08-09-2014 80
152. Chương 152 : Tiểu Thư Đường Gia! 08-09-2014 72
153. Chương 153 : Từ Đường Đường Gia. 08-09-2014 76
154. Chương 154 : Lão Nhân Ở Từ Đường! 08-09-2014 76
155. Chương 155 : Giao Dịch 08-09-2014 73
156. Chương 156 : Củng Cố 08-09-2014 76
157. Chương 157 : Uy Lẫm Vương Phủ 08-09-2014 76
158. Chương 158 : Bản Vương Không Đành Lòng Giết Hắn 08-09-2014 75
159. Chương 159 : Quỷ Vụ Mê Tung Trận 08-09-2014 73
160. Chương 160 : Ngân Diễm Và Quỷ Hỏa 08-09-2014 79
161. Chương 161 : Bắt Sống 08-09-2014 75
162. Chương 162 : Ba Điều Ước Định 08-09-2014 76
163. Chương 163 : Quỷ Ảnh Phân Thân Quyết 08-09-2014 73
164. Chương 164 : Kết Đan Kỳ 08-09-2014 78
165. Chương 165 : Ngân Diễm Luyện Núi 08-09-2014 78
166. Chương 166 : Công Pháp Tầng Hai 08-09-2014 73
167. Chương 167 : Thiêu Đốt Đan Điền 08-09-2014 73
168. Chương 168 : Thân Ngoại Hóa Thân, Thân Ngoại Tạo Thân. 08-09-2014 79
169. Chương 169 : Tuyết Dung Xuất Quan 08-09-2014 73
170. Chương 170 : Song Tu Đạo Lữ 08-09-2014 75
171. Chương 171 : Nhuyễn Luyện Thiết 08-09-2014 72
172. Chương 172 : Bách Luyện Đại Sư. 08-09-2014 73
173. Chương 173 : Cao Nhân Trúc Cơ Kỳ 08-09-2014 75
174. Chương 174 : Tạo Hóa Đan 08-09-2014 73
175. Chương 175 : Ác Ý 08-09-2014 76
176. Chương 176 : Nhìn Trộm 08-09-2014 76
177. Chương 177 : Thần Linh Nhãn Và Ngân Quang Độn 08-09-2014 75
178. Chương 178 : Ánh Mắt Của Thần Linh 08-09-2014 74
179. Chương 179 : Mềm Mại Ôn Nhu 08-09-2014 72
180. Chương 180 : Ngân Quang Thiểm Thước Thuật 08-09-2014 74
181. Chương 181 : Yến Vũ Tình 08-09-2014 80
182. Chương 182 : Quyết Định Của Trương Hằng 08-09-2014 73
183. Chương 183 : Thanh Vũ Xà Bì 08-09-2014 76
184. Chương 184 : Hắc Ngục Bách Luyện Sơn, Mạch Khoáng Cao Cấp. 08-09-2014 76
185. Chương 185 : Bách Luyện Đại Sư Nổi Điên 08-09-2014 74
186. Chương 186 : Khiêu Chiến Kết Đan. 08-09-2014 77
187. Chương 187 : Đại Sư Luyện Khí Thán Phục 08-09-2014 74
188. Chương 188 : Gây Áp Lực 08-09-2014 77
189. Chương 189 : Mật Địa 08-09-2014 72
190. Chương 190 : Linh Hồn Huyết Thệ 08-09-2014 71
191. Chương 191 : Khách Lạ Ngang Tàng 08-09-2014 73
192. Chương 192 : Lực Lượng Tương Đương 08-09-2014 73
193. Chương 193 : Trẻ Con 08-09-2014 76
194. Chương 194 : Thực Lực Tiếp Cận Nguyên Anh Kỳ ? 08-09-2014 72
195. Chương 195 : Sửa Thành Công 08-09-2014 68
196. Chương 196 : Thí Nghiệm 08-09-2014 74
197. Chương 197 : Tử Vực 08-09-2014 74
198. Chương 198 : Phế Linh Bảo? 08-09-2014 80
199. Chương 199 : Ước Hẹn Mười Năm. 08-09-2014 74
200. Chương 200 : Nửa Năm 08-09-2014 76
201. Chương 201 : Khai Sơn Phủ Xuất Thế 08-09-2014 72
202. Chương 202 : Xuất Phát 08-09-2014 78
203. Chương 203 : Mậu Sơn 08-09-2014 77
204. Chương 204 : Nghĩ Cách Vào Núi 08-09-2014 69
205. Chương 205 : Tiềm Nhập 08-09-2014 74
206. Chương 206 : Cùng Chung Thân Thể 08-09-2014 74
207. Chương 207 : Đấu Yêu (1) 08-09-2014 77
208. Chương 208 : Đấu Yêu (2) 08-09-2014 78
209. Chương 209 : Cực Kiếm Chân Nhân. 08-09-2014 74
210. Chương 210 : Vây Khốn 08-09-2014 76
211. Chương 211 : Hồi Tỉnh 08-09-2014 76
212. Chương 212 : Bảo Vật Trấn Sơn! 08-09-2014 70
213. Chương 213 : Bí Thuật Của Trương Hằng 08-09-2014 72
214. Chương 214 : Thiên Ngoại Vẫn Thạch? 08-09-2014 73
215. Chương 215 : Mạch Khoáng Bốc Cháy? 08-09-2014 77
216. Chương 216 : Ba Tên Thợ Đóng Giầy 08-09-2014 76
217. Chương 217 : Nhập Khẩu 08-09-2014 73
218. Chương 218 : Sự Viện Trợ Vô Hình! 08-09-2014 72
219. Chương 219 : Ngưng Mâu Thiên Lý 08-09-2014 73
220. Chương 220 : Minh Chủ Thiếu Niên? 08-09-2014 76
221. Chương 221 : Nhiếp Sư Muội 08-09-2014 77
222. Chương 222 : Long Ảnh 08-09-2014 76
223. Chương 223 : Hắn Là Ai Vậy? 08-09-2014 75
224. Chương 224 : Trí Nhớ Không Trọn Vẹn 08-09-2014 75
225. Chương 225 : Vũ Vô Cực Chờ Đợi 08-09-2014 77
226. Chương 226 : Lần Đầu Đọ Sức! 08-09-2014 78
227. Chương 227 : Long 08-09-2014 75
228. Chương 228 : Một Quyền Cuối Cùng! 08-09-2014 80
229. Chương 229 : Hai Kẻ Cướp Cạn 08-09-2014 77
230. Chương 230 : Thân Ngoại Tạo Thân 08-09-2014 79
231. Chương 231 : Tạo Thân Thứ Nhất 08-09-2014 77
232. Chương 232 : Bí Mật Của Quả Trứng 08-09-2014 76
233. Chương 233 : Đại Thiên Tu Di Trụ 08-09-2014 75
234. Chương 234 : Nam Minh Ra Trận 08-09-2014 75
235. Chương 235 : Y Lâm 08-09-2014 78
236. Chương 236 : Uy Hiếp Của Vũ Vô Cực 08-09-2014 77
237. Chương 237 : Du Lịch Phàm Trần. 08-09-2014 76
238. Chương 238 : Quỳnh Ngọc Phường Thị 08-09-2014 78
239. Chương 239 : Linh Tê Thạch Cùng Vân Vụ Mạt 08-09-2014 73
240. Chương 240 : Phạm Hoa Tái Hiện 08-09-2014 72
241. Chương 241 : Vô Địch Kết Đan Kỳ 08-09-2014 75
242. Chương 242 : Ám Sát 08-09-2014 56
243. Chương 243 : Tập Kích Và Phản Công! 08-09-2014 77
244. Chương 244 : Diệt Sát 08-09-2014 75
245. Chương 245 : Quay Lại Kinh Đô 08-09-2014 77
246. Chương 246 : Khốn Cảnh Của Đường Nhã Thi. 08-09-2014 79
247. Chương 247 : Gặp Mặt 08-09-2014 78
248. Chương 248 : Xử Trí. 08-09-2014 77
249. Chương 249 : Linh Hồn Trong Ấm Trà. 08-09-2014 77
250. Chương 250 : Tử Cực Tán Nhân. 08-09-2014 76
251. Chương 251 : Mật Địa Tử Vực 08-09-2014 76
252. Chương 252 : Chí Viêm Ma Tôn 08-09-2014 77
253. Chương 253 : Vũ Vô Cực Chiến Triệu Thụy 08-09-2014 75
254. Chương 254 : Đi Độc Thiên Bảo! 08-09-2014 80
255. Chương 255 : Bích U Tiên Tử! 08-09-2014 76
256. Chương 256 : Tung Tích Của Quách Phong 08-09-2014 78
257. Chương 257 : Nam Minh Chết Mà Sống Lại. 08-09-2014 73
258. Chương 258 : Chất Vấn 08-09-2014 75
259. Chương 259 : Chặn Đường 08-09-2014 74
260. Chương 260 : Thiên Cơ Thần Mạch 08-09-2014 74
261. Chương 261 : Tô Lưu Vân 08-09-2014 72
262. Chương 262 : Tô Lưu Vân Chết 08-09-2014 74
263. Chương 263 : Chiến Nguyên Anh 08-09-2014 72
264. Chương 264 : Phá Diệt Thần Quang 08-09-2014 78
265. Chương 265 : Dục Hỏa Trọng Sinh? 08-09-2014 74
266. Chương 266 : Chênh Lệch 08-09-2014 80
267. Chương 267 : Bất Tử Tà Đế 08-09-2014 77
268. Chương 268 : Bỏ Chạy. 08-09-2014 76
269. Chương 269 : Lai Lịch Bất Tử Tà Đế. 08-09-2014 78
270. Chương 270 : Cẩm Tú Sơn Trang 08-09-2014 76
271. Chương 271 : Tuyết Dung Kết Đan 08-09-2014 75
272. Chương 272 : Tiểu Thiên Kiếp 08-09-2014 76
273. Chương 273 : Tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ Thần Bí 08-09-2014 73
274. Chương 274 : Tuyết Dung Độ Kiếp 08-09-2014 76
275. Chương 275 : Lạc Hà Tới 08-09-2014 74
276. Chương 276 : Dị Động Của Hư Không Hỏa Diễm 08-09-2014 79
277. Chương 277 : Tinh Hoa Lôi Điện 08-09-2014 75
278. Chương 278 : Thần Thông Lôi Điện! 08-09-2014 72
279. Chương 279 : Song Tu Đạo Lữ Nguyên Anh Kỳ 08-09-2014 73
280. Chương 280 : Hai Mươi Tám Vạn Dặm! 08-09-2014 78
281. Chương 281 : Huyết Sát Tái Hiện. 08-09-2014 71
282. Chương 282 : Bốn Mục Tiêu 08-09-2014 80
283. Chương 283 : Mạch Nước Ngầm Mãnh Liệt 08-09-2014 74
284. Chương 284 : Đồ Nhi Quách Phong 08-09-2014 72
285. Chương 285 : Thân Ngoại Hóa Thân 08-09-2014 70
286. Chương 286 : Phân Thân Thích Ý 08-09-2014 75
287. Chương 287 : Trương Hằng Năm Năm Sau. 08-09-2014 77
288. Chương 288 : Thực Lực Của Trương Hằng. 08-09-2014 78
289. Chương 289 : Dạy Bảo 08-09-2014 76
290. Chương 290 : Mưa Gió Nổi Lên 08-09-2014 73
291. Chương 291 : Cố Nhân. 08-09-2014 80
292. Chương 292 : Vương Viên Mập Mạp. 08-09-2014 71
293. Chương 293 : Phân Thân Vũ Vô Cực. 08-09-2014 69
294. Chương 294 : Phân Thân Chiến Phân Thân. 08-09-2014 76
295. Chương 295 : Tin Tức Của Triệu Thụy. 08-09-2014 74
296. Chương 296 : Đi Dạo 08-09-2014 75
297. Chương 297 : Giao Dịch 08-09-2014 54
298. Chương 298 : Nỗi Khổ 08-09-2014 79
299. Chương 299 : Phi Linh Đảo. 08-09-2014 74
300. Chương 300 : Lữ Hin 08-09-2014 59
301. Chương 301 : Mộng U Viên 08-09-2014 76
302. Chương 302 : Người Quen 08-09-2014 76
303. Chương 303 : Cửu Sát Chân Quân 08-09-2014 74
304. Chương 304 : Khai Mạc 08-09-2014 80
305. Chương 305 : Nhìn Thấu 08-09-2014 76
306. Chương 306 : Kế Sách 08-09-2014 80
307. Chương 307 : Lưỡng Cực Từ Nguyên Kính. 08-09-2014 74
308. Chương 308 : Hàng Giả? 08-09-2014 77
309. Chương 309 : Yêu Thú Hóa Hình Kỳ 08-09-2014 79
310. Chương 310 : Huyết Giao Phát Uy 08-09-2014 74
311. Chương 311 : Không Chịu Được Một Kích. 08-09-2014 72
312. Chương 312 : Bản Tôn Ra Tay 08-09-2014 73
313. Chương 313 : Truy Kích Cùng Bỏ Chạy 08-09-2014 73
314. Chương 314 : Thầy Trò Chia Tay 08-09-2014 68
315. Chương 315 : Phân Thân Cùng Bản Tôn 08-09-2014 77
316. Chương 316 : Nhập Ma 08-09-2014 73
317. Chương 317 : Vô Ưu Lâm 08-09-2014 76
318. Chương 318 : Thiết Mộc Đại Nhân 08-09-2014 70
319. Chương 319 : Tung Hoành Tam Tinh Vực 08-09-2014 52
320. Chương 320 : Cơ Hội Chạy Trốn. 08-09-2014 71
321. Chương 321 : Long Hồn Phá 08-09-2014 74
322. Chương 322 : Che Giấu Thực Lực 08-09-2014 78
323. Chương 323 : Không Cần Cũng Được 08-09-2014 70
324. Chương 324 : Tình Cờ Gặp Nhiếp Mộng 08-09-2014 71
325. Chương 325 : Làm Khách Kim Kiếm Môn. 08-09-2014 68
326. Chương 326 : Thân Thế Vũ Vô Cực! 08-09-2014 72
327. Chương 327 : Dị Trạng 08-09-2014 79
328. Chương 328 : Ninh Tuyết Dung Lạnh Như Băng. 08-09-2014 70
329. Chương 329 : Tử Cực Tán Nhân Thỉnh Cầu. 08-09-2014 69
330. Chương 330 : Đối Thủ Khiêu Chiến Có Tính Cách Nhất! 08-09-2014 71
331. Chương 331 : Thanh Hồ Sơn 08-09-2014 72
332. Chương 332 : Hoa Ngữ Môn 08-09-2014 72
333. Chương 333 : Mười Năm Gặp Lại. 08-09-2014 77
334. Chương 334 : Tiến Về Cực Diễm Môn. 08-09-2014 73
335. Chương 335 : Bái Kiến 08-09-2014 73
336. Chương 336 : Hiện Thân 08-09-2014 77
337. Chương 337 : Gặp Lại 08-09-2014 72
338. Chương 338 : Hỏa Dong Tinh Dung Nham. 08-09-2014 70
339. Chương 339 : Chúng Ta Có Thể Làm Chúa Tể Thế Giới Này 08-09-2014 71
340. Chương 340 : Dã Tâm Của Triệu Thụy 08-09-2014 70
341. Chương 341 : Nhị Nữ Cầu Kiến 08-09-2014 74
342. Chương 342 : Dự Cảm 08-09-2014 73
343. Chương 343 : Túy Tiên Nhuyễn Ngọc Hương. 08-09-2014 71
344. Chương 344 : Chủ Nhân. 08-09-2014 74
345. Chương 345 : Nô Dịch Nguyên Anh Kỳ 08-09-2014 72
346. Chương 346 : Cự Tuyệt 08-09-2014 74
347. Chương 347 : Đại Ca Ở Sau Lưng 08-09-2014 71
348. Chương 348 : Ngọc Phật Tự 08-09-2014 73
349. Chương 349 : Đùa Bỡn 08-09-2014 72
350. Chương 350 : Kim Luân Phật Vương. 08-09-2014 71
351. Chương 351 : Kim Diệu Luân 08-09-2014 72
352. Chương 352 : Đến Nơi Ước Hẹn Mười Năm. 08-09-2014 70
353. Chương 353 : Bách Luyện Tuyệt Khí Tông 08-09-2014 67
354. Chương 354 : Lòng Mang Ý Xấu! 08-09-2014 70
355. Chương 355 : Phạm Hoa Đến Tìm Chết! 08-09-2014 65
356. Chương 356 : Biến Cố. 08-09-2014 71
357. Chương 357 : Uy Hiếp 08-09-2014 53
358. Chương 358 : Hồ Nước Quỷ Dị. 08-09-2014 72
359. Chương 359 : Cửu U Lam Tinh Băng Tủy. 08-09-2014 69
360. Chương 360 : Huyền U Thiên Ma. 08-09-2014 67
361. Chương 361 : Băng Phong Thiên Lý (Thượng) 08-09-2014 72
362. Chương 362 : Băng Phong Thiên Lý (Hạ) 08-09-2014 71
363. Chương 363 : Cơ Hội Đột Phá. 08-09-2014 71
364. Chương 364 : Dị Tượng 08-09-2014 73
365. Chương 365 : Cửu U Lam Tinh Băng Diễm. 08-09-2014 70
366. Chương 366 : Thiết Mộc Bị Thương 08-09-2014 71
367. Chương 367 : Tinh Hạch Kỳ - Tầng Ba Cổ Tháp 08-09-2014 71
368. Chương 368 : Tinh Hạch Kỳ - Vượt Cấp. 08-09-2014 71
369. Chương 369 : Nguy Cơ Diệt Môn. 08-09-2014 68
370. Chương 370 : Triệu Thụy Chết !!! 08-09-2014 72
371. Chương 371 : Ma Tôn Chết Đi, Tà Đế Lại Tới. 08-09-2014 72
372. Chương 372 : Triệu Tịch Nguyệt 08-09-2014 71
373. Chương 373 : Linh Hạch Và Nguyên Linh 08-09-2014 69
374. Chương 374 : Tái Chiến Vũ Vô Cực. 08-09-2014 69
375. Chương 375 : Hoàn Thắng 08-09-2014 70
376. Chương 376 : Tông Môn 08-09-2014 73
377. Chương 377 : Ma Đạo Chí Tôn 08-09-2014 70
378. Chương 378 : Giao Long Độ Kiếp 08-09-2014 69
379. Chương 379 : Thiên Kiếp Hóa Hình. 08-09-2014 71
380. Chương 380 : Lam Tinh Chi Lệ. 08-09-2014 73
381. Chương 381 : Ma Tung 08-09-2014 75
382. Chương 382 : Tạo Thân Nguyên Anh Hậu Kỳ 08-09-2014 70
383. Chương 383 : Thiên Chuỳ Bách Luyện. 08-09-2014 72
384. Chương 384 : “Phá Không” Được Sinh Ra! 08-09-2014 67
385. Chương 385 : Tử Thiên Tán Nhân! 08-09-2014 69
386. Chương 386 : Yêu Thú Đột Kích 08-09-2014 73
387. Chương 387 : Lấy Một Địch Hai. 08-09-2014 74
388. Chương 388 : Chung Quy Phải Chết Một Người 08-09-2014 73
389. Chương 389 : Nguyên Linh Công Kích, Tuyệt Sát! 08-09-2014 68
390. Chương 390 : Giao Long Hoàng 08-09-2014 67
391. Chương 391 : Giác Tỉnh 08-09-2014 53
392. Chương 392 : Sự Hấp Dẫn Của Thượng Giới. 08-09-2014 74
393. Chương 393 : Chu Vương Triều. 08-09-2014 72
394. Chương 394 : Thần Thông Đại Thành. 08-09-2014 69
395. Chương 395 : Gặp Lại Âu Dương Thiên Đức 08-09-2014 70
396. Chương 396 : Tứ Đại Vương Giả Của Yêu Tộc. 08-09-2014 71
397. Chương 397 : Yêu Tộc Chí Cường 08-09-2014 68
398. Chương 398 : Chinh Phục 08-09-2014 72
399. Chương 399 : Đồng Hóa Thông Linh Pháp Bảo. 08-09-2014 66
400. Chương 400 : Phá Không Thăng Cấp. 08-09-2014 71
401. Chương 401 : Hai Bông Tuyết Liên, Bản Sao! 08-09-2014 72
402. Chương 402 : Phi Thăng 08-09-2014 77
403. Chương 403 : Phong Ma Đại Trận. 08-09-2014 72
404. Chương 404 : Cấm Không La Bàn 08-09-2014 69
405. Chương 405 : Ma Hiện 08-09-2014 73
406. Chương 406 : Thánh Hỏa Quỷ Đạo. 08-09-2014 69
407. Chương 407 : Trương Hằng Phản Kích 08-09-2014 70
408. Chương 408 : Ma Bạo 08-09-2014 76
409. Chương 409 : Thành Công Ma Giới. 08-09-2014 74
410. Chương 410 : Phúc Thiên Cái. 08-09-2014 73
411. Chương 411 : Hắc Ma Hoàng Ra Tay 08-09-2014 71
412. Chương 412 : Phá Không Ám Sát 08-09-2014 71
413. Chương 413 : Tụ Lý Càn Khôn. 08-09-2014 70
414. Chương 414 : Hấp Dẫn Vô Hạn 08-09-2014 71
415. Chương 415 : Phá Huyễn 08-09-2014 73
416. Chương 416 : Phân Thân Còn Lợi Hại Hơn Bản Tôn 08-09-2014 69
417. Chương 417 : Phệ Thiên Mãng 08-09-2014 69
418. Chương 418 : Đường Lang Bộ Thiên 08-09-2014 71
419. Chương 419 : Diễn Biến Ngoài Ý Muốn 08-09-2014 69
420. Chương 420 : Ra Tay Cướp Đoạt 08-09-2014 70
421. Chương 421 : Chia Chiến Lợi Phẩm 08-09-2014 67
422. Chương 422 : Phong Ấn 08-09-2014 69
423. Chương 423 : Sự Mê Hoặc Của Ma Đầu. 08-09-2014 68
424. Chương 424 : Lạc Hà Bị Thương 08-09-2014 70
425. Chương 425 : Theo Sát Bước Chân Của Vi Sư 08-09-2014 69
426. Chương 426 : Mười Tám Năm 08-09-2014 69
427. Chương 427 : Đệ Nhất Đại Tông Tam Tinh Vực 08-09-2014 65
428. Chương 428 : Huyền U Sợ Hãi 08-09-2014 65
429. Chương 429 : Quyết Định Một Ngàn Năm. 08-09-2014 69
430. Chương 430 : Hắc Ma Hoàng Lại Tới. 08-09-2014 63
431. Chương 431 : Địa Vị Ngang Nhau 08-09-2014 69
432. Chương 432 : U Hồn Tử Vực 08-09-2014 68
433. Chương 433 : Sát Lục Khôi Lỗi 08-09-2014 64
434. Chương 434 : Huyền Quy Tái Hiện 08-09-2014 65
435. Chương 435 : Từ Huyền Chết 08-09-2014 63
436. Chương 436 : Bàn Tay Bị Phong Ấn 08-09-2014 64
437. Chương 437 : Rời Đi 08-09-2014 69
438. Chương 438 : Hoang Đảo Quỷ Dị. 08-09-2014 69
439. Chương 439 : Hoang Đảo Cùng Mỹ Nữ 08-09-2014 64
440. Chương 440 : Tử Hãn 08-09-2014 67
441. Chương 441 : Tử Hoàng Phủ 08-09-2014 65
442. Chương 442 : Hô Hấp Nhân Tạo 08-09-2014 65
443. Chương 443 : Phong Lôi Phiến Chiến Huyền Ân Phiến 08-09-2014 69
444. Chương 444 : Kỳ Vọng Của Mộ Linh Nhi 08-09-2014 64
445. Chương 445 : Thê Tử Của Trương Hằng. 08-09-2014 65
446. Chương 446 : Phản Bội 08-09-2014 66
447. Chương 447 : Huyết Quang Sơ Hiện 08-09-2014 66
448. Chương 448 : Huyết Sát Quân Vương 08-09-2014 61
449. Chương 449 : Giết Sạch Bọn Chúng 08-09-2014 64
450. Chương 450 : Tự Sát 08-09-2014 67
451. Chương 451 : Huyết Sát Đời Thứ Tư Sinh Ra 08-09-2014 64
452. Chương 452 : Thị Thiếp 08-09-2014 66
453. Chương 453 : Một Phiến Toàn Diệt 08-09-2014 69
454. Chương 454 : Hợp Thể Kỳ 08-09-2014 69
455. Chương 455 : Bích Vân Thành 08-09-2014 67
456. Chương 456 : Chọn Rể 08-09-2014 66
457. Chương 457 : Tiên Tử Áo Trắng 08-09-2014 66
458. Chương 458 : Nguồn Gốc Của Lực Lượng Huyết Sát 08-09-2014 67
459. Chương 459 : Rời Đi. Khách Qua Đường! 08-09-2014 69
460. Chương 460 : Nữ Hầu Cao Nhã! 08-09-2014 68
461. Chương 461 : Thao Mỗ 08-09-2014 68
462. Chương 462 : Nhiệm Vụ Của Nhan Hồng Ngọc. 08-09-2014 61
463. Chương 463 : Quả Trứng Thần Bí Nhận Chủ Thành Công. 08-09-2014 67
464. Chương 464 : "động Phủ Di Động" Chân Chính. 08-09-2014 64
465. Chương 465 : Máy Gian Lận Dưới Thiên Đạo 08-09-2014 65
466. Chương 466 : Tám Năm Chỉ Là Một Chớp Mắt 08-09-2014 63
467. Chương 467 : Chủ Nhân Động Phủ 08-09-2014 70
468. Chương 468 : Tú Ninh. 08-09-2014 69
469. Chương 469 : Lời Nguyền Phải Chết! 08-09-2014 66
470. Chương 470 : Lĩnh Vực Không Gian. 08-09-2014 62
471. Chương 471 : Huyết Ma Quân Xuất Quan. 08-09-2014 64
472. Chương 472 : Ma Uy 08-09-2014 53
473. Chương 473 : Tử Hoàng Phủ Tái Hiện 08-09-2014 47
474. Chương 474 : Huyết Sắc Triền Nhiễu 08-09-2014 51
475. Chương 475 : Thần Thú Oai. 08-09-2014 50
476. Chương 476 : Thiết Sa Vương 08-09-2014 45
477. Chương 477 : Cửu Vực Luyện Thiên Bảo Tháp 08-09-2014 44
478. Chương 478 : Chấn Áp Quyết!!!. 08-09-2014 49
479. Chương 479 : Phá Trừ 08-09-2014 50
480. Chương 480 : Bái Sư. 08-09-2014 49
481. Chương 481 : Tinh Nguyệt Di Tích. 08-09-2014 48
482. Chương 482 : Tinh Nguyệt Nữ Thần. 08-09-2014 45
483. Chương 483 : Địa Bàn Của Ta, Ta Làm Chủ. 08-09-2014 46
484. Chương 484 : Tinh Nguyệt Đồ 08-09-2014 47
485. Chương 485 : Lam Tinh Đảo 08-09-2014 48
486. Chương 486 : Liên Tiếp Tăng Hai Cấp 08-09-2014 50
487. Chương 487 : Chịu Thua 08-09-2014 53
488. Chương 488 : Yêu Tộc Tử Hoàng 08-09-2014 54
489. Chương 489 : Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đồ 08-09-2014 49
490. Chương 490 : Hoàng Phủ Lân 08-09-2014 46
491. Chương 491 : Âm Dương Quyết! (Thượng). 08-09-2014 68
492. Chương 492 : Âm Dương Quyết! (Hạ). 08-09-2014 67
493. Chương 493 : Oai Lực Tán Tiên (Thượng). 08-09-2014 64
494. Chương 494 : Oai Lực Tán Tiên (Trung). 08-09-2014 63
495. Chương 495 : Oai Lực Tán Tiên (Hạ). 08-09-2014 64
496. Chương 496 : Huyết Sát Quán Thể (Thượng). 08-09-2014 60
497. Chương 497 : Huyết Sát Quán Thể (Hạ). 08-09-2014 62
498. Chương 498 : Nhân Gian Tiên Cảnh (Thượng). 08-09-2014 63
499. Chương 499 : Nhân Gian Tiên Cảnh (Hạ). 08-09-2014 66
500. Chương 500 : Thái Thượng Yêu Long Hoàng (Thượng). 08-09-2014 67
501. Chương 501 : Thái Thượng Yêu Long Hoàng (Hạ). 08-09-2014 66
502. Chương 502 : Bắt Đầu Giết Chóc (Thượng). 08-09-2014 62
503. Chương 503 : Bắt Đầu Giết Chóc (Hạ). 08-09-2014 63
504. Chương 504 : Nguy Cơ Của Vũ Vô Cực. (Thượng) 08-09-2014 63
505. Chương 505 : Nguy Cơ Của Vũ Vô Cực. (Hạ) 08-09-2014 67
506. Chương 506 : Thiên Đình Chốn Nhân Gian. (Thượng) 08-09-2014 66
507. Chương 507 : Thiên Đình Chốn Nhân Gian. (Hạ) 08-09-2014 68
508. Chương 508 : Dương Đông Kích Tây (Thượng) 08-09-2014 62
509. Chương 509 : Dương Đông Kích Tây (Hạ) 08-09-2014 63
510. Chương 510 : Hai Đại Huyết Sát Quân Vương Gặp Mặt (Thượng) 08-09-2014 64
511. Chương 511 : Hai Đại Huyết Sát Quân Vương Gặp Mặt (Hạ). 08-09-2014 64
512. Chương 512 : Uy Lực Của Thông Linh Pháp Bảo Thượng Phẩm. (Thượng) 08-09-2014 62
513. Chương 513 : Uy Lực Của Thông Linh Pháp Bảo Thượng Phẩm. (Hạ) 08-09-2014 65
514. Chương 514 : Phá Không Kiếm Chí Cường (Hạ) 08-09-2014 62
515. Chương 515 : Phá Không Kiếm Chí Cường (Thượng) 08-09-2014 62
516. Chương 516 : Chí Cường Nhất Kiếm. (Thượng) 08-09-2014 65
517. Chương 517 : Chí Cường Nhất Kiếm. (Hạ) 08-09-2014 65
518. Chương 518 : Huyết Chú Chi Trì (Thượng) 08-09-2014 64
519. Chương 519 : Huyết Chú Chi Trì (Hạ) 08-09-2014 65
520. Chương 520 : Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (Thượng) 08-09-2014 63
521. Chương 521 : Tử Sát Thần Hồn Đại Pháp (Hạ) 08-09-2014 67
522. Chương 522 : Chết, Chết Ngay (Thượng) 08-09-2014 65
523. Chương 523 : Chết, Chết Ngay (Hạ) 08-09-2014 64
524. Chương 524 : Thần Uy Độ Kiếp (Thượng) 08-09-2014 63
525. Chương 525 : Thần Uy Độ Kiếp (Hạ) 08-09-2014 67
526. Chương 526 : Cảnh Giới Thứ Tư Của Thần Linh Nhãn (Thượng) 08-09-2014 64
527. Chương 527 : Cảnh Giới Thứ Tư Của Thần Linh Nhãn (Hạ) 08-09-2014 67
528. Chương 528 : Tìm Tử Hoàng Đàm Phán. (Thượng) 08-09-2014 68
529. Chương 529 : Tìm Tử Hoàng Đàm Phán. (Hạ) 08-09-2014 68
530. Chương 530 : Giết Chóc Bắt Đầu. (Thượng) 08-09-2014 64
531. Chương 531 : Giết Chóc Bắt Đầu. (Hạ) 08-09-2014 63
532. Chương 532 : Quyết Sách, Thần Linh. (Thượng) 08-09-2014 68
533. Chương 533 : Quyết Sách, Thần Linh. (Hạ) 08-09-2014 67
534. Chương 534 : Thời Không, Bản Tính. 08-09-2014 68
535. Chương 535 : Phân Thân Gánh Vác 08-09-2014 66
536. Chương 536 : Bát Yêu Đảo. (Thượng) 08-09-2014 69
537. Chương 537 : Bát Yêu Đảo. (Hạ) 08-09-2014 64
538. Chương 538 : Tiên Tri Dưới Đáy Biển Sâu! (Thượng) 08-09-2014 66
539. Chương 539 : Tiên Tri Dưới Đáy Biển Sâu! (Hạ) 08-09-2014 66
540. Chương 540 : Sát Tinh Tuyệt Mệnh (Thượng) 08-09-2014 64
541. Chương 541 : Sát Tinh Tuyệt Mệnh (Hạ) 08-09-2014 65
542. Chương 542 : Cấp Phủ Chủ? (Thượng) 08-09-2014 66
543. Chương 543 : Cấp Phủ Chủ? (Hạ) 08-09-2014 69
544. Chương 544 : Độc Xà Tập Kích, Băng Phong Thiên Lý (Thượng) 08-09-2014 69
545. Chương 545 : Độc Xà Tập Kích, Băng Phong Thiên Lý (Hạ) 08-09-2014 63
546. Chương 546 : Mâu Thuẫn Cùng Giao Phong (Thượng) 08-09-2014 66
547. Chương 547 : Mâu Thuẫn Cùng Giao Phong (Hạ) 08-09-2014 65
548. Chương 548 : Hội Ngộ Tử Hoàng (Thượng) 08-09-2014 62
549. Chương 549 : Hội Ngộ Tử Hoàng (Hạ) 08-09-2014 78
550. Chương 550 : Cơn Giận Của Phủ Chủ (Thượng) 08-09-2014 65
551. Chương 551 : Cơn Giận Của Phủ Chủ (Hạ) 08-09-2014 63
552. Chương 552 : Tử Hoàng Phủ Lâm Nguy (Thượng) 08-09-2014 71
553. Chương 553 : Tử Hoàng Phủ Lâm Nguy (Hạ) 08-09-2014 67
554. Chương 554 : Bản Tôn Trợ Lực (Thượng) 08-09-2014 72
555. Chương 555 : Bản Tôn Trợ Lực (Hạ) 08-09-2014 66
556. Chương 556 : Tỏa Tiên Kim Liên (Thượng) 08-09-2014 67
557. Chương 557 : Tỏa Tiên Kim Liên (Hạ) 08-09-2014 66
558. Chương 558 : Linh Bảo Công Kích Thượng Phẩm Mạnh Nhất (Thượng) 08-09-2014 65
559. Chương 559 : Linh Bảo Công Kích Thượng Phẩm Mạnh Nhất (Hạ) 08-09-2014 61
560. Chương 560 : Âm Dương Quyết (Thượng) 08-09-2014 46
561. Chương 561 : Âm Dương Quyết (Hạ) 08-09-2014 42
562. Chương 562 : Kho Báu (Thượng) 08-09-2014 61
563. Chương 563 : Kho Báu (Hạ) 08-09-2014 62
564. Chương 564 : Nghịch Chuyển Càn Khôn (Thượng) 08-09-2014 66
565. Chương 565 : Nghịch Chuyển Càn Khôn (Hạ) 08-09-2014 67
566. Chương 566 : Thất Bại (Thượng) 08-09-2014 65
567. Chương 567 : Thất Bại (Hạ) 08-09-2014 67
568. Chương 568 : Toàn Thân Trở Ra (Thượng) 08-09-2014 66
569. Chương 569 : Toàn Thân Trở Ra (Hạ) 08-09-2014 66
570. Chương 570 : Cốt Lão Yêu (Thượng) 08-09-2014 68
571. Chương 571 : Cốt Lão Yêu (Hạ) 08-09-2014 67
572. Chương 572 : Giao Dịch (Thượng) 08-09-2014 64
573. Chương 573 : Giao Dịch (Hạ) 08-09-2014 62
574. Chương 574 : Tứ Đại Yêu Tôn 08-09-2014 68
575. Chương 575 : Giành Mạng Sống Với Thời Gian 08-09-2014 68
576. Chương 576 : Ma Xà Phủ 08-09-2014 65
577. Chương 577 : Huyết Tẩy (Nhất) 08-09-2014 66
578. Chương 578 : Huyết Tẩy (Nhị) 08-09-2014 64
579. Chương 579 : Huyết Tẩy (Tam) 08-09-2014 62
580. Chương 580 : Huyết Tẩy (Tứ) 08-09-2014 68
581. Chương 581 : Huyết Tẩy (Ngũ) 08-09-2014 67
582. Chương 582 : Huyết Tẩy (Lục) 08-09-2014 66
583. Chương 583 : Huyết Tẩy (Thất) 08-09-2014 62
584. Chương 584 : Con Bài Mạnh Nhất Của Tử Hoàng 08-09-2014 64
585. Chương 585 : Chiến Đấu Của Cấp Chuẩn Phủ Chủ (Thượng) 08-09-2014 67
586. Chương 586 : Chiến Đấu Của Cấp Chuẩn Phủ Chủ (Hạ) 08-09-2014 67
587. Chương 587 : Nghênh Chiến Phủ Chủ 08-09-2014 69
588. Chương 588 : Phủ Chủ Ngã Xuống (Thượng) 08-09-2014 65
589. Chương 589 : Phủ Chủ Ngã Xuống (Trung) 08-09-2014 66
590. Chương 590 : Phủ Chủ Ngã Xuống (Hạ) 08-09-2014 66
591. Chương 591 : Uyên Hồng Bệ Hạ (Thượng) 08-09-2014 69
592. Chương 592 : Uyên Hồng Bệ Hạ (Hạ) 08-09-2014 70
593. Chương 593 : Hư Không Vỡ Nát 08-09-2014 69
594. Chương 594 : Đánh Cuộc Kinh Thiên Ba Mươi Sáu Giới 08-09-2014 69
595. Chương 595 : Bồng Lai Đảo 08-09-2014 63
596. Chương 596 : Băng Liên Bà Bà 08-09-2014 67
597. Chương 597 : Vẫn Đống Bạch Tinh 08-09-2014 62
598. Chương 598 : Uy Lực Linh Hồn Hợp Thể (Thượng) 08-09-2014 68
599. Chương 599 : Uy Lực Linh Hồn Hợp Thể (Hạ) 08-09-2014 65
600. Chương 600 : Đóng Cửa Đánh Chó 08-09-2014 69
601. Chương 601 : Ký Hồn Thuật Phủ Chủ 08-09-2014 65
602. Chương 602 : Công Pháp Tầng Bốn 08-09-2014 68
603. Chương 603 : Tiên Tử Trong Mây 08-09-2014 66
604. Chương 604 : Dương Danh Thanh Hạ 08-09-2014 70
605. Chương 605 : Dấu Hiệu Thiên Kiếp 08-09-2014 64
606. Chương 606 : Bí Mật Bất Tử 08-09-2014 70
607. Chương 607 : Gặp Lại 08-09-2014 48
608. Chương 608 : Ý Chí Của Vũ Vô Cực, Giết Tới Thượng Giới. 08-09-2014 64
609. Chương 609 : Quan Hệ Vợ Chồng. 08-09-2014 67
610. Chương 610 : Vật Của Tiên Nhân. 08-09-2014 70
611. Chương 611 : Huyết Sát Chủ Động Phủ. 08-09-2014 68
612. Chương 612 : Ý Chí Của Cường Giả. 08-09-2014 66
613. Chương 613 : Huyền Long Đại Vương. 08-09-2014 66
614. Chương 614 : Lựa Chọn. 08-09-2014 68
615. Chương 615 : Thiên Tinh Đình 08-09-2014 70
616. Chương 616 : Nhân Vật Cấm Kỵ? 08-09-2014 73
617. Chương 617 : Kế Hoạch Tranh Đoạt Phủ Chủ 08-09-2014 69
618. Chương 618 : Cố Nhân 08-09-2014 55
619. Chương 619 : Thiên Ma Uyên 08-09-2014 64
620. Chương 620 : Tam Đại Ma Quân 08-09-2014 69
621. Chương 621 : Tinh Không Lĩnh Vực 08-09-2014 66
622. Chương 622 : Sư Tôn Ra Tay 08-09-2014 71
623. Chương 623 : Chuẩn Bị Trước Tầng Bốn (Thượng) 08-09-2014 67
624. Chương 624 : Trương Hằng Độ Kiếp 08-09-2014 69
625. Chương 625 : Thiên Kiếp Dị Loại! 08-09-2014 68
626. Chương 626 : Cái Chết Của Trương Hằng! 08-09-2014 68
627. Chương 627 : Trăm Năm Tang Thương 08-09-2014 65
628. Chương 628 : Tầng Bốn. Tái Tạo Thân Thể (Thượng) 08-09-2014 68
629. Chương 629 : Tầng Bốn. Tái Tạo Thân Thể (Hạ) 08-09-2014 55
630. Chương 630 : Trương Hằng Sống Lại 08-09-2014 67
631. Chương 631 : Bất Tử Kim Thân 08-09-2014 74
632. Chương 632 : Tiên Quân Thần Bí (Thượng) 08-09-2014 74
633. Chương 633 : Tiên Quân Thần Bí (Hạ) 08-09-2014 70
634. Chương 634 : Thực Lực Của Trương Hằng 08-09-2014 51
635. Chương 635 : Nơi Hoang Dã 08-09-2014 76
636. Chương 636 : Kim Bằng Yêu Thánh Hoàng. 08-09-2014 74
637. Chương 637 : Thôi Diễn Vận Mệnh Của Đại Lục. 08-09-2014 70
638. Chương 638 : Bí Ẩn Của Giới Này. 08-09-2014 71
639. Chương 639 : Đồ Hình Lập Thể Của Ba Mươi Sáu Giới. 08-09-2014 69
640. Chương 640 : Đệ Tam Thức, Đoạn Không Quyết! 08-09-2014 67
641. Chương 641 : Uy Lực Của Bất Diệt Kim Thân. 08-09-2014 68
642. Chương 642 : Tâm Ma Và Thần Linh 08-09-2014 66
643. Chương 643 : Tiên Bảo Tranh Đấu 08-09-2014 66
644. Chương 644 : Quay Về Tam Tinh Vực 08-09-2014 68
645. Chương 645 : Con Gái Cố Nhân 08-09-2014 68
646. Chương 646 : Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Thượng) 08-09-2014 67
647. Chương 647 : Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Hạ) 08-09-2014 70
648. Chương 648 : Thái Thượng Tông Chủ (Thượng) 08-09-2014 74
649. Chương 649 : Thái Thượng Tông Chủ (Hạ) 08-09-2014 69
650. Chương 650 : Đập Ruồi 08-09-2014 72
651. Chương 651 : Tu Vi Chân Chính Của Thái Thượng Tông Chủ 08-09-2014 66
652. Chương 652 : Mộ Huyệt Hung Hiểm (Thượng) 08-09-2014 65
653. Chương 653 : Mộ Huyệt Hung Hiểm (Hạ) 08-09-2014 73
654. Chương 654 : Hiển Lộ Uy Lực Hủy Diệt 08-09-2014 69
655. Chương 655 : Cấp Bậc Boos 08-09-2014 56
656. Chương 656 : Đầu Chuyển Vị Trí 08-09-2014 70
657. Chương 657 : Kết Minh 08-09-2014 51
658. Chương 658 : Rạn Nứt Với Tam Tiên Đảo 08-09-2014 72
659. Chương 659 : Quyết Định Của Trương Hằng 08-09-2014 51
660. Chương 660 : Nơi Chật Hẹp 08-09-2014 67
661. Chương 661 : Biến Đổi Bất Ngờ 08-09-2014 65
662. Chương 662 : Ẩu Đả Tiên Bảo 08-09-2014 68
663. Chương 663 : Đêm Trước Động Thủ 08-09-2014 70
664. Chương 664 : Kim Bằng Tới Thăm. 08-09-2014 71
665. Chương 665 : Đại Sự Nhất Giới 08-09-2014 70
666. Chương 666 : Sự Kiện Phong Vân. 08-09-2014 69
667. Chương 667 : Phong Vân Thịnh Hội. 08-09-2014 50
668. Chương 668 : Phong Vân Thịnh Hội! 08-09-2014 53
669. Chương 669 : Hạo Thiên Kính. 08-09-2014 64
670. Chương 670 : Huyết Sát Lệnh Tề Tụ 08-09-2014 72
671. Chương 671 : Vân Mộng Tiên Tử 08-09-2014 64
672. Chương 672 : Kiếm Thánh Lánh Đời. 08-09-2014 54
673. Chương 673 : Chủ Động Phủ Mở Ra 08-09-2014 70
674. Chương 674 : Huyết Hà, Thuyền. 08-09-2014 69
675. Chương 675 : Tranh Đoạt Thuyền 08-09-2014 71
676. Chương 676 : Âm Dương Thần Thông 08-09-2014 71
677. Chương 677 : Tử Vong Tinh Thạch 08-09-2014 73
678. Chương 678 : Giết Chóc Tinh Hạch 08-09-2014 72
679. Chương 679 : Nguy Cơ Tiềm Ẩn 08-09-2014 70
680. Chương 680 : Cấp Bậc Chân Tiên? 08-09-2014 68
681. Chương 681 : Lực Lượng Chí Tôn 08-09-2014 68
682. Chương 682 : Biến Mất Không Thấy 08-09-2014 68
683. Chương 683 : Suy Đoán Dị Không Gian 08-09-2014 68
684. Chương 684 : Thu!!! 08-09-2014 67
685. Chương 685 : Thân Phận Npc Thần Bí! 08-09-2014 70
686. Chương 686 : Lên Bờ 08-09-2014 73
687. Chương 687 : Động Phủ Kỳ Quái 08-09-2014 70
688. Chương 688 : Âm Mưu Của Trương Hằng 08-09-2014 69
689. Chương 689 : So Sánh Tiền Công 08-09-2014 68
690. Chương 690 : Mật Điện U Ám 08-09-2014 71
691. Chương 691 : Binh Chia Hai Đường. 08-09-2014 70
692. Chương 692 : Kiếm Tu Thần Bí 08-09-2014 66
693. Chương 693 : Người Mạnh Nhất Tầng Ngoài 08-09-2014 66
694. Chương 694 : Chiến Thắng Kiếm Tiên 08-09-2014 65
695. Chương 695 : Thượng Giới Trân Bảo. 08-09-2014 68
696. Chương 696 : Đại Chiến Tranh Đoạt. 08-09-2014 67
697. Chương 697 : Mục Đích Của Triệu Tịch Nguyệt. 08-09-2014 73
698. Chương 698 : Con Át Chù Bài Của Huyền Long. 08-09-2014 69
699. Chương 699 : Chân Tiên Và Chân Ma. 08-09-2014 66
700. Chương 700 : Sự Uy Hiếp Của Huyền Long. 08-09-2014 70
701. Chương 701 : Trương Hằng Nghịch Chuyển. 08-09-2014 73
702. Chương 702 : Tam Hàn Băng Phách. 08-09-2014 69
703. Chương 703 : Hỏa Kỳ Lân 08-09-2014 70
704. Chương 704 : Bảo Tháp Vô Địch 08-09-2014 66
705. Chương 705 : Thực Lực Lại Tăng Lên 08-09-2014 71
706. Chương 706 : Cổ Lão Yêu Mê Hoặc 08-09-2014 67
707. Chương 707 : Triệu Hoán Kỳ Lân 08-09-2014 69
708. Chương 708 : Tàn Sát Lẫn Nhau 08-09-2014 75
709. Chương 709 : Đại Điện Ma Giới 08-09-2014 52
710. Chương 710 : Bất Tử Tà Đế Sống Lại 08-09-2014 56
711. Chương 711 : Thái Thượng Yêu Long Hoàng Buông Xuống 08-09-2014 67
712. Chương 712 : Trương Hằng Chất Vấn 08-09-2014 78
713. Chương 713 : Thiết Tắc Chí Cao 08-09-2014 69
714. Chương 714 : Dung Hợp, Kình Thiên Ma Thần 08-09-2014 70
715. Chương 715 : Thế Không Thể Cản 08-09-2014 73
716. Chương 716 : Cắn Nuốt 08-09-2014 74
717. Chương 717 : Tầng Bốn Đại Viên Mãn 08-09-2014 74
718. Chương 718 : Lựa Chọn Phi Thăng 08-09-2014 74
719. Chương 719 : Dung Hợp Tàn Phiến 08-09-2014 77
720. Chương 720 : Tận Lực Phi Thăng 08-09-2014 75
721. Chương 721 : Rời Khỏi Động Phủ (Thượng) 08-09-2014 73
722. Chương 722 : Triệu Phụ 08-09-2014 76
723. Chương 723 : Chỉ Dẫn. 08-09-2014 80
724. Chương 724 : Gặp Lại. 08-09-2014 57
725. Chương 725 : Tuyên Bố Toàn Giới. 08-09-2014 82
726. Chương 726 : Bát Phương Đều Tới. 08-09-2014 75
727. Chương 727 : Ý Niệm Phân Thân. 08-09-2014 89
728. Chương 728 : Thiên Hạ Vô Địch. 08-09-2014 75
729. Chương 729 : Ý Chí Của Trương Hằng (Thượng) 08-09-2014 70
730. Chương 730 : Khuếch Trương Không Gian. 08-09-2014 71
731. Chương 731 : Trương Hằng Phi Thăng 08-09-2014 74
732. Chương 732 : Cô Đế Tinh 08-09-2014 79
733. Chương 733 : Thôn Làng Tiên Giới 08-09-2014 78
734. Chương 734 : Nguy Cơ Của Đái Hà Thôn 08-09-2014 76
735. Chương 735 : Cường Đạo Tiên Giới 08-09-2014 70
736. Chương 736 : Độc Cô Tiên Đế 08-09-2014 76
737. Chương 737 : Cơ Hội 08-09-2014 75
738. Chương 738 : Công Pháp Tầng Năm 08-09-2014 71
739. Chương 739 : Quyết Định Của Đái Dung 08-09-2014 72
740. Chương 740 : Trương Hằng Xuất Quan 08-09-2014 74
741. Chương 741 : Đi Vô Song Thành 08-09-2014 73
742. Chương 742 : Lãnh Nguyệt Môn 08-09-2014 73
743. Chương 743 : Thần Thú Thanh Loan 08-09-2014 72
744. Chương 744 : Ngang Tàng, Tiên Quân Trung Vị 08-09-2014 77
745. Chương 745 : Trương Hằng Mưu Đồ 08-09-2014 71
746. Chương 746 : Ma Thần Buông Xuông 08-09-2014 69
747. Chương 747 : Lần Vào Tiên Môn 08-09-2014 72
748. Chương 748 : Cự Phong Màu Bạc 08-09-2014 74
749. Chương 749 : Người Lãnh Đạo Trực Tiếp Của Trương Hằng. 08-09-2014 77
750. Chương 750 : Làm Nhục 08-09-2014 72
751. Chương 751 : Y Bát Của Độc Cô Tiên Đế. 08-09-2014 67
752. Chương 752 : Bảo Điển Tối Cao. 08-09-2014 70
753. Chương 753 : Trương Hằng Áp Chế 08-09-2014 69
754. Chương 754 : Giáo Huấn 08-09-2014 72
755. Chương 755 : Tiên Quân Cao Cấp 08-09-2014 69
756. Chương 756 : Bắc Kiếm Hàn 08-09-2014 75
757. Chương 757 : Phân Thân Thứ Tư 08-09-2014 74
758. Chương 758 : Ác Long Uyên 08-09-2014 68
759. Chương 759 : Hắc Phong Quỷ Dị 08-09-2014 69
760. Chương 760 : Nguy Ở Sớm Tối 08-09-2014 73
761. Chương 761 : Hăc Phong Lão Tổ 08-09-2014 73
762. Chương 762 : Phục Yêu Tháp Hiển Uy 08-09-2014 72
763. Chương 763 : Cướp Sạch Vô Song Thành. 08-09-2014 71
764. Chương 764 : Lãnh Nguyệt Tông Chủ 08-09-2014 75
765. Chương 765 : Giao Phong 08-09-2014 77
766. Chương 766 : Giao Chiến Kinh Hồn. 08-09-2014 76
767. Chương 767 : Linh Xà Tông Chủ 08-09-2014 72
768. Chương 768 : Thực Lực Của Yêu Quân Thứ Bảy 08-09-2014 73
769. Chương 769 : Cảnh Giới 08-09-2014 77
770. Chương 770 : Liên Thủ 08-09-2014 85
771. Chương 771 : Ẩn Núp Thành Công 08-09-2014 95
772. Chương 772 : Phệ Thiên Ma Thần (Thượng) 08-09-2014 96
773. Chương 773 : Phệ Thiên Ma Thần (Hạ - Đại Kết Cục) 07-09-2014 117
774. Chương 774 : Đại Kết Cục! Luận Thiên Tiên Hồng Lộ - Tiên Luyện Chi Lộ. 06-09-2014 268
Bình luận truyện

Tiên Luyện Chi Lộ

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung