Vĩnh Sinh

Vĩnh Sinh

Mới nhất - Chương 1537

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Thân thể, thần thông, trường sinh, thành tiên, vĩnh sinh, năm trọng cảnh giới. Một cái hèn mọn đích sinh linh, thế nào đi bước một mở ra vĩnh sinh chi môn? Thiên địa trong lúc đó, thân thể đích kết cấu, thần thông đích huyền bí, trường sinh đích tiêu dao, thành tiên đích lực lượng, vĩnh sinh đích hy vọng, đều ở trong đó. Vô cùng vô tận đích tân kỳ pháp bảo, mới tinh thế giới, tiên đạo môn phái, nhân, yêu, thần, tiên, ma, vương, hoàng, đế, nhân gian đích yêu hận tình cừu . . . .

Hãy cùng đón đọc truyện Vĩnh Sinh này nhé, 

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Thân Thể Thập Trọng. 26-09-2014 338
2. Chương 2 : Nô Tài. 26-09-2014 202
3. Chương 3 : Thần Thông 26-09-2014 204
4. Chương 4 : Cửu Khiếu Kim Đan. 26-09-2014 193
5. Chương 5 : Thoát Thai Hoán Cốt 26-09-2014 200
6. Chương 6 : Thực Lực Tăng Nhanh 26-09-2014 189
7. Chương 7 : Cương Nhu 26-09-2014 184
8. Chương 8 : Thần Lực 26-09-2014 180
9. Chương 9 : Vũ Hóa Tiên Môn 26-09-2014 159
10. Chương 10 : Tiểu Nhân Đắc Chí 26-09-2014 171
11. Chương 11 : Lấy Máu Tế Luyện 26-09-2014 169
12. Chương 12 : Hạc Tiên Tử. 26-09-2014 162
13. Chương 13 : Âm Mưu 26-09-2014 163
14. Chương 14 : Ngoại Môn Đệ Tử 26-09-2014 157
15. Chương 15 : Nhập Môn Khảo Hạch 26-09-2014 160
16. Chương 16 : Ai Là Thần Lực ? 26-09-2014 154
17. Chương 17 : Lợi Ích Mà Môn Phái Mang Đến 26-09-2014 162
18. Chương 18 : Chư Thế Giới 26-09-2014 168
19. Chương 19 : Câu Tâm Đấu Giác 26-09-2014 149
20. Chương 20 : Tiên Nhân Câu Sa 26-09-2014 166
21. Chương 21 : Báo Thù Không Đợi Qua Đêm 26-09-2014 155
22. Chương 22 : Phi Kiếm 26-09-2014 172
23. Chương 23 : Ma Khí? 26-09-2014 163
24. Chương 24 : Nguyên Thần Tinh Thần Thuật 26-09-2014 165
25. Chương 25 : Đệ Thập Sơn Hà Bảng 26-09-2014 163
26. Chương 26 : Hồng Phấn Thái Tử 26-09-2014 162
27. Chương 27 : Thiên, Địa, Nhân Tam Ma 26-09-2014 164
28. Chương 28 : Chỉ Mành Treo Chuông 26-09-2014 172
29. Chương 29 : Chém Đầu Thành Công 26-09-2014 170
30. Chương 30 : Quá Kỳ Tài 26-09-2014 169
31. Chương 31 : Nhân Tâm 26-09-2014 161
32. Chương 32 : Thức Tỉnh 26-09-2014 164
33. Chương 33 : Có Người Đến 26-09-2014 155
34. Chương 34 : Gặp Lại Phương Thanh Tuyết 26-09-2014 167
35. Chương 35 : Sư Tỷ 26-09-2014 153
36. Chương 36 : Theo Ta Tu Luyện. 26-09-2014 166
37. Chương 37 : Thế Giới Dưới Lòng Đất 26-09-2014 162
38. Chương 38 : Thông Linh Chi Cảnh 26-09-2014 168
39. Chương 39 : Yêu Thần Tế Đàn. 26-09-2014 159
40. Chương 40 : Cơ Hội Trong Hiểm Nguy 26-09-2014 155
41. Chương 41 : Huyết Đan 26-09-2014 160
42. Chương 42 : Yêu Thần Hiển Linh 26-09-2014 168
43. Chương 43 : Lộ Rồi 26-09-2014 163
44. Chương 44 : Thất Sát Kiếm Trận 26-09-2014 156
45. Chương 45 : Thượng Cổ Thất Độc 26-09-2014 159
46. Chương 46 : Ma Suất 26-09-2014 172
47. Chương 47 : Thuấn Sát Đại Pháp 26-09-2014 152
48. Chương 48 : Nội Môn Đệ Tử 26-09-2014 147
49. Chương 49 : Nội Môn Đệ Tử (Hạ). 26-09-2014 171
50. Chương 50 : Cứu Phương Thanh Tuyết 26-09-2014 169
51. Chương 51 : Thần Biến. 26-09-2014 162
52. Chương 52 : Kim Nhật Liệt. 26-09-2014 161
53. Chương 53 : Thiên Hình Đài. 26-09-2014 149
54. Chương 54 : Vị Hôn Phu. 26-09-2014 160
55. Chương 55 : Tranh Đấu Bắt Đầu. 26-09-2014 150
56. Chương 56 : Thiên Ma Chiến Trường. 26-09-2014 161
57. Chương 57 : Quần Tinh Tranh Phách. 26-09-2014 152
58. Chương 58 : Báo Ứng. 26-09-2014 152
59. Chương 59 : Đại Uy Đức Ma Vương. 26-09-2014 152
60. Chương 60 : Tu La Hộ Vệ. 26-09-2014 163
61. Chương 61 : Đại Triển Quyền Cước 26-09-2014 139
62. Chương 62 : Cứu Viện 26-09-2014 159
63. Chương 63 : Già Lam Hội 26-09-2014 162
64. Chương 64 : Thiên Long Bát Âm. 26-09-2014 148
65. Chương 65 : Âm Sát Thuật 26-09-2014 158
66. Chương 66 : Năm Đại Chân Truyền 26-09-2014 162
67. Chương 67 : Cửu Cung Kim Tháp 26-09-2014 152
68. Chương 68 : Tuyết Mãn Càn Khôn 26-09-2014 151
69. Chương 69 : Tôn Nghiêm 26-09-2014 144
70. Chương 70 : Thề 26-09-2014 139
71. Chương 71 : Già Lam Tặng Kiếm 26-09-2014 160
72. Chương 72 : Khiêu Khích 26-09-2014 160
73. Chương 73 : Diêm La Kim Thân 26-09-2014 150
74. Chương 74 : Gạt Bỏ Thống Khổ 26-09-2014 157
75. Chương 75 : Huyết Sắt Cam Lộ 26-09-2014 150
76. Chương 76 : Oan Gia Ngõ Hẹp 26-09-2014 156
77. Chương 77 : Đánh Cho Chết Khiếp 26-09-2014 164
78. Chương 78 : Phong Vân Sơ Động 26-09-2014 159
79. Chương 79 : Pháp Tinh Ngọc Thạch 26-09-2014 155
80. Chương 80 : Huyết Mạch Ma Hoàng 26-09-2014 156
81. Chương 81 : Âm Sát Ma Đao 26-09-2014 156
82. Chương 82 : Hàng Phục Ma Nữ 26-09-2014 155
83. Chương 83 : Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc 26-09-2014 153
84. Chương 84 : Tinh Vân Bảo Bảo 26-09-2014 160
85. Chương 85 : Trắng Trợn Đoạt Lấy (Thượng) 26-09-2014 139
86. Chương 86 : Trắng Trợn Đoạt Lấy (Hạ) 26-09-2014 153
87. Chương 87 : Trùng Kích Thần Thông Bí Cảnh 26-09-2014 153
88. Chương 88 : Thành Công! 26-09-2014 149
89. Chương 89 : Mạnh Mẽ Uy Hiếp 26-09-2014 159
90. Chương 90 : Tinh Chủ Phu Nhân 26-09-2014 152
91. Chương 91 : Trở Về Môn Phái 26-09-2014 158
92. Chương 92 : Pháp Lực Mạnh Mẽ 26-09-2014 157
93. Chương 93 : Đại Hội Sơn Hà Bảng Bắt Đầu 26-09-2014 157
94. Chương 94 : Đối Đầu Căng Thẳng 26-09-2014 157
95. Chương 95 : Nhất Minh Kinh Nhân 26-09-2014 151
96. Chương 96 : Chiếm Đoạt 26-09-2014 155
97. Chương 97 : Phế Võ Công 26-09-2014 159
98. Chương 98 : Phương Hàn Gặp Long Huyên 26-09-2014 157
99. Chương 99 : Băng Phách Thần Lôi 26-09-2014 153
100. Chương 100 : Hạng Nhất 26-09-2014 150
101. Chương 101 : Thiên Đại Nhân Tình 26-09-2014 157
102. Chương 102 : Truyền Thụ Thần Thông 26-09-2014 160
103. Chương 103 : Thanh Đế Mộc Hoàng Công 26-09-2014 156
104. Chương 104 : Tử Trúc Lâm 26-09-2014 145
105. Chương 105 : Thần Thông Bá Đạo 26-09-2014 152
106. Chương 106 : Tu Luyện Gian Khổ 26-09-2014 160
107. Chương 107 : Ngũ Đế Đại Ma 26-09-2014 159
108. Chương 108 : Mộc Hoàng Chân Khí 26-09-2014 150
109. Chương 109 : Luân Hồi Phong 26-09-2014 145
110. Chương 110 : Quy Hư 26-09-2014 166
111. Chương 111 : Hải Dương 26-09-2014 156
112. Chương 112 : Hắc Thuỷ Vương Xà 26-09-2014 121
113. Chương 113 : Cương Khí 26-09-2014 157
114. Chương 114 : Tuyệt Mệnh Đảo Chủ 26-09-2014 144
115. Chương 115 : Di Hoa Tiếp Mộc 26-09-2014 155
116. Chương 116 : Lực Lượng Hai Ngàn Mã Lực 26-09-2014 154
117. Chương 117 : Đệ Tử Thái Nhất Môn 26-09-2014 147
118. Chương 118 : Thế Lực Các Phương 26-09-2014 151
119. Chương 119 : Ngũ Ngục Vương Đỉnh 26-09-2014 149
120. Chương 120 : Điên Đảo Thị Phi 26-09-2014 155
121. Chương 121 : Tàn Nhẫn 26-09-2014 157
122. Chương 122 : Hậu Hoạn 26-09-2014 149
123. Chương 123 : Ma Điển 26-09-2014 167
124. Chương 124 : Thiếu Một Chút Nữa Là Thành Đạo 26-09-2014 152
125. Chương 125 : Sâm Nghiêm 26-09-2014 154
126. Chương 126 : Tội Nhân 26-09-2014 162
127. Chương 127 : Thiên Sư Đại Pháp 26-09-2014 148
128. Chương 128 : Thất Đại Thuỷ Mẫu 26-09-2014 156
129. Chương 129 : Trọng Luyện Tu La 26-09-2014 159
130. Chương 130 : Ma Suất Lại Xuất Hiện 26-09-2014 160
131. Chương 131 : Mảnh Vụn Của Cây Thế Giới 26-09-2014 147
132. Chương 132 : Địa Tạng Chân Nghĩa 26-09-2014 150
133. Chương 133 : Tá Đao Sát Nhân 26-09-2014 147
134. Chương 134 : Phong Ma Tổn Thọ Đan 26-09-2014 150
135. Chương 135 : Đại Băng Diệt 26-09-2014 149
136. Chương 136 : Sát Nhân 26-09-2014 157
137. Chương 137 : Tiền Của Người Chết 26-09-2014 168
138. Chương 138 : Bổn Mạng Pháp Bảo 26-09-2014 148
139. Chương 139 : Tiên Đạo Rung Động 26-09-2014 160
140. Chương 140 : Duy Nhất 26-09-2014 152
141. Chương 141 : Điện Mẫu Chuyển Thế 26-09-2014 156
142. Chương 142 : Động Phủ Trên Biển 26-09-2014 153
143. Chương 143 : Nhất Tâm Bách Dụng 26-09-2014 150
144. Chương 144 : Tầng Thứ Bảy - Kim Đan 26-09-2014 156
145. Chương 145 : Đại Thiết Cát Thuật 26-09-2014 150
146. Chương 146 : Pháp Thánh Xá Lợi 26-09-2014 149
147. Chương 147 : Phương Thanh Tuyết Xuất Quan 26-09-2014 148
148. Chương 148 : Vạn Mã Bôn Đằng 26-09-2014 145
149. Chương 149 : Đụng Chết Người 26-09-2014 146
150. Chương 150 : Ngoại Vực Thần Tộc 26-09-2014 155
151. Chương 151 : Huyết Nhục Nê Đàm 26-09-2014 147
152. Chương 152 : Thất Diệp Ma Quân 26-09-2014 144
153. Chương 153 : Giao Thủ 26-09-2014 168
154. Chương 154 : Đại Quang Âm Phù 26-09-2014 154
155. Chương 155 : Luyện Thành Cương Khí 26-09-2014 138
156. Chương 156 : Giam Cầm 26-09-2014 148
157. Chương 157 : Thâu Thiên Hoán Nhật 26-09-2014 136
158. Chương 158 : Thực Khí Giả, Thần Minh Bất Tử 26-09-2014 148
159. Chương 159 : Ma Đao Huyết Thương Khung 26-09-2014 139
160. Chương 160 : Nhân Bảo Lưỡng Đắc 26-09-2014 157
161. Chương 161 : Luyện Chế Huyết Thương Khung 26-09-2014 146
162. Chương 162 : Tuyên Dương Công Tích 26-09-2014 147
163. Chương 163 : Tàn Nhẫn 26-09-2014 131
164. Chương 164 : Viện Binh Đến 26-09-2014 137
165. Chương 165 : Hắc Nhật Phong Tai 26-09-2014 149
166. Chương 166 : Thiên Đô Lại Xuất Hiện 26-09-2014 148
167. Chương 167 : Đánh Cuộc 26-09-2014 153
168. Chương 168 : Một Lần Bắt Hết 26-09-2014 157
169. Chương 169 : Thiên Địa Pháp Tướng 26-09-2014 150
170. Chương 170 : Chuyển Biến Xấu 26-09-2014 151
171. Chương 171 : Sấm Nhập Tiên Phủ 26-09-2014 161
172. Chương 172 : Chủng Tử Kim Đan 26-09-2014 155
173. Chương 173 : Một Ngày Dài Bằng Một Năm 26-09-2014 148
174. Chương 174 : Kỳ Nhân 26-09-2014 157
175. Chương 175 : Cảnh Tỉnh 26-09-2014 150
176. Chương 176 : Mèo Và Chuột 26-09-2014 151
177. Chương 177 : Nhân Từ 26-09-2014 149
178. Chương 178 : Hấp Thu Thần Tộc 26-09-2014 159
179. Chương 179 : Thiên Nhân Cảnh 26-09-2014 147
180. Chương 180 : Đánh Cắp Ngàn Năm Tu Luyện 26-09-2014 145
181. Chương 181 : Giải Cứu. 26-09-2014 146
182. Chương 182 : Cửu Dương Ma Thần 26-09-2014 146
183. Chương 183 : Chiến Thần Tiên 26-09-2014 146
184. Chương 184 : Phong Bạch Vũ 26-09-2014 148
185. Chương 185 : Thiên Tàm Nương Nương. 26-09-2014 146
186. Chương 186 : Linh Lung Đại La Thiên. 26-09-2014 151
187. Chương 187 : Thiên Hoàng Kính 26-09-2014 152
188. Chương 188 : Tay Của Yêu Thần 26-09-2014 140
189. Chương 189 : Bảo Vật Của Tam Hoàng 26-09-2014 159
190. Chương 190 : Cống Hiến 26-09-2014 155
191. Chương 191 : Huyết Dạ Chi Vương 26-09-2014 148
192. Chương 192 : Đạo Khí Thành 26-09-2014 152
193. Chương 193 : Đại Luyện Đan Dược 26-09-2014 155
194. Chương 194 : Môn Phái Khiếp Sợ 26-09-2014 155
195. Chương 195 : Huyền Thiết Chân Nhân 26-09-2014 149
196. Chương 196 : Đột Nhiên Tức Giận 26-09-2014 148
197. Chương 197 : Lập Uy 26-09-2014 153
198. Chương 198 : Thận Khí Ảo Ảnh 26-09-2014 155
199. Chương 199 : Đánh Cuộc Một Lần Nữa. 26-09-2014 141
200. Chương 200 : Thất Tình Đại Thủ Ấn 26-09-2014 143
201. Chương 201 : Thần Linh Tung Hoành 26-09-2014 151
202. Chương 202 : Đòn Sát Thủ Cuối Cùng 26-09-2014 143
203. Chương 203 : Chiến Thắng 26-09-2014 153
204. Chương 204 : Man Hoang Thần Miếu 26-09-2014 151
205. Chương 205 : Não Hải Thứ Hai. 26-09-2014 143
206. Chương 206 : Chiến Hồn Xá Lợi 26-09-2014 128
207. Chương 207 : Tam Đại Kim Đan 26-09-2014 141
208. Chương 208 : Tinh Thần Cảm Ứng 26-09-2014 147
209. Chương 209 : Quá Nguy Hiểm 26-09-2014 149
210. Chương 210 : Thứ Nguyệt, Diệt Tinh, Tru Tiên 26-09-2014 145
211. Chương 211 : Bỏ Trốn Mất Dạng 26-09-2014 120
212. Chương 212 : Đại Huyền Đế Quốc 26-09-2014 139
213. Chương 213 : Thiên Đạo Các 26-09-2014 147
214. Chương 214 : Tây Phương Thái Ất Chân Kim 26-09-2014 131
215. Chương 215 : Sơn Thần Châu 26-09-2014 147
216. Chương 216 : Chiến Hồn Xá Lợi. 26-09-2014 143
217. Chương 217 : Tam Đại Kim Đan 26-09-2014 122
218. Chương 218 : Tinh Thần Cảm Ứng. 26-09-2014 131
219. Chương 219 : Quá Nguy Hiểm 26-09-2014 125
220. Chương 220 : Thứ Nguyệt, Diệt Tinh, Chu Tiên. 26-09-2014 147
221. Chương 221 : Bỏ Trốn Mất Dạng 26-09-2014 153
222. Chương 222 : Đại Huyền Đế Quốc 26-09-2014 145
223. Chương 223 : Thiên Đạo Các. 26-09-2014 129
224. Chương 224 : Tây Phương Thái Ất Chân Kim 26-09-2014 145
225. Chương 225 : Sơn Thần Châu 26-09-2014 129
226. Chương 226 : Lại Có Thêm Mảnh Vỡ 26-09-2014 148
227. Chương 227 : Ba Vạn Viên Đan Dược. 26-09-2014 151
228. Chương 228 : Hiểu Được Tiên Giới? 26-09-2014 147
229. Chương 229 : Tinh Thần Chi Hỏa 26-09-2014 145
230. Chương 230 : Mượn Tiền 26-09-2014 159
231. Chương 231 : Trứng Lớn Của Côn Bằng. 26-09-2014 145
232. Chương 232 : Cửu Thiên Tức Nhưỡng Tinh 26-09-2014 153
233. Chương 233 : Đại Phạm Quang Minh Thuyền 26-09-2014 142
234. Chương 234 : Hai Ức Sáu Ngàn Vạn. 26-09-2014 145
235. Chương 235 : Vị Trí Chưởng Môn. 26-09-2014 144
236. Chương 236 : Vô Sinh Kiếm Phái 26-09-2014 153
237. Chương 237 : Liên Thủ 26-09-2014 153
238. Chương 238 : A Tỳ Môn 26-09-2014 150
239. Chương 239 : Uy Lực Chân Chính Của Hoàng Tuyền Đồ 26-09-2014 149
240. Chương 240 : Đón Đường. 26-09-2014 155
241. Chương 241 : Quỷ Đế 26-09-2014 157
242. Chương 242 : Chui Đầu Vào Lưới. 26-09-2014 141
243. Chương 243 : Kim Đan Về Tay. 26-09-2014 154
244. Chương 244 : Già Thiên Ma Thủ. 26-09-2014 150
245. Chương 245 : Âm Mưu Quỷ Kế 26-09-2014 159
246. Chương 246 : Nổ Chết Ngươi 26-09-2014 139
247. Chương 247 : Truy Đuổi Cửu Quỷ Nguyên Thần 26-09-2014 146
248. Chương 248 : Năm Mươi Loại Thần Thông 26-09-2014 148
249. Chương 249 : Tam Đại Pháp Bảo. 26-09-2014 154
250. Chương 250 : Bảo Bối Của Hải Tặc 26-09-2014 158
251. Chương 251 : Phòng Luyện Đan 26-09-2014 163
252. Chương 252 : Hiểm! Hiểm! Hiểm!. 26-09-2014 154
253. Chương 253 : Đằng Xà, Hỏa Nha 26-09-2014 138
254. Chương 254 : Chém Giết Điên Cuồng 26-09-2014 146
255. Chương 255 : Thần Uy Của Mộc Lôi 26-09-2014 145
256. Chương 256 : Thần Thú Bạch Hổ. 26-09-2014 159
257. Chương 257 : Kim Hoàng Đại Viên Mãn. 26-09-2014 159
258. Chương 258 : Mạt Nhật Thiên Tai. 26-09-2014 152
259. Chương 259 : Thủy Hỏa Song Viên. 26-09-2014 144
260. Chương 260 : Viễn Cổ Ma Tôn. 26-09-2014 140
261. Chương 261 : Cho Ngươi Một Chỗ Tốt. 26-09-2014 145
262. Chương 262 : Quy Nhất Cảnh Đại Thành 26-09-2014 143
263. Chương 263 : Tất Cả Vì Cướp Đoạt 26-09-2014 155
264. Chương 264 : Từng Bước Tiến Đến 26-09-2014 147
265. Chương 265 : Lục Mục Phong Thần Bia 26-09-2014 153
266. Chương 266 : Tử! Tử! Tử! Tử!. 26-09-2014 155
267. Chương 267 : Trả Lại Kim Đan? 26-09-2014 149
268. Chương 268 : Cùng Rời Đi. 26-09-2014 151
269. Chương 269 : Đại Thủ Khủng Bố. 26-09-2014 150
270. Chương 270 : Hồi Môn. 26-09-2014 146
271. Chương 271 : Bố Trí Lại Ngọn Núi. 26-09-2014 155
272. Chương 272 : Thanh Thế 26-09-2014 157
273. Chương 273 : Mạnh Thiểu Bạch Ước Chiến 26-09-2014 156
274. Chương 274 : Phong Thần Đại Pháp 26-09-2014 148
275. Chương 275 : Thái Hoàng Thiên 26-09-2014 154
276. Chương 276 : Như Ý Tử 26-09-2014 154
277. Chương 277 : Lôi Cốt Xá Lợi. 26-09-2014 156
278. Chương 278 : Quyết Chiến Cùng Mạnh Thiểu Bạch 26-09-2014 144
279. Chương 279 : Quá Giảo Quyệt 26-09-2014 150
280. Chương 280 : Chiến Đấu Giữa Cường Giả 26-09-2014 155
281. Chương 281 : Thuấn Di 26-09-2014 150
282. Chương 282 : Một Quyền Đánh Chết Ngươi 26-09-2014 148
283. Chương 283 : Đánh Bại 26-09-2014 152
284. Chương 284 : Đại Thôn Phệ Thuật 26-09-2014 156
285. Chương 285 : Bốn Phương Lôi Ké 26-09-2014 144
286. Chương 286 : Lại Một Lần Đại Tái Nữa 26-09-2014 153
287. Chương 287 : Thần Tộc Thao Túng. 26-09-2014 139
288. Chương 288 : Mạnh Mẽ Trấn Áp 26-09-2014 163
289. Chương 289 : Kiêu Ngạo Bá Đạo 26-09-2014 148
290. Chương 290 : Quả Thần Thông 26-09-2014 152
291. Chương 291 : Chứng Minh Ngay Lập Tức 26-09-2014 153
292. Chương 292 : Gặp Lại Chưởng Giáo 26-09-2014 147
293. Chương 293 : Ba Viên Âm Dương Vạn Thọ Đan 26-09-2014 152
294. Chương 294 : Ban Thưởng Pháp Bảo 26-09-2014 160
295. Chương 295 : Trưởng Lão Tới Chơi 26-09-2014 155
296. Chương 296 : Chấp Pháp Đội 26-09-2014 159
297. Chương 297 : Yêu Hồ 26-09-2014 155
298. Chương 298 : Phong Ma Lĩnh 26-09-2014 150
299. Chương 299 : Cướp Đoạt Tài Sản. 26-09-2014 136
300. Chương 300 : Cây Bút Khổng Lồ 26-09-2014 157
301. Chương 301 : Còn Nửa Bước Tới Kim Đan 26-09-2014 145
302. Chương 302 : Tóc Trắng Dài Ba Nghìn Trượng 26-09-2014 144
303. Chương 303 : Thiên Hạ Đệ Nhất Thành 26-09-2014 144
304. Chương 304 : Kiếm Trận 26-09-2014 164
305. Chương 305 : Di Thân Vương 26-09-2014 139
306. Chương 306 : Giúp Làm Chuyện Lớn 26-09-2014 143
307. Chương 307 : Nại Hà Kiều. 26-09-2014 146
308. Chương 308 : Thanh Dương Lão Tổ 26-09-2014 150
309. Chương 309 : Niết Bàn Đan 26-09-2014 144
310. Chương 310 : Yên Thủy Nhất 26-09-2014 148
311. Chương 311 : Vị Lai Tinh Không Đại Pháp Vương 26-09-2014 142
312. Chương 312 : Thôn Phệ 26-09-2014 157
313. Chương 313 : Đều Là Của Ta 26-09-2014 154
314. Chương 314 : Chuyển Thế Đầu Thai Quyết 26-09-2014 142
315. Chương 315 : Đoạt Mệnh Thư Sinh 26-09-2014 141
316. Chương 316 : Long Huyệt 26-09-2014 149
317. Chương 317 : Trăm Đầu Vương Xà 26-09-2014 153
318. Chương 318 : Hài Cốt Của Thiên Long 26-09-2014 151
319. Chương 319 : Thu Lấy Toàn Bộ 26-09-2014 143
320. Chương 320 : Chui Vào Địa Huyệt 26-09-2014 142
321. Chương 321 : Trứng Rồng 26-09-2014 152
322. Chương 322 : Ma Công Đại Thành 26-09-2014 150
323. Chương 323 : Long Thần Đan 26-09-2014 147
324. Chương 324 : Đầu Phục Ta, Không Thì Chết! 26-09-2014 161
325. Chương 325 : Mười Điện 26-09-2014 152
326. Chương 326 : Ma Hoàng Ra Tay 26-09-2014 151
327. Chương 327 : Thái Tử Ma Tộc 26-09-2014 151
328. Chương 328 : Bát Bộ Phù Đồ 26-09-2014 156
329. Chương 329 : Thái Cổ Thiên Thạch 26-09-2014 148
330. Chương 330 : Chúng Sinh Nguyện Lực 26-09-2014 145
331. Chương 331 : Tinh Chủ 26-09-2014 157
332. Chương 332 : Chín Mươi Loại Thần Thông 26-09-2014 150
333. Chương 333 : Ma Đạo 26-09-2014 151
334. Chương 334 : Ức 26-09-2014 139
335. Chương 335 : Bảy Đại Chân Truyền. 26-09-2014 160
336. Chương 336 : Uy Lực Của Bản Mệnh Phù Lục. 26-09-2014 146
337. Chương 337 : Cổ Phật Tán. 26-09-2014 153
338. Chương 338 : Nguyên Thần Tinh Quang Thể. 26-09-2014 147
339. Chương 339 : Động Thiên Lực 26-09-2014 152
340. Chương 340 : Ngưng Kết Kim Đan 26-09-2014 168
341. Chương 341 : Thực Lực 26-09-2014 160
342. Chương 342 : Đại Phổ Độ Thiền Quang 26-09-2014 147
343. Chương 343 : Dị Biến Khi Luyện Bảo 26-09-2014 144
344. Chương 344 : Hoàn Cảnh Khó Khăn 26-09-2014 160
345. Chương 345 : Vị Hôn Thê 26-09-2014 151
346. Chương 346 : Giao Dịch 26-09-2014 146
347. Chương 347 : Mạnh Bạo 26-09-2014 160
348. Chương 348 : Thương Hải Cổ Lãng. 26-09-2014 144
349. Chương 349 : Âm Hiểm 26-09-2014 150
350. Chương 350 : Đệ Nhất Cao Thủ 26-09-2014 142
351. Chương 351 : Nguy Cấp 26-09-2014 162
352. Chương 352 : Linh Lung Tiên Tôn Xuất Hiện 26-09-2014 142
353. Chương 353 : Một Sợi Tóc 26-09-2014 148
354. Chương 354 : Hỏi Tiên Cơ 26-09-2014 142
355. Chương 355 : Thần Vương 26-09-2014 152
356. Chương 356 : Mai Phục 26-09-2014 129
357. Chương 357 : Trăm Vạn Thiên Ma 26-09-2014 153
358. Chương 358 : Nhật Nguyệt Tinh Luân 26-09-2014 82
359. Chương 359 : Cạn Kiệt Pháp Lực 26-09-2014 150
360. Chương 360 : Bồi Thường Năm Mươi Ức. 26-09-2014 161
361. Chương 361 : Hư Thần Giới. 26-09-2014 145
362. Chương 362 : Một Nửa Bất Tử Chi Thân 26-09-2014 148
363. Chương 363 : Thật Nhiều Bảo Bối 26-09-2014 152
364. Chương 364 : Thất Mệnh Huyền Môn Đan 26-09-2014 158
365. Chương 365 : Linh Lung Phúc Địa. 26-09-2014 146
366. Chương 366 : Huyết Vũ Dương 26-09-2014 155
367. Chương 367 : Tu Di Kim Sơn 26-09-2014 149
368. Chương 368 : Đấu Phú 26-09-2014 144
369. Chương 369 : Tự Rước Lấy Nhục 26-09-2014 152
370. Chương 370 : Bốn Chưởng Giải Quyết 26-09-2014 158
371. Chương 371 : Thu Tế Vũ 26-09-2014 157
372. Chương 372 : Tiên Ma Tài Tuấn 26-09-2014 140
373. Chương 373 : Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân 26-09-2014 145
374. Chương 374 : Đối Chiến Với Đầu Sỏ Muôn Đời 26-09-2014 152
375. Chương 375 : Vạn Kiếp Tình Ti 26-09-2014 153
376. Chương 376 : Chân Thân Của Linh Lung 26-09-2014 149
377. Chương 377 : Bốn Viên Niết Bàn Đan 26-09-2014 152
378. Chương 378 : Đại Kiếp Đã Đến 26-09-2014 148
379. Chương 379 : Truy Sát Lệnh 26-09-2014 160
380. Chương 380 : Hồng Mông Đại Nguyện 26-09-2014 155
381. Chương 381 : Lại Một Cánh Tay 26-09-2014 150
382. Chương 382 : Cửu Thiên Huyền Nữ Đồ 26-09-2014 154
383. Chương 383 : Vạn Liên Sơn 26-09-2014 153
384. Chương 384 : Hải Thần Hóa Thân 26-09-2014 149
385. Chương 385 : Thiên Sát Thần Sa Chu. 26-09-2014 159
386. Chương 386 : Cường Hãn Vô Cùng. 26-09-2014 158
387. Chương 387 : Triều Tịch Cự Kìn. 26-09-2014 158
388. Chương 388 : Tâm Ma Đại Chú Kiếm. 26-09-2014 153
389. Chương 389 : Sát Kiếp Kiếm. 26-09-2014 150
390. Chương 390 : Tâm Ma Lão Nhân. 26-09-2014 158
391. Chương 391 : Ba Điều Kiện. 26-09-2014 152
392. Chương 392 : Đại Kiếp Nổi Lên. 26-09-2014 146
393. Chương 393 : Phục Dụng Đan Dược. 26-09-2014 158
394. Chương 394 : Vượt Qua. 26-09-2014 148
395. Chương 395 : Đoạt Được Truyền Thừa. 26-09-2014 152
396. Chương 396 : Luân Chuyển Thánh Vương. 26-09-2014 148
397. Chương 397 : Thọ Yến Kết Thúc. 26-09-2014 147
398. Chương 398 : Uy Lực Của Bát Bộ Phù Đồ. 26-09-2014 155
399. Chương 399 : Tẩu, Tẩu, Tẩu . 26-09-2014 156
400. Chương 400 : Trong Thế Tục 26-09-2014 152
401. Chương 401 : Lão Nhân Toán Mệnh 26-09-2014 148
402. Chương 402 : Phản Truy Sát 26-09-2014 153
403. Chương 403 : Dĩ Mộc Khắc Mộc 26-09-2014 143
404. Chương 404 : Đồ Tiên Đại Pháp 26-09-2014 145
405. Chương 405 : Phát Nổ 26-09-2014 158
406. Chương 406 : Thần Thoại Tan Vỡ 26-09-2014 159
407. Chương 407 : Thiên Thủ Thiên Nhãn 26-09-2014 139
408. Chương 408 : Bắt Đầu Sỏ Muôn Đời Làm Khổ Sai 26-09-2014 160
409. Chương 409 : Động Tĩnh Của Hoa Thiên Đô 26-09-2014 153
410. Chương 410 : Khiếm Khuyết Của Công Pháp 26-09-2014 150
411. Chương 411 : Đi Tìm Yến Thủy Nhất 26-09-2014 155
412. Chương 412 : Ô Lạp Vương Tử 26-09-2014 150
413. Chương 413 : Bàn Giao Dịch 26-09-2014 145
414. Chương 414 : Mọi Chuyện Thuận Lợi 26-09-2014 150
415. Chương 415 : Thiên Thủ Như Lai, Thiên Nhãn Thánh Ma 26-09-2014 143
416. Chương 416 : Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan 26-09-2014 72
417. Chương 417 : Sào Huyệt Đạo Tặc 26-09-2014 157
418. Chương 418 : Hận Thiên Đạo Nhân 26-09-2014 156
419. Chương 419 : Tá “Bút” Sát Nhân 26-09-2014 134
420. Chương 420 : Đại Na Di Thuật 26-09-2014 162
421. Chương 421 : Đại Phong Ấn Thuật 26-09-2014 149
422. Chương 422 : Đánh Lén Thành Công 26-09-2014 151
423. Chương 423 : Thực Lực Của Thần Hoàng 26-09-2014 146
424. Chương 424 : Ba Đầu, Ba Tay, Ba Chân 26-09-2014 150
425. Chương 425 : Ba Trăm Đại Đạo 26-09-2014 153
426. Chương 426 : Phong Ấn Vỡ Tan 26-09-2014 165
427. Chương 427 : Đại Nguyền Rủa Thuật 26-09-2014 147
428. Chương 428 : Có Đôi Có Cặp 26-09-2014 147
429. Chương 429 : Thể Chất 26-09-2014 148
430. Chương 430 : Bị Phá Vỡ 26-09-2014 156
431. Chương 431 : Trường Sinh Quả? 26-09-2014 159
432. Chương 432 : Đào Tẩu 26-09-2014 154
433. Chương 433 : Trở Lại Vũ Hóa Môn 26-09-2014 149
434. Chương 434 : Phó Chưởng Môn 26-09-2014 147
435. Chương 435 : Bức Bách 26-09-2014 161
436. Chương 436 : Bảy Ngày Ước Chiến 26-09-2014 155
437. Chương 437 : Tiềm Lực Của Vũ Hóa Môn 26-09-2014 158
438. Chương 438 : Thái Cổ Chư Thiên Lôi Tổng Cương 26-09-2014 161
439. Chương 439 : Tiên Thiên Đại Đế 26-09-2014 144
440. Chương 440 : Quyền Sanh Sát 26-09-2014 153
441. Chương 441 : Quyết Chiến Bắt Đầu 26-09-2014 144
442. Chương 442 : Chín Đạo Thiên Địa Pháp Tương 26-09-2014 145
443. Chương 443 : Một Kiếm Giết Chết 26-09-2014 153
444. Chương 444 : Hoa Thiên Đô Đột Phá 26-09-2014 156
445. Chương 445 : Thiên Vũ Chi Khố 26-09-2014 141
446. Chương 446 : Lại Một Đạo Khí 26-09-2014 153
447. Chương 447 : Nam Tử Thần Bí 26-09-2014 147
448. Chương 448 : Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng 26-09-2014 156
449. Chương 449 : Hai Phu Thê Chúng Ta 26-09-2014 152
450. Chương 450 : Cưỡng Chế Độ Hóa? 26-09-2014 148
451. Chương 451 : Kết Thành Liên Minh 26-09-2014 164
452. Chương 452 : Tinh Hạch Xuất Thế 26-09-2014 148
453. Chương 453 : Bắt Long Đạo Nhân 26-09-2014 148
454. Chương 454 : Liên Tục Độ Hóa 26-09-2014 149
455. Chương 455 : Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh 26-09-2014 143
456. Chương 456 : Ngao Cò Tranh Nhau 26-09-2014 148
457. Chương 457 : Cướp Đường 26-09-2014 158
458. Chương 458 : Anh Hùng 26-09-2014 160
459. Chương 459 : Địa Hoàng 26-09-2014 162
460. Chương 460 : Cao Thủ 26-09-2014 158
461. Chương 461 : Hung Uy 26-09-2014 140
462. Chương 462 : Sâu Nặng 26-09-2014 160
463. Chương 463 : Đoạn Tuyệt 26-09-2014 175
464. Chương 464 : Thần Thông Thập Trọng 26-09-2014 156
465. Chương 465 : Phệ Hồn Thánh Thú 26-09-2014 143
466. Chương 466 : Vô Cực Đại Thế Giới 26-09-2014 154
467. Chương 467 : Sâu Trong Lòng Đất 26-09-2014 148
468. Chương 468 : Phát Hiện 26-09-2014 154
469. Chương 469 : Sở Nam Công Tử 26-09-2014 147
470. Chương 470 : Lời Thề Tâm Ma 26-09-2014 152
471. Chương 471 : Thi Triển Âm Mưu 26-09-2014 146
472. Chương 472 : Diễn Trò 26-09-2014 149
473. Chương 473 : Bí Mật Bảo Khố 26-09-2014 145
474. Chương 474 : Con Gái Của Chưởng Giáo 26-09-2014 149
475. Chương 475 : Hồng Mông Thiên Đạo 26-09-2014 157
476. Chương 476 : Số Mệnh Thành 26-09-2014 154
477. Chương 477 : Tiểu Thí Ngưu Đao 26-09-2014 148
478. Chương 478 : Uy Năng Của Số Mệnh 26-09-2014 153
479. Chương 479 : Bắc Đấu Điện 26-09-2014 154
480. Chương 480 : Tinh Đế Long Sàng. 26-09-2014 148
481. Chương 481 : Vô Tướng Chân Kinh. 26-09-2014 141
482. Chương 482 : Đại Sát Lục Thuật 26-09-2014 151
483. Chương 483 : Thực Lực Của Thiên Hình. 26-09-2014 148
484. Chương 484 : Bất Tử Chi Thân 26-09-2014 148
485. Chương 485 : Mai Phục 26-09-2014 129
486. Chương 486 : Hung Hăng Cướp Đoạt 26-09-2014 146
487. Chương 487 : Mở Ra Long Giới 26-09-2014 150
488. Chương 488 : Trùng Kích Trường Sinh 26-09-2014 154
489. Chương 489 : Đại Thương Khung Thuật 26-09-2014 144
490. Chương 490 : Một Mình Đấu 26-09-2014 149
491. Chương 491 : Đại Hộ Thân Thuật. 26-09-2014 131
492. Chương 492 : Nguyên Nguyên Lão Tổ. 26-09-2014 151
493. Chương 493 : Thanh Tuyết Phát Thần Uy 26-09-2014 154
494. Chương 494 : Hỗn Loạn Nguyên Thai 26-09-2014 146
495. Chương 495 : Tính Mạng Phong Ấn 26-09-2014 144
496. Chương 496 : Nửa Người Nửa Thần 26-09-2014 151
497. Chương 497 : Chư Thần Quốc Độ 26-09-2014 151
498. Chương 498 : Rốt Cục Cũng Tới Trường Sinh! 26-09-2014 142
499. Chương 499 : Ba Vạn Sáu Ngàn Năm Tuổi Thọ 26-09-2014 144
500. Chương 500 : Quyền Trượng Đế Thích 26-09-2014 139
501. Chương 501 : Bảo Bối Thuộc Về Ta 26-09-2014 139
502. Chương 502 : Quyết Thắng Thua 26-09-2014 139
503. Chương 503 : Bí Mật Của Nguyên Thai 26-09-2014 145
504. Chương 504 : Khí Linh Của Nguyên Thai 26-09-2014 158
505. Chương 505 : Đại Huyết Phách Thuật 26-09-2014 139
506. Chương 506 : Tiềm Phục 26-09-2014 147
507. Chương 507 : Trà Trộn 26-09-2014 148
508. Chương 508 : Thánh Nữ Điện 26-09-2014 150
509. Chương 509 : Hỗn Loạn Thiên Quân 26-09-2014 152
510. Chương 510 : Liệp Sát Yêu Ma. 26-09-2014 136
511. Chương 511 : Tín Nhiệm 26-09-2014 152
512. Chương 512 : Ma Hoàng Xi Chân 26-09-2014 155
513. Chương 513 : Hiến Lôi 26-09-2014 139
514. Chương 514 : Thuần Dương Điện 26-09-2014 149
515. Chương 515 : Thần Hoàng Ô Thích Thiên 26-09-2014 144
516. Chương 516 : Ba Nghìn Thuần Dương Chi Long 26-09-2014 148
517. Chương 517 : Giả Lợn Ăn Hổ (Thượng) 26-09-2014 139
518. Chương 518 : Giả Lợn Ăn Hổ (Hạ) 26-09-2014 152
519. Chương 519 : Một Lần Nữa Trùng Kích 26-09-2014 141
520. Chương 520 : Gian Tế 26-09-2014 146
521. Chương 521 : Liệp Sát Dưới Lòng Đất 26-09-2014 135
522. Chương 522 : Thư Của Xích Uyên Ma Tôn 26-09-2014 148
523. Chương 523 : Đại Thủ Bút 26-09-2014 139
524. Chương 524 : Đại Biến Hóa Phù 26-09-2014 144
525. Chương 525 : Bóp Chết 26-09-2014 136
526. Chương 526 : Thánh Nữ 26-09-2014 146
527. Chương 527 : Thánh Nữ Kiểm Tra 26-09-2014 146
528. Chương 528 : Ổng Quản Khố Phòng 26-09-2014 162
529. Chương 529 : Trùng Tu Thần Thông 26-09-2014 146
530. Chương 530 : Linh Lung Chi Uy 26-09-2014 142
531. Chương 531 : Đệ Nhất Thiên Tài 26-09-2014 140
532. Chương 532 : Hồng Thiên Kinh 26-09-2014 153
533. Chương 533 : Tái Kiến Sở Nam Công Tử 26-09-2014 138
534. Chương 534 : Cơ Hội Tới! 26-09-2014 145
535. Chương 535 : Các Ngươi Đều Phải Chết! 26-09-2014 148
536. Chương 536 : Khí Phách Vô Biên 26-09-2014 140
537. Chương 537 : Thừa Lúc Loạn Cướp Đoạt 26-09-2014 145
538. Chương 538 : Thành Tựu (Thượng) 26-09-2014 136
539. Chương 539 : Thành Tựu (Hạ) 26-09-2014 140
540. Chương 540 : Mười Vạn Tám Ngàn Năm 26-09-2014 140
541. Chương 541 : Thế Gian Tự Tại Vương Phật 26-09-2014 139
542. Chương 542 : Lợi Hại 26-09-2014 153
543. Chương 543 : Thần Ma Phật Long 26-09-2014 153
544. Chương 544 : Luân Hồi Chi Bàn 26-09-2014 148
545. Chương 545 : Thuần Dương Đại Hải 26-09-2014 139
546. Chương 546 : Vô Tận Đan Dược Rơi Vào Trong Túi 26-09-2014 140
547. Chương 547 : Ngàn Ức 26-09-2014 158
548. Chương 548 : Lữ Động Tiên 26-09-2014 139
549. Chương 549 : Pháp Tắc Không Gian 26-09-2014 142
550. Chương 550 : Phật Đà Chi Nộ 26-09-2014 137
551. Chương 551 : Ngưng Luyện Cuối Cùng 26-09-2014 148
552. Chương 552 : Triệt Để Đánh Tan 26-09-2014 141
553. Chương 553 : Vương Phách Tới Tay 26-09-2014 156
554. Chương 554 : Pháp Tắc Toái Phiến 26-09-2014 149
555. Chương 555 : Linh Lung Xuất Thủ 26-09-2014 141
556. Chương 556 : Tiên Giới Lôi Phạt 26-09-2014 145
557. Chương 557 : Thất Công Chúa 26-09-2014 146
558. Chương 558 : Thất Phủ Tam Khố Một Bí Tàng 26-09-2014 141
559. Chương 559 : Hợp Tác Với Hồ Tộc 26-09-2014 151
560. Chương 560 : Tổ Mã Thần Giáo 26-09-2014 146
561. Chương 561 : Đấu Mỗ Thần Hoàng 26-09-2014 144
562. Chương 562 : Thiên Đô Minh 26-09-2014 141
563. Chương 563 : Tính Toán 26-09-2014 155
564. Chương 564 : Chuẩn Bị Ra Tay 26-09-2014 147
565. Chương 565 : Bí Văn Của Tiên Giới 26-09-2014 143
566. Chương 566 : Thái Thượng Trưởng Lão 26-09-2014 135
567. Chương 567 : Đồ Ma Đại Tiên 26-09-2014 147
568. Chương 568 : Trắng Trợn Xung Đột 26-09-2014 147
569. Chương 569 : Thể Hiện Uy Năng 26-09-2014 149
570. Chương 570 : Tại Chỗ Giết Người 26-09-2014 145
571. Chương 571 : Lại Giết Người 26-09-2014 151
572. Chương 572 : Tìm Kiếm Nhân Hoàng Bút 26-09-2014 82
573. Chương 573 : Cây Đổ Bầy Khỉ Tan (Thượng) 26-09-2014 149
574. Chương 574 : Cây Đổ Bầy Khỉ Tan (Hạ) 26-09-2014 152
575. Chương 575 : Đại Kịch Độc Thuật 26-09-2014 146
576. Chương 576 : Thiên Phi 26-09-2014 137
577. Chương 577 : Bảo Căn Bồ Tát 26-09-2014 138
578. Chương 578 : Tham Lam 26-09-2014 138
579. Chương 579 : Quả Trứng Lớn 26-09-2014 147
580. Chương 580 : Điện Mẫu Thiên Quân 26-09-2014 127
581. Chương 581 : Kịch Độc Ma Vương. 26-09-2014 145
582. Chương 582 : Bạo Lôi Chi Thành 26-09-2014 151
583. Chương 583 : Ngao Phương, Ngao Chính 26-09-2014 149
584. Chương 584 : Long Uy Chi Dương 26-09-2014 140
585. Chương 585 : Luyện Hóa Bảo Căn 26-09-2014 139
586. Chương 586 : Nhân Quả Liên Thai 26-09-2014 152
587. Chương 587 : Lôi Thành Xuất Hiện 26-09-2014 143
588. Chương 588 : Kinh Lôi Tiên Nữ 26-09-2014 80
589. Chương 589 : Bất Hủ Cổ Lôi Pháo 26-09-2014 152
590. Chương 590 : Được Nhân Hoàng Bút Ủng Hộ 26-09-2014 153
591. Chương 591 : Động Thiên Cảnh (Thượng) 26-09-2014 159
592. Chương 592 : Động Thiên Cảnh (Hạ) 26-09-2014 145
593. Chương 593 : Hội Nghị Thái Thượng Trưởng Lão 26-09-2014 136
594. Chương 594 : Vũ Hóa Tam Thánh 26-09-2014 143
595. Chương 595 : Thiên Hà, Hạo Nhiên 26-09-2014 147
596. Chương 596 : Kim Tiên Điện 26-09-2014 145
597. Chương 597 : Nghiêng Trời Lệch Đất 26-09-2014 141
598. Chương 598 : Tam Thánh Xuất Hiện 26-09-2014 143
599. Chương 599 : Thái Độ Thay Đổi 26-09-2014 147
600. Chương 600 : Đệ Nhất Phó Chưởng Môn 26-09-2014 131
601. Chương 601 : Hai Mươi Bốn Đại Đạo 26-09-2014 151
602. Chương 602 : Vĩnh Hằng Thần Lô Xuất Thủ 26-09-2014 142
603. Chương 603 : Bí Mật Hai Khố 26-09-2014 158
604. Chương 604 : Thời Không Triều Tịch 26-09-2014 145
605. Chương 605 : Thánh Quang Đại Thế Giới 26-09-2014 144
606. Chương 606 : Âm Dương Ngũ Hành 26-09-2014 137
607. Chương 607 : Thiên Vị Cảnh 26-09-2014 143
608. Chương 608 : Nghĩa Phụ 26-09-2014 146
609. Chương 609 : Nhược Thủy 26-09-2014 160
610. Chương 610 : Chìa Khóa Của Bảo Khố 26-09-2014 146
611. Chương 611 : Gặp Lại Tô Tú Y 26-09-2014 156
612. Chương 612 : Du Hồn Song Ma 26-09-2014 146
613. Chương 613 : Oan Gia Tụ Đầu 26-09-2014 149
614. Chương 614 : Thái Phách Thiên 26-09-2014 148
615. Chương 615 : Giết Chết Thái Hồng Thiên 26-09-2014 142
616. Chương 616 : Thái Nhan Thiên 26-09-2014 140
617. Chương 617 : Nữ Tử Hắc Y 26-09-2014 152
618. Chương 618 : Hư Tiên Hóa Thân 26-09-2014 147
619. Chương 619 : Phong Ấn Hóa Thân 26-09-2014 148
620. Chương 620 : Phá. 26-09-2014 132
621. Chương 621 : Bạch Sắc Tiên Tử ( Cây Roi Trắng ) 26-09-2014 145
622. Chương 622 : Ly Hỏa Tinh Diễm Kỳ 26-09-2014 146
623. Chương 623 : Ngu Không Ai Bằng 26-09-2014 143
624. Chương 624 : Chân Khố 26-09-2014 151
625. Chương 625 : Dịch Thái Tiên Khí 26-09-2014 151
626. Chương 626 : Hấp Thu 26-09-2014 153
627. Chương 627 : Tao Ngộ Ứng Tiên Thiên 26-09-2014 142
628. Chương 628 : Có Dám Đánh Cuộc Hay Không 26-09-2014 137
629. Chương 629 : Trí Nhớ Về Vĩnh Sinh Chi Môn 26-09-2014 143
630. Chương 630 : Đồng Thời Đánh Lén 26-09-2014 147
631. Chương 631 : Đại Ấn 26-09-2014 144
632. Chương 632 : Cực Đạo Đại Đế 26-09-2014 139
633. Chương 633 : Mượn Tiên Giết Người 26-09-2014 144
634. Chương 634 : Toàn Bộ Tấn Chức 26-09-2014 144
635. Chương 635 : Chiến 26-09-2014 152
636. Chương 636 : Vong Ưu Tiên Đan 26-09-2014 137
637. Chương 637 : Tổ Vu Kính 26-09-2014 154
638. Chương 638 : Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo 26-09-2014 138
639. Chương 639 : Thuần Dương Trọng Thủy 26-09-2014 133
640. Chương 640 : Cướp Lấy Hoàng Thần Chi Chi (Thượng) 26-09-2014 146
641. Chương 641 : Cướp Lấy Hoàng Thần Chi Chi (Trung) 26-09-2014 151
642. Chương 642 : Cướp Lấy Hoàng Thần Chi Chi (Hạ) 26-09-2014 136
643. Chương 643 : Tấn Chức Trụ Quang Cảnh. 26-09-2014 142
644. Chương 644 : Hoàn Toàn Chiếm Được Bảo Tàng 26-09-2014 141
645. Chương 645 : Tù 26-09-2014 145
646. Chương 646 : Đại Sát Tứ Phương (Thượng) 26-09-2014 140
647. Chương 647 : Đại Sát Tứ Phương (Trung) 26-09-2014 148
648. Chương 648 : Đại Sát Tứ Phương (Hạ) 26-09-2014 152
649. Chương 649 : Tàn Phiến Của Tạo Hóa Thần Khí 26-09-2014 149
650. Chương 650 : Thiếu Niên Che Mặt (Thượng) 26-09-2014 135
651. Chương 651 : Thiếu Niên Che Mặt (Hạ) 26-09-2014 146
652. Chương 652 : Tổ Tiên Chí Tôn Đan 26-09-2014 139
653. Chương 653 : Cưỡng Chế Đả Nhập 26-09-2014 150
654. Chương 654 : Luyện Hóa Mảnh Vỡ 26-09-2014 153
655. Chương 655 : Chia Lìa 26-09-2014 151
656. Chương 656 : Tam Hoàng Tử 26-09-2014 148
657. Chương 657 : Giết Chết Toàn Bộ (Thượng) 26-09-2014 143
658. Chương 658 : Giết Chết Toàn Bộ (Hạ) 26-09-2014 144
659. Chương 659 : Thủy Hỏa Tướng Tế 26-09-2014 155
660. Chương 660 : “Một Triệu” 26-09-2014 152
661. Chương 661 : Trường Sinh Ngũ Trọng Tạo Vật Cảnh. 26-09-2014 139
662. Chương 662 : Khí Thế Vô Song. 26-09-2014 155
663. Chương 663 : Đám Hỏi. 26-09-2014 158
664. Chương 664 : Đột Nhiên Xuất Hiện 26-09-2014 146
665. Chương 665 : Thực Lực Của Phong Bạch Vũ. 26-09-2014 145
666. Chương 666 : Thiên Nhân Ngũ Suy 26-09-2014 151
667. Chương 667 : Thiên Chi Tả Đạo 26-09-2014 145
668. Chương 668 : Khôi Lỗi Đài 26-09-2014 148
669. Chương 669 : Nguyên Ngẫu 26-09-2014 140
670. Chương 670 : Bạch Trảo Thần Bí 26-09-2014 144
671. Chương 671 : Đại Luyện Bảo Thuật 26-09-2014 148
672. Chương 672 : Cửu Đỉnh Tiên Tôn 26-09-2014 149
673. Chương 673 : Hồng Hoang Tổ Long 26-09-2014 150
674. Chương 674 : Thánh Quang Đế Quốc 26-09-2014 137
675. Chương 675 : Chặn Tại Cửa 26-09-2014 154
676. Chương 676 : Giấu Diếm 26-09-2014 135
677. Chương 677 : Chậm Đã 26-09-2014 145
678. Chương 678 : Tai Nạn Thiên Quân 26-09-2014 144
679. Chương 679 : Sứ Giả Tiên Giới 26-09-2014 148
680. Chương 680 : Tu Chân Đại Thế Giới 26-09-2014 142
681. Chương 681 : Tài Liệu 26-09-2014 149
682. Chương 682 : Mảnh Vỡ Cổ Quái 26-09-2014 152
683. Chương 683 : Bạch Hi 26-09-2014 153
684. Chương 684 : Phân Bảo Nham 26-09-2014 145
685. Chương 685 : Cửu Đầu Ngoan Sư 26-09-2014 149
686. Chương 686 : Thiên Uy Hào Giác 26-09-2014 141
687. Chương 687 : Bắt Đầu Luyện Chế 26-09-2014 144
688. Chương 688 : Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng (Thượng) 26-09-2014 154
689. Chương 689 : Mỗi Người Đều Có Mục Đích Riêng (Hạ). 26-09-2014 141
690. Chương 690 : Lộ Ra Ý Đồ 26-09-2014 150
691. Chương 691 : Lại Tới Bàn Long Tinh 26-09-2014 154
692. Chương 692 : Long Châu Chí Tôn 26-09-2014 141
693. Chương 693 : Hươu Chết Về Tay Ai 26-09-2014 153
694. Chương 694 : Thiên Vị Khí Vận 26-09-2014 142
695. Chương 695 : Trảm Sát 26-09-2014 152
696. Chương 696 : Thương Sinh Khí Linh 26-09-2014 155
697. Chương 697 : Tầng Thứ Tư Của Hoang Thần Chi Thi 26-09-2014 153
698. Chương 698 : Quần Bảo 26-09-2014 144
699. Chương 699 : Bố Cục 26-09-2014 150
700. Chương 700 : Cẩm Tú Phủ 26-09-2014 149
701. Chương 701 : Chân Quân Lâu 26-09-2014 145
702. Chương 702 : Đại Khô Vinh Thuật 26-09-2014 146
703. Chương 703 : Giao Thủ Cùng Hỗn Động Cảnh 26-09-2014 155
704. Chương 704 : Tìm Hợp Tác? 26-09-2014 150
705. Chương 705 : Tiến Hành Truy Tung 26-09-2014 159
706. Chương 706 : Hoan Hỉ Cốc 26-09-2014 141
707. Chương 707 : Mai Phục 26-09-2014 135
708. Chương 708 : Thánh Tế Đại Tiên Thuật 26-09-2014 137
709. Chương 709 : Vô Lượng Hằng Sa. 26-09-2014 145
710. Chương 710 : Quỷ Phủ Thần Công 26-09-2014 142
711. Chương 711 : Lực Lượng Thần Bí 26-09-2014 145
712. Chương 712 : Nghịch Chuyển Thế Giới 26-09-2014 146
713. Chương 713 : Sự Đáng Sợ Của Hư Tiên 26-09-2014 142
714. Chương 714 : Hư Tình Giả Ý 26-09-2014 151
715. Chương 715 : Lại Lừa Dối 26-09-2014 149
716. Chương 716 : Vĩnh Hằng Thiên Quân 26-09-2014 144
717. Chương 717 : Có Mưu Đồ 26-09-2014 148
718. Chương 718 : Tiên Thuật Đại Thành 26-09-2014 137
719. Chương 719 : Một Lần Nữa Trà Trộn (Thượng) 26-09-2014 147
720. Chương 720 : Một Lần Nữa Trà Trộn (Hạ) 26-09-2014 142
721. Chương 721 : Khảo Hạch Luyện Bảo Sư 26-09-2014 137
722. Chương 722 : Thủ Pháp Hoàn Mỹ 26-09-2014 148
723. Chương 723 : Mật Xưởng Luyện Bảo 26-09-2014 145
724. Chương 724 : Mật Xưởng Luyện Bảo(2) 26-09-2014 138
725. Chương 725 : Bảo Di 26-09-2014 139
726. Chương 726 : Theo Dõi 26-09-2014 151
727. Chương 727 : Quan Tài Thần Bí 26-09-2014 143
728. Chương 728 : Vạn Ác Chi Nguyên 26-09-2014 144
729. Chương 729 : Tình Ti Hiển Uy 26-09-2014 144
730. Chương 730 : Độ Hóa Khô Vinh 26-09-2014 146
731. Chương 731 : Hiến Vật Quý. 26-09-2014 136
732. Chương 732 : Tiếp Kiến 26-09-2014 142
733. Chương 733 : Ai Là Gian Tế?. 26-09-2014 145
734. Chương 734 : Thu Đồ? 26-09-2014 150
735. Chương 735 : Vạn Bảo Lệnh 26-09-2014 162
736. Chương 736 : Mai Phục 26-09-2014 155
737. Chương 737 : Nhục Nhã Dần Dần 26-09-2014 138
738. Chương 738 : Tinh Đào Hối Minh. 26-09-2014 153
739. Chương 739 : Thiện Ác Nhị Tâm Đại Phật Pháp 26-09-2014 140
740. Chương 740 : Đánh Sâu Vào Giới Vương Cảnh 26-09-2014 133
741. Chương 741 : Di Bảo Triệu Hoán (Gọi Về) 26-09-2014 143
742. Chương 742 : Phiêu Miểu Lệnh 26-09-2014 143
743. Chương 743 : Thần Tộc Vây Công 26-09-2014 149
744. Chương 744 : Ác Chiến 26-09-2014 153
745. Chương 745 : Chiến Đấu Một Mình 26-09-2014 144
746. Chương 746 : Hám Thế Tam Chiêu 26-09-2014 134
747. Chương 747 : Toàn Bộ Thánh Tế 26-09-2014 162
748. Chương 748 : Va Chạm Kinh Thế 26-09-2014 149
749. Chương 749 : Tu Thành Giới Vương Cảnh 26-09-2014 146
750. Chương 750 : Sơn Môn Dị Biến 26-09-2014 147
751. Chương 751 : Chu Thiên Tiên Tôn 26-09-2014 150
752. Chương 752 : Lão Già Kia 26-09-2014 148
753. Chương 753 : Nổi Giận 26-09-2014 140
754. Chương 754 : Hoang Thần Chi Thi Tầng Thứ Năm 26-09-2014 145
755. Chương 755 : Huyền Vô Cô Đánh Lén 26-09-2014 156
756. Chương 756 : Hai Đại Hư Tiên 26-09-2014 147
757. Chương 757 : Quần Tinh Lai Viên 26-09-2014 135
758. Chương 758 : Phong Thiên Xá Lệnh 26-09-2014 142
759. Chương 759 : Ám Toán Thành Công. 26-09-2014 142
760. Chương 760 : Báo Thù Chi Mâu 26-09-2014 144
761. Chương 761 : Cộng Đồng Trấn Áp 26-09-2014 145
762. Chương 762 : Tái Tạo Non Sông 26-09-2014 148
763. Chương 763 : Thôn Bảo. 26-09-2014 146
764. Chương 764 : Vạn Vật Long Hóa 26-09-2014 156
765. Chương 765 : Bắt Đầu Càn Quét 26-09-2014 136
766. Chương 766 : Quy Tàng Hải Thị 26-09-2014 142
767. Chương 767 : Thần Tiên Trà 26-09-2014 144
768. Chương 768 : Đòi Nợ 26-09-2014 134
769. Chương 769 : Hải Hoàng Tế 26-09-2014 151
770. Chương 770 : Diệt Quốc 26-09-2014 151
771. Chương 771 : Trăm Ức Sinh Linh 26-09-2014 139
772. Chương 772 : Cự Đấu 26-09-2014 168
773. Chương 773 : Kỳ Ngộ 26-09-2014 142
774. Chương 774 : Độ Hóa Hư Tiên 26-09-2014 142
775. Chương 775 : Quét Ngang Tại Chỗ 26-09-2014 144
776. Chương 776 : Độ Hóa Chưởng Môn 26-09-2014 153
777. Chương 777 : Tao Ngộ Cường Địch. 26-09-2014 142
778. Chương 778 : Nhân Hoàng Bút Trở Về. 26-09-2014 176
779. Chương 779 : Chém Giết Phân Thân Thiên Tiên 26-09-2014 145
780. Chương 780 : Hỗn Động Bí Cảnh. 26-09-2014 139
781. Chương 781 : Cửu U Chi Địa 26-09-2014 138
782. Chương 782 : Vô Số Đại Nhân Vật 26-09-2014 135
783. Chương 783 : Năm Đại Thế Giới Liên Minh 26-09-2014 138
784. Chương 784 : Nguyện Vọng Quả 26-09-2014 144
785. Chương 785 : Thiên Địa Ma Môn 26-09-2014 143
786. Chương 786 : Ra Tay Trợ Giúp 26-09-2014 151
787. Chương 787 : Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh 26-09-2014 150
788. Chương 788 : Chiến Trường Thái Cổ 26-09-2014 140
789. Chương 789 : Uy Thế. 26-09-2014 140
790. Chương 790 : Đắc Thủ 26-09-2014 144
791. Chương 791 : Bốn Ức Tám Ngàn Vạn Cổ Thiên Ma 26-09-2014 142
792. Chương 792 : Cố Nhân 26-09-2014 139
793. Chương 793 : Nhai Nuốt 26-09-2014 144
794. Chương 794 : Liệu Nhật Kim Thương 26-09-2014 144
795. Chương 795 : Hai Phái Hợp Lại 26-09-2014 148
796. Chương 796 : Tạo Hóa Môn 26-09-2014 145
797. Chương 797 : Hoang Thần Chi Thi Tầng Thứ Sáu 26-09-2014 136
798. Chương 798 : Năm Hỗn Động 26-09-2014 142
799. Chương 799 : Tiên Đạo Đại Hội 26-09-2014 143
800. Chương 800 : Kiếm Thập Ngũ 26-09-2014 148
801. Chương 801 : Nhất Thương Đâm Chết 26-09-2014 153
802. Chương 802 : Diễu Võ Dương Oai 26-09-2014 153
803. Chương 803 : Đủ Rồi 26-09-2014 138
804. Chương 804 : Bốn Bề Thọ Địch 26-09-2014 146
805. Chương 805 : Kiếm Ý Thông Thiên 26-09-2014 151
806. Chương 806 : Đột Nhiên Biến Mất 26-09-2014 154
807. Chương 807 : Hòa Quang Đồng Trần Đại Tiên Trận 26-09-2014 151
808. Chương 808 : Vĩnh Hằng Bất Động Chân Ngã 26-09-2014 156
809. Chương 809 : Chung Kết Thánh Vương. 26-09-2014 152
810. Chương 810 : Độc Thánh Chi Thán Tức. 26-09-2014 146
811. Chương 811 : Huyền Môn Kiếp Số Cổ Trận. 26-09-2014 148
812. Chương 812 : Thanh Tuyết Xuất Hiện 26-09-2014 147
813. Chương 813 : Thoát Ra Khỏi Vòng Vây 26-09-2014 162
814. Chương 814 : Ngũ Đại Ma Tông. 26-09-2014 151
815. Chương 815 : Quy Thuận Ta. 26-09-2014 147
816. Chương 816 : Ra Oai Phủ Đầu 26-09-2014 148
817. Chương 817 : Chỉnh Hợp Ma Tông 26-09-2014 155
818. Chương 818 : Gặp Lại Đại Trai 26-09-2014 148
819. Chương 819 : Hút Vào 26-09-2014 158
820. Chương 820 : Trong Khoảng Khắc 26-09-2014 147
821. Chương 821 : Nghịch Thiên Đao Quyết 26-09-2014 163
822. Chương 822 : Con Trai Thần Đế 26-09-2014 155
823. Chương 823 : Giải Cứu Khí Linh 26-09-2014 155
824. Chương 824 : Hai Hùng Tranh Chấp 26-09-2014 159
825. Chương 825 : Liên Tục Kích Sát 26-09-2014 150
826. Chương 826 : Bắt Lấy Thần Tôn 26-09-2014 153
827. Chương 827 : Tiến Vào Long Giới 26-09-2014 160
828. Chương 828 : Khoáng Thế Đại Chiến 26-09-2014 147
829. Chương 829 : Thần Tiên 26-09-2014 150
830. Chương 830 : Rốt Cuộc Xuất Thủ 26-09-2014 151
831. Chương 831 : Nhân Quả Nguyện Vọng 26-09-2014 157
832. Chương 832 : Một Mình 26-09-2014 147
833. Chương 833 : Bí Mật Long Giới 26-09-2014 146
834. Chương 834 : Phù Đồ Tấn Thăng 26-09-2014 149
835. Chương 835 : Dị Tượng 26-09-2014 154
836. Chương 836 : Đọa Lạc Thiên Hoa 26-09-2014 148
837. Chương 837 : Đại Đạo Bổ Toàn 26-09-2014 145
838. Chương 838 : Mệnh Tinh Lôi 26-09-2014 144
839. Chương 839 : Thẩm Phán Chi Thương 26-09-2014 146
840. Chương 840 : Đều Diệt Toàn Bộ 26-09-2014 160
841. Chương 841 : Dung Nhập Nhất Lô 26-09-2014 147
842. Chương 842 : Độ Qua Thiên Kiếp 26-09-2014 144
843. Chương 843 : Trảm Long (Thượng). 26-09-2014 154
844. Chương 844 : Trảm Long (Trung) 26-09-2014 149
845. Chương 845 : Trảm Long (Hạ). 26-09-2014 145
846. Chương 846 : Bảo Chủ Bỏ Mình. 26-09-2014 142
847. Chương 847 : Tiểu Thí Thân Thủ 26-09-2014 143
848. Chương 848 : Tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. 26-09-2014 142
849. Chương 849 : Trực Tiếp Lôi Kéo. 26-09-2014 155
850. Chương 850 : Đông Lăng Đạo Tràng 26-09-2014 155
851. Chương 851 : Ta Chính Là Nam Nhân Của Di Bảo. 26-09-2014 151
852. Chương 852 : Câu Mệnh Đại Tiên Thuật 26-09-2014 161
853. Chương 853 : Vô Tận Khởi Nguyên 26-09-2014 154
854. Chương 854 : Bắt Đầu Dương Oai 26-09-2014 144
855. Chương 855 : Đánh Bại Thiên Tiên 26-09-2014 158
856. Chương 856 : Huyễn Ảnh Pháp Vương 26-09-2014 153
857. Chương 857 : Phó Môn Chủ Họa Tử Hư 26-09-2014 139
858. Chương 858 : Môn Chủ Buông Xuống 26-09-2014 139
859. Chương 859 : Tuyệt Vũ Thần 26-09-2014 144
860. Chương 860 : Đột Phá Chân Tiên 26-09-2014 150
861. Chương 861 : Giết Chết Tuyệt Vũ Thần 26-09-2014 136
862. Chương 862 : Thiên Nhai Thánh Đạo Xích 26-09-2014 148
863. Chương 863 : Di Bảo Hiện Thân 26-09-2014 143
864. Chương 864 : Oán Hận Rời Đi 26-09-2014 154
865. Chương 865 : Hậu Chiêu Của Bảo Chủ 26-09-2014 141
866. Chương 866 : Nửa Đường Chặn Giết 26-09-2014 153
867. Chương 867 : Thánh Đao Đại Thành 26-09-2014 148
868. Chương 868 : Đập Chết 26-09-2014 146
869. Chương 869 : Trảm Thánh Tam Đao 26-09-2014 154
870. Chương 870 : Tuyệt Địa Phiên Bàn 26-09-2014 153
871. Chương 871 : Cướp Lấy Tiên Khí 26-09-2014 148
872. Chương 872 : Tu Vi Đại Thành 26-09-2014 157
873. Chương 873 : Phản Hồi Vô Cực Đại Thế Giới 26-09-2014 148
874. Chương 874 : Thủ Bút Của Đại Nhân Vật 26-09-2014 148
875. Chương 875 : Xi Nhân Vương 26-09-2014 150
876. Chương 876 : Phong Bạch Vũ Đắc Thủ T 26-09-2014 156
877. Chương 877 : Gặp Linh Lung 26-09-2014 151
878. Chương 878 : Đại Nhân Quả Thuật 26-09-2014 146
879. Chương 879 : Tâm Ma Chi Vương 26-09-2014 144
880. Chương 880 : Vạn Ác Lại Hiện Ra 26-09-2014 135
881. Chương 881 : Trung Ương Đại Thế Giới 26-09-2014 151
882. Chương 882 : Tái Nhập Thái Nguyên Tiên Phủ 26-09-2014 146
883. Chương 883 : Thiên Cổ Đại Trận 26-09-2014 155
884. Chương 884 : Mục Dã Công Tử 26-09-2014 140
885. Chương 885 : Mười Sáu Lần Thiên Tiên 26-09-2014 146
886. Chương 886 : Giết Trong Nháy Mắt 26-09-2014 145
887. Chương 887 : Xé Rách 26-09-2014 122
888. Chương 888 : Kịch Chiến 26-09-2014 154
889. Chương 889 : Một Lần Nữa Luyện Hóa Tiên Khí 26-09-2014 142
890. Chương 890 : Trung Ương Đại Đế 26-09-2014 156
891. Chương 891 : Đại Thế Giới 26-09-2014 142
892. Chương 892 : Một Hỗn Độn Là Một Năm 26-09-2014 151
893. Chương 893 : Bức Hắn Phi Thăng 26-09-2014 141
894. Chương 894 : Huyền Tẫn Xuất Thế 26-09-2014 144
895. Chương 895 : Phật, Long Xuất Thủ 26-09-2014 149
896. Chương 896 : Thâm Lam Chi Tử 26-09-2014 157
897. Chương 897 : Tự Do Chi Dực 26-09-2014 158
898. Chương 898 : Hai Phe Liên Hợp 26-09-2014 148
899. Chương 899 : Thiên Nguyên Nhất Kích 26-09-2014 148
900. Chương 900 : Toàn Bộ Hóa Tiên 26-09-2014 156
901. Chương 901 : Tu Thành Huyền Tiên 26-09-2014 140
902. Chương 902 : Một Lần Nữa Liên Thủ 26-09-2014 133
903. Chương 903 : Ba Mươi Ba Lần Chiến Lực 26-09-2014 138
904. Chương 904 : Tiến Vào Bẫy Rập 26-09-2014 149
905. Chương 905 : Pháp Tắc Kim Tiên 26-09-2014 149
906. Chương 906 : Phi Thăng 26-09-2014 153
907. Chương 907 : Thiên Giới 26-09-2014 147
908. Chương 908 : Huyền Trọng Phái 26-09-2014 139
909. Chương 909 : Dàn Xếp 26-09-2014 148
910. Chương 910 : Vương Phẩm Tiên Đan 26-09-2014 150
911. Chương 911 : Lão Tổ Tông 26-09-2014 137
912. Chương 912 : Thiên Giới Vũ Hóa Môn 26-09-2014 141
913. Chương 913 : Độc Thủ Dược Vương 26-09-2014 150
914. Chương 914 : Thiên Tài Vũ Hóa Mông 26-09-2014 137
915. Chương 915 : Giả Ý Đầu Nhập 26-09-2014 148
916. Chương 916 : Khôi Phục Thực Lực 26-09-2014 144
917. Chương 917 : Các Ngươi Xong Rồi! 26-09-2014 155
918. Chương 918 : Đều Phải Chết 26-09-2014 144
919. Chương 919 : Quá Tàn Bạo 26-09-2014 159
920. Chương 920 : Thu Linh Mạch 26-09-2014 150
921. Chương 921 : Các Môn Thần Phục (Thượng) 26-09-2014 150
922. Chương 922 : Tuyền Châu Cổ Thành 26-09-2014 156
923. Chương 923 : Danh Sách Tội Phạm Truy Nã 26-09-2014 139
924. Chương 924 26-09-2014 112
925. Chương 925 26-09-2014 120
926. Chương 926 26-09-2014 117
927. Chương 927 26-09-2014 117
928. Chương 928 26-09-2014 145
929. Chương 929 26-09-2014 133
930. Chương 930 26-09-2014 128
931. Chương 931 26-09-2014 131
932. Chương 932 26-09-2014 121
933. Chương 933 26-09-2014 123
934. Chương 934 : Đoạt Đan 26-09-2014 142
935. Chương 935 : Minh Thần Chi Thương 26-09-2014 144
936. Chương 936 : Vô Giả Vô Gian 26-09-2014 141
937. Chương 937 : Hồn Phách Vô Gia 26-09-2014 145
938. Chương 938 : Ảo Ảnh Liên Tục 26-09-2014 141
939. Chương 939 : Phong Duyên 26-09-2014 148
940. Chương 940 : Lại Phát Hiện Bảo Tàng 26-09-2014 152
941. Chương 941 : Phật Chi 26-09-2014 131
942. Chương 942 : Hoằng Khí Lâu 26-09-2014 146
943. Chương 943 : Nhị Cấp Linh Mạch 26-09-2014 140
944. Chương 944 : Vũ Hóa Môn Khảo Hạch 26-09-2014 149
945. Chương 945 : Đệ Tử Hạt Giống 26-09-2014 145
946. Chương 946 : Rất Nhiều Thiên Tài 26-09-2014 161
947. Chương 947 : Còn Cuồng Hơn 26-09-2014 149
948. Chương 948 : Loạn Thế Hồng Lưu 26-09-2014 135
949. Chương 949 : Giang Sơn Cổ Tỉnh 26-09-2014 153
950. Chương 950 : Tạo Hóa Tàn Phiến Lại Xuất Hiện 26-09-2014 150
951. Chương 951 : Tiếp Nhận Nhiệm Vụ 26-09-2014 144
952. Chương 952 : Điên Cuồng Chiếm Lấy 26-09-2014 146
953. Chương 953 : Nhiệm Vụ Ám Sát 26-09-2014 142
954. Chương 954 : Hoa Tưởng Dung 26-09-2014 144
955. Chương 955 : Trần Tâm 26-09-2014 145
956. Chương 956 : A Lại Da Chi Kiếm 26-09-2014 143
957. Chương 957 : Tạo Hóa Chi Long 26-09-2014 157
958. Chương 958 : Thần Quốc Tinh Thể 26-09-2014 142
959. Chương 959 : Kim Tiên Long Tộc 26-09-2014 143
960. Chương 960 : Tiên Vu Tôn Giả 26-09-2014 143
961. Chương 961 : Sa Châu 26-09-2014 153
962. Chương 962 : Nam Tử Bạch Y Nho Nhã 26-09-2014 75
963. Chương 963 : Quên Mình Vì Người 26-09-2014 144
964. Chương 964 : Dụ Dỗ 26-09-2014 142
965. Chương 965 : Tượng Nữ Thần 26-09-2014 137
966. Chương 966 : Khốn Long 26-09-2014 145
967. Chương 967 : Kinh Thiên Kỳ Ngộ 26-09-2014 139
968. Chương 968 : Luyện Long 26-09-2014 160
969. Chương 969 : Tấn Thăng Kim Tiên 26-09-2014 151
970. Chương 970 : Gặp Lại Lưỡng Long 26-09-2014 144
971. Chương 971 : Thần Quốc 26-09-2014 155
972. Chương 972 : Tái Giết Lưỡng Long 26-09-2014 148
973. Chương 973 : Khí Tông Đại Nhân 26-09-2014 137
974. Chương 974 : Đại Sinh Ý 26-09-2014 143
975. Chương 975 : Đại Khí Tông 26-09-2014 140
976. Chương 976 : Hoàng Phủ Công Chúa 26-09-2014 138
977. Chương 977 : Quỷ Nhãn Tà Đồng 26-09-2014 150
978. Chương 978 : Bát Am Lão Nhân 26-09-2014 140
979. Chương 979 : Xé Rách 26-09-2014 143
980. Chương 980 : Toàn Bộ Lưu Lại 26-09-2014 149
981. Chương 981 : Chủng Tử Đệ Tử Nòng Cốt 26-09-2014 147
982. Chương 982 : Đại Tôn Giả 26-09-2014 142
983. Chương 983 : Ánh Mắt Thiển Cận 26-09-2014 146
984. Chương 984 : Cố Trường Phong 26-09-2014 140
985. Chương 985 : Xích Thủ Thiên Tôn 26-09-2014 138
986. Chương 986 : Táng Tiên 26-09-2014 142
987. Chương 987 : Hạng Nhất Chân 26-09-2014 149
988. Chương 988 : Hàng Thần Phong 26-09-2014 145
989. Chương 989 : Duy Nhất Chân Giáo 26-09-2014 149
990. Chương 990 : Lưỡng Hổ Tương Giao 26-09-2014 134
991. Chương 991 : Dạ Đế Thần Quyền 26-09-2014 147
992. Chương 992 : Võ Học Tự Sáng 26-09-2014 157
993. Chương 993 : Kỷ Nguyên Thần Quyền 26-09-2014 143
994. Chương 994 : Quỷ Vũ Thánh Quân 26-09-2014 145
995. Chương 995 : Ngọc Phủ Thái Tử 26-09-2014 142
996. Chương 996 : Thái Nhất Môn Ngụy Đông Thăng 26-09-2014 147
997. Chương 997 : Đi Loạn Thần Hải 26-09-2014 130
998. Chương 998 : Thần Quy Thiên Vương Thú 26-09-2014 146
999. Chương 999 : Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn 26-09-2014 136
1000. Chương 1000 : Kim Tiên Lão Quy 26-09-2014 142
1001. Chương 1001 : Thu Hoạch Tương Đối Lớn 26-09-2014 143
1002. Chương 1002 : Trao Đổi Kiếm Khí 26-09-2014 138
1003. Chương 1003 : Tâm Ma Thâu Thiên 26-09-2014 143
1004. Chương 1004 : Bạch Cốt Trường Hà 26-09-2014 149
1005. Chương 1005 : Đại Hung Chi Địa 26-09-2014 145
1006. Chương 1006 : Động Thủ 26-09-2014 149
1007. Chương 1007 : Ngọc Hoàng Kính 26-09-2014 150
1008. Chương 1008 : Gạt Bỏ Trọng Sinh 26-09-2014 149
1009. Chương 1009 : Đại Lột Xác 26-09-2014 145
1010. Chương 1010 : Lĩnh Ngộ Thiên Địa Nhất Thể 26-09-2014 146
1011. Chương 1011 : Cốt Mộ 26-09-2014 147
1012. Chương 1012 : Tội Phạm Truy Nã Đệ Nhất 26-09-2014 143
1013. Chương 1013 : Tiến Vào Cốt Mộ 26-09-2014 143
1014. Chương 1014 : Thiếu Chủ Kim Các 26-09-2014 142
1015. Chương 1015 : Tiến Vào Cốt Mộ 26-09-2014 113
1016. Chương 1016 : Một Hòn Đá Ném Hai Chim 26-09-2014 72
1017. Chương 1017 : Bảo Tàng To Lớn 26-09-2014 132
1018. Chương 1018 : Tranh Đoạt Bảo Tàng 26-09-2014 146
1019. Chương 1019 : Thu Toàn Bộ 26-09-2014 138
1020. Chương 1020 : Vô Thường Cản Trở 26-09-2014 134
1021. Chương 1021 : Đệ Tử Chấp Pháp Thần Ngục 26-09-2014 134
1022. Chương 1022 : Một Đám Biến Thái 26-09-2014 140
1023. Chương 1023 : Lại Gặp Đại Dịch Giáo 26-09-2014 148
1024. Chương 1024 : Hành Giả Vô Cương 26-09-2014 138
1025. Chương 1025 : Thánh Nhân Trục Nhật 26-09-2014 143
1026. Chương 1026 : Không Thấy Hảo Nhân Tâm 26-09-2014 150
1027. Chương 1027 : Tào Chính Dương 26-09-2014 135
1028. Chương 1028 : Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp 26-09-2014 146
1029. Chương 1029 : Thôn Phệ 26-09-2014 129
1030. Chương 1030 : Lực Chiến Quần Hùng 26-09-2014 146
1031. Chương 1031 : Có Một Giết Một 26-09-2014 134
1032. Chương 1032 : Bóp Chết 26-09-2014 130
1033. Chương 1033 : Liên Trảm Tám Người 26-09-2014 143
1034. Chương 1034 : Sợ 26-09-2014 123
1035. Chương 1035 : Cốt Thánh 26-09-2014 153
1036. Chương 1036 : Nghĩa Nữ 26-09-2014 142
1037. Chương 1037 : Huấn Luyện Kiểu Ma Quỷ 26-09-2014 139
1038. Chương 1038 : Trở Lại Hoằng Khí Lâu 26-09-2014 143
1039. Chương 1039 : Âu Dương Lão Tổ 26-09-2014 140
1040. Chương 1040 : Biến Thành Người Thường 26-09-2014 138
1041. Chương 1041 : Không Hề Kiêng Sợ 26-09-2014 143
1042. Chương 1042 : Man Thần Ngõa Quán 26-09-2014 127
1043. Chương 1043 : Nam Cung Gia Tộc 26-09-2014 144
1044. Chương 1044 : Quỳ Ba Ngày Ba Đêm 26-09-2014 146
1045. Chương 1045 : Không Ai Có Thể Phá 26-09-2014 143
1046. Chương 1046 : Người Của Thế Gia Tới 26-09-2014 138
1047. Chương 1047 : Đàm Phán 26-09-2014 146
1048. Chương 1048 : Cốt Thánh Truyền Thừa 26-09-2014 137
1049. Chương 1049 : Tại Sao Không Đi Ăn Cứt Đi? 26-09-2014 148
1050. Chương 1050 : Tuyệt Phẩm Tiên Khí 26-09-2014 142
1051. Chương 1051 : Ý Niệm Của Hỗn Loạn Thiên Quân 26-09-2014 144
1052. Chương 1052 : Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch 26-09-2014 141
1053. Chương 1053 : Lại Một Khối Tàn Phiến 26-09-2014 146
1054. Chương 1054 : Lại Một Kiện Bát Bộ Phù Đồ 26-09-2014 157
1055. Chương 1055 : Đạt Được Ước Muốn 26-09-2014 134
1056. Chương 1056 : Tám Ngàn Đạo 26-09-2014 152
1057. Chương 1057 : Sát Lục Chi Tử 26-09-2014 149
1058. Chương 1058 : Cải Trang Giết Người 26-09-2014 139
1059. Chương 1059 : Ngụy Diễn 26-09-2014 141
1060. Chương 1060 : Nhất Kích 26-09-2014 147
1061. Chương 1061 : Tấn Chức Tổ Tiên 26-09-2014 145
1062. Chương 1062 : Nam Cung Thương Tâm 26-09-2014 149
1063. Chương 1063 : Hư Gia 26-09-2014 146
1064. Chương 1064 : Tranh Cãi 26-09-2014 143
1065. Chương 1065 : Đại Hà Táng Kiếm 26-09-2014 147
1066. Chương 1066 : Nguyên Tiên Lão Tổ 26-09-2014 146
1067. Chương 1067 : Thánh Nhân Xuất Hiện 26-09-2014 136
1068. Chương 1068 : Bức Bách 26-09-2014 123
1069. Chương 1069 : Thiên Quân Xuất Hiện 26-09-2014 137
1070. Chương 1070 : Phản Hồi Đột Phá 26-09-2014 149
1071. Chương 1071 : Ba Người Rầm Rĩ 26-09-2014 138
1072. Chương 1072 : Hung Hăng Làm Nhục 26-09-2014 144
1073. Chương 1073 : Toàn Bộ Đều Quỳ Xuống 26-09-2014 143
1074. Chương 1074 : Tượng Thần Của Hoa Thiên Quân 26-09-2014 137
1075. Chương 1075 : Dư Âm 26-09-2014 145
1076. Chương 1076 : Tâm Hoàng Thánh Tử 26-09-2014 146
1077. Chương 1077 : Uy Thế Bóng Ảnh 26-09-2014 150
1078. Chương 1078 : Thư Khố Thủy Nguyệt Động Thiên 26-09-2014 148
1079. Chương 1079 : Kỷ Nguyên Chi Thư 26-09-2014 150
1080. Chương 1080 : Các Đại Văn Minh Sử 26-09-2014 140
1081. Chương 1081 : Táng Kiếm Quyết 26-09-2014 146
1082. Chương 1082 : Thư Yêu 26-09-2014 140
1083. Chương 1083 : Thư Đỉnh 26-09-2014 143
1084. Chương 1084 : Điển Tịch Nho Môn 26-09-2014 138
1085. Chương 1085 : Đại Nghĩa Nho Vương 26-09-2014 137
1086. Chương 1086 : Xuất Quan 26-09-2014 136
1087. Chương 1087 : Bốn Thế Lực Lớn Khiêu Khích 26-09-2014 138
1088. Chương 1088 : Mạnh Tự Có Mạnh Hơn 26-09-2014 150
1089. Chương 1089 : Thí Luyện Huyết Sắc 26-09-2014 143
1090. Chương 1090 : Tôn Thi Họa 26-09-2014 151
1091. Chương 1091 : Thánh Tử Như Mưa 26-09-2014 142
1092. Chương 1092 : Yêu Ma Si 26-09-2014 153
1093. Chương 1093 : Phạm Khí Vương 26-09-2014 142
1094. Chương 1094 : Thiên Quân Giác (*) 26-09-2014 147
1095. Chương 1095 : Kịch Chiến 26-09-2014 133
1096. Chương 1096 : Bản Thân Khó Bảo Toàn 26-09-2014 137
1097. Chương 1097 : Chó Nhà Có Tang 26-09-2014 152
1098. Chương 1098 : Nanh Hoàng 26-09-2014 142
1099. Chương 1099 : Cổ Ma Tâm Viên 26-09-2014 151
1100. Chương 1100 : Hỗn Thế Ma Công 26-09-2014 137
1101. Chương 1101 : Độc Cô Thế Gia 26-09-2014 144
1102. Chương 1102 : Lấy Oán Trả Ơn 26-09-2014 140
1103. Chương 1103 : Ác Ma Chi Dực 26-09-2014 141
1104. Chương 1104 : Ác Ma Cửu Biến 26-09-2014 143
1105. Chương 1105 : Lưỡng Hoàng Giao Thủ 26-09-2014 144
1106. Chương 1106 : Bái Kiến 26-09-2014 152
1107. Chương 1107 : Hảo Hữu Của Điện Mẫu Thiên Quân 26-09-2014 143
1108. Chương 1108 : Quan Tài Sinh Tử 26-09-2014 145
1109. Chương 1109 : Yêu Ma Thánh Nhân 26-09-2014 139
1110. Chương 1110 : Như Ý Thiên Yêu 26-09-2014 146
1111. Chương 1111 : Thận Trọng 26-09-2014 150
1112. Chương 1112 : Toàn Bộ Thượng Phẩm 26-09-2014 145
1113. Chương 1113 : Tiểu Phủ Hoàng 26-09-2014 145
1114. Chương 1114 : Chu Trọng Dương 26-09-2014 135
1115. Chương 1115 : Năm Hô Hấp 26-09-2014 146
1116. Chương 1116 : Ba Đại Lãnh Tụ 26-09-2014 142
1117. Chương 1117 : Giận? Một Giọt Máu Tươi 26-09-2014 137
1118. Chương 1118 : Suy Tính Hoa Thiên Quân 26-09-2014 138
1119. Chương 1119 : Thạch Khí 26-09-2014 150
1120. Chương 1120 : Thạch Đạo 26-09-2014 148
1121. Chương 1121 : Ngàn Vạn Thạch Binh 26-09-2014 139
1122. Chương 1122 : Văn Minh Thạch 26-09-2014 147
1123. Chương 1123 : Liên Tục Ác Đấu 26-09-2014 130
1124. Chương 1124 : Lấy Đồ Chế Đồ 26-09-2014 143
1125. Chương 1125 : Hung Uy Mất Hết 26-09-2014 130
1126. Chương 1126 : Động Ma 26-09-2014 143
1127. Chương 1127 : Thăm Dò Động Quật 26-09-2014 154
1128. Chương 1128 : Kiếp Số Tới 26-09-2014 143
1129. Chương 1129 : Thái Cổ Yêu Thành 26-09-2014 130
1130. Chương 1130 : Thiên Kiếp Cực Mạnh 26-09-2014 147
1131. Chương 1131 : Lôi Binh Lôi Pháo 26-09-2014 137
1132. Chương 1132 : Đánh Tan Lôi Đế 26-09-2014 143
1133. Chương 1133 : Bán Thánh 26-09-2014 148
1134. Chương 1134 : Ác Thi 26-09-2014 150
1135. Chương 1135 : Các Đại Đầu Sỏ 26-09-2014 144
1136. Chương 1136 : Cứu Thục Sơn 26-09-2014 139
1137. Chương 1137 : Võ Bá 26-09-2014 139
1138. Chương 1138 : Kho Báu Phật Hoàng 26-09-2014 134
1139. Chương 1139 : Tiểu Ngục Hoàng 26-09-2014 138
1140. Chương 1140 : Đạp Mặt 26-09-2014 151
1141. Chương 1141 : Làm Càn 26-09-2014 132
1142. Chương 1142 : Trí Quyền 26-09-2014 145
1143. Chương 1143 : Hợp Tác 26-09-2014 151
1144. Chương 1144 : Nhân Thần Cộng Phẫn 26-09-2014 146
1145. Chương 1145 : Trung Dung Thần Quyền 26-09-2014 133
1146. Chương 1146 : Một Địch Hai 26-09-2014 160
1147. Chương 1147 : Đại Hùng Bảo Điện 26-09-2014 141
1148. Chương 1148 : Thu Bảo Điên Cuồng 26-09-2014 137
1149. Chương 1149 : Đánh Ra Đi 26-09-2014 150
1150. Chương 1150 : Thu Thân Thể Phật Hoàng 26-09-2014 135
1151. Chương 1151 : Chấm Dứt Trước Thời Hạn 26-09-2014 133
1152. Chương 1152 : Man Tộc Đột Kích 26-09-2014 71
1153. Chương 1153 : Mở Đạo Tràng 26-09-2014 152
1154. Chương 1154 : Triệu Hoán Phật Hoàng 26-09-2014 140
1155. Chương 1155 : Cường Giả Thiên Địa Đồng Thọ 26-09-2014 149
1156. Chương 1156 : Cao Tầng Quyết Định 26-09-2014 139
1157. Chương 1157 : Áp Bách 26-09-2014 140
1158. Chương 1158 : Oai Phật Hoàng 26-09-2014 147
1159. Chương 1159 : Hóa Giải Nguy Cơ 26-09-2014 140
1160. Chương 1160 : Cố Gắng Tu Luyện 26-09-2014 141
1161. Chương 1161 : Ngưng Tụ Thánh Đồ 26-09-2014 146
1162. Chương 1162 : Khắc Long 26-09-2014 142
1163. Chương 1163 : Đối Kháng Man Tộc 26-09-2014 145
1164. Chương 1164 : Cự Cổ Sơn Mạch 26-09-2014 134
1165. Chương 1165 : Man Thần Mông Trùng 26-09-2014 153
1166. Chương 1166 : Cao Thủ Dị Giới 26-09-2014 140
1167. Chương 1167 : Lại Gặp Đệ Tử Chấp Pháp 26-09-2014 151
1168. Chương 1168 : Thánh Nhân Man Tộc 26-09-2014 137
1169. Chương 1169 : Giao Chiến Với Thánh Nhân 26-09-2014 131
1170. Chương 1170 : Đồ Đằng Quán 26-09-2014 142
1171. Chương 1171 : Giết Chết Thánh Nhân 26-09-2014 138
1172. Chương 1172 : Lòng Đầy Căm Phẫn 26-09-2014 146
1173. Chương 1173 : Bào Thánh Buông Xuống 26-09-2014 141
1174. Chương 1174 : Vạn Bảo Chân Cương 26-09-2014 145
1175. Chương 1175 : Bảo Giới 26-09-2014 144
1176. Chương 1176 : Thôn Cật Thánh Nhân 26-09-2014 136
1177. Chương 1177 : Vũ Hoàng Mật Đàm 26-09-2014 139
1178. Chương 1178 : Sư Đệ 26-09-2014 146
1179. Chương 1179 : Chặt Đứt Tín Ngưỡng 26-09-2014 148
1180. Chương 1180 : Nanh Hoàng 26-09-2014 120
1181. Chương 1181 : Mưu Hại Chưởng Môn 26-09-2014 143
1182. Chương 1182 : Bảo Giới Biến Hóa 26-09-2014 145
1183. Chương 1183 : Kết Thành Liên Minh 26-09-2014 121
1184. Chương 1184 : Thành Tựu Thánh Nhân 26-09-2014 140
1185. Chương 1185 : Âm Mưu Ập Tới 26-09-2014 146
1186. Chương 1186 : Đi Vào Tròng 26-09-2014 142
1187. Chương 1187 : Từng Bước Kinh Tâm 26-09-2014 154
1188. Chương 1188 : Sát Hoàng Đánh Lén 26-09-2014 140
1189. Chương 1189 : Cộng Đồng Chống Địch 26-09-2014 127
1190. Chương 1190 : Vân Đạm Phong Kinh 26-09-2014 143
1191. Chương 1191 : Lựa Chọn 26-09-2014 153
1192. Chương 1192 : Béo Nhờ Nuốt Lời 26-09-2014 152
1193. Chương 1193 : Toàn Bộ Giết Hết 26-09-2014 137
1194. Chương 1194 : Huyết Tế Hoàng Giả 26-09-2014 140
1195. Chương 1195 : Tự Tay Luyện Chế Tiên Khí Vương Phẩm 26-09-2014 149
1196. Chương 1196 : Độ Kiếp Dễ Dàng 26-09-2014 146
1197. Chương 1197 : Thanh Lý Môn Hộ 26-09-2014 135
1198. Chương 1198 : Lực Áp Hoàng Giả 26-09-2014 149
1199. Chương 1199 : Bảy Đại Hoàng Giả 26-09-2014 157
1200. Chương 1200 : Thần Niệm Của Hoa Thiên Quân 26-09-2014 139
1201. Chương 1201 : Đại Thanh Tẩy 26-09-2014 138
1202. Chương 1202 : Tình Hoàng Tới 26-09-2014 138
1203. Chương 1203 : Phá Vỡ Thần Tượng 26-09-2014 145
1204. Chương 1204 : Tới Thiên Đình 26-09-2014 148
1205. Chương 1205 : Âu Dương Đồ 26-09-2014 135
1206. Chương 1206 : Đồ Lục Đao 26-09-2014 145
1207. Chương 1207 : Khiêu Chiến 26-09-2014 144
1208. Chương 1208 : Ba Đao 26-09-2014 158
1209. Chương 1209 : Hư Hoàng 26-09-2014 157
1210. Chương 1210 : Oai Vũ Hoàng 26-09-2014 145
1211. Chương 1211 : Nguyên Khí Thiên Mạch 26-09-2014 140
1212. Chương 1212 : Tàn Phiến Tạo Hóa Thần Khí Bằng Cái Tinh Cầu 26-09-2014 144
1213. Chương 1213 : Vô Số Cao Thủ 26-09-2014 134
1214. Chương 1214 : Lại Gặp Khiêu Khích 26-09-2014 138
1215. Chương 1215 : Ngang Ngược Giết Chóc 26-09-2014 140
1216. Chương 1216 : Chiến Đấu Bắt Đầu. 26-09-2014 142
1217. Chương 1217 : Tiên Đan Thánh Phẩm. 26-09-2014 149
1218. Chương 1218 : Huy Hoàng Nhận. 26-09-2014 138
1219. Chương 1219 : Thần Chấn Đông. 26-09-2014 151
1220. Chương 1220 : Thiên Kiếp Thống Binh. 26-09-2014 150
1221. Chương 1221 : Một Chưởng Vi Nê 26-09-2014 147
1222. Chương 1222 : Bí Mật Luân Hồi 26-09-2014 145
1223. Chương 1223 : Đạo Hạnh Gia Tăng 26-09-2014 152
1224. Chương 1224 : Mười Chiêu Thần Quyền 26-09-2014 137
1225. Chương 1225 : Đánh Chết Hoàng Phủ Phi! 26-09-2014 146
1226. Chương 1226 : Thiên Quân Chuyển Thế? 26-09-2014 142
1227. Chương 1227 : Cái Chết Của Tiểu Thạch Hoàng (Thượng). 26-09-2014 141
1228. Chương 1228 : Cái Chết Của Tiểu Thạch Hoàng (Hạ). 26-09-2014 148
1229. Chương 1229 : Cao Thủ Cuối Cùng 26-09-2014 150
1230. Chương 1230 : Quân Thương Sinh 26-09-2014 137
1231. Chương 1231 : Trận Chiến Cuối Cùng (Thượng) 26-09-2014 138
1232. Chương 1232 : Trận Chiến Cuối Cùng (Trung) 26-09-2014 136
1233. Chương 1233 : Trận Chiến Cuối Cùng (Hạ) 26-09-2014 140
1234. Chương 1234 : Pháp Giới Vô Thượng Pháp 26-09-2014 151
1235. Chương 1235 : Lưỡng Hùng Tương Tranh 26-09-2014 126
1236. Chương 1236 : Tiện Thể Làm Luôn! 26-09-2014 140
1237. Chương 1237 : Pháp Môn 26-09-2014 144
1238. Chương 1238 : Đánh Bại (Thượng) 26-09-2014 151
1239. Chương 1239 : Đánh Bại (Hạ) 26-09-2014 141
1240. Chương 1240 : Thẩm Phán Ra Tay 26-09-2014 141
1241. Chương 1241 : Hại Người 26-09-2014 142
1242. Chương 1242 : Trừng Phạt 26-09-2014 154
1243. Chương 1243 : Đại Quân Chinh Phạt. 26-09-2014 136
1244. Chương 1244 : Cự Linh Hoàng 26-09-2014 148
1245. Chương 1245 : Phục Cừu Mâu 26-09-2014 144
1246. Chương 1246 : Mượn Sức Tu Luyện 26-09-2014 135
1247. Chương 1247 : Cơ Hội Khó Có 26-09-2014 148
1248. Chương 1248 : Bàn Võ Truyền Thừa 26-09-2014 132
1249. Chương 1249 : Vũ Hoàng Đến 26-09-2014 140
1250. Chương 1250 : Vũ Hoàng Đến (Tiếp) 26-09-2014 138
1251. Chương 1251 : Cơ Hội Báo Thù Tới! 26-09-2014 144
1252. Chương 1252 : Cơ Hội Báo Thù Tới! (2) 26-09-2014 151
1253. Chương 1253 : Cơ Hội Báo Thù Tới! (3) 26-09-2014 143
1254. Chương 1254 : Cơ Hội Báo Thù Tới! (4) 26-09-2014 142
1255. Chương 1255 : Thiên Quân Giết Không Chết 26-09-2014 150
1256. Chương 1256 : Bị Vây Công 26-09-2014 147
1257. Chương 1257 : Thì Quang Sa 26-09-2014 143
1258. Chương 1258 : Hắn Đã Không Phải Người! 26-09-2014 141
1259. Chương 1259 : Đánh Chết Hai Hoàng 26-09-2014 144
1260. Chương 1260 : Phương Hàn Vô Địch 26-09-2014 144
1261. Chương 1261 : Xâm Nhập Bảo Khố! 26-09-2014 133
1262. Chương 1262 : Cướp Đoạt Tứ Phương 26-09-2014 147
1263. Chương 1263 : Thần Uy Vô Lượng 26-09-2014 141
1264. Chương 1264 : Toàn Bộ Giết Chết 26-09-2014 140
1265. Chương 1265 : Toàn Bộ Giết Chết (2) 26-09-2014 141
1266. Chương 1266 : Ba Trăm Lần Chiến Lực. 26-09-2014 142
1267. Chương 1267 : Thiên Quân Ra Tay. 26-09-2014 149
1268. Chương 1268 : Loạn Thế Tới Rồi 26-09-2014 146
1269. Chương 1269 : Phản Hồi Môn Phái 26-09-2014 140
1270. Chương 1270 : Danh Sách Thiên Quân Dự Khuyết. 26-09-2014 136
1271. Chương 1271 : Cách Không Giết Địch. 26-09-2014 152
1272. Chương 1272 : Chân Lý Thánh Địa. 26-09-2014 147
1273. Chương 1273 : Phỉ Thúy Thiên Chủ (Thượng) 26-09-2014 146
1274. Chương 1274 : Phỉ Thúy Thiên Chủ (Hạ) 26-09-2014 142
1275. Chương 1275 : Chém Giết Thiên Chủ (Thượng). 26-09-2014 148
1276. Chương 1276 : Chém Giết Thiên Chủ (Hạ). 26-09-2014 144
1277. Chương 1277 : Ba Đại Tiên Vương Hợp Nhất 26-09-2014 145
1278. Chương 1278 : Lần Nữa Tới Thiên Đình 26-09-2014 131
1279. Chương 1279 : Giết Người Báo Thù 26-09-2014 146
1280. Chương 1280 : Bức Bách 26-09-2014 125
1281. Chương 1281 : Không Người May Mắn Thoát Khỏi (Thượng) 26-09-2014 151
1282. Chương 1282 : Không Người May Mắn Thoát Khỏi (Hạ) 26-09-2014 151
1283. Chương 1283 : Loại Bỏ Tai Họa Ngầm 26-09-2014 78
1284. Chương 1284 : Du Tẩu Thiên Đình 26-09-2014 134
1285. Chương 1285 : Hủy Diệt Thần Ngục (Thượng) 26-09-2014 148
1286. Chương 1286 : Hủy Diệt Thần Ngục (Trung) 26-09-2014 146
1287. Chương 1287 : Hủy Diệt Thần Ngục (Hạ) 26-09-2014 147
1288. Chương 1288 : Cướp Lấy Vạn Mệnh Lôi Trì 26-09-2014 142
1289. Chương 1289 : Xích Hài Ma Tôn 26-09-2014 133
1290. Chương 1290 : Hàng Phục Ma Tôn. 26-09-2014 141
1291. Chương 1291 : Ba Cách Tấn Chức Thiên Quân 26-09-2014 149
1292. Chương 1292 : Thành Lập Kỷ Nguyên Môn (Thượng) 26-09-2014 140
1293. Chương 1293 : Thành Lập Kỷ Nguyên Môn (Hạ) 26-09-2014 145
1294. Chương 1294 : Hoa Thiên Đô Tái Hiện 26-09-2014 142
1295. Chương 1295 : Tới Thăm 26-09-2014 150
1296. Chương 1296 : Truy Tìm Hoa Thiên Đô 26-09-2014 135
1297. Chương 1297 : Lừa Gạt Linh Phù. 26-09-2014 143
1298. Chương 1298 : Đà Thần Cổ Giới 26-09-2014 137
1299. Chương 1299 : Tranh Đoạt Chìa Khóa Đan Giới 26-09-2014 141
1300. Chương 1300 : Cắn Nuốt Tất Cả Thiên Chủ 26-09-2014 146
1301. Chương 1301 : Vết Máu Của Tạo Hóa Tiên Vương. 26-09-2014 137
1302. Chương 1302 : Lại Bị Cướp Đoạt 26-09-2014 143
1303. Chương 1303 : Thiên Táng Quan 26-09-2014 142
1304. Chương 1304 : Thiên Quân Trả Thù 26-09-2014 149
1305. Chương 1305 : Chiến Với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn 26-09-2014 140
1306. Chương 1306 : Tôi Luyện Trong Chiên Đâu Cùng Thiên Quân! (Thượng) 26-09-2014 138
1307. Chương 1307 : Tôi Luyện Trong Chiên Đâu Cùng Thiên Quân! (Hạ) 26-09-2014 154
1308. Chương 1308 : Gặp Lại Cố Nhân! 26-09-2014 148
1309. Chương 1309 : Trong Hồng Mông Điện 26-09-2014 148
1310. Chương 1310 : Đông Đào Trận Đồ 26-09-2014 142
1311. Chương 1311 : Chuẩn Bị Trước Khi Thăng Cấp Thiên Quân (Thượng) 26-09-2014 146
1312. Chương 1312 : Chuẩn Bị Trước Khi Thăng Cấp Thiên Quân (Hạ) 26-09-2014 137
1313. Chương 1313 : Bảng Danh Sách Lại Biến Đổi 26-09-2014 141
1314. Chương 1314 : Đi Tới Đan Giới (Thượng) 26-09-2014 147
1315. Chương 1315 : Đi Tới Đan Giới (Thượng) 26-09-2014 133
1316. Chương 1316 : Đi Tới Đan Giới (Hạ). 26-09-2014 144
1317. Chương 1317 : Tạo Hóa Thần Đan 26-09-2014 148
1318. Chương 1318 : Vô Vọng Thiên Quân 26-09-2014 135
1319. Chương 1319 : Liều Mạng Ngăn Cản 26-09-2014 138
1320. Chương 1320 : Thành Tựu Thiên Quân (Thượng). 26-09-2014 140
1321. Chương 1321 : Thành Tựu Thiên Quân. (Trung) 26-09-2014 139
1322. Chương 1322 : Thành Tựu Thiên Quân (Hạ) 26-09-2014 137
1323. Chương 1323 : Vô Địch 26-09-2014 148
1324. Chương 1324 : Cướp Lấy Thần Quan. 26-09-2014 152
1325. Chương 1325 : Chém Giết Thiên Quân (Thượng) 26-09-2014 143
1326. Chương 1326 : Chém Giết Thiên Quân (Hạ) 26-09-2014 137
1327. Chương 1327 : Tử Vong Thiên Quân 26-09-2014 137
1328. Chương 1328 : Luyện Hóa Bốn Thiên Quân. 26-09-2014 145
1329. Chương 1329 : Phần Mộ 26-09-2014 147
1330. Chương 1330 : Y Quan Trủng 26-09-2014 148
1331. Chương 1331 : Sát Na Vương Bảo 26-09-2014 154
1332. Chương 1332 : Phong Bạch Vũ 26-09-2014 128
1333. Chương 1333 : Bất Bại Thiên Chủ 26-09-2014 144
1334. Chương 1334 : Huyền Công Võ Giới 26-09-2014 151
1335. Chương 1335 : Hoàng Thành Khởi Nguyên 26-09-2014 154
1336. Chương 1336 : Ung Hoàng Gia 26-09-2014 139
1337. Chương 1337 : Đông Đào Thiên Chủ 26-09-2014 147
1338. Chương 1338 : Thích Già Thiên Quân Chuyển Thế 26-09-2014 141
1339. Chương 1339 : Thánh Chỉ Vương Triều 26-09-2014 146
1340. Chương 1340 : Thiên Quân Ở Khởi Nguyên Vương Triều 26-09-2014 139
1341. Chương 1341 : Phù Sinh Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân 26-09-2014 139
1342. Chương 1342 : Tái Luyện Vạn Ác Chỉ Nguyên! 26-09-2014 154
1343. Chương 1343 : Vu Tự 26-09-2014 143
1344. Chương 1344 : Gia Tăng Tu Vi Một Kỷ Nguyên. 26-09-2014 137
1345. Chương 1345 : Chúa Tể Tham Lang 26-09-2014 151
1346. Chương 1346 : Hồng Hoang Thiên Quân. 26-09-2014 140
1347. Chương 1347 : Thì Quang Võ Sĩ 26-09-2014 142
1348. Chương 1348 : Đại Chiến Chúa Tể Thì Quang 26-09-2014 131
1349. Chương 1349 : Luyện Chế Lưỡng Chủ 26-09-2014 138
1350. Chương 1350 : Tế Đàn 26-09-2014 147
1351. Chương 1351 : Đệ Tử Toàn Diệt (Thượng) 26-09-2014 141
1352. Chương 1352 : Đệ Tử Toàn Diệt (Hạ) 26-09-2014 146
1353. Chương 1353 : Lại Chém Thiên Quân (Thượng) 26-09-2014 142
1354. Chương 1354 : Lại Chém Thiên Quân (Hạ) 26-09-2014 148
1355. Chương 1355 : Thích Già Thiên Quân Trở Lại! 26-09-2014 128
1356. Chương 1356 : Phong Thiện Tế Đàn 26-09-2014 143
1357. Chương 1357 : Hủy Diệt Khởi Nguyên Vương Triều 26-09-2014 142
1358. Chương 1358 : Linh Lung Độ Kiếp 26-09-2014 134
1359. Chương 1359 : Linh Lung Độ Kiếp 26-09-2014 118
1360. Chương 1360 : Sáng Lập Nguyên Giới 26-09-2014 143
1361. Chương 1361 : Sâu Không Đáy 26-09-2014 140
1362. Chương 1362 : Dung Nham Vị Diện. 26-09-2014 146
1363. Chương 1363 : Chúa Tể Hỏa Giới 26-09-2014 131
1364. Chương 1364 : Hồ Bằng Cẩu Hữu 26-09-2014 140
1365. Chương 1365 : Sức Mạnh Tuyệt Đối 26-09-2014 138
1366. Chương 1366 : Diệt Chúa Tể Độc Giới 26-09-2014 140
1367. Chương 1367 : Nguyên Thủy Ma Tông 26-09-2014 150
1368. Chương 1368 : Rất Nhiều Ma Chủ 26-09-2014 137
1369. Chương 1369 : Thánh Đường Xuất Hiện 26-09-2014 155
1370. Chương 1370 : Mục Nát Lực 26-09-2014 140
1371. Chương 1371 : Các Đại Ma Chủ 26-09-2014 142
1372. Chương 1372 : Chúa Tể Xuân Thu 26-09-2014 145
1373. Chương 1373 : Tam Nhân Đắc Thế. 26-09-2014 152
1374. Chương 1374 : Bắt Đầu Phản Bội 26-09-2014 143
1375. Chương 1375 : Bạo Tay Hiến Tế Cả Vị Diện 26-09-2014 141
1376. Chương 1376 : Giết Sạch Toàn Bộ. (Thượng) 26-09-2014 145
1377. Chương 1377 : Giết Sạch Toàn Bộ. (Trung) 26-09-2014 165
1378. Chương 1378 : Giết Sạch Toàn Bộ (Hạ) 26-09-2014 140
1379. Chương 1379 : Giết Sạch…toàn Diệt 26-09-2014 167
1380. Chương 1380 : Thu Thánh Đường 26-09-2014 167
1381. Chương 1381 : Làm Nhục Đối Thủ 26-09-2014 136
1382. Chương 1382 : Chém Liền Hai Người 26-09-2014 140
1383. Chương 1383 : Ưng Tiên Thiên Cũng Chết 26-09-2014 143
1384. Chương 1384 : Thượng Thương Bì 26-09-2014 140
1385. Chương 1385 : Thánh Phẩm Vô Thiên 26-09-2014 144
1386. Chương 1386 : Lôi Đế Hiện Ra 26-09-2014 141
1387. Chương 1387 : Tối Cường Tập Sát 26-09-2014 141
1388. Chương 1388 : Các Loại Cổ Tự 26-09-2014 150
1389. Chương 1389 : Lại Bị Đoạt Lấy 26-09-2014 146
1390. Chương 1390 : Muốn Mạng Ngươi 26-09-2014 145
1391. Chương 1391 : Tam Thập Tam Thiên Xuất Hiện 26-09-2014 137
1392. Chương 1392 : Cường Đại Vây Công 26-09-2014 146
1393. Chương 1393 : Hoàn Toàn Liên Thủ 26-09-2014 155
1394. Chương 1394 : Thiên Mẫu? 26-09-2014 138
1395. Chương 1395 : Đi Thần Giới 26-09-2014 159
1396. Chương 1396 : Đàm Phán (Thượng) 26-09-2014 144
1397. Chương 1397 : Đàm Phán (Hạ) 26-09-2014 157
1398. Chương 1398 : Thần Giới Kiêu Ngạo 26-09-2014 137
1399. Chương 1399 : Thần Giới Kiêu Ngạo (2). 26-09-2014 158
1400. Chương 1400 : Tru Tiên Môn. 26-09-2014 139
1401. Chương 1401 : Mười Kỷ Nguyên. 26-09-2014 143
1402. Chương 1402 : Chém Giết Long Phật 26-09-2014 143
1403. Chương 1403 : Đảo Khách Thành Chủ 26-09-2014 166
1404. Chương 1404 : Tẩy Trừ Tanh Máu. 26-09-2014 144
1405. Chương 1405 : Thủy Tổ Thánh Vương 26-09-2014 152
1406. Chương 1406 : Công Kích Không Thể Tưởng Tượng Nổi 26-09-2014 139
1407. Chương 1407 : Trảm Sát Tiền Sinh! 26-09-2014 136
1408. Chương 1408 : Hung Hăng Thu Quát 26-09-2014 136
1409. Chương 1409 : Phục Sinh Thế Giới Thụ 26-09-2014 151
1410. Chương 1410 : Hài Cốt Thiên Quân Thần Tộc 26-09-2014 138
1411. Chương 1411 : Suy Tính Thiên Mẫu 26-09-2014 140
1412. Chương 1412 : Suy Tính Thiên Mẫu 26-09-2014 128
1413. Chương 1413 : Nhân Ma 26-09-2014 152
1414. Chương 1414 : Đi Trước Thiên Nghi Mẫu Giáo 26-09-2014 141
1415. Chương 1415 : Tai Kiếp Của Bảo Giới 26-09-2014 148
1416. Chương 1416 : Bắt Lấy 26-09-2014 146
1417. Chương 1417 : Theo Dõi 26-09-2014 131
1418. Chương 1418 : Lẻn Vào 26-09-2014 143
1419. Chương 1419 : Nô Lệ Thiên Quân 26-09-2014 138
1420. Chương 1420 : Tung Tích Nhân Hoàng Bút 26-09-2014 141
1421. Chương 1421 : Thư Phòng 26-09-2014 144
1422. Chương 1422 : Cứu Đi 26-09-2014 136
1423. Chương 1423 : Thiên Tôn Thần Y 26-09-2014 157
1424. Chương 1424 : Kinh Động 26-09-2014 139
1425. Chương 1425 : Vạn Vật Mẫu Kiếm 26-09-2014 154
1426. Chương 1426 : Kính Thế Giới 26-09-2014 128
1427. Chương 1427 : Đoạt Kiếm 26-09-2014 143
1428. Chương 1428 : Lão Mẫu Xuất Hiện 26-09-2014 153
1429. Chương 1429 : So Đấu Căn Nguyên 26-09-2014 138
1430. Chương 1430 : Kiêng Kỵ 26-09-2014 141
1431. Chương 1431 : Quân Cờ 26-09-2014 154
1432. Chương 1432 : Suy Tính Từng Bước 26-09-2014 139
1433. Chương 1433 : Thu Nữ 26-09-2014 153
1434. Chương 1434 : 5P! 26-09-2014 140
1435. Chương 1435 : Ma Giới 26-09-2014 137
1436. Chương 1436 : Hàng Ma 26-09-2014 146
1437. Chương 1437 : Chúa Tể Long Phật 26-09-2014 154
1438. Chương 1438 : Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người 26-09-2014 132
1439. Chương 1439 : Ngu Xuẩn 26-09-2014 149
1440. Chương 1440 : Nhật Nguyệt. 26-09-2014 145
1441. Chương 1441 : Bị Đặt Bẫy 26-09-2014 146
1442. Chương 1442 : Đều Bị Cướp Lây. 26-09-2014 145
1443. Chương 1443 : Không Chế Cục Diện. 26-09-2014 145
1444. Chương 1444 : Liên Sát Ma Chủ 26-09-2014 145
1445. Chương 1445 : Chữ Vạn 26-09-2014 153
1446. Chương 1446 : Nhận Thua 26-09-2014 149
1447. Chương 1447 : Thánh Tế Ma Giới 26-09-2014 133
1448. Chương 1448 : Ngoài Ý Muốn 26-09-2014 149
1449. Chương 1449 : Tam Sinh. 26-09-2014 144
1450. Chương 1450 : Đuổi Giết 26-09-2014 161
1451. Chương 1451 : Người Bịt Mặt Áo Trắng! 26-09-2014 137
1452. Chương 1452 : Bí Mật Tiên Vương 26-09-2014 140
1453. Chương 1453 : Tam Giới Thần Phục 26-09-2014 160
1454. Chương 1454 : Trưởng Thành 26-09-2014 154
1455. Chương 1455 : Giới Thượng Giới 26-09-2014 144
1456. Chương 1456 : Vị Diện Nguy Hiểm 26-09-2014 165
1457. Chương 1457 : Cổ Vu Thành 26-09-2014 144
1458. Chương 1458 : Tiên Vương Đan 26-09-2014 143
1459. Chương 1459 : Tu Thành Vận Mệnh (Thượng). 26-09-2014 136
1460. Chương 1460 : Tu Thành Vận Mệnh (Hạ). 26-09-2014 141
1461. Chương 1461 : Chúa Tể Càn Khôn 26-09-2014 141
1462. Chương 1462 : Tam Đại Vu Sư 26-09-2014 140
1463. Chương 1463 : Đa Bảo, Thái Thượng. 26-09-2014 141
1464. Chương 1464 : Chữ Nhân. 26-09-2014 144
1465. Chương 1465 : Trộm Gà Không Thành (Thượng). 26-09-2014 147
1466. Chương 1466 : Trộm Gà Không Thành (Hạ). 26-09-2014 149
1467. Chương 1467 : Đánh Chết Đa Bảo (Thượng) 26-09-2014 136
1468. Chương 1468 : Đánh Chết Đa Bảo (Trung) 26-09-2014 129
1469. Chương 1469 : Đánh Chết Đa Bảo (Hạ) 26-09-2014 149
1470. Chương 1470 : Cái Chết Của Đa Bảo.(Thượng) 26-09-2014 147
1471. Chương 1471 : Cái Chết Của Đa Bảo.(Hạ) 26-09-2014 148
1472. Chương 1472 : Mười Bốn Kỷ Nguyên 26-09-2014 148
1473. Chương 1473 : Càn Khôn Thành 26-09-2014 150
1474. Chương 1474 : Dạ Đế Thiên Quân 26-09-2014 147
1475. Chương 1475 : Tin Tức Điện Mẫu. 26-09-2014 144
1476. Chương 1476 : Thái Hư Thần Thiết. 26-09-2014 142
1477. Chương 1477 : Chữ Thọ 26-09-2014 147
1478. Chương 1478 : Chúa Tể Sát Na 26-09-2014 153
1479. Chương 1479 : Thiên Địa Huyền Môn. 26-09-2014 146
1480. Chương 1480 : Kẻ Nghèo Hèn 26-09-2014 163
1481. Chương 1481 : Hai Triệu 26-09-2014 150
1482. Chương 1482 : Âm Dương Nhất Kiếm. 26-09-2014 149
1483. Chương 1483 : Phong Ấn Trọn Đời. 26-09-2014 137
1484. Chương 1484 : Cướp Lấy Pháp Thần 26-09-2014 158
1485. Chương 1485 : Càn Khôn Xuất Hiện 26-09-2014 136
1486. Chương 1486 : Hoa Thiên Đô Bái Sư 26-09-2014 145
1487. Chương 1487 : Lai Lịch Của Phương Hàn. 26-09-2014 144
1488. Chương 1488 : Nhớ Lại. 26-09-2014 139
1489. Chương 1489 : Đi Giết Thiên Mẫu.(Thượng) 26-09-2014 140
1490. Chương 1490 : Đi Giết Thiên Mẫu. (Hạ) 26-09-2014 137
1491. Chương 1491 : Tạo Hóa Thần Đạo. 26-09-2014 131
1492. Chương 1492 : Đánh Lui! 26-09-2014 142
1493. Chương 1493 : Thiên Phi Ô Ma Cầu Kiến! 26-09-2014 143
1494. Chương 1494 : Âm Mưu Của Thủy Tổ Thánh Vương! 26-09-2014 146
1495. Chương 1495 : Chiến Trường Tiên Vương. 26-09-2014 130
1496. Chương 1496 : Thái Hoàng Thiên Tái Hiện! 26-09-2014 146
1497. Chương 1497 : "nhất" Của Thái Nhất Môn. 26-09-2014 138
1498. Chương 1498 : Ba Vị Thủy Tổ 26-09-2014 150
1499. Chương 1499 : Ý Tưởng Cuồng Vọng 26-09-2014 131
1500. Chương 1500 : Liên Thủ Thi Triển. 26-09-2014 137
1501. Chương 1501 : Chân Thân 26-09-2014 152
1502. Chương 1502 : Mười Sáu Kỷ Nguyên 26-09-2014 148
1503. Chương 1503 : Trợ Giúp Từ Hồng Mông 26-09-2014 149
1504. Chương 1504 : Thiên Đô Đoạt Xá (Thượng) 26-09-2014 153
1505. Chương 1505 : Thiên Đô Đoạt Xá (Hạ) 26-09-2014 148
1506. Chương 1506 : Đánh Chết Càn Khôn 26-09-2014 141
1507. Chương 1507 : Càn Quét Giới Thượng Giới 26-09-2014 136
1508. Chương 1508 : Vĩnh Sinh Thần 26-09-2014 150
1509. Chương 1509 : Tự Nhiên Phủ 26-09-2014 133
1510. Chương 1510 : Thi Thể Hoàng Tuyên Đại Đế 26-09-2014 133
1511. Chương 1511 : Diêm Xuất Hiện 26-09-2014 141
1512. Chương 1512 : Giao Phong Lần Nữa 26-09-2014 133
1513. Chương 1513 : Thú Tộc Tái Hiện 26-09-2014 133
1514. Chương 1514 : Niên Thú 26-09-2014 143
1515. Chương 1515 : Chúa Tể Vạn Thú 26-09-2014 150
1516. Chương 1516 : Đã Chuẩn Bị Tốt 26-09-2014 145
1517. Chương 1517 : Lòng Tham Không Đáy 26-09-2014 139
1518. Chương 1518 : So Đấu Lần Cuối 26-09-2014 127
1519. Chương 1519 : Tu Vi Mười Tám Kỷ Nguyên 26-09-2014 144
1520. Chương 1520 : Linh Hồn Chạy Trốn 26-09-2014 141
1521. Chương 1521 : Đều Tự Tu Dưỡng 26-09-2014 152
1522. Chương 1522 : Mưu Đồ Hai Phía 26-09-2014 155
1523. Chương 1523 : Thú Chủ Âm Mưu 26-09-2014 143
1524. Chương 1524 : Mọi Chuyện Sẵn Sàng 26-09-2014 147
1525. Chương 1525 : Vũ Trụ Tan Biến 26-09-2014 146
1526. Chương 1526 : Phun Ra Thần Vật 26-09-2014 148
1527. Chương 1527 : Tình Nghĩa Tiên Vương 26-09-2014 138
1528. Chương 1528 : Đánh Chết Ứng Thiên Tình 26-09-2014 128
1529. Chương 1529 : Tính Kế Cuối Cùng! 26-09-2014 141
1530. Chương 1530 : Khối U Ác Tính Chuyển Thế 26-09-2014 140
1531. Chương 1531 : Tiên Vương Thoát Vây 26-09-2014 139
1532. Chương 1532 : Tám Đại Tiên Vương 26-09-2014 137
1533. Chương 1533 : Không Gì Ta Không Làm Được! 26-09-2014 157
1534. Chương 1534 : Đánh Chết Hoa Thiên Đô 26-09-2014 164
1535. Chương 1535 : Nhân Duyên Cuối Cùng 26-09-2014 159
1536. Chương 1536 : Cho Các Ngươi Một Cơ Hội! 26-09-2014 176
1537. Chương 1537 : Vĩnh Sinh! 26-09-2014 350
Bình luận truyện

Vĩnh Sinh

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung