Tuyệt Đối Khế Hợp

Tuyệt Đối Khế Hợp

Mới nhất - Chương 65

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Tuyệt Đối Khế Hợp của tác giả Y Đình Mạt Đồng thuộc tiểu thuyết hiện đại, vườn trường, võng du hay, ấm áp không ngược, ,cường thế vườn trường vương tử công x lạnh lùng mỹ mạo thụ 1×1, HE. Truyện nói về Hạ Tử Thần chơi nhân vật nữ vốn là muốn giúp người mình thích chắn hoa đào, nhưng cậu cũng không phải nữ, cuối cùng lại bại bởi một cô gái.

Một cơ hội ngẫu nhiên, Hạ Tử Thần gặp Tàn Mặc Vô Ngân. Hai người yên lặng mà ăn ý phối hợp khiến Hạ Tử Thần hưởng thụ niềm vui cùng thoải mái trong game

Chờ đợi cốc ca cao nóng, cuối cùng hai người trong hiện thực cũng đã cùng xuất hiện. Cố Hủ cẩn thận quan tâm Hạ Tử Thần khiến cậu cảm thấy ám áp cùng tự tin. Thân ảnh màu trắng kia tựa như một trang giấy trắng, một lần nữa viết lên cảm tình cùng cuộc sống của Hạ Tử Thần….

Cùng theo dõi tiếp truyện của tác giả Y Đình Mạt Hồng nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 16-07-2016 29
2. Chương 2 16-07-2016 9
3. Chương 3 16-07-2016 9
4. Chương 4 16-07-2016 9
5. Chương 5 16-07-2016 24
6. Chương 6 16-07-2016 9
7. Chương 7 16-07-2016 9
8. Chương 8 16-07-2016 10
9. Chương 9 16-07-2016 9
10. Chương 10 16-07-2016 11
11. Chương 11 16-07-2016 9
12. Chương 12 16-07-2016 10
13. Chương 13 16-07-2016 9
14. Chương 14 16-07-2016 9
15. Chương 15 16-07-2016 9
16. Chương 16 16-07-2016 12
17. Chương 17 16-07-2016 9
18. Chương 18 16-07-2016 9
19. Chương 19 16-07-2016 9
20. Chương 20 16-07-2016 9
21. Chương 21 16-07-2016 9
22. Chương 22 16-07-2016 9
23. Chương 23 16-07-2016 9
24. Chương 24 16-07-2016 9
25. Chương 25 16-07-2016 10
26. Chương 26 16-07-2016 9
27. Chương 27 16-07-2016 9
28. Chương 28 16-07-2016 10
29. Chương 29 16-07-2016 9
30. Chương 30 16-07-2016 9
31. Chương 31 16-07-2016 11
32. Chương 32 16-07-2016 9
33. Chương 33 16-07-2016 10
34. Chương 34 16-07-2016 9
35. Chương 35 16-07-2016 9
36. Chương 36 16-07-2016 10
37. Chương 37 16-07-2016 10
38. Chương 38 16-07-2016 9
39. Chương 39 16-07-2016 9
40. Chương 40 16-07-2016 9
41. Chương 41 16-07-2016 9
42. Chương 42 16-07-2016 9
43. Chương 43 16-07-2016 9
44. Chương 44 16-07-2016 9
45. Chương 45 16-07-2016 9
46. Chương 46 16-07-2016 9
47. Chương 47 16-07-2016 9
48. Chương 48 16-07-2016 9
49. Chương 49 16-07-2016 10
50. Chương 50 16-07-2016 10
51. Chương 51 16-07-2016 10
52. Chương 52 16-07-2016 10
53. Chương 53 16-07-2016 10
54. Chương 54 16-07-2016 12
55. Chương 55 16-07-2016 12
56. Chương 56 16-07-2016 10
57. Chương 57 16-07-2016 11
58. Chương 58 16-07-2016 10
59. Chương 59 16-07-2016 10
60. Chương 60 16-07-2016 10
61. Chương 61 16-07-2016 9
62. Chương 62 16-07-2016 11
63. Chương 63 16-07-2016 12
64. Chương 64 16-07-2016 28
65. Chương 65 16-07-2016 89
Bình luận truyện

Tuyệt Đối Khế Hợp

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung