Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Mới nhất - Chương 680

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tinh Thần Biến là một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Tần Vũ 07-09-2014 166
2. Chương 2 : Quyết Tâm 08-09-2014 115
3. Chương 3 : Dạ Đàm 08-09-2014 99
4. Chương 4 : Phụ Tử 08-09-2014 106
5. Chương 5 : Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 08-09-2014 108
6. Chương 6 : Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 08-09-2014 100
7. Chương 7 : Trạch Sư 08-09-2014 107
8. Chương 8 : Triệu Vân Hưng 08-09-2014 95
9. Chương 9 : Tinh Túy 08-09-2014 92
10. Chương 10 : Cực Hạn Huấn Luyện (1) 08-09-2014 92
11. Chương 11 : Cực Hạn Huấn Luyện (2) 08-09-2014 101
12. Chương 12 : Thự Quang (1) 08-09-2014 93
13. Chương 13 : Thự Quang (2) 08-09-2014 93
14. Chương 14 : Cực Tốc Thuế Biến (1) 08-09-2014 85
15. Chương 15 : Cực Tốc Thuế Biến (2) 08-09-2014 89
16. Chương 16 : Cực Tốc Thuế Biến (3) 08-09-2014 92
17. Chương 17 : Ngư Trường Kiếm 08-09-2014 95
18. Chương 18 : Nhất Nộ Sát Nhân (1) 08-09-2014 98
19. Chương 19 : Nhất Nộ Sát Nhân (2) 08-09-2014 86
20. Chương 20 : Sinh Tử (1) 08-09-2014 92
21. Chương 21 : Sinh Tử (2) 08-09-2014 90
22. Chương 22 : Sinh Tử (3) 08-09-2014 94
23. Chương 23 : Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 08-09-2014 88
24. Chương 24 : Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 08-09-2014 89
25. Chương 25 : Bí Mật (1) 08-09-2014 97
26. Chương 26 : Bí Mật (2) 08-09-2014 97
27. Chương 27 : Lưu Tinh Lệ (1) 08-09-2014 87
28. Chương 28 : Lưu Tinh Lệ (2) 08-09-2014 85
29. Chương 29 : Nhất Phi Trùng Thiên (1) 08-09-2014 102
30. Chương 30 : Nhất Phi Trùng Thiên (2) 08-09-2014 91
31. Chương 31 : Thạch Trung Thạch (1) 08-09-2014 83
32. Chương 32 : Thạch Trung Thạch (2) 08-09-2014 90
33. Chương 33 : Luyện Khí Tông Sư (1) 08-09-2014 108
34. Chương 34 : Luyện Khí Tông Sư (2) 08-09-2014 91
35. Chương 35 : Luyện Khí Tông Sư (3) 08-09-2014 90
36. Chương 36 : Tu Chân Giới (1) 08-09-2014 90
37. Chương 37 : Tu Chân Giới (2) 08-09-2014 90
38. Chương 38 : Tu Chân Giới (3) 08-09-2014 93
39. Chương 39 : Tam Pho Đồ 08-09-2014 86
40. Chương 40 : Mưu Toán (1) 08-09-2014 87
41. Chương 41 : Mưu Toán (2) 08-09-2014 84
42. Chương 42 : Linh Khí Thành (1) 08-09-2014 90
43. Chương 43 : Linh Khí Thành (2) 08-09-2014 87
44. Chương 44 : Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 08-09-2014 87
45. Chương 45 : Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 08-09-2014 94
46. Chương 46 : Lưu Tinh Chi Danh 08-09-2014 93
47. Chương 47 : Lục Y Thiếu Nữ 08-09-2014 87
48. Chương 48 : Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 08-09-2014 93
49. Chương 49 : Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 08-09-2014 86
50. Chương 50 : Tình Thiên Phích Lịch (1) 08-09-2014 96
51. Chương 51 : Tình Thiên Phích Lịch (2) 08-09-2014 91
52. Chương 52 : Tình Thiên Phích Lịch (3) 08-09-2014 86
53. Chương 53 : Bồi Táng (1) 08-09-2014 93
54. Chương 54 : Bồi Táng (2) 08-09-2014 89
55. Chương 55 : Độc Tự Nhất Nhân (1) 08-09-2014 108
56. Chương 56 : Độc Tự Nhất Nhân (2) 08-09-2014 86
57. Chương 57 : Bạo Phát (1) 08-09-2014 90
58. Chương 58 : Bạo Phát (2) 08-09-2014 83
59. Chương 59 : Bạo Phát (3) 08-09-2014 91
60. Chương 60 : Tình Cảm 08-09-2014 90
61. Chương 61 : Liễu Ám Hoa Minh (1) 08-09-2014 89
62. Chương 62 : Liễu Ám Hoa Minh (2) 08-09-2014 87
63. Chương 63 : Nguy Cơ (1) 08-09-2014 91
64. Chương 64 : Nguy Cơ (2) 08-09-2014 91
65. Chương 65 : Thanh Sơn Liên Mạch (1) 08-09-2014 80
66. Chương 66 : Thanh Sơn Liên Mạch (2) 08-09-2014 78
67. Chương 67 : Độ Kiếp Chi Chiến (1) 08-09-2014 84
68. Chương 68 : Độ Kiếp Chi Chiến (2) 08-09-2014 80
69. Chương 69 : Độ Kiếp Chi Chiến (3) 08-09-2014 85
70. Chương 70 : Thân Tử (1) 08-09-2014 88
71. Chương 71 : Thân Tử (2) 08-09-2014 86
72. Chương 72 : Tinh Thần Biến 08-09-2014 96
73. Chương 73 : Tiền Đề Thiên Kiếp 08-09-2014 77
74. Chương 74 : Huyết Chiến Thiên Kiếp 08-09-2014 94
75. Chương 75 : Linh Thức Truyền Âm 08-09-2014 83
76. Chương 76 : Lôi Điện Chi Lực 08-09-2014 77
77. Chương 77 : Tinh Thần Chân Hỏa 08-09-2014 86
78. Chương 78 : Quy Đồ 08-09-2014 86
79. Chương 79 : Kim Diễm Ưng 08-09-2014 86
80. Chương 80 : Tồi Khô Lạp Hủ 08-09-2014 87
81. Chương 81 : Hình Thế Đẩu Chuyển 08-09-2014 87
82. Chương 82 : Lão Tổ Tông Xuất Mã 08-09-2014 79
83. Chương 83 : Luyện Hoá Kim Đan 08-09-2014 83
84. Chương 84 : Huyết Chiến 08-09-2014 89
85. Chương 85 : Tinh Thần Lĩnh Vực. 08-09-2014 85
86. Chương 86 : Canh Tân Thời Gian. 08-09-2014 91
87. Chương 87 : Sinh Tử Nhất Tuyến (Sinh Tử Mong Manh) 08-09-2014 81
88. Chương 88 : Canh Tân Thời Gian - Thời Thế Thay Đổi 08-09-2014 82
89. Chương 89 : Gia Nhân Đoàn Tụ 08-09-2014 81
90. Chương 90 : Quyết Định 08-09-2014 83
91. Chương 91 : Tiêu Thất 08-09-2014 82
92. Chương 92 : Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng 08-09-2014 97
93. Chương 93 : Ngũ Đức Chi Tử 08-09-2014 83
94. Chương 94 : Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng 08-09-2014 86
95. Chương 95 : Lưu Tinh Phá Không, Song Nguyệt Cao Huyền 08-09-2014 103
96. Chương 96 : Lưu Tinh Phá Không, Song Nguyệt Cao Huyền (2) 08-09-2014 87
97. Chương 97 : Mạt Lộ 08-09-2014 111
98. Chương 98 : Tân Đích Chinh Trình 08-09-2014 93
99. Chương 99 : Phiêu Lưu 08-09-2014 93
100. Chương 100 : Hải Để Yêu Thú Thế Giới 08-09-2014 84
101. Chương 101 : Tử Vong Nguy Ky 08-09-2014 83
102. Chương 102 : Tái Kiến Liễu, Tiểu Hắc 08-09-2014 86
103. Chương 103 : Vong Mệnh 08-09-2014 83
104. Chương 104 : Ma Thư "vô Danh" 08-09-2014 78
105. Chương 105 : Sưu Hồn 08-09-2014 77
106. Chương 106 : Vô Xử Khả Đào 08-09-2014 91
107. Chương 107 : Sát Lục Đảo Kế Thời 08-09-2014 77
108. Chương 108 : Tần Vũ Hồng Nhãn, Tang Mặc Điên Cuồng. 08-09-2014 74
109. Chương 109 : Tiểu Hắc Quy Lai 08-09-2014 82
110. Chương 110 : Lưỡng Huynh Đệ Vs Lưỡng Huynh Đệ. 08-09-2014 73
111. Chương 111 : Kịch Độc 08-09-2014 78
112. Chương 112 : Hoán Mệnh 08-09-2014 76
113. Chương 113 : Lập Nhi Cô Nương 08-09-2014 77
114. Chương 114 : Nhạ Họa Liễu ( Rước Họa ) 08-09-2014 84
115. Chương 115 : Tương Tụ 08-09-2014 83
116. Chương 116 : Li Khứ 08-09-2014 81
117. Chương 117 : Hỏa Tình 08-09-2014 81
118. Chương 118 : Hộ Pháp 08-09-2014 86
119. Chương 119 : Kham Bỉ Tế Châm 08-09-2014 74
120. Chương 120 : Truy Sát Lệnh 08-09-2014 79
121. Chương 121 : Vĩ Tùy 08-09-2014 72
122. Chương 122 : Phát Nan 08-09-2014 73
123. Chương 123 : Trang Chung Đích Bí Mật 08-09-2014 71
124. Chương 124 : Hầu Phí Bạo Nộ 08-09-2014 69
125. Chương 125 : Tra Hồng Dữ Hầu Phí. 08-09-2014 68
126. Chương 126 : Tra Phách Chi Tử 08-09-2014 78
127. Chương 127 : Lưu Tinh Cảnh Giới 08-09-2014 75
128. Chương 128 : Đường Lang Bộ Thiền 08-09-2014 84
129. Chương 129 : Địa Hạ Quyết Chiến 08-09-2014 78
130. Chương 130 : Sinh Tử Tam Liên Kích 08-09-2014 73
131. Chương 131 : Tán Ma Liên Trùng 08-09-2014 77
132. Chương 132 : Tân Đích Đỗng Chủ 08-09-2014 75
133. Chương 133 : Cửu Sát Chi Nộ 08-09-2014 72
134. Chương 134 : Cửu Kiếm Chi Bí 08-09-2014 76
135. Chương 135 : Nội Loạn 08-09-2014 85
136. Chương 136 : Thanh Huyền Lão Tổ 08-09-2014 78
137. Chương 137 : Nhất Kiếm Xuyên Hầu 08-09-2014 74
138. Chương 138 : Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc 08-09-2014 77
139. Chương 139 : Vị Bốc Tiên Tri 08-09-2014 71
140. Chương 140 : Tần Vũ Và Lập Nhi. 08-09-2014 75
141. Chương 141 : Tam Sát Lâm Môn 08-09-2014 75
142. Chương 142 : Vô Ngôn Đích Thẩm Vấn 08-09-2014 72
143. Chương 143 : Cân Ngã Môn Tẩu Ba! 08-09-2014 81
144. Chương 144 : Tử Sát Lâu 08-09-2014 77
145. Chương 145 : Nhất Tích Huyết Châu 08-09-2014 75
146. Chương 146 : Cửu Sát Điện 08-09-2014 81
147. Chương 147 : Tử Hình 08-09-2014 78
148. Chương 148 : Nhất Oa Đoan (Hốt Sạch) 08-09-2014 75
149. Chương 149 : Phản Mục 08-09-2014 75
150. Chương 150 : Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận 08-09-2014 73
151. Chương 151 : Hầu Phí Xuất Tràng 08-09-2014 79
152. Chương 152 : Thanh Long Cung Chủ 08-09-2014 78
153. Chương 153 : Phá Trận 08-09-2014 78
154. Chương 154 : Bạo Cuồng Trạng Thái 08-09-2014 78
155. Chương 155 : Lưu Tinh Chàng Kích 08-09-2014 71
156. Chương 156 : Lan Thúc Chung Hiện 08-09-2014 71
157. Chương 157 : Thuỳ Chi Tội 08-09-2014 77
158. Chương 158 : Tinh Thần Các 08-09-2014 70
159. Chương 159 : Không Gian Tháp Hãm - (Không Gian Sụp Lở) 08-09-2014 75
160. Chương 160 : Đằng Long Đại Lục 08-09-2014 86
161. Chương 161 : Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận 08-09-2014 75
162. Chương 162 : Bát Phương Lai Hạ 08-09-2014 80
163. Chương 163 : Llục Đại Cự Đầu 08-09-2014 87
164. Chương 164 : Cửu Ngọc Kiếm Đích Sở Tại 08-09-2014 74
165. Chương 165 : Hoàn Hương 08-09-2014 72
166. Chương 166 : Tam Huynh Đệ Tụ Thủ. 08-09-2014 71
167. Chương 167 : Thế Khởi. 08-09-2014 73
168. Chương 168 : Khi Man 08-09-2014 89
169. Chương 169 : Trùng Thiên Sát Ý. 08-09-2014 76
170. Chương 170 : Sát 08-09-2014 78
171. Chương 171 : Nghiêm Nhị, Truyền Ngã Lệnh 08-09-2014 72
172. Chương 172 : Đảm Thức 08-09-2014 80
173. Chương 173 : Lập Nhi Đích Thần Thông. 08-09-2014 77
174. Chương 174 : Tiểu Lộ 08-09-2014 76
175. Chương 175 : Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết 08-09-2014 72
176. Chương 176 : Thập Niên. 08-09-2014 82
177. Chương 177 : Hắc Sắc Thành Trì 08-09-2014 77
178. Chương 178 : Hiểm Địa 08-09-2014 87
179. Chương 179 : Sinh Tử Thông Đạo 08-09-2014 77
180. Chương 180 : Ðệ Cửu Bả Ngọc Kiếm Đích Ủng Hữu Giả. 08-09-2014 77
181. Chương 181 : Hồng Hoang Đích Chân Chánh Thực Lực 08-09-2014 88
182. Chương 182 : Huy Thủ Sát Nhân. 08-09-2014 88
183. Chương 183 : Nguy Cơ Ám Tàng 08-09-2014 75
184. Chương 184 : Nguy Ky 08-09-2014 75
185. Chương 185 : Lược Thi Tiểu Kế 08-09-2014 80
186. Chương 186 : Thiên Kiếp Đột Biến 08-09-2014 76
187. Chương 187 : Ðồ Sát Nhất Tràng. 08-09-2014 77
188. Chương 188 : Tâm Tính Thuế Biến 08-09-2014 74
189. Chương 189 : Ðộ Kiếp Chi Địa 08-09-2014 83
190. Chương 190 : Đệ Lục Đạo Thiên Lôi (Đạo Thiên Lôi Thứ Sáu) 08-09-2014 80
191. Chương 191 : Hộ Thân Pháp Bảo 08-09-2014 77
192. Chương 192 : Tân Đích Vũ Khí 08-09-2014 73
193. Chương 193 : Bạo Loạn Tinh Hải Chi Hung Thú (Hung Thú Ở Bạo Loạn Tinh Hải) 08-09-2014 70
194. Chương 194 : Huyết Nhiễm Tinh Hải (Máu Loang Tinh Hải) 08-09-2014 78
195. Chương 195 : Huyết Tiên Cửu Kiếm Tiên Phủ (Máu Nhuộm Cửu Kiếm Tiên Phủ) 08-09-2014 74
196. Chương 196 : Tiên Ma Tề Tụ 08-09-2014 75
197. Chương 197 : Y Đạt Đích Yếu Cầu 08-09-2014 77
198. Chương 198 : Mê Ảo Ma Cảnh. 08-09-2014 78
199. Chương 199 : Tần Vũ Nhập Ma 08-09-2014 77
200. Chương 200 : Nguyên Linh Chi Khí 08-09-2014 71
201. Chương 201 : Hảo Đại Nhất Khối Nguyên Linh Nguyên Thạch! 08-09-2014 75
202. Chương 202 : Trấn Phủ Thạch Bia 08-09-2014 84
203. Chương 203 : Tư Sát Sở Vị Hà 08-09-2014 77
204. Chương 204 : Nghiên Cơ Nương Nương 08-09-2014 85
205. Chương 205 : Nguyên Anh Tiêu Thất 08-09-2014 73
206. Chương 206 : Thiên Ma Huyết Vân 08-09-2014 72
207. Chương 207 : Tối Hậu Đích Thủ 08-09-2014 73
208. Chương 208 : Nghịch Ương Tiên Đế. 08-09-2014 73
209. Chương 209 : Đào Hoa Nguyên, Hoàng Tuyền Lộ. 08-09-2014 75
210. Chương 210 : Hoàng Tuyền Tử Vong Lộ. 08-09-2014 79
211. Chương 211 : Thùy Sinh Thùy Tử? 08-09-2014 75
212. Chương 212 : Sinh Tức Tử, Tử Tức Sinh. 08-09-2014 73
213. Chương 213 : Phệ Lôi Ấn Phù. 08-09-2014 73
214. Chương 214 : Thủy Mặc Họa. 08-09-2014 82
215. Chương 215 : Li Khai Tiên Phủ 08-09-2014 70
216. Chương 216 : Hắc Diễm Quân Chi Giới. 08-09-2014 78
217. Chương 217 : Thanh Hư Quan, Thượng Thiên Cung 08-09-2014 78
218. Chương 218 : Lưu Tinh Lệ Chi Biến 08-09-2014 77
219. Chương 219 : Bất Tích Nhất Thiết 08-09-2014 78
220. Chương 220 : Tứ Đại Tán Tiên Lai Đoạt Bảo. 08-09-2014 78
221. Chương 221 : Tam Giới Bổn Nhất Thể 08-09-2014 75
222. Chương 222 : Chu Hiển 08-09-2014 83
223. Chương 223 : Ngã Bỉ Nhĩ Canh Đổng Đắc Thiên! (Ta Hiểu Thấu Trời Hơn Ngươi!) 08-09-2014 76
224. Chương 224 : Kiếm Tiên Khôi Lỗi. 08-09-2014 88
225. Chương 225 : Sinh Mệnh Chi Nguyên Lực. 08-09-2014 74
226. Chương 226 : Dao Ngôn 08-09-2014 75
227. Chương 227 : Mặc Kì Lân 08-09-2014 76
228. Chương 228 : Tán Ma Liên Trùng 08-09-2014 58
229. Chương 229 : Tiền Vãng Bằng Ma Đảo. 08-09-2014 84
230. Chương 230 : Minh Lương Chân Nhân Quy Lai. 08-09-2014 74
231. Chương 231 : Đoạt Bảo. 08-09-2014 92
232. Chương 232 : Thần Thú Đích Đẳng Cấp. 08-09-2014 76
233. Chương 233 : Tống Hà Lễ Vật. 08-09-2014 77
234. Chương 234 : Phong Khởi. 08-09-2014 83
235. Chương 235 : Độ Kiếp Trung Kì. 08-09-2014 73
236. Chương 236 : Huyền Băng Cảnh. 08-09-2014 78
237. Chương 237 : Lĩnh Vực Chi Chiến. 08-09-2014 80
238. Chương 238 : Hầu Phí, Hắc Vũ. 08-09-2014 79
239. Chương 239 : Chấn Đãng. 08-09-2014 78
240. Chương 240 : Tử Thương Vô Số. 08-09-2014 78
241. Chương 241 : Tiên Ma Tư Sát. 08-09-2014 91
242. Chương 242 : Nộ Hỏa Trùng Thiên. 08-09-2014 79
243. Chương 243 : Mục Tiêu. 08-09-2014 80
244. Chương 244 : Chân Dương Môn 08-09-2014 82
245. Chương 245 : Nghi Hoặc 08-09-2014 76
246. Chương 246 : Xung Đột Bạo Phát. 08-09-2014 77
247. Chương 247 : Huyết Lưu Thành Hà. 08-09-2014 72
248. Chương 248 : Đông Thiên Lí Đích Nhất Bả Hỏa. 08-09-2014 76
249. Chương 249 : Thiên Hỏa Chân Nhân. 08-09-2014 75
250. Chương 250 : Thời Khắc Hỗn Loạn. 08-09-2014 73
251. Chương 251 : Hảo Nhất Cá Thiên Hỏa Đạo Hữu. 08-09-2014 75
252. Chương 252 : Không Trung Lâu Các. 08-09-2014 68
253. Chương 253 : Phòng Chỉ Ngã Thuấn Di Ba - Phòng Ngừa Ta Thuấn Di. 08-09-2014 73
254. Chương 254 : Liên Thủ. 08-09-2014 81
255. Chương 255 : Canh Mãnh Liệt Ta Ba. 08-09-2014 72
256. Chương 256 : Sự Gia Nhập Của Bạo Loạn Tinh Hải 08-09-2014 75
257. Chương 257 : Sứ Giả Thượng Giới. 08-09-2014 78
258. Chương 258 : Phương Điền Và Tông Quật. 08-09-2014 73
259. Chương 259 : Đạp Thượng Thanh Hư Sơn. 08-09-2014 75
260. Chương 260 : Nhị Nhân Phá Trận. 08-09-2014 94
261. Chương 261 : Phá Thiên Đồ Đích Quy Chúc. 08-09-2014 75
262. Chương 262 : Tiên Giới Sứ Giả Hạ Phàm 08-09-2014 78
263. Chương 263 : Tài Đại Khí Thô 08-09-2014 77
264. Chương 264 : Bách Tê Lôi Ấn Phù. 08-09-2014 77
265. Chương 265 : Kiếm Tiên Đối Quyết 08-09-2014 79
266. Chương 266 : Huyết Ma 08-09-2014 84
267. Chương 267 : Nhất Điểu Tiêu Tức 08-09-2014 78
268. Chương 268 : Man Càn 08-09-2014 77
269. Chương 269 : Tối Cường Vũ Lực Đích Siêu Thần Thú 08-09-2014 74
270. Chương 270 : Thiên Kiếp Hàng Lâm 08-09-2014 79
271. Chương 271 : Cửu Cửu Trọng Kiếp 08-09-2014 76
272. Chương 272 : Kiếp Hậu Dư Sinh 08-09-2014 75
273. Chương 273 : Tề Tụ Tuyết Ngư Đảo. 08-09-2014 78
274. Chương 274 : Ám Trung Tranh Đấu 08-09-2014 77
275. Chương 275 : Phách Mại Phá Thiên Đồ. 08-09-2014 77
276. Chương 276 : Tối Hậu Đích Doanh Gia. 08-09-2014 76
277. Chương 277 : Phi Thăng, Vô Nại. 08-09-2014 73
278. Chương 278 : Tam Phương Hiệp Định. 08-09-2014 77
279. Chương 279 : Chân Diệc Giả Giả Diệc Chân. 08-09-2014 72
280. Chương 280 : Xuất Phát. 08-09-2014 76
281. Chương 281 : Man Càn Chi Nộ. 08-09-2014 73
282. Chương 282 : Tử Vong Thâm Uyên. 08-09-2014 79
283. Chương 283 : Cực Địa 08-09-2014 79
284. Chương 284 : Lưỡng Phương Hội Tụ 08-09-2014 76
285. Chương 285 : Huyết Linh Phù 08-09-2014 78
286. Chương 286 : Nghịch Ương Cảnh 08-09-2014 73
287. Chương 287 : Cực Địa 08-09-2014 57
288. Chương 288 : Cực Địa 08-09-2014 58
289. Chương 289 : Thực Lực Của Tông Quật 08-09-2014 79
290. Chương 290 : Phân Biệt Tiền Định 08-09-2014 80
291. Chương 291 : Tối Hậu Nhất Cá 08-09-2014 73
292. Chương 292 : Biệt Ly 08-09-2014 74
293. Chương 293 : Nhất Miết 08-09-2014 86
294. Chương 294 : Bạch Huyền Quân 08-09-2014 77
295. Chương 295 : Thủ Quan Giả 08-09-2014 73
296. Chương 296 : Vạn Thú Phổ 08-09-2014 76
297. Chương 297 : Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ 08-09-2014 71
298. Chương 298 : Sư Thúc, Nhĩ Chẩm Yêu Lai Liễu? (Sư Thúc, Người Làm Sao Để Tới Đây?) 08-09-2014 75
299. Chương 299 : Cao Thủ Như Vân (Cao Thủ Như Mây) 08-09-2014 81
300. Chương 300 : Hà Khứ Hà Tòng (Đến Như Thế Nào, Đi Như Thế Nào) 08-09-2014 72
301. Chương 301 : Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam 08-09-2014 76
302. Chương 302 : Nghịch Ương Tiên Đế Tử Chi Mê 08-09-2014 79
303. Chương 303 : Lan Thúc Đích Lễ Vật (Lễ Vật Của Lan Thúc) 08-09-2014 72
304. Chương 304 : Truyện Tống 08-09-2014 78
305. Chương 305 : Lão Bằng Hữu Môn (Những Người Bạn Già) 08-09-2014 75
306. Chương 306 : Nhẫn 08-09-2014 76
307. Chương 307 : Thiên Ngoại (Ngoài Bầu Trời) 08-09-2014 71
308. Chương 308 : Khả Liên (Đáng Thương) 08-09-2014 75
309. Chương 309 : Hoàng Thạch Tinh Khổ Tu (Khổ Tu Tại Hoàng Thạch Tinh) 08-09-2014 71
310. Chương 310 : Tinh Thần Biến Đệ Thất Cảnh Giới 08-09-2014 71
311. Chương 311 : Thị Thuấn Di Ma? (Là Thuấn Di Sao?) 08-09-2014 70
312. Chương 312 : Phi Thăng Tiên Ma Yêu Giới 08-09-2014 73
313. Chương 313 : Phong Nguyệt Tinh 08-09-2014 76
314. Chương 314 : Tái Tạo Kinh Mạch 08-09-2014 73
315. Chương 315 : Tam Hồn Cửu Luyện 08-09-2014 76
316. Chương 316 : Bái Kiến 08-09-2014 73
317. Chương 317 : Truyền Tấn Linh Châu 08-09-2014 70
318. Chương 318 : Tranh Đoạt Quyền Khống Chế 08-09-2014 70
319. Chương 319 : Hốt Du 08-09-2014 84
320. Chương 320 : Tam Thập Lục Quân 08-09-2014 68
321. Chương 321 : Sự Tình Hữu Biến 08-09-2014 79
322. Chương 322 : Quang Minh Chính Đại 08-09-2014 69
323. Chương 323 : Bế Quan 08-09-2014 76
324. Chương 324 : Ngọc Kiếm Tông Lai Nhân. 08-09-2014 69
325. Chương 325 : Kiếm Đãng Bát Phương 08-09-2014 77
326. Chương 326 : Vạn Thú Phổ Đệ Nhị Tầng 08-09-2014 78
327. Chương 327 : Cửu Cấp Yêu Vương. 08-09-2014 84
328. Chương 328 : Đột Lai Đích Kinh Hỉ 08-09-2014 75
329. Chương 329 : Tần Vũ Này, Tần Vũ Kia 08-09-2014 70
330. Chương 330 : Vũ Hoàng Chi Lệnh 08-09-2014 70
331. Chương 331 : Cái Chết Của Hàn Thư. 08-09-2014 70
332. Chương 332 : Huyết Sái Phong Nguyệt Tinh (Mưa Máu Nơi Phong Nguyệt Tinh) 08-09-2014 71
333. Chương 333 : Bồi Táng Ba 08-09-2014 76
334. Chương 334 : Bỏ Trốn 08-09-2014 78
335. Chương 335 : Tập Sương 08-09-2014 73
336. Chương 336 : Chập Phục 08-09-2014 73
337. Chương 337 : Hãm Tịnh (Cạm Bẫy) 08-09-2014 74
338. Chương 338 : Các Phương Vân Tập (Các Phương Tụ Tập) 08-09-2014 67
339. Chương 339 : Đế Cấp Đích Đối Chiến (Cuộc Chiến Của Đế Cấp) 08-09-2014 69
340. Chương 340 : Nguy Cơ 08-09-2014 78
341. Chương 341 : Giảo Cục Nhân 08-09-2014 70
342. Chương 342 : Thần Khí 'chuyển Không' 08-09-2014 72
343. Chương 343 : Vô Danh 08-09-2014 67
344. Chương 344 : Hoàng Tử 'vô Danh' 08-09-2014 74
345. Chương 345 : Kinh Thiên Chi Chiến 08-09-2014 76
346. Chương 346 : Túy Tửu 08-09-2014 78
347. Chương 347 : Túy Tửu 08-09-2014 51
348. Chương 348 : Thiên Cương 08-09-2014 72
349. Chương 349 : Phí Phí Đích Tấn Tức. 08-09-2014 75
350. Chương 350 : Linh Hồn Tu Luyện. 08-09-2014 74
351. Chương 351 : Hắc Động Chi Cảnh 08-09-2014 74
352. Chương 352 : Tiểu Hữu, Ngã Môn Đẳng Trứ Nhĩ. 08-09-2014 69
353. Chương 353 : Tiểu Hữu Thị Thuỳ 08-09-2014 83
354. Chương 354 : Sát Nhân 08-09-2014 83
355. Chương 355 : Nguyên Lai Thị Nhĩ. 08-09-2014 71
356. Chương 356 : Bất Tử 08-09-2014 83
357. Chương 357 : Tiếp Liên Đăng Tràng 08-09-2014 73
358. Chương 358 : Tôn Nữ 08-09-2014 74
359. Chương 359 : Tam Cá Yếu Cầu 08-09-2014 71
360. Chương 360 : Khương Lan Giới Nội 08-09-2014 69
361. Chương 361 : Công Thành Li Khai 08-09-2014 72
362. Chương 362 : Song Đế Tiệt Sát (Song Đế Đón Giết) 08-09-2014 73
363. Chương 363 : Tiêu Thất (Biến Mất). 08-09-2014 77
364. Chương 364 : Tiềm Tu Thuế Biến (Tiềm Phục Tu Luyện Biến Đổi) 08-09-2014 72
365. Chương 365 : Chỉ Pháp. 08-09-2014 72
366. Chương 366 : Băng Phong Tông 08-09-2014 74
367. Chương 367 : Định Kế 08-09-2014 73
368. Chương 368 : Nhất Chỉ 08-09-2014 75
369. Chương 369 : Ám Tinh Giới 08-09-2014 69
370. Chương 370 : Nguyệt Nha Loan 08-09-2014 69
371. Chương 371 : Kiến Diện (Gặp Mặt). 08-09-2014 77
372. Chương 372 : Thương Định. 08-09-2014 74
373. Chương 373 : Toả Nguyên Luyện Hoả Trận. 08-09-2014 90
374. Chương 374 : Vũ Hoàng Đích Nộ Hoả. 08-09-2014 73
375. Chương 375 : Tịch Tẫn Thiên Hoả. 08-09-2014 71
376. Chương 376 : Khương Lan Giới Đích Phòng Ngự. 08-09-2014 72
377. Chương 377 : Vô Song Cảnh Kiếm 08-09-2014 72
378. Chương 378 : Tam Đại Yêu Đế. 08-09-2014 83
379. Chương 379 : Ốc Lam Đích Thừa Nặc. 08-09-2014 74
380. Chương 380 : Hoành Tảo. 08-09-2014 69
381. Chương 381 : Thanh Danh Viễn Bá (Thanh Danh Vang Vọng) 08-09-2014 73
382. Chương 382 : Chúc Vu Na Nhất Giới? (Thuộc Về Một Giới ?) 08-09-2014 74
383. Chương 383 : Truyền Tấn Mật Trận 08-09-2014 75
384. Chương 384 : Thủy Vân Tinh 08-09-2014 90
385. Chương 385 : Mê Thần Đỗ Quyên 08-09-2014 77
386. Chương 386 : Yêu Giới Tam Hoàng 08-09-2014 71
387. Chương 387 : Truyền Thừa Cấm Địa 08-09-2014 72
388. Chương 388 : Thanh Tâm Phong 08-09-2014 72
389. Chương 389 : Thanh Hộ Vệ 08-09-2014 70
390. Chương 390 : Tương Tụ 08-09-2014 59
391. Chương 391 : Huynh Đệ Đồng Tâm 08-09-2014 74
392. Chương 392 : Tiệt Sát Địa Điểm 08-09-2014 75
393. Chương 393 : Súc Thế 08-09-2014 72
394. Chương 394 : Thần Khí Hủy 08-09-2014 70
395. Chương 395 : Nhất Quyền 08-09-2014 76
396. Chương 396 : Màn Đêm Yên Tĩnh 08-09-2014 72
397. Chương 397 : Nhất Lộ Hướng Bắc 08-09-2014 72
398. Chương 398 : Tam Huynh Đệ Tương Tụ 08-09-2014 70
399. Chương 399 : Biến Dị Siêu Cấp Thần Thú 08-09-2014 72
400. Chương 400 : Khủng Long Công Pháp 08-09-2014 79
401. Chương 401 : Tuế Nguyệt Du Du 08-09-2014 80
402. Chương 402 : Thiên Niên Khổ Tu 08-09-2014 91
403. Chương 403 : Hắc Ô Tinh 08-09-2014 73
404. Chương 404 : Kiến Tông Quật 08-09-2014 69
405. Chương 405 : Cân Tung (Theo Dõi) 08-09-2014 74
406. Chương 406 : Nhất Chiến 08-09-2014 81
407. Chương 407 : Tha Thời Gian 08-09-2014 73
408. Chương 408 : Thông Cáo Thiên Hạ 08-09-2014 70
409. Chương 409 : Tiềm Nhập 08-09-2014 74
410. Chương 410 : Linh Hồn 08-09-2014 75
411. Chương 411 : Như Hà Đảo? 08-09-2014 76
412. Chương 412 : Hắc Vũ Đích Thân Thế 08-09-2014 68
413. Chương 413 : Tu Luyện Trên Thiên Thạch 08-09-2014 74
414. Chương 414 : Liên Hợp 08-09-2014 75
415. Chương 415 : Tinh Thần Không Gian 08-09-2014 77
416. Chương 416 : Động Xuân Tâm 08-09-2014 72
417. Chương 417 : Quách Phàm 08-09-2014 75
418. Chương 418 : Thần Kiếp 08-09-2014 70
419. Chương 419 : Tụ Tập Tại Phong Loan Tinh 08-09-2014 65
420. Chương 420 : Chính Diện Giao Thủ 08-09-2014 76
421. Chương 421 : Độ Thần Kiếp 08-09-2014 67
422. Chương 422 : Tam Trọng Thần Kiếp 08-09-2014 69
423. Chương 423 : Sự Trừng Phạt Của Thanh Đế 08-09-2014 74
424. Chương 424 : Thẹn Quá Hóa Giận 08-09-2014 76
425. Chương 425 : Triệu Tập 08-09-2014 74
426. Chương 426 : Đệ Cửu Cảnh Giới Của "tinh Thần Biến" 08-09-2014 71
427. Chương 427 : Thần Hỏa 08-09-2014 74
428. Chương 428 : Bị Phát Hiện 08-09-2014 78
429. Chương 429 : Vũ Hoàng Chi Tử 08-09-2014 71
430. Chương 430 : Mê Thần Điện 08-09-2014 80
431. Chương 431 : Cải Biến Mục Tiêu (Thay Đổi Mục Tiêu) 08-09-2014 78
432. Chương 432 : Trọng Tụ Tinh 08-09-2014 69
433. Chương 433 : Kim Chúc Thú 08-09-2014 74
434. Chương 434 : Tang Nạp Thôn 08-09-2014 74
435. Chương 435 : Thí Luyện Ám Tinh 08-09-2014 72
436. Chương 436 : Đế Cấp Kim Chúc* Thú 08-09-2014 68
437. Chương 437 : Trưởng Lão 08-09-2014 72
438. Chương 438 : Đản Sinh Chi Mê 08-09-2014 72
439. Chương 439 : Thân Phân Kiểm Nghiệm 08-09-2014 64
440. Chương 440 : Tân Nhất Nhâm Kim Hình Quân 08-09-2014 66
441. Chương 441 : Xuất Phát, Thí Luyện Tinh! 08-09-2014 70
442. Chương 442 : Ám Tinh Chi Khổ Tu 08-09-2014 70
443. Chương 443 : Nhất Nguyên Trọng Thủy 08-09-2014 77
444. Chương 444 : Bách Niên Đích Tu Luyện 08-09-2014 65
445. Chương 445 : Linh Hồn Chi Đại Viên Mãn 08-09-2014 64
446. Chương 446 : Tha Khiếu 'tả Thu Mi' 08-09-2014 70
447. Chương 447 : Diễn Luyện Côn Pháp 08-09-2014 66
448. Chương 448 : Khương Lan Giới Tầng Thứ Hai 08-09-2014 68
449. Chương 449 : Linh Hồn Đổng Kết. 08-09-2014 68
450. Chương 450 : Tiến Vào Mê Thần Điện 08-09-2014 68
451. Chương 451 : Kim Hình Quân Hình Viễn 08-09-2014 72
452. Chương 452 : Cư Dân Bản Địa 08-09-2014 67
453. Chương 453 : Tam Đại Quân Chủ Tề Tựu. 08-09-2014 67
454. Chương 454 : Nhập Mê Thần Điện. 08-09-2014 71
455. Chương 455 : Mê Thần Điện Nội Điện. 08-09-2014 72
456. Chương 456 : Mê Thần Điện Chủ Nhân Đích Lưu Ngôn. 08-09-2014 63
457. Chương 457 : Nhất Can Trường Thương 08-09-2014 66
458. Chương 458 : Quản Gia Của Mê Thần Điện 08-09-2014 64
459. Chương 459 : Người Có Linh Hồn Không? 08-09-2014 63
460. Chương 460 : Khôi Lỗi* 08-09-2014 70
461. Chương 461 : Hồi Hương 08-09-2014 68
462. Chương 462 : Nhị Ca Tần Chính 08-09-2014 75
463. Chương 463 : Trở Về 08-09-2014 73
464. Chương 464 : Lưu Tuyền Tinh Hệ 08-09-2014 71
465. Chương 465 : Phụ Tử Đoàn Tụ 08-09-2014 66
466. Chương 466 : Ân Nhân 08-09-2014 66
467. Chương 467 : Huyền Hi Đích Tự Bạch 08-09-2014 65
468. Chương 468 : Phá Khai Phong Ấn 08-09-2014 67
469. Chương 469 : Cải Tạo Tiên Phủ 08-09-2014 65
470. Chương 470 : Ngươi Trốn Được Sao? 08-09-2014 63
471. Chương 471 : Đó Là Tam Thập Lục Trọng Điệp Lãng* À? 08-09-2014 64
472. Chương 472 : Trả Lại 08-09-2014 69
473. Chương 473 : Thượng Cấp Thần Nhân 08-09-2014 70
474. Chương 474 : Khương Nghiên Đích Thân Phận 08-09-2014 61
475. Chương 475 : Ngân Hoa Mỗ Mỗ Đích Cảnh Báo 08-09-2014 67
476. Chương 476 : Lưỡng Điều Truyền Tấn 08-09-2014 68
477. Chương 477 : Ngộ Long 08-09-2014 68
478. Chương 478 : Tân Đích Hy Vọng 08-09-2014 62
479. Chương 479 : Cảm Ứng Thần Kiếp 08-09-2014 64
480. Chương 480 : Hình Viễn Đích Thần Kiếp 08-09-2014 65
481. Chương 481 : Vị Trí Quân Chủ 08-09-2014 70
482. Chương 482 : Kim Hình Linh Châu 08-09-2014 77
483. Chương 483 : Khai Mở Khí Vật Điện 08-09-2014 86
484. Chương 484 : Ba Kiện Hồng Mông Linh Bảo 08-09-2014 71
485. Chương 485 : Chín Trăm Quyển "trận Đạo" 08-09-2014 82
486. Chương 486 : Quay Lại 08-09-2014 75
487. Chương 487 : Vật Nuôi Của Mê Thần Điện 08-09-2014 70
488. Chương 488 : Độ Thần Kiếp 08-09-2014 57
489. Chương 489 : Tối Hậu Nhất Chiêu 08-09-2014 69
490. Chương 490 : Hoàn Toàn Luyện Hóa 08-09-2014 81
491. Chương 491 : Tiên Ma Yêu Giới Thiên Hoàn 08-09-2014 63
492. Chương 492 : Sơ Lâm Thần Giới 08-09-2014 71
493. Chương 493 : Như Thế Thần Giới 08-09-2014 68
494. Chương 494 : Phúc Bá Đích Trữ Vật Giới Chỉ 08-09-2014 67
495. Chương 495 : Tỏa Thần Tháp 08-09-2014 64
496. Chương 496 : Vô Cùng Thôi Diễn. 08-09-2014 64
497. Chương 497 : Địa Để Huyệt Long. 08-09-2014 69
498. Chương 498 : Ba Quyển Trục Màu Vàng. 08-09-2014 62
499. Chương 499 : Tinh Thần Không Gian Đích Biến Hóa. 08-09-2014 64
500. Chương 500 : Phù Giác Thôn Đích Cựu Nhân. 08-09-2014 60
501. Chương 501 : Bang Mang. 08-09-2014 67
502. Chương 502 : Tu Luyện Giả Tại Huyễn Kim Sơn. 08-09-2014 67
503. Chương 503 : Thần Bí Nam Nhân 08-09-2014 60
504. Chương 504 : Tu La Hải 08-09-2014 64
505. Chương 505 : Hai Sự Chọn Lựa 08-09-2014 93
506. Chương 506 : Nhất Bộ Đồng Hành 08-09-2014 83
507. Chương 507 : Trận Pháp Bát Cấp 08-09-2014 67
508. Chương 508 : Chủ Nhân Mê Nhĩ Sơn 08-09-2014 63
509. Chương 509 : Song Ngư Mê Nhĩ Sơn 08-09-2014 63
510. Chương 510 : Uy Của Hùng Hắc 08-09-2014 66
511. Chương 511 : Tối Cường Sát Trận 08-09-2014 67
512. Chương 512 : Tương Trì 08-09-2014 67
513. Chương 513 : Khấu Đầu 08-09-2014 68
514. Chương 514 : Khai Thiên Tích Địa. 08-09-2014 65
515. Chương 515 : Càn Khôn Chi Cảnh. 08-09-2014 69
516. Chương 516 : Hỏa Diễm. 08-09-2014 73
517. Chương 517 : Thần Kiếm Xích Huyết 08-09-2014 69
518. Chương 518 : Độc Hồn Câu 08-09-2014 70
519. Chương 519 : Kinh Hỷ Đích Phát Hiện (Phát Hiện Đáng Mừng) 08-09-2014 76
520. Chương 520 : Nhất Cá,hựu Nhất Cá 08-09-2014 67
521. Chương 521 : Đàm Cửu 08-09-2014 71
522. Chương 522 : Bát Đại Gia Tộc. 08-09-2014 70
523. Chương 523 : Uy Hiếp 08-09-2014 70
524. Chương 524 : Tam Phương Thủ Lĩnh 08-09-2014 67
525. Chương 525 : Quần Chiến 08-09-2014 71
526. Chương 526 : Tàng Nặc (Ẩn Nấp) 08-09-2014 65
527. Chương 527 : Đột Biến. 08-09-2014 65
528. Chương 528 : Thảm Lệ 08-09-2014 69
529. Chương 529 : Tàn Tuyết Thần Thương. 08-09-2014 71
530. Chương 530 : Tiểu Hắc Đích Tu Luyện Đạo Lộ. 08-09-2014 68
531. Chương 531 : Lộ Nhân Giai Tri. 08-09-2014 66
532. Chương 532 : Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành 08-09-2014 64
533. Chương 533 : Tình Thế Bất Diệu 08-09-2014 73
534. Chương 534 : Hiện Thân 08-09-2014 67
535. Chương 535 : Hiên Nhiên Đại Ba 08-09-2014 80
536. Chương 536 : Tiền Phó Hậu Kế 08-09-2014 64
537. Chương 537 : Cuồng Thu Phó Nhân 08-09-2014 78
538. Chương 538 : Thượng Bộ Thiên Thần Xuất Hiện 08-09-2014 73
539. Chương 539 : Trận Pháp 'càn Khôn' 08-09-2014 73
540. Chương 540 : Đạo Của Ta Không Đơn Độc 08-09-2014 66
541. Chương 541 : Trận Pháp Tông Sư 08-09-2014 72
542. Chương 542 : Các Phương Yêu Thỉnh 08-09-2014 67
543. Chương 543 : Đông Cực Huyễn Kim Sơn 08-09-2014 69
544. Chương 544 : Điện Phủ 08-09-2014 71
545. Chương 545 : Tranh Đoạt 08-09-2014 122
546. Chương 546 : Gây Hấn 08-09-2014 83
547. Chương 547 : Thời Gian Pháp Tắc? 08-09-2014 72
548. Chương 548 : Hoa Liên Phân Thân Biến Dị 08-09-2014 71
549. Chương 549 : Nhân Tuyển 08-09-2014 66
550. Chương 550 : Thủ Chiến 08-09-2014 83
551. Chương 551 : Người Đứng Đầu Sau Thần Vương 08-09-2014 65
552. Chương 552 : Trường Chiến Tranh Khủng Bố Nhất Thần Giới 08-09-2014 69
553. Chương 553 : Cảnh Giới Mới 08-09-2014 71
554. Chương 554 : Vũ Trụ Sơ Thành 08-09-2014 67
555. Chương 555 : Khương Lan Đệ Tam Tầng 08-09-2014 70
556. Chương 556 : Tái Kiến Lan Thúc 08-09-2014 66
557. Chương 557 : Tam Thiên Tôn 08-09-2014 66
558. Chương 558 : Cuối Cùng Cũng Gặp Lại 08-09-2014 68
559. Chương 559 : Tuyển Trạch 08-09-2014 70
560. Chương 560 : Luyện Khí Chi Đạo 08-09-2014 73
561. Chương 561 : Ngàn Vạn Lần Thí Nghiệm 08-09-2014 63
562. Chương 562 : Số Lượng Thiên Thần Khí Khủng Bố 08-09-2014 59
563. Chương 563 : "tàn Tuyết" Chung Thành 08-09-2014 64
564. Chương 564 : Kiến Nghị 08-09-2014 64
565. Chương 565 : Tranh Luận 08-09-2014 78
566. Chương 566 : "phệ Linh" 08-09-2014 69
567. Chương 567 : Tân Chủ Nhân Mê Thần Điện. 08-09-2014 67
568. Chương 568 : Minh Ngôn. 08-09-2014 66
569. Chương 569 : Tâm Kết. 08-09-2014 67
570. Chương 570 : Nhập Phiêu Tuyết Thành. 08-09-2014 70
571. Chương 571 : Gặp Mặt. 08-09-2014 66
572. Chương 572 : Ngày Chiêu Thân . 08-09-2014 67
573. Chương 573 : Tam Kiện Lễ Vật. 08-09-2014 69
574. Chương 574 : Thụ Nhân Sở Thác. 08-09-2014 69
575. Chương 575 : Giai Thê 08-09-2014 80
576. Chương 576 : Kiên Trì 08-09-2014 72
577. Chương 577 : Đề Tỉnh Của Lôi Phạt Thiên Tôn 08-09-2014 61
578. Chương 578 : Bội Phục 08-09-2014 67
579. Chương 579 : Tiêu Diêu Thiên Tôn 08-09-2014 65
580. Chương 580 : Hạ Hỷ 08-09-2014 66
581. Chương 581 : Ba Kiện Linh Bảo 08-09-2014 66
582. Chương 582 : Bình Phán 08-09-2014 73
583. Chương 583 : Phong Ba 08-09-2014 63
584. Chương 584 : Mục Tiêu 08-09-2014 47
585. Chương 585 : Nam Hải Khu Vực. 08-09-2014 67
586. Chương 586 : Trúc Lâm Đảo Chủ. 08-09-2014 65
587. Chương 587 : Hải Để Phủ Để (Tòa Phủ Đệ Dưới Đáy Biển). 08-09-2014 62
588. Chương 588 : Thiên Địa Dị Biến 08-09-2014 76
589. Chương 589 : Tân Đích Thần Vương 08-09-2014 69
590. Chương 590 : Thối Xuất Chiêu Thân 08-09-2014 68
591. Chương 591 : Tử Huyền Phủ 08-09-2014 79
592. Chương 592 : Bình Phán 08-09-2014 53
593. Chương 593 : Kinh Thán Đích Lễ Vật Đại 08-09-2014 61
594. Chương 594 : Biến Đổi Bất Ngờ 08-09-2014 65
595. Chương 595 : Khảm Phạt 08-09-2014 63
596. Chương 596 : Tàng Khố 08-09-2014 67
597. Chương 597 : Hồng Mông Linh Khí? 08-09-2014 82
598. Chương 598 : Tây Bắc Lôi Phạt Thành 08-09-2014 67
599. Chương 599 : Tân Đích Tượng Thần 08-09-2014 66
600. Chương 600 : Đệ Tam Cá Danh Ngạch ( Số Danh Lần Thứ Ba) 08-09-2014 63
601. Chương 601 : Sính Lễ 08-09-2014 67
602. Chương 602 : Sinh Mệnh Linh Hồn Chi Lệ 08-09-2014 61
603. Chương 603 : Tuyên Bố 08-09-2014 62
604. Chương 604 : Phân Đạo Dương Tiêu 08-09-2014 68
605. Chương 605 : Thệ Yếu Sát Chi 08-09-2014 67
606. Chương 606 : Công Khai 08-09-2014 69
607. Chương 607 : Tiên Ma Yêu Giới 08-09-2014 64
608. Chương 608 : Động Phòng Hoa Chúc Dạ 08-09-2014 63
609. Chương 609 : Thực Lực Đột Thăng 08-09-2014 62
610. Chương 610 : Thông Đạo 08-09-2014 63
611. Chương 611 : Chúc Mục 08-09-2014 65
612. Chương 612 : Linh Hồn Công Kích 08-09-2014 68
613. Chương 613 : Chu Thông 08-09-2014 71
614. Chương 614 : Tọa Khán Chúng Thần Vương 08-09-2014 75
615. Chương 615 : Bế Quan 08-09-2014 46
616. Chương 616 : Bế Quan (2) 08-09-2014 68
617. Chương 617 : Thủy Mạc. 08-09-2014 73
618. Chương 618 : Khuyến Thuyết 08-09-2014 69
619. Chương 619 : Hỏa Nguyên Linh Châu 08-09-2014 65
620. Chương 620 : Vạn Lí Giang Sơn 08-09-2014 72
621. Chương 621 : Thánh Hoàng Quyết Liệt 08-09-2014 76
622. Chương 622 : Lôi Phạt Thiên Tôn Đích Hàng Lâm 08-09-2014 66
623. Chương 623 : Tả Thu Mi Đích Tả Tả 08-09-2014 63
624. Chương 624 : Bắc Hải Chi Cực 08-09-2014 69
625. Chương 625 : Băng Phủ Địa Ngục 08-09-2014 64
626. Chương 626 : Đông Hải Lão Quỷ 08-09-2014 63
627. Chương 627 : Sanh Sanh Bất Tức 08-09-2014 72
628. Chương 628 : Cao Thủ Chân Chính 08-09-2014 67
629. Chương 629 : Vũ Trụ Bổn Nguyên 08-09-2014 68
630. Chương 630 : Thần Vương Cảnh 08-09-2014 64
631. Chương 631 : Kiến Cơ (Làm Nền) 08-09-2014 70
632. Chương 632 : Mê Vụ Thành 08-09-2014 68
633. Chương 633 : Hãn Nhiên Lai Tập 08-09-2014 76
634. Chương 634 : Đống Kết 08-09-2014 67
635. Chương 635 : Thần Vương Vẫn Lạc 08-09-2014 64
636. Chương 636 : Hàng Lâm 08-09-2014 82
637. Chương 637 : Địa Vị 08-09-2014 64
638. Chương 638 : Phù Điêu Thông Đạo 08-09-2014 64
639. Chương 639 : Huyền Phù Đích Thạch Bản 08-09-2014 65
640. Chương 640 : Nữ Hài Tử Hà. 08-09-2014 69
641. Chương 641 : Nhi Tử Tần Tư. 08-09-2014 65
642. Chương 642 : Khắc Lôi Duy Cách 08-09-2014 81
643. Chương 643 : Nhị Ca. 08-09-2014 69
644. Chương 644 : Phù Thế Ấn 08-09-2014 82
645. Chương 645 : Thương Thiên Ấn 08-09-2014 66
646. Chương 646 : Đồ Lục 08-09-2014 74
647. Chương 647 : Thối Nhất Bộ. 08-09-2014 76
648. Chương 648 : Thệ Ngôn 08-09-2014 87
649. Chương 649 : Huyết Hải Nữ Vương. 08-09-2014 72
650. Chương 650 : Huyền Thanh Nhất Khí Côn 08-09-2014 66
651. Chương 651 : Thân Thể Đích Chàng Kích 08-09-2014 71
652. Chương 652 : Cải Biến Đột Ngột . 08-09-2014 70
653. Chương 653 : Mười Năm. 08-09-2014 79
654. Chương 654 : Hậu Thổ Ấn Xuất Thế 08-09-2014 71
655. Chương 655 : Trọng Trọng Kiếp Sát 08-09-2014 69
656. Chương 656 : Tất Cả Để Cho Con. 08-09-2014 77
657. Chương 657 : Chấn Nhiếp Sát Chiêu 08-09-2014 73
658. Chương 658 : Lại Một Tu La Thần Vương 08-09-2014 72
659. Chương 659 : Tàn Sát Lạnh Lùng 08-09-2014 67
660. Chương 660 : Lạt Thủ 08-09-2014 71
661. Chương 661 : Thối Lui 08-09-2014 77
662. Chương 662 : Dò Hỏi. 08-09-2014 73
663. Chương 663 : Súc Thế 08-09-2014 66
664. Chương 664 : Vạn Dân Ấn Xuất Thế. 08-09-2014 75
665. Chương 665 : Thánh Hoàng Gục Ngã 08-09-2014 71
666. Chương 666 : Thiên Tôn Xuất Thủ. 08-09-2014 76
667. Chương 667 : Thời Gian Đảo Lưu. 08-09-2014 69
668. Chương 668 : Mộc Ngư. 08-09-2014 70
669. Chương 669 : Thông Đạo Màu Đen 08-09-2014 67
670. Chương 670 : Ngày Tàn Của Các Thần Vương. 08-09-2014 67
671. Chương 671 : Tiêu Diêu Thiên Tôn 08-09-2014 70
672. Chương 672 : Kết Cục Mới 08-09-2014 75
673. Chương 673 : Thanh Tu Lão Giả 08-09-2014 68
674. Chương 674 : Xa Hầu Viên 08-09-2014 69
675. Chương 675 : Thiên Tôn Linh Bảo. 08-09-2014 75
676. Chương 676 : Tặng Dữ 08-09-2014 81
677. Chương 677 : Đây Là Số Mệnh 08-09-2014 94
678. Chương 678 : Phụ Thân? 08-09-2014 93
679. Chương 679 : Thiên Tôn Thị Tha 07-09-2014 100
680. Chương 680 : Hồng Mông Kim Bảng (Đại Kết Cục) 07-09-2014 243
Bình luận truyện

Tinh Thần Biến

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung