Tru Tiên I

Tru Tiên I

Mới nhất - Chương 258

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Thanh Vân 07-09-2014 147
2. Chương 2 : Mê Cục 08-09-2014 84
3. Chương 3 : Hồng Nguyện 08-09-2014 67
4. Chương 4 : Kinh Biến 08-09-2014 81
5. Chương 5 : Nhập Môn 08-09-2014 74
6. Chương 6 : Bái Sư 08-09-2014 59
7. Chương 7 : Sơ Sử (1) 08-09-2014 63
8. Chương 8 : Truyền Nghệ 08-09-2014 64
9. Chương 9 : Phật Và Đạo 08-09-2014 64
10. Chương 10 : U Cốc 08-09-2014 70
11. Chương 11 : Dị Biến 08-09-2014 81
12. Chương 12 : Trùng Phùng 08-09-2014 56
13. Chương 13 : Kỳ Tài 08-09-2014 58
14. Chương 14 : Thần Thông 08-09-2014 57
15. Chương 15 : Tư Truyền 08-09-2014 60
16. Chương 16 : Khu Vật 08-09-2014 61
17. Chương 17 : Phó Hội 08-09-2014 64
18. Chương 18 : Tương Phùng 08-09-2014 60
19. Chương 19 : Rút Thăm 08-09-2014 61
20. Chương 20 : Ma Tung 08-09-2014 65
21. Chương 21 : Đêm Đen 08-09-2014 72
22. Chương 22 : Tỷ Thí 08-09-2014 65
23. Chương 23 : Thần Kiếm 08-09-2014 58
24. Chương 24 : Bất Ngờ 08-09-2014 61
25. Chương 25 : Vận May 08-09-2014 79
26. Chương 26 : Tự Tôn 08-09-2014 63
27. Chương 27 : Kiên Trì 08-09-2014 60
28. Chương 28 : Tứ Cường 08-09-2014 65
29. Chương 29 : Kỳ Thuật 08-09-2014 64
30. Chương 30 : Hoài Nghi 08-09-2014 83
31. Chương 31 : Chính Đạo 08-09-2014 70
32. Chương 32 : Hạ Sơn 08-09-2014 78
33. Chương 33 : Vạn Bức 08-09-2014 70
34. Chương 34 : Cổ Quật 08-09-2014 84
35. Chương 35 : Yêu Nhân 08-09-2014 65
36. Chương 36 : Quái Mục 08-09-2014 73
37. Chương 37 : Tử Linh Uyên 08-09-2014 72
38. Chương 38 : Thâm Uyên (Vực Sâu) 08-09-2014 67
39. Chương 39 : Trùng Phùng 08-09-2014 61
40. Chương 40 : Hắc Thủy Huyền Xà 08-09-2014 64
41. Chương 41 : Tuyệt Đia 08-09-2014 76
42. Chương 42 : Tích Huyết Động 08-09-2014 70
43. Chương 43 : Thiên Thư 08-09-2014 73
44. Chương 44 : Kim Linh 08-09-2014 77
45. Chương 45 : Đau Thương 08-09-2014 68
46. Chương 46 : Thoát Nạn 08-09-2014 67
47. Chương 47 : Văn Sĩ 08-09-2014 60
48. Chương 48 : Tiểu Trấn 08-09-2014 64
49. Chương 49 : Xem Tướng 08-09-2014 57
50. Chương 50 : Yêu Hồ 08-09-2014 67
51. Chương 51 : Huyền Hỏa Giám 08-09-2014 72
52. Chương 52 : Hắc Thạch Động 08-09-2014 66
53. Chương 53 : Hỏa Long 08-09-2014 73
54. Chương 54 : Dị Thú 08-09-2014 63
55. Chương 55 : Tử Biệt 08-09-2014 67
56. Chương 56 : Cộng Tử 08-09-2014 58
57. Chương 57 : Xương Hợp Thành 08-09-2014 60
58. Chương 58 : Ra Khơi 08-09-2014 65
59. Chương 59 : Thương Tâm 08-09-2014 58
60. Chương 60 : Lệ Khí 08-09-2014 58
61. Chương 61 : Phong Vũ (Mưa Gió) 08-09-2014 61
62. Chương 62 : Cố Nhân 08-09-2014 63
63. Chương 63 : Ma Giáo 08-09-2014 65
64. Chương 64 : Quỷ Vương 08-09-2014 75
65. Chương 65 : Lo Âu Trong Lòng 08-09-2014 63
66. Chương 66 : Vãng Sự 08-09-2014 66
67. Chương 67 : Hấp Huyết Lão Yêu 08-09-2014 71
68. Chương 68 : Xích Diễm 08-09-2014 84
69. Chương 69 : Thanh Long 08-09-2014 64
70. Chương 70 : Vãng Sự 08-09-2014 54
71. Chương 71 : Phục Kích 08-09-2014 58
72. Chương 72 : Quỳ Ngưu 08-09-2014 67
73. Chương 73 : Tuyệt Cảnh 08-09-2014 51
74. Chương 74 : U Cơ 08-09-2014 55
75. Chương 75 : Mật Mưu 08-09-2014 57
76. Chương 76 : Tâm Ý 08-09-2014 68
77. Chương 77 : Mờ Mịt 08-09-2014 58
78. Chương 78 : Thẩm Vấn 08-09-2014 59
79. Chương 79 : Tiêu Tường 08-09-2014 59
80. Chương 80 : Kế Trong Kế 08-09-2014 62
81. Chương 81 : Tổ Sư Từ Đường 08-09-2014 55
82. Chương 82 : Cổ Kiếm Tru Tiên 08-09-2014 62
83. Chương 83 : Cựu Nghiệt 08-09-2014 62
84. Chương 84 : Huyết Chú 08-09-2014 70
85. Chương 85 : Thập Niên 08-09-2014 62
86. Chương 86 : Viễn Hành 08-09-2014 57
87. Chương 87 : Cựu Địa (Chốn Cũ) 08-09-2014 59
88. Chương 88 : Đại Vương Thôn 08-09-2014 64
89. Chương 89 : Khán Tương 08-09-2014 65
90. Chương 90 : Tử Trạch 08-09-2014 62
91. Chương 91 : Hảo Nhân Dã Cẩu 08-09-2014 63
92. Chương 92 : Đường Lang 08-09-2014 68
93. Chương 93 : Hoàng Tước 08-09-2014 58
94. Chương 94 : Mạt Lộ 08-09-2014 57
95. Chương 95 : Chướng Khí 08-09-2014 61
96. Chương 96 : Kì Hoa 08-09-2014 78
97. Chương 97 : Dạ Đàm 08-09-2014 73
98. Chương 98 : Cựu Thời Ý (Tình Xưa Nghĩa Cũ) 08-09-2014 67
99. Chương 99 : Điềm Lạ 08-09-2014 67
100. Chương 100 : Cự Thụ 08-09-2014 66
101. Chương 101 : Cố Nhân Tình 08-09-2014 62
102. Chương 102 : Huyền Xà 08-09-2014 75
103. Chương 103 : Hoàng Điểu 08-09-2014 69
104. Chương 104 : Tiểu Hôi 08-09-2014 61
105. Chương 105 : Ngư Quái 08-09-2014 61
106. Chương 106 : Vấn Tấn 08-09-2014 52
107. Chương 107 : Kiếm Vũ 08-09-2014 48
108. Chương 108 : Cổ Miếu 08-09-2014 45
109. Chương 109 : Ma Trận 08-09-2014 49
110. Chương 110 : Tiềm Hành (Đột Nhập) 08-09-2014 46
111. Chương 111 : Huyền Hỏa Đàm 08-09-2014 46
112. Chương 112 : Ám Sát 08-09-2014 45
113. Chương 113 : Dị Thú 08-09-2014 51
114. Chương 114 : Thiên Hồ 08-09-2014 46
115. Chương 115 : Bạch Hồ 08-09-2014 47
116. Chương 116 : Thoát Khốn 08-09-2014 49
117. Chương 117 : Hy Vọng 08-09-2014 47
118. Chương 118 : Thiên Thủy Trại 08-09-2014 48
119. Chương 119 : Hàn Dạ 08-09-2014 50
120. Chương 120 : Thâm Ngân 08-09-2014 51
121. Chương 121 : Truy Tung 08-09-2014 51
122. Chương 122 : Thất Lý Đồng 08-09-2014 46
123. Chương 123 : Liệt Tửu (Rượu Mạnh) 08-09-2014 47
124. Chương 124 : Đàn Tế 08-09-2014 47
125. Chương 125 : Lê Tộc 08-09-2014 48
126. Chương 126 : Hắc Hoả 08-09-2014 48
127. Chương 127 : Thương Tâm 08-09-2014 48
128. Chương 128 08-09-2014 52
129. Chương 129 : Tâm Ý 08-09-2014 51
130. Chương 130 : Truy Tung 08-09-2014 48
131. Chương 131 : Truyền Thuyết 08-09-2014 49
132. Chương 132 : Quỷ Lâm 08-09-2014 48
133. Chương 133 : Quyết Biệt 08-09-2014 49
134. Chương 134 : Hung Linh 08-09-2014 50
135. Chương 135 : Phục Sinh 08-09-2014 56
136. Chương 136 08-09-2014 61
137. Chương 137 : Dị Thuât 08-09-2014 45
138. Chương 138 : Chiêu Hồn Dẫn 08-09-2014 54
139. Chương 139 : Thương Tâm Nhân 08-09-2014 59
140. Chương 140 : Đồi Hoang 08-09-2014 49
141. Chương 141 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 48
142. Chương 142 08-09-2014 55
143. Chương 143 : Mê Võng 08-09-2014 50
144. Chương 144 : Kiếp Số 08-09-2014 47
145. Chương 145 : Bất Nguyện 08-09-2014 47
146. Chương 146 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 45
147. Chương 147 : Tương Kiến 08-09-2014 45
148. Chương 148 : Độc Kế 08-09-2014 48
149. Chương 149 : Hội Minh 08-09-2014 50
150. Chương 150 : Nội Loạn 08-09-2014 50
151. Chương 151 : Kịch Độc 08-09-2014 42
152. Chương 152 : Phong Cuồng 08-09-2014 47
153. Chương 153 : Luyện Ngục 08-09-2014 48
154. Chương 154 : Bất Hiếu 08-09-2014 45
155. Chương 155 : Dạ Ẩm 08-09-2014 46
156. Chương 156 : Cố Cư 08-09-2014 45
157. Chương 157 : Bái Tế 08-09-2014 48
158. Chương 158 : Dạ Thám 08-09-2014 57
159. Chương 159 : Quỷ Đạo 08-09-2014 48
160. Chương 160 : Bí Mật 08-09-2014 52
161. Chương 161 : Vùng Vẫy 08-09-2014 47
162. Chương 162 : Tịch Mịch 08-09-2014 55
163. Chương 163 : Ẩn Giả 08-09-2014 48
164. Chương 164 : Ám Toán 08-09-2014 51
165. Chương 165 : Ảo Nguyệt 08-09-2014 47
166. Chương 166 : Kịch Đấu 08-09-2014 47
167. Chương 167 : Cấm Địa 08-09-2014 50
168. Chương 168 : Trần Duyên 08-09-2014 45
169. Chương 169 : Xích Diễm 08-09-2014 47
170. Chương 170 : Quyết Chiến 08-09-2014 51
171. Chương 171 : Vu Thuật 08-09-2014 45
172. Chương 172 : Yêu Thú 08-09-2014 46
173. Chương 173 : Thần Kiếm 08-09-2014 44
174. Chương 174 : Tru Tiên 08-09-2014 48
175. Chương 175 : Phệ Huyết 08-09-2014 49
176. Chương 176 : Đào Vong 08-09-2014 49
177. Chương 177 : Hắc Y Nhân 08-09-2014 49
178. Chương 178 : Thiện Thất 08-09-2014 48
179. Chương 179 : Tục Thế Phật Đường 08-09-2014 47
180. Chương 180 : Khổ Hải Nan Độ 08-09-2014 44
181. Chương 181 : Tội Nghiệt 08-09-2014 47
182. Chương 182 : Hoá Giải 08-09-2014 45
183. Chương 183 : Âm Mai 08-09-2014 48
184. Chương 184 : Vô Tự Ngọc Bích 08-09-2014 43
185. Chương 185 : Thiên Hình 08-09-2014 44
186. Chương 186 : Nan Độ 08-09-2014 49
187. Chương 187 : Mật Lệnh 08-09-2014 46
188. Chương 188 : Phong Cẩu 08-09-2014 45
189. Chương 189 : Thu Hồn 08-09-2014 48
190. Chương 190 : Quỷ Đạo 08-09-2014 46
191. Chương 191 : Kinh Hiện 08-09-2014 52
192. Chương 192 : Máu Tươi 08-09-2014 46
193. Chương 193 : Dị Dạng 08-09-2014 45
194. Chương 194 : Tiết Mật 08-09-2014 47
195. Chương 195 : Ám Thương 08-09-2014 72
196. Chương 196 : Quyết Định 08-09-2014 56
197. Chương 197 : Dấu Chân 08-09-2014 49
198. Chương 198 : Chốn Cũ 08-09-2014 48
199. Chương 199 : Công Đức 08-09-2014 54
200. Chương 200 : Chân Thứ 08-09-2014 48
201. Chương 201 : Mê Cục 08-09-2014 46
202. Chương 202 : Vết Thương Lóng 08-09-2014 46
203. Chương 203 : Hắc Bức 08-09-2014 44
204. Chương 204 : Dị Nhân 08-09-2014 56
205. Chương 205 : Thiên Hồ 08-09-2014 51
206. Chương 206 : Thần Bí Nhân 08-09-2014 49
207. Chương 207 : Trùng Phùng 08-09-2014 45
208. Chương 208 : Đoạn Kiếm 08-09-2014 48
209. Chương 209 : Tâm Cơ 08-09-2014 45
210. Chương 210 : Ma Thú 08-09-2014 43
211. Chương 211 : Truy Trục 08-09-2014 46
212. Chương 212 : Khủng Bố 08-09-2014 45
213. Chương 213 : Bát Hoang Hoả Long 08-09-2014 54
214. Chương 214 : Mạt Phật 08-09-2014 45
215. Chương 215 : Ôm Ấp 08-09-2014 54
216. Chương 216 : Thâm Tâm 08-09-2014 48
217. Chương 217 : Tâm Ma 08-09-2014 46
218. Chương 218 : Bí Mật 08-09-2014 49
219. Chương 219 : Thí Sư 08-09-2014 46
220. Chương 220 : Huyết Trận 08-09-2014 48
221. Chương 221 : Cố Hương 08-09-2014 50
222. Chương 222 : Ám Toán 08-09-2014 44
223. Chương 223 : Hèn Hạ 08-09-2014 50
224. Chương 224 : Hội Tụ 08-09-2014 52
225. Chương 225 : Hội Tụ 08-09-2014 51
226. Chương 226 : Tâm Ý 08-09-2014 51
227. Chương 227 : Trùng Phùng 08-09-2014 48
228. Chương 228 : Tru Tâm 08-09-2014 45
229. Chương 229 : Tử Biệt 08-09-2014 47
230. Chương 230 : Vết Thương 08-09-2014 49
231. Chương 231 : Về Nhà 08-09-2014 45
232. Chương 232 : Thân Nhân 08-09-2014 63
233. Chương 233 : Huyết Triệu 08-09-2014 43
234. Chương 234 : Tuyệt Vọng 08-09-2014 46
235. Chương 235 : Không Hối Hận 08-09-2014 47
236. Chương 236 : Nghi Hoặc 08-09-2014 45
237. Chương 237 : Sát Ý 08-09-2014 51
238. Chương 238 : Bi Ai 08-09-2014 80
239. Chương 239 : Ly Biệt 08-09-2014 44
240. Chương 240 : Âm Mưu 08-09-2014 48
241. Chương 241 : Phổ Đức 08-09-2014 57
242. Chương 242 : Dị Bảo 08-09-2014 45
243. Chương 243 : Khủng Bố 08-09-2014 47
244. Chương 244 : Hy Vọng 08-09-2014 43
245. Chương 245 : Càn Khôn Tỏa 08-09-2014 45
246. Chương 246 : Nại Hà 08-09-2014 45
247. Chương 247 : Tinh Bàn 08-09-2014 45
248. Chương 248 : Đợi Chờ 08-09-2014 44
249. Chương 249 : Ám Đấu 08-09-2014 49
250. Chương 250 : Hung Hầu 08-09-2014 54
251. Chương 251 : Yêu Vật 08-09-2014 47
252. Chương 252 : Tử Biệt 08-09-2014 52
253. Chương 253 : Nương Dựa 08-09-2014 45
254. Chương 254 : Linh Vị 08-09-2014 49
255. Chương 255 : Triệu Hoán 08-09-2014 58
256. Chương 256 : Thiên Đạo 08-09-2014 50
257. Chương 257 : Tru Tiên 07-09-2014 75
258. Chương 258 : (Chương Kết) Vĩ Thanh -End 06-09-2014 228
Bình luận truyện

Tru Tiên I


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung