Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Mới nhất - Chương 474

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tóm tắt nội dung truyện Tiên Ngạo:

Vào thời kỳ cận đại, Tu Tiên giới gặp nạn La Hầu. Đó là vào một vạn ba ngàn năm trước, có một vị cường giả nghịch thiên tên là Kiếm Lão Nhân thực lực siêu quần, đánh chết dư nghiệt quần tà thời thượng cổ. khiêu chiến Tiên Nhân và Tu La từ Tiên giới giáng lâm. có thể nói thiên hạ vô địch. Cuối cùng phi thăng Tiên giới, lưu lại sáu đại kiếm phái, sáu đại kiếm phái này hiện tại xưng bá sáu vực trong thiên hạ. đều là cường giả trong một trăm lẻ tám đại phái.

Trong đó Đại đệ tử tập được Kiếm Khí thuật cương mãnh vô cùng, thành lập Liệt Thiên kiếm phái thuộc về chính phái, là một trong bảy đại môn phái chính đạo liên mình, lưu lại kiếm khí " tu kiếm chí cực, Liệt Thiên thành tiên " vạn năm truyền thừa, lấy cương mãnh cứng rắn mà xưng bá thiên hạ.

Nhị đệ tử tập được Kiếm Linh thuật biến hóa từ Ngũ Hành mười hai hệ nguyên lực, lưu lại Hồn Nguyên kiếm phái thuộc về chính phái, chính là một trong những môn phái cầm quyển Thiên Đạo. Ngự sử Kiếm Linh, hấp thu lực nguyên tố. Dung nhập Ngũ Hành âm Dương mười hai nguyên lực vào kiếm. Một kiếm chém ra, phạm vi trăm dặm nguyên tố tụ tập. hoặc là hàn băng, hoặc là lửa. hoặc là tử điện. Cảnh giới cao nhất được xưng "Nhất kiếm sơn hà động, thiên địa chuyển thất biến", lấy pháp lực vô cùng mà nổi tiếng thiên hạ.

Tam đệ tử tập được Thiên Nhân Hợp Nhất Ngự Kiếm thuật, lập nên Vạn Kiếm Ma tông, thuộc về Ma tông, một trong những môn phái cầm quyển liên mình Ma Đạo. hóa thiên địa vạn vật thành kiếm của mình. Rừng núi sông ngòi, lá cây khô cây cỏ. mưa gió lôi điện, tất cả làm kiếm cho ta. Cảnh giới tối cao được xưng "Thiên nhân hợp nhất, vạn vật là kiếm." Lấy quỷ dị vô cùng mà tung hoành thiên hạ.

Bội kiếm trong tay Kiếm Lão Nhân biến hóa thành yêu. tập được Luyện Kiếm thuật do Kiếm Lão Nhân sáng chế, truyền xuống Ma Kiếm Yêu tông, thuộc loại Ma tông, một trong những môn phái cầm quyển liên mình Yêu Ma Quỷ Quái. Đặc điểm là lấy bảo kiếm luyện hóa vào trong thân thể của mình, lấy kiếm hóa thân, từ người biến thành kiếm yêu. lại từ kiếm yêu hóa trở lại thân người, được xưng "Người tức là kiếm, kiếm cũng là người", lấy yêu ma dung hợp mà phá diệt thiên hạ.

Sủng vật Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu của Kiếm Lão Nhân, vốn là sủng vật của Hiên Viên Hoàng đế từ thời kỳ thượng cổ. sau này trong nạn La Hầu, nó phá mộ trong lăng Hoàng đế mà ra. khiến cho thiên hạ đại loạn. Kiếm Lão Nhân chính là một trong những Mình chủ của Tu Tiên liên mình, tiêu diệt vô số yêu tà. thu Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu trông coi cổ mộ làm sủng vật của mình.

Con yêu cưu này hóa thân đã lớn. tập được Cưu Kiếm thuật do Kiếm Lão Nhân sáng chế, lưu lại Hiên Viên kiếm phái, nguyên là tà đạo. Bảy ngàn năm trước. Trang Hưng tổ sư đại nho Vương Âm Dương nhập phái, dần dần biến thành chính phái, cũng là một trong liên mình chính phái. Người trong phái này thích lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều, lấy chiến đấu làm quang vinh. Bọn họ có thể tạo thành Kiếm Cưu trận, hoặc là lấy kiếm hóa cưu. được xưng "Đấu hồn cưu. kiếm phong tử", lấy hung mãnh hiếu chiến mà xưng hùng thiên hạ.

Mà Tâm Kiếm Thiền tông lại là Tâm Ma Tàn Ảnh mà Kiếm Lão Nhân lúc phi thăng tiêu diệt tâm ma vượt qua thiên kiếp lưu lại. Sau lại bị trưởng lão Tâm Ma tông phát hiện, tập được Tâm Kiếm thuật, ruồng bỏ Ma môn, sáng chế ra Tâm Kiếm Thiền tông, bị năm phái khác coi là nỗi nhục lớn nhất. Tuy rằng năm đại kiếm phái kia chia ra chính tà. chiến đấu tranh chấp với nhau không ngừng, nhưng chỉ cần đệ tử Tâm Kiếm Thiền tông vừa xuất hiện trên thế gian, lập tức năm phái hợp nhất, chính tà liên thủ toàn bộ tập trung tiêu diệt đệ tử Tâm Kiếm Thiền tông, không chết không thôi.

Tâm Kiếm Thiền tông từ xưa đến nay đều lưu truyền theo hình thức một thầy một trò. bình thường không thấy tung tích của họ. nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện, ắt phái là nhân vật nổi tiếng cao cường, vang danh thiên hạ. Bởi vì trong tay bọn họ có Tâm Ma Tàn ảnh của Kiếm Lão Nhân.

Vật ấy ghi lại kiếm thuật một đời của Kiếm Lão Nhân, chỉ cần được một môn kiếm thuật trong đó là có thể khai tông lập phái, hưng thịnh vạn năm. được cho là một trong mười đại thần công tiên quyết mật điển của Tu Tiên giới. Mỗi lần Tâm Kiếm Thiền tông xuất hiện đều dẫn phát một trường gió tanh mưa máu, ngoại trừ năm đại kiếm phái, còn có vô số cường giả cũng chen chúc tới. cướp đoạt Tâm Ma Tàn Ảnh.

Sau khi Kiếm Lão Nhân phi thăng. Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu tự do tự tại, sống ở Miêu Sương địa vực. lấy con người làm thức ăn. mỗi ngày phái ăn mười người. Tuy nhiên nể tình Kiếm Lão Nhân, trong số mười người, nó sẽ tùy cơ lưu lại một người, chừa lại làm thức ăn ngày mai. Nhưng đặc biệt có một người, trong suốt một năm mỗi lần dựa theo phương pháp lựa chọn của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu vẫn không chết. Đoạt Hồn Hũ cốt Cưu hết sức hiếu kỳ, phát hiện ra người này một thân thiên phú thông mình, đã nhìn thấu phương pháp chọn lựa của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu. vì thế thu người này làm đệ tử, truyền thụ Cưu Kiếm thuật.

Sau Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu phi thăng, người này tự xưng Cưu Thần Tử. sáng tạo Huyền Nguyên phái, chính là tổ sư đời thứ hai của Hiên Viên kiếm phái, thuộc về tà phái Ma tông. Sau khi truyền thừa vài ngàn năm. môn phái dần dần suy sụp. Trang Hưng tổ sư đại nho Vương Âm Dương nhân duyên xảo hợp nhập phái, trở thành nhất đại tông sư, dần dần thay đổi pháp quyết của môn phái ngày càng trung hưng, mượn tiếng khai phái tổ sư Đoạt Hồn Hủ Cốt Cưu là sủng vật của Hiên Viên Hoàng đế sủng vật mà đổi tên lập phái. Sau đại chiến ngàn năm. tiêu diệt vô số. lấy Hiên Viên làm tên môn phái. Cuối cùng thiên hạ chỉ có một Hiên Viên kiếm phái.Dưới ảnh hướng của Vương Âm Dương, sau này dần dần Hiên Viên kiếm phái được người xem như môn phái chính đạo. trở thành nòng cốt của liên mình chính phái, từ đó hưng thịnh mãi tới bây giờ.

Hiên Viên kiếm phái lấy Lục Kiếm. Tứ Khí. Tam Quyết. Nhị Thuật nổi tiếng thiên hạ. Bí mật lớn nhất kỳ thật là vô thượng thần khí Hiên Viên kiếm do Hiên Viên Hoàng đế lưu lại giấu trong sơn môn. Đây là sát chiêu cuối cùng, chỉ có vào lúc môn phái nguy cấp mới có thể sử dụng...

Thiếu niên Dư Tắc Thành nhờ vào nỗ lực và may mắn. chen chân vào được thế giới tu tiên, từ đó mở ra câu chuyện mà các bạn sắp sửa xem.

Phân chia đẳng cấp trong truyện:

Phàm nhân tu tiên phái trải qua năm thời kỳ. mười lăm cảnh giới. Năm thời kỳ này chính là: Luyện Khí kỳ. Trúc Cơ kỳ. Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ. Hoàn Hư kỳ.

- Mỗi một kỳ lại chia làm ba cảnh giới:

Luyện Khí kỳ chia làm Dẫn Khí. Thai Tức. Tiên Thiên.

Trúc Cơ kỳ chia làm Tố Thể, Dung Hợp. Linh Tịch.

Kim Đan kỳ chia làm Kết Đan. Tâm Động. Long Hổ.

Nguyên anh kỳ chia làm Thành Anh. Xuất Khiếu. Phân Thần.

Hoàn Hư kỳ chia làm Nhập Hư. Độ Kiếp. Đại Thừa.

- Mười lăm Cảnh giới tu tiên này. mỗi cảnh giới lại chia làm ba tầng: sơ cấp. trung cấp. cao cấp. lại thêm trạng thái đỉnh phong cuối mỗi thời kỳ trước khi đột phá. Cho nên mỗi thời kỳ chia làm mười tầng.

 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Thanh Niên Tắc Thành 07-09-2014 240
2. Chương 2 : Không Có Ta Là Không Được! 08-09-2014 179
3. Chương 3 : Bí Tịch Tu Tiên 08-09-2014 168
4. Chương 4 : Cơ Duyên Chợt Đến 08-09-2014 174
5. Chương 5 : Đường Lối Tu Tiên 08-09-2014 170
6. Chương 6 : Thần Uy Của Huyết Cương 08-09-2014 167
7. Chương 7 : Giết Người Cướp Sách 08-09-2014 175
8. Chương 8 : Được Thăng Chấp Sự 08-09-2014 150
9. Chương 9 : Thu Nhận Thuộc Hạ Cũ 08-09-2014 157
10. Chương 10 : Thiết Trảo Cô Lang 08-09-2014 155
11. Chương 11 : Tiên Tần Cổ Đạo 08-09-2014 143
12. Chương 12 : Pháp Thuật Tiên Gia 27-08-2014 159
13. Chương 13 : Thiên Nhã Lâu Giữa Hồ Sen 08-09-2014 165
14. Chương 14 : Lòng Dạ Khó Lường 08-09-2014 144
15. Chương 15 : Thanh Trừ Kẻ Dị Tâm 08-09-2014 153
16. Chương 16 : Đoạt Lấy Địa Bàn 08-09-2014 163
17. Chương 17 : Chiêu Binh Mãi Mã 08-09-2014 147
18. Chương 18 : Mượn Thang Lên Lầu 08-09-2014 149
19. Chương 19 : Tiền Thu Trên Địa Bàn 08-09-2014 155
20. Chương 20 : Mồng Một Tháng Mười 08-09-2014 152
21. Chương 21 : Nam Nhi Trưởng Thành 08-09-2014 148
22. Chương 22 : Sóng Gió Nổi Lên 08-09-2014 146
23. Chương 23 : Tổng Môn Thủ Noãn Bang 08-09-2014 146
24. Chương 24 : Không Ai Địch Nổi 08-09-2014 149
25. Chương 25 : Đặt Chân Vào Cửa 08-09-2014 144
26. Chương 26 : Bản Tâm Của Đạo 08-09-2014 157
27. Chương 27 : Ích Lợi Tu Tiên 08-09-2014 151
28. Chương 28 : Trượng Nghĩa Ra Tay 08-09-2014 130
29. Chương 29 : Suy Bụng Ta Ra Bụng Người 08-09-2014 161
30. Chương 30 : Ba Đao Sáu Lỗ 08-09-2014 154
31. Chương 31 : Cắt Đứt Quan Hệ 08-09-2014 154
32. Chương 32 : Ngươi Mưu Ta Tính 08-09-2014 151
33. Chương 33 : Nữ Tử Thi Vận 08-09-2014 137
34. Chương 34 : Cương Ngọc Huyết Ma 08-09-2014 143
35. Chương 35 : Chín Loại Tiên Cốt 08-09-2014 147
36. Chương 36 : Oan Gia Ngõ Hẹp 08-09-2014 150
37. Chương 37 : Đạp Phá Hạ Lan 08-09-2014 150
38. Chương 38 : Tự Mình Làm Chủ 08-09-2014 160
39. Chương 39 : Linh Thạch - Tiền Tệ 08-09-2014 151
40. Chương 40 : Kiếm Đạo Dứt Khoát 08-09-2014 141
41. Chương 41 : Tiền Bối Cao Nhân 08-09-2014 144
42. Chương 42 : Tu Luyện Tiên Thuật 08-09-2014 146
43. Chương 43 : Tiêu Diêu Tự Tại 08-09-2014 157
44. Chương 44 : Tiên Lục Bảo Điển 08-09-2014 145
45. Chương 45 : Một Con Trong Tay 08-09-2014 152
46. Chương 46 : Mộng Mơ 08-09-2014 158
47. Chương 47 : Dùng Trí Đấu Hỏa Vân 08-09-2014 159
48. Chương 48 : Tu Luyện Tiểu Thành 08-09-2014 141
49. Chương 49 : Xin Chào Đạo Hữu! 08-09-2014 145
50. Chương 50 : Ất Mộc Đại Trận 08-09-2014 149
51. Chương 51 : Cản Ta Là Chém 08-09-2014 147
52. Chương 52 : Đại Hội Thăng Tiên 08-09-2014 143
53. Chương 53 : Cảnh Giới Uy Áp 08-09-2014 171
54. Chương 54 : Kiểm Kê Thu Hoạch 08-09-2014 138
55. Chương 55 : Thần Thức Sinh Niệm 08-09-2014 161
56. Chương 56 : Hóa Thân Vô Số 08-09-2014 154
57. Chương 57 : Khổ Hình Vạc Dầu 08-09-2014 139
58. Chương 58 : Trận Chiến Mở Màn Với Thái Dược Bang 08-09-2014 143
59. Chương 59 : Ngự Thú Kỵ Binh 08-09-2014 137
60. Chương 60 : Chân Tướng Mãnh Hổ 08-09-2014 145
61. Chương 61 : Tiên Tần Linh Dẫn 08-09-2014 134
62. Chương 62 : Vui Thăng Đà Chủ 08-09-2014 149
63. Chương 63 : Vạn Dặm Phi Độ 08-09-2014 148
64. Chương 64 : Đạo Tràng Tự Tại 08-09-2014 150
65. Chương 65 : Luyện Chế Pháp Khí 08-09-2014 139
66. Chương 66 : Mua Sắt Ở Thành Thiết Thạch 08-09-2014 135
67. Chương 67 : Trấn Hồn Kim Chuyên 08-09-2014 137
68. Chương 68 : Đô Thiên Hồn Giới 08-09-2014 136
69. Chương 69 : Bích Thúy Chi Sâm 08-09-2014 141
70. Chương 70 : Chư Kiền Hồn Si Thú 08-09-2014 144
71. Chương 71 : Bí Mật Của Lò Luyện 08-09-2014 138
72. Chương 72 : Sự Ảo Diệu Của Phi Kiếm 08-09-2014 147
73. Chương 73 : Vi Đạo Độc Hành 08-09-2014 143
74. Chương 74 : Uống Rượu Hoan Ca 08-09-2014 130
75. Chương 75 : Bốn Chữ Chân Ngôn 08-09-2014 143
76. Chương 76 : Mừng Được Phi Kiếm 08-09-2014 132
77. Chương 77 : Thủy Vân Thiên Giám 08-09-2014 137
78. Chương 78 : Tái Kiến Phàm Trần 08-09-2014 145
79. Chương 79 : Thiên Địa Đại Kiếp Nạn 08-09-2014 159
80. Chương 80 : Phong Tình Nơi Man Trại 08-09-2014 144
81. Chương 81 : Ẩn Tình Man Trại 08-09-2014 162
82. Chương 82 : Bái Nguyệt Hấp Âm 08-09-2014 127
83. Chương 83 : Nguy Hiểm Trên Đường 08-09-2014 145
84. Chương 84 : Tử Lĩnh Tam Hùng 08-09-2014 146
85. Chương 85 : Lục Tặc Truy Hồn 08-09-2014 151
86. Chương 86 : Sơ Chiến Tam Hùng 08-09-2014 144
87. Chương 87 : Chém Giết Song Hùng 08-09-2014 157
88. Chương 88 : Tam Kiếm Huyết Độn 08-09-2014 139
89. Chương 89 : Thai Tức Đại Thành 08-09-2014 161
90. Chương 90 : Quyết Một Trận Tử Chiến 08-09-2014 134
91. Chương 91 : Đạt Được Toàn Thắng 08-09-2014 133
92. Chương 92 : Kiểm Kê Thu Hoạch 08-09-2014 135
93. Chương 93 : Lục Tý Bạo Viên 08-09-2014 134
94. Chương 94 : Đánh Chết Bọn Cướp 08-09-2014 138
95. Chương 95 : Nhổ Cỏ Tận Gốc 08-09-2014 116
96. Chương 96 : Ý Niệm Thông Tỏ 08-09-2014 143
97. Chương 97 : Cuộc Sống Thần Tiên 08-09-2014 146
98. Chương 98 : Lộ Thăng Tiên 08-09-2014 101
99. Chương 99 : Phi Kiếm Thăng Bậc 08-09-2014 149
100. Chương 100 : Kiếp Này Không Phụ 08-09-2014 145
101. Chương 101 : Bổ Thiên Thần Các 08-09-2014 133
102. Chương 102 : Tứ Phương Tụ Bảo Trai 08-09-2014 135
103. Chương 103 : Tử Cẩu Phiên Giang 08-09-2014 138
104. Chương 104 : Ngũ Hành Long Kiếm 08-09-2014 134
105. Chương 105 : Thần Ma Đột Kích 08-09-2014 142
106. Chương 106 : Tu Tiên Du Thương 08-09-2014 127
107. Chương 107 : Ngũ Hành Nghịch Sinh 08-09-2014 136
108. Chương 108 : Đinh Thần Âm Lôi 08-09-2014 147
109. Chương 109 : Thân Kiếm Hợp Nhất 08-09-2014 131
110. Chương 110 : Hồn Nhận Trảm Địch 08-09-2014 138
111. Chương 111 : Chém Giết Khói Độc 08-09-2014 140
112. Chương 112 : Tử Khí Đông Lai 08-09-2014 123
113. Chương 113 : Chí Cương Chí Dương 08-09-2014 127
114. Chương 114 : Chân Tướng Linh Căn 08-09-2014 150
115. Chương 115 : Quy Tắc Môn Đạo.(Thượng) 08-09-2014 149
116. Chương 116 : Ba Vạn Công Trạng 08-09-2014 141
117. Chương 117 : Sát Na Quang Hoa 08-09-2014 132
118. Chương 118 : Thong Thả Hoành Hành 08-09-2014 140
119. Chương 119 : Phá Nát Động Phủ 08-09-2014 145
120. Chương 120 : Trận Chiến Nguyên Anh 08-09-2014 138
121. Chương 121 : Tiên Thiên Linh Bảo 08-09-2014 133
122. Chương 122 : Thế Giới Bàn Cổ 08-09-2014 138
123. Chương 123 : Vụ Ngoại Giang Sơn 08-09-2014 131
124. Chương 124 : Ao Nước Thời Gian 08-09-2014 132
125. Chương 125 : Trở Về Sáu Phái 08-09-2014 143
126. Chương 126 : Tam Đại Chân Quân 08-09-2014 127
127. Chương 127 : Bốn Mắt Nhìn Nhau 08-09-2014 132
128. Chương 128 : Đất Rộng Trời Cao 08-09-2014 132
129. Chương 129 : Tái Kiến Thi Vận 08-09-2014 140
130. Chương 130 : Linh Dẫn Giữa Trời 08-09-2014 134
131. Chương 131 : Uy Của Kim Đan 08-09-2014 140
132. Chương 132 : Hương Mai Vãn Xướng 08-09-2014 127
133. Chương 133 : Đạp Tuyết - Vô Lượng 08-09-2014 138
134. Chương 134 : Họa Trời 08-09-2014 151
135. Chương 135 : Thương Hải Tang Điền 08-09-2014 133
136. Chương 136 : Nhà Lao Thái Huyền 08-09-2014 135
137. Chương 137 : Lời Thề Thân Hữu 08-09-2014 126
138. Chương 138 : Hiên Viên Kiếm Phái 08-09-2014 120
139. Chương 139 : Hiên Viên Tam Vấn 08-09-2014 137
140. Chương 140 : Tiên Đạo Tự Do 08-09-2014 137
141. Chương 141 : Kiếm Trảm Kim Đan 08-09-2014 128
142. Chương 142 : Tiên Lam Ngọc Tủy 08-09-2014 141
143. Chương 143 : Hồng Thủy Đầy Trời 08-09-2014 143
144. Chương 144 : Giết Chết Trập Quy 08-09-2014 138
145. Chương 145 : Hà Gian Bắc Mang 08-09-2014 146
146. Chương 146 : Tam Thiên Giai Lệ 08-09-2014 142
147. Chương 147 : Cổ Thần Ảo Cảnh 08-09-2014 126
148. Chương 148 : Ảo Cảnh Mê Tâm 08-09-2014 131
149. Chương 149 : Mãnh Vỡ Hỗn Độn 08-09-2014 136
150. Chương 150 : Tiên Thiên Chí Bảo 08-09-2014 125
151. Chương 151 : Pháp Trận Truyền Tống 08-09-2014 127
152. Chương 152 : Rắc Rối Vô Cùng 08-09-2014 135
153. Chương 153 : Hiên Viên Kiếm Phái 08-09-2014 130
154. Chương 154 : Giải Thích Ảo Cảnh 08-09-2014 129
155. Chương 155 : Trụ Sở Tiểu Lâu 08-09-2014 137
156. Chương 156 : Vung Kiếm Trảm Tình 08-09-2014 138
157. Chương 157 : Linh Tuyền Tiên Hồ 08-09-2014 137
158. Chương 158 : Tiên Nhân Lưu Pháp 08-09-2014 132
159. Chương 159 : Tiên Thiên Nhất Khi Đại Cầm Nã 08-09-2014 136
160. Chương 160 : Càn Khôn Thần Chưởng 08-09-2014 138
161. Chương 161 : Tự Thông Ý Nghĩa 08-09-2014 130
162. Chương 162 : Đại Hội Tuyển Chọn 08-09-2014 129
163. Chương 163 : Lục Cực Phòng Ngự 08-09-2014 129
164. Chương 164 : Nguồn Gốc Của Tổ Sư 08-09-2014 139
165. Chương 165 : Tiên Thiên Kiếm Chủng 08-09-2014 125
166. Chương 166 : Máu Chiếu Hiên Viên 08-09-2014 139
167. Chương 167 : Thần Lôi Như Mưa 08-09-2014 148
168. Chương 168 : Phá Diệt Vạn Tướng Tôn 08-09-2014 150
169. Chương 169 : Thanh Trừ Dư Nghiệt 08-09-2014 137
170. Chương 170 : Địa Uyên Long Noãn 08-09-2014 156
171. Chương 171 : Động Phủ Thanh Nhã 08-09-2014 139
172. Chương 172 : Con Rối Pháp Linh 08-09-2014 141
173. Chương 173 : Cương Nhu Hợp Nhất 08-09-2014 139
174. Chương 174 : Phá Diệt Cửu Thuật 08-09-2014 153
175. Chương 175 : Dốc Lòng Tu Luyện 08-09-2014 134
176. Chương 176 : Cảnh Giới Tiên Thiên 08-09-2014 126
177. Chương 177 : Hồn Si Viêm Giao 08-09-2014 158
178. Chương 178 : Thần Uy Của Tử Mặc Giao 08-09-2014 136
179. Chương 179 : Tâm Kiếm Thiền Tông 08-09-2014 154
180. Chương 180 : U Minh Giới 08-09-2014 140
181. Chương 181 : Đại Chiến Quần Quỷ 08-09-2014 141
182. Chương 182 : Dứt Khoát Trảm Tình 08-09-2014 128
183. Chương 183 : Nói Nhăng Nói Càn 08-09-2014 131
184. Chương 184 : Phản Hư Chân Nhất 08-09-2014 143
185. Chương 185 : Kiểm Kê Tài Sản 08-09-2014 124
186. Chương 186 : Cầu Tiên Tần Cổ Đạo 08-09-2014 133
187. Chương 187 : Chân Phật Ảo Cảnh 08-09-2014 134
188. Chương 188 : Hải Thị Thần Lâu 08-09-2014 132
189. Chương 189 : Bày Hàng Bán Rượu 08-09-2014 120
190. Chương 190 : Mua May Bán Đắt 08-09-2014 131
191. Chương 191 : Thử Trường Kiếm Của Ta! 08-09-2014 143
192. Chương 192 : Luyện Khí Kỳ Đỉnh Phong 08-09-2014 140
193. Chương 193 : Thiên Đạo Thần Quyết 08-09-2014 138
194. Chương 194 : Tà Môn Lục Phái 08-09-2014 124
195. Chương 195 : Địa Ngục Trần Gian 08-09-2014 141
196. Chương 196 : Đội Quân Cương Thi 08-09-2014 133
197. Chương 197 : Quả Cầu Thịt 08-09-2014 138
198. Chương 198 : Nhục Thân Pháp Thể 08-09-2014 128
199. Chương 199 : Nhân Trụ Đại Pháp 08-09-2014 134
200. Chương 200 : Phía Sau Có Người 08-09-2014 137
201. Chương 201 : Túi Da Đoạt Xá (Thượng) 08-09-2014 128
202. Chương 202 : Họa Bì Nữ Nô 08-09-2014 123
203. Chương 203 : Dũng Cảm Là Chết 08-09-2014 121
204. Chương 204 : Tam Chiến Đại Thắng 08-09-2014 135
205. Chương 205 : Nhổ Cỏ Tận Gốc 08-09-2014 121
206. Chương 206 : Xong Việc Giũ Áo 08-09-2014 139
207. Chương 207 : Họa Mê Muội 08-09-2014 146
208. Chương 208 : Trúc Cơ Đại Thành 08-09-2014 139
209. Chương 209 : Thế Giới Núi Lửa 08-09-2014 139
210. Chương 210 : Hiên Viên Áo Nghĩa. (Thượng) 08-09-2014 130
211. Chương 211 : Tam Tâm Nhị Ý Quyết 08-09-2014 128
212. Chương 212 : Nạp Hài Thôn Thiên 08-09-2014 124
213. Chương 213 : Nhân Tình Như Núi 08-09-2014 128
214. Chương 214 : Phi Kiếm Lục Giai 08-09-2014 140
215. Chương 215 : Bữa Tiệc 08-09-2014 147
216. Chương 216 : Hồng Hoang Chi Ấn 08-09-2014 131
217. Chương 217 : Chuyện Thời Viễn Cổ 08-09-2014 129
218. Chương 218 : Tam Muội Chân Hỏa 08-09-2014 134
219. Chương 219 : Kim Dực Phi Kiếm 08-09-2014 143
220. Chương 220 : Rèn Kiếm Của Mình 08-09-2014 138
221. Chương 221 : Bích Linh Ký Kiếm 08-09-2014 128
222. Chương 222 : Đại Hội Môn Phái 08-09-2014 119
223. Chương 223 : Kiếm Đạo Của Mình 08-09-2014 127
224. Chương 224 : Hiên Viên Phường Thị 08-09-2014 133
225. Chương 225 : Thập Nhị Kim Dực 08-09-2014 135
226. Chương 226 : Đại Hội Môn Phái 08-09-2014 142
227. Chương 227 : Sóng Kiếm Vô Cùng 08-09-2014 126
228. Chương 228 : Vĩnh Hằng Chi Lô 08-09-2014 150
229. Chương 229 : Kịch Hay Sắp Diễn 08-09-2014 125
230. Chương 230 : Lấy Một Đánh Năm 08-09-2014 134
231. Chương 231 : Đệ Nhất Tân Thủ 08-09-2014 138
232. Chương 232 : Tổ Sư Thụ Pháp 08-09-2014 134
233. Chương 233 : Phần Thưởng Đại Hội 08-09-2014 136
234. Chương 234 : Lão Nhân Quét Rác 08-09-2014 130
235. Chương 235 : Luyện Kiếm Đại Thành 08-09-2014 132
236. Chương 236 : Thủ Nghĩa - Dẫn Sinh 08-09-2014 132
237. Chương 237 : Vượt Qua Thanh Minh 08-09-2014 148
238. Chương 238 : Địa Từ Hỏa Nguyên Phái 08-09-2014 152
239. Chương 239 : Hư Vô Phiêu Miểu Tông 08-09-2014 134
240. Chương 240 : Cực Nguyên Vân Hà Tông 08-09-2014 135
241. Chương 241 : Tiên Cảnh Động Phủ 08-09-2014 137
242. Chương 242 : Nữ Tử Thính Vân 08-09-2014 130
243. Chương 243 : Thiên Khung Chiến Ngoa 08-09-2014 135
244. Chương 244 : Tu Sĩ Diệp Thiên 08-09-2014 139
245. Chương 245 : Thiên Địa Chí Bảo 08-09-2014 135
246. Chương 246 : An Bài Cố Thính Vân 08-09-2014 126
247. Chương 247 : Đại Lễ Phản Hư 08-09-2014 135
248. Chương 248 : Thần Lôi Đầy Trời 08-09-2014 129
249. Chương 249 : Thần Lôi Diệt Thế 08-09-2014 133
250. Chương 250 : Thừa Lúc Cháy Nhà Hôi Của 08-09-2014 138
251. Chương 251 : Con Rối Tâm Ma 08-09-2014 134
252. Chương 252 : Lời Thề Huynh Muội 08-09-2014 145
253. Chương 253 : Thập Đại Tiên Điển 08-09-2014 154
254. Chương 254 : Trận Chiến Phản Hư 08-09-2014 131
255. Chương 255 : Thiên Địa Pháp Tắc 08-09-2014 128
256. Chương 256 : Sóng Yên Gió Lặng 08-09-2014 129
257. Chương 257 : Lấy Được Chí Bảo 08-09-2014 141
258. Chương 258 : Trở Về Sư Môn 08-09-2014 127
259. Chương 259 : Kiểm Kê Tài Sản 08-09-2014 120
260. Chương 260 : Cực Nguyên Thần Quang 08-09-2014 125
261. Chương 261 : Hồng Hoang Hỏa Tinh 08-09-2014 140
262. Chương 262 : Vạn Năm Truyền Thừa 08-09-2014 137
263. Chương 263 : Diện Mạo Mới Của Thế Giới Bàn Cổ 08-09-2014 123
264. Chương 264 : Hương Xuyên Chân Nhân 08-09-2014 128
265. Chương 265 : Đấu Trường Bách Chiến 08-09-2014 130
266. Chương 266 : Uy Lực Của Không Ma Kinh 08-09-2014 147
267. Chương 267 : Tội Nhân Môn Phái 08-09-2014 139
268. Chương 268 : Yến Tiệc Kết Giao 08-09-2014 138
269. Chương 269 : Thần Lôi Nghịch Thiên 08-09-2014 126
270. Chương 270 : Tổ Sư Đường Hiện 08-09-2014 126
271. Chương 271 : Lưu Quang Thuấn Tức Kiếm 08-09-2014 144
272. Chương 272 : Trở Về Chốn Cũ 08-09-2014 148
273. Chương 273 : Mạc Sầu Chân Nhân 08-09-2014 148
274. Chương 274 : Trượng Nghĩa Ra Tay 08-09-2014 147
275. Chương 275 : Giết Sạch Cường Địch 08-09-2014 142
276. Chương 276 : Xích Diệu Tử Hà Đan 08-09-2014 128
277. Chương 277 : Thoáng Qua Như Mộng 08-09-2014 130
278. Chương 278 : Từ Mẫu Thâm Tình 08-09-2014 144
279. Chương 279 : Đại Chiến Nam Hải 08-09-2014 118
280. Chương 280 : Dạ Xoa Pháp Trận 08-09-2014 137
281. Chương 281 : Đại Diễn Tứ Cửu 08-09-2014 128
282. Chương 282 : Đánh Ra Nam Hải 08-09-2014 138
283. Chương 283 : Đánh Về Nam Hải 08-09-2014 134
284. Chương 284 : Cực Phẩm Thủy Sản 08-09-2014 124
285. Chương 285 : Vét Sạch Bảo Khố 08-09-2014 129
286. Chương 286 : Yêu Vương Không Sa 08-09-2014 131
287. Chương 287 : Thạch Chuy Bảo Khố 08-09-2014 127
288. Chương 288 : Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng 08-09-2014 138
289. Chương 289 : Dung Hợp Kiếm Pháp 08-09-2014 139
290. Chương 290 : Phi Ngư Tặng Kiếm 08-09-2014 128
291. Chương 291 : Gia Tăng Thủy Sản 08-09-2014 136
292. Chương 292 : Hoành Hành Nam Hải 08-09-2014 138
293. Chương 293 : Ô Giao Bích Hải Chu 08-09-2014 130
294. Chương 294 : Tạm Nghỉ Hoang Sơn 08-09-2014 142
295. Chương 295 : Uy Lực Của Thần Lôi 08-09-2014 139
296. Chương 296 : Bảo Tàng Hà Gian Phái 08-09-2014 121
297. Chương 297 : Hữu Hùng Sư Tổ 08-09-2014 130
298. Chương 298 : Trộm Long Tráo Phụng 08-09-2014 128
299. Chương 299 : Nâng Cao Cảnh Giới 08-09-2014 119
300. Chương 300 : Năm Đạo Nguyên Lực 08-09-2014 134
301. Chương 301 : Lấy Gì Cảm Tạ 08-09-2014 123
302. Chương 302 : Sáng Tạo Tiên Cốt 08-09-2014 145
303. Chương 303 : Lại Học Thần Kiếm 08-09-2014 123
304. Chương 304 : Ngoại Môn Giảng Pháp 08-09-2014 129
305. Chương 305 : Đạt Được Thành Công 08-09-2014 137
306. Chương 306 : Thiên Phú Kinh Người 08-09-2014 133
307. Chương 307 : Đạo Pháp Tự Nhiên 08-09-2014 126
308. Chương 308 : Hai Người Một Thể 08-09-2014 125
309. Chương 309 : Vô Lượng Khí Tông 08-09-2014 129
310. Chương 310 : Mua Kiếm Phường Thị 08-09-2014 141
311. Chương 311 : Tiêu Tiền Như Nước 08-09-2014 131
312. Chương 312 : Hải Khoát Thiên Không Ngã Khiếm Thuật 08-09-2014 124
313. Chương 313 : Siêu Cấp Phụ Trợ 08-09-2014 137
314. Chương 314 : Kiếm Pháp Bất Tử 08-09-2014 135
315. Chương 315 : Xạ Nhan Kiếm 08-09-2014 129
316. Chương 316 : Mua Kim Đan Luyện Kiếm Tinh 08-09-2014 127
317. Chương 317 : Hành Trình Trong Thanh Minh 08-09-2014 135
318. Chương 318 : Tai Bay Vạ Gió 08-09-2014 136
319. Chương 319 : Hiên Viên Pháp Ẩn Phái 08-09-2014 121
320. Chương 320 : Vạn Bảo Chỉ Môn 08-09-2014 132
321. Chương 321 : Nhổ Cỏ Tận Gốc 08-09-2014 160
322. Chương 322 : Mật Khổ Kim Đan (Thượng) 08-09-2014 135
323. Chương 323 : Mật Khổ Kim Đan (Hạ) 08-09-2014 131
324. Chương 324 : Hoa Đỏ Núi Đồi 08-09-2014 137
325. Chương 325 : Lòng Tham Không Đáy 08-09-2014 128
326. Chương 326 : Liệt Thiên Kiếm Phái (Thượng)-1 08-09-2014 123
327. Chương 327 : Liệt Thiên Kiếm Phái (Hạ)-2 08-09-2014 121
328. Chương 328 : Sắc Xuân Trên Đài Đá 08-09-2014 139
329. Chương 329 : Chỉ Gặp Thoáng Qua (Thượng)-1 08-09-2014 131
330. Chương 330 : Chỉ Gặp Thoáng Qua (Hạ) 08-09-2014 132
331. Chương 331 : Thần Y Thiên Nguyên Môn 08-09-2014 142
332. Chương 332 : Vô Hình Ám Ma Tông (Thượng)-1 08-09-2014 140
333. Chương 333 : Vô Hình Ám Ma Tông (Hạ)-2 08-09-2014 128
334. Chương 334 : Tinh Hoa Sơn, Diệu Âm Môn 08-09-2014 121
335. Chương 335 : Tắc Thành Ra Oai (Thượng)-1 08-09-2014 132
336. Chương 336 : Tắc Thành Ra Oai (Hạ)-2 08-09-2014 119
337. Chương 337 : Song Kiếm Hợp Bích 08-09-2014 148
338. Chương 338 : Chỉ Có Kiếm Mà Thôi 08-09-2014 120
339. Chương 339 : Di Tích Tái Hiện (Thượng)-1 08-09-2014 136
340. Chương 340 : Di Tích Tái Hiện (Hạ)-2 08-09-2014 135
341. Chương 341 : Cánh Cửa Hắc Ám 08-09-2014 89
342. Chương 342 : Thế Giới Ám Ma 08-09-2014 136
343. Chương 343 : Thiên Tài Vạn Năm (Thượng)-1 08-09-2014 124
344. Chương 344 : Thiên Tài Vạn Năm (Hạ)-2 08-09-2014 139
345. Chương 345 : Siêu Cấp Phú Ông-1 08-09-2014 127
346. Chương 346 : Siêu Cấp Phú Ông (Hạ)-2 08-09-2014 135
347. Chương 347 : Quán, Bào, Xa Kiếm 08-09-2014 118
348. Chương 348 : Nguyên Anh Chân Quân Oán Ghét 08-09-2014 114
349. Chương 349 : Vô Lượng Thất Mạch 08-09-2014 130
350. Chương 350 : Quay Đầu Chợt Thấy 08-09-2014 136
351. Chương 351 : Ngàn Đời Không Phụ 08-09-2014 118
352. Chương 352 : Thuê Thích Khách Sát Nhân 08-09-2014 90
353. Chương 353 : Nguyên Anh Bán Muối 08-09-2014 117
354. Chương 354 : Nhân Sĩ Chuyên Nghiệp 08-09-2014 126
355. Chương 355 : Tranh Đoạt Hỗn Loạn 08-09-2014 143
356. Chương 356 : Sức Mạnh Của Đồng Lòng 08-09-2014 122
357. Chương 357 : Bí Mật Vô Lượng 08-09-2014 120
358. Chương 358 : Vô Lượng Đại Lễ 08-09-2014 124
359. Chương 359 : Thần Thông Vĩ Đại 08-09-2014 131
360. Chương 360 : Tinh Thần Pháp Trận (Thượng) 08-09-2014 125
361. Chương 361 : Chủ Nhân Di Tích 08-09-2014 126
362. Chương 362 : Ngũ Đại Bí Pháp 08-09-2014 132
363. Chương 363 : Đóng Gói Di Tích 08-09-2014 131
364. Chương 364 : Đại Lễ Chấm Dứt 08-09-2014 124
365. Chương 365 : Lời Thề Kiếp Sau 08-09-2014 128
366. Chương 366 : Chuyện Riêng Của Tiền Bối 08-09-2014 130
367. Chương 367 : Cổ Nhân Năm Ấy 08-09-2014 137
368. Chương 368 : Đặc Sản Lục Bảo 08-09-2014 123
369. Chương 369 : Nguy Cơ Tiềm Ẩn 08-09-2014 122
370. Chương 370 : Sát Sinh Diệt Đạo 08-09-2014 122
371. Chương 371 : Ám Ma Truy Tung 08-09-2014 132
372. Chương 372 : Mười Bước Giết Một Bước 08-09-2014 128
373. Chương 373 : Pháp Trận Lạnh Lùng 08-09-2014 137
374. Chương 374 : Canh Chừng Kẻ Trộm 08-09-2014 127
375. Chương 375 : Cướp Sạch Bảo Tàng 08-09-2014 134
376. Chương 376 : Đại Chiến Bắt Đầu 08-09-2014 120
377. Chương 377 : Trận Đấu Nguyên Anh 08-09-2014 133
378. Chương 378 : Thần Uy Của Ma Chủ 08-09-2014 139
379. Chương 379 : Đấm Đá Ma Chủ 08-09-2014 140
380. Chương 380 : Thế Cục Kinh Thiên 08-09-2014 123
381. Chương 381 : Tiên Quang Chúc Phúc 08-09-2014 132
382. Chương 382 : Khéo Đoạt Tiên Quang 08-09-2014 127
383. Chương 383 : Thăng Tiến Dung Hợp 08-09-2014 128
384. Chương 384 : Nguyên Anh Gặp Lại 08-09-2014 128
385. Chương 385 : Thế Giới Khai Phá 08-09-2014 133
386. Chương 386 : Trúc Lâm Nhất Trúc 08-09-2014 139
387. Chương 387 : Thu Mua Nguyên Anh 08-09-2014 125
388. Chương 388 : Tiến Giai Dung Hợp Cao Cấp 08-09-2014 130
389. Chương 389 : Thiên Mục Bồ Đề 08-09-2014 142
390. Chương 390 : Phi Dự Chân Nghĩa 08-09-2014 121
391. Chương 391 : Phương Pháp Luyện Kiếm 08-09-2014 123
392. Chương 392 : Kiếm Phá Kim Đan 08-09-2014 126
393. Chương 393 : Lục Lục Quy Nguyên 08-09-2014 121
394. Chương 394 : Ngũ Đạo Phúc Thông 08-09-2014 131
395. Chương 395 : Trừ Ác Tận Gốc 08-09-2014 133
396. Chương 396 : Kiếm Ta Vung Lên 08-09-2014 132
397. Chương 397 : Mật Thuật Thông Thiên 08-09-2014 122
398. Chương 398 : Huyết Chiến Vấn Tâm 08-09-2014 138
399. Chương 399 : Ngang Qua Nam Hải (Thượng) 08-09-2014 121
400. Chương 400 : Yêu Cầu Của Muội Muội 08-09-2014 133
401. Chương 401 : Đi Thuyền Qua Biển 08-09-2014 128
402. Chương 402 : Gặp Lại Cố Nhân 08-09-2014 131
403. Chương 403 : Bình Hoa Đã Cắm 08-09-2014 143
404. Chương 404 : Xem Cắm Hoa Ngộ Đạo (Thượng) 08-09-2014 132
405. Chương 405 : Lời Hứa Diệt Môn 08-09-2014 121
406. Chương 406 : Nâng Cao Cảnh Giới 08-09-2014 138
407. Chương 407 : Gọi Ta Là Sư Thúc 08-09-2014 121
408. Chương 408 : Thanh Ma Quỷ Ảnh 08-09-2014 138
409. Chương 409 : Cam Tâm Tình Nguyện - Ba Đóa Hoa Hồng.(Thượng) 08-09-2014 129
410. Chương 410 : Vẻ Đẹp Tàn Khuyết - Nhà Giam Quỷ Ảnh 08-09-2014 125
411. Chương 411 : Đệ Nhất Nhân Dưới Kim Đan 08-09-2014 137
412. Chương 412 : Nguồn Gốc Ma Tông - Đầy Trời Hạc Giấy.(Thượng) 08-09-2014 124
413. Chương 413 : Họa Kiếp Hoa Đô 08-09-2014 133
414. Chương 414 : Bình Ổn Đại Họa 08-09-2014 129
415. Chương 415 : Hồ Cầm Khẽ Xướng 08-09-2014 138
416. Chương 416 : Cảm Tình Mê Hoặc 08-09-2014 129
417. Chương 417 : Một Đòn Trong Nháy Mắt 08-09-2014 130
418. Chương 418 : Lại Thoát Họa Mê Muội 08-09-2014 124
419. Chương 419 : Kim Đan Quang Vũ 08-09-2014 140
420. Chương 420 : Huyết Hà Đại Trận 08-09-2014 122
421. Chương 421 : Huyết Mạch Cộng Chấn 08-09-2014 153
422. Chương 422 : Thời Gian Nghịch Lưu 08-09-2014 124
423. Chương 423 : Thanh Tịnh Bản Tâm 08-09-2014 140
424. Chương 424 : Hoa Bỉ Ngạn 08-09-2014 107
425. Chương 425 : Phân Nhánh Bồ Đề 08-09-2014 137
426. Chương 426 : Ba Ngàn Đại Đạo 08-09-2014 138
427. Chương 427 : Lĩnh Vực Kim Đan. Nghĩa Tận Trời Cao (1) 08-09-2014 129
428. Chương 428 : Kim Đăng Chiến Xa 08-09-2014 147
429. Chương 429 : Kiếm Sủng Biến Dị 08-09-2014 135
430. Chương 430 : Kiếm Như Tơ Nhện 08-09-2014 133
431. Chương 431 : Huyết Ma Kinh 08-09-2014 137
432. Chương 432 : Huyết Ma Trảo. Trận Chiến Kinh Thiên (1) 08-09-2014 135
433. Chương 433 : Đánh Vào Tĩnh Ngộ Tông 08-09-2014 131
434. Chương 434 : Uy Lực Thần Lôi 08-09-2014 145
435. Chương 435 : Hắc Giáp Tu Sĩ 08-09-2014 136
436. Chương 436 : Chuyện Cũ Khó Dò - Phố Trăng Hoa 08-09-2014 143
437. Chương 437 : Cầu Đạo Đắc Đạo 08-09-2014 139
438. Chương 438 : Ý Chí Thư Sinh 08-09-2014 130
439. Chương 439 : Thanh Phất Lâu Tan Tác 08-09-2014 133
440. Chương 440 : Giai Nhân Diễm Lệ 08-09-2014 139
441. Chương 441 : Đường Lát Đá Xanh - Mưa Phùn Nhẹ Phất 08-09-2014 122
442. Chương 442 : Thề Kết Kim Đan 08-09-2014 141
443. Chương 443 : Từng Trải Ngộ Đạo - Giả Đan Đại Thành 08-09-2014 155
444. Chương 444 : Đắc Đạo Kim Đan - Quyết Thành Nhất Phẩm 08-09-2014 147
445. Chương 445 : Phỏng Đoán Về Tiên Giới - Tắc Thành Khán Kiếm (Thượng) 08-09-2014 135
446. Chương 446 : Lôi Kéo Phá Bại Chân Quân 08-09-2014 126
447. Chương 447 : Đại Thần Niệm Thuật 08-09-2014 136
448. Chương 448 : Lục Dực Tam Sí 08-09-2014 140
449. Chương 449 : Song Cưu Hóa Hình 08-09-2014 141
450. Chương 450 : Song Cưu Chi Kiếm - Vong Hồn Long Thiên Dã 08-09-2014 139
451. Chương 451 : Hóa Thân Kiếm Cưu 08-09-2014 126
452. Chương 452 : Tự Hỏi Đạo Mình 08-09-2014 135
453. Chương 453 : Xung Phá Thanh Minh 08-09-2014 133
454. Chương 454 : Dạy Dỗ Đệ Tử 08-09-2014 128
455. Chương 455 : Ảo Mộng Như Bọt Nước (Thượng) 08-09-2014 134
456. Chương 456 : Lĩnh Vực Kim Đan 08-09-2014 126
457. Chương 457 : Dị Tượng Kim Đan 08-09-2014 149
458. Chương 458 : Phong Tình Sở Tây 08-09-2014 145
459. Chương 459 : Đại Địa Mênh Mang 08-09-2014 128
460. Chương 460 : Bí Mật Rau Củ 08-09-2014 144
461. Chương 461 : Cửu Đầu Độc Long 08-09-2014 149
462. Chương 462 : Vực Ngoại Ma Thần 08-09-2014 134
463. Chương 463 : A Bà Cụ La Ma Thần 08-09-2014 145
464. Chương 464 : Ma Thần Kiếm Linh 08-09-2014 151
465. Chương 465 : Thánh Địa Chân Chính 08-09-2014 141
466. Chương 466 : Liên Minh Dị Tộc 08-09-2014 138
467. Chương 467 : Kết Thúc Chuyện Dị Tộc 08-09-2014 137
468. Chương 468 : Xích Thành Thiên Lan - Phải Giết Không Tha 08-09-2014 146
469. Chương 469 : Quyết Chí Ắt Thành 08-09-2014 136
470. Chương 470 : Kiếm Đạo Vô Địch 08-09-2014 149
471. Chương 471 : Hành Trình Thanh Châu 08-09-2014 144
472. Chương 472 : Khoái Đĩnh Cự Chu 08-09-2014 150
473. Chương 473 : Nguy Cơ Ở Liễu Châu 07-09-2014 145
474. Chương 474 : Tế Luyện Hải Thuyền 06-09-2014 283
Bình luận truyện

Tiên Ngạo

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung