Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký

Mới nhất - Chương 288

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Truyện đô thị kì này nói về Trung Thổ đại lục cách đại dương cùng với Đại Tây châu tương đối xa xôi. Phía đông địa thế tương đối cao hơn nơi khác, bầu trời ở nơi đó tựa như cũng cao hơn so với bình thường, mây mù từ trên biển và trên lục địa không ngừng cuốn về chỗ này, cuối cùng hội tụ quanh năm không thấy tiêu tan. Nơi đây chính là Vân Mộ —— chính là phần mộ của mây mù trên khắp thế gian.

Mấy ngàn năm sau, thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh mười bốn tuổi, vì chữa bệnh cải mệnh rời khỏi sư phụ của mình, mang theo một tờ hôn ước đi tới thần đô, từ đó mở ra một hành trình quật khởi của nghịch thiên cường giả. 

Cùng phiêu lưu vào thế giới Vân Mộ cùng chàng trai đi thám hiểm khắp thiên hạ qua truyện Trạch Thiên Ký.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Ta Đổi Ý 20-07-2016 75
2. Chương 2 : Tại Sao 20-07-2016 37
3. Chương 3 : Đó Là Một Cái Tên Tầm Thường, Nhưng, Là Tên Của Ta 20-07-2016 31
4. Chương 4 : Thiên Đạo Viện 20-07-2016 38
5. Chương 5 : Thanh Y Thiếu Niên Tam Thập Lục 20-07-2016 26
6. Chương 6 : Mở Đề Vui Mừng 20-07-2016 33
7. Chương 7 : Trần Đường Gặp Gỡ 20-07-2016 38
8. Chương 8 : Trích Tinh 20-07-2016 40
9. Chương 9 : Ta Đã Làm Sai Chuyện Gì Sao? 20-07-2016 28
10. Chương 10 : Ngày Nào Lên Thanh Vân 20-07-2016 40
11. Chương 11 : Hai Người Này 20-07-2016 37
12. Chương 12 : Bằng Hữu Làm Cho Người Ta Không Còn Lời Nào Để Nói (Thượng) 20-07-2016 23
13. Chương 13 : Bằng Hữu Làm Cho Người Ta Không Còn Lời Nào Để Nói (Hạ) 20-07-2016 38
14. Chương 14 : Từ Hữu Dung 20-07-2016 41
15. Chương 15 : Một Con Dê Đen 20-07-2016 37
16. Chương 16 : Một Gian Học Viện 20-07-2016 36
17. Chương 17 : Tân Sinh Của Quốc Giáo Học Viện (Thượng) 20-07-2016 24
18. Chương 18 : Tân Sinh Của Quốc Giáo Học Viện (Trung) 20-07-2016 23
19. Chương 19 : Tân Sinh Của Quốc Giáo Học Viện (Hạ) 20-07-2016 23
20. Chương 20 : Trang Thứ Nhất 20-07-2016 35
21. Chương 21 : Phương Pháp Đọc Sách 20-07-2016 31
22. Chương 22 : Đơn Giản Như Vậy 20-07-2016 31
23. Chương 23 : Đại Dương Tinh Thần 20-07-2016 33
24. Chương 24 : Ngàn Vạn Tinh Thần, Chỉ Lấy Một Viên 20-07-2016 24
25. Chương 25 : Cam Lộ Đài Và Bách Thảo Viên 20-07-2016 31
26. Chương 26 : Hậu Tích 20-07-2016 33
27. Chương 27 : Đã Nhiều Năm 20-07-2016 33
28. Chương 28 : Vượt Tường Gặp Hắc Bào 20-07-2016 32
29. Chương 29 : Một Lời Kinh Phong Vũ 20-07-2016 36
30. Chương 30 : Sách Cũ Thay Trang Mới 20-07-2016 48
31. Chương 31 : Khi Trời Sập Xuống, Có Hắn Phía Trước 20-07-2016 26
32. Chương 32 : Tiên Sinh, Ngươi Hãy Thu Ta Đi 20-07-2016 15
33. Chương 33 : Bái Sư 20-07-2016 18
34. Chương 34 : Bái Sư (Hạ) 20-07-2016 16
35. Chương 35 : Dâm Tặc? Phế Vật? 20-07-2016 20
36. Chương 36 : Cảm Ơn 20-07-2016 21
37. Chương 37 : Bài Học Đầu Tiên 20-07-2016 17
38. Chương 38 : Chỉ Điểm 20-07-2016 29
39. Chương 39 : Từ Bách Thảo Viên Tới Quốc Giáo Học Viện 20-07-2016 17
40. Chương 40 : Đêm Đầu Tiên 20-07-2016 21
41. Chương 41 : Trang Hoán Vũ 20-07-2016 17
42. Chương 42 : Tiếng Cười 20-07-2016 16
43. Chương 43 : Tiểu Quái Vật Của Tông Tự Sở 20-07-2016 17
44. Chương 44 : Ta Tên Là Lạc Lạc 20-07-2016 17
45. Chương 45 : Uy Vũ Sinh Phong 20-07-2016 18
46. Chương 46 : Mao Thu Vũ 20-07-2016 17
47. Chương 47 : Bóng Dáng Cùng Quýt Xanh 20-07-2016 17
48. Chương 48 : Bên Trên Dong Thụ 20-07-2016 15
49. Chương 49 : Giáo Côn 20-07-2016 16
50. Chương 50 : Đồng Châm 20-07-2016 19
51. Chương 51 : Có Chút Loạn 20-07-2016 23
52. Chương 52 : Dự Tiệc 20-07-2016 16
53. Chương 53 : Trong Vị Ương Cung 20-07-2016 17
54. Chương 54 : Một Đạo Xuân Phong Trong Đêm 20-07-2016 25
55. Chương 55 : Vấn Đề Nhân Phẩm 20-07-2016 20
56. Chương 56 : Vấn Đề Công Bình 20-07-2016 20
57. Chương 57 : Đồng Cung Chi Tù 20-07-2016 15
58. Chương 58 : Một Mình Xông Long Đàm 20-07-2016 18
59. Chương 59 : Một Tên Thiếu Niên Độc Thoại Trước Hắc Sắc Cự Long 20-07-2016 21
60. Chương 60 : Đẩy Điện Mà Vào 20-07-2016 14
61. Chương 61 : Xin Cho Ta Nói Với Ngươi Một Chữ 20-07-2016 18
62. Chương 62 : Chi Chi 20-07-2016 23
63. Chương 63 : Đúng Lúc 20-07-2016 17
64. Chương 64 : Hỏi Thế Gian 20-07-2016 15
65. Chương 65 : Nàng Là Vị Hôn Thê Của Ta 20-07-2016 16
66. Chương 66 : Bạch Hạc Làm Bằng (Thượng) 20-07-2016 25
67. Chương 67 : Bạch Hạc Làm Bằng (Hạ) 20-07-2016 17
68. Chương 68 : Bạch Đế Làm Họ (Thượng) 20-07-2016 20
69. Chương 69 : Bạch Đế Làm Họ (Hạ) 20-07-2016 19
70. Chương 70 : Có Một Thiếu Niên 20-07-2016 15
71. Chương 71 : Người Thứ Tư 20-07-2016 17
72. Chương 72 : Xin Chỉ Giáo 20-07-2016 22
73. Chương 73 : Ý Nan Bình 20-07-2016 31
74. Chương 74 : Kiếm Của Thiếu Niên 20-07-2016 17
75. Chương 75 : Băng Vân Loạn 20-07-2016 22
76. Chương 76 : Các Thiếu Niên Không Tệ 20-07-2016 18
77. Chương 77 : Tứ Cửu Thành Nói Chuyện Xưa 20-07-2016 17
78. Chương 78 : Đông Lâm Dã Quận Diệu Thất Tinh 20-07-2016 15
79. Chương 79 : Từ Sơn Dã Tới Triều Đình 20-07-2016 19
80. Chương 80 : Cuộc Chiến Truyền Lại Đời Sau? 20-07-2016 25
81. Chương 81 : Kiếm Của Lạc Lạc 20-07-2016 15
82. Chương 82 : Tiên Thanh Vang Vọng 20-07-2016 15
83. Chương 83 : Chuyến Xe Đêm 20-07-2016 23
84. Chương 84 : Nói Chuyện Trong Đêm 20-07-2016 18
85. Chương 85 : Phá Viện (Thượng) 20-07-2016 18
86. Chương 86 : Phá Viện (Trung) 20-07-2016 18
87. Chương 87 : Phá Viện (Hạ) 20-07-2016 16
88. Chương 88 : Các Thiếu Niên Quốc Giáo Học Viện Phản Kích 20-07-2016 17
89. Chương 89 : Phá Màn Mưa 20-07-2016 28
90. Chương 90 : Nhanh Hơn, Cứng Hơn, Mạnh Hơn 20-07-2016 27
91. Chương 91 : Viện Môn Và Nhân Tâm 20-07-2016 28
92. Chương 92 : Người Gác Cổng, Nói Chuyện, Người Trên Giường 20-07-2016 28
93. Chương 93 : Một Trận Mưa Thu Kỳ Lạ 20-07-2016 17
94. Chương 94 : Chiến Một Tòa Kinh Đô (Thượng) 20-07-2016 19
95. Chương 95 : Chiến Một Tòa Kinh Đô (Trung) 20-07-2016 16
96. Chương 96 : Chiến Một Tòa Kinh Đô (Hạ) 20-07-2016 18
97. Chương 97 : Thu Vũ Giáo Viện Huyết Án 20-07-2016 18
98. Chương 98 : Nghe Một Vị Nương Nương 20-07-2016 19
99. Chương 99 : Tu Hành, Cao Hơn Sinh Tử 20-07-2016 18
100. Chương 100 : Niên Đại Dã Hoa Đua Nở Khắp Núi 20-07-2016 23
101. Chương 101 : Nhớ Chuyện Cũ Ở Bách Thảo Viên 20-07-2016 24
102. Chương 102 : Cam Lộ Đài Phủ Kim 20-07-2016 33
103. Chương 103 : Thích Trên Giường Của Ngươi 20-07-2016 31
104. Chương 104 : Nhớ Một Người 20-07-2016 31
105. Chương 105 : Tới Ly Cung 20-07-2016 33
106. Chương 106 : Qua Thần Đạo 20-07-2016 30
107. Chương 107 : Khẩu Chiến 20-07-2016 30
108. Chương 108 : Nhất Hoa Nhất Thế Giới 20-07-2016 26
109. Chương 109 : Gặp Lại 20-07-2016 30
110. Chương 110 : Dạy Bảo 20-07-2016 32
111. Chương 111 : Giáo Hoàng 20-07-2016 33
112. Chương 112 : Có Người Mới Trên Thanh Vân Bảng (Thượng) 20-07-2016 24
113. Chương 113 : Có Người Mới Trên Thanh Vân Bảng (Trung) 20-07-2016 34
114. Chương 114 : Có Người Mới Trên Thanh Vân Bảng (Hạ) 20-07-2016 25
115. Chương 115 : Mười Thứ Hạng Đầu 20-07-2016 34
116. Chương 116 : Tuyên Cáo 20-07-2016 35
117. Chương 117 : Tinh Quang Qua Ngón Tay (Thượng) 20-07-2016 27
118. Chương 118 : Tinh Quang Qua Ngón Tay (Hạ) 20-07-2016 32
119. Chương 119 : Bí Hiểm 20-07-2016 32
120. Chương 120 : Bắc Tân Kiều 20-07-2016 35
121. Chương 121 : Long Chi Hoạn 20-07-2016 33
122. Chương 122 : Ta Thật Sự Muốn Sống Thêm Năm Trăm Năm 20-07-2016 24
123. Chương 123 : Liệu Nguyên 20-07-2016 33
124. Chương 124 : Vô Cấu 20-07-2016 35
125. Chương 125 : Hồng Trang 20-07-2016 34
126. Chương 126 : Dị Biến 20-07-2016 32
127. Chương 127 : Thắt Lưng Mang Mười Vạn Quan Tiền (Thượng) 20-07-2016 21
128. Chương 128 : Thắt Lưng Mang Mười Vạn Quan Tiền (Hạ) 20-07-2016 21
129. Chương 129 : Các Thiếu Niên Trước Ánh Mặt Trời 20-07-2016 22
130. Chương 130 : Văn Thí Bắt Đầu 20-07-2016 29
131. Chương 131 : Hai Người Nộp Bài Thi Cuối Cùng 20-07-2016 22
132. Chương 132 : Chử Thì Lâm 20-07-2016 36
133. Chương 133 : Lâm Hải Thính Đào (Thượng) 20-07-2016 31
134. Chương 134 : Lâm Hải Thính Đào (Hạ) 20-07-2016 30
135. Chương 135 : Cẩn Thận 20-07-2016 32
136. Chương 136 : Nắm Tay 20-07-2016 30
137. Chương 137 : Sông Cạn 20-07-2016 28
138. Chương 138 : Cưỡi Hạc Xuống Giang Nam 20-07-2016 30
139. Chương 139 : Thiếu Niên Lang Tộc 20-07-2016 33
140. Chương 140 : Đối Chiến Không Nhìn Thấy 20-07-2016 29
141. Chương 141 : Mấy Người Bên Rừng Không Ai Hỏi 20-07-2016 25
142. Chương 142 : Quả Đấm Trực Diện 20-07-2016 31
143. Chương 143 : Trận Chiến Đầu Tiên 20-07-2016 35
144. Chương 144 : Kiếp Trước Ngươi Đã Làm Những Chuyện Gì? 20-07-2016 21
145. Chương 145 : Rút Thăm 20-07-2016 33
146. Chương 146 : Luận Kiếm 20-07-2016 14
147. Chương 147 : Tuyệt Đối Không Nghĩ Tới 20-07-2016 14
148. Chương 148 : Bờ Vực 20-07-2016 19
149. Chương 149 : Ngốc Nghếch Tiến Lên 20-07-2016 17
150. Chương 150 : Đẫm Máu, Rút Kiếm, Đạp Mây, Rụng Râu 20-07-2016 27
151. Chương 151 : Thiên Không 20-07-2016 15
152. Chương 152 : Thiếu Niên Chân Không, Thiếu Nữ Kiên Quyết 20-07-2016 18
153. Chương 153 : Không Chiến 20-07-2016 17
154. Chương 154 : Mà Thắng 20-07-2016 18
155. Chương 155 : Hằng Ngày 20-07-2016 18
156. Chương 156 : Hai Thiếu Niên Thắng Liên Tiếp 20-07-2016 25
157. Chương 157 : Chỉ Tới Đây Sao 20-07-2016 16
158. Chương 158 : Thiên Sát Cô Tinh 20-07-2016 23
159. Chương 159 : Vậy Cứ Như Thế Đi 20-07-2016 16
160. Chương 160 : Một Kiếm Đơn Giản 20-07-2016 17
161. Chương 161 : Nhắm Mắt Lại, Trăm Kiếm Sinh 20-07-2016 18
162. Chương 162 : Thiêu Đốt 20-07-2016 14
163. Chương 163 : Một Cơn Mưa Mới Xóa Đi Bụi Cũ 20-07-2016 17
164. Chương 164 : Đảo Sơn 20-07-2016 19
165. Chương 165 : Xách Giày 20-07-2016 35
166. Chương 166 : . Như Vậy Cũng Đúng . 20-07-2016 20
167. Chương 167 : . Hai Trận Chiến Kéo Dài. 20-07-2016 14
168. Chương 168 : . Ra Giá Cho Bản Thân. 20-07-2016 19
169. Chương 169 : . Vượt Lên Danh Sách Thi Văn. 20-07-2016 14
170. Chương 170 : . Tám Phương Đợi Trận Chiến Này. 20-07-2016 16
171. Chương 171 : . Ngư Ca Tam Kiếm. 20-07-2016 17
172. Chương 172 : . Cánh Đồng Tuyết Lại Cháy. 20-07-2016 23
173. Chương 173 : . Yên Lặng Trước Giống Bão. 20-07-2016 28
174. Chương 174 : . Nhắm Mắt Vào Bắt Gặp Hồ Núi. 20-07-2016 28
175. Chương 175 : . Nhìn Thông U Một Chút. 20-07-2016 37
176. Chương 176 : Hắn Luôn Ở Tại Thông U 20-07-2016 41
177. Chương 177 : Bí Mật Trong Kiếm. 20-07-2016 37
178. Chương 178 : Dựa Vào Tường Lâu, Chặt Đứt Qua Lại 20-07-2016 23
179. Chương 179 : Ánh Nắng Chiều 20-07-2016 29
180. Chương 180 : Đứng Đầu Bảng 20-07-2016 33
181. Chương 181 : Trùng Tu Cửa Sân 20-07-2016 35
182. Chương 182 : Trong Vòng Một Đêm, Phía Trước Vạn Người 20-07-2016 22
183. Chương 183 : Cúi Đầu, Mới Có Thể Nhận Được Quán Quân Đó. 20-07-2016 20
184. Chương 184 : Chuyện Đã Từng 20-07-2016 33
185. Chương 185 : Tiệc Rượu Tại Nhà. 20-07-2016 32
186. Chương 186 : Người Bắt Đầu Thu Hoạch. 20-07-2016 32
187. Chương 187 : Giai Nhân Từ Thị, Cố Hương Chu Lang. 20-07-2016 21
188. Chương 188 : Thập Giai Nhi Thượng. 20-07-2016 32
189. Chương 189 : Bức Họa Thứ Tám Trong Lăng Yên Các. 20-07-2016 24
190. Chương 190 : Ánh Sáng Trong Lịch Sử. 20-07-2016 35
191. Chương 191 : Hộp Vận Mệnh. 20-07-2016 32
192. Chương 192 : Ba Người Đã Từng (P1). 20-07-2016 31
193. Chương 193 : Ba Người Đã Từng (P2). 20-07-2016 33
194. Chương 194 : Thí Sinh Vào Kinh Đi Thi 20-07-2016 29
195. Chương 195 : Không Có Vận Mệnh. 20-07-2016 37
196. Chương 196 : Mưa Gió Tám Phương, Sinh Ra Từ Hắc Thạch. 20-07-2016 25
197. Chương 197 : Mất Đi Cảm Hứng 20-07-2016 29
198. Chương 198 : Q.1 - Chương 198 20-07-2016 35
199. Chương 199 : Người Trông Lăng 20-07-2016 36
200. Chương 200 : Du Khách 20-07-2016 27
201. Chương 201 : Hai Đứa Bé Bên Tường Rào. 20-07-2016 34
202. Chương 202 : Huyết Mạch Dâng Trào. 20-07-2016 32
203. Chương 203 : Đạp Tuyết Tuân Mai 20-07-2016 34
204. Chương 204 : Thiên Lương Vương Phá. 20-07-2016 33
205. Chương 205 : Đi Lăng Nam 20-07-2016 35
206. Chương 206 : Q.1 - Chương 206 20-07-2016 35
207. Chương 207 : Trận Chiến Trong Tuyết 20-07-2016 33
208. Chương 208 : Cảm Ơn Ngươi, Đừng Khách Khí. 20-07-2016 37
209. Chương 209 : Tới Bình Minh Đi Xem Bia 20-07-2016 35
210. Chương 210 : Chiếu Tình Bia. 20-07-2016 32
211. Chương 211 : Vạn Chủng Giải Bia Pháp 20-07-2016 33
212. Chương 212 : Vạn Chủng Giải Bia Pháp (P2) 20-07-2016 33
213. Chương 213 : Vạn Chủng Giải Bia Pháp (P3). 20-07-2016 35
214. Chương 214 : Sách Mỏng Động Nhân Tâm 20-07-2016 33
215. Chương 215 : Ban Đêm Thắp Đèn Xem Bia (P1). 20-07-2016 32
216. Chương 216 : Ban Đêm Thắp Đèn Xem Bia (P2). 20-07-2016 33
217. Chương 217 : Ban Đêm Thắp Đèn Xem Bia (P3). 20-07-2016 31
218. Chương 218 : Chuyện Cũ Biết Bao Nhiêu (P1). 20-07-2016 31
219. Chương 219 : Chuyện Cũ Biết Bao Nhiêu (P2). 20-07-2016 33
220. Chương 220 : Người Giải Bia Đầu Tiên 20-07-2016 32
221. Chương 221 : Chúng Diệu Chi Môn 20-07-2016 33
222. Chương 222 : Các Thiếu Niên Ôm Bia. 20-07-2016 28
223. Chương 223 : Nhạn Kêu (P1) 20-07-2016 33
224. Chương 224 : Nhạn Kêu (P2). 20-07-2016 33
225. Chương 225 : Một Ngày Xem Hết Lăng Bia 20-07-2016 33
226. Chương 226 : Bia Gãy. 20-07-2016 34
227. Chương 227 : Nên Xem Như Thế 20-07-2016 32
228. Chương 228 : Nên Xem Như Thế (2). 20-07-2016 33
229. Chương 229 : Vừa Thấy Sự Thật . 20-07-2016 34
230. Chương 230 : Tối Nay Tinh Quang Rực Rỡ . 20-07-2016 31
231. Chương 231 : Hắc Thạch Thần Bí, Sao Trời Hoàn Mỹ. 20-07-2016 34
232. Chương 232 : Pháo Hoa Thịnh Cảnh Không Còn Đêm 20-07-2016 27
233. Chương 233 : Rời Lăng. 20-07-2016 34
234. Chương 234 : Giấc Mộng Xuân Chưa Phát Hiện Ra. 20-07-2016 96
235. Chương 235 : Bái Kiến Giáo Hoàng Đại Nhân. 20-07-2016 24
236. Chương 236 : Người Thừa Kế 20-07-2016 28
237. Chương 237 : Viện Trưởng Trẻ Tuổi 20-07-2016 41
238. Chương 238 : Một Nốt Ruồi Đỏ Trên Mi Tâm (P1). 20-07-2016 37
239. Chương 239 : Một Nốt Ruồi Đỏ Trên Mi Tâm (P2). 20-07-2016 30
240. Chương 240 : Linh Hồn Khác Biệt 20-07-2016 37
241. Chương 241 : Chuột Bự Trong Đống Vật Lẫn Lộn 20-07-2016 25
242. Chương 242 : Đồng Hành . 20-07-2016 33
243. Chương 243 : Hoàng Chỉ Tán 20-07-2016 22
244. Chương 244 : Ngoài Chu Viên Có Mưa Gió Đến (P1). 20-07-2016 21
245. Chương 245 : Ngoài Chu Viên Có Mưa Gió Đến (P2). 20-07-2016 22
246. Chương 246 : Ngoài Chu Viên Có Mưa Gió Đến (P3). 20-07-2016 17
247. Chương 247 : Mưa Tới, Nên Mở Dù 20-07-2016 13
248. Chương 248 : Tiểu Tiểu Tô 20-07-2016 21
249. Chương 249 : Nghịch Lưu Mà... Lên Hay Không Lên (P1). 20-07-2016 16
250. Chương 250 : Nghịch Lưu Mà... Lên Hay Không Lên (P2). 20-07-2016 15
251. Chương 251 : Khói Nhẹ Truyền Báo Độn 20-07-2016 17
252. Chương 252 : Hai Địa Phương Y (Thượng) 20-07-2016 23
253. Chương 253 : Hai Địa Phương Y (Trung) 20-07-2016 32
254. Chương 254 : Hai Địa Phương Y (Hạ) 20-07-2016 33
255. Chương 255 : Tiếng Đàn Nức Nở, Một Người Chết 20-07-2016 21
256. Chương 256 : Kiếm Ý Trong Đầm 20-07-2016 32
257. Chương 257 : Bên Kia Là Hồ. 20-07-2016 24
258. Chương 258 : Xanh Biếc Hơn Cả Hồ Nước. 20-07-2016 16
259. Chương 259 : Vợ Chồng Chàng Gánh Đòn Gánh, Thiếp Xách Nồi Đất 20-07-2016 15
260. Chương 260 : Thiên Lý Ma Ăn Người, Người Ăn Rồng 20-07-2016 16
261. Chương 261 : Đôi Cánh Ẩn Hình 20-07-2016 16
262. Chương 262 : Một Kiếm Thương Tâm. 21-07-2016 24
263. Chương 263 : Người Biết Chuyện 21-07-2016 16
264. Chương 264 : Một Con Đường Tên Là Dũng Khí. 21-07-2016 19
265. Chương 265 : Lang Đột 21-07-2016 26
266. Chương 266 : Những Người Không Muốn Đi Trong Đêm Đen. 21-07-2016 27
267. Chương 267 : Quang Chi Dực (Đôi Cánh Ánh Sáng) 21-07-2016 22
268. Chương 268 : Rơi Vào Bóng Mặt Trời Lặn. 21-07-2016 17
269. Chương 269 : Quá Khứ Cùng Hiện Tại Của Vận Mệnh (P1). 21-07-2016 19
270. Chương 270 : Quá Khứ Cùng Hiện Tại Của Vận Mệnh (P2). 21-07-2016 18
271. Chương 271 : Quá Khứ Cùng Hiện Tại Của Vận Mệnh (P3). 21-07-2016 15
272. Chương 272 : Vụn Cây Cỏ. 21-07-2016 15
273. Chương 273 : Sao Băng 21-07-2016 19
274. Chương 274 : Ngô Đồng (P2). 21-07-2016 17
275. Chương 275 : Huyết Chiến Cuối Cùng 21-07-2016 17
276. Chương 276 : Phượng Vẫn 21-07-2016 15
277. Chương 277 : Phượng Hót 21-07-2016 15
278. Chương 278 : Sói Gào. 21-07-2016 17
279. Chương 279 : Kiếm Gọi. 21-07-2016 32
280. Chương 280 : Gặp Nhau Dưới Trời Đêm. 21-07-2016 33
281. Chương 281 : Sát Cánh. 21-07-2016 18
282. Chương 282 : Cho Dù Gặp Lại Cũng Không Thấy Nhau 21-07-2016 19
283. Chương 283 : Vẻ Mặt Tóc Mai Đều Như Sương. 21-07-2016 17
284. Chương 284 : Ta Muốn…. Của Ngươi 21-07-2016 21
285. Chương 285 : Tu Đạo Chưa Bao Giờ Là Chuyện Vui Vẻ 21-07-2016 25
286. Chương 286 : Tay Của Hắn Xuyên Qua Tóc Đen Của Nàng. 21-07-2016 38
287. Chương 287 : Huyền Sương Khí Tuyết Sơn Tông Cùng Cái Tát Và Máu Độc. 21-07-2016 50
288. Chương 288 : Đời Người Nếu Chỉ Như Lúc Mới Gặp (P1+P2). 21-07-2016 125
Bình luận truyện

Trạch Thiên Ký

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung