Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Mới nhất - Chương 680

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tinh Thần Biến là một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Tần Vũ 07-09-2014 154
2. Chương 2 : Quyết Tâm 08-09-2014 106
3. Chương 3 : Dạ Đàm 08-09-2014 90
4. Chương 4 : Phụ Tử 08-09-2014 98
5. Chương 5 : Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 08-09-2014 95
6. Chương 6 : Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 08-09-2014 93
7. Chương 7 : Trạch Sư 08-09-2014 100
8. Chương 8 : Triệu Vân Hưng 08-09-2014 90
9. Chương 9 : Tinh Túy 08-09-2014 87
10. Chương 10 : Cực Hạn Huấn Luyện (1) 08-09-2014 88
11. Chương 11 : Cực Hạn Huấn Luyện (2) 08-09-2014 97
12. Chương 12 : Thự Quang (1) 08-09-2014 88
13. Chương 13 : Thự Quang (2) 08-09-2014 88
14. Chương 14 : Cực Tốc Thuế Biến (1) 08-09-2014 81
15. Chương 15 : Cực Tốc Thuế Biến (2) 08-09-2014 85
16. Chương 16 : Cực Tốc Thuế Biến (3) 08-09-2014 88
17. Chương 17 : Ngư Trường Kiếm 08-09-2014 91
18. Chương 18 : Nhất Nộ Sát Nhân (1) 08-09-2014 92
19. Chương 19 : Nhất Nộ Sát Nhân (2) 08-09-2014 82
20. Chương 20 : Sinh Tử (1) 08-09-2014 87
21. Chương 21 : Sinh Tử (2) 08-09-2014 84
22. Chương 22 : Sinh Tử (3) 08-09-2014 89
23. Chương 23 : Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 08-09-2014 83
24. Chương 24 : Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 08-09-2014 85
25. Chương 25 : Bí Mật (1) 08-09-2014 91
26. Chương 26 : Bí Mật (2) 08-09-2014 89
27. Chương 27 : Lưu Tinh Lệ (1) 08-09-2014 82
28. Chương 28 : Lưu Tinh Lệ (2) 08-09-2014 79
29. Chương 29 : Nhất Phi Trùng Thiên (1) 08-09-2014 98
30. Chương 30 : Nhất Phi Trùng Thiên (2) 08-09-2014 85
31. Chương 31 : Thạch Trung Thạch (1) 08-09-2014 79
32. Chương 32 : Thạch Trung Thạch (2) 08-09-2014 84
33. Chương 33 : Luyện Khí Tông Sư (1) 08-09-2014 101
34. Chương 34 : Luyện Khí Tông Sư (2) 08-09-2014 86
35. Chương 35 : Luyện Khí Tông Sư (3) 08-09-2014 86
36. Chương 36 : Tu Chân Giới (1) 08-09-2014 86
37. Chương 37 : Tu Chân Giới (2) 08-09-2014 86
38. Chương 38 : Tu Chân Giới (3) 08-09-2014 89
39. Chương 39 : Tam Pho Đồ 08-09-2014 82
40. Chương 40 : Mưu Toán (1) 08-09-2014 83
41. Chương 41 : Mưu Toán (2) 08-09-2014 79
42. Chương 42 : Linh Khí Thành (1) 08-09-2014 86
43. Chương 43 : Linh Khí Thành (2) 08-09-2014 83
44. Chương 44 : Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 08-09-2014 81
45. Chương 45 : Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 08-09-2014 89
46. Chương 46 : Lưu Tinh Chi Danh 08-09-2014 89
47. Chương 47 : Lục Y Thiếu Nữ 08-09-2014 81
48. Chương 48 : Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 08-09-2014 84
49. Chương 49 : Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 08-09-2014 82
50. Chương 50 : Tình Thiên Phích Lịch (1) 08-09-2014 91
51. Chương 51 : Tình Thiên Phích Lịch (2) 08-09-2014 87
52. Chương 52 : Tình Thiên Phích Lịch (3) 08-09-2014 82
53. Chương 53 : Bồi Táng (1) 08-09-2014 88
54. Chương 54 : Bồi Táng (2) 08-09-2014 83
55. Chương 55 : Độc Tự Nhất Nhân (1) 08-09-2014 102
56. Chương 56 : Độc Tự Nhất Nhân (2) 08-09-2014 81
57. Chương 57 : Bạo Phát (1) 08-09-2014 86
58. Chương 58 : Bạo Phát (2) 08-09-2014 78
59. Chương 59 : Bạo Phát (3) 08-09-2014 85
60. Chương 60 : Tình Cảm 08-09-2014 86
61. Chương 61 : Liễu Ám Hoa Minh (1) 08-09-2014 84
62. Chương 62 : Liễu Ám Hoa Minh (2) 08-09-2014 82
63. Chương 63 : Nguy Cơ (1) 08-09-2014 85
64. Chương 64 : Nguy Cơ (2) 08-09-2014 85
65. Chương 65 : Thanh Sơn Liên Mạch (1) 08-09-2014 76
66. Chương 66 : Thanh Sơn Liên Mạch (2) 08-09-2014 74
67. Chương 67 : Độ Kiếp Chi Chiến (1) 08-09-2014 80
68. Chương 68 : Độ Kiếp Chi Chiến (2) 08-09-2014 75
69. Chương 69 : Độ Kiếp Chi Chiến (3) 08-09-2014 78
70. Chương 70 : Thân Tử (1) 08-09-2014 84
71. Chương 71 : Thân Tử (2) 08-09-2014 81
72. Chương 72 : Tinh Thần Biến 08-09-2014 91
73. Chương 73 : Tiền Đề Thiên Kiếp 08-09-2014 73
74. Chương 74 : Huyết Chiến Thiên Kiếp 08-09-2014 88
75. Chương 75 : Linh Thức Truyền Âm 08-09-2014 79
76. Chương 76 : Lôi Điện Chi Lực 08-09-2014 71
77. Chương 77 : Tinh Thần Chân Hỏa 08-09-2014 79
78. Chương 78 : Quy Đồ 08-09-2014 81
79. Chương 79 : Kim Diễm Ưng 08-09-2014 80
80. Chương 80 : Tồi Khô Lạp Hủ 08-09-2014 81
81. Chương 81 : Hình Thế Đẩu Chuyển 08-09-2014 81
82. Chương 82 : Lão Tổ Tông Xuất Mã 08-09-2014 74
83. Chương 83 : Luyện Hoá Kim Đan 08-09-2014 77
84. Chương 84 : Huyết Chiến 08-09-2014 82
85. Chương 85 : Tinh Thần Lĩnh Vực. 08-09-2014 81
86. Chương 86 : Canh Tân Thời Gian. 08-09-2014 86
87. Chương 87 : Sinh Tử Nhất Tuyến (Sinh Tử Mong Manh) 08-09-2014 76
88. Chương 88 : Canh Tân Thời Gian - Thời Thế Thay Đổi 08-09-2014 78
89. Chương 89 : Gia Nhân Đoàn Tụ 08-09-2014 76
90. Chương 90 : Quyết Định 08-09-2014 78
91. Chương 91 : Tiêu Thất 08-09-2014 77
92. Chương 92 : Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng 08-09-2014 92
93. Chương 93 : Ngũ Đức Chi Tử 08-09-2014 79
94. Chương 94 : Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng 08-09-2014 82
95. Chương 95 : Lưu Tinh Phá Không, Song Nguyệt Cao Huyền 08-09-2014 97
96. Chương 96 : Lưu Tinh Phá Không, Song Nguyệt Cao Huyền (2) 08-09-2014 83
97. Chương 97 : Mạt Lộ 08-09-2014 104
98. Chương 98 : Tân Đích Chinh Trình 08-09-2014 88
99. Chương 99 : Phiêu Lưu 08-09-2014 88
100. Chương 100 : Hải Để Yêu Thú Thế Giới 08-09-2014 79
101. Chương 101 : Tử Vong Nguy Ky 08-09-2014 78
102. Chương 102 : Tái Kiến Liễu, Tiểu Hắc 08-09-2014 81
103. Chương 103 : Vong Mệnh 08-09-2014 78
104. Chương 104 : Ma Thư "vô Danh" 08-09-2014 73
105. Chương 105 : Sưu Hồn 08-09-2014 72
106. Chương 106 : Vô Xử Khả Đào 08-09-2014 86
107. Chương 107 : Sát Lục Đảo Kế Thời 08-09-2014 72
108. Chương 108 : Tần Vũ Hồng Nhãn, Tang Mặc Điên Cuồng. 08-09-2014 68
109. Chương 109 : Tiểu Hắc Quy Lai 08-09-2014 78
110. Chương 110 : Lưỡng Huynh Đệ Vs Lưỡng Huynh Đệ. 08-09-2014 68
111. Chương 111 : Kịch Độc 08-09-2014 73
112. Chương 112 : Hoán Mệnh 08-09-2014 72
113. Chương 113 : Lập Nhi Cô Nương 08-09-2014 72
114. Chương 114 : Nhạ Họa Liễu ( Rước Họa ) 08-09-2014 76
115. Chương 115 : Tương Tụ 08-09-2014 77
116. Chương 116 : Li Khứ 08-09-2014 77
117. Chương 117 : Hỏa Tình 08-09-2014 76
118. Chương 118 : Hộ Pháp 08-09-2014 81
119. Chương 119 : Kham Bỉ Tế Châm 08-09-2014 69
120. Chương 120 : Truy Sát Lệnh 08-09-2014 75
121. Chương 121 : Vĩ Tùy 08-09-2014 67
122. Chương 122 : Phát Nan 08-09-2014 68
123. Chương 123 : Trang Chung Đích Bí Mật 08-09-2014 67
124. Chương 124 : Hầu Phí Bạo Nộ 08-09-2014 64
125. Chương 125 : Tra Hồng Dữ Hầu Phí. 08-09-2014 64
126. Chương 126 : Tra Phách Chi Tử 08-09-2014 73
127. Chương 127 : Lưu Tinh Cảnh Giới 08-09-2014 69
128. Chương 128 : Đường Lang Bộ Thiền 08-09-2014 80
129. Chương 129 : Địa Hạ Quyết Chiến 08-09-2014 73
130. Chương 130 : Sinh Tử Tam Liên Kích 08-09-2014 67
131. Chương 131 : Tán Ma Liên Trùng 08-09-2014 72
132. Chương 132 : Tân Đích Đỗng Chủ 08-09-2014 71
133. Chương 133 : Cửu Sát Chi Nộ 08-09-2014 67
134. Chương 134 : Cửu Kiếm Chi Bí 08-09-2014 70
135. Chương 135 : Nội Loạn 08-09-2014 80
136. Chương 136 : Thanh Huyền Lão Tổ 08-09-2014 73
137. Chương 137 : Nhất Kiếm Xuyên Hầu 08-09-2014 70
138. Chương 138 : Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc 08-09-2014 72
139. Chương 139 : Vị Bốc Tiên Tri 08-09-2014 67
140. Chương 140 : Tần Vũ Và Lập Nhi. 08-09-2014 71
141. Chương 141 : Tam Sát Lâm Môn 08-09-2014 70
142. Chương 142 : Vô Ngôn Đích Thẩm Vấn 08-09-2014 68
143. Chương 143 : Cân Ngã Môn Tẩu Ba! 08-09-2014 76
144. Chương 144 : Tử Sát Lâu 08-09-2014 72
145. Chương 145 : Nhất Tích Huyết Châu 08-09-2014 70
146. Chương 146 : Cửu Sát Điện 08-09-2014 74
147. Chương 147 : Tử Hình 08-09-2014 74
148. Chương 148 : Nhất Oa Đoan (Hốt Sạch) 08-09-2014 69
149. Chương 149 : Phản Mục 08-09-2014 69
150. Chương 150 : Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận 08-09-2014 68
151. Chương 151 : Hầu Phí Xuất Tràng 08-09-2014 75
152. Chương 152 : Thanh Long Cung Chủ 08-09-2014 72
153. Chương 153 : Phá Trận 08-09-2014 72
154. Chương 154 : Bạo Cuồng Trạng Thái 08-09-2014 73
155. Chương 155 : Lưu Tinh Chàng Kích 08-09-2014 65
156. Chương 156 : Lan Thúc Chung Hiện 08-09-2014 66
157. Chương 157 : Thuỳ Chi Tội 08-09-2014 73
158. Chương 158 : Tinh Thần Các 08-09-2014 66
159. Chương 159 : Không Gian Tháp Hãm - (Không Gian Sụp Lở) 08-09-2014 70
160. Chương 160 : Đằng Long Đại Lục 08-09-2014 80
161. Chương 161 : Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận 08-09-2014 71
162. Chương 162 : Bát Phương Lai Hạ 08-09-2014 75
163. Chương 163 : Llục Đại Cự Đầu 08-09-2014 81
164. Chương 164 : Cửu Ngọc Kiếm Đích Sở Tại 08-09-2014 71
165. Chương 165 : Hoàn Hương 08-09-2014 69
166. Chương 166 : Tam Huynh Đệ Tụ Thủ. 08-09-2014 68
167. Chương 167 : Thế Khởi. 08-09-2014 68
168. Chương 168 : Khi Man 08-09-2014 82
169. Chương 169 : Trùng Thiên Sát Ý. 08-09-2014 71
170. Chương 170 : Sát 08-09-2014 73
171. Chương 171 : Nghiêm Nhị, Truyền Ngã Lệnh 08-09-2014 68
172. Chương 172 : Đảm Thức 08-09-2014 74
173. Chương 173 : Lập Nhi Đích Thần Thông. 08-09-2014 73
174. Chương 174 : Tiểu Lộ 08-09-2014 71
175. Chương 175 : Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết 08-09-2014 68
176. Chương 176 : Thập Niên. 08-09-2014 73
177. Chương 177 : Hắc Sắc Thành Trì 08-09-2014 70
178. Chương 178 : Hiểm Địa 08-09-2014 82
179. Chương 179 : Sinh Tử Thông Đạo 08-09-2014 72
180. Chương 180 : Ðệ Cửu Bả Ngọc Kiếm Đích Ủng Hữu Giả. 08-09-2014 71
181. Chương 181 : Hồng Hoang Đích Chân Chánh Thực Lực 08-09-2014 81
182. Chương 182 : Huy Thủ Sát Nhân. 08-09-2014 80
183. Chương 183 : Nguy Cơ Ám Tàng 08-09-2014 69
184. Chương 184 : Nguy Ky 08-09-2014 69
185. Chương 185 : Lược Thi Tiểu Kế 08-09-2014 75
186. Chương 186 : Thiên Kiếp Đột Biến 08-09-2014 71
187. Chương 187 : Ðồ Sát Nhất Tràng. 08-09-2014 73
188. Chương 188 : Tâm Tính Thuế Biến 08-09-2014 69
189. Chương 189 : Ðộ Kiếp Chi Địa 08-09-2014 76
190. Chương 190 : Đệ Lục Đạo Thiên Lôi (Đạo Thiên Lôi Thứ Sáu) 08-09-2014 70
191. Chương 191 : Hộ Thân Pháp Bảo 08-09-2014 71
192. Chương 192 : Tân Đích Vũ Khí 08-09-2014 68
193. Chương 193 : Bạo Loạn Tinh Hải Chi Hung Thú (Hung Thú Ở Bạo Loạn Tinh Hải) 08-09-2014 63
194. Chương 194 : Huyết Nhiễm Tinh Hải (Máu Loang Tinh Hải) 08-09-2014 72
195. Chương 195 : Huyết Tiên Cửu Kiếm Tiên Phủ (Máu Nhuộm Cửu Kiếm Tiên Phủ) 08-09-2014 68
196. Chương 196 : Tiên Ma Tề Tụ 08-09-2014 69
197. Chương 197 : Y Đạt Đích Yếu Cầu 08-09-2014 71
198. Chương 198 : Mê Ảo Ma Cảnh. 08-09-2014 70
199. Chương 199 : Tần Vũ Nhập Ma 08-09-2014 72
200. Chương 200 : Nguyên Linh Chi Khí 08-09-2014 65
201. Chương 201 : Hảo Đại Nhất Khối Nguyên Linh Nguyên Thạch! 08-09-2014 70
202. Chương 202 : Trấn Phủ Thạch Bia 08-09-2014 75
203. Chương 203 : Tư Sát Sở Vị Hà 08-09-2014 72
204. Chương 204 : Nghiên Cơ Nương Nương 08-09-2014 79
205. Chương 205 : Nguyên Anh Tiêu Thất 08-09-2014 68
206. Chương 206 : Thiên Ma Huyết Vân 08-09-2014 67
207. Chương 207 : Tối Hậu Đích Thủ 08-09-2014 67
208. Chương 208 : Nghịch Ương Tiên Đế. 08-09-2014 68
209. Chương 209 : Đào Hoa Nguyên, Hoàng Tuyền Lộ. 08-09-2014 68
210. Chương 210 : Hoàng Tuyền Tử Vong Lộ. 08-09-2014 71
211. Chương 211 : Thùy Sinh Thùy Tử? 08-09-2014 69
212. Chương 212 : Sinh Tức Tử, Tử Tức Sinh. 08-09-2014 67
213. Chương 213 : Phệ Lôi Ấn Phù. 08-09-2014 68
214. Chương 214 : Thủy Mặc Họa. 08-09-2014 76
215. Chương 215 : Li Khai Tiên Phủ 08-09-2014 64
216. Chương 216 : Hắc Diễm Quân Chi Giới. 08-09-2014 73
217. Chương 217 : Thanh Hư Quan, Thượng Thiên Cung 08-09-2014 71
218. Chương 218 : Lưu Tinh Lệ Chi Biến 08-09-2014 71
219. Chương 219 : Bất Tích Nhất Thiết 08-09-2014 72
220. Chương 220 : Tứ Đại Tán Tiên Lai Đoạt Bảo. 08-09-2014 70
221. Chương 221 : Tam Giới Bổn Nhất Thể 08-09-2014 69
222. Chương 222 : Chu Hiển 08-09-2014 77
223. Chương 223 : Ngã Bỉ Nhĩ Canh Đổng Đắc Thiên! (Ta Hiểu Thấu Trời Hơn Ngươi!) 08-09-2014 71
224. Chương 224 : Kiếm Tiên Khôi Lỗi. 08-09-2014 80
225. Chương 225 : Sinh Mệnh Chi Nguyên Lực. 08-09-2014 69
226. Chương 226 : Dao Ngôn 08-09-2014 70
227. Chương 227 : Mặc Kì Lân 08-09-2014 70
228. Chương 228 : Tán Ma Liên Trùng 08-09-2014 51
229. Chương 229 : Tiền Vãng Bằng Ma Đảo. 08-09-2014 78
230. Chương 230 : Minh Lương Chân Nhân Quy Lai. 08-09-2014 69
231. Chương 231 : Đoạt Bảo. 08-09-2014 81
232. Chương 232 : Thần Thú Đích Đẳng Cấp. 08-09-2014 70
233. Chương 233 : Tống Hà Lễ Vật. 08-09-2014 72
234. Chương 234 : Phong Khởi. 08-09-2014 75
235. Chương 235 : Độ Kiếp Trung Kì. 08-09-2014 67
236. Chương 236 : Huyền Băng Cảnh. 08-09-2014 72
237. Chương 237 : Lĩnh Vực Chi Chiến. 08-09-2014 74
238. Chương 238 : Hầu Phí, Hắc Vũ. 08-09-2014 74
239. Chương 239 : Chấn Đãng. 08-09-2014 72
240. Chương 240 : Tử Thương Vô Số. 08-09-2014 73
241. Chương 241 : Tiên Ma Tư Sát. 08-09-2014 84
242. Chương 242 : Nộ Hỏa Trùng Thiên. 08-09-2014 74
243. Chương 243 : Mục Tiêu. 08-09-2014 74
244. Chương 244 : Chân Dương Môn 08-09-2014 76
245. Chương 245 : Nghi Hoặc 08-09-2014 70
246. Chương 246 : Xung Đột Bạo Phát. 08-09-2014 71
247. Chương 247 : Huyết Lưu Thành Hà. 08-09-2014 66
248. Chương 248 : Đông Thiên Lí Đích Nhất Bả Hỏa. 08-09-2014 71
249. Chương 249 : Thiên Hỏa Chân Nhân. 08-09-2014 70
250. Chương 250 : Thời Khắc Hỗn Loạn. 08-09-2014 67
251. Chương 251 : Hảo Nhất Cá Thiên Hỏa Đạo Hữu. 08-09-2014 70
252. Chương 252 : Không Trung Lâu Các. 08-09-2014 62
253. Chương 253 : Phòng Chỉ Ngã Thuấn Di Ba - Phòng Ngừa Ta Thuấn Di. 08-09-2014 67
254. Chương 254 : Liên Thủ. 08-09-2014 75
255. Chương 255 : Canh Mãnh Liệt Ta Ba. 08-09-2014 67
256. Chương 256 : Sự Gia Nhập Của Bạo Loạn Tinh Hải 08-09-2014 68
257. Chương 257 : Sứ Giả Thượng Giới. 08-09-2014 73
258. Chương 258 : Phương Điền Và Tông Quật. 08-09-2014 67
259. Chương 259 : Đạp Thượng Thanh Hư Sơn. 08-09-2014 69
260. Chương 260 : Nhị Nhân Phá Trận. 08-09-2014 85
261. Chương 261 : Phá Thiên Đồ Đích Quy Chúc. 08-09-2014 68
262. Chương 262 : Tiên Giới Sứ Giả Hạ Phàm 08-09-2014 72
263. Chương 263 : Tài Đại Khí Thô 08-09-2014 71
264. Chương 264 : Bách Tê Lôi Ấn Phù. 08-09-2014 72
265. Chương 265 : Kiếm Tiên Đối Quyết 08-09-2014 74
266. Chương 266 : Huyết Ma 08-09-2014 78
267. Chương 267 : Nhất Điểu Tiêu Tức 08-09-2014 72
268. Chương 268 : Man Càn 08-09-2014 73
269. Chương 269 : Tối Cường Vũ Lực Đích Siêu Thần Thú 08-09-2014 69
270. Chương 270 : Thiên Kiếp Hàng Lâm 08-09-2014 73
271. Chương 271 : Cửu Cửu Trọng Kiếp 08-09-2014 72
272. Chương 272 : Kiếp Hậu Dư Sinh 08-09-2014 70
273. Chương 273 : Tề Tụ Tuyết Ngư Đảo. 08-09-2014 74
274. Chương 274 : Ám Trung Tranh Đấu 08-09-2014 73
275. Chương 275 : Phách Mại Phá Thiên Đồ. 08-09-2014 73
276. Chương 276 : Tối Hậu Đích Doanh Gia. 08-09-2014 72
277. Chương 277 : Phi Thăng, Vô Nại. 08-09-2014 68
278. Chương 278 : Tam Phương Hiệp Định. 08-09-2014 72
279. Chương 279 : Chân Diệc Giả Giả Diệc Chân. 08-09-2014 67
280. Chương 280 : Xuất Phát. 08-09-2014 71
281. Chương 281 : Man Càn Chi Nộ. 08-09-2014 68
282. Chương 282 : Tử Vong Thâm Uyên. 08-09-2014 75
283. Chương 283 : Cực Địa 08-09-2014 75
284. Chương 284 : Lưỡng Phương Hội Tụ 08-09-2014 72
285. Chương 285 : Huyết Linh Phù 08-09-2014 73
286. Chương 286 : Nghịch Ương Cảnh 08-09-2014 69
287. Chương 287 : Cực Địa 08-09-2014 52
288. Chương 288 : Cực Địa 08-09-2014 54
289. Chương 289 : Thực Lực Của Tông Quật 08-09-2014 74
290. Chương 290 : Phân Biệt Tiền Định 08-09-2014 74
291. Chương 291 : Tối Hậu Nhất Cá 08-09-2014 69
292. Chương 292 : Biệt Ly 08-09-2014 70
293. Chương 293 : Nhất Miết 08-09-2014 81
294. Chương 294 : Bạch Huyền Quân 08-09-2014 73
295. Chương 295 : Thủ Quan Giả 08-09-2014 69
296. Chương 296 : Vạn Thú Phổ 08-09-2014 71
297. Chương 297 : Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ 08-09-2014 67
298. Chương 298 : Sư Thúc, Nhĩ Chẩm Yêu Lai Liễu? (Sư Thúc, Người Làm Sao Để Tới Đây?) 08-09-2014 71
299. Chương 299 : Cao Thủ Như Vân (Cao Thủ Như Mây) 08-09-2014 74
300. Chương 300 : Hà Khứ Hà Tòng (Đến Như Thế Nào, Đi Như Thế Nào) 08-09-2014 67
301. Chương 301 : Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam 08-09-2014 70
302. Chương 302 : Nghịch Ương Tiên Đế Tử Chi Mê 08-09-2014 74
303. Chương 303 : Lan Thúc Đích Lễ Vật (Lễ Vật Của Lan Thúc) 08-09-2014 67
304. Chương 304 : Truyện Tống 08-09-2014 73
305. Chương 305 : Lão Bằng Hữu Môn (Những Người Bạn Già) 08-09-2014 70
306. Chương 306 : Nhẫn 08-09-2014 72
307. Chương 307 : Thiên Ngoại (Ngoài Bầu Trời) 08-09-2014 67
308. Chương 308 : Khả Liên (Đáng Thương) 08-09-2014 70
309. Chương 309 : Hoàng Thạch Tinh Khổ Tu (Khổ Tu Tại Hoàng Thạch Tinh) 08-09-2014 67
310. Chương 310 : Tinh Thần Biến Đệ Thất Cảnh Giới 08-09-2014 66
311. Chương 311 : Thị Thuấn Di Ma? (Là Thuấn Di Sao?) 08-09-2014 66
312. Chương 312 : Phi Thăng Tiên Ma Yêu Giới 08-09-2014 68
313. Chương 313 : Phong Nguyệt Tinh 08-09-2014 70
314. Chương 314 : Tái Tạo Kinh Mạch 08-09-2014 69
315. Chương 315 : Tam Hồn Cửu Luyện 08-09-2014 68
316. Chương 316 : Bái Kiến 08-09-2014 69
317. Chương 317 : Truyền Tấn Linh Châu 08-09-2014 66
318. Chương 318 : Tranh Đoạt Quyền Khống Chế 08-09-2014 65
319. Chương 319 : Hốt Du 08-09-2014 77
320. Chương 320 : Tam Thập Lục Quân 08-09-2014 63
321. Chương 321 : Sự Tình Hữu Biến 08-09-2014 72
322. Chương 322 : Quang Minh Chính Đại 08-09-2014 66
323. Chương 323 : Bế Quan 08-09-2014 72
324. Chương 324 : Ngọc Kiếm Tông Lai Nhân. 08-09-2014 65
325. Chương 325 : Kiếm Đãng Bát Phương 08-09-2014 73
326. Chương 326 : Vạn Thú Phổ Đệ Nhị Tầng 08-09-2014 74
327. Chương 327 : Cửu Cấp Yêu Vương. 08-09-2014 80
328. Chương 328 : Đột Lai Đích Kinh Hỉ 08-09-2014 71
329. Chương 329 : Tần Vũ Này, Tần Vũ Kia 08-09-2014 67
330. Chương 330 : Vũ Hoàng Chi Lệnh 08-09-2014 66
331. Chương 331 : Cái Chết Của Hàn Thư. 08-09-2014 66
332. Chương 332 : Huyết Sái Phong Nguyệt Tinh (Mưa Máu Nơi Phong Nguyệt Tinh) 08-09-2014 68
333. Chương 333 : Bồi Táng Ba 08-09-2014 73
334. Chương 334 : Bỏ Trốn 08-09-2014 74
335. Chương 335 : Tập Sương 08-09-2014 69
336. Chương 336 : Chập Phục 08-09-2014 69
337. Chương 337 : Hãm Tịnh (Cạm Bẫy) 08-09-2014 70
338. Chương 338 : Các Phương Vân Tập (Các Phương Tụ Tập) 08-09-2014 64
339. Chương 339 : Đế Cấp Đích Đối Chiến (Cuộc Chiến Của Đế Cấp) 08-09-2014 66
340. Chương 340 : Nguy Cơ 08-09-2014 74
341. Chương 341 : Giảo Cục Nhân 08-09-2014 66
342. Chương 342 : Thần Khí 'chuyển Không' 08-09-2014 68
343. Chương 343 : Vô Danh 08-09-2014 63
344. Chương 344 : Hoàng Tử 'vô Danh' 08-09-2014 71
345. Chương 345 : Kinh Thiên Chi Chiến 08-09-2014 72
346. Chương 346 : Túy Tửu 08-09-2014 73
347. Chương 347 : Túy Tửu 08-09-2014 47
348. Chương 348 : Thiên Cương 08-09-2014 69
349. Chương 349 : Phí Phí Đích Tấn Tức. 08-09-2014 71
350. Chương 350 : Linh Hồn Tu Luyện. 08-09-2014 71
351. Chương 351 : Hắc Động Chi Cảnh 08-09-2014 69
352. Chương 352 : Tiểu Hữu, Ngã Môn Đẳng Trứ Nhĩ. 08-09-2014 65
353. Chương 353 : Tiểu Hữu Thị Thuỳ 08-09-2014 80
354. Chương 354 : Sát Nhân 08-09-2014 74
355. Chương 355 : Nguyên Lai Thị Nhĩ. 08-09-2014 68
356. Chương 356 : Bất Tử 08-09-2014 75
357. Chương 357 : Tiếp Liên Đăng Tràng 08-09-2014 68
358. Chương 358 : Tôn Nữ 08-09-2014 70
359. Chương 359 : Tam Cá Yếu Cầu 08-09-2014 67
360. Chương 360 : Khương Lan Giới Nội 08-09-2014 65
361. Chương 361 : Công Thành Li Khai 08-09-2014 69
362. Chương 362 : Song Đế Tiệt Sát (Song Đế Đón Giết) 08-09-2014 69
363. Chương 363 : Tiêu Thất (Biến Mất). 08-09-2014 73
364. Chương 364 : Tiềm Tu Thuế Biến (Tiềm Phục Tu Luyện Biến Đổi) 08-09-2014 68
365. Chương 365 : Chỉ Pháp. 08-09-2014 67
366. Chương 366 : Băng Phong Tông 08-09-2014 71
367. Chương 367 : Định Kế 08-09-2014 69
368. Chương 368 : Nhất Chỉ 08-09-2014 72
369. Chương 369 : Ám Tinh Giới 08-09-2014 65
370. Chương 370 : Nguyệt Nha Loan 08-09-2014 66
371. Chương 371 : Kiến Diện (Gặp Mặt). 08-09-2014 71
372. Chương 372 : Thương Định. 08-09-2014 71
373. Chương 373 : Toả Nguyên Luyện Hoả Trận. 08-09-2014 84
374. Chương 374 : Vũ Hoàng Đích Nộ Hoả. 08-09-2014 70
375. Chương 375 : Tịch Tẫn Thiên Hoả. 08-09-2014 68
376. Chương 376 : Khương Lan Giới Đích Phòng Ngự. 08-09-2014 69
377. Chương 377 : Vô Song Cảnh Kiếm 08-09-2014 67
378. Chương 378 : Tam Đại Yêu Đế. 08-09-2014 80
379. Chương 379 : Ốc Lam Đích Thừa Nặc. 08-09-2014 70
380. Chương 380 : Hoành Tảo. 08-09-2014 65
381. Chương 381 : Thanh Danh Viễn Bá (Thanh Danh Vang Vọng) 08-09-2014 68
382. Chương 382 : Chúc Vu Na Nhất Giới? (Thuộc Về Một Giới ?) 08-09-2014 70
383. Chương 383 : Truyền Tấn Mật Trận 08-09-2014 71
384. Chương 384 : Thủy Vân Tinh 08-09-2014 86
385. Chương 385 : Mê Thần Đỗ Quyên 08-09-2014 74
386. Chương 386 : Yêu Giới Tam Hoàng 08-09-2014 68
387. Chương 387 : Truyền Thừa Cấm Địa 08-09-2014 68
388. Chương 388 : Thanh Tâm Phong 08-09-2014 66
389. Chương 389 : Thanh Hộ Vệ 08-09-2014 66
390. Chương 390 : Tương Tụ 08-09-2014 55
391. Chương 391 : Huynh Đệ Đồng Tâm 08-09-2014 71
392. Chương 392 : Tiệt Sát Địa Điểm 08-09-2014 72
393. Chương 393 : Súc Thế 08-09-2014 68
394. Chương 394 : Thần Khí Hủy 08-09-2014 66
395. Chương 395 : Nhất Quyền 08-09-2014 71
396. Chương 396 : Màn Đêm Yên Tĩnh 08-09-2014 69
397. Chương 397 : Nhất Lộ Hướng Bắc 08-09-2014 68
398. Chương 398 : Tam Huynh Đệ Tương Tụ 08-09-2014 67
399. Chương 399 : Biến Dị Siêu Cấp Thần Thú 08-09-2014 68
400. Chương 400 : Khủng Long Công Pháp 08-09-2014 73
401. Chương 401 : Tuế Nguyệt Du Du 08-09-2014 77
402. Chương 402 : Thiên Niên Khổ Tu 08-09-2014 88
403. Chương 403 : Hắc Ô Tinh 08-09-2014 69
404. Chương 404 : Kiến Tông Quật 08-09-2014 66
405. Chương 405 : Cân Tung (Theo Dõi) 08-09-2014 69
406. Chương 406 : Nhất Chiến 08-09-2014 75
407. Chương 407 : Tha Thời Gian 08-09-2014 69
408. Chương 408 : Thông Cáo Thiên Hạ 08-09-2014 67
409. Chương 409 : Tiềm Nhập 08-09-2014 71
410. Chương 410 : Linh Hồn 08-09-2014 69
411. Chương 411 : Như Hà Đảo? 08-09-2014 73
412. Chương 412 : Hắc Vũ Đích Thân Thế 08-09-2014 64
413. Chương 413 : Tu Luyện Trên Thiên Thạch 08-09-2014 70
414. Chương 414 : Liên Hợp 08-09-2014 71
415. Chương 415 : Tinh Thần Không Gian 08-09-2014 74
416. Chương 416 : Động Xuân Tâm 08-09-2014 67
417. Chương 417 : Quách Phàm 08-09-2014 71
418. Chương 418 : Thần Kiếp 08-09-2014 66
419. Chương 419 : Tụ Tập Tại Phong Loan Tinh 08-09-2014 62
420. Chương 420 : Chính Diện Giao Thủ 08-09-2014 72
421. Chương 421 : Độ Thần Kiếp 08-09-2014 64
422. Chương 422 : Tam Trọng Thần Kiếp 08-09-2014 65
423. Chương 423 : Sự Trừng Phạt Của Thanh Đế 08-09-2014 68
424. Chương 424 : Thẹn Quá Hóa Giận 08-09-2014 73
425. Chương 425 : Triệu Tập 08-09-2014 70
426. Chương 426 : Đệ Cửu Cảnh Giới Của "tinh Thần Biến" 08-09-2014 68
427. Chương 427 : Thần Hỏa 08-09-2014 71
428. Chương 428 : Bị Phát Hiện 08-09-2014 71
429. Chương 429 : Vũ Hoàng Chi Tử 08-09-2014 67
430. Chương 430 : Mê Thần Điện 08-09-2014 77
431. Chương 431 : Cải Biến Mục Tiêu (Thay Đổi Mục Tiêu) 08-09-2014 73
432. Chương 432 : Trọng Tụ Tinh 08-09-2014 66
433. Chương 433 : Kim Chúc Thú 08-09-2014 70
434. Chương 434 : Tang Nạp Thôn 08-09-2014 71
435. Chương 435 : Thí Luyện Ám Tinh 08-09-2014 68
436. Chương 436 : Đế Cấp Kim Chúc* Thú 08-09-2014 65
437. Chương 437 : Trưởng Lão 08-09-2014 69
438. Chương 438 : Đản Sinh Chi Mê 08-09-2014 68
439. Chương 439 : Thân Phân Kiểm Nghiệm 08-09-2014 61
440. Chương 440 : Tân Nhất Nhâm Kim Hình Quân 08-09-2014 62
441. Chương 441 : Xuất Phát, Thí Luyện Tinh! 08-09-2014 66
442. Chương 442 : Ám Tinh Chi Khổ Tu 08-09-2014 66
443. Chương 443 : Nhất Nguyên Trọng Thủy 08-09-2014 73
444. Chương 444 : Bách Niên Đích Tu Luyện 08-09-2014 61
445. Chương 445 : Linh Hồn Chi Đại Viên Mãn 08-09-2014 61
446. Chương 446 : Tha Khiếu 'tả Thu Mi' 08-09-2014 66
447. Chương 447 : Diễn Luyện Côn Pháp 08-09-2014 62
448. Chương 448 : Khương Lan Giới Tầng Thứ Hai 08-09-2014 64
449. Chương 449 : Linh Hồn Đổng Kết. 08-09-2014 64
450. Chương 450 : Tiến Vào Mê Thần Điện 08-09-2014 62
451. Chương 451 : Kim Hình Quân Hình Viễn 08-09-2014 68
452. Chương 452 : Cư Dân Bản Địa 08-09-2014 64
453. Chương 453 : Tam Đại Quân Chủ Tề Tựu. 08-09-2014 64
454. Chương 454 : Nhập Mê Thần Điện. 08-09-2014 68
455. Chương 455 : Mê Thần Điện Nội Điện. 08-09-2014 66
456. Chương 456 : Mê Thần Điện Chủ Nhân Đích Lưu Ngôn. 08-09-2014 59
457. Chương 457 : Nhất Can Trường Thương 08-09-2014 63
458. Chương 458 : Quản Gia Của Mê Thần Điện 08-09-2014 60
459. Chương 459 : Người Có Linh Hồn Không? 08-09-2014 58
460. Chương 460 : Khôi Lỗi* 08-09-2014 66
461. Chương 461 : Hồi Hương 08-09-2014 63
462. Chương 462 : Nhị Ca Tần Chính 08-09-2014 66
463. Chương 463 : Trở Về 08-09-2014 67
464. Chương 464 : Lưu Tuyền Tinh Hệ 08-09-2014 67
465. Chương 465 : Phụ Tử Đoàn Tụ 08-09-2014 63
466. Chương 466 : Ân Nhân 08-09-2014 62
467. Chương 467 : Huyền Hi Đích Tự Bạch 08-09-2014 61
468. Chương 468 : Phá Khai Phong Ấn 08-09-2014 64
469. Chương 469 : Cải Tạo Tiên Phủ 08-09-2014 62
470. Chương 470 : Ngươi Trốn Được Sao? 08-09-2014 59
471. Chương 471 : Đó Là Tam Thập Lục Trọng Điệp Lãng* À? 08-09-2014 60
472. Chương 472 : Trả Lại 08-09-2014 65
473. Chương 473 : Thượng Cấp Thần Nhân 08-09-2014 65
474. Chương 474 : Khương Nghiên Đích Thân Phận 08-09-2014 58
475. Chương 475 : Ngân Hoa Mỗ Mỗ Đích Cảnh Báo 08-09-2014 64
476. Chương 476 : Lưỡng Điều Truyền Tấn 08-09-2014 65
477. Chương 477 : Ngộ Long 08-09-2014 62
478. Chương 478 : Tân Đích Hy Vọng 08-09-2014 59
479. Chương 479 : Cảm Ứng Thần Kiếp 08-09-2014 59
480. Chương 480 : Hình Viễn Đích Thần Kiếp 08-09-2014 60
481. Chương 481 : Vị Trí Quân Chủ 08-09-2014 67
482. Chương 482 : Kim Hình Linh Châu 08-09-2014 73
483. Chương 483 : Khai Mở Khí Vật Điện 08-09-2014 80
484. Chương 484 : Ba Kiện Hồng Mông Linh Bảo 08-09-2014 67
485. Chương 485 : Chín Trăm Quyển "trận Đạo" 08-09-2014 77
486. Chương 486 : Quay Lại 08-09-2014 72
487. Chương 487 : Vật Nuôi Của Mê Thần Điện 08-09-2014 67
488. Chương 488 : Độ Thần Kiếp 08-09-2014 53
489. Chương 489 : Tối Hậu Nhất Chiêu 08-09-2014 65
490. Chương 490 : Hoàn Toàn Luyện Hóa 08-09-2014 76
491. Chương 491 : Tiên Ma Yêu Giới Thiên Hoàn 08-09-2014 59
492. Chương 492 : Sơ Lâm Thần Giới 08-09-2014 67
493. Chương 493 : Như Thế Thần Giới 08-09-2014 64
494. Chương 494 : Phúc Bá Đích Trữ Vật Giới Chỉ 08-09-2014 63
495. Chương 495 : Tỏa Thần Tháp 08-09-2014 60
496. Chương 496 : Vô Cùng Thôi Diễn. 08-09-2014 60
497. Chương 497 : Địa Để Huyệt Long. 08-09-2014 65
498. Chương 498 : Ba Quyển Trục Màu Vàng. 08-09-2014 59
499. Chương 499 : Tinh Thần Không Gian Đích Biến Hóa. 08-09-2014 59
500. Chương 500 : Phù Giác Thôn Đích Cựu Nhân. 08-09-2014 57
501. Chương 501 : Bang Mang. 08-09-2014 62
502. Chương 502 : Tu Luyện Giả Tại Huyễn Kim Sơn. 08-09-2014 62
503. Chương 503 : Thần Bí Nam Nhân 08-09-2014 57
504. Chương 504 : Tu La Hải 08-09-2014 61
505. Chương 505 : Hai Sự Chọn Lựa 08-09-2014 87
506. Chương 506 : Nhất Bộ Đồng Hành 08-09-2014 76
507. Chương 507 : Trận Pháp Bát Cấp 08-09-2014 64
508. Chương 508 : Chủ Nhân Mê Nhĩ Sơn 08-09-2014 59
509. Chương 509 : Song Ngư Mê Nhĩ Sơn 08-09-2014 59
510. Chương 510 : Uy Của Hùng Hắc 08-09-2014 62
511. Chương 511 : Tối Cường Sát Trận 08-09-2014 61
512. Chương 512 : Tương Trì 08-09-2014 64
513. Chương 513 : Khấu Đầu 08-09-2014 64
514. Chương 514 : Khai Thiên Tích Địa. 08-09-2014 61
515. Chương 515 : Càn Khôn Chi Cảnh. 08-09-2014 66
516. Chương 516 : Hỏa Diễm. 08-09-2014 69
517. Chương 517 : Thần Kiếm Xích Huyết 08-09-2014 66
518. Chương 518 : Độc Hồn Câu 08-09-2014 67
519. Chương 519 : Kinh Hỷ Đích Phát Hiện (Phát Hiện Đáng Mừng) 08-09-2014 69
520. Chương 520 : Nhất Cá,hựu Nhất Cá 08-09-2014 64
521. Chương 521 : Đàm Cửu 08-09-2014 68
522. Chương 522 : Bát Đại Gia Tộc. 08-09-2014 66
523. Chương 523 : Uy Hiếp 08-09-2014 67
524. Chương 524 : Tam Phương Thủ Lĩnh 08-09-2014 64
525. Chương 525 : Quần Chiến 08-09-2014 68
526. Chương 526 : Tàng Nặc (Ẩn Nấp) 08-09-2014 61
527. Chương 527 : Đột Biến. 08-09-2014 61
528. Chương 528 : Thảm Lệ 08-09-2014 65
529. Chương 529 : Tàn Tuyết Thần Thương. 08-09-2014 66
530. Chương 530 : Tiểu Hắc Đích Tu Luyện Đạo Lộ. 08-09-2014 59
531. Chương 531 : Lộ Nhân Giai Tri. 08-09-2014 63
532. Chương 532 : Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành 08-09-2014 61
533. Chương 533 : Tình Thế Bất Diệu 08-09-2014 70
534. Chương 534 : Hiện Thân 08-09-2014 63
535. Chương 535 : Hiên Nhiên Đại Ba 08-09-2014 74
536. Chương 536 : Tiền Phó Hậu Kế 08-09-2014 60
537. Chương 537 : Cuồng Thu Phó Nhân 08-09-2014 70
538. Chương 538 : Thượng Bộ Thiên Thần Xuất Hiện 08-09-2014 70
539. Chương 539 : Trận Pháp 'càn Khôn' 08-09-2014 69
540. Chương 540 : Đạo Của Ta Không Đơn Độc 08-09-2014 62
541. Chương 541 : Trận Pháp Tông Sư 08-09-2014 68
542. Chương 542 : Các Phương Yêu Thỉnh 08-09-2014 64
543. Chương 543 : Đông Cực Huyễn Kim Sơn 08-09-2014 65
544. Chương 544 : Điện Phủ 08-09-2014 66
545. Chương 545 : Tranh Đoạt 08-09-2014 114
546. Chương 546 : Gây Hấn 08-09-2014 76
547. Chương 547 : Thời Gian Pháp Tắc? 08-09-2014 68
548. Chương 548 : Hoa Liên Phân Thân Biến Dị 08-09-2014 67
549. Chương 549 : Nhân Tuyển 08-09-2014 62
550. Chương 550 : Thủ Chiến 08-09-2014 79
551. Chương 551 : Người Đứng Đầu Sau Thần Vương 08-09-2014 61
552. Chương 552 : Trường Chiến Tranh Khủng Bố Nhất Thần Giới 08-09-2014 65
553. Chương 553 : Cảnh Giới Mới 08-09-2014 67
554. Chương 554 : Vũ Trụ Sơ Thành 08-09-2014 63
555. Chương 555 : Khương Lan Đệ Tam Tầng 08-09-2014 62
556. Chương 556 : Tái Kiến Lan Thúc 08-09-2014 61
557. Chương 557 : Tam Thiên Tôn 08-09-2014 62
558. Chương 558 : Cuối Cùng Cũng Gặp Lại 08-09-2014 63
559. Chương 559 : Tuyển Trạch 08-09-2014 67
560. Chương 560 : Luyện Khí Chi Đạo 08-09-2014 67
561. Chương 561 : Ngàn Vạn Lần Thí Nghiệm 08-09-2014 59
562. Chương 562 : Số Lượng Thiên Thần Khí Khủng Bố 08-09-2014 55
563. Chương 563 : "tàn Tuyết" Chung Thành 08-09-2014 59
564. Chương 564 : Kiến Nghị 08-09-2014 60
565. Chương 565 : Tranh Luận 08-09-2014 72
566. Chương 566 : "phệ Linh" 08-09-2014 64
567. Chương 567 : Tân Chủ Nhân Mê Thần Điện. 08-09-2014 64
568. Chương 568 : Minh Ngôn. 08-09-2014 62
569. Chương 569 : Tâm Kết. 08-09-2014 64
570. Chương 570 : Nhập Phiêu Tuyết Thành. 08-09-2014 67
571. Chương 571 : Gặp Mặt. 08-09-2014 63
572. Chương 572 : Ngày Chiêu Thân . 08-09-2014 64
573. Chương 573 : Tam Kiện Lễ Vật. 08-09-2014 65
574. Chương 574 : Thụ Nhân Sở Thác. 08-09-2014 65
575. Chương 575 : Giai Thê 08-09-2014 76
576. Chương 576 : Kiên Trì 08-09-2014 64
577. Chương 577 : Đề Tỉnh Của Lôi Phạt Thiên Tôn 08-09-2014 57
578. Chương 578 : Bội Phục 08-09-2014 62
579. Chương 579 : Tiêu Diêu Thiên Tôn 08-09-2014 62
580. Chương 580 : Hạ Hỷ 08-09-2014 63
581. Chương 581 : Ba Kiện Linh Bảo 08-09-2014 63
582. Chương 582 : Bình Phán 08-09-2014 69
583. Chương 583 : Phong Ba 08-09-2014 60
584. Chương 584 : Mục Tiêu 08-09-2014 44
585. Chương 585 : Nam Hải Khu Vực. 08-09-2014 64
586. Chương 586 : Trúc Lâm Đảo Chủ. 08-09-2014 62
587. Chương 587 : Hải Để Phủ Để (Tòa Phủ Đệ Dưới Đáy Biển). 08-09-2014 58
588. Chương 588 : Thiên Địa Dị Biến 08-09-2014 72
589. Chương 589 : Tân Đích Thần Vương 08-09-2014 66
590. Chương 590 : Thối Xuất Chiêu Thân 08-09-2014 65
591. Chương 591 : Tử Huyền Phủ 08-09-2014 72
592. Chương 592 : Bình Phán 08-09-2014 50
593. Chương 593 : Kinh Thán Đích Lễ Vật Đại 08-09-2014 58
594. Chương 594 : Biến Đổi Bất Ngờ 08-09-2014 61
595. Chương 595 : Khảm Phạt 08-09-2014 59
596. Chương 596 : Tàng Khố 08-09-2014 63
597. Chương 597 : Hồng Mông Linh Khí? 08-09-2014 78
598. Chương 598 : Tây Bắc Lôi Phạt Thành 08-09-2014 62
599. Chương 599 : Tân Đích Tượng Thần 08-09-2014 62
600. Chương 600 : Đệ Tam Cá Danh Ngạch ( Số Danh Lần Thứ Ba) 08-09-2014 60
601. Chương 601 : Sính Lễ 08-09-2014 64
602. Chương 602 : Sinh Mệnh Linh Hồn Chi Lệ 08-09-2014 57
603. Chương 603 : Tuyên Bố 08-09-2014 58
604. Chương 604 : Phân Đạo Dương Tiêu 08-09-2014 64
605. Chương 605 : Thệ Yếu Sát Chi 08-09-2014 61
606. Chương 606 : Công Khai 08-09-2014 64
607. Chương 607 : Tiên Ma Yêu Giới 08-09-2014 61
608. Chương 608 : Động Phòng Hoa Chúc Dạ 08-09-2014 60
609. Chương 609 : Thực Lực Đột Thăng 08-09-2014 59
610. Chương 610 : Thông Đạo 08-09-2014 58
611. Chương 611 : Chúc Mục 08-09-2014 62
612. Chương 612 : Linh Hồn Công Kích 08-09-2014 63
613. Chương 613 : Chu Thông 08-09-2014 64
614. Chương 614 : Tọa Khán Chúng Thần Vương 08-09-2014 61
615. Chương 615 : Bế Quan 08-09-2014 43
616. Chương 616 : Bế Quan (2) 08-09-2014 65
617. Chương 617 : Thủy Mạc. 08-09-2014 68
618. Chương 618 : Khuyến Thuyết 08-09-2014 65
619. Chương 619 : Hỏa Nguyên Linh Châu 08-09-2014 60
620. Chương 620 : Vạn Lí Giang Sơn 08-09-2014 65
621. Chương 621 : Thánh Hoàng Quyết Liệt 08-09-2014 72
622. Chương 622 : Lôi Phạt Thiên Tôn Đích Hàng Lâm 08-09-2014 62
623. Chương 623 : Tả Thu Mi Đích Tả Tả 08-09-2014 60
624. Chương 624 : Bắc Hải Chi Cực 08-09-2014 65
625. Chương 625 : Băng Phủ Địa Ngục 08-09-2014 58
626. Chương 626 : Đông Hải Lão Quỷ 08-09-2014 60
627. Chương 627 : Sanh Sanh Bất Tức 08-09-2014 68
628. Chương 628 : Cao Thủ Chân Chính 08-09-2014 63
629. Chương 629 : Vũ Trụ Bổn Nguyên 08-09-2014 64
630. Chương 630 : Thần Vương Cảnh 08-09-2014 61
631. Chương 631 : Kiến Cơ (Làm Nền) 08-09-2014 66
632. Chương 632 : Mê Vụ Thành 08-09-2014 64
633. Chương 633 : Hãn Nhiên Lai Tập 08-09-2014 70
634. Chương 634 : Đống Kết 08-09-2014 64
635. Chương 635 : Thần Vương Vẫn Lạc 08-09-2014 60
636. Chương 636 : Hàng Lâm 08-09-2014 79
637. Chương 637 : Địa Vị 08-09-2014 61
638. Chương 638 : Phù Điêu Thông Đạo 08-09-2014 61
639. Chương 639 : Huyền Phù Đích Thạch Bản 08-09-2014 61
640. Chương 640 : Nữ Hài Tử Hà. 08-09-2014 65
641. Chương 641 : Nhi Tử Tần Tư. 08-09-2014 62
642. Chương 642 : Khắc Lôi Duy Cách 08-09-2014 76
643. Chương 643 : Nhị Ca. 08-09-2014 66
644. Chương 644 : Phù Thế Ấn 08-09-2014 75
645. Chương 645 : Thương Thiên Ấn 08-09-2014 62
646. Chương 646 : Đồ Lục 08-09-2014 71
647. Chương 647 : Thối Nhất Bộ. 08-09-2014 71
648. Chương 648 : Thệ Ngôn 08-09-2014 82
649. Chương 649 : Huyết Hải Nữ Vương. 08-09-2014 69
650. Chương 650 : Huyền Thanh Nhất Khí Côn 08-09-2014 63
651. Chương 651 : Thân Thể Đích Chàng Kích 08-09-2014 65
652. Chương 652 : Cải Biến Đột Ngột . 08-09-2014 66
653. Chương 653 : Mười Năm. 08-09-2014 74
654. Chương 654 : Hậu Thổ Ấn Xuất Thế 08-09-2014 66
655. Chương 655 : Trọng Trọng Kiếp Sát 08-09-2014 65
656. Chương 656 : Tất Cả Để Cho Con. 08-09-2014 72
657. Chương 657 : Chấn Nhiếp Sát Chiêu 08-09-2014 68
658. Chương 658 : Lại Một Tu La Thần Vương 08-09-2014 68
659. Chương 659 : Tàn Sát Lạnh Lùng 08-09-2014 64
660. Chương 660 : Lạt Thủ 08-09-2014 66
661. Chương 661 : Thối Lui 08-09-2014 72
662. Chương 662 : Dò Hỏi. 08-09-2014 67
663. Chương 663 : Súc Thế 08-09-2014 61
664. Chương 664 : Vạn Dân Ấn Xuất Thế. 08-09-2014 69
665. Chương 665 : Thánh Hoàng Gục Ngã 08-09-2014 68
666. Chương 666 : Thiên Tôn Xuất Thủ. 08-09-2014 71
667. Chương 667 : Thời Gian Đảo Lưu. 08-09-2014 66
668. Chương 668 : Mộc Ngư. 08-09-2014 66
669. Chương 669 : Thông Đạo Màu Đen 08-09-2014 62
670. Chương 670 : Ngày Tàn Của Các Thần Vương. 08-09-2014 63
671. Chương 671 : Tiêu Diêu Thiên Tôn 08-09-2014 63
672. Chương 672 : Kết Cục Mới 08-09-2014 71
673. Chương 673 : Thanh Tu Lão Giả 08-09-2014 65
674. Chương 674 : Xa Hầu Viên 08-09-2014 63
675. Chương 675 : Thiên Tôn Linh Bảo. 08-09-2014 71
676. Chương 676 : Tặng Dữ 08-09-2014 74
677. Chương 677 : Đây Là Số Mệnh 08-09-2014 83
678. Chương 678 : Phụ Thân? 08-09-2014 83
679. Chương 679 : Thiên Tôn Thị Tha 07-09-2014 91
680. Chương 680 : Hồng Mông Kim Bảng (Đại Kết Cục) 07-09-2014 219
Bình luận truyện

Tinh Thần Biến

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung