Vũ Thần

Vũ Thần

Mới nhất - Chương 789

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.Đó thật chính thiên tài. .....Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!. Cùng đón đọc Vũ Thần các bạn nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Hạ Gia Lục Tử 07-09-2014 275
2. Chương 2 : Hồ Trung Kỳ Ngộ 08-09-2014 200
3. Chương 3 : Thần Luyện Phong Ba 08-09-2014 113
4. Chương 4 : Phỉ Dĩ Sở Tư Đích Tốc Độ Tu Luyện 08-09-2014 157
5. Chương 5 : Đột Phá Đệ Lục Tầng 08-09-2014 162
6. Chương 6 : Hồ Hùng 08-09-2014 144
7. Chương 7 : Hỗn Nguyên Kình 08-09-2014 140
8. Chương 8 : Chính Thính Vãn Thiện 08-09-2014 150
9. Chương 9 : Tàng Thư Các 08-09-2014 140
10. Chương 10 : Kim Thủy Chiến Kỹ 08-09-2014 128
11. Chương 11 : Chiến Kỹ Điên Phong 08-09-2014 139
12. Chương 12 : Phụ Thân Phản Gia 08-09-2014 127
13. Chương 13 : Lục Tằng Bích Chướng 08-09-2014 122
14. Chương 14 : Nhận Bì Thuật 08-09-2014 119
15. Chương 15 : Đệ Thất Tầng 08-09-2014 135
16. Chương 16 : Thông Tập Phạm 08-09-2014 127
17. Chương 17 : Tùng Lâm Chi Ngộ 08-09-2014 160
18. Chương 18 : Đệ Nhất Thứ Bác Sát. 08-09-2014 129
19. Chương 19 : Tử Nhân Tài. 08-09-2014 140
20. Chương 20 : Từ Gia Bảo 08-09-2014 131
21. Chương 21 : Thuận Lợi Phản Gia. 08-09-2014 129
22. Chương 22 : Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. 08-09-2014 146
23. Chương 23 : Tái Độ Tiến Giai. 08-09-2014 111
24. Chương 24 : Niên Sơ Giác Kỹ 08-09-2014 119
25. Chương 25 : Thủy Hỏa Tương Khắc 08-09-2014 147
26. Chương 26 : Thủy Kim Công Pháp 08-09-2014 116
27. Chương 27 : Chiến Nhi Thắng Chi. 08-09-2014 145
28. Chương 28 : Tọa Vị Biến Hóa 08-09-2014 130
29. Chương 29 : Tiên Thiên Chiến Kỹ 08-09-2014 123
30. Chương 30 : Thực Thoại Thực Thuyết. 08-09-2014 152
31. Chương 31 : Đố Kỵ Chi Tâm. 08-09-2014 122
32. Chương 32 : Bát Tầng Điên Phong 08-09-2014 118
33. Chương 33 : Tấn Thăng Đệ Cửu Tầng 08-09-2014 140
34. Chương 34 : Đại Thọ Trình Gia. 08-09-2014 114
35. Chương 35 : Huyền Thành 08-09-2014 72
36. Chương 36 : Lôi Đài 08-09-2014 122
37. Chương 37 : Kỹ Soa Nhất Trù 08-09-2014 119
38. Chương 38 : Ngờ Vực Vô Căn Cứ. 08-09-2014 111
39. Chương 39 : Hạ Thọ 08-09-2014 139
40. Chương 40 : Thọ Yến. 08-09-2014 123
41. Chương 41 : Âm Thầm Giao Dịch. 08-09-2014 112
42. Chương 42 : Truy Sát 08-09-2014 151
43. Chương 43 : Thiên Niên Huyết Sâm.. 08-09-2014 112
44. Chương 44 : Từ Gia Kỳ Công. 08-09-2014 128
45. Chương 45 : Ngoại Lại Cường Hào. 08-09-2014 114
46. Chương 46 : Hoàng Tước Tại Hậu 08-09-2014 144
47. Chương 47 : Sai Trắc. 08-09-2014 134
48. Chương 48 : Liên Nhân. 08-09-2014 116
49. Chương 49 : Phát Hiện Ngoài Ý Muốn. 08-09-2014 145
50. Chương 50 : Linh Thú. 08-09-2014 112
51. Chương 51 : Cự Mãng Phản Phệ. 08-09-2014 136
52. Chương 52 : Tiên Thiên Dương Oai. 08-09-2014 108
53. Chương 53 : Truyền Đao. 08-09-2014 132
54. Chương 54 : Trình Gia Cầu Viện 08-09-2014 119
55. Chương 55 : Hiểu Lầm. 08-09-2014 113
56. Chương 56 : Bao Vây Tiêu Diệt. 08-09-2014 155
57. Chương 57 : Báo Thù. 08-09-2014 125
58. Chương 58 : Cửu Tầng Đỉnh Phong. 08-09-2014 122
59. Chương 59 : Trạng Thái Thần Kỳ. 08-09-2014 121
60. Chương 60 : Thập Tầng Đỉnh Cao. 08-09-2014 119
61. Chương 61 : Kim Có Thể Sinh Thủy 08-09-2014 115
62. Chương 62 : Du Ngoạn. 08-09-2014 140
63. Chương 63 : Từ Gia Trấn. 08-09-2014 153
64. Chương 64 : Thực Khách. 08-09-2014 139
65. Chương 65 : Nội Bảo. 08-09-2014 124
66. Chương 66 : Đạp Phá Thiết Hài Vô Mịch Xử. 08-09-2014 140
67. Chương 67 : Đắc Lai Toàn Bất Phí Công Phu.. 08-09-2014 110
68. Chương 68 : Khô Mộc Công. 08-09-2014 122
69. Chương 69 : Tứ Đại Công Pháp. 08-09-2014 120
70. Chương 70 : Đón Dâu. 08-09-2014 123
71. Chương 71 : Nghênh Thân Lôi Đài. 08-09-2014 120
72. Chương 72 : Lâm Gia Khiêu Chiến. 08-09-2014 122
73. Chương 73 : Cửu Tầng Chi Chiến. 08-09-2014 113
74. Chương 74 : Phục Địa Ấn. 08-09-2014 146
75. Chương 75 : Kim Hệ Tinh Túy 08-09-2014 154
76. Chương 76 : Học Trộm. 08-09-2014 139
77. Chương 77 : Hà Vị Thiên Tài. (Hết Quyển 1) 08-09-2014 133
78. Chương 78 : Tiên Thiên Thủ Ấn. 08-09-2014 128
79. Chương 79 : Tiên Thiên Đối Hãn 08-09-2014 118
80. Chương 80 : Ước Định 08-09-2014 80
81. Chương 81 : Tàng Châm Ấn 08-09-2014 119
82. Chương 82 : Chiêu Lãm. 08-09-2014 148
83. Chương 83 : Uyển Cự. 08-09-2014 112
84. Chương 84 : Kim Đan 08-09-2014 131
85. Chương 85 : Thập Tầng Đỉnh Phong. 08-09-2014 137
86. Chương 86 : Khốn Nhiễu. 08-09-2014 129
87. Chương 87 : Thư Khố 08-09-2014 140
88. Chương 88 : Tinh Khí Thần 08-09-2014 96
89. Chương 89 : Rời Nhà Du Lịch 08-09-2014 113
90. Chương 90 : Tái Vào Rừng Già 08-09-2014 143
91. Chương 91 : Hỏa Ô Tạ Gia 08-09-2014 144
92. Chương 92 : Trường Tí Hạc. 08-09-2014 141
93. Chương 93 : Quyền Ý Đao Pháp 08-09-2014 127
94. Chương 94 : Phong Cuồng Đao Pháp. 08-09-2014 115
95. Chương 95 : Hồi Viên. 08-09-2014 136
96. Chương 96 : Vô Tương Quả. 08-09-2014 152
97. Chương 97 : Luyện Đan Thuật. 08-09-2014 112
98. Chương 98 : Sao Lục Đan Phương 08-09-2014 119
99. Chương 99 : Tương Sinh Công Pháp. 08-09-2014 107
100. Chương 100 : Tiên Thiên Cảnh Giới. 08-09-2014 133
101. Chương 101 : Hỏa Ô Hoàng Thất 08-09-2014 106
102. Chương 102 : Tiên Thiên Chân Khí 08-09-2014 109
103. Chương 103 : Đình Thế Quang. 08-09-2014 118
104. Chương 104 : Dược Thư Hòa Luyện Đao 08-09-2014 106
105. Chương 105 : Lộ Đồ 08-09-2014 111
106. Chương 106 : Phản Gia 08-09-2014 141
107. Chương 107 : Tân Xuân Lai Tín. 08-09-2014 105
108. Chương 108 : Bảo Mã Lương Câu 08-09-2014 109
109. Chương 109 : Tuyển Trạch 08-09-2014 141
110. Chương 110 : Huynh Đệ Phản Mục 08-09-2014 133
111. Chương 111 : Mạc Kim 08-09-2014 130
112. Chương 112 : Chuyện Vui Ngoài Ý Muốn. 08-09-2014 116
113. Chương 113 : Lực Đại Vô Cùng. 08-09-2014 118
114. Chương 114 : Trọng Hiện Phong Thải. 08-09-2014 118
115. Chương 115 : Thiêu Chiến 08-09-2014 122
116. Chương 116 : Tí Oản 08-09-2014 123
117. Chương 117 : Đêm Tối 08-09-2014 126
118. Chương 118 : Ý Đồ Đen Tối. 08-09-2014 118
119. Chương 119 : Ngộ Đạo. 08-09-2014 107
120. Chương 120 : Huyết Đồ Phu. 08-09-2014 123
121. Chương 121 : Tiên Thiên Đao Mang 08-09-2014 110
122. Chương 122 : Lữ Tân Văn 08-09-2014 122
123. Chương 123 : Lần Đầu Giao Phong. 08-09-2014 116
124. Chương 124 : Tinh Lực Vô Cùng 08-09-2014 110
125. Chương 125 : Hộ Tí Đạo Cụ. 08-09-2014 120
126. Chương 126 : Tiên Thiên Chi Chiến. 08-09-2014 111
127. Chương 127 : Ý Ngoại Phát Hiện. 08-09-2014 111
128. Chương 128 : Tiên Thiên Kim Đan. 08-09-2014 109
129. Chương 129 : Ách Sát. 08-09-2014 114
130. Chương 130 : Nỗi Khổ Của Đại Ca. 08-09-2014 123
131. Chương 131 : Viên Gia Nữ Tử. 08-09-2014 112
132. Chương 132 : Hậu Lễ. 08-09-2014 108
133. Chương 133 : Dạ Thoại. 08-09-2014 105
134. Chương 134 : Tin Dữ. 08-09-2014 127
135. Chương 135 : Phá Bại Huyện Thành. 08-09-2014 132
136. Chương 136 : Thanh Thần. 08-09-2014 136
137. Chương 137 : Nhất Đao Chi Uy. 08-09-2014 109
138. Chương 138 : Lão Hồ Cấp Trí. 08-09-2014 119
139. Chương 139 : Sau Trận Đại Chiến 08-09-2014 119
140. Chương 140 : Phân Gia 08-09-2014 95
141. Chương 141 : Yêu Cầu Của Hoàng Thất 08-09-2014 134
142. Chương 142 : Quá Vãng Vân Yên 08-09-2014 116
143. Chương 143 : Bảo Khí Đại Khảm Đao 08-09-2014 114
144. Chương 144 : Thượng Lộ 08-09-2014 142
145. Chương 145 : Đại Đạo Bôn Mã 08-09-2014 113
146. Chương 146 : Thủy Huyễn Cận 08-09-2014 133
147. Chương 147 : Ngũ Đại Thủ Ấn. 08-09-2014 125
148. Chương 148 : Quốc Yến. 08-09-2014 136
149. Chương 149 : Cơ Hội. 08-09-2014 77
150. Chương 150 : Dạ Văn. 08-09-2014 132
151. Chương 151 : Trách Nhiệm. 08-09-2014 117
152. Chương 152 : Chiến. 08-09-2014 123
153. Chương 153 : Bách Tán Thiên. 08-09-2014 127
154. Chương 154 : Uyển Cự. 08-09-2014 106
155. Chương 155 : Phượng Lai Tường. 08-09-2014 118
156. Chương 156 : Tranh Sơn Thủy. 08-09-2014 108
157. Chương 157 : Độc Tâm 08-09-2014 120
158. Chương 158 : Ngụy Trang. 08-09-2014 121
159. Chương 159 : Rời Kinh. 08-09-2014 121
160. Chương 160 : Hạnh Vận. 08-09-2014 109
161. Chương 161 : Song Đầu Quái Thú. 08-09-2014 137
162. Chương 162 : Đấu Chí. 08-09-2014 108
163. Chương 163 : Dị Bảo 08-09-2014 117
164. Chương 164 : Thạch Bạch. 08-09-2014 115
165. Chương 165 : Ngũ Bách Linh Thú. 08-09-2014 105
166. Chương 166 : Sơn Môn. 08-09-2014 115
167. Chương 167 : Tương Phùng. 08-09-2014 123
168. Chương 168 : Sư Phụ 08-09-2014 119
169. Chương 169 : Trọng Phản Môn Tường 08-09-2014 133
170. Chương 170 : Động Phủ 08-09-2014 136
171. Chương 171 : Ích Cốc Đan 08-09-2014 118
172. Chương 172 : Sơ Thứ Luyện Đan 08-09-2014 143
173. Chương 173 : Hỏa , Mộc Song Hệ Tiên Thiên Công Pháp 08-09-2014 114
174. Chương 174 : Thái Thượng Trưởng Lão. 08-09-2014 138
175. Chương 175 : Thanh Hoàng Bất Tiếp 08-09-2014 122
176. Chương 176 : Giao Thủ. 08-09-2014 117
177. Chương 177 : Tiên Thiên Nhất Đường Thiên 08-09-2014 115
178. Chương 178 : Nhìn Không Thấu 08-09-2014 112
179. Chương 179 : Con Đường Của Mình 08-09-2014 109
180. Chương 180 : Đan Thành 08-09-2014 113
181. Chương 181 : Lựa Chọn 08-09-2014 142
182. Chương 182 : Kiếp Trì. 08-09-2014 139
183. Chương 183 : Oán Khí 08-09-2014 104
184. Chương 184 : Thụ Thương Quy Lai. 08-09-2014 109
185. Chương 185 : Kỷ Lý Cô Lỗ. 08-09-2014 112
186. Chương 186 : Bạch Thạch Diệu Dụng. 08-09-2014 137
187. Chương 187 : Tây Phương Cường Giả. 08-09-2014 114
188. Chương 188 : Vạn Niên Băng Tủy. 08-09-2014 121
189. Chương 189 : Long Trọng Trở Về. 08-09-2014 109
190. Chương 190 : Tương Sinh Mật Pháp. 08-09-2014 107
191. Chương 191 : Lục Chánh Nghi 08-09-2014 141
192. Chương 192 : Rời Núi 08-09-2014 97
193. Chương 193 : Địa Vị 08-09-2014 119
194. Chương 194 : Quyết Định 08-09-2014 133
195. Chương 195 : Tái Kiến Thủy Huyễn Cận. 08-09-2014 128
196. Chương 196 : Cường Giả Giao Dịch. 08-09-2014 127
197. Chương 197 : Gặp Gỡ Bất Ngờ. 08-09-2014 138
198. Chương 198 : Một Đối Sáu 08-09-2014 113
199. Chương 199 : Tiểu Liên Minh. 08-09-2014 132
200. Chương 200 : Đồ Phiên, Đệ Nhất Nhân Bách Tán Thiên. 08-09-2014 106
201. Chương 201 : Nhị Cường Tương Kiến. 08-09-2014 112
202. Chương 202 : Xông Tới 08-09-2014 115
203. Chương 203 : Gia Tín 08-09-2014 106
204. Chương 204 : Tiên Ngân 08-09-2014 117
205. Chương 205 : Phá Cửa 08-09-2014 114
206. Chương 206 : Uy Phong Bát Diện. 08-09-2014 87
207. Chương 207 : Thề Không Bỏ Qua. 08-09-2014 132
208. Chương 208 : Bang Thủ. 08-09-2014 144
209. Chương 209 : Bách Tán Thiên Chi Điên Phong Đối Quyết. 08-09-2014 79
210. Chương 210 : Sinh Tử Một Đường, Ta Thành Nhất Đường Thiên. 08-09-2014 85
211. Chương 211 : Lập Uy 08-09-2014 124
212. Chương 212 : Bắc Cương Chi Hổ. 08-09-2014 111
213. Chương 213 : Kiếm Băng. 08-09-2014 122
214. Chương 214 : Khủng Phố Thụ Đao. 08-09-2014 113
215. Chương 215 : Oanh Động. 08-09-2014 100
216. Chương 216 : Đại Sư Giao Dịch Hội. 08-09-2014 141
217. Chương 217 : Hai Kiện Vật Phẩm. 08-09-2014 104
218. Chương 218 : Điều Kiện 08-09-2014 139
219. Chương 219 : Nghênh Đón 08-09-2014 121
220. Chương 220 : Tạ Gia Tiên Thiên. 08-09-2014 112
221. Chương 221 : Môn Đồ Cuối Cùng. 08-09-2014 110
222. Chương 222 : Tư Mã Âm. 08-09-2014 140
223. Chương 223 : Phong Đích Chân Đế. 08-09-2014 111
224. Chương 224 : Siêu Cấp Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn. 08-09-2014 136
225. Chương 225 : Động Phủ. 08-09-2014 120
226. Chương 226 : Thủ Vệ. 08-09-2014 118
227. Chương 227 : Không Phải Người. 08-09-2014 109
228. Chương 228 : Đá Sinh Lực. 08-09-2014 131
229. Chương 229 : Căn Phòng Lạnh 08-09-2014 116
230. Chương 230 : Băng Dịch 08-09-2014 114
231. Chương 231 : Đánh Thuê. 08-09-2014 119
232. Chương 232 : Phản Hồi Khai Vanh. 08-09-2014 107
233. Chương 233 : Nhất Quyền Lập Uy. 08-09-2014 132
234. Chương 234 : Tân Nhậm Thái Thượng Trưởng Lão 08-09-2014 124
235. Chương 235 : Tam Hoa Chi Thuyết. 08-09-2014 101
236. Chương 236 : Người Ẩn Thế. 08-09-2014 118
237. Chương 237 : Không Mặt Mũi 08-09-2014 68
238. Chương 238 : Nhất Mạch Tương Thừa Đích Tam Hệ Đồng Tu. 08-09-2014 79
239. Chương 239 : Hưng Chi Sở Chí 08-09-2014 100
240. Chương 240 : Quân Đội 08-09-2014 112
241. Chương 241 : Chúng Nhân Đích Tuyển Trạch. 08-09-2014 109
242. Chương 242 : Thiên La...hạ Nhất Minh 08-09-2014 111
243. Chương 243 : Long Trọng Trở Về. 08-09-2014 93
244. Chương 244 : Thâm Sơn Đồ Đằng 08-09-2014 113
245. Chương 245 : Truyền Thừa Chi Đạo 08-09-2014 126
246. Chương 246 : Đồ Đằng Nhất Tộc 08-09-2014 106
247. Chương 247 : Mây Đen 08-09-2014 113
248. Chương 248 : Hạ Nhất Minh Thổ Tức 08-09-2014 135
249. Chương 249 : Mê Hồn Thuật 08-09-2014 115
250. Chương 250 : Đồ Đằng Trong Bảo Khố 08-09-2014 134
251. Chương 251 : Ăn Miếng Trả Miếng 08-09-2014 101
252. Chương 252 : Tăng Viện 08-09-2014 134
253. Chương 253 : Hội Tụ Một Nơi 08-09-2014 129
254. Chương 254 : Đánh Lén 08-09-2014 110
255. Chương 255 : Lang Trận 08-09-2014 138
256. Chương 256 : Hồng Lang Bì Giáp 08-09-2014 132
257. Chương 257 : Một Chiêu Cực Mạnh Va Chạm 08-09-2014 128
258. Chương 258 : Bách Linh Bát Vs Hồng Lang Vương 08-09-2014 113
259. Chương 259 : Nguy Cơ. 08-09-2014 109
260. Chương 260 : Xà Nho 08-09-2014 127
261. Chương 261 : Rút Lui 08-09-2014 129
262. Chương 262 : Khai Sơn Thức Thứ Hai Mươi Hai. 08-09-2014 137
263. Chương 263 : Ngưng Luyện Phong Chi Hoa 08-09-2014 123
264. Chương 264 : Giá Trị 08-09-2014 128
265. Chương 265 : Phong Hài Cùng Xoa Kiếm 08-09-2014 111
266. Chương 266 : Dạ Tập. 08-09-2014 113
267. Chương 267 : Ma Tý. 08-09-2014 119
268. Chương 268 : Phân Tán 08-09-2014 142
269. Chương 269 : Đại Đao Chém Đầu Quỷ 08-09-2014 105
270. Chương 270 : Ngũ Hành Hợp Nhất, Đao Trảm Xà Nho. 08-09-2014 111
271. Chương 271 : Băng Thiên Tuyết Địa 08-09-2014 106
272. Chương 272 : Chỉ Thừa Lại Mình Ngươi. 08-09-2014 133
273. Chương 273 : Vạn Lý Truy Sát 08-09-2014 118
274. Chương 274 : Tám Trăm Dặm Núi Lửa. 08-09-2014 112
275. Chương 275 : Hỏa Động 08-09-2014 131
276. Chương 276 : Khai Sơn Phá Hỏa Trụ. 08-09-2014 110
277. Chương 277 : Phong Hỏa. 08-09-2014 115
278. Chương 278 : Dung Hợp Chi Hoa. 08-09-2014 83
279. Chương 279 : Siêu Cấp Vũ Khí Biến Ảo 08-09-2014 129
280. Chương 280 : Nhẹ Nhàng Chém Giết. 08-09-2014 131
281. Chương 281 : Trở Về Hoành Sơn. 08-09-2014 133
282. Chương 282 : Luận Bàn Vũ Kỹ. 08-09-2014 117
283. Chương 283 : Tâm Huyết Của Tổ Tiên 08-09-2014 127
284. Chương 284 : Bái Tế Nơi Sơn Cốc. 08-09-2014 121
285. Chương 285 : Khó Khăn Mới. 08-09-2014 126
286. Chương 286 : Thổ Hệ Ấn Pháp. 08-09-2014 120
287. Chương 287 : Ngũ Hành Hoàn. 08-09-2014 137
288. Chương 288 : Khí Thế Ngút Trời. 08-09-2014 104
289. Chương 289 : Đoạt Bảo. 08-09-2014 113
290. Chương 290 : Lời Hứa Thiên La. 08-09-2014 110
291. Chương 291 : Vị Khách Cụt Ngón. 08-09-2014 119
292. Chương 292 : Tây Bắc Đệ Nhất Đại Phái. 08-09-2014 103
293. Chương 293 : Bảo Trư. 08-09-2014 130
294. Chương 294 : Cao Sơn Đốn Ngộ. 08-09-2014 154
295. Chương 295 : Kình Thiên Ấn. 08-09-2014 115
296. Chương 296 : Thần Binh 08-09-2014 134
297. Chương 297 : Bắt Chước Thần Binh 08-09-2014 105
298. Chương 298 : Cực Độ Băng Hàn 08-09-2014 122
299. Chương 299 : Chất Đông Lạnh Biến Dị. 08-09-2014 118
300. Chương 300 : Cường Giả Tụ Đỉnh. 08-09-2014 117
301. Chương 301 : Vụ Kiếm Và Phong Hỏa Chi Hoa 08-09-2014 136
302. Chương 302 : Ngả Văn Bân. 08-09-2014 113
303. Chương 303 : Lời Khuyên Bảo Lạ Lùng 08-09-2014 108
304. Chương 304 : Bí Mật Tụ Đỉnh 08-09-2014 130
305. Chương 305 : Điều Kiện Động Tâm 08-09-2014 103
306. Chương 306 : Đồng Môn Ở Xa Tới 08-09-2014 133
307. Chương 307 : Khách Của Đại Thân 08-09-2014 105
308. Chương 308 : Kim Chiến Dịch 08-09-2014 125
309. Chương 309 : Trao Đổi Riêng Tư 08-09-2014 118
310. Chương 310 : Lời Xin Lỗi Bất Ngờ 08-09-2014 104
311. Chương 311 : Suy Đoán Không Xác Định 08-09-2014 124
312. Chương 312 : Khách Đồ Đằng Tới 08-09-2014 134
313. Chương 313 : Hùng Đồ Đằng 08-09-2014 127
314. Chương 314 : Hùng Vô Cực Khiêu Chiến 08-09-2014 106
315. Chương 315 : Đốn Ngộ Phiên Thiên Ấn (1) 08-09-2014 105
316. Chương 316 : Đốn Ngộ Phiên Thiên Ấn (2) 08-09-2014 103
317. Chương 317 : Là Ta 08-09-2014 114
318. Chương 318 : Ai Mới Là Cự Hùng Đây? 08-09-2014 137
319. Chương 319 : Máu Kỳ Lân Và Thổ Chi Hoa 08-09-2014 127
320. Chương 320 : Toản Địa Chi Năng 08-09-2014 127
321. Chương 321 : Chặn Lại. 08-09-2014 106
322. Chương 322 : Ngũ Hành Phát Uy. 08-09-2014 101
323. Chương 323 : Ý Định Hai Mươi Năm 08-09-2014 123
324. Chương 324 : Trú Nhan Dược Phương 08-09-2014 134
325. Chương 325 : Trao Đổi Điều Kiện. 08-09-2014 102
326. Chương 326 : Cò Kè Mặc Cả. 08-09-2014 117
327. Chương 327 : Phân Cao Thấp 08-09-2014 120
328. Chương 328 : Tây Bắc Cờ Xí 08-09-2014 107
329. Chương 329 : Kim Hệ Tâm Đắc 08-09-2014 119
330. Chương 330 : Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Thứ Hai Mươi Ba 08-09-2014 83
331. Chương 331 : Kim Chi Hoa Dấu Hiệu 08-09-2014 128
332. Chương 332 : Gặp Lạ Không Lạ 08-09-2014 110
333. Chương 333 : Diện Thụ Ky Nghi 08-09-2014 129
334. Chương 334 : Binh Khí 08-09-2014 152
335. Chương 335 : Đi Theo Cảm Giác. 08-09-2014 84
336. Chương 336 : Đại Bỉ Kết Thúc 08-09-2014 135
337. Chương 337 : Nghi Vấn. 08-09-2014 137
338. Chương 338 : Nhất Mạch Tụ Đỉnh 08-09-2014 115
339. Chương 339 : Từ Tôn Giả 08-09-2014 119
340. Chương 340 : Hứa Hẹn 08-09-2014 114
341. Chương 341 : Nhận Đồ Đệ 08-09-2014 104
342. Chương 342 : Kinh Biến Trong Thành Nhỏ. 08-09-2014 131
343. Chương 343 : Thần Binh Long Thương 08-09-2014 112
344. Chương 344 : Hoàng Tuyền Môn 08-09-2014 109
345. Chương 345 : Báo Động Trước Miếu Nhỏ 08-09-2014 92
346. Chương 346 : Mưa Như Trút Nước 08-09-2014 127
347. Chương 347 : Phán Đoán 08-09-2014 116
348. Chương 348 : Đau Đầu Vì Linh Thú 08-09-2014 115
349. Chương 349 : Hỏa Lò 08-09-2014 111
350. Chương 350 : Thiên Trì Vương Giả 08-09-2014 107
351. Chương 351 : Đại Thân Biên Thành. 08-09-2014 106
352. Chương 352 : Phố Ăn Vặt 08-09-2014 137
353. Chương 353 : Thực Chi Nhất Đạo 08-09-2014 104
354. Chương 354 : Tây Phương Chi Biến 08-09-2014 109
355. Chương 355 : Phong Vân Vụ Chi Thư. 08-09-2014 110
356. Chương 356 : Tân Sanh Huyễn Thuật 08-09-2014 105
357. Chương 357 : Kỳ Liên Song Ma. 08-09-2014 107
358. Chương 358 : Kim Chiến Dịch Khiêu Chiến. 08-09-2014 109
359. Chương 359 : Đỉnh Túc Chi Uy. 08-09-2014 142
360. Chương 360 : Khí Ky Bãi Thoát. 08-09-2014 129
361. Chương 361 : Lai Lịch Của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. 08-09-2014 78
362. Chương 362 : Thân Phận. 08-09-2014 134
363. Chương 363 : Linh Tiêu Bảo Điện. 08-09-2014 106
364. Chương 364 : Đại Sư Huynh. 08-09-2014 122
365. Chương 365 : Tàng Thư 08-09-2014 115
366. Chương 366 : Thần Đạo Chi Thư. 08-09-2014 137
367. Chương 367 : Cảm Nhận Mới 08-09-2014 116
368. Chương 368 : Bí Tịch Phục Chế. 08-09-2014 130
369. Chương 369 : Đột Nhập 08-09-2014 110
370. Chương 370 : Chướng Nhãn Pháp 08-09-2014 106
371. Chương 371 : Uy Lực Của Tôn Giả 08-09-2014 134
372. Chương 372 : Một Hạ Nhất Minh Khác 08-09-2014 109
373. Chương 373 : Sương Mù 08-09-2014 138
374. Chương 374 : Hỗn Hợp Chi Thư 08-09-2014 108
375. Chương 375 : Ngũ Hành Luân Hồi 08-09-2014 110
376. Chương 376 : Điều Bí Ẩn Của Sách Thần Đạo 08-09-2014 116
377. Chương 377 : Con Gái Của Tông Chủ 08-09-2014 111
378. Chương 378 : Trong Chốc Lát, Long Trời Lở Đất 08-09-2014 109
379. Chương 379 : Thần Lực Của Phiên Thiên Ấn 08-09-2014 107
380. Chương 380 : Hắn Là Tôn Giả? 08-09-2014 118
381. Chương 381 : Lời Xin Lỗi Của Tôn Giả. 08-09-2014 87
382. Chương 382 : Uy Năng Của Kim Hệ. 08-09-2014 97
383. Chương 383 : Hấp Thụ Khí Thế - Nhị Thập Tứ Thức. 08-09-2014 137
384. Chương 384 : Ngưng Tụ Kim Chi Hoa. 08-09-2014 105
385. Chương 385 : Phiền Thạc Thỉnh Cầu. 08-09-2014 113
386. Chương 386 : Ưu Ái. 08-09-2014 129
387. Chương 387 : Phương Thuốc. 08-09-2014 132
388. Chương 388 : Đệ Nhất Luyện Đan Sư 08-09-2014 98
389. Chương 389 : Lần Lựa Chọn Dược Liệu Đặc Biệt. 08-09-2014 103
390. Chương 390 : Hỏa Hệ Thao Khống Chi Pháp. 08-09-2014 109
391. Chương 391 : Thần Khí Cửu Long Lô Phảng Chế. 08-09-2014 99
392. Chương 392 : Trú Nhan Đan. 08-09-2014 141
393. Chương 393 : Suy Đoán 08-09-2014 83
394. Chương 394 : Thần Khí?. 08-09-2014 107
395. Chương 395 : Cự Long. 08-09-2014 129
396. Chương 396 : Uy Lực Của Thần Khí. 08-09-2014 103
397. Chương 397 : Hoài Nghi. 08-09-2014 118
398. Chương 398 : Giải Thích Về Đỉnh Túc. 08-09-2014 102
399. Chương 399 : Không Gian Ngũ Hành. 08-09-2014 127
400. Chương 400 : Ba Tháng Sau. 08-09-2014 116
401. Chương 401 : Bình Nguyên Trung Ương 08-09-2014 106
402. Chương 402 : Khuyến Cáo. 08-09-2014 146
403. Chương 403 : Điều Kiện Trao Đổi. 08-09-2014 103
404. Chương 404 : Cảm Ngộ Về Ba Điểm. 08-09-2014 115
405. Chương 405 : Tìm Kiếm Ba Điểm. 08-09-2014 111
406. Chương 406 : Ân Tình Tặng Đan. 08-09-2014 108
407. Chương 407 : Kẻ Khiêu Khích Tới Từ Phương Tây. 08-09-2014 138
408. Chương 408 : Chạy Trốn. 08-09-2014 109
409. Chương 409 : Nhất Kích Tất Sát. 08-09-2014 112
410. Chương 410 : Tinh Thần Kỵ Sĩ. 08-09-2014 128
411. Chương 411 : Phiên Thiên Ấn. 08-09-2014 123
412. Chương 412 : Hội Ngộ 08-09-2014 123
413. Chương 413 : Bí Mật Động Trời. 08-09-2014 104
414. Chương 414 : Siêu Cấp Thế Gia. 08-09-2014 139
415. Chương 415 : Khiêu Chiến 08-09-2014 112
416. Chương 416 : Hác Huyết 08-09-2014 150
417. Chương 417 : Thất Chân Thuật 08-09-2014 106
418. Chương 418 : Trộm Công Pháp. 08-09-2014 113
419. Chương 419 : Bại Lộ. 08-09-2014 121
420. Chương 420 : Thất Chân Thuật Và Ngưng Huyết Thuật. 08-09-2014 108
421. Chương 421 : Không Thể Nhìn Thấy. 08-09-2014 109
422. Chương 422 : Một Tháng Chuẩn Bị 08-09-2014 130
423. Chương 423 : Đối Sách 08-09-2014 136
424. Chương 424 : Mánh Khóe 08-09-2014 144
425. Chương 425 : Quỷ Khốc Lĩnh 08-09-2014 141
426. Chương 426 : Hắc Vụ 08-09-2014 114
427. Chương 427 : Nhầm Lẫn. 08-09-2014 112
428. Chương 428 : Vui Quá Hóa Buồn. 08-09-2014 102
429. Chương 429 : Kẻ Điên Đánh Không Chết. 08-09-2014 128
430. Chương 430 : Âm Mưu Đánh Lén. 08-09-2014 111
431. Chương 431 : Ngưng Huyết Châu 08-09-2014 102
432. Chương 432 : Mười Ngày Ngủ Đông. 08-09-2014 112
433. Chương 433 : Sát Nhân Thủ Châu. 08-09-2014 115
434. Chương 434 : Sự Khác Nhau Của Những Kẻ Điên 08-09-2014 100
435. Chương 435 : Nữa Đường Chặn Lại. 08-09-2014 113
436. Chương 436 : Quyết Tâm. 08-09-2014 125
437. Chương 437 : Ám Sát. 08-09-2014 69
438. Chương 438 : Uy Hiếp. 08-09-2014 118
439. Chương 439 : Bí Văn. 08-09-2014 141
440. Chương 440 : Bỏ Chạy. 08-09-2014 103
441. Chương 441 : Bảo Trư Gây Ra Hiểu Lầm. 08-09-2014 109
442. Chương 442 : Phong Thủy Bảo Phiến. 08-09-2014 114
443. Chương 443 : Mê Hồn Thuật. 08-09-2014 96
444. Chương 444 : Hác Huyết Đốn Ngộ. 08-09-2014 111
445. Chương 445 : Quỹ Khốc Lĩnh Cấm Kỵ. 08-09-2014 103
446. Chương 446 : Thu Hoạch Lớn. 08-09-2014 135
447. Chương 447 : Bảo Trư Mất Tích. 08-09-2014 117
448. Chương 448 : Cố Nhân Gặp Nạn 08-09-2014 109
449. Chương 449 : Gặp Gỡ Kim Chiến Dịch 08-09-2014 114
450. Chương 450 : Lên Đỉnh Cấm Địa 08-09-2014 147
451. Chương 451 : Cự Mãng. 08-09-2014 129
452. Chương 452 : Bảo Đồ. 08-09-2014 121
453. Chương 453 : Bảo Trư Lớn Mật. 08-09-2014 108
454. Chương 454 : Tu Luyện. 08-09-2014 116
455. Chương 455 : Đại Công Cáo Thành 08-09-2014 117
456. Chương 456 : Phương Tây Tôn Giả. 08-09-2014 142
457. Chương 457 : Quay Lại Quỷ Khóc Lĩnh. 08-09-2014 107
458. Chương 458 : Mười Ngày Đốn Ngộ. 08-09-2014 114
459. Chương 459 : Thăng Cấp Tôn Giả. 08-09-2014 101
460. Chương 460 : Thóat Hiểm Trong Gang Tấc 08-09-2014 128
461. Chương 461 : Giận Cá Chém Thớt 08-09-2014 109
462. Chương 462 : Uy Lực Ngũ Hành Hoàn 08-09-2014 130
463. Chương 463 : Quang Mang Cự Phủ 08-09-2014 101
464. Chương 464 : Tam Cường Tề Tụ 08-09-2014 103
465. Chương 465 : Các Ngươi Cùng Lên Đi 08-09-2014 149
466. Chương 466 : Tam Cường Hợp Tác 08-09-2014 118
467. Chương 467 : Cửu Long Lô 08-09-2014 112
468. Chương 468 : Toàn Diệt 08-09-2014 116
469. Chương 469 : Hấp Thu Đại Thuẫn 08-09-2014 119
470. Chương 470 : Trở Về Linh Tiêu Bảo Điện 08-09-2014 143
471. Chương 471 : Thương Thế Trương Trọng Cẩn 08-09-2014 108
472. Chương 472 : Hác Tôn Giả Khẩn Cầu 08-09-2014 111
473. Chương 473 : Hấp Thu Âm Sát Khí 08-09-2014 117
474. Chương 474 : Âm Sát Vòng Xóay 08-09-2014 105
475. Chương 475 : Thiên Hạ Trân Bảo Kỳ Thư 08-09-2014 114
476. Chương 476 : Hiệu Dụng Của Sừng Xà 08-09-2014 114
477. Chương 477 : Danh Vọng 08-09-2014 120
478. Chương 478 : Đề Nghị Của Hách Tôn Giả 08-09-2014 103
479. Chương 479 : Tiễn Đưa 08-09-2014 106
480. Chương 480 : Biển Khơi 08-09-2014 143
481. Chương 481 : Chươtìm Hiểu Thủy Lực Lượng 08-09-2014 100
482. Chương 482 : Sóng Gió Trên Biển Khơi 08-09-2014 115
483. Chương 483 : Hắc Ưng Linh Thú 08-09-2014 114
484. Chương 484 : Cuộc Chiến Giữa Người Và Ngựa 08-09-2014 112
485. Chương 485 : Đối Thủ Truyền Kiếp 08-09-2014 106
486. Chương 486 : Cá Nướng 08-09-2014 139
487. Chương 487 : Huyền Thiết. 08-09-2014 134
488. Chương 488 : Độc Giác Mã. 08-09-2014 117
489. Chương 489 : Hữu Hình Khải Giáp. 08-09-2014 132
490. Chương 490 : Âm Sát Bảo Giáp. 08-09-2014 147
491. Chương 491 : Con Nhím. 08-09-2014 150
492. Chương 492 : Du Ngư Thân Pháp. 08-09-2014 102
493. Chương 493 : Lai Lịch Lão Nhân. 08-09-2014 108
494. Chương 494 : Ẩn Tình 08-09-2014 111
495. Chương 495 : Tam Hệ Cảm Ngộ. 08-09-2014 118
496. Chương 496 : Trận Chiến Cuối Cùng. 08-09-2014 115
497. Chương 497 : Lựa Chọn. 08-09-2014 97
498. Chương 498 : Điều Kiện Trao Đổi. 08-09-2014 86
499. Chương 499 : Chủ Nhân Mới Của Long Tiên. 08-09-2014 121
500. Chương 500 : Cháy Nhà Hôi Của. 08-09-2014 134
501. Chương 501 : Hắc Ngột Thứu Vương. 08-09-2014 104
502. Chương 502 : Phục Dụng Long Giác. 08-09-2014 105
503. Chương 503 : Bạch Mã Thánh Thú. 08-09-2014 103
504. Chương 504 : Đại Khai Sát Giới. 08-09-2014 111
505. Chương 505 : Lôi Đình Nhất Kích. 08-09-2014 106
506. Chương 506 : Trứng. 08-09-2014 128
507. Chương 507 : Xá Lợi Tử. 08-09-2014 140
508. Chương 508 : Quyết Tâm Của Sở Hao Châu 08-09-2014 101
509. Chương 509 : Kinh Hoàng Trên Biển. 08-09-2014 137
510. Chương 510 : Hỏa Hải 08-09-2014 112
511. Chương 511 : Ba Câu 08-09-2014 116
512. Chương 512 : Hải Thần Đại Nhân. 08-09-2014 106
513. Chương 513 : Cứu Người. 08-09-2014 140
514. Chương 514 : Môn Phái Trên Đảo 08-09-2014 124
515. Chương 515 : Đội Thuyền Hoắc Gia. 08-09-2014 104
516. Chương 516 : Bản Đồ Bồng Lai. 08-09-2014 136
517. Chương 517 : Bồng Lai Tiên Đảo. 08-09-2014 108
518. Chương 518 : Sơn Đạo Luyện Công 08-09-2014 126
519. Chương 519 : Tam Hệ Thể Chất. 08-09-2014 99
520. Chương 520 : Đại Hữu Thu Đồ. 08-09-2014 111
521. Chương 521 : Thử Chiêu. 08-09-2014 112
522. Chương 522 : Đoạt Địa Bàn. 08-09-2014 130
523. Chương 523 : Bảo Trư Gây Họa. 08-09-2014 105
524. Chương 524 : Thiên Niên Trân Châu 08-09-2014 105
525. Chương 525 : Vạn Niên Trân Châu. 08-09-2014 99
526. Chương 526 : Tôn Giả Luyện Đan Sư. 08-09-2014 107
527. Chương 527 : Lôi Điện Hiện Thân. 08-09-2014 111
528. Chương 528 : Kiền Sơn Đổng Gia. 08-09-2014 109
529. Chương 529 : Đánh Hổ Không Chết, Hậu Họa Vô Cùng. 08-09-2014 107
530. Chương 530 : Kiền Sơn Môn Lão Tổ. 08-09-2014 102
531. Chương 531 : Nhân Mã Hợp Nhất 08-09-2014 112
532. Chương 532 : Thỉnh Cầu 08-09-2014 107
533. Chương 533 : Linh Thú 08-09-2014 115
534. Chương 534 : Hải Thiên Thành 08-09-2014 107
535. Chương 535 : Sở Hao Châu Báo Thù 08-09-2014 133
536. Chương 536 : Ân Oán 08-09-2014 102
537. Chương 537 : Liên Thủ 08-09-2014 145
538. Chương 538 : Ngưng Huyết Nhân 08-09-2014 102
539. Chương 539 : Uy Lực Của Lôi Điện 08-09-2014 125
540. Chương 540 : Ngũ Khí Triều Nguyên 08-09-2014 109
541. Chương 541 : Ngưng Huyết Kim 08-09-2014 104
542. Chương 542 : Thế Giới Của Huyết Chi Lực 08-09-2014 106
543. Chương 543 : Lưu Phái Mới 08-09-2014 105
544. Chương 544 : Mượn Đao Giết Người 08-09-2014 112
545. Chương 545 : Bao Vây 08-09-2014 108
546. Chương 546 : Bảo Tàng Biến Mất 08-09-2014 128
547. Chương 547 : Trận Pháp Ở Đại Điện 08-09-2014 101
548. Chương 548 : Bảo Tàng 08-09-2014 108
549. Chương 549 : Tạo Thanh Thế Lớn 08-09-2014 109
550. Chương 550 : Thịnh Hội Của Hoắc Gia 08-09-2014 99
551. Chương 551 : Tiên Đảo Cấm Địa 08-09-2014 66
552. Chương 552 : Lôi Chấn Tử 08-09-2014 115
553. Chương 553 : Nhập Hải 08-09-2014 102
554. Chương 554 : Hắc Sa Vương 08-09-2014 125
555. Chương 555 : Lưới Điện Dưới Nước 08-09-2014 96
556. Chương 556 : Động Phủ Nơi Đáy Biển 08-09-2014 109
557. Chương 557 : Đông Lai Tử Khí 08-09-2014 102
558. Chương 558 : Thi Thể 08-09-2014 104
559. Chương 559 : Di Thư 08-09-2014 112
560. Chương 560 : Thiên Địa Thánh Quả 08-09-2014 95
561. Chương 561 : Xá Lợi Của Cao Thủ Thần Đạo 08-09-2014 131
562. Chương 562 : Ra Khỏi Động Phủ 08-09-2014 100
563. Chương 563 : Đại Chiến Hải Tộc 08-09-2014 123
564. Chương 564 : Liên Thủ 08-09-2014 85
565. Chương 565 : Ước Định 08-09-2014 96
566. Chương 566 : Chuyển Đồ 08-09-2014 103
567. Chương 567 : Thủy Chi Hoa 08-09-2014 109
568. Chương 568 : Đoán Nhầm 08-09-2014 133
569. Chương 569 : Hô Duyên Ngạo Bác 08-09-2014 96
570. Chương 570 : Đánh Lén Lại 08-09-2014 104
571. Chương 571 : Gặp Lại Song Ma 08-09-2014 102
572. Chương 572 : Yêu Cầu Của Song Ma 08-09-2014 98
573. Chương 573 : Kinh Thành Đại Thân 08-09-2014 107
574. Chương 574 : Tôn Giả Tập Trung 08-09-2014 105
575. Chương 575 : Ban Lan Thánh Thổ 08-09-2014 101
576. Chương 576 : Cuộc Chiến Thánh Thú 08-09-2014 131
577. Chương 577 : Huyết Mạch Thần Thú 08-09-2014 118
578. Chương 578 : Thực Lực 08-09-2014 103
579. Chương 579 : Thải Linh Ti 08-09-2014 111
580. Chương 580 : Thợ Rèn Cao Cấp 08-09-2014 79
581. Chương 581 : Vô Ý Mà Thành 08-09-2014 113
582. Chương 582 : Ngũ Hành Đại Viên Mãn. 08-09-2014 107
583. Chương 583 : Ngũ Hành Đại Luân Hồi. 08-09-2014 127
584. Chương 584 : Thuận Nước Theo Dòng. 08-09-2014 106
585. Chương 585 : Tâm Đắc. 08-09-2014 112
586. Chương 586 : Khiêu Chiến. 08-09-2014 94
587. Chương 587 : Quyết Đấu Thân Pháp. 08-09-2014 64
588. Chương 588 : Khải Giáp. 08-09-2014 98
589. Chương 589 : Song Ma Bán Nguyệt Sạn. 08-09-2014 128
590. Chương 590 : Song Ma Ra Oai. 08-09-2014 109
591. Chương 591 : Tiết Lộ. 08-09-2014 129
592. Chương 592 : Cố Tình Phá Rối 08-09-2014 102
593. Chương 593 : Ngũ Hành Đối Chiến. 08-09-2014 96
594. Chương 594 : Thế Giới Thực Sự Của Ngũ Hành. 08-09-2014 125
595. Chương 595 : Tẩu Hỏa Nhập Ma. 08-09-2014 133
596. Chương 596 : Tử Ngọ Kim Đan. 08-09-2014 128
597. Chương 597 : Củng Cố Cảnh Giới. 08-09-2014 109
598. Chương 598 : Trở Về Hạ Gia Trang 08-09-2014 109
599. Chương 599 : Ba Năm Biến Hóa 08-09-2014 139
600. Chương 600 : Nhẫn Nại 08-09-2014 103
601. Chương 601 : Thiên Trì Lai Khách 08-09-2014 104
602. Chương 602 : Nam Cương Cao Thủ 08-09-2014 115
603. Chương 603 : Nữ Tôn Giả 08-09-2014 110
604. Chương 604 : Cửu Long Lô 08-09-2014 113
605. Chương 605 : Nam Cương Vs Đại Thân 08-09-2014 103
606. Chương 606 : Quang Hóa Thần Binh 08-09-2014 106
607. Chương 607 : Không Phục Khiêu Chiến 08-09-2014 102
608. Chương 608 : Đánh Cuộc 08-09-2014 126
609. Chương 609 : Đánh Cuộc (2) 08-09-2014 66
610. Chương 610 : Hỏa Chi Hoa Quỷ Dị 08-09-2014 81
611. Chương 611 : Hỏa Linh Thân Thể 08-09-2014 130
612. Chương 612 : Ngũ Thải Quang Mang Nuốt Hỏa Long. 08-09-2014 131
613. Chương 613 : Vinh Quang Trở Về 08-09-2014 107
614. Chương 614 : Vụ Đỉnh Biệt Viện 08-09-2014 113
615. Chương 615 : Nói Chuyện. 08-09-2014 132
616. Chương 616 : Đoán Tạo Thuật 08-09-2014 106
617. Chương 617 : Ảo Giác 08-09-2014 110
618. Chương 618 : Bảo Trư Cầu Viện. 08-09-2014 96
619. Chương 619 : Thần Toán Tử. 08-09-2014 132
620. Chương 620 : Điều Kiện. 08-09-2014 89
621. Chương 621 : Khí Thế Vô Dụng 08-09-2014 112
622. Chương 622 : Thần Toán Chi Đạo 08-09-2014 104
623. Chương 623 : Bách Linh Bát Thần Bí 08-09-2014 107
624. Chương 624 : Ta Muốn Bảo Trư 08-09-2014 112
625. Chương 625 : Người Hầu 08-09-2014 129
626. Chương 626 : Chiến Tích Khiến Người Sợ Hãi 08-09-2014 103
627. Chương 627 : Lựa Chọn 08-09-2014 136
628. Chương 628 : Chọn Cùng Bỏ 08-09-2014 122
629. Chương 629 : Thiên Tài Hoặc Người Điên 08-09-2014 96
630. Chương 630 : Đỉnh Núi Gặp Gỡ. 08-09-2014 108
631. Chương 631 : Điều Khiển Cửu Long Lô. 08-09-2014 122
632. Chương 632 : Hiệu Quả Thần Binh 08-09-2014 105
633. Chương 633 : Nghi Vấn 08-09-2014 98
634. Chương 634 : Hiệu Quả Rung Động 08-09-2014 130
635. Chương 635 : Xem Vừa Mắt 08-09-2014 138
636. Chương 636 : Người Quen Cũ 08-09-2014 133
637. Chương 637 : Bắc Cương Tin Tức 08-09-2014 134
638. Chương 638 : Lai Lịch Băng Đảo. 08-09-2014 115
639. Chương 639 : Lĩnh Giáo. 08-09-2014 146
640. Chương 640 : Thử Nghiệm. 08-09-2014 127
641. Chương 641 : Ngũ Hành Ý Niệm. 08-09-2014 103
642. Chương 642 : Sinh Tử Chiến Trường. 08-09-2014 114
643. Chương 643 : Đồ Đằng Thánh Giả 08-09-2014 106
644. Chương 644 : Gặp Lại Hùng Vô Cực 08-09-2014 106
645. Chương 645 : “Công Bằng” Khiêu Chiến 08-09-2014 113
646. Chương 646 : Thần Toán ? 08-09-2014 108
647. Chương 647 : Lôi Điện Hiện Thân 08-09-2014 105
648. Chương 648 : Lời Khuyên 08-09-2014 117
649. Chương 649 : Trước Mặt Sinh Tử Giới 08-09-2014 108
650. Chương 650 : Đốn Ngộ Dưới Áp Lực 08-09-2014 110
651. Chương 651 : Lôi Đình Nhất Kích 08-09-2014 79
652. Chương 652 : Linh Tượng Thánh Giả 08-09-2014 106
653. Chương 653 : Ước Định . 08-09-2014 122
654. Chương 654 : Âm Mưu. 08-09-2014 121
655. Chương 655 : Luân Hồi Cấm Kỵ 08-09-2014 100
656. Chương 656 : Sinh Tử Giới 08-09-2014 112
657. Chương 657 : Tập Trung Ở Một Nơi 08-09-2014 101
658. Chương 658 : Bí Mật Ngũ Hành Hoàn 08-09-2014 108
659. Chương 659 : Ngoài Ý Muốn 08-09-2014 134
660. Chương 660 : Mộc Chi Hoa 08-09-2014 111
661. Chương 661 : Tuyệt Cảnh 08-09-2014 115
662. Chương 662 : Bản Nguyên Lực 08-09-2014 143
663. Chương 663 : Tin Tức Ngàn Năm. 08-09-2014 107
664. Chương 664 : Lục Đại Thần Binh. 08-09-2014 109
665. Chương 665 : Đại Bảo Trư. 08-09-2014 134
666. Chương 666 : Xá Lợi. 08-09-2014 113
667. Chương 667 : Ngưng Huyết Nhân. 08-09-2014 93
668. Chương 668 : Ý Niệm Của Thần Đạo Xá Lợi. 08-09-2014 90
669. Chương 669 : Phi Thăng. 08-09-2014 141
670. Chương 670 : Tinh Không Thế Giới. 08-09-2014 104
671. Chương 671 : Nguy Cơ Bộc Phát. 08-09-2014 126
672. Chương 672 : Sinh Tử Chi Quang. 08-09-2014 104
673. Chương 673 : Trả Lại Hỏa Long. 08-09-2014 97
674. Chương 674 : Đan Điền Trụ Khách. 08-09-2014 113
675. Chương 675 : Lưu Quang Quy Xác Và Vòng Ngọc. 08-09-2014 102
676. Chương 676 : Sát Khí. 08-09-2014 115
677. Chương 677 : Nộ Phát Trùng Quan, Lôi Đình Nộ Hống. 08-09-2014 115
678. Chương 678 : Mười Bước Giết Một Người. 08-09-2014 100
679. Chương 679 : Chạy Trối Chết. 08-09-2014 139
680. Chương 680 : Vây Kín. 08-09-2014 111
681. Chương 681 : Đuổi Giết. 08-09-2014 134
682. Chương 682 : Lôi Chấn Tử. 08-09-2014 114
683. Chương 683 : Tam Kiếm Hợp Nhất 08-09-2014 105
684. Chương 684 : Bảo Khí Của Thần Đạo. 08-09-2014 107
685. Chương 685 : Bắc Hải Cực Quang. 08-09-2014 99
686. Chương 686 : Nhân Mã Hợp Nhất, Lôi Đình Phích Lịch. 08-09-2014 98
687. Chương 687 : Con Mắt Dò Xét 08-09-2014 109
688. Chương 688 : Bộ Tộc Đồ Đằng. 08-09-2014 133
689. Chương 689 : Bao Che. 08-09-2014 100
690. Chương 690 : Bộ Tộc Đồ Đằng. 08-09-2014 107
691. Chương 691 : Oai Phong Của Bảo Trư. 08-09-2014 132
692. Chương 692 : Thánh Long Đại Nhân. 08-09-2014 97
693. Chương 693 : Lợi Thế Của Lão Nhân. 08-09-2014 116
694. Chương 694 : Truyền Thuyết Về Ngũ Hành Hoàn. 08-09-2014 117
695. Chương 695 : Khuyết Điểm. 08-09-2014 116
696. Chương 696 : Cái Chết. 08-09-2014 107
697. Chương 697 : Hắc Ngột Thứu. 08-09-2014 128
698. Chương 698 : Thần Binh Kim Cương Thạch. 08-09-2014 101
699. Chương 699 : Đau Thương Của Bảo Trư. 08-09-2014 125
700. Chương 700 : Suy Đoán Về Thần Đạo 08-09-2014 107
701. Chương 701 : Tin Tức Chấn Động. 08-09-2014 106
702. Chương 702 : Phẫn Nộ. 08-09-2014 122
703. Chương 703 : Kinh Biến. 08-09-2014 104
704. Chương 704 : Tẩu Hỏa Nhập Ma? 08-09-2014 121
705. Chương 705 : Sự Quái Dị Của Thần Toán Chi Đạo. 08-09-2014 103
706. Chương 706 : Uy Lực Của Thần Binh. 08-09-2014 110
707. Chương 707 : Lực Lượng Mãnh Mẽ. 08-09-2014 107
708. Chương 708 : Quang Hóa Thần Binh 08-09-2014 96
709. Chương 709 : Tu Vi Của Bách Linh Bát Là Cửu Cửu Trọng Thiên?. 08-09-2014 75
710. Chương 710 : Nghi Hoặc.. 08-09-2014 122
711. Chương 711 : Thần Binh Chi Mật 08-09-2014 102
712. Chương 712 : Cự Tượng. 08-09-2014 114
713. Chương 713 : Không Thể Phi Hành. 08-09-2014 112
714. Chương 714 : Cuộc Chiến Ước Định.. 08-09-2014 102
715. Chương 715 : Cự Lực. 08-09-2014 120
716. Chương 716 : Trọng Lực Thuật. 08-09-2014 108
717. Chương 717 : Giải Ước. 08-09-2014 143
718. Chương 718 : Khuyên Bảo.. 08-09-2014 121
719. Chương 719 : Âm Mưu.. 08-09-2014 99
720. Chương 720 : Cao Thủ Hạ Gia Trang Nhiều Như Mây. 08-09-2014 111
721. Chương 721 : Lời Tuyên Bố Của Thần Toán Tử. . 08-09-2014 113
722. Chương 722 : Đế Thích Thiên An Bài. 08-09-2014 126
723. Chương 723 : Ánh Sáng Của Thánh Long 08-09-2014 96
724. Chương 724 : Bảo Trư Biến Dị. 08-09-2014 134
725. Chương 725 : Thần Quang Phi Hành 08-09-2014 132
726. Chương 726 : Điều Khiển Ý Niệm.. 08-09-2014 105
727. Chương 727 : Tống Biệt.. 08-09-2014 106
728. Chương 728 : Bách Linh Bát Lão Gia 08-09-2014 127
729. Chương 729 : Thần Đạo Đoán Tạo. 08-09-2014 131
730. Chương 730 : Ngưng Luyện Hỏa Long 08-09-2014 130
731. Chương 731 : Quy Xác Bị Đoạt.. 08-09-2014 126
732. Chương 732 : Nửa Mừng Nửa Lo... 08-09-2014 101
733. Chương 733 : Quy Định Của Hạ Gia Trang. 08-09-2014 126
734. Chương 734 : Truyền Thụ Công Pháp.. 08-09-2014 104
735. Chương 735 : Bí Tịch Ngũ Hành. . 08-09-2014 103
736. Chương 736 : Khuyết Điểm. 08-09-2014 90
737. Chương 737 : Cổ Vũ 08-09-2014 120
738. Chương 738 : Hảo Hỏa Long 08-09-2014 125
739. Chương 739 : Cực Quang Kiếm 08-09-2014 129
740. Chương 740 : Bảo Trư Thần Kỳ 08-09-2014 105
741. Chương 741 : Rước Họa. 08-09-2014 115
742. Chương 742 : Đinh Ba Chín Răng 08-09-2014 101
743. Chương 743 : Thánh Long Sơ Thành 08-09-2014 131
744. Chương 744 : Cửu Long Lô Hình Trư 08-09-2014 135
745. Chương 745 : Cửu Long Lô Thiện Chí. 08-09-2014 107
746. Chương 746 : Lại Xuất Hành 08-09-2014 98
747. Chương 747 : Trung Kinh Âm Vân 08-09-2014 101
748. Chương 748 : Ngũ Hành Thân Thể 08-09-2014 133
749. Chương 749 : Công Pháp Thần Kỳ 08-09-2014 126
750. Chương 750 : Dò Xét Trong Đêm 08-09-2014 102
751. Chương 751 : Vũ Gia Đệ Tử 08-09-2014 109
752. Chương 752 : Sinh Ly Tử Biệt 08-09-2014 107
753. Chương 753 : Xá Lợi Tử 08-09-2014 93
754. Chương 754 : Hỗn Loạn Đan Điền 08-09-2014 129
755. Chương 755 : Ngũ Khí Hòa Hợp 08-09-2014 102
756. Chương 756 : Mặt Trời Chính Ngọ 08-09-2014 104
757. Chương 757 : Không Chết Không Thôi 08-09-2014 129
758. Chương 758 : Bình Âm Cầu 08-09-2014 113
759. Chương 759 : Thần Toán Chi Đạo Không Thể Phá Giải 08-09-2014 100
760. Chương 760 : Thánh Thú 08-09-2014 107
761. Chương 761 : Thuấn Sát 08-09-2014 137
762. Chương 762 : Bị Thương Nặng 08-09-2014 104
763. Chương 763 : Tàn Phá 08-09-2014 124
764. Chương 764 : Ánh Tịch Dương 08-09-2014 155
765. Chương 765 : Lời Hứa Của Thánh Thú 08-09-2014 107
766. Chương 766 : Vị Phó Môn Chủ 08-09-2014 110
767. Chương 767 : Huyết Luân Công 08-09-2014 114
768. Chương 768 : Khai Sơn Tam Thập Lục Thức 08-09-2014 107
769. Chương 769 : Cao Thủ 08-09-2014 124
770. Chương 770 : Hoàng Tuyền Lão Tổ 08-09-2014 110
771. Chương 771 : Thần Lực Cửu Trọng Thiên? 08-09-2014 111
772. Chương 772 : Chạy Trối Chết 08-09-2014 98
773. Chương 773 : Bảo Trư Giá Họa 08-09-2014 106
774. Chương 774 : Chiến 08-09-2014 93
775. Chương 775 : Thân Sơ 08-09-2014 118
776. Chương 776 : Gặp Quỷ 08-09-2014 114
777. Chương 777 : Không Từ Mà Biệt. 08-09-2014 122
778. Chương 778 : Sát Ý 08-09-2014 119
779. Chương 779 : Trở Lại Kinh Thành 08-09-2014 100
780. Chương 780 : Nửa Bản Bí Tịch 08-09-2014 103
781. Chương 781 : Cảm Ngộ Bí Tịch 08-09-2014 95
782. Chương 782 : Tiếp Dẫn Đại Pháp 08-09-2014 112
783. Chương 783 : Động Thiên Phúc Địa 08-09-2014 114
784. Chương 784 : Cầu Duyệt 08-09-2014 109
785. Chương 785 : Động Thiên Phúc Địa 07-09-2014 137
786. Chương 786 : Cảm Ngộ Bí Tịch 06-09-2014 159
787. Chương 787 : 10-11-2014 128
788. Chương 788 : BẢO TRƯ MẤT TÍCH. 21-01-2015 118
789. Chương 789 : BẢO TRƯ MẤT TÍCH. 21-01-2015 186
Bình luận truyện

Vũ Thần

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung