Vũ Thần

Vũ Thần

Mới nhất - Chương 789

(Điểm: 10/10) - Số phiếu của truyện này: 1 phiếu

Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp.Đó thật chính thiên tài. .....Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn!. Cùng đón đọc Vũ Thần các bạn nhé.

Xem chương mới nhất
STT Tên Chương Thời gian Lượt xem
1. Chương 1 : Hạ Gia Lục Tử 07-09-2014 293
2. Chương 2 : Hồ Trung Kỳ Ngộ 08-09-2014 206
3. Chương 3 : Thần Luyện Phong Ba 08-09-2014 121
4. Chương 4 : Phỉ Dĩ Sở Tư Đích Tốc Độ Tu Luyện 08-09-2014 164
5. Chương 5 : Đột Phá Đệ Lục Tầng 08-09-2014 170
6. Chương 6 : Hồ Hùng 08-09-2014 149
7. Chương 7 : Hỗn Nguyên Kình 08-09-2014 144
8. Chương 8 : Chính Thính Vãn Thiện 08-09-2014 154
9. Chương 9 : Tàng Thư Các 08-09-2014 144
10. Chương 10 : Kim Thủy Chiến Kỹ 08-09-2014 133
11. Chương 11 : Chiến Kỹ Điên Phong 08-09-2014 142
12. Chương 12 : Phụ Thân Phản Gia 08-09-2014 130
13. Chương 13 : Lục Tằng Bích Chướng 08-09-2014 125
14. Chương 14 : Nhận Bì Thuật 08-09-2014 123
15. Chương 15 : Đệ Thất Tầng 08-09-2014 138
16. Chương 16 : Thông Tập Phạm 08-09-2014 133
17. Chương 17 : Tùng Lâm Chi Ngộ 08-09-2014 164
18. Chương 18 : Đệ Nhất Thứ Bác Sát. 08-09-2014 133
19. Chương 19 : Tử Nhân Tài. 08-09-2014 144
20. Chương 20 : Từ Gia Bảo 08-09-2014 135
21. Chương 21 : Thuận Lợi Phản Gia. 08-09-2014 133
22. Chương 22 : Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. 08-09-2014 150
23. Chương 23 : Tái Độ Tiến Giai. 08-09-2014 114
24. Chương 24 : Niên Sơ Giác Kỹ 08-09-2014 124
25. Chương 25 : Thủy Hỏa Tương Khắc 08-09-2014 151
26. Chương 26 : Thủy Kim Công Pháp 08-09-2014 122
27. Chương 27 : Chiến Nhi Thắng Chi. 08-09-2014 149
28. Chương 28 : Tọa Vị Biến Hóa 08-09-2014 137
29. Chương 29 : Tiên Thiên Chiến Kỹ 08-09-2014 127
30. Chương 30 : Thực Thoại Thực Thuyết. 08-09-2014 155
31. Chương 31 : Đố Kỵ Chi Tâm. 08-09-2014 127
32. Chương 32 : Bát Tầng Điên Phong 08-09-2014 121
33. Chương 33 : Tấn Thăng Đệ Cửu Tầng 08-09-2014 143
34. Chương 34 : Đại Thọ Trình Gia. 08-09-2014 119
35. Chương 35 : Huyền Thành 08-09-2014 76
36. Chương 36 : Lôi Đài 08-09-2014 129
37. Chương 37 : Kỹ Soa Nhất Trù 08-09-2014 123
38. Chương 38 : Ngờ Vực Vô Căn Cứ. 08-09-2014 115
39. Chương 39 : Hạ Thọ 08-09-2014 144
40. Chương 40 : Thọ Yến. 08-09-2014 132
41. Chương 41 : Âm Thầm Giao Dịch. 08-09-2014 115
42. Chương 42 : Truy Sát 08-09-2014 157
43. Chương 43 : Thiên Niên Huyết Sâm.. 08-09-2014 115
44. Chương 44 : Từ Gia Kỳ Công. 08-09-2014 134
45. Chương 45 : Ngoại Lại Cường Hào. 08-09-2014 119
46. Chương 46 : Hoàng Tước Tại Hậu 08-09-2014 151
47. Chương 47 : Sai Trắc. 08-09-2014 143
48. Chương 48 : Liên Nhân. 08-09-2014 119
49. Chương 49 : Phát Hiện Ngoài Ý Muốn. 08-09-2014 149
50. Chương 50 : Linh Thú. 08-09-2014 121
51. Chương 51 : Cự Mãng Phản Phệ. 08-09-2014 140
52. Chương 52 : Tiên Thiên Dương Oai. 08-09-2014 112
53. Chương 53 : Truyền Đao. 08-09-2014 136
54. Chương 54 : Trình Gia Cầu Viện 08-09-2014 123
55. Chương 55 : Hiểu Lầm. 08-09-2014 117
56. Chương 56 : Bao Vây Tiêu Diệt. 08-09-2014 163
57. Chương 57 : Báo Thù. 08-09-2014 130
58. Chương 58 : Cửu Tầng Đỉnh Phong. 08-09-2014 130
59. Chương 59 : Trạng Thái Thần Kỳ. 08-09-2014 124
60. Chương 60 : Thập Tầng Đỉnh Cao. 08-09-2014 122
61. Chương 61 : Kim Có Thể Sinh Thủy 08-09-2014 124
62. Chương 62 : Du Ngoạn. 08-09-2014 146
63. Chương 63 : Từ Gia Trấn. 08-09-2014 157
64. Chương 64 : Thực Khách. 08-09-2014 142
65. Chương 65 : Nội Bảo. 08-09-2014 129
66. Chương 66 : Đạp Phá Thiết Hài Vô Mịch Xử. 08-09-2014 149
67. Chương 67 : Đắc Lai Toàn Bất Phí Công Phu.. 08-09-2014 113
68. Chương 68 : Khô Mộc Công. 08-09-2014 126
69. Chương 69 : Tứ Đại Công Pháp. 08-09-2014 123
70. Chương 70 : Đón Dâu. 08-09-2014 127
71. Chương 71 : Nghênh Thân Lôi Đài. 08-09-2014 124
72. Chương 72 : Lâm Gia Khiêu Chiến. 08-09-2014 126
73. Chương 73 : Cửu Tầng Chi Chiến. 08-09-2014 118
74. Chương 74 : Phục Địa Ấn. 08-09-2014 152
75. Chương 75 : Kim Hệ Tinh Túy 08-09-2014 157
76. Chương 76 : Học Trộm. 08-09-2014 149
77. Chương 77 : Hà Vị Thiên Tài. (Hết Quyển 1) 08-09-2014 137
78. Chương 78 : Tiên Thiên Thủ Ấn. 08-09-2014 135
79. Chương 79 : Tiên Thiên Đối Hãn 08-09-2014 122
80. Chương 80 : Ước Định 08-09-2014 85
81. Chương 81 : Tàng Châm Ấn 08-09-2014 122
82. Chương 82 : Chiêu Lãm. 08-09-2014 156
83. Chương 83 : Uyển Cự. 08-09-2014 119
84. Chương 84 : Kim Đan 08-09-2014 135
85. Chương 85 : Thập Tầng Đỉnh Phong. 08-09-2014 141
86. Chương 86 : Khốn Nhiễu. 08-09-2014 133
87. Chương 87 : Thư Khố 08-09-2014 149
88. Chương 88 : Tinh Khí Thần 08-09-2014 99
89. Chương 89 : Rời Nhà Du Lịch 08-09-2014 117
90. Chương 90 : Tái Vào Rừng Già 08-09-2014 147
91. Chương 91 : Hỏa Ô Tạ Gia 08-09-2014 148
92. Chương 92 : Trường Tí Hạc. 08-09-2014 145
93. Chương 93 : Quyền Ý Đao Pháp 08-09-2014 134
94. Chương 94 : Phong Cuồng Đao Pháp. 08-09-2014 118
95. Chương 95 : Hồi Viên. 08-09-2014 141
96. Chương 96 : Vô Tương Quả. 08-09-2014 158
97. Chương 97 : Luyện Đan Thuật. 08-09-2014 115
98. Chương 98 : Sao Lục Đan Phương 08-09-2014 123
99. Chương 99 : Tương Sinh Công Pháp. 08-09-2014 110
100. Chương 100 : Tiên Thiên Cảnh Giới. 08-09-2014 141
101. Chương 101 : Hỏa Ô Hoàng Thất 08-09-2014 109
102. Chương 102 : Tiên Thiên Chân Khí 08-09-2014 118
103. Chương 103 : Đình Thế Quang. 08-09-2014 122
104. Chương 104 : Dược Thư Hòa Luyện Đao 08-09-2014 109
105. Chương 105 : Lộ Đồ 08-09-2014 119
106. Chương 106 : Phản Gia 08-09-2014 144
107. Chương 107 : Tân Xuân Lai Tín. 08-09-2014 108
108. Chương 108 : Bảo Mã Lương Câu 08-09-2014 112
109. Chương 109 : Tuyển Trạch 08-09-2014 144
110. Chương 110 : Huynh Đệ Phản Mục 08-09-2014 136
111. Chương 111 : Mạc Kim 08-09-2014 134
112. Chương 112 : Chuyện Vui Ngoài Ý Muốn. 08-09-2014 119
113. Chương 113 : Lực Đại Vô Cùng. 08-09-2014 121
114. Chương 114 : Trọng Hiện Phong Thải. 08-09-2014 125
115. Chương 115 : Thiêu Chiến 08-09-2014 126
116. Chương 116 : Tí Oản 08-09-2014 128
117. Chương 117 : Đêm Tối 08-09-2014 131
118. Chương 118 : Ý Đồ Đen Tối. 08-09-2014 127
119. Chương 119 : Ngộ Đạo. 08-09-2014 113
120. Chương 120 : Huyết Đồ Phu. 08-09-2014 132
121. Chương 121 : Tiên Thiên Đao Mang 08-09-2014 113
122. Chương 122 : Lữ Tân Văn 08-09-2014 129
123. Chương 123 : Lần Đầu Giao Phong. 08-09-2014 120
124. Chương 124 : Tinh Lực Vô Cùng 08-09-2014 113
125. Chương 125 : Hộ Tí Đạo Cụ. 08-09-2014 123
126. Chương 126 : Tiên Thiên Chi Chiến. 08-09-2014 114
127. Chương 127 : Ý Ngoại Phát Hiện. 08-09-2014 114
128. Chương 128 : Tiên Thiên Kim Đan. 08-09-2014 112
129. Chương 129 : Ách Sát. 08-09-2014 118
130. Chương 130 : Nỗi Khổ Của Đại Ca. 08-09-2014 126
131. Chương 131 : Viên Gia Nữ Tử. 08-09-2014 117
132. Chương 132 : Hậu Lễ. 08-09-2014 113
133. Chương 133 : Dạ Thoại. 08-09-2014 108
134. Chương 134 : Tin Dữ. 08-09-2014 131
135. Chương 135 : Phá Bại Huyện Thành. 08-09-2014 135
136. Chương 136 : Thanh Thần. 08-09-2014 139
137. Chương 137 : Nhất Đao Chi Uy. 08-09-2014 114
138. Chương 138 : Lão Hồ Cấp Trí. 08-09-2014 125
139. Chương 139 : Sau Trận Đại Chiến 08-09-2014 127
140. Chương 140 : Phân Gia 08-09-2014 100
141. Chương 141 : Yêu Cầu Của Hoàng Thất 08-09-2014 137
142. Chương 142 : Quá Vãng Vân Yên 08-09-2014 119
143. Chương 143 : Bảo Khí Đại Khảm Đao 08-09-2014 121
144. Chương 144 : Thượng Lộ 08-09-2014 145
145. Chương 145 : Đại Đạo Bôn Mã 08-09-2014 122
146. Chương 146 : Thủy Huyễn Cận 08-09-2014 136
147. Chương 147 : Ngũ Đại Thủ Ấn. 08-09-2014 128
148. Chương 148 : Quốc Yến. 08-09-2014 139
149. Chương 149 : Cơ Hội. 08-09-2014 81
150. Chương 150 : Dạ Văn. 08-09-2014 136
151. Chương 151 : Trách Nhiệm. 08-09-2014 120
152. Chương 152 : Chiến. 08-09-2014 132
153. Chương 153 : Bách Tán Thiên. 08-09-2014 131
154. Chương 154 : Uyển Cự. 08-09-2014 113
155. Chương 155 : Phượng Lai Tường. 08-09-2014 121
156. Chương 156 : Tranh Sơn Thủy. 08-09-2014 111
157. Chương 157 : Độc Tâm 08-09-2014 124
158. Chương 158 : Ngụy Trang. 08-09-2014 124
159. Chương 159 : Rời Kinh. 08-09-2014 127
160. Chương 160 : Hạnh Vận. 08-09-2014 116
161. Chương 161 : Song Đầu Quái Thú. 08-09-2014 144
162. Chương 162 : Đấu Chí. 08-09-2014 119
163. Chương 163 : Dị Bảo 08-09-2014 121
164. Chương 164 : Thạch Bạch. 08-09-2014 118
165. Chương 165 : Ngũ Bách Linh Thú. 08-09-2014 113
166. Chương 166 : Sơn Môn. 08-09-2014 120
167. Chương 167 : Tương Phùng. 08-09-2014 126
168. Chương 168 : Sư Phụ 08-09-2014 124
169. Chương 169 : Trọng Phản Môn Tường 08-09-2014 136
170. Chương 170 : Động Phủ 08-09-2014 139
171. Chương 171 : Ích Cốc Đan 08-09-2014 121
172. Chương 172 : Sơ Thứ Luyện Đan 08-09-2014 146
173. Chương 173 : Hỏa , Mộc Song Hệ Tiên Thiên Công Pháp 08-09-2014 123
174. Chương 174 : Thái Thượng Trưởng Lão. 08-09-2014 141
175. Chương 175 : Thanh Hoàng Bất Tiếp 08-09-2014 128
176. Chương 176 : Giao Thủ. 08-09-2014 121
177. Chương 177 : Tiên Thiên Nhất Đường Thiên 08-09-2014 118
178. Chương 178 : Nhìn Không Thấu 08-09-2014 116
179. Chương 179 : Con Đường Của Mình 08-09-2014 113
180. Chương 180 : Đan Thành 08-09-2014 119
181. Chương 181 : Lựa Chọn 08-09-2014 147
182. Chương 182 : Kiếp Trì. 08-09-2014 142
183. Chương 183 : Oán Khí 08-09-2014 111
184. Chương 184 : Thụ Thương Quy Lai. 08-09-2014 112
185. Chương 185 : Kỷ Lý Cô Lỗ. 08-09-2014 119
186. Chương 186 : Bạch Thạch Diệu Dụng. 08-09-2014 142
187. Chương 187 : Tây Phương Cường Giả. 08-09-2014 117
188. Chương 188 : Vạn Niên Băng Tủy. 08-09-2014 128
189. Chương 189 : Long Trọng Trở Về. 08-09-2014 112
190. Chương 190 : Tương Sinh Mật Pháp. 08-09-2014 113
191. Chương 191 : Lục Chánh Nghi 08-09-2014 147
192. Chương 192 : Rời Núi 08-09-2014 104
193. Chương 193 : Địa Vị 08-09-2014 123
194. Chương 194 : Quyết Định 08-09-2014 136
195. Chương 195 : Tái Kiến Thủy Huyễn Cận. 08-09-2014 136
196. Chương 196 : Cường Giả Giao Dịch. 08-09-2014 130
197. Chương 197 : Gặp Gỡ Bất Ngờ. 08-09-2014 141
198. Chương 198 : Một Đối Sáu 08-09-2014 121
199. Chương 199 : Tiểu Liên Minh. 08-09-2014 135
200. Chương 200 : Đồ Phiên, Đệ Nhất Nhân Bách Tán Thiên. 08-09-2014 109
201. Chương 201 : Nhị Cường Tương Kiến. 08-09-2014 115
202. Chương 202 : Xông Tới 08-09-2014 124
203. Chương 203 : Gia Tín 08-09-2014 112
204. Chương 204 : Tiên Ngân 08-09-2014 121
205. Chương 205 : Phá Cửa 08-09-2014 123
206. Chương 206 : Uy Phong Bát Diện. 08-09-2014 90
207. Chương 207 : Thề Không Bỏ Qua. 08-09-2014 135
208. Chương 208 : Bang Thủ. 08-09-2014 151
209. Chương 209 : Bách Tán Thiên Chi Điên Phong Đối Quyết. 08-09-2014 82
210. Chương 210 : Sinh Tử Một Đường, Ta Thành Nhất Đường Thiên. 08-09-2014 89
211. Chương 211 : Lập Uy 08-09-2014 128
212. Chương 212 : Bắc Cương Chi Hổ. 08-09-2014 118
213. Chương 213 : Kiếm Băng. 08-09-2014 126
214. Chương 214 : Khủng Phố Thụ Đao. 08-09-2014 116
215. Chương 215 : Oanh Động. 08-09-2014 103
216. Chương 216 : Đại Sư Giao Dịch Hội. 08-09-2014 144
217. Chương 217 : Hai Kiện Vật Phẩm. 08-09-2014 111
218. Chương 218 : Điều Kiện 08-09-2014 142
219. Chương 219 : Nghênh Đón 08-09-2014 124
220. Chương 220 : Tạ Gia Tiên Thiên. 08-09-2014 118
221. Chương 221 : Môn Đồ Cuối Cùng. 08-09-2014 114
222. Chương 222 : Tư Mã Âm. 08-09-2014 146
223. Chương 223 : Phong Đích Chân Đế. 08-09-2014 114
224. Chương 224 : Siêu Cấp Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn. 08-09-2014 140
225. Chương 225 : Động Phủ. 08-09-2014 126
226. Chương 226 : Thủ Vệ. 08-09-2014 124
227. Chương 227 : Không Phải Người. 08-09-2014 114
228. Chương 228 : Đá Sinh Lực. 08-09-2014 133
229. Chương 229 : Căn Phòng Lạnh 08-09-2014 118
230. Chương 230 : Băng Dịch 08-09-2014 120
231. Chương 231 : Đánh Thuê. 08-09-2014 126
232. Chương 232 : Phản Hồi Khai Vanh. 08-09-2014 110
233. Chương 233 : Nhất Quyền Lập Uy. 08-09-2014 135
234. Chương 234 : Tân Nhậm Thái Thượng Trưởng Lão 08-09-2014 128
235. Chương 235 : Tam Hoa Chi Thuyết. 08-09-2014 108
236. Chương 236 : Người Ẩn Thế. 08-09-2014 122
237. Chương 237 : Không Mặt Mũi 08-09-2014 71
238. Chương 238 : Nhất Mạch Tương Thừa Đích Tam Hệ Đồng Tu. 08-09-2014 82
239. Chương 239 : Hưng Chi Sở Chí 08-09-2014 103
240. Chương 240 : Quân Đội 08-09-2014 115
241. Chương 241 : Chúng Nhân Đích Tuyển Trạch. 08-09-2014 112
242. Chương 242 : Thiên La...hạ Nhất Minh 08-09-2014 114
243. Chương 243 : Long Trọng Trở Về. 08-09-2014 99
244. Chương 244 : Thâm Sơn Đồ Đằng 08-09-2014 120
245. Chương 245 : Truyền Thừa Chi Đạo 08-09-2014 129
246. Chương 246 : Đồ Đằng Nhất Tộc 08-09-2014 110
247. Chương 247 : Mây Đen 08-09-2014 119
248. Chương 248 : Hạ Nhất Minh Thổ Tức 08-09-2014 138
249. Chương 249 : Mê Hồn Thuật 08-09-2014 118
250. Chương 250 : Đồ Đằng Trong Bảo Khố 08-09-2014 142
251. Chương 251 : Ăn Miếng Trả Miếng 08-09-2014 104
252. Chương 252 : Tăng Viện 08-09-2014 137
253. Chương 253 : Hội Tụ Một Nơi 08-09-2014 132
254. Chương 254 : Đánh Lén 08-09-2014 115
255. Chương 255 : Lang Trận 08-09-2014 145
256. Chương 256 : Hồng Lang Bì Giáp 08-09-2014 135
257. Chương 257 : Một Chiêu Cực Mạnh Va Chạm 08-09-2014 131
258. Chương 258 : Bách Linh Bát Vs Hồng Lang Vương 08-09-2014 116
259. Chương 259 : Nguy Cơ. 08-09-2014 113
260. Chương 260 : Xà Nho 08-09-2014 131
261. Chương 261 : Rút Lui 08-09-2014 133
262. Chương 262 : Khai Sơn Thức Thứ Hai Mươi Hai. 08-09-2014 141
263. Chương 263 : Ngưng Luyện Phong Chi Hoa 08-09-2014 126
264. Chương 264 : Giá Trị 08-09-2014 132
265. Chương 265 : Phong Hài Cùng Xoa Kiếm 08-09-2014 114
266. Chương 266 : Dạ Tập. 08-09-2014 122
267. Chương 267 : Ma Tý. 08-09-2014 128
268. Chương 268 : Phân Tán 08-09-2014 148
269. Chương 269 : Đại Đao Chém Đầu Quỷ 08-09-2014 110
270. Chương 270 : Ngũ Hành Hợp Nhất, Đao Trảm Xà Nho. 08-09-2014 114
271. Chương 271 : Băng Thiên Tuyết Địa 08-09-2014 112
272. Chương 272 : Chỉ Thừa Lại Mình Ngươi. 08-09-2014 137
273. Chương 273 : Vạn Lý Truy Sát 08-09-2014 123
274. Chương 274 : Tám Trăm Dặm Núi Lửa. 08-09-2014 115
275. Chương 275 : Hỏa Động 08-09-2014 139
276. Chương 276 : Khai Sơn Phá Hỏa Trụ. 08-09-2014 114
277. Chương 277 : Phong Hỏa. 08-09-2014 118
278. Chương 278 : Dung Hợp Chi Hoa. 08-09-2014 86
279. Chương 279 : Siêu Cấp Vũ Khí Biến Ảo 08-09-2014 134
280. Chương 280 : Nhẹ Nhàng Chém Giết. 08-09-2014 137
281. Chương 281 : Trở Về Hoành Sơn. 08-09-2014 141
282. Chương 282 : Luận Bàn Vũ Kỹ. 08-09-2014 120
283. Chương 283 : Tâm Huyết Của Tổ Tiên 08-09-2014 130
284. Chương 284 : Bái Tế Nơi Sơn Cốc. 08-09-2014 129
285. Chương 285 : Khó Khăn Mới. 08-09-2014 131
286. Chương 286 : Thổ Hệ Ấn Pháp. 08-09-2014 123
287. Chương 287 : Ngũ Hành Hoàn. 08-09-2014 147
288. Chương 288 : Khí Thế Ngút Trời. 08-09-2014 108
289. Chương 289 : Đoạt Bảo. 08-09-2014 118
290. Chương 290 : Lời Hứa Thiên La. 08-09-2014 116
291. Chương 291 : Vị Khách Cụt Ngón. 08-09-2014 122
292. Chương 292 : Tây Bắc Đệ Nhất Đại Phái. 08-09-2014 107
293. Chương 293 : Bảo Trư. 08-09-2014 137
294. Chương 294 : Cao Sơn Đốn Ngộ. 08-09-2014 161
295. Chương 295 : Kình Thiên Ấn. 08-09-2014 124
296. Chương 296 : Thần Binh 08-09-2014 137
297. Chương 297 : Bắt Chước Thần Binh 08-09-2014 109
298. Chương 298 : Cực Độ Băng Hàn 08-09-2014 126
299. Chương 299 : Chất Đông Lạnh Biến Dị. 08-09-2014 122
300. Chương 300 : Cường Giả Tụ Đỉnh. 08-09-2014 120
301. Chương 301 : Vụ Kiếm Và Phong Hỏa Chi Hoa 08-09-2014 143
302. Chương 302 : Ngả Văn Bân. 08-09-2014 117
303. Chương 303 : Lời Khuyên Bảo Lạ Lùng 08-09-2014 114
304. Chương 304 : Bí Mật Tụ Đỉnh 08-09-2014 133
305. Chương 305 : Điều Kiện Động Tâm 08-09-2014 108
306. Chương 306 : Đồng Môn Ở Xa Tới 08-09-2014 139
307. Chương 307 : Khách Của Đại Thân 08-09-2014 108
308. Chương 308 : Kim Chiến Dịch 08-09-2014 128
309. Chương 309 : Trao Đổi Riêng Tư 08-09-2014 121
310. Chương 310 : Lời Xin Lỗi Bất Ngờ 08-09-2014 108
311. Chương 311 : Suy Đoán Không Xác Định 08-09-2014 128
312. Chương 312 : Khách Đồ Đằng Tới 08-09-2014 137
313. Chương 313 : Hùng Đồ Đằng 08-09-2014 133
314. Chương 314 : Hùng Vô Cực Khiêu Chiến 08-09-2014 109
315. Chương 315 : Đốn Ngộ Phiên Thiên Ấn (1) 08-09-2014 108
316. Chương 316 : Đốn Ngộ Phiên Thiên Ấn (2) 08-09-2014 106
317. Chương 317 : Là Ta 08-09-2014 118
318. Chương 318 : Ai Mới Là Cự Hùng Đây? 08-09-2014 140
319. Chương 319 : Máu Kỳ Lân Và Thổ Chi Hoa 08-09-2014 134
320. Chương 320 : Toản Địa Chi Năng 08-09-2014 130
321. Chương 321 : Chặn Lại. 08-09-2014 110
322. Chương 322 : Ngũ Hành Phát Uy. 08-09-2014 104
323. Chương 323 : Ý Định Hai Mươi Năm 08-09-2014 131
324. Chương 324 : Trú Nhan Dược Phương 08-09-2014 137
325. Chương 325 : Trao Đổi Điều Kiện. 08-09-2014 109
326. Chương 326 : Cò Kè Mặc Cả. 08-09-2014 120
327. Chương 327 : Phân Cao Thấp 08-09-2014 126
328. Chương 328 : Tây Bắc Cờ Xí 08-09-2014 110
329. Chương 329 : Kim Hệ Tâm Đắc 08-09-2014 125
330. Chương 330 : Khai Sơn Tam Thập Lục Thức Thứ Hai Mươi Ba 08-09-2014 86
331. Chương 331 : Kim Chi Hoa Dấu Hiệu 08-09-2014 131
332. Chương 332 : Gặp Lạ Không Lạ 08-09-2014 113
333. Chương 333 : Diện Thụ Ky Nghi 08-09-2014 132
334. Chương 334 : Binh Khí 08-09-2014 156
335. Chương 335 : Đi Theo Cảm Giác. 08-09-2014 87
336. Chương 336 : Đại Bỉ Kết Thúc 08-09-2014 138
337. Chương 337 : Nghi Vấn. 08-09-2014 140
338. Chương 338 : Nhất Mạch Tụ Đỉnh 08-09-2014 118
339. Chương 339 : Từ Tôn Giả 08-09-2014 122
340. Chương 340 : Hứa Hẹn 08-09-2014 118
341. Chương 341 : Nhận Đồ Đệ 08-09-2014 107
342. Chương 342 : Kinh Biến Trong Thành Nhỏ. 08-09-2014 134
343. Chương 343 : Thần Binh Long Thương 08-09-2014 118
344. Chương 344 : Hoàng Tuyền Môn 08-09-2014 112
345. Chương 345 : Báo Động Trước Miếu Nhỏ 08-09-2014 99
346. Chương 346 : Mưa Như Trút Nước 08-09-2014 130
347. Chương 347 : Phán Đoán 08-09-2014 119
348. Chương 348 : Đau Đầu Vì Linh Thú 08-09-2014 118
349. Chương 349 : Hỏa Lò 08-09-2014 115
350. Chương 350 : Thiên Trì Vương Giả 08-09-2014 110
351. Chương 351 : Đại Thân Biên Thành. 08-09-2014 110
352. Chương 352 : Phố Ăn Vặt 08-09-2014 142
353. Chương 353 : Thực Chi Nhất Đạo 08-09-2014 109
354. Chương 354 : Tây Phương Chi Biến 08-09-2014 113
355. Chương 355 : Phong Vân Vụ Chi Thư. 08-09-2014 118
356. Chương 356 : Tân Sanh Huyễn Thuật 08-09-2014 108
357. Chương 357 : Kỳ Liên Song Ma. 08-09-2014 110
358. Chương 358 : Kim Chiến Dịch Khiêu Chiến. 08-09-2014 112
359. Chương 359 : Đỉnh Túc Chi Uy. 08-09-2014 145
360. Chương 360 : Khí Ky Bãi Thoát. 08-09-2014 138
361. Chương 361 : Lai Lịch Của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. 08-09-2014 81
362. Chương 362 : Thân Phận. 08-09-2014 137
363. Chương 363 : Linh Tiêu Bảo Điện. 08-09-2014 109
364. Chương 364 : Đại Sư Huynh. 08-09-2014 131
365. Chương 365 : Tàng Thư 08-09-2014 118
366. Chương 366 : Thần Đạo Chi Thư. 08-09-2014 140
367. Chương 367 : Cảm Nhận Mới 08-09-2014 123
368. Chương 368 : Bí Tịch Phục Chế. 08-09-2014 135
369. Chương 369 : Đột Nhập 08-09-2014 116
370. Chương 370 : Chướng Nhãn Pháp 08-09-2014 109
371. Chương 371 : Uy Lực Của Tôn Giả 08-09-2014 139
372. Chương 372 : Một Hạ Nhất Minh Khác 08-09-2014 114
373. Chương 373 : Sương Mù 08-09-2014 142
374. Chương 374 : Hỗn Hợp Chi Thư 08-09-2014 115
375. Chương 375 : Ngũ Hành Luân Hồi 08-09-2014 114
376. Chương 376 : Điều Bí Ẩn Của Sách Thần Đạo 08-09-2014 119
377. Chương 377 : Con Gái Của Tông Chủ 08-09-2014 115
378. Chương 378 : Trong Chốc Lát, Long Trời Lở Đất 08-09-2014 112
379. Chương 379 : Thần Lực Của Phiên Thiên Ấn 08-09-2014 110
380. Chương 380 : Hắn Là Tôn Giả? 08-09-2014 123
381. Chương 381 : Lời Xin Lỗi Của Tôn Giả. 08-09-2014 92
382. Chương 382 : Uy Năng Của Kim Hệ. 08-09-2014 102
383. Chương 383 : Hấp Thụ Khí Thế - Nhị Thập Tứ Thức. 08-09-2014 144
384. Chương 384 : Ngưng Tụ Kim Chi Hoa. 08-09-2014 112
385. Chương 385 : Phiền Thạc Thỉnh Cầu. 08-09-2014 118
386. Chương 386 : Ưu Ái. 08-09-2014 134
387. Chương 387 : Phương Thuốc. 08-09-2014 138
388. Chương 388 : Đệ Nhất Luyện Đan Sư 08-09-2014 101
389. Chương 389 : Lần Lựa Chọn Dược Liệu Đặc Biệt. 08-09-2014 110
390. Chương 390 : Hỏa Hệ Thao Khống Chi Pháp. 08-09-2014 112
391. Chương 391 : Thần Khí Cửu Long Lô Phảng Chế. 08-09-2014 102
392. Chương 392 : Trú Nhan Đan. 08-09-2014 153
393. Chương 393 : Suy Đoán 08-09-2014 89
394. Chương 394 : Thần Khí?. 08-09-2014 112
395. Chương 395 : Cự Long. 08-09-2014 133
396. Chương 396 : Uy Lực Của Thần Khí. 08-09-2014 106
397. Chương 397 : Hoài Nghi. 08-09-2014 124
398. Chương 398 : Giải Thích Về Đỉnh Túc. 08-09-2014 104
399. Chương 399 : Không Gian Ngũ Hành. 08-09-2014 129
400. Chương 400 : Ba Tháng Sau. 08-09-2014 118
401. Chương 401 : Bình Nguyên Trung Ương 08-09-2014 108
402. Chương 402 : Khuyến Cáo. 08-09-2014 152
403. Chương 403 : Điều Kiện Trao Đổi. 08-09-2014 107
404. Chương 404 : Cảm Ngộ Về Ba Điểm. 08-09-2014 117
405. Chương 405 : Tìm Kiếm Ba Điểm. 08-09-2014 113
406. Chương 406 : Ân Tình Tặng Đan. 08-09-2014 113
407. Chương 407 : Kẻ Khiêu Khích Tới Từ Phương Tây. 08-09-2014 151
408. Chương 408 : Chạy Trốn. 08-09-2014 111
409. Chương 409 : Nhất Kích Tất Sát. 08-09-2014 114
410. Chương 410 : Tinh Thần Kỵ Sĩ. 08-09-2014 133
411. Chương 411 : Phiên Thiên Ấn. 08-09-2014 125
412. Chương 412 : Hội Ngộ 08-09-2014 131
413. Chương 413 : Bí Mật Động Trời. 08-09-2014 106
414. Chương 414 : Siêu Cấp Thế Gia. 08-09-2014 141
415. Chương 415 : Khiêu Chiến 08-09-2014 114
416. Chương 416 : Hác Huyết 08-09-2014 152
417. Chương 417 : Thất Chân Thuật 08-09-2014 111
418. Chương 418 : Trộm Công Pháp. 08-09-2014 118
419. Chương 419 : Bại Lộ. 08-09-2014 124
420. Chương 420 : Thất Chân Thuật Và Ngưng Huyết Thuật. 08-09-2014 111
421. Chương 421 : Không Thể Nhìn Thấy. 08-09-2014 115
422. Chương 422 : Một Tháng Chuẩn Bị 08-09-2014 132
423. Chương 423 : Đối Sách 08-09-2014 139
424. Chương 424 : Mánh Khóe 08-09-2014 146
425. Chương 425 : Quỷ Khốc Lĩnh 08-09-2014 143
426. Chương 426 : Hắc Vụ 08-09-2014 117
427. Chương 427 : Nhầm Lẫn. 08-09-2014 114
428. Chương 428 : Vui Quá Hóa Buồn. 08-09-2014 104
429. Chương 429 : Kẻ Điên Đánh Không Chết. 08-09-2014 132
430. Chương 430 : Âm Mưu Đánh Lén. 08-09-2014 113
431. Chương 431 : Ngưng Huyết Châu 08-09-2014 106
432. Chương 432 : Mười Ngày Ngủ Đông. 08-09-2014 114
433. Chương 433 : Sát Nhân Thủ Châu. 08-09-2014 121
434. Chương 434 : Sự Khác Nhau Của Những Kẻ Điên 08-09-2014 105
435. Chương 435 : Nữa Đường Chặn Lại. 08-09-2014 121
436. Chương 436 : Quyết Tâm. 08-09-2014 127
437. Chương 437 : Ám Sát. 08-09-2014 72
438. Chương 438 : Uy Hiếp. 08-09-2014 121
439. Chương 439 : Bí Văn. 08-09-2014 150
440. Chương 440 : Bỏ Chạy. 08-09-2014 106
441. Chương 441 : Bảo Trư Gây Ra Hiểu Lầm. 08-09-2014 111
442. Chương 442 : Phong Thủy Bảo Phiến. 08-09-2014 116
443. Chương 443 : Mê Hồn Thuật. 08-09-2014 99
444. Chương 444 : Hác Huyết Đốn Ngộ. 08-09-2014 115
445. Chương 445 : Quỹ Khốc Lĩnh Cấm Kỵ. 08-09-2014 105
446. Chương 446 : Thu Hoạch Lớn. 08-09-2014 140
447. Chương 447 : Bảo Trư Mất Tích. 08-09-2014 119
448. Chương 448 : Cố Nhân Gặp Nạn 08-09-2014 115
449. Chương 449 : Gặp Gỡ Kim Chiến Dịch 08-09-2014 116
450. Chương 450 : Lên Đỉnh Cấm Địa 08-09-2014 149
451. Chương 451 : Cự Mãng. 08-09-2014 132
452. Chương 452 : Bảo Đồ. 08-09-2014 126
453. Chương 453 : Bảo Trư Lớn Mật. 08-09-2014 113
454. Chương 454 : Tu Luyện. 08-09-2014 120
455. Chương 455 : Đại Công Cáo Thành 08-09-2014 119
456. Chương 456 : Phương Tây Tôn Giả. 08-09-2014 146
457. Chương 457 : Quay Lại Quỷ Khóc Lĩnh. 08-09-2014 109
458. Chương 458 : Mười Ngày Đốn Ngộ. 08-09-2014 119
459. Chương 459 : Thăng Cấp Tôn Giả. 08-09-2014 104
460. Chương 460 : Thóat Hiểm Trong Gang Tấc 08-09-2014 134
461. Chương 461 : Giận Cá Chém Thớt 08-09-2014 117
462. Chương 462 : Uy Lực Ngũ Hành Hoàn 08-09-2014 137
463. Chương 463 : Quang Mang Cự Phủ 08-09-2014 106
464. Chương 464 : Tam Cường Tề Tụ 08-09-2014 105
465. Chương 465 : Các Ngươi Cùng Lên Đi 08-09-2014 151
466. Chương 466 : Tam Cường Hợp Tác 08-09-2014 125
467. Chương 467 : Cửu Long Lô 08-09-2014 114
468. Chương 468 : Toàn Diệt 08-09-2014 123
469. Chương 469 : Hấp Thu Đại Thuẫn 08-09-2014 122
470. Chương 470 : Trở Về Linh Tiêu Bảo Điện 08-09-2014 145
471. Chương 471 : Thương Thế Trương Trọng Cẩn 08-09-2014 110
472. Chương 472 : Hác Tôn Giả Khẩn Cầu 08-09-2014 113
473. Chương 473 : Hấp Thu Âm Sát Khí 08-09-2014 119
474. Chương 474 : Âm Sát Vòng Xóay 08-09-2014 108
475. Chương 475 : Thiên Hạ Trân Bảo Kỳ Thư 08-09-2014 116
476. Chương 476 : Hiệu Dụng Của Sừng Xà 08-09-2014 116
477. Chương 477 : Danh Vọng 08-09-2014 122
478. Chương 478 : Đề Nghị Của Hách Tôn Giả 08-09-2014 105
479. Chương 479 : Tiễn Đưa 08-09-2014 109
480. Chương 480 : Biển Khơi 08-09-2014 145
481. Chương 481 : Chươtìm Hiểu Thủy Lực Lượng 08-09-2014 104
482. Chương 482 : Sóng Gió Trên Biển Khơi 08-09-2014 117
483. Chương 483 : Hắc Ưng Linh Thú 08-09-2014 116
484. Chương 484 : Cuộc Chiến Giữa Người Và Ngựa 08-09-2014 114
485. Chương 485 : Đối Thủ Truyền Kiếp 08-09-2014 108
486. Chương 486 : Cá Nướng 08-09-2014 143
487. Chương 487 : Huyền Thiết. 08-09-2014 142
488. Chương 488 : Độc Giác Mã. 08-09-2014 121
489. Chương 489 : Hữu Hình Khải Giáp. 08-09-2014 134
490. Chương 490 : Âm Sát Bảo Giáp. 08-09-2014 149
491. Chương 491 : Con Nhím. 08-09-2014 152
492. Chương 492 : Du Ngư Thân Pháp. 08-09-2014 104
493. Chương 493 : Lai Lịch Lão Nhân. 08-09-2014 110
494. Chương 494 : Ẩn Tình 08-09-2014 118
495. Chương 495 : Tam Hệ Cảm Ngộ. 08-09-2014 120
496. Chương 496 : Trận Chiến Cuối Cùng. 08-09-2014 120
497. Chương 497 : Lựa Chọn. 08-09-2014 105
498. Chương 498 : Điều Kiện Trao Đổi. 08-09-2014 88
499. Chương 499 : Chủ Nhân Mới Của Long Tiên. 08-09-2014 123
500. Chương 500 : Cháy Nhà Hôi Của. 08-09-2014 136
501. Chương 501 : Hắc Ngột Thứu Vương. 08-09-2014 106
502. Chương 502 : Phục Dụng Long Giác. 08-09-2014 107
503. Chương 503 : Bạch Mã Thánh Thú. 08-09-2014 105
504. Chương 504 : Đại Khai Sát Giới. 08-09-2014 113
505. Chương 505 : Lôi Đình Nhất Kích. 08-09-2014 108
506. Chương 506 : Trứng. 08-09-2014 131
507. Chương 507 : Xá Lợi Tử. 08-09-2014 142
508. Chương 508 : Quyết Tâm Của Sở Hao Châu 08-09-2014 104
509. Chương 509 : Kinh Hoàng Trên Biển. 08-09-2014 139
510. Chương 510 : Hỏa Hải 08-09-2014 115
511. Chương 511 : Ba Câu 08-09-2014 121
512. Chương 512 : Hải Thần Đại Nhân. 08-09-2014 111
513. Chương 513 : Cứu Người. 08-09-2014 142
514. Chương 514 : Môn Phái Trên Đảo 08-09-2014 126
515. Chương 515 : Đội Thuyền Hoắc Gia. 08-09-2014 110
516. Chương 516 : Bản Đồ Bồng Lai. 08-09-2014 138
517. Chương 517 : Bồng Lai Tiên Đảo. 08-09-2014 112
518. Chương 518 : Sơn Đạo Luyện Công 08-09-2014 128
519. Chương 519 : Tam Hệ Thể Chất. 08-09-2014 101
520. Chương 520 : Đại Hữu Thu Đồ. 08-09-2014 116
521. Chương 521 : Thử Chiêu. 08-09-2014 116
522. Chương 522 : Đoạt Địa Bàn. 08-09-2014 132
523. Chương 523 : Bảo Trư Gây Họa. 08-09-2014 107
524. Chương 524 : Thiên Niên Trân Châu 08-09-2014 107
525. Chương 525 : Vạn Niên Trân Châu. 08-09-2014 101
526. Chương 526 : Tôn Giả Luyện Đan Sư. 08-09-2014 109
527. Chương 527 : Lôi Điện Hiện Thân. 08-09-2014 113
528. Chương 528 : Kiền Sơn Đổng Gia. 08-09-2014 111
529. Chương 529 : Đánh Hổ Không Chết, Hậu Họa Vô Cùng. 08-09-2014 113
530. Chương 530 : Kiền Sơn Môn Lão Tổ. 08-09-2014 104
531. Chương 531 : Nhân Mã Hợp Nhất 08-09-2014 115
532. Chương 532 : Thỉnh Cầu 08-09-2014 109
533. Chương 533 : Linh Thú 08-09-2014 117
534. Chương 534 : Hải Thiên Thành 08-09-2014 113
535. Chương 535 : Sở Hao Châu Báo Thù 08-09-2014 137
536. Chương 536 : Ân Oán 08-09-2014 105
537. Chương 537 : Liên Thủ 08-09-2014 150
538. Chương 538 : Ngưng Huyết Nhân 08-09-2014 105
539. Chương 539 : Uy Lực Của Lôi Điện 08-09-2014 129
540. Chương 540 : Ngũ Khí Triều Nguyên 08-09-2014 111
541. Chương 541 : Ngưng Huyết Kim 08-09-2014 106
542. Chương 542 : Thế Giới Của Huyết Chi Lực 08-09-2014 108
543. Chương 543 : Lưu Phái Mới 08-09-2014 108
544. Chương 544 : Mượn Đao Giết Người 08-09-2014 114
545. Chương 545 : Bao Vây 08-09-2014 112
546. Chương 546 : Bảo Tàng Biến Mất 08-09-2014 130
547. Chương 547 : Trận Pháp Ở Đại Điện 08-09-2014 107
548. Chương 548 : Bảo Tàng 08-09-2014 110
549. Chương 549 : Tạo Thanh Thế Lớn 08-09-2014 112
550. Chương 550 : Thịnh Hội Của Hoắc Gia 08-09-2014 102
551. Chương 551 : Tiên Đảo Cấm Địa 08-09-2014 68
552. Chương 552 : Lôi Chấn Tử 08-09-2014 117
553. Chương 553 : Nhập Hải 08-09-2014 105
554. Chương 554 : Hắc Sa Vương 08-09-2014 127
555. Chương 555 : Lưới Điện Dưới Nước 08-09-2014 101
556. Chương 556 : Động Phủ Nơi Đáy Biển 08-09-2014 113
557. Chương 557 : Đông Lai Tử Khí 08-09-2014 104
558. Chương 558 : Thi Thể 08-09-2014 107
559. Chương 559 : Di Thư 08-09-2014 116
560. Chương 560 : Thiên Địa Thánh Quả 08-09-2014 98
561. Chương 561 : Xá Lợi Của Cao Thủ Thần Đạo 08-09-2014 136
562. Chương 562 : Ra Khỏi Động Phủ 08-09-2014 105
563. Chương 563 : Đại Chiến Hải Tộc 08-09-2014 125
564. Chương 564 : Liên Thủ 08-09-2014 87
565. Chương 565 : Ước Định 08-09-2014 103
566. Chương 566 : Chuyển Đồ 08-09-2014 105
567. Chương 567 : Thủy Chi Hoa 08-09-2014 116
568. Chương 568 : Đoán Nhầm 08-09-2014 135
569. Chương 569 : Hô Duyên Ngạo Bác 08-09-2014 98
570. Chương 570 : Đánh Lén Lại 08-09-2014 107
571. Chương 571 : Gặp Lại Song Ma 08-09-2014 108
572. Chương 572 : Yêu Cầu Của Song Ma 08-09-2014 100
573. Chương 573 : Kinh Thành Đại Thân 08-09-2014 112
574. Chương 574 : Tôn Giả Tập Trung 08-09-2014 108
575. Chương 575 : Ban Lan Thánh Thổ 08-09-2014 107
576. Chương 576 : Cuộc Chiến Thánh Thú 08-09-2014 134
577. Chương 577 : Huyết Mạch Thần Thú 08-09-2014 123
578. Chương 578 : Thực Lực 08-09-2014 108
579. Chương 579 : Thải Linh Ti 08-09-2014 117
580. Chương 580 : Thợ Rèn Cao Cấp 08-09-2014 81
581. Chương 581 : Vô Ý Mà Thành 08-09-2014 115
582. Chương 582 : Ngũ Hành Đại Viên Mãn. 08-09-2014 110
583. Chương 583 : Ngũ Hành Đại Luân Hồi. 08-09-2014 129
584. Chương 584 : Thuận Nước Theo Dòng. 08-09-2014 111
585. Chương 585 : Tâm Đắc. 08-09-2014 115
586. Chương 586 : Khiêu Chiến. 08-09-2014 96
587. Chương 587 : Quyết Đấu Thân Pháp. 08-09-2014 66
588. Chương 588 : Khải Giáp. 08-09-2014 101
589. Chương 589 : Song Ma Bán Nguyệt Sạn. 08-09-2014 130
590. Chương 590 : Song Ma Ra Oai. 08-09-2014 111
591. Chương 591 : Tiết Lộ. 08-09-2014 132
592. Chương 592 : Cố Tình Phá Rối 08-09-2014 104
593. Chương 593 : Ngũ Hành Đối Chiến. 08-09-2014 100
594. Chương 594 : Thế Giới Thực Sự Của Ngũ Hành. 08-09-2014 127
595. Chương 595 : Tẩu Hỏa Nhập Ma. 08-09-2014 135
596. Chương 596 : Tử Ngọ Kim Đan. 08-09-2014 130
597. Chương 597 : Củng Cố Cảnh Giới. 08-09-2014 114
598. Chương 598 : Trở Về Hạ Gia Trang 08-09-2014 112
599. Chương 599 : Ba Năm Biến Hóa 08-09-2014 141
600. Chương 600 : Nhẫn Nại 08-09-2014 105
601. Chương 601 : Thiên Trì Lai Khách 08-09-2014 106
602. Chương 602 : Nam Cương Cao Thủ 08-09-2014 122
603. Chương 603 : Nữ Tôn Giả 08-09-2014 112
604. Chương 604 : Cửu Long Lô 08-09-2014 119
605. Chương 605 : Nam Cương Vs Đại Thân 08-09-2014 107
606. Chương 606 : Quang Hóa Thần Binh 08-09-2014 108
607. Chương 607 : Không Phục Khiêu Chiến 08-09-2014 104
608. Chương 608 : Đánh Cuộc 08-09-2014 128
609. Chương 609 : Đánh Cuộc (2) 08-09-2014 68
610. Chương 610 : Hỏa Chi Hoa Quỷ Dị 08-09-2014 83
611. Chương 611 : Hỏa Linh Thân Thể 08-09-2014 132
612. Chương 612 : Ngũ Thải Quang Mang Nuốt Hỏa Long. 08-09-2014 139
613. Chương 613 : Vinh Quang Trở Về 08-09-2014 110
614. Chương 614 : Vụ Đỉnh Biệt Viện 08-09-2014 115
615. Chương 615 : Nói Chuyện. 08-09-2014 134
616. Chương 616 : Đoán Tạo Thuật 08-09-2014 108
617. Chương 617 : Ảo Giác 08-09-2014 113
618. Chương 618 : Bảo Trư Cầu Viện. 08-09-2014 100
619. Chương 619 : Thần Toán Tử. 08-09-2014 137
620. Chương 620 : Điều Kiện. 08-09-2014 91
621. Chương 621 : Khí Thế Vô Dụng 08-09-2014 114
622. Chương 622 : Thần Toán Chi Đạo 08-09-2014 107
623. Chương 623 : Bách Linh Bát Thần Bí 08-09-2014 109
624. Chương 624 : Ta Muốn Bảo Trư 08-09-2014 118
625. Chương 625 : Người Hầu 08-09-2014 131
626. Chương 626 : Chiến Tích Khiến Người Sợ Hãi 08-09-2014 105
627. Chương 627 : Lựa Chọn 08-09-2014 138
628. Chương 628 : Chọn Cùng Bỏ 08-09-2014 124
629. Chương 629 : Thiên Tài Hoặc Người Điên 08-09-2014 98
630. Chương 630 : Đỉnh Núi Gặp Gỡ. 08-09-2014 115
631. Chương 631 : Điều Khiển Cửu Long Lô. 08-09-2014 124
632. Chương 632 : Hiệu Quả Thần Binh 08-09-2014 107
633. Chương 633 : Nghi Vấn 08-09-2014 101
634. Chương 634 : Hiệu Quả Rung Động 08-09-2014 132
635. Chương 635 : Xem Vừa Mắt 08-09-2014 140
636. Chương 636 : Người Quen Cũ 08-09-2014 135
637. Chương 637 : Bắc Cương Tin Tức 08-09-2014 137
638. Chương 638 : Lai Lịch Băng Đảo. 08-09-2014 117
639. Chương 639 : Lĩnh Giáo. 08-09-2014 148
640. Chương 640 : Thử Nghiệm. 08-09-2014 129
641. Chương 641 : Ngũ Hành Ý Niệm. 08-09-2014 106
642. Chương 642 : Sinh Tử Chiến Trường. 08-09-2014 116
643. Chương 643 : Đồ Đằng Thánh Giả 08-09-2014 108
644. Chương 644 : Gặp Lại Hùng Vô Cực 08-09-2014 108
645. Chương 645 : “Công Bằng” Khiêu Chiến 08-09-2014 115
646. Chương 646 : Thần Toán ? 08-09-2014 111
647. Chương 647 : Lôi Điện Hiện Thân 08-09-2014 107
648. Chương 648 : Lời Khuyên 08-09-2014 119
649. Chương 649 : Trước Mặt Sinh Tử Giới 08-09-2014 110
650. Chương 650 : Đốn Ngộ Dưới Áp Lực 08-09-2014 112
651. Chương 651 : Lôi Đình Nhất Kích 08-09-2014 81
652. Chương 652 : Linh Tượng Thánh Giả 08-09-2014 108
653. Chương 653 : Ước Định . 08-09-2014 125
654. Chương 654 : Âm Mưu. 08-09-2014 124
655. Chương 655 : Luân Hồi Cấm Kỵ 08-09-2014 102
656. Chương 656 : Sinh Tử Giới 08-09-2014 114
657. Chương 657 : Tập Trung Ở Một Nơi 08-09-2014 103
658. Chương 658 : Bí Mật Ngũ Hành Hoàn 08-09-2014 112
659. Chương 659 : Ngoài Ý Muốn 08-09-2014 136
660. Chương 660 : Mộc Chi Hoa 08-09-2014 113
661. Chương 661 : Tuyệt Cảnh 08-09-2014 122
662. Chương 662 : Bản Nguyên Lực 08-09-2014 145
663. Chương 663 : Tin Tức Ngàn Năm. 08-09-2014 114
664. Chương 664 : Lục Đại Thần Binh. 08-09-2014 111
665. Chương 665 : Đại Bảo Trư. 08-09-2014 136
666. Chương 666 : Xá Lợi. 08-09-2014 117
667. Chương 667 : Ngưng Huyết Nhân. 08-09-2014 95
668. Chương 668 : Ý Niệm Của Thần Đạo Xá Lợi. 08-09-2014 92
669. Chương 669 : Phi Thăng. 08-09-2014 146
670. Chương 670 : Tinh Không Thế Giới. 08-09-2014 107
671. Chương 671 : Nguy Cơ Bộc Phát. 08-09-2014 128
672. Chương 672 : Sinh Tử Chi Quang. 08-09-2014 107
673. Chương 673 : Trả Lại Hỏa Long. 08-09-2014 100
674. Chương 674 : Đan Điền Trụ Khách. 08-09-2014 116
675. Chương 675 : Lưu Quang Quy Xác Và Vòng Ngọc. 08-09-2014 104
676. Chương 676 : Sát Khí. 08-09-2014 119
677. Chương 677 : Nộ Phát Trùng Quan, Lôi Đình Nộ Hống. 08-09-2014 117
678. Chương 678 : Mười Bước Giết Một Người. 08-09-2014 103
679. Chương 679 : Chạy Trối Chết. 08-09-2014 141
680. Chương 680 : Vây Kín. 08-09-2014 119
681. Chương 681 : Đuổi Giết. 08-09-2014 136
682. Chương 682 : Lôi Chấn Tử. 08-09-2014 118
683. Chương 683 : Tam Kiếm Hợp Nhất 08-09-2014 110
684. Chương 684 : Bảo Khí Của Thần Đạo. 08-09-2014 109
685. Chương 685 : Bắc Hải Cực Quang. 08-09-2014 105
686. Chương 686 : Nhân Mã Hợp Nhất, Lôi Đình Phích Lịch. 08-09-2014 102
687. Chương 687 : Con Mắt Dò Xét 08-09-2014 113
688. Chương 688 : Bộ Tộc Đồ Đằng. 08-09-2014 139
689. Chương 689 : Bao Che. 08-09-2014 103
690. Chương 690 : Bộ Tộc Đồ Đằng. 08-09-2014 112
691. Chương 691 : Oai Phong Của Bảo Trư. 08-09-2014 134
692. Chương 692 : Thánh Long Đại Nhân. 08-09-2014 99
693. Chương 693 : Lợi Thế Của Lão Nhân. 08-09-2014 118
694. Chương 694 : Truyền Thuyết Về Ngũ Hành Hoàn. 08-09-2014 119
695. Chương 695 : Khuyết Điểm. 08-09-2014 119
696. Chương 696 : Cái Chết. 08-09-2014 110
697. Chương 697 : Hắc Ngột Thứu. 08-09-2014 130
698. Chương 698 : Thần Binh Kim Cương Thạch. 08-09-2014 103
699. Chương 699 : Đau Thương Của Bảo Trư. 08-09-2014 130
700. Chương 700 : Suy Đoán Về Thần Đạo 08-09-2014 111
701. Chương 701 : Tin Tức Chấn Động. 08-09-2014 111
702. Chương 702 : Phẫn Nộ. 08-09-2014 125
703. Chương 703 : Kinh Biến. 08-09-2014 110
704. Chương 704 : Tẩu Hỏa Nhập Ma? 08-09-2014 126
705. Chương 705 : Sự Quái Dị Của Thần Toán Chi Đạo. 08-09-2014 105
706. Chương 706 : Uy Lực Của Thần Binh. 08-09-2014 112
707. Chương 707 : Lực Lượng Mãnh Mẽ. 08-09-2014 113
708. Chương 708 : Quang Hóa Thần Binh 08-09-2014 99
709. Chương 709 : Tu Vi Của Bách Linh Bát Là Cửu Cửu Trọng Thiên?. 08-09-2014 77
710. Chương 710 : Nghi Hoặc.. 08-09-2014 124
711. Chương 711 : Thần Binh Chi Mật 08-09-2014 109
712. Chương 712 : Cự Tượng. 08-09-2014 116
713. Chương 713 : Không Thể Phi Hành. 08-09-2014 114
714. Chương 714 : Cuộc Chiến Ước Định.. 08-09-2014 109
715. Chương 715 : Cự Lực. 08-09-2014 123
716. Chương 716 : Trọng Lực Thuật. 08-09-2014 110
717. Chương 717 : Giải Ước. 08-09-2014 145
718. Chương 718 : Khuyên Bảo.. 08-09-2014 128
719. Chương 719 : Âm Mưu.. 08-09-2014 103
720. Chương 720 : Cao Thủ Hạ Gia Trang Nhiều Như Mây. 08-09-2014 116
721. Chương 721 : Lời Tuyên Bố Của Thần Toán Tử. . 08-09-2014 115
722. Chương 722 : Đế Thích Thiên An Bài. 08-09-2014 128
723. Chương 723 : Ánh Sáng Của Thánh Long 08-09-2014 98
724. Chương 724 : Bảo Trư Biến Dị. 08-09-2014 136
725. Chương 725 : Thần Quang Phi Hành 08-09-2014 134
726. Chương 726 : Điều Khiển Ý Niệm.. 08-09-2014 110
727. Chương 727 : Tống Biệt.. 08-09-2014 108
728. Chương 728 : Bách Linh Bát Lão Gia 08-09-2014 129
729. Chương 729 : Thần Đạo Đoán Tạo. 08-09-2014 133
730. Chương 730 : Ngưng Luyện Hỏa Long 08-09-2014 132
731. Chương 731 : Quy Xác Bị Đoạt.. 08-09-2014 133
732. Chương 732 : Nửa Mừng Nửa Lo... 08-09-2014 103
733. Chương 733 : Quy Định Của Hạ Gia Trang. 08-09-2014 132
734. Chương 734 : Truyền Thụ Công Pháp.. 08-09-2014 106
735. Chương 735 : Bí Tịch Ngũ Hành. . 08-09-2014 111
736. Chương 736 : Khuyết Điểm. 08-09-2014 93
737. Chương 737 : Cổ Vũ 08-09-2014 127
738. Chương 738 : Hảo Hỏa Long 08-09-2014 129
739. Chương 739 : Cực Quang Kiếm 08-09-2014 131
740. Chương 740 : Bảo Trư Thần Kỳ 08-09-2014 108
741. Chương 741 : Rước Họa. 08-09-2014 118
742. Chương 742 : Đinh Ba Chín Răng 08-09-2014 106
743. Chương 743 : Thánh Long Sơ Thành 08-09-2014 133
744. Chương 744 : Cửu Long Lô Hình Trư 08-09-2014 137
745. Chương 745 : Cửu Long Lô Thiện Chí. 08-09-2014 109
746. Chương 746 : Lại Xuất Hành 08-09-2014 100
747. Chương 747 : Trung Kinh Âm Vân 08-09-2014 103
748. Chương 748 : Ngũ Hành Thân Thể 08-09-2014 140
749. Chương 749 : Công Pháp Thần Kỳ 08-09-2014 128
750. Chương 750 : Dò Xét Trong Đêm 08-09-2014 108
751. Chương 751 : Vũ Gia Đệ Tử 08-09-2014 111
752. Chương 752 : Sinh Ly Tử Biệt 08-09-2014 109
753. Chương 753 : Xá Lợi Tử 08-09-2014 99
754. Chương 754 : Hỗn Loạn Đan Điền 08-09-2014 131
755. Chương 755 : Ngũ Khí Hòa Hợp 08-09-2014 104
756. Chương 756 : Mặt Trời Chính Ngọ 08-09-2014 106
757. Chương 757 : Không Chết Không Thôi 08-09-2014 131
758. Chương 758 : Bình Âm Cầu 08-09-2014 115
759. Chương 759 : Thần Toán Chi Đạo Không Thể Phá Giải 08-09-2014 102
760. Chương 760 : Thánh Thú 08-09-2014 112
761. Chương 761 : Thuấn Sát 08-09-2014 142
762. Chương 762 : Bị Thương Nặng 08-09-2014 106
763. Chương 763 : Tàn Phá 08-09-2014 127
764. Chương 764 : Ánh Tịch Dương 08-09-2014 157
765. Chương 765 : Lời Hứa Của Thánh Thú 08-09-2014 109
766. Chương 766 : Vị Phó Môn Chủ 08-09-2014 112
767. Chương 767 : Huyết Luân Công 08-09-2014 121
768. Chương 768 : Khai Sơn Tam Thập Lục Thức 08-09-2014 111
769. Chương 769 : Cao Thủ 08-09-2014 127
770. Chương 770 : Hoàng Tuyền Lão Tổ 08-09-2014 112
771. Chương 771 : Thần Lực Cửu Trọng Thiên? 08-09-2014 114
772. Chương 772 : Chạy Trối Chết 08-09-2014 100
773. Chương 773 : Bảo Trư Giá Họa 08-09-2014 108
774. Chương 774 : Chiến 08-09-2014 96
775. Chương 775 : Thân Sơ 08-09-2014 121
776. Chương 776 : Gặp Quỷ 08-09-2014 119
777. Chương 777 : Không Từ Mà Biệt. 08-09-2014 125
778. Chương 778 : Sát Ý 08-09-2014 123
779. Chương 779 : Trở Lại Kinh Thành 08-09-2014 106
780. Chương 780 : Nửa Bản Bí Tịch 08-09-2014 110
781. Chương 781 : Cảm Ngộ Bí Tịch 08-09-2014 98
782. Chương 782 : Tiếp Dẫn Đại Pháp 08-09-2014 119
783. Chương 783 : Động Thiên Phúc Địa 08-09-2014 122
784. Chương 784 : Cầu Duyệt 08-09-2014 113
785. Chương 785 : Động Thiên Phúc Địa 07-09-2014 140
786. Chương 786 : Cảm Ngộ Bí Tịch 06-09-2014 167
787. Chương 787 : 10-11-2014 134
788. Chương 788 : BẢO TRƯ MẤT TÍCH. 21-01-2015 137
789. Chương 789 : BẢO TRƯ MẤT TÍCH. 21-01-2015 210
Bình luận truyện

Vũ Thần

máy chơi game cầm tay


Cộng đồng

Truyện368

amung

amung