Tuyệt Đối Khế Hợp

Tuyệt Đối Khế Hợp

Mới nhất - Chương 65

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tuyệt Đối Khế Hợp của tác giả Y Đình Mạt Đồng thuộc tiểu thuyết hiện đại, vườn trường, võng du hay, ấm áp không ngược, ,cường thế vườn trường vương tử công x lạnh lùng mỹ mạo thụ 1×1, HE. Truyện nói về Hạ Tử Thần chơi nhân vật nữ vốn là muốn giúp người mình thích chắn hoa đào, nhưng cậu cũng không phải nữ, cuối cùng lại bại bởi một cô gái.

Một cơ hội ngẫu nhiên, Hạ Tử Thần gặp Tàn Mặc Vô Ngân. Hai người yên lặng mà ăn ý phối hợp khiến Hạ Tử Thần hưởng thụ niềm vui cùng thoải mái trong game

Chờ đợi cốc ca cao nóng, cuối cùng hai người trong hiện thực cũng đã cùng xuất hiện. Cố Hủ cẩn thận quan tâm Hạ Tử Thần khiến cậu cảm thấy ám áp cùng tự tin. Thân ảnh màu trắng kia tựa như một trang giấy trắng, một lần nữa viết lên cảm tình cùng cuộc sống của Hạ Tử Thần….

Cùng theo dõi tiếp truyện của tác giả Y Đình Mạt Hồng nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 16-07-2016 39
2. Chương 2 16-07-2016 19
3. Chương 3 16-07-2016 19
4. Chương 4 16-07-2016 19
5. Chương 5 16-07-2016 34
6. Chương 6 16-07-2016 18
7. Chương 7 16-07-2016 18
8. Chương 8 16-07-2016 19
9. Chương 9 16-07-2016 18
10. Chương 10 16-07-2016 21
11. Chương 11 16-07-2016 18
12. Chương 12 16-07-2016 19
13. Chương 13 16-07-2016 19
14. Chương 14 16-07-2016 18
15. Chương 15 16-07-2016 19
16. Chương 16 16-07-2016 22
17. Chương 17 16-07-2016 19
18. Chương 18 16-07-2016 18
19. Chương 19 16-07-2016 18
20. Chương 20 16-07-2016 18
21. Chương 21 16-07-2016 18
22. Chương 22 16-07-2016 18
23. Chương 23 16-07-2016 18
24. Chương 24 16-07-2016 18
25. Chương 25 16-07-2016 19
26. Chương 26 16-07-2016 18
27. Chương 27 16-07-2016 19
28. Chương 28 16-07-2016 19
29. Chương 29 16-07-2016 19
30. Chương 30 16-07-2016 19
31. Chương 31 16-07-2016 20
32. Chương 32 16-07-2016 19
33. Chương 33 16-07-2016 20
34. Chương 34 16-07-2016 20
35. Chương 35 16-07-2016 18
36. Chương 36 16-07-2016 20
37. Chương 37 16-07-2016 20
38. Chương 38 16-07-2016 19
39. Chương 39 16-07-2016 18
40. Chương 40 16-07-2016 18
41. Chương 41 16-07-2016 18
42. Chương 42 16-07-2016 18
43. Chương 43 16-07-2016 18
44. Chương 44 16-07-2016 18
45. Chương 45 16-07-2016 18
46. Chương 46 16-07-2016 18
47. Chương 47 16-07-2016 18
48. Chương 48 16-07-2016 18
49. Chương 49 16-07-2016 19
50. Chương 50 16-07-2016 19
51. Chương 51 16-07-2016 20
52. Chương 52 16-07-2016 19
53. Chương 53 16-07-2016 19
54. Chương 54 16-07-2016 23
55. Chương 55 16-07-2016 22
56. Chương 56 16-07-2016 19
57. Chương 57 16-07-2016 20
58. Chương 58 16-07-2016 19
59. Chương 59 16-07-2016 19
60. Chương 60 16-07-2016 20
61. Chương 61 16-07-2016 18
62. Chương 62 16-07-2016 20
63. Chương 63 16-07-2016 21
64. Chương 64 16-07-2016 38
65. Chương 65 16-07-2016 135
Bình luận truyện

Tuyệt Đối Khế Hợp

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung