Tru Tiên I

Tru Tiên I

Mới nhất - Chương 258

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 2 phiếu

Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh lui. Vùng đất trung nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái, trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu, là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này, bắt đầu từ "Thanh Vân Môn". Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần... Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. "Tru Tiên" thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta...

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Thanh Vân 07-09-2014 186
2. Chương 2 : Mê Cục 08-09-2014 104
3. Chương 3 : Hồng Nguyện 08-09-2014 96
4. Chương 4 : Kinh Biến 08-09-2014 104
5. Chương 5 : Nhập Môn 08-09-2014 93
6. Chương 6 : Bái Sư 08-09-2014 84
7. Chương 7 : Sơ Sử (1) 08-09-2014 83
8. Chương 8 : Truyền Nghệ 08-09-2014 83
9. Chương 9 : Phật Và Đạo 08-09-2014 86
10. Chương 10 : U Cốc 08-09-2014 87
11. Chương 11 : Dị Biến 08-09-2014 100
12. Chương 12 : Trùng Phùng 08-09-2014 74
13. Chương 13 : Kỳ Tài 08-09-2014 72
14. Chương 14 : Thần Thông 08-09-2014 73
15. Chương 15 : Tư Truyền 08-09-2014 77
16. Chương 16 : Khu Vật 08-09-2014 75
17. Chương 17 : Phó Hội 08-09-2014 78
18. Chương 18 : Tương Phùng 08-09-2014 79
19. Chương 19 : Rút Thăm 08-09-2014 77
20. Chương 20 : Ma Tung 08-09-2014 84
21. Chương 21 : Đêm Đen 08-09-2014 91
22. Chương 22 : Tỷ Thí 08-09-2014 78
23. Chương 23 : Thần Kiếm 08-09-2014 81
24. Chương 24 : Bất Ngờ 08-09-2014 78
25. Chương 25 : Vận May 08-09-2014 93
26. Chương 26 : Tự Tôn 08-09-2014 85
27. Chương 27 : Kiên Trì 08-09-2014 71
28. Chương 28 : Tứ Cường 08-09-2014 81
29. Chương 29 : Kỳ Thuật 08-09-2014 81
30. Chương 30 : Hoài Nghi 08-09-2014 100
31. Chương 31 : Chính Đạo 08-09-2014 86
32. Chương 32 : Hạ Sơn 08-09-2014 95
33. Chương 33 : Vạn Bức 08-09-2014 85
34. Chương 34 : Cổ Quật 08-09-2014 99
35. Chương 35 : Yêu Nhân 08-09-2014 82
36. Chương 36 : Quái Mục 08-09-2014 88
37. Chương 37 : Tử Linh Uyên 08-09-2014 88
38. Chương 38 : Thâm Uyên (Vực Sâu) 08-09-2014 81
39. Chương 39 : Trùng Phùng 08-09-2014 77
40. Chương 40 : Hắc Thủy Huyền Xà 08-09-2014 76
41. Chương 41 : Tuyệt Đia 08-09-2014 90
42. Chương 42 : Tích Huyết Động 08-09-2014 84
43. Chương 43 : Thiên Thư 08-09-2014 93
44. Chương 44 : Kim Linh 08-09-2014 96
45. Chương 45 : Đau Thương 08-09-2014 84
46. Chương 46 : Thoát Nạn 08-09-2014 84
47. Chương 47 : Văn Sĩ 08-09-2014 79
48. Chương 48 : Tiểu Trấn 08-09-2014 78
49. Chương 49 : Xem Tướng 08-09-2014 72
50. Chương 50 : Yêu Hồ 08-09-2014 80
51. Chương 51 : Huyền Hỏa Giám 08-09-2014 87
52. Chương 52 : Hắc Thạch Động 08-09-2014 78
53. Chương 53 : Hỏa Long 08-09-2014 85
54. Chương 54 : Dị Thú 08-09-2014 76
55. Chương 55 : Tử Biệt 08-09-2014 83
56. Chương 56 : Cộng Tử 08-09-2014 73
57. Chương 57 : Xương Hợp Thành 08-09-2014 76
58. Chương 58 : Ra Khơi 08-09-2014 77
59. Chương 59 : Thương Tâm 08-09-2014 73
60. Chương 60 : Lệ Khí 08-09-2014 75
61. Chương 61 : Phong Vũ (Mưa Gió) 08-09-2014 77
62. Chương 62 : Cố Nhân 08-09-2014 79
63. Chương 63 : Ma Giáo 08-09-2014 80
64. Chương 64 : Quỷ Vương 08-09-2014 93
65. Chương 65 : Lo Âu Trong Lòng 08-09-2014 79
66. Chương 66 : Vãng Sự 08-09-2014 86
67. Chương 67 : Hấp Huyết Lão Yêu 08-09-2014 89
68. Chương 68 : Xích Diễm 08-09-2014 106
69. Chương 69 : Thanh Long 08-09-2014 81
70. Chương 70 : Vãng Sự 08-09-2014 69
71. Chương 71 : Phục Kích 08-09-2014 74
72. Chương 72 : Quỳ Ngưu 08-09-2014 80
73. Chương 73 : Tuyệt Cảnh 08-09-2014 68
74. Chương 74 : U Cơ 08-09-2014 75
75. Chương 75 : Mật Mưu 08-09-2014 74
76. Chương 76 : Tâm Ý 08-09-2014 94
77. Chương 77 : Mờ Mịt 08-09-2014 77
78. Chương 78 : Thẩm Vấn 08-09-2014 83
79. Chương 79 : Tiêu Tường 08-09-2014 72
80. Chương 80 : Kế Trong Kế 08-09-2014 78
81. Chương 81 : Tổ Sư Từ Đường 08-09-2014 71
82. Chương 82 : Cổ Kiếm Tru Tiên 08-09-2014 79
83. Chương 83 : Cựu Nghiệt 08-09-2014 79
84. Chương 84 : Huyết Chú 08-09-2014 85
85. Chương 85 : Thập Niên 08-09-2014 82
86. Chương 86 : Viễn Hành 08-09-2014 77
87. Chương 87 : Cựu Địa (Chốn Cũ) 08-09-2014 75
88. Chương 88 : Đại Vương Thôn 08-09-2014 82
89. Chương 89 : Khán Tương 08-09-2014 80
90. Chương 90 : Tử Trạch 08-09-2014 75
91. Chương 91 : Hảo Nhân Dã Cẩu 08-09-2014 78
92. Chương 92 : Đường Lang 08-09-2014 85
93. Chương 93 : Hoàng Tước 08-09-2014 71
94. Chương 94 : Mạt Lộ 08-09-2014 70
95. Chương 95 : Chướng Khí 08-09-2014 76
96. Chương 96 : Kì Hoa 08-09-2014 95
97. Chương 97 : Dạ Đàm 08-09-2014 96
98. Chương 98 : Cựu Thời Ý (Tình Xưa Nghĩa Cũ) 08-09-2014 82
99. Chương 99 : Điềm Lạ 08-09-2014 82
100. Chương 100 : Cự Thụ 08-09-2014 77
101. Chương 101 : Cố Nhân Tình 08-09-2014 80
102. Chương 102 : Huyền Xà 08-09-2014 92
103. Chương 103 : Hoàng Điểu 08-09-2014 87
104. Chương 104 : Tiểu Hôi 08-09-2014 77
105. Chương 105 : Ngư Quái 08-09-2014 76
106. Chương 106 : Vấn Tấn 08-09-2014 69
107. Chương 107 : Kiếm Vũ 08-09-2014 62
108. Chương 108 : Cổ Miếu 08-09-2014 58
109. Chương 109 : Ma Trận 08-09-2014 65
110. Chương 110 : Tiềm Hành (Đột Nhập) 08-09-2014 64
111. Chương 111 : Huyền Hỏa Đàm 08-09-2014 67
112. Chương 112 : Ám Sát 08-09-2014 61
113. Chương 113 : Dị Thú 08-09-2014 67
114. Chương 114 : Thiên Hồ 08-09-2014 66
115. Chương 115 : Bạch Hồ 08-09-2014 65
116. Chương 116 : Thoát Khốn 08-09-2014 66
117. Chương 117 : Hy Vọng 08-09-2014 62
118. Chương 118 : Thiên Thủy Trại 08-09-2014 64
119. Chương 119 : Hàn Dạ 08-09-2014 63
120. Chương 120 : Thâm Ngân 08-09-2014 65
121. Chương 121 : Truy Tung 08-09-2014 65
122. Chương 122 : Thất Lý Đồng 08-09-2014 64
123. Chương 123 : Liệt Tửu (Rượu Mạnh) 08-09-2014 69
124. Chương 124 : Đàn Tế 08-09-2014 61
125. Chương 125 : Lê Tộc 08-09-2014 64
126. Chương 126 : Hắc Hoả 08-09-2014 66
127. Chương 127 : Thương Tâm 08-09-2014 65
128. Chương 128 08-09-2014 69
129. Chương 129 : Tâm Ý 08-09-2014 66
130. Chương 130 : Truy Tung 08-09-2014 62
131. Chương 131 : Truyền Thuyết 08-09-2014 64
132. Chương 132 : Quỷ Lâm 08-09-2014 64
133. Chương 133 : Quyết Biệt 08-09-2014 67
134. Chương 134 : Hung Linh 08-09-2014 68
135. Chương 135 : Phục Sinh 08-09-2014 70
136. Chương 136 08-09-2014 75
137. Chương 137 : Dị Thuât 08-09-2014 62
138. Chương 138 : Chiêu Hồn Dẫn 08-09-2014 69
139. Chương 139 : Thương Tâm Nhân 08-09-2014 76
140. Chương 140 : Đồi Hoang 08-09-2014 63
141. Chương 141 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 64
142. Chương 142 08-09-2014 70
143. Chương 143 : Mê Võng 08-09-2014 66
144. Chương 144 : Kiếp Số 08-09-2014 63
145. Chương 145 : Bất Nguyện 08-09-2014 65
146. Chương 146 : Ngẫu Ngộ 08-09-2014 63
147. Chương 147 : Tương Kiến 08-09-2014 63
148. Chương 148 : Độc Kế 08-09-2014 64
149. Chương 149 : Hội Minh 08-09-2014 63
150. Chương 150 : Nội Loạn 08-09-2014 67
151. Chương 151 : Kịch Độc 08-09-2014 61
152. Chương 152 : Phong Cuồng 08-09-2014 64
153. Chương 153 : Luyện Ngục 08-09-2014 60
154. Chương 154 : Bất Hiếu 08-09-2014 63
155. Chương 155 : Dạ Ẩm 08-09-2014 63
156. Chương 156 : Cố Cư 08-09-2014 60
157. Chương 157 : Bái Tế 08-09-2014 65
158. Chương 158 : Dạ Thám 08-09-2014 71
159. Chương 159 : Quỷ Đạo 08-09-2014 63
160. Chương 160 : Bí Mật 08-09-2014 70
161. Chương 161 : Vùng Vẫy 08-09-2014 61
162. Chương 162 : Tịch Mịch 08-09-2014 68
163. Chương 163 : Ẩn Giả 08-09-2014 66
164. Chương 164 : Ám Toán 08-09-2014 68
165. Chương 165 : Ảo Nguyệt 08-09-2014 62
166. Chương 166 : Kịch Đấu 08-09-2014 63
167. Chương 167 : Cấm Địa 08-09-2014 68
168. Chương 168 : Trần Duyên 08-09-2014 59
169. Chương 169 : Xích Diễm 08-09-2014 63
170. Chương 170 : Quyết Chiến 08-09-2014 64
171. Chương 171 : Vu Thuật 08-09-2014 63
172. Chương 172 : Yêu Thú 08-09-2014 65
173. Chương 173 : Thần Kiếm 08-09-2014 64
174. Chương 174 : Tru Tiên 08-09-2014 62
175. Chương 175 : Phệ Huyết 08-09-2014 62
176. Chương 176 : Đào Vong 08-09-2014 65
177. Chương 177 : Hắc Y Nhân 08-09-2014 65
178. Chương 178 : Thiện Thất 08-09-2014 65
179. Chương 179 : Tục Thế Phật Đường 08-09-2014 62
180. Chương 180 : Khổ Hải Nan Độ 08-09-2014 63
181. Chương 181 : Tội Nghiệt 08-09-2014 61
182. Chương 182 : Hoá Giải 08-09-2014 66
183. Chương 183 : Âm Mai 08-09-2014 62
184. Chương 184 : Vô Tự Ngọc Bích 08-09-2014 60
185. Chương 185 : Thiên Hình 08-09-2014 60
186. Chương 186 : Nan Độ 08-09-2014 66
187. Chương 187 : Mật Lệnh 08-09-2014 62
188. Chương 188 : Phong Cẩu 08-09-2014 64
189. Chương 189 : Thu Hồn 08-09-2014 64
190. Chương 190 : Quỷ Đạo 08-09-2014 65
191. Chương 191 : Kinh Hiện 08-09-2014 68
192. Chương 192 : Máu Tươi 08-09-2014 63
193. Chương 193 : Dị Dạng 08-09-2014 61
194. Chương 194 : Tiết Mật 08-09-2014 63
195. Chương 195 : Ám Thương 08-09-2014 89
196. Chương 196 : Quyết Định 08-09-2014 72
197. Chương 197 : Dấu Chân 08-09-2014 63
198. Chương 198 : Chốn Cũ 08-09-2014 63
199. Chương 199 : Công Đức 08-09-2014 76
200. Chương 200 : Chân Thứ 08-09-2014 62
201. Chương 201 : Mê Cục 08-09-2014 66
202. Chương 202 : Vết Thương Lóng 08-09-2014 62
203. Chương 203 : Hắc Bức 08-09-2014 60
204. Chương 204 : Dị Nhân 08-09-2014 72
205. Chương 205 : Thiên Hồ 08-09-2014 66
206. Chương 206 : Thần Bí Nhân 08-09-2014 63
207. Chương 207 : Trùng Phùng 08-09-2014 58
208. Chương 208 : Đoạn Kiếm 08-09-2014 62
209. Chương 209 : Tâm Cơ 08-09-2014 61
210. Chương 210 : Ma Thú 08-09-2014 57
211. Chương 211 : Truy Trục 08-09-2014 58
212. Chương 212 : Khủng Bố 08-09-2014 58
213. Chương 213 : Bát Hoang Hoả Long 08-09-2014 72
214. Chương 214 : Mạt Phật 08-09-2014 58
215. Chương 215 : Ôm Ấp 08-09-2014 70
216. Chương 216 : Thâm Tâm 08-09-2014 67
217. Chương 217 : Tâm Ma 08-09-2014 60
218. Chương 218 : Bí Mật 08-09-2014 62
219. Chương 219 : Thí Sư 08-09-2014 60
220. Chương 220 : Huyết Trận 08-09-2014 65
221. Chương 221 : Cố Hương 08-09-2014 66
222. Chương 222 : Ám Toán 08-09-2014 63
223. Chương 223 : Hèn Hạ 08-09-2014 68
224. Chương 224 : Hội Tụ 08-09-2014 69
225. Chương 225 : Hội Tụ 08-09-2014 63
226. Chương 226 : Tâm Ý 08-09-2014 64
227. Chương 227 : Trùng Phùng 08-09-2014 66
228. Chương 228 : Tru Tâm 08-09-2014 59
229. Chương 229 : Tử Biệt 08-09-2014 66
230. Chương 230 : Vết Thương 08-09-2014 62
231. Chương 231 : Về Nhà 08-09-2014 61
232. Chương 232 : Thân Nhân 08-09-2014 80
233. Chương 233 : Huyết Triệu 08-09-2014 62
234. Chương 234 : Tuyệt Vọng 08-09-2014 62
235. Chương 235 : Không Hối Hận 08-09-2014 68
236. Chương 236 : Nghi Hoặc 08-09-2014 61
237. Chương 237 : Sát Ý 08-09-2014 69
238. Chương 238 : Bi Ai 08-09-2014 105
239. Chương 239 : Ly Biệt 08-09-2014 60
240. Chương 240 : Âm Mưu 08-09-2014 66
241. Chương 241 : Phổ Đức 08-09-2014 69
242. Chương 242 : Dị Bảo 08-09-2014 62
243. Chương 243 : Khủng Bố 08-09-2014 60
244. Chương 244 : Hy Vọng 08-09-2014 61
245. Chương 245 : Càn Khôn Tỏa 08-09-2014 62
246. Chương 246 : Nại Hà 08-09-2014 60
247. Chương 247 : Tinh Bàn 08-09-2014 63
248. Chương 248 : Đợi Chờ 08-09-2014 60
249. Chương 249 : Ám Đấu 08-09-2014 65
250. Chương 250 : Hung Hầu 08-09-2014 66
251. Chương 251 : Yêu Vật 08-09-2014 60
252. Chương 252 : Tử Biệt 08-09-2014 68
253. Chương 253 : Nương Dựa 08-09-2014 62
254. Chương 254 : Linh Vị 08-09-2014 69
255. Chương 255 : Triệu Hoán 08-09-2014 75
256. Chương 256 : Thiên Đạo 08-09-2014 65
257. Chương 257 : Tru Tiên 07-09-2014 95
258. Chương 258 : (Chương Kết) Vĩ Thanh -End 06-09-2014 287
Bình luận truyện

Tru Tiên I

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung