Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Mới nhất - Chương 2087

(Điểm: 9/10) - Số phiếu của truyện này: 5 phiếu

Một thiếu niên bình thường, bước vào thế giới tu tiên. Hắn làm thế nào bằng vào sức lực của chính mình từng bước tiến lên phía trước, dương danh "Tu Chân Giới".

Hãy cùng đọc Tiên Nghịch để tìm hiểu rõ hơn nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Ly Hương. 07-09-2014 560
2. Chương 2 : Tiên Nhân 08-09-2014 275
3. Chương 3 : Trắc Thí. 08-09-2014 255
4. Chương 4 : Vô Tình. 08-09-2014 237
5. Chương 5 : Đường Về. 08-09-2014 231
6. Chương 6 : Lợi Thế. 08-09-2014 211
7. Chương 7 : Lưu Thư 08-09-2014 215
8. Chương 8 : Thạch Châu. 08-09-2014 215
9. Chương 9 : Hạ Nhai 08-09-2014 217
10. Chương 10 : Nhập Môn 08-09-2014 244
11. Chương 11 : Trương Hổ 08-09-2014 221
12. Chương 12 : Tiên Phù 08-09-2014 227
13. Chương 13 : Trưởng Lão 08-09-2014 208
14. Chương 14 : Dị Biến 08-09-2014 214
15. Chương 15 : Hoài Nghi. 08-09-2014 207
16. Chương 16 : Đệ Tử 08-09-2014 241
17. Chương 17 : Tu Tiên 08-09-2014 226
18. Chương 18 : Hồ Lô 08-09-2014 237
19. Chương 19 : Trục Môn 08-09-2014 224
20. Chương 20 : Cửu Vân 08-09-2014 237
21. Chương 21 : Linh Đan. 08-09-2014 210
22. Chương 22 : Tán Công 08-09-2014 215
23. Chương 23 : Thập Vân 08-09-2014 200
24. Chương 24 : Tu Luyện. 08-09-2014 215
25. Chương 25 : Ngưng Khí 08-09-2014 217
26. Chương 26 : Sát Ý 08-09-2014 223
27. Chương 27 : Tới Chơi 08-09-2014 219
28. Chương 28 : Tạp Vụ 08-09-2014 248
29. Chương 29 : Dâng Tới Tận Cửa 08-09-2014 230
30. Chương 30 : Vương Hạo 08-09-2014 227
31. Chương 31 : Tuyết Thuỷ 08-09-2014 245
32. Chương 32 : Giao Dịch 08-09-2014 225
33. Chương 33 : Khẩu Quyết 08-09-2014 217
34. Chương 34 : Tập Huấn 08-09-2014 208
35. Chương 35 : Hậu Sơn. 08-09-2014 219
36. Chương 36 : Thị Phi. 08-09-2014 210
37. Chương 37 : Bốn Năm. 08-09-2014 204
38. Chương 38 : Quang Ban 08-09-2014 213
39. Chương 39 : Cụ Phú 08-09-2014 215
40. Chương 40 : Khách Đến 08-09-2014 239
41. Chương 41 : Ngô Công 08-09-2014 253
42. Chương 42 : Ngô Công Ngộ Địch 08-09-2014 236
43. Chương 43 : Bạn Cũ 08-09-2014 251
44. Chương 44 : Lý Sơn 08-09-2014 237
45. Chương 45 : Đê Tiện 08-09-2014 249
46. Chương 46 : Lão Quái 08-09-2014 210
47. Chương 47 : Tỷ Thí (1) 08-09-2014 206
48. Chương 48 : Tỷ Thí (2) 08-09-2014 218
49. Chương 49 : Tỷ Thí (3) 08-09-2014 220
50. Chương 50 : Tỷ Thí (4) 08-09-2014 222
51. Chương 51 : Xuất Trận (1) 08-09-2014 218
52. Chương 52 : Xuất Trận (2) 08-09-2014 242
53. Chương 53 : Xuất Trận (3) 08-09-2014 236
54. Chương 54 : Xuất Trận (4). 08-09-2014 215
55. Chương 55 : Xuất Trận (5) 08-09-2014 215
56. Chương 56 : Xuất Trận (6) 08-09-2014 184
57. Chương 57 : Xuất Trận (7) 08-09-2014 215
58. Chương 58 : Kết Thúc 08-09-2014 199
59. Chương 59 : Chất Vấn. 08-09-2014 215
60. Chương 60 : Trưởng Lão 08-09-2014 202
61. Chương 61 : Sư Tổ 08-09-2014 227
62. Chương 62 : Lai Kiếp 08-09-2014 224
63. Chương 63 : Cường Thế 08-09-2014 229
64. Chương 64 : Rời Phái 08-09-2014 206
65. Chương 65 : Tang Môn 08-09-2014 214
66. Chương 66 : 800 Phiếu 08-09-2014 234
67. Chương 67 : Âm Mưu 08-09-2014 244
68. Chương 68 : Khôi Lỗi Thuật 08-09-2014 280
69. Chương 69 : Hồi Gia 08-09-2014 247
70. Chương 70 : Lại 4 Năm 08-09-2014 225
71. Chương 71 : Đoạt Cơ Pháp 08-09-2014 229
72. Chương 72 : Thiên Thủy Thành 08-09-2014 199
73. Chương 73 : Tai Ương Xì Máu 08-09-2014 213
74. Chương 74 : Tái Ngộ Cố Nhân 08-09-2014 201
75. Chương 75 : Phi Kiếm Cổ Quái 08-09-2014 208
76. Chương 76 : Tức Mặc Lã Nhân 08-09-2014 206
77. Chương 77 : Đằng Gia Thành 08-09-2014 202
78. Chương 78 : Tế Luyện Phi Kiếm 08-09-2014 205
79. Chương 79 : Huyết Luyện Pháp 08-09-2014 223
80. Chương 80 : Đoạt Cơ (1) 04-09-2014 235
81. Chương 81 : Đoạt Cơ (2) 08-09-2014 240
82. Chương 82 : Đoạt Cơ (3) 08-09-2014 228
83. Chương 83 : Đoạt Cơ (4) 08-09-2014 208
84. Chương 84 : Đoạt Cơ (5) 08-09-2014 215
85. Chương 85 : Đống Hoang Tàn Trong Rừng 08-09-2014 202
86. Chương 86 : Hoàng Tuyền Hàn Đan 08-09-2014 188
87. Chương 87 : Lam Phu Quái Nhân 08-09-2014 190
88. Chương 88 : Pháp Bảo Kinh Nhân 08-09-2014 195
89. Chương 89 : Sơ Lộ Dấu Vết 08-09-2014 215
90. Chương 90 : Cực Âm Linh Lực 08-09-2014 223
91. Chương 91 : Thi Âm Tông (1) 08-09-2014 238
92. Chương 92 : Thi Âm Tông (2) 08-09-2014 214
93. Chương 93 : Thi Âm Tông (3) 08-09-2014 196
94. Chương 94 : Tiến Vào Tông. 08-09-2014 196
95. Chương 95 : Lô Đỉnh 08-09-2014 204
96. Chương 96 : Đại Biến 08-09-2014 233
97. Chương 97 : Vực Ngoại Chiến Trường 08-09-2014 198
98. Chương 98 : Thạch Châu Biến 08-09-2014 221
99. Chương 99 : Tế Luyện Vỏ Kiếm 08-09-2014 200
100. Chương 100 : Ngọc Giản Hồn Phách 08-09-2014 201
101. Chương 101 : Điệu Kiếp (1) 08-09-2014 236
102. Chương 102 : Điệu Kiếp (2) 08-09-2014 223
103. Chương 103 : Điệu Kiếp (3) 08-09-2014 210
104. Chương 104 : Cực Cảnh Lâm Thế 08-09-2014 185
105. Chương 105 : Lô Đỉnh. 08-09-2014 204
106. Chương 106 : Mễ Lạp Chi Quang. 08-09-2014 218
107. Chương 107 : Cố Nhân. 08-09-2014 215
108. Chương 108 : Hắn Vỗ Túi Trữ Vật 08-09-2014 197
109. Chương 109 : Liễu Mi. 08-09-2014 192
110. Chương 110 : Vương Lâm 08-09-2014 209
111. Chương 111 : Tư Đồ Nam 08-09-2014 215
112. Chương 112 : Quyết Minh Cốc 08-09-2014 192
113. Chương 113 : Hợp Hoan Tông 08-09-2014 188
114. Chương 114 : Đại Sư Huynh 08-09-2014 183
115. Chương 115 : Khiên Cưỡng 08-09-2014 227
116. Chương 116 : Vương Lâm Bỏ Mạng 08-09-2014 210
117. Chương 117 : Ngoại Vực Chiến Trường 08-09-2014 183
118. Chương 118 : Thần Long Thức Tỉnh 08-09-2014 193
119. Chương 119 : Vương Lâm Trở Về. 08-09-2014 200
120. Chương 120 : Không Biết Sống Chết 08-09-2014 225
121. Chương 121 : Đi Giết Hắn 08-09-2014 207
122. Chương 122 : Ma Đầu 08-09-2014 212
123. Chương 123 : Pháp Tắc Giới Luật 08-09-2014 215
124. Chương 124 : Thần Thức Cực Cảnh 08-09-2014 181
125. Chương 125 : Tha Hương Ngoại Quốc 08-09-2014 190
126. Chương 126 : Bế Quan Tại Núi Lửa. 08-09-2014 180
127. Chương 127 : Phần Kim Sơn Mạch. 08-09-2014 196
128. Chương 128 : Tự Chế Ma Đầu (1+2) 08-09-2014 203
129. Chương 129 : Nguyên Anh Hốt Lai 08-09-2014 190
130. Chương 130 : Hắn Là Dê Béo? 08-09-2014 198
131. Chương 131 : Kịch Biến Hỏa Phần Quốc. (1) 08-09-2014 187
132. Chương 132 : Kịch Biến Hỏa Phần Quốc. (2) 08-09-2014 191
133. Chương 133 : Cử Quốc Thiên Di (1+2) 08-09-2014 190
134. Chương 134 : Phong Vân Biến Sắc 08-09-2014 197
135. Chương 135 : Trung Niên Văn Sĩ. 08-09-2014 193
136. Chương 136 : Tỏa Quốc Đại Trận 08-09-2014 208
137. Chương 137 : Thiên Ly Đan 08-09-2014 190
138. Chương 138 : Giả Đan Cảnh Giới.(1+2) 08-09-2014 180
139. Chương 139 : Tu Ma Hải.(1+2) 08-09-2014 208
140. Chương 140 : Đấu Tà Phái. (1+2) 08-09-2014 199
141. Chương 141 : Một Thân Bảo Vật 08-09-2014 188
142. Chương 142 : Ba Viên Hàn Đan 08-09-2014 186
143. Chương 143 : Kết Đan (1). 08-09-2014 174
144. Chương 144 : Kết Đan (2) 08-09-2014 187
145. Chương 145 : Kết Đan (3) 08-09-2014 189
146. Chương 146 : Kết Đan (4) 08-09-2014 174
147. Chương 147 : Kết Đan (5) 08-09-2014 200
148. Chương 148 : Kết Đan (6) 08-09-2014 179
149. Chương 149 : Sát 08-09-2014 183
150. Chương 150 : Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh 08-09-2014 189
151. Chương 151 : Sát Phạt Huyết Lộ 08-09-2014 193
152. Chương 152 : Dương Oai Nam Đấu Thành 08-09-2014 206
153. Chương 153 : Đấu Long Đại Trận 08-09-2014 203
154. Chương 154 : Kiếm Tu Tàn Ảnh 08-09-2014 196
155. Chương 155 : Liều Mạng Với Hắn 08-09-2014 179
156. Chương 156 : Vẻ Đẹp Thê Lương 08-09-2014 191
157. Chương 157 : Sương Mù Thành Biển 08-09-2014 202
158. Chương 158 : Lão Nhân Mặc Thanh Bào 08-09-2014 211
159. Chương 159 : Tu Đan 08-09-2014 220
160. Chương 160 : Bát Trảo Thần Thức 08-09-2014 211
161. Chương 161 : Đạt Thành Hiệp Nghị. 08-09-2014 225
162. Chương 162 : Thần Đạo Chi Thuật 08-09-2014 183
163. Chương 163 : Thi Hài Thần Bí (1+2) 08-09-2014 190
164. Chương 164 : Phanh Nhiên Tâm Động 08-09-2014 194
165. Chương 165 : Cổ Truyền Tống Trận 08-09-2014 183
166. Chương 166 : Tề Tụ 08-09-2014 199
167. Chương 167 : Cổ Thần Chi Địa(1+2). 08-09-2014 194
168. Chương 168 : Thủ Tủy. 08-09-2014 205
169. Chương 169 : Thoát Ly Đội Ngũ (1+2) 08-09-2014 202
170. Chương 170 : Ngọc Giản Của Lý Mộ Uyển 08-09-2014 198
171. Chương 171 : Hành Thổ Chi Địa (1+2) 08-09-2014 192
172. Chương 172 : Đệ Nhị Ma Đầu 08-09-2014 202
173. Chương 173 : Ma Đầu Dị Biến. 08-09-2014 193
174. Chương 174 : Đoạt Bảo (1+2) 08-09-2014 227
175. Chương 175 : Cướp Đoạt Cơn Lốc 08-09-2014 223
176. Chương 176 : Độc Vương Đỉnh (1+2). 08-09-2014 215
177. Chương 177 : Cấm Sơn 08-09-2014 189
178. Chương 178 : Học Tập Cấm Chế(1+2) 08-09-2014 198
179. Chương 179 : Vận Đen Của Cổ Đế(1+2+3) 08-09-2014 210
180. Chương 180 : Vố Số Cấm Chế Bạo Phát (1+2+3) 08-09-2014 190
181. Chương 181 : Cổ Thần Đồ Ti (1+2) 08-09-2014 214
182. Chương 182 : Dị Biến Xảy Ra (1+2). 08-09-2014 185
183. Chương 183 : Dị Biến Xảy Ra (1+2+3) 08-09-2014 195
184. Chương 184 : Kẻ Đứng Đầu Huyết Hải (1+2) 08-09-2014 179
185. Chương 185 : Bên Ngoài Khí Hải. 08-09-2014 191
186. Chương 186 : Cổ Thần Truyền Thừa (1) 08-09-2014 197
187. Chương 187 : Cổ Thần Truyền Thừa (2). 08-09-2014 178
188. Chương 188 : Cổ Thần Truyền Thừa (3) 08-09-2014 181
189. Chương 189 : Cổ Thần Truyền Thừa (4) 08-09-2014 188
190. Chương 190 : Thần Thức Tử Hải . (1+2+3) 08-09-2014 194
191. Chương 191 : Ngoài Ý Liệu. 08-09-2014 181
192. Chương 192 : Huyết Hải Phong Ấn. (1+2) 08-09-2014 196
193. Chương 193 : Mở Phong Ấn 08-09-2014 192
194. Chương 194 : Tử Hải Nghi Điểm 08-09-2014 186
195. Chương 195 : Lật Lọng 08-09-2014 191
196. Chương 196 : Chân Chánh Truyền Thừa 08-09-2014 197
197. Chương 197 : Trọng Tổ Thân Thể.(1+2+3) 08-09-2014 197
198. Chương 198 : Cổ Thần Chi Địa. 08-09-2014 187
199. Chương 199 : Nữ Tử Vân Phi.(1+2) 08-09-2014 197
200. Chương 200 : Hai Trăm Năm 08-09-2014 187
201. Chương 201 : Giết Người Diệt Khẩu(1+2). 08-09-2014 199
202. Chương 202 : Kỳ Lân Thú Thành. 08-09-2014 196
203. Chương 203 : Cổ Kính Và Cấm Phiên 08-09-2014 192
204. Chương 204 : Nguyên Anh Quy Tức 08-09-2014 188
205. Chương 205 : Thiên Kiếp 08-09-2014 186
206. Chương 206 : Giết Người Lấy Đan 08-09-2014 195
207. Chương 207 : Điểm Cuối Của Cực Cảnh (1+2+3+4) 08-09-2014 179
208. Chương 208 : Phương Pháp Không Tán Công. 08-09-2014 189
209. Chương 209 : Ngưng Luyện Phân Thân. (1+2) 08-09-2014 182
210. Chương 210 : Vân Thiên Tông. (1+2) 08-09-2014 188
211. Chương 211 : Xa Xỉ. (1+2) 08-09-2014 203
212. Chương 212 : Cố Nhân. (1+2+3) 08-09-2014 185
213. Chương 213 : Phiền Muộn. (1+2) 08-09-2014 192
214. Chương 214 : La Nguyệt 08-09-2014 210
215. Chương 215 : Bổn Tôn, Hiện 08-09-2014 123
216. Chương 216 : Va Chạm 08-09-2014 177
217. Chương 217 : Kiên Quyết 08-09-2014 184
218. Chương 218 : Hai Tháng. (1+2) 08-09-2014 200
219. Chương 219 : Đan Dược 08-09-2014 172
220. Chương 220 : Tu Vi Tiêu Thăng 08-09-2014 196
221. Chương 221 : Đoạt Thiên Thất Đỉnh. (1+2) 08-09-2014 182
222. Chương 222 : Giải Trừ Phong Ấn. (1+2) 08-09-2014 187
223. Chương 223 : Kết Anh. (1+2) 08-09-2014 234
224. Chương 224 : Cầm Mà Luyện Đan. (1+2) 08-09-2014 198
225. Chương 225 : Rời Khỏi Sở Quốc. (1+2+3) 08-09-2014 199
226. Chương 226 : Tái Ngộ Cố Nhân 08-09-2014 169
227. Chương 227 : Thu Sủng 08-09-2014 181
228. Chương 228 : Văn Thú 08-09-2014 181
229. Chương 229 : Sát Nhân Đoạt Lệnh. (1+2) 08-09-2014 189
230. Chương 230 : Vị Trí Triệu Quốc. (1+2) 08-09-2014 189
231. Chương 231 : Vỏ Kiếm 08-09-2014 188
232. Chương 232 : Dừng Tay. 08-09-2014 194
233. Chương 233 : Đằng Hóa Nguyên (1+2) 08-09-2014 179
234. Chương 234 : Bởi Vì Hắn Họ Đằng (1+2+3) 08-09-2014 179
235. Chương 235 : Chém Nghìn Người (1+2) 08-09-2014 192
236. Chương 236 : Vương … Vương Lâm (1+2). 08-09-2014 183
237. Chương 237 : Hạch Tâm Tộc Nhân 08-09-2014 183
238. Chương 238 : Đại Thụ Sắp Ngã. (1+2) 08-09-2014 185
239. Chương 239 : Đằng Tam 08-09-2014 182
240. Chương 240 : Vương Trác 08-09-2014 187
241. Chương 241 : Phác Nam Tử 08-09-2014 182
242. Chương 242 : Đằng Nhất 08-09-2014 201
243. Chương 243 : Diệt Đằng 08-09-2014 182
244. Chương 244 : Diệt Đằng Gia (2). 08-09-2014 196
245. Chương 245 : Diệt Đằng Gia (3) 08-09-2014 180
246. Chương 246 : Nam Tử Tà Dị (1 + 2). 08-09-2014 194
247. Chương 247 : Tu Tinh Chi Tinh 08-09-2014 190
248. Chương 248 : Hoá Phàm 08-09-2014 182
249. Chương 249 : Ngưng Sát 08-09-2014 187
250. Chương 250 : Quy Ẩn (1 + 2) 08-09-2014 204
251. Chương 251 : Pháp Bảo 08-09-2014 172
252. Chương 252 : Tượng Khắc Gỗ Giao Long 08-09-2014 200
253. Chương 253 : Chưa Gặp Bao Giờ 08-09-2014 227
254. Chương 254 : Đạo Tặc 08-09-2014 222
255. Chương 255 : Lạnh Giá 08-09-2014 198
256. Chương 256 : Là Ngươi. 08-09-2014 200
257. Chương 257 : Thích Tông 08-09-2014 169
258. Chương 258 : Ý Cảnh 08-09-2014 196
259. Chương 259 : Tổ Linh Bài 08-09-2014 182
260. Chương 260 : Tuổi Già 08-09-2014 205
261. Chương 261 : Đồ Chơi Làm Bằng Đường 08-09-2014 200
262. Chương 262 : Trăm Năm Hẳn Là Phải Chết 08-09-2014 191
263. Chương 263 : Thiên Đạo Luân Hồi 08-09-2014 191
264. Chương 264 : Tuyết Biến 08-09-2014 178
265. Chương 265 : Tu Sĩ Tuyết Vực 08-09-2014 192
266. Chương 266 : Giết Người 08-09-2014 180
267. Chương 267 : Vũ Đỉnh 08-09-2014 175
268. Chương 268 : Thiên Đạo Vô Tình. 08-09-2014 176
269. Chương 269 : Thiên Chi Kiều Nữ 08-09-2014 181
270. Chương 270 : Thập Niên Hóa Thần 08-09-2014 188
271. Chương 271 : Đại Ngưu 08-09-2014 122
272. Chương 272 : Tuyết Vực Giáng Lâm 08-09-2014 187
273. Chương 273 : Tượng Băng Dưới Lòng Đất 08-09-2014 161
274. Chương 274 : Thương Long 08-09-2014 190
275. Chương 275 : Đoạt Thổ Linh 08-09-2014 185
276. Chương 276 : Hồng Điệp 08-09-2014 195
277. Chương 277 : Thiên Kiếp 08-09-2014 169
278. Chương 278 : Thiên Nghịch Thay Đổi 08-09-2014 212
279. Chương 279 : Sư Tôn 08-09-2014 227
280. Chương 280 : Vinh Dự 08-09-2014 228
281. Chương 281 : Triệu Hồi Hóa Thần 08-09-2014 214
282. Chương 282 : Đốn Ngộ 08-09-2014 186
283. Chương 283 : Bác Cực 08-09-2014 129
284. Chương 284 : Xử Hóa 08-09-2014 186
285. Chương 285 : Bắt Đầu Thay Đổi 08-09-2014 194
286. Chương 286 : Chuyển Thế (1 + 2) 08-09-2014 191
287. Chương 287 : Vỏ Kiếm Đầu Tiên 08-09-2014 169
288. Chương 288 : Cổ Thần Tế Bảo 08-09-2014 215
289. Chương 289 : Vô Danh (1 + 2) 08-09-2014 231
290. Chương 290 : Trở Về 08-09-2014 195
291. Chương 291 : Thiên Đạo Mở Ra (1 + 2) 08-09-2014 200
292. Chương 292 : Khiếp Sợ 08-09-2014 203
293. Chương 293 : Tiên Giới Bị Phá Nát 08-09-2014 217
294. Chương 294 : Tiên Giới Chi Khí 08-09-2014 199
295. Chương 295 : Chết Trong Trứng Nước (1) 08-09-2014 185
296. Chương 296 : Chết Trong Trứng Nước (2) 08-09-2014 179
297. Chương 297 : . Ảo Ảnh 08-09-2014 182
298. Chương 298 : Chiến Hồng Điệp 08-09-2014 167
299. Chương 299 : Tiên Ngọc 08-09-2014 192
300. Chương 300 : Vương Lâm Dùng Thần Thức Đảo Qua 08-09-2014 183
301. Chương 301 : Tái Tham 08-09-2014 180
302. Chương 302 : Lòng Mang Tâm Tư 08-09-2014 181
303. Chương 303 : Tiên Giới Toái Phiến Sụp Đổ 08-09-2014 176
304. Chương 304 : Du Hồn Đãng Uy 08-09-2014 178
305. Chương 305 : Nơi Động Phủ. 08-09-2014 178
306. Chương 306 : Xạ Thần Chiến Xa 08-09-2014 188
307. Chương 307 : Luyến Nữ Thi (*) 08-09-2014 187
308. Chương 308 : Chiến! 08-09-2014 178
309. Chương 309 : Mảnh Nhỏ Trọng Điệp (*) 08-09-2014 194
310. Chương 310 : Tinh La Bàn 08-09-2014 202
311. Chương 311 : Tự Chuốc Lấy Phiền Nhiễu 08-09-2014 189
312. Chương 312 : Nữ Thi Rất Tốt 08-09-2014 203
313. Chương 313 : Phụ Thể 08-09-2014 177
314. Chương 314 : Đoạt Thi 08-09-2014 188
315. Chương 315 : Tằng Ngưu, Ngươi Dám Giết Ta! 08-09-2014 196
316. Chương 316 : Người Theo Đạo. Sáng Sinh Chiều Tử. 08-09-2014 198
317. Chương 317 : Hai Lễ Vật 08-09-2014 184
318. Chương 318 : Phản Chủ 08-09-2014 205
319. Chương 319 : La Bàn 08-09-2014 216
320. Chương 320 : Kiếm Cuồng 08-09-2014 232
321. Chương 321 : Sư Huynh Tương Lai 08-09-2014 188
322. Chương 322 : Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu 08-09-2014 182
323. Chương 323 : Pháp Thuật Tiên Ý Không Thể Che Đậy Người Ngàn Năm Si Tình 08-09-2014 188
324. Chương 324 : Đột Phá 08-09-2014 181
325. Chương 325 : Ngôi Sao Mới Ở Chu Tước Quốc 08-09-2014 203
326. Chương 326 : Trở Về 08-09-2014 177
327. Chương 327 : Tâm Động 08-09-2014 195
328. Chương 328 : Ta Chính Là Vương Lâm.(1) 08-09-2014 179
329. Chương 329 : Ta Chính Là Vương Lâm.(2) 08-09-2014 175
330. Chương 330 : Lỗ Mãng? 08-09-2014 190
331. Chương 331 : Ở Ẩn 08-09-2014 188
332. Chương 332 : Nhà Mới 08-09-2014 185
333. Chương 333 : Bạt Sơn 08-09-2014 194
334. Chương 334 : Tu Sĩ Hóa Thần Của Luyện Khí Các 08-09-2014 171
335. Chương 335 : Phương Thuốc Lục Phẩm 08-09-2014 181
336. Chương 336 : Không Tha 08-09-2014 181
337. Chương 337 : Lý Mộ Uyển 08-09-2014 190
338. Chương 338 : Đầu Thai Sống Lại 08-09-2014 224
339. Chương 339 : Sứ Giả Chu Tước Quốc 08-09-2014 207
340. Chương 340 : Chu Tước Sơn Ba Lần Đưa Tin 08-09-2014 180
341. Chương 341 : Dã Nhân Dư Nghiệt. 08-09-2014 174
342. Chương 342 : Chu Tước Quốc 08-09-2014 206
343. Chương 343 : Còn Nhớ Rõ Cự Phú Sao 08-09-2014 159
344. Chương 344 : Dã Nhân 08-09-2014 197
345. Chương 345 : Thuật Chú Sư 08-09-2014 235
346. Chương 346 : Tiên Di Tộc 08-09-2014 237
347. Chương 347 : Luân Hồi Thụ 08-09-2014 190
348. Chương 348 : Nửa Canh Giờ 08-09-2014 191
349. Chương 349 : Uy Lực Của Xạ Thần Xa 08-09-2014 193
350. Chương 350 : Chạy Trốn 08-09-2014 189
351. Chương 351 : Phù Khôi 08-09-2014 137
352. Chương 352 : Thuộc Tính Mộc 08-09-2014 194
353. Chương 353 : Cắt Đứt Đường Lui Của Ngươi 08-09-2014 183
354. Chương 354 : Dư Nhân 08-09-2014 168
355. Chương 355 : Ly Khai 08-09-2014 189
356. Chương 356 : Thúc Thúc 08-09-2014 183
357. Chương 357 : Tư Đồ Nam 08-09-2014 184
358. Chương 358 : Chủ Nhân Băng Tuyết Thần Điện (*) 08-09-2014 191
359. Chương 359 : Ước Định Mười Năm (1) 08-09-2014 185
360. Chương 360 : Chu Tước Quốc 08-09-2014 149
361. Chương 361 : Trận Chiến Với Hồng Điệp 08-09-2014 181
362. Chương 362 : Côn Cực Tiên 08-09-2014 213
363. Chương 363 : Chiến Xa Nộ 08-09-2014 170
364. Chương 364 : Uy Lực Của Ý Cảnh 08-09-2014 177
365. Chương 365 : Âm Mưu Sơ Hiện. 08-09-2014 172
366. Chương 366 : Liễu My Và Kiền Phong 08-09-2014 192
367. Chương 367 : Đại Kiếp 08-09-2014 174
368. Chương 368 : Nguyên Nhân 08-09-2014 131
369. Chương 369 : Lưỡng Bại Câu Thương 08-09-2014 169
370. Chương 370 : Phàm Nhân 08-09-2014 176
371. Chương 371 : Hỏa Vân Trại 08-09-2014 111
372. Chương 372 : Văn Thú 08-09-2014 174
373. Chương 373 : Vật Dưới Nước 08-09-2014 203
374. Chương 374 : Luyện Hồn Tông 08-09-2014 207
375. Chương 375 : Ngày Tất Niên 08-09-2014 189
376. Chương 376 : Tụ Linh 08-09-2014 205
377. Chương 377 : Điên Cuồng Khôi Phục (1) 08-09-2014 183
378. Chương 378 : Điên Cuồng Khôi Phục (2) 08-09-2014 198
379. Chương 379 : Truy Tìm 08-09-2014 198
380. Chương 380 : Lần Đầu Giao Phong 08-09-2014 181
381. Chương 381 : Cực Cảnh Và Tử Chú Thuật 08-09-2014 207
382. Chương 382 : Nội Môn Luyện Hồn Tông 08-09-2014 197
383. Chương 383 : Hồn Thiên Tam Pháp 08-09-2014 183
384. Chương 384 : Kim Sắc Hồn Phiên 08-09-2014 196
385. Chương 385 : Gặp Lại Liễu My Lần Hai 08-09-2014 194
386. Chương 386 : Chiến Chủ Hồn 08-09-2014 188
387. Chương 387 : Thu Kỳ Lân Hồn Phiên 08-09-2014 198
388. Chương 388 : Tiểu Hữu! Lão Phu Chờ Ngươi Đã Lâu. 08-09-2014 193
389. Chương 389 : Ba Phần Đại Lễ. . 08-09-2014 200
390. Chương 390 : Vân Tước 08-09-2014 197
391. Chương 391 : Lục Cấp Tu Chân Quốc 08-09-2014 131
392. Chương 392 : Nhất Tự Ra Oai. 08-09-2014 180
393. Chương 393 : Anh Biến Kỳ Và Vương Lâm Chân Chính 08-09-2014 132
394. Chương 394 : Người Có Tư Chất Cao Nhất Chu Tước Tinh 08-09-2014 202
395. Chương 395 : Thập Ức Tôn Hồn Phiên 08-09-2014 177
396. Chương 396 : Cự Ma Tộc 08-09-2014 188
397. Chương 397 : Lựa Chọn Của Sất Hổ 08-09-2014 193
398. Chương 398 : Lão Tổ Xuất Hiện 08-09-2014 189
399. Chương 399 : Hứa Lập Quốc 08-09-2014 203
400. Chương 400 : Chu Vũ Thái. 08-09-2014 188
401. Chương 401 : Diệt Lão Tổ. 08-09-2014 195
402. Chương 402 : Mỵ Cơ. 08-09-2014 192
403. Chương 403 : Chu Như 08-09-2014 197
404. Chương 404 : Tiểu Bạch 08-09-2014 211
405. Chương 405 : Kinh Biến 08-09-2014 195
406. Chương 406 : Thiên Đạo Lai Lâm 08-09-2014 174
407. Chương 407 : Thiên Ý Trêu Người 08-09-2014 177
408. Chương 408 : Đạo Tâm 08-09-2014 182
409. Chương 409 : Anh Biến 08-09-2014 175
410. Chương 410 : Cố Nhân 08-09-2014 171
411. Chương 411 : Dư Bảo. 08-09-2014 177
412. Chương 412 : Thủy Tổ. 08-09-2014 182
413. Chương 413 : Cự Phú 08-09-2014 168
414. Chương 414 : Anh Biến 08-09-2014 171
415. Chương 415 : Truyền Thống 08-09-2014 165
416. Chương 416 : Cuộc Chiến Thứ Hai Của Di Tiên Tộc. 08-09-2014 186
417. Chương 417 : Uy Lực Thực Sự Của Thập Ức Tôn Hồn Phiên 08-09-2014 191
418. Chương 418 : Đệ Nhị Chu Tước. Tư Đồ Nam? 08-09-2014 180
419. Chương 419 : Kiền Phong 08-09-2014 175
420. Chương 420 : Anh Biến (Chung). 08-09-2014 176
421. Chương 421 : Chu Tước Tử. 08-09-2014 180
422. Chương 422 : Thông Minh Sao Bằng Bậc Đế Vương 08-09-2014 190
423. Chương 423 : Tư Đồ Nam 08-09-2014 180
424. Chương 424 : Tư Đồ Nam 08-09-2014 164
425. Chương 425 : Đồng Tử. 08-09-2014 178
426. Chương 426 : Tu Tinh Chi Tinh 08-09-2014 166
427. Chương 427 : Tổ Linh Thụ. 08-09-2014 196
428. Chương 428 : Tiểu Bắc Viêm Cực. 08-09-2014 184
429. Chương 429 : Chấp Hành Giả (1). 08-09-2014 224
430. Chương 430 : Cưu Chiếm Thước Sào 08-09-2014 204
431. Chương 431 : Tổ Phù Đầu Cốt 08-09-2014 184
432. Chương 432 : Tam Tổ Là Nàng 08-09-2014 185
433. Chương 433 : Ngươi Đồng Ý, Xuân Phong Nhất Độ(2) 08-09-2014 177
434. Chương 434 : Người Khổng Lồ Bên Dưới Thi Âm Tông 08-09-2014 181
435. Chương 435 : Tào Nhất Đấu 08-09-2014 166
436. Chương 436 : Cứu Ta ... 08-09-2014 189
437. Chương 437 : Lôi Cát. 08-09-2014 208
438. Chương 438 : Trên Vấn Đỉnh 08-09-2014 188
439. Chương 439 : Bất Đồng. 08-09-2014 185
440. Chương 440 : Sự Điên Cuồng Của Chu Tước Tử (1). 08-09-2014 183
441. Chương 441 : Sự Điên Cuồng Của Chu Tước Tử (2) 08-09-2014 194
442. Chương 442 : Người Này Là Ai? 08-09-2014 190
443. Chương 443 : Linh Hồn Trên Vùng Đất Khô Cằn 08-09-2014 181
444. Chương 444 : Mộ Dung Vân 08-09-2014 197
445. Chương 445 : Tế Đàn 08-09-2014 189
446. Chương 446 : Xinh Không Thể Tả Được! (1) 08-09-2014 187
447. Chương 447 : Gặp Liễu Mi Lần Thứ Ba 08-09-2014 190
448. Chương 448 : Một Huyễn Cuối Cùng. 08-09-2014 180
449. Chương 449 : Thiên Huyễn Tình Dục Đạo 08-09-2014 176
450. Chương 450 : Mệnh Hồn Của Lý Mộ Uyển 08-09-2014 193
451. Chương 451 : Đoạt Hồn (1) 08-09-2014 178
452. Chương 452 : Sứ Giả Của Thác Lâm 08-09-2014 180
453. Chương 453 : Kỳ Bảo! (1) 08-09-2014 195
454. Chương 454 : Hồng Điệp 08-09-2014 165
455. Chương 455 : Đỏ Bừng 08-09-2014 189
456. Chương 456 : Như Điệp. 08-09-2014 193
457. Chương 457 : Tề Tụ 08-09-2014 163
458. Chương 458 : Người Lòng Dạ Sắt Đá. 08-09-2014 176
459. Chương 459 : Kim Giáp Đại Hán. 08-09-2014 181
460. Chương 460 : Sát Khí.(1) 08-09-2014 192
461. Chương 461 : Diệp Vô Ưu. 08-09-2014 182
462. Chương 462 : Cướp Đoạt. 08-09-2014 185
463. Chương 463 : Kế Thừa Chu Tước (1). 08-09-2014 189
464. Chương 464 : Chiến Kiền Phong 08-09-2014 176
465. Chương 465 : Sát Khí Của Thác Sâm 08-09-2014 201
466. Chương 466 : Sứ Giả Tu Chân Liên Minh (1) 08-09-2014 188
467. Chương 467 : Bức Màn Chu Tước 08-09-2014 196
468. Chương 468 : Một Năm 08-09-2014 197
469. Chương 469 : Duyên Phận Đã Hết 08-09-2014 176
470. Chương 470 : Luyện Bảo 08-09-2014 191
471. Chương 471 : Chu Tước Tinh 08-09-2014 210
472. Chương 472 : Giao Dịch Tinh. 08-09-2014 222
473. Chương 473 : Khôn Mộc Thạch 08-09-2014 196
474. Chương 474 : Bạch Vi (1). 08-09-2014 179
475. Chương 475 : Hành Trình Một Mình 08-09-2014 196
476. Chương 476 : Tới Thiên Vận Tinh. 08-09-2014 180
477. Chương 477 : Vấn Đạo (1) 08-09-2014 172
478. Chương 478 : Đạo!! 08-09-2014 175
479. Chương 479 : Tiểu Đệ Ra Tay Trước. 08-09-2014 194
480. Chương 480 : Ương Ngạnh. 08-09-2014 170
481. Chương 481 : Tử Lâm Các. 08-09-2014 188
482. Chương 482 : Hóa Ma Chỉ (1) 08-09-2014 177
483. Chương 483 : Thiên Vận Tử. 08-09-2014 186
484. Chương 484 : Tiên Thuật. 08-09-2014 196
485. Chương 485 : Thiên Vận Thất Tử 08-09-2014 185
486. Chương 486 : Kiếm Ý. 08-09-2014 183
487. Chương 487 : Khốn Địa Tu Luyện 08-09-2014 184
488. Chương 488 : Thọ Yến 08-09-2014 177
489. Chương 489 : Tử Khí Đông Lai. 08-09-2014 202
490. Chương 490 : Xông Vào Yến Tiệc. 08-09-2014 175
491. Chương 491 : Cổ Yêu 08-09-2014 175
492. Chương 492 : Cửu Chuyển Luyện Tiên Quyết 08-09-2014 179
493. Chương 493 : Tôn Trưởng Lão! 08-09-2014 193
494. Chương 494 : Hắn! 08-09-2014 183
495. Chương 495 : Gặp Lại Lăng Thiên Hầu 08-09-2014 182
496. Chương 496 : Dẫn Tiên Thuật! 08-09-2014 171
497. Chương 497 : Triệu Hân Mộng 08-09-2014 190
498. Chương 498 : Tử Hệ Lão Lục 08-09-2014 194
499. Chương 499 : Chiến Vấn Đỉnh! 08-09-2014 184
500. Chương 500 : Toái Tiên Chi Địa 08-09-2014 175
501. Chương 501 : Ý Cảnh Nhập Thể! 08-09-2014 195
502. Chương 502 : Hơn Một Người! 08-09-2014 187
503. Chương 503 : Sát Lục Tiên Quyết 08-09-2014 171
504. Chương 504 : Huyền Uyên Phái 08-09-2014 193
505. Chương 505 : Sứ Giả. 08-09-2014 187
506. Chương 506 : Địa Ma Bắc Giới. 08-09-2014 175
507. Chương 507 : Văn Thú Tiến Hoá 08-09-2014 187
508. Chương 508 : Cửu Lê Trùng 08-09-2014 182
509. Chương 509 : Vỡ! Nát! 08-09-2014 189
510. Chương 510 : Chiến! 08-09-2014 160
511. Chương 511 : Giết! 08-09-2014 183
512. Chương 512 : Kim Linh. 08-09-2014 179
513. Chương 513 : Mục Tiêu - Đông Hải! 08-09-2014 173
514. Chương 514 : Vì Sao Đông Hải. 08-09-2014 169
515. Chương 515 : Hành Trình Của Tham Lang 08-09-2014 161
516. Chương 516 : Tâm Tư Của Tham Lang 08-09-2014 166
517. Chương 517 : Thủy Triều. 08-09-2014 202
518. Chương 518 : Lệnh Bài. 08-09-2014 172
519. Chương 519 : Đông Hải Yêu Linh 08-09-2014 169
520. Chương 520 : Sơn Cốc. 08-09-2014 177
521. Chương 521 : Trưởng Lão Trong Cốc. 08-09-2014 167
522. Chương 522 : Phá Trận. 08-09-2014 172
523. Chương 523 : Hoàng Long. 08-09-2014 196
524. Chương 524 : Thiên Yêu Quận 08-09-2014 218
525. Chương 525 : Hắc Y Nam Tử 08-09-2014 192
526. Chương 526 : Sinh Chi Lạc Ấn 08-09-2014 211
527. Chương 527 : Ma Cấm 08-09-2014 188
528. Chương 528 : Gạt Bỏ 08-09-2014 181
529. Chương 529 : Sưu Hồn Thuật 08-09-2014 171
530. Chương 530 : Thủy Cảnh 08-09-2014 154
531. Chương 531 : Luyện Hồn Tân Tông. 08-09-2014 165
532. Chương 532 : Yêu Lực Kết Tinh. 08-09-2014 171
533. Chương 533 : Thập Tam. 08-09-2014 181
534. Chương 534 : Tán Hồn Dưỡng Phách 08-09-2014 165
535. Chương 535 : Chiến Thư. 08-09-2014 176
536. Chương 536 : Tịch Diệt Chỉ 08-09-2014 174
537. Chương 537 : Vương Lâm Hiện Lên 08-09-2014 172
538. Chương 538 : Luyện Hồn 08-09-2014 176
539. Chương 539 : Rời Đi. (1) 08-09-2014 178
540. Chương 540 : Rời Đi. (2) 08-09-2014 175
541. Chương 541 : Khảo Nghiệm Của Yêu Tương 08-09-2014 198
542. Chương 542 : Ngộ Trong Chiến Đấu. 08-09-2014 189
543. Chương 543 : Ma Niệm 08-09-2014 192
544. Chương 544 : Thống Lĩnh 08-09-2014 185
545. Chương 545 : Yêu Binh 08-09-2014 205
546. Chương 546 : Doanh Trại Hắc Giáp Quân 08-09-2014 190
547. Chương 547 : Sự Im Lặng Đáng Sợ. 08-09-2014 180
548. Chương 548 : Lập Uy. 08-09-2014 195
549. Chương 549 : Diêu Tích Tuyết 08-09-2014 184
550. Chương 550 : Giao Dịch 08-09-2014 172
551. Chương 551 : Huyết Hồn Đan 08-09-2014 175
552. Chương 552 : Tiên Tinh 08-09-2014 183
553. Chương 553 : Sáu Nét Kim Phù 08-09-2014 176
554. Chương 554 : Ba Ký Tự Hợp Làm Một 08-09-2014 204
555. Chương 555 : Xoay Chuyển Càn Khôn.(1) 08-09-2014 173
556. Chương 556 : Xoay Chuyển Càn Khôn.(2) 08-09-2014 173
557. Chương 557 : Xoay Chuyển Càn Khôn.(3) 08-09-2014 156
558. Chương 558 : Khu Vườn 08-09-2014 183
559. Chương 559 : Ngủ Say 08-09-2014 198
560. Chương 560 : Thu Hoạch 08-09-2014 197
561. Chương 561 : Thực Lực Của Anh Biến Kỳ Đại Viên Mãn 08-09-2014 169
562. Chương 562 : Cứu Thập Tam 08-09-2014 180
563. Chương 563 : Cứu Thập Tam(2) 08-09-2014 162
564. Chương 564 : Một Chưởng 08-09-2014 175
565. Chương 565 : Hổ Bào, Lão Già Và Áo Giáp 08-09-2014 157
566. Chương 566 : Hỏi Diêu Tích Tuyết 08-09-2014 190
567. Chương 567 : Người Quen 08-09-2014 212
568. Chương 568 : Loạn Kinh Đô 08-09-2014 181
569. Chương 569 : Tiếng Đàn. 08-09-2014 173
570. Chương 570 : Cố Cười. 08-09-2014 168
571. Chương 571 : Sát Lục Tiên Quyết.(1) 08-09-2014 202
572. Chương 572 : Sát Lục Tiên Quyết.(2) 08-09-2014 175
573. Chương 573 : Sát Lục Tiên Quyết.(3) 08-09-2014 147
574. Chương 574 : Đế Kiếm Ủy Khuất. 08-09-2014 176
575. Chương 575 : Toàn Lực Ra Tay Với Ta 08-09-2014 173
576. Chương 576 : Hoạt Động Ngầm. 08-09-2014 194
577. Chương 577 : Sát Lục Đạo!! 08-09-2014 198
578. Chương 578 : Kiếm Khí Của Lăng Thiên Hậu.(1) 08-09-2014 164
579. Chương 579 : Kiếm Khí Của Lăng Thiên Hậu.(2) 08-09-2014 168
580. Chương 580 : Cuộc Chiến Yêu Tướng 08-09-2014 163
581. Chương 581 : Ngươi, Bước Ra Khỏi Hàng 08-09-2014 112
582. Chương 582 : Nụ Cười Dâm Đãng Của Hứa Lập Quốc (1) 08-09-2014 167
583. Chương 583 : Nụ Cười Dâm Đãng Của Hứa Lập Quốc (2) 08-09-2014 164
584. Chương 584 : Kế Hoạch Làm Phản Của Hứa Lập Quốc Thất Bại! (1) 08-09-2014 174
585. Chương 585 : Kế Hoạch Làm Phản Của Hứa Lập Quốc Thất Bại! (2) 08-09-2014 179
586. Chương 586 : Kế Hoạch Làm Phản Của Hứa Lập Quốc Thất Bại! (3) 08-09-2014 192
587. Chương 587 : Đánh Cuộc.(1) 08-09-2014 188
588. Chương 588 : Đánh Cuộc.(2) 08-09-2014 177
589. Chương 589 : Ngôn Xuất Pháp Tùy 08-09-2014 174
590. Chương 590 : Thiên Soái Động Dung 08-09-2014 202
591. Chương 591 : Ta Phải Vấn Đỉnh 08-09-2014 202
592. Chương 592 : Nghịch 08-09-2014 181
593. Chương 593 : Kim Giáp Đã Chết! 08-09-2014 184
594. Chương 594 : Thiên Kiếp Đơn Giản Nhất 08-09-2014 189
595. Chương 595 : Thiên Uy. 08-09-2014 197
596. Chương 596 : Yêu Cổ.. 08-09-2014 191
597. Chương 597 : Vấn Đỉnh Chi Tinh (1) 08-09-2014 184
598. Chương 598 : Vấn Đỉnh Sơ Kỳ. 08-09-2014 185
599. Chương 599 : Thăng Tiên Quả. 08-09-2014 180
600. Chương 600 : Hắc Ảnh 08-09-2014 184
601. Chương 601 : Chiến Ý. 08-09-2014 190
602. Chương 602 : Có Sát Khí. 08-09-2014 175
603. Chương 603 : Mười Năm Giác Ngộ, Mười Năm Ngộ Đạo Hóa Hoàng Tuyền 08-09-2014 181
604. Chương 604 : Yêu Vệ (1). 08-09-2014 182
605. Chương 605 : Thanh Tỉnh.. 08-09-2014 185
606. Chương 606 : Ngưng Hóa Tuyền Hồn 08-09-2014 184
607. Chương 607 : Huyết Hồn Đan 08-09-2014 181
608. Chương 608 : Cổ Yêu Huyết Ảnh. (1) 08-09-2014 188
609. Chương 609 : Đại Công Cáo Thành 08-09-2014 189
610. Chương 610 : Chu Tước Đệ Nhất Mạc 08-09-2014 218
611. Chương 611 : Đệ Nhị Nguyên Thần 08-09-2014 177
612. Chương 612 : Kiếm Khí Của Tử Thử. 08-09-2014 172
613. Chương 613 : Ba Đạo Kiếm Khí. 08-09-2014 177
614. Chương 614 : Hướng Đi Của Tham Lang. 08-09-2014 175
615. Chương 615 : Tiên Đế Thanh Lâm (1) 08-09-2014 179
616. Chương 616 : Đạo Phong Ấn Thứ Hai 08-09-2014 181
617. Chương 617 : Biến Hóa, Ngân Giác Lôi Thú 08-09-2014 178
618. Chương 618 : Xuống Dưới Cho Ta! 08-09-2014 185
619. Chương 619 : Vật Của Tiên Giới 08-09-2014 186
620. Chương 620 : Nhất Đại Tông Sư! 08-09-2014 178
621. Chương 621 : Tiên Thú Chi Lương 08-09-2014 167
622. Chương 622 : Van Ngươi Khốn Tiên Võng. 08-09-2014 183
623. Chương 623 : Trói Hắn! 08-09-2014 172
624. Chương 624 : Thanh Sương 08-09-2014 168
625. Chương 625 : Thân Phận Của Nữ Thi Áo Trắng. 08-09-2014 192
626. Chương 626 : Xuất Quan 08-09-2014 180
627. Chương 627 : Trăm Vạn Đạo Sát Lục Khí! 08-09-2014 191
628. Chương 628 : Cuộc Chiến Với Cổ Yêu! 08-09-2014 178
629. Chương 629 : Thân Ảnh Màu Xám 08-09-2014 168
630. Chương 630 : Đồng Bạn Của Nó. 08-09-2014 188
631. Chương 631 : Phát Sinh Rạn Nứt Với Thiên Vận Tử 08-09-2014 167
632. Chương 632 : Tên Nhà Quê. 08-09-2014 173
633. Chương 633 : Tự Tìm Đau Khổ 08-09-2014 190
634. Chương 634 : Vị Trí Của Chu Dật 08-09-2014 192
635. Chương 635 : Vị Trí Phong Ấn 08-09-2014 203
636. Chương 636 : Cứu Chu Dật 08-09-2014 191
637. Chương 637 : Tâm Tử 08-09-2014 184
638. Chương 638 : Bản Mệnh Kiếm Khí Của Chu Dật 08-09-2014 214
639. Chương 639 : Đại Lễ! 08-09-2014 187
640. Chương 640 : Vân Tiên Đạo Lữ 08-09-2014 188
641. Chương 641 : Sương Tím! Văn Thú! 08-09-2014 173
642. Chương 642 : Cơ Trí Của Vương Lâm 08-09-2014 185
643. Chương 643 : Sương Tím Hợp Lại. 08-09-2014 156
644. Chương 644 : Quyết Đoán 08-09-2014 177
645. Chương 645 : Thần Thông Của Tham Lang 08-09-2014 168
646. Chương 646 : Đỉnh. 08-09-2014 177
647. Chương 647 : Thái Cổ Lôi Long 08-09-2014 168
648. Chương 648 : Thiên Soái Động Dung. 08-09-2014 159
649. Chương 649 : Nguyên Thần Biến Dị. 08-09-2014 162
650. Chương 650 : Áo Xám. 08-09-2014 176
651. Chương 651 : Luyện Chế Tiên Vệ. 08-09-2014 160
652. Chương 652 : Khôi Lỗi Hùng Mạnh 08-09-2014 178
653. Chương 653 : Tai Họa Ngầm Của Sát Lục Tiên Quyết 08-09-2014 187
654. Chương 654 : Đệ Tam Thức. 08-09-2014 213
655. Chương 655 : Gỡ Bỏ Bí Mật Của Bức Tranh 08-09-2014 186
656. Chương 656 : Gỡ Bỏ Bí Mật Của Bức Tranh.(2) 08-09-2014 173
657. Chương 657 : Lão Quái Hàng Lâm 08-09-2014 165
658. Chương 658 : Rời Đi. 08-09-2014 198
659. Chương 659 : Sơ Nhập La Vân 08-09-2014 181
660. Chương 660 : Mi Nhi. 08-09-2014 193
661. Chương 661 : Mưu Ngọc 08-09-2014 199
662. Chương 662 : Tôn Lão 08-09-2014 195
663. Chương 663 : Bỏ Qua 08-09-2014 189
664. Chương 664 : Cảnh Báo 08-09-2014 188
665. Chương 665 : Nữ Giả Nam 08-09-2014 185
666. Chương 666 : Pháp Bảo Đặc Biệt Nhằm Vào Vương Lâm 08-09-2014 194
667. Chương 667 : Người Bốn Năm Trước 08-09-2014 168
668. Chương 668 : Tôn Thái. 08-09-2014 176
669. Chương 669 : Trên Sinh Tử Chính Là Nhân Quả 08-09-2014 196
670. Chương 670 : Tiên Phong Khinh Phất, Thụ Dục Bất Tĩnh 08-09-2014 192
671. Chương 671 : Nhân Quả Tuần Hoàn, Tầm Sinh Tầm Tử 08-09-2014 178
672. Chương 672 : Vân Hà Hữu Kim, Ngũ Hành Khuyết Nhất. 08-09-2014 157
673. Chương 673 : Thính Vũ, Hồi Ức Tri Mi. 08-09-2014 179
674. Chương 674 : Tư Đồ Nam Lại Bế Quan. 08-09-2014 162
675. Chương 675 : Huyễn Mi Tới Gần (1). 08-09-2014 168
676. Chương 676 : Lang Yên Khởi. 08-09-2014 183
677. Chương 677 : Tới Rồi. 08-09-2014 179
678. Chương 678 : Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo 08-09-2014 175
679. Chương 679 : Pháp Bảo Đặc Thù Của Liễu Mi 08-09-2014 180
680. Chương 680 : Vương Bình 08-09-2014 210
681. Chương 681 : Đạo Nghĩa 08-09-2014 207
682. Chương 682 : Kinh Thối Thiên Quỳ Tử (1) 08-09-2014 190
683. Chương 683 : Huyễn Gia Phân Liệt ! 08-09-2014 192
684. Chương 684 : Trảm La Quyết ! 08-09-2014 168
685. Chương 685 : Tán Ma Xuất Hiện 08-09-2014 160
686. Chương 686 : Cắn Nuốt 08-09-2014 181
687. Chương 687 : Cát Bụi Trở Về Với Cát Bụi. 08-09-2014 185
688. Chương 688 : Cả Đời Không Cần Tu Đạo. 08-09-2014 173
689. Chương 689 : Tháo Giáp 08-09-2014 183
690. Chương 690 : Rời Đi. 08-09-2014 171
691. Chương 691 : Thăng Hoa 08-09-2014 177
692. Chương 692 : Thanh Nghi. 08-09-2014 181
693. Chương 693 : Chỉ Một Lần Thôi. 08-09-2014 167
694. Chương 694 : Yêu Cầu Của Vương Bình 08-09-2014 208
695. Chương 695 : Chia Lìa 08-09-2014 205
696. Chương 696 : Năm Tháng 08-09-2014 145
697. Chương 697 : Mẫu Thân 08-09-2014 175
698. Chương 698 : Sứ Giả Lôi Tiên Điện Chân Chính 08-09-2014 177
699. Chương 699 : Kinh Biến 08-09-2014 161
700. Chương 700 : Tu Vi 08-09-2014 189
701. Chương 701 : Im Mồm. 08-09-2014 192
702. Chương 702 : Thần Thông Bước Thứ Hai 08-09-2014 196
703. Chương 703 : Một Đời Luân Hồi, Chấm Dứt… 08-09-2014 188
704. Chương 704 : Tiên Vệ Thứ Hai. 08-09-2014 173
705. Chương 705 : Tham Lang Đáng Thương. 08-09-2014 164
706. Chương 706 : Bản Tiên Thuật Thiếu Của Vương Lâm 08-09-2014 172
707. Chương 707 : Bản Tôn, Thác Sâm, Chu Như. 08-09-2014 165
708. Chương 708 : Tu Đạo Bước Thứ Bốn… 08-09-2014 177
709. Chương 709 : Phụ Thuộc. 08-09-2014 171
710. Chương 710 : Bài Tiết 08-09-2014 190
711. Chương 711 : Tiểu Bảo Vật Của Tham Lang. 08-09-2014 180
712. Chương 712 : Rút Xương Cốt Của Vọng Nguyệt 08-09-2014 182
713. Chương 713 : Vọng Nguyệt Thức Tỉnh. 08-09-2014 175
714. Chương 714 : Trốn Trốn Trốn! 08-09-2014 178
715. Chương 715 : Vọng Nguyệt Phẫn Nộ Như Một Chỉ Của Cổ Thần 08-09-2014 169
716. Chương 716 : Chạy Đằng Trời! 08-09-2014 170
717. Chương 717 : Lôi Ngục. 08-09-2014 209
718. Chương 718 : Thiên Nghịch Hấp Thu Và Bảo Vật Của Tham Lang! 08-09-2014 202
719. Chương 719 : Thiên Nghịch Viên Mãn 08-09-2014 201
720. Chương 720 : Thiên Nghịch Triệu Tập. 08-09-2014 179
721. Chương 721 : Thiên Nghịch Kinh Biến. 08-09-2014 175
722. Chương 722 : Tầm Đạo Giả, Vong Sinh Tri Tử, Hám Nhĩ….(1) 08-09-2014 168
723. Chương 723 : Thấy Được Bước Thứ Ba. 08-09-2014 169
724. Chương 724 : Người Thứ Nhất Dựa Vào 08-09-2014 178
725. Chương 725 : Lôi Nguyên Ngưng Tụ 08-09-2014 186
726. Chương 726 : Quy Luật Của Sấm Sét. 08-09-2014 182
727. Chương 727 : Nghi Ngờ Bên Tai. 08-09-2014 168
728. Chương 728 : Lão Tử Rất Lợi Hại Đấy. 08-09-2014 183
729. Chương 729 : Tu Chân Tinh Của Ta. 08-09-2014 180
730. Chương 730 : Pháp Khí Đại Diện Cho Nhân Quả Ý Cảnh. 08-09-2014 171
731. Chương 731 : Đại Viên Mãn Và Ác Thú Hứa Lập Quốc (1) 08-09-2014 178
732. Chương 732 : Đại Viên Mãn Và Ác Thú Hứa Lập Quốc (2) 08-09-2014 169
733. Chương 733 : Đoạt Lôi Đỉnh. 08-09-2014 200
734. Chương 734 : Có Lợi Hơn Rất Nhiều 08-09-2014 179
735. Chương 735 : Chưa Ai Từng Làm. 08-09-2014 173
736. Chương 736 : Lôi Tiên Giới. 08-09-2014 171
737. Chương 737 : Người Có Duyên. 08-09-2014 192
738. Chương 738 : Muốn Giết Người ! 08-09-2014 188
739. Chương 739 : Đông Lâm Hứa Gia 08-09-2014 188
740. Chương 740 : Tuyệt Luân, Đạo Niệm Chi Chiến. 08-09-2014 193
741. Chương 741 : Cưu Chiếm Thước Sào. 08-09-2014 187
742. Chương 742 : Ma Liên. 08-09-2014 183
743. Chương 743 : Lý Nguyên! 08-09-2014 215
744. Chương 744 : Mũi Kiếm. 08-09-2014 173
745. Chương 745 : Rất Tốt, Rất Tốt. 08-09-2014 186
746. Chương 746 : Bao Nhiêu Thành. 08-09-2014 171
747. Chương 747 : Thiêu Đốt 08-09-2014 169
748. Chương 748 : Gây Khó Dễ. 08-09-2014 186
749. Chương 749 : Chuôi Kiếm Và Mũi Kiếm. 08-09-2014 187
750. Chương 750 : Nô Ấn 08-09-2014 198
751. Chương 751 : Huyết Tổ Tới. 08-09-2014 167
752. Chương 752 : Nhân Quả 08-09-2014 204
753. Chương 753 : Bộ Giáp Bằng Da Cổ Thần 08-09-2014 117
754. Chương 754 : Kinh Biến. 08-09-2014 173
755. Chương 755 : Cạm Bẫy (1) 08-09-2014 196
756. Chương 756 : Thú Cốt. 08-09-2014 181
757. Chương 757 : Tiên Nhân Di Vật. 08-09-2014 172
758. Chương 758 : Sắp Xếp Chuẩn Xác. 08-09-2014 182
759. Chương 759 : Rốt Cục Đến Đây 08-09-2014 186
760. Chương 760 : Thí Tiên 08-09-2014 179
761. Chương 761 : Cơ Duyên(1) 08-09-2014 179
762. Chương 762 : Cơ Duyên (1). 08-09-2014 86
763. Chương 763 : Thức Tỉnh. 08-09-2014 180
764. Chương 764 : Huyết Tinh (1) 08-09-2014 185
765. Chương 765 : Bảo Vật Thiên Luyện. 08-09-2014 211
766. Chương 766 : Âm Hư. 08-09-2014 203
767. Chương 767 : Phản Kích. 08-09-2014 197
768. Chương 768 : Lòng Tin. 08-09-2014 198
769. Chương 769 : Diêu Gia (1) 08-09-2014 254
770. Chương 770 : Diêu Gia(2) 08-09-2014 211
771. Chương 771 : Diêu Gia (3) 08-09-2014 244
772. Chương 772 : Mười Ba Ngày 08-09-2014 238
773. Chương 773 : Tử Mẫu Đạo Khô 08-09-2014 203
774. Chương 774 : Hắc Động. 08-09-2014 186
775. Chương 775 : Cấm Địa Nghìn Trượng, Người Vào - Chết. 08-09-2014 161
776. Chương 776 : Hứa Mộc 08-09-2014 180
777. Chương 777 : Kịch Biến. 08-09-2014 109
778. Chương 778 : Cực Cảnh Lại Xuất Hiện 08-09-2014 176
779. Chương 779 : Chiến Không Liệt. 08-09-2014 183
780. Chương 780 : Tư Cách. 08-09-2014 203
781. Chương 781 : Tư Cách Cửu Phẩm Tiên Quân. 08-09-2014 178
782. Chương 782 : Thần Thông Của Tiên Đế 08-09-2014 177
783. Chương 783 : Thu Tàng Phẩm Các. 08-09-2014 177
784. Chương 784 : Sống Lại. 08-09-2014 210
785. Chương 785 : Ai Cũng Không Thể Rời Khỏi. 08-09-2014 180
786. Chương 786 : Tôn Chủ, Ra Tay Đi (1) 08-09-2014 154
787. Chương 787 : Tôn Chủ, Ra Tay Đi (2) 08-09-2014 154
788. Chương 788 : Ra Tay 08-09-2014 195
789. Chương 789 : Hỏa, Viêm, Diễm. 08-09-2014 222
790. Chương 790 : Mục Đích. 08-09-2014 205
791. Chương 791 : Vùng Đất Gần Viễn Cổ Tiên Vực Nhất. 08-09-2014 203
792. Chương 792 : Viêm Lôi Tử. 08-09-2014 209
793. Chương 793 : Tiên Quân Thanh Thủy. 08-09-2014 206
794. Chương 794 : Hiệp Định. 08-09-2014 207
795. Chương 795 : Sư Huynh? 08-09-2014 179
796. Chương 796 : Lao Ra! 08-09-2014 171
797. Chương 797 : Lao Ra! 08-09-2014 142
798. Chương 798 : Lao Ra! 08-09-2014 153
799. Chương 799 : Lực Lượng Cầu Sinh. 08-09-2014 160
800. Chương 800 : Đại Ân Không Bao Giờ Quên. 08-09-2014 175
801. Chương 801 : Cuối Ranh Giới. 08-09-2014 175
802. Chương 802 : Thượng Tiên. 08-09-2014 185
803. Chương 803 : Tộc Tiên Tuyển 08-09-2014 163
804. Chương 804 : Vụ Thú. 08-09-2014 192
805. Chương 805 : Huyền Âm Đỉnh 08-09-2014 180
806. Chương 806 : Tiểu Truyền Tống Trận 08-09-2014 189
807. Chương 807 : Bẩy Cái Ký Hiệu. 08-09-2014 194
808. Chương 808 : Bộ Tộc Thấp Hèn. 08-09-2014 182
809. Chương 809 : Cánh Bướm. (1) 08-09-2014 224
810. Chương 810 : Cánh Bướm. (2) 08-09-2014 197
811. Chương 811 : Cổ Thần Bì Giáp. 08-09-2014 171
812. Chương 812 : Toái Tiên Ấn, Xuất Thế! 08-09-2014 180
813. Chương 813 : Tháp Sơn, Tiên Vệ. 08-09-2014 160
814. Chương 814 : Quan Tài Pha Lê. 08-09-2014 189
815. Chương 815 : Cốt. 08-09-2014 197
816. Chương 816 : Tị Thiên Quan (1) 08-09-2014 211
817. Chương 817 : Tị Thiên Quan (2) 08-09-2014 184
818. Chương 818 : Tị Thiên Quan (3) 08-09-2014 177
819. Chương 819 : Hai Sự Kiện Lớn. 08-09-2014 190
820. Chương 820 : Hứa Mộc! 08-09-2014 183
821. Chương 821 : Hai Nén Hương. 08-09-2014 181
822. Chương 822 : Diêu Trường Không 08-09-2014 175
823. Chương 823 : Tâm Tư Huyết Thần Tử (1) 08-09-2014 163
824. Chương 824 : Tâm Tư Huyết Thần Tử (2) 08-09-2014 167
825. Chương 825 : Tâm Tư Huyết Thần Tử (3) 08-09-2014 165
826. Chương 826 : Diêu Băng Vân. 08-09-2014 182
827. Chương 827 : Ma Đạo Tử. 08-09-2014 208
828. Chương 828 : Cửu Tuyệt Tổn Thần Trận! 08-09-2014 186
829. Chương 829 : Kế Hoạch Lớn 08-09-2014 182
830. Chương 830 : Vọng Nguyệt. 08-09-2014 182
831. Chương 831 : Sự Hưng Phấn Của Vọng Nguyệt. 08-09-2014 173
832. Chương 832 : Thức Tỉnh. 08-09-2014 161
833. Chương 833 : Viêm Lôi Tử Tái Hiện! 08-09-2014 161
834. Chương 834 : Khí Tức Bì Giáp. 08-09-2014 179
835. Chương 835 : Bí Mật Của Vọng Nguyệt ! 08-09-2014 193
836. Chương 836 : Đỉnh. 08-09-2014 173
837. Chương 837 : Băng Vân. 08-09-2014 235
838. Chương 838 : Phong Ấn Hoàn Mỹ. 08-09-2014 172
839. Chương 839 : Kêu Gọi Trong Cơ Thể Vọng Nguyệt 08-09-2014 158
840. Chương 840 : Cổ Thần Toái Tinh. 08-09-2014 172
841. Chương 841 : Phong Ấn Vọng Nguyệt (1) 08-09-2014 176
842. Chương 842 : Trở Lại Thanh Linh Tinh. 08-09-2014 167
843. Chương 843 : Thôn Phệ. 08-09-2014 170
844. Chương 844 : Mộng Đạo. 08-09-2014 225
845. Chương 845 : Ngươi Đã Minh Ngộ? 08-09-2014 165
846. Chương 846 : Thay Đổi 08-09-2014 169
847. Chương 847 : Đạo Của Diêu Băng Vân 08-09-2014 164
848. Chương 848 : Lui Một Bước 08-09-2014 166
849. Chương 849 : Nguyên Lực Thay Đổi 08-09-2014 179
850. Chương 850 : Khuy Niết. 08-09-2014 179
851. Chương 851 : Huyết Thần Tử! (Thượng) 08-09-2014 181
852. Chương 852 : Huyết Yến 08-09-2014 169
853. Chương 853 : Ngươi Không Có Tư Cách. 08-09-2014 178
854. Chương 854 : Phong Thanh Hạc Lệ Thảo Mộc Giai Binh. 08-09-2014 186
855. Chương 855 : Vãi Đậu Thành Binh 08-09-2014 192
856. Chương 856 : Bước Thứ Ba (Thượng) 08-09-2014 183
857. Chương 857 : Mục Tiêu Một Trăm Lẻ Tám Tiên 08-09-2014 182
858. Chương 858 : Tiến Đến. 08-09-2014 191
859. Chương 859 : Cái Ta Muốn Là Vị Trí Thứ Nhất 08-09-2014 184
860. Chương 860 : Đền Ơn 08-09-2014 183
861. Chương 861 : Cửu Khúc Thiên Đao 08-09-2014 175
862. Chương 862 : Lão Tử Thua Rồi 08-09-2014 181
863. Chương 863 : Người Cuối Cùng 08-09-2014 179
864. Chương 864 : Hứa Gia Ở Đông Lâm Tinh 08-09-2014 185
865. Chương 865 : Tây Tử Phượng 08-09-2014 182
866. Chương 866 : Không Đủ Tư Cách (1) 08-09-2014 193
867. Chương 867 : Không Đủ Tư Cách(2) 08-09-2014 189
868. Chương 868 : Thần Thức Thuật 08-09-2014 188
869. Chương 869 : Thanh Thủy Bênh Vực. 08-09-2014 185
870. Chương 870 : Hài Đồng. 08-09-2014 204
871. Chương 871 : Mèo Nào Cắn Mỉu Nào 08-09-2014 180
872. Chương 872 : Quyền Lực Sử Dụng Sấm Sét. 08-09-2014 192
873. Chương 873 : Thiên Chi Quan. 08-09-2014 196
874. Chương 874 : Con Mắt Thứ Ba Tiến Hóa 08-09-2014 188
875. Chương 875 : Nhất Đường Thiên. 08-09-2014 170
876. Chương 876 : Lôi Diệt. 08-09-2014 169
877. Chương 877 : Con Mắt Thứ Ba 08-09-2014 175
878. Chương 878 : Phong Tiên. 08-09-2014 175
879. Chương 879 : Uyển Nhi (1+2) 08-09-2014 187
880. Chương 880 : Ta Đồng Ý 08-09-2014 193
881. Chương 881 : Bức Tường Không Gian Mở Ra 08-09-2014 177
882. Chương 882 : Đông Lâm Tinh. 08-09-2014 174
883. Chương 883 : Sinh Cơ. 08-09-2014 189
884. Chương 884 : Món Quà Của Thanh Thủy 08-09-2014 181
885. Chương 885 : Tư Đồ Nam Xuất Quan 08-09-2014 182
886. Chương 886 : Chu Tước Tinh. 08-09-2014 164
887. Chương 887 : Pho Tượng Vương Lâm. 08-09-2014 184
888. Chương 888 : Trở Về. 08-09-2014 177
889. Chương 889 : Đồng Tử Đầu To 08-09-2014 181
890. Chương 890 : Tôi Tớ 08-09-2014 190
891. Chương 891 : Về Nhà 08-09-2014 185
892. Chương 892 : Cảm Ơn Các Ngươi 08-09-2014 170
893. Chương 893 : Đại Vương Triều 08-09-2014 167
894. Chương 894 : Nổi Giận 08-09-2014 178
895. Chương 895 : Thi Âm Tông 08-09-2014 195
896. Chương 896 : Phong Tảo Tàn Diệp 08-09-2014 167
897. Chương 897 : Lôi Cát. 08-09-2014 152
898. Chương 898 : Phó Điện Chủ Của Oán Điện (1). 08-09-2014 178
899. Chương 899 : Phó Điện Chủ Của Oán Điện (2). 08-09-2014 158
900. Chương 900 : Giải Quyết Nhân Quả (1). 08-09-2014 191
901. Chương 901 : Giải Quyết Nhân Quả (2). 08-09-2014 164
902. Chương 902 : Giải Quyết Nhân Quả (3). 08-09-2014 166
903. Chương 903 : Tìm Bí Mật Của Tiên Di Tộc. 08-09-2014 172
904. Chương 904 : Hình Phạt Tiên Nhân. 08-09-2014 164
905. Chương 905 : Hoàng Long Tiến Đến 08-09-2014 175
906. Chương 906 : Danh Sách Chu Tước 08-09-2014 183
907. Chương 907 : Bỏ Đi 08-09-2014 184
908. Chương 908 : Cho Ngươi Một Kỳ Tích 08-09-2014 175
909. Chương 909 : Hợp Thể Cực Mạnh 08-09-2014 172
910. Chương 910 : Sát Vực Giới 08-09-2014 164
911. Chương 911 : Hỏi Tội 08-09-2014 175
912. Chương 912 : Hoán Vũ 08-09-2014 178
913. Chương 913 : Đồ La Kế Hoạch 08-09-2014 116
914. Chương 914 : Mười Tám Tầng Địa Ngục 08-09-2014 180
915. Chương 915 : Cái Giá Lớn Của Liên Minh 08-09-2014 182
916. Chương 916 : La Thiên Phản Kích 08-09-2014 180
917. Chương 917 : Chu Thiên (Thượng) 08-09-2014 181
918. Chương 918 : Chu Thiên (Trung) 08-09-2014 203
919. Chương 919 : Chu Thiên (Hạ) 08-09-2014 168
920. Chương 920 : Ngọc Giản Màu Xanh 08-09-2014 130
921. Chương 921 : Cực Hiền Thiên 08-09-2014 183
922. Chương 922 : Đầu Danh Trạng 08-09-2014 206
923. Chương 923 : Công Lớn 08-09-2014 178
924. Chương 924 : Bách Vạn Thú Huyết Tỏa Thiên Thần 08-09-2014 172
925. Chương 925 : Cự Ma Ngàn Trượng Nổ Tung 08-09-2014 103
926. Chương 926 : Chàng Không Nhận Ra Thiếp 08-09-2014 171
927. Chương 927 : Ngũ Hành Kim Thi 08-09-2014 162
928. Chương 928 : Của Vương Lâm Ta! 08-09-2014 175
929. Chương 929 : Liên Minh Trưởng Lão Đoàn 08-09-2014 167
930. Chương 930 : Thứ Không Niết! 08-09-2014 167
931. Chương 931 : Cổ Thần Khí 08-09-2014 181
932. Chương 932 : Thanh Thuỷ Tới 08-09-2014 167
933. Chương 933 : Tiến Nhập Nguyệt Khẩu 08-09-2014 174
934. Chương 934 : Lôi Thú Uất Ức 08-09-2014 189
935. Chương 935 : Ngư Ông 08-09-2014 184
936. Chương 936 : Hoạ Địa Vi Lao 08-09-2014 177
937. Chương 937 : Cổ Thần Khôi Lỗi Thuật 08-09-2014 174
938. Chương 938 : Lực Lượng Truyền Thừa 08-09-2014 188
939. Chương 939 : Vương Tộc Cổ Thần 08-09-2014 170
940. Chương 940 : Pháp Khí Của Vương Tộc 08-09-2014 198
941. Chương 941 : Nghịch Thiên Châu Chấn Động 08-09-2014 174
942. Chương 942 : Thiên Đạo? 08-09-2014 182
943. Chương 943 : Nghịch Thiên Châu Lại Tái Hiện 08-09-2014 143
944. Chương 944 : Bí Ẩn 08-09-2014 191
945. Chương 945 : Mục Đồng Tay Chỉ Hạnh Hoa Thôn 08-09-2014 179
946. Chương 946 : Tư Cách 08-09-2014 167
947. Chương 947 : Bức Tranh Chữ “Chiến” Huyền Bí 08-09-2014 180
948. Chương 948 : U Minh Dẫn Lộ 08-09-2014 185
949. Chương 949 : Sát Vực Giới 08-09-2014 172
950. Chương 950 : Khuất Phục Cho Ta 08-09-2014 189
951. Chương 951 : Tung Tích Tịch Niết 08-09-2014 185
952. Chương 952 : Trâm Cài Tóc 08-09-2014 184
953. Chương 953 : Thiếu Gia 08-09-2014 191
954. Chương 954 : Đệ Tử Nội Tông Thi Âm Tông 08-09-2014 170
955. Chương 955 : Phấn Y Nữ Tử 08-09-2014 195
956. Chương 956 : Tiến Tới 08-09-2014 188
957. Chương 957 : Tán Thành 08-09-2014 167
958. Chương 958 : Bí Mật Thiên Vận Tử 08-09-2014 179
959. Chương 959 : Căn Nguyên Ban Đầu 08-09-2014 177
960. Chương 960 : Vương Lâm Xấu Hổ 08-09-2014 173
961. Chương 961 : Hứa Lập Quốc Thích Nhất 08-09-2014 185
962. Chương 962 : Trần Đạo Tam Tử 08-09-2014 185
963. Chương 963 : Hóa Thù Thành Bạn 08-09-2014 171
964. Chương 964 : Linh Nhi 08-09-2014 201
965. Chương 965 : Hiểu Ra Chân Tướng 08-09-2014 166
966. Chương 966 : Làm Thiên Vận Tử Sai Lầm Một Lần 08-09-2014 174
967. Chương 967 : Nhất Chỉ Soán Thiên Vận 08-09-2014 175
968. Chương 968 : Tiến Tới 08-09-2014 160
969. Chương 969 : Phá Chỉ 08-09-2014 191
970. Chương 970 : Bế Tắc. 08-09-2014 199
971. Chương 971 : Thiên Vận Tử Áo Xám. 08-09-2014 183
972. Chương 972 : Nghịch Âm Dương. 08-09-2014 194
973. Chương 973 : Côn Hư Thánh Nữ. 08-09-2014 184
974. Chương 974 : Kinh Hồn. 08-09-2014 190
975. Chương 975 : Thiên Nghịch Lại Mở Ra (P1). 08-09-2014 168
976. Chương 976 : Thiên Nghịch Lại Mở Ra (P2). 08-09-2014 176
977. Chương 977 : Đường Hẹp. 08-09-2014 181
978. Chương 978 : Phù Phong Tử (P1). 08-09-2014 187
979. Chương 979 : Phù Phong Tử (P2). 08-09-2014 191
980. Chương 980 : Còn Nhớ Linh Nhi?. 08-09-2014 188
981. Chương 981 : Thanh Quang Thuẫn. 08-09-2014 201
982. Chương 982 : Thần Thông Bảo Mệnh Của Cổ Thần 08-09-2014 170
983. Chương 983 : Mộng Như Luân Hồi. 08-09-2014 170
984. Chương 984 : Bảo Bình. 08-09-2014 198
985. Chương 985 : Thủy Cảnh. 08-09-2014 177
986. Chương 986 : Thần Thông Tàn Dạ. 08-09-2014 169
987. Chương 987 : Tàn Dạ Chi Lực. 08-09-2014 191
988. Chương 988 : Một Khắc Tối Cường 08-09-2014 168
989. Chương 989 : Cướp Người. 08-09-2014 183
990. Chương 990 : Gặp Lại (P1). 08-09-2014 182
991. Chương 991 : Gặp Lại (P2) 08-09-2014 185
992. Chương 992 : Độc. 08-09-2014 175
993. Chương 993 : Say 08-09-2014 198
994. Chương 994 : Hồn. 08-09-2014 135
995. Chương 995 : Đã Đến. 08-09-2014 199
996. Chương 996 : Hư Không Tử. 08-09-2014 182
997. Chương 997 : Sự Thù Hận Của Diêu Tích Huyết (1). 08-09-2014 179
998. Chương 998 : Sự Thù Hận Của Diêu Tích Huyết (2). 08-09-2014 167
999. Chương 999 : Tượng Đá Màu Đen Quỷ Dị 08-09-2014 195
1000. Chương 1000 : Phân Thân Thứ Hai (1). 08-09-2014 180
1001. Chương 1001 : Phân Thân Thứ Hai (2). 08-09-2014 186
1002. Chương 1002 : Ủy Thác Của Đế Quân. 08-09-2014 171
1003. Chương 1003 : Sâu Bên Trong Tiên Phủ. 08-09-2014 180
1004. Chương 1004 : Hoa Tiên. 08-09-2014 169
1005. Chương 1005 : Nguy Cơ. 08-09-2014 157
1006. Chương 1006 : Cảnh Cáo. 08-09-2014 190
1007. Chương 1007 : Táng Hoa. 08-09-2014 168
1008. Chương 1008 : Pho Tượng Của Ai. 08-09-2014 195
1009. Chương 1009 : Hoa Phi. 08-09-2014 171
1010. Chương 1010 : Tiên Linh Thiên Cảnh. 08-09-2014 167
1011. Chương 1011 : Cửu Long. 08-09-2014 169
1012. Chương 1012 : Ma Ảnh. 08-09-2014 184
1013. Chương 1013 : Truy. 08-09-2014 166
1014. Chương 1014 : Truy(2). 08-09-2014 185
1015. Chương 1015 : Đại Mạc Cô Yên. 08-09-2014 184
1016. Chương 1016 : Phạm Thiên(P1). 08-09-2014 191
1017. Chương 1017 : Phạm Thiên(P2). 08-09-2014 171
1018. Chương 1018 : Phạm Thiên(P3). 08-09-2014 176
1019. Chương 1019 : Thanh Lâm?. 08-09-2014 169
1020. Chương 1020 : Chu Tước Thức Tỉnh 08-09-2014 174
1021. Chương 1021 : Sụp Đổ!(1) 08-09-2014 177
1022. Chương 1022 : Phá Bình Lao Ra 08-09-2014 171
1023. Chương 1023 : Nơi Ấy Chôn Tiên 08-09-2014 162
1024. Chương 1024 : Thánh Tổ Của Phù Tộc 08-09-2014 167
1025. Chương 1025 : Thanh Lâm, Ngươi Gạt Ta 08-09-2014 178
1026. Chương 1026 : Chu Tước Thánh Tinh 08-09-2014 182
1027. Chương 1027 : Định Thân Thuật 08-09-2014 185
1028. Chương 1028 : Điểu Tán 08-09-2014 124
1029. Chương 1029 : Thật Giả Vĩnh Hằng 08-09-2014 170
1030. Chương 1030 : Khô Phù 08-09-2014 194
1031. Chương 1031 : Sai Lầm Rồi 08-09-2014 207
1032. Chương 1032 : Ngọn Nguồn Nhân Quả Đại Thành.(1) 08-09-2014 195
1033. Chương 1033 : Ngọn Nguồn Nhân Quả Đại Thành.(2) 08-09-2014 167
1034. Chương 1034 : Thế Hệ(2) 08-09-2014 181
1035. Chương 1035 : Tên Gọi Của Ngươi 08-09-2014 188
1036. Chương 1036 : Gặp Lại 08-09-2014 191
1037. Chương 1037 : Khuy Niết Đỉnh Phong 08-09-2014 193
1038. Chương 1038 : Liễu Mi.(1) 08-09-2014 195
1039. Chương 1039 : liễu Mi.(2) 08-09-2014 156
1040. Chương 1040 : Dưới Hố Sâu. 08-09-2014 245
1041. Chương 1041 : Thiết Kiếm. 08-09-2014 188
1042. Chương 1042 : Hiểm Trung Thủ Kiếm. 08-09-2014 149
1043. Chương 1043 : Thử Không Niết (1) 08-09-2014 164
1044. Chương 1044 : Thử Không Niết (2) 08-09-2014 176
1045. Chương 1045 : Sát Khí Của Hư Không Tử 08-09-2014 187
1046. Chương 1046 : Phản Kháng Truy 08-09-2014 208
1047. Chương 1047 : Chí Bảo 08-09-2014 120
1048. Chương 1048 : Bảo Vật Của Vương Mỗ, Có Giỏi Thì Tới 08-09-2014 174
1049. Chương 1049 : Đệ Lục Tầng 08-09-2014 182
1050. Chương 1050 : Chu Dật Tái Hiện 08-09-2014 189
1051. Chương 1051 : Thân Phận Của Vân Tiên Đạo Lữ 08-09-2014 200
1052. Chương 1052 : Hư Không Tử Đổ Mồ Hôi Lạnh 08-09-2014 184
1053. Chương 1053 : Bức Áp Hư Không Tử 08-09-2014 172
1054. Chương 1054 : Sơn Băng (1) 08-09-2014 207
1055. Chương 1055 : Sơn Băng (2) 08-09-2014 188
1056. Chương 1056 : Biến Cố Tầng Thứ Tám 08-09-2014 183
1057. Chương 1057 : Thiên Hồn Đạo 08-09-2014 178
1058. Chương 1058 : Một Quyền Kinh Thiên 08-09-2014 152
1059. Chương 1059 : Cổ Ma Tháp Già 08-09-2014 158
1060. Chương 1060 : Cổ Ma Chi Uy (1) 08-09-2014 175
1061. Chương 1061 : Cổ Ma Chi Uy (2) 08-09-2014 179
1062. Chương 1062 : Một Câu Trước Đoạt Xá 08-09-2014 173
1063. Chương 1063 : Thân Phận Người Áo Đen 08-09-2014 181
1064. Chương 1064 : Tam Tộc Đoàn Tụ 08-09-2014 162
1065. Chương 1065 : Tam Tộc Đoàn Tụ (2) 08-09-2014 105
1066. Chương 1066 : Cổ Chi Tam Tộc Đoàn Tụ.(3) 08-09-2014 159
1067. Chương 1067 : Cổ Yêu Bối La. 08-09-2014 185
1068. Chương 1068 : Phấn Y Nữ Nhân 08-09-2014 168
1069. Chương 1069 : Cổ Ma Tháp Già 08-09-2014 149
1070. Chương 1070 : Thiên Vận Tử 08-09-2014 143
1071. Chương 1071 : Tàn Dạ, Thần Thông Mạnh Nhất 08-09-2014 158
1072. Chương 1072 : Liều Mạng 08-09-2014 168
1073. Chương 1073 : Lực Lượng Chưởng Tôn 08-09-2014 167
1074. Chương 1074 : Chân Linh Dung Hợp 08-09-2014 149
1075. Chương 1075 : Quyết Chiến Bắt Đầu 08-09-2014 163
1076. Chương 1076 : Sư Đồ Chi Chiến 08-09-2014 170
1077. Chương 1077 : Tháp Sơn Hiện Thân 08-09-2014 155
1078. Chương 1078 : Mộc Băng Mi 08-09-2014 176
1079. Chương 1079 : Không Cần Nàng Cứu 08-09-2014 165
1080. Chương 1080 : Mộng Hồi Viễn Cổ 08-09-2014 161
1081. Chương 1081 : Mộng Hồi Viễn Cổ (2) 08-09-2014 169
1082. Chương 1082 : Tứ Thánh Khí 08-09-2014 178
1083. Chương 1083 : Nghiệt Duyên 08-09-2014 178
1084. Chương 1084 : Hai Năm. 08-09-2014 172
1085. Chương 1085 : Tin Tức Về Thanh Thủy. 08-09-2014 158
1086. Chương 1086 : Cửu Huyền Đệ Nhất Biến 08-09-2014 159
1087. Chương 1087 : Tân Thánh Hoàng 08-09-2014 155
1088. Chương 1088 : Tân Thánh Hoàng(2) 08-09-2014 166
1089. Chương 1089 : Mặc Trí Tái Hiện 08-09-2014 172
1090. Chương 1090 : Oai Lực Ba Thế Hỏa Nguyên Lực! 08-09-2014 173
1091. Chương 1091 : Tính Toán Của Vương Lâm. 08-09-2014 167
1092. Chương 1092 : Ngươi Muốn Vương Lâm? 08-09-2014 111
1093. Chương 1093 : Nhận Lỗi! 08-09-2014 167
1094. Chương 1094 : Không Biết Thi Này Có Thể Thứ Mấy? 08-09-2014 158
1095. Chương 1095 : Bí Mật Kinh Thiên(1) 08-09-2014 158
1096. Chương 1096 : Bí Mật Kinh Thiên(2) 08-09-2014 164
1097. Chương 1097 : Đoạn Kiếm 08-09-2014 166
1098. Chương 1098 : Ngoại Nhân 08-09-2014 165
1099. Chương 1099 : Vũ Giới Mở Ra 08-09-2014 175
1100. Chương 1100 : Thần Thông Sơn Băng 08-09-2014 151
1101. Chương 1101 : Sát Khí 08-09-2014 159
1102. Chương 1102 : Vân Hải 08-09-2014 153
1103. Chương 1103 : Thiên Kiếp 08-09-2014 148
1104. Chương 1104 : Sơn Băng 08-09-2014 168
1105. Chương 1105 : Nhất Sơn Nhị Băng 08-09-2014 231
1106. Chương 1106 : Tranh Đoạt Với Thiên 08-09-2014 160
1107. Chương 1107 : Khí Tức Của Viễn Cổ Tiên Vực 08-09-2014 172
1108. Chương 1108 : Thánh Hoàng Qua Đời 08-09-2014 164
1109. Chương 1109 : Vũ Giới Mở Ra 08-09-2014 148
1110. Chương 1110 : Tác Sâm 08-09-2014 151
1111. Chương 1111 : Vũ Giới Kêu Cứu 08-09-2014 153
1112. Chương 1112 : Phá Phong 08-09-2014 170
1113. Chương 1113 : Máu Thiên Đạo! 08-09-2014 151
1114. Chương 1114 : Tôn Điện. 08-09-2014 163
1115. Chương 1115 : Thanh Sương 08-09-2014 141
1116. Chương 1116 : Truyền Đạo. 08-09-2014 165
1117. Chương 1117 : Cổ Ma Đạo Văn. 08-09-2014 152
1118. Chương 1118 : Yên Lặng. 08-09-2014 172
1119. Chương 1119 : Tân Vũ Giới 08-09-2014 144
1120. Chương 1120 : Nỗi Lo Không Chốn Dung Thân 08-09-2014 146
1121. Chương 1121 : Chu Như 08-09-2014 158
1122. Chương 1122 : Xin Lỗi 08-09-2014 194
1123. Chương 1123 : Ly Biệt 08-09-2014 205
1124. Chương 1124 : Cát Cùng 08-09-2014 174
1125. Chương 1125 : Chiến Đấu Với Cát Cùng 08-09-2014 177
1126. Chương 1126 : Một Đầu! 08-09-2014 182
1127. Chương 1127 : Cái Chết Của Phân Thân 08-09-2014 177
1128. Chương 1128 : Thượng Tôn 08-09-2014 180
1129. Chương 1129 : Thi Âm Bát Vương 08-09-2014 160
1130. Chương 1130 : Bị Thương 08-09-2014 178
1131. Chương 1131 : Vô Cực Tử 08-09-2014 173
1132. Chương 1132 : Tam Tổn Thất Kiếp 08-09-2014 173
1133. Chương 1133 : Thác Sâm Xuất Hiện 08-09-2014 155
1134. Chương 1134 : Sức Mạnh Của Cổ Thần 08-09-2014 186
1135. Chương 1135 : Trốn Tới Nơi Đất Khách 08-09-2014 184
1136. Chương 1136 : Tuyết 08-09-2014 106
1137. Chương 1137 : Mưa 08-09-2014 177
1138. Chương 1138 : Tằng Ngưu 08-09-2014 161
1139. Chương 1139 : Quy Nguyên Tông 08-09-2014 167
1140. Chương 1140 : Lữ Yên Phỉ 08-09-2014 183
1141. Chương 1141 : Tinh Hồn 08-09-2014 179
1142. Chương 1142 : Tử Khí Tây Lai 08-09-2014 184
1143. Chương 1143 : Cầu Vồng 08-09-2014 203
1144. Chương 1144 : Một Sợi Lông 08-09-2014 228
1145. Chương 1145 : Hy Vọng Thiên Nghịch Viên Mãn Lần Thứ Hai 08-09-2014 199
1146. Chương 1146 : Sự Đau Lòng Của Tôn Vân 08-09-2014 169
1147. Chương 1147 : Man Hoang Đại Lục 08-09-2014 153
1148. Chương 1148 : Điều Động Và Điều Khiển 08-09-2014 177
1149. Chương 1149 : Kinh Biến 08-09-2014 167
1150. Chương 1150 : Tới Nhanh Lắm 08-09-2014 201
1151. Chương 1151 : Trong Sơn Cốc 08-09-2014 201
1152. Chương 1152 : Làm Chuyện Đại Sự Phải Bình Tĩnh 08-09-2014 185
1153. Chương 1153 : Hết Sức Căng Thẳng 08-09-2014 173
1154. Chương 1154 : Liên Trảm 08-09-2014 184
1155. Chương 1155 : Rời Khỏi Vòng Xoáy 08-09-2014 158
1156. Chương 1156 : Nhất Tổn Lưỡng Kiếp 08-09-2014 175
1157. Chương 1157 : Ngưng Tụ Thần Cốt 08-09-2014 96
1158. Chương 1158 : Uy 08-09-2014 155
1159. Chương 1159 : Lý Thiến Mai 08-09-2014 164
1160. Chương 1160 : Nuốt Đan Mà Đạo Lại Mờ Mịt 08-09-2014 164
1161. Chương 1161 : Kẻ Bị Đánh Sẽ Trúng Thương 08-09-2014 155
1162. Chương 1162 : Tha Tội 08-09-2014 156
1163. Chương 1163 : Ba Vấn Đề 08-09-2014 176
1164. Chương 1164 : Lô Vân Tòng Không Thể Bằng 08-09-2014 192
1165. Chương 1165 : Thiên Chỉ Là Lời Bịa Đặt 08-09-2014 185
1166. Chương 1166 : Quay Đầu Mỉm Cười 08-09-2014 162
1167. Chương 1167 : Tinh Vực Cấp Chín Thần Bí Ở Phía Sau 08-09-2014 178
1168. Chương 1168 : Ngươi Là Ai? 08-09-2014 169
1169. Chương 1169 : Chuyện Gì? 08-09-2014 160
1170. Chương 1170 : Khó Hiểu 08-09-2014 170
1171. Chương 1171 : Toái Niết Tụ Hội 08-09-2014 156
1172. Chương 1172 : Gió Muốn Bùng Lên 08-09-2014 152
1173. Chương 1173 : Ngươi Đã Tới Chậm 08-09-2014 191
1174. Chương 1174 : Đệ Tử Môn Phái Thần Tông 08-09-2014 231
1175. Chương 1175 : Cá Quay Về Nước Quên Đi Chuyện Trên Bờ 08-09-2014 193
1176. Chương 1176 : Thần Ma Giáp 08-09-2014 164
1177. Chương 1177 : Tư Cách 08-09-2014 175
1178. Chương 1178 : Quần Ma Tụ Hội 08-09-2014 160
1179. Chương 1179 : Cao Chót Vót 08-09-2014 188
1180. Chương 1180 : Vân Hồn Tử Đâu Rồi? 08-09-2014 202
1181. Chương 1181 : Thế Giới Bảy Màu 08-09-2014 186
1182. Chương 1182 : Đừng Cử Động 08-09-2014 180
1183. Chương 1183 : Dâng Tặng Tu Chân Hành 08-09-2014 183
1184. Chương 1184 : Cửu Bộ Phong Tiên Trận 08-09-2014 185
1185. Chương 1185 : Nên Làm Như Thế 08-09-2014 167
1186. Chương 1186 : Thu Hoạch 08-09-2014 149
1187. Chương 1187 : Đạo Kinh 08-09-2014 159
1188. Chương 1188 : Thương Tùng Tử Quá Nhiều Bảo Vật 08-09-2014 177
1189. Chương 1189 : Bình Ngọc Dưới Bộ Hài Cốt 08-09-2014 181
1190. Chương 1190 : Thiên Vận Lại Tái Hiện 08-09-2014 161
1191. Chương 1191 : Tam Xoa Kích 08-09-2014 173
1192. Chương 1192 : Huyết Chiến Với Thương Tùng Tử. 08-09-2014 183
1193. Chương 1193 : Phá La Bàn 08-09-2014 184
1194. Chương 1194 : Đinh Bảy Màu 08-09-2014 175
1195. Chương 1195 : Bí Mật Của Tư Mã Mặc. 08-09-2014 158
1196. Chương 1196 : Chưởng Tôn 08-09-2014 179
1197. Chương 1197 : Đan Dược 08-09-2014 162
1198. Chương 1198 : Nghe Đạo 08-09-2014 181
1199. Chương 1199 : Đạo Tán 08-09-2014 190
1200. Chương 1200 : Thủ Hộ 08-09-2014 163
1201. Chương 1201 : Loại Đạo 08-09-2014 171
1202. Chương 1202 : Đạo Tủy 08-09-2014 164
1203. Chương 1203 : Thiên Đạo Kế 08-09-2014 165
1204. Chương 1204 : Ngạo 08-09-2014 194
1205. Chương 1205 : Ta Là Tu Sĩ, Vì Sao Phải Ngại Một Trận Chiến? 08-09-2014 97
1206. Chương 1206 : Lôi? Hỏa? 08-09-2014 178
1207. Chương 1207 : Quy Ước Thái Cổ 08-09-2014 164
1208. Chương 1208 : Có Thể Sao? 08-09-2014 166
1209. Chương 1209 : Chu Tước Lam Sắc 08-09-2014 175
1210. Chương 1210 : Thanh Long Thánh Hoàng. 08-09-2014 182
1211. Chương 1211 : Phong Diệt Tộc. 08-09-2014 191
1212. Chương 1212 : Đạo Thuật. 08-09-2014 160
1213. Chương 1213 : Thiết Trụ. 08-09-2014 167
1214. Chương 1214 : Hương Vị Tuyệt Vời. 08-09-2014 168
1215. Chương 1215 : Những Cây Hoa Bảy Màu 08-09-2014 186
1216. Chương 1216 : Thức Tỉnh. 08-09-2014 161
1217. Chương 1217 : Trận Pháp Phong Giới 08-09-2014 175
1218. Chương 1218 : Bát Linh Tái Hiện 08-09-2014 170
1219. Chương 1219 : Chủ Nhân Của Thiên Nghịch. 08-09-2014 172
1220. Chương 1220 : Thân Phận Chủ Nhân Của Phong 08-09-2014 178
1221. Chương 1221 : Sự Kính Sợ Của Vân Hồn Tử 08-09-2014 192
1222. Chương 1222 : Kinh Biến 08-09-2014 156
1223. Chương 1223 : Lòng Bàn Tay 08-09-2014 196
1224. Chương 1224 : Ngón Tay Vỡ 08-09-2014 187
1225. Chương 1225 : Ngươi Là Chưởng Tôn 08-09-2014 171
1226. Chương 1226 : Phúc Hữu Trăm Năm Trước. 08-09-2014 159
1227. Chương 1227 : Lão Phu Lưu Kim Bưu!! 08-09-2014 163
1228. Chương 1228 : Phong Tiên Giới! 08-09-2014 200
1229. Chương 1229 : Mạnh Mẽ! 08-09-2014 189
1230. Chương 1230 : Con Rết Lửa 08-09-2014 166
1231. Chương 1231 : Kinh Sợ 08-09-2014 191
1232. Chương 1232 : Phong Động 08-09-2014 174
1233. Chương 1233 : Nghênh Đón 08-09-2014 177
1234. Chương 1234 : Tập Hợp Văn Thú Màu Đỏ Thẫm 08-09-2014 215
1235. Chương 1235 : Một Văn Thú Vương Khác 08-09-2014 181
1236. Chương 1236 : Tới Gần 08-09-2014 186
1237. Chương 1237 : Tân Vương 08-09-2014 159
1238. Chương 1238 : Quy Nguyên Tông 08-09-2014 167
1239. Chương 1239 : Lý Thiến Mai 08-09-2014 180
1240. Chương 1240 : Hắn Đến Đây Sao 08-09-2014 199
1241. Chương 1241 : Sau Tàn Dạ 08-09-2014 176
1242. Chương 1242 : Chín Luồng Quy Tắc 08-09-2014 182
1243. Chương 1243 : Lưu Nguyệt 08-09-2014 186
1244. Chương 1244 : Một Lần Hít Thở Là Trăm Năm 08-09-2014 196
1245. Chương 1245 : Nghịch Văn Thú 08-09-2014 174
1246. Chương 1246 : Văn Vương Biến Dị 08-09-2014 176
1247. Chương 1247 : Thu Hoạch 08-09-2014 100
1248. Chương 1248 : Mộc Băng Mi. 08-09-2014 172
1249. Chương 1249 : Tung Hoành Vô Cực (1) 08-09-2014 178
1250. Chương 1250 : Tung Hoành Vô Cực (2) 08-09-2014 179
1251. Chương 1251 : Tung Hoành Vô Cực (3) 08-09-2014 170
1252. Chương 1252 : Tung Hoành Vô Cực (4) 08-09-2014 186
1253. Chương 1253 : Tung Hoành Vô Cực (5) 08-09-2014 183
1254. Chương 1254 : Tung Hoành Vô Cực (6) 08-09-2014 178
1255. Chương 1255 : Tung Hoành Vô Cực (7) 08-09-2014 172
1256. Chương 1256 : Tung Hoành Vô Cực (8) 08-09-2014 188
1257. Chương 1257 : Tung Hoành Vô Cực (9) 08-09-2014 172
1258. Chương 1258 : Tung Hoành Vô Cực (10), Lưu Nguyệt. 08-09-2014 165
1259. Chương 1259 : Ẩn Hiện Sinh Tử Kiếp. 08-09-2014 165
1260. Chương 1260 : Sát Kiếp Đến Từ Thần Tông. 08-09-2014 176
1261. Chương 1261 : Ta Đã Trở Lại. 08-09-2014 166
1262. Chương 1262 : Cá Và Chim 08-09-2014 162
1263. Chương 1263 : Ta Hiểu. 08-09-2014 171
1264. Chương 1264 : Kinh Biến. 08-09-2014 176
1265. Chương 1265 : Một Đường Sinh Cơ 08-09-2014 167
1266. Chương 1266 : Ngươi Là Lưu Kim Bưu Sao? 08-09-2014 167
1267. Chương 1267 : Thiên Nghịch Biến Mất. 08-09-2014 157
1268. Chương 1268 : Không Còn Nhà (1) 08-09-2014 164
1269. Chương 1269 : Không Còn Nhà (2). 08-09-2014 164
1270. Chương 1270 : Đợi Ngươi Đến 08-09-2014 197
1271. Chương 1271 : Xạ Thần Xa Lại Tái Hiện. 08-09-2014 180
1272. Chương 1272 : Tiến Đến 08-09-2014 176
1273. Chương 1273 : Biến Sắc. 08-09-2014 120
1274. Chương 1274 : Bốn Cảnh Giới Của Đệ Tam Bộ. 08-09-2014 182
1275. Chương 1275 : Phản Kích 08-09-2014 170
1276. Chương 1276 : Sống Lại. 08-09-2014 175
1277. Chương 1277 : Một Trăm Quyền 08-09-2014 178
1278. Chương 1278 : Bị Thương 08-09-2014 184
1279. Chương 1279 : Ba Luồng Bản Nguyên 08-09-2014 184
1280. Chương 1280 : Ngọc Của Phong Giới 08-09-2014 178
1281. Chương 1281 : Đại Tạo Hóa Bắt Đầu. 08-09-2014 195
1282. Chương 1282 : Phong Giới Tôn Sư. 08-09-2014 160
1283. Chương 1283 : Bảy Dặm 08-09-2014 226
1284. Chương 1284 : Thức Tỉnh! (1) 08-09-2014 183
1285. Chương 1285 : Thức Tỉnh! (2) 08-09-2014 177
1286. Chương 1286 : Ngàn Vạn Người Không Ngăn Nổi! 08-09-2014 196
1287. Chương 1287 : Uy Danh Mười Năm Trước 08-09-2014 193
1288. Chương 1288 : Cường Giả Vi Tôn! 08-09-2014 181
1289. Chương 1289 : Một Câu Nói. 08-09-2014 196
1290. Chương 1290 : Cái Khe Yêu Tông. 08-09-2014 194
1291. Chương 1291 : Thân Ảnh Áo Trắng Trong Hồng Quang 08-09-2014 178
1292. Chương 1292 : Trở Thành Vật Cưỡi Của Ta, Ta Sẽ Tha Mạng Cho Ngươi! 08-09-2014 193
1293. Chương 1293 : Đạo Thuật 08-09-2014 166
1294. Chương 1294 : Manh Mối Của Lý Thiến Mai. 08-09-2014 198
1295. Chương 1295 : Tiếng Kêu Dài! 08-09-2014 197
1296. Chương 1296 : Xông Ra!!! 08-09-2014 173
1297. Chương 1297 : Mở Phong Ấn! 08-09-2014 153
1298. Chương 1298 : Cấp Mười Ba. 08-09-2014 184
1299. Chương 1299 : Tế Đàn Của Cổ Thần. 08-09-2014 174
1300. Chương 1300 : Thiên Kiếp Giáng Xuống. 08-09-2014 195
1301. Chương 1301 : Một Tay Che Trời 08-09-2014 182
1302. Chương 1302 : Phong Giới Đại Trận 08-09-2014 202
1303. Chương 1303 : Cửu Cung Bát Quái. 08-09-2014 170
1304. Chương 1304 : Thiên Kiếp Là Kiếp, Chỉ Vì Tạo Hóa. 08-09-2014 159
1305. Chương 1305 : Cực Cảnh Sinh Ra. 08-09-2014 167
1306. Chương 1306 : Thôn Linh Phệ Thể Tuyệt Thiên Đại Pháp! 08-09-2014 161
1307. Chương 1307 : Thác Sâm 08-09-2014 191
1308. Chương 1308 : Truy Sát 08-09-2014 166
1309. Chương 1309 : Liên Hệ 08-09-2014 174
1310. Chương 1310 : Trận Chiến Định Mệnh (1) 08-09-2014 145
1311. Chương 1311 : Trận Chiến Định Mệnh (2) 08-09-2014 175
1312. Chương 1312 : Trận Chiến Định Mệnh (3) 08-09-2014 197
1313. Chương 1313 : Trận Chiến Định Mệnh (4) 08-09-2014 96
1314. Chương 1314 : Trận Chiến Định Mệnh (5) 08-09-2014 163
1315. Chương 1315 : Đưa Nàng Cho Ta. 08-09-2014 200
1316. Chương 1316 : Nối Lại... 08-09-2014 171
1317. Chương 1317 : Bạch Y Nữ Tử. 08-09-2014 117
1318. Chương 1318 : Lựa Chọn. 08-09-2014 184
1319. Chương 1319 : Dung. 08-09-2014 191
1320. Chương 1320 : Bức Tường Ngăn Cách Bước Thứ Ba 08-09-2014 179
1321. Chương 1321 : Dị Biến. 08-09-2014 178
1322. Chương 1322 : Hương Hoả. 08-09-2014 230
1323. Chương 1323 : Ra Khỏi Lam Ti. 08-09-2014 195
1324. Chương 1324 : Hình Chiếu Phân Thân. 08-09-2014 174
1325. Chương 1325 : Truy Sát. 08-09-2014 149
1326. Chương 1326 : Âm Mưu 08-09-2014 173
1327. Chương 1327 : Đoạt Xá. 08-09-2014 178
1328. Chương 1328 : Thiểm Lôi Bảng (1) 08-09-2014 171
1329. Chương 1329 : Thiểm Lôi Bảng (2) 08-09-2014 170
1330. Chương 1330 : Vì Tiền Bối 08-09-2014 176
1331. Chương 1331 : Kình Địch 08-09-2014 171
1332. Chương 1332 : Thế Này Mới Là Sống Chứ! 08-09-2014 216
1333. Chương 1333 : Suy Đoán Đáng Sợ 08-09-2014 173
1334. Chương 1334 : Lôi Tinh Điện 08-09-2014 175
1335. Chương 1335 : Chính Thức Tiến Lên Thiểm Lôi Bảng 08-09-2014 186
1336. Chương 1336 : Bí Mật Thiểm Lôi Tộc 08-09-2014 185
1337. Chương 1337 : Giết Chu Thiên Tử 08-09-2014 169
1338. Chương 1338 : Không Có Ý Tốt 08-09-2014 199
1339. Chương 1339 : Đây Là Thiên Kiếp Sao? 08-09-2014 171
1340. Chương 1340 : Ta Chính Là Thiên Kiếp 08-09-2014 115
1341. Chương 1341 : Con Đường Lôi Tu Đại Năng 08-09-2014 167
1342. Chương 1342 : Mồi Nhử 08-09-2014 126
1343. Chương 1343 : Tán Linh Thượng Nhân 08-09-2014 175
1344. Chương 1344 : Tận Cùng Thiên Địa 08-09-2014 173
1345. Chương 1345 : Chủ Nhân Ở Đâu? 08-09-2014 174
1346. Chương 1346 : Cuộc Chiến Trên Thiểm Lôi Tộc (1) 08-09-2014 179
1347. Chương 1347 : Cuộc Chiến Trên Thiểm Lôi Tộc (2) 08-09-2014 158
1348. Chương 1348 : Cuộc Chiến Trên Thiểm Lôi Tộc (3) 08-09-2014 141
1349. Chương 1349 : Cuộc Chiến Trên Thiểm Lôi Tộc (4) 08-09-2014 164
1350. Chương 1350 : Cuộc Chiến Trên Thiểm Lôi Tộc (5) 08-09-2014 182
1351. Chương 1351 : Cuộc Chiến Trên Thiểm Lôi Tộc (6) 08-09-2014 148
1352. Chương 1352 : Cuộc Chiến Trên Thiểm Lôi Tộc (7) 08-09-2014 155
1353. Chương 1353 : Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn (1) 08-09-2014 188
1354. Chương 1354 : Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn (2) 08-09-2014 169
1355. Chương 1355 : Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn (3) 08-09-2014 184
1356. Chương 1356 : Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn (4) 08-09-2014 165
1357. Chương 1357 : Thất Kiếm Trảm Thiên Sơn (5) 08-09-2014 175
1358. Chương 1358 : Truyền Thuyết... 08-09-2014 168
1359. Chương 1359 : Trụ Tinh Thần Sụp Đổ 08-09-2014 170
1360. Chương 1360 : Xuống Cho Ta 08-09-2014 179
1361. Chương 1361 : Sứ Giả Thiên Đạo Xuất Hiện 08-09-2014 189
1362. Chương 1362 : Thời Gian Yên Bình. 08-09-2014 159
1363. Chương 1363 : Thái Cổ Tinh Thần Lệnh. 08-09-2014 167
1364. Chương 1364 : Ba Hình Ảnh 08-09-2014 169
1365. Chương 1365 : Cực Cảnh Năm Màu. 08-09-2014 173
1366. Chương 1366 : Tư Mặc Tử. 08-09-2014 163
1367. Chương 1367 : Cánh Cửa Không Chi. 08-09-2014 177
1368. Chương 1368 : Sấm Sét Vang Trời. 08-09-2014 174
1369. Chương 1369 : Nhận Lầm Người 08-09-2014 173
1370. Chương 1370 : Ta Không Thể Nhịn!(1) 08-09-2014 173
1371. Chương 1371 : Viêm Hỏa Dị Tinh.(1) 08-09-2014 175
1372. Chương 1372 : Viêm Hỏa Dị Tinh.(2) 08-09-2014 172
1373. Chương 1373 : Tư Mặc Tử Tới Rồi. 08-09-2014 164
1374. Chương 1374 : Sơ Ngộ Hỏa Tước. 08-09-2014 167
1375. Chương 1375 : Có Dám Đánh Một Trận!(1) 08-09-2014 167
1376. Chương 1376 : Có Dám Đánh Một Trận!(2) 08-09-2014 104
1377. Chương 1377 : Đại Tông Sư. 08-09-2014 175
1378. Chương 1378 : Đại Đế! 08-09-2014 168
1379. Chương 1379 : Bốn Nhịp Thở! 08-09-2014 167
1380. Chương 1380 : Thiếu Đế. 08-09-2014 167
1381. Chương 1381 : Cố Nhân. 08-09-2014 166
1382. Chương 1382 : Tham Lang. 08-09-2014 159
1383. Chương 1383 : Chim Sợ Cành Cong.(1) 08-09-2014 180
1384. Chương 1384 : Chim Sợ Cành Cong.(2) 08-09-2014 200
1385. Chương 1385 : Thu Bảo. 08-09-2014 130
1386. Chương 1386 : Đầu Mối. 08-09-2014 178
1387. Chương 1387 : Không Phải Sợ! 08-09-2014 188
1388. Chương 1388 : Thân Phận Và Lai Lịch Pho Tượng.(1) 08-09-2014 165
1389. Chương 1389 : Thân Phận Và Lai Lịch Pho Tượng.(2) 08-09-2014 111
1390. Chương 1390 : Lừa Đảo. 08-09-2014 201
1391. Chương 1391 : Chu Tước Đời Thứ Sáu. 08-09-2014 180
1392. Chương 1392 : Lại Là Bảy Màu!(1) 08-09-2014 157
1393. Chương 1393 : Lại Là Bảy Màu!(2) 08-09-2014 187
1394. Chương 1394 : Gió Nổi 08-09-2014 174
1395. Chương 1395 : Sóng Dâng 08-09-2014 196
1396. Chương 1396 : Thình Thịch 08-09-2014 208
1397. Chương 1397 : Hoàng Mao Nha Đầu 08-09-2014 173
1398. Chương 1398 : Cổ Hồn Cấm ! 08-09-2014 185
1399. Chương 1399 : Hồ Tâm Tàng Nguyệt 08-09-2014 167
1400. Chương 1400 : Câu Rồng. 08-09-2014 181
1401. Chương 1401 : Chu Tước Lão Tổ 08-09-2014 180
1402. Chương 1402 : Dùng Lực Chứng Đạo 08-09-2014 193
1403. Chương 1403 : Lão Chu Tước Bao Che 08-09-2014 179
1404. Chương 1404 : Phù Sinh Nhược Mộng 08-09-2014 162
1405. Chương 1405 : Nhược Hồn Bi 08-09-2014 169
1406. Chương 1406 : Ta Không Muốn! 08-09-2014 183
1407. Chương 1407 : Nghiệp Hỏa Hồn Trung Khởi 08-09-2014 163
1408. Chương 1408 : Lang Yên Thương Hương Nhiên 08-09-2014 159
1409. Chương 1409 : Kinh Biến. 08-09-2014 147
1410. Chương 1410 : Tỉnh Giấc Lần Thứ Tư 08-09-2014 179
1411. Chương 1411 : Chín Màu Hợp Nhất! 08-09-2014 174
1412. Chương 1412 : Thiên Nghịch Chi Biến! 08-09-2014 168
1413. Chương 1413 : Vang Dội Điên Lạc 08-09-2014 196
1414. Chương 1414 : Cổ Mộ Chi Địa ... Khai! 08-09-2014 187
1415. Chương 1415 : Tam Đại Nghiệt Tước 08-09-2014 167
1416. Chương 1416 : Tu Hành Như Chưởng 08-09-2014 171
1417. Chương 1417 : Cũng Có Thể 08-09-2014 197
1418. Chương 1418 : Tới Đây! 08-09-2014 198
1419. Chương 1419 : Chiến!! 08-09-2014 166
1420. Chương 1420 : Hương Hỏa Nhất Bái. 08-09-2014 180
1421. Chương 1421 : Phong Hương Hỏa Giới 08-09-2014 199
1422. Chương 1422 : Nhân Tài. 08-09-2014 167
1423. Chương 1423 : Mộng Đạo Chủng Ma. 08-09-2014 192
1424. Chương 1424 : Có Lẽ Sẽ Có Một Ngày... 08-09-2014 185
1425. Chương 1425 : Chia Tay. 08-09-2014 188
1426. Chương 1426 : Quyết Tâm! 08-09-2014 173
1427. Chương 1427 : Ý Tưởng Điên Cuồng 08-09-2014 168
1428. Chương 1428 : Mò Trăng Đáy Giếng! 08-09-2014 169
1429. Chương 1429 : Mở Ô Diệt Thế! 08-09-2014 174
1430. Chương 1430 : Ngày Này Đã Tới! 08-09-2014 181
1431. Chương 1431 : Tình Và Ân 08-09-2014 172
1432. Chương 1432 : Hắn Có Phải Là Chưởng Tôn Không? 08-09-2014 182
1433. Chương 1433 : Phụng Thiên Lang 08-09-2014 171
1434. Chương 1434 : Vương Lâm Phục Kích!! 08-09-2014 177
1435. Chương 1435 : Cổ Mộ Mở Ra 08-09-2014 173
1436. Chương 1436 : Âm Mưu Đáng Sợ! 08-09-2014 181
1437. Chương 1437 : Tam Tỷ, Tứ Muội ! 08-09-2014 168
1438. Chương 1438 : Tình Ngữ, Sát Kiếp! 08-09-2014 186
1439. Chương 1439 : Ba Người, Ba Người Lại Ba Người! 08-09-2014 175
1440. Chương 1440 : Nghe Đồn, Nghe Đồn Lại Nghe Đồn! 08-09-2014 196
1441. Chương 1441 : Cơ Hội Trị Thương 08-09-2014 175
1442. Chương 1442 : Tu Sĩ Hư Hỏa !! 08-09-2014 124
1443. Chương 1443 : Địch Tới 08-09-2014 171
1444. Chương 1444 : Nhị Giai Mộ Thai. 08-09-2014 178
1445. Chương 1445 : Bọ Ngựa Rình Ve Sầu. 08-09-2014 166
1446. Chương 1446 : Ai Là Hoàng Tước (1) ! 08-09-2014 166
1447. Chương 1447 : Thừa Dịp Giết Người 08-09-2014 173
1448. Chương 1448 : Bí Mật Của Ngôi Mộ 08-09-2014 155
1449. Chương 1449 : Ban Cho Tên Cổ Nô Tử 08-09-2014 175
1450. Chương 1450 : Câu Trả Lời. 08-09-2014 188
1451. Chương 1451 : Đại Hoang Lão Độc. 08-09-2014 164
1452. Chương 1452 : Lạnh Lùng Nhìn Trời. 08-09-2014 184
1453. Chương 1453 : Chia Rẽ. 08-09-2014 177
1454. Chương 1454 : Đòn Sát Thủ! 08-09-2014 191
1455. Chương 1455 : Ba Lần Sát Cơ 08-09-2014 167
1456. Chương 1456 : Thêm Một Cái. 08-09-2014 180
1457. Chương 1457 : Giả Thiết. 08-09-2014 184
1458. Chương 1458 : Ban Thưởng Đạo 08-09-2014 168
1459. Chương 1459 : Bốn Niềm Vui. 08-09-2014 205
1460. Chương 1460 : Chế Địch 08-09-2014 177
1461. Chương 1461 : Phá Vỡ Quy Tắc 08-09-2014 209
1462. Chương 1462 : Gian Lận 08-09-2014 180
1463. Chương 1463 : Người Nào Nhanh Hơn 08-09-2014 175
1464. Chương 1464 : Cổ Yêu Còn Sống 08-09-2014 175
1465. Chương 1465 : Một Cái Vỗ Tay 08-09-2014 171
1466. Chương 1466 : Kịch Chiến Trong Cổ Mộ 08-09-2014 169
1467. Chương 1467 : Mượn Khí Thế 08-09-2014 170
1468. Chương 1468 : Truyền Thừa(1) 08-09-2014 209
1469. Chương 1469 : Truyền Thừa (2) 08-09-2014 165
1470. Chương 1470 : Truyền Thừa (3) 08-09-2014 194
1471. Chương 1471 : Thất Tinh Cổ Thần! 08-09-2014 148
1472. Chương 1472 : Sức Mạnh Của Một Tiếng Rống 08-09-2014 180
1473. Chương 1473 : Chủ Động! 08-09-2014 169
1474. Chương 1474 : Trận Chiến Định Mệnh Thứ Hai 08-09-2014 188
1475. Chương 1475 : Trận Chiến Định Mệnh Thứ Hai (P2) 08-09-2014 186
1476. Chương 1476 : Đạo Cổ Truyền Thừa 08-09-2014 177
1477. Chương 1477 : Về Nhà! 08-09-2014 184
1478. Chương 1478 : La Thiên Chuẩn Bị Cho Cuộc Chiến! 08-09-2014 171
1479. Chương 1479 : Gặp Lại Cố Nhân. 08-09-2014 113
1480. Chương 1480 : Hôm Nay Mây Giăng Mưa Đổ. 08-09-2014 203
1481. Chương 1481 : Đông Lâm Tinh Hướng Gia 08-09-2014 170
1482. Chương 1482 : Việc Này Không Ngại 08-09-2014 212
1483. Chương 1483 : Sai Lầm Của Lỗ Phu Tử 08-09-2014 176
1484. Chương 1484 : Viễn Cổ Chiếu Viết 08-09-2014 162
1485. Chương 1485 : Thần Trưởng Lão! 08-09-2014 195
1486. Chương 1486 : Vãng Tích Hồng Nhan Mộng. 08-09-2014 176
1487. Chương 1487 : Sớm Mai Mông Lung Lệ 08-09-2014 182
1488. Chương 1488 : Tây Tử Quên Mong Tình 08-09-2014 176
1489. Chương 1489 : Nhằm Vào Lỗ Phu Tử. 08-09-2014 203
1490. Chương 1490 : Một Tiếng Đạo Hữu Thật Tang Thương 08-09-2014 181
1491. Chương 1491 : Văn Đấu! 08-09-2014 221
1492. Chương 1492 : Không Ngại Thử Một Lần 08-09-2014 182
1493. Chương 1493 : Linh Động Hiện! 08-09-2014 198
1494. Chương 1494 : Không Phải Chỉ Có Một! 08-09-2014 184
1495. Chương 1495 : Những Người Đó! 08-09-2014 202
1496. Chương 1496 : Vương Tộc Yêu Đao! 08-09-2014 200
1497. Chương 1497 : Một Chém Hết Ân Oán! 08-09-2014 161
1498. Chương 1498 : Tai Họa Ngầm Của Thất Thải Giới! 08-09-2014 169
1499. Chương 1499 : Tuổi Già Thoái Chí! 08-09-2014 176
1500. Chương 1500 : Săn U Minh Thú! 08-09-2014 171
1501. Chương 1501 : Săn U Minh Thú! (2) 08-09-2014 165
1502. Chương 1502 : Săn U Minh Thú! (3) 08-09-2014 160
1503. Chương 1503 : Săn U Minh Thú! (4) 08-09-2014 156
1504. Chương 1504 : Luyện! 08-09-2014 169
1505. Chương 1505 : Bổn Mệnh Thú 08-09-2014 194
1506. Chương 1506 : Tế Đàn Của Phong Diệt Tộc 08-09-2014 192
1507. Chương 1507 : Hèn Hạ! 08-09-2014 173
1508. Chương 1508 : Một Trận Chiến Này! 08-09-2014 180
1509. Chương 1509 : Vinh Quang Của Vân Hải! 08-09-2014 191
1510. Chương 1510 : Yếu Yếu Yếu! 08-09-2014 198
1511. Chương 1511 : Chiếc Chuông Vàng 08-09-2014 168
1512. Chương 1512 : Cơn Lốc Màu Vàng! 08-09-2014 178
1513. Chương 1513 : Bọ Ngựa Ngáng Xe 08-09-2014 166
1514. Chương 1514 : Phong Tôn! 08-09-2014 198
1515. Chương 1515 : Một Trận Chiến Nhập Giới! 08-09-2014 178
1516. Chương 1516 : Phá Trận! 08-09-2014 166
1517. Chương 1517 : Không Thể Lui. 08-09-2014 186
1518. Chương 1518 : Phản Kích. 08-09-2014 157
1519. Chương 1519 : Linh Thần. 08-09-2014 193
1520. Chương 1520 : Thử Sam, Phi Sam! (1) 08-09-2014 177
1521. Chương 1521 : Ba Đạo Phong Ấn! 08-09-2014 201
1522. Chương 1522 : Thất Bại! 08-09-2014 197
1523. Chương 1523 : Nắm Lấy Khai Thiên Phủ! 08-09-2014 166
1524. Chương 1524 : Chôn Cất Không Có Người Thương Tiếc! 08-09-2014 186
1525. Chương 1525 : Nam Chiếu Vong 08-09-2014 188
1526. Chương 1526 : La Thiên, Triệu Hà Động 08-09-2014 169
1527. Chương 1527 : Nữ Tu Triệu Hà 08-09-2014 181
1528. Chương 1528 : Trận Chiến Kết Thúc 08-09-2014 171
1529. Chương 1529 : Cây Cung Của Lý Quảng 08-09-2014 165
1530. Chương 1530 : Cung Ở Nơi Này 08-09-2014 184
1531. Chương 1531 : Chiến Lão Quỷ! 08-09-2014 163
1532. Chương 1532 : U Minh Thức Tỉnh 08-09-2014 157
1533. Chương 1533 : Tìm Kiếm 08-09-2014 170
1534. Chương 1534 : Người Điên! 08-09-2014 183
1535. Chương 1535 : Bổn Vương Nghỉ Thôi 08-09-2014 173
1536. Chương 1536 : Thân Thể Bất Diệt Của Tiên Tộc 08-09-2014 195
1537. Chương 1537 : Kim Thiên Hắc Địa 08-09-2014 173
1538. Chương 1538 : Cổ Quốc Tam Tính. 08-09-2014 189
1539. Chương 1539 : Thần Thông. 08-09-2014 179
1540. Chương 1540 : Hơi Vô Sỉ Rồi 08-09-2014 173
1541. Chương 1541 : Kinh Hãi 08-09-2014 197
1542. Chương 1542 : Nhận Ta Làm Đồ Đệ Đi 08-09-2014 180
1543. Chương 1543 : Rời Đi 08-09-2014 169
1544. Chương 1544 : Ba Bảo Vật 08-09-2014 176
1545. Chương 1545 : Ta Đã Trở Về Rồi. 08-09-2014 161
1546. Chương 1546 : Biến Hóa Trong Vài Thập Niên 08-09-2014 170
1547. Chương 1547 : Dư Uy Của Vương Lâm 08-09-2014 171
1548. Chương 1548 : Hỏi Thiên Hạ Ai Nắm Quyền Sinh Sát 08-09-2014 182
1549. Chương 1549 : Long Bàn Tử 08-09-2014 178
1550. Chương 1550 : Sơn Hà Đồ 08-09-2014 190
1551. Chương 1551 : Ngươi Nói Cái Gì 08-09-2014 162
1552. Chương 1552 : Trọng Huyền Tử 08-09-2014 177
1553. Chương 1553 : Huyền Vũ 08-09-2014 183
1554. Chương 1554 : Thanh Thủy 08-09-2014 189
1555. Chương 1555 : Ánh Mắt Cổ Quái 08-09-2014 223
1556. Chương 1556 : Rút Cọc 08-09-2014 191
1557. Chương 1557 : Thân Ảnh Bảy Màu 08-09-2014 186
1558. Chương 1558 : Đa Tạ 08-09-2014 173
1559. Chương 1559 : Rượu Mạnh 08-09-2014 190
1560. Chương 1560 : Tình Yêu, Tặng Bảo! 08-09-2014 173
1561. Chương 1561 : Triệu Hà 08-09-2014 179
1562. Chương 1562 : Đạo Quả Thứ Ba! 08-09-2014 176
1563. Chương 1563 : Thập Tam 08-09-2014 100
1564. Chương 1564 : Ngươi Là Chu Tử Hồng 08-09-2014 173
1565. Chương 1565 : Tiếng Gào Thét Của Người Điên 08-09-2014 181
1566. Chương 1566 : Ta Không Làm Gì Hết! 08-09-2014 173
1567. Chương 1567 : Thu Thập Ác Nô. 08-09-2014 181
1568. Chương 1568 : Chu Tước Tinh 08-09-2014 184
1569. Chương 1569 : Lá Rụng Về Cội 08-09-2014 194
1570. Chương 1570 : Lá Rụng Về Cội (2) 08-09-2014 211
1571. Chương 1571 : Ôn Lại Chuyện Xưa 08-09-2014 180
1572. Chương 1572 : Thanh Ti Hồn 08-09-2014 193
1573. Chương 1573 : Bí Mật Tầng Mười Chín 08-09-2014 176
1574. Chương 1574 : Khởi Đầu 08-09-2014 191
1575. Chương 1575 : Nguyên Nhân 08-09-2014 178
1576. Chương 1576 : Vực Ngoại 08-09-2014 197
1577. Chương 1577 : Thiên Biến 08-09-2014 175
1578. Chương 1578 : Sát Kiếp Của Phong Tôn 08-09-2014 160
1579. Chương 1579 : Kịch Chiến 08-09-2014 178
1580. Chương 1580 : Giết Một Người 08-09-2014 170
1581. Chương 1581 : Âm Nguyệt Hữu Tình 08-09-2014 161
1582. Chương 1582 : Tiên Nhân Bất Diệt Thể 08-09-2014 175
1583. Chương 1583 : Thiên Tôn Đoạt Xá. 08-09-2014 190
1584. Chương 1584 : Uy Lực Của Một Tiễn 08-09-2014 199
1585. Chương 1585 : Tiên, Cổ Phân 08-09-2014 153
1586. Chương 1586 : Ân Đoạn 08-09-2014 153
1587. Chương 1587 : Sinh Tử 08-09-2014 108
1588. Chương 1588 : Mộng Tiên Hay Là Tiên Mộng 08-09-2014 171
1589. Chương 1589 : Mộng Như Nhân Sinh 08-09-2014 159
1590. Chương 1590 : Vẫn Chưa Tỉnh Lại. 08-09-2014 173
1591. Chương 1591 : Nhân Sinh Như Trò Đùa, Ta Là Ai? 08-09-2014 169
1592. Chương 1592 : Cổ Miếu Dạ Vũ Quy Hồn Lai 08-09-2014 158
1593. Chương 1593 : Cổ Miếu Dạ Vũ Quy Hồn Lai. 08-09-2014 143
1594. Chương 1594 : Người Của Luyện Hồn Tông. 08-09-2014 164
1595. Chương 1595 : Quả Của Luyện Hồn Tông 08-09-2014 184
1596. Chương 1596 : Một Câu Nói Mấy Trăm Năm Trước 08-09-2014 184
1597. Chương 1597 : Một Lần Ước Hẹn 08-09-2014 160
1598. Chương 1598 : Tô Đạo 08-09-2014 167
1599. Chương 1599 : Mười Năm 08-09-2014 183
1600. Chương 1600 : Thư Nhà 08-09-2014 156
1601. Chương 1601 : Ngươi Dám 08-09-2014 162
1602. Chương 1602 : Nhà Dưới Hằng Nhạc Sơn 08-09-2014 165
1603. Chương 1603 : Hoài Trung Lão Phụ Minh(1) 08-09-2014 190
1604. Chương 1604 : Liễu Mi, Mi Nghĩa Là Lông Mày 08-09-2014 145
1605. Chương 1605 : Khách Đến Từ Tuyết Vực 08-09-2014 212
1606. Chương 1606 : Lý Mộ Uyển. 08-09-2014 150
1607. Chương 1607 : Một Ánh Mắt 08-09-2014 169
1608. Chương 1608 : Mộng Hỏi Bản Thân 08-09-2014 167
1609. Chương 1609 : Duyên Khởi Không 08-09-2014 168
1610. Chương 1610 : Hồng Nhan 08-09-2014 199
1611. Chương 1611 : Hội Ngộ Với Bản Thân 08-09-2014 204
1612. Chương 1612 : Mộng Tỉnh (Hóa Phàm Chung) 08-09-2014 199
1613. Chương 1613 : Nhân Quả Ấn 08-09-2014 175
1614. Chương 1614 : Trước Mặt Chúng Tu Không Môn Hiện 08-09-2014 173
1615. Chương 1615 : Bổn Nguyên Xuất, Vạn Nhân Kinh 08-09-2014 169
1616. Chương 1616 : Nơi Đây Là Tiên Cương Đại Lục 08-09-2014 160
1617. Chương 1617 : Mở Cửa Chính Là Bậc Toàn Năng 08-09-2014 156
1618. Chương 1618 : Một Tiếng Lôi Đình Bốn Biển Ầm Vang 08-09-2014 167
1619. Chương 1619 : Mở Cửa Một Bước Thành Danh 08-09-2014 102
1620. Chương 1620 : Vạn Không Cốt Môn 08-09-2014 153
1621. Chương 1621 : Xuất Thủ Đại Đạo 08-09-2014 151
1622. Chương 1622 : Hư Thần Thiên Tôn 08-09-2014 148
1623. Chương 1623 : Bước Thứ Ba Giương Cung 08-09-2014 160
1624. Chương 1624 : Khôi Phục Bảo Vật Cũ 08-09-2014 178
1625. Chương 1625 : Người Thứ Ba 08-09-2014 199
1626. Chương 1626 : Kiếp Của Ta! 08-09-2014 178
1627. Chương 1627 : Huyễn Chân Kiếp 08-09-2014 170
1628. Chương 1628 : Không Chịu Nổi Một Đòn 08-09-2014 184
1629. Chương 1629 : Phong Mệnh Hoàn 08-09-2014 159
1630. Chương 1630 : Viễn Cổ Tiên Vực 08-09-2014 176
1631. Chương 1631 : Bổn Ngã Kiếp 08-09-2014 197
1632. Chương 1632 : Trảm Bổn Ngã 08-09-2014 176
1633. Chương 1633 : Một Động Phủ 08-09-2014 167
1634. Chương 1634 : Chúa Tể Vận Mệnh 08-09-2014 164
1635. Chương 1635 : Tàn Tiên Chữa Thương 08-09-2014 171
1636. Chương 1636 : Định Không Thuật 08-09-2014 191
1637. Chương 1637 : Phong Ấn Hiện 08-09-2014 184
1638. Chương 1638 : Ký Ức Tiên Nhân 08-09-2014 188
1639. Chương 1639 : Thất Đạo Tông 08-09-2014 196
1640. Chương 1640 : Tiên Nhân Là Phải Như Vậy 08-09-2014 206
1641. Chương 1641 : Hổ Khiếu Sơn Hà 08-09-2014 193
1642. Chương 1642 : Kỵ Hổ Bất Hạ 08-09-2014 195
1643. Chương 1643 : Tĩnh! 08-09-2014 183
1644. Chương 1644 : Giao Dịch 08-09-2014 164
1645. Chương 1645 : Cùng Tư Đồ Say Một Trận 08-09-2014 197
1646. Chương 1646 : Đảm Đương 08-09-2014 193
1647. Chương 1647 : Rất Yên Tĩnh 08-09-2014 190
1648. Chương 1648 : Còn Chưa Đủ 08-09-2014 191
1649. Chương 1649 : Chém Bước Thứ Ba 08-09-2014 113
1650. Chương 1650 : Phương Pháp 08-09-2014 190
1651. Chương 1651 : Mạnh Mẽ 08-09-2014 169
1652. Chương 1652 : Hướng Về La Thiên 08-09-2014 179
1653. Chương 1653 : Nữ Nhi Của Thanh Thủy 08-09-2014 219
1654. Chương 1654 : Chưởng Tôn Hiện ! 08-09-2014 193
1655. Chương 1655 : Đại Bộc Phát! 08-09-2014 179
1656. Chương 1656 : Quyết Chiến (Nhất) 08-09-2014 180
1657. Chương 1657 : Quyết Chiến (Nhị) 08-09-2014 190
1658. Chương 1658 : Quyết Chiến (Tam) 08-09-2014 191
1659. Chương 1659 : Quyết Chiến (Tứ) 08-09-2014 181
1660. Chương 1660 : Hồi Phục 08-09-2014 176
1661. Chương 1661 : Bát Phi. 08-09-2014 175
1662. Chương 1662 : Hủy Trận 08-09-2014 171
1663. Chương 1663 : Tân Kỷ Nguyên 08-09-2014 203
1664. Chương 1664 : Khai Ích 08-09-2014 199
1665. Chương 1665 : Tế Bái 08-09-2014 180
1666. Chương 1666 : Lập Lại Thế Giới 08-09-2014 167
1667. Chương 1667 : Thuộc Về Tây Tử Một Năm 08-09-2014 153
1668. Chương 1668 : Rượu Còn Chưa Đủ Ấm 08-09-2014 166
1669. Chương 1669 : Viễn Cổ Mãnh Thú 08-09-2014 160
1670. Chương 1670 : Là Mắt Trái Sao 08-09-2014 165
1671. Chương 1671 : Cổ Tộc Chiến Ấn 08-09-2014 162
1672. Chương 1672 : Diệp Mịch Không Có Con Trai ! 08-09-2014 179
1673. Chương 1673 : Tê Thiên (1) 08-09-2014 171
1674. Chương 1674 : Một Năm 08-09-2014 164
1675. Chương 1675 : Lý Thiến Mai Gầy Gò 08-09-2014 170
1676. Chương 1676 : Hai Năm Lại Sáu Tháng 08-09-2014 161
1677. Chương 1677 : Hay Là Tiếp Nhận Đi 08-09-2014 160
1678. Chương 1678 : Gặp Lại Văn Thú 08-09-2014 165
1679. Chương 1679 : Phát Hiện Ngoài Ý Muốn 08-09-2014 160
1680. Chương 1680 : Mũi Kiếm Tiến Vào Tiên Cương 08-09-2014 175
1681. Chương 1681 : Người Từ Bên Ngoài Tới 08-09-2014 164
1682. Chương 1682 : Tiến Bước Nghịch Tiên 08-09-2014 185
1683. Chương 1683 : Tiên Long Hiển Đạo 08-09-2014 157
1684. Chương 1684 : Một Con Rắn 08-09-2014 187
1685. Chương 1685 : Tiểu Hồng 08-09-2014 171
1686. Chương 1686 : Viễn Cổ Tiên Vực Mở Ra 08-09-2014 160
1687. Chương 1687 : Cút Ra Mau 08-09-2014 170
1688. Chương 1688 : Lực Lượng Hai Cung 08-09-2014 158
1689. Chương 1689 : Tuyệt Đối Không Sai 08-09-2014 152
1690. Chương 1690 : Tuyệt Đối Không Sai 08-09-2014 154
1691. Chương 1691 : Ước Định Năm Đó 08-09-2014 184
1692. Chương 1692 : Đạo Nhân Bảy Màu Đã Tới 08-09-2014 164
1693. Chương 1693 : Phàn San Mộng 08-09-2014 164
1694. Chương 1694 : Ba Hồn Bảy Phách 08-09-2014 174
1695. Chương 1695 : Phản Khách 08-09-2014 185
1696. Chương 1696 : Mặt Quỷ Trên Cánh Buồm 08-09-2014 168
1697. Chương 1697 : Giả Dối Sao ! 08-09-2014 174
1698. Chương 1698 : Huyễn Trung Huyễn 08-09-2014 166
1699. Chương 1699 : Quyết Định 08-09-2014 197
1700. Chương 1700 : Nguyên Nhân 08-09-2014 179
1701. Chương 1701 : Rống Chấn Thất Thải 08-09-2014 178
1702. Chương 1702 : Tham Lang Tái Hiện 08-09-2014 160
1703. Chương 1703 : Ký Ức Đau Lòng Hiện Ra 08-09-2014 156
1704. Chương 1704 : Bát Tinh Đạo Cổ Hiện Ra 08-09-2014 168
1705. Chương 1705 : Cổ Mạch Thương Khung Huyết 08-09-2014 166
1706. Chương 1706 : Chờ Mong Tại Tiên Cương 08-09-2014 183
1707. Chương 1707 : Người Đầu Tiên 08-09-2014 196
1708. Chương 1708 : Hoàng Tôn Đố Kỵ 08-09-2014 166
1709. Chương 1709 : Một Tia Hồn Phách 08-09-2014 186
1710. Chương 1710 : Cổ Đạo Nghịch 08-09-2014 157
1711. Chương 1711 : Tam Mệnh Thuật 08-09-2014 160
1712. Chương 1712 : Trảm Tam Thân 08-09-2014 172
1713. Chương 1713 : Cấm Chế Bổn Nguyên 08-09-2014 162
1714. Chương 1714 : Mộc Ti Như Tắc 08-09-2014 166
1715. Chương 1715 : Tính Thiên Vận Tử 08-09-2014 174
1716. Chương 1716 : Thiên Vận Tử 08-09-2014 139
1717. Chương 1717 : Luân Hồi Nhất Thể 08-09-2014 167
1718. Chương 1718 : Quỷ Dị 08-09-2014 172
1719. Chương 1719 : Thiên Vận Tử Ngươi Có Thể Sao 08-09-2014 185
1720. Chương 1720 : Thiên Vận Tử Trúng Kế 08-09-2014 172
1721. Chương 1721 : Thân Phận Của Hắn 08-09-2014 179
1722. Chương 1722 : Thiên Đạo 08-09-2014 146
1723. Chương 1723 : Bổn Tôn Của Thiên Vận Tử 08-09-2014 163
1724. Chương 1724 : Tư Cách Trục Lộc(1) 08-09-2014 108
1725. Chương 1725 : Ngưng Tụ Bổn Nguyên 08-09-2014 175
1726. Chương 1726 : Ngăn Trở 08-09-2014 175
1727. Chương 1727 : Huyền La Nhập Phủ 08-09-2014 163
1728. Chương 1728 : Ngũ Hành Tinh 08-09-2014 171
1729. Chương 1729 : Đại Địa Bổn Nguyên 08-09-2014 178
1730. Chương 1730 : Quân Hỏa Như Gia 08-09-2014 174
1731. Chương 1731 : Hóa Ra Hắn Tên Là Vương Lâm 08-09-2014 166
1732. Chương 1732 : Càn Khôn Nhất Tích(1) 08-09-2014 169
1733. Chương 1733 : Đại Ân Như Vậy 08-09-2014 160
1734. Chương 1734 : Bộ Đạp Tí Đoạn 08-09-2014 99
1735. Chương 1735 : Cửu Chuyển Tâm Luân 08-09-2014 165
1736. Chương 1736 : Duy Tâm Cố Động 08-09-2014 155
1737. Chương 1737 : Thân Tình Dẫn Tâm 08-09-2014 171
1738. Chương 1738 : Tai Vách Mạch Rừng 08-09-2014 159
1739. Chương 1739 : Song Hành Khải 08-09-2014 193
1740. Chương 1740 : Huyền La Đại Thiên Tôn 08-09-2014 179
1741. Chương 1741 : Một Ngày Đặc Biệt 08-09-2014 159
1742. Chương 1742 : Hạnh Phúc Trong Mộng Ảo 08-09-2014 124
1743. Chương 1743 : Tìm Kiếm Hồn Thứ Ba 08-09-2014 211
1744. Chương 1744 : Thất Phách Tương Ứng 08-09-2014 180
1745. Chương 1745 : Tam Hồn Quy Vị 08-09-2014 181
1746. Chương 1746 : Hồn Thứ Ba Là Hắn 08-09-2014 172
1747. Chương 1747 : Hồn Thứ Ba Là Hắn 08-09-2014 139
1748. Chương 1748 : Không Diệt Sơ Hiện 08-09-2014 156
1749. Chương 1749 : Động Phủ Mở Ra 08-09-2014 182
1750. Chương 1750 : Nhân Tụ 08-09-2014 160
1751. Chương 1751 : Cuộc Săn 08-09-2014 199
1752. Chương 1752 : Ba Trăm Tàn Giới 08-09-2014 158
1753. Chương 1753 : Định Quy Tắc 08-09-2014 167
1754. Chương 1754 : Tử Hà 08-09-2014 165
1755. Chương 1755 : Q.11 - Chương 1756 08-09-2014 147
1756. Chương 1756 : Ván Cờ 08-09-2014 174
1757. Chương 1757 : Một Đao Chờ Sẵn 08-09-2014 98
1758. Chương 1758 : Bảy Màu Đã Tới 08-09-2014 170
1759. Chương 1759 : Tâm Cơ 08-09-2014 176
1760. Chương 1760 : Thất Phục Sát 08-09-2014 176
1761. Chương 1761 : Tiểu Quyết Chiến 08-09-2014 166
1762. Chương 1762 : Phục Sát Động 08-09-2014 165
1763. Chương 1763 : Thất Thải Kiếp 08-09-2014 177
1764. Chương 1764 : Đạo Phi Xuất Hiện 08-09-2014 192
1765. Chương 1765 : Đông Lâm Tông 08-09-2014 174
1766. Chương 1766 : Tàn Thần Dục Đoạt 08-09-2014 162
1767. Chương 1767 : Cánh Tay Trái Của Diệp Mịch 08-09-2014 126
1768. Chương 1768 : Lại Tới Cổ Mộ 08-09-2014 182
1769. Chương 1769 : Dĩ Ti Chi Khôi 08-09-2014 175
1770. Chương 1770 : Ngươi Có Dám Đường Đường Đánh Một Trận 08-09-2014 172
1771. Chương 1771 : Huyền La Xuất Thủ 08-09-2014 176
1772. Chương 1772 : Con Thú Cùng Đường 08-09-2014 176
1773. Chương 1773 : Hồn Chưởng Tôn 08-09-2014 154
1774. Chương 1774 : Cổ Mộ Truyền Thừa 08-09-2014 183
1775. Chương 1775 : Quần Chiến Chiến Lão Quỷ 08-09-2014 158
1776. Chương 1776 : Tâm Động Lôi Âm 08-09-2014 167
1777. Chương 1777 : Đạo Cổ Vô Tiên 08-09-2014 165
1778. Chương 1778 : Vũ Lạc Đông Lâm Thanh Yên Khởi 08-09-2014 174
1779. Chương 1779 : Vân Đạo Càn Khôn Nghịch! 08-09-2014 180
1780. Chương 1780 : Thôn Vân Thổ Vụ Nhất Môn Hiện 08-09-2014 176
1781. Chương 1781 : Càn Khôn Đệ Nhất Quan 08-09-2014 151
1782. Chương 1782 : Tô Đạo Nhất Biến Thiên Địa Băng 08-09-2014 160
1783. Chương 1783 : Đông Lâm Trì Nội Ngư Long Biến! 08-09-2014 178
1784. Chương 1784 : Phần Sí Dục Tầm Tiên Cương Mộng (L) 08-09-2014 168
1785. Chương 1785 : Ôm Quyền Nhất Bái Trần Thổ Tán 08-09-2014 171
1786. Chương 1786 : Ta Và Thê Tử Quyết Không Rời Nhau 08-09-2014 159
1787. Chương 1787 : Vô Hối Hệt Năm Xưa 08-09-2014 194
1788. Chương 1788 : Tâm Trạng Lúc Biệt Ly 08-09-2014 193
1789. Chương 1789 : Tâm Trạng Lúc Biệt Ly 08-09-2014 153
1790. Chương 1790 : Tứ Linh Mở Đường Mộng Đạo 08-09-2014 174
1791. Chương 1791 : Hôm Nay Vương Mỗ Tới Nơi Này Đưa Ngươi Đi Đầu Thai! 08-09-2014 164
1792. Chương 1792 : Gặp Nhau Ở Tiên Cương Đại Lục 08-09-2014 154
1793. Chương 1793 : Một Tiếng Sư Tôn Bảo Vệ Đạo Cổ Nhất Mạch 08-09-2014 174
1794. Chương 1794 : Hoàng Tông Nhất Niệm Họa Căn Hiện 08-09-2014 179
1795. Chương 1795 : Ý Chí Quật Cường! 08-09-2014 171
1796. Chương 1796 : Bạch Quang Kỳ Dị 08-09-2014 158
1797. Chương 1797 : Phân Thân Mạnh Nhất! 08-09-2014 165
1798. Chương 1798 : Tiên Cương Rung Động! 08-09-2014 179
1799. Chương 1799 : Tiên Cương Đại Lục, Ta Tới Rồi! 08-09-2014 189
1800. Chương 1800 : Có Điều Cổ Quái, Có Vấn Đề, Có Bảo Bối 08-09-2014 172
1801. Chương 1801 : Mang Hung Thần Về Phủ 08-09-2014 157
1802. Chương 1802 : Địa Hỏa Biến 08-09-2014 157
1803. Chương 1803 : Trận Chiến Đầu Tiên Ở Tiên Cương Đại Lục! 08-09-2014 170
1804. Chương 1804 : Lão Tổ Trở Về! 08-09-2014 170
1805. Chương 1805 : Vấn Đề Không Gian Trữ Vật 08-09-2014 187
1806. Chương 1806 : Nhớ Tới Tham Lang! 08-09-2014 172
1807. Chương 1807 : Đại Bổ! 08-09-2014 197
1808. Chương 1808 : Đỗ Thanh Hoảng Sợ! 08-09-2014 114
1809. Chương 1809 : Quần Long Nhất Tước Thôn Địa Mạch! 08-09-2014 185
1810. Chương 1810 : Khiến Đỗ Thanh Kinh Hãi! 08-09-2014 169
1811. Chương 1811 : Vương Lâm So Bổn Nguyên 08-09-2014 167
1812. Chương 1812 : Quá Gian Xảo! 08-09-2014 180
1813. Chương 1813 : Cảm Ứng Của Huyền La 08-09-2014 161
1814. Chương 1814 : Ngưng Tụ Bổn Nguyên Chân Thân! 08-09-2014 163
1815. Chương 1815 : Nuối Tiếc Chân Thân 08-09-2014 168
1816. Chương 1816 : Thanh Ngưu Chân Nhân 08-09-2014 172
1817. Chương 1817 : Không Biết Lượng Sức? 08-09-2014 161
1818. Chương 1818 : Tuyết Trên Thiên Sơn 08-09-2014 187
1819. Chương 1819 : Đại Hồn Môn 08-09-2014 157
1820. Chương 1820 : Tha Hương Gặp Cố Nhân 08-09-2014 170
1821. Chương 1821 : Địa Hỏa Chủ Mạch! 08-09-2014 163
1822. Chương 1822 : Thiếu Phụ Tính Sai! 08-09-2014 151
1823. Chương 1823 : Tỏ Rõ Ý Chí! 08-09-2014 144
1824. Chương 1824 : Tiên Tổ Bát Cực! 08-09-2014 167
1825. Chương 1825 : Phân Thân Kinh Khủng! 08-09-2014 183
1826. Chương 1826 : Bốn Chữ! 08-09-2014 175
1827. Chương 1827 : Trưởng Lão Đại Hồn Môn! 08-09-2014 198
1828. Chương 1828 : Thiên Ngưu Tử Hồn! 08-09-2014 164
1829. Chương 1829 : Khắc Chết Hắn Đi! 08-09-2014 169
1830. Chương 1830 : Hồn Diễn Đạo Lôi! 08-09-2014 176
1831. Chương 1831 : Tàn Hồn! 08-09-2014 199
1832. Chương 1832 : Đánh Cuộc! 08-09-2014 166
1833. Chương 1833 : Muốn Đạp Bước Tận Trời Xanh 08-09-2014 169
1834. Chương 1834 : Lại Đánh Cuộc Một Lần! 08-09-2014 162
1835. Chương 1835 : Phân Thân Trấn Áp! 08-09-2014 157
1836. Chương 1836 : Hồn Diễn Đạo! 08-09-2014 182
1837. Chương 1837 : Ba Phần Lễ Vật 08-09-2014 166
1838. Chương 1838 : Bổn Nguyên Thứ Tám! 08-09-2014 157
1839. Chương 1839 : Cực Thiên Thảo Nguyên 08-09-2014 164
1840. Chương 1840 : Kinh Biến! 08-09-2014 164
1841. Chương 1841 : Tu Sĩ Lục Ma! 08-09-2014 151
1842. Chương 1842 : Chưđột Phá! 08-09-2014 156
1843. Chương 1843 : Gặp Lại Cố Nhân! 08-09-2014 156
1844. Chương 1844 : Thiên Tài Đông Châu Vân Không! 08-09-2014 169
1845. Chương 1845 : Lần Đầu Gặp Mặt! 08-09-2014 165
1846. Chương 1846 : Hồi Mã Thương! 08-09-2014 162
1847. Chương 1847 : Ẩn Nấp 08-09-2014 173
1848. Chương 1848 : Đan Hải Tiên Đan 08-09-2014 158
1849. Chương 1849 : Tiên Đan Băng! 08-09-2014 176
1850. Chương 1850 : Hồn Nhất Lệnh 08-09-2014 157
1851. Chương 1851 : Dự Đoán 08-09-2014 171
1852. Chương 1852 : Quỷ Ám 08-09-2014 138
1853. Chương 1853 : Lữ Văn Nhiễm 08-09-2014 164
1854. Chương 1854 : Thiên Ngưu Tam Huyệt 08-09-2014 154
1855. Chương 1855 : Giết Tới! 08-09-2014 146
1856. Chương 1856 : Lưu Chi Nguyên 08-09-2014 139
1857. Chương 1857 : Phục Kiếp! 08-09-2014 160
1858. Chương 1858 : Người Tên Vương Lâm 08-09-2014 173
1859. Chương 1859 : Khách Không Mời! 08-09-2014 163
1860. Chương 1860 : Tâm Trạng Trong Đêm 08-09-2014 152
1861. Chương 1861 : Hứa Đức Tài 08-09-2014 177
1862. Chương 1862 : Thôn Thiên Đạo! 08-09-2014 157
1863. Chương 1863 : Kim Thiền Thoát Xác 08-09-2014 171
1864. Chương 1864 : Vây Hứa! 08-09-2014 156
1865. Chương 1865 : Đèn Lồng! 08-09-2014 173
1866. Chương 1866 : Tốc Thần Quyết 08-09-2014 184
1867. Chương 1867 : Trương Đạo Tông! 08-09-2014 150
1868. Chương 1868 : Kịch Biến! 08-09-2014 151
1869. Chương 1869 : Hồn Khải! 08-09-2014 153
1870. Chương 1870 : Ta Không Đồng Ý! 08-09-2014 145
1871. Chương 1871 : Đầu Lâu! 08-09-2014 160
1872. Chương 1872 : Thẹn Quá Hóa Giận! 08-09-2014 164
1873. Chương 1873 : Hồn Khải Nhận Chủ 08-09-2014 166
1874. Chương 1874 : Giết Lữ Văn Nhiễm! 08-09-2014 150
1875. Chương 1875 : Thất Thải Tam Biến! 08-09-2014 159
1876. Chương 1876 : Tàn Dạ Biến! 08-09-2014 184
1877. Chương 1877 : Tín Thuật! 08-09-2014 186
1878. Chương 1878 : Hồn Khải Tán 08-09-2014 178
1879. Chương 1879 : Kế Hoạch Tuyệt Mật! 08-09-2014 187
1880. Chương 1880 : Kẻ Hư Hỏng 08-09-2014 146
1881. Chương 1881 : Bất Công! 08-09-2014 154
1882. Chương 1882 : Phản Bội Thiên Ngưu Châu! 08-09-2014 157
1883. Chương 1883 : Thiên Ngưu Đỉnh Dương 08-09-2014 147
1884. Chương 1884 : Câu Nói Kia! 08-09-2014 151
1885. Chương 1885 : Bồi Thường, Ban Thưởng 08-09-2014 160
1886. Chương 1886 : Ngăn Trở 08-09-2014 148
1887. Chương 1887 : Lời Thề! 08-09-2014 151
1888. Chương 1888 : Đạo Ma Tông Chủ! 08-09-2014 150
1889. Chương 1889 : Kiếp Nạn? Cơ Duyên? 08-09-2014 159
1890. Chương 1890 : Tá Lôi Mạt Thần 08-09-2014 158
1891. Chương 1891 : Tích Mộng Thành Chân! 08-09-2014 158
1892. Chương 1892 : Có Mưu Đồ! 08-09-2014 135
1893. Chương 1893 : Nhất Tràng Tuế Nguyệt Niên Hoa 08-09-2014 160
1894. Chương 1894 : Bản Nguyên Thứ Chín 08-09-2014 158
1895. Chương 1895 : Cơ Duyên Điên Cuồng! 08-09-2014 153
1896. Chương 1896 : Lục Ma Lô! 08-09-2014 171
1897. Chương 1897 : Khí Tuyệt! 08-09-2014 166
1898. Chương 1898 : Dâng Hiến! 08-09-2014 176
1899. Chương 1899 : Tu Vi Bạo Tăng! 08-09-2014 168
1900. Chương 1900 : Lôi! 08-09-2014 171
1901. Chương 1901 : Trên Đài Nhìn Huyền Kiếp! 08-09-2014 191
1902. Chương 1902 : Yếu! 08-09-2014 159
1903. Chương 1903 : Huyền Kiếp Làm Gì Được! 08-09-2014 197
1904. Chương 1904 : Hồn Tam Kiếp! 08-09-2014 205
1905. Chương 1905 : Không Kiếp! 08-09-2014 171
1906. Chương 1906 : Đại Môn Thiên Nghịch! 08-09-2014 156
1907. Chương 1907 : Thiếu Một! 08-09-2014 160
1908. Chương 1908 : Kim, Thiên, Dược! 08-09-2014 109
1909. Chương 1909 : Kiếp Nạn Của Đạo Ma Tông! 08-09-2014 170
1910. Chương 1910 : Hai Châu Quyết Chiến 08-09-2014 155
1911. Chương 1911 : Thánh Chỉ Tới! 08-09-2014 134
1912. Chương 1912 : Lão Tổ Hải Long! 08-09-2014 197
1913. Chương 1913 : Dám Nghịch Chỉ? 08-09-2014 172
1914. Chương 1914 : Trước Mắt Tối Sầm! 08-09-2014 177
1915. Chương 1915 : Thiên Tôn Tới! 08-09-2014 198
1916. Chương 1916 : Tiên Tộc Đại Thiên Tôn 08-09-2014 174
1917. Chương 1917 : Thân Thể Chính Là Đạo! 08-09-2014 166
1918. Chương 1918 : Mặc Hồn Khải! 08-09-2014 162
1919. Chương 1919 : Ta Còn Chưa Chết Thì Ngươi Cũng Không Thể Chết! 08-09-2014 167
1920. Chương 1920 : Nơi Thiên Tôn Thí Luyện 08-09-2014 161
1921. Chương 1921 : Một Cố Nhân 08-09-2014 165
1922. Chương 1922 : Gặp Lại 08-09-2014 157
1923. Chương 1923 : Đợi Được Thu Phong 08-09-2014 151
1924. Chương 1924 : Thiên Môn 08-09-2014 159
1925. Chương 1925 : Năm Mươi Năm 08-09-2014 163
1926. Chương 1926 : Thiên Tôn Niết 08-09-2014 162
1927. Chương 1927 : Xông Lên 08-09-2014 152
1928. Chương 1928 : Hải Tử 08-09-2014 163
1929. Chương 1929 : Không Phải Sinh Linh Tiên Cương! 08-09-2014 153
1930. Chương 1930 : Khuôn Mặt! 08-09-2014 167
1931. Chương 1931 : Đoạn Chưởng! 08-09-2014 168
1932. Chương 1932 : Chuyển Biến! 08-09-2014 150
1933. Chương 1933 : Một Nam Một Nữ 08-09-2014 171
1934. Chương 1934 : Bàn Tay Này Của Ai! 08-09-2014 165
1935. Chương 1935 : Nửa Trượng 08-09-2014 153
1936. Chương 1936 : Cho Đại Thiên Tôn Nhìn Thấy! 08-09-2014 165
1937. Chương 1937 : Cố Chấp Bất Hối 08-09-2014 181
1938. Chương 1938 : Kim Bưu Đại Tiên! 08-09-2014 153
1939. Chương 1939 : Man Thiên Quá Hải! 08-09-2014 161
1940. Chương 1940 : Chủ Nhân Nhà Ta 08-09-2014 165
1941. Chương 1941 : Ngươi Là Ai! 08-09-2014 135
1942. Chương 1942 : Dưới Màn Mưa 08-09-2014 148
1943. Chương 1943 : Mộng Chướng Luân Hồi 08-09-2014 161
1944. Chương 1944 : Tử Tông 08-09-2014 100
1945. Chương 1945 : Khí Tức Của Thiên Vận Tử! 08-09-2014 179
1946. Chương 1946 : Bong Bóng Tan Biến 08-09-2014 158
1947. Chương 1947 : Đông Lâm Trì 08-09-2014 176
1948. Chương 1948 : Thái Sơ Và Mặc Diệt 08-09-2014 168
1949. Chương 1949 : Lại Tới! 08-09-2014 173
1950. Chương 1950 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (1) 08-09-2014 164
1951. Chương 1951 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (2) 08-09-2014 184
1952. Chương 1952 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (3) 08-09-2014 153
1953. Chương 1953 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (4) 08-09-2014 174
1954. Chương 1954 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (5) 08-09-2014 168
1955. Chương 1955 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (6) 08-09-2014 138
1956. Chương 1956 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (7) 08-09-2014 157
1957. Chương 1957 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (8) 08-09-2014 157
1958. Chương 1958 : Một Lần Hành Động, Thiên Hạ Chấn Kinh (9) 08-09-2014 160
1959. Chương 1959 : Không Xông Lên Nữa Sao! 08-09-2014 156
1960. Chương 1960 : Quay Ngược Lại! 08-09-2014 104
1961. Chương 1961 : Là Ai! 08-09-2014 175
1962. Chương 1962 : Đuổi Lại! 08-09-2014 160
1963. Chương 1963 : Đệ Nhất Nhân Dưới Đại Thiên Tôn 08-09-2014 172
1964. Chương 1964 : Nhìn Thấy Chưa? 08-09-2014 91
1965. Chương 1965 : Đại Thiên Tôn Mời Chào 08-09-2014 170
1966. Chương 1966 : Tiểu Vương Lâm! 08-09-2014 170
1967. Chương 1967 : Giả, Giả Đó 08-09-2014 160
1968. Chương 1968 : Âm Mưu Của Tiên Hoàng! 08-09-2014 164
1969. Chương 1969 : Tiên Tộc Đệ Nhất Thành! 08-09-2014 164
1970. Chương 1970 : Lý Phủ! 08-09-2014 172
1971. Chương 1971 : Tên! 08-09-2014 162
1972. Chương 1972 : Bạch Phát Dược Thiên Tôn! 08-09-2014 169
1973. Chương 1973 : Nếp Nhăn Năm Tháng 08-09-2014 173
1974. Chương 1974 : Tiên Hoàng Tứ Bảo! 08-09-2014 147
1975. Chương 1975 : Người Điên! 08-09-2014 138
1976. Chương 1976 : Giết Chóc Ẩn Trong Gió Tuyết! 08-09-2014 149
1977. Chương 1977 : Phố Dài! 08-09-2014 154
1978. Chương 1978 : Huyết Chiến! 08-09-2014 149
1979. Chương 1979 : Không Đi! 08-09-2014 159
1980. Chương 1980 : Vương Lâm Tóc Đen! 08-09-2014 166
1981. Chương 1981 : Hải Tử Trầm Mặc 08-09-2014 146
1982. Chương 1982 : Trên Núi Có Hổ! 08-09-2014 168
1983. Chương 1983 : Đi Tới! 08-09-2014 170
1984. Chương 1984 : Quốc Sư! 08-09-2014 156
1985. Chương 1985 : Tin Ta Một Lần! 08-09-2014 168
1986. Chương 1986 : Tiên Lô Hóa Sơn! 08-09-2014 155
1987. Chương 1987 : Tiên Sơn! 08-09-2014 154
1988. Chương 1988 : Hắn, Liên Vân Quyết! 08-09-2014 161
1989. Chương 1989 : Giải Phong Ấn Điệu Vong Tộc! 08-09-2014 153
1990. Chương 1990 : Sự Tự Tin Của Tiên Hoàng! 08-09-2014 168
1991. Chương 1991 : Năm Đại Thiên Tôn! 08-09-2014 168
1992. Chương 1992 : Quốc Sư Thật Sự! 08-09-2014 152
1993. Chương 1993 : Trớ Thuật! 08-09-2014 156
1994. Chương 1994 : Vật Này, Người Này, Vương Mỗ Đều Muốn! 08-09-2014 154
1995. Chương 1995 : Làm Càn! 08-09-2014 157
1996. Chương 1996 : Đại Thiên Tôn Chi Dương! 08-09-2014 163
1997. Chương 1997 : Lưu Lại Đạo Phi! 08-09-2014 152
1998. Chương 1998 : Khúc Chung Nhân Tán Không Sầu Mạc! 08-09-2014 155
1999. Chương 1999 : Lời Khẩn Cầu Tới Từ Năm Tháng Vạn Cổ! 08-09-2014 152
2000. Chương 2000 : Biển 08-09-2014 162
2001. Chương 2001 : Đường Lối 08-09-2014 170
2002. Chương 2002 : Sứ Đoàn Đạo Cổ 08-09-2014 162
2003. Chương 2003 : Kế Đô Hoàng Tử 08-09-2014 166
2004. Chương 2004 : Người Con Gái Tên Tống Trí! 08-09-2014 181
2005. Chương 2005 : Một Chiếc Lá Che Mắt 08-09-2014 158
2006. Chương 2006 : Đường Lui! 08-09-2014 144
2007. Chương 2007 : Một Vái Lư Hương, Hoàng Tôn Biến Sắc 08-09-2014 165
2008. Chương 2008 : Nhất Bôi Nhiệt Trà Noàn Như Gia.(L) 08-09-2014 157
2009. Chương 2009 : Sư Tôn Như Cha! 08-09-2014 154
2010. Chương 2010 : Tiếng Chuông Trên Đỉnh Cổ Đạo Sơn 08-09-2014 215
2011. Chương 2011 : Nhất Bộ Đoạn Tuyệt Nhiên! 08-09-2014 159
2012. Chương 2012 : Hắn Là Ai... 08-09-2014 148
2013. Chương 2013 : Ngàn Năm Một Thuở! 08-09-2014 163
2014. Chương 2014 : Cửu Khúc Tam Tướng 08-09-2014 170
2015. Chương 2015 : Cửu Khúc Tam Tướng (2) 08-09-2014 165
2016. Chương 2016 : Yêu Cầu Tới Từ Hoàng Cung 08-09-2014 170
2017. Chương 2017 : Một Chỉ Của Cổ Tổ 08-09-2014 163
2018. Chương 2018 : Phong Khởi Đạo Cổ! 08-09-2014 183
2019. Chương 2019 : Dạ Yến 08-09-2014 163
2020. Chương 2020 : Yên Lặng Quay Đầu! 08-09-2014 149
2021. Chương 2021 : Trùng Quan Nhất Nộ! (1) 08-09-2014 157
2022. Chương 2022 : Trùng Quan Nhất Nộ! (2)(*) 08-09-2014 152
2023. Chương 2023 : Trùng Quan Nhất Nộ! (3) 08-09-2014 159
2024. Chương 2024 : Trùng Quan Nhất Nộ!(4) 08-09-2014 169
2025. Chương 2025 : Trùng Quan Nhất Nộ! (5) 08-09-2014 100
2026. Chương 2026 : Trùng Quan Nhất Nộ! (6) 08-09-2014 151
2027. Chương 2027 : Trùng Quan Nhất Nộ! (7) 08-09-2014 160
2028. Chương 2028 : Trùng Quan Nhất Nộ! (8) 08-09-2014 152
2029. Chương 2029 : Trùng Quan Nhất Nộ!(9) 08-09-2014 149
2030. Chương 2030 : Trùng Quan Nhất Nộ! (10) 08-09-2014 149
2031. Chương 2031 : Trùng Quan Nhất Nộ! (Kết) 08-09-2014 161
2032. Chương 2032 : Cái Chết Của Hoàng Tôn! 08-09-2014 186
2033. Chương 2033 : Cố Nhân 08-09-2014 161
2034. Chương 2034 : Hoàng Tôn Tương Lai 08-09-2014 175
2035. Chương 2035 : Đạo Cổ Quốc Sư 08-09-2014 171
2036. Chương 2036 : Phá Giới 08-09-2014 164
2037. Chương 2037 : Thái Cổ Thần Cảnh 08-09-2014 178
2038. Chương 2038 : Định Đoạt 08-09-2014 166
2039. Chương 2039 : Không Nói Ra Miệng. 08-09-2014 158
2040. Chương 2040 : Ngày Mai 08-09-2014 173
2041. Chương 2041 : Hồn Hoàn Chỉnh 08-09-2014 168
2042. Chương 2042 : Thời Gian 08-09-2014 163
2043. Chương 2043 : Thiên Địa Dị Tượng! 08-09-2014 171
2044. Chương 2044 : Chân Thân Dung Hợp! 08-09-2014 148
2045. Chương 2045 : Hình Phạt Lục Mặc! 08-09-2014 153
2046. Chương 2046 : Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo! 08-09-2014 172
2047. Chương 2047 : Một Trăm Linh Tám Sinh Linh Khẩn Cầu! 08-09-2014 150
2048. Chương 2048 : Dừng Bước! 08-09-2014 158
2049. Chương 2049 : Hắc, Bạch, Kim! 08-09-2014 149
2050. Chương 2050 : Mười Mặt Trời! 08-09-2014 192
2051. Chương 2051 : Chiến Tống Thiên! 08-09-2014 159
2052. Chương 2052 : Thành Toàn! 08-09-2014 182
2053. Chương 2053 : Tam Tổn Nhị Kiếp 08-09-2014 153
2054. Chương 2054 : Cổ Đạo Tam Phân Thần! 08-09-2014 178
2055. Chương 2055 : Hoàn Mỹ! 08-09-2014 176
2056. Chương 2056 : Thất Bại 08-09-2014 151
2057. Chương 2057 : Thân Ảnh Kia 08-09-2014 163
2058. Chương 2058 : Từng Thấy 08-09-2014 184
2059. Chương 2059 : Thiên Địa.. 08-09-2014 172
2060. Chương 2060 : Rời Khỏi. 08-09-2014 170
2061. Chương 2061 : Trận Chiến Đầu Tiên Của Tiên Cương! 08-09-2014 170
2062. Chương 2062 : Khu Vụ 08-09-2014 174
2063. Chương 2063 : Đạp Thiên Nhất Bộ! 08-09-2014 162
2064. Chương 2064 : Toàn Bộ Cửu Khúc Tam Tướng. 08-09-2014 166
2065. Chương 2065 : Ước Định. 08-09-2014 171
2066. Chương 2066 : Tìm Không Được... 08-09-2014 156
2067. Chương 2067 : Vui Sướng Và Trách Nhiệm 08-09-2014 161
2068. Chương 2068 : Ti Nam! 08-09-2014 157
2069. Chương 2069 : Ngươi Là Tư Đồ Nam! 08-09-2014 170
2070. Chương 2070 : Thanh Hồng Trong Mưa 08-09-2014 161
2071. Chương 2071 : Tâm Vong, Tất Vong. 08-09-2014 172
2072. Chương 2072 : Động Phủ Giới. 08-09-2014 164
2073. Chương 2073 : Xích Hồn Tử! 08-09-2014 162
2074. Chương 2074 : Ước Định. 08-09-2014 156
2075. Chương 2075 : Nằm Mơ. 08-09-2014 164
2076. Chương 2076 : Quen Biết Đạo Nhất! 08-09-2014 153
2077. Chương 2077 : Hai Điểm. 08-09-2014 161
2078. Chương 2078 : Khi Lại Mở Mắt Ra. 08-09-2014 159
2079. Chương 2079 : Cái Gì Là Chân Tướng. 08-09-2014 160
2080. Chương 2080 : Tới Biển 08-09-2014 153
2081. Chương 2081 : Kinh Biến. 08-09-2014 156
2082. Chương 2082 : Tư Cách Bước Vào. 08-09-2014 178
2083. Chương 2083 : Nữ Tử Đông Mai. 08-09-2014 202
2084. Chương 2084 : Thiếu Một Người. 08-09-2014 207
2085. Chương 2085 : Luân Hồi Ở Chỗ Này. 08-09-2014 219
2086. Chương 2086 : Uyển Nhi, Tinh Lại Đi! 07-09-2014 246
2087. Chương 2087 : Bỗng Nhiên Quay Đầu (Kết Cục) 06-09-2014 912
Bình luận truyện

Tiên Nghịch

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung